Pudasjärven kaupungin Pakka-toimintamalli VÄRISUORA. Tarja Väisänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pudasjärven kaupungin Pakka-toimintamalli VÄRISUORA. Tarja Väisänen"

Transkriptio

1 Pudasjärven kaupungin Pakka-toimintamalli VÄRISUORA

2 VANHEMMAT - Keskeinen toimija- ja kohderyhmä, joka osallistuu toimintaan - Uskalla sanoa Ei päihteille ja väkivallalle toiminta nuorille vanhempainillat kaikille 7-vuosiluokkien vanhemmille - Kouluterveyskyselyn tulosten tarkastellaan kaikkien yläkoulu/lukio vuosiluokkien vanhempainilloissa - Pullo pois toimintamalli ja Omin jaloin toimintamalli vanhemmuuden tukemisessa - Nuorten mielipiteitä vanhempien päihdevalistuksesta (kerätty nuorisokahvilassa ); Äiti suvaitsee kaiken se sanoo, että jos otat viisaasti se on ok, mutta jos menee överiksi niin Tupakin poltosta ne napauttaa, mutta ne polttaa sitä itekkin

3 VIRANOMAISET - Keskeinen rooli toiminnan jalkauttamisessa ja vakiinnuttamisessa omalla alueellaan ja työssään - Mahdollisuus toteuttaa varhaista puuttumista ja estää päihteiden käyttöä (opettajat, terveydenhoitajat, nuorisotyöntekijät, poliisit, poliittiset päättäjät, yrittäjät ja muut ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilöt) - Nuorten mielipiteitä viranomaisten tekemästä päihdevalistuksesta; Poliisit me tiedetään kaikki nimeltä, kaikista vittumaisin niistä on E Se sakotti viimeksi, kun ajoin mopolla ylinopeutta. Terkkari näyttää niitä tervakeuhkokuvia ja nuorisotiloilla työntekijät sanoo, että ei kait se tupakan poltto kannata. Mediasta me kuiteskin opitaan kaikki

4 KOORDINAATTORI, puheenjohtaja - Keskeinen rooli luoda, ylläpitää ja kehittää paikallisten toimijoiden verkostoa, jossa toimijat yhteistyössä vähentävät päihdehaittoja - Määrittelee tavoitteet ja lähtökohdat sekä yhteen sovittaa paikalliset toiveet ja tutkimukset tavoiteltaessa tehokasta päihdehaittojen ehkäisyä - Rakentaa puitteet, jossa elinkeinon ja viranomaisten yhteistyö on mahdollista. - Nuorten mielipiteitä koordinaattorin tekemästä päihdevalistuksesta; Sinä oot semmonen nipo, erittäin vakavalla tavalla. Me kuiteskin tiedetään, että oot oikeassa meidän alaikästen nuorten tupakoinnin ja kaljottelun suhteen eihän me niitä saada käyttää ja se on epäterveellistäkin kukaan meistä ei oo aatellu tavotella pultsarin tai narkkarin ammattia

5 OPETUS- JA SIVISTYSJOHTAJA, sosiaalijohtaja - Kiinnittää huomiota lasten, nuorten ja perheiden päihdeasioihin - Seuraa ja tukee toimintaa - Tukee ja mahdollistaa vaikuttavien toimenpiteiden muuttumista hyviksi käytänteiksi - Edistää päihdehaittoja ennaltaehkäisevän työmuodon ottamista osaksi perustyötä koko kaupungin alueella, hallintokunnissa ja eri toiminnoissa - Osallistuu tärkeisiin ehkäisevän päihdetyön foorumeihin ja edesauttaa tuloksiin perustuvien jatkotoimenpiteiden käytäntöön viemistä. - Nuorten mielipiteitä johtajatason tekemästä päihdevalistuksesta; En minä tiijä koko opetusjohtajaa tai sosiaalijohtajaa, että kuka se on ja mitä se työkseen tekee

6 NUORET - Tärkein kohderyhmä, joka on aktiivisesti mukana toiminnan eri vaiheissa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - Mukana nuoria yläkoulusta, lukiosta, Pudasjärven Osaon yksiköstä, työpajalta ja muilta tahoilta - Monialaisen toimijaryhmän mielipiteitä nuorista; Positiivista on se, että nuoret kantavat huolta toisistaan. Vapaa-ajalla vain tahtoo joukossa tyhmyys tiivistyä. Asenne marisätkään on tällä hetkellä liian hyväksyvä, mutta toiset nuoret ovat sitten taas täyskieltäytyjiä kaikista päihteistä

7 Yhdessä me toimijat olemme VÄRISUORA VOITTAMATON PAKKA, vahva toimijaketju ehkäisevän päihdetyön työsaralla Nuorten viisastelua yhteistoiminnastamme, joka on kuin ketju: Kaksi lenkkimakkaraa laitettiin mikroon. Aikansa pyörittyään toinen makkara lopulta räjähti kuumuudessa. Ehjäksi jäänyt makkara totesi tyytyväisenä Sinä olet se heikoin lenkki!

8 , lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö, vapaaaikaohjaaja/puheenjohtaja Sari Nieminen, terveydenhoitaja alakoulu ja osao Irja Luokkanen, terveydenhoitaja yläkoulu ja lukio Teija Niemelä, kuraattori Laila Lauhikari, päihdetyöntekijä Tommi Vuorma, etsivä työntekijä Sointu Veivo, yksilövalmentaja Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja Auri Haataja, sosiaalityöntekijä Eeva Harju, rehtori Vesa Teivaanmäki, poliisi Mirva Salmela, perhepalvelujohtaja

9 Muut henkilöt Hanna Niskasaari, etsivä työntekijä Leila Ruuskanen, terveystarkastaja Juha Holappa, opetus- ja sivistysjohtaja Yrittäjät Ritva Saarela, Alko Niko Haapaniemi, S-market Koillisväylä Tommi ja Hannele Niskanen, K-SuperMarket Jatta Häyrynen, ABC Koillisportti Perhemarket Laura ja Pentti Puhakka, ST1 KoillisParkki Pasi Malinen, Neste Oy Tapio Väliheikki, Teboil Sari Uusi-Illikainen, R-kioski Pekka Niemitalo, Juustola Kaija Hukari, Tulitauko Mervi Manninen, Puhoksen kyläkauppa Muut yrittäjät

10 KÄSITELTTYJÄ ASIOITA AIKAISEMMISTA KOKOUKSISTA 1.ABC Koillisportti - ikärajavalvonta 2. Terveempi Pohjois-Suomi / Hyrrä-hanke - työpajalla tehtävä liikunta- ja terveysvalmennus ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta 3. Vertaissovittelumallin käyttöönotto yläkoulussa 4. Paneelikeskustelu päihteiden käytöstä 5. Pullo pois koulutus ja käytännön toimintamalli, vastuut Pudasjärvellä 6. Rahoituksen hakeminen toimintaan 7. Lausunnot, tieto- ja neuvontapalvelun tehostaminen KÄSITELTÄVÄT ASIAT (iso ryhmä + työllisyyshenkilöt, diakonit, Pudasjärven Urheilijat) 1. Kokouksen avaus 2. Eri toimijoiden tilannekatsaukset päihteiden käytöstä, päihdehaitoista ja välittämisestä alaikäisille 3. Avi ja alueellisen Ookko nää välittäjä verkoston ja Ehytin kuulumiset 4. Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset nuorten päihteiden käytön osalta Keskustelua tuloksista 5. Eri tahojen tehtävät päihteettömyyden edistämiseksi 6. Muut esille nousevat asiat 7. Seuraavasta tapaamisesta sopiminen

11 Esimerkki monialaisesta yhteistyön tuloksista Ehkäisevän päihdetyön viikko Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään Pudasjärvellä viikolla 45. Vuonna 2013 valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään jo neljättätoista kertaa, Teemaviikon sloganiksi on valittu Ala Onnelliseksi. Viikon koordinoinnista vastaa valtakunnallisesti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä SPR:n kanssa ja Pudasjärvellä viikon toimintaa koordinoi sekä osaltaan toteuttaa nuorisopalvelut. Pudasjärvellä on haluttu tuoda näkyväksi ja tietoisuuteen kaikkien toimijoiden vastuuta (ml. perheet) sekä riittävien ja kattavien peruspalveluiden merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä. Yhteistyössä mukana ovat mm. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut, Pudasjärven kirjasto, Pudasjärven seurakunta ja SPR Pudasjärven osasto / Nuoret.

12 MISTÄ ONNI KOOSTUU? Suomalaisista jopa 80 prosenttia kokee elämänsä vähintään melko onnelliseksi, kertoo EVA:n kansallinen arvo- ja asennetutkimus. Suomalaisista vain 14 prosenttia kokee, ettei ole kovin tai lainkaan onnellinen. Kysyttäessä, mitkä elämän osa-alueet tuovat ihmisille eniten onnea, ehdottomaksi ykköseksi nousi hyvä perhe-elämä. Suomalaisista peräti 96 prosenttia piti perhe-elämän ihmissuhteita tärkeänä onnellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Heti perheen jälkeen tärkeysjärjestyksessä tuli hyvä terveys, jonka asetti erittäin tärkeälle sijalle 77 prosenttia. Kolmanneksi tärkeimmäksi nousivat hyvät ystävyys- ja ihmissuhteet yleensä, joita 55 prosenttia piti erittäin tärkeänä. Tutkimuksen mukaan rahan ei arvioitu tuovan elämään onnea, mutta turvattua perustoimeentuloa pidettiin kuitenkin tärkeänä. Sen nimesi erittäin tärkeäksi 43 prosenttia.

13 Maanantaina Onni löytyy yhdessä tekemisestä Ensisijaisesti eri tahojen tulee kantaa riittävää huolta lasten ja nuorten elämästä. Viranomaisten ja ammattilaisten tulee ottaa ja kantaa vastuunsa lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa tarvitseman tuen tarjoamisesta yhteistoiminnassa muiden kanssa. Päivän aikana kokoontuva Ennaltaehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä käsittelee yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa mm. mitenkä ehkäisevä päihdetyö näkyy ja konkretisoituu lapsi- ja nuorisopolitiikan sisällöissä sekä lasten ja nuorten päihdeteiden käyttöön liittyvää ilmiötä kouluterveyskyselyn 2011 pohjalta. Tiistaina Onni on palveluiden tasavertaisuus Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut takaavat tiedonsaannin tasevertaisuuden kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteessä kirjastotalon Suomi-kodilla on avoin ilta klo 16-19, jolloin tehtävään koulutettu henkilöstö pyrkii vastaamaan ja auttamaan erilaisissa elämään liittyvissä asioissa.

14 Keskiviikko Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu suru on vain puolet Vapaaehtoistoiminta antaa elämälle mm. mielekkyyttä ja yhteisöllisyyttä, tarpeellisuuden tunnetta, palvelemisen ja onnistumisen iloa sekä ystäväverkoston. Nuorisopalvelut ja SPRn Pudasjärven osaston nuoret organisoivat ja toteuttavat ystävätoimintaan vanhuspalveluyksiköissä klo Voit ikään katsomatta ilmoittaa nuorisopalveluihin halustasi tehdä vapaaehtoistoimintaa. Kaikki asiasta kiinnostuneet kokoontuminen kirjastotalon Suomi-kodilla klo 16.30, josta siirrytään vanhuspalveluyksiköihin. Torstai Onni on, että minulla on äiti ja isä MLL ja Oulun Seudun Ookko nää välittäjä verkosto järjestää Alkoholi jokaisen oma asia? - vanhempainillan torstaina klo Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa luokkalaisten vanhemmille. Illassa pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten alkoholinkäyttöön. Aihetta tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Samalla pohditaan, miten toimia vanhempana tai kasvattajana erilaisissa tilanteissa ja mitä voimme yhdessä tehdä? Aiheesta alustaa MLL:n kouluttaja, erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisotyön asiantuntija Jussi Mäkäräinen. Paikallista näkökulmaa aiheeseen tuovat Oulun kaupungin kohdennetun nuorisotyön koordinaattori Sanna Lakso, Vanhempien akatemia -hankkeen projektipäällikkö Riitta Alatalo sekä Oulun poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli, turvallisuustyön yhteyspäällikkö Jaakko Savilampi. Tilaisuuteen vapaa pääsy Tervetuloa!

15 Perjantaina Onni ei tule etsien vaan eläen Kirjaston käyttö ja lainaus aineistomuodosta riippumatta ovat maksuttomia ja kaikilla on avoin pääsy myös digitaaliseen aineistoon, laadukkaisiin kirjastojen verkkopalveluihin sekä internetin käyttö kirjastossa on asiakkaille maksutonta. Nuorisopalvelut matkaa yhdessä kirjastoauton reitillä Syöte-Metsälä-Livojokivarsi teemalla koko kylä kasvattaa. Kirjastosta on Teuvon nimipäivän kunniaksi nuorten musisointia iltakahvittelun merkeissä klo 17-19, erilaisia kirjastopalveluita kaikenikäisille sekä infoa nuorten palveluista. Lauantaina Onni on ottaa osaa Nuorisotilat ovat avoin lasten, nuorten ja perheiden olohuone, jonne kaikki ovat tervetulleita. Siellä on turvallisia ja tuttuja aikuisia, jotka tukevat, ohjaavat ja edistävät yksilön ja ryhmien osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisokahvilassa klo nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä aikuisten kanssa ehkäisevän päihdetyön tietoiskuja sekä vetävät learning cafeessa erilaisia keskusteluja päihteistä.

16 Sunnuntaina Onneni on olla Herraa lähellä Jumala on lähellä meitä jokaista ihan joka hetki. Kuitenkin joskus on hyvä tulla hiljentymään Jumalan huoneeseen Hänen sanansa äärelle. Kirkollisissa ilmoituksissa olevat seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tänä sunnuntaina seurakuntatalolla on klo 10 Kansanlaulukirkko, jossa lauletaan tuttuihin kansansävelmiin tehtyjä hengellisiä lauluja. Tämän jumalanpalveluksen toimittavat Kimmo Helomaa, Jaakko Sääskilahti sekä Keijo Piirainen. Mukana on myös eläkeläisten musiikkipiiri. Lämpimästi tervetuloa!

17 Yhteistyöstä työyhteisöksi yhteistyön kehittyminen on vaatinut aikaa, viranomaisten työpaikkasidonnaisuutta, tietoa toisten työtehtävistä sekä luottamuksen (myös nuorten) hiljaista rakentumista. Yhteisiä on uskovaisten eväät kaikkien taloudellinen tilanne on tiukka. Erikseen on kirjanoppineet ja viisaat kaikkien osaamista pystytään hyödyntämään. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta jos tilanne ja työ vaatii, niin tiedän kenen kanssa asiat ja tehtävät jaan. Puhetta ei uskota ei me ettekä te päihdevalitusta pitää olla monenlaista ja sitä pitää tehdä eri tahoilla. Tyhjästä on paha nyhjästä ei ole annettu vuosittaista toimintarahaa, ainoastaan työtehtävät. Puhuminen on hopeaa ja vaikeneminen kultaa päihdeasioista on vaikea puhua ja niitä on vaikea ottaa puheeksi. Vähemmän puhetta enemmän tekoja sanokaa mulle edes yhden kerran, että mitä mun pitää tehdä ja antakaa sitten siihen mahollisuus - eikä aina vain puhuta näistä mun asioista TÄYDELLISET ONNISTUMISET SISÄISET VAHVUUDET PASKAJUTUT SISÄISET HEIKKOUDET

18 Terveystrendi on hyvä juttu sen mukaan päihteiden käyttö on terveydelle vaarallista. Nuorisotakuu on täyttä asiaa Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Ruoho on vihreämpää aidan takana netti mahdollistaa niin hyvää kuin pahaa. Valtion rahat menevät EU:n rahakriisin hoitoon, Kreikkaan OKMssä ei erillistä määrärahaa toiminnan kehittämiseen. Muutosta muutoksen vuoksi ja jos järjen käyttö ei ole enää sallittua huono alueellistaminen, palveluiden liiallinen keskittäminen, kaikki palveluiden siirtyminen nettiin (kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus vähenee). Perhekeskus on yhden luukun palvelukeskus perheille resurssit paremmin ja tehokkaammin käyttöön. MUKANA MENOSSA (voit valita) ULKOISET MAHDOLLISUUDET MENOSSA MUKANA (et voi valita) ULKOISET UHAT

19 Uskalla sanoa Ei päihteille ja väkivallalle toimintamalli 7 luokkalaisille ja heidän vanhemmille Nuorten päihdepalveluja uudella uudella, moniammatillisella yhteistyöllä - Nuorten miesten (naisten) liikuntaryhmä Nuorten mielenterveyspalveluja uudella, moniammatillisella yhteistyöllä - Aikalisä / TimeOut toiminta Nuoret tekevät nuorille päihdevalistusta. Saisimmeko euroa toimintamäärärahaa? Lisäisimmekö alueellista, tavoitteellista yhteistyötä Oulunkaaren muiden ehkäisevän päihdetyön moniammatillisten työryhmien kanssa? Loisimmeko moniammatillisen toimintamallin ehkäisevän ja korjaavan työn välille lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä erityistä huomioita perheisiin, joissa vanhemmilla on mielenterveys- ja / tai päihdeongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä? Vahvistaisimmeko lasten ja nuorten päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä mm. harrastusmahdollisuuksia, sosiaalisia suhteita sekä perheiden vuorovaikutustaitoja? Tekisimmekö työtä kavereiden kanssa? HYVÄT KÄYTÄNNÖT UUDET KOKEILUT

20 Parasta elämässä on yhdessä kuljettu matka ja yhdessä vietetty aika. On kunnia tehdä töitä tämän porukan ja nuorten kanssa sekä tavoitella meille kaikille parempaa, onnellisempaa huomista - ilman päihteitä., puheenjohtaja

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen 25 Lasten ja nuorten terveyden edistämisen saralla tehdään paljon hienoa työtä. Nämä opit pitää levittää kaikkien käyttöön. Parannuksiin ei

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot