V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä,"

Transkriptio

1 18 V LUKU. Puhtaanapidosta. 62. Lian ja ros- Likaa mitä laatua tahansa, niinkuin lantaa, roskaa, perkkeitä, kan kaataminen y. m. kuin sellaista tarkoitusta varten osotetuille paikoille. Älköön myöskään kukaan tehkö tarvettaan muualle kuin sitä varten olevilla paikoilla. 63. Torien y. m. Kauppatori ja muut yleiset paikat, missä tehdään kauppaa likavettä ljk ja sellaista, ei saa kaataa, viskata tahi tyhjentää muuanne paikkam paikkain puhdistaminen.,. määrättynä aikana päivästä, ovat heti kaupanteon päätyttyä puhdistettavat. distettavat. Paikat, jotka ovat osotetut vuokra- tahi kuorma-ajurien vartoomispaikoiksi, ovat, kun ilmanlaatu sen sallii, joka päivä puh- Paikat, jotka ovat osotetut vuokra- tahi kuorma-ajurien vartoomispaikoiksi, ovat, kun ilmanlaatu sen sallii, joka päivä puhdistettavat. 64. Katujen puhtaana- ja kun- Talonomistajan velvollisuutena on pitää katuosansa ajettanossa-pitovassa kunnossa ja puhtaana liasta. 65. Sinä aikana vuodesta, jolloin maa on paljaana, ovat kadut pidettävät puhtaina, ja perkkeet ynnä lika vietävät pois ainakin kerta päivässä, mutta useamminkin, jos tarve sitä vaatii. Katua älköön kuitenkaan, ellei maa sateesta tahi keinotekoisesta kastelemisesta ole kostea, toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun kuluessa laastako muuna aikana vuorokaudesta kuin kello yhdeksän jälkeen illalla ja ennen kello seitsemää aamulla. distettavat. * Kadulla kasvava nurmi on kitkettävä ja pois korjattava, ellei Maistraatti erityisiä kaupunginosia varten toisin määrää. 66. Jalkakäytävän kunnossako" kunnossapito Talvella ovat jalkakäytävät lumisateen jälkeen joka aamu en- talvella. nen kello kahdeksaa tasoitettavat ja luotavat vapaiksi lumesta,

2 19 joka haittaa liikennettä sekä tarpeen vaatiessa päivälläkin, ja jos iljanteen estämiseksi on välttämätöntä, sirotettava kivettömällä ja puhtaalla hiekalla. Jos lunta sataa päivällä, on lumisateen aikana jalkakäytävä pidettävä auki ainakin niin laajalti, että liikenne saattaa ilman suurempia vaikeuksia jatkua, sekä lumisateen lakattua, niin pian kuin mahdollista luotava liiasta lumesta ja tarpeenmukaisesti hiekoitettava. Jalkakäytävältä koottakoon lumi käytävän reunoille, vaariinottamalla kuitenkin että liikenteelle tarpeellisen leveä käytävä pidetään auki. Kulmatalon omistajan velvollisuutena on sitä paitsi jalkapolun Jalkapolku. aukipitäminen ajotien yli lähinnä olevan kadunkulman suuntaan, kumpaisenkin puoliväliin ajotietä. 67. Ajotie on talvisaikana aina pidettävä tasaisena ja ajokunnossa Ajotien kun- ja ovat paljaat paikat, jotka syntyvät rekikelin aikana, peitettävät nossapito i n talvella. talvella, lumella. lumella. Jos suuremman lumisateen jälkeen on tarpeellista vetää lumiauraa, toimitettakoon vetäminen kaupungin kustannuksella asian- Jos suuremman lumisateen jälkeen on tarpeellista vetää lumiauraa, toimitettakoon vetäminen kaupungin kustannuksella asianomaisen viranomaisen toimesta. omaisen viranomaisen toimesta. Jos suurempien lumikokojen kautta syntyy haittaa liikenteelle, Jos suurempien lumikokojen kautta syntyy haittaa liikenteelle, ovat nämä lumikoot poistettavat. ovat nämä lumikoot poistettavat. Kadulta pois kuljetettavaa lunta ei saa koota muualle kuin Kadulta pois kuljetettavaa lunta ei saa koota muualle kuin sitä varten määrätyille paikoille. sitä varten määrätyille paikoille. 68. Jos lunta kerääntyy katolle niin paljon, että saattaa peljätä Lumen ja lumen syöksyvän alas, on lumi luotava katolta, samaten on jää, Jjään aan Ppoista- " minen katoilta. julkisivuilta eli fasaadeilta. Ylempänä mainittua työtä tehtäessä on katu asianomaiselta kohdalta suljettava ja on, tarpeen vaatiessa, myöskin pantava joka käy vaaralliseksi liikenteelle, syydettävä pois katolta, ja " vahti.

3 20 Lumen sulamisen aikana on lumi poistettava räystäiltä veden tippumisen ehkäisemiseksi. 69. Lumen ja lian Lumen sulaessa on kertyvä lika talonomistajan toimesta myöspoistammen poistaminen kin ^ pjtlcin pitkin päivää tarpeen vaatiessa lakaistava kadulta pois sekä kaduilta ja,,.. katuojat rpidettävät auki veden juoksulle. juoksulle, katu-ojien ' aukiptäminen. lumi ja jää vedettävät pois kadulta. Siinä määrin kuin se on liikenteelle keväällä tarpeellista ovat 70. Lumen sulat- Suolaa, tuhkaa ja muuta syövyttävää ainetta älköön sirotettammetaminen kay- käytäviltä. ^a^q tako käytäville tahi muutoin käytettäkö lumen sulamisen edistämiseksi.. i. miseksi. 71. Lumen poistaminen pi- Jos pihamaalle kerääntyy niin paljon lunta, että tulipalon tammen sa^uessa sattuessa s siitä ;;tä saattaa olla selvää haittaa palokalujen esteettömälle käyttämiselle, on lunta talonomistajan toimesta tarpeen mukaan hasta. poisvedettävä. 72. Pihojen, käymälöiden y.m. katuineen, valopihat ja porttikäytävät puhtaina roskista sekä puhtaana-pi- Talonomistajan on pidettävä pihansa siihen kuuluvine palomkloiden muj muista s t a jätteistä ja liasta, kuin myöskin käymälät, talli ja navetta täminen. siisteinä ja hajuttomina.. Desinfisioiminen. toimitettava. Missä tarvitaan desinfisioimista, on se terveyspoliisin käskystä siisteinä Missä ja tarvitaan hajuttomina. desinfisioimista, on se terveyspoliisin käskystä Desinfisioiminen. toimitettava. 73. Lantakuopat, Kaikki lika käymälöistä, likakaivoista, talleista ja läävistä säiliöt ja ynnä roskat ja muut jätteet ovat koottavat lantakuoppaan tahi kaatopaikat. at. erjtyi erityiseen en tiiviiseen säiliöön sekä tarpeen mukaan viedä joko sitä varten määrätyille kaatopaikoille tahi kaupungin alueen ulkopuolelle. Lantakasat. Kuitenkin saatettakoon puutarhaa tahi muuta sellaista tarkoitusta varten panna kokoon pihamaalla tahi kaupungin lähei-

4 21 syyteen eläinten lantaa, lehtiä ja muita sellaisia jätteitä asianomaisen terveydenhoitoviranomaisen luvalla ja noudattamalla niitä määräyksiä, joita siitä annetaan. Vesiklosetista noudatettakoon mitä siitä erityisesti on säädetty. Vesiklosetit. Likakaivo on tarpeen vaatiessa perin pohjin puhdistettava. Likakaivot. Siivilään kerääntyneet kiinteät jätteet ovat otettavat pois niin usein kuin siisteys sitä vaatii. Kuumia hiiliä ja tuhkaa tulisijoista on tyhjennettävä tulenkestäviin metallisäiliöihin. 74. Tuhkasäiliö.. Kulkutaudit. Jos peljättävissä olevan tahi jo ilmestyneen kulkutaudin joh- Kulkutaudit, dosta tahi muusta syystä erityisessä tapauksessa havaitaan tarpeelliseksi vielä muita toimenpiteitä, kuin mitä on säädetty Haisevan lan- 73 :ssä, on Maistraatin ja asianomaisten terveydenhoitoviranomaisten siinä tarkoituksessa antamia määräyksiä ja ohjeita noudatettava. 75. Haisevan makkilannan tahi muun sellaisen lian kuljettamiseen Haisevan lan- kaupungin sisällä saa käyttää ainoastaan tiivispohjaisia ja tiivisnan y " y. m- m. kuljettaminen., laitaisia... ajoneuvoja... jettaminen. laitaisia Sellainen ajoneuvoja. kuljettaminen olkoon luvallinen: Sellainen a) Ilman kuljettaminen rajoitusta aikaan olkoon nähden, luvallinen: jos jätteet ovat pannut tiiviisiin, a) Ilman ilman rajoitusta pitävällä aikaan kannella nähden, varustettuihin, jos jätteet ulkoapäin ovat pannut puhtaisiin tynnöreihin ilman pitävällä tahi säiliöihin; kannella ja varustettuihin, ulkoapäin puh- tiiviisiin, taisiin b) Muussa tynnöreihin tapauksessa tahi säiliöihin; huhtikuulla, ja toukokuulla, kesäkuulla, heinäkuulla, b) Muussa elokuulla, tapauksessa syyskuulla huhtikuulla, ja lokakuulla toukokuulla, kello yhdentoista kesäkuulla, heinäkuulla, illalla ja kello elokuulla, seitsemän syyskuulla aamulla ja välisenä lokakuulla aikana, kello jota yhdentoista vastoin illalla sellainen ja ke.llo kuljettaminen seitsemän vuoden aamulla muina välisenä kuukausina aikana, saa jota tapahtua vastoin sellainen hyvin peitetyissä kuljettaminen kuormissa vuoden läpi muina vuorokauden. kuukausina saa tapahtua hyvin peitetyissä kuormissa läpi vuorokauden. 76. Jos talonomistaja on taloaan varten ottanut hoitajan tahi Talon hoitaja talonmiehen, joka on sitoutunut huolehtimaan puhtaana pidosta, tal tai talonmies. - tahi jos joku, muu sopimuksesta on ottanut puhtaanapidon vei- vel-

5 22 vollisuudekseen, olkoon tämä lähinnä vastuunalainen siitä, että tehtävä hänelle kuuluvalta osalta asianmukaisesti täytetään. Satama. 77. Puhtaudesta satamissa säädetään satamajärjestyksessä. VI LUKU. Määräykset tulenvaarasta ja savunaikaansaamasta aikaansaamasta haitasta. 78. Tupakan- Erityisesti tulenvaarallisissa paikoissa ja helposti syttyvien poltto. * aineiden läheisyydessä on tupakan poltto kielletty. Erityisesti kielletään tupakanpoltto: a) yleisissä tavaravajoissa, tavaramakasiineissa ja kauppahalleissa; b) ulkohuoneissa, halkoliitereissä, rehuladoissa ja muissa sellaisissa paikoissa; ja c) paikoissa, joista Maistraatti on niin määrännyt ja julistuksella sen ilmoittanut. Viittätoista vuotta nuoremmilta on tupakanpoltto kaduilla kielletty. 79. Tulenvaaralliset työt. dattamalla kattamalla säädettyjä tahi muuten tarpeellista varovaisuutta. Tulenvaarallisista töistä kadulla säädetään 52 :ssä sekä kuuman tuhkan ja hiilien tyhjentämisestä 73 :ssä. Tulenpitelemisestä satamissa säädetään satamajärjestyksessä. Tulenvaarallista laatua olevat tehtävät ovat toimitettavat nouhset 80. Polttoaineja rakennus- myös s rakennusaineita ja sellaista älköön ilman erityistä Maist- Sunrempaa halko-, hiili- ja muuta polttoainevarastoa, niin aine-varastot. aine-varas o. raatj raatin n jlupaa U koottako asuintontille muuanne kuin sitä varten laitettuihin kellareihin tahi ulkohuoneihin.

6 23 Sellaisen varaston pitäminen ilman palopohjaa olevalla ullakolla on ehdottomasti kielletty. 81. Muualle kuin tehdastontille rakennetun teollisuuslaitoksen Savun syn- tulisija on tarkoituksenmukaista polttoainetta käyttämällä tahi n nyttämä Y ttama haitta. muulla keinoin lämmitettävä, niin, ettei synny savua, joka matkaansaattaa haittaa. VII LUKU. Asuinhuoneista, työpajoista ja muista työhuoneista. 82. Huone, joka annetaan asuttavaksi, on oleva tarpeellisen tilava, Asuinhuoneet ]a ja työpajat. valoisa, kuiva ja puhdas sekä muutenkin terveydelle vaaraton yopaja ' ja ei saa sallia useampien henkilöiden, kuin mitä huoneen suuruuteen ja muutoin sen laatuun nähden saatetaan harkita kohtuulliseksi, asua tahi viettää yötä huoneessa. Työpajat ja työhuoneet, joissa useampia henkilöitä yhtäaikaa työskentelee, ovat sitä paitsi tarpeellisesti lämmitettävät, ja sen lisäksi niin laitettavat, että riittävä ilmanvaihto, on mahdollinen. VIII LUKU. Kaupasta ja muusta elinkeinosta toreilla ja kaduilla. 83. Kaupungin toreilla ja kaduilla, niin myös satamissa ei saa Tori- ja katu- harjoittaa kauppaa muualla kuin sitä tarkoitusta varten olevilla kaupasta, kaupasta. paikoilla, paitsi 88 :ssä mainitulla poikkeuksella, eikä muulla tavalla kuin mitä alempana mainitaan. Sellaista kauppaa tehtäessä on sekä myyjien että muun yleisön noudatettava niitä ohjeita, joita poliisimies järjestyksen ylläpitämiseksi antaa; ja saattakoon toimittaa pois paikalta sen, joka ei heti noudata sellaista ohjetta.

7 24 Eläinten Markkina-aikoina on kaikki eläinkauppa kielletty muualla kauppa, kauppa. kuin kilpa-ajoradan yhteydessä olevalla myyntialueella, jonne pääsystä on suoritettava säädetty maksu. 84. Myyntipaikatnaisesta myyntipaikasta, niin myös vaunusta, tiskiltä tahi pöydältä, hankkikoon siihen luvan, niinkuin siitä on erittäin säädetty. Maalaistuot- Maalaisilla on kuitenkin valta, ilman sellaista lupaa, sitä varteiden kaupten määrätyillä paikoilla, itse tahi muiden kautta kuormasta tahi Joka tahtoo harjoittaa kauppaa kioskista tahi muusta kiintopaaminen. aluksesta kaupaksi pitää kaikkea, mitä heidän tiloistansa saadaan tahi he ja heidän perheväkensä kotiteollisuudella toimeensaavat. Jos myyjä, joka on maalaisten asiamiehenä, samalla harjoittaa kauppaa omaan laskuunsa, on siitä noudatettava, mitä ensimmäisessä kohdassa sanotaan. 85. Auttomaattiset koneet. Jos J O s joku tahtoo asettaa automaattisen koneen, on hänen sii- nen hen hankittava erityinen lupa. 86. Torikaupasta Maistraatin asiana on, sittekun kaupunginvaltuustoa on kuultu, y- y. m- m. antaa ohjeita siitä, mitä tavaroita saa pitää kaupan toreilla, niin myös lähemmin määrätä, miten kauppaa on harjoitettava, kuitenkin vaariinottamalla mitä siitä 84 :n toisessa kohdassa säädetään. Maistraatti määrätköön myöskin ajan, jolloin kauppaa saa harjoittaa toreilla. Toriajan päätyttyä ovat kaikki tavarat sekä vaunut, tiskit, pöydät ja muut, mitä kaupanteossa on käytetty, toimitettavat pois paikalta. Ajasta, jolloin saa harjoittaa kauppaa kioskista ja muista kiintonaisista myyntikojuista, on noudatettava, mitä Maistraatti siitä on määrännvt. määrännyt.

8 Tavaran, jota myydään aluksesta, on annettava olla aluksessa, Kauppaami- kunnes se on myyty, ja sitten kun kauppa on päätetty ja myyjä nen a aluksista. ' u on pannut tavaran laiturille, on se heti toimitettava pois. 88. Tuoretta voita, munia, metsänriistaa, vihanneksia, hedelmiä, Kaupustele- marjoja sekä kasvia ja kukkia saa kaupustella vapaasti kaupunmisestgfillagilla, ja maalaiset saavat myydä maitoa kaikkialla kuormastakin. P S' Muuten eivät muut kun ne, jotka ovat hankkineet siihen Maistraatin luvan, ja luvassa asetetuilla ehdoilla, saa ammattimaisesti kuljetella tavaroita kaupungilla kaupaksi. 89. Kaksitoista vuotta nuorempia lapsia ei saa käyttää kaupus- Lasten käyttelemiseen kadulla eikä muunkaan ammatin harjoittamiseen, niin tämisestä tamlsest a kaupungilla. kaupustele- kuin kengän harjaamiseen ja sellaiseen, ei myöskään sanomalehtien i.. miseen. lehtien ja ja muiden muiden painotuotteiden painotuotteiden jakamiseen. jakamiseen. Kello Kello kahdeksan kahdeksan illalla illalla ja ja kuuden kuuden aamulla aamulla välisenä välisenä aikana aikana vuorokaudesta vuorokaudesta ei ei saa saa viittätoista viittätoista nuorempiakin nuorempiakin lapsia lapsia lähettää lähettää ulos ulos mainittua mainittua tarkoitusta tarkoitusta varten. varten. 90. Jos joku tahtoo kengänharjaajana tahi tupakan- ja sanomalehden myyjänä palvella yleisöä julkisesti, on hänen siitä ilmoi- kaupustelemiseen y.m. Luvan saanti tettava poliisille. Lupa kantajana palvella yleisöä myönnettäköön ainoastaan Kantajat. Kantajat, hyvämaineiselle henkilölle, joka ei muutenkaan ole huonossa huudossa. Kantajista valtionrautatiellä on voimassa mitä siitä on erityisesti säädetty. 91. Sen, joka 90 :n mukaan on saannt oikeuden palvella yleisöä kantajana, on poliisilta saatava numerolla varustettu laatta, joka on kannettava näkyvissä rinnassa.

9 26 Laattaa ei saa luovuttaa toiselle, vaan on se, haltijan lakkautettua ammattinsa, palautettava poliisille. 92. Niiden, jotka ovat saaneet luvan kantajina palvella yleisöä, on niin hyvin itseensä ja pukuunsa nähden kuin myös käsikärryjen, korien ja muiden kalujen suhteen, joita he kuljettavat mukanaan, noudatettava siisteyttä. Heidän tulee osoittaa yleisölle kohteliaisuutta eikä vaatia kohtuutonta maksua. Kapineet, joita kantaja ei ole voinut jättää asianomaiselle henkilölle, ovat palautettavat lähettäjälle, tahi, jos tämä on tuntematon, jätettävät poliisille. IX LUKU. Ruokatavarakaupasta. 93. Ruokatavara- Kaupaksi olevien ruokatavaroiden tulee olla puhtaita, ei viekauppa. raiu railla a aineilla sekoitettuja eikä pilaantuneita tahi muuten terveydelle vahingollisia. Tämän :n säännöksiä rikottaessa voidaan tavara julistaa menetetyksi. 94. Ruokatavaroita myytäessä, varastoon pantaessa ja kuljetettaessa on puhtautta tarkasti noudatettava. Siinä tarkoituksessa tulee ei ainoastaan huoneiden, joissa kauppaa tehdään, ynnä mitä niihin kuuluu, niinkuin etuhuoneiden, portaiden ja ylöskäytäväin, vaan myös varastohuoneiden, makasiinien ja kellarien sekä, tiskiltä tahi muuten taivasalla, kojusta tahi aluksesta kauppaa harjoitettaessa, myyntipaikan ja sen lähimmän ympäristön tahi aluksen, niin myös ajoneuvojen ja muiden kuljetuksessa käytettävien kapineiden, olla siistiä ja puhtaita Duhtaita liasta. Samoin ovat hyllyt, hvllvt. laatikot, tiskit ja ia astiat, astiat.

10 mitat sekä punnitsemis- ja muut kalut, joita kaupassa, varastoon panossa tahi kuljetuksessa käytetään, pidettävät huolellisesti puhdistettuina. Käärepaperia ja muita kaupassa syntyviä jätteitä ei saa viskata ulos, vaan ovat ne kerättävät erityiseen säiliöön ja poisvietävät. 95. Myytäviksi aijottuja ruokatavaroita ei saa säilyttää paljaalla maalla eikä lattialla, vaan astioissa tahi niin laitetuilla alustoilla, etteivät tavarat, ei maa eikä lattia ryvety. Tuoretta lihaa on kuljetettava soveliaissa ajoneuvoissa, peitettynä puhtaassa säiliössä tahi valkosesta, puhtaasta pestävästä kankaasta tahi sen laatuisesta aineesta tehdyssä päällyksessä. Lihan ripustamista varten käytettävien koukkujen tulee olla galvanoituja tahi tinattuja. Eläviä kaloja ei saa punnita koukussa. Astiat, lusikat, kauhat ja muut kalut, joilla ostajien sallitaan tutkia tavaroita, niinkuin voita, maitoa, kalanmätiä ja sellaista, ovat, joka kerta jälleen huolellisesti puhdistettavat, ja niitä ei saa käyttää tavaroita varastosta pois otettaessa tahi sinne pantaessa, eikä saa uudellaan kaataa varastoon takaisin mitä kaluihin tutkimisen jälkeen on jäänyt. Leipää ja lihaa älköön ostaja tahi myyjä tarpeettomasti kosketelko. 96. Ruokatavarain kuljettajan ja myyjän ynnä myyjäin apulaisten tulee itsensä suhteen noudattaa tarpeellista siisteyttä. Erityinen määräys myyjän vaatetuksesta löytyy 103 :ssä. 27 b) Ruokatavarakaupasta myymälässä. 97. Jokaisen, joka avoimessa puodissa tahtoo harjoittaa ruoka- Ruokatavaratavarakauppaa, on, ennenkuin hän alkaa liikkeen, siitä ilmoitet- myymälät.

11 28 tava paitsi Maistraatille myöskin Terveydenhoitolautakunnalle alempana mainitussa tarkoituksessa. Lautakunnan asiana on 98 ja 99 :issä löytyvien perusteiden mukaisesti ratkaista, saako myyntipaikkaa käyttää aijottuun tarkoitukseen. 98. Ruokatavarapuodista on voimassa, mitä yleisessä rakennusjärjestyksessä säädetään asuinhuoneista. Sellaisen kauppapuodin tulee sitäpaitsi olla varustettuna laitoksella tarpeellista ilmanvaihtoa varten. 99. Ruokatavarapuotina ei saa käyttää huonetta, jonka kautta on asuinhuoneen ainoa uloskäytävä. Kellarin, makasiinin ja muun varastohuoneen, joissa myytäviksi aijottuja ruokatavaroita säilytetään, tulee olla kuivan ja muuten tarkoituksenmukaisesti sisustetun ja varustetun laitoksella tarpeellista ilmanvaihtoa varten Ruokatavarakauppaa varten aiotun kauppapuodin seinien ja katon tulee olla maalatut vaalealla öljyvärillä tahi verhotut samanvärisellä pestävällä aineella; ja tulee sellaisen huoneen lattian olla niin laitetun, että sitä helposti saattaa pitää puhtaana. Myös tiskin ja muun myymälässä olevan sisustuksen tulee olla vaaleanväriset ja muuten sellaiset, että niitä voidaan puhdistaa. Jokaisessa kauppapuodissa tulee olla sylkyastia sekä pesulaitos ynnä pesuvettä ja pyyhinliina Ruokatavatoiden kauppaa varten aijottua puotia, niin myös kauppaa varten käytettyjä säilytyshuoneita ei saa pitää asuinhuoneena, keittiönä, eikä sellaisten tavaroiden kauppaa tahi varastoa varten, joiden läheisyyden vuoksi ruokatavarat saattavat ryvettyä tahi ruveta pahenemaan, saada sivuhajua tai makua.

12 Kauppapuodissa, jossa myydään tuoretta lihaa, ei saa säilyt- Lihakauppa. tää kynimättömiä lintuja, jäniksiä eikä juurikasveja Myyjän tulee olla puettuna puhtaaseen, valkeaan pestävään Ruokatava- hihalliseen esiliinaan. rain m myyjä. yyi a Jos tarttuva tauti ilmestyy ruokatavarakauppiaaseen tahi hä- Ruokatavaranen apulaisiinsa tahi perheeseensä tahi johonkin, joka asuu kauppiaan tai hänen anen perheensä nccnsci sai- S3i~ myymälän yhteydessä olevassa huoneessa, on myymälä heti suljettava P M. l i i! i jettava ja ja kaikki kaikki kauppa kauppa tavaroilla tavaroilla tahi tahi tavaroiden tavaroiden antaminen antaminen rastuminen ne n sieltä sieltä lakkautettava lakkautettava sekä sekä asiasta asiasta ilmoitettava ilmoitettava Terveydenhoito- Terveydenhoito- tarttuviin lautakunnalle ja sen määräystä odotettava. odotettava. tauteihin. tauteihin. Samaa on noudatettava, jos tarttuva tauti ilmestyy tilalla, josta lähetetään maitoa kaupaksi tahi myymälään säilytettäväksi. X LUKU. Teurastamisesta Teurastusta saa kaupungin alueella toimittaa ainoastaan am- Teurastamimattiteurastajat, noudattamalla Maistraatin antamia määräyksiä. nen. - Lintuja ja pienempiä eläimiä ei saa teurastaa julkisesti eikä toreilla. XI LUKU. Ravintoloista ja matkustajakodeista Hotellin- ja ravintolanomistajain, majatalonisäntien ja muiden, Ravintolat ja jotka pitävät matkustajia, tulee katsoa, että matkustajat niin- matkailijakodit. saavat asianmukaista palvelusta ja ettei heiltä vaadita kohtuutonta matkaihjahyvin asunnon ja ruuan puolesta kuin muussakin suhteessa maksua.

13 30 Tarjoileminen. nen - Älköön sekään, joka harjoittaa ravintolaliikettä, jota varten tarvitaan erityinen lupa, ilman pätevää syytä kieltäytykö yleisölle tarjoomasta ruokaa ja juomia, joita hänellä on saatavana, taikka antamasta huonetta matkustajille, jos hänellä myöskin on ammattina matkustajaan matkustajain pitäminen Matkustajahuoneiden ennenkuin sitä varten annetaan huoneita käytettäväksi, ilmoittaa Jokaisen, jolla on ammattina matkustajain pitäminen, tulee, tarkastus. siitä Terveydenhoitolautakunnalle. Lautakunnan asiana on 108 ja 110 :issä mainittujen perusteiden mukaisesti ratkaista, saako huoneita käyttää tähän tarkoitukseen Matkustajahuoneet.. Matkustajain asunnoksi aiotun huoneen tulee olla sellaisen, kuin asuinhuoneista rakennusjärjestyksessä säädetään. Semmoisen huoneen tulee sitäpaitsi olla varustetun varmasti lukittavilla ovilla ja aukaistavilla ikkunoilla, joiden kautta saadaan ilmaa ja valoa suoraan kadulta tahi pihalta, jota paitsi jokaisessa huoneessa tulee olla muu laitos tarpeellista ilmanvaihtoa varten. Makuuhuone ei saa olla välittömässä yhteydessä yhteisen käymälän kanssa Matkustajien majapaikassa tulee vieras- ja makuuhuoneiden sekä huoneiden yhteydessä olevien säiliöiden ja käytävien, niin myös vuoteiden ja muun huoneisiin kuuluvan sisustuksen aina olla puhtaassa kunnossa, ja ovat erityisesti makuuhuoneet jokaisen poismuuttaneen vieraan jälkeen tarkasti puhdistettavat. Vuodeliinat ja pyyhinliinat ovat vaihdettavat jokaiselle vieraalle. Määräykset l i u puhtaudesta ja järjestyksestä TiPmav" maja- Terveydenhoitolautakunnan tulee antaa määräyksiä puhtaupaikoissadesta ja järjestyksestä noudatettavaksi sellaisissa majapaikoissa,

14 31 missä merimiehiä ja muuta työväkeä sekä yhteistä kansaa majoitetaan, kuin myös sellaisissa, missä enemmän kuin kahdeksan henkeä majoitetaan samaan huoneeseen Terveydenhoitolautakunnan asiana on määrätä, kuinka monta henkeä korkeintaan on lupa ottaa yöksi kuhunkin huoneeseen, kuin myös huoneisiin asetetuilla julistuksilla saattaa tämä ja muut lautakunnan majapaikan suhteen antamat määräykset tiedoksi Ravintolat ja muut ruokapaikat eivät saa olla auki tarjoilua Ravintolain J ja f ruokapaikkojen auki- varten kello yhdestä yöllä kello viiteen aamulla.!,. Kello yksi.. yöllä... tulee. kaiken... tarjoilun.... lakata. ja. vieraiden., kojen aukiolo-aika. käskystä Kello poistua. yksi yolla tulee kaiken tarjoilun lakata ja vieraiden do-aika käskystä Jos yleistä poistua. tahi yksityistä juhlaa varten halutaan tarjoiluajan pidennystä, Jos yleistä on tahi lupa yksityistä siihen hankittava juhlaa varten poliisilta halutaan siten tarjoiluajan ja siinä järjestyksessä, pidennystä, on kuin lupa 120 siihen :n viimeisessä hankittava kohdassa poliisilta säädetään. siten ja siinä järjestyksessä, Väkijuomain kuin myyntiin 120 :n ja anniskeluun viimeisessä kohdassa nähden noudatettakoon säädetään. Väkijuomain Väkijuomain myyntiin ja anniskeluun nähden noudatettakoon Vakijuomain myynti ja mitä kaupungin valtuusto, Maistraatti ja läänin Kuvernööri kahdeksi mitä kaupungin vuodeksi kerrallaan valtuusto, määräävät. Maistraatti ja läänin Kuvernööri kah- mvvn anniskelu. ' J a... i l. ] n anniskelu. deksi vuodeksi kerrallaan maaraavat Jokaisessa ravintolassa on vieraille pyynnöstä näytettävä pai- Ruoka- ja i a juomalistat. nettu tahi kirjoitettu lista ruuan ja juomien hinnoista. juoma 114. Kuuttatoista vuotta nuorempia tyttöjä ja viittätoista vuotta Ravintolain palvelijat. nuorempia poikia älköön ilman erityistä poliisin lupaa käytettäkö lja ' palvelijoina ravintoloissa. Ravintolan isäntä kiellettäköön, jos hyvä järjestys sitä vaatii, naispalvelijoita käyttämästä palveluksen tekemiseen Tarttuvat Taittuvat Jos Jos matkustajien matkustajien majapaikassa majapaikassa ilmestyy ilmestyy tautia, tautia, jota jota saatetaan saatetaan taudit pitää majapaikoissa. pitää tarttuvana tarttuvana tahi tahi muutoin muutoin vieraille vieraille vaarallisena vaarallisena tahi tahi haitallihaitalli-

15 32 sena, on isännän siitä heti ilmoitettava Terveydenhoitolautakunnalle ja noudatettava niitä määräyksiä, joita Terveydenhoitolautakunta sen johdosta antaa. Samoin meneteltäköön, jos ravintolan isäntä tahi joku hänen perheestään tahi ravintolan palvelijakunnasta siten sairastuu Käymälät ja Jokaisessa ravintolassa tulee olla siellä kävijöitä varten ylei- Immot. lirimöt. nen käymälä ja lirimö, joka on laitettu Terveydenkoitolautakunnan lähemmän ohjeen mukaisesti. Käymälän puhtaanapidosta on ravintolan isäntä vastuunalainen Mitä 106 ja :issä on ravintoloista säädetty, koskee sopivilta osilta myöskin hotelleja, majataloja, kondiittoreita, kahvilaliikkeitä ja ruokaloita anniskeluoikeudella tahi ilman sitä. XII LUKU. Saunoista. Saunat Saunan, joka on aijottu yleisön käytettäväksi, tulee olla vedottoman ja siistin, ja on siellä pidettävä puhdasta vettä runsain määrin yleisön saatavana; lakanoiden, pyyhinliinojen, vastojen ja muiden esineiden jotka annetaan saunassa käviöiden kavioiden käytettäviksi, tulee olla puhtaat Jos yleistä saunaa annetaan samaan aikaan sekä miesten että naisten käytettäväksi, tulee olla laitettuna asianmukaisesti toisistaan eroitettuja osastoja molemmille sukupuolille. Eri sukupuolta olevien henkilöiden ei saa sallia yhtäaikaa kylpeä samassa saunan osastossa.

16 Jokaisessa yleisessä saunassa tulee olla joku henkilö, joka valvoo järjestystä ja pyynnöstä ottaa vastaan ja tekee selvän kavioiden käviöiden kapineista. Jos saunan omistaja itse ei hoida sanottua tointa, tulee hänen puolestaan panna toinen, jonka luotettavaisuudesta omistaja vastaa. XIII LUKU. Yleiset säännökset Tätä poliisijärjestystä on noudatettava kaupungissa ja siihen Yleisiä mää- yhdistetyllä alueella. räyksiä. y Tällä poliisijärjestyksellä kumotaan 6 päivänä lokakuuta 1886 kaupungille vahvistettu poliisijärjestys sekä siihen jälestäpäin tehdyt muutokset ja lisäykset. Sitä vastoin ovat edelleenkin voimassa, mikäli tämä poliisijärjestys ei ole niitä muuttanut, ne määräykset, ohjesäännöt ja taksat, jotka koskevat: a) vuokra-ajureita, kuorma-ajureita; b) automobiililla, polkupyörällä ja moottoripyörällä ajamista; c) kauppaa kaupungin toreilla sekä aluksilla kalarannassa ja kaupungin satamissa; d) maitokauppaa; e) rakennusjärjestystä; f) järjestystä kaupungin ravintoloissa; g) satamaohjesääntö Lupa, joka tämän poliisijärjestyksen mukaan annetaan, myönnettäköön ehdolla tahi ehdotta ja määrätyksi ajaksi tahi sillä välipuheella, että lupa saatetaan milloin tahansa peruuttaa.

17 Mitä kaduista on säädetty, koskee sopivilta osilta myöskin yleisiä teitä, toreja, rantakatuja, siltoja, puistoja ja istutuksia sekä muita yleisiä tahi yleiselle liikkeelle luovutettuja paikkoja, kuin myöskin rakentamattomia alueita kaupungin sisällä tahi sen maalla Poliisijärjes- Joka rikkoo, mitä tässä poliisijärjestyksessä tahi 122 :ssä tyksen nk- rik- mainituissa määräyksissä tahi ohjesäännöissä on säädetty, rangaistaan, a ; s t aarl) e ellei H e ; siitä jo ole määrätty edesvastuuta laissa tahi yleisessä asetuksessa, enintään neljänsadan markan sakolla; kuitenkin saatettakoon asiasta päästä varoituksellakin. Jos rikotaan tämän poliisijärjestyksen mukaan annettu lupa tahi luvassa annetut ehdot ja määräykset, saatettakoon lupa, vaikka se olisi annettu määrätyksi ajaksi peruuttaakin. Menetetystä tavarasta säädetään 93 :ssä Jos viittätoista vuotta nuorempi lapsi tavataan rikkomuksesta, kehoitettakoon vanhempia tahi edusmiestä pidättämään lasta semmoisesta; jos lapsi siitä huolimatta uudelleen joutuu kiinni, olkoot nämä, jos he ovat lyöneet laimin lapsen hoidon, edesvastauksen alaiset Jos joku jättää täyttämättä, mitä tämän poliisijärjestyksen tahi siinä viitatun määräyksen mukaan kuuluu hänen velvollisuudekseen, eikä muistutettunakaan ota ojentuakseen, toimituttakoon asianomainen viranomainen sen, mitä on laiminlyöty, ja perittäköön tästä aiheutuneet kustannukset muitta mutkitta ulosottomiehen kautta laiminlyöjältä. Missä vaara on tarjona tahi asianhaarat muuten sitä vaativat, ryhtyköön viranomainen heti tarpeellisiin toimiin. Jos talonomistaja on uskonut puhtaanapitovelvollisuuden toiselle, niinkuin 76 :lässä sanotaan, ja tältä puuttuu varoja kominen. >minen. mai-

18 nitunlaisen kustannuksen suorittamiseen, on talonomistajan itsensä vastattava kustannuksesta Joka vuoden lopulla on poliisin toimesta ilmoitettava kaupungin enin levinneissä sanomalehdissä yleisön tiedoksi jätteiden ja muun lian sekä lumen ja jään kaatopaikat, ja ovat muutetut määräykset näistä paikoista, joita vuoden varrella saatetaan antaa, hyvissä ajoin edeltäpäin samalla tavoin julkaistavat. Ilmoitus kaatopaikoista Poliisijärjestystä on painettuna Maistraatin toimesta pidettävä kohtuullisesta hinnasta yleisön saatavana Kaupungin viskaalin, kaupungin yleisen poliisin ja asianomaisen terveydenhoitoviranomaisen sekä satamapäällystön ynnä sen alaisen miehistön tulee, kunkin alueellaan, tarkasti valvoa tämän poliisijärjestyksen noudattamista Tämä poliisijärjestys astuu voimaan sen vuoden tammikuun 1 päivästä lukien, mikä seuraa lähinnä sitä vuotta, jolloin se on asianomaisesti vahvistettu. Tämän poliisijärjestyksen on Vaasan läänin Kuvernööri vahvistanut toukok. 24 p:nä 1914.

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1 (5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Tilakeskus I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1. YLEISTÄ Tämä toripaikkojen vuokrausohje sisältää ohjeita ja määräyksiä Lappeenrannan kaupungin hallinnoimilla Kauppatorilla,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679

SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679 Skolskjuts, förordning SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679 Koulukuljetusasetus SFS 1970:340 1 1 Koulukuljetuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista esikoulussa, peruskoulussa, lukiokoulussa tai

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä.

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Työväen Pääneuvosto lähetti Lakivaliokunnan valmisteltavaksi

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen Ympäristölautakunta 31 21.05.2014 Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen YMPL 31 Tarkastusten ja katselmuksen perusteella liikerakennus ja sen ympäristö tontilla

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS sisäkumeja engl. naisten kilpa-ajokärryihin SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS PUHELIN: 11 60 TURKU Sähköos.: MERILÄ, TURKU Tavaraos.: TURKU ITÄINEN TEHDAS ja TUKKULIIKE: KAARINA MYYMÄLÖITÄ: TURKU.. Puhelin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot