KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai klo Paikka Kokoushuone 1 (khall)

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015 ASIA LIITE 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 8 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUOSINA KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUOSINA 2015 JA KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄ- VILLÄ PITÄMINEN VUOSINA 2015 JA KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUODEKSI KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SIVISTYS- JA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ OY:N TOIMIKAUDEKSI KIVIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA MIDINVEST FUND KSV KY:N YHTIÖMIESTEN KOKOUKSIIN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY:N TOIMIKAUDEKSI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY:N TOIMIKAUDEKSI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ASUNTO OY SOMPALANPUISTOON TOIMIKAUDEKSI

3 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015 ASIA LIITE 19 ASUNTO OY TIAISNIEMEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KIVIJÄRVEN VIRASTOTALOON TOIMIKAUDEKSI ASUNTO OY KUKKONIEMEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI KESKI-SUOMEN KYLÄT RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANNONKOSKEN - KIVIJÄRVEN 4H -YHDISTYKSEEN TOIMIKAUDEKSI KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI SISÄINEN VALVONTA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAMMAKKOKANGAS OY:N TOIMIKAUDEKSI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SAARIJÄRVEN- VIITASAAREN SEUDUN SEUTUEDUSTAJISTOON TOIMIKAUDEKSI KUNNAN EDUSTAJAN VAALI KUTSUNTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN OSAKASKUNTIEN KOKOUKSIIN

4 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015 ASIA LIITE 31 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIVEKÄS -MERKKIHENKILÖN VALINTARAATIIN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 33 ILMOITUSASIAT 34 KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 35 KIVIJÄRVEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SOTE- UUDISTUKSEN KUNTAKOKOUKSEEN JA EDUSTAJAIN- KOKOUKSEEN 36 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARIKAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

5 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kokoushuone 1 (khall) x Leppänen Erkki Hämäläinen Ossi, vj. x Holm Risto Jelonen Sulevi, vj. x Kauppinen Asko Simonen Ari, vj. - Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. - Möttönen Kirsti Minkkinen Minna, vj. x Näsi Heikki Haapaniemi Jari, vj. x Sarén Riitta Karstinen Orvokki, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakkarainen Olavi, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 ASIAT 8-36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 7 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Kauppinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Heikki Näsi Allekirjoitus

6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 6 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallituksen jäsenistä olivat läsnä muut paitsi Kirsti Möttönen ja Marjatta Liimatainen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 7 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Asko Kauppisen ja Heikki Näsin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUOSINA Khall 8 Kuntalain 50 :n 1 mom. mukaan kunnan hallintosäännöllä määrätään mm. toimielimien kokoontumisesta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10 koskee kokousmenettelyä. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 10.2 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 / Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Koska kunnan hallitustyöskentelyä on jaettu kunnanhallituksen ja toimialahallituksina toimivien lautakuntien kesken, tulee kunnanhallituksen päätettäväksi lukumääräisesti vähemmän asioita kuin tähän asti, minkä vuoksi harvemmalla kokoustahdilla kyetään käsittelemään esille tulevat asiat ja saavutetaan samalla myös kokouspalkkioissa säästöjä. päättää, että sen kokoukset pidetään vuosina pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo ja tarvittaessa pidetään kuukauden kolmantena maanantaina ylimääräinen hallitus.

9 Kokouskutsut toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille postitse neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään myös kunnanvaltuuston puheenjohtajalle, I varapuheenjohtajalle ja II varapuheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUOSINA 2015 JA 2016 Khall 9 Kuntalaki 63 : "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi". 1. Kunnanhallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuosina yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokousta seuraavana maanantai klo sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla 2. Kunnanvaltuuston kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuosina yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokouspäivän jälkeen viidentenä kunnanviraston aukiolopäivänä klo sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUOSINA 2015 JA 2016 Khall 10 Kuntalaki 63 : "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi". (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh ) Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset pidetään nähtävinä kunkin kuukauden ensimmäinen maanantai. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA Khall 11 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntaliiton julkaiseman kuntien viestintäoppaan mukaan Kunnat päättävät valtuustokauden alussa virallisista ilmoitusvälineistään. Ilmoitusvälineet on tällöin kilpailutettava hankintalain edellyttämässä laajuudessa. Kunnalla ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla virallisia, ennakkoon päätettyjä ilmoitusvälineitä. Kuntalaki määrää ainoastaan, että "kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla". Hankinta voidaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä syistä, joiden olemassaolo on perusteltava. Päätös ilmoitusvälineistä ei koske epävirallisia ilmoituksia eikä mainoksia asioista, joiden tiedoksi saattamisesta kuntalaisille ei ole erikseen säädöksiä. Ilmoituslehtiä ei ole kilpailutettu, koska kunnan alueella ilmestyy viikoittain vain yksi paikallislehti. päättää, että vuosina kunnalliset ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Tämän lisäksi osastot voivat hyödyntää ilmoittelussaan Kuntatiedotetta ja kunnan kotisivuja (oma media). Tämän lisäksi osastot voivat ilmoitella eri medioissa tarpeensa mukaisesti määrärahojen puitteissa niin, että tavoiteltu kohderyhmä saavutetaan (maksettu media). Kuntatiedotteessa tiedotetaan merkittävimmät kuntapäätökset ja kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan Viispiikkinen-lehdessä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Osastot

13 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUOSIKSI Khall 12 on hyväksynyt Kivijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeiden 2- kohdan mukaan: Jokainen maksutapahtumaa todentava tosite on varustettava vastaanotto-, hyväksymis- ja tiliöintimerkinnöillä. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu ja että se on tilatun mukainen. Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite muodollisesti täyttää kirjanpitolain vaatimukset ja on asiallisesti oikea. Lisäksi hyväksyjän on tarkastettava, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi ja että maksun suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Toimielinten on vuosittain nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty hallintosäännössä. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevissa tositteissa noudatetaan soveltuvin osin edellä selostettua menettelyä. on kuitenkin talousarvion täytäntöönpano-ohjeita hyväksyessään edellä todennut, että tositteiden hyväksyjät valitaan toimielimen toimikaudeksi. päättää kunnanhallituksen tositteiden hyväksyjistä seuraavaa: Hallinto- ja elinkeino-osasto Hyväksyjä Hallinto kunnanjohtaja Hallinto / vaalit keskusvaalilautakunnan sihteeri / kunnanjohtaja Yritys- ja elinkeinotoiminta kunnanjohtaja Tietohallinto kunnanjohtaja Laskutettavat kunnanjohtaja Perusturva kunnanjohtaja Kunnanjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen tositteet hyväksyy kunnanjohtajan varahenkilö tekninen johtaja Jukka Hertteli.

14 Sivistys- ja teknisen osaston johtajien matkalaskut yms. vastaavat laskut hyväksyy kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan matkalaskut, vuosilomat, koulutukseen määräämiset, puhelinkulut sekä suhdetoimintakulut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirjanpitäjä

15 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SIVISTYS- JA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI Khall 13 Kuntalain 50.5 mukaan hallintosäännöllä määrätään mm. kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön 10.7 :n mukaan Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla lautakunnan kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen edustajalla ja kunnanjohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Esittelijä voi määrätä valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi nimesi yksimielisesti edustajiksi sivistyslautakuntaan Riitta Sarenin ja tekniseen lautakuntaan Risto Holmin. Osastot Valitut

16 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ OY:N TOIMIKAUDEKSI Khall 14 Suomenselän Lentokenttä Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiö kuuluu osastojaossa kunnanhallituksen toimialaan. valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Suomenselän Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksiin vuosiksi Marjatta Liimatainen saapui kokoukseen klo nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajaksi Heikki Näsin ja varalle Risto Holmin. Suomenselän Lentokenttä Oy Heikki Näsi Risto Holm

17 KIVIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA MIDINVEST FUND KSV KY:N YHTIÖMIESTEN KOKOUKSIIN Khall 15 Kivijärven kunta on sijoittanut Keski-Suomen Valo Oy:n osakekaupasta saamiaan varoja MidInvest Fund KSV Ky:hyn. valitsee Kivijärven kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan MidInvest Fund KSV Ky:n kokouksiin nimesi edustajaksi Erkki Leppäsen ja varalle Marjatta Liimataisen. Valitut

18 VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY:N TOIMIKAUDEKSI Khall 16 Kivijärvi kuuluu Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari Ry:n toimialueeseen. Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari Ry:n toteuttaa Pohjoisessa Keski-Suomessa sekä Leader -ohjelmaa että AMO -ohjelmaa. nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari Ry:n vuosikokouksiin vuosille nimesi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Risto Holmin ja varalle Olavi Hakkaraisen. Viisari Ry Risto Holm Olavi Hakkarainen

19 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY:N TOIMIKAUDEKSI Khall 17 Kunnanhallituksen tulee nimetä Kivijärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä aikana viimeistään ennen toukokuun loppua. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. TasaAL 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta säädetään: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. valitsee kolme (3) kunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudeksi Kivijärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin. nimesi yksimielisesti edustajikseen seuraavat henkilöt

20 Edustaja Marjatta Liimatainen Asko Kauppinen Sirkka Kauppinen Henkilökohtainen varaedustaja Sirpa Kinnunen Ari Simonen Erja Moisio Yhtiö Valitut

21 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ASUNTO OY SOMPALANPUISTOON TOIMIKAUDEKSI Khall 18 Kunnanhallituksen tulee nimetä Asunto Oy Sompalanpuiston yhtiökokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä aikana viimeistään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. TasaAL 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta säädetään: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. valitsee kolme (3) kunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudeksi Asunto Oy Sompalanpuiston yhtiökokouksiin. nimesi yksimielisesti edustajikseen seuraavat henkilöt

22 Edustaja Marjatta Liimatainen Asko Kauppinen Sirkka Kauppinen Henkilökohtainen varaedustaja Sirpa Kinnunen Ari Simonen Erja Moisio Yhtiö Valitut

23 ASUNTO OY TIAISNIEMEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI Khall 19 Kunnanhallituksen tulee nimetä Asunto Oy Tiaisniemen yhtiökokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, keväällä maaliskuun lopulla ja syksyllä joulukuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä aikoina. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet. TasaAL 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta säädetään: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. valitsee kolme (3) kunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudeksi Asunto Oy Tiaisniemen yhtiökokouksiin. nimesi yksimielisesti edustajikseen seuraavat henkilöt

24 Edustaja Marjatta Liimatainen Asko Kauppinen Sirkka Kauppinen Henkilökohtainen varaedustaja Sirpa Kinnunen Ari Simonen Erja Moisio Yhtiö Valitut

25 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KIVIJÄRVEN VIRASTOTALOON TOIMIKAUDEKSI Khall 20 Kunnanhallituksen tulee nimetä Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon yhtiökokousedustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, keväällä maaliskuussa ja syksyllä joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Syysyhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet. valitsee yhden (1) kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon yhtiökokouksiin nimesi yksimielisesti edustajaksi Erkki Leppäsen ja varalle Marjatta Liimataisen. Yhtiö Valitut

26 ASUNTO OY KUKKONIEMEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI Khall 21 Kivijärven kunta omistaa Asunto Oy Kukkoniemestä huoneiston (ent. hammaslääkärin vastaanotto) hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kunnan tulee nimetä Asunto Oy Kukkoniemen yhtiökokousedustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. valitsee yhden (1) kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi Asunto Oy Kukkoniemen yhtiökokouksiin nimesi yksimielisesti edustajakseen Erkki Leppäsen ja varalle Marjatta Liimataisen. Yhtiö Valitut

27 KESKI-SUOMEN KYLÄT RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI Khall 22 Kivijärven kunta on Keski-Suomen Kylät Ry:n jäsen. nimeää Keski-Suomen Kylät ry:n vuosikokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi nimesi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Erja Moision ja varalle Eeva-Liisa Tobiassonin. Keski-Suomen Kylät ry Valitut

28 VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANNONKOSKEN - KIVIJÄRVEN 4H -YHDISTYKSEEN TOIMIKAUDEKSI Khall 23 Kivijärvi kuuluu Kannonkosken Kivijärven 4H -yhdistys Ry:n toimialueeseen. valitsee Kannonkosken Kivijärven 4H-yhdistys Ry:n vuosikokouksiin Kivijärven kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi nimesi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Asko Kauppisen ja varalle Riitta Sarenin. Yhdistys Valitut

29 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI Khall 24 Kivijärven Eläkkeensaajat ry:n, Kivijärven Sotaveteraanit ry:n sekä Eläkeliiton Kivijärven yhdistyksen esityksestä kunnanvaltuusto on päättänyt perustaa vanhusneuvoston Kivijärvelle. Vanhusneuvostoja on perustettu kuntiin ja niiden tarkoituksena on edistää kunnallista demokratiaa sekä mahdollistaa ikäihmisten elämänkokemuksen mukanaan tuomaa voimavaraa yhteisön parhaaksi. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät. Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuusi (6) varsinaista ja varajäsentä edustaa eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjä ja neljä (4) varsinaista ja varajäsentä kunnan eri osastoja. nimeää 1. vanhusneuvostoon toimikaudeksi kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen edustamaan kunnan eri osastoja 2. vanhusneuvoston sihteeriksi toimistosihteeri Arja Sepposen. nimesi edustajiksi seuraavat henkilöt Edustaja Marjatta Liimatainen Kirsti Möttönen Airi Sorsamäki Henkilökohtainen varaedustaja Sirpa Kinnunen Heikki Näsi Eeva-Liisa Tobiasson Vanhusneuvosto / Arja Sepponen Valitut

30 SISÄINEN VALVONTA Khall 25 Kivijärven tarkastussäännön 1 :ssä todetaan sisäisestä valvonnasta seuraavaa: Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. valitsee kaksi (2) kunnanhallituksen jäsentä ja heille yhden yhteisen varajäsenen suorittamaan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaista sisäistä valvontaa vuosina nimesi yksimielisesti sisäisiksi valvojiksi Marjatta Liimataisen ja Heikki Näsi sekä heille yhteiseksi varajäseneksi Risto Holmin. Valitut

31 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAMMAKKOKANGAS OY:N TOIMIKAUDEKSI Khall 26 Kivijärven kunta on osakkaana Sammakkokangas Oy:ssä. valitsee Sammakkokangas Oy:n yhtiökokouksiin vuosille varsinaisen kokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajaksi Heikki Leppäsen ja varalle Marjatta Liimataisen. Sammakkokangas Oy Valitut

32 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI Khall 27 Kivijärven kunta on osakkaana Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:ssä. valitsee Kivijärven kunnan edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajaksi Olavi Hakkaraisen ja varalle Risto Holmin. Pohjoisen K-S:n Verkkopalvelut Oy Valitut

33 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUDUN SEUTUEDUSTAJISTOON TOIMIKAUDEKSI Khall 28 Kivijärvi kuuluu Saarijärvi-Viitasaaren seutukuntaan. Seutuedustajiston paikat jakaantuvat seuraavasti: Saarijärvi ja Viitasaari 4 edustajaa Karstula ja Pihtipudas 3 edustajaa Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi kukin 2 edustajaa. Luottamushenkilöedustajien lisäksi seutuedustajistoon kuuluvat kunnan- ja kaupunginjohtajat. Vuoden 2013 puheenjohtajakuntana toimii Saarijärven kaupunki ja seutujohtoryhmän puheenjohtajana kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja varapuheenjohtajakuntana toimii Kyyjärven kunta sekä seutujohtoryhmän varapuheenjohtajana Kyyjärven kunnanjohtaja. Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia ei seutuedustajiston jäsenyydelle ole esitetty. Koska edustajiston jäsenet edustavat kuntaa, tulee heidän olla vaalikelpoisia kunnanvaltuustoon. Vakiintuneen käytännön mukaan kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat ovat toimineet kunnan edustajina seutuedustajistossa. nimeää kaksi (2) varsinaista edustajaa ja yhden (1) yhteisen varaedustajan sekä virka-asemansa perusteella kunnanjohtajan seutuedustajistoon toimikaudeksi nimesi edustajiksi valtuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan ja näiden varalle Antti Urpilaisen. hyväksyi muutoin yksimielisesti päätösesityksen. Puheenjohtajakunta Kannonkoski Valitut

34 KUNNAN EDUSTAJAN VAALI KUTSUNTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Khall 29 Asevelvollisuuslain mukaan kunnanhallituksen tulee nimetä edustaja ja varaedustaja kutsuntalautakuntaan. valitsee Kivijärven kunnan edustajan ja varaedustajan asevelvollisuuslain mukaiseen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi nimesi yksimielisesti edustajaksi Markku Kinnusen ja varalle Marjatta Liimataisen. Kutsuntalautakunta Valitut

35 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN OSAKASKUNTIEN KOKOUKSIIN Khall 30 valitsee edustajan ja varaedustajan Heinolahden, Kivijärven, Jauhoniemen sekä Kuivaniemen osakaskuntien kokouksiin nimesi yksimielisesti edustajaksi Risto Holmin ja varalle Asko Kauppisen. Valitut

36 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIVEKÄS -MERKKIHENKILÖN VALINTARAATIIN Khall 31 Koska kunnanhallituksen toimikausi on vaihtunut, on perusteltua päivittää kunnanhallituksen edustus valintaraadissa. nimeää kaksi edustajaansa valintaraatiin vuosille nimesi edustajiksi Marjatta Liimataisen ja Heikki Näsin. Pirkko Oinonen Valitut

37 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 32 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja Tekninen lautakunta 1 / merkitsee pöytäkirjan tiedokseen ja toteaa, ettei siinä ole sellaisia päätöksiä, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 tarkoittamaa otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen osasto

38 ILMOITUSASIAT Khall 33 Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,30% ,90% ,60% ,20% ,30% Saapuneet asiakirjat: Keski-Suomen liitto/maakuntahallituksen pöytäkirja 11/ Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuulutus muistutuksen/mielipiteen tekeminen; Vesilain mukainen lupahakemus Iso Pirttijärven vedenkorkeuksien ennallistaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuulutus muistutuksen/mielipiteen tekeminen; Vesilain mukainen lupahakemus Leukunjoen alaosan virtavesialueiden kunnostus Perusturvaliikelaitos Saarikka Tiedote /Työterveyshuollon asiaa Keski-Suomen Kylät ry: Kyläkirje 1/2015 merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot