TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen, saapui :n 409 aikana. Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui :n 416 aikana. Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra, poistui :n 417 aikana. Vahtola Pirjo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma talousjohtaja Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja, poistui :n 416 aikana. Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 400 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 402 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 403 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. listalta päätettiin poistaa asiakohta Kehittämishankkeen projektityöntekijän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle Lisäasiana esityslistalle hyväksyttiin Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, ja asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 404 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Paasio ja Pekka Saarela. 405 ILMOITUSASIAT 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus 2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1104/3/13 hautaoikeuden haltijuutta koskeva valitus

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjoja Tiedotustoimikunta 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 406 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA VUOSIKSI Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään nro 94 /MM määrännyt tuomiorovasti Heimo Rinteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi Kirkkoneuvosto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi. Ilmoitus tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 407 PASTORI LEENA KAIRAVUON IRTISANOUTUMINEN KEHITTÄMISHANKKEEN PROJEK- TITYÖNTEKIJÄN JA KANSAINVÄLISEN VASTUUN KEHITTÄMISPROJEKTIN PROJEK- TISIHTEERIN TYÖSUHTEESTA Pastori Leena Kairavuo on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun kehittämishankkeen projektityöntekijän (rakenneselvitys 80 %) ja kansainvälisen vastuun kehittämisprojektin projektisihteerin (20 %) määräaikaisesta työsuhteesta niin, että työni hankkeessa päättyy Kirkkoneuvosto myöntää Leena Kairavuolle eron määräaikaisesta työsuhteesta kehittämishankkeen projektityöntekijänä ja kansainvälisen vastuun kehittämisprojektin projektisihteerinä alkaen.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Samalla kirkkoneuvosto kiittää Leena Kairavuota työstä seurakuntayhtymän projektityöntekijänä ja onnittelee häntä Katariinanseurakunnan kirkkoherran virasta. Ilmoitus Leena Kairavuolle, kehittämisryhmä 2015 puheenjohtaja Björn Nalle Öhmanille, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 408 DIAKONIAJOHTAJA HANNU SUIHKOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUS Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniajohtajan virasta siirtyessäni Suomen Merimieskirkko ry:n pääsihteerin tehtävään alkaen. Viimeinen viranhoitopäiväni on Samalla kiitän Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä. Kirkkoneuvosto myöntää Hannu Suihkoselle eron diakoniajohtajan virasta alkaen. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Hannu Suihkosta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi. Ilmoitus Hannu Suihkoselle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 409 DIAKONIAJOHTAJAN VIRANHOITOON LIITTYVÄT JÄRJESTELYT SEKÄ ESITYS DIAKONIASIHTEERIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAISESTA VAATIVOITUMISESTA Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on irtisanoutunut diakoniajohtajan virasta alkaen uuteen tehtävään siirtymisen vuoksi. Ennen kuin virka saadaan uudelleen täytettyä, on syytä järjestää diakoniajohtajan viranhoito. Diakoniasihteeri Sari Niemelältä on kysytty voiko hän oman virkansa ohella hoitaa diakoniajohtajan virkaa määräaikaisesti. Sari Niemelä on tähän antanut suostumuksensa. Hän on kaikkein parhaiten perillä diakoniajohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä ja vastuista.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Järjestelyistä aiheutuu diakoniasihteerin tehtävän määräaikainen vaativoituminen, josta hänelle on syytä maksaa korvaus. Seuraavassa on esitettynä tiivistetysti mitä tehtäviä diakoniajohtajalla on ensi vuoden alkupuoliskolla tiedossa: - diakoniakeskuksen työn johtaminen - yhteisen diakoniatyön johtokunnan esittelijä ja sihteeri (uuden johtokunnan perehdytys, toimintakertomuksen tekeminen) - diakoniatyön yleissuunnittelu (diatorin ja detykin kokousten valmistelu ja puheenjohtajuus) sekä yhteistyö seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa - avustustoimikunnan esittelijä ja sihteeri - seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisten työmuotojen johtajien kokoukset ja yhteistyö - yhteistyö Turun kaupungin kanssa mahdollisissa Poijuun ja Sirkkalaan liittyvissä muutoksissa - valtakunnallisten diakonian päivien 2016 valmistelu - diakoniakeskuksen sisäilmaan liittyvät asiat ja siitä aiheutuvat haasteet - yhden sijaisen rekrytointi - yhteiskunnallisentyön diakoniatyöntekijän työhön liittyvän hankeohjausryhmän jäsenyys - uuden kohtaamis-, tuki- ja auttamispaikan suunnittelun koordinointi Koska Sari Niemelä hoitaa yllämainittujen tehtävien ohella myös kaikki omat työtehtävänsä, diakoniajohtaja Hannu Suihkonen suosittaa, että tehtävien laajuuden ja vaativuuden perusteella korvauksen suuruus on syytä olla 35% oman työn ohella hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt diakoniajohtajan esittämän diakoniasihteerin tehtävän vaativoitumisen ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto myöntäisi diakoniajohtajan kaikkia tehtäviä kaikkien omien töidensä ohella hoitavalle diakoniasihteeri Sari Niemelälle korvauksena tehtävän määräaikaisesta vaativoitumisesta 35 % diakoniajohtajan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta alkaen siihen saakka, kunnes diakoniakeskuksen johtamisesta jatkossa on tehty päätös, kuitenkin enintään asti. Kirkkoneuvosto myöntää diakoniajohtajan kaikkia tehtäviä kaikkien omien töidensä ohella hoitavalle diakoniasihteeri Sari Niemelälle korvauksena tehtävän määräaikaisesta vaativoitumisesta 35 % diakoniajohtajan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta alkaen siihen saakka, kunnes diakoniakeskuksen johtamisesta jatkossa on tehty päätös, kuitenkin enintään asti. Ilmoitus Sari Niemelälle, Hannu Suihkoselle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 410 KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU KEVÄÄLLÄ 2015 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi kevätkaudelle Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo keskiviikko klo torstai klo Kirkkoneuvosto torstai klo torstai 5.2. klo torstai klo torstai klo torstai 9.4. klo keskiviikko klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 411 ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki annetaan hopeisena hopearistein 20 vuoden palveluksesta, hopeisena kultaristein 30 vuoden palveluksesta ja kokonaan kultaisena 40 vuoden palveluksesta. Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja. Ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki myönnetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien palveluksessa olevalle henkilölle 2 :ssä mainitun palvelusajan perusteella, jolloin palvelusajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut

7 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitettyjen seurakuntien palveluksessa. Vuoden 2014 loppuun laskettujen palvelusaikojen perusteella ansiomerkkien saajat ovat seuraavat: Kappalainen Hannu Jaatinen Toimistonhoitaja Hannele Sokka Kirkkoherra Jukka Järvensivu Kiinteistötyöntekijä Tarja Kohvakka Johtava diakoniaviranhaltija Helena Korhonen Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen Lastenohjaaja Tiina Lindstedt Sairaalasielunhoitaja Outi Ruohola Toimistosihteeri Marjo Sillanpää Seurakuntapastori Leena Sirén Nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkynen 30v 30v 20v 20v 20v 20v 20v 20v 20v 20v 20v Kirkkoherroja ja hallintokuntien johtajia pyydetään tarkistamaan luettelo ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista kirkkoneuvoston sihteerille. Ansiomerkkien jaon suorittavat tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Ansiomerkit on jaettu Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa vuoden alkupuolella. Ansiomerkkien jakoajaksi ehdotetaan torstaita klo 14. Kirkkoneuvosto hyväksyy merkkien saajat edellä olevan luettelon mukaan. Samalla päätetään, että ansiomerkkien jakotilaisuus pidetään Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa torstaina klo 14. Tilaisuuteen kutsutaan ansiomerkkien saajien lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat ja niiden työpisteiden johtajat, joiden alaisina on ansiomerkkien saajia. Ansiomerkkien jakajina toimivat tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Tilaisuudessa järjestettävän kahvitarjoilun kulut suoritetaan kustannuspaikalta Ilmoitus ansiomerkkien saajille, ao. esimiehille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle, kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoneuvoston jäsenille, hallintojohtajalle, henkilöstöpäällikölle, toimitalon vahtimestarille, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto HALLINNON JA YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN HENKILÖSTÖN VUODEN 2015 KOULUTUS- NOMUSTEN HYVÄKSYMINEN Hallinnon ja yhteisten työmuotojen vuoden 2015 koulutusanomukset on pyydetty koulutustoimikunnalle lokakuussa ja koulutustoimikunta on käsitellyt anomukset kokouksissaan 9.10., ja Yksiköiltä on saatu seuraavat koulutusanomukset: Liitteet Koulutustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyisi muutoksitta liitteissä esitettyjen henkilöiden koulutusanomukset kustannuksineen ja ajankohtineen seuraavien yksiköiden osalta: kasvatusasiainkeskus, sairaalasielunhoito, retriitti- ja sururyhmätoiminta ja Palveleva Puhelin. Palvelevan Puhelimen koulutussuunnitelmassa esitetty koulutus on jo aiemmin myönnetyn koulutuksen jatkoa. Keskusrekisterin koulutussuunnitelman osalta koulutustoimikunta esittää hyväksyttäväksi keskusrekisterin johtajan Heikki Arikan Johdatus oikeustieteeseen opintoja Turun avoimessa yliopistossa. Koulutustoimikunta ei katso voivansa puoltaa Heikki Arikan Työelämän juridiikka kirkossa opintoja. Koulutustoimikunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti esimiesten juridiikan koulutukseen, mutta henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen osallistuu vuonna 2013 tehdyn kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti 2015 Työelämän juridiikka kirkossa koulutukseen ja henkilöstöpäällikön koulutuksen kautta saadaan koulutuksesta hyötyä työnantajapolitiikkaan kokonaisuudessaan. Esimiehille suunnatun työ- ja virkaoikeuskoulutuksen järjestämistä pohditaan myöhemmin. Koulutustoimikunta ei katso voivansa puoltaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Sari Sundvall-Pihan anomusta käyttää työaikaa psykoanalyyttiseen kouluttajakoulutukseen Perheasian neuvottelukeskuksen laatimassa yksikön koulutussuunnitelmassa todetaan työntekijävajauksesta johtuvat pitkät jonotusajat perheneuvonnan palveluihin. Tätä taustaa vasten koulutustoimikunta ei voi puoltaa vuodelle 2015 anottua 20 työpäivän käyttämistä kouluttautumiseen, joka ei ole työnantajan kannalta katsottuna välttämätöntä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan työn hoitamiselle. KirVESTES 83 mukaisesti henkilö on oikeutettu saamaan koulutuksen ajalta palkan, kun työnantaja on määrännyt viranhaltijan/ työntekijän osallistumaan työtehtävien hoidon kannalta välttämättömän ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Muun tarpeellisen ammatillisen osaamisen kehittämisen osalta työnantajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta maksaa palkkaa koulutusajalta. Tarpeellinen osaamisen kehittäminen voidaan toteuttaa työnantajan ehdotuksesta tai viranhaltijan/työntekijän hakemuksella/ suostumuksella. Osallistuminen edellyttää aina 1) viranhaltijan/työntekijän hakemusta 2) virka/työvapaan myöntämistä koulutusta var-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto ten sekä 3) etukäteen tehtävää päätöstä koulutuksen ajalta maksettavista etuuksista. Perheneuvonnan koulutussuunnitelmasta perheneuvojan sijaisuutta hoitavan Jukka Salomäen koulutusanomukseen ei ole saatavissa seminaarin otsikko-, kustannus- eikä ajankohtatietoja, joten koulutustoimikunta ei katso voivansa puoltaa anomusta. Diakoniakeskuksen koulutussuunnitelmassa vanhainkotien pastori Anne Norvasuon koulutus vuonna 2015 on aikaisemmin myönnetyn koulutuksen jatkoa. Vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsäsen kolmesta koulutusanomuksesta koulutustoimikunta puoltaa ohjaus- ja koulutustaidot vapaaehtoistoiminnassa koulutusta. Sen sijaan koulutustoimikunta ei puolla diakonian Kehittävä työote - ja Ratkaisukeskeiset lyhytterapian työmenetelmät ohjaustyössä koulutuksia, koska työnantaja ei katso kyseisiä koulutuksia välttämättömiksi Riitta Räsäsen työtehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta. Kiinteistötoimen koulutussuunnitelmasta koulutustoimikunta puoltaa suntioiden kevätpäiville osallistumista seuraaville henkilöille: Eeva-Liisa Kainonen, Outi Heimo, Kaija Havusela, Marja Routi, Marjo Pekkola, Jaana Salo ja Helena Mäkinen. Suntioiden kevätpäivien teemana on turvallisuus, sen sijaan suntioiden syyspäivien ohjelmasta ei ole vielä tietoa, tällä perusteella koulutustoimikunta ei puolla syyspäiville osallistumista yhdellekään työntekijälle. Koulutustoimikunta käsittelee suntioiden syyspäiviä koskevat mahdolliset anomukset kokouksissaan vuonna 2015, kun syyspäivien teema on selvillä. Koulutustoimikunta puoltaa Voimavaroja työhön koulutukseen osallistumista seuraaville henkilöille: Auli Lundell, Anne Pystö, Riitta Frisk, Jaana Salo, Helena Mäkinen, Markku Mäkinen, Nina Pusa, Tuija Pettersson, Noora Rantapere ja Maarit Kauppinen. Koulutustoimikunta ei puolla Leena Granholmin anomusta osallistua Kirkon kynnyksellä koulutukseen, koska Leena Granholmin toimenkuva ei vastaa koulutuksen kohderyhmää. IT-alueen koulutuksia ei tiliöidä koulutustoimikunnan alaiselle kustannuspaikalle, mutta koulutussuunnitelmat laaditaan koko seurakuntayhtymää koskien. Tämän vuoksi koulutustoimikunta toteaa IT-alueen koulutussuunnitelman vastaanotetuksi ja liittää sen yhteiseen koulutussuunnitelmaan. Tiedotustoimiston koulutussuunnitelmasta koulutustoimikunta puoltaa Uusien viestijöiden päivään osallistumista uudelle verkkotiedottajalle ja uudelle viestintäsihteerille. Sen sijaan aiemmin tehdyn linjauksen mukaan neuvottelupäiviä ei voida puoltaa kustannettavaksi koulutusmäärärahoista ja tällä perusteella koulutustoimikunta ei puolla kirkon viestintäpäiville osallistumista tiedostustoimiston henkilöstölle.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä kasvatusasiainkeskuksen (liite 1), sairaalasielunhoidon (liite 2) retriitti- ja sururyhmätoiminnan (liite 3) ja Palvelevan Puhelimen (liite 4) koulutussuunnitelmat, joista Palvelevan Puhelimen koulutussuunnitelman Päivi Mäntylän koulutus on aiemmin hyväksytyn koulutuksen toteuttamista vuonna ) hyväksyä keskusrekisterin johtajan Heikki Arikan Johdatus oikeustieteeseen opinnot Turun avoimessa yliopistossa, mutta hylätä Heikki Arikan anomuksen Työelämän juridiikka kirkossa opinnoista. (Liite 5.) 3) hylätä Perheasiain neuvottelukeskuksen koulutussuunnitelman (liite 6) ja hylätä Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Sari Sundvall-Pihan koulutustoimikunnalle osoitetussa suunnitelmassa esittämän 20 työpäivän käyttämisen vuonna 2015 psykoanalyyttiseen kouluttajakoulutukseen , johon hän ilmoittaa omalla kustannuksellaan osallistuvansa. 4) hyväksyä diakoniakeskuksen koulutussuunnitelmasta (liite 7) vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsäsen Ohjaus- ja koulutustaidot vapaaehtoistoiminnassa koulutuksen ja hylätä Räsäsen anomukset kehittävä työote - ja Ratkaisukeskeiset lyhytterapian työmenetelmät ohjaustyössä - koulutuksista. Todeta vanhainkotien pastori Anne Norvasuon aiemmin myönnetyn prosessikonsulttikoulutuksen jatkuvan vuonna ) hyväksyä kiinteistötoimen koulutussuunnitelmasta (liite 8) suntioiden kevätpäiville osallistumisen seuraaville henkilöille: Eeva-Liisa Kainonen, Outi Heimo, Kaija Havusela, Marja Routi, Marjo Pekkola, Jaana Salo ja Helena Mäkinen. Hylätä suntioiden syyspäiviä koskevat koulutusanomukset. Hyväksyä Voimavaroja työhön koulutukseen osallistumisen seuraaville henkilöille: Auli Lundell, Anne Pystö, Riitta Frisk, Jaana Salo, Helena Mäkinen, Markku Mäkinen, Nina Pusa, Tuija Pettersson, Noora Rantapere ja Maarit Kauppinen. Hylätä Leena Granholmin anomuksen osallistua Kirkon kynnyksellä koulutukseen. 6) Hyväksyä tiedotustoimiston koulutussuunnitelmasta (liite 9) Uusien viestijöiden päivään osallistumisen uudelle verkkotiedottajalle ja uudelle viestintäsihteerille. Hylätä tiedotustoimiston henkilöstön osallistumisen kirkon viestintäpäiville. 7) Lisäksi kirkkoneuvosto oikeuttaa koulutustoimikunnan päättämään vuoden varrella ilmeneviin koulutuksiin osallistumista varten myönnettävistä virkavapaista/työlomista, niiden palkallisuudesta sekä koulutuksen kustannusten korvaamisesta talousarvioon merkityn määrärahan puitteissa. Ilmoitus seurakuntayhtymän seurakunnille ja yhtymän yksiköille sekä taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta välttämättömän koulutuksen osalta, muilta osin saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 413 TURUN JA KAARINAN N VUODEN 2015 YHTEISEN KOULUTUS- SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Osana KirVESTES ratkaisua henkilöstön koulutusta koskeva sopimus uudistui voimaan tullut Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus edellyttää työnantajalta entistä laajempia koulutussuunnitelmia, joihin on sisällytettävä yleisellä tasolla arviot kaikkien Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkalistoilla olevien henkilöiden koulutustasosta ja koulutustarpeista. Tähän suunnitelmaan ei sisällytetä henkilöiden nimiä eikä yksittäisiä koulutuksia vaan yleisellä tasolla tekstiasiakirjana tarkastellaan eri ammattiryhmien koulutustasoa ja koulutustarpeita. Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaan työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää: 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata, 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata. Koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämistä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä työnantajana on oikeus vuoden 2016 alussa hakea työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisten yksiköiden vuonna 2015 toteutuvan henkilöstön koulutukseen osallistumisen perusteella. Koulutuskorvauksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman käsittelyä yhteistoiminnassa ennen päätöksentekoa sekä toteutuneen koulutuksen yksikkökohtaista seurantaa siten, että koulutuksista pystytään yksilöimään työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen ajankohtineen sekä koulutuksen ajallinen kesto jokaisen osallistujan osalta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäi-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto vältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Edellä mainituilla perusteilla koulutustoimikunta on koonnut seurakuntien ja yhtymän yhteisten yksiköiden koulutussuunnitelmista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2015 koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Liite Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä 1 esitetyn Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaikkien yksiköiden yhteisen koulutussuunnitelman vuodelle 2015 ja velvoittaa seurakunnat ja yhtymän muut yksiköt seuraamaan koulutussuunnitelmiensa toteutumista omassa yksikössään ja raportoimaan vuoden 2016 alussa koulutustoimikunnalle ajalla toteutuneet koulutukset ja neuvottelupäivät koulutustoimikunnan erikseen lähettämän ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus lähetetään yksiköille vuoden 2014 loppuun mennessä. Ilmoitus seurakunnille ja yhtymän kaikille yksiköille, koulutustoimikunnalle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 414 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa taloussuunnittelupäällikön viran haettavaksi. Seuraavansisältöinen hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa 6.9. ja sekä rekrytointipalvelussa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu 10 seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäsenmäärä on noin ja työntekijöitä on noin 500. Seurakuntayhtymän tase on 215 milj euroa ja vuotuinen liikevaihto 40 milj euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustoimistossa on haettavana TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA Viran kelpoisuusehto on ekonomin / kauppatieteiden maisterin (ylempi kauppatieteellinen korkeakoulututkinto) tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä laskentatoimen osaaminen. Valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Viran sisällössä korostuvat sekä budjetointiin että konsernitasoiseen tilinpäätökseen liittyvät monipuoliset tehtävät. Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan ja on 3.094,32 euroa. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Hakuaika päättyy klo Hakemukset tulee jättää - palvelun kautta tai osoitteeseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamo PL Turku. Määräaikaan mennessä saapui 23 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite Haastatteluun kutsuttiin hakijat nro 3, 4, 9, 11, 12 ja 16. Haastatteluista viisi pidettiin ja yksi haastattelu oli Haastattelijoina olivat hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Haastattelujen jälkeen päätettiin lähettää hakijat nro 3, 4 ja 16 testattavaksi. Testauksen hoiti Romana Management. Sekä haastattelujen että testeistä saadun suullisen raportin perusteella tradenomi YAMK Jaana Hörkkö arvioitiin pätevimmäksi ja sopivimmaksi hakijaksi. Valittavaksi esitettävä Jaana Hörkkö on tradenomi YAMK Turun Ammattikorkeakoulusta vuodelta 2014, oikeustradenomi Turun Ammattikorkeakoulusta vuodelta 2012 ja markkinointimerkonomi Turun kauppaoppilaitoksesta vuodelta Lisäksi hän on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon Paimion AKK:ssa vuonna 2005 sekä julkishallinnon talouspäällikön tutkinnon Markkinointi-instituutissa vuonna Hän on ollut vuoden 2005 elokuusta lähtien talouspäällikkönä Lihastautiliitto ry.ssä. Sitä ennen hän toimi vuosina Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymässä eri tehtävissä aikajärjestyksessä seuraavasti: toimistovirkailija/kanslistin sijainen , kanslisti/palkanlaskijan sijainen 1990, apulaiskanslisti , kirjanpitäjä , toimistonhoitaja 2001, taloussihteeri ja talouspäällikkö 7 kk vuonna 2005.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää valita taloussuunnittelupäällikön virkaan tradenomi YAMK Jaana Hörkön. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Jaana Hörkölle, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 415 DOWN BY THE LAITURI FESTIVAALIN JÄRJESTÄMINEN TUOMIOKIRKKOTORILLA KE- SÄLLÄ 2015 Kirkkoneuvosto käsitteli Down By The Laituri festivaalin järjestäjän Happening Laituri Oy:n anomusta, jonka mukaan Down By The Laituri festivaali järjestettäisiin välisenä aikana Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa. Asiaa käsiteltiin Turun tuomiokirkkoseurakunnan seuraavan lausunnon pohjalta: Down By The Laituri -festivaalin järjestäjä Happening Laituri Oy on lähettänyt Turun tuomiokirkkoseurakunnalle kirjeen, jossa se pyytää saada järjestää ensi vuoden festivaalin Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa Tarkoitus on kehittää tapahtumaa ja samalla vaihtaa sen järjestämispaikka kaupungin sydämeen, jossa se olisi helposti löydettävissä ja markkinoitavissa. Anomuksessa on tarkasti selvitelty festivaalin taustaa ja kehittymistä yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Esille tuodaan tapahtuman monet yhteistyötahot ja merkittävyys matkailun ja elinkeinoelämän kannalta. Festivaalia on kehitetty kaikenikäisille sopivaksi. Ilmaisalueella juhlijoita on ollut vuosittain noin henkeä ja maksullisella alueella enimmillään henkeä. Maksullinen alue on aidattu. Kirjeessä on hahmotelma tapahtuman kartasta. Festivaalin yhteistyökumppanina on ollut mm. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, jonka toimesta tämän vuoden tapahtumassa oli ehtoollisenvietto ja kahden pariskunnan avioliittoon vihkiminen. DBTL on panostanut ohjelmiston monipuolisuuteen, kotimaiseen musiikkiin ja antanut esiintymismahdollisuuksia myös aloitteleville muusikoille. Järjestäjät vakuuttavat, että tapahtumalla on sekä kaupungin että kaupunkilaisten tuki. Yhteinen kirkkoneuvosto on ottanut DBTL kaupunkifestivaaliin kantaa kokouksessaan ( 402/2000). Se toteaa seuraavaa: Lukuisat Turun kaupungin keskustan kiinteistönomistajat ovat lähettäneet kaupungille

15 Yhteinen kirkkoneuvosto kirjelmän, jossa kerrotaan festivaalin ikävistä lieveilmiöistä. Seurakuntayhtymä yhtyy kirjelmässä esitettyyn huoleen todeten mm., että Tuomiokirkon ympäristöä on juhlan jälkeen jouduttu siivoamaan roskista ja pulloista. Seurakuntayhtymä esittää, että Turun kaupunki ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin tapahtuman lieveilmiöiden poistamiseksi. Nyt käsillä oleva pyyntö festivaalipaikan siirtämisestä Tuomiokirkon edustalle on nostanut esille seuraavia ajatuksia: Kaupunkifestivaalin järjestämistä on sinänsä pidettävä myönteisenä asiana ja Tuomiokirkkoseurakunta luottaa järjestäjien taitoon hoitaa asiat mallikkaasti. Kansallismaisema ja siihen liittyvät arvot ovat kuitenkin herkkiä. Tuomiokirkko maamme kansallispyhäkkönä vaatii oman luonteensa mukaisen rauhallisen ympäristön. Festivaalin paikkana Tuomiokirkkotori ja sen lähialue olisi rauhaton ja toisi lieveilmiöitä mahdollisesti myös kirkon sisälle lähes viikon ajan. Heinäkuun lopussa matkailu on vilkkaimmillaan. Tuomiokirkkotorille pysäköidään päivittäin lukuisia linja-autoja ja sillä liikkuu tuhansia matkailijoita, kirkossakävijöitä ja ohikulkijoita. Festivaalialue häiritsisi heidän liikkumistaan merkittävästi. Lisäksi kesällä on monia vihittäviä pareja viikoittain. Nämä vihkitilaisuudet tulisi mahdollisesti perua, mikä aiheuttaisi helposti ikäviä seurauksia. Lisäksi Turun urkuviikkojen toiminta häiriintyisi. Festivaalimelun kantautuminen kirkkoon ei ole estettävissä. On myös muistettava, että Tuomiokirkon ympäristö on vanhaa hautausmaata. Vaikka haudat on poistettu ja vainajien jäännökset siirretty muualle, on ihmisten mielissä yhä tieto kirkon ympäristön aikaisemmasta käytöstä ja luonteesta. Lisäksi seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä että Tuomiokirkkotorilla järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Edellä todettujen seikkojen vuoksi seurakuntaneuvosto ei pidä mahdollisena, että Down By The Laituri -kaupunkifestivaali järjestettäisiin Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Koska Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston ja kirkkoherran toimivalta on Kirkkojärjestyksen mukaan rajoittunut kirkon käyttöön, asia lähetetään Yhteisen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Asian esittely kirkkoneuvoston kokoukseen jatkui seuraavasti: Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 mukaan kirkkotilan käyttöön liittyvät asiat kuuluvat kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle. Tässä tapauksessa festivaalin järjestäjät ovat pyytämässä Tuomiokirkkoseurakunnan lupaa festivaalin järjestämiseen Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi Tuomiokirkkoseurakunnalle osoitettu hakemus on vielä käsiteltävä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkkolain 14 luvun 2 :ssä säädetään, että kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään. Kokonaisuuteen nähden Turun tuomiokirkkotoria ja lähes samassa määrin myös Tuomiokirkko-

16 Yhteinen kirkkoneuvosto puistoa käytettäessä on tarpeellista ja kirkkolain mukaista, että seurakuntayhtymä päättää kirkon lähialueen käyttämisestä. Turun tuomiokirkkoseurakunnan lausunnosta ilmenevät perusteet ovat hyvin punnitut, eikä yhteisellä kirkkoneuvostolla ole syytä muuttaa asian lopputulemaa. : Yhteinen kirkkoneuvosto yhtyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston antamaan lausuntoon ja päättää lausunnosta ilmenevien perustein ilmoittaa Happening Laituri Oy:lle, ettei se katso mahdolliseksi Down By The laituri festivaalin tapahtumapaikan siirtämistä Turun tuomiokirkkotorille ja Tuomiokirkkopuistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun tuomiokirkkoseurakunnalle, festivaalijärjestäjä Happening Laituri Oy:lle. Asian käsittelyosuudessa asia palautettiin uuteen valmisteluun. Palauttamista edeltävässä keskustelussa pidettiin tärkeänä saada tutustua festivaalialueen sijoittumiseen kirkon läheisyyteen, mikä ei ilmennyt alkuperäisestä esittelystä. Uuden valmistelun tueksi hallintojohtaja on saanut Happening Laituri Oy:ltä selkeämmän kartan tapahtuman sijoittumisesta alueelle sekä myöskin nelisivuisen esityksen toimintojen järjestämisestä. Esityksessä kuvaillaan pääpiirteissään myös mahdollisten haittavaikutusten torjuntaa. Liite Down By The Laituri on yli kaksikymmenvuotisen historiansa kuluessa saanut pysyvän sijan turkulaisessa kulttuuritarjonnassa. Seurakuntayhtymä on omalta osaltaan tunnistanut tapahtuman merkityksen ja lähtenyt yhteistyöhön tapahtuman kanssa. Oma osuutemme on liittynyt omien konserttien järjestämiseen, oman toiminnan toteuttamiseen ja myöskin näkyvään paikalla olemiseen. Yhteistyö on ollut seurakuntayhtymän näkökulmasta hyvää ja mielekästä. Siirrettäessä tapahtuma Tuomiokirkon läheisyyteen, joudumme harkitsemaan tapahtuman vaikutuksia Tuomiokirkkoseurakunnan ainoan kirkon näkökulmasta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa on valotettu tapahtuman siirtämisen vaikutuksia sen toimintaan. Esittelijä pitää lausuntoa harkittuna eikä voi sitä ohittaa. Toimitetuissa tarkemmissa, liitteistä ilmenevissä suunnitelmissa on käsitelty niitä asioita, jotka vaikuttaisivat Tuomiokirkon, sitä ympäröivän puistoalueen, Tuomiokirkkotorin, Tuomiokirkkopuiston ja Brahenpuiston käyttöön ja

17 Yhteinen kirkkoneuvosto kuntoon. Seurakuntayhtymän näkökulmasta Tuomiokirkon käytön tosiasiallinen häiriintyminen äänimaiseman, yleisöpaljouden ja liikenne-esteiden vuoksi muodostuu merkittäväksi. Toiseksi, vaikka Tuomiokirkkoa ympäröivä puistoalue kuuluukin kaupungin hoitovastuulle, ei seurakuntayhtymälle ole yhdentekevää, mikäli puiston kunto heikkenisi yleisöpaljouden alla. Verrattaessa Helsingin Suurtoriin, Turun tuomiokirkkotori poikkeaa merkittävästi siitä. Kivetty alue on varsin pieni ja on hyvin mahdollista, että aidatun alueen ulkopuolelle, esimerkiksi tuomiokirkkoa ympäröivälle puistoalueelle hakeutuu järjestysmiehistä riippumatta merkittävästi ulkopuolisia kiinnostuneita. Näistä ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnosta ilmenevistä syistä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei katso voivansa puoltaa Happening Laituri Oy:n suunnitelmaa tuoda Down By The Laituri tapahtumaa Turun tuomiokirkkotorille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun tuomiokirkkoseurakunnalle, festivaalijärjestäjä Happening Laituri Oy:lle. hyväksyttiin. 416 PALVELUTISKIUUDISTUKSEN TOTEUTTAMINEN KESKUSREKISTERISSÄ JA TALOUS- TOIMISTOSSA Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan luvan aloittaa syyskuussa 2014 kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut seurakunnallisten virastopalvelujen, hautatoimen palvelujen sekä varauspalvelun uudelleen järjestämiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat taloustoimiston, keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston koko henkilöstöä. Neuvottelujen alkamisen mahdollistaneen päätöksen valmistelutekstissä todettiin, että: Taloustoimistossa, keskusrekisterissä ja sen yhteydessä olevassa seurakuntatoimistossa on suunnitteilla palvelu-uudistus, jonka tavoitteena on seurakuntalaisten palvelun parantaminen ja kaikkien seurakunnallisten virasto-palvelujen, hautatoimipalvelujen ja varauspalvelun kokoaminen yhden palvelutiskin yhteyteen. Myös seurakuntayhtymän puhelinkeskus sijoitetaan samaan palvelukokonaisuuteen. Uudistettujen palvelujen on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2015 alusta lähtien. Uudistus on tarkoitus toteuttaa asiakaspalvelunäkökulmasta lähtien, jolloin ensimmäiseksi hahmotellaan tuleva palvelukokonaisuus ja siihen osallistuvat henkilöt ja vasta näiden asioiden selkiytymisen jälkeen aloitetaan tilojen remontti tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön mukaiseksi. Palvelutiskikokonaisuus on tarkoitus sijoittaa nykyisen keskusrekisterin tiloihin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Uudistuksen myötä pystytään myös kehittämään nykyaikaista sähköistä asiakaspalvelujen kokonaisuutta toimintojen yhtenäistämisen kautta. Nykyisin hautatoimisto, kassa ja puhelinkeskus sijaitsevat toimitalon ensimmäisessä kerroksessa taloustoimistossa. Seurakuntalaisilla ei ole tarkoituksenmukaisia rauhallisia odotustiloja tullessaan asioimaan esimerkiksi hautausasioissa. Keskusrekisterin palvelut ovat myös katutasossa, mutta eri tiloissa, joihin on eri sisäänkäynti kuin taloustoimistoon. Seurakunnallisten toimitusten varauspalvelu sijaitsee seurakunnittain eri huoneissa keskusrekisterin takana olevan käytävän varrella. Seurakunnan vuokra-asuntojen välitystä palvelee kiinteistötoimisto toimitalon kolmannessa kerroksessa. On harkittava, tulisiko myös osa vuokra-asuntoihin liittyvästä asioinnista keskittää uudistettuun palvelupisteeseen. Neuvotteluihin osallistuivat työnantajan puolelta Hannu Kallio, Heikki Arikka, Irma Hokka, Tekla Määttänen sekä Maria Wikström ja Salla Tenkanen ja tilaratkaisukysymyksissä myös Seppo Kosola. Työntekijöitä edustivat pääluottamusmiehet Pirjo Sydänmaanaho ja Katja Koskinen. Lisäksi eri työtehtävien asiantuntemusta edustivat Tanja Ruuhimäki-Viljanto (puhelinvaihteen työt), Kirsti Arjola (hautatoimiston työt), Maj Röyskö (seurakuntatoimiston työt) ja Hanna Jyväs-Nissilä (keskusrekisterin työt). Neuvotteluja pidettiin neljä ajanjaksolla Neuvotteluissa vallitsi hyvä kehittämishenki. Niissä todettiin, että työn tehostamisen ohella on tärkeää, että pitkään jatkuneet tilapäiset siirrot omasta työstä tulee mahdollisuuksien mukaan purkaa ja että kaikkia työtehtäviä tulee tarkastella sen varmistamiseksi, että työt ja työmäärät vastaavat muuttuneita olosuhteita. Neuvottelujen kulusta ja työnantajan tavoitteista informoitiin myös kirkkoherrain kokousta. Hautatoimiston, keskusrekisterin tiloihin siirrettävän yhtenäisen yleisöpalvelutiskin ja sen palvelukuvan hahmottamisessa edistyttiin hyvin. Nämä toiminnot siirretään keskusrekisterin yhteyteen. Työntekijät mielsivät asiakaspalvelun kehittämisen ja palveluaikojen laajentamisen merkityksen hyvälle palvelulle. Seurakuntatoimiston osalta neuvottelut eivät johtaneet vielä konkreettisiin muutoksiin. Seurakuntasihteereitä on yhteensä kuusi ja puoli. Puoli virkaa on sijoitettu Ruotsalaiseen seurakuntaan. Kuudesta sihteeristä yksi huolehtii Tuomiokirkkoseurakunnan ja Paattisten seurakunnan tehtävistä, yksi Martinseurakunnan ja Piikkiön seurakunnan tehtävistä, yksi Maarian seurakunnan ja Mikaelinseurakunnan tehtävistä, yksi Kaarinan seurakunnan tehtävistä, yksi Katariinanseurakunnan tehtävistä ja yksi Henrikinseurakunnan tehtävistä. Näistä viranhaltijoista Henrikinseurakuntaa palvellut seurakuntasihteeri on ollut siirrettynä taloustoimistoon, missä hän on kouluttautunut kirjanpitäjäksi. Henrikinseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävää hoide-

19 Yhteinen kirkkoneuvosto taan määräaikaisin järjestelyin kunnes seurakuntatoimiston palvelurakenteisiin saadaan lähikuukausina ratkaisu. Työnantajaosapuoli esitti tavoitteena olevan sen, että seurakuntatoimistossa siirryttäisiin tiimityöskentelyyn, jolla varmistettaisiin, että jokaiselle seurakunnalle annettaisiin samantasoinen palvelu, mutta nimetyistä seurakuntasihteereistä luovuttaisiin. Tällöin loma-aikojen ja poissaolojen vaikutus palvelutasoon saataisiin minimoitua. Lisäksi erikseen toimiva varauspalvelu voisi keskittyä seurakuntalaisten palvelujen, mukaan luettuja sähköisten varauspalveluiden hyväksikäytön jatkuvaan kehittämiseen. Seurakuntatoimiston osalta YT-menettelyn mukaiset neuvottelut on käyty, mutta yksityiskohtaiset toimenkuva- ja toimintatapa jäävät alkukevääseen. Kevääseen mennessä voidaan myös varmistaa uuden toimintatavan käytännön toimivuus. Myös monistamon toimintatapaan ja palvelutarjontaan on suunnitteilla muutoksia, jotka eivät olleet vielä YT-neuvotteluissa konkreettisia esityksiä. Kirkkoneuvoston kesäkuisen päätöksen jälkeen on neljä määräaikaisessa työsuhteessa ollutta työntekijää siirtynyt pois neuvottelujen alaisista yksiköistä. Nämä työtehtävät tullaan kolmen henkilön osalta järjestämään nykyisen henkilökunnan työtehtäviä muuttamalla. Tämän lisäksi kaksi työntekijää siirtyy taloustoimiston tehtävistä avoimena oleviin muihin tehtäviin muissa yksiköissä. Näillä muutoksilla pyritään varautumaan siihen, että taloustoimistossa ja keskusrekisterissä on työnkuvat siten järjestetty, että valmisteltaessa Kirkon palvelukeskukseen siirtymistä vuonna 2017, organisaatio olisi siihen saakka tehokkuuden kannalta ajan tasalla. Tällöin mahdolliset KIPA:n aiheuttamat muutokset voidaan arvioida itsenäisesti, ilman että työnkuvissa olisi vanhaa järjestelytarvetta. Toteutettavat muutokset ovat taulukon muodossa seuraavat (Kursiivilla merkityt henkilöt siirtyvät yksiköstä toiseen): Liite Tehtävämuutokset on toteutettu siten, ettei niillä ole vaikutusta uuden tehtävä vaativuuteen, minkä vuoksi näillä muutoksilla ei ole henkilön palkkaa alentavaa vaikutusta. Vastaavasti myöskään palkkatason korottumisvaikutuksia ei ole todettu. Tarkoitus on, että muutokset astuvat voimaan alkaen. Tämä merkitsee sitä, että keskusrekisterin johtajan alaisuuteen siirtyy 6 työntekijää, joiden esimies on tällä hetkellä talousjohtaja. Lisäksi yksi toimistosihteeri siirtyy keskusrekisteristä talousjohtajan alaisuuteen, samoin kuin yksi seurakuntasihteeri kirjanpitäjäksi ja hautatoimiston toimistosihteeri pääkassanhoitajaksi. Kaksi henkilöä siirtyy taloustoimistosta yhtymän muihin avoinna oleviin tehtäviin. Toimistonhoitajan siirto perheasiain neuvottelukeskuk-

20 Yhteinen kirkkoneuvosto sen yhteyteen on ehdollinen ja vastaanottosihteerin palatessa virkavapaalta, toimistonhoitaja palaa taloustoimiston tehtäviin. Jotta asiakaspalvelunäkökohta ja yhtymän hallinnollisten palvelujen kokonaisuus olisi selkeä, on tarkoituksenmukaista esittää keskusrekisterin siirtämistä osaksi hallintovirastoa, jolloin jatkossa mm. työntekijöiden siirtäminen työtehtävästä toiseen koettaisiin luontevammaksi, kuin mitä tähän saakka on koettu. Tarvittavat ohjesääntömuutokset valmistellaan ensi tilassa, mutta niiden voimaantulo jää ensi vuodelle. Vaikka ohjesääntömuutokset eivät tulekaan hyväksytyiksi ennen , esitetään, että taloustoimistosta keskusrekisterin yhteyteen siirtyvien työntekijöiden esimiehenä toimii alkaen keskusrekisterin johtaja. Hyväksytään taloustoimiston ja keskusrekisterin palvelutavan muutoksessa toteutettavaksi seuraavat henkilöiden siirrot: Taloustoimiston henkilöstöstä siirretään keskusrekisterin henkilöstöön: Hautatoimistosta: hautatoimiston hoitaja Maria Wikström (virka) toimistosihteeri Kirsti Arjola (virka) toimistosihteeri Eeva Rannikko (virka) Puhelinvaihteesta: Anneli Kuneinen toimistovirkailijan työsuhteesta palveluneuvojan työsuhteeseen Monistamosta: monistamonhoitaja Jari Holttinen (työsuhde) monistaja Margit Salonen (työsuhde) Keskusrekisterin henkilöstöstä siirretään taloustoimiston henkilöstöön: toimistosihteeri Hanna Jyväs-Nissilä (virka) Leena Sairanen keskusrekisterin seurakuntasihteerin virasta taloustoimiston kirjanpitäjän virkaan Taloustoimiston henkilöstöstä siirretään yhtymän muihin yksiköihin: toimistonhoitaja Katja Koskinen (virka) toimistosihteeri Janette Korvenpää (virka) Taloustoimiston henkilöstössä suoritetaan seuraava virkanimitys: Marjo Sillanpää toimistosihteerin virasta pääkassanhoitajan virkaan Toimistonhoitaja Katja Koskisen siirto perheasiain neuvottelukeskuksen yhteyteen on ehdollinen ja vastaanottosihteerin palatessa virkavapaalta toimistonhoitaja Katja Koskinen palaa taloustoimiston tehtäviin.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (11) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (11) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 2.12.2015 1 (11) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 2.12.2015 klo 17.30-18.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot