syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu"

Transkriptio

1 syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014

2 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot... 4 Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen... 4 Säännöllinen kotihoito... 5 Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut... 5 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon tukipalvelut... 6 Kotihoidon muita palveluja... 7 Fysioterapeutti... 7 Kotiutushoitaja... 7 Muistihoitaja/sairaanhoitaja PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO... 8 Palveluasuminen... 8 Vuokra-asuminen... 8 Palvelutalon kotihoitotiimi... 8 Ryhmäkodit... 9 Vanhainkoti... 9 Koivukoti Mäntykoti Kuusikoti Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto Ruoveden terveyskeskus, osasto PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Asumispalvelut Tukipalvelut Ateriapalvelu Siivouspalvelu Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Juhlien pitopaikka

3 6. TERVEYSKESKUS Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Röntgen Muut terveyskeskuspalvelut Hammaslääkärien vastaanotot ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu Tyttöjen paja Amanda Kierrätyskeskus Mikropaja YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET Eläkkeellä Maksukatto Matkakorvaukset SOSIAALITYÖ JA MUU EDUNVALVONTA KUNNAN MYÖNTÄMÄT TUET MUITA TUKIA KULJETUSPALVELUT Asiointiliikenteen reitit ja aikataulut YHDISTYKSIÄ JA YHTEYSTIETOJA Omaishoitajat ja -läheiset ry Ruoveden paikallisosasto Suomen Punainen Risti Ruoveden osasto Vanhusneuvosto Muita yhdistyksiä KUNNAN MUITA PALVELUJA KODIN TURVALLISUUS HÄTÄNUMEROT

4 1. PALVELUOHJAUS Palveluohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kotihoidon työntekijöiden kanssa. Palveluohjaus tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja auttaa kokoamaan ikäihmisten elämäntilanteeseen liittyvät palvelut. Apua saa puhelimitse ja/tai palvelutarpeen kartoituskäynnillä, joka tehdään asiakkaan kotiin. Palveluohjaaja, p HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Ruovedellä tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäneiden kotiin. Käynnillä kartoitetaan monipuolisesti ikäihmisen terveydentilaan liittyviä seikkoja ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai palvelujen piiriin. 3. RUOVEDEN KOTIHOITO Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhteiseltä nimeltään kotihoito. Kotihoidon keskeisenä tavoitteena on turvata ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä tilanteissa, joissa toimintakyky on alentunut. Kotihoito on asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista jokapäiväisessä elämässä. Kotihoidon työntekijät huolehtivat asiakkaan perushoidosta ja turvallisen ja kotiympäristön ylläpidosta. Kotihoidon tehtäviin voi kuulua sairaanhoidollisia tehtäviä, kuten lääkehoito, haavahoito tai verinäytteiden otto sekä lääkeinjektiot. Myös henkilökohtaisen hygienian hoito tai ravitsemuksen turvaaminen voi kuulua kotihoidon toimintaan. Kotihoito pyrkii yhteistyössä omaisten ja muiden palveluntuottajien kanssa turvaamaan asiakkaan kotona selviytymisen mahdollisimman pitkään. 3

5 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot Kotihoidon ohjaaja p , toimistosihteeri p Ruoveden kunnan kotihoidon alueet Eteläinen alue Sairaanhoitaja, tiimivetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja Hoitajat Pohjoinen alue Sairaanhoitaja, tiiminvetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja Hoitajat Puhelinnumero p. arkisin p. arkisin p. arkisin p p. arkisin p. arkisin p. arkisin p Ateriapalveluasiat p Turvapuhelinhälytykset p Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen Ruoveden kotihoidossa noudatetaan Virtain kaupungin kotihoidosta määrittelemiä myöntämisperusteita: Ikäihmisen toimintakyvyn mittaamiseen käytetään mm. RAVA- ja MMSE- mittareita. (RAVA mittarilla arvioidaan asiakkaan yleistä toimintakykyä ja palveluntarvetta, MMSE mittarilla muistisairauden aiheuttamia erityistarpeita.) Virtain perusturvalautakunta määrittelee kotihoidon yleiset myöntämisperusteet myös Ruoveden osalta. Tarkempia tietoja kotihoidonohjaajalta, p

6 Säännöllinen kotihoito Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on selkeästi alentunut eivätkä näin ollen selviä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Mikäli kotihoidon tarve on hoito- tai palvelusuunnitelman mukaan säännöllistä, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa, asiakas siirtyy säännöllisen kotihoidon piiriin (kotihoidon rekisterin käyttämä määritelmä ). Asiakkaiden maksun perusteena on eri palvelujen yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asiakasmaksuasetuksen 3 perusteella säännöllisen kotihoidon palvelujen kuukausimaksu määritetään sekä vanhusasiakkailla että lapsiperheillä bruttotulojen, perheen koon ja annettujen palvelujen mukaan. Bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja erotuksesta määritetään maksu kotihoidon käytön mukaisesti. Mikäli omainen ottaa asiakkaan hoitoon ja palvelu keskeytyy, ei kuukausimaksua peritä. Mikäli palvelu keskeytyy lyhyeksi ajaksi, esim. laitoshoidon tai muun palveluntuottajasta johtuvan syyn vuoksi, ei kuukausimaksua peritä poissaolopäiviltä. Mikäli kotona annettava palvelu keskeytyy kuukauden ajaksi, ei maksua peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 ). Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalveluihin kuuluu astioiden tiskaus, roskien vienti, WC:n siivous ja työtasojen pyyhkiminen. Tarvittaessa vaihdetaan vuodevaatteet ja mikäli asiakkaalla on pyykkikone, pestään pyykit. Jääkaapin siisteys tarkistetaan. Perussiivouksen järjestämiseksi asiakas ohjataan käyttämään palveluseteliä tai yksityistä palveluntuottajaa. Palveluseteli ei ole vielä käytössä Ruovedellä. 5

7 Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito tarkoittaa määräaikaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden on vaikea päästä avohoidon palveluun, esim. sairaanhoitajan vastaanotolle saattajankaan auttamana. Tilapäisen kotihoidon maksut v Kotihoidon tilapäinen käynti Maksut Kotihoidon käynti 9,30 Kotihoidon käynti 2-4 h 18,60 Kotihoidon käynti yli 4 h 37,20 Kotihoidon arviokäynti maksuton Kotihoidon muu käynti maksuton Fysio - tai toimintaterapeutin muu käynti 9,30 Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus 9,30 Ksh:n lääkärin tai hammaslääkärin käynti 14,70 Erityistyöntekijän kertakäynnit (kotiutushoitaja, muistihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykogeriatrinen sairaanhoitaja tai sosiaaliohjaaja) on maksuttomia. Kotiutushoitajan useammasta käynnistä veloitetaan kertamaksu 9,30. Fysio -tai toimintaterapeutin sarjakuntoutuksesta peritään 8,00 /käynti (asiakasmaksuasetus 11 ). Kotihoidon työntekijän asiointi- tai kaupassakäynti 8,00 / käynti. Sauna tai kylvetysmaksu on 10,00 /alle tunti ja 15,00 / yli tunti. Oikeudet maksujen muutoksiin v pidätetään. Kotihoidon tukipalvelut Ateria-, asiointi-, turva-, ja kylvetyspalvelut ovat kotihoidon tukipalveluita. Ateriapalvelussa ateriat kuljetetaan asiakkaan kotiin sovitun suunnitelman mukaan. Asiointipalveluja ovat esimerkiksi kauppa- tai apteekkiasioinnit. KMV- turvapalvelu hoitaa laiteasennukset, laitteiden poistot, hälytykset ja sovitut yökäynnit. Tukipalveluilla on kiinteä hinta. Tulot eivät vaikuta tukipalveluiden hintaan. 6

8 Kotihoidon muita palveluja Fysioterapeutti Kotihoidon asiakkailla on käytössään myös fysioterapeutin palvelut. Hän tekee toimintakykykartoituksia, toimintakyvyn seurantaa ja voi laatia vaikkapa henkilökohtaisen harjoitusohjelman asiakkaalle. Fysioterapeutin kautta voi saada henkilökohtaisen apuvälinekartoituksen ja saada tarvittaessa apua niiden hankintaan. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä muun kotipalvelutiimin ja kotihoidon lääkärin kanssa. p Kotiutushoitaja Kotiutushoitaja toimii asiakkaan, omaisten, kotihoidon tiimien sekä muiden yhteistyötahojen välisenä yhteyshenkilönä. Kotiutushoitaja kotiuttaa/sijoittaa asiakkaan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Kotiutushoitaja/sairaanhoitaja p Muistihoitaja/sairaanhoitaja Muistihoitaja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yksilöllisesti muistisairaan kuntoutumista tukevan hoito- ja palvelukokonaisuuden yhteistyössä kotihoidon ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Muistihoitaja arvioi muistisairauteen sairastuneen ihmisen kokonaistilanteen yhteistyössä vanhustyöhön erikoistuneen lääkärin kanssa. Virroilla ja Ruovedellä toimii yhteinen muistihoitaja. Muistihoitaja tekee tarvittaessa arviokäynnin asiakkaan kotiin. p. Muistihoitaja/sairaanhoitaja puh

9 4. PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO Palveluasuminen Honkalakoti ry omistaa kaksi palvelutaloa, toinen sijaitsee Ruoveden keskustassa (29 asuntoa) ja toinen Visuveden taajamassa (viisi asuntoa). Palvelutalo Honkala tarjoaa asukkaille kaikki tukipalvelut: ruokahuolto, siivous, pyykkipalvelu, saunotus, virkistys- ja kuntoutuspalvelut, sosiaalisen isännöinnin sekä turva- ja ovihälytinpalvelun. Hälytykset otetaan vastaan kotihoitoyksikössä. Asukkaiden kotihoidosta vastaa kuntasektori. Hakemuksia palveluasumiseen saa internetistä osoitteesta tai soittamalla Honkalan toimistoon p Vuokra-asuminen Honkalakoti -yhdistys omistaa Ruovedellä 59 vuokrarivitaloasuntoa ja ikäihmisten tarpeita vastaavan ryhmäkodin. Palvelutalon kotihoitotiimi Päivystyspuhelin Sairaanhoitaja Palvelutalon kotihoitotiimi huolehtii Honkalan palvelutalossa asuvien asukkaiden hoidosta ja huolenpidosta. Palvelut ja maksut ovat yhteneväiset kotihoidon maksujen kanssa. 8

10 Ryhmäkodit Kaukokoti (14 paikkaa) p Majakka (13 paikkaa) p Honkalantie 7, Ruovesi Asumispalveluohjaaja p Kaukokoti ja Majakka ovat keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköitä, joiden henkilökunta on perehtynyt muistisairauksien hoitamiseen. hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä. Ryhmäkodeissa asumisesta peritään vuokra, ateriatukipalvelumaksu sekä tulosidonnainen hoitomaksu. Lääkekuluista asukas saa Kelan korvaukset kuten kotihoidossa yleensäkin. Asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea sekä asumistukea kustannusten kattamiseksi. Vanhainkoti Ruoveden vanhainkoti Kotiranta Pöytäniementie Ruovesi Osastonhoitaja p Vanhainkoti sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä noin seitsemän kilometriä Ruoveden keskustasta Tampereelle päin. Vanhainkoti Kotirannassa on kolme yksikköä: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1964 ja peruskorjattu vuonna Automaattinen sammutusjärjestelmä on asennettu vuonna Vanhainkodilla on myös oma keittiö, jonka henkilökunta vastaa talon ateriapalveluista. 9

11 Koivukoti (19 paikkaa) Koivukoti on kodinomainen pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Koivukoti on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille. Asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hyvinvoinnista vastaa vanhustyöhön perehtynyt henkilökunta. Pyrimme ylläpitämään ja tukemaan ikäihmisen jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta. Henkilökunta Mäntykoti (12 paikkaa) Mäntykodissa tarjotaan ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista muistisairaille henkilöille. Mäntykodin tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen turvallisessa, rauhallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Henkilökunta Mäntykoti p Kuusikoti (11 paikkaa) Kuusikoti on Kotirannan psykogeriatrinen yksikkö. Tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista psyykkisesti sairaille vanhuksille, kehitysvammaisille ja muistisairaille henkilöille. Myös Kuusikodissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään ja tukemaan asukkaan jäljellä olevia voimavaroja. Henkilökunta Kuusikoti p

12 Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto 1 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja, p Terveyskeskuksen vuodeosasto 1 sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa. Ruoveden vuodeosasto 1 on 18-paikkainen akuuttiosasto, jossa hoidetaan: lyhytaikaispotilaita (tutkimus-, kuntoutus-, jatkohoito ym.) päivystyspotilaita Vuodeosastolle tullaan lääkärin lähetteellä. Ruoveden terveyskeskus, osasto 2 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja p Ruoveden terveyskeskuksen 2. kerroksessa sijaitseva osasto on sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarjoava vanhainkodin yksikkö. Yksikkö on jaettu toiminnan mukaan kahteen eri osastoon. Tyynelä (26 paikkaa) Tyynelä on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Tavoitteena on turvallinen, yksilöllinen ja toimintakykyä tukeva hoito ja hoiva laitosympäristössä. Hoitoa ja tukea voidaan antaa asukkaan elämän loppuun, saattohoitoa varten on varattu oma huone. Hoitohenkilökunta p Tämä osasto on suljettu remontin vuoksi talvella v

13 Toivola (15 paikkaa) Toivola on kuntouttavaa, lyhytaikaista hoitoa tarjoava yksikkö. Yksikön tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisiä terveyden ja hyvinvoinnin heikentyessä tilapäisesti. Yksikkö tukee myös ikäihmisten omaisten jaksamista. Yksikkömme tarjoaa sairaalajakson jälkeisen hoitopaikan ennen kotiin siirtymistä. Oma fysioterapeutti antaa yksilöllisiä kuntoutuspalveluja arkipäivisin. Hoitohenkilökunta p

14 5. PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Honkalakoti yhdistyksen toiminnan painopiste on Palvelutalo Honkalassa. Honkalan omille asukkaille tarjoamien palvelujen lisäksi Honkalassa tarjotaan erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja myös muille Ylä-Pirkanmaan alueen asukkaille. Yhdistyksen palvelutuotanto jakautuu seuraavasti: asumispalvelut ateriapalvelut apuvälinepalvelut tukipalvelusiivous pyykkipalvelut (palvelutalon asukkaat) saunotuspalvelut (palvelutalon asukkaat) kuntoutuspalvelut (kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus) kuntouttava päivätoiminta allasliikunta fysioterapia ja hierontapalvelut jäsenkorjaus liikuntaryhmät Asumispalvelut Kaikkiin yhdistyksen rivi- ja palvelutaloasuntoihin voi hakea Palvelutalo Honkalan toimistosta sekä kotihoidon toimipisteestä saatavilla vuokra-asuntohakemuksella. Koska asunnot ovat vuokra-asuntoja, asukkaat voivat hakea niihin tulojensa ja varallisuutensa niin edellyttäessä Kansaneläkelaitoksen asumistukea. 13

15 Tukipalvelut Ateriapalvelu Asukkaille tarjottu ateriapalvelu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kevyen päivällisen ja iltapalan. Palvelua on mahdollista saada jokaisena viikonpäivänä. Aterian voi joko nauttia ruokasalissa tai se tuodaan suoraan Honkalan palvelutalossa asuvien kotiin. Aterioiden valmistuksessa huomioidaan mahdolliset erityisruokavaliot. Palvelutalo Honkalan lounasravintola on avoinna kaikille arkisin klo Lounas sisältää lämpimän ruuan, runsaan salaattipöydän ja jälkiruuan. Viikon ruokalistan löydät internetistä osoitteesta Palvelutalo Honkala valmistaa ja myös toimittaa keskusta-alueelle (enintään 6km) lounasateriat. Palvelu on tarkoitettu senioriasiakkaille ja perustuu kirjalliseen sopimukseen. Lisätietoja Honkalan toimistosta p Siivouspalvelu Palvelutalo Honkala tuottaa siivouspalveluja. Palvelu painottuu palvelutalon omien kiinteistöjen ja asuntojen siivoukseen, mutta Honkalan kautta siivotaan tilauksesta myös ulkopuolisten asiakkaiden kotona, painopistealueena apua tarvitsevat ikäihmiset. Kotisiivous oikeuttaa kotitalousvähennykseen, jota asiakas voi hakea verovuoden päätyttyä. Tilaukset siivoustyönohjaaja p Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Kullekin osallistujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kartoitetaan mahdollinen avun ja tuen tarve kotona asumisen edistämiseksi. 14

16 Kuntouttavasta päivätoiminnasta vastaavat yhteistyössä fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja ja palveluohjaaja. Lisätietoja palvelutoiminnan esimies p Veteraanien ja sotainvalidien päivä- ja kuntoutuspalvelut Palvelutalo Honkalassa järjestetään veteraaneille ja sotainvalideille päivä- ja avokuntoutusta valtion talousarvioon vuosittain varatun määrärahan puitteissa. Kuntoutukseen valittavan tulee olla rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kela maksaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut. Maanantaisin klo järjestettävä veteraaniuinti on tarkoitettu veteraaneille, sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskille. Uintivuoro on maksuton. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa saat lisätietoa Palvelutalo Honkalasta palvelutoiminnan esimieheltä p Yleistietoa kuntoutuksesta saa myös Kelan palvelunumerosta p ma-pe klo 8-18 tai internetistä osoitteesta Lotta toiminnassa mukana olleiden kuntoutus Sotien aikana Lotta-palvelussa toimineilla naisilla on mahdollista saada kuntoutusta Lotta-Svärd-säätiön kautta. Kuntoutus järjestetään avokuntoutuksena Palvelutalo Honkalassa. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä toiminta sodan aikana, siviiliammatti sekä aikaisemmat kuntoutukset. Hakemukseen tulee liittää jäljennös mahdollisesta rintamapalvelutunnuksesta sekä lääkärinlausunto. Honkalan toimisto auttaa hakemusten täyttämisessä ja ne lähetetään osoitteeseen: Lotta-Svärd-säätiö, Mannerheimintie 93, Helsinki. p

17 Fysioterapia/jäsenkorjaus/hieronta/kuivakuppaus/kuumakivihieronta/intialainen päähieronta Fysioterapiassa on mahdollisuus saada yksilö- ja/tai ryhmäohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete, mutta ohjaus- ja neuvontakäynnille voi varat ajan ilman lähetettä. Hierontahoitoihin ei tarvita lääkärin lähetettä. Tiedustelut ja varukset Honkalan toimistosta p Liikuntaryhmät syksy 2014 Eläkeläisten istumajumppa on keskiviikkoisin klo Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Tasapainokoulu torstaisin klo ja Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Allasliikuntaryhmät ma klo 10.30, klo ja klo ti klo (Ruoveden Opisto) klo (Ruoveden Opisto) ke klo 9.00 to klo pe klo Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmiin Honkalan toimistoon p Tiistain ryhmiin ilmoittaudutaan Ruoveden opiston kautta. 16

18 Juhlien pitopaikka Palvelutalo Honkala toimii tilausravintolana ja järjestää kokouksia, perhejuhlia, illanviettoja, muistotilaisuuksia, pikkujouluja yms. Yhteydenotot Honkalan keittiöön p Yhteystiedot Palvelutalo Honkala Honkalantie 7, Ruovesi p Henkilökohtainen sähköposti on muotoa: 17

19 6. TERVEYSKESKUS Ruoveden terveyskeskus Ruovedentie 56,34600 Ruovesi Osastonhoitaja avopalvelut, p Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Palvelunumero p , käytössä myös takaisinsoittopalvelu Ajanvaraus arkisin klo 8-12, päivystys arkisin klo Reseptien uusinnat: uusinta tehdään ensisijaisesti soittamalla terveyskeskuksen palvelunumeroon, p klo Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Laboratoriopalvelut tuottavat Fimlab Laboratoriot Oy Laboratoriopalvelut vain ajanvarauksella Varaa aika netissä osoitteessa: tai puhelimitse p Laboratoriovastausten tiedustelut arkisin klo p Röntgen Ajanvaraus puh Ruoveden röntgen avoinna joka toinen viikko, muulloin kuvaukset Virtain terveyskeskuksen röntgenissä, puh

20 Muut terveyskeskuspalvelut Päihdehoitaja Ruoveden terveyskeskus, Ruovedentie 56 (neuvolan 2. krs) Vastaanotto ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Soittoaika arkisin klo p Mielenterveystoimisto Ruovedentie 56 (neuvolan 2.krs) Ruoveden terveyskeskuksen mielenterveystoimisto tarjoaa mielenterveyden palveluja. Työryhmään kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi ja psykiatrian erikoislääkäri. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella, psykiatrin vastaanotolle lääkärin lähetteellä. Soittoaika hoitajat arkisin klo , p tai Soittoaika psykologi arkisin klo , p Terveyskeskuksen aikuisvastaanotto Ruovedentie 56 (neuvolan 1. krs) Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin p Aikuisvastaanotolla tehdään korvahuuhteluja ja annetaan lääkeinjektioita. Aikuisneuvolan palveluihin kuuluu myös rokotuspalvelut (neuvonta ja rokottaminen). Aikuisneuvolan kautta voi ilmoittautua painonhallintaryhmiin. Terveydenhoitaja voi antaa todistuksen lapsen sairaudesta työnantajaa varten. Aikuisen terveystarkastukset ja verenpaineen seuranta toteutetaan lääkärin lähetteen mukaisesti. Neuvolan ja lääkäreiden vastaanoton aulassa on verenpaineen mittauspiste, joka on vapaasti käytettävissä. Henkilökunta neuvoo tarvittaessa oikean mittaustekniikan opastamisessa. 19

21 Diabeteshoitajan vastaanotto Terveyskeskuksen neuvolassa Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin klo p Diabeteshoitajan vastaanotto maanantai, keskiviikko ja torstai Sydänhoitajan vastaanotto tiistai ja perjantai Diabetestarvikejakelu torstaisin klo Ilmaisvälinejakelu Lääkärin lähetteellä voi saada hoitotarvikkeita ilmaisjakeluna. Tällaisia tarvikkeita ovat mm. diabetesvälineet, vaipat, katetrit, avannetarvikkeet. Jakelu tapahtuu tiistaisin ja torstaisin tai sopimuksen mukaan terveyskeskuksen poliklinikalta. Sovithan ajan p INR -vastaukset ja Marevan -annostuksen ohjaus Mikäli asiakkaalla ei ole omaseurantaa, terveyskeskuksen hoitaja ottaa INR -koetta seuraavana päivänä yhteyttä asiakkaan asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon. Mikäli hoitaja ei tavoita asiakasta klo 15:een mennessä, tulee asiakkaan itse ottaa yhteyttä terveyskeskuksen poliklinikalle numeroon Ravitsemusterapia Ruovedentie 56 (neuvolan 1.krs) Ravitsemusneuvonta toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Ravitsemusneuvonnan yhdyshenkilönä toimii diabeteshoitaja. 20

22 Puheterapia Puheterapeutin vastaanotto toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Vastaanottotilat terveyskeskuksen neuvolan tiloissa, 1.krs. Fysioterapia Ruovedentie 56, Ruovesi p Fysioterapiatoiminta edistää ja tukee kuntalaisten toiminta- ja työkykyä. Fysioterapiayksikön palvelut Ennaltaehkäisevä toiminta: kuntoneuvola (neuvonta, ohjaus ja tutkiminen) yksilöterapiana avoterveydenhuollon asiakkaille ja vuodeosaston potilaille. Fysioterapiaryhmät Kotikäynnit (toimintakykyarvio, apuvälinetarve) Apuvälinepalvelut (lainaus, käytön opastus) Lääkinnällinen kuntoutus (kuntoutussuunnitelman mukaisesti) Kaikki palvelut ajanvarauksella Hammaslääkärien vastaanotot Hakatie 2 A, Ruovesi Hammashoitolan ajanvaraus puh , hammashoitolan toimisto klo Hammashoitoaikoja on saatavana klo 8-14 välisenä aikana. Toivomme asiakkaiden ajoittavan muut kuin päivystystä koskevat puhelunsa klo 10 jälkeen. Kiireellinen hammashuollon päivystys viikonloppuisin (la-su), arki-iltaisin klo ja arkipyhinä klo 8-12 TAYS Ensiapu Acuta (Teiskontie 35, Tampere). Ajanvaraus p

23 7. ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO Terveyskeskuksessa annetaan lakisääteinen kiireellinen hoito kotipaikkakunnasta riippumatta arkisin klo 8-16:00. Muuna aikana TAYS/ensiapu Acuta, Teiskontie 35, K-rakennus. p Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit hoidetaan kotikunnassa, ellei asiakkaalla ole omasta terveyskeskuksesta saatua hoitosopimusta, joka oikeuttaa asiointiin muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla. 8. YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA Terveystalo Ruovesi Honkalantie 6,34600 Ruovesi Ajanvaraus p tai netissä:www.terveystalo.com Kurun Lääkäripalvelu Oy Kauppatie 4,34300 Kuru Ajanvaraus joka päivä klo 8-18, p Vastaanotto Kurussa ilman ajanvarausta maanantaisin klo 16-18, muina päivinä ajanvarauksella. Oriveden lääkäriasema Oy Keskustie 39, Orivesi Ajanvaraukset p Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16, lauantaipäivystys Optikon ja silmälääkärin palvelut Optikko Kuoppamäki Honkalantie 6, Ruovesi, p , ti ja to 9-17 Ruoveden silmäasema, optikon ja silmälääkärin palvelut Ruovedentie 13, Ruovesi Ajanvaraus p

24 9. KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu työnohjaaja Petri Luuppala s-posti: petri.luuppala(ät)ruovesi.fi paja Avoinna arkisin klo Teemme piha- ja ympäristönhoitotöitä sekä erilaisia korjaus- ja aputöitä. Valmistamme myyntiin erilaisia puutöitä, kuten mm. roskakatoksia, huvimajoja, koirankoppeja ja postilaatikkotelineitä. Työtehtävistä laskutamme hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollisen kilometrikorvauksen. Tyttöjen paja Amanda Ruovedentie 19, p työnohjaaja p ompelimo/kierrätys p siivouspalvelu Työnohjaaja Hanna Saarinen, s-posti: hanna.saarinen(ät)ruovesi.fi. Avoinna ma pe klo pajamyymälä ompelimo siivouspalvelu omaperäiset lahjat, käyttö- ja sisustusesineet roolipukujen vuokraus kankaanpainanta kudonta, neuletyöt Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. 23

25 Kierrätyskeskus Ruovedentie 19 Työpaja Amandan yhteydessä puukoululla p Avoinna arkisin Mikropaja Ruovedentie 19 p s-posti: Tietokoneen huollot, päivitykset, asennukset, jne. Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. 24

26 10. YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA M. Ylä-tulijoki, p siistiminen asiointipalvelu Palvelun hinta 29 / h Siivouspalvelu Eila Arhonen, p Asiointipalvelu Siivouspalvelu Visuveden kotipalvelu, Mervi Kujala- Lamberg, p Aloitamme 2014 kesäkuun alussa vanhanajan kotipalvelua. siivous- ym. kotityöt asiointipalvelua kylvetys Maatalouden Tili- ja pestipalvelu Ky Hannu ja Maija-Liisa Koivunen Hannu, p Maija-Liisa, p Kiinteistö- ja kotipalvelua, myös vapaa-aikakiinteistöille Hopea-aurinko osk, p Mökkitalkkaripalvelut Siivouspalvelut Ompelimo, suutari Jarkon puutyö T:mi, p Remontti- ja mökkitalkkaripalvelut Minikaivurityöt Siivouspalvelua 25

27 11. KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET KELA Käyntiosoite Ruovedentie 13,34600 Ruovesi (ks. yhteispalvelupiste) Postiosoite PL 577, Tampere Faksi: Jos haluat ottaa puhelimitse yhteyttä, soita Kelan palvelunumeroihin. Soittoaika ma pe kello Toimistoihin ei voi soittaa. Tärkeitä palvelunumeroita: Sairastaminen Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset (taksimatkojen tilaus), sairauspäiväraha ja erityishoitoraha Omaisen kuoltua Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke Vammaistuet Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus Eläkeasiat Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja takuueläke), kuntoutustuki, eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeellä Kela voi maksaa eläkkeellä olevalle muutakin rahallista tukea, kuten hoitotuki ja asumistuki. Lisätietoja eläkkeistä saat palvelunumerosta

28 Eläkkeensaajan hoitotuki Hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä tukemaan hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuen voi saada vain eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Myös laitoshoidossa oleville voidaan maksaa Kelan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. perushoitotuki noin 62 /kk korotettu hoitotuki noin 155 /kk ylin hoitotuki noin 327 /kk. (vuosi 2014) Hoitotuki on verotonta tuloa. Hakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto, C-todistus. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistukea on mahdollisuus saada Suomessa asuva pienituloinen 65 vuotta täyttänyt henkilö tai alle 65-vuotias eläkkeensaaja. Asumistuen määrään vaikuttaa eläkkeensaajan tulot ja omaisuus, perhesuhteet ja hakijan asumismenot. Lääkekulujen korvaukset Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 610 euroa vuonna Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista esittäessään Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea takautuvasti puolen vuoden ajan. 27

29 Maksukatto Terveydenhuollon maksukatto vuonna 2014 on 679 euroa/kalenterivuosi. Alle 18- vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukattoon lasketaan mukaan Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut fysioterapiamaksut sarjahoidon maksut sairaalan poliklinikkamaksut päiväkirurgian maksut lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa yö- ja päivähoidon maksut kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa Hammashoitomaksut sairaankuljetusmaksut lääkärintodistusmaksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja hammaskuvantamistutkimukset. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Kun maksukatto on täyttynyt Asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 16,10 euron hoitopäivämaksu (v.2014). Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. 28

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva

Ikäihmisten sosiaaliturva Ikäihmisten sosiaaliturva 2015 Tietoa ikäihmisten sosiaaliturvasta Maalahdessa Maalahden kunta, sosiaaliosasto, Malminkatu 5, 66100 Maalahti Kotipalvelu ja tukipalvelut Yhteyshenkilöt: Kotipalveluohjaaja

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Onni muuttaa Wiitalinnaan

Onni muuttaa Wiitalinnaan Onni muuttaa Wiitalinnaan Alkusanat Esitteen tarkoituksena on luoda katsausta Wiitalinnaan: sen palveluihin, käytäntöihin sekä selventää asumismuodon vaihtumisesta aiheutuvaa sopimus-, tuki- ja hakemusviidakkoa.

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2013 Sisältö 1 KOTIHOITO... 3 1.1 Kotisairaanhoito... 3 1.2 Kodinhoitoapu... 3 1.3 Maksut... 4 2 IKÄIHMISTEN TUKIPALVELUT... 5 2.1 Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas Isonkyrön kunta Vanhusneuvosto 2016 ASUNNOT sivu Kunnan vuokra-asunnot 3 Kesterikin asunnot 3 Laurilanmäen asunnot.. 3 HARRASTETOIMINTA. 3 ISONKYRÖN KUNNANVIRASTO.. 3 JOUKKOLIIKENNEPALVELUT..

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot