Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX"

Transkriptio

1 Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen. Tämä ohjekirja kuvaa RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen peruskäytön toimenpiteet, ylläpitotoimenpiteet ja muita yksityiskohtaisia käsittelyohjeita. Jos tulostinta käsitellään tai ylläpidetään epäasianmukaisesti, sen toimintaan saattaa tulla häiriöitä, se saattaa vioittua tai aiheuttaa onnettomuuden. Sen vuoksi tämän ohjekirjan lukeminen on tärkeää, jotta voit ymmärtää tulostinta täydellisesti ja käyttää sitä oikein. Säilytä tätä ohjekirjaa asianmukaisesti huolellisen lukemisen jälkeen tulevaa tarvetta varten. JOS olet vaihtanut näyttökieltä vahingossa, katso kappale 7.8 Kielten valitseminen.

2 SISÄLTÖ 1. Käytön turvallisuusohjeet uste ja makeup-aine IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Kirjoituspään puhdistaminen Sammuttaminen (pikapysäytys) Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä usteen lämmittäminen usteen pitoisuuden valvonta Kourun puhdistaminen Osien nimet ja toiminnot Ulkopuoli Päärungon sisäosat Kirjoituspää Perustoiminnot Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen Jos käynnistämisen yhteydessä ilmenee virhe Tulostaa- ja Valmiustilojen välillä siirtyminen Käyttäjän määrittäminen Sammuttaminen Automaattinen pysäyttäminen painamalla yhtä painiketta (vain RX-S) Päävirtakytkimen kääntäminen pois päältä Perustoiminnot Toimintakaavio Tila Asetusten muuttaminen Toiminnat (OK,, Liitä), joilla poistutaan näytöltä Sanomien luominen ja tulostaminen Tulostuksen kuvausnäyttö (alkunäyttö) uokkaa tulostettavaa viestiä (Vaihda sanomaa -näyttö) Valitse ja tulosta tallennettuja viestejä Korjaa tulostettava viesti uokkaa muuta kuin nykyistä viestiä Luotujen viestien tallentaminen Sisältö

3 4.7 Tulostusformaatin asettaminen Valitse muokattavat tulostustiedot Aseta tulostusrivien määrä Tulostustietojen lisääminen ja poistaminen Aseta dot matrix, merkkiväli ja muut parametrit Viivakoodin tulostaminen (vain RX-S) erkkien tulostaminen Kiinteiden merkkien tulostaminen Kalenteritoiminnon käyttäminen Kalenterimerkkien tulostaminen Tulevan päivämäärän tulostaminen (poikkeama) Tulostaminen korvaamalla päivämäärä eri merkillä (korvaussääntö) Vuoronumeron tulostaminen (Lisävaruste RX-S:ssä) Tulostussisältöjen päivittäminen kiintein väliajoin (Aikalaskuri ) (Lisävarusteena RX-S:ssä) Laskuritoiminnon käyttäminen Laskurimerkkien tulostaminen Laskurin kerrannaistulostuksen käyttäminen Tulostusmäärittelyn asettaminen Aseta merkin korkeus, merkin leveys ja suunta Toistuvan tulostuksen asettaminen Erilliset tulostusasetukset Hienosäädä tulostusmäärittelyt (Aseta tulostus parametrit) Ylläpito Laitteen tietojen vahvistaminen Toimintatilan valvominen Tulostaminen ilman kennosignaalia (Testitulostus, Start) Vahvista rekisteröity ohjelmisto Suoritettavissa olevien toimintojen tarkistaminen Ympäristöasetukset Käyttöympäristön asettaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kosketusnäytön asetukset Käyttäjän vaihtaminen Salasanan asettaminen jokaiselle käyttäjälle Sisältö 2

4 7. Ulkoiset toiminnot Viestin hallinta Tallennettujen viestien hallinta Viestin nimen vaihtaminen Tallennettujen viestien poistaminen Viestin numeron vaihtaminen Viestin ryhmän vaihtaminen Hallitse ryhmää Hallitse ryhmää Ryhmän nimen vaihtaminen Tallennetun ryhmän poistaminen Vaihda ryhmän numero Käyttäjämallin luominen Käyttäjämallin luominen ja tallentaminen Käyttäjämallin valitseminen allin muokkaaminen Vapaakokoisen käyttäjämallin luominen Kosketusnäytön paikkakorjaus Tietojen varmuuskopiointi USB-muistiin Vakiomallin muokkaaminen Korvaussääntöjen muokkaaminen Kielten valitseminen usteen ja makeup-aineen lisääminen usteen lisääminen akeup-aineen lisääminen Kun varoitus tai virhe on annettu Näyttö, kun varoitus tai virhe on annettu Näyttöviestien kuvaukset Vikailmoitukset Varoitusilmoitukset uut ilmoitukset Varoitusten ja vikojen tarkistaminen Tulostushäiriön ilmetessä suoritettavat korjaustoimet Vianmääritys Hätätoimet Sisältö

5 12. Tekniset tiedot Liite Hakemisto Sisältö 4

6 TURVALLISUUSOHJEET Tulostimen optimaalisen käytön kannalta on tärkeää lukea seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tulostimen käyttämistä. Seuraavia turvallisuusohjeita noudattamalla tuotteen käyttö onnistuu asianmukaisesti, varmistat oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden ja vältyt omaisuusvahingoilta. Turvallisuusohjeet on jaettu vaaratilanteista mahdollisesti aiheutuvien vammojen tai vaurioiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella kahteen luokkaan, VAROITUS ja HUOAUTUS. olemmissa kuvataan vaaratilanteita, joita voi aiheutua, jos turvallisuusohjeita ei noudateta ja laitetta käsitellään tai käytetään väärin. Kummassakin luokassa annetut turvallisuusohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. VAROITUS HUOAUTUS VAROITUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua vakavia henkilövammoja tai hengenvaara, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. HUOAUTUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. Jos HUOAUTUS-luokan varoitusta ei noudateta, seuraukset saattavat olla vakavia. Säilytä ohjekirjaa lukemisen jälkeen sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien tulostimen käyttäjien saatavilla. Kaikki tässä ohjekirjassa annetut ohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. Esimerkkejä käytettävistä symboleista -symboleja käytetään osoittamaan noudatettavia turvallisuusohjeita (myös mahdollisiin varoituksiin liittyviä). Lisätietoja annetaan symbolin sisällä olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä ilmaistaan sähköiskun vaaraa). -symboleilla kuvataan kiellettyjä toimia. Lisätietoja kielletyistä toimista annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä kielletään avotulen käyttö laitteen lähellä). -symboleilla kuvataan vaadittuja toimia. Lisätietoja annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä vaaditaan maadoittamista). Vientirajoitukset Käyttäjä sitoutuu täten olemaan viemättä ja jälleenviemättä tätä tuotetta loppukäyttäjälle, mikäli käyttäjällä on aihetta epäillä tämän saattavan käyttää tuotetta ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biokemiallisten aseiden suunnittelemiseen, kehittämiseen tai kopioimiseen. Tiedostonhallinta ja USB-hallinta on toteutettu esolin eparts-ratkaisuilla. Ethernet on Yhdysvalloissa Xerox Corporation tuotenimi. (1) Turvallisuusohjeet

7 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Varmista, ettei tulostimen lähellä ole avotulta tai kipinöitä muodostavia laitteitta. uste ja makeup ovat tulenarkoja ja ne saattavat syttyä palamaan. Ne voivat syttyä tulitikuista, sytyttimistä, savukkeista, lämmittimistä, liesistä, kaasupolttimista, hitsauslaitteista, hiomakoneista ja staattisesta sähköstä. Lisäksi ne voivat syttyä avoimissa releissä, kytkimissä ja harjamoottoreissa muodostuvista kipinöistä. Poista staattinen sähkö vartalostasi, oheislaitteista jne., ennen kuin käsittelet mustetta tai makeup-ainetta. Turvallisuussyistä tulostimen lähelle kannattaa sijoittaa jauhesammutin. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten tulostin tulee asentaa asianmukaisesti tuuletettavaan paikkaan. 1 Älä koskaan asenna tulostinta suljettuun tilaan. 2 Tulostimen täyttyminen orgaanisten liuottimien höyryillä estetään kytkemällä tulostimeen poistoilmalaite. Älä työnnä pinsettejä, ruuviavainta tai muita metalliesineitä kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. Kun tulostin on tulostusvalmis, kirjoituspäässä olevaan poikkeutuselektrodiosioon kohdistetaan korkea jännite (noin 6 kv). Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut, vammautuminen ja tulipalot. Älä irrota ulompaa suojakantta. Tietyissä tulostimen osissa käytetään korkeajännitettä. Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut ja vammautuminen. Käytä ainoastaan V- tai V ±10% -vaihtovirtajännitettä ja 50 tai 60 Hz:n verkkotaajuutta. Jos yllä mainittuja vaatimuksia ei noudateta, sähköiset osat voivat ylikuumentua ja syttyä, mistä seuraa tulipalon tai sähköiskun riski. Älä koskaan tyhjennä muste- tai makeup-jäteliuosta viemäriin. Jätteet on hävitettävä niitä koskevien säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Ole varovainen, ettet epähuomiossa irrota, vedä tai taita putkiston letkuja. uste ja makeup-aine ovat tietyissä putkiston osissa paineistettuja, joten ne voivat roiskua silmille, suuhun, käsille tai vaatteille. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Turvallisuusohjeet (2)

8 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Kun tulostin on toiminnassa, älä katso kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. ustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Varmista, että musteensuihkutus on pysäytetty ennen tulostimen huoltamista. uutoin mustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Voit sammuttaa tulostimen painamalla päävirtakatkaisinta, jos tulostamisen aikana tai tulostimen ollessa päällä sattuu maanjäristys, tulipalo tai muu hätätilanne. Tulostinta on huollettava asianmukaisten säädösten mukaisesti. Lue asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) huolellisesti ennen musteen tai makeup-aineen käyttämistä. Käytä Hitachin hyväksymiä kulutus- ja varaosia. uiden kuin Hitachin suunnittelemien tuotteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietyissä toiminnoissa. Elohopeaan liittyvä varoitus Hg -- TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETTÄVÄSSÄ LAPUSSA ON ELOHOPEAA. KIERRÄTÄ TAI HÄVITÄ SE ASIANUKAISTEN YPÄRISTÖNSUOJELULA- KIEN UKAISESTI. Lisätietoja kierrättämisestä ja hävittämistä saat paikallisilta viranomaisilta. Lisätietoja saat soittamalla numeroon HITACHI ( ) (Yhdysvalloissa). (3) Turvallisuusohjeet

9 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky, kun mustetta tai makeup-ainetta lisätään, vaihdetaan tai käsitellään muutoin. Jos mustetta tai makeup-ainetta läikkyy, pyyhi se huolellisesti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Älä sulje huoltoluukkua, ennen kuin olet varmistanut, että pyyhkimäsi kohta on täysin kuiva. Kiinnitä kuivumiseen erityistä huomiota, jos mustetta tai makeup-ainetta on läikkynyt tulostimen sisään. Kuivuminen on erittäin tärkeää, koska jos muste- tai makeup-höyryt jäävät tulostimen sisään, ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos tulostimen pyyhkiminen on hankalaa sen ollessa käynnissä, pysäytä se huoltoluukun ollessa auki. Sammuta tulostin ja pyyhi se uudelleen. Jos haluat pyyhkiä tulostimen koteloa makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä, varmista että tulostimesta on sammutettu virta. Jos tulostinta yritetään pyyhkiä virran ollessa päällä, makeup-ainetta tai makeuphöyryjä pääsee tulostimeen, ja ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Avaa puhdistamisen jälkeen huoltoluukku ja varmista, ettei tulostimen sisällä ole makeup-ainetta tai höyryjä. Jos tulostimen sisällä ilmenee muste- tai makeup-ainevuotoja tulostimen ollessa käytössä tai huollettavana, pyyhi aineet heti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Pysäytä sitten tulostin huoltoluukun ollessa auki, sammuta tulostin ja korjaa vuoto. Käytön jatkaminen muste- tai makeup-ainevuodosta huolimatta aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat poikkeamia tulosteisiin. uste ja makeup-aine ovat tulenarkoja. Ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos haluat kerätä mustehiukkasia keittolasiin esimerkiksi tulostustestiä varten, käytä sähköä johtavaa keittolasia ja maadoita keittolasi huolellisesti. Älä päästä kirjoitinpään kärkeä keittolasin sisään. Tulostamisessa käytettään sähköisiä mustehiukkasia. aadoittamattoman keittolasin varaus kasvaa vähitellen, ja keittolasi saattaa syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Varmista, että kaikki sähköjohdot, kytkennät ja maadoitukset vastaavat säädöksiä. Kytke tulostin kunnolla sen omaan maadoituskohtaan. Yllä mainittuja turvaohjeita noudattamalla vältytään sähköiskun vaaralta. Hitsatessa on pidettävä riittävästi etäisyyttä IJ-tulostimen ja hitsausalueen välissä, jotta hitsauskipinä ei aiheuta tulipaloa. Varmista myös, että kirjoitinpää ja IJ-tulostimen runko ovat eristettyjä, jotta hitsausvirta ei pääse tulostimen ohjausosioon, ja että tulostin on maadoitettu erikseen. Turvallisuusohjeet (4)

10 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) HUOAUTUS Tulostinta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka ovat suorittaneen Hitachi IJP -käyttökoulutuksen. Jos tulostinta käytetään tai huolletaan väärin, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Älä yritä suorittaa muita kuin käyttöön ja huoltoon liittyviä korjaustoimia. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten noudata niiden käsittelyyn liittyviä turvaohjeita. 1 Varaa musteen ja makeup-aineen käsittelyyn sekä tulostimen asennuspaikkaan riittävästi tilaa Kutakin kirjoituspäätä kohden tulee olla vähintään 200 m 3 tilaa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 2 Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Jos mustetta tai makeup-ainetta pääsee iholle, pese iho huolellisesti saippualla ja kylmällä tai lämpimällä vedellä. 3 Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky tulostimelle tai ympäröiville esineille, kun kaadat mustetta tai makeup-ainetta pulloon tai pullosta. Jos aineita läikkyy, pyyhi ne välittömästi makeup-aineeseen kastetulla kankaalla. ustetta ja makeup-ainetta on säilytettävä tulenaroille nesteille soveltuvalla tavalla. Säilytyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Jos tulostin altistuu ulkoiselle häiriölle, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Häiriösuojaus voidaan varmistaa noudattamalla seuraavia asennukseen ja johdotukseen liittyviä turvaohjeita. 1 Varmista, että VAC- tai VAC -virtakaapeleita ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. 2 Eristä tulostimen runko ja kirjoitinpää siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa kuljettimeen tai muihin laitteisiin. 3 Jos käytössä on metallikoteloinen tulostuskohteen tunnistin, eristä se kuljettimesta ja muista laitteista muovisella kiinnittimellä. 4 Varmista, että tulostuskohteen tunnistimen johtoja ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. Varmista, että tulostustila ja tulostussisältö ovat oikeita aina kun käynnistät IJP-toimintoja. Tarkista tulostustila määräajoin prosessissa, myös tuotannon aikana. Käyttönäytölle voidaan syöttää tietoja kosketuspaneelin avulla. Käytä kosketuspaneelia ainoastaan sormilla. Kosketuspaneelin käyttäminen metallisilla tai terävillä esineillä, kuten kuulakärkikynällä voi aiheuttaa toimintahäiriötä tai rikkoa paneelin. (5) Turvallisuusohjeet

11 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) FCC:n (Federal Communications Commission) huomautus Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia A-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Rajoitukset on suunniteltu varmistamaan riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään liiketoimintaympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, radiotaajuusenergia saattaa aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjä on velvollinen korjaamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. Turvallisuusohjeet (6)

12 1. KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET 1.1 uste ja makeup-aine (1) usteen ja makeup-aineen lisääminen Tulostimessa on automaattinen musteen ja makeup-aineen lisäämisjärjestelmä Kun tulostinta käytetään, pääsäiliöön toimitetaan automaattisesti säännöllisin väliajoin mustetta mustesäiliöstä ja makeup-ainetta makeup-säiliöstä. Jos musteen tai makeup-aineen täyttötaso on liian matala, annetaan hälytys. Lisää siinä tapauksessa mustetta tai makeup-ainetta välittömästi. (Lisätietoja lisäämisestä on osassa 8.) (2) usteen säännöllinen vaihtaminen Lisätietoja vaihtamisesta on Teknisen käyttöohjeen 6. luvussa. IJ-tulostimen muste reagoi ilman kanssa kiertäessään toimintojen aikana, ja sen laatu heikkenee ajan mittaan. Siksi muste on vaihdettava säännöllisesti. Vaihtoväli riippuu mustekohtaisista käsittelyohjeista. *itä on makeup-aine? : akeup-aine toimii täydennysaineena, joka korvaa musteenruiskutuksen aikana musteesta haihtuvia ainesosia. Sitä käytetään myös puhdistusaineena. 1.2 IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Jos IJ-tulostin sammutetaan pitkäksi ajaksi tuotannollisista tai muista syistä, muste saattaa sakkautua tulostimen sisällä ja aiheuttaa ongelmia esimerkiksi musteenruiskutuksessa. usteen sakkautuessa on suoritettava seuraavat toimenpiteet. 1 Sakkautuminen voidaan estää käyttämällä tulostinta säännöllisesti. Käytä tulostinta (ruiskuta mustetta) vähintään yhden tunnin ajan seuraavassa taulukossa annettujen ohjeellisten sammutusjaksojen aikana. 2 Suorita pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet. Tyhjennä muste tulostimesta ja täytä tulostin makeup-aineella ennen säilytystä. Tyhjennä makeup-aine tulostimesta ja täytä tulostin musteella ennen käytön aloittamista säilytysjakson jälkeen. Säilytyslämpötila Ohjeellinen sammutusjakso *a 0 35 C 3 viikkoa C 2 viikkoa C 1 viikko *a: Enimmäisaika, jonka tulostin voi olla yhtäjaksoisesti sammutettuna käyttämättä. Taulukon arvot koskevat EK-pohjaisia musteita. uiden musteiden käsitteleminen edellyttää kunkin musteen käsittelyohjeen mukaisia erikoistoimia. HUOAUTUS Pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät erikoistoimenpiteitä, joten pyydä lisätietoja valtuutetusta huollosta. 1-1 Käytön turvallisuusohjeet

13 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, kun puhdistat mustetta suuttimen ympäriltä. (1) Suuntaa kirjoituspään pää alaspäin ja kaada makeup-ainetta likaiseen kohtaan ja puhdista se keräten valuva makeup-aine keittolasiin. Älä kaada makeup-ainetta tähän osaan. Pyyhi kirjoituspää puhtaaksi makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä. Suutin Puhdistettava alue Varauselektrodi Poikkeutuselektrodi Kouru (2) Pyyhi kirjoituspää puhdistamisen jälkeen paperipyyhkeellä ja anna sen kuivua. Kuivaa suutin, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kourun reuna huolellisesti. Varmista, että osat ovat täysin kuivia ennen seuraavaa käyttökertaa. Jos tulostinta käytetään osien ollessa märkiä, tulostin ei käynnisty normaalisti. Älä käännä kirjoituspään päätä ylöspäin kirjoituspään ollessa märkä. (3) Älä koskaan upota kirjoituspäätä makeup-aineeseen. (4) Jos tulostetaan usein tai tulostusmateriaalin ja kirjoituspään välinen etäisyys on lyhyt, musteroiskeet saattavat tahrata kirjoituspään pään ja kirjoituspään suojan. Ellei tilannetta korjata, jatkuvasta tahraantumisesta saattaa seurata tulostusvirheitä tai laitteen hätäpysäytys. Jos musteroiskeista johtuvia tulostusvirheitä tai hätäpysäytyksiä ilmenee usein, pysäytä kesken oleva toiminto ja puhdista kirjoituspää (suuttimen ympäristö, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kouru) sekä kirjoituspään suoja. Tee näin työpäivän päätteeksi suoritettavan puhdistuksen lisäksi. Kirjoituspään ilmahuuhtelu on tehokas tapa ehkäistä musteroiskeista aiheutuvaa tahraantumista. Lisätietoja on Teknisen käyttöohjeen kappaleessa 3.1 Kirjoituspään ilmahuuhtelu Kirjoituspään puhdistaminen 1-2

14 1.4 Sammuttaminen (pikapysäytys) Kun näytön oikean yläkulman Sammutus Sammutus -painiketta painetaan, tulostin pysähtyy suuttimen automaattisen puhdistusjakson jälkeen. Jos Sammutus Sammutus -toimintoa käytetään toistuvasti toimintojen pysäyttämiseen, tulostimeen kertyy ylimääräistä makeup-ainetta, mikä ohentaa mustetta tai saa pääsäiliön musteen määrän nousemaan liian korkeaksi. Jos tulostustoimintojen keskeyttäminen toistuvasti on ehdottoman tärkeää, suorita seuraavat toimenpiteet. Pikapysäytys toimii myös käynnistysjakson aikana. ( -painike ei ole käytössä käynnistysjakson aikana.) Sammutus *1: Käytä Sammutus -painiketta korkeitaan kaksi kertaa peräkkäin. *2: Kun toiminto pysäytetään Pikapysäytys -toiminnolla ja tulostin jätetään siihen tilaan, muste juuttuu suuttimeen ja musteen virtaus pysähtyy, suutin tukkeutuu ja tulostukseen tulee häiriöitä. Pese suutinkalvo makeup-aineella 30 minuutin kuluessa pysäytyksestä, jotta muste pääsee virtaamaan. 1 Paina anuaali. anuaali (Kaikilla näytöillä näkyy merkintä anuaali.) anuaali anuaali anuaali Käynnistys Kaikilla näytöillä ==== anuaaliohjaukset ==== Pikapysäytys. Pikapysäytys Pysäyttää musteenruiskutuksen ilman puhdistusta Valmiustila Poikkeutusjännite ei ole käytössä. Tulostin siirtyy valmiustilaan Start Nykyinen viesti tulostetaan. Peruuta muutokset 2 Paina ohjausvalikon Pikapysäytys -painiketta. Näkyviin tulee musteenruiskutuksen lopettamisen vahvistuskehotus. ==== Koneen sammutuksen vahvistus ==== Ratkaisu Koneen sammutus pysäyttää musteruiskun. Pysäyttääksesi mustesuihkun, paina <OK>. OK Sulje 3 Paina OK. 1-3 Sammuttaminen (pikapysäytys)

15 1.5 Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä (1) Tulostimen toistuvaan, heti käynnistämisen jälkeen tapahtuvaan pysäyttämiseen liittyvät varoitukset Jos tulostin pysäytetään toistuvasti heti käynnistämisen jälkeen, sammutuksen yhteydessä suoritettava automaattinen suuttimen puhdistus ohentaa ajan mittaan IJ-tulostimen mustetta. IJ-tulostimen vakaan toiminta varmistetaan käyttämällä tulostinta vähintään määritetyn ajan käynnistämisen jälkeen.( =usteruiskutustilassa) Käytön aikana musteen viskositeettia säädellään automaattisesti ja se palaa oletusarvoonsa. Vaadittava käyttöaika riippuu huoneen lämpötilasta ja käytettävistä mustetyypeistä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Pitkään päivittäiseen käyttöaikaan liittyvä huomautus IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta tulostamisen aikana, joten kirjoituspään suoja likaantuu sisä- ja ulkopuoleltaan käytön aikana roiskuvasta musteesta. Tästä musteen kertymisestä aiheutuvia tulostushäiriöitä voidaan ehkäistä tarkastamalla kirjoituspään suoja säännöllisesti ja puhdistamalla se tarvittaessa. 1.6 usteen lämmittäminen (1) Jos huoneen lämpötila on alle 20 C, muste lämmitetään kirjoituspään lämmitysyksikössä. Käynnistysaika on pidempi kuin tilanteessa, jossa lämmitystä ei tarvita. Lämmitys ei käytössä: Noin 1,5 minuuttia Lämmitys käytössä: Korkeintaan noin 10 minuuttia (Riippuu huoneen lämpötilasta) * ustetyypistä riippuen lämmitysyksikön käyttö saattaa olla kiellettyä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita. 1 Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, näytetään viestit "usteenlämmitysyksikössä liian korkea lämpötila", "Lämmitysyksikön anturivika ja usteenlämmityksen jännitevika" ja IJtulostin pysähtyy vikatilaan. IJ-tulostin voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta. ustetta ei kuitenkaan lämmitetä, vaikka lämpötila myöhemmin laskisi. 2 Kun Älä suorita musteenlämmitystä -asetus on käytössä, seuraava viesti näytetään sen jälkeen aina, kun virta kytketään päälle. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ====Huomautus musteen lämpötilan korjaamisesta ==== Ratkaisu Valittu asetus ei salli musteen lämpötilan korjausta. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Jos tulostinta käytetään tilapäisesti Älä suorita musteen lämmitystä -tilassa, tulostinta saattaa olla mahdollista käyttää nollaamalla aktivointijännite. Ohjeet aktivointijännitteen nollaamiseen löytyvät Teknisen käyttöohjeen kappaleesta 6.10 Aktivointijännitteen säätäminen Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä 1-4

16 1.7 usteen pitoisuuden valvonta (1) usteen pitoisuutta valvotaan automaattisesti parhaan tulostuspitoisuuden ylläpitämiseksi. * ustetyypistä riippuen musteen pitoisuuden säätöä ei välttämättä voida suorittaa viskometrillä. (2) Jos musteen pitoisuuden säätämiseen käytettävässä viskometrissä ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita: 1 Viskometrin vikoja on kolmea tyyppiä: Viskometrin lämpötila-anturivika, Viskositeetin lukeminen epävakaa ja Viskositeettilukemat ylittävät raja-arvot. 2 Jos laitteessa ilmenee Viskometrin lämpötila-anturivika, se pysähtyy vikatilaan. Laite voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta, mutta asetus muuttuu tilaan, jossa musteen pitoisuutta ei enää säädetä viskometrin tulosten perusteella. Kun automaattinen pitoisuuden säätö on pois käytöstä, näkyviin tulee aina virran kytkemisen yhteydessä seuraava viesti. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ==== Ei musteen pitoisuusvalvontaa ==== Ratkaisu Käytössä olevat asetukset eivät mahdollista musteen pitoisuuden valvontaa. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Kun laitteessa ilmenee Viskositeetin lukeminen epävakaa- tai Viskositeettilukemat ylittävät rajaarvot -virhe, laite ei pysähdy vikatilaan, vaan tulostamista voidaan jatkaa. Ota kuitenkin yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja sovi tarkistuksesta. 1.8 Kourun puhdistaminen IJ-tulostin kerää tulostuksessa käyttämättä jäävän musteen kourusta. Se imee samalla ilmaa, pölyä ja muita aineksia ilmasta. Jos nämä aineet sekoittuvat kourussa musteeseen, niin musteeseen tai makeup-aineeseen liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä kouruun. Jos järjestelmää käytetään yhtäjaksoisesti 24 tuntia ilman automaattista puhdistamista, aineksia kertyy kouruun. Ainekset voivat yhdessä mustehöyryn kanssa aiheuttaa esimerkiksi likaisesta kirjoituspäästä johtuvia vikoja. Jos aineksia on jäänyt kouruun, upota se liuokseen, jossa on noin 0,5 prosenttia tiskiainetta ja puhdista kourua noin 10 minuuttia ultraäänipesurissa. Tämän jälkeen lika voidaan poistaa. 1-5 usteen pitoisuuden valvonta

17 Kourun puhdistaminen 1-6

18 2. OSIEN NIET JA TOIINNOT 2.1 Ulkopuoli (1) Ulkopuoli Toimintatilan merkkivalot Valmis-, Vika- ja Varoitus-näytöt Virran merkkivalo Päävirtakytkin USB-suoja Kahva Huoltoluukku Avataan ja suljetaan musteen ja make up -aineen vaihtamista ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Käynnistys- ja pysäytyskytkin (*Ainoastaan vakiomallissa) Kirjoituspää Tämä osa suorittaa tulostamisen. (2) Ulkopuoli (takaosa) Imutuuletusputken kiinnitysportti Ilmahuuhtelun kiinnitysportti 2-1 Osien nimet ja toiminnot

19 2.2 Päärungon sisäosat ake up -suodatin ake up -säiliö Paluusuodatin Paineenalennusventtiili ustesuodatin ustesäiliö Päämustesäiliö Huoltoluukku 2.3 Kirjoituspää Kirjoituspään suojan lukituksen siipiruuvi Suutinaukko Poikkeutuselektrodin miinusnapa Kouru Varauselektrodi Poikkeutuselektrodin plusnapa Päärungon sisäosat 2-2

20 3. PERUSTOIINNOT 3.1 Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen HUOAUTUS usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia. Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Näyttönä käytetään LCD-kosketuspaneelia. Älä paina painikkeita liian kovaa. Jos järjestelmä sammuu, sammuta virta painamalla pysäytyskytkintä. Lisätietoja virran kytkemisestä ja järjestelmän ottamisesta uudelleen käyttöön on kohdassa 11. Hätätoimet. 1 Irrota kirjoituspään suoja ja tarkista, ettei kirjoituspään suoja tai suuttimen ympäristö ole musteen peitossa. Avaa ruuvia. Suuttimen ympäristö Kirjoituspään suoja Vedä. IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta painomateriaalille, joten painomateriaalista roiskuu mustetta kirjoituspään suojalle. usteen roiskumisesta aiheutuvat ongelmat voidaan estää tarkistamalla roiskeiden kertyminen ja puhdistamalla osat tarvittaessa. Lisätietoja puhdistamisesta on kohdassa 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen. 2 Kytke virta päälle painamalla päävirtakytkintä. Toimintatilan merkkivalot Päävirtakytkin Jos laite on pysäytetty pysäytyskytkimellä, ja virtaa ei ole katkaistu päävirtakytkimestä, päävirtakytkintä ei tarvitse painaa. Pysäytyskytkin Käynnistyskytkin 3-1 Perustoiminnot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

SM-G920F. Käyttöopas

SM-G920F. Käyttöopas SM-G920F Käyttöopas Finnish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisältö Perustoiminnot 4 Lue tämä ensin 5 Pakkauksen sisältö 6 Laitteen osat 8 SIM- tai USIM-kortti 10 Akku 15 Laitteen virran kytkeminen ja

Lisätiedot