V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä,"

Transkriptio

1 18 V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Lian ja ros- Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä, kan kaataminen y. m. kuin sellaista tarkoitusta varten osotetuille paikoille. Älköön myöskään kukaan tehkö tarvettaan muualle kuin sitä varten olevilla paikoilla. 63. Torien y. m. Kauppatori ja muut yleiset paikat, missä tehdään kauppaa likavettä ljk ja sellaista, ei saa kaataa, viskata tahi tyhjentää muuanne paikkam paikkain puhdistaminen.,. määrättynä aikana päivästä, ovat heti kaupanteon päätyttyä puhdistettavat. distettavat. Paikat, jotka ovat osotetut vuokra- tahi kuorma-ajurien vartoomispaikoiksi, ovat, kun ilmanlaatu sen sallii, joka päivä puh- Paikat, jotka ovat osotetut vuokra- tahi kuorma-ajurien vartoomispaikoiksi, ovat, kun ilmanlaatu sen sallii, joka päivä puhdistettavat. 64. Katujen puhtaana- ja kun- Talonomistajan velvollisuutena on pitää katuosansa ajettanossa-pitovassa kunnossa ja puhtaana liasta. 65. Sinä aikana vuodesta, jolloin maa on paljaana, ovat kadut pidettävät puhtaina, ja perkkeet ynnä lika vietävät pois ainakin kerta päivässä, mutta useamminkin, jos tarve sitä vaatii. Katua älköön kuitenkaan, ellei maa sateesta tahi keinotekoisesta kastelemisesta ole kostea, toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun kuluessa laastako muuna aikana vuorokaudesta kuin kello yhdeksän jälkeen illalla ja ennen kello seitsemää aamulla. distettavat. * Kadulla kasvava nurmi on kitkettävä ja pois korjattava, ellei Maistraatti erityisiä kaupunginosia varten toisin määrää. 66. Jalkakäytävän kunnossako" kunnossapito Talvella ovat jalkakäytävät lumisateen jälkeen joka aamu en- talvella. nen kello kahdeksaa tasoitettavat ja luotavat vapaiksi lumesta,

2 19 joka haittaa liikennettä sekä tarpeen vaatiessa päivälläkin, ja jos iljanteen estämiseksi on välttämätöntä, sirotettava kivettömällä ja puhtaalla hiekalla. Jos lunta sataa päivällä, on lumisateen aikana jalkakäytävä pidettävä auki ainakin niin laajalti, että liikenne saattaa ilman suurempia vaikeuksia jatkua, sekä lumisateen lakattua, niin pian kuin mahdollista luotava liiasta lumesta ja tarpeenmukaisesti hiekoitettava. Jalkakäytävältä koottakoon lumi käytävän reunoille, vaariinottamalla kuitenkin että liikenteelle tarpeellisen leveä käytävä pidetään auki. Kulmatalon omistajan velvollisuutena on sitä paitsi jalkapolun Jalkapolku. aukipitäminen ajotien yli lähinnä olevan kadunkulman suuntaan, kumpaisenkin puoliväliin ajotietä. 67. Ajotie on talvisaikana aina pidettävä tasaisena ja ajokunnossa Ajotien kun- ja ovat paljaat paikat, jotka syntyvät rekikelin aikana, peitettävät nossapito i n talvella. talvella, lumella. lumella. Jos suuremman lumisateen jälkeen on tarpeellista vetää lumiauraa, toimitettakoon vetäminen kaupungin kustannuksella asian- Jos suuremman lumisateen jälkeen on tarpeellista vetää lumiauraa, toimitettakoon vetäminen kaupungin kustannuksella asianomaisen viranomaisen toimesta. omaisen viranomaisen toimesta. Jos suurempien lumikokojen kautta syntyy haittaa liikenteelle, Jos suurempien lumikokojen kautta syntyy haittaa liikenteelle, ovat nämä lumikoot poistettavat. ovat nämä lumikoot poistettavat. Kadulta pois kuljetettavaa lunta ei saa koota muualle kuin Kadulta pois kuljetettavaa lunta ei saa koota muualle kuin sitä varten määrätyille paikoille. sitä varten määrätyille paikoille. 68. Jos lunta kerääntyy katolle niin paljon, että saattaa peljätä Lumen ja lumen syöksyvän alas, on lumi luotava katolta, samaten on jää, Jjään aan Ppoista- " minen katoilta. julkisivuilta eli fasaadeilta. Ylempänä mainittua työtä tehtäessä on katu asianomaiselta kohdalta suljettava ja on, tarpeen vaatiessa, myöskin pantava joka käy vaaralliseksi liikenteelle, syydettävä pois katolta, ja " vahti.

3 20 Lumen sulamisen aikana on lumi poistettava räystäiltä veden tippumisen ehkäisemiseksi. 69. Lumen ja lian Lumen sulaessa on kertyvä lika talonomistajan toimesta myöspoistammen poistaminen kin ^ pjtlcin pitkin päivää tarpeen vaatiessa lakaistava kadulta pois sekä kaduilta ja,,.. katuojat rpidettävät auki veden juoksulle. juoksulle, katu-ojien ' aukiptäminen. lumi ja jää vedettävät pois kadulta. Siinä määrin kuin se on liikenteelle keväällä tarpeellista ovat 70. Lumen sulat- Suolaa, tuhkaa ja muuta syövyttävää ainetta älköön sirotettammetaminen kay- käytäviltä. ^a^q tako käytäville tahi muutoin käytettäkö lumen sulamisen edistämiseksi.. i. miseksi. 71. Lumen poistaminen pi- Jos pihamaalle kerääntyy niin paljon lunta, että tulipalon tammen sa^uessa sattuessa s siitä ;;tä saattaa olla selvää haittaa palokalujen esteettömälle käyttämiselle, on lunta talonomistajan toimesta tarpeen mukaan hasta. poisvedettävä. 72. Pihojen, käymälöiden y.m. katuineen, valopihat ja porttikäytävät puhtaina roskista sekä puhtaana-pi- Talonomistajan on pidettävä pihansa siihen kuuluvine palomkloiden muj muista s t a jätteistä ja liasta, kuin myöskin käymälät, talli ja navetta täminen. siisteinä ja hajuttomina.. Desinfisioiminen. toimitettava. Missä tarvitaan desinfisioimista, on se terveyspoliisin käskystä siisteinä Missä ja tarvitaan hajuttomina. desinfisioimista, on se terveyspoliisin käskystä Desinfisioiminen. toimitettava. 73. Lantakuopat, Kaikki lika käymälöistä, likakaivoista, talleista ja läävistä säiliöt ja ynnä roskat ja muut jätteet ovat koottavat lantakuoppaan tahi kaatopaikat. at. erjtyi erityiseen en tiiviiseen säiliöön sekä tarpeen mukaan viedä joko sitä varten määrätyille kaatopaikoille tahi kaupungin alueen ulkopuolelle. Lantakasat. Kuitenkin saatettakoon puutarhaa tahi muuta sellaista tarkoitusta varten panna kokoon pihamaalla tahi kaupungin lähei-

4 21 syyteen eläinten lantaa, lehtiä ja muita sellaisia jätteitä asianomaisen terveydenhoitoviranomaisen luvalla ja noudattamalla niitä määräyksiä, joita siitä annetaan. Vesiklosetista noudatettakoon mitä siitä erityisesti on säädetty. Vesiklosetit. Likakaivo on tarpeen vaatiessa perin pohjin puhdistettava. Likakaivot. Siivilään kerääntyneet kiinteät jätteet ovat otettavat pois niin usein kuin siisteys sitä vaatii. Kuumia hiiliä ja tuhkaa tulisijoista on tyhjennettävä tulenkestäviin metallisäiliöihin. 74. Tuhkasäiliö.. Kulkutaudit. Jos peljättävissä olevan tahi jo ilmestyneen kulkutaudin joh- Kulkutaudit, dosta tahi muusta syystä erityisessä tapauksessa havaitaan tarpeelliseksi vielä muita toimenpiteitä, kuin mitä on säädetty Haisevan lan- 73 :ssä, on Maistraatin ja asianomaisten terveydenhoitoviranomaisten siinä tarkoituksessa antamia määräyksiä ja ohjeita noudatettava. 75. Haisevan makkilannan tahi muun sellaisen lian kuljettamiseen Haisevan lan- kaupungin sisällä saa käyttää ainoastaan tiivispohjaisia ja tiivisnan y " y. m- m. kuljettaminen., laitaisia... ajoneuvoja... jettaminen. laitaisia Sellainen ajoneuvoja. kuljettaminen olkoon luvallinen: Sellainen a) Ilman kuljettaminen rajoitusta aikaan olkoon nähden, luvallinen: jos jätteet ovat pannut tiiviisiin, a) Ilman ilman rajoitusta pitävällä aikaan kannella nähden, varustettuihin, jos jätteet ulkoapäin ovat pannut puhtaisiin tynnöreihin ilman pitävällä tahi säiliöihin; kannella ja varustettuihin, ulkoapäin puh- tiiviisiin, taisiin b) Muussa tynnöreihin tapauksessa tahi säiliöihin; huhtikuulla, ja toukokuulla, kesäkuulla, heinäkuulla, b) Muussa elokuulla, tapauksessa syyskuulla huhtikuulla, ja lokakuulla toukokuulla, kello yhdentoista kesäkuulla, heinäkuulla, illalla ja kello elokuulla, seitsemän syyskuulla aamulla ja välisenä lokakuulla aikana, kello jota yhdentoista vastoin illalla sellainen ja ke.llo kuljettaminen seitsemän vuoden aamulla muina välisenä kuukausina aikana, saa jota tapahtua vastoin sellainen hyvin peitetyissä kuljettaminen kuormissa vuoden läpi muina vuorokauden. kuukausina saa tapahtua hyvin peitetyissä kuormissa läpi vuorokauden. 76. Jos talonomistaja on taloaan varten ottanut hoitajan tahi Talon hoitaja talonmiehen, joka on sitoutunut huolehtimaan puhtaana pidosta, tal tai talonmies. - tahi jos joku, muu sopimuksesta on ottanut puhtaanapidon vei- vel-

5 22 vollisuudekseen, olkoon tämä lähinnä vastuunalainen siitä, että tehtävä hänelle kuuluvalta osalta asianmukaisesti täytetään. Satama. 77. Puhtaudesta satamissa säädetään satamajärjestyksessä. VI LUKU. Määräykset tulenvaarasta ja savunaikaansaamasta aikaansaamasta haitasta. 78. Tupakan- Erityisesti tulenvaarallisissa paikoissa ja helposti syttyvien poltto. * aineiden läheisyydessä on tupakan poltto kielletty. Erityisesti kielletään tupakanpoltto: a) yleisissä tavaravajoissa, tavaramakasiineissa ja kauppahalleissa; b) ulkohuoneissa, halkoliitereissä, rehuladoissa ja muissa sellaisissa paikoissa; ja c) paikoissa, joista Maistraatti on niin määrännyt ja julistuksella sen ilmoittanut. Viittätoista vuotta nuoremmilta on tupakanpoltto kaduilla kielletty. 79. Tulenvaaralliset työt. dattamalla kattamalla säädettyjä tahi muuten tarpeellista varovaisuutta. Tulenvaarallisista töistä kadulla säädetään 52 :ssä sekä kuuman tuhkan ja hiilien tyhjentämisestä 73 :ssä. Tulenpitelemisestä satamissa säädetään satamajärjestyksessä. Tulenvaarallista laatua olevat tehtävät ovat toimitettavat nouhset 80. Polttoaineja rakennus- myös s rakennusaineita ja sellaista älköön ilman erityistä Maist- Sunrempaa halko-, hiili- ja muuta polttoainevarastoa, niin aine-varastot. aine-varas o. raatj raatin n jlupaa U koottako asuintontille muuanne kuin sitä varten laitettuihin kellareihin tahi ulkohuoneihin.

6 23 Sellaisen varaston pitäminen ilman palopohjaa olevalla ullakolla on ehdottomasti kielletty. 81. Muualle kuin tehdastontille rakennetun teollisuuslaitoksen Savun syn- tulisija on tarkoituksenmukaista polttoainetta käyttämällä tahi n nyttämä Y ttama haitta. muulla keinoin lämmitettävä, niin, ettei synny savua, joka matkaansaattaa haittaa. VII LUKU. Asuinhuoneista, työpajoista ja muista työhuoneista. 82. Huone, joka annetaan asuttavaksi, on oleva tarpeellisen tilava, Asuinhuoneet ]a ja työpajat. valoisa, kuiva ja puhdas sekä muutenkin terveydelle vaaraton yopaja ' ja ei saa sallia useampien henkilöiden, kuin mitä huoneen suuruuteen ja muutoin sen laatuun nähden saatetaan harkita kohtuulliseksi, asua tahi viettää yötä huoneessa. Työpajat ja työhuoneet, joissa useampia henkilöitä yhtäaikaa työskentelee, ovat sitä paitsi tarpeellisesti lämmitettävät, ja sen lisäksi niin laitettavat, että riittävä ilmanvaihto, on mahdollinen. VIII LUKU. Kaupasta ja muusta elinkeinosta toreilla ja kaduilla. 83. Kaupungin toreilla ja kaduilla, niin myös satamissa ei saa Tori- ja katu- harjoittaa kauppaa muualla kuin sitä tarkoitusta varten olevilla kaupasta, kaupasta. paikoilla, paitsi 88 :ssä mainitulla poikkeuksella, eikä muulla tavalla kuin mitä alempana mainitaan. Sellaista kauppaa tehtäessä on sekä myyjien että muun yleisön noudatettava niitä ohjeita, joita poliisimies järjestyksen ylläpitämiseksi antaa; ja saattakoon toimittaa pois paikalta sen, joka ei heti noudata sellaista ohjetta.

7 24 Eläinten Markkina-aikoina on kaikki eläinkauppa kielletty muualla kauppa, kauppa. kuin kilpa-ajoradan yhteydessä olevalla myyntialueella, jonne pääsystä on suoritettava säädetty maksu. 84. Myyntipaikatnaisesta myyntipaikasta, niin myös vaunusta, tiskiltä tahi pöydältä, hankkikoon siihen luvan, niinkuin siitä on erittäin säädetty. Maalaistuot- Maalaisilla on kuitenkin valta, ilman sellaista lupaa, sitä varteiden kaupten määrätyillä paikoilla, itse tahi muiden kautta kuormasta tahi Joka tahtoo harjoittaa kauppaa kioskista tahi muusta kiintopaaminen. aluksesta kaupaksi pitää kaikkea, mitä heidän tiloistansa saadaan tahi he ja heidän perheväkensä kotiteollisuudella toimeensaavat. Jos myyjä, joka on maalaisten asiamiehenä, samalla harjoittaa kauppaa omaan laskuunsa, on siitä noudatettava, mitä ensimmäisessä kohdassa sanotaan. 85. Auttomaattiset koneet. Jos J O s joku tahtoo asettaa automaattisen koneen, on hänen sii- nen hen hankittava erityinen lupa. 86. Torikaupasta Maistraatin asiana on, sittekun kaupunginvaltuustoa on kuultu, y- y. m- m. antaa ohjeita siitä, mitä tavaroita saa pitää kaupan toreilla, niin myös lähemmin määrätä, miten kauppaa on harjoitettava, kuitenkin vaariinottamalla mitä siitä 84 :n toisessa kohdassa säädetään. Maistraatti määrätköön myöskin ajan, jolloin kauppaa saa harjoittaa toreilla. Toriajan päätyttyä ovat kaikki tavarat sekä vaunut, tiskit, pöydät ja muut, mitä kaupanteossa on käytetty, toimitettavat pois paikalta. Ajasta, jolloin saa harjoittaa kauppaa kioskista ja muista kiintonaisista myyntikojuista, on noudatettava, mitä Maistraatti siitä on määrännvt. määrännyt.

8 Tavaran, jota myydään aluksesta, on annettava olla aluksessa, Kauppaami- kunnes se on myyty, ja sitten kun kauppa on päätetty ja myyjä nen a aluksista. ' u on pannut tavaran laiturille, on se heti toimitettava pois. 88. Tuoretta voita, munia, metsänriistaa, vihanneksia, hedelmiä, Kaupustele- marjoja sekä kasvia ja kukkia saa kaupustella vapaasti kaupunmisestgfillagilla, ja maalaiset saavat myydä maitoa kaikkialla kuormastakin. P S' Muuten eivät muut kun ne, jotka ovat hankkineet siihen Maistraatin luvan, ja luvassa asetetuilla ehdoilla, saa ammattimaisesti kuljetella tavaroita kaupungilla kaupaksi. 89. Kaksitoista vuotta nuorempia lapsia ei saa käyttää kaupus- Lasten käyttelemiseen kadulla eikä muunkaan ammatin harjoittamiseen, niin tämisestä tamlsest a kaupungilla. kaupustele- kuin kengän harjaamiseen ja sellaiseen, ei myöskään sanomalehtien i.. miseen. lehtien ja ja muiden muiden painotuotteiden painotuotteiden jakamiseen. jakamiseen. Kello Kello kahdeksan kahdeksan illalla illalla ja ja kuuden kuuden aamulla aamulla välisenä välisenä aikana aikana vuorokaudesta vuorokaudesta ei ei saa saa viittätoista viittätoista nuorempiakin nuorempiakin lapsia lapsia lähettää lähettää ulos ulos mainittua mainittua tarkoitusta tarkoitusta varten. varten. 90. Jos joku tahtoo kengänharjaajana tahi tupakan- ja sanomalehden myyjänä palvella yleisöä julkisesti, on hänen siitä ilmoi- kaupustelemiseen y.m. Luvan saanti tettava poliisille. Lupa kantajana palvella yleisöä myönnettäköön ainoastaan Kantajat. Kantajat, hyvämaineiselle henkilölle, joka ei muutenkaan ole huonossa huudossa. Kantajista valtionrautatiellä on voimassa mitä siitä on erityisesti säädetty. 91. Sen, joka 90 :n mukaan on saannt oikeuden palvella yleisöä kantajana, on poliisilta saatava numerolla varustettu laatta, joka on kannettava näkyvissä rinnassa.

9 26 Laattaa ei saa luovuttaa toiselle, vaan on se, haltijan lakkautettua ammattinsa, palautettava poliisille. 92. Niiden, jotka ovat saaneet luvan kantajina palvella yleisöä, on niin hyvin itseensä ja pukuunsa nähden kuin myös käsikärryjen, korien ja muiden kalujen suhteen, joita he kuljettavat mukanaan, noudatettava siisteyttä. Heidän tulee osoittaa yleisölle kohteliaisuutta eikä vaatia kohtuutonta maksua. Kapineet, joita kantaja ei ole voinut jättää asianomaiselle henkilölle, ovat palautettavat lähettäjälle, tahi, jos tämä on tuntematon, jätettävät poliisille. IX LUKU. Ruokatavarakaupasta. 93. Ruokatavara- Kaupaksi olevien ruokatavaroiden tulee olla puhtaita, ei viekauppa. raiu railla a aineilla sekoitettuja eikä pilaantuneita tahi muuten terveydelle vahingollisia. Tämän :n säännöksiä rikottaessa voidaan tavara julistaa menetetyksi. 94. Ruokatavaroita myytäessä, varastoon pantaessa ja kuljetettaessa on puhtautta tarkasti noudatettava. Siinä tarkoituksessa tulee ei ainoastaan huoneiden, joissa kauppaa tehdään, ynnä mitä niihin kuuluu, niinkuin etuhuoneiden, portaiden ja ylöskäytäväin, vaan myös varastohuoneiden, makasiinien ja kellarien sekä, tiskiltä tahi muuten taivasalla, kojusta tahi aluksesta kauppaa harjoitettaessa, myyntipaikan ja sen lähimmän ympäristön tahi aluksen, niin myös ajoneuvojen ja muiden kuljetuksessa käytettävien kapineiden, olla siistiä ja puhtaita Duhtaita liasta. Samoin ovat hyllyt, hvllvt. laatikot, tiskit ja ia astiat, astiat.

10 mitat sekä punnitsemis- ja muut kalut, joita kaupassa, varastoon panossa tahi kuljetuksessa käytetään, pidettävät huolellisesti puhdistettuina. Käärepaperia ja muita kaupassa syntyviä jätteitä ei saa viskata ulos, vaan ovat ne kerättävät erityiseen säiliöön ja poisvietävät. 95. Myytäviksi aijottuja ruokatavaroita ei saa säilyttää paljaalla maalla eikä lattialla, vaan astioissa tahi niin laitetuilla alustoilla, etteivät tavarat, ei maa eikä lattia ryvety. Tuoretta lihaa on kuljetettava soveliaissa ajoneuvoissa, peitettynä puhtaassa säiliössä tahi valkosesta, puhtaasta pestävästä kankaasta tahi sen laatuisesta aineesta tehdyssä päällyksessä. Lihan ripustamista varten käytettävien koukkujen tulee olla galvanoituja tahi tinattuja. Eläviä kaloja ei saa punnita koukussa. Astiat, lusikat, kauhat ja muut kalut, joilla ostajien sallitaan tutkia tavaroita, niinkuin voita, maitoa, kalanmätiä ja sellaista, ovat, joka kerta jälleen huolellisesti puhdistettavat, ja niitä ei saa käyttää tavaroita varastosta pois otettaessa tahi sinne pantaessa, eikä saa uudellaan kaataa varastoon takaisin mitä kaluihin tutkimisen jälkeen on jäänyt. Leipää ja lihaa älköön ostaja tahi myyjä tarpeettomasti kosketelko. 96. Ruokatavarain kuljettajan ja myyjän ynnä myyjäin apulaisten tulee itsensä suhteen noudattaa tarpeellista siisteyttä. Erityinen määräys myyjän vaatetuksesta löytyy 103 :ssä. 27 b) Ruokatavarakaupasta myymälässä. 97. Jokaisen, joka avoimessa puodissa tahtoo harjoittaa ruoka- Ruokatavaratavarakauppaa, on, ennenkuin hän alkaa liikkeen, siitä ilmoitet- myymälät.

11 28 tava paitsi Maistraatille myöskin Terveydenhoitolautakunnalle alempana mainitussa tarkoituksessa. Lautakunnan asiana on 98 ja 99 :issä löytyvien perusteiden mukaisesti ratkaista, saako myyntipaikkaa käyttää aijottuun tarkoitukseen. 98. Ruokatavarapuodista on voimassa, mitä yleisessä rakennusjärjestyksessä säädetään asuinhuoneista. Sellaisen kauppapuodin tulee sitäpaitsi olla varustettuna laitoksella tarpeellista ilmanvaihtoa varten. 99. Ruokatavarapuotina ei saa käyttää huonetta, jonka kautta on asuinhuoneen ainoa uloskäytävä. Kellarin, makasiinin ja muun varastohuoneen, joissa myytäviksi aijottuja ruokatavaroita säilytetään, tulee olla kuivan ja muuten tarkoituksenmukaisesti sisustetun ja varustetun laitoksella tarpeellista ilmanvaihtoa varten Ruokatavarakauppaa varten aiotun kauppapuodin seinien ja katon tulee olla maalatut vaalealla öljyvärillä tahi verhotut samanvärisellä pestävällä aineella; ja tulee sellaisen huoneen lattian olla niin laitetun, että sitä helposti saattaa pitää puhtaana. Myös tiskin ja muun myymälässä olevan sisustuksen tulee olla vaaleanväriset ja muuten sellaiset, että niitä voidaan puhdistaa. Jokaisessa kauppapuodissa tulee olla sylkyastia sekä pesulaitos ynnä pesuvettä ja pyyhinliina Ruokatavatoiden kauppaa varten aijottua puotia, niin myös kauppaa varten käytettyjä säilytyshuoneita ei saa pitää asuinhuoneena, keittiönä, eikä sellaisten tavaroiden kauppaa tahi varastoa varten, joiden läheisyyden vuoksi ruokatavarat saattavat ryvettyä tahi ruveta pahenemaan, saada sivuhajua tai makua.

12 Kauppapuodissa, jossa myydään tuoretta lihaa, ei saa säilyt- Lihakauppa. tää kynimättömiä lintuja, jäniksiä eikä juurikasveja Myyjän tulee olla puettuna puhtaaseen, valkeaan pestävään Ruokatava- hihalliseen esiliinaan. rain m myyjä. yyi a Jos tarttuva tauti ilmestyy ruokatavarakauppiaaseen tahi hä- Ruokatavaranen apulaisiinsa tahi perheeseensä tahi johonkin, joka asuu kauppiaan tai hänen anen perheensä nccnsci sai- S3i~ myymälän yhteydessä olevassa huoneessa, on myymälä heti suljettava P M. l i i! i jettava ja ja kaikki kaikki kauppa kauppa tavaroilla tavaroilla tahi tahi tavaroiden tavaroiden antaminen antaminen rastuminen ne n sieltä sieltä lakkautettava lakkautettava sekä sekä asiasta asiasta ilmoitettava ilmoitettava Terveydenhoito- Terveydenhoito- tarttuviin lautakunnalle ja sen määräystä odotettava. odotettava. tauteihin. tauteihin. Samaa on noudatettava, jos tarttuva tauti ilmestyy tilalla, josta lähetetään maitoa kaupaksi tahi myymälään säilytettäväksi. X LUKU. Teurastamisesta Teurastusta saa kaupungin alueella toimittaa ainoastaan am- Teurastamimattiteurastajat, noudattamalla Maistraatin antamia määräyksiä. nen. - Lintuja ja pienempiä eläimiä ei saa teurastaa julkisesti eikä toreilla. XI LUKU. Ravintoloista ja matkustajakodeista Hotellin- ja ravintolanomistajain, majatalonisäntien ja muiden, Ravintolat ja jotka pitävät matkustajia, tulee katsoa, että matkustajat niin- matkailijakodit. saavat asianmukaista palvelusta ja ettei heiltä vaadita kohtuutonta matkaihjahyvin asunnon ja ruuan puolesta kuin muussakin suhteessa maksua.

13 30 Tarjoileminen. nen - Älköön sekään, joka harjoittaa ravintolaliikettä, jota varten tarvitaan erityinen lupa, ilman pätevää syytä kieltäytykö yleisölle tarjoomasta ruokaa ja juomia, joita hänellä on saatavana, taikka antamasta huonetta matkustajille, jos hänellä myöskin on ammattina matkustajaan matkustajain pitäminen Matkustajahuoneiden ennenkuin sitä varten annetaan huoneita käytettäväksi, ilmoittaa Jokaisen, jolla on ammattina matkustajain pitäminen, tulee, tarkastus. siitä Terveydenhoitolautakunnalle. Lautakunnan asiana on 108 ja 110 :issä mainittujen perusteiden mukaisesti ratkaista, saako huoneita käyttää tähän tarkoitukseen Matkustajahuoneet.. Matkustajain asunnoksi aiotun huoneen tulee olla sellaisen, kuin asuinhuoneista rakennusjärjestyksessä säädetään. Semmoisen huoneen tulee sitäpaitsi olla varustetun varmasti lukittavilla ovilla ja aukaistavilla ikkunoilla, joiden kautta saadaan ilmaa ja valoa suoraan kadulta tahi pihalta, jota paitsi jokaisessa huoneessa tulee olla muu laitos tarpeellista ilmanvaihtoa varten. Makuuhuone ei saa olla välittömässä yhteydessä yhteisen käymälän kanssa Matkustajien majapaikassa tulee vieras- ja makuuhuoneiden sekä huoneiden yhteydessä olevien säiliöiden ja käytävien, niin myös vuoteiden ja muun huoneisiin kuuluvan sisustuksen aina olla puhtaassa kunnossa, ja ovat erityisesti makuuhuoneet jokaisen poismuuttaneen vieraan jälkeen tarkasti puhdistettavat. Vuodeliinat ja pyyhinliinat ovat vaihdettavat jokaiselle vieraalle. Määräykset l i u puhtaudesta ja järjestyksestä TiPmav" maja- Terveydenhoitolautakunnan tulee antaa määräyksiä puhtaupaikoissadesta ja järjestyksestä noudatettavaksi sellaisissa majapaikoissa,

14 31 missä merimiehiä ja muuta työväkeä sekä yhteistä kansaa majoitetaan, kuin myös sellaisissa, missä enemmän kuin kahdeksan henkeä majoitetaan samaan huoneeseen Terveydenhoitolautakunnan asiana on määrätä, kuinka monta henkeä korkeintaan on lupa ottaa yöksi kuhunkin huoneeseen, kuin myös huoneisiin asetetuilla julistuksilla saattaa tämä ja muut lautakunnan majapaikan suhteen antamat määräykset tiedoksi Ravintolat ja muut ruokapaikat eivät saa olla auki tarjoilua Ravintolain J ja f ruokapaikkojen auki- varten kello yhdestä yöllä kello viiteen aamulla.!,. Kello yksi.. yöllä... tulee. kaiken... tarjoilun.... lakata. ja. vieraiden., kojen aukiolo-aika. käskystä Kello poistua. yksi yolla tulee kaiken tarjoilun lakata ja vieraiden do-aika käskystä Jos yleistä poistua. tahi yksityistä juhlaa varten halutaan tarjoiluajan pidennystä, Jos yleistä on tahi lupa yksityistä siihen hankittava juhlaa varten poliisilta halutaan siten tarjoiluajan ja siinä järjestyksessä, pidennystä, on kuin lupa 120 siihen :n viimeisessä hankittava kohdassa poliisilta säädetään. siten ja siinä järjestyksessä, Väkijuomain kuin myyntiin 120 :n ja anniskeluun viimeisessä kohdassa nähden noudatettakoon säädetään. Väkijuomain Väkijuomain myyntiin ja anniskeluun nähden noudatettakoon Vakijuomain myynti ja mitä kaupungin valtuusto, Maistraatti ja läänin Kuvernööri kahdeksi mitä kaupungin vuodeksi kerrallaan valtuusto, määräävät. Maistraatti ja läänin Kuvernööri kah- mvvn anniskelu. ' J a... i l. ] n anniskelu. deksi vuodeksi kerrallaan maaraavat Jokaisessa ravintolassa on vieraille pyynnöstä näytettävä pai- Ruoka- ja i a juomalistat. nettu tahi kirjoitettu lista ruuan ja juomien hinnoista. juoma 114. Kuuttatoista vuotta nuorempia tyttöjä ja viittätoista vuotta Ravintolain palvelijat. nuorempia poikia älköön ilman erityistä poliisin lupaa käytettäkö lja ' palvelijoina ravintoloissa. Ravintolan isäntä kiellettäköön, jos hyvä järjestys sitä vaatii, naispalvelijoita käyttämästä palveluksen tekemiseen Tarttuvat Taittuvat Jos Jos matkustajien matkustajien majapaikassa majapaikassa ilmestyy ilmestyy tautia, tautia, jota jota saatetaan saatetaan taudit pitää majapaikoissa. pitää tarttuvana tarttuvana tahi tahi muutoin muutoin vieraille vieraille vaarallisena vaarallisena tahi tahi haitallihaitalli-

15 32 sena, on isännän siitä heti ilmoitettava Terveydenhoitolautakunnalle ja noudatettava niitä määräyksiä, joita Terveydenhoitolautakunta sen johdosta antaa. Samoin meneteltäköön, jos ravintolan isäntä tahi joku hänen perheestään tahi ravintolan palvelijakunnasta siten sairastuu Käymälät ja Jokaisessa ravintolassa tulee olla siellä kävijöitä varten ylei- Immot. lirimöt. nen käymälä ja lirimö, joka on laitettu Terveydenkoitolautakunnan lähemmän ohjeen mukaisesti. Käymälän puhtaanapidosta on ravintolan isäntä vastuunalainen Mitä 106 ja :issä on ravintoloista säädetty, koskee sopivilta osilta myöskin hotelleja, majataloja, kondiittoreita, kahvilaliikkeitä ja ruokaloita anniskeluoikeudella tahi ilman sitä. XII LUKU. Saunoista. Saunat Saunan, joka on aijottu yleisön käytettäväksi, tulee olla vedottoman ja siistin, ja on siellä pidettävä puhdasta vettä runsain määrin yleisön saatavana; lakanoiden, pyyhinliinojen, vastojen ja muiden esineiden jotka annetaan saunassa käviöiden kavioiden käytettäviksi, tulee olla puhtaat Jos yleistä saunaa annetaan samaan aikaan sekä miesten että naisten käytettäväksi, tulee olla laitettuna asianmukaisesti toisistaan eroitettuja osastoja molemmille sukupuolille. Eri sukupuolta olevien henkilöiden ei saa sallia yhtäaikaa kylpeä samassa saunan osastossa.

16 Jokaisessa yleisessä saunassa tulee olla joku henkilö, joka valvoo järjestystä ja pyynnöstä ottaa vastaan ja tekee selvän kavioiden käviöiden kapineista. Jos saunan omistaja itse ei hoida sanottua tointa, tulee hänen puolestaan panna toinen, jonka luotettavaisuudesta omistaja vastaa. XIII LUKU. Yleiset säännökset Tätä poliisijärjestystä on noudatettava kaupungissa ja siihen Yleisiä mää- yhdistetyllä alueella. räyksiä. y Tällä poliisijärjestyksellä kumotaan 6 päivänä lokakuuta 1886 kaupungille vahvistettu poliisijärjestys sekä siihen jälestäpäin tehdyt muutokset ja lisäykset. Sitä vastoin ovat edelleenkin voimassa, mikäli tämä poliisijärjestys ei ole niitä muuttanut, ne määräykset, ohjesäännöt ja taksat, jotka koskevat: a) vuokra-ajureita, kuorma-ajureita; b) automobiililla, polkupyörällä ja moottoripyörällä ajamista; c) kauppaa kaupungin toreilla sekä aluksilla kalarannassa ja kaupungin satamissa; d) maitokauppaa; e) rakennusjärjestystä; f) järjestystä kaupungin ravintoloissa; g) satamaohjesääntö Lupa, joka tämän poliisijärjestyksen mukaan annetaan, myönnettäköön ehdolla tahi ehdotta ja määrätyksi ajaksi tahi sillä välipuheella, että lupa saatetaan milloin tahansa peruuttaa.

17 Mitä kaduista on säädetty, koskee sopivilta osilta myöskin yleisiä teitä, toreja, rantakatuja, siltoja, puistoja ja istutuksia sekä muita yleisiä tahi yleiselle liikkeelle luovutettuja paikkoja, kuin myöskin rakentamattomia alueita kaupungin sisällä tahi sen maalla Poliisijärjes- Joka rikkoo, mitä tässä poliisijärjestyksessä tahi 122 :ssä tyksen nk- rik- mainituissa määräyksissä tahi ohjesäännöissä on säädetty, rangaistaan, a ; s t aarl) e ellei H e ; siitä jo ole määrätty edesvastuuta laissa tahi yleisessä asetuksessa, enintään neljänsadan markan sakolla; kuitenkin saatettakoon asiasta päästä varoituksellakin. Jos rikotaan tämän poliisijärjestyksen mukaan annettu lupa tahi luvassa annetut ehdot ja määräykset, saatettakoon lupa, vaikka se olisi annettu määrätyksi ajaksi peruuttaakin. Menetetystä tavarasta säädetään 93 :ssä Jos viittätoista vuotta nuorempi lapsi tavataan rikkomuksesta, kehoitettakoon vanhempia tahi edusmiestä pidättämään lasta semmoisesta; jos lapsi siitä huolimatta uudelleen joutuu kiinni, olkoot nämä, jos he ovat lyöneet laimin lapsen hoidon, edesvastauksen alaiset Jos joku jättää täyttämättä, mitä tämän poliisijärjestyksen tahi siinä viitatun määräyksen mukaan kuuluu hänen velvollisuudekseen, eikä muistutettunakaan ota ojentuakseen, toimituttakoon asianomainen viranomainen sen, mitä on laiminlyöty, ja perittäköön tästä aiheutuneet kustannukset muitta mutkitta ulosottomiehen kautta laiminlyöjältä. Missä vaara on tarjona tahi asianhaarat muuten sitä vaativat, ryhtyköön viranomainen heti tarpeellisiin toimiin. Jos talonomistaja on uskonut puhtaanapitovelvollisuuden toiselle, niinkuin 76 :lässä sanotaan, ja tältä puuttuu varoja kominen. >minen. mai-

18 nitunlaisen kustannuksen suorittamiseen, on talonomistajan itsensä vastattava kustannuksesta Joka vuoden lopulla on poliisin toimesta ilmoitettava kaupungin enin levinneissä sanomalehdissä yleisön tiedoksi jätteiden ja muun lian sekä lumen ja jään kaatopaikat, ja ovat muutetut määräykset näistä paikoista, joita vuoden varrella saatetaan antaa, hyvissä ajoin edeltäpäin samalla tavoin julkaistavat. Ilmoitus kaatopaikoista Poliisijärjestystä on painettuna Maistraatin toimesta pidettävä kohtuullisesta hinnasta yleisön saatavana Kaupungin viskaalin, kaupungin yleisen poliisin ja asianomaisen terveydenhoitoviranomaisen sekä satamapäällystön ynnä sen alaisen miehistön tulee, kunkin alueellaan, tarkasti valvoa tämän poliisijärjestyksen noudattamista Tämä poliisijärjestys astuu voimaan sen vuoden tammikuun 1 päivästä lukien, mikä seuraa lähinnä sitä vuotta, jolloin se on asianomaisesti vahvistettu. Tämän poliisijärjestyksen on Vaasan läänin Kuvernööri vahvistanut toukok. 24 p:nä 1914.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi.

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi. ra-alueiden osalta litus käsittää myös ta, joiden osalta vuokranantaja ja ittavat tyytyvänsä :aan vuokramiehet anottuihin vuokraiksia, voidaan, jos oituksenmukaiseksi let niin haluavat, arkoituksessa,

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne.

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne. OPPAITA 2:2006 Alkoholiasiat ravintolassa Terveydeksenne. Tässä painoksessa on huomioitu annetut uudet lait. Eduskunnan hyväksymä laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta tulee voimaan 1.10. 2006. Elintarvikelaki

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

2 Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

2 Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. 17.07.1919 Suomen Hallitusmuoto Koska, sen jälkeen kuin Suomi on tullut riippumattomaksi, täysivaltaiseksi valtioksi, on käynyt tarpeelliseksi kehittää ja vakaannuttaa sen valtiosääntöä uusilla perustuslain

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 ASUNNON VUOKRAAMINEN 3 Vuokrasopimus Vakuus Virhelomake Vuokranmaksu Asunnon vaihtaminen, eli sisäinen muutto Irtisanominen ASUNNON KUNNON TARKKAILU

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 6.

Pellervon Kirjasto N:o 6. Pellervon Kirjasto N:o 6. O s u u s t o i m i n n a n k e s k i t t ä m i s e s t ä ja S E N E D E L L Y T Y K S I S T Ä. Kirjoittanut Hannes Gebhard. Toinen painos. HELSINKI 1902. PELLERVO "SEURA. J O

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna 1 TALOON MUUTTO Vuokrasopimus tehdään Viialan Asuntotuotanto Oy:n toimistossa os. Keskuskatu 43, 37830 Viiala. Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen alle-kirjoitusta. Vakuusmaksu palautetaan

Lisätiedot