VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA"

Transkriptio

1 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2009

2

3 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA 3

4 Sosiaalista mediaa ja positiivista aktiviteettiä eetterissä Kun aloittelin myyntimiehen työuraani nuorena vuoriteknikkona kaksikymsainvälinen talouskriisi iski tänne kovempana Ei päässyt Suomi kuin koira veräjästä - Kanmentäkuusi vuotta sitten, tärkeimmät kuin kukaan osasi vuosi sitten aavistaa. Nyt on viestinnän työvälineet olivat paperi, kynä, kirjoituskone ja lankapuhelin. Kiireellisissä tapauksisa käytettiin telefaxia ja ulkomaille myös telexiä. Viikko- ja kuukausiraportit kirjoitettiin käsipelillä ja niihin lisättiin leikkaa-liimaa menetelmällä höysteitä. Radiolla oli muuten silloin merkittävä rooli nopeana uutiskanavana. Toisin on nyt. Ensin tulivat erilaiset sähköpostit ja internet, jonka avulla voimme seurata kiinnostavilta tuntuvia asioita melkein reaaliajassa. Kaukaisetkin tapahtumat ovat ulottuvillamme online, milloin vain haluamme. Nopeus ja tarjonnan runsaus ovat pakottaneet pukemaan viestit entistä tiiviimpään asuun. Joskus sähköpostiviestit ovat hyvinkin pelkistettyjä, ilman minkäänlaista kieliopillista asua, tekstiviestien kieliasusta puhumattakaan. Nykyään puhutaan ns. sosiaallisesta mediasta ja viestinnästä. Erilaiset blogit, wikipedia, mesetys ja Facebook ovat tulleet elämäämme ja tarjoavat mahdollisuuden entistä nopeampaan tietojen vaihtoon, keskusteluun ja kokemusten jakamiseen. Pysyäksemme mukana kehityksen kelkassa, kehitämme yhdistyksen verkkosivuja jatkuvasti, vain kysymys siitä kuinka syvä ja pitkäkestoinen talouden synkkä vaihe on. Keväällä jatkokoulutuspäivien aikaan vallitsi vuorialalla jokseenkin pessimistinen ilmapiiri mutta silti meillä monella oli orastava toivo pikaisesta taantuman selän taittumisesta. Ehkä näin on jo tapahtunutkin. - Kun katsoo ympärilleen, niin voi jo huomata, että vuorialalla on tapahtunut viime kuukausina monessa suhteessa selvää aktiviteettien kasvua. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Positiivisesta aktiviteetistä kotimaan vuorialalla kertonee sekin, että kädessäsi olevassa lehdessä on mukana runsaasti alalla toimivien yritysten mainoksia ja osa näistä yrityksistä on mukana lehdessämme ensimmäistä kertaa. Juttujen kirjoittajat ovat myös olleeet aktiivisia ja monisanaisia. Tämä on mahdollistanut sen, että jutuissa lähestytään alaamme monelta eri suunnalta eikä sitä yhtä elämän eliksiiriäkään, huumoria ole unohdettu. Kiitämme kaikkia mainostajia ja artikkelien kirjoittajia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme lehden myötä jäsenistölle ja sidosryhmillemme antoisia lukuhetkiä ja hauskaa Joulun odotusta. jotta ne palvelisivat jäsenistön ja sidosryhmien tarpeita entistä paremmin. Puheenjohtaja Timo Rajala 4

5

6 Louhintakonsultointi lähestyy keski-ikää Kuten Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeet, myös yli 15 vuotta sitten julkaistu räjäytysalan tärinänormisto, STM:n Turvallisuusmääräykset 16:0, on muutoksen kourissa. Molempia turvallisuusohjeistuksia tarkennetaan monilta osin, ja vanhoja tuttuja toimintatapoja tullaan arvioimaan uudestaan. Uuden tärinäohjeistuksen päätarkoitus on edistää hyvää rakennustapaa tärinää aiheuttavilla työmailla sekä erityisesti niiden ympäristössä. Ennen uuden ohjeistuksen tarkempaa esittelyä tehdään kuitenkin katsaus siihen, mitä tärinäkonsultointirintamalla on vuosien saatossa tapahtunut. Miten ennen? Ennen räjäytyskenttien peittämisen yleistymistä kivien roiskuminen oli Suomessa arkipäivää eikä tärinään juuri kiinnitetty huomiota. Louhinnasta aiheutuneet vauriot korvattiin mukisematta ilman tarkempia selvityksiä luvulla ongelmia haluttiin alkaa ennaltaehkäistä ja pienimittakaavaisia kiinteistökatselmuksia suoritettiin. Katselmointihavainnot saneltiin magnetofonille ja pöytäkirja naputeltiin sanelun perusteella kirjoituskoneella. Suomen ensimmäinen louhintakonsultointiin erikoistunut yritys, Oy Finnrock Ab, perustettiin vuonna Aluksi yrityksen toiminta keskittyi lähes pelkästään tärinämittaukseen, ja kiinteistöjen katselmointi yleistyi vasta piirtämismenetelmän saapuessa Suomeen pari vuotta myöhemmin. Nitro Consult AB:n kehittämä piirtämismenetelmä tuotiin länsinaapurista Suomeen Helsingin metron rakentamista varten. Piirtämismenetelmä on osoittautunut niin hyväksi ja havainnolliseksi, että sitä käytetään sellaisenaan vielä tänäkin päivänä. Louhintakonsultointi painottui aluksi isoihin projekteihin, kuten metron, Helsingin keskustan toimisto- ja liikerakennusten, sekä isojen kalliotilojen rakentamiseen. Melko pian myös pientalojen rakentajat alkoivat käyttää louhintakonsultin palveluita riitojen välttämiseksi luvulle tultaessa riskianalyysien, katselmusten ja tärinämittausten suorittamisesta oli tullut arkipäivää. Ensimmäiset tärinämittarit mittasivat siirtymäamplitudia eli tärinän aiheuttaman liikkeen suuruutta. Pian markkinoille tuli kuitenkin mittareita, jotka piirsivät tärinän heilahdusnopeuden kuvaajan mekaanisesti paperille, kuten elokuvista tutut seismografit. Nykyaikainen mittauslaitteisto käyttää mittaukseen nopeusanturia eli geofonia ja antaa tuloksena heilahdusnopeuden ja siirtymäamplitudin lisäksi tärinän taajuuden ja kiihtyvyyden sekä piirtää tärinän aika-historiakuvaajan. Nykyisissä normeissa tärinäraja-arvot ilmaistaan heilahdusnopeuden suuruuksina. Syy tähän löytyy ruotsalaisten luvuilla tekemistä tutkimuksista, joiden mukaan heilahdusnopeuden suuruus korreloi hyvin tärinän vahinkovaaran kanssa. Vahinkovaaraa arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota myös muihin suureisiin. Varsinkin rakenteiden osalta siirtymäamplitudilla on kriittinen vaikutus. 6

7 ATK-laitteiden valmistajat puolestaan ilmoittavat laitteidensa tärinäraja-arvot yleensä kiihtyvyyksinä. Tärinälle herkkien laitteiden tärinävaimennuksia tehtiin jo 1970-luvulla, mutta 1990-luvulla tietotekniikan räjähdysmäinen yleistyminen aiheutti lisää päänvaivaa. Räjäytysja louhintatekniikkaan erikoistuneiden konsulttien piti opetella tunnistamaan toisistaan tärinälle herkät ja epäherkät laitteet kuten palvelimet ja reitittimet. Nörttejä meistä ei kuitenkaan tullut, tai emme sitä ainakaan myönnä. Aluksi tärinävaimentimina käytettiin materiaaleja, joiden tärinävaimennuskyky oli kyseenalainen. Nykyään Finnrock käyttää erityisesti tärinävaimennukseen kehitettyä ja testattua Sylomer-elastomeeria. Sylomeereja valmistetaan monissa eri väreissä, joiden tarkoitus ei ole kuitenkaan virkistää työpäivää, vaan väri kertoo Sylomeerin jäykkyyden. Painavat serverit vaimennetaan jäykemmällä materiaalilla kuin normaalit kevyemmät pöytätietokoneet. Kompromisseja ei tarvitse tehdä, vaan hyvinkin erilaisille laitteille saadaan aina optimaalinen vaimennusaste laitteen painosta tai painojakaumasta riippumatta. Optimaaliseen vaimennustulokseen ja valittavaan Sylomer-tuotteeseen vaikuttaa myös suodatettavan tärinän taajuus. Vaikka tietotekniikan kehittyminen ja lisääntyminen loi uusia haasteita, paransi se samalla konsultin työkaluja luvulla katselmuksien tarkkuutta ja havainnollisuutta on voitu parantaa digitaalisin valoja videokuvin. Lisäksi tärinätulosten reaaliaikainen seuranta on kehittynyt huimasti. Esimerkiksi Finnrockilla on käytössään Internetpohjainen sovellus, jonka avulla tärinämittaustuloksia on helppo seurata, analysoida, käsitellä ja raportoida. Järjestelmässä tärinämittarien sijainnit saadaan asetettua sähköiseen karttapohjaan ja tärinätulokset sekä raja-arvot voidaan lukea suoraan tietokoneelta. Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti tärinöiden analysointia sekä louhinnan suunnittelua ja tekee työmaasta selkeästi hallittavan. Hallaa järjestelmä aiheuttaa lähinnä panostajan ja apulaisen fyysiselle kunnolle, kun tärinämittareilla ei tarvitse juoksennella. Kehittyvä Finnrock Finnrockin perustivat vuonna 1970 räjähdysaineiden suurimmat valmistajat ja jakelijat eli Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy (nyk. OY FORCIT AB), Rikkihappo Oy (sittemmin Vihtavuori Oy) ja Oy Julius Tallberg Ab. Toimintamalli haettiin Ruotsista Nitro Nobel konserniin vuosi aiemmin perustetusta Nitro Consult AB:sta, josta tuli samalla myös Finnrockin suurin omistaja 40 % osuudella. Finnrock perustettiin neuvomaan ja antamaan koulutusta räjähteiden lisääntyvässä käytössä eritoten taajama-alueilla. Tätä työtä yritys jatkaa edelleen Suomen suurimpana ja johtavana louhinta-alan konsulttitoimistona. Vuosien saatossa Finnrockissa on tapahtunut suuria muutoksia, joista viimeisin koettiin vuonna 2008, kun Finnrock osti Insinööritoimisto Pauli Nevalainen Oy:n ja yhdisti yrityksien liiketoiminnat uusiin toimitiloihin Helsingin Oulunkylään. Finnrock perustettiin alunperin räjähdysaine- ja louhintateollisuuden tarpeisiin ja siksi Finnrockin osaamisella oli vahva louhintapuolen tausta ja koulutus. Ins.tsto Nevalainen työskenteli samalla toiminta-alueella, mutta omistajansa Rkm Pauli Nevalaisen tavoin rakennusteknisen koulutuksen ja kokemuksen taustalta. Louhinta- ja muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden konsultoinnissa tarvitaan kumpaakin tietämystä. Näiden kahden omilla osa-alueillaan erikoistuneen yrityksen yhdistäminen loikin markkinoille erittäin vahvan yhteistyökumppanin. Yrityksen henkilöstöstä löytyy nykyään sopivassa suhteessa nuoruuden intoa ja kokeneita konkareita, joista osa on toiminut alalla jo lähes 40 vuotta ja usea yli 20 vuotta. Koska konsultin työssä käsitellään kalliota, räjäytyksiä, tärinää, mittausta ja rakenteiden vikoja, niin henkilökuntaamme on valikoitunut juuri näille aloille kouluttautuneita ammattilaisia: Kaivos- ja kalliorakentamisen, geofysiikan sekä rakennus- ja sähkötekniikan insinöörejä ja osaajia. Hiljattain myös Finnrockin omistuspohja muuttui, kun Suomen johtava räjähdysainevalmistaja OY FORCIT AB osti loputkin 40 % Finnrockin osakkeista Nitro Consultilta ja omistaa nyt koko yrityksen. Kaupan myötä Forcitin ja Finnrockin väliset yhteistyömah- 7

8 toivottavasti onnistuneesti. Pelkona on, että kunnolliseen tutkimukseen perustumattomat ohjeistukset osoittautuvat liian varovaisiksi ja rajoittavat louhintatyön suoritusta tarpeettomasti sekä kasvattavat näin rakentamiskustannuksia. Tämä puolestaan söisi kaikkien alalla toimivien leipää. Yksi mielenkiintoisista uudistuksista liittyy konsultin pätevyyden ja työkohteen vaativuuden luokitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tärinämittaustyö- ja analysointi ei tulevaisuudessa kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan tärinäasiantuntijan on oltava sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan pätevä. Samankaltaista luokittelua sovelletaan jo monilla muilla rakentamiseen liittyvillä aloilla kuten suunnittelussa, työnjohdossa ja työmaavalvonnassa. Myöhemmin selviää, kuinka ehdottomia pätevyysvaatimuksista tulee ja miten suhtaudutaan dolisuudet lisääntyivät entisestään. Pyrkimyksemme on palvella asiakkaitamme entistäkin monipuolisemmin ja kustannustehokkaammin ja tuottaa heille näin lisäarvoa. Suurten muutosten jälkeen Finnrockin alkava juhlavuosi osuu täydelliseen paikkaan ja se huipentuu , kun yritys täyttää 40 vuotta! Tulevaisuuden näkymät Kuten artikkelin alussa todettiin, tulevaisuudessa apunamme on uusi ohjeistus, joka tulee toivottavasti selventämään ja tarkentamaan alan toimintatapoja. Konsultointirintama on uuden ohjeistuksen suhteen odottavalla kannalla. Esimerkiksi katselmuksissa käytettyihin merkintöihin ja tärinämittausten järjestämiseen sekä mittauslaitteiden kalibrointiin odotetaan nykyistä yksiselitteisempiä ohjeita. Myös tärinän ohjearvoihin odotetaan selkeyttämistä. Nykyisessä hyväksi todetussa sekä toimivassa ohjeistuksessa (16:0) asetetaan rajoituksia vain tärinän heilahdusnopeuden pystysuuntaiselle komponentille. Tärinästä on mittaustekniikan kehityttyä kuitenkin jo pitkään mi- tattu myös vaakasuuntia ja konsultit ovat antaneet erilaisia ohjeistuksia näille vaakasuuntaisille komponenteille. Vaakasuuntainen tärinä on tietyissä tapauksissa jopa suurempaa kuin pystysuuntainen. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä että myös vaakasuunnilla on merkityksensä, mutta missä tilanteissa ne ovat kriittisiä? Vaakasuuntien vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu, jotta niille voitaisiin asettaa selkeät ohjearvot, kuten vahinkovaaran suhteen kriittisimmälle pystysuunnalle on asetettu. Uudessa ohjeistuksessa tähänkin pyritään ottamaan kantaa vanhoihin konkareihin, jotka ovat hankkineet kannuksensa muualla kuin koulunpenkillä. Myös muita tärinätekniikkaan liittyviä julkaisuja on ilmestymässä. Esimerkiksi Rakentajan kalenteri 2010 sisältää ensimmäistä kertaa erityisesti rakennusinsinööreille tarkoitettua tietoa rakentamisen tärinöistä. Louhintakonsultoinnin tulevaisuus näyttää muutenkin tällä hetkellä valoisalta. Isoja työmaita on käynnissä ja lamasta huolimatta suunnitteilla on useita projekteja, joiden haasteellisuus pitää sekä louhijan että konsultin mielen virkeänä. 8

9 9

10 Julkinen hankkija saa valita haluamansa kivimateriaalin Vuosi sitten kirjoitin tähän samaan lehteen luonnonkiviteollisuuden kysyntäennusteiden viittaavan kiven kysynnän heikentyvän ja erityisesti vientinäkymät olivat tuolloin huolestuttavat. Valitettavasti olin oikeassa. Vuonna 2009 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana luonnonkiven viennin arvo on tippunut vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta yli 27 %, graniittiblokkien viennin arvo on vähentynyt 42 % ja lopputuotteidenkin 16 %. Loppuvuosi ei mitenkään ennätä paikata viennin laskua; varsinkaan kun erityisempää globaalin talouden elpymistä ei vielä ole ollut näkyvissä. Vuosi 2010 on vielä vaikea monelle vientiyritykselle. USA:n talouden elpyminen on ratkaisevaa myös suomalaisille graniitin vientiyrityksille. Merkittävä osa suomalaisesta graniitista viedään Kiinaan, jossa se jalostetaan lopputuotteiksi niin Kiinan omille markkinoille kuin myös kolmansille markkinoille, joista USA on hyvin tärkeä. Euroopassa esimerkiksi Italian ja Espanjan kiviteollisuudet ovat vaikeuksissa eikä suomalaisen kiven kauppa näihin maihin ole sujunut. Sen sijaan Puolassa kivikauppa on edelleen ollut kohtuullisen hyvää. Vientimarkkinoiden supistuessa korostuu kotimarkkinoiden kysyntä. Erityisesti julkisen rakentamisen puolella olisi nyt syytä tarkoin harkita mistä materiaaleista rakennetaan. Suomalaisten kivimateriaalien käyttäminen antaa työtä niin louhinnassa, jalostuksessa kuin asennuksessakin. Tuontikivi työllistää vain asennusliikkeitä. Me suomalaiset emme taida oikein osata arvostaa itseämme emmekä kunnioittaa omaa osaamistamme tai kulttuuriperintöämme. Esimerkiksi kansallisesti merkittäviä kulttuurirakennuksia kuten Helsingin Musiikkitalo suunniteltaessa pitäisi mielestäni olla koko hankkeen toteutuksen lähtökohtana suomalaisten materiaalien käyttäminen sekä suomalaisen suunnittelutyön, designin ja rakennustyön korostaminen. Jos me emme itse arvosta itseämme ja osaamistamme niin ei sitä tee kukaan mukaan. Julkiset hankkijat vetäytyvät helposti EU:n hankintalainsäädännön taakse perustellen halpojen tuontimateriaalien valintaa sillä, että hankintalaki pakottaa sallimaan useiden materiaalien tarjoamisen, joista halvin on valittava. Käytännössä tämä näkyy siten, että tarjouspyynnöissä kivimateriaaliksi määritellään esimerkiksi Kurun harmaa graniitti tai vastaava. Tämä mahdollistaa laajan harmaiden kivien kirjon tarjoamisen. Näin saa toki menetellä mutta niin ei tarvitse tehdä. Markkinaoikeuden tuomari, professori ja oikeustieteen tohtori Pertti Virtanen on todennut, että mikäli hankintayksikön suunnitelmien perusteella vain tietynlainen kivimateriaali kelpaa kohteeseen ja materiaalista on markkinoilla riittävästi kilpailua, ei hankinnan kohdetta tarvitse kuvata käyttämällä termiä tai vastaava. Virtasen mukaan hankintayksikkö voi rajata kivimateriaalin myös taiteellisin tai arkkitehtonisin perustein. Tällöin myös suorahankinta on mahdollinen. Tätä mahdollisuutta Suomessa vain harvoin käytetään. Monissa muissa maissa oman maan materiaalien valinta olisi itsestäänselvyys. Kiviteollisuusliitto teki jäsenilleen suhdanne ja työvoimatarveselvityksen lokakuussa Sen mukaan ensi vuosi näyttäisi paremmalta. Erityisesti ympäristörakentamisen ja hautakivituotannon puolella työtä uskotaan kohtuudella riittävän. Viiden vuoden tähtäimellä yritysten odotukset ovat hyvin optimistiset ja uusia kiviammattilaisia tarvitaan oikeastaan kaikilla kivityön saroilla. Kivialalle tarvitaan nuoria motivoituneita osaajia niin louhintaan, tehdastyöhön kuin lopputuotteiden asennukseenkin. Hyvä tilaisuus tutustua kivialan koulutukseen, alan kehittämiseen ja yleensä tulevaisuuden näkymiin tarjoutuu Joensuussa Tällöin järjestetään valtakunnallinen luonnonkiviseminaari. Seminaarissa luodaan katsaus kivialan koulutusmahdollisuuksiin, pohditaan kivituotteiden käytön edistämistä rakentamisessa ja kuullaan näkemyksiä kivialan globaaleista trendeistä. Seminaarin järjestäjiä ovat Kiviteollisuusliiton ohella GTK, Kainuun Etu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Kannattaa tulla mukaan. 10

11 Yritysesittelyssä Suomen TPP Oy Keskitymme kallion lujitukseen Suomen TPP Oy on toiminut kallion lujituksen parissa jo lähes 20 vuotta. Päätuotteemme on perinteisesti ollut teräskuituraudoitus ruiskubetoniin. Viime vuosina olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Olemme valinneet strategiaksemme keskittyä maanalaisen rakentamisen ja kaivosteollisuuden materiaalien maahantuontiin ja markkinointiin. Teräskuituja toimitamme myös teollisuuslattioihin. Valikoimistamme löytyy Injektointi- ja mikrosementtejä sementti-injektointiin. Edustamamme valmistaja, ruotsalainen Cementa on pohjoismaiden markkinajohtaja. Kalliopultteja meiltä löytyy laaja valikoima ja etsimme koko ajan uusia ratkaisuja erilaisiin käyttötarpeisiin. Viimeisimpänä lisäyksenä valikoimiimme olemme saaneet vaijeripultitustarvikkeita sekä kärkiankkuroidut TP-pultit, jotka soveltuvat sekä välittömään että lopulliseen lujitukseen. Uutena tuotteena olemme lanseeraamassa alkalivapaata ruiskubetonin kiihdytinlisäainetta jo perinteisten teräskuituraudoitteiden rinnalle. Lisäksi valikoimaamme kuuluvat tunnelien lämpöeristysvuorauksen kiinnitystarvikkeet ja kallioverkot. Työnaikainen tuuletus on meille perinteisesti vahva ala. Protanin Ventiflex tuuletusputket ovat ylivoimaisesti eniten käytetty ratkaisu. Edustamme myös ruotsalaisia Removex-puhaltimia, joten tuuletukseenkin voimme toimittaa täydellisiä järjestelmiä. Useisiin edustamiimme tuotteisiin annamme tarvittaessa mitoitus- ja käyttöönottopalvelua. Edellä mainitun lisäksi toimitamme mm kypärälamppuja, pikaliitinputkijärjestelmiä sekä kaukosäädinkytkimiä. Konserniyhtiömme Teknoma Oy: n kautta toimitamme myös CJCTM sivuvirtasuodattimia hydrauliikka- sekä voitelujärjestelmiin. 80% kaikista öljyjärjestelmien vaurioista johtuu öljyssä olevista epäpuhtauksista. CJCTM Suodattimilla saavutettu puhtaustaso tarkoittaa sitä, että koneiden komponenttien ennustetun käyttöiän odotetaan kasvavan kertoimella Hyötyjä ovat vähentyneet kunnossapitokustannukset, lisääntynyt tuottavuus ja alhaisempi energiankulutus. 11

12 Miehen elämänpolku kotoa kaivokseen Haastateltava on Arvo Tapio Muuri, syntynyt Särkisalossa (Förby) ja valistui Vuoriteknikoksi Lappeenrannasta Viihtyminen on ollut lähinnä kiireen ja ongelmien kanssa painimista. Se on ollut kasvattavaa, eikä aika ole käynyt pitkäksi. Kaivostyössä jokainen päivä on erilainen, ei ole pelkoa pitkästymisestä. Lisäksi kallioisella saaristopitäjällä on aina ollut erilaisia, yleensä pieniä louhintatöitä. Näiden töiden tekijöitä ei taas ole, joten moni vuoriteknikko joutui tai määrättiin niitä tekemään. Kaivoksen kalustosta ei aina löytynyt sopivaa, joten hankin v omat louhintalaitteet ja siitä lähtien olen urakoinut vuosittain pienehköjä louhintoja n m vuodessa. Näistä töistä olen saanut arvokasta kokemusta ja kiitostakin on tullut ynnä suolarahaa. Miten olet kokenut kuulumisen vuoriteknikoiden ammattikuntaan työssäsi? Vuoriteknikkoporukkaan kuuluminen on ollut todella arvokasta. Olen saanut taustatukea ja itseluottamusta. Näin kasvaminen tähän yhteisöön on lujittanut ammattiin kuulumista. Mitkä ovat tuntemukset, kun kaivostoiminta täällä Förbyssä loppuu? Olet syntynyt Särkisalossa, taisit jo pienenä poikana saada sen verran kalkkipölyä nieltyä, että miellyit sen makuun ja lähdit vuoritekniikkaa opiskelemaan. Kerro ajastasi ennen opiskelua ja millainen oli lapsuutesi ja nuoruutesi. Olen maatalon poika ja viisilapsisen perheen kuopus. Ollessani kolmevuotias, jäimme orvoiksi. Veljeni ja sukulaiseni yrittivät kasvattaa kukin omaan suuntaansa. Kaivosalalle he eivät kuitenkaan johdatelleet. Pienellä paikkakunnalla oli tehtävä ja yritettävä kaikenlaista, mitä eteen tuli ja jollain tavalla kuitenkin kaivokseen tulin ja jäin kiinni. Niin todellakin kaivostoiminta täällä loppuu tänä vuonna. Alkuperäinen suunnitelma oli lopetuksen suhteen elokuu, mutta nyt on pientä toivoa, että takaraja olisi vuoden loppuun. Valmistavat työt tuli tehdyksi jo aiemmin, joten aika vähissä ovat mahdollisuudet sen pidemmälle. Kaivoksen täyttö aloitettiin viime vuonna toukokuussa. Täytön valvonta tulee työllistämään jonkun verran, samoin turvallisuusvalvonta kaivoksessa ja maanpäällä. Kaivoksen rakenteiden purku ja poisto ovat eräs työkohde. Näistä ja muista työkohteista muodostunee työpaikka jollekin. Itse olen ajatellut jäädä osa-aikaeläkkeelle lähivuosina. Valmistuit v. 1976, kuten kanssasi 16 muuta toivorikasta vuoriteknikkoa. Valmistuneiden joukossa oli peräti 10 kaveria, jotka olivat kotoisin kaivospaikkakunnilta. Tuntuiko kaivosura hyvältä valinnalta, vai oliko se vain eräs vaihtoehto polullasi? Kertoisitko vaiheistasi opiskeluaikana ja kokemuksistasi ennen valmistumista. Kouluaika oli kasvattavaa monella tapaa. Kaikki loma-ajat ja viikonloput tein töitä kaivoksella. Näin samalla kasvoin työnjohtajaksi jo ennen valmistumista. Sinä olet viihtynyt pitkään Förbyn kaivoksella. Miten on polkusi kulkenut koulun jälkeen? Leipä on kuitenkin irronnut koko ajan kivestä. Kerrotko kokemuksistasi näinä vuosina. 12

13 Tapio, nyt kun katselet näitä vuosia ja vuosilukuja, joiden aikana ja kanssa olet matkaa tehnyt, mikä on alkuvuosien kokemuksista jäänyt mieleen? Vuonna 1971 armeijan jälkeen alkoi vakituinen työsuhteeni kaivosyhtiön kanssa kaivosmiehenä. samana vuotena viestiin kaivokseen ensimmäinen kumipyöräkuormain. Se oli BM Volvo, käytetty ja kaivostyöhön sopimaton, mutta töitä silläkin tehtiin. Senkertainen työrupeama kesti osaltani pari vuotta. Aika oli mahtavaa, uusia töitä sai ja piti oppia nopeassa tahdissa. Kaikki kokeneet kaivosmiehet kuin esimiehetkin opettivat ja kannustivat. Silloin tuli opittua käsin lastausta, ojan kaivamista, rakentamista ja rusnausta. Se oli kovaa aikaa, mutta myös palkitsevaa. Tuossa edellä tuli jo hiukan sivutuksi kokemaasi ja alalle tuloa. Voisitko vielä tarkastella aikaa ennen Lappeenrantaa? Vuonna 1973 hain metallipuolelle Teknilliseen kouluun Turkuun ja kakkosvaihtoehtona oli kaivospuoli. Se oli tavallaan vahinko, tuo kaivospuoli, koska olin jo käynyt 3 v. metallipuolen ammattikoulua. Mutta niin vain kävi, että Lappeenranta veti pidemmän korren, enkä ole valintaa katunut. Eikä toimissani, niin vapaaajalla, kuin leipätyössäni ole ollut metalliopista haittaa, pikemminkin päinvastoin. Kaivostyöhön on kokoelma monenlaista erikoisosaamista. Kun asiat eivät oikein suju, tai maailma murjoo, miten pidät itsesi ryhdissä? Menetkö lenkille, hakkaatko talven polttopuut, vai mikä on salaisuutesi? Valmistuttuani v olikin työn tekeminen muuttunut ja työstä kadonnut ilo, olisi pitänyt pystyä mahdottomiin. Nuorena tosin niitä murheita ei kauaa pidelty, vaan palokuntatyö, veneily ja monet muut vapaaajan toimet pitivät ajatukset poissa työn murheista. Viime vuosina on mielen ja ajan täyttänyt Sallasta hankkimamme mökki. Alussa ajattelimme, että talvisin siellä ja kesällä veneellä, mutta nytkin vene on telakalla ja matkat suuntautuu Sallaan. Murheet ja vastoinkäymiset ovat myös saaneet uuden mittakaavan, sillä ensimmäinen lapsemme syntyi harvinaisella tavalla vammaisena ja hänen tilansa heikkeni jatkuvasti. Tämän vammaisen ja sairaan hoitaminen lähes 10 vuoden ajan, oli sellainen kokemus, jonka rinnalla elämän muut murheet tuntuvat vähäisiltä. Tämä ajanjakso opetti paljon elämän hauraudesta. Aikaa on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta kokemus säilyy. Mikä on ollut parasta, mitä toivot? Parasta on ollut työn monipuolisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet. Toiveeni on saada viettää eläkepäiviä hyvässä kunnossa Lapissa ja mottona voisi olaa: Tulisipa joskus aika pitkäksi. 13

14 50 vuotta sitten 50 vuotta on kulunut siitä, kun valmistuimme kaivosteknikoiksi. Meitä oli silloin 17 ja nyt meitä on 10 kaveria. Kokoonnuimme Outokumppuun Erä-Usin majalle seitsemän kaverin voimin juhlistamaan tuota virstan paalua. Osalla meistä tapaaminen oli tuttua muutaman vuoden takaa, kun tapasimme toisemme koulun alkamisen 50- vuotismerkeissä Homeen Jorman mökillä Pyhäjärven saaressa. Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli Hirvosen Yrjö ja puitteet olivatkin upeat. Ruoka oli hyvää, eikä juomassakaan ollut moittimista. Tapaaminen oli ajoitettu iltapäivän alkuun ja kokoontumisen ensihetket olivatkin sydäntä lämmittävät. Siinä tervehdimme toisiamme: Oletpas sinä säilynyt nuorekkaana ja hyvissä voimin. Sen jälkeen siirryimme vertailemaan vaivoja ja kolotuksia joissa riittikin vertailtavaa. Muisteltiin mitä muistettiin, puheitakin pidettiin, viihdyttiin yhdessä ja tietenkin saunottiin ja uitiin. Ohjelmaakin meillä oli. Kävimme Outokummun hautausmailla kunnioittamassa niiden tovereiden muistoa, joiden viimeinen leposija on täällä. Pienen etsiskelyn ja kyselyn perusteella hautapaikat löytyivät. Vietimme siinä pienen hetken, ja muistelimme vanhoja aikoja ja katsoimme vanhoja valokuvia. Seuraava vierailukohteemme oli kaivosmuseo. Tutustuimme museon antiin ja muistelimme omaa osuuttamme tuossa historian vaiheessa. Näissä kahdessa kohteessa oli tiettyä symboliikkaa meille ja tuleville. Ilmat suosivat meitä ja oli mitä hienoin elokuun ilma. Totesimme erotessamme, että tämä otetaan uusiksi. 14

15 15

16 Uppoporaus avolouhoksella Uppoporaus on maailmanlaajuisesti vallitseva porausmenetelmä avolouhinnan tuotantoporauksessa reikäkokoalueella mm. Tästä huolimatta, ennen tätä vuotta, ei Suomen avolouhoksilla ole uppoporausta merkittävästi käytetty. Yksinkertainen ja teknisesti luotettava menetelmä Uppoporaukset edut: - iskuenergian häviö vähäisempi - voidaan porata syvempiä ja suurempia reikiä - hyvä poraustarkkuus - tehokas porareiän huuhtelu - hyvä reiän laatu ja stabiliteetti - yksinkertainen ja luotettava tekniikka Uppoporauksessa terää reikään seuraavan uppoporakoneen mäntä iskee suoraan poraterän niskaosan iskupintaan. Merkittävää iskutehon häviötä ei synny reiän syvetessä, toisin kuin verrattuna päältälyövän porakaluston kierreliitoksissa tapahtuviin häviöihin. Päällisin puolin uppoporausvaunu ei juuri poikkea päältälyövästä poravaunusta. Merkittävin ero on kallioporakoneen puuttuminen. Sen tilalla syöttölaitteessa on pyöritysyksikkö. Moottoritilassa on suuritehoinen kaksivaihekompressori, jolla tuotetaan uppoporakoneen käyttövoiman antava, korkeapaineinen (25-30 bar) paineilma. Paineilma johdetaan uppoporakoneeseen poraputkien sisäreikää pitkin. Kaikki porakoneen läpi kulkenut ilma käytetään reiän huuhteluun. Tämä tarkoittaa merkittävästi suurempaa huuhtelutehoa päältälyövään poraukseen nähden. Tarvittava pyöritys- ja syöttövoima siirtyy terään myös poraputkien välityksellä. Poraputket ovat taivutusjäykkiä ja ne tukeutuvat hyvin porareiän seinämiin, jolloin reikä ohjautuu haluttuun suuntaan ilman erityistä ohjauskalustoa. Reikäsuoruus on siis merkittävä etu uppoporauksessa. Tuotantoporaus Kittilässä Agnico-Eagle Finlandin kultakaivoksella Kittilän Suurikuusikossa kaikki tuotanto louhitaan toistaiseksi avolouhokselta. Avolouhinta jatkuu vuoden 2013 loppuun, jonka jälkeen tuotanto siirtyy kokonaan maanalaiseksi toiminnaksi. Vuonna 2010 tullaan avolouhokselta louhimaan noin 10 Mt, josta malmia on noin 1 Mt. Kaivosyhtiön poravaunukalustossa on kaksi uutta uppoporauslaitetta. Ensimmäinen laite otettiin käyttöön heinäkuussa, alkaen lyhyehköllä testivaiheella, ja jälkimmäinen lokakuussa Uppoporausta käytetään malmin ja sivukiven louhinnassa. Porattavat reiät ovat läpimitaltaan 140 mm. Porauksen ruutukoko on 4,5 m x 4,5 m, jolloin ominaisporaus on ohiporauksen kanssa 0,06 po.m/ m3ktr. Malmissa pengerkorkeus on 7,5 m ja sivukivessä 15 m. Malmi louhitaan paikalleen räjäyttämällä osin yhdessä sivukiven kanssa ja tästä syystä louhintareikiä ei kallisteta. Myös erikseen louhittava sivukivi louhitaan pystyin rei'in reikien paremman auki pysymisen vuoksi. Esiintymän kallio on rikkonaista ja siinä on paikoin hyvin runsaasti vettä. Nämä seikat asettavat porareiän huuhtelulle erittäin suuret haasteet. Vaikka suuri osa huuhteluilmasta kulkeutuisi rikkonaiseen kallioon, jää uppoporauksessa ilmaa vielä riittävästi porareiän puhdistamiseen. Louhintareiät jäävät porauksen jälkeen auki. Porakalusto saadaan pois reiästä ilman ongelmia ja reiät pysyvät auki panostusta varten. Yleensä uudelleenaukaisua tai -porausta ei tarvita. Kaivokselle uppoporaukseen siirtyminen on tuonut merkittävästi lisää varmuutta tuotantoporaukseen. Toinen parannus on reikätaipuman väheneminen. Poraustarkkuuden parantumisen myötä saadaan kallion lohkaroituminen paremmaksi ja louheen kuormaus tehostuu. Räjäytyskentän pohjasta saadaan tasaisempi, millä on suuri merkitys seuraavan, alemman tason porauksessa. Kittilän kultakaivoksen uppoporaukseen siirtymisen myötä menetelmän kiinnostavuus avolouhinnan tuotantoporauksessa tulee varmasti lisääntymään Suomessa. Tulevia kaivosprojekteja varten olemme saaneet näytön siitä, miksi menetelmä on suuressa suosiossa maailmalla. 16

17

18 Kairan kuulumisia Terhveiset täältä tunturin kuphesta. Täälä sitä ensilumen kourisa kärvistelemä. Ensilumi tuli tänne kairhan ke 7.10, se sattoi melekhein kaheksan tuntia ja siinä ajasa sitä tuli viitisentoista senttiä. Onneksi kerkesimä käyvä kääntämäsä venhen nurinpäin aamula ja haravoija takapihan lehet. Jo vain. Ei se talaventulo meikäläistä yllättäny ko olin vaihtanu authon talavikumit jo paripäivää aikasemmin. Menimä sitten perinteisele karpalonpoiminta viikonlopule Ylläksele seuraavana viikonloppuna, ko olima aikaisemmin kortteerin sieltä varanhet, ei tarvinnu poimia karpaloita ko oli lumi maasa. Parina etellisenä vuona samhan aikhan olema poiminneet litratolokula karpaloita. Muutenhan kelit olivat hienot, yölä pakkasta jopa -21 ja päivälä sitten pari astetta pakkasta ja lumi maasa. Ilimat olivat ko vappuna konsanhan. Tuohon kirijoitukseni otsikhon liittyven, kai sitä täälä kairasa olhan, ko karhu oli menny tuosta 400 m: n päästä, mejän pururataa pitkin. Oliskohan siinä tullu uusi pururataennätys, jos olisima olheet sielä yhtä aikaa. Sanovat, että ei kannata ruveta juoksemhan, jos kohtaat mesikämmenen. Ja se tosi varhman on. Tuosako palijon olema vähän ylempänäkin, kuten kaikki tietävät, niin näimä suden jälijet, oli joku muukin net aikaisemmin noteerannu. Iso oli tassun jäliki. Lapland s mine news Taantuma alaakipi jo visiin kloppaalisti helittää ja se näkkyypi esimerkiksi siinä, että Kemin kaivoksela kaivosyhtiö louhiipi periä entisheen malhin ja tuotantokin on lokakuun lopusa taasen entisissä lukemisa. Kemin kaivoksen laajennuksesta eli tuotannon tuplauksesta ja siihen liittyvästä urakoitsijan töistä en tohi sanoa mithän. Aika näyttääpi. Täälä vähän ylempänä Pahtavaarasa toiminta jatkuupi ja kultaa löytyypi maanalaisista louhoksiata. VT on menosa -75 tasola ja varsinainen malaminlouhinta on -40 tasolta ylöspäin. Pahtavaarasahan korkeuvet ovat sidotut norhmaaliin korkeus koordinaatteihin, eli normaalisti kaivostornisa olevaa ei löyvy tästä kaivoksesta. Avolouhoksen pohojan korkeus on Avolouhoksesta oli mennäviikolla löytyny, ei kultaa, vaan joutsen. Se oli jostain syystä sinne tasolle tehenyt laskun. Ei se riepu olisi sieltä yksin pois päässy, oli kuuleman liian lyhyt kiitorata. Mutta mainarit haki-vat sen sieltä pois ja veivät rikastushiekka-althaaseen ja sielä se oli alakanu reiphasti uihman ja varhmaan on palijon etelämpäna nyt. Tämän päivän paikallisesa aviisisaa oli Pahtavaaran kaivoksesta juttua ja siinä tuothin juluki, että kaivoksele on myönnetty uusi ympäristölupa ja kaivosyhtiö on suorittanut ym- 18

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009 bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n asiakas- ja tiedotuslehti 2/2009 Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa Sisältö: Pääkirjoitus ROBITIN IKIOMA

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 2 2009 40-vuotisjuhlanumero Kiinteistöpalveluyritys kaupunkikuvan kehittäjänä Merellinen, vihreä kaupunginosa Täydennysrakentaminen Länsimetro

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivosteollisuus s. 16-47 Kesäkuu 3/2013 Tuulilasin vaihto ja korjaus TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio Puh. 016-445

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Tilitoimisto Eero Heinonen

Tilitoimisto Eero Heinonen Yritys- maailma Kainuu - Koillismaa Kesäkuu 2/2012 PK-YRITTÄJÄN ILMAINEN KIRJANPITO Kuinka hoidan yritykseni kirjanpidon näppärästi ja ymmärrettävästi ilman kuluja. Yksityisopetus suoraan käytäntöön. Myös

Lisätiedot

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA:

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: 1/2009 Vaikeuksissa hyvät ideat virtaavat. näkemystä taantumasta 7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: ME NAISET, BMW, HARTELA, MASKU... MAIJA MALLIKAS, mitä mieltä sinä olet? Vastaa: www.hansaprint.fi/mielipide

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot