TENNISPALATSIN PERUSKORJAUS JA MUUTOSTYÖ - VUODEN BETONIRAKENNE 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TENNISPALATSIN PERUSKORJAUS JA MUUTOSTYÖ - VUODEN BETONIRAKENNE 1998"

Transkriptio

1 Päätoim. Maritta Koivisto Kokonaisala m2 Kerrosala m2 Tilavuus m3 Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja Tilaaja Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi Arkkitehtisuunn. Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Rakennesuunn. SuunnitteluKORTES Oy GEO-suunn. IP-tekniikka Oy LVIA-suunn. LVI-Insinöörit Oy Akustinen suunn. Insinööritoimisto Akukon Oy Pääurakoitsija Seicon Oy Betonin toimittaja Lohja Rudus Oy Ab TUOMARISTO DI Olavi Jukarainen, puheenjohtaja Rakennustuoteteollisuus RTT ry arkkitehti Olli Pekka Jokela Suomen Arkkitehtiliitto SAFA rakennusarkkitehti Veikko Voutilainen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA DI Jukka Mäkinen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI Klaus Söderlund Suomen Betonitieto Oy DI Risto Pesonen Suomen Betoniyhdistys ry toim. Leena Maunula Helsingin Sanomat arkkit.yo, RA, päätoim. Maritta Koivisto Betoni -lehti TENNISPALATSIN PERUSKORJAUS JA MUUTOSTYÖ - VUODEN BETONIRAKENNE 1998 Tennispalatsin peruskorjaus valittiin voittajaksi Vuoden Betonirakenne kilpailussa. Tennispalatsi palkittiin teknisesti haastavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta. Tennispalatsin peruskorjaus on hyvä esimerkki siitä, miten betonista rakennettuja historiallisia rakennuksia voidaan korjata ja muuttaa uuteen käyttöön. Funktionalismin 1930-luvun edistykselliset betonirakenteet on voitu pääosin säilyttää peruskorjatun rakennuksen osana ja ne on korjattu käyttäen hyväksi nykypäivän betonitekniikkaa. Työ on osoitus kestävästä kehityksestä, betonirakenteiden kestävyydestä ja mahdollisuudesta korjata niitä, arvioi tuomaristo perusteluissaan. Kunnianmaininnan kilpailussa sai Asunto Oy Oulun Lipporannan julkisivut. Asunto Oy Oulun Lipporanta on osa Oulun Meritullin alueen kanavarannan uutta asuntokorttelia. Rakennuksen sandwich-julkisivut ovat pääosin hiottuun lakkamuottiin sileävalettua tai uritettua valkobetonia sekä terrakotan väristä lasuroitua betonia, joka edustaa uutta betonijulkisivujen pintakäsittelytekniikkaa. Vuodesta 1970 alkaen järjestettyyn Vuoden Betonirakenne -kilpailuun osallistui tällä kertaa 16 ehdotusta. Ensimmäistä kertaa palkinto myönnettiin korjauskohteelle. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää

2 suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjestää Betonitieto Oy. TOIMINTOJEN HISTORIAA Vuonna 1938 Helsingin Kamppiin Autopalatsi Oy:n rakennuttama ja arkkitehtiylioppilas Helge Lundströmin suunnittelema Tennispalatsi rakennettiin alunperin vuoden 1940 kesäolympialaisten autohuoltorakennukseksi. Rakennushankkeeseen liittyi Helsingin verkkopallosuojat Oy, jolle rakennettiin kolmanteen kerrokseen tilat tenniskenttiä varten. Helsingin kesäolympialaiset siirtyivät sodan takia vuoteen Kisojen jälkeen arkifunktionalistinen rakennus on tarjonnut tilat tenniksen pelaajien ohella useille liikeyrityksille. Rakennuksen kohtalo on ympäristön kaavoituksen edetessä ehtinyt muuttua purkusuunnitelmista asemakaavaluonnoksen osittaiseen suojeluesitykseen. Tennispalatsi seisoi pitkään osittain tyhjänä. Tennispalatsiin on nyt rakennettu tilat 14 elokuvateatterille, joissa on istumapaikkoja yhteensä 2700 sekä tilat Suomen kansallismuseon etnografiselle osastolle ja Helsingin kaupungin taidemuseolle, joille kummallakin on näyttelytilaa n.1400 m2. Lisäksi rakennuksessa on ravintola- ja myymälätiloja. MUUTOS YHDISTÄÄ UUTTA - JA VANHAA Ulkoseinät on pidetty mahdollisimman avonaisina ja elokuvateatterisalit on sijoitettu rungon keskiosiin. Kaupunkitilaa on jatkettu rakennuksen sisälle, jossa rungon keskiosia rajoittavat seinät ovat kuin katujulkisivuja mainoksineen, vitriineineen ja sisäänkäynteineen. Nämä sisäjulkisivut valaistaan siten, että ne loistavat iltavalaistuksessa ulos asti. - Menneisyyttä ei ole peitelty. Rakennuksen vanha betoninen pilari-palkki-runko historian jättämine jälkineen pilkahtelee uusien tilojen ja pintojen välistä ja antaa tiloille sopivan vivahteen ainutlaatuisesta paikan hengestä, kertoo arkkitehti Kari Raimoranta Arkkitehtitoimisto Nurmela - Raimoranta - Tasa Oy:stä. Vanhasta talosta muistuttaa näkyviin jäävät rakenteet ja vanhat porrashuoneet. Uudet rakenteet ja pinnat erottautuvat kuitenkin selvästi karkeiksi jäävistä vanhoista rakennusosista. Uusi aika, modernit ratkaisut ja materiaalit, tekninen varustus tulevat esiin. Rungon keskiosan elokuvateattereita ja museoiden näyttelytiloja rajaava sisäjulkisivu on tehty kokonaan lasista, jolloin uudet toiminnot erottuvat selkeästi karheasta rakennusrungosta. Elävän, mosaiikkimaisen ja monivärisen lasiseinän parina auloja rajaa eteläpään suurien salien kultamaalilla maalattu, kaareva puhdasvalubetoniseinä. Pinta korostaa salien asemaa veistoksellisina massoina. - Aulojen lattiat on tehty hiotusta väribetonista yhtenäisinä pintoina, joihin ympäröivien lasija kultaseinien valoheijastukset ja mainosvalot kuvastuvat kuin katujulkisivujen valot märkään asfalttiin. Pohjakerroksen aulan tasoerojen porrasvyöhykkeet on tehty puusta,

3 joka houkuttelee sopivissa kohdissa istuskeluun, kuvailee projektia vetänyt arkkitehti Antti Luutonen. Museot sijoittuvat 2. ja 3.kerrokseen. Kolmannen kerroksen näyttelytilat on varusteltu monipuolisesti. Kaarihallia jakava museoiden välinen seinä on suurelta osaltaan lasia niin, että hallin tilakokonaisuus on aistittavissa. Vanhan rakennusrungon puitteissa pystytään näyttelytiloista rakentamaan muunneltavia ja vaihtelevia kokonaisuuksia. BETONIRAKENTEET JA POHJATEKNISET TYÖT Kohde on hyvä esimerkki rakennuksen uudelleenkäytön toteuttamisesta. Kohteeseen on vanhan terveen betonirungon alle rakennettu erittäin vaativissa olosuhteissa uusi kellarikerros louhimalla syvimmillään n. 8 m vanhan lattiarakenteen alle. Lisäksi uusien elokuvateattereiden vaatimien tilojen toteuttaminen on vaatinut suunnittelulta ja työn toteutukselta varsinkin paikallavalettujen betonirakenteiden erikoisosaamista, totesi kilpailutuomaristo. - Rakennuksen sisältä kaivettiin maamassoja noin m3 ja kalliota louhittiin noin m3 syvimmillään n. 8 m entisen lattiatason alapuolelle. Louhittavan alueen välittömässä läheisyydessä on Kampin metroaseman laiturihalli sekä välittömästi alapuolella teknisiä kalliotunneleita. Ympäristössä on Helsingin ydinkeskustan tärinäherkät ATK- ja tietoliikennejärjestelmät. Nämä edellyttivät tarkan ympäristönsuojeluohjelman noudattamista, kertoo pohjarakennesuunnitteluun erikoistunut Suomen IP-Tekniikka Oy:n toimialajohtaja Teemu Rahikainen. - Tennispalatsin alueella kallion laatu on pääosin ehjää. Kallion laadussa todettiin kuitenkin työn aikana odottamattomia kallion heikkousvyöhykkeitä ja jyrkkiä rakopintoja. Tästä johtuen kalliopilareiden lujitusta jouduttiin täydentämään terässoljilla sekä panostusta ja työmenetelmiä muuttamaan työn aikana, jatkaa Rahikainen. Ensin poistettavien pilareiden kohdalle jätettiin n. 3 x 3 m2:n kalliopaasi ja kun louhinta oli näiden ympärillä määräsyvyydessään, voitiin teräsrakenteiset tukitelineet rakentaa. Kun kuormat oli siirretty tukitelineille, vanhat pilarit purettiin ja alaosien kallio louhittiin. - Tennispalatsissa on selkeä paikallavalettu teräsbetoninen pilari-palkkirunko. 1. ja 2. kerroksen viisteelliset primääripalkistot sijaitsevat rakennuksen pituussuunnassa pilarijaon ollessa rakennuksen keskialueella 10,5 m x 10 m ja reuna-alueilla 8 m x 5 m. Primääripalkkien koko vaihtelee 1150 x 200 mm:stä 1500 x 350 mm:iin. Sekundääripalkistojen (koko 800 mm x130 mm tai 800 mm x190 mm) väli on reunaalueilla 1,25 m ja keskialueilla 2,5 m. Vanhan ylälaatan paksuus on n cm. Reunaalueilla on myös alalaatta, jonka paksuus on 4-5 cm. Kolmannen kerroksen vetotangollinen kaari on teräsbetonia vetotankojen sijaitessa 3. kerroksen lattialaatassa ja palkeissa, kertoo dipl.ins. Jukka Ala-Ojala Insinööritoimisto SuunnitteluKORTES Oy:stä. Uusien elokuvateattereiden ja kellarikerroksen tilat aiheuttivat rakennuksessa mittavia purku- ja louhintatöitä. Kaivutöiden edetessä rakennuksesta löytyi mm. saastunut maaalue Jaakonkadun ja Eteläisen rautatiekadun kulmasta. Alueella oli sijainnut aikaisemmin huoltamo. Tennishallien pääosin betonirakenteiset katsomot ja rakennuksen molemmissa päissä sijainneet ajoluiskat purettiin kokonaan. - Kolmen päällekkäisen ison elokuvateatterin kohdalta purettiin vanhaa välipohjalaatastoa palkkeineen ja pilareineen n. 500 m2 sisältäen 1. kerroksen katosta kolme primääripalkkilinjaa pilareineen 25 m:n

4 verran. Tilalle valettiin uudeksi välipohjaksi jännebetonilaattapalkisto, jolloin saatiin n. 21x25 m2 pilariton alue elokuvateattereille. Tilamuutoksista johtuen uusittiin vanhoja pilareita 8 kpl ja poistettiin kokonaan 4 kpl, joiden korvaaviksi rakenteiksi valettiin 21 m pitkät jännebetonipalkit, jotka valettiin vanhojen palkkien ympärille ylimmän kerroksen laatan alapuolelle. Vanhojen pilarien jatkaminen alaspäin sekä pilarien poistaminen vaati erittäin vaativia tuentarakennelmia kun samanaikaisesti oli tehtävä louhintatöitä tukitornien sisällä. Myös uuden kellarikerroksen kohdalla uusittiin useita peruspilareita ja lisäksi tehtiin purkutöitä uusia porras-, koneporras- ja valoaukkoja varten, kertoo Ala-Ojala. - Tennispalatsi on perustettu pääosin kallionvaraisin pilarianturoin paitsi Jaakonkadun puoleinen seinälinja maanvaraisena. Isojen teattereiden reuna-alueelle 1. ja 2. kerrokseen valettiin uudet pilarit ja teräsbetoniseinät teattereiden ympärille. Keskialueen purettujen pilareiden korvaaviksi rakenteiksi 3. kerroksen lattiatason alapuolelle vanhojen sekundääripalkkien ympärille valettiin 4 kpl jälkijännitettyä palkkia (kuvat 17 ja 18), joiden jänneväli on 21 m ja korkeus 1400 mm betoniluokan ollessa K40-1. Palkkien korkeuden määräsi vanhojen primääripalkkien korkeus, sillä uusien palkkien jänneputket menevät vanhojen primääripalkkien alta. Välipohjarakenteen paksuus kasvoi kuitenkin entisestään vain noin mm, kuvaa Ala-Ojala rakenteita. Kun ylimmät palkit oli jännitetty, voitiin tuenta poistaa ja telineet purkaa alempaan tasoon saakka. Alemman tason uusi jännebetonipalkisto laattoineen valettiin käyttäen K50-luokan betonia. Laattapalkisto on porrastettu johtuen teatterin tilavaatimuksista, ja porrastus toteutuikin luontevasti uusien jännitettyjen primääripalkkien kohdalla. Palkkien jänneväli on 21 m ja korkeus mm. Purkutöiden ohessa rakennuksesta poistettiin myös asbesti. Muualla rakennuksessa jouduttiin osa vanhoja palkkeja vahvistamaan betoniraudoittamalla ja ruiskubetonoimalla osittain uusien reikävaatimusten ja osittain kuormituslisäysten takia. Ruiskubetonointi todettiin työtekniikkana ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi menetelmäksi, jolla saatiin rakenteelle riittävä lujuus. Lattiat ovat pääosin kelluvia rakenteita, joilla on saavutettu hyvä ääneneristävyys. Yleisötiloissa on noin 9000 m2 väribetonilattioita, joiden pinnat on hiottu ja suojattu kyllästysaineella. Kaavaluonnoksen mukaan rakennus on suojeltu julkisivujen ja kattomuodon osalta. Tämä aiheutti erityisvaatimuksia julkisivun ja ulkopuolisten rakenteiden korjaukselle. Pohjoissivun katoksen vanhat karbonatisoituneet hoikat betonirakenteet korjattiin imeyttämällä betonin sisälle teräksiä suojaavaa korroosioinhibiittoria, joka estää teräskorroosion alkamisen ja jo alkaneen korroosion jatkumisen. Samalla myös rappauspinnoitus uusittiin. Uusi kellarikerros laattoineen valettiin paikalla. Jaakonkadun alitse rakennettiin huoltoyhteys ja se aiheutti neljän pilarin perustamistason alentamisen julkisivulinjalla. Vesikatto uusittiin puurakenteisena ja uudet ilmastointikonehuoneet raitisilmatorneineen rakennettiin teräsrakenteisina. Katsomorakenteet ovat levytettyjä teräsrakenteita. Betonia kohteessa käytettiin n m3 ja betoniraudoitteita n. 303 tonnia sekä tehtiin laudoitusmuotteja n m2.

5 JULKISIVUKÄSITTELYT UUSITTIIN Tennispalatsin julkisivuissa on käytetty perinteistä kalkkisementtipohjaista kolmikerrosrappausta. - Koska julkisivussa aiemmin käytetty kalkkisementtilaastilla tehty ruiskupinta likaantuu helposti ja sitä on lähes mahdoton puhdistaa, päätettiin pinta silottaa hiomalla se yli hiomakivellä. Samalla löydettiin kaikki rappausvauriot. Vauriot ja halkeamat korjattiin kalkkisementtilaastilla. Hionnan jälkeen pinta oli sopivan karhea kalkkisementtimaalin tartunnan kannalta, mutta riittävän sileä puhtaanapidon kannalta, kertoo Ari Vanhanen Fescon Oy:stä. - Lopuksi rappauspinta maalattiin kahteen kertaan valkoisella Kiviväri KS kalkkisementtimaalilla. Kalkkisementtimaali ei hengittävänä maalina vaurioita rappauspintaa ja on verrattavissa perinteiseen kalkkimaaliin, mutta ei kulu yhtä nopeasti. Nykyinen julkisivupinta voidaan pestä painepesurilla ja tarvittaessa maalata uudelleen kalkkisementtimaalilla suoraan vanhan maalikerroksen päälle ilman kalliita maalinpoistotoimenpiteitä, kertaa Vanhanen. AIKATAULU Rakennustyö alkoi kesällä 1997 ja tilat luovutettiin tilaajan käyttöön helmikuun lopulla Kohteen rakennusajan pidentymiseen alkuperäisestä ovat vaikuttaneet mm. rakennuksen sisällä tehtävät vaikeat louhintatyöt ja vanhojen betonirakenteiden tuenta louhintatyön yhteydessä. Vanhan betonirungon vahvistamisratkaisut tarkentuivat vasta työn edetessä. Purkutöissä esiintynyt asbesti sekä kaivuutyön yhteydessä todettu lievästi saastunut maa aiheutti myös lisätöitä. Kireästä toteutusaikataulusta johtuen suunnittelu ja -rakentaminen etenivät samanaikaisesti. Voittajakohteen suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin: - rakennuttaja, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto - arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy - rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto SuunnitteluKORTES Oy ja Suomen IP-Tekniikka Oy.

Korkeasaaren karanteenirakennus peruskorjattiin

Korkeasaaren karanteenirakennus peruskorjattiin MK tänään 2012 Korkeasaaren karanteenirakennus peruskorjattiin TKK:n päärakennus Aalto-miljöössä Arvorakennus peruskorjataan MK tänään 2012 Korkeasaaren karanteenirakennus peruskorjattiin TKK:n päärakennus

Lisätiedot

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 6:ssa sijaitseva entinen koulurakennus on korjattu ja muutettu tieteellisten seurojen

Lisätiedot

MK tänään. www.muottikolmio.fi

MK tänään. www.muottikolmio.fi MK tänään 2009 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla:

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

PALKITTUA LAATUA VUONNA 2009 HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTON UUDISRAKENNUS

PALKITTUA LAATUA VUONNA 2009 HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTON UUDISRAKENNUS PALKITTUA LAATUA VUONNA 2009 HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTON UUDISRAKENNUS Sirkka Saarinen, toimittaja, Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni laiset että ulkopuoliset olivat tavallista kiinnostuneempia

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

Lähes 20 vuoden kunnostusprojekti

Lähes 20 vuoden kunnostusprojekti MK tänään Viipurin kaupunginkirjasto Lähes 20 vuoden kunnostusprojekti 2013 Juniperin uniikit muodot paikallavalu- ja harkkorakenteina MK tänään Viipurin kaupunginkirjasto Lähes 20 vuoden kunnostusprojekti

Lisätiedot

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 1 Vuojoen kartanon korjaus ja muutos S I M O F R E E S E Kartanokulttuurin aika Vuojoella päättyi,

Lisätiedot

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla.

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla. 5/2014 Betonijärkäleet Terastirappaus pitää pintansa Hyvä jätehuolto säästää rahaa Kuntotarkastaja yllättyi Pääseekö SRV:n Redi vauhtiin? Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla

Lisätiedot

+Työmaa. korjaamisessa. Suunnittelua ja yhteistyötä. OP-Pohjolan pääkonttori. Rauno Rahkola kehittää nuoria. Millaiset tavoitteet Remontti Oy:lle?

+Työmaa. korjaamisessa. Suunnittelua ja yhteistyötä. OP-Pohjolan pääkonttori. Rauno Rahkola kehittää nuoria. Millaiset tavoitteet Remontti Oy:lle? 4/2014 Iglu keskellä Helsinkiä Asuntomessut kiinnostivat helteelläkin Kuntotarkastaja jumissa Järkeä älytalossa Rauno Rahkola kehittää nuoria Millaiset tavoitteet Remontti Oy:lle? +Työmaa OP-Pohjolan pääkonttori

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista... 10 Loka marraskuun

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1.

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1. BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS JA RAKENNUSFYSIIKKA PÄTEVÖITYMISKURSSI NRO 14 18. - 19.01.2010 1. ja 2. kurssipäivä 08. - 10.02.2010 3., 4, 5. kurssipäivä 16.03.2010 lopputentit KONGRESSI- JA KOULUTUS- KESKUS

Lisätiedot

Tampereen Rakennusmestari

Tampereen Rakennusmestari Tampereen Rakennusmestari TRY 118 vuotta www.try.fi Nro 3/2014 Maaliskuu 60 vsk. Kestävään rakentamiseen suomalaista sementtiä Suomalaisen sementin juhlavuosi 2014 Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta

Lisätiedot

MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 / 2 0 0 8. www.muottikolmio.fi

MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 / 2 0 0 8. www.muottikolmio.fi MK tänään 1 / 2 0 0 8 Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Valmisbetoni muuntuu nykypäivän työmaalla moneksi, kun betonimassa suhteituksella ja lukuisilla lisäaineilla optimoidaan kulloiseenkin rakenteeseen

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla. Koti on enemmän kuin seinät. Missä asut? Tähän kysymykseen ei vastata omalla kotiosoitteella,

Kivestä muuraamalla. Koti on enemmän kuin seinät. Missä asut? Tähän kysymykseen ei vastata omalla kotiosoitteella, S ISÄLLYSLUETTELO Kivestä muuraamalla 4 6 P IENIMUOTOISTA RAKENTAMISTA KAUPUNGEISSAKIN Koti on enemmän kuin seinät 4 Pienimuotoinen kaupunkirakentaminen vasta oraalla, vaikka kysyntää on 6 Pikku-Huopalahdesta

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat HINTA 9,20 EUR 1 / 2008 Matkailun- ja kulttuurin tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI AM AM AM AM AM AM AM AMMA MA MA MA MA MA MA MA MA MA M TT TT TT TTIS IS IS ISIS IS IS IS ISUS

Lisätiedot

BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI

BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI LEVANDE BYGGNADSTRADITION ELÄVÄ RAKENNUSPERINNE Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. Tutkivat purkutyöt, havaitut

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kipsipohjaisia ratkaisuja Lahden Kauppakeskus Karismassa

Kipsipohjaisia ratkaisuja Lahden Kauppakeskus Karismassa Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 3/2011 teema: PERUSKORJAUS Kipsipohjaisia ratkaisuja Lahden Kauppakeskus Karismassa Sisällys Bulevardi 16:n peruskorjaus s. 4 Gipsolution on Knauf Oy:n sidosryhmälehti, joka

Lisätiedot

Hesperian tornien vietäviksi

Hesperian tornien vietäviksi skanska.fi Skanskan asiakaslehti Joulukuu 2007 Eeva Kilpiö ja Leena Makkonen antautuivat Hesperian tornien vietäviksi Sivu 12 Pyörätuolit rullaavat esteettä MS-talossa Silta yhdistää julkiset ja yksityiset

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Sisällys... 1 Johdanto... 1 Seurojentalon korjaukset aikajärjestyksessä... 2 Hankesuunnitelmien lyhennelmät... 4 2010/SEUROJENTALO PAREMMAKSI

Lisätiedot