Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston"

Transkriptio

1 Cargo 04 NEWS DFDS Transport Groupin asiakaslehti 2005 OHJAA MAAILMAA Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Tullirikollisuutta torjutaan laajalla rintamalla > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston avajaisia > Lisää nuoria alalle!

2 Cargo NEWS PÄÄKI RJOITUS Kohti valoisampaa uutta vuotta Pääkirjoitus Lisää nuoria alalle! Tullin kanssa tehtiin MOU-sopimus Tullin kumppanuusasiakkuus Veroton varasto tehostaa viinin virtaa Sisältö Liikkuvat läpivalaisulaitteet Tullin apuna Viranomaisyhteistyö on rajavalvonnan kulmakivi Öljyntuotannon hiipumisen uhka on jo ovella Öljyn äkkiloppu muuttaisi maailman Suomessa pohditaan energiavaihtoehtoja Energiaa verotetaan raskaasti Polttoaine-ekonomia on lentorahdille tärkeää Dieselvero rasittaa ammattiliikennettä Honkanummentiellä juhlittiin avajaisia Ajatuksia uudesta vuodesta PÄÄTOIMITTAJA Hannu Kaila TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Ralf Ahlskog TOIMITUSNEUVOSTO Esko Kaasila, Hannu Kaila, Jari Immonen, Markku Wasenius, Jurkka Mäkelä, Kim Ceder, Tarja Witikka, Ralf Ahlskog TOTEUTUS Markkinointiviestintä Ralf Ahlskog TOIMITTAJAT Ralf Ahlskog, Mika Lahdensivu VALOKUVAAJAT Antero Aaltonen, Veijo Aulio, Petri Artturi Asikainen JULKAISIJA DFDS Transport Oy PL 142, Vantaa puh PAINO Painotalo Miktor PAINOS Tullirikokset aiheuttavat EU-maille kuukausittain miljoonien eurojen verotappiot. Lisäkuluja tuovat muun muassa huumeiden aiheuttamat hoitokustannukset. Salakuljetuksia ja petoksia junailevat rikollisjärjestöt ovat useimmiten vastuussa myös laittoman maahanmuuton organisoinnista ja terroristien soluttamisesta EU:n alueelle. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan jääneet toimettomina seuraamaan kehitystä. Maailman tullijärjestön kehotuksesta Tullit ovat Euroopan laajuisesti syventäneet viranomaisyhteistyön lisäksi yhteistyötään myös liike-elämän kanssa. Ihmisiä koskevaa ulkorajojen valvontaa tehostamaan ja koordinoimaan perustettiin vuosi sitten EU:n rajaturvallisuusvirasto. DFDS Transportin ja DFDS Transport (Finlandin) Tullihallituksen kanssa syksyllä tekemä MOU-sopimus on päänavaus viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävälle rikollisuuden torjunnallemme. Yhteiskuntavastuumme kantavina yhtiöinä tulemme antamaan viranomaisille kaiken heidän tarvitsemansa tuen rikollisuuden ennalta ehkäisemiseksi. Olemme valmiita myös syventämään viranomaisyhteistyötämme muun muassa osallistumalla Tullin kumppanuusohjelmaan. Tässä numerossa puhumme viranomaisyhteistyön lisäksi myös öljystä, jonka hinnannousu on nostanut kuorma-autoliikenteen kustannuksia vuodessa lähes viisi prosenttia ja lentoliikenteen jopa kymmeniä prosentteja. Kustannusten nousu näkyy muun muassa tuontihinnoissa, jotka ovat Tilastokeskuksen mukaan kohonneet vuodessa noin seitsemän prosenttia. Öljyn hintahuipun arvellaan olevan tällä erää ohitse, vaikka lyhyet hintapiikit ovatkin mahdollisia. Arvio perustuu Nordean pääekonomistin, Reijo Heiskasen, maailmantalouden kasvuennusteelle, jossa talouskasvun arvellaan hidastuvan lähivuosina. Öljyn tarjonta lisääntyy kysyntää enemmän ja hinta alenee hieman, mutta pysyy silti historiallisesti katsoen korkealla. Öljyn hinnan odotetaan ensi vuonna olevan keskimäärin 53 dollaria tynnyriltä. Öljyn hinnan ennustaminen on lyhyelläkin aikavälillä harvinaisen vaikeaa. Mustan kullan hintaa nostavat erilaiset tarjontaa leikkaavat häiriöt sekä odotettua myönteisempi talouskehitys erityisesti Kiinassa. Vaihtoehtoisia energiamuotoja etsitään maailmalla kuumeisesti ja Suomen hallituskin on havahtunut asiaa pohtimaan. Energiaselonteon eduskunnalle pitäisi olla valmiina tämän lehden ilmestyessä. Tahtotila maailmalla on vihdoin kääntynyt myönteisempään suuntaan vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäämiseksi liikenteessä. Yhdysvalloissa tavoitteet ovat vielä kovemmat kuin EU:ssa, jossa keskeisenä päämääränä on hillitä ilmastonmuutosta, kun taas Yhdysvalloissa halutaan vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Uskon, että kehitys on menossa positiivisempaan suuntaan, joten voin hyvillä mielin toivottaa lukijoillemme Rauhallista Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta! Hannu Kaila varatoimitusjohtaja, DFDS Transport 2 2

3 MI ELI PI DE Ikääntyminen on tosiasia myös kuljetus- ja logistiikkaalalla. DFDS Transport Oy:stä jää eläkkeelle liki 40 henkeä lähimmän kymmenen vuoden aikana edellyttäen, että kaikki jatkavat 63 ikävuoteen asti. Eläkkeelle jääviä on noin 20 prosenttia koko henkilöstöstä. Konsernin muissa suomalaisyhtiöissä määrä on hieman pienempi. Ikääntymistrendi koskee kuitenkin koko toimialaa. Kuljetus- ja logistiikka-alan imago ei ole ollut kovin vetovoimainen, ja siitä saamme syyttää pitkälti itseämme. Jokaisen alalla toimivan yrityksen ja alan kattojärjestöjen tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin mielikuvien kirkastamiseksi. Vaikka fyysinen tavaransiirto tapahtuukin rekka-autoilla, niiden lastaukset, reitit ja aikataulut suunnitellaan toimistoissa nykyaikaista tietotekniikkaa käyttäen. Ulkopuoliset eivät osaa itsestään kuvitella, että logistiikka vaatii suunnittelua, koordinointikykyä, kielitaitoa ja monia muita asioita, joista kuljetusten fyysinen suorittaminen on vain yksi osa. Suomessa logistiikka-alan opetusta annetaan yli kymmenessä oppilaitoksessa. Logistiikka on viime vuosina alkanut kiinnostaa opiskelijoita enemmän, vetovoimaa ovat lisänneet muun muassa tietotekniikka ja alan yritysten kansainvälistyminen. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme, ammattikorkeakoulu Arcadan, tämän vuoden hakijoista peräti 40 % pyrki logistiikkalinjalle, ja päättyvältä kurssilta valmistuu kymmenen logistiikkatradenomia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valmistuneet oppilaat hakeutuvat hyvin usein töihin muille aloille. Lisää nuoria alalle! Jokaisen alalla toimivan yrityksen ja kattojärjestön tulisi toimia aktiivisemmin mielikuvien kirkastamiseksi. Kuljetus- ja logistiikka-alan palkkataso on noussut viime vuosina melkoisesti. Alamme arvostus onkin heikompi kuin palkkaus. Nuorille saatetaan kuitenkin luoda ylioptimistisia käsityksiä palkkatasosta jo kouluvaiheessa. DFDS Transportiin on hakenut useita nuoria, jotka ovat ilmoittaneet jo kättelyssä, minkälainen palkka omalla tutkinnolla kuuluu saada. Usein se on vastannut tasoa, joka meillä on jo vuosia töissä olleilla konkareilla. Realismia saamme vain hakeutumalla tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Kuljetusala on perinteisesti ollut melko turvallinen ja joustava työnantaja, työpaikat ovat olleet pysyviä. Mikään trendiala tämä ei kuitenkaan ole eikä sellaiseksi ehkä tulekaan. Silti ala tarjoaa eläväistä ja sosiaalista työtä, jossa vaaditaan jatkuvaa kommunikointia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. DFDS Transportissa ollaan laatimassa tulevaisuuden suunnitelmaa ikääntymiskysymyksen ratkaisemiseksi. Tulevaisuus vaatii muun muassa uusille henkilöille annettavaa vieriopetusta. Tutkinnot eivät sellaisenaan työhön valmista, vaan antavat ainoastaan edellytykset tehtävien hoitoon. Koulutusvastuuta on siis otettava myös yritysten sisällä. Suomen kuljetus- ja logistiikka-ala ei ole kovin suuri. Kilpailijayrityksiltä ei ole ollut tapana suoraan rekrytoida työntekijöitä ja uskoisin tämän kirjoittamattoman herrasmiessopimuksen pitävän jatkossakin. Siksi meidän tulee yhdessä nostaa alan arvostusta ja houkutella nuoria opiskelemaan ja turvaamaan työvoimantarpeemme. Kirsti Koskihaka hallintojohtaja 3

4 Tullin kanssa tehtiin MOU-sopimus DFDS Transport ja DFDS Transport (Finland) solmivat lokakuussa tullin kanssa MOU-yhteistyösopimuksen (Memorandum of Understanding). Sopimus merkitsee yhteistoiminnan tehostamista tullirikosten estämiseksi erityisesti talousrikollisuuden alalla. MOU-yhteistyö perustuu Maailman tullijärjestön, WCO:n, tekemään aloitteeseen tullihallintojen ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyöstä. Aloitteen taustana on ajatus, että yhdistämällä tullihallintojen ja elinkeinoelämän edustajien tietoja, osaamista ja kontakteja, voidaan paremmin lisätä osapuolten tietoutta kuljetusketjujen riskitekijöistä ja näin torjua tullirikollisuutta. MOU-sopimukset liittyvät myös EU:n laajentumisstrategiaan. Kun tullausilmoitukset hävisivät EU:n sisäisestä kaupasta, tarvittiin uusia keinoja saada tietoa maahan tulevasta tavarasta. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on tietojen saannissa oleellista, johtaja Juha Niskanen Tullin valvontaosastosta sanoo. Yhteistyöllä tähdätään ensisijaisesti huumausaineiden ja kalliisti verotettujen tuotteiden luvattoman tuonnin ehkäisyyn. Suomen valtion arvellaankin menettäneen vuosittain kymmeniä miljoonia euroja laittoman maahantuonnin seurauksena. Volyymiltaan suurin salakuljetettava artikkeli on tupakka, jota vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana takavarikoitiin yli 30 miljoonaa kappaletta. Kuulustelujen perusteella sitä tiedetään salakuljetetun maahan yli 100 miljoonaa kappaletta. Suomalaisyritysten kanssa solmittuja MOU-sopimuksia on tällä hetkellä noin 30. Tavoitteena on tehdä sopimus noin 50 yrityksen kanssa. Tilanne kuitenkin elää, koska syntyy myös uusia yrityksiä, tulliylitarkastaja Tiina Nuutinen kertoo. Suomi on MOU-yhteistyön edelläkävijä. MOU-sopimusta allekirjoittamassa alarivissä vasemmalta: DFDS Transportin toimitusjohtaja Dick Bäckström, Eteläisen tullipiirin johtaja Leo Nissinen, Läntisen tullipiirin johtaja Jyrki Linna ja DFDS Transport (Finlandin) toimitusjohtaja Kim Ceder. Ylärivissä vasemmalta DFDS Transportin varatoimitusjohtaja Hannu Kaila, Tullihallituksen johtaja Juha Niskanen, Tullihallituksen ylitarkastaja Tiina Nuutinen sekä Maatullin päällikkö Paula Larme. Jatkuvaa valveilla oloa Suomi on MOU-yhteistyön edelläkävijä. Ainoana maana Suomen tulli on tehnyt yhteistyösopimuksen myös Vakuutusyhtiöiden keskusliiton kanssa. Suomella on myös suhteellisesti ottaen eniten MOU-koulutuspäiviä. Niissä on käynyt jo tuhansia työntekijöitä, mikä on myös merkittävä rahallinen panostus. MOU-yhteistyö ei vaadi DFDS Transportilta olennaisia muutoksia toimintaan. Tietojärjestelmiä integroidaan parhaillaan, ja Tulli kouluttaa välittömästi ulkomaankuljetusten kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. Lukumääräisesti koulutus koskee muutamia kymmeniä työntekijöitä. Yhteistyön kulmakivenä on, että me tunnemme asiakkaamme ja heidän ulkomailta tulevat tavaransa. Toimintatapoja meidän ei tarvitse muuttaa, ainoastaan noteerata poikkeamia. Vaaditaan jatkuvaa valveilla oloa, varatoimitusjohtaja Hannu Kaila DFDS Transportista sanoo. Kailan mukaan valvonnan kärki on satunnaisissa asiakkaissa, joiden toimeksiannot ovat poikkeavia. Jos esimerkiksi joku haluaa saada tavaransa pikaisesti tullatuksi ja maksaa käteisellä, pitäisi hälytyskellojen soida. MOU-yhteistyö ei tuo yrityksille suoranaista taloudellista etua, mutta kyse on moraalista ja yhteiskuntavastuun kantamisesta. DFDS Transportissa katsotaankin kyseessä olevan kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, sillä menetetyt verotulot haittaavat myös yritysten toimintaedellytyksiä. Varsinkin huumesalakuljetuksen ehkäiseminen on myös ihmisistä välittämistä. 4

5 Tullin kumppanuusasiakkuus syventää asiakkuussuhdetta Kumppanuusasiakkuus on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa ulkomaankaupan sujuvuutta ja oikeellisuutta. Kumppanuusasiakkaiden kanssa rakennettavassa yhteistoimintamallissa yritykselle tarjotaan myös tullimenettelyihin liittyviä helpotuksia ja tarkennetaan yrityksen tarpeita vastaava tullipalvelujen kokonaisuus. Kumppanuusasiakkuus on toimintatapa, jossa Tulli panostaa asiakkaiden tarvitsemiin palveluihin kokonaisuutena. Siinä kartoitetaan yrityksen tulliasioiden hoito, osana yrityksen logistisia prosesseja. Kumppanuusasiakas panostaa tulliasioinnin laatuun kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä tulliasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että tulliasiointi hoituu kerralla oikein. Kumppanuusasiakkuus on tarkoitettu Tullin asiakkaille, jotka käyttävät tullipalveluja jatkuvasti ja joilla on sekä tarvetta että halua tulliasioinnin kehittämiseen Tullin kanssa. Kumppanuusohjelman aloittamisen edellytyksenä on mm. sähköinen asiointi ja tulli-ilmoitusten oikeellisuus. Tullin niin halutessa, on myös sitoutuminen tullirikostorjunnan MOU-yhteistyöhön yksi kumppanuusasiakkuuden edellytys. Kumppanuusohjelmaan on ilmoittautunut lähes 40 yritystä. Ensimmäiset yhteistyöohjelmat käynnistettiin syksyllä, ja seuraavat ohjelmat käynnistyvät Kumppanuusohjelma on yrityksille keino rakentaa imagoaan positiivisesti. Tänä vuonna Tulli on tehnyt historiansa suurimmat huumetakavarikot. Näistä yksistään heroiinin katukauppa-arvo olisi ylittänyt 20 miljoonaa euroa, ylitarkastaja Tiina Nuutinen sanoo. Tavaran vapaa liikkuvuus sisärajojen yli EU:ssa ei koske laitonta tavaraa. Niiden valvomiseen voidaan kohdistaa samoja toimenpiteitä kuin ulkorajoilla, johtaja Juha Niskanen muistuttaa. tammikuussa. Myös DFDS Transport on ilmoittanut halukkuutensa kumppanuusohjelmaan. Kumppanuusohjelman aikana käydään läpi yritysten tulliasiointiin liittyviä toimintaprosesseja ja arvioidaan niihin liittyviä riskitekijöitä. Riskienhallintaa varten määritetään yhteisesti toimenpiteitä yrityksen omavalvonnalle. Kumppanuusohjelmaan ilmoittautuneet yritykset ovat suuria ja hyvämaineisia ja niiden tullirikostorjunnallinen yhteistyöhalukkuus on ilmeistä. Ne ovat tarkkoja myös julkisesta imagostaan ja tämä on yksi keino rakentaa sitä positiivisesti, ylitarkastaja Tiina Nuutinen Tullihallituksesta sanoo. Lisätietoja: yritykset > Tullin kumppanuusohjelma 5

6 Veroton varasto tehostaa viinin virtaa Ulkomailta tuodut viinit, erikoisoluet ja siiderit virtaavat markkinoille joustavasti DFDS Transport Solutionsin verottoman varaston kautta. Eteläisen tullipiirin pääkäyttäjä Mikko Siljander kuvantulkintatyöpisteessä läpivalaisukuvia tutkimassa. Laadukkaat viinit, erikoisoluet ja -siiderit kulkevat käsi kädessä hyvän ruoan ja pikkusyötävän kanssa, myös elintarvikelogistiikassa. Ulkomaisten alkoholijuomien matka kuluttajien luo alkaakin yhä useammin DFDS Transport Solutions Oy:n verottoman varaston kautta. Palvelua käyttää jo si merkittävää alan toimijaa. Veroton varasto täydentää luontevasti elintarvikelogistiikkakeskuksen toimintaa, sillä asiakkaidemme yhteistyökumppa- nit ovat meille tuttuja kakja pitkälti samoja kuin keskuksen muussakin tavaravirrassa. Lisäksi, kun kyse on tuotteesta, jonka kysynnässä on selviä sesonkiluonteisia piikkejä, maahantuoja hyötyy joustavasta tila- ja palveluratkaisustamme, toimitusjohtaja Esko Kaasi- la sanoo. Erityinen tarkkuus tarpeen Asiantunteva palvelu on paikallaan myös erityistä tarkkuutta edellyttävässä varastokirjanpidossa. Valmisteverottomina varastoitavat tuotteet tulee säädösten mukaan varastoida omistajakohtaisesti. Samaa erittelyä vaaditaan vastaanotettujen, varastoitujen ja lähetettyjen tuote-erien dokumentoinnissa. Siihen poh- Pienin yksikkö voi joskus olla jopa yksi pullo. jautuvat sekä kuukausittainen veroilmoitus että juoma- ja pakkausverojen tilitys, joista Tullihallituksen valtuuttama varastonpitäjä tässä tapauksessa huolehtii asiakkaansa puolesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirjanpidon tulee olla aukotonta. Se edellyttää kehittynyttä tietojärjestelmää, sähköistä tiedonsiirtoa ja huolellista henki- löstöä. Osa tavarasta kiertää hyvinkin nopeasti, mutta lähetystä kerättäessä ei suinkaan aina liikutella lavoja vaan pienin yksikkö voi joskus olla jopa yksi pullo. Tämä tarkoittaa, että varastotilan ohella käytettävissä on oltava riittävästi käsittelytilaa, Kaasila muistuttaa. Oma haasteensa on sekin, että suomalaisten juomamieltymykset ovat entistä monipuolisempia. Se näkyy sekä varastossa että kirjanpidossa tuotenimien laajana kirjona. Teemme tästä kaikesta asiakkaalle kompaktin paketin, Kaasila lupaa ja liittää pakettiin myös henkilökohtaisen, luotettavuuteen ja turvallisuuteen panostavan palvelun. Toiminnan laatu on isossa talossa monen osaajan yhteistyötä, mutta kumppanikseen asiakas saa aina yrityskohtaisen yhteyshenkilön. Liikkuvat läpivalaisulaitteet on tarkoitettu suljettujen lastien, kuten rekka-autojen ja konttien nopeaan ja tarkkaan tutkimiseen. Valvonnassa laitteella saadaan tehokkaasti todettua mahdolliset kätköt ja lastin eroavaisuudet kuljetusasiakirjoihin verrattaessa. Liikuteltava läpivalaisulaite on hankittu Eteläiseen ja Itäiseen tullipiirin. Niiden toimittaja on kiinalainen Nuchtech Company Limited. Yhden laitteen hinta pyörii 2 miljoonan euron tietämissä. Laitteen on laskettu maksavan itsensä takaisin jo parissa vuodessa salakuljetettujen tavaroiden takavarikoiden ja vältettyjen verojen määrässä laskettuna. Kuvan tarkan hallinnan oppimiseen menee oma aikansa. Se on prosessi, joka kehittyy jatkuvasti ja vaatii tarkkaa silmää, Eteläisen tullipiirin vastaava pääkäyttäjä Mikko Siljander kertoo. Läpivalaisuyksikkö on rakennettu kuorma-autoalustalle, joten sen liikkuvuus vastaa normaalia ajoneuvoa. Läpivalaisun röntgensäteily tuotetaan lineaarikiihdyttimellä. Läpivalaisutunnelin korkeus on 4,7 m ja leveys 3,5 m. Kuvattava kohde pysyy paikallaan ja läpivalaisuyksikkö liikkuu. Kuvantulkintatyöpisteet sijaitsevat läpivalaisuajoneuvon operaattorihuoneessa. Laite on toimintakunnossa puolessa tunnissa. 25 metriä pitkän mo- 6

7 Läpivalaisukuvaa voi tulkita monin eri värisävyin. Liikkuvat läpi- valaisulaitteet tehostavat Tullin tarkastuksia Liikkuvat läpivalaisulaitteet ovat Tullin uusin ase laittoman maahantuonnin ja viennin torjumiseksi. Toistaiseksi niitä on hankittu kaksi ja kolmannesta siirrettävästä on tarjouskilpailu menossa. Lisäksi Vaalimaalla on käytössä kiinteä läpivalaisulaite. duulirekan läpivalaisu kestää noin kaksi minuuttia. Kuvantulkintaan menee muutamasta minuutista puoleen tuntiin. Kuvantulkinta-aika huomioiden tunnissa ehditään läpivalaista 7 10 yksikköä. Lokakuuhun mennessä olimme tehneet tällä yksiköllä 1700 läpivalaisua eri puolilla Eteläistä ja Läntistä tullipiiriä. Tänä vuonna läpivalaisemme hieman yli 2000 kohdetta, kun jatkossa tulemme pääsemään huomattavasti suurempaan määrään, Mikko Siljander laskee. Jos lastista tai auton rakenteista löytyy jotain epäilyttävää, tehdään fyysinen tarkastus. Muualla Euroopassa fyysinen tarkastus on tehty 3 7 prosenttiin läpivalaistuista yksiköistä. Läpivalaistuksen etuna on tarkastukseen valinnan volyymin lisääminen siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa tavaraliikenteen sujuvuudelle. Liikkuvan yksikön etuna on myös yllätyksellisyys, sillä laite voidaan periaatteessa kuljettaa minne vain. Läpivalaisulaitteet ovat periaatteessa käytössä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Niiden ansiosta on jo tehty merkittäviä takavarikkoja ja paljastettu huumeliigoja. Laitteella pystytään valvomaan myös autojen kuntoisuutta ja asianmukaisia sidontoja, Siljander painottaa. Liikkuvan läpivalaisukaluston toiminta: Kuvattava kohde pysyy paikallaan ja läpivalaisuyksikkö liikkuu. Läpivalaisuyksikön ohjaamossa ei tarvita läpivalaisun aikana kuljettajaa, sillä läpivalaisuliike tapahtuu auton takapyöriä vasten painautuvilla ja sähkömoottorilla toimivilla kitkapyörillä. 7

8 EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtaja Ilkka Laitinen: Viranomaisyhteistyö on rajavalvonnan kulmakivi EU:n uuden rajaturvallisuusviraston pääjohtajaksi toukokuussa nimitetyn eversti Ilkka Laitisen mukaan ihmisten salakuljetukset ja terrorismin uhka asettavat suurimmat haasteet EU:n ulkorajojen valvonnalle. Minkälaisia ovat EU:n rajaturvallisuuden suurimmat riskit nyt ja tulevaisuudessa ja miten näiden riskien torjuntaan on varauduttu? Laiton maahanmuutto ja kaikki sen ilmenemismuodot, erityisesti järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen junailemat ihmisten salakuljetukset sekä terrorismin uhka asettavat EU:lle suuret haasteet. Tätä uhkaa torjumaan perustettiin keväällä Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto (Frontex), joka sijaitsee Puolassa. Sen tehtävänä on jäsenvaltioiden välisen operatiivisen rajavalvontayhteistyön kehittäminen ja koordinointi, riskianalyysien laatiminen, lainsäädännön kehittäminen, yhteisen koulutussuunnitelman täytäntöönpanon ja tutkimustoiminnan seuranta, asiantuntijayhteistyön tukeminen poikkeustilanteissa sekä jäsenmaissa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisoperaatioiden koordinointi. Kuinka hyvin viranomaisyhteistyö mielestänne sujuu EU:ssa ja mitkä ovat sen keskeisimmät kehityskohteet? Rajavalvonnassa oleellisinta on yhteistyö eri viranomaisten, kuten rajavartiolaitosten, poliisin ja Tullin välillä. Kehitystä onkin jo tapahtunut, mutta keskinäistä yhteistyötä tulee edelleen kehittää niin kansallisella tasolla kuin koko EU:ssa. Mitkä asiat haluatte laittaa kuntoon nyt alkavalla toimikaudellanne? Haluaisin kehittää ja koordinoida järjestelmällistä ja hyvin johdettua yhteistyötä ja poistaa korruption. Miten todennäköistä on, että EU-maiden rajaturvallisuudesta ei tulevaisuudessa vastaisikaan jäsenvaltio itse? Ulkorajojen valvonta kuuluu jäsenvaltioille itselleen. Frontexin tehtävä on koordinoida ja tukea jäsenvaltioiden toimintaa ja yhteistyötä. En halua spekuloida mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa. Kuinka hyvät ovat Suomen resurssit valvoa omia rajojaan? Yleinen mielipide on, että Suomen rajavalvonta on korkealla tasolla. Tullaanko nykyisiä käytäntöjä muuttamaan EU:n rajavalvonnassa? EU:n rajavalvonnan perusteet pohjautuvat Schengenin sopimukseen. Mitään merkittäviä muutoksia säännöstöihin ja rajavalvonnan käytäntöihin ei ole odotettavissa. Kuinka tarpeellista on sisärajojen valvonta? Schengenin sopimuksen perusperiaatteena on tarkastusten poistaminen sisärajoilta. Minkälaisia turvallisuusriskejä rajavalvonnan kannalta liittyy ammattimaiseen tavarankuljetukseen? Frontexin tehtävänä ei ole valvoa ja koordinoida tullivalvonnan alaisuudessa olevien tavaroiden kuljetuksia. Frontex tulee kuitenkin työskentelemään kaikin tavoin edistääkseen viranomaisyhteistyötä, jolla ulkorajojen valvontaa voidaan kehittää. Ammattimaisen rahtiliikenteen hyväksikäyttö ihmisten salakuljetuksessa on valvonnassa kuitenkin otettava huomioon. Tämä ammattimaiseen rikollisuuteen kytkeytyvä säännöllinen ilmiö on huomioitava kaikkien kansallisten viranomaisten toimissa. 8

9 Teemana Öljyntuotanto uhkaa hiipua jo lähivuosina Uusien öljylähteiden löytäminen ja niiden hyödyntäminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Mitä keskeisemmässä osassa öljy on globaalissa taloudessa, sen haavoittuvampi maailma on. Öljyn hinta on yli kaksinkertaistunut vuodes - ta 2004, korkeimmillaan se oli jo yli 70 dollaria tynnyriltä. Helposti hyödynnettävät öljylähteet ovat hiipumassa ja vuosisadan kestänyt halvan öljyn aikakausi näyttää päättyneen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2004 maailmalla kulutettiin keskimäärin 82,5 miljoonaa tynnyriä öljyä joka päivä (30 miljardia tynnyriä vuodessa). Kulutus on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. IEA on nostanut kulutusennustettaan tänä vuonna jo useasti. Aiemmin se arveli kulutuksen kasvavan 10 prosenttia vielä vuoteen 2010 mennessä, nyt se arvelee saman kasvun tapahtuvan jo vuoden loppuun mennessä. Kulutuksen kasvun suurin aiheuttaja on Kiina. Sen öljyn tarve on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja tänään se on jo maailman toiseksi suurin öljyn kuluttaja Yhdysvaltojen jälkeen. Nykytasostaan Kiinan öljyn kulutuksen arvioidaan vielä kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodessa. Noin puolet tämän vuoden uudesta öljynkulutuksesta tapahtuu Kiinassa. Kiinalaiset itse arvioivat 300 miljoonan kiinalaisen muuttavan kaupunkeihin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tähän tarvitaan valtava määrä asuntoja, teitä, tehtaita ja öljyä. Sama ilmiö tapahtuu muuallakin, kun maanviljelijät ja omavaraistaloudessa elävät muuttavat kaupunkeihin ja lehmät muuttuvat peltilehmiksi. Tuotantohuippu on jo saavutettu Maailman öljy- ja kaasulähteistä merkittävän osan arvellaan saavuttaneen tuotantohuippunsa. Lähteiden ehtyessä tuotanto laskee, ja supistuva tuotanto nostaa luonnollisesti hintoja. Öljynviejäjärjestö OPEC, johon kuuluvat suurimmat öljyntuottajamaat, väittää öljyvaroja olevan 900 miljardia tynnyriä ja vapaata tuotantokapasiteettia 2 miljoonaa tynnyriä päivässä. Vuonna 1983 OPECissa otettiin käyttöön uusi kiintiökäytäntö. Jokaisen maan tuotanto sidottiin sen olemassa oleviin öljyreserveihin. Mitä enemmän öljyä sanotaan olevan, sitä enemmän sitä saa pumpata. Tämän järjestelmän mukaan kenenkään edun mukaista ei ole ilmoittaa öljyvarantojen supistumisesta. Opecin tuotantokatto on tällä hetkellä 28 miljoonaa tynnyriä päivässä. Öljyministerien mukaan lisämäärälle raakaöljyä ei ole kysyntää, sillä kuluttajamaiden jalostamot eivät toimi täydellä kapasiteetilla muun muassa Yhdysvaltoja koetelleiden hirmumyrskyjen vuoksi. 9

10 Shellin arvion mukaan noin 60 prosenttia maailman öljyvaroista on OPEC in ulkopuolella ja nämä varannot saavuttavat huippunsa vuosikymmenessä. Huippu tarkoittaa ajankohtaa, jolloin tuotantoa ei voi enää lisätä, vaikka pumpattaisiin kuinka. Exxon on omassa arviossaan vielä tylympi: huippu saavutetaan jo viidessä vuodessa. Ratkaisuja etsitään Öljyn hinnan nousu ja teknologian kehittyminen ovat rohkaisseet öljy-yhtiöitä etsimään öljyä yhä syvemmältä. Tämä ei kuitenkaan ole halpaa, sillä porausalustan rakentaminen maksaa helposti yli miljardi dollaria. IEA:n ennusteen mukaan öljy- ja kaasuteollisuus tulee käyttämään kuusi miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä öljyntuotantoon ja tutkimukseen. Uusien esiintymien löytöhuippu oli jo luvulla. Lasku on siitä asti ollut tasaista ja viime vuonna uusia esiintymiä löydettiin vähemmän kuin vuonna Shellin ennusteen mukaan uusia esiintymiä ei juurikaan enää löydetä ja jos löydetään, ne ovat hyvin pieniä. Kun maailman öljynkulutus lähentelee 30 miljardia tynnyriä vuodessa, uusia esiintymiä on viime vuosina löydetty keskimäärin vain 7,4 miljardia tynnyriä. Hurjimmissa arvioissa öljyn kysynnän arvellaan ylittävän tuotantokapasiteetin jo tulevana talvena. IEA:n arvion mukaan öljyn tuotantohuippu saavutetaan , Lon- toon Energiainstituutin mukaan jo Hurjimmissa arvioissa kysynnän arvellaan ylittävän tuotantokapasiteetin jo tulevana talvena. Kun huippu on saavutettu, tuotannon arvellaan hiipuvan 2 7 prosenttia vuodessa. Todellista tahtia ei tiedä kukaan, mutta esimerkiksi Pohjanmerellä tuotantohuippu saavutettiin vuonna 1999 ja sen jälkeen tuotanto on laskenut vuosittain lähes 10 prosenttia. Investointipankki Goldman Sachsin mukaan öljymarkkinat ovat saavuttaneet piikin, jossa tynnyrin hinta voi vinkin nousta yli sadan dollarin. hy- Teknologia on kehittynyt parissakymmenessä vuodessa onneksi niin, että maailmantalous on vähemmän riippuvainen öljystä. Vuonna 1973 esimerkiksi Suomessa 60 prosenttia energiasta tuotettiin öljyl- lä. Nykyisin öljyn osuus energiantuotannosta on vain 25 prosenttia. Öljyn äkkiloppu muuttaisi maailman KOSKA ÖLJYÄ ON OLLUT riittävästi saatavilla, perustuu nykyteknologia hyvin pitkälle sen eri jalostusmuotoihin. Vaihtoehtojakin on, mutta niitä ei vielä ole pystytty tehokkaasti hyödyntämään. Öljyn loppuessa myös nykyisten tottumustemme loppu voi olla lähempänä kuin luulemmekaan. Kallis öljy on jo nyt hidastanut työpaikkojen siirtymistä halvemman kustannustason maihin. Esimerkiksi Fujitsu Siemensin varapuheenjohtaja Satorau Hayashi kertoi lokakuussa Suomen vierailullaan, että yhtiö ei suunnittele tuotannon siirtämistä Saksasta halvemman kustannustason maihin. Perusteluinaan hän totesi, että korkea öljyn hinta on nostanut liiaksi logistiikan kustannuksia. Hurjimpien visioiden mukaan öljypulan todella iskiessä useat elinkeinoalat joutuvat lopettamaan toimintansa, näistä ensimmäisten joukossa matkatoimistot, lentoyhtiöt, lentokoneiden valmistajat ja autotehtaat. Kun liikkuminen ja energia käyvät kohtuuttoman kalliiksi, ihmiset eivät enää aja hypermarkettiin kerran viikossa ja täytä pakastimiaan ruoalla. Paikallinen tuotanto lisääntyy ja varsinkin elintarvikkeita aletaan taas myydä lähempänä alkutuotantopaikkaa. Eläminen, työnteko ja lasten koulunkäynti tapahtuvat samassa paikassa ja autoa käytetään mahdollisimman vähän. Yhdysvallat tuo yhä enemmän öljyä velkarahalla. Jos vaihtotaseen vajeen pääasiallinen rahoittaja Aasia vetää töpselin irti, dollari romahtaa. Pankit seuraavat perässä. Suurkaupungit näivettyvät eikä niiden ruoka- ym. huoltoa pystytä järjestämään ihmiset pakenevat maalle. 10

11 EU panostaa uusiutuviin energialähteisiin EU:N ENERGIA- ja ympäristöpolitiikan tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen. Tärkein uusiutuva energiavara on biomassa, jota voidaan käyttää niin sähkön ja lämmön tuotannossa kuin liikenteen polttoaineena. Useimpia biopolttoaineita al ko holeja, biodieseliä ja biokaasua voidaan käyttää joko polttoainekomponenttina tai polttoaineena sellaisenaan. Laajimmillaan polttoainelaatujen tulisi soveltua koko ajoneuvokalustoon. Biopolttoaineiden tulee täyttää EU:n liikennepolttoaineiden normit ja direktiivit, mistä seuraa selkeitä rajoitteita niiden käytölle. Suomessa öljytuotteista runsas 40% käytetään liikenteessä. Tieliikenteessä ei toistaiseksi käytetä tilastollisesti merkittäviä määriä muita energialähteitä kuin bensiini ja dieselöljy. Näitä korvaavia energialähteitä ovat mm. maakaasu, biokaasu, vety, biodiesel, sähkö ja etanoli. Nykyiset biopolttoainevaihtoehdot eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia ilman viranomaisten tukitoimenpiteitä, Ruotsi haluaa irti öljystä RUOTSI PYRKII luopumaan ensimmäisenä valtiona maailmassa öljyn käytöstä vuoteen 2020 mennessä, Ruotsin yhteiskuntarakenneministeri Mona Sahlin kirjoittaa Dagens Nyheter -lehdessä. Sahlinin mukaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen toisi maalle selviä etuja, kun se ei altistuisi mm. öljyn hinnanmuutoksille kuten nykyään. Tavoitteeseen pääsyä tuettaisiin veronalennuksilla ja panostuksilla uusiutuviin energiavaroihin sekä tutkimukseen. Uusiutumaton energialähde: Energialähde, jota ei luonnossa valmistu jatkuvasti lisää. Näitä ovat esimerkiksi öljy ja kivihiili. Uusiutuva energialähde: Energialähde, jota syntyy luonnossa jatkuvasti lisää tai joka kiertää luonnossa, esimerkiksi puu ja vesi. Bioenergia: Bioenergia on uusiutuvista kasveista saatavaa energiaa. Sitä saadaan esimerkiksi peltokasveista, metsien hakkuutähteistä sekä biokaasusta. etenkin verotukea. EU:n biopolttoainedirektiivi edellyttää biopolttoaineille vuonna 2010 tavoitteeksi 5,75 prosentin osuutta (energiana) tieliikennekäyttöön myydyistä polttoaineista. Nykyisiä kaupallisia peltopohjaisia tuotteita edullisemmin voisi valmistaa puu- ja jätepohjaisista biomassavaroista joko nestemäisiä biopolttoaineita tai biokaasuja. Uusia tuotantotekniikoita kehitetään useissa maissa, ja ensimmäiset koetehtaat ja demonstrointihankkeet käynnistyvät lähivuosina. Biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet on arvioitu suuremmaksi kuin tuotantomahdollisuudet kotimaisiin raaka-aineisiin perustuen. Liikenteen biopolttoaineiden maksimiosuus voisi VTT:n skenaarioiden mukaan Suomessa olla kotimaisista raaka-aineista tuotettuna 3 % vuonna 2010 ja maakaasun 0,5 % tieliikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Suomessa pohditaan energiavaihtoehtoja EU-TAVOITTEIDEN mukaan biopolttoaineiden osuuden liikenteessä pitäisi olla jo tänä vuonna kaksi prosenttia, mutta Suomessa osuus on vain prosentin luokkaa. Suomessa ei olla panostettu biopolttoaineiden tuottamiseen eikä siihen liittyvään tekniikkaan. Ruotsissa ja monissa muissa Euroopan maissa biopolttoaineiden käytöltä on poistettu valmistevero, kun taas Suomessa niillä on korkeampi vero kuin fossiilisilla. Suomen hallitus on kui tenkin ilmoittanut EU:n komissiolle suhtautu vansa vakavasti biopolttoaineiden lisäämiseen liikenteessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan esitystä siitä, miten bionesteiden osuutta voidaan nostaa lähemmäs EU:n asettamaa tavoitetta, joka on 5,75 % vuonna Tavoitteet täsmennetään hallituksen energiaja ilmastostrategiassa, jonka oli määrä valmistua tämän lehden ollessa painossa. Sen keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen pitäminen kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa. Tämä merkitsee fossiilisten polttoaineiden osuuden vähentämistä. Suomen energiapolitiikka perustuu energiankäytön tehostamiseen ja monipuolisuuden turvaamiseen, jossa uusiutuvat energialähteet ovat keskeinen osa monipuolisuutta. Uusia öljyn hintaan vaikuttavia energiapoliittisia avauksia tai toimia ei kuitenkaan liene odotettavissa, teollisuusneuvos Arto Lepistö kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolta selvittää. Öljyn riittävyyden ja tulevan hinnan arvioinnissa KTM luottaa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n analyyseihin. 11

Energiaverotus muuttui

Energiaverotus muuttui 1 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Suomalaiset alkaneet hakea AEO-todistuksia sivut 12 13 Energiaverotus muuttui sivut 14 15 Vuosaaren uusi satama haaste Tullille sivut 24 27 Tu l l i v i e s

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16 Alan uutuudet ja uutiset Nro 4/2008 Voittoisa SHOGUN s.9 Nopea JUNAYHTEYS avautuu aikataulussa s.16 Kiroileva SIILI saa jatkoa s.42 Marraskuussa 2008 K avataan Euroopan modernein logistiikkakeskuskakeskus

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Ympäristö & tulevaisuus

Ympäristö & tulevaisuus Pohjolan solmukohdat: Täällä sijaitsevat alueen tärkeimmät logistiset keskukset tempo Logistiikkalehti Tempo. Logistiikkaalan yrityslehti PostNordilta. 1.2012 Ympäristö & tulevaisuus» Energiansäästövinkkejä»

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle TULEVAISUUDEN TUNNELI MAARAKENNUSSEMINAARI TILAAJAVASTUU 9 11 Hanna Kinnuselle kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Tarkkalan yrittäjäperheen tukikohta löytyy

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Meillä on visio Vuosikertomus 2010

Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Liiketoiminta Vastuullisuus Hallinnointi Tilinpäätös On aika lunastaa lupaukset Neste Oilin tavoitteena on olla johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja.

Lisätiedot

TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA

TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA VR LOGISTIIKAN LEHTI 1/2010 TRANSPOINT KEHITTÄÄ PALVELUJA HUOLINTALIIKKEILLE PARMAN LOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ KOKONAISUUS VR Logistiikan myynti luo

Lisätiedot

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Rikkidirektiivi aiheuttaa paljon päänvaivaa www.prologistiikka.fi Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon 25.9.2013 PYSY OIKEILLA RAITEILLA Kansainvälinen

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot