VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA"

Transkriptio

1 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2009

2

3 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA 3

4 Sosiaalista mediaa ja positiivista aktiviteettiä eetterissä Kun aloittelin myyntimiehen työuraani nuorena vuoriteknikkona kaksikymsainvälinen talouskriisi iski tänne kovempana Ei päässyt Suomi kuin koira veräjästä - Kanmentäkuusi vuotta sitten, tärkeimmät kuin kukaan osasi vuosi sitten aavistaa. Nyt on viestinnän työvälineet olivat paperi, kynä, kirjoituskone ja lankapuhelin. Kiireellisissä tapauksisa käytettiin telefaxia ja ulkomaille myös telexiä. Viikko- ja kuukausiraportit kirjoitettiin käsipelillä ja niihin lisättiin leikkaa-liimaa menetelmällä höysteitä. Radiolla oli muuten silloin merkittävä rooli nopeana uutiskanavana. Toisin on nyt. Ensin tulivat erilaiset sähköpostit ja internet, jonka avulla voimme seurata kiinnostavilta tuntuvia asioita melkein reaaliajassa. Kaukaisetkin tapahtumat ovat ulottuvillamme online, milloin vain haluamme. Nopeus ja tarjonnan runsaus ovat pakottaneet pukemaan viestit entistä tiiviimpään asuun. Joskus sähköpostiviestit ovat hyvinkin pelkistettyjä, ilman minkäänlaista kieliopillista asua, tekstiviestien kieliasusta puhumattakaan. Nykyään puhutaan ns. sosiaallisesta mediasta ja viestinnästä. Erilaiset blogit, wikipedia, mesetys ja Facebook ovat tulleet elämäämme ja tarjoavat mahdollisuuden entistä nopeampaan tietojen vaihtoon, keskusteluun ja kokemusten jakamiseen. Pysyäksemme mukana kehityksen kelkassa, kehitämme yhdistyksen verkkosivuja jatkuvasti, vain kysymys siitä kuinka syvä ja pitkäkestoinen talouden synkkä vaihe on. Keväällä jatkokoulutuspäivien aikaan vallitsi vuorialalla jokseenkin pessimistinen ilmapiiri mutta silti meillä monella oli orastava toivo pikaisesta taantuman selän taittumisesta. Ehkä näin on jo tapahtunutkin. - Kun katsoo ympärilleen, niin voi jo huomata, että vuorialalla on tapahtunut viime kuukausina monessa suhteessa selvää aktiviteettien kasvua. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Positiivisesta aktiviteetistä kotimaan vuorialalla kertonee sekin, että kädessäsi olevassa lehdessä on mukana runsaasti alalla toimivien yritysten mainoksia ja osa näistä yrityksistä on mukana lehdessämme ensimmäistä kertaa. Juttujen kirjoittajat ovat myös olleeet aktiivisia ja monisanaisia. Tämä on mahdollistanut sen, että jutuissa lähestytään alaamme monelta eri suunnalta eikä sitä yhtä elämän eliksiiriäkään, huumoria ole unohdettu. Kiitämme kaikkia mainostajia ja artikkelien kirjoittajia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme lehden myötä jäsenistölle ja sidosryhmillemme antoisia lukuhetkiä ja hauskaa Joulun odotusta. jotta ne palvelisivat jäsenistön ja sidosryhmien tarpeita entistä paremmin. Puheenjohtaja Timo Rajala 4

5

6 Louhintakonsultointi lähestyy keski-ikää Kuten Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeet, myös yli 15 vuotta sitten julkaistu räjäytysalan tärinänormisto, STM:n Turvallisuusmääräykset 16:0, on muutoksen kourissa. Molempia turvallisuusohjeistuksia tarkennetaan monilta osin, ja vanhoja tuttuja toimintatapoja tullaan arvioimaan uudestaan. Uuden tärinäohjeistuksen päätarkoitus on edistää hyvää rakennustapaa tärinää aiheuttavilla työmailla sekä erityisesti niiden ympäristössä. Ennen uuden ohjeistuksen tarkempaa esittelyä tehdään kuitenkin katsaus siihen, mitä tärinäkonsultointirintamalla on vuosien saatossa tapahtunut. Miten ennen? Ennen räjäytyskenttien peittämisen yleistymistä kivien roiskuminen oli Suomessa arkipäivää eikä tärinään juuri kiinnitetty huomiota. Louhinnasta aiheutuneet vauriot korvattiin mukisematta ilman tarkempia selvityksiä luvulla ongelmia haluttiin alkaa ennaltaehkäistä ja pienimittakaavaisia kiinteistökatselmuksia suoritettiin. Katselmointihavainnot saneltiin magnetofonille ja pöytäkirja naputeltiin sanelun perusteella kirjoituskoneella. Suomen ensimmäinen louhintakonsultointiin erikoistunut yritys, Oy Finnrock Ab, perustettiin vuonna Aluksi yrityksen toiminta keskittyi lähes pelkästään tärinämittaukseen, ja kiinteistöjen katselmointi yleistyi vasta piirtämismenetelmän saapuessa Suomeen pari vuotta myöhemmin. Nitro Consult AB:n kehittämä piirtämismenetelmä tuotiin länsinaapurista Suomeen Helsingin metron rakentamista varten. Piirtämismenetelmä on osoittautunut niin hyväksi ja havainnolliseksi, että sitä käytetään sellaisenaan vielä tänäkin päivänä. Louhintakonsultointi painottui aluksi isoihin projekteihin, kuten metron, Helsingin keskustan toimisto- ja liikerakennusten, sekä isojen kalliotilojen rakentamiseen. Melko pian myös pientalojen rakentajat alkoivat käyttää louhintakonsultin palveluita riitojen välttämiseksi luvulle tultaessa riskianalyysien, katselmusten ja tärinämittausten suorittamisesta oli tullut arkipäivää. Ensimmäiset tärinämittarit mittasivat siirtymäamplitudia eli tärinän aiheuttaman liikkeen suuruutta. Pian markkinoille tuli kuitenkin mittareita, jotka piirsivät tärinän heilahdusnopeuden kuvaajan mekaanisesti paperille, kuten elokuvista tutut seismografit. Nykyaikainen mittauslaitteisto käyttää mittaukseen nopeusanturia eli geofonia ja antaa tuloksena heilahdusnopeuden ja siirtymäamplitudin lisäksi tärinän taajuuden ja kiihtyvyyden sekä piirtää tärinän aika-historiakuvaajan. Nykyisissä normeissa tärinäraja-arvot ilmaistaan heilahdusnopeuden suuruuksina. Syy tähän löytyy ruotsalaisten luvuilla tekemistä tutkimuksista, joiden mukaan heilahdusnopeuden suuruus korreloi hyvin tärinän vahinkovaaran kanssa. Vahinkovaaraa arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota myös muihin suureisiin. Varsinkin rakenteiden osalta siirtymäamplitudilla on kriittinen vaikutus. 6

7 ATK-laitteiden valmistajat puolestaan ilmoittavat laitteidensa tärinäraja-arvot yleensä kiihtyvyyksinä. Tärinälle herkkien laitteiden tärinävaimennuksia tehtiin jo 1970-luvulla, mutta 1990-luvulla tietotekniikan räjähdysmäinen yleistyminen aiheutti lisää päänvaivaa. Räjäytysja louhintatekniikkaan erikoistuneiden konsulttien piti opetella tunnistamaan toisistaan tärinälle herkät ja epäherkät laitteet kuten palvelimet ja reitittimet. Nörttejä meistä ei kuitenkaan tullut, tai emme sitä ainakaan myönnä. Aluksi tärinävaimentimina käytettiin materiaaleja, joiden tärinävaimennuskyky oli kyseenalainen. Nykyään Finnrock käyttää erityisesti tärinävaimennukseen kehitettyä ja testattua Sylomer-elastomeeria. Sylomeereja valmistetaan monissa eri väreissä, joiden tarkoitus ei ole kuitenkaan virkistää työpäivää, vaan väri kertoo Sylomeerin jäykkyyden. Painavat serverit vaimennetaan jäykemmällä materiaalilla kuin normaalit kevyemmät pöytätietokoneet. Kompromisseja ei tarvitse tehdä, vaan hyvinkin erilaisille laitteille saadaan aina optimaalinen vaimennusaste laitteen painosta tai painojakaumasta riippumatta. Optimaaliseen vaimennustulokseen ja valittavaan Sylomer-tuotteeseen vaikuttaa myös suodatettavan tärinän taajuus. Vaikka tietotekniikan kehittyminen ja lisääntyminen loi uusia haasteita, paransi se samalla konsultin työkaluja luvulla katselmuksien tarkkuutta ja havainnollisuutta on voitu parantaa digitaalisin valoja videokuvin. Lisäksi tärinätulosten reaaliaikainen seuranta on kehittynyt huimasti. Esimerkiksi Finnrockilla on käytössään Internetpohjainen sovellus, jonka avulla tärinämittaustuloksia on helppo seurata, analysoida, käsitellä ja raportoida. Järjestelmässä tärinämittarien sijainnit saadaan asetettua sähköiseen karttapohjaan ja tärinätulokset sekä raja-arvot voidaan lukea suoraan tietokoneelta. Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti tärinöiden analysointia sekä louhinnan suunnittelua ja tekee työmaasta selkeästi hallittavan. Hallaa järjestelmä aiheuttaa lähinnä panostajan ja apulaisen fyysiselle kunnolle, kun tärinämittareilla ei tarvitse juoksennella. Kehittyvä Finnrock Finnrockin perustivat vuonna 1970 räjähdysaineiden suurimmat valmistajat ja jakelijat eli Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy (nyk. OY FORCIT AB), Rikkihappo Oy (sittemmin Vihtavuori Oy) ja Oy Julius Tallberg Ab. Toimintamalli haettiin Ruotsista Nitro Nobel konserniin vuosi aiemmin perustetusta Nitro Consult AB:sta, josta tuli samalla myös Finnrockin suurin omistaja 40 % osuudella. Finnrock perustettiin neuvomaan ja antamaan koulutusta räjähteiden lisääntyvässä käytössä eritoten taajama-alueilla. Tätä työtä yritys jatkaa edelleen Suomen suurimpana ja johtavana louhinta-alan konsulttitoimistona. Vuosien saatossa Finnrockissa on tapahtunut suuria muutoksia, joista viimeisin koettiin vuonna 2008, kun Finnrock osti Insinööritoimisto Pauli Nevalainen Oy:n ja yhdisti yrityksien liiketoiminnat uusiin toimitiloihin Helsingin Oulunkylään. Finnrock perustettiin alunperin räjähdysaine- ja louhintateollisuuden tarpeisiin ja siksi Finnrockin osaamisella oli vahva louhintapuolen tausta ja koulutus. Ins.tsto Nevalainen työskenteli samalla toiminta-alueella, mutta omistajansa Rkm Pauli Nevalaisen tavoin rakennusteknisen koulutuksen ja kokemuksen taustalta. Louhinta- ja muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden konsultoinnissa tarvitaan kumpaakin tietämystä. Näiden kahden omilla osa-alueillaan erikoistuneen yrityksen yhdistäminen loikin markkinoille erittäin vahvan yhteistyökumppanin. Yrityksen henkilöstöstä löytyy nykyään sopivassa suhteessa nuoruuden intoa ja kokeneita konkareita, joista osa on toiminut alalla jo lähes 40 vuotta ja usea yli 20 vuotta. Koska konsultin työssä käsitellään kalliota, räjäytyksiä, tärinää, mittausta ja rakenteiden vikoja, niin henkilökuntaamme on valikoitunut juuri näille aloille kouluttautuneita ammattilaisia: Kaivos- ja kalliorakentamisen, geofysiikan sekä rakennus- ja sähkötekniikan insinöörejä ja osaajia. Hiljattain myös Finnrockin omistuspohja muuttui, kun Suomen johtava räjähdysainevalmistaja OY FORCIT AB osti loputkin 40 % Finnrockin osakkeista Nitro Consultilta ja omistaa nyt koko yrityksen. Kaupan myötä Forcitin ja Finnrockin väliset yhteistyömah- 7

8 toivottavasti onnistuneesti. Pelkona on, että kunnolliseen tutkimukseen perustumattomat ohjeistukset osoittautuvat liian varovaisiksi ja rajoittavat louhintatyön suoritusta tarpeettomasti sekä kasvattavat näin rakentamiskustannuksia. Tämä puolestaan söisi kaikkien alalla toimivien leipää. Yksi mielenkiintoisista uudistuksista liittyy konsultin pätevyyden ja työkohteen vaativuuden luokitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tärinämittaustyö- ja analysointi ei tulevaisuudessa kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan tärinäasiantuntijan on oltava sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan pätevä. Samankaltaista luokittelua sovelletaan jo monilla muilla rakentamiseen liittyvillä aloilla kuten suunnittelussa, työnjohdossa ja työmaavalvonnassa. Myöhemmin selviää, kuinka ehdottomia pätevyysvaatimuksista tulee ja miten suhtaudutaan dolisuudet lisääntyivät entisestään. Pyrkimyksemme on palvella asiakkaitamme entistäkin monipuolisemmin ja kustannustehokkaammin ja tuottaa heille näin lisäarvoa. Suurten muutosten jälkeen Finnrockin alkava juhlavuosi osuu täydelliseen paikkaan ja se huipentuu , kun yritys täyttää 40 vuotta! Tulevaisuuden näkymät Kuten artikkelin alussa todettiin, tulevaisuudessa apunamme on uusi ohjeistus, joka tulee toivottavasti selventämään ja tarkentamaan alan toimintatapoja. Konsultointirintama on uuden ohjeistuksen suhteen odottavalla kannalla. Esimerkiksi katselmuksissa käytettyihin merkintöihin ja tärinämittausten järjestämiseen sekä mittauslaitteiden kalibrointiin odotetaan nykyistä yksiselitteisempiä ohjeita. Myös tärinän ohjearvoihin odotetaan selkeyttämistä. Nykyisessä hyväksi todetussa sekä toimivassa ohjeistuksessa (16:0) asetetaan rajoituksia vain tärinän heilahdusnopeuden pystysuuntaiselle komponentille. Tärinästä on mittaustekniikan kehityttyä kuitenkin jo pitkään mi- tattu myös vaakasuuntia ja konsultit ovat antaneet erilaisia ohjeistuksia näille vaakasuuntaisille komponenteille. Vaakasuuntainen tärinä on tietyissä tapauksissa jopa suurempaa kuin pystysuuntainen. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä että myös vaakasuunnilla on merkityksensä, mutta missä tilanteissa ne ovat kriittisiä? Vaakasuuntien vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu, jotta niille voitaisiin asettaa selkeät ohjearvot, kuten vahinkovaaran suhteen kriittisimmälle pystysuunnalle on asetettu. Uudessa ohjeistuksessa tähänkin pyritään ottamaan kantaa vanhoihin konkareihin, jotka ovat hankkineet kannuksensa muualla kuin koulunpenkillä. Myös muita tärinätekniikkaan liittyviä julkaisuja on ilmestymässä. Esimerkiksi Rakentajan kalenteri 2010 sisältää ensimmäistä kertaa erityisesti rakennusinsinööreille tarkoitettua tietoa rakentamisen tärinöistä. Louhintakonsultoinnin tulevaisuus näyttää muutenkin tällä hetkellä valoisalta. Isoja työmaita on käynnissä ja lamasta huolimatta suunnitteilla on useita projekteja, joiden haasteellisuus pitää sekä louhijan että konsultin mielen virkeänä. 8

9 9

10 Julkinen hankkija saa valita haluamansa kivimateriaalin Vuosi sitten kirjoitin tähän samaan lehteen luonnonkiviteollisuuden kysyntäennusteiden viittaavan kiven kysynnän heikentyvän ja erityisesti vientinäkymät olivat tuolloin huolestuttavat. Valitettavasti olin oikeassa. Vuonna 2009 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana luonnonkiven viennin arvo on tippunut vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta yli 27 %, graniittiblokkien viennin arvo on vähentynyt 42 % ja lopputuotteidenkin 16 %. Loppuvuosi ei mitenkään ennätä paikata viennin laskua; varsinkaan kun erityisempää globaalin talouden elpymistä ei vielä ole ollut näkyvissä. Vuosi 2010 on vielä vaikea monelle vientiyritykselle. USA:n talouden elpyminen on ratkaisevaa myös suomalaisille graniitin vientiyrityksille. Merkittävä osa suomalaisesta graniitista viedään Kiinaan, jossa se jalostetaan lopputuotteiksi niin Kiinan omille markkinoille kuin myös kolmansille markkinoille, joista USA on hyvin tärkeä. Euroopassa esimerkiksi Italian ja Espanjan kiviteollisuudet ovat vaikeuksissa eikä suomalaisen kiven kauppa näihin maihin ole sujunut. Sen sijaan Puolassa kivikauppa on edelleen ollut kohtuullisen hyvää. Vientimarkkinoiden supistuessa korostuu kotimarkkinoiden kysyntä. Erityisesti julkisen rakentamisen puolella olisi nyt syytä tarkoin harkita mistä materiaaleista rakennetaan. Suomalaisten kivimateriaalien käyttäminen antaa työtä niin louhinnassa, jalostuksessa kuin asennuksessakin. Tuontikivi työllistää vain asennusliikkeitä. Me suomalaiset emme taida oikein osata arvostaa itseämme emmekä kunnioittaa omaa osaamistamme tai kulttuuriperintöämme. Esimerkiksi kansallisesti merkittäviä kulttuurirakennuksia kuten Helsingin Musiikkitalo suunniteltaessa pitäisi mielestäni olla koko hankkeen toteutuksen lähtökohtana suomalaisten materiaalien käyttäminen sekä suomalaisen suunnittelutyön, designin ja rakennustyön korostaminen. Jos me emme itse arvosta itseämme ja osaamistamme niin ei sitä tee kukaan mukaan. Julkiset hankkijat vetäytyvät helposti EU:n hankintalainsäädännön taakse perustellen halpojen tuontimateriaalien valintaa sillä, että hankintalaki pakottaa sallimaan useiden materiaalien tarjoamisen, joista halvin on valittava. Käytännössä tämä näkyy siten, että tarjouspyynnöissä kivimateriaaliksi määritellään esimerkiksi Kurun harmaa graniitti tai vastaava. Tämä mahdollistaa laajan harmaiden kivien kirjon tarjoamisen. Näin saa toki menetellä mutta niin ei tarvitse tehdä. Markkinaoikeuden tuomari, professori ja oikeustieteen tohtori Pertti Virtanen on todennut, että mikäli hankintayksikön suunnitelmien perusteella vain tietynlainen kivimateriaali kelpaa kohteeseen ja materiaalista on markkinoilla riittävästi kilpailua, ei hankinnan kohdetta tarvitse kuvata käyttämällä termiä tai vastaava. Virtasen mukaan hankintayksikkö voi rajata kivimateriaalin myös taiteellisin tai arkkitehtonisin perustein. Tällöin myös suorahankinta on mahdollinen. Tätä mahdollisuutta Suomessa vain harvoin käytetään. Monissa muissa maissa oman maan materiaalien valinta olisi itsestäänselvyys. Kiviteollisuusliitto teki jäsenilleen suhdanne ja työvoimatarveselvityksen lokakuussa Sen mukaan ensi vuosi näyttäisi paremmalta. Erityisesti ympäristörakentamisen ja hautakivituotannon puolella työtä uskotaan kohtuudella riittävän. Viiden vuoden tähtäimellä yritysten odotukset ovat hyvin optimistiset ja uusia kiviammattilaisia tarvitaan oikeastaan kaikilla kivityön saroilla. Kivialalle tarvitaan nuoria motivoituneita osaajia niin louhintaan, tehdastyöhön kuin lopputuotteiden asennukseenkin. Hyvä tilaisuus tutustua kivialan koulutukseen, alan kehittämiseen ja yleensä tulevaisuuden näkymiin tarjoutuu Joensuussa Tällöin järjestetään valtakunnallinen luonnonkiviseminaari. Seminaarissa luodaan katsaus kivialan koulutusmahdollisuuksiin, pohditaan kivituotteiden käytön edistämistä rakentamisessa ja kuullaan näkemyksiä kivialan globaaleista trendeistä. Seminaarin järjestäjiä ovat Kiviteollisuusliiton ohella GTK, Kainuun Etu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Kannattaa tulla mukaan. 10

11 Yritysesittelyssä Suomen TPP Oy Keskitymme kallion lujitukseen Suomen TPP Oy on toiminut kallion lujituksen parissa jo lähes 20 vuotta. Päätuotteemme on perinteisesti ollut teräskuituraudoitus ruiskubetoniin. Viime vuosina olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Olemme valinneet strategiaksemme keskittyä maanalaisen rakentamisen ja kaivosteollisuuden materiaalien maahantuontiin ja markkinointiin. Teräskuituja toimitamme myös teollisuuslattioihin. Valikoimistamme löytyy Injektointi- ja mikrosementtejä sementti-injektointiin. Edustamamme valmistaja, ruotsalainen Cementa on pohjoismaiden markkinajohtaja. Kalliopultteja meiltä löytyy laaja valikoima ja etsimme koko ajan uusia ratkaisuja erilaisiin käyttötarpeisiin. Viimeisimpänä lisäyksenä valikoimiimme olemme saaneet vaijeripultitustarvikkeita sekä kärkiankkuroidut TP-pultit, jotka soveltuvat sekä välittömään että lopulliseen lujitukseen. Uutena tuotteena olemme lanseeraamassa alkalivapaata ruiskubetonin kiihdytinlisäainetta jo perinteisten teräskuituraudoitteiden rinnalle. Lisäksi valikoimaamme kuuluvat tunnelien lämpöeristysvuorauksen kiinnitystarvikkeet ja kallioverkot. Työnaikainen tuuletus on meille perinteisesti vahva ala. Protanin Ventiflex tuuletusputket ovat ylivoimaisesti eniten käytetty ratkaisu. Edustamme myös ruotsalaisia Removex-puhaltimia, joten tuuletukseenkin voimme toimittaa täydellisiä järjestelmiä. Useisiin edustamiimme tuotteisiin annamme tarvittaessa mitoitus- ja käyttöönottopalvelua. Edellä mainitun lisäksi toimitamme mm kypärälamppuja, pikaliitinputkijärjestelmiä sekä kaukosäädinkytkimiä. Konserniyhtiömme Teknoma Oy: n kautta toimitamme myös CJCTM sivuvirtasuodattimia hydrauliikka- sekä voitelujärjestelmiin. 80% kaikista öljyjärjestelmien vaurioista johtuu öljyssä olevista epäpuhtauksista. CJCTM Suodattimilla saavutettu puhtaustaso tarkoittaa sitä, että koneiden komponenttien ennustetun käyttöiän odotetaan kasvavan kertoimella Hyötyjä ovat vähentyneet kunnossapitokustannukset, lisääntynyt tuottavuus ja alhaisempi energiankulutus. 11

12 Miehen elämänpolku kotoa kaivokseen Haastateltava on Arvo Tapio Muuri, syntynyt Särkisalossa (Förby) ja valistui Vuoriteknikoksi Lappeenrannasta Viihtyminen on ollut lähinnä kiireen ja ongelmien kanssa painimista. Se on ollut kasvattavaa, eikä aika ole käynyt pitkäksi. Kaivostyössä jokainen päivä on erilainen, ei ole pelkoa pitkästymisestä. Lisäksi kallioisella saaristopitäjällä on aina ollut erilaisia, yleensä pieniä louhintatöitä. Näiden töiden tekijöitä ei taas ole, joten moni vuoriteknikko joutui tai määrättiin niitä tekemään. Kaivoksen kalustosta ei aina löytynyt sopivaa, joten hankin v omat louhintalaitteet ja siitä lähtien olen urakoinut vuosittain pienehköjä louhintoja n m vuodessa. Näistä töistä olen saanut arvokasta kokemusta ja kiitostakin on tullut ynnä suolarahaa. Miten olet kokenut kuulumisen vuoriteknikoiden ammattikuntaan työssäsi? Vuoriteknikkoporukkaan kuuluminen on ollut todella arvokasta. Olen saanut taustatukea ja itseluottamusta. Näin kasvaminen tähän yhteisöön on lujittanut ammattiin kuulumista. Mitkä ovat tuntemukset, kun kaivostoiminta täällä Förbyssä loppuu? Olet syntynyt Särkisalossa, taisit jo pienenä poikana saada sen verran kalkkipölyä nieltyä, että miellyit sen makuun ja lähdit vuoritekniikkaa opiskelemaan. Kerro ajastasi ennen opiskelua ja millainen oli lapsuutesi ja nuoruutesi. Olen maatalon poika ja viisilapsisen perheen kuopus. Ollessani kolmevuotias, jäimme orvoiksi. Veljeni ja sukulaiseni yrittivät kasvattaa kukin omaan suuntaansa. Kaivosalalle he eivät kuitenkaan johdatelleet. Pienellä paikkakunnalla oli tehtävä ja yritettävä kaikenlaista, mitä eteen tuli ja jollain tavalla kuitenkin kaivokseen tulin ja jäin kiinni. Niin todellakin kaivostoiminta täällä loppuu tänä vuonna. Alkuperäinen suunnitelma oli lopetuksen suhteen elokuu, mutta nyt on pientä toivoa, että takaraja olisi vuoden loppuun. Valmistavat työt tuli tehdyksi jo aiemmin, joten aika vähissä ovat mahdollisuudet sen pidemmälle. Kaivoksen täyttö aloitettiin viime vuonna toukokuussa. Täytön valvonta tulee työllistämään jonkun verran, samoin turvallisuusvalvonta kaivoksessa ja maanpäällä. Kaivoksen rakenteiden purku ja poisto ovat eräs työkohde. Näistä ja muista työkohteista muodostunee työpaikka jollekin. Itse olen ajatellut jäädä osa-aikaeläkkeelle lähivuosina. Valmistuit v. 1976, kuten kanssasi 16 muuta toivorikasta vuoriteknikkoa. Valmistuneiden joukossa oli peräti 10 kaveria, jotka olivat kotoisin kaivospaikkakunnilta. Tuntuiko kaivosura hyvältä valinnalta, vai oliko se vain eräs vaihtoehto polullasi? Kertoisitko vaiheistasi opiskeluaikana ja kokemuksistasi ennen valmistumista. Kouluaika oli kasvattavaa monella tapaa. Kaikki loma-ajat ja viikonloput tein töitä kaivoksella. Näin samalla kasvoin työnjohtajaksi jo ennen valmistumista. Sinä olet viihtynyt pitkään Förbyn kaivoksella. Miten on polkusi kulkenut koulun jälkeen? Leipä on kuitenkin irronnut koko ajan kivestä. Kerrotko kokemuksistasi näinä vuosina. 12

13 Tapio, nyt kun katselet näitä vuosia ja vuosilukuja, joiden aikana ja kanssa olet matkaa tehnyt, mikä on alkuvuosien kokemuksista jäänyt mieleen? Vuonna 1971 armeijan jälkeen alkoi vakituinen työsuhteeni kaivosyhtiön kanssa kaivosmiehenä. samana vuotena viestiin kaivokseen ensimmäinen kumipyöräkuormain. Se oli BM Volvo, käytetty ja kaivostyöhön sopimaton, mutta töitä silläkin tehtiin. Senkertainen työrupeama kesti osaltani pari vuotta. Aika oli mahtavaa, uusia töitä sai ja piti oppia nopeassa tahdissa. Kaikki kokeneet kaivosmiehet kuin esimiehetkin opettivat ja kannustivat. Silloin tuli opittua käsin lastausta, ojan kaivamista, rakentamista ja rusnausta. Se oli kovaa aikaa, mutta myös palkitsevaa. Tuossa edellä tuli jo hiukan sivutuksi kokemaasi ja alalle tuloa. Voisitko vielä tarkastella aikaa ennen Lappeenrantaa? Vuonna 1973 hain metallipuolelle Teknilliseen kouluun Turkuun ja kakkosvaihtoehtona oli kaivospuoli. Se oli tavallaan vahinko, tuo kaivospuoli, koska olin jo käynyt 3 v. metallipuolen ammattikoulua. Mutta niin vain kävi, että Lappeenranta veti pidemmän korren, enkä ole valintaa katunut. Eikä toimissani, niin vapaaajalla, kuin leipätyössäni ole ollut metalliopista haittaa, pikemminkin päinvastoin. Kaivostyöhön on kokoelma monenlaista erikoisosaamista. Kun asiat eivät oikein suju, tai maailma murjoo, miten pidät itsesi ryhdissä? Menetkö lenkille, hakkaatko talven polttopuut, vai mikä on salaisuutesi? Valmistuttuani v olikin työn tekeminen muuttunut ja työstä kadonnut ilo, olisi pitänyt pystyä mahdottomiin. Nuorena tosin niitä murheita ei kauaa pidelty, vaan palokuntatyö, veneily ja monet muut vapaaajan toimet pitivät ajatukset poissa työn murheista. Viime vuosina on mielen ja ajan täyttänyt Sallasta hankkimamme mökki. Alussa ajattelimme, että talvisin siellä ja kesällä veneellä, mutta nytkin vene on telakalla ja matkat suuntautuu Sallaan. Murheet ja vastoinkäymiset ovat myös saaneet uuden mittakaavan, sillä ensimmäinen lapsemme syntyi harvinaisella tavalla vammaisena ja hänen tilansa heikkeni jatkuvasti. Tämän vammaisen ja sairaan hoitaminen lähes 10 vuoden ajan, oli sellainen kokemus, jonka rinnalla elämän muut murheet tuntuvat vähäisiltä. Tämä ajanjakso opetti paljon elämän hauraudesta. Aikaa on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta kokemus säilyy. Mikä on ollut parasta, mitä toivot? Parasta on ollut työn monipuolisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet. Toiveeni on saada viettää eläkepäiviä hyvässä kunnossa Lapissa ja mottona voisi olaa: Tulisipa joskus aika pitkäksi. 13

14 50 vuotta sitten 50 vuotta on kulunut siitä, kun valmistuimme kaivosteknikoiksi. Meitä oli silloin 17 ja nyt meitä on 10 kaveria. Kokoonnuimme Outokumppuun Erä-Usin majalle seitsemän kaverin voimin juhlistamaan tuota virstan paalua. Osalla meistä tapaaminen oli tuttua muutaman vuoden takaa, kun tapasimme toisemme koulun alkamisen 50- vuotismerkeissä Homeen Jorman mökillä Pyhäjärven saaressa. Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli Hirvosen Yrjö ja puitteet olivatkin upeat. Ruoka oli hyvää, eikä juomassakaan ollut moittimista. Tapaaminen oli ajoitettu iltapäivän alkuun ja kokoontumisen ensihetket olivatkin sydäntä lämmittävät. Siinä tervehdimme toisiamme: Oletpas sinä säilynyt nuorekkaana ja hyvissä voimin. Sen jälkeen siirryimme vertailemaan vaivoja ja kolotuksia joissa riittikin vertailtavaa. Muisteltiin mitä muistettiin, puheitakin pidettiin, viihdyttiin yhdessä ja tietenkin saunottiin ja uitiin. Ohjelmaakin meillä oli. Kävimme Outokummun hautausmailla kunnioittamassa niiden tovereiden muistoa, joiden viimeinen leposija on täällä. Pienen etsiskelyn ja kyselyn perusteella hautapaikat löytyivät. Vietimme siinä pienen hetken, ja muistelimme vanhoja aikoja ja katsoimme vanhoja valokuvia. Seuraava vierailukohteemme oli kaivosmuseo. Tutustuimme museon antiin ja muistelimme omaa osuuttamme tuossa historian vaiheessa. Näissä kahdessa kohteessa oli tiettyä symboliikkaa meille ja tuleville. Ilmat suosivat meitä ja oli mitä hienoin elokuun ilma. Totesimme erotessamme, että tämä otetaan uusiksi. 14

15 15

16 Uppoporaus avolouhoksella Uppoporaus on maailmanlaajuisesti vallitseva porausmenetelmä avolouhinnan tuotantoporauksessa reikäkokoalueella mm. Tästä huolimatta, ennen tätä vuotta, ei Suomen avolouhoksilla ole uppoporausta merkittävästi käytetty. Yksinkertainen ja teknisesti luotettava menetelmä Uppoporaukset edut: - iskuenergian häviö vähäisempi - voidaan porata syvempiä ja suurempia reikiä - hyvä poraustarkkuus - tehokas porareiän huuhtelu - hyvä reiän laatu ja stabiliteetti - yksinkertainen ja luotettava tekniikka Uppoporauksessa terää reikään seuraavan uppoporakoneen mäntä iskee suoraan poraterän niskaosan iskupintaan. Merkittävää iskutehon häviötä ei synny reiän syvetessä, toisin kuin verrattuna päältälyövän porakaluston kierreliitoksissa tapahtuviin häviöihin. Päällisin puolin uppoporausvaunu ei juuri poikkea päältälyövästä poravaunusta. Merkittävin ero on kallioporakoneen puuttuminen. Sen tilalla syöttölaitteessa on pyöritysyksikkö. Moottoritilassa on suuritehoinen kaksivaihekompressori, jolla tuotetaan uppoporakoneen käyttövoiman antava, korkeapaineinen (25-30 bar) paineilma. Paineilma johdetaan uppoporakoneeseen poraputkien sisäreikää pitkin. Kaikki porakoneen läpi kulkenut ilma käytetään reiän huuhteluun. Tämä tarkoittaa merkittävästi suurempaa huuhtelutehoa päältälyövään poraukseen nähden. Tarvittava pyöritys- ja syöttövoima siirtyy terään myös poraputkien välityksellä. Poraputket ovat taivutusjäykkiä ja ne tukeutuvat hyvin porareiän seinämiin, jolloin reikä ohjautuu haluttuun suuntaan ilman erityistä ohjauskalustoa. Reikäsuoruus on siis merkittävä etu uppoporauksessa. Tuotantoporaus Kittilässä Agnico-Eagle Finlandin kultakaivoksella Kittilän Suurikuusikossa kaikki tuotanto louhitaan toistaiseksi avolouhokselta. Avolouhinta jatkuu vuoden 2013 loppuun, jonka jälkeen tuotanto siirtyy kokonaan maanalaiseksi toiminnaksi. Vuonna 2010 tullaan avolouhokselta louhimaan noin 10 Mt, josta malmia on noin 1 Mt. Kaivosyhtiön poravaunukalustossa on kaksi uutta uppoporauslaitetta. Ensimmäinen laite otettiin käyttöön heinäkuussa, alkaen lyhyehköllä testivaiheella, ja jälkimmäinen lokakuussa Uppoporausta käytetään malmin ja sivukiven louhinnassa. Porattavat reiät ovat läpimitaltaan 140 mm. Porauksen ruutukoko on 4,5 m x 4,5 m, jolloin ominaisporaus on ohiporauksen kanssa 0,06 po.m/ m3ktr. Malmissa pengerkorkeus on 7,5 m ja sivukivessä 15 m. Malmi louhitaan paikalleen räjäyttämällä osin yhdessä sivukiven kanssa ja tästä syystä louhintareikiä ei kallisteta. Myös erikseen louhittava sivukivi louhitaan pystyin rei'in reikien paremman auki pysymisen vuoksi. Esiintymän kallio on rikkonaista ja siinä on paikoin hyvin runsaasti vettä. Nämä seikat asettavat porareiän huuhtelulle erittäin suuret haasteet. Vaikka suuri osa huuhteluilmasta kulkeutuisi rikkonaiseen kallioon, jää uppoporauksessa ilmaa vielä riittävästi porareiän puhdistamiseen. Louhintareiät jäävät porauksen jälkeen auki. Porakalusto saadaan pois reiästä ilman ongelmia ja reiät pysyvät auki panostusta varten. Yleensä uudelleenaukaisua tai -porausta ei tarvita. Kaivokselle uppoporaukseen siirtyminen on tuonut merkittävästi lisää varmuutta tuotantoporaukseen. Toinen parannus on reikätaipuman väheneminen. Poraustarkkuuden parantumisen myötä saadaan kallion lohkaroituminen paremmaksi ja louheen kuormaus tehostuu. Räjäytyskentän pohjasta saadaan tasaisempi, millä on suuri merkitys seuraavan, alemman tason porauksessa. Kittilän kultakaivoksen uppoporaukseen siirtymisen myötä menetelmän kiinnostavuus avolouhinnan tuotantoporauksessa tulee varmasti lisääntymään Suomessa. Tulevia kaivosprojekteja varten olemme saaneet näytön siitä, miksi menetelmä on suuressa suosiossa maailmalla. 16

17

18 Kairan kuulumisia Terhveiset täältä tunturin kuphesta. Täälä sitä ensilumen kourisa kärvistelemä. Ensilumi tuli tänne kairhan ke 7.10, se sattoi melekhein kaheksan tuntia ja siinä ajasa sitä tuli viitisentoista senttiä. Onneksi kerkesimä käyvä kääntämäsä venhen nurinpäin aamula ja haravoija takapihan lehet. Jo vain. Ei se talaventulo meikäläistä yllättäny ko olin vaihtanu authon talavikumit jo paripäivää aikasemmin. Menimä sitten perinteisele karpalonpoiminta viikonlopule Ylläksele seuraavana viikonloppuna, ko olima aikaisemmin kortteerin sieltä varanhet, ei tarvinnu poimia karpaloita ko oli lumi maasa. Parina etellisenä vuona samhan aikhan olema poiminneet litratolokula karpaloita. Muutenhan kelit olivat hienot, yölä pakkasta jopa -21 ja päivälä sitten pari astetta pakkasta ja lumi maasa. Ilimat olivat ko vappuna konsanhan. Tuohon kirijoitukseni otsikhon liittyven, kai sitä täälä kairasa olhan, ko karhu oli menny tuosta 400 m: n päästä, mejän pururataa pitkin. Oliskohan siinä tullu uusi pururataennätys, jos olisima olheet sielä yhtä aikaa. Sanovat, että ei kannata ruveta juoksemhan, jos kohtaat mesikämmenen. Ja se tosi varhman on. Tuosako palijon olema vähän ylempänäkin, kuten kaikki tietävät, niin näimä suden jälijet, oli joku muukin net aikaisemmin noteerannu. Iso oli tassun jäliki. Lapland s mine news Taantuma alaakipi jo visiin kloppaalisti helittää ja se näkkyypi esimerkiksi siinä, että Kemin kaivoksela kaivosyhtiö louhiipi periä entisheen malhin ja tuotantokin on lokakuun lopusa taasen entisissä lukemisa. Kemin kaivoksen laajennuksesta eli tuotannon tuplauksesta ja siihen liittyvästä urakoitsijan töistä en tohi sanoa mithän. Aika näyttääpi. Täälä vähän ylempänä Pahtavaarasa toiminta jatkuupi ja kultaa löytyypi maanalaisista louhoksiata. VT on menosa -75 tasola ja varsinainen malaminlouhinta on -40 tasolta ylöspäin. Pahtavaarasahan korkeuvet ovat sidotut norhmaaliin korkeus koordinaatteihin, eli normaalisti kaivostornisa olevaa ei löyvy tästä kaivoksesta. Avolouhoksen pohojan korkeus on Avolouhoksesta oli mennäviikolla löytyny, ei kultaa, vaan joutsen. Se oli jostain syystä sinne tasolle tehenyt laskun. Ei se riepu olisi sieltä yksin pois päässy, oli kuuleman liian lyhyt kiitorata. Mutta mainarit haki-vat sen sieltä pois ja veivät rikastushiekka-althaaseen ja sielä se oli alakanu reiphasti uihman ja varhmaan on palijon etelämpäna nyt. Tämän päivän paikallisesa aviisisaa oli Pahtavaaran kaivoksesta juttua ja siinä tuothin juluki, että kaivoksele on myönnetty uusi ympäristölupa ja kaivosyhtiö on suorittanut ym- 18

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 6.10. Soukan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kiinteistökatselmukset projektipäällikkö Eero Hurmalainen,

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet

Lisätiedot

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014 Harri Kosonen MITÄ YHTEISTÄ ON KIVELLÄ JA KITARALLA? Varsinkin nuorilla on harvoin tietoa kaivannaisalasta ILMAN KAIVOSTEOLLISUUTTA ET SOITA KITARAAKAAN (etkä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit ESTIMATED FUTURE INVESTMENTS IN FINLAND (est. 2011) 2 KAIVOSINVESTOINNIT 2003-2013 Viime vuosina investoinnit yli 2,0 miljardia mm Talvivaara

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuus ry

Kaivannaisteollisuus ry Kaikki kaivokset ovat tärkeitä kaikki kaivokset ovat erilaisia Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 48 jäsentä. Kaivokset muodostavat yhdessä metallien

Lisätiedot

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Maininkitien asukastilaisuus

Maininkitien asukastilaisuus Maininkitien asukastilaisuus 25.4.2017 Ohjelma Tervetuliaissanat: viestintäjohtaja Satu Linkola Espoonlahden työmaan esittely: valvoja Juha-Pekka Olli, tuotantopäällikkö Rami Tuovinen Kivenlahden työmaan

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu 1.12.2015 Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kivenlahden aseman ja ratatunnelin louhinta; työmaaalue,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Martti Korhonen: kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012)

Martti Korhonen: kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012) Martti Korhonen: Ympäristönäkökulma äkök kaivostoiminnan kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012) Suomen tärkeimmät kaivokset Kaivosinvestoinnit 2008-2011 > 1,3 Mrd Tulevat investoinnit 2012-2017 > 3 Mrd Kaivostoiminnan

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu 7.10. Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Ennen rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana, pääsuunnittelija

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet. Timo Rautajoki 9.10.2013

Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet. Timo Rautajoki 9.10.2013 Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Timo Rautajoki 9.10.2013 Työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet elinkeinoelämän näkökulmasta Elinkeinoelämän tarpeisiin koulutetaan

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit.

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit. KULTAKISA Tervetuloa pelaamaan Heurekan Maan alle -näyttelyyn! Kultakisassa sinun tehtävänäsi on etsiä näyttelystä kultahippusia eli geologiaa, kaivostoimintaa ja maanalaisia tiloja koskevia tiedonmurusia.

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan 0 outokumpu mining ANNMINES ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Yleista Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan mm. Orijarven, Aijalan ja Metsamontun

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oy 1 Hannukainen Mining Oy Perustettiin keväällä 2015 Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö Tällä hetkellä lupa-asioiden hoitamista ja ympäristöteknistä suunnittelua Muutama syvä kairareikä 5-6/-17 Koeirrotus ja täydentävät

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Pohjoismaiden johtava teollisuustarvikkeiden ja komponenttien toimittaja B&B TOOLS pähkinänkuoressa Toimipisteitä

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

Arktisen matkailun menestystarina

Arktisen matkailun menestystarina Arktisen matkailun menestystarina Jorma Terentjeff teollisuusneuvos toimitusjohtaja Hiihtokeskus Iso-yöte Oy Matkailun kansantaloudellinen merkitys Matkailu on globaalisti yksi nopeimmin kasvavista toimialoista

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Metro länteen Kuukausi-info Länsimetro Oy

Metro länteen Kuukausi-info Länsimetro Oy Metro länteen Kuukausi-info 15.9.2016 Länsimetro Oy Länsimetro Oy Helsingin ja Espoon yhteisesti omistama yhtiö Tehtävänä metron rakentaminen Ruoholahdesta Kivenlahteen Toimii läheisessä yhteistyössä molempien

Lisätiedot

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta</field> Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin enojen, serkkujen ja lasten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta Alaotsikko: Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut

Lisätiedot

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI! Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, 48 jäsentä! Kaivokset muodostavat

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Kaivannaisalan työvoimatarve sekä yliopisto- ja AMK-tason koulutustarjonta

Kaivannaisalan työvoimatarve sekä yliopisto- ja AMK-tason koulutustarjonta Kaivannaisalan työvoimatarve sekä yliopisto- ja AMK-tason koulutustarjonta PPL, 15.6.2012 Leena Yliniemi www.oulumining.fi Suomen Vuoriklusterin koulutustyöryhmä Työryhmä Pekka Suomela, Kaivannaisteollisuus

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Administer Oy Taloushallinnon palvelut Suomalainen perheyritys Kasvaa vauhdikkaasti,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008 Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008 A Kiinnostava aina kaikissa kuntoluokissa. Tarjoa! B Kiinnostava hyväkuntoisena. Tuo näytille. C Kiinnostava vain lyöntikiiltoisena

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE TALVIVAARA SUURIKUUSIKKO LAATU TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus, joka kattaa kaikki projektin vaiheet suunnittelusta

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo

Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo KUVA KUVA KUVA Matkailu perustuu puhtaaseen luontoon Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo Jyväskylä 23.11.2016 Timo Lappi KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Kaivosmanifesti Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Lähtökohtia Suomen värimineraalien omistusoikeus on selvitettävä Mineraalistrategia uusiksi Oleellinen kysymys? Millainen kaivostoiminta on mahdollista

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot