Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "email: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sampo Pankki

2 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...3 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan palkatun henkilöstön määrä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilipäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutumisen erittelyt Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tuloslaskelma ( ulk. ) Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot (ulk) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta ja muihin kuluihin sisältyvistä myyntitapahtumista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot...94

3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin tasetta koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Jätevesilaitoksen tuloslaskelma Jätevesilaitoksen tase...98 HENKILÖSTÖKERTOMUS Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä Kansi: Urho Ahonpää

4 3 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistä Perustamisvuosi 1909 Väkiluku Asukastiheys 1,93 as/maa-km 2 Kunnall.vero/as. v Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Kansallinen aluetukiluokitus 1 EU tavoite 1-alue Etäisyydet lähimpiin keskuksiin Oulu 122 km Kajaani 76 km Iisalmi 77 km Kokkola 173 km Raahe 116 km Sijainti ja alue Pyhäntä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kainuun ja Pohjois-Savon yhtymäkohdassa. Naapurikuntia on kuusi idässä Kajaani, etelässä Vieremä ja Kiuruvesi, lännessä Pyhäjärvi, Kärsämäki ja pohjoisessa Siikalatva. Kunnan pinta-ala on 844,43 km 2, josta vesistöjä 34,10 km 2 ja maata 810,33 km 2. Vesistöjen rantaviivan pituus on 103,9 km. Suurimmat järvet ovat Iso-Lamujärvi ja Pyhännänjärvi. Lisäksi kunnassa on useita pieniä järviä ja lampia. Kunnan kaakkoisosassa on 6000 ha:n kokoinen eräalue. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita Pyhännän kunnassa on kahdeksan. Alueet suojellaan harjujensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman, metsien suojeluohjelman sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Hallinnollinen asema Hallinnollisessa jaotuksessa Pyhäntä kuuluu seuraaviin alueisiin: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (maaoikeusasiat Oulun käräjäoikeus) Oulun hallinto-oikeus Oulun syyttäjävirasto Rovaniemen hovioikeus Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Siikalatvan toimipiste Kansaneläkelaitos, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Pulkkilan palvelupiste Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Ylivieska Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

5 4 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Suomen taloudessa synkkä. Kansantalouden kasvu pysähtyi lähes täysin, vienti ei vetänyt ja jäi tuontia pienemmäksi. Lisäksi työttömyys kääntyi kasvuun. Vuoden 2012 aikana toteutui suuria irtisanomisia, joita tapahtui etenkin suurissa teollisuuskaupungeissa. Myös valtion hallinnosta päätettiin vähentää työpaikkoja voimakkaasti. Nämä päätökset kohdistuivat etenkin varuskuntapaikkakuntiin. Samoin valtion palvelujen heikkeneminen syrjäseuduilla jatkui. Vuosi 2012 oli kunnille todella vaikea. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate putosi n. 770 milj. pienemmäksi kuin vuonna 2011 ja peräti 63 kunnalla vuosikate oli negatiivinen. Merkittävä tekijä kuntien talouden heikkenemisessä olivat verotulojen kasvun pieneneminen ja valtionosuuksien leikkaaminen. Verotulot kasvoivat vain 1,4% vuodesta 2011.Tilannetta ei auttanut edes se, että 91 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kuntatalouden heikkoudesta kertoo myös kuntien lainamäärän voimakas kasvu, sillä lainakanta kasvoi 13% eli 1,4 mrd edellisestä vuodesta. Merkittävä muutos Pyhännän kunnan toimintaympäristössä oli maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen aloittaminen. Haapaveden, Pyhännän, Siikalatvan, Vaalan ja Vihannin yhteistoiminta-alue pysyi kasassa vain vuoden 2012, sillä Vihanti erosi yhteistoiminta-alueesta tehtyään kuntaliitoksen Raahen kanssa. Vuoden 2012 aikana valmistui myös ensihoidon järjestämisen siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vastuulle. Helmikuussa 2012 käynnistyi keskustelu kuntarakenteesta, kun hallitus antoi esityksensä selvitysalueista, joilla tavoiteltiin kuntaliitoksia koko maan alueella. Pyhännän kunta ja muut kunnat antoivat asiasta lausuntonsa huhtikuussa Oulussa järjestetyssä maakunnallisessa tilaisuudessa. Loppuvuodesta puolestaan käynnistyi keskustelu kuntarakennelakiesityksestä ja SoTe-alueiden muodostamisesta. Pyhännällä vuonna 2012 tapahtui sekä myönteistä että kielteistä kehitystä yrityksissä. Myönteistä oli yritystoiminnan kasvun jatkuminen. Kesällä valmistuivat LappWall Oy:n toimitilat ja yritystoiminta pääsi käyntiin. Kesällä käynnistyi myös Novisol Oy:n toimitilojen rakentaminen. Lisää toimistotilaa rakennettiin Real Snacks Oy:lle. Uusien työpaikkojen syntyminen antaa mahdollisuuksia myös asukasluvun nousuun tulevaisuudessa. Negatiivista oli edelleen työpaikkojen vähentyminen PRT-konsernin yksiköissä. Myös työttömyyden kasvu oli loppuvuodesta huolestuttavaa, sillä joulukuussa oli työttömänä n. 14% työvoimasta. Pyhännän kunnan talous heikkeni 2012 edellisestä vuodesta. Tulos oli edelleen ylijäämäinen, mutta vain noin Tulokseen vaikutti erityisesti verotulojen pienentyminen, sillä ne jäivät n alle tavoitteen, etenkin yhteisöverotulot jäivät pieneksi. Myönteistä oli menojen pysyminen kurissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Kunnan palvelutuotannon suurimmat ongelmat ovat edelleen perusterveydenhuollossa ja erityisesti lääkäripalveluissa. Vuoden 2012 aikana Pyhännällä lääkäripalveluita pystyttiin tarjoamaan vain ajoittain, joka näkyi pyhäntäläisten runsaana asiointina Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen muilla terveysasemilla. Myös hammaslääkäripalveluissa oli vuoden aikana suuria puutteita. Pyhännän väkiluku laski vuonna henkilöllä. Laskua oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta pienessä väkimäärässä tällainen vähennys on merkittävä. Vuoden 2012 loppupuolella valmistuneen kuntastrategian, Pyhäntä 2017, keskeinen tavoite on väkiluvun kääntäminen kasvuun, sillä se ratkaisee kunnan tulevaisuuden suunnan. Toinen ongelma on kunnan velkaantuminen, koska suuri velkamäärä rajoittaa tulevaisuudessa kunnan mahdollisuuksia niin palvelutuotannon kuin yrityselämän kehittämisessä. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon tilanne on myös vaikea. Tyhjiä asuntoja on edelleen ja niitä pitäisi pystyä korjaamaan, mutta rahaa tarvittaviin korjauksiin ei ole. Lainamäärä yhtiöllä on jo niin suuri, että lainanoton lisääminen on käytännössä lähes mahdotonta. Päättyneen vuoden aikana saatiin As Oy Ahjotie 1 myytyä yksityiselle yritykselle, joten siltä osin se ei enää rasita Kiinteistö Oy Ukonojankartanon taloutta. Vaikka vuosi 2012 oli kunnalle haastava, sisältyi vuoteen myös monia ilonaiheita. Työpaikkojen kasvu, yritystoiminnan kehitysinto, päätöksenteon nopeus ja yksimielisyys sekä eri toimijoiden aktiivisuus auttoivat meitä selviytymään haastavasta vuodesta vähintään kohtuullisesti. Myös pyhäntäläisen yhteistyön vahvuus tuli vuoden aikana jäälleen hyvin esille. Kiitokset kaikille toimijoille, niin kuntalaisille, yrittäjille, luottamushenkilöille kuin henkilöstölle, työstä Pyhännän hyväksi vuonna Pyhäntä Jouko Nissinen Kunnanjohtaja

6 5 Väestö Väestön kehitys (Väestörekisterikeskus) tarkasteluvuosi (1.1.) väkiluku muutos edelliseen Väestön ikärakenne ( Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu] Vuosi 0-14 v. % v. % 64 v. - % Yht. % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 6 PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Mahosenaho Juhani, kenttäesimies, Keskusta, Kirkonkylä I varapuheenjohtaja Haataja Janne, tehdaspäällikkö, Keskusta, Tavastkenkä II varapuheenjohtaja Tissari Seppo, sosionomi, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Alakärppä Seija, perushoitaja, Kokoomus, Kirkonkylä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Ilves Mirva, lähihoitaja, Vasemmisto, Kirkonkylä Karppinen Kauko, insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Korsulainen Terhi, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Irma, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, opiskelija, Keskusta, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins, Keskusta, Kirkonkylä Rimpeläinen Satu, terveydenhoitaja, Keskusta, Tavastkenkä Rönkä Marjatta, elintarviketyöntekijä, Keskusta, Viitamäki Esittelijänä kunnanjohtaja Jouko Nissinen Sihteerinä hallintosihteeri Helvi Luttinen Vuosille valitussa valtuustossa on 15 valtuutettua. Valtuuston voimasuhteet: lkm ääniä, % 2008 vaalit Suomen Keskusta ,8 Kokoomus ,1 Vasemmistoliitto ,8 Vihreä Liitto ,3

8 7 Kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella Puheenjohtaja Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Haataja Anja, luokanopettaja, Keskusta, Tavastkenkä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä, I vpj. Kemppainen Juha-Pekka maanviljelijä, Tavastkenkä, II vpj Leiviskä Hilkka, maanviljelijä, Kokoomus, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins., Keskusta, kirkonkylä Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja sihteerinä toimi hallintosihteeri Helvi Luttinen. Kunnanhallituksen voimasuhteet: lkm % Suomen Keskusta 5 71,42 Kokoomus 1 14,29 Vasemmistoliitto 1 14,29 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Mikko Kamula Mikko Tahkola Eino Moisanen Susanna Hjulberg Vuokko Luttinen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Seppo Tissari Marjatta Rönkä Markku Tikkanen Hillevi Sydänmetsä Perusturvalautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Veikko Heikkinen Tiina Mikkonen Leena Heikkinen Raimo Hoikka Marja-Liisa Hiltunen Esittelijänä on toiminut va. sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Sivistyslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Eero Kivioja Terhi Korsulainen Satu Rimpeläinen Sirpa Piippo Riitta Mahosenaho Matti Leiviskä Tuomas Tuuli Esittelijänä on toiminut rehtori Samuli Yrjänä

9 8 Teknisen lautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Kauko Karppinen Lauri Pahkala Irma Leiviskä Sanna Leiviskä Jouko Hiltunen Esittelijänä on toiminut rakennustarkastaja Timo Aitto-oja. Pyhännän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio uudistettiin vuoden 2009 alusta lukien. Kunnanvaltuuston jäsenmäärä muuttui 15 jäseneen ja kunnanhallituksen jäsenmäärä 7 jäseneen. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle. Sivistyslautakuntaan yhdistettiin koululautakunta ja kulttuurilautakunta. Tekniseen lautakuntaan yhdistettiin tekninen lautakunta ja valvontalautakunta. PYHÄNNÄN KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO Konsernijohtaja/ hallinto-osaston päällikkö kunnanjohtaja Jouko Nissinen Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sivistysosaston päällikkö rehtori Samuli Yrjänä Hallinto ja koulutoimisto Peruskoulut Esiopetus Päivähoito Liikuntatoimi Raittiustoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Perusturvaosaston päällikkö sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Kotipalvelut Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Teknisen osaston päällikkö rakennustark. Timo Aitto-oja Hallinto- ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu Jätehuolto ja energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Hallinto ja rakennusvalvonta Palo ja pelastustoiminta

10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]) Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,2 prosenttia vuonna 2012 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 194 miljardia euroa ja kansantalouden tuloja kuvaava nettokansantulo supistui reaalisesti 2 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkisen kulutuksen volyymi 0,8 prosenttia. Investoinnit vähenivät 2,9 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli vuonna 2012 neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen. Alijäämää kertyi yhteensä 4,5 miljardia euroa. Vuonna 2011 alijäämä oli 2,1 miljardia euroa. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli lähes pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo kasvoi reaalisesti 0,2 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 0,3 prosenttia. Oikaistuun reaalituloon luetaan mukaan myös julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 3,2 prosenttia ja sosiaalietuudet 5,6 prosenttia. Omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,3 prosenttia. Valtionhallinnon rahoitusasema oli vuonna 2012 neljättä vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä oli 7,4 miljardia euroa, kun se vuonna 2011 oli 6,4 miljardia euroa. Alijäämää lisäsi erityisesti se, että maksetut tulonsiirrot kasvoivat enemmän kuin verotulot. Valtion verotulot kasvoivat vuonna 2012 yhteensä 2,3 prosenttia. Eniten kasvoivat välillisten verojen tuotot, muun muassa arvonlisäverontuotto. Sen sijaan välittömien verojen tuotot vähenivät yhteisöverotuottojen supistuessa. Kunnille ja Kuntayhtymille maksetut tulonsiirrot kasvoivat 3,4 prosenttia ja tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoille kasvoivat 6,8 prosenttia. Valtionkulutusmenot kasvoivat nimellisesti 3,9 prosenttia ja investoinnit 3,7 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli yhteensä 2,1 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat vain yhden prosentin, koska yhteisöverotuotot alenivat. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,9 prosenttia ja investointien arvioidaan kasvaneen 6,2 prosenttia. Kuntatalouden kehitys 2012 (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto Tilastokeskus) Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät 767 miljoonaa euroa vuoteen 2011 verrattuna, eivätkä vuosikatteet riittäneet täysimääräisesti kattamaan poistoja. Vuosikatteiden alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Yhä useammalla kunnalla vuosikate jäi negatiiviseksi. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan noin 1,4 miljardilla eurolla. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja valtionosuudet 5,3 prosenttia. Verorahoituksen 663 miljoonan euron verorahoituksen lisäys ei riittänyt kattamaan toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy vuosikatteiden laskuna. Kuntien vuosikatteet laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 prosenttia. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuonna 2011 vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Vuoden 2012 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Poistoista ja arvonalentumisista vuosikate kattoi kunnissa ainoastaan 69,6 prosenttia ja investoinneista 33,6 prosenttia. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntayhtymien lainkanta kasvoi 9,6 prosenttia ja oli yhteensä 2,7 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa euroa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli euroa. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investointimenot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 851 miljoonaa vuonna Selvitys perustuu Manner-Suomen 320 kunnalta ja 154 kuntayhtymältä tammikuussa 2013 kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

11 Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Pohjois-Pohjanmaalla asui vuoden 2012 lopussa henkilöä. Vuoden 2012 aikana Pohjois-Pohjanmaan asukasmäärä lisääntyi 2799 henkilöllä. Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Pohjanmaalla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä työnhakijaa ja työnhakijoiden määrä lisääntyi vuoteen 2011 verrattuna 2726 henkilöllä. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita Pohjois-Pohjanmaalla oli keskimäärin 3419 vuonna Vuoteen 2011 verrattuna alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 328 työnhakijalla. Haapaveden-Siikalatvan alueella asui vuoden 2012 lopussa henkilöä. Vuoden 2012 aikana alueen asukasmäärä laski 193 henkilöllä. Vuoden 2012 lopussa Haapaveden-Siikalatvan alueella oli työttömiä työnhakijoita 807 ja työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,6 %. Vuoteen 2011 verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi alueella 131 työttömällä työnhakijalla. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä alueella oli vuoden 2012 lopussa 112 ja vuoteen 2011 verrattuna alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi viidellä. Pyhännän kunnassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 99 henkilöä ja työttömien osuus työvoimasta oli 14,5 prosenttia. Vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömien määrä lisääntyi 18 henkilöllä Muutos 2011/2012 Työttömiä Työttömyysaste, % 8,7 11,7 14,5 2,8 Alle 25-vuotiaat Haapav-Siikalatv stk työttömyysaste, % 8,9 10,6 12,6 2 Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste, % 11,9 11,7 13,0 1,4 Koko maa työttömyysaste, % 7,9 7,4 10,7 3,3 Pyhännällä valmistui vuoden 2012 aikana yksi omakotitalo. Korjausavustuskohteita oli yhteensä kahdeksan ja asuntojen peruskorjauksia seitsemän kappaletta. 1.3 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Pyhännän kunnanhallitus hyväksyi vuonna 2012 seuraavat kunnan toimintaa ohjaavat suunnitelmat: kunnan tietoturvasuunnitelman ja henkilöstön tietoturvaohjeen, tiedostusohjeen normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten, päivittäistavarahuoltosuunnitelman sekä hankintaohjeiden päivityksen. Rakennus-Avant Oy:n tarjous hyväksyttiin Novisol Oy:lle rakennettavaan teollisuushalliin. Ahokylän kyläyhdistys ry:lle päätettiin vuokrata 500 m 2 :n suuruinen maa-alue Pyhännän kunnan Ahokylässä sijaitsevasta Iso-Ahvenjärven tilasta saunarakennuksen ja laiturin rakentamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi pidetyssä kokouksessa keittiöselvitystyöryhmän esityksen mukaisesti, että keittiötoimintaa Pyhännän kunnassa jatketaan sekä koulun että Palvelukeskus Nestorin keittiöissä. Koulukeskuksen keittiöratkaisua parannetaan siten, että sinne hankitaan uusi pesu- ja jakelulinjasto, jonka avulla jatkossa saadaan ½:n henkilötyövuoden säästö. Kunnanhallitus yhtyi keittiöselvitystyöryhmän näkemykseen, jonka mukaan keskuskeittiön paras sijoituspaikka on koulukeskus. Nyt keittiössä tehtävät parannustyöt edesauttavat yhden keittiön malliin siirtymistä myöhemmässä vaiheessa. Suunnitellulle moottoriradalle ja sen tarvitsemalle varikko- ja paikoitusalueelle päätettiin antaa käyttöön 5 ha:n suuruinen maa-alue Orsiniemestä, Niemelän tilalta. Moottoriradalle päätettiin hakea tarvittavat luvat. Pohjois-Pohjanmaalla aloitettuun POSKI- hankkeeseen kunnanhallitus päätti osallistua pidetyssä kokouksessa. Hankkeen tavoitteena on pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi pidetyssä valtuuston kokouksessa yksimielisesti Pyhännän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Talousarvion investointiosaan varattiin :n menomääräraha Real Snacks Oy:n toimistotilojen laajennushankkeelle. Määrärahalla toteutettiin 84,5 m 2 :n suuruinen toimistotilojen laajennus yhtiön tuotantotilojen yhteyteen. kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2017 ulottuvan kuntastrategian, henkilöstöstrategian ja voimaan tulleen hallintosäännön.

12 Kunnan palkatun henkilöstön määrä Pyhännän kunnan henkilöstön määrä oli yhteensä 118 henkilöä. Vakinaista henkilökuntaa oli 91, sijaisia 7 ja määräaikaisia 16. Vuoteen 2011 verrattuna henkilöstön määrä kasvoi 9 henkilöllä eli 8,3 prosentilla. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi 91 henkilössä ja sijaisten määrä laski 2 henkilöllä. Määräaikaisten määrä lisääntyi 9 henkilöllä ja työllistettyjen määrä 2 henkilöllä vuonna Henkilöstön määrään ei ole laskettu perhehoitajia eikä omaishoitajia. Henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty toimintakertomuksen lopussa olevassa henkilöstökertomuksessa. 1.5 Sisäisen valvonnan järjestäminen Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Riittävä ja kaikkia osa-alueita koskeva ulkoinen ja sisäinen valvonta ovat keskeinen osa kunnan toimintaa. Ulkoisesta valvonnasta huolehtivat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja kunnan sääntöjen mukaisesti. Myös muut viranomaiset, samoin kuin kuntalaiset, suorittavat ulkoista valvontaa. Kunnanhallitus puolestaan vastaa kunnan hallinnon ja talouden sisäisestä valvonnasta. Kunnanjohtaja vastaa kunnan sisäisen valvonnan käytännön toteuttamisesta. Osastopäälliköt ja muut tilivelvolliset puolestaan vastaavat hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus. Sisäisellä valvonnalla tuotetaan päätöksentekoa varten luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa. Myös lakien asetusten, erilaisten säädöksien ja ohjeitten sekä toimielinten päätösten noudattamista seurataan sisäisellä valvonnalla. Kunnan riskienhallintatyön järjestäminen toteutetaan samoilla periaatteilla. Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisen arvioinnista Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä ja toteuttamista arvioidaan johtoryhmän kokouksissa. Osastopäälliköt ja heidän alaisensa arvioivat ja seuraavat vastaavasti sisäisen valvonnan järjestämistä omassa toimintaympäristössään. Näin sisäinen valvonta on osa johtamista ja toiminnan ohjausta. Riskien kartoitusten ajantasaisuus ja kattavuus Kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä arvioidaan kunnassa jatkuvasti, mutta erityisesti talousarviota laadittaessa ja suuria investointipäätöksiä tehtäessä. Myös toiminnan muutoksissa arvioidaan riskejä aina. Kunnan vakuutukset uusittiin vuoden aikana riskienhallintaohjeen mukaisesti. Kukin osasto vastasi pääosin oman toimialansa riskienhallinnasta. Vuoden aikana laadittiin ja uusittiin varautumis- ja turvallisuussuunnitelmiin liittyviä toimialakohtaisia suunnitelmia ja niihin liittyviä liitteitä ja tätä työtä jatketaan vuonna Sisäisen valvonnan kehittämisalueita 1. Sopimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen niissä tuotettuihin palveluihin. 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen kehittäminen 3. Raportoinnin täsmentäminen. Kunnan keskeisimmät toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. Kunnan velkamäärän kasvu rajoittaa kunnan toimintamahdollisuuksia ja synnyttää korkoriskin. 2. Huomattava osa kunnan palveluista tuotetaan oman organisaation ulkopuolella. 3. Asukasluvun lasku vaarantaa tiettyjen palvelujen saatavuuden kunnan alueella. 4. Kiinteistöyhtiö Ukonojankartano Oy:n heikko taloudellinen tilanne sitoo kunnan voimavaroja merkittävästi. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Pyhäntä 2017 Kuntastrategian mukainen toiminta. 2. Saatavien perinnän tehostaminen. 3. Vahinkotilanteisiin varautumisen kehittäminen.

13 12 Vuoden 2012 toiminnan tarkastelu Korkein hallinto-oikeus hylkäsi vuonna 2012 Pyhännän kunnan vaatimuksen vuonna 2008 käynnistyneessä hallintoriitatapauksessa, joka koski henkilön kotipaikkaa. Kunnalle myönteinen päätös puolestaan tuli Oulun hallinto-oikeuden ratkaisussa Ahokylän koulua koskevassa asiassa. Markkinaoikeudessa ei ollut vuoden 2012 aikana Pyhännän kunnan hankinnoista tehtyjä valituksia. Hoitotakuu toteutui erikoissairaanhoidossa loppuvuodesta tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuollossa hoitotakuu myös toteutui, mutta lääkäritilanne oli heikko Pyhännällä koko vuoden ajan. Toimeentulotuen myöntämisessä on noudatettu määräaikoja. Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu toimintakertomuksessa. Taloudellisesti merkittäviä määrärahaylityksiä ei ollut Pyhännän kunnan järjestämässä toiminnassa ja ylitysoikeuksia haettiin talousarviovuoden aikana. Pyhännän kunta ostaa huomattavan määrän sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Eniten ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeltä. Kunnan edustajat sairaanhoitopiirissä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä valvovat kunnan etua näissä organisaatioissa. Palvelujen ostoissa muilla sektoreilla ei tapahtunut suuria muutoksia. Kirjastonjohtajan palvelut Pyhäntä ostaa Haapaveden kaupungilta. Maaseutupalvelut puolestaan tuottaa Siikalatvan yhteistoiminta-alue. Kiinteistöhoidon palvelut hankitaan ostopalveluna Pyhännän TeeHoo:lta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on tyydyttävällä tasolla.

14 13 2.Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Jäljempänä esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.

15 14 Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulk.) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korj Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 2 2 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,6 % 14,6 % Vuosikate/Poistot, % 132,1 % 156 % Vuosikate, /asukas 374,7 431,5 Asukasmäärä Kaavat: Toimintatuotot/Toimintakulut,%= 100xToimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate / Poistot, % = 100 x Vuosikate / Poistot

16 15 Toimintakate Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnassa aina merkkinen. Pyhännän kunnan toimintakate vuonna 2012 oli ,38. Vuoteen 2011 verrattuna toimintakate lisääntyi ,49 eli 0,6 %. Toimintatuotot olivat vuonna 2012 yhteensä ,77. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot lisääntyivät ,87 eli 15,2 prosenttia. Kunnanhallituksen osalta toimintatuotot toteutuivat 94,13 prosenttisesti, perusturvalautakunnassa 119,81 prosenttisesti, sivistyslautakunnassa 113,62 prosenttisesti ja teknisessä lautakunnassa toimintatuottojen toteuma oli 98,77 prosenttia. Toimintakuluja kertyi vuonna 2012 yhteensä ,15. Toimintakulut lisääntyivät vuoteen 2011 verrattuna ,38, eli 1,7 prosenttia. Palkat ja palkkiot toteutuivat 102,55 prosenttisesti. Talousarvioon varatut palkkakustannukset nousivat vuodesta 2011 yhteensä ,88 eli 3,1 prosenttia. Henkilösivukuluista eläkkeet toteutuivat 102,02 prosenttisesti. Toimintakuluista aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 112,11 prosenttisesti. Muiden toimintakulujen osalta talousarvioon varattu määräraha ylittyi 6 730, 99 ja toteuma oli 138,79 prosenttia. Toimintatuottojen eli maksurahoituksen prosenttiosuus toimintakuluista oli 16,6 %. Vuonna 2011 prosenttiosuus oli 14,6 %. Verotulot Verotulojen kertymäprosentti vuonna 2012 oli 96,89 % ja verotuloja kertyi yhteensä ,21. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot laskivat ,77, eli -8,8 prosenttia. Kunnallisveroa kertyi ,16 ja kunnallisverotulot laskivat edellisestä vuodesta ,53 eli -5,9 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi yhteensä ,05. Yhteisöverotilitykset laskivat vuoteen 2011 verrattuna ,18, eli -40 %. Talousarvioon varattu yhteisöveroarvio alittui ,95. Kiinteistöveroa kertyi ,00. Vuoden 2012 talousarvioon varattu kiinteistöveroarvio ylittyi 709. Verotulot lajeittain, 1000 Muutos % Kunnallisvero ,86 Yhteisövero ,91 Kiinteistövero ,32 Yhteensä ,87 Valtionosuudet Valtionosuuksia kertyi vuonna 2012 yhteensä ,00 euroa ja valtionosuuksien toteuma oli 102,75 prosenttia. Valtionosuudet lisääntyivät vuoteen 2011 verrattuna ,00. Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku tulorahoituksen riittävyyttä arvioitaessa. Kunnan tulorahoitus on riittävällä tasolla, mikäli vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. Vuoden 2012 vuosikate kattaa poistot, jotka olivat ,61. Vuosikate/poistot tunnusluvuksi muodostui 132 %. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate on ,40. Vuosikate laski vuoteen 2011 verrattuna ,04. Asukasta kohti vuosikate oli 374,72. Asukaskohtainen vuosikate heikkeni vuoteen 2011 verrattuna 56,78.

17 16 Vuosikatteen kehitys /asukas Tulorahoituksen riittävyys, 1000 Tilikauden tulos Tilikauden tulokseksi muodostui ,79. Tilikauden tulos heikkeni vuoteen 2011 verrattuna ,85 euroa Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

18 17 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast.hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -4 Antolainasaamisten vähennykset 6 6 Antolainauksen muutokset 6 2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2300 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 35,5 % 42,1 % Pääomamenojen tulorahoitus % 26,9 % 32,2 % Lainanhoitokate 1,1 1,3 Rahavarojen riittävyys, pv 8 11 Asukasmäärä Kaavat Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankinta meno Pääomamenojen tulorahoitus % = 100x Vuosikate/(Investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainan lyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainan lyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365pv x Kassavarat 31.12/ Kassasta maksut tilikaudella I

19 18 Investoinnit Kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä ,70. Vuoteen 2011 verrattuna investoinnit vähenivät ,62. Investointimenoihin saatiin rahoitusosuuksia ,83 ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja ,00. Investointien nettomenot olivat yhteensä ,87. Vuoteen 2011 verrattuna nettoinvestoinnit laskivat ,63. Investointien tulorahoitus-% kattoi vuonna 2012 investointien omahankintamenoista 35,5 %. Tunnusluku heikkeni vuoteen 2011 verrattuna 6,6 %-yksikköä. Pääomamenojen tulorahoitus-% osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärän. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti oli vuonna 2012 yhteensä 26,8 %. Kunnan antolainasaamiset vähenivät vuonna 2012 yhteensä 5 981,32, eikä uusia antolainoja myönnetty. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittävä, jos tunnusluku on 1 tai suurempi. Pyhännän kunnan lainanhoitokate oli 1,1 vuonna 2012 mitä voidaan pitää tyydyttävänä. Maksuvalmius Pyhännän kunnan kassavarat olivat vuonna 2012 yhteensä ,27. Kassavarat laskivat vuodesta 2011 yhteensä ,46. Kassan riittävyys oli 8 päivää, laskien kolmella päivällä vuodesta Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

20 19 Tase ja tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 8 7 Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 4 11 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 2 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 2 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT VASTAAVAA YHTEENSÄ

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot