KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. Erikoissairaanhoito ja erityishuolto PALVELUHINNASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. Erikoissairaanhoito ja erityishuolto PALVELUHINNASTO"

Transkriptio

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Erikoissairaanhoito ja erityishuolto PALVELUHINNASTO 2016

2 Sisältö Sivu ULKOKUNTALASKUTUS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PALVELUHINNASTO JA KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2016 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON TULOSALUE 1 Aikuispsykiatria 1 Aikuispsykiatrian avohoito 1 Aikuispsykiatria vuodeosastohoito 1 Suusairaudet 2 Operatiivinen hoito 3 Kirurgia 3 Korva-nenä- ja kurkkutaudit 8 Silmätaudit 11 Konservatiivinen hoito 12 Fysiatria 12 Ihotaudit 12 Keuhkosairaudet 13 Lääkinnällinen kuntoutus 14 Neurologia 16 Sisätaudit 17 Päivystyspalvelut 20 PERHEPALVELUJEN TULOSALUE 22 Lastentaudit 22 Naistentaudit 24 Lastenpsykiatria 26 Nuorisopsykiatria 27 Kehitysvammahuolto 28 SAIRAANHOIDONPALVELUJEN TULOSALUE 30 Anestesia/kipupoliklinikka 30 Tehon sisäiset hinnat 30 ENSIHOITO 30 LAITOSTEN VÄLISTEN POTILASSIIRTOJEN HINNASTO 31 Röntgen-osaston ja Leikkaus-anestesian palveluhinnastot ovat omia, erillisiä hinnastojaan

3 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PALVELUHINNASTO JA KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2016 Tätä palveluhinnastoa noudatetaan sekä kuntayhtymään kuuluvien kuntien, että kuntayhtymään kuulumattomien kuntien laskutuksessa. Osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suoritehinnan. Suoritehinnoittelun perusteena on todelliset kustannukset, jotka sisältävät toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suoritettavan koron. Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköjä voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvioon hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien. 1. SUORITEPERUSTEINEN LASKUTUS Täydenkorvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta ja asiakasmaksu. Avohoito: Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perustuva hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoitokokonaisuuksista koostuvia hoitopaketteja. Vuodeosastohoito: Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leikkauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tarpeen mukaiset hoitopäivät, enintään kuitenkin hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoitopäiviä. Shp:ssa on toteutettu kustannuslaskentaa vuodeosastohoidon sekä toimenpidehoitopakettien osalta. Palveluhinnastoon on merkitty A -sarakkeeseen kirjaimet KL ilmoittamaan, mitkä tuotteet on kustannuslaskennallisesti avattavissa. 2. MUU LASKUTUS (osajäsenet, ulkokunnat, vakuutusyhtiöt ja muut) Ensihoito Puolangan kunnalle järjestettävä ensihoidon palvelutason ylläpito. Järjestettävän toiminnan kustannukset kirjataan omalle tulosyksikölle. Suoriteperusteena käytetään tulosyksikön talousarvioon arvioituja nettokustannuksia Sähköinen konsultaatio Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen konsultaatiokäytäntö. Sähköinen konsultaatio laskutetaan kunnalta ja sähköiselle konsultaatioille on määritelty hinnat erikoisaloittain. Hinnat löytyvät hinnastosta kunkin erikoisalan kohdalta.

4 Tulkkaus Tulkkaus laskutetaan läpilaskutuksena Siirtoviivemaksu Hinnoittelun perusteena on todelliset kustannukset huomioiden siirtoviiveen aiheuttama lisäresurssitarve. Korotettua siirtoviivemaksua peritään kolmannen päivän hoidosta lukien, kun erikoissairaanhoidon tarve on todettu päättyneen. Läpilaskutus Potilaille ostopalveluina hankitut vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain. Erityisvelvoitemaksu Perussopimuksen 17 mukaan laskutusperusteena on omakustannushinta johon on lisätty ne kustannukset jotka eivät sisälly palvelumaksuihin. Erityisvelvoitemaksulla katetaan potilasvahinkovakuutus, potilassiirtokuljetukset, osittainen erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus, ruumiinavaukset, tartuntatautien seuranta ja ehkäisy, perusterveydenhuollon yksikön kulut ja yleislääketieteen professuuri. 3. HINTOJEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja on valtuutettu tekemään tarvittaessa yksittäisiä teknisluonteisia tai uusiin suoritteisiin perustuvia hintatarkistuksia. 4. YHTEYSHENKILÖT Sairaanhoitopiirin tasolla talouspäällikkö ja taloussuunnittelija (08) Erikoisalakohtaisista palveluista ja niiden hinnoista lisätietoja antavat tulosyksiköiden vastuuhenkilöt joiden yhteystiedot saa puhelinvaihteesta (08) 61561

5 5 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON TULOSALUE AIKUISPSYKIATRIA, erikoisala 70 Avohoito Tutkimukset P PPA001 Psykiatrin tutkimus 260 P PPA002 Psykologin tutkimus 240 P PPA003 Sairaanhoitajan tutkimus 150 P PPA004 Sosiaalityöntekijän tutkimus 150 Hoidot ja terapiat P PPA005 Lyhyt käynti (puhelinkäynti, lääkitys-kontrolli) 70 P PPA006 Vastaanotto- ja hoitokäynti 150 P PPA007 Laaja vastaanotto- ja hoitokäynti 260 P PPA008 Psykoterapia (yksilö) 170 P PPA009 Ryhmäterapia 230 P PPA010 Perhe- ja pariterapia 230 P PPA011 Laaja verkosto- ja perhetyö 340 P PPA012 Hoitoneuvottelu 180 P PPA013 Laaja hoitoneuvottelu (15 t seuranta) 370 Koulutus ja työnohjaus P PPA014 Työnohjaus (yksilö) 120 P PPA015 Ryhmätyönohjaus 140 P PPA016 Koulutus tai muu kehittäminen 240 P PPA017 Puolen päivän koulutus tai työyhteisön kehittäminen 470 P PPA018 Koulutus- tai työyhteisön kehittämispäivä 880 Muut palvelut P PPA019 Lääkäripäivä 1100 P PPA020 Työpari (yksi asiantuntija maksajan työparina esim. perheterapia tai tutkimus) 150 Vuodeosasto P PPV001 Kriisihoito/os P PPV002 Kuntoutus/os P PPV020 Kuntoutus/os P PPV021 Hoiva/os P PPV009 Kuntoutus/os

6 6 SUUSAIRAUDET, erikoisala 58 Avohoito P AAA001 Puhelinkonsultaatio 54 P AAA003 Konsultaatiot, suppeat pkl. käynnit, ompeleiden poistot, osa purentafysiologisista käynneistä 101 P SUP005 Suuhygienistin vastaanottokäynti (1 h) 160 P AAA005 Purentakiskon valmistus, osa proteettisista käynneistä, kystanpoistot, yksittäiset hampaiden operatiiviset poistot, paikkaukset (enint.3/kerta), juurihoito 350 P AAA006 Laajat plastiikat, osa proteettisista käynneistä, kahden hampaan leikkaukselliset poistot ja resektiot, paikkaukset (enint.4/kerta) 494 P AAA008 Laajat proteettiset toimenpiteet, usean hampaan saneeraukset, paikkaukset (enint.5/kerta) 663 P AAA004 Poistot, paikk. ( enint.2), oik.kojeen aktivointi, biopsiat, säryn tai trauman ensiapu 206 T/O AAA011 Osa implanttikirurgiasta, sillat ym. vast 855 T/O AAA065 Implanttikirurgia, sis. luusiirteet ja kalvot, tai muu laaja proteettinen hoito 1500 Päiväkirurgia T/O KL SUP001 Päiväkirurgia, tavanomainen 1608 T/O KL SUP002 Päiväkirurgia, laaja 1957 T/O KL SUP003 Päiväkirurgia, laajempi 2630 T/O KL SUP004 Päiväkirurgia, laajin (sis. > 4 h kestävät yleisanestesiassa tehtävät leikkaukset, joissa paljon materiaalikuluja) 5190 Vuodeosasto P KL AAV001 Osastohoitoa tarvitseva suun alueen hoito/ hoitopäivä 600 P KL AAV005 Osastohoitoa tarvitseva suun alueen vaativampi hoito, esim. anestesiassa tehtävä abscessin avaus tai sharpe 1122 P KL AAV018 Osastohoitoa tarvitseva ortognaattinen leikkaus (sis. 2 hpv a 600), esim. SRO tai alaleuan murtuma (tmp hinta 5500 ) 6810 P KL AAV025 Osastohoitoa tarvitseva vaativampi operaatio (sis. 3 hpv a 600 ), jossa paljon materiaalikuluja, Bimax (kahden leuan leikkaus) iso rekonstruktio, levyä vaativa murtuma/murtumat 8430

7 7 OPERATIIVINEN HOITO KIRURGIA, erikoisala 20 Avohoito ryhmä hintaryhmä Käynti- tai tutkimustyyppi / toimenpide a-hinta P AAA001 Uusintakäynnin korvaava puh.kontakti. Käynti hoitajalla: mammash, stoomash.tai muu, muu vastaava käynti 63 P AAA003 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla, vaativa käynti hoitajan luona, kipsin korjaus, sisäiset konsultaatiot ilman tutkimuksia, ensikäynti avannehoitajalla, muu vastaava käynti 84 P AAA005 Lääkärikäynti ja tavanom. lab-/rtg-tutk., aikaa vievä ortopedinen tutkimus, aikaa vievä lastenkirurginen potilas, aikaa vievä verisuonitutkimus (Doppler), pinnallisen kasvaimen poisto - ei histologia, Proctoskopia + ligaatio, kipsaus tai vastaava, mammografia, urea hengitystesti, ohjauskäynti seksuaalineuvojan luona, aikaa vievä asiantuntijahoitajan luona käynti, muu vastaava käynti Synvisc-lääkehoito, Bcg-rakkohuuhtelu 240 P AAA006 Mammografia + lab.tutk, galaktografia, ultraäänitutkimukset, ultraäänitutkimukset +ONB, käynti, johon sisältyy sytologinen tai histologinen tutkimus, lääkärin vastaanotto + tukilaite tai painetekstiili, lääkärin 'vastaanotto+lasikuitukipsi, sinkkiliimasidos, apuvälinehoitajan kotikäynti, muu vastaava käynti 284 P AAA007 Gastroskopia, sigmoideoskopia,kystoskopia, mammografia + UÄ + ONB, laskimoiden varjoainetutkimus, kolonin 'varjoainetutkimus, ohutsuolen varjoainetutkimus, urografia, arthrografia, ENMG- canalis carpi, kliininen verisuonien laboratoriomittaus + verisuonikirurgin vastaanotto, lääkärin 'vastaanotto + ortoosi tai painetekstiili, luustokartta, manometria+ PH-mittaus,syöttönapin vaihto, apuvälinehoitajan terveyskeskuskäynti, vaativa käynti asiantuntijahoitajalla + tmp, muu vastaava käynti 362 P AAA008 Natiivi TT-tutkimus, luustokartoitus + lab, 'ENMG laaja tutkimus, urodynaaminen tutkimus, lääkärin vastaanotto + erikoisortoosi, muu vastaava käynti 473 P AAA010 Kolonoskopia, gastroskopia+ skleroterapia, gastroskopia + polypektomia, sigmoideoskopia + polypektomia, magneettitutkimus ilman varjoainetta + lab, lisäkilpirauhaskartta, kystoskopia + biopsia, muu vastaava käynti 583 P AAA011 Kolonoskopia + polypektomia, TT- ja muu tutkimus tai toimenpide, magneettikuvaus varjoaineella, muu vastaava käynti 836 P AAA022 Angiografiat, muu vastaava käynti, kallis lääkehoito (Xiapex) 1100 P AAA024 Mittatilauserikoisortoosi 1632 Haavahoito ryhmä hintaryhmä Käynti- tai tutkimustyyppi / toimenpide a-hinta P HAA01 Haavahoitoon ei liity isoja toimenpiteitä 104 P HAA002 Haava vaatii jonkin verran hoitoja, esim. mekaanista puhdistamista 166 P HAA003 Vaikea-asteisen haavan hoito, joka edellyttää lääkärin konsultaatiota 420

8 8

9 9 Päiväkirurgia 2016 T/O koodi nimi a-hinta 160 KL KRP100 A-skopia NGA KL KRP101 Artroskopia+tmp NGE05, NGE KL KRP103 Esofagodoud.skopia (yleisanestesiassa) UJD KL KRP104 Urethrokystoskopia UKB KL KRP105 Hermon ulk.neurol.(syn. Can.carpi+m.entrap) ACC KRP106 Blokadi KRP107 Vena saph.exh (molemminpuoleinen) PHD76, PHD KL KRP108 Vena saph.exh (yksipuoleinen) PHD76, PHD KRP109 Resid.kohj.eks KRP110 Herniotomia KL KRP111 Hernioplastia (nivustyrä) JAB KL KRP112 Hernioplastia (Residiivi tai molemminpuol.) JAB KL KRP113 Lapraskop.tyräl. JAB11, JAC11, JAD11,JAG KL KRP114 Pukam.radic.leik JHB KL KRP115 Muu anus tp JHB KL KRP116 Tu rakkobiopsia KCB KL KRP117 Hydro/funikos leikk KFD KL KRP118 Varikoseelen leikk KFD KRP119 Funikulolyysi KFH KL KRP120 Orkiektomia toisp KFC KL KRP121 Orkiektomia bil KFC KL KRP122 Vasektomia KFD KL KRP123 Circumcisio KGH KL KRP124 Nivelen manipulaatio NBT60, NCT60, NGT KRP125 Käden synov.1-2 niv KRP126 Käden synov. >3niv KL KRP127 Osteos.mat.poisto NBU20, NCU20 NDU20,NGU20,NHU KRP129 Synovectomia KL KRP130 Halluxleikkaus (yksipuoleinen) NHG KRP131 Halluxleikkaus (molemminpuoleinen) NHG KL KRP132 Fasciotomia NGM10, NFM10, NCM KL KRP133 Epicond KL KRP134 Käden tuumorin poisto (Ganglion carpi tai vast.) NDF KL KRP135 Dupuytren contr. NDF KRP136 De Quervain KRP137 Mamma explor(+tum) KL KRP138 Rintarauhasresekt KRP139 Excisio + plastia Plastiikkakirurgin tmp KRP140 Subcut. tuumorin poisto Esim. Sinus piloinidalis KRP141 Muu pieni pv-kir.tmp KRP142 Muu keskik. pv-k.tmp KRP143 Muu suuri pv-kir.tmp KL KRP144 Colonoscopia UJF KL KRP145 Gastroscopia UJD KRP146 Colos- ja Gastroscopia UJF32, UJD KRP147 Käsikirurgia tavanomainen KRP148 Käsikirurgia laaja KRP149 Olkapään leikkaus KRP150 Akillesleikkaus NHL KRP151 Testisproteesin asennus KFH KL KRP152 Aivojen sisäisen sähköstimulaattorin vaihto KL KRP153 Kipustimulaattorin vaihto 7000

10 10 Vuodeosasto P KL AAV001 Tavallinen kirurginen hoitopäivä 600 P KL AAV005 Hoitopäivä joka sis. kalliit tutkimukset, UÄ, CT, magn.urogr., gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidesk. tai kalliit lääkehoidot 796 KL AAW022 Valvontayksikön hoitopäivä 982 P AAV008 Tehohoitopäivä Tiss < P AAV009 Tehohoitopäivä Tiss < P AAV010 Tehohoitopäivä Tiss > Hoitopaketit leikkauksista ja tutkimuksista T/O koodi Effican nimi 2016 hintaryhmä hpv (kpl) a-hinta KL KRT397 Trepanaatio KL KRT398 Tu rakkotuumorin resektio KL KRT399 Transuretr. adenoman poisto (TURP) KL KRT558 Prostatan laser vaporisaatio VLAP KED KL KRT400 Artroskopia KL KRT401 Artroskopia+tmp KL KRT402 Artrosk.acromioplastia NBG KL KRT403 Artroskopia+Bankart NBE KL KRT404 Artrosk.ACL-rekonstr. NGE35, NGE KL KRT405 Esofagosk+prot. JCF KL KRT406 Torakoskopia+tmp GAA KL KRT407 Neurolyysi:can.carpi,n.uln. ACC51, ACC KL KRT408 Neuroraphia, pieni ABC21, 22, 23,58, KL KRT409 Synovectomia, jalka, kyynär KL KRT410 Nirschlin resektio NDL KL KRT411 Dupuytren exciso NDM KL KRT412 Tenosynovectomia, kädessä NDL52,NDM KRT413 Sympat. Thx ADA KRT414 Sympat. lumb ADA KL KRT415 Kilpirauhasen lohkon poisto BAA KL KRT416 Tyreoidektomia BAA KRT417 Paratyreo.poisto BBA30, 40, KL KRT418 Neurolyysi:piriformis ACC KRT419 Neuroraphia laaja ACB KL KRT420 Polven synovectomia NGF KRT421 Abd.aneur.ei rup PDG51, KL KRT422 EA KA PAF KRT423 Aortoiliac.endart. PDF KL KRT424 Y-prot-leikkaus PDH KL KRT425 Femor.endarter PEF KL KRT426 Femorop.ohit. PEH56, KL KRT427 Fempop.proteesilla PEH56, KRT428 Femorofrm.ohi PGH KL KRT429 Vena saph.exh kaksip. PHD76, KL KRT430 Vena saph.exh yksip. PHD76, KL KRT431 Resid.kohj.eks PHD KL KRT432 Yhdyslas.sulku (SEPL) PHD KRT433 Keuh.avobiopsia GDA KL KRT434 Keuh.lobectomia GDC KRT435 Pleurectomia GAC KRT436 Pulm.ectomia GDD KL KRT437 TOS ACC58, GAE KL KRT438 Angioplastia PEN KL KRT439 Radikaalileikkaus ventr. JAD10,30, JAF KL KRT460 Radikaalileikkaus nivus JAB30,

11 KL KRT440 Lap.tyrä JAB11,97,JAC T/O koodi Effican nimi 2016 hintaryhmä hpv (kpl) a-hinta 603 KL KRT441 Fundoplikaatio JBC00, JBB KL KRT442 Lap.fundoplikaatio JBC01, JBB KL KRT443 Gastrekt.subtot JDD96, JDC KL KRT444 Gastreko.(royxy) JDD00, JDC KL KRT445 Hemikolekt.oik. JFB KL KRT446 Hemikolekt.vas. JFB KRT447 Muu kolon resektio JFB40,43,46, 47,60,63,JGB00, KRT448 Panpro.kolekt+il JFH10, JFB KL KRT449 Abdperinea rese+k JGB30, JFB KL KRT450 Peräp radik. tp JHB KL KRT451 Muu anus tmp JHB96,JHA00,20, JHD00, KL KRT452 Rektumprol.ylät JGC KRT557 Splenektomia JMA10, 11, KL KRT453 Kolekystektomia JKA KL KRT454 Kolekyst+koledto JKB KL KRT455 Lap.sappi JKA KL KRT456 ERCP UJK02, JKE KL KRT457 Diagnostinen laparoskopia JAH KL KRT458 Laparoskoop. appendicectom. JEA KL KRT459 Rectopexia laparosk. JGC01, JGC KL KRT461 Nefrektomia extra KAC KRT462 Pyeloureteroplastia KBH KL KRT463 Tu rakkobiopsia KCB00, KCA32, KFD KL KRT464 Tu rakonkaularesektio KED KL KRT465 Retropuub aden poi (rad.prost.) KEC00, KED KL KRT466 Hydro/funikos leikk KFD20, KFC KL KRT467 Varikoseelen leikkaus KFD26, KFD KL KRT468 Orkiektomia mol.puolin KFC KRT469 Testisproteesin asennus KFH KL KRT470 Circumcisio KGH KL KRT554 Uretrokystoskopia UKC KL KRT555 Stenttien vaihto KBC00,02, KBV KL KRT556 Uretroskop+kiven murskaus tai poisto KCE KRT471 Ydinnaulaus:olkavarsi NBJ KL KRT472 Avo-osteos:sääri,kyynär,olkav. NBJ KRT473 Nilkan arthrodeesi NHG KL KRT474 Subtalo-arthrodeesi NHG KL KRT475 Ranteen arthrodeesi NDG20, -30, NDJ KL KRT476 Ydinnaulaus:sääri,reisi,gamma NFJ54,60, NGJ KL KRT477 Avo-osteos:reisi,DHS,DCS NFJ KRT478 Polven arthrodeesi NGG KRT479 Olkanivel arthrodeesi NBG KL KRT480 Avo-osteosynteesi:nilkka NHJ KL KRT481 Externi fixatio: ranne NCJ70,NDJ KRT482 Endoproteesi KRT483 Osteosynt.poisto:pitkät luut NBU20, NCU20,NFU KRT484 Phemister KL KRT485 Spondylodeesi NAG40,50,56, 57,60, KL KRT486 Spondylodeesi+int.fixatio NAG KRT487 Selkämurtumaleikkaus KL KRT488 Osteosynt.poisto:nilkka NHU KL KRT489 Piikkifiksaatio(käsi/jalkaterä) NDJ64,NHJ

12 T/O koodi Effican nimi 2016 hintaryhmä hpv (kpl) a-hinta 911 KL KRT490 Diskusprolapsileikkaus ABC16, KRT491 Selän internin fixaation poisto NAU KL KRT492 Nilkan nivelsidekorjaus NHE KL KRT493 AC-nivelen korjaus NBG KRT494 Polven anter.plastialeikkaus KL KRT495 Synovectomia kädessä > 3 NDF KRT496 Käsinivelen Swansson I-II NDB60,70, KRT497 Jänteen transpositio kädessä NDL KL KRT498 Acromioplastia NBG KL KRT500 Nilkan nivelsiderekonstruktio NHE KL KRT501 Polven nivelsidekorjaus NGE KRT502 Käsinivelen Swansson, > 3 NDB KL KRT503 Jänteen siirrerekonstr. kädessä NDL KL KRT504 Nivelen manipulaatio NBT60, NCT60,NGT KL KRT505 Lonkan TEP-repositio NFH KRT506 Jännetupen halkaisu NDM KL KRT507 Halluxleikkaus,unilat. NHG KL KRT508 MTP-resektio NDG KL KRT509 Morton,digitus malleus tmv NDG KL KRT510 Varvasamputaatio NHQ KL KRT511 Faskiotomia NGM10, NFM10, NCM KL KRT512 Hallux,bilater. tai osteotomia NHG70, NHG KL KRT513 Arthrodeesi kädessä MCP NDG62, NDG63, KL KRT514 Lonkan keinonivelleikkaus NFB KL KRT515 Lonkka-TEP poisto (infektio) NFC KRT516 Reisiluun osteotomia NFK KRT517 Dist.reisi/prox.säären osteotom NGK KL KRT518 Lonkka-TEP linerin -/ nupin vaihto NFC KL KRT519 Lonkka TEP-revisio luksaation vuoksi NFH KL KRT520 Polvi-TEP patellan pinnoitus tai vaihto NGC KL KRT521 Polvi-TEP, tibia muovin vaihto NGC KL KRT522 Tendoraphia/reconstr ( Akilles) NHL KL KRT523 Tendoraphia kädessä NDL30, KRT524 Tenodeesi kädessä NDL KL KRT525 Käsinivel ligamentoraph(mcpi) NDE KRT526 Tenolyysi kädessä NDL KRT527 Bakeri NGM KRT528 Synovectomia kädessä I-II NDF15, KL KRT529 Sääriamput NGQ KL KRT530 Reisi amput/polviexa NFQ KRT531 Mamma explor(+tum) KL KRT532 Rintarauhasresekt HAB40, KL KRT533 Ablatio mammae HAC KRT534 Reconsr.mamm. ns.tram KL KRT535 Reconst.proteesi HAE KRT536 Makuuhaavan leik KRT537 Vapaa ihonsiirto KRT538 Externi fix: olkavarsi,reisi,sääri KRT539 Laminect/laminotomia decomp ABC36, KRT540 Olkan. rekonstr.bankart,bristow KRT541 Kiertäjäkalvosimen rekonstr. NBL KRT542 Kudosvenytin + plastia KRT543 Lonkan SEP revisio ja TEP KL KRT544 Polven revisio - TEP, standardi proteesi NGC KRT545 Lonkan revisio TEP/stan.proteesi NFC KRT546 Lonkan revisio (erik.prot./luupankki) NFC KL KRT547 Polven TEP, kytketty proteesi NGB30, KL KRT548 Polven revisio- TEP, kytketty proteesi NGC KL KRT549 Polven keinonivelleikkaus NGB KRT550 Bilat. polvi keinonivel NGB KL KRT551 Jänteen lyhennys/ pidennys kädessä NDL60, KRT552 Bilat.lonkka keinonivel NFB

13 13 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT, erikoisala 55 Avohoito P AAA003 Toimenpiteetön käynti (voi sis.orl-tutkimuksen) 98 puhelinkäynti, paperikonsultaatio (sis. myös kuntoutusohjaajan puhelinkäynnit, n. 60 kpl/v.) P AAA004 Pienehkön toimenpiteen sis. käynti 130 esim. poskiontelohuuhtelu, otomikroskopia, kryo-hoito, osastokonsultaatio, asiantuntijakonsultaatio P AAA005 Aikaa vievän toimenpiteen tai laboratoriotutkimuksen sis. käynti 151 esim. otomikroskopia + toimenpide, tärykalvon paperipaikkaus, abscessin avaus, natiivi rtg-kuvaus, akustinen rinometria P AAA007 Suurehkon toimenpiteen sis. käynti 260 esim. epistaxiksen hoito, leikkaustoimenpide toisen leikkauksen yhteydessä, asentohuimauksen hoitomanööveri, uuden korvakappaleen valmistus, luovutus ja jatkohoito AG + puheag, emissiotutkimus, Uä-tutkimus, tähystykset P AAA008 Korvapkl:n ulkopuolelta hankittavat tutkimukset 368 vaativan tai erikoistutkimuksen sis. käynti, esim. TT-tutkimus biopsiat (stanssi, Weilin pihti yms.), ONB-tutkimus, unipolygrafia, laajat audiologiset ja huimaustutkimukset, pienet apuvälineet (silmukka, pieni herätyskello, puhelinadapteri) ja niiden sovitus, opetus ja luovutus, foniatrin konsultaatio. P AAA009 Polikliininen leikkaus tai vastaava 584 RTF-, PDT-, Gentamycin-hoito, tympanostomia, puheproteesin asetus, tärykalvon rasvapaikkaus, polyyppien poisto, kuulokojeen kuorikon valmistus ja kojeistus, MRI-tutkimuksen sisältävä käynti, FEES-tutkimus, sylkikiven poisto, nenän sivuonteloiden pallolaajennus P AAA028 Isomman apuvälineen sovitus, sisältää apuvälineen esim. kommunikaattorit, huonetta kiertävät silmukat, infrapunajärjestelmät, kalliimpi herätyskello 649 P AAA029 ns. Kuulokojepaketti(sis. AAA053-AAA056), kuntalaskutus 920

14 14 P AAA032 Sopeutumisvalmennuskurssimaksu, kurssilainen 649 P AAA033 Sopeutumiskurssimaksu, omainen 487 P AAA034 Kuntoutusohjaajan kotikäynti 411 P AAA035 Kuntoutusohjaajan poliklinikkakäynti 163 P AAA052 Kuntoutusohjaajan puhelinaika tai pikakäynti kotimatkalla 98 P AAA053 Kuulokojeen tai tinnitusmaskerin sovitus ja käytön opetus (ei sisällä kuulokojetta eikä paristoja) 541 P AAA054 Yksilöllisen korvakappaleen valmistus ja luovutus ilman kojealoitusta/uusintaa. 108 P AAA055 Kuulokojesovituksen päätöskäynti 597 P AAA056 Kuulokojeen tai apuvälineen huolto tai kunnostus 87 Määrättäessä MRI- tai TT-tutkimusta kuntahinta peritään jo määräyskäynnillä Päiväkirurgia T/O KOP160 Risaleikkaus, yksinkertainen toimenpide DCA20,EMB10,EMB20,EMB30 Nielu/kitarisa, tympanostomia, poskiontelohuuhtelu yl.an. 918 T/O KOP161 Emissiotutkimus, Bera yleisanestesiassa 1260 T/O KOP162 CT-tutkimus yleisanestesiassa 1470 T/O KOP163 Tähystykset 1575 T/O KOP164 Vaativa excisio + plastia ( sis. PAD) QAE T/O KOP165 Toispuoleinen FESS, septoplastia, intranasaaliantrostomia, 1632 polyyppien poisto T/O KOP166 Molemminpuoleinen FESS, FESS + septopalstia, hörökorvaleikkaus, tärykalvonpaikkausleikkaus, kyyneltieleikkaus 1800

15 15 Hoitopaketit korva-,nenä- ja kurkkutaudit, erikoisala 55 ryhmä hintaryhmä a-hinta T/O KOT320 Risaleikkaus, yksinkertainen toimenpide 1 hpv 1680 T/O KOT321 Risaleikkaus, useampi toimenpide, 1 hpv 1890 T/O KOT302 Tähystykset, (laryngomicroskopia ym.) 2 hpv DQB T/O KOT322 Nenäleikkaukset, 1 hpv 1938 T/O KOT323 Vaativa excisio + plastia, 2 hpv 3100 T/O KOT324 Aikaa vievä vaativampi leikkaus, 2 hpv 2415 T/O KOT325 Kaulan pehmytkudosten leikkaukset, 2 hpv 2500 T/O KOT326 Korvaleikkaukset, 3 hpv 3780 T/O KOT316 TT- tai MRI-tutkimus yleisanestesiassa, 1 hpv 1514 Hoito sisältää leikkauksen, anestesian, laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä hoitopäivät Vuodeosasto ryhmä hintaryhmä Käynti- tai tutkimustyyppi /kpl Hoitopäivät P KL AAV001 Konservatiivinen hoito 600

16 16 SILMÄTAUDIT, erikoisala 50 Avohoito P AAA003 Yksinkertaiset kontrollipotilaat 80 P AAA005 Aikaa vievä, vaativa käynti, uudet potilaat perustutkimus, karsastuspotilaat, näkökenttätutkimukset, lääkeruiskeet 110 P AAA006 Erikoistoimenpiteitä vaativa käynti, laserhoito, näppyläkirurgia, potilaat joilla useita tutkimuksia esim.neuro-oftalmologia 215 P AAA009 Poliklinikalla tehtävät luomileikkaukset 395 Päiväkirurgia T/O SIP170 Kyyneltiesondeeraus yleisanestesiassa, narkoositutkimus 480 T/O SIP171 Muu päiväkirurginen leikkaus, esim. kyyneltie-,luomi- ja karsastusleikkaus (sis. 1 preoperatiivisen pkl.käynnin) 710 T/O KL SIP172 Päiväkirurginen kaihi, ptoosi-leikkaus (1 luomi) (sis. 1 preop. ja 1 post.oper.pkl. käynnin) 885 T/O KL SIP173 Päiväkirurginen kaihi o.a, ptoosi-leikkaus l.a 1165 Vuodeosasto T/O KL SIT323 Silmän sisäiset leikkaukset esim kaihi (sis. 1 hpv) 1285 T/O KL SIT324 Kaihileikkaus o.a. ja glaucomaleikk T/O KL AAV001 Hoitopäivä 560

17 17 KONSERVATIIVINEN HOITO FYSIATRIA, erikoisala 96 Avohoito P AAA001 Puhelinkonsultaatio 69 P AAA003 Uusintakäynti 165 FYS003 P AAA005 Ensikäynti lähetepoliklinikalla, sisältäen erikoislääkärin laajan tutkimuksen, laboratorio, rtg ja neurofysiologian erikoistutkimukset 584 P AAA007 Polikliininen fasettipuudutus läpivalaisuolosuhteissa 283 P FYS025 Polikliininen fysioterapia 124 Vuodeosasto P AAV012 Hoitopäivä (kuntoutus) 407 P AAV001 Fysiatrinen hoitopäivä (tutkimuspotilas) 908 IHOTAUDIT, erikoisala 60 Avohoito P UUSI TUOTE Hoitajapuhelu 60 P AAA003 Vaativa tutkimus tai hoito PUVA-hoidot, SUP tai UVB + paikallishoito, vaativa paikallishoito, vaativa ohjaus, hoitopuhelut 130 P AAA005 Lääkärin vastaanotto tutkimuksineen, lääkärin puhelinaika, hoitajan allergiatestien toteutus 251 P AAA006 Laajat allergiatestaukset, (esim. ammattitautiepäilyt), kalliit hoidot (esim.pdt-hoidot), IF ja tavalliset koepalat lausuntoineen, leikkaushoidot ja botuliinitoksiinihoidot 433 P AAA057 Laaja-alainen PDT -hoito(esim. puolet kasvoista, useampi hoitokohta) Laajat lab. tutk.(immunospot., mikrosiru). Ammattitautialtistukset. 541 P AAA011 Erityisen kalliit polikliiniset hoidot, esim. vaikean kämmenten liikahikoilun hoito Botox-pistoksilla 824 P AAA025 Yksinkertainen sarjahoitokäynti tai vastaava, SUP-, UVA- tai UVB-valohoito, sieni- tai hiivanäyte, sekä muu vastaanottokäynti 93 P KL AAV001 Hoitopäivä 522

18 18 KEUHKOSAIRAUDET, erikoisala 80 Avohoito P AAA001 Puhelinkonsultaatio / konsultaatiot Puhelinkäynti(+ peruslab. tutk.)hoitajalla 67 AAA061 Puhelinkonsultaatio / konsultaatiot Puhelinkäynti(+ peruslab. tutk.) lääkärillä 108 AAA064 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (esim. lääkkeen anto tai toimenpide) 62 P AAA003 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (ei lääkäri-käyntiä): muiden erikoisalojen pyytämät tutkimukset, siedätyshoito, spirometria + bronkod., DL-testi, Visus- ja värinäkötesti 166 P AAA058 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla, histamiinitutkimus 195 P AAA059 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (ei lääkäri-käyntiä), uniapnea-potilaan kontrolli 271 P AAA060 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (ei lääkäri-käyntiä), happihoito-potilaan kontrolli Pentacarinat -hoito (sarjahoito) 324 P AAA004 Käynti lääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Uniapneapotilaan kontrolli (hoitaja tai p-oxi) 433 P AAA040 Käynti hoitajan vastaanotolla. Happihoitopotilaan kontrolli 487 P AAA005 Ensi- tai uusintakäynti:(käynti hoitajalla ja lääkärillä) laaja-alainen astma- ja COPD-potilaan hoitoarvio, keuhkofunktiot, lab. tutkimukset, thx-rtg -tutk., histamiinitutk., astma- ja lääkeohjaus, 6 min kävelytesti, juoksurasitus Paperityöaika / puhelinkäynti kalliista tutkimuksesta 567 P AAA006 Vaativa käynti, varusmiesten ensikäynti, palvelusluokan ja työkyvyn arviointi polikliininen bronchoskopia tavanomaisine näytteineen, Ensi- tai uusintakäynti:(käynti hoitajalla ja lääkärillä) Unitutkimukset: Embletta, ApneaLink, Autoset-Spirit Paperityöaika / puhelinkäynti uniapneatutkimuksesta 703 P AAA007 Poliklinikkakäynti, jonka yhteydessä thorax- ja mediastinumin CT -tutkimus HRCT, magneettikuvaus, isotooppitutk.(keuhkot, luusto) Paperityöaika / puhelinkäynti kalliista tutkimuksesta tai vaativa bronchoskopia laajoin tutkimuksin (muiden erikoisalojen pyytämät tutkimukset) 900 P AAA010 Poliklinikkakäynti, jonka yhteydessä tehdään thoraxin, mediastinumin ja ylävatsan CT-tutkimus, ja polikliininen bronchoskopia vaativine tutkimuksineen (BAL -tutkimukset, tuumoriskopia) 1229 P AAA011 Ensi- tai uusintakäynti lääkärillä, rasitus-ekgtutkimussaturaatio- tai PEFseurannoin (XF403), pleuraan kohdistuvat toimenpiteet 1215

19 19 Vuodeosasto P KL AAV001 Hoitopäivä 380 P KL AAV002 Päivystyshoitovuorokausi (3 ens. vrk) tai hoitopäivä, sisältää CPAP-/BiPAP-hoidon aloituksen 554 P KL AAV026 Hoitopäivä, sisältää TT, uä-ohjauksessa otetut biopsiat, isotooppitutkimukset (keuhko- ja luustokartta), Vascuportti 800 P KL AAV005 Hoitopäivä, sisältää skopiat näytteineen 1100 T/O KET001 Kallis lääkehoito (sis. 1 hpv) 1431 P KL KET002 Broncoskopia l-salissa (sis. Tmp + 1 hpv) 1050 P AAV008 Tehohoitopäivä, Tiss < P AAV009 Tehohoitopäivä, Tiss < P AAV010 Tehohoitopäivä, Tiss > LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS, erikoisala 98 Avohoito Kuntoutusyksikkö ja apuvälineyksikkö Lääketieteellinen arvio P KUA001 Ensimmäinen käynti 692 P KUA002 Uusintakäynti 364 P KUA003 Työpaikkakäynti 649 P KUA004 Kotikäynti 649 P KUA005 Asiakasyhteistyöneuvottelu/ verkostoneuvottelu 627 P KUA006 Puhelinkonsultaatio 65 Psykologinen arvio P KUA007 Ensimmäinen käynti 556 P KUA008 Uusintakäynti 330 P KUA009 Työpaikkakäynti 497 P KUA010 Kotikäynti 497 P KUA011 Asiakasyhteistyöneuvottelu/ verkostoneuvottelu 497 P KUA012 Puhelinkonsultaatio 65 Kuntoutussuunnittelijan arvio P KUA013 Ensimmäinen käynti 433 P KUA014 Uusintakäynti 329 P KUA015 Työpaikkakäynti 433 P KUA016 Kotikäynti 433 P KUA017 Asiakasyhteistyöneuvottelu/ verkostoneuvottelu 443 P KUA018 Puhelinkonsultaatio 65 Videoneuvottelut P KUA019 Videoneuvottelu 1 työntekijä 497 P KUA020 Videoneuvottelu 2 työntekijää 530 P KUA021 Videoneuvottelu 3 työntekijää 639 Kuntoutusohjaus P KUA022 Pkl-käynti 298 P KUA023 Kotikäynti 497 P KUA024 Asiakasyhteistyöneuvottelu 276 P KUA025 Verkostoneuvottelun järjestäminen 433 P KUA026 Puhelinkonsultaatio 65 Kuntoutusryhmät P KUA027 Ensitieto/teemapäivä ryhmäkäynti 216 P KUA028 Ensitieto/teemapäivä, ryhmäkäynti omainen 206 P KUA029 Sopeutumisvalmennus vrk 433 P KUA030 Sopeutumisvalmennus, omainen vrk 298

20 20 Avohoito Kuntoutusyksikkö ja apuvälineyksikkö Ammatillinen kuntoutusohjaus P KUA044 Ensikäynti 308 P KUA045 Uusintakäynti 260 P KUA046 Työpaikkakäynti 433 P KUA047 Kotikäynti 433 P KUA048 Asiakasyhteistyöneuvottelu/ verkostoneuvottelu 443 P KUA049 Puhelinkonsultaatio 65 Apuvälinepalvelut ja ostopalvelut P KUA031 Apuvälineen arviointi, sovitus, luovutus sekä käytön opetus, pkl 260 P KUA032 Apuvälineen arviointi, sovitus, luovutus sekä käytön opetus, kotikäynti 530 P KUA033 Asiakasyhteistyöneuvottelu 298 P KUA034 Puhelinkonsultaatio 65 P KUA035 Proteesiteknikko 158 P KUA042 Kelan pyytämä kuntoutustutkimus 1123

21 21 NEUROLOGIA, erikoisala 77 Avohoito P AAA001 Hoitajan puhelin- tai paperikonsultaatio 72 AAA061 Lääkärin puhelin- tai paperikonsultaatio 119 AAA064 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (esim. lääkkeen anto tai toimenpide) 62 AAA040 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (esim. pistosopetus) 171 AAA002 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (lääkärikäynnin korvaava) 185 P AAA004 Lääkärikäynti tai konsultaatio; perusarvio ja jatkohoito-ohjeet ilman lisätutkimuksia 206 P AAA005 Lääkärikäynti, joka sisältää laboratoriotai muut perustutkimukset 334 P AAA010 Lääkärikäynti, joka sisältää kalliin erityistutkimuksen tai erityistyöntekijän arvion tai Botulinum -injektion 639 P AAA011 Lääkärikäynti, joka sisältää useita kalliita erityistutkimuksia 927 AAA063 Hoitajakäynti, sis.kalliin lääkehoidon, esim.natalizumabi 2266 AAA012 Lääkärikäynti, sis.kalliin lääkehoidon, esim.natalizumabi 2622 P NEU026 Neuropsykologinen tutkimus ja arvio, psykologi 538 P NEU029 Toimintaterapeutin, puheterapeutin tai kuntoutusohjaajan kotikäynti, tai vaativa käynti poliklinikalla 401 P NEU028 Muu käynti toimintaterapeutin, puheterapeutin tai neuropsykologin luona 165 P AAA019 Peruslaboratoriotutkimuksia sisältävä puhelinkäynti 191 P AAA020 Kalliin tutkimuksen sisältävä puhelinkäynti, esim. pään kuvantaminen tai neuropsykologin arvio tai ENMG 483 P AAA021 Useita kalliita tutkimuksia sisältävä puhelinkäynti, esim CT ja EEG 800 P NEU035 Kuntoutusohjauskäynti (pkl-käynti ) 286 P NEU034 Kuntoutusohjauksen vaativa arviointi tai kotikäynti 433 Vuodeosasto P KL AAV001 Hoitopäivä 445 P KL AAV002 Päivystyshoitovuorokausi (3 ens. vrk) 652 P AAV003 Hoitopäivä, joka sisältää

22 esim. TT, UÄ, EEG, ENMG

23 23 P AAV004 Päivystyshoitovuorokausi, sisältää esim. TT jne. 850 P AAV005 Hoitopäivä, sisältää esim. CT -angiografian tai MRI 911 P AAV006 Päivystyshoitovuorokausi, sisältää esim. CT -angiografian tai MRI 1095 P KL AAW023 AVH-hoitopäivä 755 P AAV008 Tehohoitopäivä < P AAV009 Raskas tehovuorokausi Tiss < P AAV010 Raskas tehovuorokausi Tiss > P AAV014 Hengityshalvauspotilaan hoitopäivä /koti 1301 Hengityshalvauspotilaan lyhytaikainen sairaalahoito, joka sisältää esim. leikkaustoimenpiteitä, kalliita tutkimuksia, tehohoitopäiviä tms. laskutetaan erikseen ko. hinnoittelun mukaan SISÄTAUDIT, erikoisala 10 Avohoito P KL AAA064 Puhelin- tai paperikonsultaatio 62 P KL AAA001 Lääkärin puhelin- tai paperikonsultaatio. Dialyysi: potilaan käynti lääkärin vastaanotolla. 120 P KL AAA002 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla (lääkärikäynnin korvaava) 160 P KL AAA003 Lääkärikäynti tai konsultaatio, sisältää peruslaboratorio- ja röntgentutkimuksia. Päiväkirurgia: Dialyysikatetrin poisto 317 P KL AAA005 Vaativa poliklinikkakäynti, sisältää toimenpiteen tai laajat laboratoriotutkimukset 425 P KL AAA006 Erittäin vaativa poliklinikkakäynti, sisältää useamman toimenpiteen Päiväkirurgia: MRI-tutkimus anestesiassa 650 P KL AAA010 Lääkärikäynti, sis. kalliit tutkimukset (CT, isotooppi, magneettikuvaus) Päiväkirurgia: Dialyysikatetrin laitto 883 P KL AAA017 Lääkärikäynti, sis. kalliit tutkimukset (CT, isotooppi, magneettikuvaus) ja hoidot 1093 P KL AAA012 Lääkehoito ja kalliit tutkimukset Päiväsairaala: Vaativa solunsalpaaja- tai muu lääkehoito, solunsalpaajahoito + kalliit tutkimukset (Ct,isotooppi, magneetti) 1500 P KL AAA041 Vaativa lääkehoito Päiväsairaala: Vaativa solunsalpaaja- tai muu lääkehoito Dialyysi: LDL-hoito Päiväkirurgia:Tahdistimen pulssigeneraattorin vaihto 2000

24 24 P KL AAA018 Tahdistimen laitto Päiväsairaala: Erittäin vaativa solunsalpaaja- tai muu lääkehoito Dialyysi: Plasmafereesi 2700 P KL AAA014 Rytmivalvurin laitto Päiväsairaala: Erittäin vaativa ja kallis solunsalpaaja- tai muu lääkehoito 4245 P KL AAA015 Kallis lääkehoito 5521 P KL UUSI TUOTE Erittäin kallis lääkehoito P STA028 Käynti toimintaterapeutin vastaanotolla 113 P STA029 Vaativa käynti toimintaterapeutin vastaanotolla tai kotikäynti 276 P RAV025 Käynti ravitsemussuunnittelijan vastaanotolla 168 P AAA030 Ensitieto/teemapäivä 191 P AAA031 Ensitieto/teemapäivä, omainen 191 P AAA035 Kuntoutusohjauskäynti 164 P AAA034 Kuntoutusohjauksen kotikäynti 289 P AAA032 Sopeutumisvalmennus vrk 324 P AAA033 Sopeutumisvalmennus, omainen vrk 245 P KL AAA016 Dialyysihoito 305 P KL AAA062 Päivystys -dialyysihoito 458 Vuodeosasto A Hoitopäivät P KL AAV001 Hoitopäivä 522 P KL AAV002 Päivystyshoitovuorokausi (3 ens. vrk), yksinkertainen solunsalpaajahoito 788 P KL AAV007 CCU 937 P KL AAW022 Valvontayksikön hoitopäivä 982 P KL AAW023 AVH-hoitopäivä 755 P AAV008 Tehohoito Tiss < P AAV009 Tehohoito Tiss < P AAV010 Tehohoito Tiss >

25 25 B Hoitopaketit T/O STT001 Kallis tutkimus/hoito dialyysi, magneettitutkimus, CT, MIBI-tutkimus, epiduraalikatetrin laitto, kardioversio, kolonoskopia, munuais- ja maksabiopsia, vaskuportin laitto, tai vaativa solunsalpaajahoito 823 T/O STT022 Lipoproteiiniafereesi 1442 T/O STT003 Väliaikaisen tahdistimen laitto, kolonoskopia+polypektomia, kolonoskopia+gastroskopia, angiografiat tai erityisen vaativa solunsalpaajahoito 1185 T/O STT004 Peritoneaalidialyysikatetrin laitto, angiopalastiat 1879 T/O STT005 Plasmafereesihoito osastolla; erittäin vaativa solusalpaaja- tai muu lääkehoito 2607 T/O STT006 Erittäin vaativa ja kallis solunsalpaaja- tai muu lääkehoito 4089 T/O STT007 Erittäin vaativa ja kallis solunsalpaaja- tai muu lääkehoito 2389 T/O KL STT008 Pysyvän tahdistimen asennus (vvir), sis. 1 hpv 2576 T/O KL STT010 Pysyvän tahdistimen asennus (DDDR/VVD), sis. 1 hpv 3093 T/O KL STT015 Pysyvän tahdistimen vaihto, sis. 1 hpv 2199 T/O KL STT023 Pysyvän tahdistimen elektrodin vaihto, sis. 1 hpv 1438 T/O KL STT016 Rytmihäiriötahdistimen asennus (VVI), sis. 1 hpv T/O KL STT017 Rytmihäiriötahdistimen vaihto (VVI), sis. 1 hpv T/O KL STT018 Rytmihäiriötahdistimen asennus (DDD), sis. 1 hpv T/O KL STT019 Rytmihäiriötahdistimen vaihto (DDD), sis. 1 hpv T/O KL STT024 Biventrikulaarisen tahdistimen vaihto (CRT-P), sis. 1 hpv 6252 T/O KL STT025 Biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen vaihto (CRT-D), sis. 1 hpv T/O KL STT011 Sepelvaltimokuvaus, sis. 1 hpv 1133 T/O KL STT013 Sepelvaltimokuvaus ja -pallolaajennus 2186 T/O KL STT020 Sepelvaltimokuvaus, -pallolaajennus+stentti 3077 Leikkaussalissa tehtävät toimenpiteet kirurgian hinnoittelun mukaisesti. Erittäin kalliissa sytostaatti- ja muissa lääkehoidoissa lisätään lääkkeen hinta poliklinikan hinnoittelun mukaan hoitopäivämaksuun

26 26 PÄIVYSTYSPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON PÄIVYSTYS P KL PPP00C Esh-lääkärin peruskäynti. Ei verikokeita eikä rtg-tutkimuksia, voi sis. pienen tmp:een (esim. pieni haava, ongenkoukun poisto) 113 P KL PPP00D Esh-lääkärin peruskäynti, Ei verikokeita eikä rtg-tutkimuksia, voi sis. pienen tmp:een (esim. pieni haava, ongenkoukun poisto) virka-ajan ulkopuolella 147 P KL PPP03A Päivystyskäynti sairaanhoitajalla 80 P KL PPP03B Päivystyskäynti sairaanhoitajalla, virka-ajan ulkopuolella 104 P KL PPP04A Psykiatrisen työryhmän käynti ja haastattelu 143 P KL PPP05C ESH-lääkärin vaativa käynti I päivystyksessä, sis. < 10 verikoetta, ekg, rtg-kuvaus, vähän aikaa vievä tmp. Seuranta 2-4 h 310 P KL PPP05D ESH-lääkärin vaativa käynti I päivystyksessä, sis. < 10 verikoetta, ekg, rtg-kuvaus, vähän aikaa vievä toimenpide. Seuranta 2-4 h. Virka-ajan ulkopuolella. 403 P KL PPP06C ESH-lääkärin erityisen vaativa käynti II, sis. verikokeet, ekg, natiivi-rtg, aikaa vievän toimenpiteen tai radiologialla tehtävän UÄ-tutkimuksen. Seuranta > 4 h. 420 P KL PPP06D ESH-lääkärin erityisen vaativa käynti II päivystyksessä, sis. verikokeet, ekg, natiivi-rtg, aikaa vievän toimenpiteen tai radiologialla tehtävän UÄ-tutkimuksen. Seuranta > 4 h. Virka-ajan ulkopuolella. 546 P KL PPP07C ESH-lääkärin erityisen vaativa käynti III, sis. useamman henkilön työpanoksen tai toisen alan erikoislääkärin käynnin, esim. sydämen echo, kardioversio tai rasitus-ekg. TT- tai MRI-tutkimus lausuntoineen. Eristyspotilaan hoito > 6 h. 638 P KL PPP07D ESH-lääkärin erityisen vaativa käynti III, sis. useamman henkilön työpanoksen tai toisen alan erikoislääkärin käynnin, esim. sydämen echo, kardioversio tai rasitus-ekg. TT tai MRI-tutkimus lausuntoineen. Eristyspotilaan hoito > 6 h. Virka-ajan ulkopuolella. 829 P KL PPP09C ESH-lääkärin huippuvaativa käynti IV. Tarvitaan moniammatillista tiimiä tai erityisen kalliita tutkimuksia tai lääkkeitä, esim. traumapotilaat, joille tehdään trauma TT-tutk., Respiraattorihoito, elvytys, tajuton intoksikaatiopotilas. Aivo- tai sydäninfarktin liuotushoito P KL PPP09D ESH-lääkärin huippuvaativa käynti IV. Tarvitaan moniammatillista tiimiä tai erityisen kalliita tutkimuksia tai lääkkeitä, esim. traumapotilaat, joille tehdään trauma TT-tutk. Respiraattorihoito, elvytys, tajuton intoksikaatiopotilas. Aivo- tai sydäninfarktin liuotushoito. Virka-ajan ulkopuolella. 1878

27 27 Tarkkailu P TARKV1 Tarkkailun hoitopäivä, seuranta > 12 h 550 P TARKV4 Tarkkailun hoitopäivä > 72 h (siirtoviivemaksu) 1100 KANSANTERVEYSTYÖN PÄIVYSTYS (PERUSTERVEYDENHUOLTO) P KL PPP03A Päivystyskäynti sairaanhoitajalla 80 P KL PPP10A Päivystyskäynti PTH-lääkärillä, ei lab eikä rtg. 94 P KL PPP11A Vaativa päivystyskäynti PTH-lääkärillä, sis. verikokeet, rtg ja pieni toimenpide. 154 P KL PPP12B Erityisen vaativa päivystyskäynti PTH-lääkärillä, sis. aikaa vievän toimenpiteen, esim. repositio ja kipsaus, rtg ja verikokeet. 290 P KL PPP13A Ruumiin ulkotarkastus ja siihen liittyvät asiakirjojen laatiminen ja konsultaatiot, vie paljon lääkärin aikaa. Poliisin ja oikeuslääkärin konsultaatio + asiakirjojen laatiminen. Securitas vartija avustamassa. 305 P KL PPP14A Selviämishoitoa tai seurantaa yli 4 h tarvitseva asiakas, sis. tarvittavat verikokeet ja rtg:n. 450 Nopean diagnostiikan yksikkö P KL NDV001 Hoitopäivä ilman lisätutkimuksia 525 P KL NDV002 Hoitopäivä, sisältää UÄ-tutkimuksen 625 P NDV003 Hoitopäivä, sis. tartuntavaarallisen tai suojaeristystä vaativan potilaan hoidon, spirometrian, echo-tutkimuksen, likvor-näytteenoton, suu- ja hammaskirurgisen pienen 722 toimenpiteen, pleurapunktion, EEG-tutkimuksen tai KNK-toimenpiteen P NDV004 Hoitopäivä, sis. MRI- tai TT-tutkimuksen, colono- tai gastroscopian, punasolutankkauksen, trombosyytti-tiputuksen, psyk.ryhmän konsultaation, rasitus-ekg:n, kardioversion, suu- ja hammaskirurgisen ison toimenpiteen tai muun erikoislaboratorio-tutkimuksen 1043 P NDV006 Hoitopäivä, sis. sepelvaltimokuvauksen, anestesiaa vaativan kirurgisen toimenpiteen 1330 Päivystyspalveluiden kaikissa yksiköissä kalliista lääkehoidosta laskutetaan erikseen.

28 28 PERHEPALVELUJEN TULOSALUE LASTENTAUDIT, erikoisala 40 Avohoito P AAA042 Virka-ajan päivystyskäynnit lasten pkl:lla 250 P AAA001 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus 60 ERI001 Soitot, erityistyöntekijät 60 P ERI028 Psykologin, kuntoutusohjaajan, puheterapeutin, toimintaterapeutin luona käynnit, terapiakäynnit sosiaalityöntekijän luona 200 P ERI043 Laaja terapiakäynti 400 P AAA003 Uusintakäynti tai sitä vastaava lyhyt ensikäynti ja suppeat laboratoriokokeet, lyhyt sh-ohjaus, konsultaatiokäynti, lonkkalastalaiset, vaativan käynnin korvaava soitto 150 P AAA005 Ensikäynti tai vaativampi uusinta- tai konsultaatiokäynti, diabeteshoitajan päiväkoti- tai koulukäynti 300 AAA010 Kalliita tutkimuksia sisältävä käynti, Astma-, allergia-ensikäynti oskillo-/spirometria ja/tai ihotestit, CP-ensitutkimus, kehitysviivästymä, epilepsian ensitutkimus 500 P AAA025 Sarjahoito 70 AAA026 Sarjahoito(lääkäri katsoo/käy os:lla useammin kuin 1x/vrk osastojakson jälkeen, esim. lääke-/spirahoito x2/vrk), ihotestit ilman ohjausta/pistossiedätyshoito, hoitajakäynti joka sis. tutkimuksia 90 ERI025 Sarjahoito, erityistyöntekijä 70 P AAA006 Vaativa, runsaasti tutkimuksia ja/tai kalliita lääkkeitä sis. käynti (sydän uä, MRI -tutkimus, reuman ensitutkimus, CP -ensitutkimus, endokrinolog. jne.), ulkopuoliset konsultit 700 P ERI034 Kuntoutusohjaajan, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän, toimintaterapeutin, psykologin kotikäynti tai käynti päiväkodilla 400 P FONIAT Poliklinikkakäynti, foniatri 300 P AAA011 Erittäin kalliita tutkimuksia sisältävä käynti, perinnöllisyyspoliklinikan käynti 515 P AAA012 Kalliit lääkehoidot (esim. laimea Synagis) tai kalliit tutkimukset 1600 P AAA013 Laaja lastenneurologinen vastaanottokäynti, sisältäen lastenneurologisen tiimin palvelut ja kalliit tutkimukset 2000

29 29 P AAA030 Teemapäivä asiakas 150 P AAA031 Teemapäivä omainen 150 P AAA032 Sova-kurssi/kurssilainen/pv 270 P AAA033 Sova-kurssi/omainen/pv 200

30 30 Vuodeosasto P KL LAV001 Perushoitopäivä 900 P LAV002 Tehostettua tarkkailua vaativa potilas esim. kehitysviimästymäpotilaan tutkimusjakso, CP-lapsen kuntoutusjakso, kalliita tutkimuksia sisältävä hoitojakso, kalliita lääkkeitä sisältävä hoitojakso 1100 T/O LAV007 Anestesiassa tehtävä toimenpide/tutkimus, joka vaatii seurantaa (2 vrk) 1700 P LAV003 Leikkauspäivä, tehohoitopotilas osastolla, erittäin kalliita tutkimuksia sisältävä hoitopäivä 1500 P KL AAW022 Valvontayksikön hoitopäivä 982 P AAV008 Tehohoitopäivä Tiss < P AAV009 Tehohoitopäivä < P AAV010 Tehohoitopäivä Tiss > P AAV011 Tehohoitopäivä ( sisältää kuljetuksen kaikki erikoisalat) 5540 P LAV004 Vastasyntyneen tehohoito, respiraattorissa hoidettava potilas tai vastaavasti tehostettua seurantaa vaativa potilas 2200 P KL LAV005 Tehostettua tarkkailua vaativa sairas vastasyntynyt 1100 P LAV006 Vastasyntynyt, alle kuusi tuntia tehostetussa seurannassa keskolassa Vastasyntyneen hoito osastolla LAV010 Sarjahoito (kalliita tutkimuksia, esim. Uä, verikokeita ym.). Sairaanhoitajan kotikäynti. 150 T/O LAV008 Kalliit lääkehoidot (esim. Remicade, Botox, Endobulin) tai kalliit tutkimukset (Mri, kromosominäytteet tav. ja frax, EEG ja metabolinen seula) 2000 T/O LAV009 Afereesihoito 3000 Päiväkirurgia (kts. kirurgian hinnasto)

31 31 NAISTENTAUDIT, erikoisala 30 Avohoito P AAA001 Kontrollikäynnin korvaava puhelinkäynti, vs-soitto Konsultaatio 62 P AAA003 Follikkelimittaukset, seksuaalineuvonta. Synnytyspelkokäynti kätilön luona Urogynekologinen fysioterapia ja vast. käynti Hoitaja IVF-neuvonta. Vs-ohjaus os:lla 4. Sikiön niskapoimu uä-tutkimus. Sikiön rakenne uä-tutkimus 98 P AAA005 Tavallinen gynekologinen/äitiyspkl. tutkimus, sisältää uä-tutkimuksen, päivystyskäynti, endogrinolog. käynti ilman hormonitutkimuksia tai vast. käynti Ryhmäkäynti synnytyssalissa, Kätilön äitiysvalmennuskäynti neuvolassa 155 P AAA006 Lääkärin käynti, sis. Uä + peruslaboratiokokeita, Kolposkopia + loop, Tssg (ei sis. Jatkohoito-ohjausta), sonohysterografia Uä + endometriumbiopsiat, Uä-ohjatut punktiot yms. Lääkkeellinen keskeytys/keskenmenon hoito, Hormonikierukka Käynti, jossa 1 rtg-tutkimus Vs-ohjaus os:lla 4 + ä-pkl-käynti samana päivänä 310 P AAA008 Vaativa äitiyspkl käynti (kaksoset, flow-mittaus) useampi vaativa toimenpide: esim. kolposkopia + Uä Lääkärin vastaanottokäynti ca-potilaalle + markkerit + thx + Uä Lapsettomuuspotilaan ensikäynti ja ohjaus Endokrinologisen potilaan ensikäynti Miehen hedelmättömyyden tutkinta Käynti, johon sisältyy luustokartta/luuntiheyden mittaus Käynti, sis. SRP:n vuoto- tai tukostaipumustutkimuksen 515 P AAA010 Lapsivesipunktiot ja villusbiopsiat, levinneisyystutkimukset Poliklinikkakäynti, sis. MRI-tutkimuksen 930 Vuodeosasto ja Päiväkirurgia T/O KL GYT375 Kaavinnat ja muut vastaavat osastolla, sis. 1 hpv 1170 GYP001 T/O GYT376 päivystyshinta 1300 T/O KL GYT377 Hysteroskooppiset toimenpiteet (Diagn. l-skopia, GYP002 l-skooppinen sterilisaatio), sis. 1 hpv (=tppv) 1670 T/O KL GYT378 Laparoskooppiset toimenpiteet(esim. ovarioiden/munatorven GYP003 poisto, kohdun ulkopuolisen raskauden hoito kirurgisesti) Infertiliteetti-tmp:t, Endometrioosikirurgia, sis. 1 hpv (=tppv) 2770 T/O GYT379 päivystyshinta 3210

32 32 T/O KL GYT380 Vaginaalinen /vulvan pientoimenpide, sis. 1 hpv (=tppv) 1830 T/O GYT381 ", päivystyshinta 2380 T/O KL GYT382 Kohdunpoisto laparoskooppisesti, sis. 1 hpv (=tppv) 4110 T/O GYT371 ", päivystyshinta 5345 T/O KL GYT383 Kohdunpoisto vaginaalisesti, sis. 1 hpv (=tppv) 2320 T/O GYT372 ", päivystyshinta 3015 T/O KL GYT384 Kohdunpoisto laparotomiateitse, sis. 1 hpv (=tppv) 2620 T/O GYT373 ", päivystyshinta 3410 T/O KL GYT385 Emättimen verkkoleikkaukset (laskeumaverkot inkontinenssiverkot), sis. 1 hpv (=tppv) T/O KL GYT386 Rinnan ablaatio tai kainaloevakuaatio, rintarauhasen patin poisto, haavarevisiot, sis. 1 hpv (=tppv) 2520 T/O GYT374 ", päivystyshinta 3275 T/O KL GYT387 Laaja rintasyöpäkirurgia (esim. rinnan ablaatio/osapoisto + vaijerimerkkaus ja/tai vartijaimusolmukebiopsia ja/tai kainaloevakuaatio, sis. 1 hpv (=tppv) 6470 Ym. ryhmät sisältävät 1 hpv:n (=toimenpidepäivä), kaikki muut osastohoitopäivät laskutetaan perushoitopäivän hinnalla (hpvmaksu 570 ) P KL AAV001 Hoitopäivä 570 P KL AAV027 Hoitopäivä, sis. kalliita tutkimuksia (MRI, TT, maksabiopsiat) 820 P KL AAW022 Valvontayksikön hoitopäivä 982 P AAV008 Tehohoitopäivä< P AAV009 Tehohoitopäivä< P AAV010 Tehohoitopäivä> P AAV013 Kalliit solusalpaajahoidot;epirubisiini-fluorourasiili-syklofosfamidi (FEC) Cisplatiini, karboplatiini, gemsitabiini, taksoli, dogetakseli, Caelyx 2150 AAV024 Erityisen kalliit solusalpaajahoidot;avastin, Herceptin 3050 Synnytykset Effican 2016 hintaryhmä a-hinta T/O KL GYT388 Normaali synnytys 1200 T/O KL GYT389 ", päivystyshinta 1800 T/O KL GYT390 Komplisoitunut synnytys, kaksoset, imukuppi, perätila, riskiäidin synnytys tai muu synnytykseen liittyvä toimenpide 2000 T/O KL GYT391 ", päivystyshinta 3000 T/O KL GYT392 Elektiivinen Keisarinleikkaus, sis. 1 hpv 1570 T/O KL GYT393 Kiireellinen/hätäkeisarinleikkaus, sis. 1 hpv 3000 Ym. ryhmät sisältävät 1 hpv:n (=toimenpidepäivä), kaikki

33 muut osastohoitopäivät laskutetaan perushoitopäivän hinnalla (hpvmaksu 570 ) 33

34 34 LASTEN PSYKIATRIA, erikoisala 75 Avohoito Tutkimukset ja hoidot P PPA021 Lyhyt käynti, min/1 työntekijä (lääkityskontrollit, puhelinkäynti, lyhyet konsultaatiot) 103 P PPA022 Yksilökäynti, 60 min/1 työntekijä (lääkärin ja hoitajan yksilötutkimukset ja -käynnit, yli 30 min kestävä puhelu) 216 P PPA023 Lyhyt perhekäynti, min/ 1-2 työntekijää 324 P PPA024 Pitkä perhekäynti, min/ 2 työntekijää 438 (Kajaanin kaupunkialueen kotikäynnit) P PPA033 Lyhyt hoitoneuvottelu, min/ 2-3 työntekijää 376 P PPA012 Hoitoneuvottelu, min/ 2-3 työntekijää 675 P PPA032 Pitkä kotikäynti, min/ 1-2 työntekijää 752 (Vuolijoki, Sotkamo, Paltamo, Ristijärvi) P PPA047 Erittäin pitkä kotikäynti, min/ 2 työntekijää 850 (Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka) P PPA029 Ensikäynti, 120 min/ 2-3 työntekijää 752 P PPA030 Kriisikäynti, 120 min/ 2-3 työntekijää 752 P PPA031 Työpari (1 asiantuntija kunnan työparina), 180 min/1 työntekijä esim. koulu- ja päiväkotineuvottelut, vauvaperhetyö 448 Koulutus ja työnohjaus PPA034 2 asiantuntijaa kunnan työparina 180 min (Verkostoneuvottelut muualla). 448 PPA035 Psykologin tutkimus, 60 min/ 1 työntekijä 335 PPA044 Vuorovaikutustutkimus pkl:lla, 90 min/ 2-3 työntekijää 824 P PPA016 Koulutus, 45 min/ 1 työntekijä, sisältää valmistelun 250 (esim. luennot sova-kursseilla työaikana) P PPA027 Konsultaatio, 45 min/ 1 työntekijä 299 P PPV011 Päiväsairaanhoito - ei ympärivuorokautista hoitoa 309 P PPV012 Perushoitopäivä, sisältää potilaan hoidon kannalta välttämättömät hoitoprosessin osatekijät 515 P PPV013 Tutkimuspäivä, lastenpsykiatrinen kokonaisarvio 711 P PPV014 Kriisihoitopäivä, 5 vrk - 3 vko 750

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä TARJOUSLOMAKE 1: PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSE Pos. Palvelut Palvelun sisältö ja laajuus Palvelun suorittaja 1. RINTATUTKIMUKSET 1.1. Mammografiatutkimus (ei seulonta) Mammografiatutkimus ja lausunto Lääkäri

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2016-31.12.2016 TUOTE Kokonaishinta Palvelusetelin Asiakkaan NUMERO

Lisätiedot

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia, Pirkkala (Vesilahti), Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto maksusitoumuksille,

Lisätiedot

Kirurgia Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat

Kirurgia Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat 46 Murtumahoito, levytys, hammashoito III 1 500 42 Yläleuan ortognaattinen leikkaus 2 300 43 Alaleuan ortognaattinen leikkaus 2 150 44

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Kuvaus Coxa Dextra

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2011-2016 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 7735 7798 7 954 8089 8 382 8 834 3000 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2011-2016

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2018 2019 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero A1 YLE

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2015 Kuntayhtymän johtaja: 18.11.2014 Laboratorion hinnasto 9.12.2014 Radiologian hinnasto 18.12.2014 erikoissairaanhoito ja fysioterapia 1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7271 7328 7735 7797 7 951 7 952 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2009-2014 RATKAISTUT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin t Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4 Kaikissa toimenpiteissä: Pre-operatiiviset laboratorio- ja röntgentutkimukset tutkimukset omassa terveyskeskuksessa. Yksi seteli kattaa yhden toimenpiteen / yhden puolen (vasen/oikea) kustakin luokasta.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sisältö: 1 Väestö. 2 Koulutoimi. 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto. 3.1 Perusterveydenhuolto. 3.2 Hammashoito. 3.3 Päivystys

Sisältö: 1 Väestö. 2 Koulutoimi. 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto. 3.1 Perusterveydenhuolto. 3.2 Hammashoito. 3.3 Päivystys Sisältö: 1 Väestö 2 Koulutoimi 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto 3.1 Perusterveydenhuolto 3.2 Hammashoito 3.3 Päivystys 3.4 Erikoissairaanhoito kunnittain 3.5 Erikoissairaanhoito erikoisaloittain 3.6 Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta Toimenpiteet ja hinnasto 1.9.2012 alkaen Hinnastossa esitetty potilaan maksuosuus on vain esimerkinomainen arvio sairausvakuutuskorvauksesta. Päätöksen potilaalle myönnettävästä sairausvakuutuskorvauksesta

Lisätiedot

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA 1 (7) Yleisesti noudatettavat periaatteet: Kaikissa palveluissa peritään lisäksi asiakaskohtainen asiakasmaksu, paitsi niissä joissa siitä on erikseen maininta. Laskutushintaan lisätään tutkivan laitoksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet YO KOULUTUSPAIKAT OSASTOT Sivu THORAX Röntgen 1 Meilahti 2 VATSA Röntgen 2 Mei 3 KORVA Röntgen 2 Mei 4 URO Röntgen 2 Mei 5 ANGIO Röntgen 3 Mei

Lisätiedot

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu 1. Vastaaja on kiinnostunut yhteistyöstä Puolustusvoimien kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden tutkimus-, kehittämis-, ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2016

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2016 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 14.12.2015 173 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2016 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleiset hintaluokat kaikille

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö kristiina.mattila@hus.fi

PÄIKITUTKIMUS tuloksia. Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö kristiina.mattila@hus.fi PÄIKITUTKIMUS tuloksia Kristiina Mattila anest.erik.lääkäri HYKS Jorvi, Päiväkirurgian yksikkö kristiina.mattila@hus.fi TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS suomalaisen päiväkirurgian tilannekatsaus yksikköjen

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus, professori n johtaja PHSOTEY Terveydenhuoltolain säädökset tutkimuksesta ja hoidosta Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Hallitus 17.12.2013 liite 1 211 /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2016 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 Yleiset hintaluokat

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25 Palveluhinnasto SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4 Sähköiset konsultaatiot 4 Terveyskeskukseen

Lisätiedot

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Ylöjärvi Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2017-31.12.2017 TUOTE Erikois- ja yleislääkärin

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 16.12.2013 175 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Erikoisaloihin jakamaton sairaanhoito

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2017-31.12.2017 TUOTE NUMERO Erikois- ja yleislääkärin

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 1 Sisällysluettelo Hinnasto 2014 Drg-pohjainen hinnoittelu 2 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 2 Siirtoviivehinnoittelu 3 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON

KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON Palveluhinnasto 2015 KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON 1. Visalan sairaala, s. 67 Kirjoitusvirhe; Hoitopäivät hl 44 Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä, hinta 605

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4

Lisätiedot