Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm"

Transkriptio

1 41/2012 TALONMIEHEN PALKKAAMINEN KUNTALAISILLE Anttila Pirkko Perusturvajohtajan vastaus: Pirkko Anttila esittää kuntalaisaloitteessaan, että kuntaan palkattaisiin sellainen talonmies, jonka palveluita (lumitöitä, ruohonleikkausta yms.) kuntalaiset voisivat käyttää esim. 6 euron tuntihintaan. Vastauksena voidaan todeta, että valitettavasti kunnan voimavarat eivät riitä kaikkeen, vaan joudutaan keskittymään kunnan ydintehtävien toteuttamiseen. Talonmiespalvelu kuntalaisille ei kuulu tällaisiin ydintehtäviin. Kilpailulainsäädännön mukaan kunta ei saa harjoittaa palkkatuella yritysten kanssa kilpailevaa toimintaa. Ohjaammekin kuntalaisia tarvittaessa käyttämään Limingan kunnassa toimivia kiinteistöhuollon yrityksiä, joilta myös yksityishenkilöt voivat ostaa palvelua. Näihin yksityishenkilöt saavat verotuksessa kotitalousvähennyksen. 162/2012 PYÖRÄTIE OJANPERÄNKANKAALTA LIMINGANPORTILLE Hänninen Eija Lähetetty ELY-keskukselle. 203/2012 SELKÄMAANTIEN KOMPOSTIALUEELLE VALVONTAKAMERA Saari Veli Teknisen johtajan vastaus: Harkitaan laitteen hankintaa. Kompostialueen tilannetta seurataan. 208/2012 LEA-KOULU TUPOKSEEN Hurskainen Mari Aloitteen tekijä esittää, että Tupoksen koulun jäädessä parissa vuodessa pieneksi lisätilaa rakennettaisiin pikkukoululaisten ehdoilla. Hän on kuullut ratkaisusta LEA-koulu eli Lastentarha, Esikoulu ja Alkeisopetus ja esittää Saunarannan alueelle tehtäväksi muunneltavan LEA-koulun Sivistysjohtajan vastaus: Tupoksen koululla on vielä tiloja perusopetusta varten. Lisäksi varhaiskasvatuksen käytössä on useita luokkatiloja, jotka voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön. Kunnassa tehdään tällä valtuustokaudella oppimis- ja koulutusympäristön kehittämissuunnitelma,

2 jossa arvioidaan myös tilatarvetta eri alueilla. Tupoksen tulevaisuuden tarpeet ja erilaiset vaihtoehdot arvioidaan tässä yhteydessä. 265/2012 FRISBEEGOLFRATA TUPOKSEEN Valtanen Toni Hallintojohtajan vastaus: Kiitokset aloitteestanne koskien Tupoksen frisbeegolfrataa. Limingan kunta on laatimassa vuoden 2013 aikana liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä linjataan erityyppisten liikunta-alueiden kehittäminen ja myös uusien lajien harrastusmahdollisuudet. Suunnitelman pohjaksi on toteutettu kuntalaisille liikuntapaikkakysely, jonka tulokset huomioidaan suunnitelman valmistelussa. Tarkoituksena on tuoda suunnitelman luonnos keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi vielä vuoden 2013 aikana, jolloin myös kuntalaiset voivat ottaa kantaa suunnitelmaan. 321/2012 STRATEGIA JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT NÄKYVÄSTI KUNNAN NETTISIVUILLE Tikkanen Petteri Hallintojohtajan vastaus: Esille nostamasi asia koskien kuntastrategian ja käyttösuunnitelmien löytymistä kunnan nettisivuilta on ajankohtainen ja tärkeä. Kunnan nettisivuille on nyt lisätty suunnittelua ohjaavat keskeiset asiakirjat: kunnanvaltuuston hyväksymä uusi kuntastrategia, talousarvio ja hyvinvointikertomus. Kuntalaisten osallistumista ja kuulemista pyritään lisäämään seuraavalla valtuustokaudella mm. lisäämällä sähköisiä palveluja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla ehdotuksesi mukaisesti kunnan nettisivuilla oleva portaali, johon kuntalaiset voisivat jättää mielipiteitään. Tällaisen portaalin valmistelu huomioidaan jatkotyössä. 324/2012 KEHITYSVAMMAISILLE NUORILLE AIKUISILLE ASUMISPALVELUYKSIKKÖ JA Rönkkö Anna-Maria TUKIASUNTOJA LIMINKAAN Perusturvajohtajan vastaus: Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että 1) Limingan kunta hankkii ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta kehitysvammaisten asumispalvelut. 2) Limingassa on neljä kehitysvammaisille tarkoitettua erillistä ympärivuorokautista autetun asumisen yksikköä (Ystäväntien palvelukoti ja Ryhmäkoti TuposVilla).

3 3) Lisäksi tarvittaessa on ostettu asumispalvelua myös lähikunnista. 4) Kehitysvammaisia asuu myös itsenäisesti kunnan vuokraamissa asunnoissa. Heille on räätälöity tarpeen mukainen tuki. 5) Jokaiselle kehitysvammaiselle myös nuorille aikuisille pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä asumisratkaisu. 326/2012 TUOMIKOSKENTIEN OJAN SYVENTÄMINEN Dahl Krista ja Pekka Kysymys olisi naapurista Krankantie 1 ja sieltä tulevista hulevesistä meidän tontille Tuomikoskentie 8. Olemme käyneet useasti tiedustelemassa kunnan teknisellä toimistolla asiasta, mutta mitään ei ole kuulunut eikä näkynyt. Olemme käsittäneet että Krankantie 1 nuorisiseuratalon tontti kuuluu kunnalle- Kiinteistön sade- ja sulamisvedet eivät saa aiheuttaa haittaa naapurille. Ne on imeytettävä omalla tontilla tai johdettava yleiseen sadevessiviemäriin tai avo-ojaan. Näin ei tapahdu Krankantie 1 nuorisoseuranpihassa, koska hulevedet pääsevät tulemaan meidän tontille Tekninen johtaja: Toimenpiteet tehty. Asia kunnossa. 332/2012 LINNUKAN PÄIVÄKODIN ILMASTOINNIN KORJAUS Jylkäs-Kiuru Satu Uusi Linnukan päiväkoti on toiminut kohta vuoden uusissa toimitiloissa. Olen ihmetellyt, miten ikkunat ovat huurussa syksystä kevääseen lähes päivittäin. Ja ilman laatu on erittäin huono heti ulko-ovesta sisään astuessa. Onko uusi toimitila kohta homeessa? Kenen vastuulla on ilmastoinnin korjaus? Teknisen johtajan vastaus: Rakennus rakennettu uusien energiamääräysten mukaisesti. Ikkunoiden u-arvo 0,8. Talon sisäinen lämpö ei pääse ikkunan ulkopintaan, jolloin ikkuna ulkopinnaltaan jäätyy tai huurtuu. Ongelma ei aiheuta sisärakenteille vaurioitumisriskiä koska ikkuna on sisältä täysin kuiva. Asiaan haemme kuitenkin korjausmenetelmää, jolla ikkunoiden toimivuus valon antajana varmistuu. Tuulikaapin ongelma tutkittu, ei aiheuta toimenpiteitä

4 334/2012 RAJAOJA HONKITIE 7 JA NIITTYRANNANTIEN 3 KIINTEISTÖÄ Ruotsalainen Seija Sade- ja sulamisvesien juoksuttaminen rajaojaan on haitta Honkitie 7 kiinteistölle. Jokaisen kiinteistön on johdettava sadevedet oman tontin sadevesikaivoon Teknisen johtajan vastaus: Katualueen ojat on aukaistu. Tonttien sisäiset kuivatusjärjestelyt kuuluvat tontin omistajalle. 35/2013 VAATIMUS KUNNOLLISEN MELUNSUOJAVALLIN RAKENTAMINEN ALA-TEMMEKSELLE Pirkola Piia ja Sirviö Markus Ala-Temmeksen Marttilanhaan asutusalueen melunsuojaus ei ole riittävä. Asutusalueella etenkin nelostietä lähinnä olevien talojen pihalle kantautuva 4-tien liikenteen aiheuttama meteli on sietämätön, ja raskaan liikenteen, mm. rekkojen ja kuorma-autojen aiheuttama meteli kuuluu häiritsevästi myös sisälle asti. Kovimmillaan meteli on etenkin iltaisin ja öisin, jolloin liikenteessä olevien autojen nopeus on kovempi, muun liikenteen ollessa vähäisempää. Ely-keskuksen mukaan viimeisimmän tietyön jälkeen tehty tienlevennys nostaa todennäköisesti autojen nopeuksia entisestään. TL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Ala-Temmeksen asuntoalueelle tehdään meluntorjunta selvitys. Meluntorjuntaselvityksen perusteella päätetään miten alueen meluntorjuntaa voidaan ehkäistä. KH Kunnanhallitus päätti, että Ala-Temmeksen asuntoalueelle tehdään meluntorjuntaselvitys. Meluntorjuntaselvityksen perusteella päätetään, miten alueen meluntorjuntaa voidaan edistää. 69/2013 VÄISTÄMISVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN ALA-TEMMEKSELLÄ Karppinen Arto Teen aloitteen väistämisvelvoitteen muuttamisesta Alatemmeksellä Kaskentien, Peltonen ja Väentuvantien risteyksessä siten, että Kaskentieta kulkevilla olisi väistämisvelvollisuus. Syy: Asutus ja tiellä kävellen tai pyörällä liikkuvien kulkijoiden etenkin lasten /koululaisten määrä on huomattavasti lisääntynyt Marttilanhaka-Latohaka -Riihihaka suunnalla. Näkyvyys Peltotieltä Kaskentielle ja Kaskentieltä Peltotielle on huono. Lisäksi olisi hyvä saada alueelle varoituskylttejä (esim. Varo lapsia /koululaisia), nopeusrajoitusmerkki Kaskentieltä nelostielle päin tuleville kulkuneuvoille.

5 TL Ensimmäisinä toimenpiteinä voidaan jo toteuttaa aluenopeusrajoituksen alentaminen 30 km/h. Nopeusrajoituksen alentamista puoltaa alueella kasvanut kevytliikenne ja koulun sijainti kaavaalueella. Lisäksi toteutetaan Lapsia liikenteessä varoitusmerkin asentaminen Kaskentien alkupäähän. Lisäksi toteutetaan tämän vuoden (2013) aikana valaistuksen parantaminen Kaskentien-Peltotien liittymäalueella. Kevyenliikenteenväylän rakentaminen ei ole tämän vuoden investointiohjelmassa, eikä sitä ole ollut mukana myöskään lähivuosien alustavassa ohjelmassa. Jkpp-väylä voidaan ottaa ohjelmaan mukaan tulevaisuuden investointiohjelmaan lautakunnan hyväksyessä määräraha 74/2013 AIRSOFT-ALUE LIMINKAAN Palo Peetu ja Pirkola Severi Airsoft on harrastus, jossa netissä pelaamisen sijaan saadaan liikuntaa ja raitista ilmaa. Limingasta puuttuu kuitenkin paikka, jossa airsoftia voisi harrastaa. Lähin pelialue on Kempeleessä, jossa liminkalaiset nuoret ovat mm. Etsivä -nuorisotyön kanssa käyneet pelaamassa. Pelissä käytetään suojavarusteita, sillä siinä ammutaan muovikuulilla, joten tarvitsisimme aidatun alueen, johon muut maastossa liikkujat eivät harhautuisi kesken pelin. Löytyisikö Limingasta airsoftiin sopivaa aluetta? Hallintojohtajan vastaus: Kiitokset aloitteestanne koskien airsoft-aluetta. Limingan kunta on laatimassa vuoden 2013 aikana liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä linjataan erityyppisten liikunta-alueiden kehittäminen ja myös uusien lajien harrastusmahdollisuudet. Suunnitelman pohjaksi on toteutettu kuntalaisille liikuntapaikkakysely, jonka tulokset huomioidaan suunnitelman valmistelussa. Tarkoituksena on tuoda suunnitelman luonnos keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi vielä vuoden 2013 aikana, jolloin myös kuntalaiset voivat ottaa kantaa suunnitelmaan. 191/2013 SUOJATIEMERKINNÄT Nikkilä Matti Pyydän, että kunta tekisi suojatiemerkinnät Pajutien ja Harakkatien välille ja Teeritien ja Taalintien väliin Kedonperäntien yli. Vaaratilanteita tapahtuu, kun lapset ylittävät Kedonperäntietä.

6 Aloite lähetetty ELY-keskukselle. 200/2013 NOPEUSRAJOITUS ERILÄNPERÄNTIELLE Vanhala Kalle Aloite lähetetty ELY-keskus/Risto Leppänen, koska kyseessä on valtion tie. 227/2013 KOULUKYYTI OJANPERÄNKANKAAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN 1. JA 2. LUOKAN Laukkanen Sanna ja OPPILAILLE Narva Anna-Elina Kunnioittaen pyydämme Limingan kunnan sivistyslautakuntaa järjestämään koulukuljetuksen Ojanperänkankaan esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Sivistyslautakunta on päättänyt (50/20.01/ ), että maksuton kuljetus järjestetään vastaisuudessa esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokkalaisille, joiden koulumatka on yli 3 km. Viimeiset puolitoista vuotta (1/2012-5/2013) maksuton kuljetus on järjestetty oppilaille, joiden koulumatka on yli 2,5 km kattaen näin koko Ojanperänkankaan alueen. Vuonna 2011 ja sitä edellä sinä vuosina kuljetus on järjestetty oppilaille, joiden matka on yli 3 km. Tällöin Ojanperänkankaalta mm. Käpälärinteellä asuvat esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokkalaiset lapset ovat kuuluneet maksuttomaan koulukuljetukseen kulkien Linnukan kouluun. Tällä hetkellä kunnan kanta on se, että Ojanperänkankaan lapset eivät kuljetukseen kuulu. Miksi kuitenkin edeltävinä vuosina lapset ovat kyytiin päässeet, vaikka 3 km ei ole täyttynyt? Onko syynä se, että lapsia alueelta tulee joka vuosi enemmän ja enemmän kouluun ja kunta on katsonut tämän liian suureksi kustannukseksi? Eikö ole hieman epäreilua lapsia kohtaan, että olet sattunut syntymään "huonolla " vuodelle ja nyt et kuljetusta sitten saa, kun kunnan kanta on tänä vuonna tämä. Entä jos tulevina vuosina kilometri rajaa lasketaan jälleen syystä jos toisesta 2,5km, ja tällöin Ojanperänkankaan lapset ovat automaattisesti oikeutettuja kyydin. Matka Ojanpeänkankaalta Linnukan koululle on pienelle koululaiselle pitkä oli matka sitten tasan 3 km tai 2,9 km. Talvisaikaan peltojen poikki kulkeva pyörätie on tuulen lennättämän lumen vuoksi usein tukossa. Tällöin aikuisenkin on haastavaa kulkea siinä. Myös talven kovilla pakkasilla tuuli lisää pakkasen purevuutta, jolloin peltojen poikki kulkeminen on todella jäätävä kokemus. Ja näillä pelloilla tuulee lähes aina sekä kesällä että talvella. Keväisin pahimpina tulvavuosina 8-tien alittavat alikulut voivat olla veden vallassa, jolloin 8-tien joutuu ylittämään. Linnukan koululle on tehty pyörille parkkialue Ojanperänkankaalta katsottuna koulun taakse, joten käytännössä koululaisten matka on pidempi kuin koulun portilta mitattuna oleva matka.

7 Useat perheet ovat muuttaneet Ojanperänkankaan alueelle siinä luulossa, että ainakin pienille koululaisille tulee tänne lähitulevaisuudessa oma korttelikoulu, mutta koulua ei ole näkyvissä juuri nyt kun sitä eniten tarvittaisiin. Nyt myös oikeus koulukuljetukseenkin otetaan pois ja mahdollisesti ensi lukukaudesta eteenpäin maksullisen kuljetuksen mahdollisuus poistuu. Tuntuu kuin tänne alueelle Selkäsentien varteen tehdyt linja -autopysäkit olisi tehty vain kiusaksi. Tulevina vuosina tästä asiasta tullaan käymään keskustelua mikä talo saa ja mikä ei saa kuljetusta. Se, että naapurista pääsee kuljetukseen ja viereisen talon lapset kulkevat ilmalla kuin ilmalla jalan tai pyörällä saattaa lapset eriarvoiseen asemaan, koska kyse voi olla vain metristä parista. Käytännössä matka kuitenkin on lähes sama. Mietinpä tässä tilannetta, jolloin ekaluokkalaiseni kulki yksin pyörällä tätä kolmen kilometrin matkaa, koska muut luokkakaverit saivat kuljetuksen asuen juurikin Käpälärinteellä. Toivoisin, että tällaiset tilanteet eivät pääsisi toistumaan. Toivoisimme, että tämä jokavuotinen arpapeli loppuisi sillä, että kunta tekisi pysyvän päätöksen Ojanperänkankaan kuljetuksen osalta. Helpottaisi myös rehtorin arkea, että ei joka vuosi tarvitsisi jauhaa samasta asiasta ja käydä mittailemassa eri talojen tonteille matkaa. Joten pyydämme Limingan kuntaa lapsiystävällisenä kuntana järjestämään kuljetuksen kaikille Ojanperänkankaalla asuville pienille koululaisille ympärivuoden. ja samasta asiasta toinen aloite: EHDOTAN, ETTÄ ESIKOULU- JA EKALUOKKALAISTEN KOULUKYYDIN KILOMETRIRAJA OLISI 2,5KM Karsikas Tommi SL Sivistyslautakunta on käsitellyt koulukuljetuksia kokouksessaan / 16 ja päättänyt, että kuljetus järjestetään niille luokan oppilaille ja esikoululaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Edellisenä lukuvuonna kilometriraja on ollut 2,5 km. Aikaisempina vuosina rajana on ollut 3 km. Lautakunnan päätös 3 km:n rajasta on paluu vanhaan käytäntöön, joka on edellisinä vuosina todettu toimivaksi. Aiempina vuosina, kun Ojanperänkankaan tiestö ei ollut vielä täysin rakennettu ja ei niin ollen ollut lautakunnan päätöksen mukaisessa turvallisessa kunnossa eikä yleisessä käytössä, koulumatka mitattiin Selkäsentien mukaisesti kulkevaa pyörätietä pitkin. Pyörätien valmistuttua koulumatka mitataan nyttemmin Hännänhuipun Ojanperänraitin Aittarinteen Tasaisentien mukaisesti, jolloin lautakunnan päätöksen mukaisesti kolmen kilometrin raja ylittyy noin sata metriä ennen Ojanperän kankaan takana kulkevaa sähkölinjaa. Kolmen kilometrin raja ylittyy ennen Hakolan tietä ja Hakolan tien varressa olevat oppilaat

8 ovat kuljetukseen oikeutettuja karttaohjelmalla mitattuna. Näin ollen osa Laulurinne tien varressa asuvista oppilaista ei ole maksuttomaan oppilaskuljetukseen oikeutettuja riippuen siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperänraitin vai Selkäsentien kautta. Jokaisessa epäselvässä tapauksessa koulumatka on mitattu ensin kunnan nettisivulla olevan karttaohjelman avulla ja tarvittaessa mitattu ajaen ja gps:llä mitaten. Hirvinevan suunnasta tuleva kouluauto on ottanut ja ottaa myös itsemaksavia asiakkaita, ja niin ollen kouluautossa on voinut kulkea myös alle kolmen kilometrin koulumatkan oppilaitakin itsemaksavina asiakkaina. Osa kunnanvaltuutettuja on arvioinut erilaisia koulukuljetuksien järjestämisvaihtoehtoja. Kunnanvaltuustolle pidettiin koulutustilaisuus ns. Eva-menetelmästä (Valtuuston ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksen teossa), jonka jälkeen arvioitiin koulukuljetuksia eri näkökulmista. Arvioinnissa käsiteltiin luokan oppilaiden ja esikoululaisten seuraavat kuljetusvaihtoehdot: 1) lukuvuoden kuljetukset (2,5 km), 2) lukuvuoden kuljetukset (3 km), 3) perusopetuslain mukainen kuljetus (5 km, Oulun seudun kuljetusraja lv ). Ryhmätöiden ja keskustelujen lopputuloksena todettiin lukuvuodelle päätetetty vaihtoehto kokonaisuudessaan parhaimmaksi. Päätös: Sivistyslautakunta päätti, ettei koulukuljetuspäätöstä muuteta luokan oppilaiden ja esikoululaisten kuljetusrajana pysyy 3 km. Epäselvissä tapauksissa rehtorit mittaavat ja tarkistavat matkat. Laukkasen ja Narvan oikaisuvaatimus : Vaatimukset: Vaadimme kyseiseen päätökseen selvennystä seuraavan lauseen kohdalla: Näin ollen osa Laulurinne tien varrella ei ole maksuttomaan oppilaskuljetukseen oikeutettuja riippuen siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperän raitin tai Selkäsentien kautta. Tarkoittaako lause sitä, että osa Laulurinnetien varrella asuvista on oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen ja jos on niin mikä osa ja millä perusteella? Ja tarkoittaako lause sitä, että oppilas saa valita mitä reittiä pitkin matka mitataan riippun siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperänraitin tai Selkäsentien kautta? Olemme mitanneet polkupyörän matkamittarilla, jonka mittautarkkuus on 10 metriä, reitin koulun

9 portilta Kauppakatu-Peräkyläntie-Lumijoentien viereinen pyörätie-selkäsentie-tasaisentie-perunatie- Kankaanlaita-Aurankääntö-Laulurinne. Kolme kilometriä tulee täyteen Laulurinteen ja Hännänhuipun risteyksessä jättäen näin Laulurinteen pois ilmaisen kuljetuksen piiristä. Vaadimme kyseiseen päätökseen yksiselitteisen vastauksen kyytien osalta. Vaadimme myös, että kunnan on järjestettävä maksuton kuljetus Ojanperänkankaan esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Vaatimusten perusteet: Perusteena kyydin järjestämiseksi on, että sivistyslautakunta omassa päätöksessään toteaa seuraavaa aiempina vuosina kun Ojanperänkankaan tiestö ei ollut vielä täysin rakennettu ja ei niin ollen ollut lautakunnan päätöksen mukaisessa turvallisessa kunnossa eikä yleisessä käytössä koulumatka mitattiin Selkäsentien mukaisesti kulkevaa pyörätietä pitkin. Syksyllä 2011 Ojanperänkankaan tiestö on ollut samanlaisessa kuosissa kuin nytkin ja tuolloin mm. Käpälärinteellä asuvat oppilaat saivat maksuttoman kuljetuksen tämän aiemman sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Joten tämän perusteella koko Ojanperänkankaan alueen pienten oppilaiiden tulisi kyyti saada edelleen. Huomautettakoon vielä, että Selkäsentien mukaisesti kulkeva pyörätie päättyy Ahonrinteen kohdalle. SL Sivistyslautakunnan hyväksymässä Limingan kunnan kuljetusoppaassa on määritelty koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet, jotka koskevat kaikkia kunnan alueita. Koulumatkat mitataan aina lyhintä jalankulkukelpoisinta, turvallisinta ja yleisessä käytössä olevaa reittiä oppilaan kodin portilta koulun portille. Matkan mittaamiseen käytetään ensisijaisesti kunnan sivuilla olevaa karttapalvelua, matka mitataan käytössä olevia tieyhteyksiä pitkin. Epäselvissä tapauksissa aluerehtorit mittaavat matkan. Mittaustulosten yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kannalta on tärkeää, että sama henkilö tarkistaa matkat samoja periaatteita noudattaen ja samoja mittalaitteita käyttäen. Huoltajat ilmoittavat oppilastietolomakkeessa kunnan karttapalvelun kautta mitatun koulumatkan pituuden. Koulukuljetus määräytyy huoltajan ilmoittaman pituuden mukaan. Rajatapauksissa kuljetusoikeudet tarkistetaan ja mahdolliset virheelliset päätökset oikaistaan, olipa sitten kyseessä kuljetusedun saaminen tai menettäminen. Muutoksia Ojanperänkankaan kuljetuksiin on tuonut alikulun valmistuminen: koulumatkat lyhenivät ja turvallisuus lisääntyi. Alueen tiestö on jalankulkukelpoista. Aluerehtorit ja sivistysjohtaja ovat käyneet läpi Ojanperän alueen kuljetuksia. Tarkistettu koulukuljetusetu koskee kiinteistöjä osoitteissa Laulurinne ja Aurankääntö

10 Päätös: Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Koulukuljetus järjestetään niille Ojanperänkankaan esikoululaisille ja 1. ja 2. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km. Ojanperänkankaalla asuvien oppilaiden kuljetusetu määritellään voimassa olevan koulukuljetusoppaan mukaisesti samalla tavoin kuin muuallakin asuvien. SL Oulun hallinto-oikeus on toimittanut Limingan kunnalle päätöksensä (päätösnumero13/0455/1, diaarinumero 00894/13/2299) Sanna Laukkasen ja Elina Narvan kunnallisvalituksesta koskien Limingan sivistyslautakunnan päätöstä Sivistyslautakunta on käsitellyt Sanna ja Paavo Laukkasen sekä Anna-Elina ja Tuomas Narvan aloitetta, jossa he pyytävät lautakuntaa järjestämään koulukuljetuksen kaikille Ojanperänkankaan esikoululaisille ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa Sanna Laukkanen ja Anna-Elina Narva ovat vaatineet sivistyslautakuntaa muuttamaan koulukuljetuspäätöstään heidän vaatimalla tavalla. Lisäksi he ovat vaatineet hallinto-oikeudelta määräystä, että lautakunnan koulukuljetusta koskevissa päätöksissä ja koulukuljetusoppaassa on mainittava mittauksen lähtöpiste ja käytettävät mittalaitteet ja tekniikka. Hallinto-oikeus on päättänyt poistaa sivistyslautakunnan tekemään päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja poistaa valituksenalaisen ohjeen ja jättää siitä tehdyn valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus perustelee kantaansa mm. sillä, että kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ja että koulukuljetusta koskeva sivistyslautakunnan päätös on periaatepäätöksen luontoinen ohje järjestettäessä oppilaiden koulukuljetuksia. Niiden oppilaiden kohdalla, joiden osalta on vaadittu tekemään yleisluotoisesta ohjeesta poikkeava päätös koulukuljetuksesta, tekee asiasta päättävä viranomainen erikseen muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös: Lautakunta merkitsi tiedoksi Oulun hallinto-oikeuden päätöksen ( ).

11 303/2013 JUKURINTIEN TULEE SIIRTYÄ KOKONAAN LIMINGAN KUNNAN HOIDETTAVAKSI/ Laukkanen Anna-Liisa VAATIMUS/ ALOITE "Vaatimus: Jukurintien tulee siirtyä kokonaan Limingan kunnan hoidettavaksi. Perustelut: Tupos ABC:n läheisyydessä oleva Jukurintie ei täytä enää yksityistien kriteereitä kunnan tiealueella tapahtuneiden lukuisten maanostojen ja kaavoituksen vuoksi. Tie on noin 1,5 kilometriä pitkä ja se on entistä Tupos-Tyrnäväntietä, joka tehtiin yksityistieksi vuonna 2003 moottoritien muuttaessa tältä osin Tyrnäväntien linjausta. Nyttemmin kunta on ostanut maita ja kaavoittanut noin 1/2-osan tieosuuden osalta ja tehnyt omilla toimenpiteillään Jukurintiestä läpikulkutien. Jukurintiehen on tehty Tuposkorva ja kevyenliikenteen liittymä. Lisäksi uudemmassa kaavassa on suunnitelmissa tehdä silta jolloin myös rakenteilla oleva Pikkaralantie yhtyisi Jukurintiehen. Kunta on ostanut tänä vuonna vielä huomattavan suuren maa-alueen ja omistaa suurimmalta osin maat tästä kaavoittamattomastakin tieosuudesta. Kunnan toimesta muun liikenteen lisäksi on ollut ja on edelleen runsaasti raskasta liikennettä. Esim. Inex-terminaalille ja betonitehtaalle kunta antoi rakennusluvat vaikka kunnalla ei ole ollut osoittaa muuta tietä käytettäväksi kuin tämä Jukurintie. Kuntakin käytti pääasiassa Jukurintietä rakentaessaan Tuposkorvantietä. Kunta on viime vuonna kustantanut ensimmäisen kaavan osalta aurauksen eli aurauttanut 1/2 osan Jukurintiestä. Muuta korvausta kunta ei ole maksanut eikä osallistunut tien kunnostamiseen lupauksesta huolimatta. Muusta kuin tienvarsiniitoista ja viitoituksesta koko tien osalta ovat vastanneet tien varrella asuvat neljän talon asukkaat. On kohtuutonta, että muutamat asukkaat joutuvat kustantamaan aurauksen ja muun kunnossapidon kaavoittamattomalta tieosuudelta vaikka kunta on pääasiallisin omistaja tälläkin loppuosan tieosuudella." TL Jukurintie on asemakaava-alueen katua kaavan mukaisesti Pikkaraisentien tulevan tieliittymän kohdalta noin 50 metriä Tyrnävän suuntaan, yhteensä n.700m. Jukurintien toinen pää moottoritietä kohti on tien päähän asti kaava-alueen katua (Jukurintie 15). Muu osa Jukurintiestä on yksityistietä n.650m. Yksityistien osalle ei ole kunnan toimesta aiheutunut muita merkittäviä vaurioita kuin vain nykyisen Inexin rakennuksen rakentamisen ajan liikenteestä. Näistä aiheutuneet päällystevauriot on korjattu urakoitsijan toimesta (Lujatalo). Jukurintiellä on myös tehty maakaapelointia DNA:n rakennuttamana, joista aiheutuneet päällystevauriot tiessä on myös korjattu. Jukurintien yksityistien osa on merkitty liikennemerkeillä selkeästi läpiajokieltoon (moottoriajoneuvolla ajo kielletty, tonteille ajo sallittu). Tällöin muu liikenne yksityistien osalla on liikennemerkein kielletty. Jukurintien kunnossapitovastuut jaetaan kaava-alueen osan ja yksityistien osan tienpitäjien mukaisesti, yksityistien osalta yksityistiekunta yksityistielain mukaisesti. Kunta vastaa tienpitäjänä asemakaava-alueen kaduista ja teistä. Yksityistien kunnossapidon hoitaminen kunnan hoitosopimuksella edellyttää, että se täyttää valtionavun saamisen edellytykset, jotka ovat seuraavat:

12 - yksityistielle on perustettu tieosakkaiden tiekunta - yksityistien pituus vähintään 1km - tien varrella on oltava vähintään kolme pysyvästi asuttua asuntoa Jukurintielle ei ole perustettu tiekuntaa ja yksityistien pituus on alle 1km, joten ko. yksityistie ei täytä hoitosopimuksen kriteerejä. 315/2013 ESITYS VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ LINNUKAN PÄIVÄKODISSA Määttä Anu Aloitteen tekijä on saanut hoitopaikan lapselleen Lintupuiston päiväkodista, joka on ainoa vuorohoitoa tarjoava päiväkoti Limingassa. Ystävät ja tuttavat ovat kertoneet, että Lintupuiston päiväkodissa on hometta saneerauksesta huolimatta. Hän esittää, että vuorohoito järjestettäisiin puhtaissa uusissa tiloissa Linnukan päiväkodissa Varhaiskasvatusjohtajan vastaus: Kiitos palautteesta. Limingassa vuorohoito on keskitetty yhteen yksikköön, Lintupuiston päiväkotiin. Lintupuiston päiväkodissa on tehty viime vuonna ja tänä keväänä mittavia remontteja, joista lisätietoja voitte saada kiinteistöpäällikkö Antti Sangilta p tai tekninen johtaja Simo Pölläseltä p He vastaavat kunnan kiinteistöistä. Terveystarkastaja on ollut tietoinen ongelmista ja mitä korjauksia tiloihin on tehty. Tilat ovat hyväksytty päiväkotikäyttöön. Lain mukaan vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka, mutta itse hoitopaikkaa vanhemmat eivät voi päättää ja kaikkia vanhempien toiveita ei valitettavasti pystytä aina toteuttamaan. Perheet voivat toki toivoa missä hoitopaikka sijaitsisi ja mikä hoitomuoto olisi paras (perhepäivähoito/ päiväkoti), mutta näitä toiveita ei siis voida aina toteuttaa. Jos asiakas ei ota tarjottua päivähoitopaikkaa vastaan, niin siitä tulisi ilmoittaa kirjallisesti.

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015. KOKOUSAIKA Maanantai 8.6.2015 klo 18.00-19.35. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 5/2015. KOKOUSAIKA Maanantai 8.6.2015 klo 18.00-19.35. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 5/2015 KOKOUSAIKA Maanantai 8.6.2015 klo 18.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 38 Vuorotteluvapaan myöntäminen 39 Anomukset koulukuljetukseen

Lisätiedot

Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut:

Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut: TAUSTAA OPPILASKULJETUKSEN PERUSTEILLE Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut: Jyväskylän kaupungin alueella 0-2-luokan oppilaat saivat kunnan koulukuljetuksen,

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 6/2015 52. Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 6/2015 52. Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10 6/2015 52 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj. Lehtonen Jukka Leppämäki Mauri Mikkola Satu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta 43 Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18-20.50 (kahvitauko 19.25-19.45) Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36-52 Mikkola

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 28.1.2016 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Tuntikehys perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2015-2016... 2 20 Vararehtorien nimeäminen Perälän ja Äystön kouluihin...

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2014 111 (Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta)

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2014 111 (Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta) Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2014 111 (Kenttälän yksityistien selvityspyyntö

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus 1

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus 1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.06.2015 klo 11.30-11.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 68 Valtuustoaloite eroperheiden koululaisten

Lisätiedot

Saapunut aloite Juuan kunnan iltapäivätoiminnan kuukausimaksun muuttamisesta

Saapunut aloite Juuan kunnan iltapäivätoiminnan kuukausimaksun muuttamisesta Sivistyslautakunta 69 16.06.2015 Sivistyslautakunta 94 27.10.2015 Sivistyslautakunta 103 24.11.2015 Saapunut aloite Juuan kunnan iltapäivätoiminnan kuukausimaksun muuttamisesta 201/32.329/2015 Sivltk 69

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 21.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 21.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 21.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Oikaisuvaatimukset teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää mm. Itänevantien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito, Viljanen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 Kokousaika 15.6.2016 kello 18.00 18.09 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 23.05.2016 klo 17:30-18:12 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Viitanen

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone.

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone. 4/2010 35 Tekninen lautakunta Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja Buuri

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot