Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus rkastuslautakunta Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto

2 Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto... 3 Organisaatio ja hallinto v Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Kehittämistoiminta kuntayhtymässä Henkilöstö Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen käsittely Hyvinvointikertomus Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen Strategiat ja tavoitteet Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Palvelusopimusten toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma se Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot seen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastajan merkintä 99

3 Tilinpäätös 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan yhteenveto Hyvinvointikuntayhtymä on vastannut Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä neljä toimintavuotta. Palvelutoimintaa ja palvelujen kehittämistä on toteutettu jäsenkuntien vuonna 2010 hyväksymässä strategiassa asetettujen suuntaviivojen mukaan. Vuonna 2013 hyväksytyssä kehittämissuunnitelmassa jäsenkuntien asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Lakisääteiset palvelut on kyetty toteuttamaan alueen väestön tarpeiden ja laatusuositusten mukaisesti. Hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen kehitys vastaa jäsenkuntien sille asettamia tavoitteita. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on vuosina ollut yhteensä 7,55 % eli 2,52 % vuodessa. Jäsenkuntien laskutus oli euroa alle hyväksytyn talousarvion. Vuonna toimintakulut kasvoivat 2,57 % ja kuntien maksuosuudet 1,86 % edellisestä vuodesta. Väestö on saadun palautteen perusteella kohtalaisen tyytyväinen hyvinvointikuntayhtymän palveluihin. Vuoden aikana saatiin päätökseen laaja tuotekehittäjäkoulutus, jonka yhteydessä keskeisiä palveluprosesseja on uudistettu lähtökohtana asiakkaiden todelliset tarpeet ja niihin vastaaminen. Sähköisiä palveluja on kehitetty ja otettu käyttöön NettiRassi omahoitoalustan avulla. Vuoden lopussa sähköiseen palveluun oli kirjautunut yhteensä eri henkilöä ja suosituimpia palveluja ovat sähköinen reseptin uusiminen sekä laboratorion ajanvaraus ja vastauspalvelu. Hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet sisältyivät ensimäistä kertaa talousarvioon ja niiden toteutumista koskeva arviointi on nyt osa tätä tilinpäätöstä. Lasten ja perheiden palveluja on uudistettu hyödyntämällä laajasti Lapset puheeksi toimintakäytäntöä. Kehittämistyön tulokset näkyvät jo siten, että kodit, varhaiskasvatus ja koulut saavat joustavammin niiden tarvitseman tuen sosiaali- ja terveyspalveluista. Se puolestaan vähentää painetta mm. lastensuojeluun ja muihin korjaaviin palveluihin. Vuodesta 2012 alkaen lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt 25 %, lastensuojelutarpeen selvitykset 52 % ja aloitetut asiakkuudet lastensuojelussa 58 %. Myös lastenpsykiatrian lähetteet ovat vähentyneet 34 %. Vaikka kyseessä on vielä suhteellisen lyhyen ajan kehitys, kertoo se jo osaltaan siitä, että Lapset puheeksi toimintamalli vaikuttaa koko palvelujärjestelmään ja siirtää painopistettä varhaiseen vaikuttamiseen lasten arkisissa kasvu- ja kehitysympäristöissä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta raskaiden lastensuojelutarpeiden aiheuttamat kustannukset ovat edelleen kasvaneet. Sairaanhoidon palveluissa on paneuduttu paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tilanteeseen ja lisäksi parannettu vastaanotolle pääsyä ja yhteydensaantia sekä työnjaon että teknisten ratkaisujen avulla. Jonot vastaanotolle ovat lyhentyneet ja pysyneet koko vuoden hoitotakuun edellyttämissä rajoissa. Päivystystoiminnan jatkuvuus perusterveydenhuollossa on turvattu ainakin vuoteen 2017 saakka sosiaali- ja terveysministeriön erillisluvan turvin. Erikoissairaanhoidon oma tuotanto on jatkunut entisessä laajuudessa ja kirurgisten palvelujen myynti oman alueen ulkopuolelle on kasvanut edellisestä vuodesta 9 %. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävää kuntakokeilua on jatkettu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja valmisteltu mallia, jolla alueella olevat voimavarat ja osaaminen saadaan nykyistä paremmin palvelemaan työttömän ihmisen paluuta työmarkkinoille. Tätä tukee myös uudistunut lainsäädäntö monialaisista yhteispalvelupisteistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävä rakennelakiehdotus valmistui vuoden lopulla. Jokilaaksojen alueella käynnistettiin oma selvitys tuotantorakenteen ja tuotantoalueiden muodostamisesta osana Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuotantoalueratkaisuja. Muutoksia on tulossa, mutta missä aikataulussa ja miten laajoina, selkiintynee vuoden 2015 aikana. Organisaation tiivistäminen vuoden alussa kolmeen toiminnalliseen tulosalueeseen on parantanut kokonaisjohtamista ja tehostanut toimintaa. 1

4 Tilinpäätös Henkilöstön työhyvinvointi on suoritetun mittauksen perusteella edelleen hieman parantunut edellisestä vuodesta. Sairauspäivien määrä sen sijaan on edelleen lisääntynyt. Sairauspäivien osalta on tehty yhdessä työterveyshuollon ja eläkelaitoksen asiantuntijoiden kanssa analyysia ja sovittu kohdennetuista toimenpiteistä, joilla sairauspäivien määrä saadaan vähennettyä. Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 53,19 milj. ja niissä oli kasvua edelliseen vuoteen 2,27 prosenttia. Henkilöstöresurssia on lisätty perhetyöhön sekä hoito- ja hoivapalveluihin. Myös projektitoiminnan kasvu lisäsi hieman henkilöstökustannuksia. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö on tehnyt sitoutuneesti ja määrätietoisesti työtä alueen väestön palvelutarpeisiin vastaamiseksi. lousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Kiitokset koko henkilöstölle hyvästä ja tuloksellisesta toiminnasta! Luottamushenkilöt yhteistyössä viranhaltijajohdon kanssa niin kuntayhtymässä kuin jäsenkunnissa ovat päätöksenteollaan ja johdonmukaisella toiminnalla varmistaneet hyvät toimintaedellytykset onnistuneelle toiminnalle. Lämmin kiitos teille kaikille! Raahen seutu on elinvoimainen alue, jossa on hyvä elää, tehdä työtä ja kasvattaa uutta sukupolvea. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 2

5 Tilinpäätös Kuntayhtymän hallinto Hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien omistama kuntayhtymä, joka vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa. Toimipisteet v. Raahe: - sairaala ja terveyskeskus -neuvola - mielenterveyskeskus - psykiatrinen yksikkö Kotirappu - toimintakeskus Vihernikkari - perheneuvola -A-klinikka - työvoimapalvelukeskus - sosiaalipalvelukeskus -perhetyö - kotihoitokeskus - palvelutalo Kreivinaika - palvelukeskus Maininki - toimintakeskus Kuutti - Antinkankaan palvelukoti - Vilpun asuntola Raahe, Pattijoki: -hammashoitola - palvelukeskus Kotiranta Raahe, Arkkukari: - palvelukeskus Salonkartano Vihanti: - terveysasema kunnanvirastolla - palvelukeskus Ukonmäki -hammashoitola Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Pyhäjoki Raahe Siikajoki Pyhäjoki: -terveysasema - palvelukeskus Jokikartano - kehitysvammaisten asumisyksikkö Niittykoti Siikajoki, Siikajoen kylä: -terveysasema - asumispalveluyksikkö Puistola Siikajoki, Ruukki: - terveysasema ja palvelukeskus Mäkelänrinne - kehitysvammaisten asumisyksikkö Kaarnakoti Siikajoki, Paavola: - kotihoitotalo Paavolatalo - työkeskus Paja-Pehkola Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta : Kuntien osuudet pääomasta % Pyhäjoki 9, ,84 Raahe 73, ,22 Siikajoki 17, ,76 Yhteensä 100, ,82 3

6 Tilinpäätös Organisaatio ja hallinto v. Hyvinvointikuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot, ja kuntayhtymässä päätöksiä tekevänä luottamuselimenä toimii yhtymähallitus. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet, joille päätösvaltaa on siirretty, eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille kuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Valmistelu- ja yhteydenpitoelimenä kuntien ja kuntayhtymän välillä on toiminut omistajaohjausryhmä, johon kuuluvat kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat. Yhtymähallitus teki päätöksen organisaation tiivistämisestä ja tulosalueiden vähentämisestä vuoden alusta alla olevan kuvion mukaiseksi: Jäsenkuntien valtuustot rkastuslautakunta Yhtymähallitus Sosiaalijaosto Omistajaohjausryhmä Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja lous- ja henkilöstöpalvelut Huoltopalvelut HOIDON JA HOIVAN- PALVELUT PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYDENJA SAIRAANHOIDON PALVELUT Kotiin annettavat palvelut Neuvolapalvelut Avohoidon tulosyksikkö Asumis- ja hoivapalvelut Perhesosiaalityö Konservatiivinen tulosyksikkö Vammaispalvelut Operatiivinen tulosyksikkö Aikuissosiaalityö Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuollon tulosyksikkö Laboratorion tulosyksikkö Lääkehuollon tulosyksikkö Radiologian tulosyksikkö 4

7 Tilinpäätös Yhtymähallituksen kokoonpano Kunta Jäsen Varajäsen Pyhäjoki Pahkala Matti Grekula Toni Widnäs Helena Flink Eija Raahe Aulakoski Antero Vanhala Hannu Lumiaho Kauko Kärsämä Juha Kippola Päivi Hirvonen Maija-Leena Lehmusketo Viljo Siuvatti Asser Pekkala Sari Viinikangas Katja Pelkonen Reijo Tokola Eeva Virta Anna-Liisa Niemelä Sari Siikajoki Mustonen Keijo Kantola Esko Ranta Kaisa Salmenkangas Riitta-Liisa Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Aulakoski, I varapuheenjohtaja Helena Widnäs, II varapuheenjohtaja Kauko Lumiaho. Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa v., Yhtymäkokous ei kokoontunut yhtään kertaa v.. Sosiaalijaosto käsittelee yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevia asioita. Sosiaalijaosto Jäsen Varajäsen Pahkala Matti, pj. Widnäs Helena Lehmusketo Viljo, varapj. Flink Eija Pekkala Sari Kippola Päivi Tokola Eeva Lumiaho Kauko Ranta Kaisa Mustonen Keijo Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa, rkastuslautakunta Jäsen Kittilä Risto, pj. Ollanketo rja Korpela Olavi Varajäsen Impola Anja Siuvatti Markku Lampela Raili JHTT-tilintarkastaja Risto Hyvönen, BDO Oy. Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja Hallintojohtaja lous- ja henkilöstöpalvelujen tulosyksikön johtaja Perhe- ja psykososiaalisten palv. tulosalueen johtaja Palvelujohtaja Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja Terveyden ja sairaanhoidon palv. tulosalueen johtaja Suunnittelija Hoitotyön johtaja Hannu Kallunki, puheenjohtaja Hannu Heikkinen, saakka Mikko Weissenfelt Antti Tornberg Irma Heikkinen saakka Mervi Koski Matti Mäntymaa Karita Pesonen, sihteeri Minna Alatalo 5

8 Tilinpäätös Tulosalueiden johtajat Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Antti Tornberg, sijainen Irma Heikkinen saakka Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa Matti Mäntymaa, sijainen Minna Alatalo Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Alueen kehitys Raahen seutukunnan väestö väheni Väestörekisterikeskuksen kuntien asukaslukutilaston mukaan vuoden aikana 247 asukkaalla. Jäsenkunnittain väestönmuutos oli seuraava: Pyhäjoki - 65, Raahe 119 ja Siikajoki 63. Työllisyystilanne heikkeni hieman vuonna seutukunnassa. Työttömyysaste nousi vuoden aikana Raahessa ja Siikajoella, mutta laski Pyhäjoella. Seutukunnassa työttömyysaste nousi yhteensä 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lopusta. Vuoden lopussa työttömyysaste oli seutukunnassa 14,0 %, Raahessa 14,4 %, Siikajoella 13,4 % ja Pyhäjoella 11,7 %. Jäsenkunnat ovat vahvistaneet vuodelle veroprosentit seuraavasti: Pyhäjoki 20,25, Raahe 21 ja Siikajoki 22. Vuoden 2013 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 3.083, Raahessa ja Siikajoella Jäsenkunnissa on kertynyt yli-/alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitystä kuvaavat seuraavat kaaviot asukaskohtaisista nettokustannuksista ja tarvevakioiduista menoista. 6

9 Tilinpäätös Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset e/as Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Pyhäjoki Raahe Siikajoki Kuntayhtymän talouden kehitys Kuntayhtymän toimintatuotot olivat ( v. 2013) ja toimintakulut (v ). Vuosikate oli ( v. 2013) ja tilikauden tulos oli ylijäämäinen (ylijäämä v. 2013). Toimintatulos muodostui edellisvuoden tapaan ylijäämäiseksi johtuen oman erikoissairaanhoidon tuloksesta. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat Kasvua maksuosuuksissa oli 1,9 %, mikä on selvästi alle kehittämissuunnitelmassa hyväksytyn kolmen prosentin vuosikasvukaton. 7

10 Tilinpäätös Tuoteryhmittäin jäsenkuntien maksuosuudet ovat kehittyneet vuosina 2011 keskimäärin 2,5 % seuraavan tuoteryhmittäisen kokoomataulukon mukaisesti. Asukasluku KAIKKI KUNNAT Keskim. Muutos-% Muutos-% Muutos-% Vertailutaso Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp tp tp tp tp 2012 tp 2013 tp Muutos- % /vuosi tp tp Aikuissosiaalityö ,1 % -0,3 % 1,4 % -1,3 % Aikuisten psykosos. palvelut ,8 % -0,4 % 2,2 % 0,3 % Erikoissairaanhoito oma toiminta ,8 % -0,1 % -9,8 % -4,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,4 % 9,2 % 5,9 % 7,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % -3,8 % 3,0 % 2,4 % Kuntoutuspalvelut ,2 % -6,8 % 2,4 % -0,8 % Perhepalvelut ,7 % 7,6 % 9,2 % 11,2 % Suun terveydenhuolto ,1 % 1,7 % -3,8 % 0,3 % Vammaispalvelut ,2 % -1,0 % 4,5 % 1,2 % Vastaanottopalvelut ,5 % -3,6 % -0,7 % 0,7 % Projektit ,4 % 78,5 % 5,0 % 17,1 % Yhteensä ,3 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Hyvinvointikuntayhtymän tulevan kehityksen kannalta väestörakenteen muutos luo paineita palvelutarpeen kasvulle, mutta toisaalta palvelutoiminnan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet palvelurakenteen suuntaamiseksi kotona pärjäämistä tukevaksi luovat edellytyksiä vastata palvelukysynnän muutoksiin ilman merkittäviä lisäresursseja. Jäsenkuntien hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan kuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu ei saa ylittää kolmea prosenttia vuodessa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois-Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Vuosien 2013 ja kustannuskehityksen valossa tavoite on realistinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen rakenneuudistus siirtynee vuosikymmenen lopulle ja sen lopullista muotoa on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Alueellista yhteistyötä on joka tapauksessa tarpeen tiivistää ja huolehtia oman organisaation toiminnan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tehdä kustannuskehityksen hillitsemiseksi välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia ja sisällöllistä kehittämistyötä. Kehittämistoiminta kuntayhtymässä Kehittämishankkeet Kuntayhtymä oli vuonna mukana seuraavissa hankkeissa: Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallin (TLP) tavoitteena on tukea varhaisessa vaiheessa lapsi ja nuoria heidän normaalissa kasvu- ja kehitysympäristössään - kotona, koulussa ja varhaiskasva- 8

11 Tilinpäätös tuksessa. Toimintamalliin liittyvät keskeisesti yhteiset välineet: lapset puheeksi keskustelut sekä neuvonpitokeskustelu. Toimintamallin käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Prosessien uudistaminen on käynnissä ja palveluohjaajat ovat aloittaneet työnsä. Toimintamallin kouluttajiksi on koulutettu 25 henkilöä. He ovat kouluttaneet henkilöstöä seuraavasti: Siikajoella varhaiskasvatuksen henkilöstö kokonaan ja kouluilla oppilashuolto, Pyhäjoella varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla ei lainkaan, Raahessa varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla noin 75 % henkilöstöstä. Kuntayhtymän lapsi- ja perhepalveluissa toimintamalli on käytössä laajasti. Aikuisten palveluissa prosessi on vielä kesken. Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeessa kehitetään kuntien perhekeskustoimintaa, oppilashuoltoa ja lastensuojelua, muutetaan palvelurakennetta raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin sekä kehitetään yhteistyökäytäntöjä. Hanke osaltaan tukee Toimiva lapsi ja perhe - toimintamallin juurruttamista toimintakäytäntöihin. Hankerahoitusta on myönnetty ajalle Vuonna hankkeen toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on suuntautunut tukemaan TLP-mallin juurtumista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Perhekeskusosiossa on keskitytty kehittämään avoimen ja matalan kynnyksen palveluita. Seurakunnan, järjestöjen, Raahen kaupungin, vapaaehtoistyöntekijöiden ja kuntayhtymän yhteistyönä on aloitettu Ollinsaaren alueella perhekahvila-/vertaisryhmätoiminta. Toimintaa laajennetaan kolmelle muullekin alueelle. Asiakkaat ovat olleet mukana kehittämisryhmissä suunnittelemassa tarvitsemiaan palveluita. Hanke on ollut mukana perhetyön ja neuvolan yhteisen toimintamallin kehittelyssä ja vuoden 2015 alusta alkaen Raahen neuvolassa työskentelee perhetyöntekijä puoli päivää viikossa. Oppilashuollon osalta hanke on ollut tiiviisti mukana Raahen oppilashuollon ohjausryhmän toiminnassa, joka on keskittynyt uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain jalkauttamiseen alueelle. Lastensuojeluosiossa on keskitytty lastensuojelun, perheneuvolan ja perhetyön prosessien avaamiseen ja järjestetty kehittämistyötä tukevia koulutuksia. Asiantuntijatapaamiset ja koulutukset muiden kuntayhtymien henkilöstön kanssa ovat tuoneet uusia näkökulmia toimintojen kehittämiseen. Virta II -hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat aikuissosiaalityön asiakkaat. voitteena on nuorten arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn paraneminen sekä se, että nuorten mahdollisuudet hakeutua koulutukseen sekä työelämään paranevat ja nuorten osallisuuden eri muodot kehittyvät. Hankerahoitusta on haettu ajalle Vuoden aikana Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallia on saatu muokattua nuorille aikuisille sopivaksi työkaluksi. Niin ikään on tehty suunnitelmaa sijaishuollosta vuoden 2015 aikana jälkihuoltoon siirtyvien nuorten itsenäiseen elämään siirtymisen nivelvaiheen helpottamiseksi. Vuonna on myös aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen tilanteen selvitystyötä Raahen osalta. Yksilökohtaisessa työskentelyssä on tavoitettu 14 asiakasta. Ryhmämuotoista Kuivuri-toimintaa on kehitetty kurssilla, johon osallistui 13 henkilöä. Asiakkaiden sitoutuminen yhteistyöhön on ollut vaihtelevaa. Kuntayhtymä hallinnoi Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilua, joka toteutetaan ajalla Hankkeen toimijoina ovat Raahen aikuiskoulutuskeskus, Raahen koulutuskuntayhtymä, Sero, Raahen yrityspalvelukeskus, Raahen kaupunki, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseksi ja valmentamiseksi on hankkeessa panostettu vuonna henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja erilaisiin korttikoulutuksiin. Henkilökohtaisen lisäohjauksen avulla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai koulutuksessa olevien asiakkaiden työelämävalmiudet ja muut elämänhallintaan liittyvät asiat ovat kohentuneet. Hankkeen henkilöstöresursseja lisätty bonusrahan turvin yhdellä projektityöntekijällä, ja asiakkaiden henkilökohtaista työhön valmennusta on pystytty lisäämään. Yhteistyö koulutus- ja ohjauspalveluja tuottavien Raahen Aikun ja Raahen koulutuskuntayhtymän kanssa on tuottanut asiakaslähtöisiä räätälöityjä toimintamalleja, joiden avulla asiakkaat ovat saaneet näyttötutkintoja suoritettua ja asiakkaiden koulutuspolkuja on pystytty nopeuttamaan. Yhteistyö aikuissosiaalityön, yrityspalveluiden, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin kanssa on avannut uusia näkökulmia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Asiakasmäärätavoite 300 henkilöä on täyttynyt vuoden lopussa. Advanced Support for Independent Living; Human LifeCycle Approach in Senior Housing (LILY) hanke tutki ja kehitti ikääntyvän väestön (+55v.) hyvinvointia heidän elinympäristössään siitä näkökulmasta, miten he voisivat hyödyntää teknologiaa kotona asumisen apuna. voitteena oli kehittää sellaisia hyvinvointipalveluja, jotka mahdollistaisivat ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Hankkeessa toteutettiin kahden kehitteillä olevan teknisen 9

12 Tilinpäätös apuvälineen pilotointi, johon osallistuu 20 kohderyhmään kuuluvaa yli 55-vuotiasta henkilöä. Hankkeen tuloksena organisaation tietämys ikääntyvän väestön valmiuksista hyödyntää teknisiä apuvälineitä nyt ja tulevaisuuden lisääntyi. Samalla lisääntyi myös tietämys tulevaisuuden palvelutarpeista. Hankkeen tuloksena voidaan pitää ymmärryksen lisääntymistä henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeista teknisten apuvälineiden käyttämisessä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke päättyi Terveyspiste terveyden edistämisen ja omahoidon tueksi -hankkeen tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajan palveluita tarjoava, apteekkien yhteydessä toimiva Terveyspiste, joka tekee läheistä yhteistyötä paikkakunnan julkisen terveydenhuollon kanssa. Hanketta koordinoi Kuopio Innovation Oy ja hankkeeseen osallistui kolme pilottipaikkakuntaa. Hyvinvointikuntayhtymän kanssa kehitystyötä teki Raahen Härkätorin apteekki. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ohjelmasta ajalle Terveyspiste-hankkeessa kehitetty toiminta ja yhteistyö jatkuvat hankkeen jälkeen. NettiRassi on kuntalaisille suunnattu hyvinvointikuntayhtymän sähköinen palvelukanava kiireettömään asiointiin. Sen kautta kuntalaisen on mahdollista keskustella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tai lähettää erilaisia hakemuksia kuten toimeentulohakemus tai sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyyntö. Lisäksi sivustoilla on paljon ajantasaista hyvinvointiin, terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa. Palveluun on integroitu myös terveyskirjasto.fi hakukone. Palvelu on kuntayhtymän strategisten linjausten mukainen. Sen tavoitteena on lisätä asiakasprosessien sujuvuutta, tukea kuntalaisten omahoitoa ja elämänhallintaa sekä vahvistaa kuntalaisen aktiivista roolia oman terveytensä ja hyvinvoinnin edistäjänä. NettiRassi rakennettiin vaiheittain vuoden aikana. Kesäkuun loppuun mennessä valmistuivat kuuden eripalvelualueen sivustot: terveysasemien vastaanotot, neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto, hammashuolto, mielenterveys-, ikääntyvän väestön- ja sosiaalipalvelut. Lisäksi rajatuille asiakasryhmille on erityisryhmäpalveluja kuten esimerkiksi reuma- ja keuhkohoitajan palvelut. Syyskuussa valmistui laboratoriotulosten katselu. Se mahdollistaa kaikkien Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laboratoriossa tehtyjen laboratoriotutkimusten tulosten katselun. Marraskuussa valmistui kansalaisen ajanvaraus. Sen kautta on mahdollista tarkistaa kaikki hyvinvointikuntayhtymässä voimassa olevat ajanvaraukset ja varata vastaanottoaikoja laboratorioon, tiettyihin neuvolapalveluihin, kouluterveydenhuoltoon ja sairaanhoitajien vastaanotolle. Kuntayhtymässä toteutettiin vuosina oppisopimuskoulutuksena tuotekehittäjäkoulutus, jonka tavoitteena oli hankkia osaamista toiminnan uudistamiseen asiakaslähtöisesti ja saada uudistettua keskeisiä asiakasprosesseja. Mukaan valittiin 16 tuotekehityshanketta, joista osa liittyi välittömiin asiakaspalveluihin ja osa sisäisen toiminnan kehittämiseen. Välittömiin asiakaspalveluihin liittyvät kehittämishankkeet koskivat sähköisiä palveluita (NettiRassi), vastaanottopalveluita, työllistämisyksikköä (Ratkaisukeskus), ikääntyvän väestön palveluohjausta ja neuvontaa (NeuvoNurkka), ennaltaehkäisevää suun terveydenhuoltoa, asiakaspalautejärjestelmää, saattohoitoa, kuntouttavaa päivätoimintaa, kotona pärjäämisen tukemista ja ohjausta, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arjessa pärjäämisen tukea (Kotirappu) sekä kotihoitotaloa (Feenix). Sisäiset kehittämishankkeet käsittelivät työhyvinvoinnin johtamista, talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantaraportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, tietohallinnon hankkeiden hallinnointia ja siivouspalveluiden laadunseurantaa. Koulutuksen myötä siihen osallistuneet suorittivat tuotekehittäjän erityisammattitutkinnon. Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle -hankkeen tavoitteena on selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan sote-rakennelain edellytykset ja jotka parhaiten vastaavat alueen väestön tarpeita. Valmistelutyö sisältää tuotantorakenteen nykytila-analyysin, alueen palvelutarveanalyysin sekä perustellut esitykset tuotantorakenteen kehittämiseksi ja vaihtoehdot tuottajarakenteeksi. Valmistelun tulokset antavat kunnille pohjan tehdä päätöksiä sote-tuottajarakenteesta. Selvityshankkeelle on saatu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahaa. 10

13 Tilinpäätös Muu kehittämistoiminta Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Seutukunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa ja seuraa seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on edustus alueen kunnista eri hallinnonaloilta, hyvinvointikuntayhtymästä, kuntien luottamushenkilöistä, yrityksistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki. Ryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Valtuustokaudeksi on laadittu seutukunnan hyvinvointikertomus, jossa hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi on sovittu lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen, nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, ikääntyvän väestön määrän kasvun huomioiminen kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa, kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminen sekä terveellisten elintapojen edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta määriteltiin vuodelle hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, joiden toteutumista on arvioitu luvussa 2. Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kesäkuuhun saakka ylilääkäri Virpi Honkala ja heinäkuusta alkaen hoitotyön johtaja Minna Alatalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen noudatti seutukunnan hyvinvointikertomuksessa sovittuja painopistealueita. Vuonna keskeisiä tavoitteita kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä olivat edellä kuvatut sähköisen palvelualustan NettiRassin ja Toimiva lapsi ja perhe toimintamallin käyttöönotto. Lisäksi tavoitteina olivat savuttomuuden edistäminen, alkoholin käytön vähentäminen, ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, ravitsemussuositusten vieminen käytäntöön, terveysliikunnan lisääminen sekä suun terveyden edistäminen. Savuton kuntayhtymä ohjelma päivitettiin ja vietiin käytäntöön. Vuosittain tehtävässä ENSH Savuton sairaala auditoinnissa saatiin pistemäärä 151, joka oli edellisvuosia parempi ja oikeutti kultatasolle. Pakka (paikallinen alkoholipolitiikka) toimintamallin käyttöönottoa jatkettiin maakunnan hyvinvointisopimuksen mukaisesti aluehallintoviraston tuella. Vuonna kuntayhtymässä järjestettiin neljä painonhallintaryhmää omana työnä. Lisäksi järjestettiin Pyhäjoella ja Vihannissa yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa videovälitteiset painonhallintaryhmät. Painonhallintaryhmien vaikuttavuudesta on alettu vuoden aikana kerätä tietoa yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. voitteena on kerätä maakunnan tasolla tietoa painonhallintaryhmien toteutumisesta ja niiden vaikuttavuudesta. Diabeteksen riskitestilomake annettiin täytettäväksi kaikille irtosolutarkastuksiin kutsutuille naisille. Korkea sairastumisriski oli 12 %:lla riskitestilomakkeen täyttäneistä. Riskitestilomake oli myös mukana aikuisneuvolan seulassa. Korkean riskipistemäärän saaneet ohjattiin diabeteshoitajan vastaanotolle, sokerirasituskokeeseen ja tarjottiin ryhmäohjausta. Vuoden aikana järjestettiin kaksi diabeteksen ehkäisyryhmää ja yksi ryhmä uusille tyypin 2 diabeetikoille. Hammashuollossa toteutettiin odottavien perheiden sekä neuvola- ja kouluikäisten osalta suun terveyden edistämiseksi tehtyjä suunnitelmia. Lapsille, joilla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestettiin tehostettua suun ja hampaiden ehkäisevää hoitoa. Eri-ikäisten suun terveydentilassa tapahtuvia muutoksia seurattiin indeksien avulla. Kuusivuotiaiden osalta tavoitteena oli saada ehjähampaisten määrä 60 % vuonna. voite ylitettiin selvästi, ehjähampaisia oli 96,7 %, joskin vain 41 % ikäkuokasta tarkastettiin. voitteena oli saada 15-vuotiaiden nuorten Ka DMF- indeksi alle 3:n. Käytännössä luku tarkoittaa, että 15-vuotiaalla on keskimäärin yhteensä kolme paikattua, poistettua tai paikattavaa hammasta suussa. Tilanne huononi edellisestä vuodesta hieman. DMF-indeksi oli 3,5 (vuonna 2013 se oli 3,3). Suun terveyden edistämiseksi pidettiin vuoden aikana 75 tilaisuutta, joissa oli yhteensä kuulijaa. Hymysuu - toimintaa, jossa on tavoitteena vaikuttaa kehitysvammaisten hyvään suun hoitoon ja terveelliseen ravintoon, jatkettiin omien voimavarojen mukaisesti. 11

14 Tilinpäätös Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi uudet, koko väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset vuoden alussa. Suosituksista järjestettiin koulutuksia hoitohenkilökunnalle ja ruokahuollon henkilökunnalle sekä yleisötilaisuuksia kuntalaisille. Potilaiden ja asiakkaiden terveysliikunnan lisäämiseksi fysioterapian yksikkö myönsi vuonna yhteensä 170 liikuntakorttia erityisryhmille. Fysioterapeutit tekivät vuonna n. 200 hyvinvointia edistävää kotikäyntiä niiden 75-vuotiaiden luo, jotka eivät olleet kotipalvelujen piirissä. Vuonna naisten irtosoluseulontoihin osallistui 71,4 % kutsutuista, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (75,7 %). Mammografiaseulontoihin osallistui 84,5 % kutsutuista (v osallistui 85,4 %) ja suolistosyöpäseulontoihin 66 % kutsutuista (v osallistui 65 %). Alueen väestön terveysmittareita (tupakointi, alkoholinkäyttö, painoindeksi, vyötärönympärys) seurattiin potilastietojärjestelmä Efficaan vuosittain kirjattavien mittaritietojen avulla. Tehtyjen kirjausten mukaan tupakointi näyttäisi edelleen hieman vähentyneen. Ylipainon määrä ei näytä lisääntyneen alueella edellisvuodesta. Vuonna kuntayhtymässä osallistuttiin seuraavien teemapäivien ja viikkojen viettoon: Potilasturvallisuuden teemaviikko, Vanhusten viikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Maailman diabetespäivä ja Mielenterveysviikko. Kuntayhtymä on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toteuttamiseen ja maakunnalliseen Muutos Nyt yhteistyöhön sekä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -verkoston toimintaan aktiivisesti. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on kehitetty yhteistyötä mm. nimeämällä kuntayhtymään järjestövastuuhenkilöt ja järjestämällä kaksi yhteistyötilaisuutta vuoden aikana. Kuntayhtymän asiantuntijat ovat osallistuneet järjestöjen tilaisuuksiin pyydettyinä luennoitsijoina. Laadunhallinta ja potilasturvallisuus Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma tukee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella potilasturvallisuutta edistävän lainsäädännön ja kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Vuonna laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmasta laadittiin tiivistelmä, joka on luettavissa intranetistä. Kuntayhtymän laatutyötä ohjasi, koordinoi, seurasi ja arvioi laatutyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi laatupäällikkö Minna Alatalo. Laatutyöryhmän alatyöryhminä toimivat potilasturvallisuustyöryhmä, laiteturvallisuustyöryhmä, hygieniatyöryhmä ja lääketyöryhmä. Asiakasinformaatio ja asiakaspalautejärjestelmä ovat tärkeä osa palvelukokonaisuutta ja sen kehittäminen oli laatupäällikön tuotekehittäjätutkinnon aihe. Vuoden 2013 lopussa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia tarkasteltiin vuoden aikana ja toimintaa kehitettiin saatujen vastausten perusteella. Asiakkaat/potilaat voivat jatkuvasti antaa palautetta saamastaan palvelusta/hoidosta sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Laatupäällikkö koordinoi kaikkia palautteita sovitun prosessin mukaisesti. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden aikana sähköisiä ja kirjallisia asiakaspalautteita tuli 518 kpl ja muistutuksia 39 kpl. Asiakasraadin yhtenä muotona järjestettiin iäkkäästä äidistään huolehtiville tyttärille tarkoitettu ryhmä. Ryhmä kokoontui Raahessa keväällä sisältäen viisi kokoontumista toukokesäkuulla. Ryhmä oli tarkoitettu sekä omaishoitajille että niille, jotka olivat muuten aktiivisesti mukana äitinsä huolenpidossa palvelutalossa tai sairaalan osastolla. Ryhmässä jaettiin iloja ja suruja ja haettiin voimia jaksamiseen. Lopuksi ryhmäläiset kokosivat yhteisen palautteen ja julkilausuman kokemuksestaan ryhmästä sekä ajatuksistaan kuntayhtymän toimintaan ja palveluihin liittyen. Ryhmän vetäjinä toimivat potilas- ja sosiaaliasiamies Anneli Pehkonen ja laatupäällikkö Minna Alatalo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Leikkausosastolla otettiin käyttöön tapahtumapalautekysely ja se pilotoitiin viikolla 14. Viikon aikana leikkauksessa kävi 76 asiakasta, joille kaikille lähetettiin palautekysely kesäkuun alussa. 12

15 Tilinpäätös ITE -laadunhallintamenetelmään liittyvä itsearviointi tehtiin kevään aikana. Syksyyn mennessä kaikki toimintayksiköt olivat valinneet omat kehittämiskohteensa ja niiden perusteella koko kuntayhtymän yhteisiksi kehittämiskohteiksi sovittiin Prosessit: asiakasprosessien ja NettiRassi-palveluihin liittyvien prosessien kehittäminen Vertailut muihin: vertailutiedon hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön Seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2016 ja siihen mennessä yksiköiden kehittämiskohteet ovat valmistuneet. Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen on suorittanut kuntayhtymässämme 659 työntekijää vajaan kahden vuoden aikana. Verkkokoulutus tarjoaa jokaiselle perustiedot ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikallaan. Koulutus oli tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä potilastyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille. Työntekijät saivat käyttää neljä tuntia työaikaa verkkokoulutuksen suorittamiseen. Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen käyttöoikeus jatkuu meillä edelleen. Potilasturvaportissa on mahdollista tehdä myös turvallisuusaloitteita, tiedottaa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista ja tehdä riskianalyysejä. Potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia kirjattiin HaiPro raportointijärjestelmään kaikkiaan ilmoitusta. Ilmoitusten määrä on edelleen kasvussa (1.613 kpl v ja kpl v. 2012). Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyen (678), toisena olivat potilaille tapahtuneet tapaturmat ja onnettomuudet (603) sekä kolmantena tiedonkulkuun liittyvät ilmoitukset (181). Ilmoitusten jakaantuminen tapahtumatyypin mukaan oli valtakunnallista tasoa. Potilasturvallisuustyöryhmä kokoontui kahdeksan kertaa ja käsittelijöiden verkostotapaamisia pidettiin seitsemän kertaa vuoden aikana. Marraskuussa järjestettiin neljäs potilasturvallisuuskoulutus, johon osallistui 65 työntekijää eri tulosalueilta. Koulutusiltapäivän aiheena oli Tiedonkulku ja aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen sote organisaatiossa. Potilasturvallisuustyöryhmä jakaa Vuoden potilasturvallisuusteko palkinnon vuosittain. Vuonna palkinnon myöntämiskriteeri oli paras kehittämistoimenpide, joka on kirjattu HaiProraportointiin. Kaikkiaan vuoden aikana HaiPro-järjestelmään tehdyistä ilmoituksista 48 oli suunniteltu kehittämistoimenpide. Palkinto myönnettiin Kaarnakodille. Kehittämistoimenpide liittyi poikkeaavan tai harvoin annettavan lääkkeen antamiseen. Kaarnakodilla laitetaan muistutus kännykkään ko. asiasta ja näin ollen kyseinen lääkkeenjakoon liittyvä ongelma on poistunut. Kehittämistoimenpide koskee kaikkia, on erittäin konkreettinen, halpa, kustannustehokas ja helppo toteuttaa. Kuntayhtymässä vietettiin ensimmäistä kertaa potilasturvallisuusteemaviikkoa viikolla 13. Viikon teemana oli Potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa. Viikkoa varten laadittiin THL:n materiaaliin pohjautuen potilaille huoneentaulut. Raahen seutu julkaisi lehtikirjoituksen potilasturvallisuudesta ja potilaiden sekä heidän omaistensa mahdollisuudesta tehdä HaiPro-ilmoitus (www.ras.fi/ palautetta/potilaan haitta- ja vaaratapahtumailmoitus), jos potilas on kokenut potilasturvallisuutta vaarantavan tapahtuman hoidossaan. Potilaiden tekemiä HaiPro-ilmoituksia on tullut yksi viime vuoden aikana. Ilmoitus on käsitelty ja ilmoituksen tekijään on oltu yhteydessä. Osastolla 5 toteutettiin osastonhoitajan ja farmaseutin toimesta lääkeprevalenssipäivä, jossa he seurasivat aamuvuoron ajan osaston lääkehoidon toteutusta. Raportti prevalenssipäivästä sekä yhteenveto aseptiikkaan ja lääkehoitoon liittyvistä HaiPro-ilmoituksista julkaistaan kevään aikana esimiesfoorumissa. Vakavien haittatapahtumien käsittelyä varten ei ole vielä perustettu tälle vuodelle suunniteltua työryhmää eikä koulutusta järjestetty. Muutamia yksittäisiä vakavia haittatapahtumia on käsitelty valtakunnallisen ohjeen mukaisesti (Tuula Korhonen ja Riitta Kallinen). Tutkintaprosessista on tehty kuntayhtymään prosessikuvaus ja siitä on pidetty koulutustilaisuudet esimiesfoorumissa ja lääkärimeetingissä. Hygieniatyöryhmä kokoontui 8 kertaa ja hygieniayhdyshenkilöt kaksi kertaa. Hygieniatyöryhmä päivitti infektioiden torjuntaohjeita, jotka löytyvät intranetistä. Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietettiin 5.5., jolloin henkilökunnalla oli mahdollisuus testata käsihuuhteen leviämistä testilaatikon avulla. Tutustuttiin pintapuhtauden mittausvaihtoehtoihin ja siivouspalvelut hankki- 13

16 Tilinpäätös vat luminometrin pintapuhtauden mittaamiseksi. Päivitettiin tuberkuloosin kontaktiselvityksen tekemisen osaamista. Kampanjoitiin henkilökunnan influenssarokotuskattavuuden nostamiseksi ja rokotuskattavuudeksi saatiin 29 % (nousua 17 %). Hygieniatyöryhmä järjesti lokakuussa koko henkilöstölle suunnattuja infektioiden torjuntakoulutustilaisuuksia, joissa aiheina oli influenssaja pneumokokkirokotukset, eristyskäytännöt, eristyshuoneiden järkevä käyttö, vuodehuolto sekä pisto- ja viiltovahinkojen ennaltaehkäisy. Koulutuksiin osallistui 146 henkilöä. Lääketyöryhmä kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Organisaation yhteisen lääkehoitoohjeistuksen (Turvallinen lääkehoito Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ja sivistystoimessa) päivittämistä jatkettiin, aikataulullisista haasteista johtuen päivitystä ei ehditty saada valmiiksi. Otettiin kantaa työyksiköissä heränneisiin kysymyksiin lääkehoidon käytännöistä, oikeuksista ja vastuista. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamiehenä on toiminut Anneli Pehkonen. Potilas- ja sosiaaliasiamies on ollut tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin lukuun ottamatta vuosilomien aikaa. Työhuone on Raahen sairaalassa. rvittaessa asiakkaita on tavattu Siikajoenkylällä, Ruukissa ja Vihannissa. Vuonna potilas- ja sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä yhteensä 225 henkilöä. Määrä on vähän vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten työllisti terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosalue (n. 63 %). Suurin osa yhteydenotoista koski palvelun tai hoidon toteuttamista tai potilasvahinkoasiaa. Lastensuojelun asiakkaat ottivat sosiaaliasiamieheen yhteyttä vähän useammin kuin aikaisemmin. Tätä voi pitää hyvänä kehityksenä, jos se merkitsee ristiriitaisten tilanteiden käsittelyä paikallisesti kanteluiden tekemisen sijasta. Yhteydenotot vähenivät päivystyksestä sekä hoidon ja hoivan palveluista. Päivystyksessä on tehty kehitystyötä ja ongelmallisia tilanteita on ehkä hoidettu enemmän paikan päällä. Hoidon ja hoivan palveluista tulleet yhteydenotot vähenivät lähes puolella. Hoidon ja hoivan palvelujen esimiehet selittivät tämän johtuvan neuvontapalvelujen lisääntymisellä sekä kulttuurin muutoksella keskustelevammaksi. Terveydenhuollossa odotusajat ovat vaihdelleet terveysasemittain, pisimmät odotusajat ovat olleet Raahen terveyskeskuksessa. Hoitotakuun mukaisissa rajoissa on suurin piirtein pysytty. Kiireettömässä hoidossa odotusajat ovat vaihdelleet viidestä viikosta kuuteen kuukauteen. Hoidon ja hoivan palveluissa selvitykset on pystytty aloittamaan 1 7 vuorokauden kuluessa, omaishoidon tuen päätös tehty keskimäärin kolmen viikon kuluessa ja palveluasumispaikkaa on odotettu noin kuukauden ajan. Toimeentulotukipäätöksistä keväällä kaikkia ei ole pystytty käsittelemään seitsemän päivän kuluessa, mutta syksyllä tilanne on ollut parempi. Lastensuojelussa on pystytty noudattamaan määräaikoja syksystä lähtien. Vammaispalveluissa on pysytty pääsääntöisesti määräajoissa. Muistutuksia tehtiin 39, mikä on lisäystä edelliseen vuoteen. Sosiaalipalveluja koskevat muistutukset ovat hieman lisääntyneet, mutta eniten muistutuksia tehdään terveyden ja sairaanhoidon palveluista. Vajaa kolmannes muistutuksista käsiteltiin asiakkaan kanssa sovitusti yhteisellä neuvottelulla. Vaikuttaa siltä, että muistutusten asiakaslähtöinen käsittely on vähentänyt kanteluita. Potilasvakuutuksen ratkaisuja tuli yhteensä 50, joista 23 myönteistä ja 27 kielteistä. Vahinkotapahtumat olivat sattuneet vuosina 2006, suurin osa vuonna Vahinkotapahtumista suurin osa kohdistuu leikkausvahinkoihin tai hoidon viivästymisiin. Leikkausvahinkojen laatu vastaa suurin piirtein valtakunnallista tilastoa. Potilas- ja sosiaaliasiamies kiinnittää huomiota siihen, että terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä tulisi tiivistää voimaan tulleen päivystysasetuksen mukaisesti. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää kuntoutuksen moniammatillisuuteen ja verkostotyöhön, kun kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä lopettaa toimintansa kuntoutuksen asiakasyhteistyölain muutoksen myötä. 14

17 Tilinpäätös Henkilöstö Vuonna kuntayhtymä maksoi palkkoja tilinpäätöksen mukaan ( v. 2013) ja henkilöstösivukuluja ( v. 2013) ja henkilöstökuluja yhteensä ( v. 2013). Henkilöstökuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset ( v. 2013). Henkilöstön määrä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli työntekijää (1.304 vuonna 2013), joista naisia oli (1.219 vuonna 2013) ja miehiä 104 (85 vuonna 2013). Luvut sisältävät toistaiseksi voimassaolevassa työ-/virkasuhteessa olevat ja määräaikaiset työntekijät. Vanhuuseläkkeelle jäi 29 henkilöä (19 v. 2013) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 9 (6 v. 2013) henkilöä vuoden aikana. Henkilöstö ammattiluokittain ulukko 1. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö ammattiluokittain ja Mies Nainen Yht. Mies Nainen Yht. Lääkärit Hoito- ja tutkimushenkilöstö Sosiaalitoimen henkilöstö Hallinto- ja toimistohenkilöstö Kotipalveluhenkilöstö Tekninen henkilöstö Siivoushenkilöstö Varastohenkilöstö Yhteensä

18 Tilinpäätös Henkilöstö tulosalueittain Kuvio 3 ulukko 2 Henkilöstö tulosalueittain vakituinen määräaikainetuineaikainetuineaikainen vaki- määrä- vaki- määrä- vakituinen määräaikainen Hallinto- ja tukipalvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Yhteensä

19 Tilinpäätös Henkilöstön ikärakenne Kuvio 6 Henkilöstön määrä ja ikärakenne Henkilöstön määrä ja ikärakenne Vuonna yli 45-vuotiaita oli 728 (714 v. 2013) henkilöä eli 53 % (54 % 2013) koko henkilöstöstä (1.363). Henkilöstön keski-ikä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli tarkasteltuna 44,7 vuotta. Keski-ikä on laskenut hieman edellisvuodesta (2013: 45,3 vuotta). Kuvio 7 Henkilöstön keski-ikä ammattiluokittain

20 Tilinpäätös Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys vuosina 2011, 2012, 2013 ja 1.2 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Arvio merkittävimmistä riskeistä Kuntatalouden yleinen tilanne ja jäsenkuntien taloudessa tapahtuvat heikentymiset heijastuvat välittömästi hyvinvointikuntayhtymän toimintaedellytyksiin. Tähän on varauduttu yhdessä kuntien kanssa luomalla pitemmän aikavälin palvelujen kehittämissuunnitelma ja taloudelliset kehykset. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja sen hyvä tuntemus, kotiin annettavien palveluiden lisääminen, laitosvaltaisuuden vähentäminen, väestön omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen, palvelutoiminnan kustannustietoisuus sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ovat keinoja rahoituspohjan muutosten aiheuttamaan riskiin varautumiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus sisältää riskin sellaisen rakenteen muodostumisesta, jossa kuntien mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden kustannuksiin heikkenevät olennaisesti. Toimitilojen, laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on keskeinen edellytys varsinaiselle asiakkaita palvelevalle toiminnalle. Varajärjestelmiä on rakennettu, mutta varautuminen laajamittaisiin toiminnan keskeytyksiin ei ole mahdollista muutoin kuin turvautumalla palvelujen hankintaan alueen ulkopuolelta. Toimitiloissa ilmenneet sisäilmaongelmat aiheuttavat haittaa henkilöstölle ja palvelutoiminnalle sekä lisäävät sitä kautta kustannuksia. Sen vuoksi toimitilat vaativat suunnitelmallista kunnossapitoa ja peruskorjausta sekä omissa että jäsenkunnilta vuokratuissa rakennuksissa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhtymähallituksen esityksestä kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain 13 :n mukaisesti. Yhtymähallitus vastaa si- 18

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot