Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa Työn tarkastajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu. Ohjaajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu Lappeenrannassa Petja Salmela Punkkerikatu 1 A Lappeenranta puh

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tietotekniikan osasto Petja Salmela Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityö sivua, 34 kuvaa, 3 taulukkoa ja 2 liitettä. Tarkastajat: Heikki Kälviäinen ja Lasse Lensu. Hakusanat: Mottling, laikutus, offset-paino, paperin painettavuus, puunjalostusteollisuus, konenäkö, digitaalinen kuvankäsittely, taajuusanalyysi Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä ei-toivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5-10,0 mm. Laikutusta on useaa eri syistä johtuvaa tyyppiä, eikä sen perimmäistä syytä tiedetä varmasti. Laikutuksen arviointiin konenäöllä on kehitetty kaupallisia tuotteita. Tässä työssä on toteutettu kaksi näissä tuotteissa käytettyä menetelmää, klusteri- ja taajuuskaistamenetelmä. Molempien toteutuksessa on pyritty huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet mahdollisimman hyvän asiantuntija-arvioinnin korvaajan toteuttamiseksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on painotettu löydettyjen laikkujen lukumäärä, kun taas taajuuskaistamenetelmän indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. Menetelmien tuottamat indeksit ovat suurempia visuaalisesti huonommille näytteille, eli toteutetut menetelmät erottavat hyvät näytteet huonoista. Klusterimenetelmä näyttäisi antavan suhteellisesti suuremman eron hyvän ja huonon näytteen välille. Menetelmien toiminnan todellista oikeellisuutta ei pystytty tutkimaan, koska asiantuntijan arvioimia näytteitä ei ollut vielä saatavilla. Tämä arviointi jää tehtäväksi projektin seuraavassa vaiheessa. ii

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Information Technology Petja Salmela Offset-print mottling measurement using machine vision Master s Thesis pages, 34 figures, 3 tables and 2 appendices. Supervisors: Prof. Heikki Kälviäinen and Dr. Tech. Lasse Lensu Keywords: Mottling, Offset-print, paper printability, paper-making industry, machine vision, digital image processing, frequency analysis Mottling is one of the key defects in offset-printing. Mottling can be defined as unwanted unevenness of print. In this work, diameter of a mottle spot is defined between mm. There are several types of mottling, but the reason behind the problem is still not fully understood. Several commercial machine vision products for the evaluation of print unevenness have been presented. Two of these methods used in these products have been implemented in this thesis. The one is the cluster method and the other is the band-pass method. The properties of human vision system have been taken into account in the implementation of these two methods. An index produced by the cluster method is a weighted sum of the number of found spots, and an index produced by band-pass method is a weighted sum of coefficients of variations of graylevels for each spatial band. Both methods produce larger indices for visually poor samples, so they can discern good samples from the poor ones. The difference between the indices for good and poor samples is slightly larger produced by the cluster method. However, without the samples evaluated by human experts, the goodness of these results is still questionable. This comparison will be left to the next phase of the project. iii

4 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolle vuoden 2003 aikana osana Papvision-projektia. Haluankin kiittää kaikkia projektiin osallistuneita henkilöitä: erityisesti Lasse Lensua, joka auttoi vaikeiden paikkojen läpi sekä Teuvo Leppästä, Nina Ruohoniemeä ja Erkki Peltosta jotka kertoivat, mitä laikutus on. Edellä mainittujen lisäksi haluan kiittää Heikki Kälviäistä projektin johtamisesta sekä kahvipöydän henkilöitä henkisestä tuesta. iv

5 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus Sellu Märkäpää Kuivatus ja pintaliimaus Päällystys Viimeistely Painomenetelmiä Painojäljen muodostaminen Flekso Syväpaino Offset Digipaino PAINOJÄLJEN ARVIOINTI Laikutus Laikutustyypit Laikutuksen syy ja sen tutkimusmenetelmät Ihmissilmän näkökyky Ihmissilmän rakenne Näköaistimuksen synty ja kulku hermostossa Hämäränäkö Värinäkö Koon ja kontrastin erottelukyky KONENÄKÖMENETELMÄT... 40

6 4.1 Konenäkö Fourier-muunnos Klusterimenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Gaussinen alipäästösuodin Kynnystys Morfologiset operaatiot Taajuuskaistamenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Ideaalinen kaistanpäästösuodin Variaatiokerroin Nykyiset laikutuksen mittausmenetelmät Toteutetut laikutuksen mittausmenetelmät Klusterimenetelmä Taajuuskaistamenetelmä NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA MITTAUSJÄRJESTELYT TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kynnystysmenelmän Matlab-funktiot Liite 2. Taajuuskaistamenetelmän Matlab-funktiot 2

7 LYHENTEET BTM cpd CMC CMYK CSF dpi FFT GLPF HSV LGN LWC PNG PVA RGB UV-kuivatus WIM WTM Backtrap mottle Cycles per degree, sykliä per aste, taajuuden mittayksikkö Karboksyylimetyyliselluloosa Syaani magenta keltainen musta, värimalli Contrast-Sensitivity Function, kontrastiherkkyys funktio Dots per inch, pistettä tuumalla, resoluution mittayksikkö Fast-Fourier transform, nopea Fourier-muunnos Gaussian low-pass filter, gaussinen alipäästösuodatin Hue-saturation-value, sävy-puhtas-tummuus, värimalli Lateral geniculate nucleus, ulompi polvitumake Light weight coating, kevytpäällystys (paperin) Portable Network Graphics, kuvien pakkausmenetelmä Polyvinyylialkoholi Punainen vihreä sininen, värimalli Ultraviolettivalolla kuivatus Water interference mottle Wet ink trap mottle 3

8 1 JOHDANTO Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä epätoivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Kuvassa 1 on epätoivotusta laikutuksesta kärsivä pinta, kuvassa on suurennos työssä käytetyistä näytteistä. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5 10,0 mm. Pienemmät painojäljen häiriöt luokitellaan jyväisyydeksi tai eivät erotu ihmissilmälle. Vastaavasti suuremmat epätasaisuudet eivät välttämättä enää häiritse pinnan tulkintaa tasaiseksi tai luokitellaan johonkin toiseen ongelmaryhmään. Laikutuksessa esiintyvien laikkujen sävyero suhteessa taustaan on yleensä suhteellisen pientä ja sävyliukuma laikkujen reunoilla on varsin hidasta. Kuva 1. Laikutuksesta kärsivä painojälki. Kuvaa on käsitelty laikutuksen havaittavuuden parantamiseksi. Laikutus jaetaan kolmeen pääongelmaluokkaan sen mukaan, miten se muodostuu: takaisinsiirtymä-, märkähylkivyys- ja yksivärilaikutus. Monimutkaisin näistä on takaisinsiirtymälaikutus, jossa edellisellä painoyksiköllä painettu painoväri asettuu epätasaisesti paperiin ja sen vuoksi halkeaa epätasaisesti seuraavan painoyksikön kumitelalle. Märkähylkivyyslaikutuksessa Offset-painossa käytettävä kostutusvesi imeytyy paperiin epätasaisesti ja estää painovärin tasaisen siirtymisen telalta paperille seuraavassa painoyksikössä. Yksivärilaikutuksessa edelliseltä painoyksiköltä tullut 4

9 painoväri asettuu epätasaisesti ja tämän vielä paikoitellen asettumattoman painovärin päälle painettaessa halkeaakin vanha väri, eikä uusi. Syytä laikutukseen on tutkittu lukuisilla menetelmillä, mutta mitään paperin kemiallista tai fysikaalista ominaisuutta ei ole pystytty osoittamaan yksiselitteisesti laikutuksen aiheuttajaksi. Koska pelkkää painamatonta paperia ei voida sellaisenaan mitata, pitää paperille painaa testikuvio, josta voidaan arvioida painojäljen mahdollista laikutusta. Yleisin arviointimenetelmä on asiantuntijan vertaileva arviointi, jossa näytettä verrataan tunnettuun referenssinäytteeseen. Edullisten tasoskannereiden ja tehokkaiden pöytätietokoneiden myötä on myös laikutuksen arvioimiseen tarkoitettuja konenäkösovelluksia jo tullut markkinoille. Laikutuksen mittaamiseen on julkaistu vuonna 2001 standardimenetelmä [1] monokromaattiselle toimistotulostukselle. Kyseinen standardi on kuitenkin osoittautunut vajavaiseksi ja parannettua standardia [2] ollaan kehittämässä. Uudessa standardissa pyritään huomioimaan ihmisen näköjärjestelmän ominaisuudet sekä laajentamaan arviointi myös värillisiin pintoihin. Tässä projektissa on tavoitteena tuottaa teollisuuden tarvitsema määrä tietoa laikutuksesta, joten lähtökohdaksi on otettu mahdollisimman paljon tietoa tuottava klusterimenetelmä. Toiseksi tässä työssä toteutetuksi menetelmäksi valittiin STFI:n käyttämä taajuuskaistamenetelmä. Molempien menetelmien toteutuksessa pyritään huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet ja rajoitukset laikutuksen havaittavuutta tai ärsyttävyyttä arvioitaessa. Klusterimenetelmän toteutuksessa tutkitaan tässä työssä vain laikun koon ja kontrastin käyttöä piirteinä, muut piirteet jätetään myöhemmin tutkittavaksi. Koska taajuuskaistamenetelmässä käytetään vain kokoa ja kontrastia piirteinä, ovat menetelmien tuottamat indeksit paremmin vertailukelpoisia. Klusterimenetelmässä laikut etsitään näytteestä kynnystämällä ja ryhmitellään koon ja kontrastin mukaan. Ryhmiä painotetaan ihmisnäön herkkyydellä. Painotetut ryhmät lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Taajuuskaistamenetelmässä on käytetty viittä spatiaalista taajuuskaistaa, joille on 5

10 laskettu niiden harmaasävyjen variaatiokertoimet. Saatuja variaatiokertoimia painotetaan ihmisnäön herkkyyden mukaan ja painotetut variaatiokertoimet lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on siis painotettu laikkujen lukumäärä ja taajuuskaistamenetelmän tuottama indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. 6

11 2 PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus on monimutkainen kemiallinen ja mekaaninen prosessi. Vaikka paperin valmistusta on tutkittu huolellisesti pitkän aikaa, monet valmistusprosessin vaiheet ovat vaikeasti mallinnettavissa. Erityisesti valmistusprosessin alkupää on luonteeltaan kaoottinen ja aina vain kasvavat konenopeudet lisäävät prosessin hallinnan vaikeusastetta. Tämän luvun ensimmäisessä osassa kuvataan lähinnä modernien hienopaperikoneiden tekniikkaa, koska offset-painatuksessa käytetään yleensä niillä tuotettua paperia. Pehmopaperin, kartongin ja erikoisempien paperilaatujen valmistuksessa käytetään joiltain osin hienopaperin valmistuksesta eroavia valmistusmenetelmiä. Toisessa osassa esitellään paperin tärkein hyötykäyttö, eli sen painaminen informaation jakelumediaksi. Erilaisia painotuotteita ovat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosjulkaisut, pakkaukset, luettelot, kalenterit, jne. Näistä erityisesti mainosjulkaisut, kalenterit ja jotkin pakkaukset edellyttävät painotuotteelta korkeata laatua ja näyttävyyttä. Toisessa osassa esitellään tärkeimmät nykyiset painomenetelmät, joista erityisesti offset-painatuksen asema painoalalla on erittäin vahva. Eri offsetpainomenetelmien markkinaosuus kaikista lukutuotteista oli Euroopassa vuonna 2000 yhteensä 62%. [3] 2.1 Paperin valmistus Paperinvalmistusprosessissa valmistetaan ensin sellu eli kemiallinen massa, joka koostuu puun soluista eli kuidusta. Kuivattua sellua voidaan pakata paaleihin ja kuljettaa muualla sijaitsevaan paperitehtaaseen. Paperitehtaassa selluun lisätään vettä ja sidosaineita, jolloin saadaan sulppua, joka sitten ruiskutetaan laimeana seoksena viiralle. Viiralta alkaa veden poisto ja paperirainan muodostaminen. Puristusosalla poistetaan lisää vettä mekaanisesti ja kuivatusosalla haihdutetaan loput vedestä. Selluloosasolujen ja mahdollisten täyteainehiukkasten välille syntyy kemiallisia 7

12 sidoksia kuivatusosalla. Nämä sidokset pitävät paperia kasassa ja antavat sille sen lujuusominaisuudet. Kuvassa 2 on mikroskooppikuva päällystämättömän paperin pinnasta noin neliömillimetrin alalta. Paperi muodostuu toisiinsa kemiallisilla sidoksilla kiinnittyneiden kuitujen muodostamasta tiheästä verkosta. Päällystysosastolla paperin pintaan lisätään päällystettä, jolla vaikutetaan sen painettavuusominaisuuksiin, kuten sileys ja paksuus, jotka viimeistellään kalanteroinnilla halutuiksi. [4] Kuva 2. Paperin pinnan mikrorakenne. [4] Sellu Sellu on korkealaatuisen paperin tärkein raaka-aine. Sellua valmistettaessa kuidut pyritään erottamaan puusta mahdollisimman ehjinä. Lehtipuista saadaan yleensä pidempiä kuituja kuin havupuista. Pitkät kuidut parantavat paperin lujuutta ja lyhyet kuidut tekevät paperista tiiviimmän. Sellu voidaan jaotella eri luokkiin kuitujen ominaisuuksien, kuten pituuden ja notkeuden mukaan. Muita kuitulähteitä ovat mekaaninen massa ja kierrätyskuitu. Näistä lähteistä saatavien kuitujen pituus sekä valkoisuus ovat kuitenkin sellua heikommat, joten korkealaatuisimmat paperilaadut valmistetaan yleensä sellusta. Sellua valmistettaessa tukit kuoritaan ja haketetaan, jonka jälkeen hake keitetään sopivien kemikaalien kanssa. Keittämällä poistetaan suurin osa puun tukirakenteen 8

13 muodostavasta ligniinistä sekä muita orgaanisia yhdisteitä. Sellu itsessään on kristallin kirkasta, mutta se sekä jäännösligniini saavat keittoprosessissa väriä. Tämä valkaisematon sellu voidaan käyttää pahvin valmistukseen. Valkaistaessa sellua siitä hajotetaan värillisiä yhdisteitä tai muutetaan värillisten yhdisteiden rakennetta siten, että ne menettävät kykyään absorboida valoa. Myytäessä sellua eteenpäin se kuivataan ja pakataan paaleiksi. Integroiduissa tehtaissa sellu pumpataan suoraan paperitehtaalle. Sellun valmistusprosessissa kierrätetään suurin osa käytetyistä epäorgaanisista kemikaaleista ja saatu orgaaninen aines käytetään energian tuotantoon. Sellun valmistus kuluttaa vähemmän energiaa, kuin orgaanisen aineksen polttamisesta saadaan. Sellunvalmistuksesta saatavia sivutuotteita ovat mm. mäntysuopa ja tärpätti. [5] Märkäpää Korkealaatuisten paperituotteiden valmistamisessa on pohjapaperin mahdollisimman tasainen formaatio keskeisessä asemassa. Formaatiolla tarkoitetaan paperin verkkomaista kuiturakennetta. Hyvä formaatio on tasainen, eikä siinä ole kuitunippuja eli flokkeja. Flokit aiheuttavat ajettavuusongelmia niin paperikoneille kuin painokoneillekin. Paperikuiduilla on voimakas pyrkimys flokkiintua ennenaikaisesti ja sen ehkäisemiseksi paperikoneen märkäpäältä vaaditaan tarkkaa suunnittelua. Mikäli sellua ei valmisteta paperitehtaan yhteydessä, muualta kuljetetut sellupaalit puretaan, lietetään pulpperissa pumppauskelpoiseksi ja esikäsittely viimeistellään hajottamalla kuitukimput. Tuloksena on liete, jossa kuidut ovat irrallisia, hyvin vettyneitä ja notkeita. Seuraavaksi kuituja käsitellään mekaanisesti niiden formaatioominaisuuksien parantamiseksi. Tämän jälkeen erilaatuiset ensiökuidut ja hylkykuidut sekoitetaan sopivassa suhteessa halutun paperilaadun mukaan. Tämä sulppu laimennetaan haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen, tavallisesti alle 1%, siitä poistetaan ilma ja siihen lisätään ajettavuutta parantavia kemikaaleja sekä mahdollisesti täyteaineita. Nyt sulppu on valmis siirrettäväksi paperikoneen perälaatikolle. Perälaatikon tehtävänä on levittää syöttöputkesta tuleva sulppu noin 10 mm paksuksi ja mm leveäksi 9

14 suihkuksi. Suihkun virtauksen määrän ja suunnan on oltava ehdottomasti samat jokaisessa pisteessä. Pohjapaperin painoa säädellään suoraan suihkun paksuudella, joka on sanomalehtipaperille n. 8 mm ja hienopaperille n. 15 mm. Nykyisillä noin 2000 m/min konenopeuksilla tämä tarkoittaa, että perälaatikon läpi virtaa noin 33 m 3 vettä sekunnissa. Kuvassa 3 on paperikoneen perälaatikko, viira-, puristin- ja kuivatusosat sekä rullain. Kuva 3. Paperikoneen kaaviokuva. [6] Perälaatikon suuttimesta tuleva suihku kohtaa märkäviiran, jolla on siis likimain sama nopeus kuin suihkulla. Märkäviiran tehtävänä on muodostaa paperiraina poistamalla siitä vettä. Märkäviira läpäisee vettä, jolloin kuidut jäävät viiran pinnalle. Märkäviira on tavallisesti kudottua muovilankaa. Tämän kudoksen kuviointi vaikuttaa voimakkaasti paperin kolmiulotteiseen rakenteeseen. Jos veden poistossa käytetään liian suuria mekaanisia voimia, viira saattaa jättää rainaan säännöllisen kuvion, eli niin kutsutun viiramarkkeerauksen. Likainen tai kulunut viira saattaa aiheuttaa ajettavuusongelmia joko jo viiraosalla tai myöhemmissä vaiheissa. Alun perin vettä poistettiin pelkästään painovoimaa apuna käyttäen, mutta nykyään on käytössä joukko erilaisia formereita. Formerit koostuvat erilaisista imulaatikoista ja muista mekanismeista, joilla autetaan vettä poistumaan rainasta. Viiraosalla poistuu suurin osa vedestä ja rainan kuiva ainepitoisuus nousee noin 15 25%:iin. Märkäviiralta paperiraina siirtyy puristinosalle. Puristinosalla raina kulkee kuivatushuopien välissä, joita puristetaan kuumien telojen välissä. Paineen ja lämmön vaikutuksesta vesi siirtyy rainasta huopiin ja kuiva 10

15 ainepitoisuus rainassa kasvaa 33 55%:iin. Märkäviiran ja kuivatushuopien puhtaus on yksi paperikoneen ajettavuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä. [7] Kuivatus ja pintaliimaus Kuivatusosalle tullessaan paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noin 50%. Paperin kuivattaminen viira- ja puristinosalla mekaanisia menetelmiä käyttäen on huomattavasti edullisempaa kuin haihduttaminen. Kuivatusosalla poistuukin vain noin yksi prosentti siitä vesimäärästä, joka syötettiin perälaatikosta formerin kitaan. Kuivatusosalla tapahtuu myös paperikuitujen välisten sidosten muodostuminen. Sopivissa oloissa kuitujen välille syntyy kemiallisia sidoksia ja paperirainan lujuus muodostuu. Samalla raina kutistuu jonkin verran sekä kone- että poikkisuuntaan. Kuivatusosa vaikuttaa voimakkaasti lopputuotteen laatuun. Hyvällä suunnittelulla pystytään poikkisuuntaista kutistumaa pienentämään jonkin verran. Kuivatusosalla paperirainaa painetaan kuivatusviirojen avulla kuumia höyrylämmitteisiä sylinterejä vastaan. Paperiraina lämpenee ja vesi haihtuu huokoisen kuivatusviiran läpi. Kuivausviira myös tukee rainaa sen kulkiessa sylinteriltä toiselle. Tämä monisylinterimenetelmä on yleisin käytössä oleva kuivatusmenetelmä. Paperitehtailla on käytössä myös muita kuivatusmenetelmiä, kuten infrapunakuivatus päällystys-osastolla. Kuivatusosalla paperi kuivataan erittäin kuivaksi, jotta sen lujuusominaisuudet saataisiin mahdollisimman hyviksi. Paperirainan kuivaainepitoisuus on kuivatusosan jälkeen paperilaadusta riippuen 95 98%. [8] Muun muassa eräitä hienopaperilaatuja ja kartonkeja valmistettaessa pohjapaperi pintaliimataan heti kuivatusosaston jälkeen. Pintalimauksessa paperiin pintaan lisätään filmipäällystyksellä joko perinteistä tärkkelystä, karboksyylimetyyliselluloosaa (CMC) tai polyvinyylialkoholia (PVA). Pintaliimaus parantaa paperin ominaisuuksia, kuten syvyyssuuntaista lujuutta ja yleistä jäykkyyttä sekä vähentää veden imeytymistä paperiin. Pintaliimausyksikön jälkeen raina on jälleen kostunut noin 65 75%:n kuiva- 11

16 ainepitoisuuteen ja tarvitaan jälkikuivaus, jonka jäljiltä paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noussut jälleen 90 96%:iin. [9, 10] Päällystys Paperin päällystäminen parantaa sen painettavuusominaisuuksia ja korkealaatuiset hienopaperit onkin päällystetty ainakin kertaalleen. Päällysteen tarkoituksena on tasoittaa paperin epätasaisuuksia etenkin täyttämällä kuoppia. Päällysteen tulisi jakautua mahdollisimman tasaisesti paperin pinnalle ja peittää myös kohollaan olevat kohdat riittävällä määrällä päällystettä. Päällyste antaa paperille myös sen kiiltopotentiaalin, koska paljas kuitupinta on liian epätasainen kiiltääkseen kunnolla. Päällystettävät paperilaadut yleensä esikalanteroidaan pohjapaperin epätasaisuuksien vähentämiseksi. Paperin päällystyspasta koostuu pigmentistä, sideaineesta ja erilaisista lisäaineista kuten optisesta kirkasteesta. Pigmentit ovat tavallisesti valkoisia kiviperäisiä mineraaleja, kuten kalsiumkarbonaattia ja kaoliinia, eli alumiinisilikaattia. Pigmenttihiukkasten partikkelikoko vaihtelee tavallisesti alle 2 µm:n kokoluokassa. Mitä hienojakoisempaa pigmentti on, sitä tasaisemman pinnan se mahdollistaa. Pigmentin osuus päällysteen kuiva-ainepitoisuudesta vaihtelee 80 95%:n välillä. Sideaineen tarkoituksena on sitoa pigmenttihiukkaset toisiinsa ja pohjapaperiin. Yleisin käytetty vesiliukoinen sideaine on tärkkelys, jota on päällysteestä 5 20%. Erilaisia päällystepastan ajettavuusominaisuuksia parantavia ja muita lisäaineita on päällysteen kuiva aineesta noin 1%. Kuvassa 4 on kaksipuolisen sivelytelapäällystimen kaaviokuva. 12

17 Kuva 4. Sivelytelapäällystimen kaaviokuva. Päällysteen tasainen levittäminen paperille on keskeinen paperin laatuun vaikuttava tekijä. Erilaisia menetelmiä päällysteen levittämiseksi on kehitetty vuosien varrella. Päällystepasta levitetään paperin pinnalle applikointitelalla, suuttimilla tai sivelytelalla ja ylimääräinen pasta kaavitaan pois kaavinterällä tai kaavinsauvalla. Sivelytelapäällystys tuottaa tasaisemman päällystekerroksen, mutta vaatii vastaavasti tasaisemman pohjapaperin, sillä se ei peitä pohjapaperin epätasaisuuksia teräpäällystyksen tavoin. Kahteen tai useampaan kertaan päällystettäessä voidaan eri applikointi- ja kaavintamenetelmiä yhdistellä pohjapaperin ominaisuuksien mukaan. Kehittyneet päällystysmenetelmät päällystävät paperin molemmat puolet samanaikaisesti. Tämä vähentää päällystys- ja kuivatusyksiköiden lukumäärää ja pienentää pohjapaperiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Päällyste on vesiliukoinen seos, jossa on vettä vain niin paljon kuin päällysteen levittämiseksi tarvitaan. Päällysteestä siirtyy vettä pohjapaperiin heikentäen paperikuitujen välisiä sidoksia. Päällyste tuleekin kuivata mahdollisimman nopeasti levityksen jälkeen pohjapaperin muodonmuutosten ja muiden haittavaikutusten minimoimiseksi. Päällysteen kuivaukseen käytetään kuumalla ilmalla toimivaa leijukuivatinta tai infrapunakuivatinta tai näiden yhdistelmiä. Kuivattimessa paperin lämpötila nousee hyvin nopeasti noin 150 C:een ja päällyste kuivuu noin yhdessä sekunnissa. Päällystekerroksen tasaisuus ja päällysteen kuivatus vaikuttavat voimakkaasti paperin epätasaiseen painojälkeen. [9] Viimeistely Kalanterointi on paperinvalmistuksen viimeinen vaihe, jossa voidaan vaikuttaa paperin ominaisuuksiin. Kalanteroinnilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia paperiin. Tärkeimmät positiiviset vaikutukset ovat sileyden ja kiillon lisääntyminen. Epäsuotuisista vaikutuksista haitallisimpia ovat jäykkyyden aleneminen, veto- ja repäisylujuuden heikkeneminen. Kalanteroinnilla vaikutetaan myös paperin 13

18 ajettavuuteen ja rullattavuuteen kontrolloimalla rainan paikallista paksuutta poikkisuunnassa, jolloin saavutetaan parempi rullanmuodostus. Kalanteroinnissa paperirainaa puristetaan kahden tai useamman telan välissä. Telojen välittämä mekaaninen työ ja mahdollinen paperin lämmitys tai kostutus aikaansaavat rainassa muodonmuutoksia. Näiden muodonmuutosten syntyyn vaikuttaa erilaisia mekanismeja. Puristumisessa korkeammat kohdat litistyvät enemmän kuin matalat. Materiaalia saattaa siirtyä korkeilta kohdilta matalampiin tai sitä voi kokonaan irrota paperista. Levymäiset partikkelit kuten päällystepigmentti suuntautuvat pinnan suuntaisesti ja telan pintakuvio jäljentyy paperiin. Nykyään on käytössä muutamia erilaisia kalanterityyppejä. Kovakalantereissa on paperin molemmin puolin kovat metallitelat, joista toinen on lämmitetty. Esikalanteroinnissa käytetään vain kahta telaa, mutta viimeistelykalanteroinnissa saattaa olla kaksitoistakin telaa päällekkäin. Koska kovakalanterin nipissä molemmat telat ovat kovia, paperin tiheys saattaa muuttua epätasaiseksi, mikä saattaa aiheuttaa laikutusta. Softkalanterissa on kovan lämpötelan vastapuolella pehmeä, kumipintainen tela. Joustavan telan ansiosta paperin tiheys pysyy vakiona toisin kuin kovakalanterissa, jossa paperin paksuus on vakio. Tasaisempi tiheys parantaa paperin absorptio-, kiilto- ja lujuusominaisuuksia. Softkalanterissa on yleensä kaksi telaparia peräkkäin molemminpuolisen kalanteroinnin aikaansaamiseksi. Superkalanterissa on tavallisesti 12 telaa pystysuoraan päällekkäin. Ne ovat vuorotellen kovia lämpöteloja ja pehmeitä paperiteloja. Alimpien telojen välinen paine on suurempi kuin ylempien, koska alimpien telojen päällä on kaikkien telojen massa. Pienemmän ajonopeutensa ja nopeasti kuluvien paperisten telojensa vuoksi superkalanteri on paperikoneesta erillinen off-line-yksikkö. Yhtä nopeaa paperikonetta kohti tarvitaan kolme superkalanteria, jotta paperikoneen tuottama paperi ehditään kalanteroida. 14

19 Uusinta teknologiaa edustavat polymeeripinnoitteiset monitelakalanterit, jotka muistuttavat superkalanteria. Kuvassa 5 on Janus-monitelakalanteri, jonka vinoon asetettu telapino tasoittaa telojen välistä painetta pinon ylä- ja alaosan telaparien välillä. Kestävämmän telojen pintamateriaalin ja tasataipumatelojensa ansiosta monitelakalanterit kykenevät samaan tai parempaan laatuun kuin superkalanteri jopa on-line-sovelluksena täydellä ajonopeudella. Kuva 5. Janus-monitelakalanteri. [10] Konenopeuksien ja laatuvaatimusten kasvaessa paperin rullaukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Rullausvikojen turmelema ja tampuuritelan vaihdon aikana tuotettu paperi on hylkyä ja menee takaisin kiertoon. Hyvien rullien aikaansaamiseksi pitää useiden parametrien olla kohdillaan. Nykyisiä, jopa yli kymmenen metriä leveitä, rullia ei voida toimittaa asiakkaille sellaisenaan. Rullat rullataan auki ja leikataan asiakkaan määrittämään leveyteen ja jälleenrullataan, kääritään ja laivataan asiakkaalle. Joskus paperi toimitetaan myös valmiiksi arkeiksi leikattuna. [10, 11] 2.2 Painomenetelmiä Painettaessa paperille informaatiota siirretään paperille mustetta tietyssä kuviossa ja haluttu määrä. On olemassa useita erilaisia menetelmiä musteen siirtämiseksi paperille. Kullakin menetelmällä on omat hyvät puolensa ja rajoitteensa. Perinteisen 15

20 painoprosessin aluksi painettava materiaali valmistellaan painettavaksi. Tähän reprovaiheeseen kuuluu mm. värierottelu, rasterointi, filmien valotus ja valmistaminen kaikille painoväreille sekä painolevyjen valmistaminen filmien avulla. Kaikki on valmista painamista varten, kun painolevyt on saatu asetettua painokoneeseen. Tämän aliluvun tiedot on lainattu KCL:n painatusmenetelmä-koulutuksen materiaalista [12] ja Oittisen kirjasta [13] Painojäljen muodostaminen Viime vuosien suuntauksena on ollut vähentää eri työvaiheita painoprosessista sen nopeuttamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Filmin käytöstä ollaan luopumassa, koska painolevyt voidaan nykyään valmistaa suoraan digitaalisesta tiedosta. Painokoneessa on kaksi telaa vastakkain, joista toisessa on painettava kuvio (painolevy) ja toinen on joustava vastatela. Tässä painonipissä muste siirtyy telalta paperiin mekaanisen paineen voimalla. Korkealaatuiset painotuotteet painetaan neliväripainolla. Kullekin neljälle värille tehdään oma painolevy ja värit painetaan järjestyksessä: musta, magenta, syaani ja keltainen. Magentan ja syaanin keskinäinen järjestys saattaa joskus olla myös toisin päin, eli syaani ensin. Tämä järjestys johtuu kunkin värin intensiteetistä, eli kuinka hyvin ihmissilmä erottaa ne valkoisesta paperista. Tarkoituksena on painaa suurimman intensiteetin omaava väri ensin ja pienimmän viimeiseksi. Painettaessa käytetään vähentävää värinmuodostusta, jossa painoväri absorboi joitain valon aallonpituuksia ja loput heijastuvat pohjapaperista. Esimerkiksi syaani absorboi punaisen valon aallonpituuksia. Kun kaksi painoväriä painetaan päällekkäin, heijastuu pohjapaperista jokin kolmesta pääväristä, koska kahden muun värin aallonpituudet ovat absorboituneet painettuihin painoväreihin. Jos kaikkia kolmea mustetta painetaan päällekkäin, tuloksena on mustaa. Kuvassa 6 on esitetty kaikki vähentävän värimallin kombinaatiot. Mustalle värille on kuitenkin oma musteensa, koska se on yleisin painettu väri ja sen tuottaminen kolmella painovärillä ei olisi taloudellisesti tai teknisesti järkevää. Tästä värimallista käytetään nimitystä CMYK (cyan, magenta, yellow, key = black). 16

21 Kuva 6. CMYK-värimalli. [12] Luonnollisten valokuvien toistamiseen kehitettiin 1880-luvulla ensimmäinen rasterointimenetelmä. Siinä eriväriset pisteet painetaan tietyssä rasterikuviossa paperille ja väripisteen koolla vaikutetaan värisävyn tummuuteen. Ihmisnäkö huomaa etenkin säännölliset pysty- ja vaakasuorat kuviot herkemmin, joten heikoimmin valkoisesta paperista erottuva keltainen väri asetetaan pystysuoraan ja musta 45 asteen kulmaan. Syaani on tavallisesti 15 asteen ja magenta 75 asteen kulmassa. Tummien värien, magentan ja mustan, kulmat saattavat vaihdella päittäin eri painokoneissa. Kuvassa 7 on tavallisen nelivärikuvan rasterikuvio. Väripisteiden etäisyys toisistaan (linjatiheys) ratkaisee painetun kuvan yksityiskohtien- ja sävyntoistokyvyn. Suurempi linjatiheys mahdollistaa paremman erottelukyvyn. Syväpainossa saavutetaan jopa 100 linjaa/cm linjatiheys, jolloin rasteripisteen koko on enintään 100 µm. Painetun värin intensiteettiä voidaan kontrolloida joko yksittäisen rasteripisteen koolla tai käytetyllä värimäärällä. 17

22 Kuva 7. Nelivärikuvan rasterikuvio. [12] Stokastisessa rasteroinnissa käytetään pieniä ja vakiokokoisia pisteitä, jotka sijaitsevat satunnaisissa paikoissa eivätkä suorissa linjoissa kuten perinteisessä rasteroinnissa. Kuvassa 8 näkyy perinteisen ja stokastisen rasteroinnin ero. Väripisteiden tiheydellä voidaan hallita painettavan värisävyn tummuutta. Tällä menetelmällä päästään korkealuokkaiseen painojälkeen. Stokastisessa rasteroinnissa pisteen koko on noin 20 µm. Kuva 8. Vasemmalla perinteinen rasterointi ja oikealla stokastinen rasterointi. [12] Flekso Fleksografiassa eli fleksossa käytetään joustavaa, kumista valmistettua kohokuvioitua painolevyä, jossa painoväri on levyn korkeilla kohdilla. Painonipissä joustava painolevy antaa periksi ja myötäilee paperin pintaa, jolloin juokseva painoväri voi siirtyä paperiin. Painovärillä on tapana pusertua pienten väripisteiden reunoille ja jättää fleksolle tunnusomainen donitsin näköinen väripiste. Fleksopainoa käytetään etenkin pakkausten painamiseen, koska se soveltuu hyvin suhteellisen karhean pakkauskartongin painamiseen. Fleksopaino toimii suhteellisen alhaisella nippipaineella, joten sillä voi painaa myös pakkauksissa yleistä aaltopahvia. Fleksoa käytetään jonkin verran myös sanomalehtien painamiseen. 18

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

Arkkioffset-painovärit

Arkkioffset-painovärit RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Synergia tuottaa innovaatioita Teknologia INNOVAATIO Know-how Kokemus Teknologia on vain niin onnistunutta kuin sen avulla saadut

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen Created for design CMYK GUIDE Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen CMYK GUIDE -kartasta värit löytyvät nopeasti, ja ne ovat painettuina juuri sitä mitä valittiinkin! INTUITIIVINEN Suunnittelijan nopea

Lisätiedot

Paperinjalostus 30.3.2015

Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

ACRYLAC Vesipohjaiset lakkajärjestelmät A C R Y L A C. Enemmän kuin vain väriä

ACRYLAC Vesipohjaiset lakkajärjestelmät A C R Y L A C. Enemmän kuin vain väriä ACRYLAC Vesipohjaiset lakkajärjestelmät A C R Y L A C Enemmän kuin vain väriä Täydellinen kiilto ja suojaus huippulaadukkaille painotuotteille ACRYLAC ACRYLAC Mikä tahansa painotuotteen viimeistelyyn ja

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

Tuoteseloste FI 08.2005 Heatset Prosessivärit APUAINEET

Tuoteseloste FI 08.2005 Heatset Prosessivärit APUAINEET APUAINEET Hubergroupin uuden teknologian heatset-painovärit on suunniteltu käytettäviksi sellaisenaan ilman apuaineita. Joskus syntyy kuitenkin tilanteita, joissa painatusprosessin olosuhteissa tapahtuu

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä.

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä. 3-D ANAGLYFIKUVIEN TUOTTAMINEN Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio Teknillinen korkeakoulu Petri Rönnholm Perustyövaiheet: A. Ota stereokuvapari B. Poista vasemmasta kuvasta vihreä ja sininen

Lisätiedot

Kuvankäsi*ely 1. Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet. Kimmo Koskinen

Kuvankäsi*ely 1. Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet. Kimmo Koskinen Kuvankäsi*ely 1 Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet Kimmo Koskinen Mitä kuvankäsi3ely on? Digitaalisten kuvien monipuolista muokkausta: - korjailua: roskien poisto, punaiset silmät jne - muuntelua:

Lisätiedot

Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET

Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET PAINO JA TUOTEOPAS TAMMIKUU 2017 Tämä paino ja tuoteopas auttaa sinua eri tuotannon vaiheissa STAFIX GRIP- materiaalin kanssa. Seuraamalla oppaamme

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

FOREVER Solvent-Dark 111

FOREVER Solvent-Dark 111 FOREVER Solvent-Dark 111 Laadukas paperi värillisille kankaille. Pesunkestävyys ja värien kiirkkaus 100% puuvilla, denim, nahka, valkoinen polyesteri, puu, synteettinen nahka, päällystetty paperi jne.

Lisätiedot

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio johdanto Välinehuolto Eräs syy terveydenhoidon kasvaneisiin infektioriskeihin on rakenteeltaan monimutkaiset

Lisätiedot

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen! Kasvihuoneongelma Valon ja aineen vuorovaikutus Herra Brown päätti rakentaa puutarhaansa uuden kasvihuoneen. Liian tavallinen! Hänen vaimonsa oli innostunut ideasta. Hän halusi uuden kasvihuoneen olevan

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Tekniset laatusuositukset

Tekniset laatusuositukset Tekniset laatusuositukset Tekniset laatusuositukset on tarkoitettu painotyön tilaajan ja painon apuvälineeksi, joissa ovat suositusarvot tärkeimpien laatukriteerien osalta reprolle, painamiselle ja jälkikäsittelylle.

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

jälkikäsittelylaitteiden välillä.

jälkikäsittelylaitteiden välillä. TARKKUUSTYÖTÄ Nopea, tarkka, laadukas. Nämä sanat kuvaavat parhaiten Shinohara-tarkkuuspainokonetta. Shinohara aloitti toimintansa vuonna 1919 alun perin tarkkuustyökalujen valmistajana, josta juontaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 1) Offsetpainaminen Kilpailutehtävänä on painaa nelivärinen esite Heidelberg Printmaster 52/4 painokoneella. Painosmäärä on 1000 kpl, lisäksi kuntoonlaittoon on varattu

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

1. KALANTEROINTI. Opasiteetti. Kiilto. Tiheys. Kuva 1. Paperin ominaisuuksien käyttäytyminen kalanteroinnissa.

1. KALANTEROINTI. Opasiteetti. Kiilto. Tiheys. Kuva 1. Paperin ominaisuuksien käyttäytyminen kalanteroinnissa. Kiilto Opasiteetti 1. KALANTEROINTI Kalanteroinnin tärkeimpänä tavoitteena on aikaansaada paperiin haluttu pinnan sileys ja kiilto sekä säätää paperin paksuus ja tiheys halutuksi. Kalanteroinnin päätehtävän

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Tehdään laadukas painotuote

Tehdään laadukas painotuote Tehdään laadukas painotuote 8 vinkkiä valokuvien ottamisesta ja toimittamiseen painotuotteisiin 1. Kuvaa kameran parhailla asetuksilla Kuvien tarkkuuden ja tiedostopakkauksen vaikutukset ovat korostuneet

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu..013 Ratkaisuita 1. Eräs kirjakauppa myy pokkareita yhdeksällä eurolla kappale, ja siellä on meneillään mainoskampanja, jossa seitsemän sellaista ostettuaan

Lisätiedot

Värin valinta Tikkurilan värikartoista

Värin valinta Tikkurilan värikartoista Värin valinta Tikkurilan värikartoista Miksi on erilaisia värikarttoja? 12/4/2014 Marika Raike, Tikkurila OYj 2 Tikkurilan värikartat räätälöity maalimateriaalille, peittävyys ja kestävyys optimoitu omat

Lisätiedot

PIKSELIT JA RESOLUUTIO

PIKSELIT JA RESOLUUTIO PIKSELIT JA RESOLUUTIO 22.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Tuula P 2 Pikselit ja resoluutio Outoja sanoja Outoja käsitteitä Mikä resoluutio? Mikä pikseli? Mitä tarkoittavat? Miksi niitä on? Milloin tarvitaan?

Lisätiedot

Tarnpereen Teknillinen Yliopisto Paperinjalostustekniikka PAP - 1020 PAPERITEKNIIKKA 1 PAPER TECHNOLOGY

Tarnpereen Teknillinen Yliopisto Paperinjalostustekniikka PAP - 1020 PAPERITEKNIIKKA 1 PAPER TECHNOLOGY - /. Tarnpereen Teknillinen Yliopisto Paperinjalostustekniikka PAP - 1020 PAPERITEKNIIKKA 1 PAPER TECHNOLOGY Tentin kysymykset 30.1 1.2005. Oppilaan nimi: Opintokirjan numero: Kysymykset on laadittu siten,

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

Paranna koneesi ajettavuutta. Kasvata ratanopeutta. Vähennä ja lyhennä ratakatkoja. Paranna työturvallisuutta. Paranna lopputuotteen laatua

Paranna koneesi ajettavuutta. Kasvata ratanopeutta. Vähennä ja lyhennä ratakatkoja. Paranna työturvallisuutta. Paranna lopputuotteen laatua Paranna koneesi ajettavuutta Kasvata ratanopeutta Vähennä ja lyhennä ratakatkoja Paranna työturvallisuutta Paranna lopputuotteen laatua Säästä energiaa Lisää tuottavuutta Skannerit koko paperinvalmistusprosessiin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi Ria Lassila SANOMALEHTIPAPEREIDEN PAINETTAVUUSOMINAISUUDET Opinnäytetyö 2010 ALKUSANAT Tämä insinöörityö on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio Diplomityö Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Oulussa 4.1.2013 Tekijä: Juho Seppänen Työn valvoja:

Lisätiedot

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa 1 SISÄLTÖ 1. Siirtymä 2 1 2.1 MUODONMUUTOS Muodonmuutos (deformaatio) Tapahtuu, kun kappaleeseen vaikuttaa voima/voimia

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

1 1 1 2 1 2 Konenäkö ja väylien kunnossapito TrafficVision-projekti Tavoitteet Vaiheet Tulokset Liikennemerkkien kunnon arviointi Konenäön tarkoituksena on toteuttaa automaattinen järjestelmä joka

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000 Ihminen havaitsijana: Luento 5 Jukka Häkkinen ME-C2000 Kevät 2017 1 Luento 5 Näön perusprosessit Näköjärjestelmän rakenne 2 Verkkokalvon välittämä kuva maailmasta 1. Kontrastitieto: On- ja Off-rata 2.

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille

Lisätiedot

Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna.

Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna. Steinerkasvatuslehden Nettiliite 1/2012 22 Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna. a) Viittaan kietoutunut nainen Pallosta pötköksi eli lieriön muotoiseksi.

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen, Signaalinkäsittelyn menetelmät,

Lisätiedot

7.1.2014. Graafinen ohjeisto

7.1.2014. Graafinen ohjeisto 7.1.2014 Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Yhtenäisen ilmeen edut... 3 Nimi ja sen käyttö... 4 Slogan... 6 Liikemerkki... 7 Liikemerkki poikkeuksellinen käyttö... 8 Liikemerkki värit... 9 Lisävärit...

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

Paperinjalostus. Nestepakkaukset

Paperinjalostus. Nestepakkaukset Paperinjalostus Nestepakkaukset Nestepakkauskartonki Nestepakkausten pääraaka-aineena voidaan käyttää yksinomaan valkaistua ja valkaisematonta lehti- tai havupuusellusta valmistettua yksi- tai monikerroksista

Lisätiedot

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa. VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT

Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa. VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT 2 OPTICAL MEASUREMENT TECHNOLOGIES TEAM Kuopio, Technopolis Key research area: Development

Lisätiedot

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8 Tasot ja kanavat Yleistä Tasot eli layerit ovat tärkeä osa nykyajan kuvankäsittelyä. Tasojen perusidea on se, että ne ovat läpinäkyviä "kalvoja", joita

Lisätiedot

Saksanpystykorvien värit

Saksanpystykorvien värit Saksanpystykorvien värit Ruskea: Kauttaaltaan yksivärinen tummanruskea. Ruskeilla esiintyy joskus harmaata karvaa housuissa, hännässä, silmien ympärillä tai lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio Monikulmiot 1/5 Sisältö Monikulmio Monikulmioksi kutsutaan tasokuviota, jota rajaa perättäisten janojen muodostama monikulmion piiri. Janat ovat monikulmion sivuja, niiden päätepisteet monikulmion kärkipisteitä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

1. Kontrollikerta. Atomikatu 7. Porras A. Porras B. Porras C. Porras D. Arkitehdinkatu 40. Porras A. Oikea. Yleistä. Yleistä LIITE 2: 1 (12)

1. Kontrollikerta. Atomikatu 7. Porras A. Porras B. Porras C. Porras D. Arkitehdinkatu 40. Porras A. Oikea. Yleistä. Yleistä LIITE 2: 1 (12) LIITE 2: 1 (12) 43 1. Kontrollikerta Atomikatu 7 Muutamia sormen jälkiä. puoli pysynyt puhtaampana ja kirkkaampana, tasaisempi jälki. Raitamaisia jälkiä ja muutenkin likaisempi kuin vasen puoli. Laikukas,

Lisätiedot

Kilpailijan tulee noudattaa ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kilpailijan tulee noudattaa ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Painotekniikka, 202, digitaalinen painaminen Kilpailutehtävänä on painaa digitaalisilla painokoneilla mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä. Työt voivat sisältää asemointia ja muuttuvaa tietoa.

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia

Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Solulajit Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 3 oppimistavoitteet Osaat luokitella puusolut ja ymmärrät niiden tehtävät ja sijainnin puusolukossa. Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden solukot mikroskooppikuvista.

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Cement Design. Osa kestävää kehitystä

Cement Design. Osa kestävää kehitystä Cement Design Cement Design tarkoittaa kirjaimellisesti sementillä suunnittelua ja muotoilua. Uudet mikrosementit ovat tehneet sementin- ja betoninoloisista pinnoista trendikkäitä niin yksityisissä kodeissa

Lisätiedot

Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta

Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta Pasi Raumonen, Mikko Kaasalainen ja Markku Åkerblom Tampereen teknillinen ylipisto, Matematiikan laitos

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot