Riittoisuus on arvio yhdellä värikasetilla tulostettavasta sivumäärästä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riittoisuus on arvio yhdellä värikasetilla tulostettavasta sivumäärästä."

Transkriptio

1 Esittely Miksi riittoisuusstandardeja tarvitaan? Riittoisuus on arvio yhdellä värikasetilla tulostettavasta sivumäärästä. Aiemmin tulostimien ja monitoimilaitteiden valmistajat, myös Ricoh, kehittivät omia menetelmiään kasettien riittoisuuden määrittämiseen. Kulutustarvikkeiden, kuten väri- ja mustekasettien, kustannukset muodostavat suuren osan tulostuslaitteiden kokonaiskustannuksista ja sivuhinnasta. Nykyään näillä kustannuksilla on yhä suurempi merkitys laitteiden ostopäätöksen suhteen. Väri- ja mustekasettien riittoisuuden vertailu on siis tärkeää tätä ostoa harkittaessa. Toisistaan poikkeavat testauskäytännöt kuitenkin hankaloittivat kilpailevien valmistajien tuotteiden objektiivista vertailua. Standardien kehittäminen oli siten välttämätöntä, jotta asiakkaat voisivat tehdä tällaisia vertailuja. Tässä asiakirjassa selitetään miksi kasettien riittoisuudelle on määritetty standardeja (ISO/IEC); näissä ISO/IEC-standardeissa määritettyjen väri-/mustekasettien riittoisuuksien tarkoitus riittoisuus on tarkoitettu eri valmistajien ilmoittamien riittoisuuksien vertailuun, ei todellisen riittoisuuden ennustamiseen; miten ISO/IEC-testit suoritetaan; mitkä tekijät vaikuttavat väri-/mustekasetin todelliseen riittoisuuteen verrattuna virallisesti ilmoitettuun riittoisuuteen; että Ricoh tarjoaa helppotajuisia all-in-sopimuksia, jotka siirtävät riskin kuluttajalta valmistajalle.

2 Standardit: ISO ja IEC ISO (International Organization for Standardization, Genevessä, Sveitsissä) on hallituksiin liittymätön kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. IEC (International Electrotechnical Commission) on kansainvälinen standardisointiorganisaatio, joka laatii ja julkaisee kansainvälisiä sähkö- ja elektroniikkateknologioita ja muita vastaavia teknologioita koskevia standardeja. ISO tekee yhteistyötä IEC:n kanssa kaikessa elektrotekniikan standardisoinnissa. ISO ja IEC ovat kehittäneet standardeja kasettien riittoisuuden mittaamiseen mustavalkolaitteille monivärilaitteille mustesuihkulaitteille. Ricoh noudattaa näitä standardeja.

3 Kulutustarvikkeiden ISO/IEC-riittoisuusstandardit (järjestys muutettu) Väri-/mustekasettien ISO/IEC-riittoisuusstandardit ISO/IEC (julkaistu 2004) -standardin alkuperäinen kuvaus: Menetelmä elektrofotografisten mustavalkotulostimien ja tulostinkomponentteja sisältävien mustavalkomonitoimilaitteiden värikasettien riittävyyden määrittämiseen. ISO/IEC (julkaistu 2006) -standardin alkuperäinen kuvaus: Menetelmä väritulostimien ja tulostinkomponentteja sisältävien värimonitoimilaitteiden värikasettien riittävyyden määrittämiseen. ISO/IEC (julkaistu 2006) -standardin alkuperäinen kuvaus: Menetelmä värimustesuihkutulostimien ja tulostinkomponentteja sisältävien värimustesuihkumonitoimilaitteiden mustekasettien riittävyyden määrittämiseen.

4 Miten testit toimivat? On tärkeää ymmärtää, että koko testausprosessi tapahtuu valvotusti ja tarkasti määritetyllä tavalla. Tämä tiukan prosessin tarkoituksena on tehdä testistä toistettava ja tuloksista objektiivisia ja vertailukelpoisia. ISO/IEC-testausparametrit ja -olosuhteet Väriaineen peittoalue, eli väriaineen peittämä prosenttiosuus sivusta, on tärkeä tekijä kasetin riittoisuuden mittaamisessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mustavalkosivujen keskimääräinen peittoalue on 5 % ja vaihtelu on vähäistä. Suurin osa vaihtelee 4 ja 5 %n välillä. Mustavalkokasettien testausprosessissa (ISO/IEC 19752) käytetään standardisivua. Väriaineen peittoalue sivulla on 5 %. Sivuja tulostetaan tauotta, kunnes kasetin käyttöikä päättyy. Sivut tulostetaan puolikeskeytymättömässä tulostustilassa, joka keskeytyy vain paperin lisäämisen ajaksi.

5 Värilliset testisivut Väritulostuksessa sivun keskimääräinen peittoalue on yleensä suurempi ja vaihtelu suurempaa. Tämän vuoksi SO/ IEC ja standardien testeissä käytetään viiden erilaisen standardisivun sarjaa. Sivut käsittävät neljä tyypillistä asiakasasiakirjaa sekä yhden diagnoosisivun, jonka avulla määritellään muste- tai värikulutustarvikkeen käyttöiän päättyminen sisältävät tekstiä ja grafiikkaa, mustaa ja värejä ja erikokoisia peittoalueita edustavat noin 20 % peittoaluetta (5 %:n alue mustaa ja kutakin kolmea väriä: syaani, magenta ja keltainen) on tarkoitettu tulostettaviksi sarjana, keskeytyksettä peräkkäin, kunnes kasetin käyttöikä päättyy.

6 Tulostimet/monitoimilaitteet ja kasetit Jokainen ISO/IEC:n musteen/väriaineen riittoisuustesti tehdään vähintään kolmella laitteella ja vähintään kolmella kasetilla per väri laitetta kohti. Uusien laitteiden kasetit hankitaan suoraan valmistajalta ja eri tuotantoeristä. Markkinoilla jo olevien laitteiden kasetit hankitaan eri lähteistä. Testaamalla kustakin kasetista yhdeksän näytekappaletta saadaan alhaisimmat riittoisuusennusteet, joiden tilastollinen merkitsevyys on 90 %.

7 Ympäristöolosuhteet Laitteen asetukset Tulostimet ja monitoimilaitteet määritetään valmistajan ohjeiden mukaan käyttäen valmistajan määrittämiä (koneen ja ohjaimen) oletusasetuksia. Uusilla laitteilla käytetään loppuun yksi kokonainen värikasetti ennen testin aloittamista. Ympäristöolosuhteet Testaus tapahtuu ympäristössä, jossa lämpötila ja ilmankosteus voidaan pitää sallittujen parametrien sisällä: lämpötila-alue: 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) kosteusalue: 50 % ± 10 % suht. kosteus

8 Väriaine loppu -olosuhteet Useimmissa tulostimissa ja monitoimilaitteissa on väriaine loppu -tila, joka keskeyttää tulostuksen väriaineen ollessa lopussa. Jos valmistaja suosittelee värikasetin ravistelua, tämä tehdään väriaine loppu -tilassa enintään kaksi kertaa. Toisen kerran jälkeen kasetti vaihdetaan uuteen. Jos tulosteessa näkyy haalistuvia palkkeja kasetin ravistelun jälkeen, mutta ennen uutta väriaine loppu -ilmoitusta, kasetti vaihdetaan uuteen. Jos laite ei pysähdy väriaine loppu -tilassa, kasetti vaihdetaan heti kun tulosteessa alkaa näkyä haalistuvia palkkeja.

9 Riittoisuus käytännössä Kasettien ISO/IEC-riittoisuustestit tehdään erittäin hallitulla tavalla. Käytännössä toimiston tai työpaikan käyttöolosuhteet eivät useinkaan vastaa testausolosuhteita. ISO/IEC-riittoisuustesti tehdään keskeytyksettömässä tulostuksessa. Todellisuudessa suurimpia tulostustöitä ei voida verrata tällä testausmenetelmällä. Tulostimia ja monitoimilaitteita ei myöskään aina käytetä oletusasetuksilla kasettien ISO/IEC-riittoisuustestistandardien edellyttämällä tavalla. Tämän seurauksena todellinen riittoisuus voi vaihdella huomattavasti eri tekijöiden mukaan. Seuraavilla sivuilla kerromme, mitkä tekijät vaikuttavat väri- ja mustekasettien käyttöön ja voivat johtaa ilmoitettuja riittoisuuksia suurempiin tai pienempiin sivumääriin.

10 Sivun peittoalue Sivun peittoalue on ehdottomasti merkittävin musteen/väriaineen kulutukseen ja riittoisuuteen vaikuttava tekijä. Edellä kerroimme, että alan tutkimukset ovat osoittaneet mustavalkosivun keskimääräisen peittoalueen olevan 4 5 %. Väriasiakirjoissa peittoalueet ovat yleensä suurempia ja vaihtelevampia. Asiakkaan asiakirjoilla todellinen peittoalue vaihtelee jatkuvasti. Kaikki muste/väriaine ei kuitenkaan aina päädy paperiarkille.

11 Työn sivumäärä Tulostussyklin käynnistys- (1) ja sammutusvaiheessa (2) useimmat tulostimet suorittavat tarkastuksia, esimerkiksi kuvan tiheyden ylläpitämiseksi. Nämä tarkastukset kuluttavat jonkin verran mustetta/väriainetta. Yksisivuisten asiakirjojen tulostaminen kuluttaa siten keskimäärin enemmän väriainetta kuin monisivuisten asiakirjojen tulostus, sillä se tuottaa enemmän käynnistys-sammutussyklejä. Työn sivumäärä on toiseksi tärkein vaikuttaja muste-/värikasetin riittoisuuteen. Käytännössä töiden sivumäärä vaihtelee jatkuvasti.

12 Paperirata Myös paperiradan pituus vaikuttaa musteen/väriaineen riittoisuuteen: mitä pidempi paperirata, sitä pidempään tulostuskoneisto on käynnissä. ISO/IEC-riittoisuustesteissä käytetään oletuspaperikasettia ja oletusluovutustasoa. Todellisessa käytössä saatetaan valita toinen, kauempana tulostuskoneistosta oleva paperikasetti. Paperirata pitenee myös silloin, kun käytetään kaksipuolista tulostusta, nidontaa ja/tai rei itystä.

13 Laitteen joutoaika Jotkin laitteet käyvät läpi syklejä tai herätyksiä esiasetetuin aikavälein kasetin laadun ylläpitämiseksi ja väriaineen tukkeutumisen estämiseksi. Vaikka näiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä, niissä saattaa kulua hieman väriainetta. Tämän seurauksena laitteiden pitäminen päällä pitkään käyttämätöminä voi johtaa siihen, että tulostukseen käytettävissä oleva väriaine vähenee.

14 Ympäristöolosuhteet ja kalibrointi Muuttuvat ympäristöolosuhteet (lämpötila ja ilmankosteus) voivat vaikuttaa tulostuskasetin riittoisuuteen. Usein muuttuva kosteus lisää järjestelmätarkastusten (kalibrointi ja kuvan tiheys) tarvetta kuvanlaadun ja yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi. Näissä testeissä kuluu väriainetta. Testien suoritustiheys vaihtelee tulostimen/monitoimilaitteen mallin mukaan.

15 Kasetin käsittely käyttöiän päättyessä Väriaine voi tarttua kiinni kasetin koteloon. Jotta väriaine leviäisi tasaisesti koko kasettiin ja kasetin käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, on suositeltavaa ravistella kasettia, kun tulostin ilmoittaa väriaineen olevan vähissä tai tulosteet alkavat näyttää haalistuneilta. Jos tätä suositeltua tointa ei suoriteta, vaan kasetti vaihdetaan heti kun tulostin ilmoittaa väriaineen olevan vähissä, kasettiin jäänyt (merkittävä) määrä väriainetta menee hukkaan. Myös kasetin ravisteluhetki vaikuttaa (heti ilmoituksen jälkeen vai vasta kun vaikutus näkyy paperilla). Kasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä väriaine vähissä -ilmoituksen ilmestyessä vaihtelee tulostimen/monitoimilaitteen mukaan.

16 Tulostuslaadun asetukset Tulostusasetukset (niin tulostinohjaimesta kuin laitteen käyttöpaneelista valitut) voivat nekin vaikuttaa kasetin riittoisuuteen. Monissa laitteissa on vedos- tai väriaineen säästötila, joka vähentää väriaineen kulutusta ja parantaa sen riittoisuutta. Lisäksi monissa laitteissa on mahdollisuus valita, miten harmaa ensisijaisesti tuotetaan: joko käyttäen vain mustaa (K) väriä tai yhdistelemällä syaania, magentaa, keltaista ja mustaa (CMY+K). Yhdistelmäasetus (CMY+K) kuluttaa väriainetta eniten, mutta tuottaa parhaan laadun. ISO/IEC-riittoisuustestissä käytetään ohjaimen oletusasetuksia.

17 Riittoisuustekijät mustesuihkutulostimille (Geljet) Värikasettikohtaisten riittoisuustekijöiden lisäksi on tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti mustesuihkutulostimien riittoisuuteen. Samoin kuin värikasettien riittoisuudessa, sivun peittoalueella on itsestään selvä vaikutus mustesuihkukasettien (Geljet) riittoisuuteen. Huomautus: Geljet on Ricohin itse kehittämä, verrattain uusi teknologia, joka toimii perinteisen mustesuihkutekniikan tapaan. Teknologialla on kaksi merkittävää etua perinteiseen mustesuihkutekniikkaan nähden: - Ricohin käyttämä muste (geeli) on veden ja UV-säteilyn kestävää. Tämän ansiosta kuvat eivät haalistu kosteuden vaikutuksesta tai altistuksesta suoralle tai epäsuoralle (auringon) valolle. Näin kuvat ovat pitkäikäisempiä kuin useimmilla perinteisillä mustesuihkutulostimilla tulostetut kuvat.

18 Tulostuspään puhdistus Mustesuihkulaitteiden tyypillinen piirre on tulostuspään puhdistusprosessi. Prosessi estää mustetta kuivumasta tulostuspään sisälle (tukos) ja ehkäisee ennenaikaisen vaihdon. Prosessin aikana tulostuspään suuttimista suihkuaa mustetta. Usein tapahtuva tulostus auttaa varmistamaan musteen ongelmattoman virtaamisen tulostuspään läpi ja vähentää tulostuspään puhdistuksen tarvetta. Jos töitä tulostetaan harvoin, tulostuspää puhdistetaan niiden välillä useammin, mikä kuluttaa mustetta ja vähentää sen riittoisuutta. Tarkastusten tiheys vaihtelee laitteittain, ja se saatetaan aktivoida manuaalisesti.

19 Paperityypin valinta Mustesuihkulaitteissa tulostuslaatuasetuksilla on huomattavasti suurempi merkitys musteen riittoisuudelle kuin vastaavissa väriainetta käyttävissä laitteissa. Kun mustesuihkulaitteessa valitaan parempi tulostuslaatu, tulosteen tarkkuus paranee. Tämän aikaansaamiseksi tulostuspää pyyhkäisee paperin yli useammin. Tällä voidaan kyllä parantaa kuvanlaatua merkittävästi, mutta se myös lisää musteen kulutusta, heikentää riittoisuutta ja hidastaa tulostusta. Geljet-laitteissamme tulostuslaadun ja paperityypin yhdistelmä voi muuttaa tarkkuutta dpi:stä jopa dpi:hin.

20 Yhteenveto ISO/IEC-riittoisuusstandardit auttavat tekemään tietoon pohjautuvia ostopäätöksiä arvioimalla objektiivisesti ja tarkasti väri- ja tulostuskasettien riittoisuuksia. On tärkeää muistaa, että ISO/IEC-riittoisuusstandardit on suunniteltu vertailemaan eri valmistajien riittoisuustietoja, eivätkä ne ennusta todellista riittoisuutta asiakkaan käytössä. Väriaineen peittoalue asiakkaan asiakirjoissa sekä töiden sivumäärä vaihtelevat jatkuvasti. Sitä ei siis voi käyttää todellisen riittoisuuden ennustamiseen asiakkaan käytössä. On myös tärkeää huomata, että kaikki mainitut väriaineen/musteen riittoisuuteen vaikuttavat tekijät pätevät kaikkiin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. Myös muut valmistajat antavat nämä.

21 All-in click -sopimukset Kuten tässä asiakirjassa kuvataan, todellisiin tulostuskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, minkä vuoksi asiakkaiden on vaikea ennustaa todellista sivuhintaa. Tämän epävarmuuden hälventämiseksi Ricoh tarjoaa useimmille malleille kiinnostavan vaihtoehdon: all-in click -sopimuksen. All-in click -sopimus tarjoaa kiinteän sivuhinnan. Käyttäjien tulostustavoilla ei näissä sopimuksissa ole väliä, mikä siirtää riskin asiakkaalta valmistajalle. Tämä vaihtoehto voi olla asiakkaalle hyvin edullinen. Kaikki tulostinvalmistajat eivät tarjoa all-in click -sopimuksia, mikä antaa Ricohille etulyöntiaseman. Kysymykset: Jos tämän asiakirjan luettuasi sinulla on kysyttävää tämänhetkisen laitteesi väriaineen, musteen tai geelin kulutuksesta, ota yhteyttä Ricohiin. Myös työntekijämme keskustelevat mielellään kanssasi vaihtoehdoista, joita Ricoh tarjoaa useimmille tulostimille ja monitoimilaitteille all-in-sopimusten muodossa. Loppu

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen menettely. Tässä asiakirjassa esitetään

Lisätiedot

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu Emilia Viinikainen Valokuvakirjojen laatuvertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.12.2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas C530, C532 ja C534 Valikko- ja ilmoitusopas May 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiakirjojen arkistointiopas

Asiakirjojen arkistointiopas MALLI: MX-5500N MX-600N MX-7000N Asiakirjojen arkistointiopas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot