Ovat mainettaan parempia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ovat mainettaan parempia"

Transkriptio

1 Pienpuhdistamovertailun lopputulema: Ovat mainettaan parempia Pienpuhdistamovertailumme on saatettu päätökseen ja tulokset ovat selvillä. Vaikka testi ei sujunut ongelmitta, on helpotus todeta, että puhdistamot ovat mainettaan parempia. Pienpuhdistamo onkin aivan kelpo vaihtoehto omakotitalon jätevesien puhdistamiseksi. Jätevesiasetuksen uudistuminen on yksi syy siihen. HENRIK WECKSTRÖM Melkein kaksi vuotta sitten käynnistimme omakotikäyttöön tarkoitettujen biologis-kemiallisten pienpuhdistamoiden vertailutestin. Neljäs elokuuta tänä vuonna otimme viimeiset puhdistustuloksia mittaavat näytteet, minkä jälkeen aloitimme vertailun alasajon. Puhdistamoiden loppukunto tarkastettiin, pumppujen ja ilmastusjärjestelmien paineita sekä ilmamääriä mitattiin. Kemikaalipumput testattiin, puhdistettiin ja säiliöihin jääneen saostuskemikaalin määrät mitattiin. Lopuksi puhdistamot pestiin ja kaivettiin ylös maasta. Käytetyt puhdistamot palautuivat valmistajilleen tai heidän hankkimilleen ostajille. Samaan aikaan toisaalla MTT:n tutkija Ilkka Sipilä oli jo ryhtynyt koostamaan yhteenvetoa lähes kahden vuoden aikana kertyneestä, todella mittavasta tutkimusaineistosta. Kertynyt faktatieto on luettavissa tämän lehden sivuilta Rakennusmaailma 9/211

2 Vaikea alku Vertailulla oli kysyntää TM Rakennusmaailma lähti toteuttamaan puhdistamovertailua suorastaan yleisön pyynnöstä. Jo vuosia ennen vertailun käynnistämistä oli kentältä kuulunut tarinoita siitä, että kalliit pienpuhdistamot eivät toimineet kunnolla. Porvoonjoen vesi- ja ilmansuojeluyhdistys teki jo vuonna 27 laajan kenttätutkimuksen, jossa havaittiin, että yli kolmestakymmenestä tutkitusta puhdistamosta alle puolet täytti jätevesiasetuksen vaatimukset puhdistustehon suhteen. Yleisradion MOT-ohjelma löi seuraavana vuonna lisää löylyä Paskalaki -ohjelmallaan, joka paitsi mollasi pienpuhdistamoita, myös kyseenalaisti koko jätevesiasetuksen perusteet. Haja-asetusalueiden kansalaiset olivat ymmällään. Asetus pakottaisi pian asennuttamaan pienpuhdistamon, mutta niiden laadusta ja toimivuudesta oli ristiriitaisia käsityksiä. Suomen Ympäristökeskuksen tekemiä pienpuhdistamoiden CE-testejä oli myös julkisuudessa kyseenalaistettu. Maakunnissa kiersi kaupparatsuja, jotka olivat haistaneet hyvän bisneksen ja jotka puolitotuuksilla ja pelottelulla pakottivat mm. kansaneläkkeen perusosan varassa sinnitteleviä leskirouvia ostamaan ylihintaisia laitteita. Oikeaa tietoa pienpuhdistamoista tarvittiin kipeästi, eikä kellään ollut sellaista tarjota. Niissä olosuhteissa päätimme käynnistää pienpuhdistamoiden vertailutestin yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen sekä Käytännön Maamies -lehden kanssa. Jouduimme vertailun ensimmäisessä väliraportissa moittimaan laitteita riittämättömästä puhdistustehosta. Tämä siksi, että ensimmäisen puolen vuoden käytön jälkeen vain yksi kahdeksasta puhdistamosta oli edes hetkittäin kyennyt täyttämään asetuksen vaatimukset. Toki puhdistamot käynnistettiin talvea vasten, jolloin vesi oli kylmää, mikä haittasi niin mikrobikantojen kehittymistä kuin myös puhdistusprosessien toimintaa, mitä artikkelissa myös painotettiin. Vanhassa asetuksessa ei kuitenkaan huomioitu talvea tai mitään muutakaan, vaan sanamuoto edellytti, että kaikkien puhdistamoiden on aina täytettävä asetuksen vaatimukset. Kirjoitetussa muodossaan asetus edellytti, että puhdistamo aina täyttäisi minimipuhdistusvaatimukset, mikä käytännössä tuntuu olevan mahdotonta, koska puhdistamojen toimiva biologia elää ja muuttuu koko ajan. Paitsi että vuoden 23 asetus oli tiukka ja joustamaton, se jätti monta kysymysmerkkiä esimerkiksi valvonnasta, johon ei kellään, ei edes viranomaisilla, ollut tarjota vastauksia. Kenties suurin kysymysmerkki oli se, kuinka puhdistamoiden toimintaa valvottaisiin ja kuka valvonnan suorittaisi. Mikä instanssi ottaisi purkuvesistä näytteitä, ja kuka maksaisi viulut? Kiinteistön omistajako? Ympäristöministeriöstä tai SYKEstä ei kuulunut minkäänlaisia järkeviä ohjeita tai tarkennuksia. Kunnissa asetuksen tulkinta oli hyvin kirjavaa, mikä vaaransi kansalaisten yhdenvertaisuutta. Kansan tyytymättömyys kohtuuttomaan lainsäädäntöön aiheutti vuosi sitten syksyllä niin suuren vastalausemyrskyn, että eduskunnassakin ymmärrettiin, että asetukselle oli tehtävä jotakin ennen kevään eduskuntavaaleja. Niinpä asetus revittiin auki ja säädettiin uusi, joka oli paremmin harkittu ja muotoiltu. Maaliskuussa 211 voimaan astunut uusi asetus teki kerralla pienpuhdistamoista toimivan ja laillisen tavan käsitellä yksityistalouden jätevesiä. Paitsi että päästörajoja on lievennetty normaaleilla alueilla, puhdistusjärjestelmän teho ja laillisuus määritellään suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän toimintaa ei näin ollen normaalisti tarvitse valvoa analysoimalla jätevesinäytteitä. Eikä kiinteistönomistajan enää tarvitse elää siinä pelossa, että hänen käyttämänsä, jätevesisuunnittelijan suosittelema ja kunnan ympäristötoimen hyväksy- Rakennusmaailma 9/211 29

3 Puhdistamojen ilmastuksen aikana otetusta laskeutuskokeesta näkee sekä kirkasteen laadun että lietemäärän. Kuvassa on tunnin laskeutus toukokuulta, jolloin KWH:n (toinen vasemmalta) ilmastin oli tukkeutunut ja prosessi siksi kaatunut. mä puhdistusjärjestelmä voisi saattaa hänet vaikeuksiin, kuten edellisen asetuksen vallitessa joillekin ehti jo käydä. Vanhan asetuksen aikaan miltei ainoa kuntaviranomaisen hyväksymä jätevesiratkaisu oli pienpuhdistamo. Suuren mediakohun seurauksena puhdistamoista on tullut hylkiöitä, eivätkä viranomaisetkaan enää uskalla niitä suosia. Nyt suositellaan jätevesiä käsiteltäviksi maaperässä, imeytys- tai suodatuskentässä. On päätetty unohtaa, että maaperäkäsittelyn toimivuudesta pitkällä aikavälillä on hyvin vähän todellista tutkittua tietoa. Ei tiedetä, puhdistuuko vesi oikeasti vai karkaavatko ulostebakteerit pohjaveteen. Sen sijaan tiedetään kyllä, että maasuodattamot tuppaavat menemään tukkoon muutamien vuosien käytön jälkeen. Mitä sitten pitäisi tehdä? Silloin kentän materiaalit täytyisi uusia, mutta mitkään kaatopaikat eivät halua ottaa vastaan käytettyjen suodatinkenttien maa-aineksia. Ainakaan ilman, että massoista on tehty tuhansien eurojen myrkky- ja lääkejäämäanalyysejä. Joten mihin massat todellisuudessa päätyvät, metsään vai Ekokemille? 3 Rakennusmaailma 9/211 Green Rock annostelee saostuskemikaalin suoraan lähtevään viemäriin. Lähtöviemärin pystyosaan oli kerääntynyt näin komeita saostumia, vaikka putkia välillä on huuhdeltu vedellä lietetyhjennysten yhteydessä. Muut lähtevät putket olivat puhtaita. Kemikaalin syöttäminen viemäriin voi ajan kanssa aiheuttaa viemärin tukkeuman. Mitä olemme oppineet? Nykyisen jätevesiasetuksen puitteissa pienpuhdistamo on monissa kohteissa jopa parempi vaihtoehto kuin maaperäkäsittely. Puhdistamot ovat toki erilaisia, ja jotkut vaativat enemmän huomiota kuin toiset, mutta useimmilla pääsee hyväksyttävään tulokseen, jos vähänkin viitsii nähdä vaivaa. Verrattuna esimerkiksi vesiosuuskunnan liityntämaksuihin ja veden kuutiohintoihin, oma puhdistamo voi olla hyvinkin kilpailukykyinen ratkaisu edellyttäen, että oma kaivovesi kelpaa. Ainoa vertailumme puhdistamo, jolla on vaikeuksia täyttää uusitun jätevesiasetuksen normaalivaatimukset, on WatMan. Asetuksen kovennetun tason eli herkkien alueiden vaatimukset täytti pitkäaikaisseurannassa kaksi puhdistamoa: Labko BioKem ja KWH WehoPuts. On todettava, etteivät kaikki laitteet suinkaan toimineet ongelmitta. Yllättävän paljon oli murheita laitteistojen ohjauslogiikan kanssa, ja usean puhdistamon koko ohjelma joko vaihdettiin tai ainakin päivitettiin testin aikana. Esimerkiksi Ecolatorin ohjelma sekä vaihdettiin että sitä päivitettiin monesti. Useat puhdistamovalmistajat ovat markkinoinnissaan käyttäneet SYKE:n tekemää CE-testiä takeena laadustaan. CE ei kuitenkaan ole missään mielessä laatumerkintä. Tässä voisi perustellusti kysyä, mitä virkaa CE-testillä ylipäänsä voi olla, kun siinä ei esimerkiksi ollenkaan huomioida puhdistusprosessia pyörittävää laiteohjelmistoa. Kun laitteen toimintarytmi selkeästi poikkeaa CE-testissä olleesta versiosta, miten se enää voisi olla oman CEtestauspöytäkirjansa mukainen? Joidenkin testilaitteidemme ohjelmisto vaihdettiin tai päivitettiin toistuvasti. Tässä kohtaa CE-testauksessa on norsun mentävä aukko. Puhumattakaan siitä, että kun SYKE:n virkailijat kävivät tutustumassa vertailuumme, he eivät tunnistaneet kuin yhden tai kaksi puhdistamoa, vaikka lähes kaikki olivat heillä CE-testattuja. Niin paljon oli ulkoisia rakenteita muutettu. Jonkin verran oli myös laitehäiriöitä. Vaikka ilmastimille luvataan jopa kuuden vuoden käyttöikä ennen vaihtoa, jouduttiin kahteen puhdistamoon vaihtamaan ilmastimia tukkeutumisen tai vuotamisen johdosta Ecolatorissa jopa kahdesti. Myös kaksi kompressoria meni vaihtoon: Ecolatorin kompressorityyppi vaihtui parempaan ja WehoPutsin kompressori särkyi. Jos joissakin puhdistamoissa oli ongelmia, toiset toimivat sitäkin luotettavammin. Green Rock, Jita ja Uponor eivät aiheuttaneet mitään ylimääräisiä huoltokäyntejä lietetyhjennysten ja kemikaalin lisäysten lisäksi. Toki yritimme toistuvasti säätää Upon ja Jitan kemikaaliannostelua, mutta sillä ei ole yhteyttä laitteiden varmatoimisuuteen. Labko Biokem oli myös hyvin varmatoiminen, mutta sitä piti vahtia lietemäärän kasvun ja happamoitumisen suhteen. WehoPuts pyrki myös happamoitumaan, mutta varsinaisen huoltotarpeen tuotti lietepussin alinomainen vaihtotarve. Saostussäiliö eteen? Vertailun heikoimmat laitteet Ecolator ja WatMan saattaisivat hyötyä merkittävästi tai jopa ratkaisevasti siitä, että niiden eteen sijoitettaisiin erillinen, muutaman kuutiometrin saostussäiliö. Säiliö keräisi itseensä valtaosan helposti laskeutuvasta biomassasta, jolloin puhdistamon lietetyhjennysväli pitenisi testin muiden laitteiden tasolle. WatManin ainoa käytettävyyden ongelma pienen varastosäiliön liian nopea täyttyminen tyhjennysrajalle korjautuisi täysin. Saostussäiliöllä voisi jopa olla myönteinen vaikutus nyt heikoksi jäävään typenpoistoon. Suomen Ympäristökeskuksen suorittamassa CE-testissä WatMan saavutti lähes kaksi kertaa paremman typenpoistoprosentin kuin meidän vertailussamme, ja SYKEhän testaa paljon laihemmalla jätevedellä kuin mitä meillä on ollut. Ecolatorillekin saostussäiliö luultavasti tekisi erittäin hyvää. Paitsi että lietetyhjennysväli pitenisi ratkai-

4 VENE 1 / 211 / LEHTIPISTEISSÄ 19. LOKAKUUTA KWH WehoPutsin ilmastinlautanen tukkeutui ilmeisesti siksi, että siihen oli päässyt vuotamaan jätevettä. sevasti, reaktorin pohja pysyisi puhtaampana. On näet ilmeistä, että Ecolatorin pohjalle ja lautasen pinnalle kerääntyvä liete lyhentää ilmastuslautasen elinikää. Saostussäiliö lisäisi myös käyttövarmuutta, koska se samalla keräisi talteen myös lähes kaiken vessanpönttöön kuulumattoman tavaran, jota pönttöön kuitenkin helposti heitetään. Kulkeutuessaan puhdistamoon ylimääräiset sattumat aiheuttavat helposti tukoksia. Käyttökustannuksista Emme ryhtyneet tuottamaan yksityiskohtaisia kustannuslaskelmia puhdistamojen kustannuksista, koska perusteemme eivät ole yleispäteviä ja tarkka vuotuinen summa olisi harhaanjohtava. Arvosanat käyttökustannuksista olemme muodostaneet puhdistamoiden keskinäisistä suhteellisista eroista. Selvää kuitenkin on, että kalleimpia ovat huollot ja korjaukset. Niitä emme ole maksaneet, koska ne huollot, joista emme ole selvinneet itse, ovat hoituneet valmistajien toimesta. Toiseksi kallein säännöllinen huoltotoimenpide on lietetyhjennys. Tyhjennyksien lukumäärissä on suuria eroja. Kun muutamat puhdistamot pärjäsivät koko testikauden kolmella lietetyhjennyksellä ja yksi vaati yhdeksän tyhjennystä, on trendi aika selvä. Meidän tapauksessamme lietetyhjennys maksoi noin satasen, mutta paikkakunnasta, ajomatkoista ja kilpailutilanteesta riippuen hinta voi olla joko edullisempi tai sitten jopa kaksinkertainen. Lisäksi yleisenä kehityssuuntana näyttää olevan, että puhdistamo- ja sakokaivolietteen vastaanottotaksoja ollaan korottamassa. Saostuskemikaalit ovat merkittävä menoerä. Merkistä ja ostopaikasta riippuen niistä pyydetään 2,5 6, euroa litralta. Neljän henkilön vedenkulutuksella voi vuodessa kulua 35 5 litraa kemikaalia. Sähkönkulutus on käytännössä kustannuksista pienin. Jita kuluttaa vähiten sähköä, vain noin kolmenkympin edestä vuodessa. Green Rockin sähkönkulutus on suurin, mutta silti senkin sähkölasku jää nykyhinnoilla alle sataseen vuodessa. Jotakin tarttis tehdä Parasta olisi tietenkin olla kokonaan sotkematta käymäläjätteitä veteen, koska niiden erottaminen takaisin pois vedestä ei todellakaan ole helppoa. Toiseksi paras tapa olisi käyttää vähän vettä kuluttavia käymäläistuimia ja ohjata pelkät käymälävedet riittävän tilavaan umpisäiliöön. Hyvä ratkaisu on myös muutaman kiinteistön tai pienen kylän yhteinen puhdistamo. Silloin jätevesivirtaama kasvaa niin suureksi ja tasaiseksi, että puhdistamo toimii paremmin kuin yhden kiinteistön puhdistamo. Tämä tekee myös valvonnan ulkoistamisen taloudellisesti mahdolliseksi, jopa järkeväksi. Näitä aiheita on käsitelty laajemmin RM:n numerossa 3/11. Haja-asutusalueiden asukkaiden on kuitenkin tehtävä jotakin ennen pitkää. Ylimenoajan takaraja lähestyy, eikä asetus enää muutu ainakaan lievemmäksi. Tällä hetkellä jätevesialalla vallitsee ostajan markkinat. Nyt on toki talvi vastassa, mutta asiaa kannattaa pitää vireillä ja ryhtyä toimeen, kun tilaisuus tarjoutuu. Näillä reunaehdoilla oma pienpuhdistamo on aivan kelpo vaihtoehto, jos vesi-wc:tä pidetään elinehtona. ENEMMÄN VENEILYÄ VENENETTI.FI 1 / 211 LOKAKUU KOEPURJEHDUS FLABRIA 33 MERIPELASTAJIEN UUSIN VENELUOKKA PV2 KÄYTTÖTESTISSÄ FINNMASTER 62 BR Götän kanavaa Ruotsin järville VENENETTI.FI NOPEIN VÄYLÄ VESILLE.

5 Vertailussa biologis-kemialliset pienpuhdistamot Ecolator 5 KWH WehoPuts 5 Goodwell AG1 Labko BioKem 6 Green Rock Iisi Uponor Clean 1 Jita Kemik WatMan Bio1 Pienpuhdistamovertailun lopputulokset Parivuotinen projektimme, jätevesien biologis-kemiallisten pienpuhdistamojen vertailu on nyt saatu päätökseen. On aika esittää lopputulokset. Mitä jäi käteen? Ilkka SIpIlä, TeIja paavola, Marja lehto ja pekka jauhiainen MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus henrik WeCkSTrÖM, kuvat 32 Rakennusmaailma 9/211 Vertailussa seurattiin kahdeksaa pienpuhdistamoa kuormittaen niitä yhdenmukaisesti samanlaisissa olosuhteissa. Jätevesi annosteltiin vakiotilavuuspumpulla ja mekaanisella jakolaitteella kaikkiin pienpuhdistamoihin sekä yhteen näytteenottosäiliöön. Näin sekä jätevesivirtaama että jäteveden koostumus olivat vertailun aikana kaikille laitteille samat. Jakajalaitteen tuottamien osavirtaamien tasaisuus tarkistettiin seurannan kuluessa yhteensä kuusi kertaa. Keskimääräiset poikkeamat pienpuhdistamoille lähtevien virtausten keskiarvosta vaihtelivat tarkastuskerroilla,9 prosentista 2,5 prosenttiin. Suurin yksittäinen poikkeama oli 6 %, joka mitattiin kahdella tarkastuskerralla. Koejärjestelyn periaatteellinen rakenne on esitetty kuvassa 1. Testaukseen liittyvät maanrakennus- ja asennustyöt aloitettiin syyskuun alussa 29 Pernajan kirkonky-

6 Pienpuhdistamovertailuun osallistuneet laitteet ja koejärjestelyn periaate (kuva: Osmo Päivinen) Tuloviemäri Jätevesi tulee Pernajan kirkonkylän taajamasta. Vakiotilavuuspumppu pitää kuormitustasot ja virtauksen tasaisena. Jokaista puhdistamoa kuormitetaan (6 l/vrk) samalla tavalla. Jäteveden laatu on kaikille sama. Näytteet tutkii akkreditoitu laboratorio. Seurannan aikana mitataan myös puhdistamojen energian- ja kemikaalien kulutusta. Jokaisen puhdistamon päässä on keräilysäiliö, josta otetaan säännöllisesti näytteet. Uponor Clean 1 Jita Kemik Jäteveden Näytteenotto keräilysäiliö Jakajalta lähtee jokaiseen puhdistamoon oma viemäriputki. Näytteenotto WehoPuts 5 Laskuoja Labko Bio Kem 6 EN WatMan Bio 1 Poistoviemäri Green Rock 1 Goodwell AG 1 län jätevedenpuhdistamon naapurissa ja puhdistamot käynnistettiin marraskuuta. Varsinainen seuranta käynnistettiin Kuormitustilanteet Puhdistamoita syötettiin kerran tunnissa (aamulla klo 6 11 ja illalla klo 2 22) ja suurimman kuormituksen jaksolla (klo 18 2) kahdesti tunnissa ajoittuvilla käyntijaksoilla. Jätevesivirtauksen vuorokauden sisäisellä vaihtelulla pyrittiin jäljittelemään kotitalouksien normaalia vedenkäyttöä. Ensimmäisellä seurantajaksolla pienpuhdistamoiden toimivuutta erilaisissa kuormitustilanteissa tutkittiin jakamalla seurantajakso erilaisiin osajaksoihin (Taulukko 1). Ympäristöolosuhteiden, kuten jäteveden ja ulkoilman lämpötilan, vaihtelusta johtuvien vaikutusten vähentämiseksi osajaksojen pituutta tietyillä kuormituksilla pidennettiin kesäkuusta 21 alkaen ja kuormitus pidettiin valitulla tasolla tasaisena jaksoille sijoittuneita lomakausia lukuun ottamatta (Kuvio 1 ja Taulukko 1). Jäteveden korkeasta orgaanisen aineksen pitoisuudesta johtuen laitekohtaista normaalikuormaa pienennettiin kesäkuussa 6 litrasta 5 litraan vuorokaudessa, mikä vastaa asetuksen mukaan 4,8 asukkaan kuormitusta ja tälle seurannalle asetettua tavoitekuormaa. Alikuorma säilytettiin 3 litrassa vastaten 2,9 asukkaan kuormitusta. Tiedonkeruu Pienpuhdistamoiden toiminnan seuraamiseksi kunkin laitteen varsinaiseen prosessiosaan asennettiin digitaaliset, liukoista happea (Lange LDO, mittausalue,5 2 mg/l) ja Kuvio 1. Pienpuhdistamokohtaiset kuormitukset Kuormitus l/vrk Päiväkuormitukset : : : Taulukko 1. Pienpuhdistamokohtaiset kuormitukset seurannan aikana Jakso Kuvaus Kesto Näytteet Käynnistysvaihe 8 viikkoa Normaalikuorma, 6 l/vrk 4 viikkoa Alikuormitus, 3 l/vrk 2 viikkoa Normaalikuorma, 6 l/vrk 1 viikko - 3/8/21 Sähkökatko, 6 l/vrk 24 h Normaalikuorma, 6 l/vrk 2 viikkoa Ylikuorma, 9 l/vrk Normaalikuorma, 6 l/vrk 1 viikko Loma, ei kuormitusta 2 viikkoa Normaalikuorma, 6 l/vrk 1 viikkoa Normaalikuorma, 5 l/vrk 13 viikkoa Loma, ei kuormitusta 2 viikkoa Normaalikuorma, 5 l/vrl 3 viikkoa Alikuorma, 3 l/vrk 23 viikkoa Loma, ei kuormitusta 2 viikkoa Alikuorma, 3 l/vrk 3 viikkoa Normaalikuorma, 5 l/vrk 15 viikkoa : : : : Ecolator 5 nestepinnan korkeutta (ATM.ECO/N, mittausalue 2 mvp) mittaavat anturit. Annostelupumpun tuotto mitattiin magneettisella virtausmittarilla (MagFlux), ulko- ja jäteveden lämpötila Pt1-antureilla. Anturit kytkettiin Lange SC1 -tiedonkeruu- ja näyttöjärjestelmään, joka oli varustettu etäseurannan mahdollistavalla gsm-modeemilla. Tiedonkeruujärjestelmä asennettiin Kaikkien antureiden tallennusväli oli viisi minuuttia ja tallennettava tieto oli viiden sekunnin mittausjakson keskiarvo. Mittausjärjestelmän ulkolämpötila-anturi ei ollut suojassa auringon säteilyltä koko päivää, ja oheisissa tuloksissa ulkolämpötilana onkin käytetty Ilmatieteen laitoksen Porvoon Harabackan vuorokautisia keskilämpötiloja. Pienpuhdistamoiden energiakulutukset mitattiin laitekohtaisilla energiankulutusmittareilla (LE- XA PM3). Näytteenotto ja analysointi Pienpuhdistamoiden puhdistustehon määrittämiseksi tulevasta ja puhdistamoista lähtevistä jätevesistä otettiin yhteensä 25 yhden ja alikuormitusjaksoilla kahden vuorokauden virtaamapainotteista kokoomanäytettä. Näytteenkeruuvuorokautta edeltävänä iltapäivänä lait- Rakennusmaailma 9/211 33

7 Syyskuussa kaikki loppumittaukset oli tehty, eikä auttanut enää muu kuin kaivaa puhdistamot pois. Suuret kiitokset Loviisan kaupungille niin testipaikasta kuin hyvälaatuisesta jätevedestä. teiden näytteenkeruusäiliöt sekoitettiin potkurisekoittimella, pumpattiin tyhjiksi ja viimeisteltiin märkäimurilla. Myös teknisessä tilassa oleva tulevan jäteveden näytesäiliö tyhjennettiin ja puhdistettiin. Pienpuhdistamojen käsitellyn jäteveden hygieenistä laatua arvioitiin lisäksi kahdesti, 4.4. ja Ennen hygienianäytteiden ottoa keruusäiliöt tyhjennettiin, pestiin huolellisesti painepesurilla ja imuroitiin tyhjiksi. Näytteenottovuorokauden aikana säiliöihin kertynyt, käsitelty jätevesi sekoitettiin ja kustakin säiliöstä otettiin kahden litran näyte. Näytteet toimitettiin kylmäpakattuina akkreditoituun laboratorioon (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, Tampere), jossa näytteiden käsittely aloitettiin seuraavana aamuna. Kaikista näytteistä määritettiin biologinen hapenkulutus (BOD 7 -ATU), kemiallinen hapenkulutus (COD-Cr), kokonais- ja ammoniumtyppi, kokonais- ja liukoinen fosfori, kiintoaines, ph ja alkaliteetti. Hygienianäytteet toimitettiin jäähdytettyinä MTT:n hygienialaboratorioon, jossa niistä määritettiin kokonaiskoliformi- ja E.coli- sekä enterokokkimäärät. Lisäksi tarkistettiin, löytyykö näytteistä salmonellabakteereja. Pienpuhdistamoiden jätevesien puhdistuskyky määritettiin laskemalla tulevan jäteveden ja kustakin puhdistamosta lähtevän, käsitellyn jäteveden pitoisuuksien perusteella 34 Rakennusmaailma 9/211 prosentuaalinen vähenemä. Käsiteltävä jätevesi ja prosessilämpötilat Pienpuhdistamot asennettiin syys lokakuussa 29, ja ne käynnistettiin marraskuun 17. päivä 29. Varsinaiset mittaukset aloitettiin tammikuussa 21, jolloin jäteveden lämpötila oli noin 6,5 astetta (Kuvio 2). Kylmästä talvesta johtuen tuleva jätevesi jäähtyi huhtikuun lopulle asti. Ennen varsinaisen sulamiskauden alkua maalis huhtikuun vaihteessa 21 tulevan jäteveden keskimääräinen lämpötila oli 5,2 C. Huhtikuun lopulla lämpötila alkoi nousta tasaisesti elokuun loppupuolelle ja saavutti noin 14 asteen lämpötilan. Syksyllä jäteveden lämpötila laski tasaisesti joulukuun lopulle asti noin kahdeksaan asteeseen ja maalis huhtikuun vaihteessa 211 keskimääräinen lämpötila oli 7,3 C eli noin kaksi astetta edellistä vuotta korkeampi. Kevään ja kesän lämpötilakehitys vastasi varsin tarkkaan edellistä vuotta ja elokuun loppupuolella seurannan päättyessä tulevan jäteveden lämpötila oli jälleen noin 14 astetta. Tulevan jäteveden lämpötilakuvaajassa huhtikuussa 21 ja 211 näkyvät piikit alaspäin ajoittuvat kiivaimpaan lumien sulamiskauteen, jolloin pienpuhdistamoissa simuloitiin kahden viikon lomakausia eikä niihin johdettu lainkaan jätevesiä. Puhdistusprosessien lämpötilat riippuivat ennen kaikkea tulevan jäteveden mutta myös ulkoilman lämpötilasta. Kriittisimpänä ajankohtana maalis huhtikuun vaihteessa 21 puhdistamoiden lämpötilat vaihtelivat 4,7 asteesta 6,2 asteeseen. Vastaavana ajankohtana vuonna 211 prosessien lämpötilat vaihtelivat 5,6 asteesta 6,7 asteeseen, siis hieman tulevaa jätevettä kylmempiä. Kaikkien laitteiden suojana pidettiin talvikaudella lumipeitettä, mutta suojauksesta huolimatta laitteiden Pienpuhdistamoiden ja tulevan jäteveden lämpötila C Lämpötilat lämpötilat olivat hieman tulevaa jätevettä kylmempiä. Poikkeuksena muista oli Labko BioKem, jonka lämpötila pysyi hieman tulevaa jätevettä korkeampana. Eniten pakkanen näyttää vaikuttaneen Green Rockin (maanpäällinen biosuodin), Ecolatorin (laaja kansipinta-ala) ja GoodWellin (umpisolumatolla suojattu betonirakenne) lämpötilaan. Kesällä ulkoilma puolestaan lämmitti voimakkaimmin juuri Green Rockia ja Ecolatoria, mutta kaikkien lämpötilat nousivat tulevaa jätevettä korkeammalle. Tulevan jäteveden ominaisuudet pysyivät tehtyjen analyysien mukaan varsin vakaina koko seurantajakson. Orgaanisen aineen hapenkulutus oli keskimäärin 475 mg/l. Keskikesällä ja -talvella pitoisuus oli hieman korkeampi, kuten oheisesta kuviosta ilmenee (Kuvio 3), kun taas kevään sulamisvesi- ja syksyn sadekaudella pitoisuus laski tasolle noin 4 mg/l. Kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin 15 mg/l, kokonaistyppipitoisuus 99 mg/l ja ammoniumtypen osuus kokonaistypestä 85 prosenttia. Vuodenaikainen vaihtelu näkyi myös jäteveden typpi- ja fosforipitoisuuksissa. Puhdistustulokset Pienpuhdistamoiden orgaaninen kuormitus vaihteli seurantajakson aikana 138 grammasta 33 grammaan BOD 7 /d, mikä vastaa asetuksen kuormitusluvulla (5 g/hlö/d) 2,8 6,6 henkilön kuormitusta. Pienpuhdistamot suoriutuivat orgaanisen aineksen poistosta erinomai- Kuvio 2. Pienpuhdistamoiden, tulevan jäteveden ja ulkolämpötilojen vaihtelu Ulkolämpötila, viikon liukuva keskiarvo Jätevesi, C BioKem 6 EN Ecolator GoodWell AGP Green Rock IISI Jita Kemik Uponor Clean I Watman Bio 1 WehoPuts Ulkolämpötila C

8 sesti poistotehojen keskiarvojen ollessa prosenttia (Taulukko 2). Normaalin vaatimustason (poistoteho 8 %) alittavia analyysituloksia oli vain kolme kappaletta, jotka kaikki liittyivät selviin häiriötilanteisiin: Ecolatorilla ja WehoPutsilla syynä oli ilmastinlautasen tukkeutuminen ja siitä johtuva prosessin hapenpuute. GoodWellin logiikan ohjelmassa ollut virhe sekoitti laitteen ajastuksen, jolloin käsitellyn jäteveden mukana karkasi huomattavasti kiintoainetta. Herkille alueille asetetun vaatimustason (9 %) alittavat analyysitulokset ajoittuivat pääosin ensimmäiselle kevättalvelle, jolloin esimerkiksi Green Rockin biosuotimen mikrobisto ei ollut vielä täysin kehittynyt ja Ecolatorin ohjauslogiikassa ilmeni poikkeavia toimintoja. Fosfori Tulevan jäteveden kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin 15,1 mg/l ja vuorokautinen fosforikuormitus vaihteli 3,8 grammasta 1,2 grammaan. Asetuksen kuormitusluvun (2,2 g/hlö/d) perusteella fosforimäärä vastasi pienimmillään 1,7 asukkaan ja suurimmillaan 4,6 asukkaan fosforikuormaa (Taulukot 3 ja 4). Kokonaisfosforin puhdistuskykykuviosta (Kuvio 5) näkyy selkeästi seurantajakson alussa Uponorin, Jitan ja GoodWellin riittämättömästä sekä WehoPutsin täysin puuttuneesta saostuskemikaalista syntyneet huonot puhdistustulokset. Noin kaksi viikkoa ensimmäisen lomajakson jälkeen (2.4.21) kaikilla suuren lietemäärän laitteilla fosforinpoisto jäi poikkeuksellisen alhaiseksi (Ecolator, BioKem ja WehoPuts, lietteen volyymi yli 4 ml prosessista otetussa 1 ml:n näytteessä kahden tunnin laskeutumisen jälkeen). Kiintoainepitoisuudet käsitellyssä jätevedessä olivat kuitenkin alhaisia, ja selitys saattaa olla lomajaksolla alkanut aktiivilietteen ikääntyminen ja hajoavasta lietemassasta vapautuva fosfori. Ecolatorin heikko tulos liittynee laitteessa hieman myöhemmin, 29. huhtikuuta, havaittuun ilmastimen tukkeutumiseen ja siitä johtuneeseen huonoon ilmastustilaan. Ecolatorin viidestä normaalin vaatimustason alittavasta fosforinpoistotuloksesta neljä on tilanteista, joissa laitteesta otetusta, yhden litran näytteestä on laskeutunut kahdessa tunnissa noin 4 ml lietettä. Käyttöohjeen mukaan laite pitää tyhjentää, kun kahden tunnin laskeuma on 5 ml. Uponorin normaalitason alittavat tulokset selittyvät seurannan alun tapaan liian pienestä saostuskemikaalin annoksesta. Kussakin tapauksessa kemikaalisäiliö on ollut lähellä hälytysrajaa (5 6 litraa kemikaalia jäljellä). Analyysituloksissa tämä näkyy myös nousseina liukoisen fosforin pitoisuuksina. Jitan fosforinpoistossa tapahtui syksyllä 21 notkahdus. Syyksi paljastui liian korkealle noussut mittausanturi, minkä johdosta panosten koko oli vähitellen kasvanut keväästä alkaen. Syyn paikantaminen ja anturin palauttaminen oikealle korkeudelle korjasi fosforinpoiston normaalin vaatimustason täyttäväksi. Jitalla liukoisen fosforin alhainen pitoisuus viittaa riittävään kemikaaliannokseen, mutta korkeahko käsitellyn jäteveden kiintoainepitoisuus ja sen sisältämä fosfori rajoittavat fosforinpoiston noin 8 prosenttiin. GoodWellin toiminta häiriytyi ohjauslogiikasta löytyneen ohjelmavirheen takia pahoin syksyn 21 lomajakson jälkeen. Aikaisemmin alle 5 mg/l kiintoainepitoisuudet näytteissä nousivat satoihin milligrammoihin ja sen mukana myös fosforipitoisuudet. Tarkkailusta huolimatta GoodWellin sako-osaan kertyi myös runsaasti kiintoainetta ja maaliskuussa 211 tehdyn lietteenpoiston jälkeen laite alkoi toimia jälleen erinomaisesti. Typpi Tulevan jäteveden typpipitoisuus oli seurantajaksolla keskimäärin 11 mg/l, josta keskimäärin 85 prosenttia oli ammoniummuodossa. Pienpuhdistamoiden typpikuormitus vaihteli asetuksen kuormitusluvulla (14 g/hlö/d) mukaan laskettuna 1,8 asukkaasta 4,7 asukkaaseen. Typenpoistoa voi tapahtua kahdella tavalla. Typpeä voi sitoutua prosesseissa syntyvään solumassaan ja laskeutua yhdessä orgaanisen aineksen kanssa laitteiden sako-osissa. Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa syntyvään lietteeseen voi kuitenkin sitoutua yleensä Taulukko 4. Kuvio 3. Tulevan jäteveden ominaisuuksien vaihtelu BOD7, kiintoaine, Nkok ja N-NH4, mg/l Tuleva jätevesi Tulevan jäteveden lämpötila BOD 7 P kok, mg/l N kok N-NH Taulukko 2. Pienpuhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden orgaanisen aineksen pitoisuudet ja poistotehot, yhteensä 24 näytettä/laite näytteitä kpl BOD 7 mg/l poisto-% poisto < 9 % poisto < 8 % GoodWell Uponor Jita KWH Labko 9 98 Watman Greenrock Ecolator Tulev.jv. 475 Taulukko 3. Pienpuhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet ja poistotehot, kaikki näytteet näytteitä kpl P kok mg/l poisto-% P liuk, mg/l poisto < 85 % poisto < 7 % GoodWell 5,2 66,6 1 7 Uponor 3,5 77 1, Jita 3,9 75, KWH 4,2 74 1,8 1 6 Labko 1,9 88,4 6 1 Watman 1,2 92,2 1 Greenrock 1,7 89,8 6 Ecolator 3 8, Tulev.jv. 15,1 1,7 Pienpuhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet ja poistotehot, häiriötilanteet suljettu pois näytteitä kpl P kok mg/l poisto-% P liuk, mg/l poisto < 9 % poisto < 8 % Häiriöajankohta ja syy GoodWell 3,8 76,1 5 3 kem.annos liian pieni asti, ohjelmavirhe Uponor 2,9 8, kem.annos liian pieni asti Jita 3 8,3 2 2 kem.annos liian pieni asti, pinta-anturista johtuva ylitäyttö KWH 1,9 87,2 5 1 ohjelmavirhe Ecolator 2,7 82, lietemäärä yli tyhjennyssuosituksen Tulevan jäteveden lämpötila C ja Pkok mg/l Rakennusmaailma 9/211 35

9 1 % Fosforin poistuma Kuvio 5. Pienpuhdistamoiden kokonaisfosforin puhdistuskyky, asetuksen vaatimustasot sekä pelkkien sakokaivojen teho 9 % Herkät alueet 8 % Normaali vaatimus 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Sakokaivot 1 % % 1 % Kokonaistypen poistuma 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Herkät alueet 4 % Normaali 3 % 2 % Sakokaivot 1 % % Reduktio-% Labko BioKem Ecolator GoodWell GreenRock Jita Kemik Uponor Clean I WatMan WehoPuts Kuvio 6. Pienpuhdistamoiden kokonaistypen puhdistuskyky, asetuksen vaatimustasot sekä pelkkien sakokaivojen teho Reduktio-% Labko BioKem Ecolator GoodWell GreenRock Jita Kemik Uponor Clean I WatMan WehoPuts 36 Rakennusmaailma 9/211

10 vain 1 15 % tulevan jäteveden typestä. Tehokkaampi menetelmä typenpoistoon onkin biologinen nitrifikaatio-denitrifikaatio-prosessi, jonka nitrifikaatiovaiheessa tietyt mikrobit tyydyttävät energiantarpeensa muuttamalla jäteveden ammoniumtyppeä ensin nitriitiksi ja edelleen nitraatiksi hapellisissa olosuhteissa. Samalla ph laskee. Denitrifikaatiovaihe tapahtuu vain olosuhteissa, joissa mikrobeilla ei ole käytettävissä vapaata happea, vaan ne käyttävät aikaisemmin syntynyttä nitraattia muuttaen sen typpikaasuksi. Samalla osa ph:n laskusta palautuu. Poistoketjun heikoin lenkki on yleensä nitrifikaatio. Nitrifioivien bakteerien kasvu on hidasta ja hidastuu voimakkaasti lämpötilan laskiessa. Viiden asteen lämpötilassa tarvittava mikrobien määrä on yli kolmenkertainen verrattuna 15 asteen lämpötilaan. Nitrifikaation phoptimi on 7:n ja 8,5:n välillä. Arvon laskiessa alle kuuden, hidastuu reaktio merkittävästi. Pienpuhdistamoiden typenpoisto ei pääsääntöisesti ensimmäisellä talvikaudella toiminut ja poistoprosentit jäivät yleensä alle 2 prosentin (Kuvio 6). Tärkein syy lienee jäteveden alhainen lämpötila ja suuri orgaaninen kuormitus. Puhdistamojen prosessien tilaa valvottiin jatkuvasti tietokoneisiin kytketyillä antureilla. Liukoisen hapen anturit keräsivät useassa säiliössä biofilmiä, joten ne oli aika ajoin puhdistettava. Jätevesien ja puhdistusprosessien lämmitessä myös typenpoisto parani huomattavasti. Syksyn 21 lomajakso ( ) huononsi selvästi useimpien laitteiden typenpoistoa. Lomajakso ei näyttänyt juurikaan vaikuttavan Labkon, WatManin eikä Green Rockin typenpoistoon. Ecolatorilla puhdistustulos huononi, mutta täytti kuitenkin kireämmänkin vaatimustason ja palautui reilussa viikossa. GoodWellillä ja Uponorilla tulos putosi noin puoleen täyttäen kuitenkin normaalin vaatimustason ja palautui myös reilussa viikossa. Sen sijaan Jitalla ja KWH:lla puolittunut puhdistusteho ei täyttänyt edes asetuksen lievennettyä vaatimustasoa ja ainoastaan KWH palautui lievennetylle vaatimustasolle viikon aikana. Käsiteltyjen jätevesien ammoniumtyppipitoisuuksien tarkastelu näyttäisi viittaavaan siihen, että Uponorilla ja Jitalla lomajakso häiritsee nitrifikaatiota ja sitä kautta typpireduktiota. KWH:lla sitä vastoin nitrifikaatio näyttäisi toimivan varsin hyvin (alhaisesta ph:sta huolimatta), mutta denitrifikaatio rajoittaa typenpoistoa. Biokem, Ecolator ja Wehoputs poistivat hyvin typpeä myös talvikaudella Muilla olosuhteiden kylmeneminen kuormituksen pienentämisestä huolimatta (5 l/vrk -> 3 l/vrk) vähensi typenpoistoa selvästi. Kuormituksen nostaminen takaisiin 5 litraan vuorokaudessa näkyy kaikkien puhdistamoiden analyysituloksissa puhdistustehon laskuna. Lämpenevät olosuhteet palauttivat typenpoiston kuitenkin nopeasti edellisen kesän tapaan. Seuraavissa taulukoissa on esitetty puhdistamokohtaisesti koko seurantajakson kaikkien analyysitulosten typenpoiston keskiarvot (Taulukko 5) ja ensimmäistä talvikautta seuraavien analyysitulosten keskiarvot (Taulukko 6). Ensimmäisen talvikauden jälkeisten tulosten mukaan, WatMania lukuun ottamatta, kaikki puhdistamot saavuttivat normaalin typenpoiston vaatimustason 3 prosenttia. Wat-

11 Manin keskiarvo jäi siitä niukasti, 27 prosenttiin. Herkille alueille asetettu 4 prosentin vaatimus jäi saavuttamatta WatManin lisäksi Green Rockilta. Yksittäisten, rajat alittavien analyysitulosten lukumäärien perusteella vakaimmin typenpoistossa toimivat BioKem, GoodWell ja Ecolator. Käsitellyn jäteveden hygienia Tulevan jäteveden kokonaiskoliformien määrä oli talvella ja kesällä otetuissa näytteissä samaa suuruusluokkaa (Taulukko 7). E.colin määrä oli sitä vastoin kesällä noin kuusinkertainen. Suolistoperäisten enterokokkien määrä käyttäytyi päinvastoin, kesällä määrä oli noin kahdeskymmenesosa talven määristä. Salmonellabakteereja ei havaittu kumpanakaan näytteenottokertana sen paremmin tulevasta kuin käsitellystäkään jätevedestä. Pienpuhdistamoille johdetun jäteveden hygieenistä laatua voidaan pitää normaalina kunnallisille jätevesille. Tyypillisesti hyvin toimivat biologiskemialliset puhdistamot saavuttavat 9 9 prosentin mikrobivähenemiä. Kokonaiskoliformien vähenemä sekä talvella että kesällä oli kaikkien laitteiden keskiarvon mukaan sama, noin 2 3 log 1 (99 99,9 %). Talvella GoodWell ja WehoPuts vähensivät koliformien määrää jopa 4 5 log 1 tulevan jäteveden pitoisuuksiin verrattuna. Kesällä puolestaan Ecolatorissa koliformit vähenivät 5 log 1 -yksikköä. E.colin poistuma oli talvella keskimäärin 1 2 log 1 ja kesällä 3 log 1. Talvella tehokkaimpia olivat GoodWell ja WehoPuts (vähenemä 3 log 1 -yksikköä), kesällä WehoPutsin rinnalle nousivat Ecolator ja Jita (vähenemä 4 5 log 1 ). Suolistoperäisten enterokokkien vähenemä oli sekä kesällä että talvella 2 3 log 1 :a KWH:n yltäessä 4 log 1 :iin (Taulukko 7). Jätevesien hygienisen laadun käsittelyn yhteydessä tapahtuvasta merkittävästä (väh. 99 %) paranemista huolimatta, mikään laite ei saavuttanut hyvälaatuisille uimavesille asetettuja hygieenisiä vaatimuksia (suolistoperäiset enterokokit alle 4 pmy/ml, E.coli alle 1 pmy/ml). Saostuskemikaalin kulutus Pienpuhdistamoiden kemikaalisäiliöiden nestepintojen korkeudet mitattiin tai merkittiin seurantajakson alkaessa Annostelu tehtiin käyttöohjeiden ja valmistajilta saatujen täydentävien ohjeiden mukaan. GoodWellin, Jitan ja Uponorin kemikaaliannostusta lisättiin 38 Rakennusmaailma 9/211 Ilmastimet tuppaavat ajan myötä tukkeutumaan lietteestä ja biofilmistä. Labkon ilmastinlautanen ei hurjasta ulkonäöstä huolimatta ole tukossa, se kaipaa vain pesua. Ecolatorissa sen sijaan lautanen tukkeutui kahdesti. Taulukko 5. Pienpuhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuudet ja kokonaistypen poistotehot, kaikki näytteet (25 kpl) näytteitä kpl N kok mg/l poisto-% NH 4 -N, mg/l poisto < 4 % poisto < 3 % GoodWell Uponor Jita KWH Labko WatMan Green Rock Ecolator Tulev.jv Taulukko 6. Pienpuhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuudet ja kokonaistypen poistotehot ensimmäisen talvikauden jälkeen, 15 näytettä näytteitä kpl N kok mg/l poisto-% NH 4 -N, mg/l poisto < 4 % poisto < 3 % GoodWell Uponor Jita KWH Labko Watman Green Rock Ecolator Tulev.jv Taulukko 7. E.coli Kokonaiskoliformit Enterokokit 4/4/211 8/4/211 4/4/211 8/4/211 4/4/211 8/4/211 Tuleva jätevesi, pmy/g 3, x 14 1,9 x 15 1,3 x 16 1,7 x 16 2,8 x 15 1,5 x14 puhdistamokohtaiset vähenemät log1-yksikköinä Jita Ecolator WatMan GoodWell Green Rock Uponor BioKem WehoPuts = vähenemä 9 %; -2 = vähenemä 99 %; -3 = vähenemä 99,9 %; -4 = vähenemä 99,99 %; -5 = vähenemä 99,999 % ensimmäisten analyysitulosten valmistuttua. Kemikaalisäiliöitä täytettiin tarpeen mukaan huoltokäyntien yhteydessä huolehtien kuitenkin siitä, ettei kemikaali loppunut ennen seuraavaa käyntiä. Seurannan lopuksi kemikaalisäiliöt täytettiin alkuperäiseen tasoon ja laskettiin kokonaiskäyttömäärä sekä kokonaisjätevesimäärän perusteella saostuskemikaalin kulutus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti (Taulukko 8). Laitteiden annostusta seurattiin säännöllisesti. Määrät pysyivät hyvin vakaina. Ainoastaan Uponorin ja Jitan pneumaattisilla annostelulaitteilla havaittiin kemikaalisäiliön täytösasteesta johtuvaa vaihtelua. Uponorin valmistusvikaisella annostimella säiliön ollessa lähes tyhjä, oli annos alle puolet verrattuna täyteen kemikaalisäilöön. Korjauksen jälkeen annos hälytysrajalla olevalla säiliöllä oli noin 7 prosenttia täyden säiliön annoksesta. Sähkönkulutus Pienpuhdistamoiden sähkönkulutus mitattiin laitekohtaisilla energiankulutusmittareilla koko seuranta-ajalta. Tulosten mukaan laitteet jakautuivat energiankulutuksensa perusteella selkeästi kolmeen ryhmään: - eniten energiaa kulutti Green Rock, jonka prosessia hoitava uppopumppu 5 prosentin käyntiasteellaan kulutti 2,6 kwh vuorokaudessa - sekä kompressorilla että siirtopumpulla/-pumpuilla varustettujen pienpuhdistamoiden (GoodWell, WehoPuts, BioKem, WatMan ja Ecolator) sähkönkulutus oli varsin yhdenmukaista, 1,16 1,34 kwh vuorokaudessa, siis noin puolet Green Rockia vähemmän - säästeliäimpiä olivat pelkästään paineilman käyttöön perustuvat Jita ja Uponor. Jitan nimellisteholtaan 5 W:n kompressori kuluttaa vain,75 kwh vuorokaudessa ja Uponor täsmälleen käyttöohjeessa kerrotun,9 kwh vuorokaudessa. Pumppukompressoriyhdistelmään verrattuna paineilman käyttöön perustuvien laitteiden energiankulutus oli noin 3 prosenttia pienempi (Taulukko 9). Pienpuhdistamojen kuormituksella ei lomajaksoja lukuun ottamatta ollut merkittävää vaikutusta useimpien laitteiden energiankulutukseen. Ecolatorilla, WehoPutsilla, GoodWellillä, Uponorilla ja Jitalla käytössä olleeseen leporytmiin siirtyminen lomajaksolla pienentää kulutusta 2 5 prosenttia. WehoPutsin kulutuksessa oli erotettavissa sähkö- ja lomakatkojen lisäksi uusi ohjelmaversio ja ilmastuksen pie-

12 LAATUA, TEHOKKUUTTA JA HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ 211 / 212 L u m i l i n k o v a l i k o i m a Pyörillä kulkevaksi lumilingoksi Toro on tasapainoinen kokonaisuus, josta ei juuri huonoja puolia löydy hakemallakaan - TM Rakennusmaailma 1/1 Power Max 8.26 O testissä Power Lite Toro OHV 3 hv Power Curve roottori 7,6 m heittoetäisyys CCR Quick Clear Toro OHV 5 hv Quick Shoot ohjaus Power Curve roottori 11 m heittoetäisyys Hinta alk. 149 Power Max sarja Briggs & Stratton 8-11 hv 66 tai 71 cm työleveys Quick Stick joystick heitto-ohjaus FreeWheel hallintajärjestelmä Power Max syöttöjärjestelmä Katso jälleenmyyjät: Testatusti luotettava routaeriste Routaeristeen on toimittava luotettavasti vuosikymmeniä, mutta pienikin määrä kosteutta voi puolittaa sen eristyskyvyn. Vaadi routaeristeeltä kestävyyttä, Finnfoam testatusti luotettava. Pitkäaikainen upotusja jäädytyskoe Pitkäaikainen upotuskoe, jossa näyte myös jäädytetään, paljastaa todelliset erot routaeristeiden vesitiiviydessä. Monet huokoisemmat EPS-eristeet vettyvät, mutta Finnfoamin ominaisuudet eivät muutu pitkänkään ajan kuluessa. Kosteuspitoisuus (t% ) 6,5 % 6, % 5,5 % 5, % 4,5 % 4, % 3,5 % 3, % 2,5 % 2, % Tyypillinen routaeriste 12 / 22 kg/m 3 (28 vrk <2 t%) Tyypillinen routaeriste 2 / 33 kg/m 3 (28 vrk <1 t%) Tyypillinen routaeriste 3 / 42 kg/m 3 (28 vrk <1 t%) Vertailu TM Rakennusmaailma 8/11 Voittamaton solurakenne Finnfoamin solurakenne on täysin yhtenäinen, toisin kuin EPS:n. Finnfoamin suljetun solurakenteen sisälle eivät pääse pitkänkään ajan kuluessa vesi, maa-aines eivätkä puunjuuret. Lue lisää Finnfoamin ylivoimaisista eduista TM Rakennusmaailma 8/11. 1,5 % 1, %,5 %, % Aika (kk) Finnfoam kg/m 3 (28 vrk <,7 t%) Lähde: TTY/ Rakennustekniikka FINNFOAM F-3 FINNFOAM OY Satamakatu Salo puh. (2) EPS Routa-12

13 KWH kerää ylijäämälietteen kuitukangaspussiin, jonka käyttäjä voi nostaa pois ja kompostoida. Rahaa ja luontoa säästyy, mutta puuha ei ole mukavaa edes lämpimänä kesäpäivänä. nentäminen ( ), lepoajan pidentäminen ( ), kuormituksen nosto ( ) ja kompressorin sekä ilmastinlautasen vaihto (touko kesäkuun vaihde 211). Ecolatorin kompressori vaihdettiin toisentyyppiseksi syyskuussa 21, mikä pienensi kulutusta. 3 litran vuorokausikuormituksella Ecolator käsitteli vain yhden panoksen vuorokaudessa ja sähkönkulutus pieneni vastaavasti. Kuormituksen nosto takaisin 5 litraan toukokuussa 211 ei kuitenkaan nostanut kulutusta aikaisemmalle tasolle. Tähän saattoi olla syynä ilmastuslautasen osittainen tukkeutuminen, mikä rajoitti ilmavirtausta. Lautasen puhdistus heinäkuussa 211 nosti kulutuksen aikaisemmalle tasolle. Taulukko 8. Pienpuhdistamoiden saostuskemikaalin kulutus kulutus suhteellinen kemikaali käyttöohje l/jätevesi m 3 WatMan =1 GoodWell,21 66 polyalumiinikloridi Kemwater PAX14,45 l/panos Ecolator,23 72 ferrisulfaatti Kemwater PIX-15,2,4 l/m 3 Uponor,25 78 polyalumiinikloridi,5 l/panos = Uponor-saostuskemikaali,29 l/m 3 Jita,26 81 polyalumiinikloridi Uponor-saostuskemikaali - Green Rock,27 84 alumiinihydroksidikloridi EKA WT 91,16 l/vrk KWH,28 88 ferrisulfaatti WehoPuts Liuos,2 l/m 3 Labko,3 94 ferrisulfaatti PIX-115 BioKem-saostuskemikaali,75 l/panos WatMan,32 1 alumiinikloridiliuos WatMan-biokemikaali,8,15 l/d Taulukko 9. Pienpuhdistamoiden sähkönkulutus Green Rock IISI Ecolator 5 BioKem 6 EN Huoltotarpeet Pienpuhdistamot olivat Pernajan koekentällä tiiviissä seurannassa. Viikottaisten, paikan päällä tehtyjen tarkastusten lisäksi puhdistamojen toimintaa seurattiin prosessien happitilannetta, lämpötiloja ja pinnan korkeuksia rekisteröivällä tiedonkeruujärjestelmällä. Tällä voitiin sekä täydentää paikan päällä tapahtuvaa seurantaa, että yleensä jäljittää mahdollisten poikkeamien syntyhetket. Pienpuhdistamojen käyttöohjeissa seurannan tarve oli esitetty vaihtelevalla tarkkuudella. Puhdistamojen yhteydessä olevia merkkivaloja tai sisätiloihin asennettavia näyttöpaneeleja tulisi seurata säännöllisesti, muuten ohjeita annetaan viikottaisista, kuukausittaisista tai vieläkin harvemmasta tarkkailusta. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu seurantapäiväkirjaan kertyneet, toimenpiteitä vaatineet tapahtumat. Lietetyhjennykset tai lietepussin vaihdot on kirjattu erikseen kuten myös kalkinlisäykset. Saostuskemikaalin lisäyksiä ei ole kirjattu, koska paikalla käyntien yhteydessä kemikaalilisäyksiä tehtiin ennen niiden loppumista/ laitehälytyksien tuloa. Tällä pyrittiin varmistamaan, ettei kemikaali lopu tarkastuskäyntien välillä ja aiheuta siten ongelmia puhdistustuloksille. Huoltotapahtumiin ei ole kirjattu BioKemin ja Ecolatorin laskeutuskokeita. Käyttöohjeen mukaan BioKemin lietemäärää tulee seurata vähintään joka toinen kuukausi. Laskeutuvan lietteen määrän noustessa 4 ml:aan litrassa, koe tulee tehdä kuukausittain. Ecolatorin käyttöohjeessa ei kerrota lietemäärän seurantaväliä. Käytännössä Ecolatorin lietemäärä kasvoi poistoa edellyttävälle tasolle viiden asukkaan kuormituksella noin 1,5 kuukaudessa ja kolmen asukkaan kuormituksella noin kolmessa kuukaudessa. Selvästi vähiten huolto- tai kunnossapitotoimenpiteitä vaati Green Rock. Vertailujakson kuluessa sen 3-osainen sakokaivosto tyhjennettiin kaksi kertaa lopputyhjennyksen lisäksi. Muita huoltoimenpiteitä oli vain yksi, toisen lietteenpoiston yhteydessä kierrätyspumpun vippa onnistui jumittumaan yläasentoon estäen pumpun käynnistymisen. Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tarve oli pientä myös Jitalla ja Uponorilla. Alkupuolella Jitan kansi vaihdettiin talviolosuhteissa toimivampaan malliin ja kemikaaliannosta lisättiin. Kolmas huoltotoimenpide oli prosessiosan pinnankorkeusanturin säätö. Mahdollisesti näytteidenoton yhteydessä siirtymään päässyt anturi palautettin oikeaan korkeuteensa. Uponorin toimenpiteet liittyivät myös kemikaalin annosteluun, jota säädettiin kahdesti ja viimeiseksi koko laite vaihdettiin siinä ilmenneen valmistusvirheen johdosta. WatManin huolloista pääosa koostui kahdeksasta lietteenpoistosta. Kemikaalin sekoitukseen käytettävän ilman määrää jouduttiin säätämään kolmasti ja lietteen palautuspumpun jumiutuminen vaati kaksi huoltotoimenpidettä. GoodWell tyhjennettiin kahdesti jakson aikana ja lopuksi. Muista, yhteensä 11 huoltotoimenpiteestä kuusi liittyi ohjauslogiikasta löytyneeseen ohjelmointivirheeseen. Lisäksi poistoyhde tiivistettiin, kemikaaliannosta säädettiin ja ilmennyt lappoilmiö poistettiin. Ecolatorin 14 huoltotoimenpiteestä pääosa eli yhdeksän oli lietteenpoistoja. Vertailun aikana alkuperäinen logiikan ohjelmointi vaihdettiin kahdesti, ja syyskuun 211 päivityksen yhteydessä laitteen muutakin tekniikkaa päivitettiin merkittävästi (kompressori, ilmastuslautanen, vippa, purkupumpun tiivistys). Muita vuoden 21 huoltoja olivat poistopumpun imuyhteen vaihto tammikuussa ja tukkeutuneen ilmastuslautasen vaihto huhtikuussa. Labkolla huoltotapahtumia kertyi yhteensä 38, joista pääosa eli 32 oli kalkin lisäyksiä happamuuden torjumiseksi. Tyhjennyskertoja oli viisi ja muita huoltotoimenpiteitä vain yksi, poistopumpun liittimen tiivistys. Lukumääräisesti eniten huoltotapahtumia kertyi KWH:lle, yhteensä 69 kappaletta. KWH:nkin toimenpiteistä pääosa koostui kalkituksista. Lisäksi ylijäämälietteen pussi oli vaihdettava 22 kertaa. Ohjelmistoa päivitettiin/säädettiin kahdesti, ja ilmastinlautasen tukkeutumiseen liittyvät ongelmat aiheuttivat touko kesäkuun vaihteessa 211 yhteensä neljä huoltokäyntiä. Koska kaikkien laitteiden kemikaalin kulutus on samalla tasolla, riippuu kemikaalilisäysten toistuvuus kemikaalisäiliön koosta. Useimmin kemikaalia on lisättävä Green Rockin ja WatManin 1 litran säiliöihin ja pisintä täyttöväliä voidaan käyttää Ecolatorissa (1 l) ja WehoPutsissa (5 l). Muissa laitteissa säiliökoko on 3 litraa, Uponorissa 2 litraa. Yhteensä, kwh kwh / vrk 2,6 1,34 1,28 1,2 1,17 1,16,9,75 suhdeluku 1 % 52 % 49 % 46 % 45 % 45 % 35 % 29 % CE-testi kwh/vrk - 2,8,9 1,4 1,12 1,7,9,9 9 l/vrk 2,67 3,52 1,36 1,25 1,29,96,9,81 6 l/vrk 2,65 1,98 1,31 1,44 1,24 1,21,91,78 5 l/vrk 2,69 1,72 1,26 1,47 1,18 1,33,93,75 3 l/vrk 2,62,76 1,29,93 1,3 1,11,97,78 lomajaksot 2,66,64 1,3,81,94 1,13,55,48 WehoPuts 5 GoodWell AGP WatMan BIO 1 Uponor Clean 1 Jita Kemik 4 Rakennusmaailma 9/211

14 Kasvata kotisaunaasi. Lisää tilaa SPU Eristeillä. Markkinoiden tehokkain lämmöneriste säästää energian lisäksi tilaa. SPU Eristeillä on mahdollista rakentaa ohuita ja turvallisia rakenteita kaikkiin kodin tiloihin. Saunan saneeraajan valinta on SPU Sauna-Satu. 3 mm:n SPU Sauna-Satu vastaa noin 7 mm:n koolattua villarakennetta. Se tarkoittaa normaalisaunassa jo,4 neliömetriä lisää tilaa! SPU Sauna-Satu. Säästää tilaa Turvalliset rakenteet saunaan Helppo ja nopea asentaa Lue lisää markkinoiden tehokkaimmista lämmöneristeistä spu.fi

15 Trimmiavustimella ajat helpommin Näin teet sen itse Aika vaihtaa tuulilasinpyyhkimet TESTI: Uudestisyntynyt baijerilainen Bavaria 34 HT 2 9 hv Termolli 63 Salakuljettajien ykkösnyrkki Kroatiasta TESTI: Uudella kantotasolla todellista hyötyä! ESITTELYT: Yamarin Cross iskee suosikkiluokkaan Jätevesinäytteiden oton yhteydessä otettiin myös lietenäytteitä. KWH kerää ylijäämälietteensä pussiin, josta on kätevä kaivaa edustava näyte. Näytteiden otto Taulukko 1. Laitteisiin tehtyjen huoltotoimenpiteiden lukumäärät Tehdyt huoltotoimet GreenRock Normaali vaatimius Jita Uponor kalkin lisäys muu huolto lietteen poisto yhteensä Yhteenveto WatMan GoodWell Ecolator BioKem Herkkien alueiden vaatimus WehoPuts OMASSA Venetoreilla asiallinen hinnoittelu Numero SKÄYTETTYÄ KAT Babro Classic Teräsveneuutuus Hollannista 1lehtipisteissä w w w.v e n e n e t t i. f i Orgaanisen aineksen poisto väh. 8% Typenpoisto väh. 3 % Fosforinpoisto väh. 7 % GoodWell + + (+) Uponor Jita WehoPuts BioKem WatMan Green Rock Ecolator Orgaanisen aineksen poisto väh. 9% Typenpoisto väh. 4 % Fosforinpoisto väh. 85 % GoodWell Uponor Jita WehoPuts BioKem WatMan Green Rock Ecolator + + -

16 Green Rock Iisi Labko BioKem n GREEN Rock on hyvin yksinkertainen niin rakenteeltaan kuin toiminnaltaan. Sen on tarkoitus päivittää kolmen sakokaivon järjestelmä asetuksen täyttäväksi puhdistamoksi. Itse puhdistamo on muutaman sadan litran vetoinen, kiveksi muotoiltu eristetty säiliö, joka sijoitetaan kolmannen sakokaivon päälle. Säiliön sisällä on muovikiekkoja, jotka muodostavat kasvualustan biofilmille. Kiven keskellä on putki, josta lasketaan uppopumppu kaivon pintaveteen. Pumppu nostaa vettä kolmijakoiseen sprinkleriin, joka suihkuttaa vettä muovikiekkojen päälle. Kiekkoihin muodostuvan biofilmin mikrobit hajottavat orgaanisen aineen, ja veden suihkutus toimii ilmastuksena, joka hapettaa veden. Pumpun toiminta on ajastinohjattu. Pumppu käy 2 minuuttia ja lepää saman verran. Näin kaivossa pääsee syntymään myös hapettomia tilanteita, jolloin mahdollisesti nitrifioitunut typpi pääsee denitrifioitumaan ja vapautumaan typpikaasuna. Fosforinpoistoa varten tiskipöydän alle asetetaan kemikaalipumppu ja -säiliö, josta annostellaan kemikaalia suoraan talosta lähtevään viemäriin. Pumppu on kello-ohjattu, ja annostelumäärää säädetään henkilöluvun mukaan. Koska testikentässä ei ollut vanhoja saostuskaivoja ennestään, maahan upotettiin Green Rockia varten kolme muovikaivoa, joiden yhteistilavuus oli viisi kuutiometriä. Koko testin aikana Green Rock toimi ilman häiriöitä, ja purkuvesi oli aina vähintään kohtalaista. Typenpoisto oli talvella heikonpuoleinen, mutta kesäksi se parani niin, että keskimääräinen typenpoisto selviää asetuksen vaatimuksesta rima väpättäen. Ainoa toimintahäiriö aiheutui eräästä lietetyhjennyksestä: pumpun käynnistyskoho jäi jumiin ripustusköyteen, jolloin ilmastus keskeytyi kahdeksi viikoksi. Biofilmi ei kuitenkaan kärsinyt tästä millään lailla, tulipahan sekin testattua. Green Rock on toimintavarma ja edullinen. Siinä on vain yksi liikkuva osa, joka on rautakauppatavaraa, ja helppo vaihtaa itse. HYVÄÄ Toimii kuin junan vessa Yksinkertainen ja helppo huoltaa HUONOA Typenpoisto vain välttävä Kemikaalinsyöttö voi tukkia viemärin Yleisarvosana 8,2 n LABKO saavutti puolentoista vuoden pitkäaikaisseurannassa kaikkein parhaimmat keskimääräiset puhdistustulokset. Tilastollisesti se siis on joukon paras puhdistamo. Labko on myös ainoa, joka ensimmäisenä talvena ajoittain täytti edellisen jätevesiasetuksen vaatimukset. Labko on kello-ohjattu panospuhdistamo, joka tekee kaksi panosta vuorokaudessa kuormasta riippumatta. Erillistä sakotilaa ei ole, vaan kaikki tuleva jätevesi päätyy suoraan tilavaan prosessisäiliöön. Koska erillistä saostussäiliötä eli lietevarastoa ei ole, aktiiviliete on käytännössä myös jatkuvassa muutoksessa. Niinpä Labkon omistajan on parasta valvoa ilmastuslietteen tilaa laskeutuskokeella riittävän usein. Testin alussa näytti siltä, että Labko vaatisi tyhjennyksen muutaman kuukauden välein. Vesien lämmettyä tilanne muuttui. Prosessi on niin tehokas, että kesäolosuhteissa tyhjennystarve on vähäinen suuresta kuormasta huolimatta. Viime kesänä aktiivilietteen määrä jopa väheni usean kuukauden ajan; ahnas puhdistamo söi lietteensä. Lopulta selvittiin koko testijaksosta yhteensä viidellä tyhjennyksellä. Labko on lujarakenteinen ja hyvin tehty. Pumput ja muut komponentit ovat laadukkaita. Ohjauslogiikka on sijoitettu sisätiloihin, mikä ei kestävyyden kannalta taatusti ole huono asia. Labkossa ei esiintynyt lainkaan varsinaisia vikoja. Merkittävin työllistäjä oli prosessin happaneminen kesällä. Jouduimme lisäämään kalkkia jopa kahdesti viikossa, jottei prosessi happanisi liikaa. HYVÄÄ Tehokas puhdistaja Laadukas rakenne Täyttää myös asetuksen korotetun vaatimustason HUONOA Kaipaa säännöllistä seurantaa Vaatii kesällä kalkitusta Yleisarvosana 8,2 Green Rock BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l Labko BioKem BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 9 % 9 9 % 9 8 % 8 8 % 8 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % N-tavoite % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % N-tavoite % 2 1 % 1 % -1 % 1 kiintoainepitoisuus, mg/l % kiintoainepitoisuus, mg/l Rakennusmaailma 9/211 43

17 Uponor Clean 1 Jita Kemik n UPONORISSA kaikkea hoidetaan yhdellä ja samalla kompressorilla. Puhdistamossa ei ole erillisiä pumppuja eri toiminnoille, vaan se toimii kokonaan pneumaattisesti. Kaikki pumppaukset säiliöstä toiseen tehdään niin sanottuna mammuttipumppauksena eli suihkuttamalla ilmaa veden sekaan, jolloin vesi kevenee ja lähtee nousemaan. Kompressorin tuottama paineilma ohjataan oikeisiin putkiin logiikan ohjaamilla magneettiventtiileillä. Niinpä ainoat määräaikaishuoltoa vaativat komponentit ovat kompressori ja ilmastin, mikä merkitsee edullisia huoltokustannuksia. Rakennetta voi pitää oikeasti nerokkaana. Jos huollot ovat edullisia, muutkaan käyttökustannukset eivät päätä huimaa. Upo ja sen sisarlaite Jita kuluttivat kaikista vähiten sähköä. Saostussäiliöiden tilavuus on suuri, joten lietetyhjennysten väleiksi riittää puoli vuotta suurellakin kuormituksella. Testin aikana Upon ongelmana oli aika ajoin riittämätön fosforin poisto, mikä aiheutui saostuskemikaalin liian pienestä syöttömäärästä. Tätä yritettiin toistuvasti korjata ilman menestystä. Koko ajan ongelmana oli se, että kemikaalisyötön määrä oli sidoksissa kemikaaliastian täyttöasteeseen. Testin toisella puoliskolla kävi vielä ilmi, että Upon kemikaaliannostelulaitteessa oli pieni valmistusvirhe, joka korosti tätä ominaisuutta. Jätevesiasetuksen uudistus tavallaan nollasi koko kemikaalinsyöttöongelman, koska nykymääräyksiin nähden fosforinpoisto on riittävä. Upoclean on pitkän tuotekehitystyön tulos, mikä näkyy myös laitteen toiminnassa. Vertailun keston aikana Upo teki yli 1 5 panosta ilman minkäänlaisia teknisiä häiriöitä. Käyttöliittymä on selkeä. Pihalla on kaksi kantta, josta toinen avataan lietetyhjennystä varten, ja toisen alla ovat koneisto ja prosessisäiliö. Sisällä seinällä on langaton hälytinlaite, joka ilmoittaa ajoissa kemikaalin täyttötarpeesta, sakosäiliön tyhjennyksestä ja mahdollisista vikatilanteista. HYVÄÄ Viisas rakenne Toimii luotettavasti Edullinen käyttää HUONOA Puhdistustulokset riittäviä, mutta eivät huippuluokkaa Yleisarvosana 8,2 n JITAN puhdistamo perustuu samaan tekniikkaan kuin Uponor, joskin se on yhtä sukupolvea vanhempaa tyyppiä. Rakenteeltaan Jita näyttää kuitenkin aivan toisenlaiselta. Kun Upon koneisto on upotettu kasettiin puhdistamon toisen kannen alle, Jitan logiikka, kompressori ja magneettiventtiilipöytä on nostettu puhdistamon päällä tolpassa olevaan koteloon. Jitassa ei ole sisälle taloon asennettavaa valvontalaitettakaan, vaan kotelon kyljessä on merkkivalo, jonka sammuminen kertoo vikatilanteesta tai kemikaalin vähyydestä. Maanalainen säiliö on myös kokonaan toisenmallinen kuin Upossa ja koostuu kolmesta eri tilavuudesta, kun Upossa on kaksi. Puhdistussykli on Jitassa kuitenkin miltei samanlainen kuin Upossa. Panoksen käsittelyaika ja panoksen koko ovat molemmissa sama. Jitan kompressorin ottoteho on kuitenkin pienempi kuin Upon. Kenties siitä syystä Jitan puhdistustulokset ovat myös kautta linjan aavistuksen huonompia kuin Upon. Näytteenotoissa Jitan kirkaste oli aina piirun verran Upon kirkastetta sameampaa, ja näytteenottosäiliön pohjalta löytyi aina vähän enemmän karannutta kiintoainetta. Jitan kemikaalinsyöttö sen sijaan on koko testin aikana toiminut tasaisemmin kuin Upossa, ja kemikaalisäiliön täyttöasteesta johtuva annoksen vaihtelu on Jitassa pienempi. Jitan puhdistustulokset huononivat testin aikana kerran siksi, että yksi vedenkorkeuden pinta-anturi pääsi nousemaan kiinnityksestään, jolloin panoskoko kasvoi liian suureksi. Ongelma korjautui painamalla anturi paikalleen. Kaiken kaikkiaan, kaikki Upoon liittyvät edut voidaan suoraan kirjata myös Jitan tilille: Jita toimii luotettavasti ja vähällä huomiolla, ja niin vähillä kustannuksilla kuin biologis-kemiallisen panospuhdistamon ylipäänsä on mahdollista nykytekniikalla ja -tietämyksellä toimia. Suuren saostustilavuuden ansiosta myös lietetyhjennysvälit ovat pitkät. HYVÄÄ Toimii luotettavasti Alhaiset käyttökustannukset HUONOA Puhdistustulos etenkin typen osalta vain tyydyttävä Yleisarvosana 7,8 Uponor Clean 1 BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l Jita Kemik BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 9 % 9 9 % 9 8 % 8 8 % 8 7 % 7 7 % 7 6 % 6 6 % 6 5 % 5 5 % 5 4 % 3 % 2 % N-tavoite % 3 % 2 % N-tavoite % 1 1 % 1 % kiintoainepitoisuus, mg/l % kiintoainepitoisuus, mg/l 44 Rakennusmaailma 9/211

18 Goodwell AG-1 KWH WehoPuts n Goodwell on vertailun ainoa puhdistamo, jonka säiliö on betonia. Kolmen kuutiometrin säiliö on jaettu väliseinällä varasto- ja reaktoriosioiksi, ja ohjauslogiikka sijaitsee säiliön viereen pystytetyssä laitekaapissa. Goodwell on panospuhdistamo, joka tekee panoksia saapuvan jäteveden määrän perusteella. Valmistajan mukaan se riittää jopa kymmenen henkilön talouteen. Toimiessaan hyvin Goodwell tuotti vertailun ylivoimaisesti parhaat puhdistustulokset. Parhaat hetket ajoittuivat molempiin kesiin, jolloin jätevesi puhdistui lähes täydellisesti. Valitettavasti testin aikana sattui lukuisia harmittavia häiriötilanteita, jotka rasittavat Goodwellin keskimääräisiä puhdistustuloksia. Alussa aiheutui ongelmia siitä, että Goodwell tuli mukaan testiin muutaman päivän varoitusajalla, jolloin näyttelystä otettu ohjauskaappi oli puutteellisesti kytketty eikä kaikkia virheitä heti huomattu. Vuosi sitten syksyllä toimintaa haittasi ohjauslogiikan ohjelmavirhe, joka kuukausien aikana romahdutti puhdistustuloksia. Kun virhe oli löytynyt ja korjattu, puhdistustuloksia rasitti edelleen varastosäiliön liian suuri lietemäärä. Keväällä kun liete tyhjennettiin, Goodwell rupesi samantien taas tekemään erittäin hyvää työtä, jota jatkui testin loppuun asti. Goodwellin prosessi ei happamoitunut liikaa, vaikka typpeä välillä poistui jopa 9-prosenttisesti. Se osoittaa, että Goodwellillä riittää jätevesiosaamista. AG-1 on erinomainen puhdistamo, jonka kanssa oli suorastaan epäonnea. Erilaiset kriisit rasittavat Goodwellin puhdistustuloksia siinä määrin, ettei sen todellinen potentiaali lopputuloksessa näy. Goodwell on kehittänyt panospuhdistamoiden etävalvontajärjestelmän, joka perustuu näytteenottoon puhdistusprosessin eri vaiheissa. Niinpä Goodwell pystyy tarjoamaan asiakkailleen edullisia huoltosopimuksia, koska huoltomiehen tarvitsee ilmaantua paikalle kemikaalitäydennyksen tai lietetyhjennyksen lisäksi vain, mikäli kaukovalvonta ilmoittaa ongelmasta. HYVÄÄ Toimiessaan erinomainen puhdistamo HUONOA Lukuisat toimintahäiriöt heikensivät puhdistustuloksia Yleisarvosana 7,8 n KWH:N säiliö on kaksiosainen. Saapuva jätevesi valuu varastosäiliöön, josta se panoksen täytyttyä pumpataan edelleen prosessisäiliöön. Prosessisäiliön ylijäämälietettä ei kuitenkaan palauteta varastosäiliöön, vaan se pumpataan varastosäiliön yläpuolella roikkuvaan kuitukangaspussiin joka neljännen panoksen yhteydessä. Ylijäämälietteen on määrä kuivua pussiin, ja kiinteistönomistaja voi huolehtia pussin vaihdosta ja täyttyneen lietepussin kompostoinnista. Näin KWH ei kaipaa lietetyhjennysautoa kuin perushuoltojen yhteydessä, minkä on määrä säästää kustannuksia ja ympäristöä. KWH on muutenkin hienosti rakennettu. Muovisäiliö laajoine kansineen on tukeva ja hyvin viimeistelty. Suuren kannen alta pääsee kurkistamaan molempiin säiliöihin. Keskellä sijaitsee hienostunut, täynnä toimintoja oleva ohjaustietokone, jonka alla on suuri kemikaalisäiliö. Käytännössä KWH:n käyttö ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Testin alussa ohjauslogiikka oli valmistajan toimesta ohjelmoitu väärin, joten kemikaalinsyöttö ei alussa toiminut. Lietepussi ei talvella toiminut kuten olisi pitänyt. Liete ei kuivunut, vaan pussi täyttyi ja tulvi jopa kolmessa viikossa tyhjennyksen jälkeen. Kesällä pussisysteemi toimi paremmin, mutta lisääntynyt nitrifikaatio aiheutti prosessin happanemisen, joten KWH vaati ahkeran kalkitsemisen. Happamoitumista ei kalkitsemisellakaan saatu kokonaan torjuttua. KWH:n kanssa oltiin melkein koko ajan kriisin rajoilla. Puhdistusprosessi kyllä toimi, muttei niin hyvin kuin olisi voinut. Purkuvesi oli usein muita sameampaa, vaikka se analyysin perusteella oli puhdistunut varsin hyvin. Viime keväänä ilmastuslautanen tukkeutui. Siitä seurasi kolmen huoltokäynnin sarja, minkä seurauksena koko ilmastusjärjestelmä jouduttiin uusimaan. Vaikka KWH on teettänyt runsaasti töitä, ovat keskimääräiset puhdistustulokset kuitenkin vertailun paremmasta päästä, ja sehän tässä on kuitenkin tärkeintä. HYVÄÄ Täyttää jätevesiasetuksen korotetut vaatimukset Ei tarvitse tyhjentää loka-autolla HUONOA Vaati eniten huoltokäyntejä Lietepussin vaihto raskasta ja ällöttävää Yleisarvosana 7,5 reduktio 1 % GoodWell BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 4 reduktio 1 % WehoPuts BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 9 % 8 % 35 9 % 8 % % 3 7 % 7 6 % 25 6 % 6 5 % 4 % 2 5 % 4 % % 2 % 1 % % -1 % N-tavoite kiintoainepitoisuus, mg/l 3 % 2 % 1 % % N-tavoite kiintoainepitoisuus, mg/l Rakennusmaailma 9/211 45

19 Ecolator 5 WatMan Bio 1 n ECOLATORIN erikoisuutena on puhdistamon eteen asennettava pumppukaivo, joka kerää puhdistamolle sopivan panoksen. Lisäksi siitä on se hyöty, että itse puhdistamon voi sijoittaa melko vapaasti. Laite toimii kello-ohjatusti tehden kaksi panosta vuorokaudessa, mikäli jätevettä riittää. Jos pumppukaivoon ei ole kerääntynyt riittävästi uutta panosta varten edellisen purkautuessa, Ecolator jättää yhden panoksen välin ja asettuu lepoon. Muuten toimintaperiaate muistuttaa Labkoa siten, ettei puhdistamossa ole lainkaan varastosäiliötä, vaan kaikki liete varastoituu prosessisäiliöön. Ecolatorin testi alkoi huonosti. Ensimmäisen talven aikana puhdistustulokset olivat muita huonompia, vaikka laitetta toistuvasti huollettiin ja korjattiin valmistajan toimesta. Huono talvi huipentui siihen, että ilmastuslautanen keväällä meni tukkoon, jolloin laite lakkasi tyystin puhdistamasta vettä. Kun kesä tuli, jätevedet lämpenivät ja puhdistamoiden jätevesikuormaa pienennettiin, alkoi Ecolator toimia niin kuin pitääkin. Kesällä valmistaja kävi vielä rakentamassa tekniikan uusiksi vaihtaen muun muassa kompressorin toisentyyppiseksi samalla kuin ilmastuslautanen jälleen uusittiin. Talven tullen ja jätevesien jälleen jäähtyessä Ecolatorin lieteongelma palautui. Talvioloissa sopivaksi lietteentyhjennysväliksi osoittautui kaksi kuukautta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän pitää viikoittain ottaa Ecolatorin ilmastuslietteestä laskeutuskokeita, mikäli haluaa varmistaa, ettei liete pääse paisumaan niin, että laite alkaa sylkeä sitä luontoon tyhjennysten yhteydessä. Tämän vuoden keväänä ilmastuslautanen tukkeutui jälleen. Kun Ecolatorin typenpoisto vihdoin käynnistyi kunnolla ensimmäisenä kesänä, se säilyi hyvänä seuraavan talvenkin yli. Varsinainen puhdistussykli toimii siis Ecolatorissa hyvin. Ongelmana on liian pieni tilavuus koko perheen jätevesille, ja varsinkin ylijäämälietteelle. Ecolator toimii parhaiten yhden tai kahden henkilön kuormalla. HYVÄÄ Tehokas typenpoisto HUONOA Säiliön tilavuus liian pieni Huoltointensiivinen Yleisarvosana 7,2 n WATMAN koostuu kahdesta peräkkäisestä pyöreästä pystysäiliöstä. Ensimmäinen, johon jätevesi viemäristä valuu, toimii varastosäiliönä. Toisessa, varsinaisessa prosessisäiliössä seisoo kolmessa osastossa muovisia ritiläputkia, joiden alapäähän on kiinnitetty putki-ilmastimia. Ritiläputket toimivat biofilmin kiinnitysalustoina, ja prosessisäiliössä on jatkuva ilmastus. Neljäs osasto prosessisäiliöstä on väliseinillä erotettu kirkastussäiliöksi, johon annostellaan saostuskemikaali. Kirkastussäiliön pohjalta palautetaan saostunutta lietettä varastosäiliöön. Vaikka WatMan jää tässä vertailussa ilman tähtiä, laitteessa on paljon hyviä ominaisuuksia. Orgaanisen jätteen puhdistus on lähes sataprosenttista, joten WatManin purkuveden kirkkaus oli lähes aina vertailun kärjessä. Myös fosforin poisto on korkealla tasolla. WatManille sattui vain yksi tekniikan pettämisestä aiheutunut toimintahäiriö koko testin aikana. Se on myös ainoa, jonka prosessi on sellainen, että kantta avaamalla näkee välittömästi, kuinka hyvin puhdistusprosessi toimii. Sen rakenne on avoin sekä helposti huollettavissa ja korjattavissa. WatManin kohtalokas heikkous on typenpoisto, joka vain ajoittain ylittää uuden, lievennetyn asetuksen vaatimustason. Keskimäärin typenpoisto jää niin paljon alle asetuksen vaatiman rajan, että suorituksesta on pakko antaa arvosanaksi hylätty. Samalla WatMan menettää TM-tähtensä, koska emme voi suositella laitetta, joka ei saavuta asetuksen vaatimuksia. Toinen heikkous on varastosäiliön liian pieni lietetilavuus, joka vaatii loka-auton käyntejä turhan usein. HYVÄÄ Havainnollinen puhdistusprosessi Poistaa erinomaisesti orgaanisen aineksen ja fosforin HUONOA Typenpoisto ei saavuta asetuksen minimivaatimusta Liian pieni saostussäiliö Yleisarvosana 7,5 Ecolator BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l WatMan Bio1 BOD 7 -reduktio P reduktio kiintoaine pit. mg/l reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 35 reduktio 1 % BOD 7 -tavoite P-tavoite N reduktio 1 9 % 8 % 3 9 % 8 % % 25 7 % 7 6 % 5 % 4 % % 5 % 4 % % 2 % 1 % N-tavoite % 2 % 1 % N-tavoite % kiintoainepitoisuus, mg/l % kiintoainepitoisuus, mg/l 46 Rakennusmaailma 9/211

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKASSARKA Nr 1 2006 Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKAS- SARKA 1/2006 19. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Lämpöä puhkuvat pumput

Lämpöä puhkuvat pumput 9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä?

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä? ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Hiilijalanjälki onko sen koolla merkitystä? Tässä lehdessä: Viestintä ei saa unohtua taloyhtiön remontissa

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Tekijä(t) Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Tekijä(t) Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Nimeke Tiivistelmä Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2011 Kaukolämmön uusi siirtolinja rakenteilla Sivu 7 Kaapelinäyttö säästää vahingoilta Sivu 13 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi SÄHKÖ- JA

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot