Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston"

Transkriptio

1 Cargo 04 NEWS DFDS Transport Groupin asiakaslehti 2005 OHJAA MAAILMAA Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Tullirikollisuutta torjutaan laajalla rintamalla > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston avajaisia > Lisää nuoria alalle!

2 Cargo NEWS PÄÄKI RJOITUS Kohti valoisampaa uutta vuotta Pääkirjoitus Lisää nuoria alalle! Tullin kanssa tehtiin MOU-sopimus Tullin kumppanuusasiakkuus Veroton varasto tehostaa viinin virtaa Sisältö Liikkuvat läpivalaisulaitteet Tullin apuna Viranomaisyhteistyö on rajavalvonnan kulmakivi Öljyntuotannon hiipumisen uhka on jo ovella Öljyn äkkiloppu muuttaisi maailman Suomessa pohditaan energiavaihtoehtoja Energiaa verotetaan raskaasti Polttoaine-ekonomia on lentorahdille tärkeää Dieselvero rasittaa ammattiliikennettä Honkanummentiellä juhlittiin avajaisia Ajatuksia uudesta vuodesta PÄÄTOIMITTAJA Hannu Kaila TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Ralf Ahlskog TOIMITUSNEUVOSTO Esko Kaasila, Hannu Kaila, Jari Immonen, Markku Wasenius, Jurkka Mäkelä, Kim Ceder, Tarja Witikka, Ralf Ahlskog TOTEUTUS Markkinointiviestintä Ralf Ahlskog TOIMITTAJAT Ralf Ahlskog, Mika Lahdensivu VALOKUVAAJAT Antero Aaltonen, Veijo Aulio, Petri Artturi Asikainen JULKAISIJA DFDS Transport Oy PL 142, Vantaa puh PAINO Painotalo Miktor PAINOS Tullirikokset aiheuttavat EU-maille kuukausittain miljoonien eurojen verotappiot. Lisäkuluja tuovat muun muassa huumeiden aiheuttamat hoitokustannukset. Salakuljetuksia ja petoksia junailevat rikollisjärjestöt ovat useimmiten vastuussa myös laittoman maahanmuuton organisoinnista ja terroristien soluttamisesta EU:n alueelle. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan jääneet toimettomina seuraamaan kehitystä. Maailman tullijärjestön kehotuksesta Tullit ovat Euroopan laajuisesti syventäneet viranomaisyhteistyön lisäksi yhteistyötään myös liike-elämän kanssa. Ihmisiä koskevaa ulkorajojen valvontaa tehostamaan ja koordinoimaan perustettiin vuosi sitten EU:n rajaturvallisuusvirasto. DFDS Transportin ja DFDS Transport (Finlandin) Tullihallituksen kanssa syksyllä tekemä MOU-sopimus on päänavaus viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävälle rikollisuuden torjunnallemme. Yhteiskuntavastuumme kantavina yhtiöinä tulemme antamaan viranomaisille kaiken heidän tarvitsemansa tuen rikollisuuden ennalta ehkäisemiseksi. Olemme valmiita myös syventämään viranomaisyhteistyötämme muun muassa osallistumalla Tullin kumppanuusohjelmaan. Tässä numerossa puhumme viranomaisyhteistyön lisäksi myös öljystä, jonka hinnannousu on nostanut kuorma-autoliikenteen kustannuksia vuodessa lähes viisi prosenttia ja lentoliikenteen jopa kymmeniä prosentteja. Kustannusten nousu näkyy muun muassa tuontihinnoissa, jotka ovat Tilastokeskuksen mukaan kohonneet vuodessa noin seitsemän prosenttia. Öljyn hintahuipun arvellaan olevan tällä erää ohitse, vaikka lyhyet hintapiikit ovatkin mahdollisia. Arvio perustuu Nordean pääekonomistin, Reijo Heiskasen, maailmantalouden kasvuennusteelle, jossa talouskasvun arvellaan hidastuvan lähivuosina. Öljyn tarjonta lisääntyy kysyntää enemmän ja hinta alenee hieman, mutta pysyy silti historiallisesti katsoen korkealla. Öljyn hinnan odotetaan ensi vuonna olevan keskimäärin 53 dollaria tynnyriltä. Öljyn hinnan ennustaminen on lyhyelläkin aikavälillä harvinaisen vaikeaa. Mustan kullan hintaa nostavat erilaiset tarjontaa leikkaavat häiriöt sekä odotettua myönteisempi talouskehitys erityisesti Kiinassa. Vaihtoehtoisia energiamuotoja etsitään maailmalla kuumeisesti ja Suomen hallituskin on havahtunut asiaa pohtimaan. Energiaselonteon eduskunnalle pitäisi olla valmiina tämän lehden ilmestyessä. Tahtotila maailmalla on vihdoin kääntynyt myönteisempään suuntaan vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäämiseksi liikenteessä. Yhdysvalloissa tavoitteet ovat vielä kovemmat kuin EU:ssa, jossa keskeisenä päämääränä on hillitä ilmastonmuutosta, kun taas Yhdysvalloissa halutaan vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Uskon, että kehitys on menossa positiivisempaan suuntaan, joten voin hyvillä mielin toivottaa lukijoillemme Rauhallista Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta! Hannu Kaila varatoimitusjohtaja, DFDS Transport 2 2

3 MI ELI PI DE Ikääntyminen on tosiasia myös kuljetus- ja logistiikkaalalla. DFDS Transport Oy:stä jää eläkkeelle liki 40 henkeä lähimmän kymmenen vuoden aikana edellyttäen, että kaikki jatkavat 63 ikävuoteen asti. Eläkkeelle jääviä on noin 20 prosenttia koko henkilöstöstä. Konsernin muissa suomalaisyhtiöissä määrä on hieman pienempi. Ikääntymistrendi koskee kuitenkin koko toimialaa. Kuljetus- ja logistiikka-alan imago ei ole ollut kovin vetovoimainen, ja siitä saamme syyttää pitkälti itseämme. Jokaisen alalla toimivan yrityksen ja alan kattojärjestöjen tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin mielikuvien kirkastamiseksi. Vaikka fyysinen tavaransiirto tapahtuukin rekka-autoilla, niiden lastaukset, reitit ja aikataulut suunnitellaan toimistoissa nykyaikaista tietotekniikkaa käyttäen. Ulkopuoliset eivät osaa itsestään kuvitella, että logistiikka vaatii suunnittelua, koordinointikykyä, kielitaitoa ja monia muita asioita, joista kuljetusten fyysinen suorittaminen on vain yksi osa. Suomessa logistiikka-alan opetusta annetaan yli kymmenessä oppilaitoksessa. Logistiikka on viime vuosina alkanut kiinnostaa opiskelijoita enemmän, vetovoimaa ovat lisänneet muun muassa tietotekniikka ja alan yritysten kansainvälistyminen. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme, ammattikorkeakoulu Arcadan, tämän vuoden hakijoista peräti 40 % pyrki logistiikkalinjalle, ja päättyvältä kurssilta valmistuu kymmenen logistiikkatradenomia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valmistuneet oppilaat hakeutuvat hyvin usein töihin muille aloille. Lisää nuoria alalle! Jokaisen alalla toimivan yrityksen ja kattojärjestön tulisi toimia aktiivisemmin mielikuvien kirkastamiseksi. Kuljetus- ja logistiikka-alan palkkataso on noussut viime vuosina melkoisesti. Alamme arvostus onkin heikompi kuin palkkaus. Nuorille saatetaan kuitenkin luoda ylioptimistisia käsityksiä palkkatasosta jo kouluvaiheessa. DFDS Transportiin on hakenut useita nuoria, jotka ovat ilmoittaneet jo kättelyssä, minkälainen palkka omalla tutkinnolla kuuluu saada. Usein se on vastannut tasoa, joka meillä on jo vuosia töissä olleilla konkareilla. Realismia saamme vain hakeutumalla tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Kuljetusala on perinteisesti ollut melko turvallinen ja joustava työnantaja, työpaikat ovat olleet pysyviä. Mikään trendiala tämä ei kuitenkaan ole eikä sellaiseksi ehkä tulekaan. Silti ala tarjoaa eläväistä ja sosiaalista työtä, jossa vaaditaan jatkuvaa kommunikointia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. DFDS Transportissa ollaan laatimassa tulevaisuuden suunnitelmaa ikääntymiskysymyksen ratkaisemiseksi. Tulevaisuus vaatii muun muassa uusille henkilöille annettavaa vieriopetusta. Tutkinnot eivät sellaisenaan työhön valmista, vaan antavat ainoastaan edellytykset tehtävien hoitoon. Koulutusvastuuta on siis otettava myös yritysten sisällä. Suomen kuljetus- ja logistiikka-ala ei ole kovin suuri. Kilpailijayrityksiltä ei ole ollut tapana suoraan rekrytoida työntekijöitä ja uskoisin tämän kirjoittamattoman herrasmiessopimuksen pitävän jatkossakin. Siksi meidän tulee yhdessä nostaa alan arvostusta ja houkutella nuoria opiskelemaan ja turvaamaan työvoimantarpeemme. Kirsti Koskihaka hallintojohtaja 3

4 Tullin kanssa tehtiin MOU-sopimus DFDS Transport ja DFDS Transport (Finland) solmivat lokakuussa tullin kanssa MOU-yhteistyösopimuksen (Memorandum of Understanding). Sopimus merkitsee yhteistoiminnan tehostamista tullirikosten estämiseksi erityisesti talousrikollisuuden alalla. MOU-yhteistyö perustuu Maailman tullijärjestön, WCO:n, tekemään aloitteeseen tullihallintojen ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyöstä. Aloitteen taustana on ajatus, että yhdistämällä tullihallintojen ja elinkeinoelämän edustajien tietoja, osaamista ja kontakteja, voidaan paremmin lisätä osapuolten tietoutta kuljetusketjujen riskitekijöistä ja näin torjua tullirikollisuutta. MOU-sopimukset liittyvät myös EU:n laajentumisstrategiaan. Kun tullausilmoitukset hävisivät EU:n sisäisestä kaupasta, tarvittiin uusia keinoja saada tietoa maahan tulevasta tavarasta. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on tietojen saannissa oleellista, johtaja Juha Niskanen Tullin valvontaosastosta sanoo. Yhteistyöllä tähdätään ensisijaisesti huumausaineiden ja kalliisti verotettujen tuotteiden luvattoman tuonnin ehkäisyyn. Suomen valtion arvellaankin menettäneen vuosittain kymmeniä miljoonia euroja laittoman maahantuonnin seurauksena. Volyymiltaan suurin salakuljetettava artikkeli on tupakka, jota vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana takavarikoitiin yli 30 miljoonaa kappaletta. Kuulustelujen perusteella sitä tiedetään salakuljetetun maahan yli 100 miljoonaa kappaletta. Suomalaisyritysten kanssa solmittuja MOU-sopimuksia on tällä hetkellä noin 30. Tavoitteena on tehdä sopimus noin 50 yrityksen kanssa. Tilanne kuitenkin elää, koska syntyy myös uusia yrityksiä, tulliylitarkastaja Tiina Nuutinen kertoo. Suomi on MOU-yhteistyön edelläkävijä. MOU-sopimusta allekirjoittamassa alarivissä vasemmalta: DFDS Transportin toimitusjohtaja Dick Bäckström, Eteläisen tullipiirin johtaja Leo Nissinen, Läntisen tullipiirin johtaja Jyrki Linna ja DFDS Transport (Finlandin) toimitusjohtaja Kim Ceder. Ylärivissä vasemmalta DFDS Transportin varatoimitusjohtaja Hannu Kaila, Tullihallituksen johtaja Juha Niskanen, Tullihallituksen ylitarkastaja Tiina Nuutinen sekä Maatullin päällikkö Paula Larme. Jatkuvaa valveilla oloa Suomi on MOU-yhteistyön edelläkävijä. Ainoana maana Suomen tulli on tehnyt yhteistyösopimuksen myös Vakuutusyhtiöiden keskusliiton kanssa. Suomella on myös suhteellisesti ottaen eniten MOU-koulutuspäiviä. Niissä on käynyt jo tuhansia työntekijöitä, mikä on myös merkittävä rahallinen panostus. MOU-yhteistyö ei vaadi DFDS Transportilta olennaisia muutoksia toimintaan. Tietojärjestelmiä integroidaan parhaillaan, ja Tulli kouluttaa välittömästi ulkomaankuljetusten kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. Lukumääräisesti koulutus koskee muutamia kymmeniä työntekijöitä. Yhteistyön kulmakivenä on, että me tunnemme asiakkaamme ja heidän ulkomailta tulevat tavaransa. Toimintatapoja meidän ei tarvitse muuttaa, ainoastaan noteerata poikkeamia. Vaaditaan jatkuvaa valveilla oloa, varatoimitusjohtaja Hannu Kaila DFDS Transportista sanoo. Kailan mukaan valvonnan kärki on satunnaisissa asiakkaissa, joiden toimeksiannot ovat poikkeavia. Jos esimerkiksi joku haluaa saada tavaransa pikaisesti tullatuksi ja maksaa käteisellä, pitäisi hälytyskellojen soida. MOU-yhteistyö ei tuo yrityksille suoranaista taloudellista etua, mutta kyse on moraalista ja yhteiskuntavastuun kantamisesta. DFDS Transportissa katsotaankin kyseessä olevan kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, sillä menetetyt verotulot haittaavat myös yritysten toimintaedellytyksiä. Varsinkin huumesalakuljetuksen ehkäiseminen on myös ihmisistä välittämistä. 4

5 Tullin kumppanuusasiakkuus syventää asiakkuussuhdetta Kumppanuusasiakkuus on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa ulkomaankaupan sujuvuutta ja oikeellisuutta. Kumppanuusasiakkaiden kanssa rakennettavassa yhteistoimintamallissa yritykselle tarjotaan myös tullimenettelyihin liittyviä helpotuksia ja tarkennetaan yrityksen tarpeita vastaava tullipalvelujen kokonaisuus. Kumppanuusasiakkuus on toimintatapa, jossa Tulli panostaa asiakkaiden tarvitsemiin palveluihin kokonaisuutena. Siinä kartoitetaan yrityksen tulliasioiden hoito, osana yrityksen logistisia prosesseja. Kumppanuusasiakas panostaa tulliasioinnin laatuun kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä tulliasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että tulliasiointi hoituu kerralla oikein. Kumppanuusasiakkuus on tarkoitettu Tullin asiakkaille, jotka käyttävät tullipalveluja jatkuvasti ja joilla on sekä tarvetta että halua tulliasioinnin kehittämiseen Tullin kanssa. Kumppanuusohjelman aloittamisen edellytyksenä on mm. sähköinen asiointi ja tulli-ilmoitusten oikeellisuus. Tullin niin halutessa, on myös sitoutuminen tullirikostorjunnan MOU-yhteistyöhön yksi kumppanuusasiakkuuden edellytys. Kumppanuusohjelmaan on ilmoittautunut lähes 40 yritystä. Ensimmäiset yhteistyöohjelmat käynnistettiin syksyllä, ja seuraavat ohjelmat käynnistyvät Kumppanuusohjelma on yrityksille keino rakentaa imagoaan positiivisesti. Tänä vuonna Tulli on tehnyt historiansa suurimmat huumetakavarikot. Näistä yksistään heroiinin katukauppa-arvo olisi ylittänyt 20 miljoonaa euroa, ylitarkastaja Tiina Nuutinen sanoo. Tavaran vapaa liikkuvuus sisärajojen yli EU:ssa ei koske laitonta tavaraa. Niiden valvomiseen voidaan kohdistaa samoja toimenpiteitä kuin ulkorajoilla, johtaja Juha Niskanen muistuttaa. tammikuussa. Myös DFDS Transport on ilmoittanut halukkuutensa kumppanuusohjelmaan. Kumppanuusohjelman aikana käydään läpi yritysten tulliasiointiin liittyviä toimintaprosesseja ja arvioidaan niihin liittyviä riskitekijöitä. Riskienhallintaa varten määritetään yhteisesti toimenpiteitä yrityksen omavalvonnalle. Kumppanuusohjelmaan ilmoittautuneet yritykset ovat suuria ja hyvämaineisia ja niiden tullirikostorjunnallinen yhteistyöhalukkuus on ilmeistä. Ne ovat tarkkoja myös julkisesta imagostaan ja tämä on yksi keino rakentaa sitä positiivisesti, ylitarkastaja Tiina Nuutinen Tullihallituksesta sanoo. Lisätietoja: yritykset > Tullin kumppanuusohjelma 5

6 Veroton varasto tehostaa viinin virtaa Ulkomailta tuodut viinit, erikoisoluet ja siiderit virtaavat markkinoille joustavasti DFDS Transport Solutionsin verottoman varaston kautta. Eteläisen tullipiirin pääkäyttäjä Mikko Siljander kuvantulkintatyöpisteessä läpivalaisukuvia tutkimassa. Laadukkaat viinit, erikoisoluet ja -siiderit kulkevat käsi kädessä hyvän ruoan ja pikkusyötävän kanssa, myös elintarvikelogistiikassa. Ulkomaisten alkoholijuomien matka kuluttajien luo alkaakin yhä useammin DFDS Transport Solutions Oy:n verottoman varaston kautta. Palvelua käyttää jo si merkittävää alan toimijaa. Veroton varasto täydentää luontevasti elintarvikelogistiikkakeskuksen toimintaa, sillä asiakkaidemme yhteistyökumppa- nit ovat meille tuttuja kakja pitkälti samoja kuin keskuksen muussakin tavaravirrassa. Lisäksi, kun kyse on tuotteesta, jonka kysynnässä on selviä sesonkiluonteisia piikkejä, maahantuoja hyötyy joustavasta tila- ja palveluratkaisustamme, toimitusjohtaja Esko Kaasi- la sanoo. Erityinen tarkkuus tarpeen Asiantunteva palvelu on paikallaan myös erityistä tarkkuutta edellyttävässä varastokirjanpidossa. Valmisteverottomina varastoitavat tuotteet tulee säädösten mukaan varastoida omistajakohtaisesti. Samaa erittelyä vaaditaan vastaanotettujen, varastoitujen ja lähetettyjen tuote-erien dokumentoinnissa. Siihen poh- Pienin yksikkö voi joskus olla jopa yksi pullo. jautuvat sekä kuukausittainen veroilmoitus että juoma- ja pakkausverojen tilitys, joista Tullihallituksen valtuuttama varastonpitäjä tässä tapauksessa huolehtii asiakkaansa puolesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirjanpidon tulee olla aukotonta. Se edellyttää kehittynyttä tietojärjestelmää, sähköistä tiedonsiirtoa ja huolellista henki- löstöä. Osa tavarasta kiertää hyvinkin nopeasti, mutta lähetystä kerättäessä ei suinkaan aina liikutella lavoja vaan pienin yksikkö voi joskus olla jopa yksi pullo. Tämä tarkoittaa, että varastotilan ohella käytettävissä on oltava riittävästi käsittelytilaa, Kaasila muistuttaa. Oma haasteensa on sekin, että suomalaisten juomamieltymykset ovat entistä monipuolisempia. Se näkyy sekä varastossa että kirjanpidossa tuotenimien laajana kirjona. Teemme tästä kaikesta asiakkaalle kompaktin paketin, Kaasila lupaa ja liittää pakettiin myös henkilökohtaisen, luotettavuuteen ja turvallisuuteen panostavan palvelun. Toiminnan laatu on isossa talossa monen osaajan yhteistyötä, mutta kumppanikseen asiakas saa aina yrityskohtaisen yhteyshenkilön. Liikkuvat läpivalaisulaitteet on tarkoitettu suljettujen lastien, kuten rekka-autojen ja konttien nopeaan ja tarkkaan tutkimiseen. Valvonnassa laitteella saadaan tehokkaasti todettua mahdolliset kätköt ja lastin eroavaisuudet kuljetusasiakirjoihin verrattaessa. Liikuteltava läpivalaisulaite on hankittu Eteläiseen ja Itäiseen tullipiirin. Niiden toimittaja on kiinalainen Nuchtech Company Limited. Yhden laitteen hinta pyörii 2 miljoonan euron tietämissä. Laitteen on laskettu maksavan itsensä takaisin jo parissa vuodessa salakuljetettujen tavaroiden takavarikoiden ja vältettyjen verojen määrässä laskettuna. Kuvan tarkan hallinnan oppimiseen menee oma aikansa. Se on prosessi, joka kehittyy jatkuvasti ja vaatii tarkkaa silmää, Eteläisen tullipiirin vastaava pääkäyttäjä Mikko Siljander kertoo. Läpivalaisuyksikkö on rakennettu kuorma-autoalustalle, joten sen liikkuvuus vastaa normaalia ajoneuvoa. Läpivalaisun röntgensäteily tuotetaan lineaarikiihdyttimellä. Läpivalaisutunnelin korkeus on 4,7 m ja leveys 3,5 m. Kuvattava kohde pysyy paikallaan ja läpivalaisuyksikkö liikkuu. Kuvantulkintatyöpisteet sijaitsevat läpivalaisuajoneuvon operaattorihuoneessa. Laite on toimintakunnossa puolessa tunnissa. 25 metriä pitkän mo- 6

7 Läpivalaisukuvaa voi tulkita monin eri värisävyin. Liikkuvat läpi- valaisulaitteet tehostavat Tullin tarkastuksia Liikkuvat läpivalaisulaitteet ovat Tullin uusin ase laittoman maahantuonnin ja viennin torjumiseksi. Toistaiseksi niitä on hankittu kaksi ja kolmannesta siirrettävästä on tarjouskilpailu menossa. Lisäksi Vaalimaalla on käytössä kiinteä läpivalaisulaite. duulirekan läpivalaisu kestää noin kaksi minuuttia. Kuvantulkintaan menee muutamasta minuutista puoleen tuntiin. Kuvantulkinta-aika huomioiden tunnissa ehditään läpivalaista 7 10 yksikköä. Lokakuuhun mennessä olimme tehneet tällä yksiköllä 1700 läpivalaisua eri puolilla Eteläistä ja Läntistä tullipiiriä. Tänä vuonna läpivalaisemme hieman yli 2000 kohdetta, kun jatkossa tulemme pääsemään huomattavasti suurempaan määrään, Mikko Siljander laskee. Jos lastista tai auton rakenteista löytyy jotain epäilyttävää, tehdään fyysinen tarkastus. Muualla Euroopassa fyysinen tarkastus on tehty 3 7 prosenttiin läpivalaistuista yksiköistä. Läpivalaistuksen etuna on tarkastukseen valinnan volyymin lisääminen siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa tavaraliikenteen sujuvuudelle. Liikkuvan yksikön etuna on myös yllätyksellisyys, sillä laite voidaan periaatteessa kuljettaa minne vain. Läpivalaisulaitteet ovat periaatteessa käytössä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Niiden ansiosta on jo tehty merkittäviä takavarikkoja ja paljastettu huumeliigoja. Laitteella pystytään valvomaan myös autojen kuntoisuutta ja asianmukaisia sidontoja, Siljander painottaa. Liikkuvan läpivalaisukaluston toiminta: Kuvattava kohde pysyy paikallaan ja läpivalaisuyksikkö liikkuu. Läpivalaisuyksikön ohjaamossa ei tarvita läpivalaisun aikana kuljettajaa, sillä läpivalaisuliike tapahtuu auton takapyöriä vasten painautuvilla ja sähkömoottorilla toimivilla kitkapyörillä. 7

8 EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtaja Ilkka Laitinen: Viranomaisyhteistyö on rajavalvonnan kulmakivi EU:n uuden rajaturvallisuusviraston pääjohtajaksi toukokuussa nimitetyn eversti Ilkka Laitisen mukaan ihmisten salakuljetukset ja terrorismin uhka asettavat suurimmat haasteet EU:n ulkorajojen valvonnalle. Minkälaisia ovat EU:n rajaturvallisuuden suurimmat riskit nyt ja tulevaisuudessa ja miten näiden riskien torjuntaan on varauduttu? Laiton maahanmuutto ja kaikki sen ilmenemismuodot, erityisesti järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen junailemat ihmisten salakuljetukset sekä terrorismin uhka asettavat EU:lle suuret haasteet. Tätä uhkaa torjumaan perustettiin keväällä Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto (Frontex), joka sijaitsee Puolassa. Sen tehtävänä on jäsenvaltioiden välisen operatiivisen rajavalvontayhteistyön kehittäminen ja koordinointi, riskianalyysien laatiminen, lainsäädännön kehittäminen, yhteisen koulutussuunnitelman täytäntöönpanon ja tutkimustoiminnan seuranta, asiantuntijayhteistyön tukeminen poikkeustilanteissa sekä jäsenmaissa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisoperaatioiden koordinointi. Kuinka hyvin viranomaisyhteistyö mielestänne sujuu EU:ssa ja mitkä ovat sen keskeisimmät kehityskohteet? Rajavalvonnassa oleellisinta on yhteistyö eri viranomaisten, kuten rajavartiolaitosten, poliisin ja Tullin välillä. Kehitystä onkin jo tapahtunut, mutta keskinäistä yhteistyötä tulee edelleen kehittää niin kansallisella tasolla kuin koko EU:ssa. Mitkä asiat haluatte laittaa kuntoon nyt alkavalla toimikaudellanne? Haluaisin kehittää ja koordinoida järjestelmällistä ja hyvin johdettua yhteistyötä ja poistaa korruption. Miten todennäköistä on, että EU-maiden rajaturvallisuudesta ei tulevaisuudessa vastaisikaan jäsenvaltio itse? Ulkorajojen valvonta kuuluu jäsenvaltioille itselleen. Frontexin tehtävä on koordinoida ja tukea jäsenvaltioiden toimintaa ja yhteistyötä. En halua spekuloida mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa. Kuinka hyvät ovat Suomen resurssit valvoa omia rajojaan? Yleinen mielipide on, että Suomen rajavalvonta on korkealla tasolla. Tullaanko nykyisiä käytäntöjä muuttamaan EU:n rajavalvonnassa? EU:n rajavalvonnan perusteet pohjautuvat Schengenin sopimukseen. Mitään merkittäviä muutoksia säännöstöihin ja rajavalvonnan käytäntöihin ei ole odotettavissa. Kuinka tarpeellista on sisärajojen valvonta? Schengenin sopimuksen perusperiaatteena on tarkastusten poistaminen sisärajoilta. Minkälaisia turvallisuusriskejä rajavalvonnan kannalta liittyy ammattimaiseen tavarankuljetukseen? Frontexin tehtävänä ei ole valvoa ja koordinoida tullivalvonnan alaisuudessa olevien tavaroiden kuljetuksia. Frontex tulee kuitenkin työskentelemään kaikin tavoin edistääkseen viranomaisyhteistyötä, jolla ulkorajojen valvontaa voidaan kehittää. Ammattimaisen rahtiliikenteen hyväksikäyttö ihmisten salakuljetuksessa on valvonnassa kuitenkin otettava huomioon. Tämä ammattimaiseen rikollisuuteen kytkeytyvä säännöllinen ilmiö on huomioitava kaikkien kansallisten viranomaisten toimissa. 8

9 Teemana Öljyntuotanto uhkaa hiipua jo lähivuosina Uusien öljylähteiden löytäminen ja niiden hyödyntäminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Mitä keskeisemmässä osassa öljy on globaalissa taloudessa, sen haavoittuvampi maailma on. Öljyn hinta on yli kaksinkertaistunut vuodes - ta 2004, korkeimmillaan se oli jo yli 70 dollaria tynnyriltä. Helposti hyödynnettävät öljylähteet ovat hiipumassa ja vuosisadan kestänyt halvan öljyn aikakausi näyttää päättyneen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2004 maailmalla kulutettiin keskimäärin 82,5 miljoonaa tynnyriä öljyä joka päivä (30 miljardia tynnyriä vuodessa). Kulutus on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. IEA on nostanut kulutusennustettaan tänä vuonna jo useasti. Aiemmin se arveli kulutuksen kasvavan 10 prosenttia vielä vuoteen 2010 mennessä, nyt se arvelee saman kasvun tapahtuvan jo vuoden loppuun mennessä. Kulutuksen kasvun suurin aiheuttaja on Kiina. Sen öljyn tarve on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja tänään se on jo maailman toiseksi suurin öljyn kuluttaja Yhdysvaltojen jälkeen. Nykytasostaan Kiinan öljyn kulutuksen arvioidaan vielä kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodessa. Noin puolet tämän vuoden uudesta öljynkulutuksesta tapahtuu Kiinassa. Kiinalaiset itse arvioivat 300 miljoonan kiinalaisen muuttavan kaupunkeihin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tähän tarvitaan valtava määrä asuntoja, teitä, tehtaita ja öljyä. Sama ilmiö tapahtuu muuallakin, kun maanviljelijät ja omavaraistaloudessa elävät muuttavat kaupunkeihin ja lehmät muuttuvat peltilehmiksi. Tuotantohuippu on jo saavutettu Maailman öljy- ja kaasulähteistä merkittävän osan arvellaan saavuttaneen tuotantohuippunsa. Lähteiden ehtyessä tuotanto laskee, ja supistuva tuotanto nostaa luonnollisesti hintoja. Öljynviejäjärjestö OPEC, johon kuuluvat suurimmat öljyntuottajamaat, väittää öljyvaroja olevan 900 miljardia tynnyriä ja vapaata tuotantokapasiteettia 2 miljoonaa tynnyriä päivässä. Vuonna 1983 OPECissa otettiin käyttöön uusi kiintiökäytäntö. Jokaisen maan tuotanto sidottiin sen olemassa oleviin öljyreserveihin. Mitä enemmän öljyä sanotaan olevan, sitä enemmän sitä saa pumpata. Tämän järjestelmän mukaan kenenkään edun mukaista ei ole ilmoittaa öljyvarantojen supistumisesta. Opecin tuotantokatto on tällä hetkellä 28 miljoonaa tynnyriä päivässä. Öljyministerien mukaan lisämäärälle raakaöljyä ei ole kysyntää, sillä kuluttajamaiden jalostamot eivät toimi täydellä kapasiteetilla muun muassa Yhdysvaltoja koetelleiden hirmumyrskyjen vuoksi. 9

10 Shellin arvion mukaan noin 60 prosenttia maailman öljyvaroista on OPEC in ulkopuolella ja nämä varannot saavuttavat huippunsa vuosikymmenessä. Huippu tarkoittaa ajankohtaa, jolloin tuotantoa ei voi enää lisätä, vaikka pumpattaisiin kuinka. Exxon on omassa arviossaan vielä tylympi: huippu saavutetaan jo viidessä vuodessa. Ratkaisuja etsitään Öljyn hinnan nousu ja teknologian kehittyminen ovat rohkaisseet öljy-yhtiöitä etsimään öljyä yhä syvemmältä. Tämä ei kuitenkaan ole halpaa, sillä porausalustan rakentaminen maksaa helposti yli miljardi dollaria. IEA:n ennusteen mukaan öljy- ja kaasuteollisuus tulee käyttämään kuusi miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä öljyntuotantoon ja tutkimukseen. Uusien esiintymien löytöhuippu oli jo luvulla. Lasku on siitä asti ollut tasaista ja viime vuonna uusia esiintymiä löydettiin vähemmän kuin vuonna Shellin ennusteen mukaan uusia esiintymiä ei juurikaan enää löydetä ja jos löydetään, ne ovat hyvin pieniä. Kun maailman öljynkulutus lähentelee 30 miljardia tynnyriä vuodessa, uusia esiintymiä on viime vuosina löydetty keskimäärin vain 7,4 miljardia tynnyriä. Hurjimmissa arvioissa öljyn kysynnän arvellaan ylittävän tuotantokapasiteetin jo tulevana talvena. IEA:n arvion mukaan öljyn tuotantohuippu saavutetaan , Lon- toon Energiainstituutin mukaan jo Hurjimmissa arvioissa kysynnän arvellaan ylittävän tuotantokapasiteetin jo tulevana talvena. Kun huippu on saavutettu, tuotannon arvellaan hiipuvan 2 7 prosenttia vuodessa. Todellista tahtia ei tiedä kukaan, mutta esimerkiksi Pohjanmerellä tuotantohuippu saavutettiin vuonna 1999 ja sen jälkeen tuotanto on laskenut vuosittain lähes 10 prosenttia. Investointipankki Goldman Sachsin mukaan öljymarkkinat ovat saavuttaneet piikin, jossa tynnyrin hinta voi vinkin nousta yli sadan dollarin. hy- Teknologia on kehittynyt parissakymmenessä vuodessa onneksi niin, että maailmantalous on vähemmän riippuvainen öljystä. Vuonna 1973 esimerkiksi Suomessa 60 prosenttia energiasta tuotettiin öljyl- lä. Nykyisin öljyn osuus energiantuotannosta on vain 25 prosenttia. Öljyn äkkiloppu muuttaisi maailman KOSKA ÖLJYÄ ON OLLUT riittävästi saatavilla, perustuu nykyteknologia hyvin pitkälle sen eri jalostusmuotoihin. Vaihtoehtojakin on, mutta niitä ei vielä ole pystytty tehokkaasti hyödyntämään. Öljyn loppuessa myös nykyisten tottumustemme loppu voi olla lähempänä kuin luulemmekaan. Kallis öljy on jo nyt hidastanut työpaikkojen siirtymistä halvemman kustannustason maihin. Esimerkiksi Fujitsu Siemensin varapuheenjohtaja Satorau Hayashi kertoi lokakuussa Suomen vierailullaan, että yhtiö ei suunnittele tuotannon siirtämistä Saksasta halvemman kustannustason maihin. Perusteluinaan hän totesi, että korkea öljyn hinta on nostanut liiaksi logistiikan kustannuksia. Hurjimpien visioiden mukaan öljypulan todella iskiessä useat elinkeinoalat joutuvat lopettamaan toimintansa, näistä ensimmäisten joukossa matkatoimistot, lentoyhtiöt, lentokoneiden valmistajat ja autotehtaat. Kun liikkuminen ja energia käyvät kohtuuttoman kalliiksi, ihmiset eivät enää aja hypermarkettiin kerran viikossa ja täytä pakastimiaan ruoalla. Paikallinen tuotanto lisääntyy ja varsinkin elintarvikkeita aletaan taas myydä lähempänä alkutuotantopaikkaa. Eläminen, työnteko ja lasten koulunkäynti tapahtuvat samassa paikassa ja autoa käytetään mahdollisimman vähän. Yhdysvallat tuo yhä enemmän öljyä velkarahalla. Jos vaihtotaseen vajeen pääasiallinen rahoittaja Aasia vetää töpselin irti, dollari romahtaa. Pankit seuraavat perässä. Suurkaupungit näivettyvät eikä niiden ruoka- ym. huoltoa pystytä järjestämään ihmiset pakenevat maalle. 10

11 EU panostaa uusiutuviin energialähteisiin EU:N ENERGIA- ja ympäristöpolitiikan tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen. Tärkein uusiutuva energiavara on biomassa, jota voidaan käyttää niin sähkön ja lämmön tuotannossa kuin liikenteen polttoaineena. Useimpia biopolttoaineita al ko holeja, biodieseliä ja biokaasua voidaan käyttää joko polttoainekomponenttina tai polttoaineena sellaisenaan. Laajimmillaan polttoainelaatujen tulisi soveltua koko ajoneuvokalustoon. Biopolttoaineiden tulee täyttää EU:n liikennepolttoaineiden normit ja direktiivit, mistä seuraa selkeitä rajoitteita niiden käytölle. Suomessa öljytuotteista runsas 40% käytetään liikenteessä. Tieliikenteessä ei toistaiseksi käytetä tilastollisesti merkittäviä määriä muita energialähteitä kuin bensiini ja dieselöljy. Näitä korvaavia energialähteitä ovat mm. maakaasu, biokaasu, vety, biodiesel, sähkö ja etanoli. Nykyiset biopolttoainevaihtoehdot eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia ilman viranomaisten tukitoimenpiteitä, Ruotsi haluaa irti öljystä RUOTSI PYRKII luopumaan ensimmäisenä valtiona maailmassa öljyn käytöstä vuoteen 2020 mennessä, Ruotsin yhteiskuntarakenneministeri Mona Sahlin kirjoittaa Dagens Nyheter -lehdessä. Sahlinin mukaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen toisi maalle selviä etuja, kun se ei altistuisi mm. öljyn hinnanmuutoksille kuten nykyään. Tavoitteeseen pääsyä tuettaisiin veronalennuksilla ja panostuksilla uusiutuviin energiavaroihin sekä tutkimukseen. Uusiutumaton energialähde: Energialähde, jota ei luonnossa valmistu jatkuvasti lisää. Näitä ovat esimerkiksi öljy ja kivihiili. Uusiutuva energialähde: Energialähde, jota syntyy luonnossa jatkuvasti lisää tai joka kiertää luonnossa, esimerkiksi puu ja vesi. Bioenergia: Bioenergia on uusiutuvista kasveista saatavaa energiaa. Sitä saadaan esimerkiksi peltokasveista, metsien hakkuutähteistä sekä biokaasusta. etenkin verotukea. EU:n biopolttoainedirektiivi edellyttää biopolttoaineille vuonna 2010 tavoitteeksi 5,75 prosentin osuutta (energiana) tieliikennekäyttöön myydyistä polttoaineista. Nykyisiä kaupallisia peltopohjaisia tuotteita edullisemmin voisi valmistaa puu- ja jätepohjaisista biomassavaroista joko nestemäisiä biopolttoaineita tai biokaasuja. Uusia tuotantotekniikoita kehitetään useissa maissa, ja ensimmäiset koetehtaat ja demonstrointihankkeet käynnistyvät lähivuosina. Biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet on arvioitu suuremmaksi kuin tuotantomahdollisuudet kotimaisiin raaka-aineisiin perustuen. Liikenteen biopolttoaineiden maksimiosuus voisi VTT:n skenaarioiden mukaan Suomessa olla kotimaisista raaka-aineista tuotettuna 3 % vuonna 2010 ja maakaasun 0,5 % tieliikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Suomessa pohditaan energiavaihtoehtoja EU-TAVOITTEIDEN mukaan biopolttoaineiden osuuden liikenteessä pitäisi olla jo tänä vuonna kaksi prosenttia, mutta Suomessa osuus on vain prosentin luokkaa. Suomessa ei olla panostettu biopolttoaineiden tuottamiseen eikä siihen liittyvään tekniikkaan. Ruotsissa ja monissa muissa Euroopan maissa biopolttoaineiden käytöltä on poistettu valmistevero, kun taas Suomessa niillä on korkeampi vero kuin fossiilisilla. Suomen hallitus on kui tenkin ilmoittanut EU:n komissiolle suhtautu vansa vakavasti biopolttoaineiden lisäämiseen liikenteessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan esitystä siitä, miten bionesteiden osuutta voidaan nostaa lähemmäs EU:n asettamaa tavoitetta, joka on 5,75 % vuonna Tavoitteet täsmennetään hallituksen energiaja ilmastostrategiassa, jonka oli määrä valmistua tämän lehden ollessa painossa. Sen keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen pitäminen kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa. Tämä merkitsee fossiilisten polttoaineiden osuuden vähentämistä. Suomen energiapolitiikka perustuu energiankäytön tehostamiseen ja monipuolisuuden turvaamiseen, jossa uusiutuvat energialähteet ovat keskeinen osa monipuolisuutta. Uusia öljyn hintaan vaikuttavia energiapoliittisia avauksia tai toimia ei kuitenkaan liene odotettavissa, teollisuusneuvos Arto Lepistö kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolta selvittää. Öljyn riittävyyden ja tulevan hinnan arvioinnissa KTM luottaa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n analyyseihin. 11

12 Öljynjalostuksen tuotteet Energiaa verotetaan raskaasti Suomen valtio saa vuosittain lähes 3 miljardia euroa energiasta kannettavina valmisteveroina. Tämä on noin 9 prosenttia kaikista verotuloista. Nykyinen energiaverojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta Energiaveroa kannetaan liikenne- ja lämmityspolttoaineista sekä sähköstä. Energiaveron lisäksi energiatuotteista kannetaan huoltovarmuusmaksu, jonka tarkoituksena on turvata väestön toimeentulo kriisioloissa. Energia vero jakautuu perusveroon ja li sä veroon. Perusveroa kannetaan ainoastaan öljytuotteista. Bensiinin ja Polttonesteiden veronmuodostus dieselöljyn perusvero on porrastettu niiden laadun ja ympäristöominaisuuksien mukaan. Lisäveroa kannetaan öljytuotteista ja lisäksi myös muista fossiilisista polttoaineista ja sähköstä. Polttoaineiden lisävero mää räytyy niiden hiilisisällön perusteella. Polt toaineiden lisäveroa maksetaan 18,05 euroa hiilidioksiditonnilta. Poikkeuksen muodostavat maakaasu, jolla on 50 prosentin alennus lisäverosta, sekä turve, jonka vero ei perustu hiilisisältöön. Energiatuotteita koskeva minimiverodirektiivi astui EU:ssa voimaan vuoden 2004 alusta. Tuote Perusvero Lisävero Yhteensä Huoltovarmuusmaksu Moottoribensiini, c/l - reformuloitu 53,85 4,23 58,08 0,68 rikitön - muu laatu 56,5 4,23 60,73 0,68 Dieselöljy, c/l - rikitön 26,83 4,76 31,59 0,35 - muu laatu 29,48 4,76 34,24 0,35 Kevyt polttoöljy, c/l 1,93 4,78 6,71 0,35 Raskas polttoöljy, c/kg 5,68 5,68 0,28 Maakaasu, c/m 3 (0 C) 1,82 1,82 0,084 Moottoribensiini, käytetään sähköisellä sytytysjärjestelmällä varustettujen moottoreiden polttoaineena mm. autoissa ja veneissä. Maailman tuotannosta 45,7 % käytetään moottoribensiinin tuotantoon. Dieselöljy on dieselmoottoreiden polttoaine, jota käyttävät yleisesti tieliikenteen raskaammat kulkuneuvot sekä dieselhenkilöautot. Kevyt polttoöljy on lämmityspolttoaine. Raskas polttoöljy on teollisuuden ja lämpölaitosten energialähde. Sitä käytetään myös laivoissa. Lentopetroli, käytetään lentokoneiden suihkuturbiinien polttoaineena. Nestekaasu on raakaöljyn helpoimmin haihtuva osa. Käytetään metalli- ja paperiteollisuudessa ja pullotetaan myös pienkäyttäjiä varten. Bitumi on raakaöljyn tislauksen raskain jae. Bitumia käytetään pääasiassa teiden päällystyksessä asfaltin ja öljysoran osana sekä kateaineena. Pienmoottoribensiini on erikoisbensiini mm. moottori- ja raivaussahoihin, puutarhatraktoreihin, ruohonleikkureihin sekä moottorikelkkoihin ja veneisiin. Kilpabensiini on moottoriurheiluun tarkoitettu erikoisbensiini. Liuotin on yleisnimi suurelle joukolle kemiallisesti hyvin erilaisia raaka-, apu- ja puhdistusaineita. Liuottimia käytetään mm. maaliteollisuuden raaka-aineina ja puhdistusaineina. Teollisuusbensiinit ovat öljynjalostuksessa syntyviä välituotteita, joita käytetään mm. eteenin, propeenin ja petrokemian teollisuuden raakaaineina. Perusöljyt ovat raakaöljystä valmistettuja perinteisiä mineraaliperusöljyjä sekä kemiallisen prosessin tai synteesin avulla valmistettuja synteettisiä ja täyssynteettisiä nesteitä. Voiteluaineet ovat pitkälle jalostettuja öljy- ja kemianteollisuuden tuotteita. Voiteluaine on perusöljyn ja sen ominaisuuksia parantavien lisäaineiden seos. 12

13 Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja Antero Lahtinen: Polttoaine-ekonomia on lentorahdille tärkeää Vaikka öljyn hintakehitys onkin viime aikoina ollut aleneva, olemme yhä merkittävästi korkeammalla tasolla kuin kolme vuotta sitten. Sen vuoksi myös lentokaluston polttoaine-ekonomia on tärkeä tekijä rahdin kokonaiskustannuksia laskettaessa, muistuttaa Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja Antero Lahtinen Cargo Newsin haastattelussa. Minkälaisia vaikutuksia kohonneilla polttoainekustannuksilla on ollut Finnair Cargon toimintaan? Polttoainekustannukset nykyisellä tasollaan ovat koko toimialan kannattavuusongelma. Emme ole saaneet katettua kohonneita kustannuksia muilta alueilta tulleilla säästöillä. Osa polttoainekustannuksista on siirtynyt kuljetusmaksuihin ja sitä kautta ne ovat lisänneet tavaroiden ja rahdin kuljetusten kokonaiskustannuksia. Kuinka paljon lentopetrolin hinnan pitäisi nousta, jotta ilmaan ei kannattaisi nousta? Mielestäni ei ole olemassa tarkasti määriteltyä kipurajaa, asia on nähtävä kokonaisuutena. Kohonnut öljyn hinta viimeisen kolmen vuoden aikana leikkaa kotitalouksien ostovoimaa; energialaskut ovat korkeammat, auton tankkaaminen maksaa enemmän ja myös välilliset kustannuspaineet tuotantoja jakelukustannusten nousun myötä ovat siirtyneet osittain tuotanto- ja jälleenmyyntihintoihin. Tämä luo paineita nousevalle inflaatiolle ja sitä kautta kansalliset vaikutukset ovat haitallisia pitemmällä aikavälillä. Polttoainekustannukset nykyisellä tasollaan ovat koko toimialan kannattavuusongelma. Mikä on veron osuus lentopetrolin hinnasta? Lentopetroli Suomessa ja Euroopassa on veroton. Onko lentopetrolille olemassa tai kehitteillä vaihtoehtoja? Vaihtoehtoja ei ole polttoaineen osalta. Luonnollisesti uudet tehokkaammat konetyypit, joiden polttoaine-ekonomia ja suoritustasot ovat tehokkaampia auttavat toimintakulujen osalta. Seuraavan sukupolven laajarunkoiset matkustajakoneet kuluttavat noin 20 prosenttia vähemmän polttoainetta nykyiseen kalustoon verrattuna. Ymmärtääkö asiakaskuntanne kohonneita kustannuksia ja onko niitä saatu siirrettyä hintoihin? Asiakkaitamme ovat pääsääntöisesti huolintaliikkeet. Alan ammattilaisina he tuntevat tilanteen hyvin, onhan tilanne sama myös muille kuljetusmuodoille. Kohonneista kustannuksista ei luonnollisesti kukaan ilahdu, mutta tämän tosiasian kanssa on totuttu elämään. Kohonneita kustannuksia on osittain siirretty lentorahtihintoihin erimuotoisten polttoainelisämaksujen muodossa. Kuinka kauan uskotte lentorahtiliikenteen kasvavan? Useat ennusteet seuraavalle vuodelle indikoivat lentorahdin kasvavan. Erityisiä kasvualueita ovat Kiinan sisäinen lentorahtiliikenne sekä Aasian ja Euroopan välinen liikenne. Kyse ei ole niinkään kokonaismarkkinoiden kasvusta vaan siitä, miten pystyä kannattavasti toimimaan olosuhteissa, joissa eri kustannusrakenteella operoivia lentoyhtiöitä on useita. Öljyn hinnan näen mahdollisesti kasvua rajaavana seikkana. 13

14 UPK:n toimitusjohtaja Rainer Ahlamaa: Dieselvero pitäisi poistaa ammattiliikenteeltä Kysyimme Uudenmaan Pikakuljetuksen toimitusjohtaja Rainer Ahlamaalta öljyn hinnan vaikutuksista kuljetusliikkeen toimintaan. Minkälaisia vaikutuksia kohonneilla polttoainekustannuksilla on ollut toimintaanne? Polttoainekustannukset ovat nousseet rajusti, kolmessa vuodessa noin 50 %, ja se on heikentänyt kannattavuutta. Missä tulee kipuraja vastaan? Jos kohonneet kustannukset jäisivät täysin kuljetusliikkeen maksettavaksi, niin nykyhinnalla ei kannattaisi ajaa enää metriäkään. Kuinka paljon dieselveroa pitäisi mielestäsi laskea? Dieselvero pitäisi kokonaan poistaa ammattiliikenteeltä. Onko teillä kiinnitetty huomiota taloudellisempaan ajotapaan tai taloudellisempiin reittivaihtoehtoihin? Kyllä on, kouluttamalla ja reittisuunnittelulla. Onko kuorma-autoja saatavana jo vaihtoehtoisilla energiamuodoilla? Jonkinlaisia vaihtoehtoja on, varsinkin kaupunkijakeluliikenteeseen. On vaikea sanoa, koska nämä korvaavat nykykaluston, sillä siihen vaikuttavat niin monet asiat, jotka pitäisi samanaikaisesti saada ratkaistua. Mitä muita vaihtoehtoja UPK:ssa nähdään tulevaisuuden kuljetustarpeiden turvaamiseksi, jos diesel jatkaa hinnan nousuaan? Viranomaisten toimenpiteet ja ratkaisut sekä yleinen kehitys. Kuinka hyvin asiakaskuntanne ymmärtää kohonneita kustannuksia ja onko niitä saatu siirrettyä hintoihin? Asiakaskunta on hyvin valveutunutta ja aikaansa seuraavaa koulutettua henkilöstöä, jotka varmasti tietävät tällaiset kustannusmuutokset ja niiden vaikutukset. Polttoaineen kustannusmuutokset aiheuttavat aina muutoksia asiakashinnoissa. 14

15 Honkanummentiellä juhlittiin avajaisia Honkanummentiellä juhlittiin marraskuussa uuden logistiikkavaraston avajaisia. Novemberfest-teemalla kulkenut ilta tarjosi viihdykettä ja virvokkeita elintarvikkeita unohtamatta, elintarvikevarastossa kun oltiin. Illan solisteina lauloivat Mika Turunen ja Anna Välimäki. Avajaisten herkullisimman session tarjosi kuitenkin imitaattori Jarkko Tamminen, joka toi estradille liudan julkkiksia Kimi Räikkösestä Aira Samuliniin. Estrella Dipmix-kisan voitti Eugenio Dielen Nutricia Baby Oy:stä (oikea tulos ), rukkastikkakisan kolmella tikalla voitti Tapio Hyvönen Gustav Pauligilta tuloksella 25 ja olutfillarin, jossa juotiin tuoppi polkupyörää polkemalla, Tomas Råman IBM:ltä ajalla 9,70 sekuntia. Avajaisia vietetään taas maaliskuussa Tulkintien terminaalin laajennusosan valmistuttua. 15

16 Ajatuksia uudesta vuodesta Kysyimme asiakkailtamme seuraavat uuteen vuoteen liittyvät kysymykset: 1. Mitä odotat ensi vuodelta? 2. Teetkö uuden vuoden lupauksia? 3. Mitä toivoisit ensi vuodelta? Tiina Tenhula, Rocla Oy 1. Odotan, että kaikki sujuisi hyvin ja että tulisi paljon tilauksia. 2. En. 3. Haluaisin erään ystäväni paranevan. Seppo Palmu, Delta Motor Oy 1. Odotan kasvua, ja että hommat menevät eteenpäin ja ylöspäin. 2. En yleensä niitä tee enkä tee nytkään poikkeusta. 3. Terveyttä ja jaksamista vain. Sune Lindberg, Fagerdala Termonova Oy 1. Näyttää siltä, että kasvua olisi jonkun verran. Projekteja on paljon tulossa ja siksi odotan ensi vuodesta positiivisempaa kuin kuluneesta vuodesta. 2. En missään nimessä. 3. Terveenä pysymistä. Kimmo Schubin, FinnWoodFloors, Oy 1. Strategianamme on kasvaa nopeammin kuin muut. Siksi odotan kasvavaa liikevaihtoa ja sitä kautta edelleen hyvää tulosta. 2. Minä teen lupauksia joka päivä ja sirottelen ne ympäri vuotta. 3. Toivon menestystä kaikille. Tapio Hyvönen, Oy Gustav Paulig Ab 1. Kasvua ja toiminnan laajentumista. Vauhtia piisaa. 2. Harkitaan. Ehkä joku tavoite pitää asettaa jollekin urheilusuoritukselle. 3. Kaikille iloa ja terveyttä, jotta jaksavat niin kotona kuin kovassa bisnesmaailmassa. Bo Tallberg, Algol Oy 1. Vähän kasvua varsinkin Venäjällä ja Baltiassa. Siellä tehdään myös muutoksia, jotka tuovat säästöä. 2. Tupakan poltto pitäisi lopettaa, mutta en lupaa. 3. Hyvää terveyttä.

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energia 2012 Energian hinnat 2012, 1. neljännes Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energiaveron korotukset ja raakaöljyn korkeampi hinta nostivat liikennepolttoaineiden hintoja ensimmäisellä

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Energia 2017 Energian hinnat 2016, 4. neljännes Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat kääntyivät selvään nousuun vuoden

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 71 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Moottoribensiinin polttoaineveroa ehdotetaan korotettavaksi

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 1. neljännes Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 3. neljännes Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hintojen pitkään jatkunut lasku tasaantui

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. maaliskuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 Elinkeinoministeri Olli Rehn 24.11.2016 Skenaariotarkastelut strategiassa Perusskenaario Energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisprojektio

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NPA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 1/12 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Meriympäristön suojelua koskeva sääntely Tarvitaan kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 2. neljännes Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät kestävyysjärjestelmät 41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto Esityksen sisältö Mistä on kyse? kestävyys Mitä vaaditaan? Kestävyysjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot