Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX"

Transkriptio

1 Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen. Tämä ohjekirja kuvaa RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen peruskäytön toimenpiteet, ylläpitotoimenpiteet ja muita yksityiskohtaisia käsittelyohjeita. Jos tulostinta käsitellään tai ylläpidetään epäasianmukaisesti, sen toimintaan saattaa tulla häiriöitä, se saattaa vioittua tai aiheuttaa onnettomuuden. Sen vuoksi tämän ohjekirjan lukeminen on tärkeää, jotta voit ymmärtää tulostinta täydellisesti ja käyttää sitä oikein. Säilytä tätä ohjekirjaa asianmukaisesti huolellisen lukemisen jälkeen tulevaa tarvetta varten. JOS olet vaihtanut näyttökieltä vahingossa, katso kappale 7.8 Kielten valitseminen.

2 SISÄLTÖ 1. Käytön turvallisuusohjeet uste ja makeup-aine IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Kirjoituspään puhdistaminen Sammuttaminen (pikapysäytys) Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä usteen lämmittäminen usteen pitoisuuden valvonta Kourun puhdistaminen Osien nimet ja toiminnot Ulkopuoli Päärungon sisäosat Kirjoituspää Perustoiminnot Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen Jos käynnistämisen yhteydessä ilmenee virhe Tulostaa- ja Valmiustilojen välillä siirtyminen Käyttäjän määrittäminen Sammuttaminen Automaattinen pysäyttäminen painamalla yhtä painiketta (vain RX-S) Päävirtakytkimen kääntäminen pois päältä Perustoiminnot Toimintakaavio Tila Asetusten muuttaminen Toiminnat (OK,, Liitä), joilla poistutaan näytöltä Sanomien luominen ja tulostaminen Tulostuksen kuvausnäyttö (alkunäyttö) uokkaa tulostettavaa viestiä (Vaihda sanomaa -näyttö) Valitse ja tulosta tallennettuja viestejä Korjaa tulostettava viesti uokkaa muuta kuin nykyistä viestiä Luotujen viestien tallentaminen Sisältö

3 4.7 Tulostusformaatin asettaminen Valitse muokattavat tulostustiedot Aseta tulostusrivien määrä Tulostustietojen lisääminen ja poistaminen Aseta dot matrix, merkkiväli ja muut parametrit Viivakoodin tulostaminen (vain RX-S) erkkien tulostaminen Kiinteiden merkkien tulostaminen Kalenteritoiminnon käyttäminen Kalenterimerkkien tulostaminen Tulevan päivämäärän tulostaminen (poikkeama) Tulostaminen korvaamalla päivämäärä eri merkillä (korvaussääntö) Vuoronumeron tulostaminen (Lisävaruste RX-S:ssä) Tulostussisältöjen päivittäminen kiintein väliajoin (Aikalaskuri ) (Lisävarusteena RX-S:ssä) Laskuritoiminnon käyttäminen Laskurimerkkien tulostaminen Laskurin kerrannaistulostuksen käyttäminen Tulostusmäärittelyn asettaminen Aseta merkin korkeus, merkin leveys ja suunta Toistuvan tulostuksen asettaminen Erilliset tulostusasetukset Hienosäädä tulostusmäärittelyt (Aseta tulostus parametrit) Ylläpito Laitteen tietojen vahvistaminen Toimintatilan valvominen Tulostaminen ilman kennosignaalia (Testitulostus, Start) Vahvista rekisteröity ohjelmisto Suoritettavissa olevien toimintojen tarkistaminen Ympäristöasetukset Käyttöympäristön asettaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kosketusnäytön asetukset Käyttäjän vaihtaminen Salasanan asettaminen jokaiselle käyttäjälle Sisältö 2

4 7. Ulkoiset toiminnot Viestin hallinta Tallennettujen viestien hallinta Viestin nimen vaihtaminen Tallennettujen viestien poistaminen Viestin numeron vaihtaminen Viestin ryhmän vaihtaminen Hallitse ryhmää Hallitse ryhmää Ryhmän nimen vaihtaminen Tallennetun ryhmän poistaminen Vaihda ryhmän numero Käyttäjämallin luominen Käyttäjämallin luominen ja tallentaminen Käyttäjämallin valitseminen allin muokkaaminen Vapaakokoisen käyttäjämallin luominen Kosketusnäytön paikkakorjaus Tietojen varmuuskopiointi USB-muistiin Vakiomallin muokkaaminen Korvaussääntöjen muokkaaminen Kielten valitseminen usteen ja makeup-aineen lisääminen usteen lisääminen akeup-aineen lisääminen Kun varoitus tai virhe on annettu Näyttö, kun varoitus tai virhe on annettu Näyttöviestien kuvaukset Vikailmoitukset Varoitusilmoitukset uut ilmoitukset Varoitusten ja vikojen tarkistaminen Tulostushäiriön ilmetessä suoritettavat korjaustoimet Vianmääritys Hätätoimet Sisältö

5 12. Tekniset tiedot Liite Hakemisto Sisältö 4

6 TURVALLISUUSOHJEET Tulostimen optimaalisen käytön kannalta on tärkeää lukea seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tulostimen käyttämistä. Seuraavia turvallisuusohjeita noudattamalla tuotteen käyttö onnistuu asianmukaisesti, varmistat oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden ja vältyt omaisuusvahingoilta. Turvallisuusohjeet on jaettu vaaratilanteista mahdollisesti aiheutuvien vammojen tai vaurioiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella kahteen luokkaan, VAROITUS ja HUOAUTUS. olemmissa kuvataan vaaratilanteita, joita voi aiheutua, jos turvallisuusohjeita ei noudateta ja laitetta käsitellään tai käytetään väärin. Kummassakin luokassa annetut turvallisuusohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. VAROITUS HUOAUTUS VAROITUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua vakavia henkilövammoja tai hengenvaara, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. HUOAUTUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. Jos HUOAUTUS-luokan varoitusta ei noudateta, seuraukset saattavat olla vakavia. Säilytä ohjekirjaa lukemisen jälkeen sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien tulostimen käyttäjien saatavilla. Kaikki tässä ohjekirjassa annetut ohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. Esimerkkejä käytettävistä symboleista -symboleja käytetään osoittamaan noudatettavia turvallisuusohjeita (myös mahdollisiin varoituksiin liittyviä). Lisätietoja annetaan symbolin sisällä olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä ilmaistaan sähköiskun vaaraa). -symboleilla kuvataan kiellettyjä toimia. Lisätietoja kielletyistä toimista annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä kielletään avotulen käyttö laitteen lähellä). -symboleilla kuvataan vaadittuja toimia. Lisätietoja annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä vaaditaan maadoittamista). Vientirajoitukset Käyttäjä sitoutuu täten olemaan viemättä ja jälleenviemättä tätä tuotetta loppukäyttäjälle, mikäli käyttäjällä on aihetta epäillä tämän saattavan käyttää tuotetta ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biokemiallisten aseiden suunnittelemiseen, kehittämiseen tai kopioimiseen. Tiedostonhallinta ja USB-hallinta on toteutettu esolin eparts-ratkaisuilla. Ethernet on Yhdysvalloissa Xerox Corporation tuotenimi. (1) Turvallisuusohjeet

7 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Varmista, ettei tulostimen lähellä ole avotulta tai kipinöitä muodostavia laitteitta. uste ja makeup ovat tulenarkoja ja ne saattavat syttyä palamaan. Ne voivat syttyä tulitikuista, sytyttimistä, savukkeista, lämmittimistä, liesistä, kaasupolttimista, hitsauslaitteista, hiomakoneista ja staattisesta sähköstä. Lisäksi ne voivat syttyä avoimissa releissä, kytkimissä ja harjamoottoreissa muodostuvista kipinöistä. Poista staattinen sähkö vartalostasi, oheislaitteista jne., ennen kuin käsittelet mustetta tai makeup-ainetta. Turvallisuussyistä tulostimen lähelle kannattaa sijoittaa jauhesammutin. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten tulostin tulee asentaa asianmukaisesti tuuletettavaan paikkaan. 1 Älä koskaan asenna tulostinta suljettuun tilaan. 2 Tulostimen täyttyminen orgaanisten liuottimien höyryillä estetään kytkemällä tulostimeen poistoilmalaite. Älä työnnä pinsettejä, ruuviavainta tai muita metalliesineitä kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. Kun tulostin on tulostusvalmis, kirjoituspäässä olevaan poikkeutuselektrodiosioon kohdistetaan korkea jännite (noin 6 kv). Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut, vammautuminen ja tulipalot. Älä irrota ulompaa suojakantta. Tietyissä tulostimen osissa käytetään korkeajännitettä. Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut ja vammautuminen. Käytä ainoastaan V- tai V ±10% -vaihtovirtajännitettä ja 50 tai 60 Hz:n verkkotaajuutta. Jos yllä mainittuja vaatimuksia ei noudateta, sähköiset osat voivat ylikuumentua ja syttyä, mistä seuraa tulipalon tai sähköiskun riski. Älä koskaan tyhjennä muste- tai makeup-jäteliuosta viemäriin. Jätteet on hävitettävä niitä koskevien säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Ole varovainen, ettet epähuomiossa irrota, vedä tai taita putkiston letkuja. uste ja makeup-aine ovat tietyissä putkiston osissa paineistettuja, joten ne voivat roiskua silmille, suuhun, käsille tai vaatteille. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Turvallisuusohjeet (2)

8 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Kun tulostin on toiminnassa, älä katso kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. ustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Varmista, että musteensuihkutus on pysäytetty ennen tulostimen huoltamista. uutoin mustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Voit sammuttaa tulostimen painamalla päävirtakatkaisinta, jos tulostamisen aikana tai tulostimen ollessa päällä sattuu maanjäristys, tulipalo tai muu hätätilanne. Tulostinta on huollettava asianmukaisten säädösten mukaisesti. Lue asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) huolellisesti ennen musteen tai makeup-aineen käyttämistä. Käytä Hitachin hyväksymiä kulutus- ja varaosia. uiden kuin Hitachin suunnittelemien tuotteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietyissä toiminnoissa. Elohopeaan liittyvä varoitus Hg -- TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETTÄVÄSSÄ LAPUSSA ON ELOHOPEAA. KIERRÄTÄ TAI HÄVITÄ SE ASIANUKAISTEN YPÄRISTÖNSUOJELULA- KIEN UKAISESTI. Lisätietoja kierrättämisestä ja hävittämistä saat paikallisilta viranomaisilta. Lisätietoja saat soittamalla numeroon HITACHI ( ) (Yhdysvalloissa). (3) Turvallisuusohjeet

9 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky, kun mustetta tai makeup-ainetta lisätään, vaihdetaan tai käsitellään muutoin. Jos mustetta tai makeup-ainetta läikkyy, pyyhi se huolellisesti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Älä sulje huoltoluukkua, ennen kuin olet varmistanut, että pyyhkimäsi kohta on täysin kuiva. Kiinnitä kuivumiseen erityistä huomiota, jos mustetta tai makeup-ainetta on läikkynyt tulostimen sisään. Kuivuminen on erittäin tärkeää, koska jos muste- tai makeup-höyryt jäävät tulostimen sisään, ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos tulostimen pyyhkiminen on hankalaa sen ollessa käynnissä, pysäytä se huoltoluukun ollessa auki. Sammuta tulostin ja pyyhi se uudelleen. Jos haluat pyyhkiä tulostimen koteloa makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä, varmista että tulostimesta on sammutettu virta. Jos tulostinta yritetään pyyhkiä virran ollessa päällä, makeup-ainetta tai makeuphöyryjä pääsee tulostimeen, ja ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Avaa puhdistamisen jälkeen huoltoluukku ja varmista, ettei tulostimen sisällä ole makeup-ainetta tai höyryjä. Jos tulostimen sisällä ilmenee muste- tai makeup-ainevuotoja tulostimen ollessa käytössä tai huollettavana, pyyhi aineet heti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Pysäytä sitten tulostin huoltoluukun ollessa auki, sammuta tulostin ja korjaa vuoto. Käytön jatkaminen muste- tai makeup-ainevuodosta huolimatta aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat poikkeamia tulosteisiin. uste ja makeup-aine ovat tulenarkoja. Ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos haluat kerätä mustehiukkasia keittolasiin esimerkiksi tulostustestiä varten, käytä sähköä johtavaa keittolasia ja maadoita keittolasi huolellisesti. Älä päästä kirjoitinpään kärkeä keittolasin sisään. Tulostamisessa käytettään sähköisiä mustehiukkasia. aadoittamattoman keittolasin varaus kasvaa vähitellen, ja keittolasi saattaa syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Varmista, että kaikki sähköjohdot, kytkennät ja maadoitukset vastaavat säädöksiä. Kytke tulostin kunnolla sen omaan maadoituskohtaan. Yllä mainittuja turvaohjeita noudattamalla vältytään sähköiskun vaaralta. Hitsatessa on pidettävä riittävästi etäisyyttä IJ-tulostimen ja hitsausalueen välissä, jotta hitsauskipinä ei aiheuta tulipaloa. Varmista myös, että kirjoitinpää ja IJ-tulostimen runko ovat eristettyjä, jotta hitsausvirta ei pääse tulostimen ohjausosioon, ja että tulostin on maadoitettu erikseen. Turvallisuusohjeet (4)

10 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) HUOAUTUS Tulostinta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka ovat suorittaneen Hitachi IJP -käyttökoulutuksen. Jos tulostinta käytetään tai huolletaan väärin, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Älä yritä suorittaa muita kuin käyttöön ja huoltoon liittyviä korjaustoimia. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten noudata niiden käsittelyyn liittyviä turvaohjeita. 1 Varaa musteen ja makeup-aineen käsittelyyn sekä tulostimen asennuspaikkaan riittävästi tilaa Kutakin kirjoituspäätä kohden tulee olla vähintään 200 m 3 tilaa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 2 Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Jos mustetta tai makeup-ainetta pääsee iholle, pese iho huolellisesti saippualla ja kylmällä tai lämpimällä vedellä. 3 Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky tulostimelle tai ympäröiville esineille, kun kaadat mustetta tai makeup-ainetta pulloon tai pullosta. Jos aineita läikkyy, pyyhi ne välittömästi makeup-aineeseen kastetulla kankaalla. ustetta ja makeup-ainetta on säilytettävä tulenaroille nesteille soveltuvalla tavalla. Säilytyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Jos tulostin altistuu ulkoiselle häiriölle, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Häiriösuojaus voidaan varmistaa noudattamalla seuraavia asennukseen ja johdotukseen liittyviä turvaohjeita. 1 Varmista, että VAC- tai VAC -virtakaapeleita ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. 2 Eristä tulostimen runko ja kirjoitinpää siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa kuljettimeen tai muihin laitteisiin. 3 Jos käytössä on metallikoteloinen tulostuskohteen tunnistin, eristä se kuljettimesta ja muista laitteista muovisella kiinnittimellä. 4 Varmista, että tulostuskohteen tunnistimen johtoja ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. Varmista, että tulostustila ja tulostussisältö ovat oikeita aina kun käynnistät IJP-toimintoja. Tarkista tulostustila määräajoin prosessissa, myös tuotannon aikana. Käyttönäytölle voidaan syöttää tietoja kosketuspaneelin avulla. Käytä kosketuspaneelia ainoastaan sormilla. Kosketuspaneelin käyttäminen metallisilla tai terävillä esineillä, kuten kuulakärkikynällä voi aiheuttaa toimintahäiriötä tai rikkoa paneelin. (5) Turvallisuusohjeet

11 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) FCC:n (Federal Communications Commission) huomautus Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia A-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Rajoitukset on suunniteltu varmistamaan riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään liiketoimintaympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, radiotaajuusenergia saattaa aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjä on velvollinen korjaamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. Turvallisuusohjeet (6)

12 1. KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET 1.1 uste ja makeup-aine (1) usteen ja makeup-aineen lisääminen Tulostimessa on automaattinen musteen ja makeup-aineen lisäämisjärjestelmä Kun tulostinta käytetään, pääsäiliöön toimitetaan automaattisesti säännöllisin väliajoin mustetta mustesäiliöstä ja makeup-ainetta makeup-säiliöstä. Jos musteen tai makeup-aineen täyttötaso on liian matala, annetaan hälytys. Lisää siinä tapauksessa mustetta tai makeup-ainetta välittömästi. (Lisätietoja lisäämisestä on osassa 8.) (2) usteen säännöllinen vaihtaminen Lisätietoja vaihtamisesta on Teknisen käyttöohjeen 6. luvussa. IJ-tulostimen muste reagoi ilman kanssa kiertäessään toimintojen aikana, ja sen laatu heikkenee ajan mittaan. Siksi muste on vaihdettava säännöllisesti. Vaihtoväli riippuu mustekohtaisista käsittelyohjeista. *itä on makeup-aine? : akeup-aine toimii täydennysaineena, joka korvaa musteenruiskutuksen aikana musteesta haihtuvia ainesosia. Sitä käytetään myös puhdistusaineena. 1.2 IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Jos IJ-tulostin sammutetaan pitkäksi ajaksi tuotannollisista tai muista syistä, muste saattaa sakkautua tulostimen sisällä ja aiheuttaa ongelmia esimerkiksi musteenruiskutuksessa. usteen sakkautuessa on suoritettava seuraavat toimenpiteet. 1 Sakkautuminen voidaan estää käyttämällä tulostinta säännöllisesti. Käytä tulostinta (ruiskuta mustetta) vähintään yhden tunnin ajan seuraavassa taulukossa annettujen ohjeellisten sammutusjaksojen aikana. 2 Suorita pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet. Tyhjennä muste tulostimesta ja täytä tulostin makeup-aineella ennen säilytystä. Tyhjennä makeup-aine tulostimesta ja täytä tulostin musteella ennen käytön aloittamista säilytysjakson jälkeen. Säilytyslämpötila Ohjeellinen sammutusjakso *a 0 35 C 3 viikkoa C 2 viikkoa C 1 viikko *a: Enimmäisaika, jonka tulostin voi olla yhtäjaksoisesti sammutettuna käyttämättä. Taulukon arvot koskevat EK-pohjaisia musteita. uiden musteiden käsitteleminen edellyttää kunkin musteen käsittelyohjeen mukaisia erikoistoimia. HUOAUTUS Pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät erikoistoimenpiteitä, joten pyydä lisätietoja valtuutetusta huollosta. 1-1 Käytön turvallisuusohjeet

13 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, kun puhdistat mustetta suuttimen ympäriltä. (1) Suuntaa kirjoituspään pää alaspäin ja kaada makeup-ainetta likaiseen kohtaan ja puhdista se keräten valuva makeup-aine keittolasiin. Älä kaada makeup-ainetta tähän osaan. Pyyhi kirjoituspää puhtaaksi makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä. Suutin Puhdistettava alue Varauselektrodi Poikkeutuselektrodi Kouru (2) Pyyhi kirjoituspää puhdistamisen jälkeen paperipyyhkeellä ja anna sen kuivua. Kuivaa suutin, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kourun reuna huolellisesti. Varmista, että osat ovat täysin kuivia ennen seuraavaa käyttökertaa. Jos tulostinta käytetään osien ollessa märkiä, tulostin ei käynnisty normaalisti. Älä käännä kirjoituspään päätä ylöspäin kirjoituspään ollessa märkä. (3) Älä koskaan upota kirjoituspäätä makeup-aineeseen. (4) Jos tulostetaan usein tai tulostusmateriaalin ja kirjoituspään välinen etäisyys on lyhyt, musteroiskeet saattavat tahrata kirjoituspään pään ja kirjoituspään suojan. Ellei tilannetta korjata, jatkuvasta tahraantumisesta saattaa seurata tulostusvirheitä tai laitteen hätäpysäytys. Jos musteroiskeista johtuvia tulostusvirheitä tai hätäpysäytyksiä ilmenee usein, pysäytä kesken oleva toiminto ja puhdista kirjoituspää (suuttimen ympäristö, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kouru) sekä kirjoituspään suoja. Tee näin työpäivän päätteeksi suoritettavan puhdistuksen lisäksi. Kirjoituspään ilmahuuhtelu on tehokas tapa ehkäistä musteroiskeista aiheutuvaa tahraantumista. Lisätietoja on Teknisen käyttöohjeen kappaleessa 3.1 Kirjoituspään ilmahuuhtelu Kirjoituspään puhdistaminen 1-2

14 1.4 Sammuttaminen (pikapysäytys) Kun näytön oikean yläkulman Sammutus Sammutus -painiketta painetaan, tulostin pysähtyy suuttimen automaattisen puhdistusjakson jälkeen. Jos Sammutus Sammutus -toimintoa käytetään toistuvasti toimintojen pysäyttämiseen, tulostimeen kertyy ylimääräistä makeup-ainetta, mikä ohentaa mustetta tai saa pääsäiliön musteen määrän nousemaan liian korkeaksi. Jos tulostustoimintojen keskeyttäminen toistuvasti on ehdottoman tärkeää, suorita seuraavat toimenpiteet. Pikapysäytys toimii myös käynnistysjakson aikana. ( -painike ei ole käytössä käynnistysjakson aikana.) Sammutus *1: Käytä Sammutus -painiketta korkeitaan kaksi kertaa peräkkäin. *2: Kun toiminto pysäytetään Pikapysäytys -toiminnolla ja tulostin jätetään siihen tilaan, muste juuttuu suuttimeen ja musteen virtaus pysähtyy, suutin tukkeutuu ja tulostukseen tulee häiriöitä. Pese suutinkalvo makeup-aineella 30 minuutin kuluessa pysäytyksestä, jotta muste pääsee virtaamaan. 1 Paina anuaali. anuaali (Kaikilla näytöillä näkyy merkintä anuaali.) anuaali anuaali anuaali Käynnistys Kaikilla näytöillä ==== anuaaliohjaukset ==== Pikapysäytys. Pikapysäytys Pysäyttää musteenruiskutuksen ilman puhdistusta Valmiustila Poikkeutusjännite ei ole käytössä. Tulostin siirtyy valmiustilaan Start Nykyinen viesti tulostetaan. Peruuta muutokset 2 Paina ohjausvalikon Pikapysäytys -painiketta. Näkyviin tulee musteenruiskutuksen lopettamisen vahvistuskehotus. ==== Koneen sammutuksen vahvistus ==== Ratkaisu Koneen sammutus pysäyttää musteruiskun. Pysäyttääksesi mustesuihkun, paina <OK>. OK Sulje 3 Paina OK. 1-3 Sammuttaminen (pikapysäytys)

15 1.5 Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä (1) Tulostimen toistuvaan, heti käynnistämisen jälkeen tapahtuvaan pysäyttämiseen liittyvät varoitukset Jos tulostin pysäytetään toistuvasti heti käynnistämisen jälkeen, sammutuksen yhteydessä suoritettava automaattinen suuttimen puhdistus ohentaa ajan mittaan IJ-tulostimen mustetta. IJ-tulostimen vakaan toiminta varmistetaan käyttämällä tulostinta vähintään määritetyn ajan käynnistämisen jälkeen.( =usteruiskutustilassa) Käytön aikana musteen viskositeettia säädellään automaattisesti ja se palaa oletusarvoonsa. Vaadittava käyttöaika riippuu huoneen lämpötilasta ja käytettävistä mustetyypeistä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Pitkään päivittäiseen käyttöaikaan liittyvä huomautus IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta tulostamisen aikana, joten kirjoituspään suoja likaantuu sisä- ja ulkopuoleltaan käytön aikana roiskuvasta musteesta. Tästä musteen kertymisestä aiheutuvia tulostushäiriöitä voidaan ehkäistä tarkastamalla kirjoituspään suoja säännöllisesti ja puhdistamalla se tarvittaessa. 1.6 usteen lämmittäminen (1) Jos huoneen lämpötila on alle 20 C, muste lämmitetään kirjoituspään lämmitysyksikössä. Käynnistysaika on pidempi kuin tilanteessa, jossa lämmitystä ei tarvita. Lämmitys ei käytössä: Noin 1,5 minuuttia Lämmitys käytössä: Korkeintaan noin 10 minuuttia (Riippuu huoneen lämpötilasta) * ustetyypistä riippuen lämmitysyksikön käyttö saattaa olla kiellettyä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita. 1 Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, näytetään viestit "usteenlämmitysyksikössä liian korkea lämpötila", "Lämmitysyksikön anturivika ja usteenlämmityksen jännitevika" ja IJtulostin pysähtyy vikatilaan. IJ-tulostin voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta. ustetta ei kuitenkaan lämmitetä, vaikka lämpötila myöhemmin laskisi. 2 Kun Älä suorita musteenlämmitystä -asetus on käytössä, seuraava viesti näytetään sen jälkeen aina, kun virta kytketään päälle. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ====Huomautus musteen lämpötilan korjaamisesta ==== Ratkaisu Valittu asetus ei salli musteen lämpötilan korjausta. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Jos tulostinta käytetään tilapäisesti Älä suorita musteen lämmitystä -tilassa, tulostinta saattaa olla mahdollista käyttää nollaamalla aktivointijännite. Ohjeet aktivointijännitteen nollaamiseen löytyvät Teknisen käyttöohjeen kappaleesta 6.10 Aktivointijännitteen säätäminen Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä 1-4

16 1.7 usteen pitoisuuden valvonta (1) usteen pitoisuutta valvotaan automaattisesti parhaan tulostuspitoisuuden ylläpitämiseksi. * ustetyypistä riippuen musteen pitoisuuden säätöä ei välttämättä voida suorittaa viskometrillä. (2) Jos musteen pitoisuuden säätämiseen käytettävässä viskometrissä ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita: 1 Viskometrin vikoja on kolmea tyyppiä: Viskometrin lämpötila-anturivika, Viskositeetin lukeminen epävakaa ja Viskositeettilukemat ylittävät raja-arvot. 2 Jos laitteessa ilmenee Viskometrin lämpötila-anturivika, se pysähtyy vikatilaan. Laite voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta, mutta asetus muuttuu tilaan, jossa musteen pitoisuutta ei enää säädetä viskometrin tulosten perusteella. Kun automaattinen pitoisuuden säätö on pois käytöstä, näkyviin tulee aina virran kytkemisen yhteydessä seuraava viesti. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ==== Ei musteen pitoisuusvalvontaa ==== Ratkaisu Käytössä olevat asetukset eivät mahdollista musteen pitoisuuden valvontaa. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Kun laitteessa ilmenee Viskositeetin lukeminen epävakaa- tai Viskositeettilukemat ylittävät rajaarvot -virhe, laite ei pysähdy vikatilaan, vaan tulostamista voidaan jatkaa. Ota kuitenkin yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja sovi tarkistuksesta. 1.8 Kourun puhdistaminen IJ-tulostin kerää tulostuksessa käyttämättä jäävän musteen kourusta. Se imee samalla ilmaa, pölyä ja muita aineksia ilmasta. Jos nämä aineet sekoittuvat kourussa musteeseen, niin musteeseen tai makeup-aineeseen liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä kouruun. Jos järjestelmää käytetään yhtäjaksoisesti 24 tuntia ilman automaattista puhdistamista, aineksia kertyy kouruun. Ainekset voivat yhdessä mustehöyryn kanssa aiheuttaa esimerkiksi likaisesta kirjoituspäästä johtuvia vikoja. Jos aineksia on jäänyt kouruun, upota se liuokseen, jossa on noin 0,5 prosenttia tiskiainetta ja puhdista kourua noin 10 minuuttia ultraäänipesurissa. Tämän jälkeen lika voidaan poistaa. 1-5 usteen pitoisuuden valvonta

17 Kourun puhdistaminen 1-6

18 2. OSIEN NIET JA TOIINNOT 2.1 Ulkopuoli (1) Ulkopuoli Toimintatilan merkkivalot Valmis-, Vika- ja Varoitus-näytöt Virran merkkivalo Päävirtakytkin USB-suoja Kahva Huoltoluukku Avataan ja suljetaan musteen ja make up -aineen vaihtamista ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Käynnistys- ja pysäytyskytkin (*Ainoastaan vakiomallissa) Kirjoituspää Tämä osa suorittaa tulostamisen. (2) Ulkopuoli (takaosa) Imutuuletusputken kiinnitysportti Ilmahuuhtelun kiinnitysportti 2-1 Osien nimet ja toiminnot

19 2.2 Päärungon sisäosat ake up -suodatin ake up -säiliö Paluusuodatin Paineenalennusventtiili ustesuodatin ustesäiliö Päämustesäiliö Huoltoluukku 2.3 Kirjoituspää Kirjoituspään suojan lukituksen siipiruuvi Suutinaukko Poikkeutuselektrodin miinusnapa Kouru Varauselektrodi Poikkeutuselektrodin plusnapa Päärungon sisäosat 2-2

20 3. PERUSTOIINNOT 3.1 Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen HUOAUTUS usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia. Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Näyttönä käytetään LCD-kosketuspaneelia. Älä paina painikkeita liian kovaa. Jos järjestelmä sammuu, sammuta virta painamalla pysäytyskytkintä. Lisätietoja virran kytkemisestä ja järjestelmän ottamisesta uudelleen käyttöön on kohdassa 11. Hätätoimet. 1 Irrota kirjoituspään suoja ja tarkista, ettei kirjoituspään suoja tai suuttimen ympäristö ole musteen peitossa. Avaa ruuvia. Suuttimen ympäristö Kirjoituspään suoja Vedä. IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta painomateriaalille, joten painomateriaalista roiskuu mustetta kirjoituspään suojalle. usteen roiskumisesta aiheutuvat ongelmat voidaan estää tarkistamalla roiskeiden kertyminen ja puhdistamalla osat tarvittaessa. Lisätietoja puhdistamisesta on kohdassa 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen. 2 Kytke virta päälle painamalla päävirtakytkintä. Toimintatilan merkkivalot Päävirtakytkin Jos laite on pysäytetty pysäytyskytkimellä, ja virtaa ei ole katkaistu päävirtakytkimestä, päävirtakytkintä ei tarvitse painaa. Pysäytyskytkin Käynnistyskytkin 3-1 Perustoiminnot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Perusohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKINTÄÄN. HITACHI Printer. Malli UX

Perusohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKINTÄÄN. HITACHI Printer. Malli UX Perusohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKINTÄÄN HITACHI Printer Malli UX Kiitos, että olet ostanut Hitachi IJ -tulostimen UX-mallin. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN

OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN PÄHKINÄNKUORESSA NÄIN PALVELU TOIMII Telia Cloud Laitteet IoT Office Pilvipalvelu IoT Office Käyttöliittymä Laajenna Käynnistä laitteet Ota pilvipalvelu käyttöön

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä Ultraäänipesuri VGT-1200 KÄYTTÖOHJE SOVELLUKSET: Laboratoriot, elektroniset työpajat, silmälasiliikkeet, koruliikkeet, kelloliikkeet, matkapuhelinten korjausliikkeet, hammaslääkärit, toimistot ja kodit

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Kosketusnäytön käyttö

Kosketusnäytön käyttö Form No. 3412-174 Rev A X25 tai X30 GeoLink -tarkkuusruiskutusjärjestelmäsarja Mallinro: 41623 Sarjanro: 317000001 tai suurempi Mallinro: 41630 Sarjanro: 317000001 tai suurempi Quick Start Guide Lisätietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot