Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa?"

Transkriptio

1 Lääke- ja korvaushoito tupakasta vieroituksen tukena Alueellinen terveyden edistämisen seminaari Juha Mäntymaa Yleislääketieteen el Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa? Riippuvuus - fyysinen - psyykkinen - sosiaalinen Tuottaa rentoutusta ja nautintoa Helpottaa nälän tunnetta Mielialan hoitoa 2

2 Riippuvuuden kuilu Varhaiset kokemukset Vanhempien tupakointi Murkkuikä, jengit, kokeilut Nuorisotrendit, armeija jne. Aikuistuminen tupakka parhaana kaverina Opittu tunteiden purku tupakkaan, stressilääke jne. Työpaikkojen tupakkaporukat, saunaillat jne. Tupakka murheisiin,kriisiin, yksinäisyyteen Kymmenien tuhansien toistojen tapa VIEROI TUS- OIREET Y l e e n s ä v u o s i e n k e h i t y s, jo n k a n i k o t i i n i r i i p p u v u u s s e m e n t ö i 3 Riippuvuuden vahvuus Kaikki tupakoitsijat ~70% haluaa lopettaa 1 ~40% yrittää vuosittain 2 ~2 3% vain onnistuu vuosittain 3 1. Bridgwood et al, General Household Survey West, Getting serious about stopping smoking Arnsten, Prim Psychiatry

3 Hoidossa huomioitava Lääke on vain osa vieroitushoitoa Ketkä hyötyvät lääkkeellisestä hoidosta? Hoidon turvallisuus Hoidon teho hinta 5 Lääke on vain osa vieroitushoitoa Tarvitaan koko terveydenhoitokenttä etsimään ne tupakoijat, jotka haluavat lopettaa ja motivoimaan kaikkia muita tupakoijia Valtakunnallinen /sairaanhoitopiirin/ kunnallinen strategia on oleellista 6

4 Lääkäriäkin tarvitaan Tutkimusten mukaan lääkärin antama motivointi ja ohjanta on vieroituksessa tuloksellisempaa kuin muun terveydenhuoltohenkilökunnan antama Vieroituslääkkeet vaikuttavat keskushermostoon Tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa muiden lääkkeiden pitoisuuksiin Muiden sairauksien huomioiminen (esim. masennus,epilepsia ) Yhteistyö tässäkin on valttia! 7 Ketkä hyötyvät lääkkeellisestä hoidosta? Nikotiiniriippuvaiset Pitkään tupakoineet Ei ole muuten onnistuttu 8

5 Nikotiiniriippuvuuden sykli Tupakoinnista saatu nikotiini tuottaa mielihyvää, parantaa suorituskykyä ja mielialaa Tupakoinnista saatavalla nikotiinilla itselääkitään vieroitusoireita 1 Toleranssi ja fyysinen riippuvuus 1,2 Abstinenssi johtaa vieroitusoireisiin ja tupakanhimoon 1 Nikotiinin puoliintumisaika on vain 2 tuntia. Nopea eliminaatio johtaa vieroitusoireisiin tuntien kuluessa viimeisestä tupakasta 1 Vieroitusoireet yhdistettyinä tupakanhimoon johtavat relapseihin, jotka vahvistavat nikotiinin tuomaa tyydytystä ja palkitsevuutta riippuvuuden sykli käynnistyy yhä uudelleen 9 1. Jarvis MJ. BMJ 2004; 328: Pidoplichko VI. Nature 1997; 390: Nikotiinin vaikutusmekanismi keskushermostossa α4β2 nikotiinireseptori Nikotiini sitoutuu etupäässä nikotiinin asetyylikoliini (nach) reseptoreihin keskushermostossa; ensisijaisesti α4β2 nikotiinireseptoreihin ventraalisella tegmentaali alueella (VTA) 1-3 Sitouduttuaan VTA:n α4β2 nikotiinireseptoreihin, aiheutuu dopamiinin vapautumista Nucleus Accumbensista (nacc), mikä liittyy koettuun tupakan himoon Jarvis MJ. BMJ 2004; 328: Dani JA, Harris RA. Nature Neuroscience 2005; 8: Coe JW. J Med Chem 2005; 48:

6 Vieroitusoireet: fyysisen ja psyykkisen tilan yhdistelmä, joka tekee vieroituksesta vaikean Ärtyneisyys, turhautuneisuus tai vihaisuus (<4 viikkoa) 2 Levottomuus (voi kasvaa tai vähentyä lopettamisen myötä) 1,2 Levottomuus tai kärsimättömyys (<4 viikkoa) 2 Unettomuus/ unihäiriöt (<4 viikkoa) 2 Kasvanut ruokahalu tai painon nousu (>10 viikkoa) 2 Huonovointisuus, masentuneisuus (<4 viikkoa) 2 Keskittymisvaikeudet (<4 viikkoa) 2 11 NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN ARVIOINTI (Kahden kysymyksen Fagerströmin testi) 1. Kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? alle 6 min 6-30 min min yli 60 min Kuinka paljon poltat päivittäin? alle 10 savuketta savuketta savuketta yli 30 savuketta Tulokset: 0-1 pistettä = vähäinen riippuvuus; 2 pistettä = kohtalainen riippuvuus; 3 pistettä = vahva riippuvuus; 4-6 pistettä = hyvin vahva riippuvuus 12

7 Tehokkain hoito yhdistää lääkityksen ja vieroitusterapian Tyypillisiä pitkän aikavälin tupakoimattomuustuloksia Ei hoitoa Lyhyt keskustelu Ohjattu vieroitusterapia Lääkitys 10 % 20 % 30 % Ei lääkitystä tai lumelääke 5 % 10 % 15 % Pitkäkestoisinta tupakoimattomuutta saavutetaan parhaiten lääkityksen ja vieroitusterapian yhdistelmällä Hughes JR. CA Cancer J Clin 2000; 50: Farmakologiset hoitomuodot Nikotiinikorvaushoito (NRT) Pitkävaikutteiset Laastari Lyhytvaikutteiset Purukumi Inhalaattori Nenäsuihke Sublinguaalitabletit / resoribletti/ imeskeltävät tabletit Antidepressantit Bupropioni Nikotiinin asetyylikoliinireseptorin osittainen agonisti Varenikliini 14

8 Nikotiinin vaikutus elimistössä Nikotiini on keskushermostostimulantti Nostaa pulssia ja verenpainetta Huonontaa kapillaaritasolla verenkiertoa -keuhkojen kaasujenvaihdunta -ihon verenkierto (esim. haavojen paraneminen, leikkauksesta toipuminen) -sepelvaltimoiden verenkierto Diabetogeeninen vaikutus Esim vaikutusta apoptoosiin alkavissa maligniteeteissa 15 NRT: Yleinen siedettävyysprofiili Vasta-aiheet tai varoitukset: Potilaat, joilla on ollut äskettäinen sydäninfarkti tai potilaat, joilla on vaikea rytmihäiriö tai epästabiili angiina Potilaat, joilla on yleensä sydän- ja verisuonisairaus, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, diabetes, feokromosytooma, hypertyreoosi, periferinen valtimotauti, peptinen ulkustauti Haittavaikutukset: Mm. huimaus, päänsärky, ruuansulatuskanavan oireet, vilunväreet, sydämen tykytykset, unettomuus, vilkkaat unet, lihaskivut, rintakivut, verenpaineen vaihtelu, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, uneliaisuus, dysmenorrea - Laastari voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Nenäsuihke voi aiheuttaa nenäverenvuotoa, tuntemuksia korvassa ja kyynelehtimistä. Raskaus: - Ei ehdotonta kieltoa parempi kuin tupakointi 16 1.Sweetman SC (Ed). Martindale: The Complete Drug Reference. 34 th Edition. London: Pharmaceutical Press

9 Nikotiinikorvaushoitojen tehokkuus NRT -hoitojen tehokkuus valmistemuodon mukaan 1, 2 Valmiste Tutkimukset N= Potilaat N= Yhdistetty OR 95% CI Purukumi ,66 1,52 1,81 Laastari ,81 1,63 2,02 Nenäsuihke ,35 1,63 3,38 Inhalaattori ,14 1,44 3,18 Tabletit Kombinoitu vs. 1 valmistemuoto Yhdistetty NRT vs. kontrolli ,05 1,42 1,77 1,62 2,59 1,14 1,76 1,66 1,88 1. Stead L, Lancaster T. Int J Epidemiol 2005; 34: Silagy C et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.:CD Nikotiinikorvaushoito käytännössä Yleensä käyttöä ei osata ohjata oikein Saatavissa elintarvikeliikkeissä, joissa ohjanta on kiellettyä. Suosittelisin hankkimaan apteekeista. Käytetään liian pieniä annoksia esim lastarin ja purukumin yhteiskäyttö parantaa tuloksia Hoidon kesto 3 kk 18

10 Bupropioni Selektiivinen katekoliamiininen (noradrenaliini ja dopamiini) neuronaalisen takaisinoton estäjä, jolla on vain vähäinen vaikutus serotoniinin takaisinottoon Ei tiedetä millä mekanismilla bupropioni lisää kykyä pidättäytyä tupakoinnista Vaikutuksen oletetaan perustuvan sen vaikutuksiin noradrenaliinin ja/tai dopamiinin aineenvaihduntaan Zyban valmisteyhteenveto Bupropioni Kehitetty alun perin masennuslääkkeeksi Tehnyt come back n masennuslääkkeeksi 150mgx1 viikko, sitten 150mgx2 7-9 viikon ajan Unettomuutta, suun kuivumista Kouristelutaipumus ja syömishäiriöt vasta-aihe Munuaisten ja maksan vaikea vajaatoiminta vastaaiheita

11 Bupropionin siedettävyysprofiili Vasta-aiheet: Potilaat, joilla on tai on ollut sairaus, johon liittyy kouristuksia Potilaat, joilla tiedetään olevan keskushermoston kasvain Potilaat, joilla on tai on ollut bulimia tai anorexia nervosa Potilaat, jotka missä hoidon vaiheessa tahansa äkillisesti lopettavat alkoholin käytön tai sellaisen lääkkeen käytön, jonka lopettamiseen tiedetään liittyvän kouristusten mahdollisuus (erityisesti bentsodiatsepiinit tai niiden kaltaiset aineet) Nykyinen monoamine oxidaasi (MAO) inhibittoreiden käyttö Yliherkkyys bupropionille tai sen apuaineille Vaikea maksakirroosi Potilaat, joilla on tai on ollut kaksisuuntainen mielialahäiriö Raskaus ja imetys: Bupropionia ei tule käyttää raskauden aikana. Imettävien äitien ei pidä imettää lapsiaan silloin kun bupropioni on käytössä Zyban valmisteyhteenveto. Bupropionin siedettävyysprofiili Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa -esim lääkkeet, jotka alentavat kouristuskynnystä -lääkkeet, joiden terapeuttinen ikkuna on kapea pääasiassa CYP2D6 isoentsyymin metaboloimia esim desipramiini, imipramiini, paroksetiini, risperidoni, tioridatsiini, metoprololi, propafenoni, flekainidi Metaboloituu pääasiassa hydroksipupropioniksi sytokrimi P450 CYP2B6:n välityksellä -esim. syklofosfamidin, orfenadriinin, klopidogreelin pitoisuudet voivat muuttua Haittavaikutukset: -hyvin yleinen: unettomuus -yleinen:depressio, keskittymishäiriö, päänsärky, huimaus, kutina, hikoilu, kuume -melko harvinainen: verenpaineen nousu Zyban valmisteyhteenveto

12 Bupropionin vaikutus tupakasta vieroituksessa Vertailu Tutkimukset N= Potilaat N= Yhdistetty OR 95% CI Bupropioni vs lume ,94 1,72 2,19 Bupropioni plus NRT vs NRT yksin Bupropioni vs nikotiinilaastari ,37 0,65 2, ,34 0,71 2,56 Bupropioni vs varenikliini ,60 0,46 0, Hughes JR et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD Varenikliini: Selektiivinen α4β2 reseptorin osittainen agonisti Osittainen agonisti Sitoutuu voimakkaasti ja selektiivisesti α4β2 reseptoriin sallien vain osittaisen dopamiinin vapautumisen 1 Tuo helpotusta tupakan himoon ja vieroitusoireisiin Antagonisti Estää nikotiinia stimuloimasta reseptoria 1,4 Tämä vähentää tupakoinnin tuomaa mielihyvää ja siten estää relapsia tilapäisen retkahduksen jälkeen Coe JW. J Med Chem 2005; 48: Gonzales D et al. JAMA 2006;296: Jorenby DE et al. JAMA 2006; 296: Foulds J. Int J Clin Pract 2006; 60:

13 Varenikliini farmakokineettiset ominaisuudet Imeytyminen Enimmäispitoisuus plasmassa saavutetaan (Cmax) 3-4 tunnissa Hoitopitoisuus saavutetaan 4 päivässä Ruoka tai annosteluajankohta eivät vaikuta biologiseen hyötyosuuteen Jakautuminen Sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä ( 20 %) ja riippumatonta iästä ja munuaisten toiminnasta Metabolia 92 % erittyy muuttumattomana virtsaan Ei sytokromi P450 inhibitiota in vitro Ei havaittu kliinisesti merkitseviä farmakokineettisiä lääkeyhteisvaikutuksia 1. CHAMPIX valmisteyhteenveto 25 Varenikliini Aloitetaan asteittain Hoitoaika 3kk Vahvasti nikotiiniriippuvaisilla hoitoa voidaan jatkaa ad 6kk Munuaisten vaikea vajaatoiminta vasta-aihe

14 Haittavaikutukset Kliinisten tutkimusten aikana noin potilasta käytti CHAMPIXia (varenikliini) Lume-kontrolloiduissa tutkimuksissa tutkimuksen keskeyttäneiden osuus haittavaikutusten vuoksi oli: 11,4 % CHAMPIX-ryhmässä 9,7 % lume-ryhmässä CHAMPIXilla hoidetuilla potilailla yleisimmät haittavaikutukset ( 10 %) olivat: Pahoinvointi Päänsärky Unettomuus Poikkeavat unet 27 Reference: 1. CHAMPIX prescribing information. Pfizer Labs, a division of Pfizer 1. Inc., CHAMPIX New York, valmisteyhteenveto NY, USA. Varenikliini (CHAMPIX): Faasi III vertailevat tutkimukset, yhdistetyt tulokset: 12 viikon lopettamisosuudet Ensisijainen päätetapahtuma Yhdistetyt tulokset vertailevissa tutkimuksissa (n=2 045) 1 50 Jatkuvasti tupakoimattomat viikot 9 12 (%) ,2% 29,7% 17,7% (n=692) (n=669) (n=684) varenikliini 1mg x2 bupropioni 150mg x2 Lume Varenikliini vs. bupropioni OR = 1,87 (95% CI 1,50 2,34), p<0,0001 Vareniklilini vs. lume OR = 3,69 (95% CI 2,88 4,72), p<0, Gonzales DH et al. Presented at 12th SRNT meeting, 15-18th Feb, 2006, Orlando, Florida. Abstract PA9-2.

15 Koko ajan tupakoimattomina pysyneiden osuus (%) Varenikliini (CHAMPIX): Faasi III vertailevat tutkimukset: CO-varmistettu tupakoimattomuus viikot 9-52 Odds Ratio (95% CI) C vs L 3.09 (1, ) p<0,001 C vs B 1.46 (0, ) p=0,057 21,9 23,0 16,1 8,4 Odds Ratio (95% CI) C vs L 2,66 (1, ) p<0,001 C vs B 1,77 (1, ) p=0,004 14,6 10,3 n=352 n=329 n=344 n=344 n=342 n=341 Gonzales et al 1 Jorenby et al 2 Varenikliini Bupropioni SR Lume Tupakoimattomina pysyneiden osuus, viikot 9-52 määritellään niiden %-osuutena koehenkilöistä,,jotka pysyivät tupakoimattomina (ei henkäystäkään) viikot 9-52 oman ilmoituksen perusteella varmistettuna hiilimonoksidi (CO) mittaukset jokaisella tapaamiskerran yhteydessä Gonzales D et al. JAMA 2006; 296: Jorenby DE et al. JAMA 2006; 296: Varenikliini (CHAMPIX) faasi III vertailevat tutkimukset: Haittavaikutukset Haittavaikutukset, joita esiintyi 10 % varenikliinilla ja yleisemmin kuin lumelääkkeell Gonzales et al 1 n=1 025 Jorenby et al 2 n=1 027 Pahoinvointi - lievä 3 - kohtalainen 3 - vaikea 3 varenikliini n=349 % 28,1 71,4 26,5 2,0 bupropioni n=329 % 12,5 65,9 29,3 4,9 lume n=344 % 8,4 75,9 17,2 6,9 varenikliini n=343 % 29,4 71,3 23,8 5,0 bupropioni n=340 % 7,4 56,0 40,0 4,0 lume n=340 % 9,7 90,9 9,1 0 Päänsärky 15,5 14,3 12,2 12,8 7,9 12,6 Poikkeavat unet 10,3 5,5 5,5 13,1 5,9 3,5 Unettomuus 14,0 21,9 12,8 14,3 21,2 12,4 Varenikliinilla yleisimmin esiintynyt haittavaikutus oli pahoinvointi; se oli yleensä lievää tai kohtalaista ja vähentyi ajan myötä 1, Gonzales D et al. JAMA 2006;296: Jorenby DE et al. JAMA 2006;296: Tonstad S et al. Presented at AHA meeting, 13-16th November 2005, Dallas, USA.

16 Tupakoinnin hinta 1 aski tupakkaa/pvä maksaa 1825 vuodessa 30 vuoden tupakointi maksaa vrt. Volvo V 70 Jos tupakoi askin päivässä, rasittaa se sydäntä yhtä paljon kuin 40 kg:n ylipaino Yhden tupakan polttaminen lyhentää odotettavissa olevaa elinikää 17 min aski päivässä : - vrk:ssa 6t - vuodessa 86 vrk = 3kk 30 askivuotta vähintään 7 vuoden elinajan lyhenemä! 31 Kansanterveyslaitos: Kansanterveyslehti 8/2004 Vieroitushinta vuorokaudessa Tupakka noin 5 NRT ( esim purukumi ja laastari yhteiskäytössä) noin 5 Bupropioni -vieroituslääkezyban noin 3 -masennuslääke Voxra noin 1,50 ( ei sis kelakorvausta) Varenikliini noin3,6

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää varenikliinitartraattia,

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Vaikuttava aine: 2 mg nikotiinia (vastaa 6,144 mg

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Exmo 7 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 14 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlaastari sisältää 15,76

Lisätiedot

Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna. Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri

Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna. Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana Sidonnaisuuden laatu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI YENTREVE 40 mg enterokapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT YENTREVEn vaikuttava aine on duloksetiini. Yksi kapseli sisältää duloksetiinihydrokloridia

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihdepäivät 13.5.2014 Lääketieteellinen tiedekunta / Tellervo Korhonen / 13.5.2014

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RISPERDAL 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 3 mg tabletti,

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihde ja mielenterveyspäivät 9.10.2013 Tupakkariippuvuus osana

Lisätiedot

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm.

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 7,5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 10 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot