Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX"

Transkriptio

1 Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen. Tämä ohjekirja kuvaa RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen peruskäytön toimenpiteet, ylläpitotoimenpiteet ja muita yksityiskohtaisia käsittelyohjeita. Jos tulostinta käsitellään tai ylläpidetään epäasianmukaisesti, sen toimintaan saattaa tulla häiriöitä, se saattaa vioittua tai aiheuttaa onnettomuuden. Sen vuoksi tämän ohjekirjan lukeminen on tärkeää, jotta voit ymmärtää tulostinta täydellisesti ja käyttää sitä oikein. Säilytä tätä ohjekirjaa asianmukaisesti huolellisen lukemisen jälkeen tulevaa tarvetta varten. JOS olet vaihtanut näyttökieltä vahingossa, katso kappale 7.8 Kielten valitseminen.

2 SISÄLTÖ 1. Käytön turvallisuusohjeet uste ja makeup-aine IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Kirjoituspään puhdistaminen Sammuttaminen (pikapysäytys) Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä usteen lämmittäminen usteen pitoisuuden valvonta Kourun puhdistaminen Osien nimet ja toiminnot Ulkopuoli Päärungon sisäosat Kirjoituspää Perustoiminnot Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen Jos käynnistämisen yhteydessä ilmenee virhe Tulostaa- ja Valmiustilojen välillä siirtyminen Käyttäjän määrittäminen Sammuttaminen Automaattinen pysäyttäminen painamalla yhtä painiketta (vain RX-S) Päävirtakytkimen kääntäminen pois päältä Perustoiminnot Toimintakaavio Tila Asetusten muuttaminen Toiminnat (OK,, Liitä), joilla poistutaan näytöltä Sanomien luominen ja tulostaminen Tulostuksen kuvausnäyttö (alkunäyttö) uokkaa tulostettavaa viestiä (Vaihda sanomaa -näyttö) Valitse ja tulosta tallennettuja viestejä Korjaa tulostettava viesti uokkaa muuta kuin nykyistä viestiä Luotujen viestien tallentaminen Sisältö

3 4.7 Tulostusformaatin asettaminen Valitse muokattavat tulostustiedot Aseta tulostusrivien määrä Tulostustietojen lisääminen ja poistaminen Aseta dot matrix, merkkiväli ja muut parametrit Viivakoodin tulostaminen (vain RX-S) erkkien tulostaminen Kiinteiden merkkien tulostaminen Kalenteritoiminnon käyttäminen Kalenterimerkkien tulostaminen Tulevan päivämäärän tulostaminen (poikkeama) Tulostaminen korvaamalla päivämäärä eri merkillä (korvaussääntö) Vuoronumeron tulostaminen (Lisävaruste RX-S:ssä) Tulostussisältöjen päivittäminen kiintein väliajoin (Aikalaskuri ) (Lisävarusteena RX-S:ssä) Laskuritoiminnon käyttäminen Laskurimerkkien tulostaminen Laskurin kerrannaistulostuksen käyttäminen Tulostusmäärittelyn asettaminen Aseta merkin korkeus, merkin leveys ja suunta Toistuvan tulostuksen asettaminen Erilliset tulostusasetukset Hienosäädä tulostusmäärittelyt (Aseta tulostus parametrit) Ylläpito Laitteen tietojen vahvistaminen Toimintatilan valvominen Tulostaminen ilman kennosignaalia (Testitulostus, Start) Vahvista rekisteröity ohjelmisto Suoritettavissa olevien toimintojen tarkistaminen Ympäristöasetukset Käyttöympäristön asettaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kosketusnäytön asetukset Käyttäjän vaihtaminen Salasanan asettaminen jokaiselle käyttäjälle Sisältö 2

4 7. Ulkoiset toiminnot Viestin hallinta Tallennettujen viestien hallinta Viestin nimen vaihtaminen Tallennettujen viestien poistaminen Viestin numeron vaihtaminen Viestin ryhmän vaihtaminen Hallitse ryhmää Hallitse ryhmää Ryhmän nimen vaihtaminen Tallennetun ryhmän poistaminen Vaihda ryhmän numero Käyttäjämallin luominen Käyttäjämallin luominen ja tallentaminen Käyttäjämallin valitseminen allin muokkaaminen Vapaakokoisen käyttäjämallin luominen Kosketusnäytön paikkakorjaus Tietojen varmuuskopiointi USB-muistiin Vakiomallin muokkaaminen Korvaussääntöjen muokkaaminen Kielten valitseminen usteen ja makeup-aineen lisääminen usteen lisääminen akeup-aineen lisääminen Kun varoitus tai virhe on annettu Näyttö, kun varoitus tai virhe on annettu Näyttöviestien kuvaukset Vikailmoitukset Varoitusilmoitukset uut ilmoitukset Varoitusten ja vikojen tarkistaminen Tulostushäiriön ilmetessä suoritettavat korjaustoimet Vianmääritys Hätätoimet Sisältö

5 12. Tekniset tiedot Liite Hakemisto Sisältö 4

6 TURVALLISUUSOHJEET Tulostimen optimaalisen käytön kannalta on tärkeää lukea seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tulostimen käyttämistä. Seuraavia turvallisuusohjeita noudattamalla tuotteen käyttö onnistuu asianmukaisesti, varmistat oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden ja vältyt omaisuusvahingoilta. Turvallisuusohjeet on jaettu vaaratilanteista mahdollisesti aiheutuvien vammojen tai vaurioiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella kahteen luokkaan, VAROITUS ja HUOAUTUS. olemmissa kuvataan vaaratilanteita, joita voi aiheutua, jos turvallisuusohjeita ei noudateta ja laitetta käsitellään tai käytetään väärin. Kummassakin luokassa annetut turvallisuusohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. VAROITUS HUOAUTUS VAROITUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua vakavia henkilövammoja tai hengenvaara, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. HUOAUTUS-merkintää käytetään osoittamaan vaaraa, josta voi aiheutua henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja, jos väärästä käytöstä varoittavaa ohjetta ei noudateta. Jos HUOAUTUS-luokan varoitusta ei noudateta, seuraukset saattavat olla vakavia. Säilytä ohjekirjaa lukemisen jälkeen sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien tulostimen käyttäjien saatavilla. Kaikki tässä ohjekirjassa annetut ohjeet ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava ehdottomasti. Esimerkkejä käytettävistä symboleista -symboleja käytetään osoittamaan noudatettavia turvallisuusohjeita (myös mahdollisiin varoituksiin liittyviä). Lisätietoja annetaan symbolin sisällä olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä ilmaistaan sähköiskun vaaraa). -symboleilla kuvataan kiellettyjä toimia. Lisätietoja kielletyistä toimista annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä kielletään avotulen käyttö laitteen lähellä). -symboleilla kuvataan vaadittuja toimia. Lisätietoja annetaan symbolissa olevalla kuvalla (vasemmalla olevassa esimerkissä vaaditaan maadoittamista). Vientirajoitukset Käyttäjä sitoutuu täten olemaan viemättä ja jälleenviemättä tätä tuotetta loppukäyttäjälle, mikäli käyttäjällä on aihetta epäillä tämän saattavan käyttää tuotetta ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biokemiallisten aseiden suunnittelemiseen, kehittämiseen tai kopioimiseen. Tiedostonhallinta ja USB-hallinta on toteutettu esolin eparts-ratkaisuilla. Ethernet on Yhdysvalloissa Xerox Corporation tuotenimi. (1) Turvallisuusohjeet

7 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Varmista, ettei tulostimen lähellä ole avotulta tai kipinöitä muodostavia laitteitta. uste ja makeup ovat tulenarkoja ja ne saattavat syttyä palamaan. Ne voivat syttyä tulitikuista, sytyttimistä, savukkeista, lämmittimistä, liesistä, kaasupolttimista, hitsauslaitteista, hiomakoneista ja staattisesta sähköstä. Lisäksi ne voivat syttyä avoimissa releissä, kytkimissä ja harjamoottoreissa muodostuvista kipinöistä. Poista staattinen sähkö vartalostasi, oheislaitteista jne., ennen kuin käsittelet mustetta tai makeup-ainetta. Turvallisuussyistä tulostimen lähelle kannattaa sijoittaa jauhesammutin. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten tulostin tulee asentaa asianmukaisesti tuuletettavaan paikkaan. 1 Älä koskaan asenna tulostinta suljettuun tilaan. 2 Tulostimen täyttyminen orgaanisten liuottimien höyryillä estetään kytkemällä tulostimeen poistoilmalaite. Älä työnnä pinsettejä, ruuviavainta tai muita metalliesineitä kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. Kun tulostin on tulostusvalmis, kirjoituspäässä olevaan poikkeutuselektrodiosioon kohdistetaan korkea jännite (noin 6 kv). Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut, vammautuminen ja tulipalot. Älä irrota ulompaa suojakantta. Tietyissä tulostimen osissa käytetään korkeajännitettä. Varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan välttää sähköiskut ja vammautuminen. Käytä ainoastaan V- tai V ±10% -vaihtovirtajännitettä ja 50 tai 60 Hz:n verkkotaajuutta. Jos yllä mainittuja vaatimuksia ei noudateta, sähköiset osat voivat ylikuumentua ja syttyä, mistä seuraa tulipalon tai sähköiskun riski. Älä koskaan tyhjennä muste- tai makeup-jäteliuosta viemäriin. Jätteet on hävitettävä niitä koskevien säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Ole varovainen, ettet epähuomiossa irrota, vedä tai taita putkiston letkuja. uste ja makeup-aine ovat tietyissä putkiston osissa paineistettuja, joten ne voivat roiskua silmille, suuhun, käsille tai vaatteille. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Turvallisuusohjeet (2)

8 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Kun tulostin on toiminnassa, älä katso kirjoituspään päässä olevaan musteensuihkutusaukkoon. ustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Varmista, että musteensuihkutus on pysäytetty ennen tulostimen huoltamista. uutoin mustetta tai makeup-ainetta saattaa joutua silmiin tai suuhun, tai ne voivat tahrata kätesi tai vaatteesi. Jos mustetta tai makeup-ainetta joutuu suuhun, se on huuhdeltava välittömästi lämpimällä tai kylmällä vedellä, minkä jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin. Voit sammuttaa tulostimen painamalla päävirtakatkaisinta, jos tulostamisen aikana tai tulostimen ollessa päällä sattuu maanjäristys, tulipalo tai muu hätätilanne. Tulostinta on huollettava asianmukaisten säädösten mukaisesti. Lue asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) huolellisesti ennen musteen tai makeup-aineen käyttämistä. Käytä Hitachin hyväksymiä kulutus- ja varaosia. uiden kuin Hitachin suunnittelemien tuotteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietyissä toiminnoissa. Elohopeaan liittyvä varoitus Hg -- TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETTÄVÄSSÄ LAPUSSA ON ELOHOPEAA. KIERRÄTÄ TAI HÄVITÄ SE ASIANUKAISTEN YPÄRISTÖNSUOJELULA- KIEN UKAISESTI. Lisätietoja kierrättämisestä ja hävittämistä saat paikallisilta viranomaisilta. Lisätietoja saat soittamalla numeroon HITACHI ( ) (Yhdysvalloissa). (3) Turvallisuusohjeet

9 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) VAROITUS Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky, kun mustetta tai makeup-ainetta lisätään, vaihdetaan tai käsitellään muutoin. Jos mustetta tai makeup-ainetta läikkyy, pyyhi se huolellisesti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Älä sulje huoltoluukkua, ennen kuin olet varmistanut, että pyyhkimäsi kohta on täysin kuiva. Kiinnitä kuivumiseen erityistä huomiota, jos mustetta tai makeup-ainetta on läikkynyt tulostimen sisään. Kuivuminen on erittäin tärkeää, koska jos muste- tai makeup-höyryt jäävät tulostimen sisään, ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos tulostimen pyyhkiminen on hankalaa sen ollessa käynnissä, pysäytä se huoltoluukun ollessa auki. Sammuta tulostin ja pyyhi se uudelleen. Jos haluat pyyhkiä tulostimen koteloa makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä, varmista että tulostimesta on sammutettu virta. Jos tulostinta yritetään pyyhkiä virran ollessa päällä, makeup-ainetta tai makeuphöyryjä pääsee tulostimeen, ja ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Avaa puhdistamisen jälkeen huoltoluukku ja varmista, ettei tulostimen sisällä ole makeup-ainetta tai höyryjä. Jos tulostimen sisällä ilmenee muste- tai makeup-ainevuotoja tulostimen ollessa käytössä tai huollettavana, pyyhi aineet heti paperipyyhkeellä tai vastaavalla. Pysäytä sitten tulostin huoltoluukun ollessa auki, sammuta tulostin ja korjaa vuoto. Käytön jatkaminen muste- tai makeup-ainevuodosta huolimatta aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat poikkeamia tulosteisiin. uste ja makeup-aine ovat tulenarkoja. Ne saattavat syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Jos haluat kerätä mustehiukkasia keittolasiin esimerkiksi tulostustestiä varten, käytä sähköä johtavaa keittolasia ja maadoita keittolasi huolellisesti. Älä päästä kirjoitinpään kärkeä keittolasin sisään. Tulostamisessa käytettään sähköisiä mustehiukkasia. aadoittamattoman keittolasin varaus kasvaa vähitellen, ja keittolasi saattaa syttyä palamaan tai aiheuttaa tulipalon. Varmista, että kaikki sähköjohdot, kytkennät ja maadoitukset vastaavat säädöksiä. Kytke tulostin kunnolla sen omaan maadoituskohtaan. Yllä mainittuja turvaohjeita noudattamalla vältytään sähköiskun vaaralta. Hitsatessa on pidettävä riittävästi etäisyyttä IJ-tulostimen ja hitsausalueen välissä, jotta hitsauskipinä ei aiheuta tulipaloa. Varmista myös, että kirjoitinpää ja IJ-tulostimen runko ovat eristettyjä, jotta hitsausvirta ei pääse tulostimen ohjausosioon, ja että tulostin on maadoitettu erikseen. Turvallisuusohjeet (4)

10 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) HUOAUTUS Tulostinta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka ovat suorittaneen Hitachi IJP -käyttökoulutuksen. Jos tulostinta käytetään tai huolletaan väärin, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Älä yritä suorittaa muita kuin käyttöön ja huoltoon liittyviä korjaustoimia. usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia, joten noudata niiden käsittelyyn liittyviä turvaohjeita. 1 Varaa musteen ja makeup-aineen käsittelyyn sekä tulostimen asennuspaikkaan riittävästi tilaa Kutakin kirjoituspäätä kohden tulee olla vähintään 200 m 3 tilaa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 2 Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Jos mustetta tai makeup-ainetta pääsee iholle, pese iho huolellisesti saippualla ja kylmällä tai lämpimällä vedellä. 3 Ole varovainen, ettei mustetta tai makeup-ainetta läiky tulostimelle tai ympäröiville esineille, kun kaadat mustetta tai makeup-ainetta pulloon tai pullosta. Jos aineita läikkyy, pyyhi ne välittömästi makeup-aineeseen kastetulla kankaalla. ustetta ja makeup-ainetta on säilytettävä tulenaroille nesteille soveltuvalla tavalla. Säilytyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Jos tulostin altistuu ulkoiselle häiriölle, se saattaa toimia huonosti tai rikkoutua. Häiriösuojaus voidaan varmistaa noudattamalla seuraavia asennukseen ja johdotukseen liittyviä turvaohjeita. 1 Varmista, että VAC- tai VAC -virtakaapeleita ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. 2 Eristä tulostimen runko ja kirjoitinpää siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa kuljettimeen tai muihin laitteisiin. 3 Jos käytössä on metallikoteloinen tulostuskohteen tunnistin, eristä se kuljettimesta ja muista laitteista muovisella kiinnittimellä. 4 Varmista, että tulostuskohteen tunnistimen johtoja ei ole niputettu yhteen muiden virransyöttökaapeleiden kanssa. Varmista, että tulostustila ja tulostussisältö ovat oikeita aina kun käynnistät IJP-toimintoja. Tarkista tulostustila määräajoin prosessissa, myös tuotannon aikana. Käyttönäytölle voidaan syöttää tietoja kosketuspaneelin avulla. Käytä kosketuspaneelia ainoastaan sormilla. Kosketuspaneelin käyttäminen metallisilla tai terävillä esineillä, kuten kuulakärkikynällä voi aiheuttaa toimintahäiriötä tai rikkoa paneelin. (5) Turvallisuusohjeet

11 TURVALLISUUSOHJEET (jatkuu) FCC:n (Federal Communications Commission) huomautus Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia A-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Rajoitukset on suunniteltu varmistamaan riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään liiketoimintaympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, radiotaajuusenergia saattaa aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjä on velvollinen korjaamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. Turvallisuusohjeet (6)

12 1. KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET 1.1 uste ja makeup-aine (1) usteen ja makeup-aineen lisääminen Tulostimessa on automaattinen musteen ja makeup-aineen lisäämisjärjestelmä Kun tulostinta käytetään, pääsäiliöön toimitetaan automaattisesti säännöllisin väliajoin mustetta mustesäiliöstä ja makeup-ainetta makeup-säiliöstä. Jos musteen tai makeup-aineen täyttötaso on liian matala, annetaan hälytys. Lisää siinä tapauksessa mustetta tai makeup-ainetta välittömästi. (Lisätietoja lisäämisestä on osassa 8.) (2) usteen säännöllinen vaihtaminen Lisätietoja vaihtamisesta on Teknisen käyttöohjeen 6. luvussa. IJ-tulostimen muste reagoi ilman kanssa kiertäessään toimintojen aikana, ja sen laatu heikkenee ajan mittaan. Siksi muste on vaihdettava säännöllisesti. Vaihtoväli riippuu mustekohtaisista käsittelyohjeista. *itä on makeup-aine? : akeup-aine toimii täydennysaineena, joka korvaa musteenruiskutuksen aikana musteesta haihtuvia ainesosia. Sitä käytetään myös puhdistusaineena. 1.2 IJ-tulostimen sammuttaminen pitkäksi ajaksi Jos IJ-tulostin sammutetaan pitkäksi ajaksi tuotannollisista tai muista syistä, muste saattaa sakkautua tulostimen sisällä ja aiheuttaa ongelmia esimerkiksi musteenruiskutuksessa. usteen sakkautuessa on suoritettava seuraavat toimenpiteet. 1 Sakkautuminen voidaan estää käyttämällä tulostinta säännöllisesti. Käytä tulostinta (ruiskuta mustetta) vähintään yhden tunnin ajan seuraavassa taulukossa annettujen ohjeellisten sammutusjaksojen aikana. 2 Suorita pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet. Tyhjennä muste tulostimesta ja täytä tulostin makeup-aineella ennen säilytystä. Tyhjennä makeup-aine tulostimesta ja täytä tulostin musteella ennen käytön aloittamista säilytysjakson jälkeen. Säilytyslämpötila Ohjeellinen sammutusjakso *a 0 35 C 3 viikkoa C 2 viikkoa C 1 viikko *a: Enimmäisaika, jonka tulostin voi olla yhtäjaksoisesti sammutettuna käyttämättä. Taulukon arvot koskevat EK-pohjaisia musteita. uiden musteiden käsitteleminen edellyttää kunkin musteen käsittelyohjeen mukaisia erikoistoimia. HUOAUTUS Pitkäaikaissäilytykseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät erikoistoimenpiteitä, joten pyydä lisätietoja valtuutetusta huollosta. 1-1 Käytön turvallisuusohjeet

13 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, kun puhdistat mustetta suuttimen ympäriltä. (1) Suuntaa kirjoituspään pää alaspäin ja kaada makeup-ainetta likaiseen kohtaan ja puhdista se keräten valuva makeup-aine keittolasiin. Älä kaada makeup-ainetta tähän osaan. Pyyhi kirjoituspää puhtaaksi makeup-aineeseen kastetulla paperipyyhkeellä. Suutin Puhdistettava alue Varauselektrodi Poikkeutuselektrodi Kouru (2) Pyyhi kirjoituspää puhdistamisen jälkeen paperipyyhkeellä ja anna sen kuivua. Kuivaa suutin, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kourun reuna huolellisesti. Varmista, että osat ovat täysin kuivia ennen seuraavaa käyttökertaa. Jos tulostinta käytetään osien ollessa märkiä, tulostin ei käynnisty normaalisti. Älä käännä kirjoituspään päätä ylöspäin kirjoituspään ollessa märkä. (3) Älä koskaan upota kirjoituspäätä makeup-aineeseen. (4) Jos tulostetaan usein tai tulostusmateriaalin ja kirjoituspään välinen etäisyys on lyhyt, musteroiskeet saattavat tahrata kirjoituspään pään ja kirjoituspään suojan. Ellei tilannetta korjata, jatkuvasta tahraantumisesta saattaa seurata tulostusvirheitä tai laitteen hätäpysäytys. Jos musteroiskeista johtuvia tulostusvirheitä tai hätäpysäytyksiä ilmenee usein, pysäytä kesken oleva toiminto ja puhdista kirjoituspää (suuttimen ympäristö, latauselektrodi, poikkeutuselektrodi, konsoli ja kouru) sekä kirjoituspään suoja. Tee näin työpäivän päätteeksi suoritettavan puhdistuksen lisäksi. Kirjoituspään ilmahuuhtelu on tehokas tapa ehkäistä musteroiskeista aiheutuvaa tahraantumista. Lisätietoja on Teknisen käyttöohjeen kappaleessa 3.1 Kirjoituspään ilmahuuhtelu Kirjoituspään puhdistaminen 1-2

14 1.4 Sammuttaminen (pikapysäytys) Kun näytön oikean yläkulman Sammutus Sammutus -painiketta painetaan, tulostin pysähtyy suuttimen automaattisen puhdistusjakson jälkeen. Jos Sammutus Sammutus -toimintoa käytetään toistuvasti toimintojen pysäyttämiseen, tulostimeen kertyy ylimääräistä makeup-ainetta, mikä ohentaa mustetta tai saa pääsäiliön musteen määrän nousemaan liian korkeaksi. Jos tulostustoimintojen keskeyttäminen toistuvasti on ehdottoman tärkeää, suorita seuraavat toimenpiteet. Pikapysäytys toimii myös käynnistysjakson aikana. ( -painike ei ole käytössä käynnistysjakson aikana.) Sammutus *1: Käytä Sammutus -painiketta korkeitaan kaksi kertaa peräkkäin. *2: Kun toiminto pysäytetään Pikapysäytys -toiminnolla ja tulostin jätetään siihen tilaan, muste juuttuu suuttimeen ja musteen virtaus pysähtyy, suutin tukkeutuu ja tulostukseen tulee häiriöitä. Pese suutinkalvo makeup-aineella 30 minuutin kuluessa pysäytyksestä, jotta muste pääsee virtaamaan. 1 Paina anuaali. anuaali (Kaikilla näytöillä näkyy merkintä anuaali.) anuaali anuaali anuaali Käynnistys Kaikilla näytöillä ==== anuaaliohjaukset ==== Pikapysäytys. Pikapysäytys Pysäyttää musteenruiskutuksen ilman puhdistusta Valmiustila Poikkeutusjännite ei ole käytössä. Tulostin siirtyy valmiustilaan Start Nykyinen viesti tulostetaan. Peruuta muutokset 2 Paina ohjausvalikon Pikapysäytys -painiketta. Näkyviin tulee musteenruiskutuksen lopettamisen vahvistuskehotus. ==== Koneen sammutuksen vahvistus ==== Ratkaisu Koneen sammutus pysäyttää musteruiskun. Pysäyttääksesi mustesuihkun, paina <OK>. OK Sulje 3 Paina OK. 1-3 Sammuttaminen (pikapysäytys)

15 1.5 Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä (1) Tulostimen toistuvaan, heti käynnistämisen jälkeen tapahtuvaan pysäyttämiseen liittyvät varoitukset Jos tulostin pysäytetään toistuvasti heti käynnistämisen jälkeen, sammutuksen yhteydessä suoritettava automaattinen suuttimen puhdistus ohentaa ajan mittaan IJ-tulostimen mustetta. IJ-tulostimen vakaan toiminta varmistetaan käyttämällä tulostinta vähintään määritetyn ajan käynnistämisen jälkeen.( =usteruiskutustilassa) Käytön aikana musteen viskositeettia säädellään automaattisesti ja se palaa oletusarvoonsa. Vaadittava käyttöaika riippuu huoneen lämpötilasta ja käytettävistä mustetyypeistä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Pitkään päivittäiseen käyttöaikaan liittyvä huomautus IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta tulostamisen aikana, joten kirjoituspään suoja likaantuu sisä- ja ulkopuoleltaan käytön aikana roiskuvasta musteesta. Tästä musteen kertymisestä aiheutuvia tulostushäiriöitä voidaan ehkäistä tarkastamalla kirjoituspään suoja säännöllisesti ja puhdistamalla se tarvittaessa. 1.6 usteen lämmittäminen (1) Jos huoneen lämpötila on alle 20 C, muste lämmitetään kirjoituspään lämmitysyksikössä. Käynnistysaika on pidempi kuin tilanteessa, jossa lämmitystä ei tarvita. Lämmitys ei käytössä: Noin 1,5 minuuttia Lämmitys käytössä: Korkeintaan noin 10 minuuttia (Riippuu huoneen lämpötilasta) * ustetyypistä riippuen lämmitysyksikön käyttö saattaa olla kiellettyä. Lisätietoja saat mustekohtaisista käsittelyohjeista. (2) Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita. 1 Jos lämmitysyksikön toiminnassa ilmenee häiriöitä, näytetään viestit "usteenlämmitysyksikössä liian korkea lämpötila", "Lämmitysyksikön anturivika ja usteenlämmityksen jännitevika" ja IJtulostin pysähtyy vikatilaan. IJ-tulostin voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta. ustetta ei kuitenkaan lämmitetä, vaikka lämpötila myöhemmin laskisi. 2 Kun Älä suorita musteenlämmitystä -asetus on käytössä, seuraava viesti näytetään sen jälkeen aina, kun virta kytketään päälle. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ====Huomautus musteen lämpötilan korjaamisesta ==== Ratkaisu Valittu asetus ei salli musteen lämpötilan korjausta. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Jos tulostinta käytetään tilapäisesti Älä suorita musteen lämmitystä -tilassa, tulostinta saattaa olla mahdollista käyttää nollaamalla aktivointijännite. Ohjeet aktivointijännitteen nollaamiseen löytyvät Teknisen käyttöohjeen kappaleesta 6.10 Aktivointijännitteen säätäminen Käyttöaikaan liittyvät huomautukset tulostimen ollessa käytössä 1-4

16 1.7 usteen pitoisuuden valvonta (1) usteen pitoisuutta valvotaan automaattisesti parhaan tulostuspitoisuuden ylläpitämiseksi. * ustetyypistä riippuen musteen pitoisuuden säätöä ei välttämättä voida suorittaa viskometrillä. (2) Jos musteen pitoisuuden säätämiseen käytettävässä viskometrissä ilmenee häiriöitä, noudata seuraavia ohjeita: 1 Viskometrin vikoja on kolmea tyyppiä: Viskometrin lämpötila-anturivika, Viskositeetin lukeminen epävakaa ja Viskositeettilukemat ylittävät raja-arvot. 2 Jos laitteessa ilmenee Viskometrin lämpötila-anturivika, se pysähtyy vikatilaan. Laite voidaan käynnistää uudelleen painamalla Tyhjennä-painiketta, mutta asetus muuttuu tilaan, jossa musteen pitoisuutta ei enää säädetä viskometrin tulosten perusteella. Kun automaattinen pitoisuuden säätö on pois käytöstä, näkyviin tulee aina virran kytkemisen yhteydessä seuraava viesti. Viesti voidaan peruuttaa painamalla Sulje, ja lähimpään jälleenmyyjään on otettava yhteyttä. ==== Ei musteen pitoisuusvalvontaa ==== Ratkaisu Käytössä olevat asetukset eivät mahdollista musteen pitoisuuden valvontaa. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Sulje 3 Kun laitteessa ilmenee Viskositeetin lukeminen epävakaa- tai Viskositeettilukemat ylittävät rajaarvot -virhe, laite ei pysähdy vikatilaan, vaan tulostamista voidaan jatkaa. Ota kuitenkin yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja sovi tarkistuksesta. 1.8 Kourun puhdistaminen IJ-tulostin kerää tulostuksessa käyttämättä jäävän musteen kourusta. Se imee samalla ilmaa, pölyä ja muita aineksia ilmasta. Jos nämä aineet sekoittuvat kourussa musteeseen, niin musteeseen tai makeup-aineeseen liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä kouruun. Jos järjestelmää käytetään yhtäjaksoisesti 24 tuntia ilman automaattista puhdistamista, aineksia kertyy kouruun. Ainekset voivat yhdessä mustehöyryn kanssa aiheuttaa esimerkiksi likaisesta kirjoituspäästä johtuvia vikoja. Jos aineksia on jäänyt kouruun, upota se liuokseen, jossa on noin 0,5 prosenttia tiskiainetta ja puhdista kourua noin 10 minuuttia ultraäänipesurissa. Tämän jälkeen lika voidaan poistaa. 1-5 usteen pitoisuuden valvonta

17 Kourun puhdistaminen 1-6

18 2. OSIEN NIET JA TOIINNOT 2.1 Ulkopuoli (1) Ulkopuoli Toimintatilan merkkivalot Valmis-, Vika- ja Varoitus-näytöt Virran merkkivalo Päävirtakytkin USB-suoja Kahva Huoltoluukku Avataan ja suljetaan musteen ja make up -aineen vaihtamista ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Käynnistys- ja pysäytyskytkin (*Ainoastaan vakiomallissa) Kirjoituspää Tämä osa suorittaa tulostamisen. (2) Ulkopuoli (takaosa) Imutuuletusputken kiinnitysportti Ilmahuuhtelun kiinnitysportti 2-1 Osien nimet ja toiminnot

19 2.2 Päärungon sisäosat ake up -suodatin ake up -säiliö Paluusuodatin Paineenalennusventtiili ustesuodatin ustesäiliö Päämustesäiliö Huoltoluukku 2.3 Kirjoituspää Kirjoituspään suojan lukituksen siipiruuvi Suutinaukko Poikkeutuselektrodin miinusnapa Kouru Varauselektrodi Poikkeutuselektrodin plusnapa Päärungon sisäosat 2-2

20 3. PERUSTOIINNOT 3.1 Käytön aloittaminen Käytön aloittaminen HUOAUTUS usteessa ja makeup-aineessa on orgaanisia liuottimia. Käytä suojakäsineitä ja -laseja käsitellessäsi mustetta tai makeup-ainetta, jotta vältät suoran ihokosketuksen. Näyttönä käytetään LCD-kosketuspaneelia. Älä paina painikkeita liian kovaa. Jos järjestelmä sammuu, sammuta virta painamalla pysäytyskytkintä. Lisätietoja virran kytkemisestä ja järjestelmän ottamisesta uudelleen käyttöön on kohdassa 11. Hätätoimet. 1 Irrota kirjoituspään suoja ja tarkista, ettei kirjoituspään suoja tai suuttimen ympäristö ole musteen peitossa. Avaa ruuvia. Suuttimen ympäristö Kirjoituspään suoja Vedä. IJ-tulostin ruiskuttaa mustetta painomateriaalille, joten painomateriaalista roiskuu mustetta kirjoituspään suojalle. usteen roiskumisesta aiheutuvat ongelmat voidaan estää tarkistamalla roiskeiden kertyminen ja puhdistamalla osat tarvittaessa. Lisätietoja puhdistamisesta on kohdassa 1.3 Kirjoituspään puhdistaminen. 2 Kytke virta päälle painamalla päävirtakytkintä. Toimintatilan merkkivalot Päävirtakytkin Jos laite on pysäytetty pysäytyskytkimellä, ja virtaa ei ole katkaistu päävirtakytkimestä, päävirtakytkintä ei tarvitse painaa. Pysäytyskytkin Käynnistyskytkin 3-1 Perustoiminnot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot