Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm"

Transkriptio

1 41/2012 TALONMIEHEN PALKKAAMINEN KUNTALAISILLE Anttila Pirkko Perusturvajohtajan vastaus: Pirkko Anttila esittää kuntalaisaloitteessaan, että kuntaan palkattaisiin sellainen talonmies, jonka palveluita (lumitöitä, ruohonleikkausta yms.) kuntalaiset voisivat käyttää esim. 6 euron tuntihintaan. Vastauksena voidaan todeta, että valitettavasti kunnan voimavarat eivät riitä kaikkeen, vaan joudutaan keskittymään kunnan ydintehtävien toteuttamiseen. Talonmiespalvelu kuntalaisille ei kuulu tällaisiin ydintehtäviin. Kilpailulainsäädännön mukaan kunta ei saa harjoittaa palkkatuella yritysten kanssa kilpailevaa toimintaa. Ohjaammekin kuntalaisia tarvittaessa käyttämään Limingan kunnassa toimivia kiinteistöhuollon yrityksiä, joilta myös yksityishenkilöt voivat ostaa palvelua. Näihin yksityishenkilöt saavat verotuksessa kotitalousvähennyksen. 162/2012 PYÖRÄTIE OJANPERÄNKANKAALTA LIMINGANPORTILLE Hänninen Eija Lähetetty ELY-keskukselle. 203/2012 SELKÄMAANTIEN KOMPOSTIALUEELLE VALVONTAKAMERA Saari Veli Teknisen johtajan vastaus: Harkitaan laitteen hankintaa. Kompostialueen tilannetta seurataan. 208/2012 LEA-KOULU TUPOKSEEN Hurskainen Mari Aloitteen tekijä esittää, että Tupoksen koulun jäädessä parissa vuodessa pieneksi lisätilaa rakennettaisiin pikkukoululaisten ehdoilla. Hän on kuullut ratkaisusta LEA-koulu eli Lastentarha, Esikoulu ja Alkeisopetus ja esittää Saunarannan alueelle tehtäväksi muunneltavan LEA-koulun Sivistysjohtajan vastaus: Tupoksen koululla on vielä tiloja perusopetusta varten. Lisäksi varhaiskasvatuksen käytössä on useita luokkatiloja, jotka voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön. Kunnassa tehdään tällä valtuustokaudella oppimis- ja koulutusympäristön kehittämissuunnitelma,

2 jossa arvioidaan myös tilatarvetta eri alueilla. Tupoksen tulevaisuuden tarpeet ja erilaiset vaihtoehdot arvioidaan tässä yhteydessä. 265/2012 FRISBEEGOLFRATA TUPOKSEEN Valtanen Toni Hallintojohtajan vastaus: Kiitokset aloitteestanne koskien Tupoksen frisbeegolfrataa. Limingan kunta on laatimassa vuoden 2013 aikana liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä linjataan erityyppisten liikunta-alueiden kehittäminen ja myös uusien lajien harrastusmahdollisuudet. Suunnitelman pohjaksi on toteutettu kuntalaisille liikuntapaikkakysely, jonka tulokset huomioidaan suunnitelman valmistelussa. Tarkoituksena on tuoda suunnitelman luonnos keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi vielä vuoden 2013 aikana, jolloin myös kuntalaiset voivat ottaa kantaa suunnitelmaan. 321/2012 STRATEGIA JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT NÄKYVÄSTI KUNNAN NETTISIVUILLE Tikkanen Petteri Hallintojohtajan vastaus: Esille nostamasi asia koskien kuntastrategian ja käyttösuunnitelmien löytymistä kunnan nettisivuilta on ajankohtainen ja tärkeä. Kunnan nettisivuille on nyt lisätty suunnittelua ohjaavat keskeiset asiakirjat: kunnanvaltuuston hyväksymä uusi kuntastrategia, talousarvio ja hyvinvointikertomus. Kuntalaisten osallistumista ja kuulemista pyritään lisäämään seuraavalla valtuustokaudella mm. lisäämällä sähköisiä palveluja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla ehdotuksesi mukaisesti kunnan nettisivuilla oleva portaali, johon kuntalaiset voisivat jättää mielipiteitään. Tällaisen portaalin valmistelu huomioidaan jatkotyössä. 324/2012 KEHITYSVAMMAISILLE NUORILLE AIKUISILLE ASUMISPALVELUYKSIKKÖ JA Rönkkö Anna-Maria TUKIASUNTOJA LIMINKAAN Perusturvajohtajan vastaus: Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että 1) Limingan kunta hankkii ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta kehitysvammaisten asumispalvelut. 2) Limingassa on neljä kehitysvammaisille tarkoitettua erillistä ympärivuorokautista autetun asumisen yksikköä (Ystäväntien palvelukoti ja Ryhmäkoti TuposVilla).

3 3) Lisäksi tarvittaessa on ostettu asumispalvelua myös lähikunnista. 4) Kehitysvammaisia asuu myös itsenäisesti kunnan vuokraamissa asunnoissa. Heille on räätälöity tarpeen mukainen tuki. 5) Jokaiselle kehitysvammaiselle myös nuorille aikuisille pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä asumisratkaisu. 326/2012 TUOMIKOSKENTIEN OJAN SYVENTÄMINEN Dahl Krista ja Pekka Kysymys olisi naapurista Krankantie 1 ja sieltä tulevista hulevesistä meidän tontille Tuomikoskentie 8. Olemme käyneet useasti tiedustelemassa kunnan teknisellä toimistolla asiasta, mutta mitään ei ole kuulunut eikä näkynyt. Olemme käsittäneet että Krankantie 1 nuorisiseuratalon tontti kuuluu kunnalle- Kiinteistön sade- ja sulamisvedet eivät saa aiheuttaa haittaa naapurille. Ne on imeytettävä omalla tontilla tai johdettava yleiseen sadevessiviemäriin tai avo-ojaan. Näin ei tapahdu Krankantie 1 nuorisoseuranpihassa, koska hulevedet pääsevät tulemaan meidän tontille Tekninen johtaja: Toimenpiteet tehty. Asia kunnossa. 332/2012 LINNUKAN PÄIVÄKODIN ILMASTOINNIN KORJAUS Jylkäs-Kiuru Satu Uusi Linnukan päiväkoti on toiminut kohta vuoden uusissa toimitiloissa. Olen ihmetellyt, miten ikkunat ovat huurussa syksystä kevääseen lähes päivittäin. Ja ilman laatu on erittäin huono heti ulko-ovesta sisään astuessa. Onko uusi toimitila kohta homeessa? Kenen vastuulla on ilmastoinnin korjaus? Teknisen johtajan vastaus: Rakennus rakennettu uusien energiamääräysten mukaisesti. Ikkunoiden u-arvo 0,8. Talon sisäinen lämpö ei pääse ikkunan ulkopintaan, jolloin ikkuna ulkopinnaltaan jäätyy tai huurtuu. Ongelma ei aiheuta sisärakenteille vaurioitumisriskiä koska ikkuna on sisältä täysin kuiva. Asiaan haemme kuitenkin korjausmenetelmää, jolla ikkunoiden toimivuus valon antajana varmistuu. Tuulikaapin ongelma tutkittu, ei aiheuta toimenpiteitä

4 334/2012 RAJAOJA HONKITIE 7 JA NIITTYRANNANTIEN 3 KIINTEISTÖÄ Ruotsalainen Seija Sade- ja sulamisvesien juoksuttaminen rajaojaan on haitta Honkitie 7 kiinteistölle. Jokaisen kiinteistön on johdettava sadevedet oman tontin sadevesikaivoon Teknisen johtajan vastaus: Katualueen ojat on aukaistu. Tonttien sisäiset kuivatusjärjestelyt kuuluvat tontin omistajalle. 35/2013 VAATIMUS KUNNOLLISEN MELUNSUOJAVALLIN RAKENTAMINEN ALA-TEMMEKSELLE Pirkola Piia ja Sirviö Markus Ala-Temmeksen Marttilanhaan asutusalueen melunsuojaus ei ole riittävä. Asutusalueella etenkin nelostietä lähinnä olevien talojen pihalle kantautuva 4-tien liikenteen aiheuttama meteli on sietämätön, ja raskaan liikenteen, mm. rekkojen ja kuorma-autojen aiheuttama meteli kuuluu häiritsevästi myös sisälle asti. Kovimmillaan meteli on etenkin iltaisin ja öisin, jolloin liikenteessä olevien autojen nopeus on kovempi, muun liikenteen ollessa vähäisempää. Ely-keskuksen mukaan viimeisimmän tietyön jälkeen tehty tienlevennys nostaa todennäköisesti autojen nopeuksia entisestään. TL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Ala-Temmeksen asuntoalueelle tehdään meluntorjunta selvitys. Meluntorjuntaselvityksen perusteella päätetään miten alueen meluntorjuntaa voidaan ehkäistä. KH Kunnanhallitus päätti, että Ala-Temmeksen asuntoalueelle tehdään meluntorjuntaselvitys. Meluntorjuntaselvityksen perusteella päätetään, miten alueen meluntorjuntaa voidaan edistää. 69/2013 VÄISTÄMISVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN ALA-TEMMEKSELLÄ Karppinen Arto Teen aloitteen väistämisvelvoitteen muuttamisesta Alatemmeksellä Kaskentien, Peltonen ja Väentuvantien risteyksessä siten, että Kaskentieta kulkevilla olisi väistämisvelvollisuus. Syy: Asutus ja tiellä kävellen tai pyörällä liikkuvien kulkijoiden etenkin lasten /koululaisten määrä on huomattavasti lisääntynyt Marttilanhaka-Latohaka -Riihihaka suunnalla. Näkyvyys Peltotieltä Kaskentielle ja Kaskentieltä Peltotielle on huono. Lisäksi olisi hyvä saada alueelle varoituskylttejä (esim. Varo lapsia /koululaisia), nopeusrajoitusmerkki Kaskentieltä nelostielle päin tuleville kulkuneuvoille.

5 TL Ensimmäisinä toimenpiteinä voidaan jo toteuttaa aluenopeusrajoituksen alentaminen 30 km/h. Nopeusrajoituksen alentamista puoltaa alueella kasvanut kevytliikenne ja koulun sijainti kaavaalueella. Lisäksi toteutetaan Lapsia liikenteessä varoitusmerkin asentaminen Kaskentien alkupäähän. Lisäksi toteutetaan tämän vuoden (2013) aikana valaistuksen parantaminen Kaskentien-Peltotien liittymäalueella. Kevyenliikenteenväylän rakentaminen ei ole tämän vuoden investointiohjelmassa, eikä sitä ole ollut mukana myöskään lähivuosien alustavassa ohjelmassa. Jkpp-väylä voidaan ottaa ohjelmaan mukaan tulevaisuuden investointiohjelmaan lautakunnan hyväksyessä määräraha 74/2013 AIRSOFT-ALUE LIMINKAAN Palo Peetu ja Pirkola Severi Airsoft on harrastus, jossa netissä pelaamisen sijaan saadaan liikuntaa ja raitista ilmaa. Limingasta puuttuu kuitenkin paikka, jossa airsoftia voisi harrastaa. Lähin pelialue on Kempeleessä, jossa liminkalaiset nuoret ovat mm. Etsivä -nuorisotyön kanssa käyneet pelaamassa. Pelissä käytetään suojavarusteita, sillä siinä ammutaan muovikuulilla, joten tarvitsisimme aidatun alueen, johon muut maastossa liikkujat eivät harhautuisi kesken pelin. Löytyisikö Limingasta airsoftiin sopivaa aluetta? Hallintojohtajan vastaus: Kiitokset aloitteestanne koskien airsoft-aluetta. Limingan kunta on laatimassa vuoden 2013 aikana liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä linjataan erityyppisten liikunta-alueiden kehittäminen ja myös uusien lajien harrastusmahdollisuudet. Suunnitelman pohjaksi on toteutettu kuntalaisille liikuntapaikkakysely, jonka tulokset huomioidaan suunnitelman valmistelussa. Tarkoituksena on tuoda suunnitelman luonnos keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi vielä vuoden 2013 aikana, jolloin myös kuntalaiset voivat ottaa kantaa suunnitelmaan. 191/2013 SUOJATIEMERKINNÄT Nikkilä Matti Pyydän, että kunta tekisi suojatiemerkinnät Pajutien ja Harakkatien välille ja Teeritien ja Taalintien väliin Kedonperäntien yli. Vaaratilanteita tapahtuu, kun lapset ylittävät Kedonperäntietä.

6 Aloite lähetetty ELY-keskukselle. 200/2013 NOPEUSRAJOITUS ERILÄNPERÄNTIELLE Vanhala Kalle Aloite lähetetty ELY-keskus/Risto Leppänen, koska kyseessä on valtion tie. 227/2013 KOULUKYYTI OJANPERÄNKANKAAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN 1. JA 2. LUOKAN Laukkanen Sanna ja OPPILAILLE Narva Anna-Elina Kunnioittaen pyydämme Limingan kunnan sivistyslautakuntaa järjestämään koulukuljetuksen Ojanperänkankaan esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Sivistyslautakunta on päättänyt (50/20.01/ ), että maksuton kuljetus järjestetään vastaisuudessa esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokkalaisille, joiden koulumatka on yli 3 km. Viimeiset puolitoista vuotta (1/2012-5/2013) maksuton kuljetus on järjestetty oppilaille, joiden koulumatka on yli 2,5 km kattaen näin koko Ojanperänkankaan alueen. Vuonna 2011 ja sitä edellä sinä vuosina kuljetus on järjestetty oppilaille, joiden matka on yli 3 km. Tällöin Ojanperänkankaalta mm. Käpälärinteellä asuvat esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokkalaiset lapset ovat kuuluneet maksuttomaan koulukuljetukseen kulkien Linnukan kouluun. Tällä hetkellä kunnan kanta on se, että Ojanperänkankaan lapset eivät kuljetukseen kuulu. Miksi kuitenkin edeltävinä vuosina lapset ovat kyytiin päässeet, vaikka 3 km ei ole täyttynyt? Onko syynä se, että lapsia alueelta tulee joka vuosi enemmän ja enemmän kouluun ja kunta on katsonut tämän liian suureksi kustannukseksi? Eikö ole hieman epäreilua lapsia kohtaan, että olet sattunut syntymään "huonolla " vuodelle ja nyt et kuljetusta sitten saa, kun kunnan kanta on tänä vuonna tämä. Entä jos tulevina vuosina kilometri rajaa lasketaan jälleen syystä jos toisesta 2,5km, ja tällöin Ojanperänkankaan lapset ovat automaattisesti oikeutettuja kyydin. Matka Ojanpeänkankaalta Linnukan koululle on pienelle koululaiselle pitkä oli matka sitten tasan 3 km tai 2,9 km. Talvisaikaan peltojen poikki kulkeva pyörätie on tuulen lennättämän lumen vuoksi usein tukossa. Tällöin aikuisenkin on haastavaa kulkea siinä. Myös talven kovilla pakkasilla tuuli lisää pakkasen purevuutta, jolloin peltojen poikki kulkeminen on todella jäätävä kokemus. Ja näillä pelloilla tuulee lähes aina sekä kesällä että talvella. Keväisin pahimpina tulvavuosina 8-tien alittavat alikulut voivat olla veden vallassa, jolloin 8-tien joutuu ylittämään. Linnukan koululle on tehty pyörille parkkialue Ojanperänkankaalta katsottuna koulun taakse, joten käytännössä koululaisten matka on pidempi kuin koulun portilta mitattuna oleva matka.

7 Useat perheet ovat muuttaneet Ojanperänkankaan alueelle siinä luulossa, että ainakin pienille koululaisille tulee tänne lähitulevaisuudessa oma korttelikoulu, mutta koulua ei ole näkyvissä juuri nyt kun sitä eniten tarvittaisiin. Nyt myös oikeus koulukuljetukseenkin otetaan pois ja mahdollisesti ensi lukukaudesta eteenpäin maksullisen kuljetuksen mahdollisuus poistuu. Tuntuu kuin tänne alueelle Selkäsentien varteen tehdyt linja -autopysäkit olisi tehty vain kiusaksi. Tulevina vuosina tästä asiasta tullaan käymään keskustelua mikä talo saa ja mikä ei saa kuljetusta. Se, että naapurista pääsee kuljetukseen ja viereisen talon lapset kulkevat ilmalla kuin ilmalla jalan tai pyörällä saattaa lapset eriarvoiseen asemaan, koska kyse voi olla vain metristä parista. Käytännössä matka kuitenkin on lähes sama. Mietinpä tässä tilannetta, jolloin ekaluokkalaiseni kulki yksin pyörällä tätä kolmen kilometrin matkaa, koska muut luokkakaverit saivat kuljetuksen asuen juurikin Käpälärinteellä. Toivoisin, että tällaiset tilanteet eivät pääsisi toistumaan. Toivoisimme, että tämä jokavuotinen arpapeli loppuisi sillä, että kunta tekisi pysyvän päätöksen Ojanperänkankaan kuljetuksen osalta. Helpottaisi myös rehtorin arkea, että ei joka vuosi tarvitsisi jauhaa samasta asiasta ja käydä mittailemassa eri talojen tonteille matkaa. Joten pyydämme Limingan kuntaa lapsiystävällisenä kuntana järjestämään kuljetuksen kaikille Ojanperänkankaalla asuville pienille koululaisille ympärivuoden. ja samasta asiasta toinen aloite: EHDOTAN, ETTÄ ESIKOULU- JA EKALUOKKALAISTEN KOULUKYYDIN KILOMETRIRAJA OLISI 2,5KM Karsikas Tommi SL Sivistyslautakunta on käsitellyt koulukuljetuksia kokouksessaan / 16 ja päättänyt, että kuljetus järjestetään niille luokan oppilaille ja esikoululaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Edellisenä lukuvuonna kilometriraja on ollut 2,5 km. Aikaisempina vuosina rajana on ollut 3 km. Lautakunnan päätös 3 km:n rajasta on paluu vanhaan käytäntöön, joka on edellisinä vuosina todettu toimivaksi. Aiempina vuosina, kun Ojanperänkankaan tiestö ei ollut vielä täysin rakennettu ja ei niin ollen ollut lautakunnan päätöksen mukaisessa turvallisessa kunnossa eikä yleisessä käytössä, koulumatka mitattiin Selkäsentien mukaisesti kulkevaa pyörätietä pitkin. Pyörätien valmistuttua koulumatka mitataan nyttemmin Hännänhuipun Ojanperänraitin Aittarinteen Tasaisentien mukaisesti, jolloin lautakunnan päätöksen mukaisesti kolmen kilometrin raja ylittyy noin sata metriä ennen Ojanperän kankaan takana kulkevaa sähkölinjaa. Kolmen kilometrin raja ylittyy ennen Hakolan tietä ja Hakolan tien varressa olevat oppilaat

8 ovat kuljetukseen oikeutettuja karttaohjelmalla mitattuna. Näin ollen osa Laulurinne tien varressa asuvista oppilaista ei ole maksuttomaan oppilaskuljetukseen oikeutettuja riippuen siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperänraitin vai Selkäsentien kautta. Jokaisessa epäselvässä tapauksessa koulumatka on mitattu ensin kunnan nettisivulla olevan karttaohjelman avulla ja tarvittaessa mitattu ajaen ja gps:llä mitaten. Hirvinevan suunnasta tuleva kouluauto on ottanut ja ottaa myös itsemaksavia asiakkaita, ja niin ollen kouluautossa on voinut kulkea myös alle kolmen kilometrin koulumatkan oppilaitakin itsemaksavina asiakkaina. Osa kunnanvaltuutettuja on arvioinut erilaisia koulukuljetuksien järjestämisvaihtoehtoja. Kunnanvaltuustolle pidettiin koulutustilaisuus ns. Eva-menetelmästä (Valtuuston ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksen teossa), jonka jälkeen arvioitiin koulukuljetuksia eri näkökulmista. Arvioinnissa käsiteltiin luokan oppilaiden ja esikoululaisten seuraavat kuljetusvaihtoehdot: 1) lukuvuoden kuljetukset (2,5 km), 2) lukuvuoden kuljetukset (3 km), 3) perusopetuslain mukainen kuljetus (5 km, Oulun seudun kuljetusraja lv ). Ryhmätöiden ja keskustelujen lopputuloksena todettiin lukuvuodelle päätetetty vaihtoehto kokonaisuudessaan parhaimmaksi. Päätös: Sivistyslautakunta päätti, ettei koulukuljetuspäätöstä muuteta luokan oppilaiden ja esikoululaisten kuljetusrajana pysyy 3 km. Epäselvissä tapauksissa rehtorit mittaavat ja tarkistavat matkat. Laukkasen ja Narvan oikaisuvaatimus : Vaatimukset: Vaadimme kyseiseen päätökseen selvennystä seuraavan lauseen kohdalla: Näin ollen osa Laulurinne tien varrella ei ole maksuttomaan oppilaskuljetukseen oikeutettuja riippuen siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperän raitin tai Selkäsentien kautta. Tarkoittaako lause sitä, että osa Laulurinnetien varrella asuvista on oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen ja jos on niin mikä osa ja millä perusteella? Ja tarkoittaako lause sitä, että oppilas saa valita mitä reittiä pitkin matka mitataan riippun siitä, kuljetaanko koulumatka Kankaanlaidan, Ojanperänraitin tai Selkäsentien kautta? Olemme mitanneet polkupyörän matkamittarilla, jonka mittautarkkuus on 10 metriä, reitin koulun

9 portilta Kauppakatu-Peräkyläntie-Lumijoentien viereinen pyörätie-selkäsentie-tasaisentie-perunatie- Kankaanlaita-Aurankääntö-Laulurinne. Kolme kilometriä tulee täyteen Laulurinteen ja Hännänhuipun risteyksessä jättäen näin Laulurinteen pois ilmaisen kuljetuksen piiristä. Vaadimme kyseiseen päätökseen yksiselitteisen vastauksen kyytien osalta. Vaadimme myös, että kunnan on järjestettävä maksuton kuljetus Ojanperänkankaan esi- ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Vaatimusten perusteet: Perusteena kyydin järjestämiseksi on, että sivistyslautakunta omassa päätöksessään toteaa seuraavaa aiempina vuosina kun Ojanperänkankaan tiestö ei ollut vielä täysin rakennettu ja ei niin ollen ollut lautakunnan päätöksen mukaisessa turvallisessa kunnossa eikä yleisessä käytössä koulumatka mitattiin Selkäsentien mukaisesti kulkevaa pyörätietä pitkin. Syksyllä 2011 Ojanperänkankaan tiestö on ollut samanlaisessa kuosissa kuin nytkin ja tuolloin mm. Käpälärinteellä asuvat oppilaat saivat maksuttoman kuljetuksen tämän aiemman sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Joten tämän perusteella koko Ojanperänkankaan alueen pienten oppilaiiden tulisi kyyti saada edelleen. Huomautettakoon vielä, että Selkäsentien mukaisesti kulkeva pyörätie päättyy Ahonrinteen kohdalle. SL Sivistyslautakunnan hyväksymässä Limingan kunnan kuljetusoppaassa on määritelty koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet, jotka koskevat kaikkia kunnan alueita. Koulumatkat mitataan aina lyhintä jalankulkukelpoisinta, turvallisinta ja yleisessä käytössä olevaa reittiä oppilaan kodin portilta koulun portille. Matkan mittaamiseen käytetään ensisijaisesti kunnan sivuilla olevaa karttapalvelua, matka mitataan käytössä olevia tieyhteyksiä pitkin. Epäselvissä tapauksissa aluerehtorit mittaavat matkan. Mittaustulosten yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kannalta on tärkeää, että sama henkilö tarkistaa matkat samoja periaatteita noudattaen ja samoja mittalaitteita käyttäen. Huoltajat ilmoittavat oppilastietolomakkeessa kunnan karttapalvelun kautta mitatun koulumatkan pituuden. Koulukuljetus määräytyy huoltajan ilmoittaman pituuden mukaan. Rajatapauksissa kuljetusoikeudet tarkistetaan ja mahdolliset virheelliset päätökset oikaistaan, olipa sitten kyseessä kuljetusedun saaminen tai menettäminen. Muutoksia Ojanperänkankaan kuljetuksiin on tuonut alikulun valmistuminen: koulumatkat lyhenivät ja turvallisuus lisääntyi. Alueen tiestö on jalankulkukelpoista. Aluerehtorit ja sivistysjohtaja ovat käyneet läpi Ojanperän alueen kuljetuksia. Tarkistettu koulukuljetusetu koskee kiinteistöjä osoitteissa Laulurinne ja Aurankääntö

10 Päätös: Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Koulukuljetus järjestetään niille Ojanperänkankaan esikoululaisille ja 1. ja 2. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km. Ojanperänkankaalla asuvien oppilaiden kuljetusetu määritellään voimassa olevan koulukuljetusoppaan mukaisesti samalla tavoin kuin muuallakin asuvien. SL Oulun hallinto-oikeus on toimittanut Limingan kunnalle päätöksensä (päätösnumero13/0455/1, diaarinumero 00894/13/2299) Sanna Laukkasen ja Elina Narvan kunnallisvalituksesta koskien Limingan sivistyslautakunnan päätöstä Sivistyslautakunta on käsitellyt Sanna ja Paavo Laukkasen sekä Anna-Elina ja Tuomas Narvan aloitetta, jossa he pyytävät lautakuntaa järjestämään koulukuljetuksen kaikille Ojanperänkankaan esikoululaisille ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa Sanna Laukkanen ja Anna-Elina Narva ovat vaatineet sivistyslautakuntaa muuttamaan koulukuljetuspäätöstään heidän vaatimalla tavalla. Lisäksi he ovat vaatineet hallinto-oikeudelta määräystä, että lautakunnan koulukuljetusta koskevissa päätöksissä ja koulukuljetusoppaassa on mainittava mittauksen lähtöpiste ja käytettävät mittalaitteet ja tekniikka. Hallinto-oikeus on päättänyt poistaa sivistyslautakunnan tekemään päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja poistaa valituksenalaisen ohjeen ja jättää siitä tehdyn valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus perustelee kantaansa mm. sillä, että kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ja että koulukuljetusta koskeva sivistyslautakunnan päätös on periaatepäätöksen luontoinen ohje järjestettäessä oppilaiden koulukuljetuksia. Niiden oppilaiden kohdalla, joiden osalta on vaadittu tekemään yleisluotoisesta ohjeesta poikkeava päätös koulukuljetuksesta, tekee asiasta päättävä viranomainen erikseen muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös: Lautakunta merkitsi tiedoksi Oulun hallinto-oikeuden päätöksen ( ).

11 303/2013 JUKURINTIEN TULEE SIIRTYÄ KOKONAAN LIMINGAN KUNNAN HOIDETTAVAKSI/ Laukkanen Anna-Liisa VAATIMUS/ ALOITE "Vaatimus: Jukurintien tulee siirtyä kokonaan Limingan kunnan hoidettavaksi. Perustelut: Tupos ABC:n läheisyydessä oleva Jukurintie ei täytä enää yksityistien kriteereitä kunnan tiealueella tapahtuneiden lukuisten maanostojen ja kaavoituksen vuoksi. Tie on noin 1,5 kilometriä pitkä ja se on entistä Tupos-Tyrnäväntietä, joka tehtiin yksityistieksi vuonna 2003 moottoritien muuttaessa tältä osin Tyrnäväntien linjausta. Nyttemmin kunta on ostanut maita ja kaavoittanut noin 1/2-osan tieosuuden osalta ja tehnyt omilla toimenpiteillään Jukurintiestä läpikulkutien. Jukurintiehen on tehty Tuposkorva ja kevyenliikenteen liittymä. Lisäksi uudemmassa kaavassa on suunnitelmissa tehdä silta jolloin myös rakenteilla oleva Pikkaralantie yhtyisi Jukurintiehen. Kunta on ostanut tänä vuonna vielä huomattavan suuren maa-alueen ja omistaa suurimmalta osin maat tästä kaavoittamattomastakin tieosuudesta. Kunnan toimesta muun liikenteen lisäksi on ollut ja on edelleen runsaasti raskasta liikennettä. Esim. Inex-terminaalille ja betonitehtaalle kunta antoi rakennusluvat vaikka kunnalla ei ole ollut osoittaa muuta tietä käytettäväksi kuin tämä Jukurintie. Kuntakin käytti pääasiassa Jukurintietä rakentaessaan Tuposkorvantietä. Kunta on viime vuonna kustantanut ensimmäisen kaavan osalta aurauksen eli aurauttanut 1/2 osan Jukurintiestä. Muuta korvausta kunta ei ole maksanut eikä osallistunut tien kunnostamiseen lupauksesta huolimatta. Muusta kuin tienvarsiniitoista ja viitoituksesta koko tien osalta ovat vastanneet tien varrella asuvat neljän talon asukkaat. On kohtuutonta, että muutamat asukkaat joutuvat kustantamaan aurauksen ja muun kunnossapidon kaavoittamattomalta tieosuudelta vaikka kunta on pääasiallisin omistaja tälläkin loppuosan tieosuudella." TL Jukurintie on asemakaava-alueen katua kaavan mukaisesti Pikkaraisentien tulevan tieliittymän kohdalta noin 50 metriä Tyrnävän suuntaan, yhteensä n.700m. Jukurintien toinen pää moottoritietä kohti on tien päähän asti kaava-alueen katua (Jukurintie 15). Muu osa Jukurintiestä on yksityistietä n.650m. Yksityistien osalle ei ole kunnan toimesta aiheutunut muita merkittäviä vaurioita kuin vain nykyisen Inexin rakennuksen rakentamisen ajan liikenteestä. Näistä aiheutuneet päällystevauriot on korjattu urakoitsijan toimesta (Lujatalo). Jukurintiellä on myös tehty maakaapelointia DNA:n rakennuttamana, joista aiheutuneet päällystevauriot tiessä on myös korjattu. Jukurintien yksityistien osa on merkitty liikennemerkeillä selkeästi läpiajokieltoon (moottoriajoneuvolla ajo kielletty, tonteille ajo sallittu). Tällöin muu liikenne yksityistien osalla on liikennemerkein kielletty. Jukurintien kunnossapitovastuut jaetaan kaava-alueen osan ja yksityistien osan tienpitäjien mukaisesti, yksityistien osalta yksityistiekunta yksityistielain mukaisesti. Kunta vastaa tienpitäjänä asemakaava-alueen kaduista ja teistä. Yksityistien kunnossapidon hoitaminen kunnan hoitosopimuksella edellyttää, että se täyttää valtionavun saamisen edellytykset, jotka ovat seuraavat:

12 - yksityistielle on perustettu tieosakkaiden tiekunta - yksityistien pituus vähintään 1km - tien varrella on oltava vähintään kolme pysyvästi asuttua asuntoa Jukurintielle ei ole perustettu tiekuntaa ja yksityistien pituus on alle 1km, joten ko. yksityistie ei täytä hoitosopimuksen kriteerejä. 315/2013 ESITYS VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ LINNUKAN PÄIVÄKODISSA Määttä Anu Aloitteen tekijä on saanut hoitopaikan lapselleen Lintupuiston päiväkodista, joka on ainoa vuorohoitoa tarjoava päiväkoti Limingassa. Ystävät ja tuttavat ovat kertoneet, että Lintupuiston päiväkodissa on hometta saneerauksesta huolimatta. Hän esittää, että vuorohoito järjestettäisiin puhtaissa uusissa tiloissa Linnukan päiväkodissa Varhaiskasvatusjohtajan vastaus: Kiitos palautteesta. Limingassa vuorohoito on keskitetty yhteen yksikköön, Lintupuiston päiväkotiin. Lintupuiston päiväkodissa on tehty viime vuonna ja tänä keväänä mittavia remontteja, joista lisätietoja voitte saada kiinteistöpäällikkö Antti Sangilta p tai tekninen johtaja Simo Pölläseltä p He vastaavat kunnan kiinteistöistä. Terveystarkastaja on ollut tietoinen ongelmista ja mitä korjauksia tiloihin on tehty. Tilat ovat hyväksytty päiväkotikäyttöön. Lain mukaan vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka, mutta itse hoitopaikkaa vanhemmat eivät voi päättää ja kaikkia vanhempien toiveita ei valitettavasti pystytä aina toteuttamaan. Perheet voivat toki toivoa missä hoitopaikka sijaitsisi ja mikä hoitomuoto olisi paras (perhepäivähoito/ päiväkoti), mutta näitä toiveita ei siis voida aina toteuttaa. Jos asiakas ei ota tarjottua päivähoitopaikkaa vastaan, niin siitä tulisi ilmoittaa kirjallisesti.

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA 1.8.2012 Sivu 1(32) ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 1.8.2012 Versio 1.0 Etusivu 1.8.2012 Sivu 2(32) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1. Johdanto 3 2. Yhteenveto 5 3.

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Asiakas- tyytyväisyys- kysely

Asiakas- tyytyväisyys- kysely Asiakas- tyytyväisyys- kysely YLÖJÄRVEN KAUPUNKI/Tekninen osasto ja Vesiliikelaitos 2014 Kyselyjä on lähetetty yhteensä 1 000 kappaletta eri kaupunginosiin asukasluvun suhteessa. Vastauksia saatiin 306

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot