VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA"

Transkriptio

1 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2009

2

3 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA 3

4 Sosiaalista mediaa ja positiivista aktiviteettiä eetterissä Kun aloittelin myyntimiehen työuraani nuorena vuoriteknikkona kaksikymsainvälinen talouskriisi iski tänne kovempana Ei päässyt Suomi kuin koira veräjästä - Kanmentäkuusi vuotta sitten, tärkeimmät kuin kukaan osasi vuosi sitten aavistaa. Nyt on viestinnän työvälineet olivat paperi, kynä, kirjoituskone ja lankapuhelin. Kiireellisissä tapauksisa käytettiin telefaxia ja ulkomaille myös telexiä. Viikko- ja kuukausiraportit kirjoitettiin käsipelillä ja niihin lisättiin leikkaa-liimaa menetelmällä höysteitä. Radiolla oli muuten silloin merkittävä rooli nopeana uutiskanavana. Toisin on nyt. Ensin tulivat erilaiset sähköpostit ja internet, jonka avulla voimme seurata kiinnostavilta tuntuvia asioita melkein reaaliajassa. Kaukaisetkin tapahtumat ovat ulottuvillamme online, milloin vain haluamme. Nopeus ja tarjonnan runsaus ovat pakottaneet pukemaan viestit entistä tiiviimpään asuun. Joskus sähköpostiviestit ovat hyvinkin pelkistettyjä, ilman minkäänlaista kieliopillista asua, tekstiviestien kieliasusta puhumattakaan. Nykyään puhutaan ns. sosiaallisesta mediasta ja viestinnästä. Erilaiset blogit, wikipedia, mesetys ja Facebook ovat tulleet elämäämme ja tarjoavat mahdollisuuden entistä nopeampaan tietojen vaihtoon, keskusteluun ja kokemusten jakamiseen. Pysyäksemme mukana kehityksen kelkassa, kehitämme yhdistyksen verkkosivuja jatkuvasti, vain kysymys siitä kuinka syvä ja pitkäkestoinen talouden synkkä vaihe on. Keväällä jatkokoulutuspäivien aikaan vallitsi vuorialalla jokseenkin pessimistinen ilmapiiri mutta silti meillä monella oli orastava toivo pikaisesta taantuman selän taittumisesta. Ehkä näin on jo tapahtunutkin. - Kun katsoo ympärilleen, niin voi jo huomata, että vuorialalla on tapahtunut viime kuukausina monessa suhteessa selvää aktiviteettien kasvua. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Positiivisesta aktiviteetistä kotimaan vuorialalla kertonee sekin, että kädessäsi olevassa lehdessä on mukana runsaasti alalla toimivien yritysten mainoksia ja osa näistä yrityksistä on mukana lehdessämme ensimmäistä kertaa. Juttujen kirjoittajat ovat myös olleeet aktiivisia ja monisanaisia. Tämä on mahdollistanut sen, että jutuissa lähestytään alaamme monelta eri suunnalta eikä sitä yhtä elämän eliksiiriäkään, huumoria ole unohdettu. Kiitämme kaikkia mainostajia ja artikkelien kirjoittajia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme lehden myötä jäsenistölle ja sidosryhmillemme antoisia lukuhetkiä ja hauskaa Joulun odotusta. jotta ne palvelisivat jäsenistön ja sidosryhmien tarpeita entistä paremmin. Puheenjohtaja Timo Rajala 4

5

6 Louhintakonsultointi lähestyy keski-ikää Kuten Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeet, myös yli 15 vuotta sitten julkaistu räjäytysalan tärinänormisto, STM:n Turvallisuusmääräykset 16:0, on muutoksen kourissa. Molempia turvallisuusohjeistuksia tarkennetaan monilta osin, ja vanhoja tuttuja toimintatapoja tullaan arvioimaan uudestaan. Uuden tärinäohjeistuksen päätarkoitus on edistää hyvää rakennustapaa tärinää aiheuttavilla työmailla sekä erityisesti niiden ympäristössä. Ennen uuden ohjeistuksen tarkempaa esittelyä tehdään kuitenkin katsaus siihen, mitä tärinäkonsultointirintamalla on vuosien saatossa tapahtunut. Miten ennen? Ennen räjäytyskenttien peittämisen yleistymistä kivien roiskuminen oli Suomessa arkipäivää eikä tärinään juuri kiinnitetty huomiota. Louhinnasta aiheutuneet vauriot korvattiin mukisematta ilman tarkempia selvityksiä luvulla ongelmia haluttiin alkaa ennaltaehkäistä ja pienimittakaavaisia kiinteistökatselmuksia suoritettiin. Katselmointihavainnot saneltiin magnetofonille ja pöytäkirja naputeltiin sanelun perusteella kirjoituskoneella. Suomen ensimmäinen louhintakonsultointiin erikoistunut yritys, Oy Finnrock Ab, perustettiin vuonna Aluksi yrityksen toiminta keskittyi lähes pelkästään tärinämittaukseen, ja kiinteistöjen katselmointi yleistyi vasta piirtämismenetelmän saapuessa Suomeen pari vuotta myöhemmin. Nitro Consult AB:n kehittämä piirtämismenetelmä tuotiin länsinaapurista Suomeen Helsingin metron rakentamista varten. Piirtämismenetelmä on osoittautunut niin hyväksi ja havainnolliseksi, että sitä käytetään sellaisenaan vielä tänäkin päivänä. Louhintakonsultointi painottui aluksi isoihin projekteihin, kuten metron, Helsingin keskustan toimisto- ja liikerakennusten, sekä isojen kalliotilojen rakentamiseen. Melko pian myös pientalojen rakentajat alkoivat käyttää louhintakonsultin palveluita riitojen välttämiseksi luvulle tultaessa riskianalyysien, katselmusten ja tärinämittausten suorittamisesta oli tullut arkipäivää. Ensimmäiset tärinämittarit mittasivat siirtymäamplitudia eli tärinän aiheuttaman liikkeen suuruutta. Pian markkinoille tuli kuitenkin mittareita, jotka piirsivät tärinän heilahdusnopeuden kuvaajan mekaanisesti paperille, kuten elokuvista tutut seismografit. Nykyaikainen mittauslaitteisto käyttää mittaukseen nopeusanturia eli geofonia ja antaa tuloksena heilahdusnopeuden ja siirtymäamplitudin lisäksi tärinän taajuuden ja kiihtyvyyden sekä piirtää tärinän aika-historiakuvaajan. Nykyisissä normeissa tärinäraja-arvot ilmaistaan heilahdusnopeuden suuruuksina. Syy tähän löytyy ruotsalaisten luvuilla tekemistä tutkimuksista, joiden mukaan heilahdusnopeuden suuruus korreloi hyvin tärinän vahinkovaaran kanssa. Vahinkovaaraa arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota myös muihin suureisiin. Varsinkin rakenteiden osalta siirtymäamplitudilla on kriittinen vaikutus. 6

7 ATK-laitteiden valmistajat puolestaan ilmoittavat laitteidensa tärinäraja-arvot yleensä kiihtyvyyksinä. Tärinälle herkkien laitteiden tärinävaimennuksia tehtiin jo 1970-luvulla, mutta 1990-luvulla tietotekniikan räjähdysmäinen yleistyminen aiheutti lisää päänvaivaa. Räjäytysja louhintatekniikkaan erikoistuneiden konsulttien piti opetella tunnistamaan toisistaan tärinälle herkät ja epäherkät laitteet kuten palvelimet ja reitittimet. Nörttejä meistä ei kuitenkaan tullut, tai emme sitä ainakaan myönnä. Aluksi tärinävaimentimina käytettiin materiaaleja, joiden tärinävaimennuskyky oli kyseenalainen. Nykyään Finnrock käyttää erityisesti tärinävaimennukseen kehitettyä ja testattua Sylomer-elastomeeria. Sylomeereja valmistetaan monissa eri väreissä, joiden tarkoitus ei ole kuitenkaan virkistää työpäivää, vaan väri kertoo Sylomeerin jäykkyyden. Painavat serverit vaimennetaan jäykemmällä materiaalilla kuin normaalit kevyemmät pöytätietokoneet. Kompromisseja ei tarvitse tehdä, vaan hyvinkin erilaisille laitteille saadaan aina optimaalinen vaimennusaste laitteen painosta tai painojakaumasta riippumatta. Optimaaliseen vaimennustulokseen ja valittavaan Sylomer-tuotteeseen vaikuttaa myös suodatettavan tärinän taajuus. Vaikka tietotekniikan kehittyminen ja lisääntyminen loi uusia haasteita, paransi se samalla konsultin työkaluja luvulla katselmuksien tarkkuutta ja havainnollisuutta on voitu parantaa digitaalisin valoja videokuvin. Lisäksi tärinätulosten reaaliaikainen seuranta on kehittynyt huimasti. Esimerkiksi Finnrockilla on käytössään Internetpohjainen sovellus, jonka avulla tärinämittaustuloksia on helppo seurata, analysoida, käsitellä ja raportoida. Järjestelmässä tärinämittarien sijainnit saadaan asetettua sähköiseen karttapohjaan ja tärinätulokset sekä raja-arvot voidaan lukea suoraan tietokoneelta. Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti tärinöiden analysointia sekä louhinnan suunnittelua ja tekee työmaasta selkeästi hallittavan. Hallaa järjestelmä aiheuttaa lähinnä panostajan ja apulaisen fyysiselle kunnolle, kun tärinämittareilla ei tarvitse juoksennella. Kehittyvä Finnrock Finnrockin perustivat vuonna 1970 räjähdysaineiden suurimmat valmistajat ja jakelijat eli Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy (nyk. OY FORCIT AB), Rikkihappo Oy (sittemmin Vihtavuori Oy) ja Oy Julius Tallberg Ab. Toimintamalli haettiin Ruotsista Nitro Nobel konserniin vuosi aiemmin perustetusta Nitro Consult AB:sta, josta tuli samalla myös Finnrockin suurin omistaja 40 % osuudella. Finnrock perustettiin neuvomaan ja antamaan koulutusta räjähteiden lisääntyvässä käytössä eritoten taajama-alueilla. Tätä työtä yritys jatkaa edelleen Suomen suurimpana ja johtavana louhinta-alan konsulttitoimistona. Vuosien saatossa Finnrockissa on tapahtunut suuria muutoksia, joista viimeisin koettiin vuonna 2008, kun Finnrock osti Insinööritoimisto Pauli Nevalainen Oy:n ja yhdisti yrityksien liiketoiminnat uusiin toimitiloihin Helsingin Oulunkylään. Finnrock perustettiin alunperin räjähdysaine- ja louhintateollisuuden tarpeisiin ja siksi Finnrockin osaamisella oli vahva louhintapuolen tausta ja koulutus. Ins.tsto Nevalainen työskenteli samalla toiminta-alueella, mutta omistajansa Rkm Pauli Nevalaisen tavoin rakennusteknisen koulutuksen ja kokemuksen taustalta. Louhinta- ja muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden konsultoinnissa tarvitaan kumpaakin tietämystä. Näiden kahden omilla osa-alueillaan erikoistuneen yrityksen yhdistäminen loikin markkinoille erittäin vahvan yhteistyökumppanin. Yrityksen henkilöstöstä löytyy nykyään sopivassa suhteessa nuoruuden intoa ja kokeneita konkareita, joista osa on toiminut alalla jo lähes 40 vuotta ja usea yli 20 vuotta. Koska konsultin työssä käsitellään kalliota, räjäytyksiä, tärinää, mittausta ja rakenteiden vikoja, niin henkilökuntaamme on valikoitunut juuri näille aloille kouluttautuneita ammattilaisia: Kaivos- ja kalliorakentamisen, geofysiikan sekä rakennus- ja sähkötekniikan insinöörejä ja osaajia. Hiljattain myös Finnrockin omistuspohja muuttui, kun Suomen johtava räjähdysainevalmistaja OY FORCIT AB osti loputkin 40 % Finnrockin osakkeista Nitro Consultilta ja omistaa nyt koko yrityksen. Kaupan myötä Forcitin ja Finnrockin väliset yhteistyömah- 7

8 toivottavasti onnistuneesti. Pelkona on, että kunnolliseen tutkimukseen perustumattomat ohjeistukset osoittautuvat liian varovaisiksi ja rajoittavat louhintatyön suoritusta tarpeettomasti sekä kasvattavat näin rakentamiskustannuksia. Tämä puolestaan söisi kaikkien alalla toimivien leipää. Yksi mielenkiintoisista uudistuksista liittyy konsultin pätevyyden ja työkohteen vaativuuden luokitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tärinämittaustyö- ja analysointi ei tulevaisuudessa kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan tärinäasiantuntijan on oltava sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan pätevä. Samankaltaista luokittelua sovelletaan jo monilla muilla rakentamiseen liittyvillä aloilla kuten suunnittelussa, työnjohdossa ja työmaavalvonnassa. Myöhemmin selviää, kuinka ehdottomia pätevyysvaatimuksista tulee ja miten suhtaudutaan dolisuudet lisääntyivät entisestään. Pyrkimyksemme on palvella asiakkaitamme entistäkin monipuolisemmin ja kustannustehokkaammin ja tuottaa heille näin lisäarvoa. Suurten muutosten jälkeen Finnrockin alkava juhlavuosi osuu täydelliseen paikkaan ja se huipentuu , kun yritys täyttää 40 vuotta! Tulevaisuuden näkymät Kuten artikkelin alussa todettiin, tulevaisuudessa apunamme on uusi ohjeistus, joka tulee toivottavasti selventämään ja tarkentamaan alan toimintatapoja. Konsultointirintama on uuden ohjeistuksen suhteen odottavalla kannalla. Esimerkiksi katselmuksissa käytettyihin merkintöihin ja tärinämittausten järjestämiseen sekä mittauslaitteiden kalibrointiin odotetaan nykyistä yksiselitteisempiä ohjeita. Myös tärinän ohjearvoihin odotetaan selkeyttämistä. Nykyisessä hyväksi todetussa sekä toimivassa ohjeistuksessa (16:0) asetetaan rajoituksia vain tärinän heilahdusnopeuden pystysuuntaiselle komponentille. Tärinästä on mittaustekniikan kehityttyä kuitenkin jo pitkään mi- tattu myös vaakasuuntia ja konsultit ovat antaneet erilaisia ohjeistuksia näille vaakasuuntaisille komponenteille. Vaakasuuntainen tärinä on tietyissä tapauksissa jopa suurempaa kuin pystysuuntainen. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä että myös vaakasuunnilla on merkityksensä, mutta missä tilanteissa ne ovat kriittisiä? Vaakasuuntien vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu, jotta niille voitaisiin asettaa selkeät ohjearvot, kuten vahinkovaaran suhteen kriittisimmälle pystysuunnalle on asetettu. Uudessa ohjeistuksessa tähänkin pyritään ottamaan kantaa vanhoihin konkareihin, jotka ovat hankkineet kannuksensa muualla kuin koulunpenkillä. Myös muita tärinätekniikkaan liittyviä julkaisuja on ilmestymässä. Esimerkiksi Rakentajan kalenteri 2010 sisältää ensimmäistä kertaa erityisesti rakennusinsinööreille tarkoitettua tietoa rakentamisen tärinöistä. Louhintakonsultoinnin tulevaisuus näyttää muutenkin tällä hetkellä valoisalta. Isoja työmaita on käynnissä ja lamasta huolimatta suunnitteilla on useita projekteja, joiden haasteellisuus pitää sekä louhijan että konsultin mielen virkeänä. 8

9 9

10 Julkinen hankkija saa valita haluamansa kivimateriaalin Vuosi sitten kirjoitin tähän samaan lehteen luonnonkiviteollisuuden kysyntäennusteiden viittaavan kiven kysynnän heikentyvän ja erityisesti vientinäkymät olivat tuolloin huolestuttavat. Valitettavasti olin oikeassa. Vuonna 2009 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana luonnonkiven viennin arvo on tippunut vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta yli 27 %, graniittiblokkien viennin arvo on vähentynyt 42 % ja lopputuotteidenkin 16 %. Loppuvuosi ei mitenkään ennätä paikata viennin laskua; varsinkaan kun erityisempää globaalin talouden elpymistä ei vielä ole ollut näkyvissä. Vuosi 2010 on vielä vaikea monelle vientiyritykselle. USA:n talouden elpyminen on ratkaisevaa myös suomalaisille graniitin vientiyrityksille. Merkittävä osa suomalaisesta graniitista viedään Kiinaan, jossa se jalostetaan lopputuotteiksi niin Kiinan omille markkinoille kuin myös kolmansille markkinoille, joista USA on hyvin tärkeä. Euroopassa esimerkiksi Italian ja Espanjan kiviteollisuudet ovat vaikeuksissa eikä suomalaisen kiven kauppa näihin maihin ole sujunut. Sen sijaan Puolassa kivikauppa on edelleen ollut kohtuullisen hyvää. Vientimarkkinoiden supistuessa korostuu kotimarkkinoiden kysyntä. Erityisesti julkisen rakentamisen puolella olisi nyt syytä tarkoin harkita mistä materiaaleista rakennetaan. Suomalaisten kivimateriaalien käyttäminen antaa työtä niin louhinnassa, jalostuksessa kuin asennuksessakin. Tuontikivi työllistää vain asennusliikkeitä. Me suomalaiset emme taida oikein osata arvostaa itseämme emmekä kunnioittaa omaa osaamistamme tai kulttuuriperintöämme. Esimerkiksi kansallisesti merkittäviä kulttuurirakennuksia kuten Helsingin Musiikkitalo suunniteltaessa pitäisi mielestäni olla koko hankkeen toteutuksen lähtökohtana suomalaisten materiaalien käyttäminen sekä suomalaisen suunnittelutyön, designin ja rakennustyön korostaminen. Jos me emme itse arvosta itseämme ja osaamistamme niin ei sitä tee kukaan mukaan. Julkiset hankkijat vetäytyvät helposti EU:n hankintalainsäädännön taakse perustellen halpojen tuontimateriaalien valintaa sillä, että hankintalaki pakottaa sallimaan useiden materiaalien tarjoamisen, joista halvin on valittava. Käytännössä tämä näkyy siten, että tarjouspyynnöissä kivimateriaaliksi määritellään esimerkiksi Kurun harmaa graniitti tai vastaava. Tämä mahdollistaa laajan harmaiden kivien kirjon tarjoamisen. Näin saa toki menetellä mutta niin ei tarvitse tehdä. Markkinaoikeuden tuomari, professori ja oikeustieteen tohtori Pertti Virtanen on todennut, että mikäli hankintayksikön suunnitelmien perusteella vain tietynlainen kivimateriaali kelpaa kohteeseen ja materiaalista on markkinoilla riittävästi kilpailua, ei hankinnan kohdetta tarvitse kuvata käyttämällä termiä tai vastaava. Virtasen mukaan hankintayksikkö voi rajata kivimateriaalin myös taiteellisin tai arkkitehtonisin perustein. Tällöin myös suorahankinta on mahdollinen. Tätä mahdollisuutta Suomessa vain harvoin käytetään. Monissa muissa maissa oman maan materiaalien valinta olisi itsestäänselvyys. Kiviteollisuusliitto teki jäsenilleen suhdanne ja työvoimatarveselvityksen lokakuussa Sen mukaan ensi vuosi näyttäisi paremmalta. Erityisesti ympäristörakentamisen ja hautakivituotannon puolella työtä uskotaan kohtuudella riittävän. Viiden vuoden tähtäimellä yritysten odotukset ovat hyvin optimistiset ja uusia kiviammattilaisia tarvitaan oikeastaan kaikilla kivityön saroilla. Kivialalle tarvitaan nuoria motivoituneita osaajia niin louhintaan, tehdastyöhön kuin lopputuotteiden asennukseenkin. Hyvä tilaisuus tutustua kivialan koulutukseen, alan kehittämiseen ja yleensä tulevaisuuden näkymiin tarjoutuu Joensuussa Tällöin järjestetään valtakunnallinen luonnonkiviseminaari. Seminaarissa luodaan katsaus kivialan koulutusmahdollisuuksiin, pohditaan kivituotteiden käytön edistämistä rakentamisessa ja kuullaan näkemyksiä kivialan globaaleista trendeistä. Seminaarin järjestäjiä ovat Kiviteollisuusliiton ohella GTK, Kainuun Etu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Kannattaa tulla mukaan. 10

11 Yritysesittelyssä Suomen TPP Oy Keskitymme kallion lujitukseen Suomen TPP Oy on toiminut kallion lujituksen parissa jo lähes 20 vuotta. Päätuotteemme on perinteisesti ollut teräskuituraudoitus ruiskubetoniin. Viime vuosina olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Olemme valinneet strategiaksemme keskittyä maanalaisen rakentamisen ja kaivosteollisuuden materiaalien maahantuontiin ja markkinointiin. Teräskuituja toimitamme myös teollisuuslattioihin. Valikoimistamme löytyy Injektointi- ja mikrosementtejä sementti-injektointiin. Edustamamme valmistaja, ruotsalainen Cementa on pohjoismaiden markkinajohtaja. Kalliopultteja meiltä löytyy laaja valikoima ja etsimme koko ajan uusia ratkaisuja erilaisiin käyttötarpeisiin. Viimeisimpänä lisäyksenä valikoimiimme olemme saaneet vaijeripultitustarvikkeita sekä kärkiankkuroidut TP-pultit, jotka soveltuvat sekä välittömään että lopulliseen lujitukseen. Uutena tuotteena olemme lanseeraamassa alkalivapaata ruiskubetonin kiihdytinlisäainetta jo perinteisten teräskuituraudoitteiden rinnalle. Lisäksi valikoimaamme kuuluvat tunnelien lämpöeristysvuorauksen kiinnitystarvikkeet ja kallioverkot. Työnaikainen tuuletus on meille perinteisesti vahva ala. Protanin Ventiflex tuuletusputket ovat ylivoimaisesti eniten käytetty ratkaisu. Edustamme myös ruotsalaisia Removex-puhaltimia, joten tuuletukseenkin voimme toimittaa täydellisiä järjestelmiä. Useisiin edustamiimme tuotteisiin annamme tarvittaessa mitoitus- ja käyttöönottopalvelua. Edellä mainitun lisäksi toimitamme mm kypärälamppuja, pikaliitinputkijärjestelmiä sekä kaukosäädinkytkimiä. Konserniyhtiömme Teknoma Oy: n kautta toimitamme myös CJCTM sivuvirtasuodattimia hydrauliikka- sekä voitelujärjestelmiin. 80% kaikista öljyjärjestelmien vaurioista johtuu öljyssä olevista epäpuhtauksista. CJCTM Suodattimilla saavutettu puhtaustaso tarkoittaa sitä, että koneiden komponenttien ennustetun käyttöiän odotetaan kasvavan kertoimella Hyötyjä ovat vähentyneet kunnossapitokustannukset, lisääntynyt tuottavuus ja alhaisempi energiankulutus. 11

12 Miehen elämänpolku kotoa kaivokseen Haastateltava on Arvo Tapio Muuri, syntynyt Särkisalossa (Förby) ja valistui Vuoriteknikoksi Lappeenrannasta Viihtyminen on ollut lähinnä kiireen ja ongelmien kanssa painimista. Se on ollut kasvattavaa, eikä aika ole käynyt pitkäksi. Kaivostyössä jokainen päivä on erilainen, ei ole pelkoa pitkästymisestä. Lisäksi kallioisella saaristopitäjällä on aina ollut erilaisia, yleensä pieniä louhintatöitä. Näiden töiden tekijöitä ei taas ole, joten moni vuoriteknikko joutui tai määrättiin niitä tekemään. Kaivoksen kalustosta ei aina löytynyt sopivaa, joten hankin v omat louhintalaitteet ja siitä lähtien olen urakoinut vuosittain pienehköjä louhintoja n m vuodessa. Näistä töistä olen saanut arvokasta kokemusta ja kiitostakin on tullut ynnä suolarahaa. Miten olet kokenut kuulumisen vuoriteknikoiden ammattikuntaan työssäsi? Vuoriteknikkoporukkaan kuuluminen on ollut todella arvokasta. Olen saanut taustatukea ja itseluottamusta. Näin kasvaminen tähän yhteisöön on lujittanut ammattiin kuulumista. Mitkä ovat tuntemukset, kun kaivostoiminta täällä Förbyssä loppuu? Olet syntynyt Särkisalossa, taisit jo pienenä poikana saada sen verran kalkkipölyä nieltyä, että miellyit sen makuun ja lähdit vuoritekniikkaa opiskelemaan. Kerro ajastasi ennen opiskelua ja millainen oli lapsuutesi ja nuoruutesi. Olen maatalon poika ja viisilapsisen perheen kuopus. Ollessani kolmevuotias, jäimme orvoiksi. Veljeni ja sukulaiseni yrittivät kasvattaa kukin omaan suuntaansa. Kaivosalalle he eivät kuitenkaan johdatelleet. Pienellä paikkakunnalla oli tehtävä ja yritettävä kaikenlaista, mitä eteen tuli ja jollain tavalla kuitenkin kaivokseen tulin ja jäin kiinni. Niin todellakin kaivostoiminta täällä loppuu tänä vuonna. Alkuperäinen suunnitelma oli lopetuksen suhteen elokuu, mutta nyt on pientä toivoa, että takaraja olisi vuoden loppuun. Valmistavat työt tuli tehdyksi jo aiemmin, joten aika vähissä ovat mahdollisuudet sen pidemmälle. Kaivoksen täyttö aloitettiin viime vuonna toukokuussa. Täytön valvonta tulee työllistämään jonkun verran, samoin turvallisuusvalvonta kaivoksessa ja maanpäällä. Kaivoksen rakenteiden purku ja poisto ovat eräs työkohde. Näistä ja muista työkohteista muodostunee työpaikka jollekin. Itse olen ajatellut jäädä osa-aikaeläkkeelle lähivuosina. Valmistuit v. 1976, kuten kanssasi 16 muuta toivorikasta vuoriteknikkoa. Valmistuneiden joukossa oli peräti 10 kaveria, jotka olivat kotoisin kaivospaikkakunnilta. Tuntuiko kaivosura hyvältä valinnalta, vai oliko se vain eräs vaihtoehto polullasi? Kertoisitko vaiheistasi opiskeluaikana ja kokemuksistasi ennen valmistumista. Kouluaika oli kasvattavaa monella tapaa. Kaikki loma-ajat ja viikonloput tein töitä kaivoksella. Näin samalla kasvoin työnjohtajaksi jo ennen valmistumista. Sinä olet viihtynyt pitkään Förbyn kaivoksella. Miten on polkusi kulkenut koulun jälkeen? Leipä on kuitenkin irronnut koko ajan kivestä. Kerrotko kokemuksistasi näinä vuosina. 12

13 Tapio, nyt kun katselet näitä vuosia ja vuosilukuja, joiden aikana ja kanssa olet matkaa tehnyt, mikä on alkuvuosien kokemuksista jäänyt mieleen? Vuonna 1971 armeijan jälkeen alkoi vakituinen työsuhteeni kaivosyhtiön kanssa kaivosmiehenä. samana vuotena viestiin kaivokseen ensimmäinen kumipyöräkuormain. Se oli BM Volvo, käytetty ja kaivostyöhön sopimaton, mutta töitä silläkin tehtiin. Senkertainen työrupeama kesti osaltani pari vuotta. Aika oli mahtavaa, uusia töitä sai ja piti oppia nopeassa tahdissa. Kaikki kokeneet kaivosmiehet kuin esimiehetkin opettivat ja kannustivat. Silloin tuli opittua käsin lastausta, ojan kaivamista, rakentamista ja rusnausta. Se oli kovaa aikaa, mutta myös palkitsevaa. Tuossa edellä tuli jo hiukan sivutuksi kokemaasi ja alalle tuloa. Voisitko vielä tarkastella aikaa ennen Lappeenrantaa? Vuonna 1973 hain metallipuolelle Teknilliseen kouluun Turkuun ja kakkosvaihtoehtona oli kaivospuoli. Se oli tavallaan vahinko, tuo kaivospuoli, koska olin jo käynyt 3 v. metallipuolen ammattikoulua. Mutta niin vain kävi, että Lappeenranta veti pidemmän korren, enkä ole valintaa katunut. Eikä toimissani, niin vapaaajalla, kuin leipätyössäni ole ollut metalliopista haittaa, pikemminkin päinvastoin. Kaivostyöhön on kokoelma monenlaista erikoisosaamista. Kun asiat eivät oikein suju, tai maailma murjoo, miten pidät itsesi ryhdissä? Menetkö lenkille, hakkaatko talven polttopuut, vai mikä on salaisuutesi? Valmistuttuani v olikin työn tekeminen muuttunut ja työstä kadonnut ilo, olisi pitänyt pystyä mahdottomiin. Nuorena tosin niitä murheita ei kauaa pidelty, vaan palokuntatyö, veneily ja monet muut vapaaajan toimet pitivät ajatukset poissa työn murheista. Viime vuosina on mielen ja ajan täyttänyt Sallasta hankkimamme mökki. Alussa ajattelimme, että talvisin siellä ja kesällä veneellä, mutta nytkin vene on telakalla ja matkat suuntautuu Sallaan. Murheet ja vastoinkäymiset ovat myös saaneet uuden mittakaavan, sillä ensimmäinen lapsemme syntyi harvinaisella tavalla vammaisena ja hänen tilansa heikkeni jatkuvasti. Tämän vammaisen ja sairaan hoitaminen lähes 10 vuoden ajan, oli sellainen kokemus, jonka rinnalla elämän muut murheet tuntuvat vähäisiltä. Tämä ajanjakso opetti paljon elämän hauraudesta. Aikaa on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta kokemus säilyy. Mikä on ollut parasta, mitä toivot? Parasta on ollut työn monipuolisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet. Toiveeni on saada viettää eläkepäiviä hyvässä kunnossa Lapissa ja mottona voisi olaa: Tulisipa joskus aika pitkäksi. 13

14 50 vuotta sitten 50 vuotta on kulunut siitä, kun valmistuimme kaivosteknikoiksi. Meitä oli silloin 17 ja nyt meitä on 10 kaveria. Kokoonnuimme Outokumppuun Erä-Usin majalle seitsemän kaverin voimin juhlistamaan tuota virstan paalua. Osalla meistä tapaaminen oli tuttua muutaman vuoden takaa, kun tapasimme toisemme koulun alkamisen 50- vuotismerkeissä Homeen Jorman mökillä Pyhäjärven saaressa. Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli Hirvosen Yrjö ja puitteet olivatkin upeat. Ruoka oli hyvää, eikä juomassakaan ollut moittimista. Tapaaminen oli ajoitettu iltapäivän alkuun ja kokoontumisen ensihetket olivatkin sydäntä lämmittävät. Siinä tervehdimme toisiamme: Oletpas sinä säilynyt nuorekkaana ja hyvissä voimin. Sen jälkeen siirryimme vertailemaan vaivoja ja kolotuksia joissa riittikin vertailtavaa. Muisteltiin mitä muistettiin, puheitakin pidettiin, viihdyttiin yhdessä ja tietenkin saunottiin ja uitiin. Ohjelmaakin meillä oli. Kävimme Outokummun hautausmailla kunnioittamassa niiden tovereiden muistoa, joiden viimeinen leposija on täällä. Pienen etsiskelyn ja kyselyn perusteella hautapaikat löytyivät. Vietimme siinä pienen hetken, ja muistelimme vanhoja aikoja ja katsoimme vanhoja valokuvia. Seuraava vierailukohteemme oli kaivosmuseo. Tutustuimme museon antiin ja muistelimme omaa osuuttamme tuossa historian vaiheessa. Näissä kahdessa kohteessa oli tiettyä symboliikkaa meille ja tuleville. Ilmat suosivat meitä ja oli mitä hienoin elokuun ilma. Totesimme erotessamme, että tämä otetaan uusiksi. 14

15 15

16 Uppoporaus avolouhoksella Uppoporaus on maailmanlaajuisesti vallitseva porausmenetelmä avolouhinnan tuotantoporauksessa reikäkokoalueella mm. Tästä huolimatta, ennen tätä vuotta, ei Suomen avolouhoksilla ole uppoporausta merkittävästi käytetty. Yksinkertainen ja teknisesti luotettava menetelmä Uppoporaukset edut: - iskuenergian häviö vähäisempi - voidaan porata syvempiä ja suurempia reikiä - hyvä poraustarkkuus - tehokas porareiän huuhtelu - hyvä reiän laatu ja stabiliteetti - yksinkertainen ja luotettava tekniikka Uppoporauksessa terää reikään seuraavan uppoporakoneen mäntä iskee suoraan poraterän niskaosan iskupintaan. Merkittävää iskutehon häviötä ei synny reiän syvetessä, toisin kuin verrattuna päältälyövän porakaluston kierreliitoksissa tapahtuviin häviöihin. Päällisin puolin uppoporausvaunu ei juuri poikkea päältälyövästä poravaunusta. Merkittävin ero on kallioporakoneen puuttuminen. Sen tilalla syöttölaitteessa on pyöritysyksikkö. Moottoritilassa on suuritehoinen kaksivaihekompressori, jolla tuotetaan uppoporakoneen käyttövoiman antava, korkeapaineinen (25-30 bar) paineilma. Paineilma johdetaan uppoporakoneeseen poraputkien sisäreikää pitkin. Kaikki porakoneen läpi kulkenut ilma käytetään reiän huuhteluun. Tämä tarkoittaa merkittävästi suurempaa huuhtelutehoa päältälyövään poraukseen nähden. Tarvittava pyöritys- ja syöttövoima siirtyy terään myös poraputkien välityksellä. Poraputket ovat taivutusjäykkiä ja ne tukeutuvat hyvin porareiän seinämiin, jolloin reikä ohjautuu haluttuun suuntaan ilman erityistä ohjauskalustoa. Reikäsuoruus on siis merkittävä etu uppoporauksessa. Tuotantoporaus Kittilässä Agnico-Eagle Finlandin kultakaivoksella Kittilän Suurikuusikossa kaikki tuotanto louhitaan toistaiseksi avolouhokselta. Avolouhinta jatkuu vuoden 2013 loppuun, jonka jälkeen tuotanto siirtyy kokonaan maanalaiseksi toiminnaksi. Vuonna 2010 tullaan avolouhokselta louhimaan noin 10 Mt, josta malmia on noin 1 Mt. Kaivosyhtiön poravaunukalustossa on kaksi uutta uppoporauslaitetta. Ensimmäinen laite otettiin käyttöön heinäkuussa, alkaen lyhyehköllä testivaiheella, ja jälkimmäinen lokakuussa Uppoporausta käytetään malmin ja sivukiven louhinnassa. Porattavat reiät ovat läpimitaltaan 140 mm. Porauksen ruutukoko on 4,5 m x 4,5 m, jolloin ominaisporaus on ohiporauksen kanssa 0,06 po.m/ m3ktr. Malmissa pengerkorkeus on 7,5 m ja sivukivessä 15 m. Malmi louhitaan paikalleen räjäyttämällä osin yhdessä sivukiven kanssa ja tästä syystä louhintareikiä ei kallisteta. Myös erikseen louhittava sivukivi louhitaan pystyin rei'in reikien paremman auki pysymisen vuoksi. Esiintymän kallio on rikkonaista ja siinä on paikoin hyvin runsaasti vettä. Nämä seikat asettavat porareiän huuhtelulle erittäin suuret haasteet. Vaikka suuri osa huuhteluilmasta kulkeutuisi rikkonaiseen kallioon, jää uppoporauksessa ilmaa vielä riittävästi porareiän puhdistamiseen. Louhintareiät jäävät porauksen jälkeen auki. Porakalusto saadaan pois reiästä ilman ongelmia ja reiät pysyvät auki panostusta varten. Yleensä uudelleenaukaisua tai -porausta ei tarvita. Kaivokselle uppoporaukseen siirtyminen on tuonut merkittävästi lisää varmuutta tuotantoporaukseen. Toinen parannus on reikätaipuman väheneminen. Poraustarkkuuden parantumisen myötä saadaan kallion lohkaroituminen paremmaksi ja louheen kuormaus tehostuu. Räjäytyskentän pohjasta saadaan tasaisempi, millä on suuri merkitys seuraavan, alemman tason porauksessa. Kittilän kultakaivoksen uppoporaukseen siirtymisen myötä menetelmän kiinnostavuus avolouhinnan tuotantoporauksessa tulee varmasti lisääntymään Suomessa. Tulevia kaivosprojekteja varten olemme saaneet näytön siitä, miksi menetelmä on suuressa suosiossa maailmalla. 16

17

18 Kairan kuulumisia Terhveiset täältä tunturin kuphesta. Täälä sitä ensilumen kourisa kärvistelemä. Ensilumi tuli tänne kairhan ke 7.10, se sattoi melekhein kaheksan tuntia ja siinä ajasa sitä tuli viitisentoista senttiä. Onneksi kerkesimä käyvä kääntämäsä venhen nurinpäin aamula ja haravoija takapihan lehet. Jo vain. Ei se talaventulo meikäläistä yllättäny ko olin vaihtanu authon talavikumit jo paripäivää aikasemmin. Menimä sitten perinteisele karpalonpoiminta viikonlopule Ylläksele seuraavana viikonloppuna, ko olima aikaisemmin kortteerin sieltä varanhet, ei tarvinnu poimia karpaloita ko oli lumi maasa. Parina etellisenä vuona samhan aikhan olema poiminneet litratolokula karpaloita. Muutenhan kelit olivat hienot, yölä pakkasta jopa -21 ja päivälä sitten pari astetta pakkasta ja lumi maasa. Ilimat olivat ko vappuna konsanhan. Tuohon kirijoitukseni otsikhon liittyven, kai sitä täälä kairasa olhan, ko karhu oli menny tuosta 400 m: n päästä, mejän pururataa pitkin. Oliskohan siinä tullu uusi pururataennätys, jos olisima olheet sielä yhtä aikaa. Sanovat, että ei kannata ruveta juoksemhan, jos kohtaat mesikämmenen. Ja se tosi varhman on. Tuosako palijon olema vähän ylempänäkin, kuten kaikki tietävät, niin näimä suden jälijet, oli joku muukin net aikaisemmin noteerannu. Iso oli tassun jäliki. Lapland s mine news Taantuma alaakipi jo visiin kloppaalisti helittää ja se näkkyypi esimerkiksi siinä, että Kemin kaivoksela kaivosyhtiö louhiipi periä entisheen malhin ja tuotantokin on lokakuun lopusa taasen entisissä lukemisa. Kemin kaivoksen laajennuksesta eli tuotannon tuplauksesta ja siihen liittyvästä urakoitsijan töistä en tohi sanoa mithän. Aika näyttääpi. Täälä vähän ylempänä Pahtavaarasa toiminta jatkuupi ja kultaa löytyypi maanalaisista louhoksiata. VT on menosa -75 tasola ja varsinainen malaminlouhinta on -40 tasolta ylöspäin. Pahtavaarasahan korkeuvet ovat sidotut norhmaaliin korkeus koordinaatteihin, eli normaalisti kaivostornisa olevaa ei löyvy tästä kaivoksesta. Avolouhoksen pohojan korkeus on Avolouhoksesta oli mennäviikolla löytyny, ei kultaa, vaan joutsen. Se oli jostain syystä sinne tasolle tehenyt laskun. Ei se riepu olisi sieltä yksin pois päässy, oli kuuleman liian lyhyt kiitorata. Mutta mainarit haki-vat sen sieltä pois ja veivät rikastushiekka-althaaseen ja sielä se oli alakanu reiphasti uihman ja varhmaan on palijon etelämpäna nyt. Tämän päivän paikallisesa aviisisaa oli Pahtavaaran kaivoksesta juttua ja siinä tuothin juluki, että kaivoksele on myönnetty uusi ympäristölupa ja kaivosyhtiö on suorittanut ym- 18

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014 Harri Kosonen MITÄ YHTEISTÄ ON KIVELLÄ JA KITARALLA? Varsinkin nuorilla on harvoin tietoa kaivannaisalasta ILMAN KAIVOSTEOLLISUUTTA ET SOITA KITARAAKAAN (etkä

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuus ry

Kaivannaisteollisuus ry Kaikki kaivokset ovat tärkeitä kaikki kaivokset ovat erilaisia Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 48 jäsentä. Kaivokset muodostavat yhdessä metallien

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet. Timo Rautajoki 9.10.2013

Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet. Timo Rautajoki 9.10.2013 Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Timo Rautajoki 9.10.2013 Työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet elinkeinoelämän näkökulmasta Elinkeinoelämän tarpeisiin koulutetaan

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oy 1 Hannukainen Mining Oy Perustettiin keväällä 2015 Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö Tällä hetkellä lupa-asioiden hoitamista ja ympäristöteknistä suunnittelua Muutama syvä kairareikä 5-6/-17 Koeirrotus ja täydentävät

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI! Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, 48 jäsentä! Kaivokset muodostavat

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Antti Asplund suunnittelee kummia

Antti Asplund suunnittelee kummia ENERGIAPOLARIN ja Rovakairan ASIAKASLEHTI 1 2010 rovakairan omat sivut keskiaukeamalla Antti Asplund suunnittelee kummia kevitsa aukeaa - Sodankylästä kaupunki? Keskiaukeamalla Energiankäytön tee-se-itse

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Antti Peronius geologi, kullankaivaja

Antti Peronius geologi, kullankaivaja Antti Peronius geologi, kullankaivaja antti.peronius@kullankaivajat.fi Primäärijuoniteoriat - maallikot - kulta tullut läheltä tai kaukaa - räjähdys, tulivuori, asteroidi - jättiläistulva, salaperäinen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Poronhoitoyhteisöjen osallistaminen kaivosten suunnitteluprosessiin

Poronhoitoyhteisöjen osallistaminen kaivosten suunnitteluprosessiin Poronhoitoyhteisöjen osallistaminen kaivosten suunnitteluprosessiin Tapaustutkimus Northland Resources in kaivoshankkeesta Muonion paliskunnan ja Muonion lapinkylän alueilla Teresa Komu (2013) Retoriikkaa

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke Mikko Jokinen METLA Kolari Pohjoisen kaivosbuumi Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa useita uusia kaivoshankkeita Monet niistä sijaitsevat

Lisätiedot

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö Sisältö Opettajalle.................................... 3 Kalat metsässä................................. 5 Swaffhamin kulkukauppias........................ 14 Lontoon silta...................................

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot