Leica SM2010 R. Liukumikrotomi. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica SM2010 R. Liukumikrotomi. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohje Leica SM2010 R Liukumikrotomi Käyttöohje Leica SM2010 R, V1.6 suomi 10/2018 Tilausnumero: RevG Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen mikrotomin käyttöönottoa.

2

3 HUOMAA Tämän asiakirjan sisältämät tiedot, luvut, ohjeet ja arvot vastaavat perusteellisten selvitystemme mukaan uusinta tieteellistä ja teknistä tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käyttöohjetta säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä emmekä toimittamaan asiakkaillemme lisäkopioita, päivityksiä jne. Pidättäydymme vastaamasta kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheellisistä tiedoista, piirustuksista, teknisistä kuvista jne. Emme missään tapauksessa vastaa omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen noudattamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin erittelyihin sekä tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki tekijäinoikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) jäljentäminen painamalla, kopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -kameralla kuvaamalla tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja menetelmät mukaan luettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n erillistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puh.: Telefaksi: Internet: Tilauksesta valmistanut Leica Microsystems Ltd. Shanghai Leica SM2010 R 1

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä ohjeita Turvallisuus Turvallisuutta koskevat ohjeet Vaaroja koskevat ohjeet Laitekomponentit ja erittelyt Yleiskuva - laitteen osat Tekniset tiedot Käyttöönotto Toimituksen laajuus Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset Purkaminen pakkauksesta Laitteen asennus SN-veitsenkannattimen asennus SE-teränkannattimen asennus Käyttö Ohjauselementit ja niiden toiminta Leikepaksuuden säätäminen Karkeasäätöpyörä Manuaalinen syöttö Automaattinen syöttö Suunnattava näytteenkiinnitin Näytteen kiinnittäminen yleiskasetinkiinnittimeen (UKK) Kertakäyttöisen terän kiinnittäminen Painolevyn vaihtaminen Veitsien asentaminen Leikkuu Näytteen vaihtaminen/työskentelyn keskeyttäminen Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistaminen Valinnaiset varusteet Ongelmien ratkaisu Mahdolliset virheet Toimintahäiriöt Takuu ja palvelu Dekontaminaatiotodistus Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

5 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Turvallisuusohjeet on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Käyttäjä saa aloittaa laitteen käytön vasta, kun hän on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. (5) Käyttövihjeet eli laitteen käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty symbolilla. Sulkujen sisällä olevat numerot viittaavat kuvissa oleviin numeroihin. Valmistaja Käyttötarkoituksen mukainen käyttö SM2010 R on manuaalisesti käytettävä liukumikrotomi, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista ihmisen kudosnäytteistä histologista lääketieteellistä diagnoosia varten (esim. syövän diagnosointi). Se on tarkoitettu sekä pehmeiden että kovien näytteiden leikkaamiseen sikäli, kun ne soveltuvat leikattaviksi manuaalisesti. Laitteen muunlainen käyttö on luvatonta! Valmistuspäivämäärä Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston 98/79/EY-direktiivin In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettuja lääkintälaitteita koskevat vaatimukset. In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettu lääkintälaite Huomioi käyttöohje Laitetyyppi Kaikki tässä käyttöohjeessa annetut tiedot koskevat vain kansisivulla ilmoitettua laitetyyppiä. Sarjanumerolla varustettu tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen sivulle. Tilausnumero Sarjanumero Käyttäjäryhmä Ainoastaan koulutuksen saanut ammattihenkilökunta saa käyttää Leica SM2010 R -laitetta. Leica SM2010 R 3

6 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista ilmoittavia ohjeita. Lue ne myös, vaikka tuntisitkin jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuutta koskevat ohjeet Käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä ohjeita ja tietoja. Se on oleellinen osa laitetta ja on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on säilytettävä laitteen lähellä. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu konedirektiivin 2006/42/EY sekä laboratoriolaitteita koskevien turvamääräysten mukaisesti. Käyttäjän on noudatettava kaikkia tähän käyttöohjeeseen sisältyviä ohjeita ja varoituksia, jotta laitteen käyttö säilyisi turvallisena ja laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa. Käyttöohjetta on täydennettävä ohjeilla, joita on noudatettava voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Ajankohtaiset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset löytyvät internetistä: Laitteen ja varusteiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko saa avata ja korjata laitteen. 2.2 Vaaroja koskevat ohjeet Valmistajan tähän laitteeseen asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmantorjunnan perusta. Päävastuu onnettomuuksien ehkäisemisestä on laitetta käyttävän yrityksen omistajalla sekä hänen laitteen käyttöön, huoltoon tai puhdistukseen valtuuttamillaan henkilöillä. Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi. 4 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

7 2. Turvallisuus Varoitukset - itse laitteessa olevat vaaroja koskevat ohjeet Laitteeseen varoituskolmiolla merkityt turvallisuutta koskevat ohjeet tarkoittavat, että laitteen käytön tai kyseisten osien vaihdon yhteydessä on noudatettava käyttöohjeessa kuvattuja vaiheita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja/ tai laitteen/varusteen vikoihin. Varoitukset - kuljetus ja asennus Kun laite on purettu pois pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyasennossa. Veitsikelkka on ennen laitteen kuljettamista lukittava (23, kuva 2)! Älä tartu kuljettamisen yhteydessä kiinni veitsikelkasta, karkeasäätöpyörästä tai leikepaksuuden säätönupista. Varoitukset - työskentely laitteella Ole varovainen mikrotomin veisten ja kertakäyttöterien käsittelyssä. Leikkuuterä on erittäin terävä ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin! Käytä aina suojajalkineita ja suojakäsineitä! Älä koskaan laske veistä kädestäsi terä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä! Säilytä käytöstä poissa olevaa veistä aina veitsikotelossa! Kiinnitä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi. Lukitse veitsikelkka ja peitä leikkuuterä sormisuojuksella ennen kaikkia veistä/terää ja näytettä koskevia toimenpiteitä, ennen näytteen vaihtamista ja ennen työskentelyyn tulevia taukoja Käytä hauraiden näytteiden leikkaamisen yhteydessä aina suojalaseja ja suunsuojusta! Sirpaloitumisen vaara! Varoitukset - huolto ja puhdistus Irrota veitsi/kertakäyttöterä aina ennen puhdistamista! Älä käytä puhdistuksessa asetonia ja ksyleeniä sisältäviä liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Kun käytät puhdistusaineita, noudata aineen valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratorion turvallisuusmääräyksiä. Leica SM2010 R 5

8 2. Turvallisuus 2.3 Laitteeseen asennetut suojajärjestelmät Laite on varustettu seuraavilla suojavälineillä: Veitsikelkka lukittu Sormisuojus (14) terän/veitsenkannattimessa. Veitsikelkan lukitsin (23) Veitsikelkka pystyy liikkumaan Veitsikelkan lukitus Veitsikelkka lukitaan lukitsimella (23), joka lukittuu liuskassa (24) oleviin lukituspisteisiin, ja se pitää näin veitsikelkan paikoillaan. Liuskassa on 11 lukituspistettä 10 mm välein. Teränkannattimessa oleva sormisuojus 24 Teränkannattimeen on asennettu sormisuojus 14). Sillä terän leikkuuterä saadaan peitettyä kokonaan (kuva 3). 11 Kuva 2 Veitsikelkka (11) on lukittava lukitsimella (23) ennen jokaista terän tai näyttöön vaihtoa sekä ennen laitteen kuljettamista. Teränkannattimessa oleva sormisuojus 14 Veitsenkannattimessa oleva sormisuojus 14 Terän/veitsen leikkuuterä on peitettävä sormisuojuksella (14) ennen kaikkia veistä/terää ja näytettä koskevia toimenpiteitä, ennen näytteen vaihtamista ja ennen työskentelyyn tulevia taukoja! Huomio! Älä tartu kiinni terästä alhaalta päin, kun sormisuojus on työnnetty terän päälle! Kuva 3 6 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

9 3. Laitekomponentit ja erittelyt 3.1 Yleiskuva - laitteen osat Sivuttaissiirron kiristysvipu Säätöruuvi leikkuusuunnan suuntaamiseen Näytesylinteri Asteikkopyörä, jolla voidaan säätää leikepaksuus Karkeasäätöpyörä Manuaalisen syötön vipu SN-veitsenkannatin Pikakiinnitysjärjestelmä näytteenkiinnittimille Veitsenkannattimessa oleva sormisuojus HN40- kiinnitin Säätösuuri suuntaamiseen poikittain leikkuusuuntaan nähden Vipu, jolla terä kiinnitetään SE-teränkannatin Teränkannattimessa oleva sormisuojus Yleiskasettikiinnitin Näytteen suuntaamisen kiristysvipu Säädettävät laitejalat Päästökulman asteikko Veitsikelkan lukitus Ergo-kahva veitsikelkan siirtämiseen Syöttöautomatiikan säätönuppi Irrotettava leikejätteen keräysallas Leica SM2010 R Kuva 4 Veitsikelkka Veitsikelkan magneettipidin 7

10 3. Laitekomponentit ja erittelyt 3.2 Tekniset tiedot Yleiset laitetta koskevat tiedot Rekisteröinti: Laitekohtaiset merkinnät ovat tyyppikilvessä. Käyttölämpötila: 10 C C Suhteellinen ilmankosteus: enint. 80 % ei-kondensoiva Varastoinnin aikainen käyttölämpötila-alue: + 5 C C Varastoinnin aikainen ilmankosteus: < 80 % Mikrotomi Mahdollinen leikepaksuus: 0,5-60,0 µm Leikepaksuuden asetukset: 0,5-5,0 µm, 0,5 µm:n askelin 5,0-10,0 µm, 1,0 µm:n askelin 10,0-20,0 µm, 2,0 µm:n askelin 20,0-60,0 µm, 5,0 µm:n askelin Näytteen automaattinen syöttö: 0-30 µm Näytteen kokonaisisku: n. 50 mm Päästökulman asetus: Näytteen maksimikoko: 50 x 60 x 40 mm Näytteen suuntaus leikkaussuunnassa: ± 8 poikittain leikkaussuuntaan nähden: ± 8 Kallistuma: 0-45 leikkuusuunnassa Mitat ja painot Leveys (karkeasäätöpyörän ja Ergo-kahvan kanssa): Leveys (runko): Syvyys: Korkeus (yhteensä): Työskentelykorkeus (veitsisärmä): Paino (ilman varusteita): 390 mm 256 mm 430 mm 343 mm (teränkannattimen kanssa) 255 mm (pöydästä mitattuna) n. 20 kg 8 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

11 3. Laitekomponentit ja erittelyt 3.3 Laite-erittelyt Leica SM2010 R on käsikäyttöinen liukumikrotomi, joka on vain vähän huoltoa kaipaava pöytälaite ja jossa on rullien päällä ohjatut veitsikelkat ja automaattinen leikepaksuuden syöttö. Tukeva, vääntymätön rakenne ja mikrometrikoneisto suljetussa kotelossa suojassa parafiinijäämien sisäänpääsyltä. Pystysuorissa rullaohjaimissa on suojus, joka estää leikejätteiden sisäänpääsyn. Laitteessa on ergonomisesti optimoitu näytepään asema; kevyesti liikkuva veitsikelkka voidaan lukita paikoilleen 10 mm:n välein. Tarkka 8 XY-suuntaus, määritetty nolla-asema. Yksilöllisesti säädettävä Ergo-kahva, jolla kelkan siirtäminen on helppoa. Leikkuuikkuna voidaan säätää näytekokoon sopivaksi. Leikepaksuus voidaan asettaa 0,5 µm:n - 60 µm:n välille; automaattinen syöttö työskentelee 0,5 µm:n - 30 µm:n välisellä alueella. Manuaalinen syöttö syöttövipua vetämällä tai painamalla. Mallista riippuen laite on varustettu kertakäyttöterille tarkoitetulla SEteränkannattimella tai tavallisille veitsille tarkoitetulla SN-veitsenkannattimella. Jokaiseen terän/veitsenkannattimeen on integroitu sormisuojus. SN-veitsenkannattimeen voidaan asentaa myös teräkisko kertakäyttöteriä varten Veistä/kertakäyttöteränkannatinta ei tarvitse poistaa päästökulman säätämistä varten. Kevyesti toimivan karkeasäädön kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään. Pikavaihtojärjestelmässä voidaan käyttää erilaisia näytteenkiinnittimiä. Laitteessa on tilava antistaattinen jäteallas. Leica SM2010 R 9

12 4. Käyttöönotto 4.1 Toimituksen laajuus Leica SM2010 R sisältää seuraavat osat: 1 Leica SM2010 R -peruslaite leikkuujäteastia työkalusarja, jossa seuraavat osat koloavain, koko koloavain, jossa kahva, koko kuusiokoloavain T kita-avain, koko varamagneetti pölynsuojakupu pari suojakäsineitä, koko S käyttöohje (painettu englanniksi ja kieli-cd ) Tilatut varusteet on pakattu erilliseen laatikkoon. Vertaa toimitusta pakkaus- ja lähetysluetteloon. Mikäli löydät eroavaisuuksia, ota yhteyttä Leica-jälleenmyyjään. 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset Tukeva, värähtelemätön laboratoriopöytä, jossa on vaakasuora, tasainen pöytälevy. Lattian on oltava käytännöllisesti katsoen tärinätön. Mikrotomin lähellä ei saa olla mitään muita tärinää aiheuttavia laitteita. Huoneen lämpötila jatkuvasti + 10 C C. Karkeasäätöpyörään ja veitsikelkkaan vapaa pääsy. Laite soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa tiloissa 10 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

13 4. Käyttöönotto 4.3 Purkaminen pakkauksesta Tarkista, onko pakkauksessa ulkoisia vaurioita. Ilmoita havaitsemistasi vaurioista välittömästi huolintaliikkeelle. Pakkaus avoin. Poista pehmustemateriaali. Ota kaikki varusteet ja käyttöohje pois. 4.4 Laitteen asennus Älä tartu kuljettamisen yhteydessä kiinni liikkuvista osista, veitsikelkasta, karkeasäätöpyörästä tai leikepaksuuden säätönupista. Kuva 5 Tartu kiinni kotelon vasemmasta ja oikeasta alareunasta (kuva 5), nosta laite pois pakkauksen pehmusteesta ja aseta tukevalle laboratoriopöydälle. Poista kaikki kuljetusvarmistimina toimivat teipit. Veitsikelkan kuljetusvarmistimen irrottaminen 11 Lukitsin (23) toimii veitsikelkan kuljetusvarmistimena. Päivittäisessä käytössä sitä käytetään veitsikelkan lukitsemiseen Kuva 6 Leica SM2010 R 11

14 4. Käyttöönotto Laitteen suuntaaminen vaakatasossa Turvallisen työskentelyn edellytyksenä on, että kaikki laitteen jalat koskettavat alustaa samalla tavalla. Mikrotomi on suunnattu vaakatasoon tehtaalla. Jos alusta käyttöpaikalla ei kuitenkaan ole täysin tasainen/vaakasuora, laite on suunnattava uudelleen. Laitteen oikealla reunalla olevien laitteen jalkojen (25) korkeuden säätäminen on sen takia mahdollista Avaa suuntaamista varten vastamutterit (26) kita-avaimella, koko 10. Säädä laitteen jalat (25) siten, että mikrotomi seisoo sijoituspaikalla tukevasti. Kiristä vastamutterit. Kuva Ergo-kahvan säätäminen Ergo-kahva (12), jolla veitsikelkkaa siirretään, voidaan asettaa yksilöllisesti ergonomiseen asentoon. Avaa sitä varten kuusioavaimella (koko 6) (28) kiinnitysruuvi (10). Kierrä kahva (12) haluttuun asentoon ja kiristä (10) ruuvi jälleen. Kuva 8 12 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

15 4. Käyttöönotto 4.5 SN-veitsenkannattimen asennus Välikelevyn asennus Lukitse veitsikelkka (11) lukitsimella (23), jotta se ei pysty liikkumaan. 60 SN-veitsenkannattimelle tarkoitettu välikelevy (60) asennetaan veitsikelkan (62) asennuspöytään (11). 23 Tärkeää! Asennuspöydän on oltava täysin puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla vierasosia. Leikkeistä voi muuten tulla likaisia. 11 Kuva 9 63 Aseta välikelevy asennuspöytään kuvassa 9 osoitetulla tavalla. Varmista, että kumpikin osoitinmerkintä (65) on ylhäällä ja osoittaa taakse päin Aseta viisi upporuuvia ( ) reikiin ja kiristä ne ristiin kuusiokanta-avaimella T25 (63) (järjestys kuvassa 10) Kuva 10 Leica SM2010 R 13

16 4. Käyttöönotto SN-veitsenkannattimen asennus (jatkoa) 66 Veitsenkannattimen kiinnittäminen 67 SN-veitsenkannatinta (67) varten on käytettävissä kaksi reikää (64) eli se voidaan kiinnittää kahteen eri kohtaan eri vaatimuksista riippuen Kuva 11 Paina veitsenkannattimen (66) kiristysvipu (67) alas ja kierrä alemmalla kierreosalla (66.1) yhteen välilevyn kahdesta reiästä (64.1/64.2, kuva 11) (60). 66 Jatka kiristysvivun (66) kiertämistä myötäpäivään, kunnes veitsenkannatin on hyvin kiinni (kuva 12) Kiristysvivussa (66) muovinen kahva, joka voidaan kiertää kulloinkin sopivimpaan asentoon. Vedä sitä varten kahva ylös ja kierrä se haluamaasi asentoon (kuva 12). Se lukittuu automaattisesti, kun päästät siitä irti. Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

17 4. Käyttöönotto SN-veitsenkannattimen asennus (jatkoa) Yksityiskohta: Päästökulman säätämisen asteikko. 71 Päästökulman säätäminen (kuva 13) Avaa pyälletty ruuvi (69). Säädä haluttu kulma säätövivulla (70) päästökulman asteikon (71) avulla. Vivun (70) yläreunan (73, punainen nuoli, kuva 13) on oltava valitun asteluvun indeksimerkinnän kohdalla. Lukitse säätö kiristämällä pyälletty ruuvi (69). Päästökulman säätäminen on mahdollista myös veitsen ollessa kiinnitettynä Avaa sitä varten hieman veitsen (72) kumpaakin kiinnitysruuvia ja tarvittaessa myös pyällettyä ruuvia (69). Säädä haluttu kulma edellä kuvatulla tavalla. Lukitse säätö kiristämällä pyälletty ruuvi (69). 70 Kuva SN-veitsenkannattimen viistous (kallistuma) Avaa kiristysvipu (66). Säädä veitsenkannattimen (55.1) takana olevassa asteikossa (67) haluttu kallistuma (veitsenkannattimen viistous leikkuusuuntaan) Välilevyssä (60) on indeksimerkintä (68.2), jota voidaan käyttää asteikkojaon vertailupisteenä kallistumaa säädettäessä. Kiinnitä kiristämällä kiristysvipu (66) halutussa asemassa. Kuva Leica SM2010 R 15

18 4. Käyttöönotto 4.6 SE-teränkannattimen asennus SE-teränkannatin sopii kaikkien valmistajien tavallisille kertakäyttöterille. Sitä on saatavilla kaksi eri mallia: yksi kapean profiilin ja yksi leveän profiilin terille SE-teränkannatinta voidaan siirtää myös sivusuunnassa, jolloin voidaan käyttää terän koko leveyttä Kuva 15 Uritetun levyn asentaminen Lukitse veitsikelkka (11) lukitsimella (23), jotta se ei pysty liikkumaan. SE-teränkannattimelle tarkoitettu uritettu levy (50) asennetaan veitsikelkan (11) asennuspöytään (62) Tärkeää! Asennuspöydän on oltava täysin puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla vierasosia. Leikkeistä voi muuten tulla likaisia Aseta uritettu levy asennuspöytään kuvassa 15 osoitetulla tavalla. Varmista, että teränkannattimen asentamisessa tarvittavan uran (54) pyöreä pää (56) osoittaa eteenpäin (kuva 16). Aseta kuusi upporuuvia ( ) reikiin ja kiristä ne ristiin kuusiokanta-avaimella T 25 (63) (järjestys kuvassa 16). Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

19 4. Käyttöönotto SE-teränkannattimen asennus (jatkoa) SE-teränkannattimen asennus Tulpalla (18) voidaan sulkea T- kappaleen aukko (56) uritetussa levyssä, jotta sinne ei pääse kerääntymään leikejätettä. Kuva 17 Aseta teränkannatin (9) uritettuun levyyn (50) siten, että T-kappale (53) menee alapuolella uraan (54) Työnnä teränkannatin aivan taakse, jotta T kappale voidaan laittaa pyöreään aukkoon (56). Kierrä teränkannatinta (9) sitten n. 90 (kuva 18), aseta tulppa (18) aukkoon (56) ja kierrä se kiinni kuusiokoloavaimella T25 (63). Kiinnitä teränkannatin uritettuun levyyn kiristämällä ruuvi (52) teränkannattimen kannan (17) takapuolella kuusioavaimella (koko 6) (kuva 19). Kuva 18 Leica SM2010 R 17

20 4. Käyttöönotto SE-teränkannattimen asennus (jatkoa) SE-teränkannattimen viistous (kallistuma) Avaa teränkannattimen kannan takapuolella oleva kuusioloruuvi (52) kuusiokoloavaimella (koko 6). Kierrä teränkannatin tarvittavaan asentoon. Säädä teränkannattimen (67) takana olevassa asteikossa (55.1) haluttu kallistuma (teränkannattimen viistous leikkuusuunnasta). Uritetussa levyssä (60) on indeksimerkintä (55.2), jota voidaan käyttää asteikkojaon vertailupisteenä kallistumaa säädettäessä. Kiinnitä kiristämällä ruuvi (52) halutussa asemassa. 19 Kuva 19 Sivuttaissiirto Sivuttainen siirtotoiminto tekee mahdolliseksi käyttää terän leikkuuterän koko pituutta hyväksi ilman teränkannattimen säätöjen muuttamista. Saat siirrettyä teräkiskoa asettamalla sivuttaisiirron kiristysvivun (19) segmenttikaaressa oikealle asentoon "avattu". Teräkiskon (20) sivuttain on nyt mahdollista. Lukitse siirto kääntämällä vipu (19) takaisin vasemmalle Kaksi kolmiomerkintää (27) näyttävät alueen, jolla teräkiskoa voidaan siiirtää sivusuunnassa - suhteessa pyöreään merkintään (27.1). Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

21 4. Käyttöönotto SE-teränkannattimen asennus (jatkoa) Päästökulman ja kallistuman säätäminen Huomio! Ota terä aina pois ennen päästökulman säätämistä. Sormisuojus ei suojaa sormiasi, jos terään tartutaan alhaalta (teränkannattimen ympäri). 13 Yksityiskohta: Asteikko päästökulman säätöä varten. 17 Päästökulman säätämisen (43.1) indeksimerkinnät ( ) ovat segmenttikaaren (13) oikealla reunalla. Veitsenkannattimen kannan (17) oikealla reunalla on myös indeksimerkintä (43.2), jota voidaan käyttää vertailupisteenä päästökulmaa säädettäessä. Avaa ruuvia (15) kuusiokanta-avaimella (koko 4) sen verran, että segmenttikaarta (13) on mahdollista liikuttaa. Siirrä segmenttikaarta teränkannattimen kanssa indeksimerkinnän avulla, kunnes haluttu säätö on saavutettu. Esimerkki: Suurennettu yksityiskohta: 4 :een päästökulma Teränkannattimen suositeltava päästökulma on noin Pidä teränkannatinta tässä asennossa ja kiinnitä kiristämällä ruuvi (15). Kuva 21 Leica SM2010 R 19

22 4. Käyttöönotto 4.6 Yleiskasetinkiinnittimen asentaminen 40 Näytteen suuntaaminen mahdollistaa kiinnitetyn näytteen pinnan aseman yksinkertaisen korjaamisen. Pikakiinnitysjärjestelmässä (29) voidaan käyttää kaikkia lisävarusteena saatavilla olevia näytteenkiinnittimiä (katso luku 7 "Valinnaiset lisävarusteet") Menettele seuraavasti: Aja näytepää (40) karkeasäätöpyörää (36) kiertämällä alimpaan pääteasemaan. 39 Avaa kiinnitys kiertämällä pikakiinnitysjärjestelmän (29) ruuvia (37) kuusiokoloavaimella (koko 4) (39) vastapäivään Työnnä yleiskasettikiinnittimen (42) ohjain (41) vasemmalta pikakiinnitysjärjestelmään (29) vasteeseen saakka. Kiinnitä kasettikiinnitin kiertämällä ruuvia (37) kuusiokokoavaimella (koko 4) myötäpäivään vasteeseen saakka Kuva 22 Kaikissa lisävarusteena saatavissa näytteenkiinnittimissä on takapuolella sama ohjain. Ne asennetaan samalla tavalla kuin yleiskasettikiinnittimen esimerkissä. 20 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

23 5. Käyttö 5.1 Ohjauselementit ja niiden toiminta Leikepaksuuden säätäminen Leikepaksuus säädetään kiertämällä mikrotomin vasemmalla reunalla olevaa asteikkopyörää (33). Asteikkopyörä voidaan lukita jokaisen säädettävän arvon kohdalle. Asetusalue: 0,5-60 µm 0,5-5,0 µm, 0,5 µm-askelin 5,0-10,0 µm, 1,0 µm-askelin 10,0-20,0 µm, 2,0 µm-askelin 20,0-60,0 µm, 5,0 µm-askelin Valitun leikepaksuuden (asteikossa) on vastattava punaista osoitinta (38) Karkeasäätöpyörä Karkeasäätöpyörä on tarkoitettu näytteen nopeaan liikuttamiseen pystysuorassa - veistä kohti - ja alas - veitsestä pois. Karkeasäätöpyörässä (36) on suunnanvalintavipu (37), jolla voidaan valita kiertosuunta "ylös" (näytteen syöttöliike veistä kohti). Suunnanvalintavivun asento syöttöliikettä varten: Kiertäminen myötäpäivään siirtää näytettä veistä kohti. Kiertäminen vastapäivään siirtää näytettä veistä kohti. Neutraali: Karkeasäätöpyörän kiertäminen ei saa aikaan syöttöliikettä. Karkeasäätöpyörä ei pyöri leikkaamisen aikana. Kuva 23 Leica SM2010 R 21

24 5. Käyttö Manuaalinen syöttö Manuaalisen syötön vipu (35) on laitteen etuosassa oikealla. Vivun jokainen painaminen tai vetäminen saa aikaan syötön trimmausta tai leikkaamista vartan. Syöttö vastaa asteikkopyörällä (33) asetettua arvoa Automaattinen syöttö Säätönupin asema (22) määrää veitsikelkan liikkeen kohdan, jossa automaattinen syöttö tehdään. Sen tulisi tapahtua välittömästi ennen näytettä Kuva 24 Automaattinen syöttö toimii vain enintään 30 µm:n leikepaksuuteen asti. Sen ylittäviä arvoja ei ole määritetty. 22 Säädä automaattinen syöttö siirtämällä terä/ veitsi (6) aivan näytteen (5) eteen (kuva 25) ja lukitsemalla tähän asemaan lukitsimella (23). Avaa säätönuppi (22) ja työnnä sitä taakse, kunnes vastusta alkaa tuntua. Kiristä uudelleen tässä asemassa. Jotta työskentely automaattisella säädöllä olisi täsmällistä, veitsikelkka on siirrettävä säätönupin aseman ohi. 22 Syöttöä ei tapahdu, jos säätönuppi (22) on lukittu etummaiseen (vasempaan) asemaan (kuva 25). Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

25 5. Käyttö Suunnattava näytteenkiinnitin Suunnattavan näytteenkiinnittimen pikakiristimeen (29) voidaan asettaa kaikki lisävarusteena saatavat näytteenkiinnittimet. 29 Näytteen suuntaaminen mahdollistaa kiinnitetyn näytteen pinnan aseman yksinkertaisen korjaamisen. Näytteen suuntaaminen Avaa kiinnitys kääntämällä epäkeskovipu (34) ylös. Huomio! Jos kääntämistä jatketaan vasemmalle, suuntaus lukittuu jälleen! Suuntaa näyte säätöruuvilla (30) leikkaussuunnassa ja säätöruuvilla (31) poikittain leikkaussuuntaa kohti. Ruuvin jokainen kiertäminen kallistaa näytettä 2. Ruuvia voidaan kiertää kumpaankin suuntaan 4 kierrosta = 8. Tarkkuus on noin ± 0,5. Säätöruuvin jokaisen täyden kierroksen kohdalla on havaittava lukituskohta. Kiinnitä suuntaus kiertämällä epäkeskovipu (34) takaisin. Nolla-asennon näyttö Nolla-asennon näkymisen helpottamiseksi jokaisessa säätöruuvissa (30, 31) on punainen merkintä (32). Kuva 26 Kun kumpikin merkintä on näkyvissä ja kumpikin säätöruuvi on samalla nolla-asennossa, (lukituspiste!) näytteen suuntaus on nolla-asennossa (0 ). Leica SM2010 R 23

26 5. Käyttö 5.2 Näytteen kiinnittäminen yleiskasetinkiinnittimeen (UKK) Huomio! Kiinnitä aina ensin näyte ja SEN JÄL- KEEN veitsi tai terä. Lukitse veitsikelkka ja peitä veitsen/terän leikkuuterä sormisuojuksella ennen kaikkia veistä/terää ja näytettä koskevia toimenpiteitä, ennen näytteen vaihtamista ja ennen työskentelyyn tulevia taukoja Aseta kasetinkiinnitin (41) alimpaan asemaan karkeasäätöpyörää kiertämällä. Lukitse veitsikelkka lukitsimella (23). Peitä terän leikkuuterä sormisuojuksella (14) oikealle. Paina kiinnitysvipu (44) ylös kiinnitinten avaamiseksi. Aseta kasetti (45) kasetinkiinnittimeen. Päästä kasetin kiinnittämiseksi irti vivusta (44). Kuva 27 Yleiskasettikiinnittimeen (UKK) voidaan kiinnittää vakiokasetteja pitkittäin tai poikittain leikkaussuuntaan nähden. 24 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

27 5. Käyttö 5.3 Kertakäyttöisen terän kiinnittäminen Kuva Ole varovainen mikrotomin veisten ja kertakäyttöterien käsittelyssä. Leikkuuterä on erittäin terävä ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin! Teränkannattimen on oltava laitteessa, ennen kuin terä asennetaan! Terän asentaminen (kuva 28) Työnnä sormisuojus (14) oikealle ja käännä vipu (46) ylös painolevyn (48) kiinnityksen avaamiseksi. Käännä työntöapu (57) alas. Aseta kertakäyttöterien annostelija (4) sivuttain (katso kuva) ja työnnä terän (6) teräkannattimeen. Työnnä terä varovasti lopulliseen paikkaansa siveltimen varrella (47). Ura (49) helpottaa terän työntämistä kokonaan painolevyn alle. Paina vipu (46) alas terän kiinnittämiseksi. Terä on ehdottomasti kiinnitettävä samansuuntaisesti painolevyn etureunan kanssa. Ulostyönnin (kuva 29) Käytetyn terän poistamiseksi (6) on käytettävissä ulostyönnin. Avaa painolevyn (46) kiristysvipu (48). Työnnä sormisuojus (14) vasemmalle ja pidä samalla mustaa painiketta (51) painettuna. Terä työntyy silloin sivuttain ulos niin kauas, että se poistaminen on ongelmatonta. 6 Kuva 29 Leica SM2010 R 25

28 5. Käyttö 5.4 Painolevyn vaihtaminen SE-teränkannatinta voidaan muuttaa kapean profiilin teristä leveän profiilin terien käyttöön ja päinvastoin. Painolevy (48) ja siihen sopiva työntöapu (57) on vaihdettava. 57 Kuva Menettele vaihtamisessa seuraavassa kuvatulla tavalla: Työnnä sormisuojus (14) oikealle ja käännä vipu (46) ylös painolevyn (48) kiinnityksen avaamiseksi. Vedä nyt työntöapu (57) varovasti ulos vasemmalle (kuva 30). Voit ottaa painolevyn (48) nyt pois (kuva 31). Asenna uusi painolevy päinvastaisessa järjestyksessä. Käytä painolevyä vain siihen sopivan työntöavun kanssa. Painolevysetti Kuva 31 Painolevy Painolevyssä oleva (21) urakantaruuvi on säädetty ja liimattu tehtaalla. Sitä ei saa muuttaa. Syöttöapu 57 Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

29 5. Käyttö 5.5 Veitsien asentaminen Ole varovainen mikrotomin veisten ja kertakäyttöterien käsittelyssä. Leikkuuterä on erittäin terävä ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin! Teränkannattimen on oltava laitteessa, ennen kuin terä asennetaan! 11 Lukitse veitsikelkka (11) lukitsimella (23). Kuva 33 Varmista, että teränkannatin on kiinnitetty kiristysvivulla (66) ja pyälletty ruuvi (69) on kiristetty. 72 Työnnä sormisuojus (67) oikealle ja avaa kiinnitysruuveja (70) sen verran, että veitsi voidaan asettaa paikoilleen. Ota veitsi pois veitsilaatikosta ja aseta varovasti paikoilleen. 67 Kiristä kumpaakin kiristysruuvia (72) vuorotellen, kunnes kumpikin on kireällä ja peittää veitsen sormisuojuksella. Menettele teräkiskon kiinnittämisessä samalla tavalla. Kuva 34 Leica SM2010 R 27

30 5. Käyttö 5.6 Leikkuu Näytteen leikkaamisen aloittaminen (trimmaus) 14 Trimmauksessa näytteen syöttö voidaan laukaista joko karkeasäätöpyörää (36) kiertämällä tai manuaalista syöttövipua (35) käyttämällä. Tartu kiinni veitsikelkan (11) kahvasta (12) ja aseta se näytteen taakse. Vedä terän/veitsenkannattimen sormisuojus (14) oikealle Syötä näyte terään karkeasäätöpyörää (36) kiertämällä tai säädä haluttu leikepaksuus asteikkopyörällä (33) ja siirrä syöttövipua (35). Vivun jokainen liike syöttää näytettä asetetun arvon verran. Siirrä veitsikelkkaa eteen ja taakse, kunnes lohkon pinta on trimmattu halutulla tavalla Kuva 35 Karkeasäätöpyörä ei saa jumittua! Leikepaksuutta ei muuten syötetä oikein. Kun käytetään automaattista syöttöä, on varmistettava, että veitsikelkka liikkuu vasteeseen saakka, jotta automaattinen syöttö aktivoituisi jokaisen leikkuun jälkeen. Leikkeiden ottaminen pois Käytä leikkaamiseen aina leikkuuterän toista kohtaa kuin trimmaukseen. Säädä haluttu leikepaksuus asteikkopyörässä (33). Tee leikkeet siirtämällä veitsikelkkaa näytteen yli tasaisella nopeudella. Irrota leikkeet varovasti ohuella siveltimellä ja preparoi ne. 28 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

31 5. Käyttö 5.7 Näytteen vaihtaminen/työskentelyn keskeyttäminen Lukitse veitsikelkka ja peitä leikkuuterä sormisuojuksella ennen kaikkia veistä ja näytepäätä koskevia toimenpiteitä, ennen näytteen vaihtamista ja ennen työskentelyyn tulevia taukoja Lukitse veitsikelkka ja aja näytteenkiinnitin niin kauas alas, että uusi näyte mahtuu veitsen/terän alle. Peitä leikkuuterä sormisuojuksella. Ota näyte pois näytteenkiinnittimestä ja aseta siihen tarvittaessa uusi näyte. Siirrä näytteenkiinnitintä karkeasäätöpyörällä niin kauas ylös, että uusi näyte voidaan trimmata. 5.8 Päivittäisen työskentelyn lopettaminen Siirrä näyte karkeasäätöpyörää kääntämällä alimpaan pääteasemaan ja lukitse veitsikelkka. Ota veitsi/terä pois aina ennen veitsenkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissa olevaa veistä aina veitsikotelossa! Älä koskaan laske veistä kädestäsi terä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä! Ota terä pois teränkannattimesta ja työnnä se jakelijan pohjassa olevaan lokeroon/ota veitsi pois veitsenkannattimesta ja laita se veitsilaatikkoon. Ota näyte pois näytteenkiinnittimestä. Työnnä kaikki leikejätteet leikejätteiden astiaan ja tyhjennä se. Puhdista laite (katso luku 8.1). Leica SM2010 R 29

32 6. Puhdistus ja huolto 6.1 Laitteen puhdistaminen Ota veitsi/terä pois aina ennen veitsen/teränkannattimen irrottamista! Säilytä käytöstä poissa olevaa veistä aina veitsikotelossa! Älä koskaan laske veistä kädestäsi terä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä! Noudata valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja käyttäjämaassa voimassa olevia laboratorion määräyksiä käsitellessäsi puhdistusaineita. Älä käytä ulkopintojen puhdistukseen ksyleeniä tai hankausaineita tai asetonia/ksyleeniä sisältäviä liuottimia. Lakatut pinnat eivät kestä ksyleeniä tai asetonia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Tee seuraavat työt ennen jokaista pihdistusta: Vie näytteenkiinnitin alimpaan pääteasemaan ja aktivoi käsipyörän lukitsin. Ota terä pois teränkannattimesta ja työnnä se jakelijan pohjassa olevaan lokeroon/ota veitsi pois veitsenkannattimesta ja laita se veitsilaatikkoon. Irrota veitsenkannatin ja veitsenkannattimen kanta puhdistusta varten. Ota näyte pois näytteenkiinnittimestä. Ota jäteallas ulos ja poista leikejätteet kuivalla siveltimellä. Ota näytteenkiinnitin ulos ja puhdista erikseen. 30 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

33 6. Puhdistus ja huolto Laitteen ja ulkopintojen puhdistaminen Lakatut ulkopinnat voidaan puhdistaa tarvittaessa tavallisella miedolla, kotitalouksissa käytettävällä puhdistusaineella tai saippualiuoksella ja pyyhkiä sen jälkeen kostealla kankaalla. Parafiinijäämien poistamiseen voidaan käyttää ksyleenin korviketta (esim. Roth Histol (valm. Roth, Karlsruhe), Tissue Clear (Medite), Histo Solve (Shandon), parafiiniöljyä tai parafiinin poistoainetta (Paragard, valm. Polysciences). Lakattujen pintojen hoitamiseen suosittelemme tavallisia lakatun pinnan hoitoaineita. Laitteen on oltava täysin kuiva, ennen kuin sitä käytetään uudelleen. Eloksoidut osat (esim. näytteenkiinnittimet) voidaan puhdistaa myös liuotinaineilla. 6.2 Huoltoa koskevia ohjeita Ainoastaan valtuutetut Leican huoltoteknikot saavat avata laitteen huolto- tai korjaustöitä varten. Laite ei käytön yhteydessä kaipaa juurikaan huoltoa. Jotta laite toimisi kauan oikein, Leica suosittelee, että laite puhdistetaan joka päivä. näytesylinteri (katso kuva 4, sivu 9), terän/veitsenkannatin ja näytteenkiinnittimet öljytään silloin tällöin (esim. sen jälkeen, kun ne on puhdistettu lämpöuunissa tai puhdistuksessa on käytetty liuotinaineita) öljyllä nro 405. valtuutetun Leica-teknikon annetaan tarkastaa laite vähintään 1 x vuodessa. Aikaväli riippuu laitteen käytöstä. viimeistään takuuajan päätyttä solmitaan huoltosopimus. Lisätietoja saat Leican jälleenmyyjältä. Leica SM2010 R 31

34 7. Valinnaiset varusteet 7.1 Tilaamista koskevat tiedot Supermega-kasettikiinnitin ja sovitin, hopea Yleiskasettikiinnitin ja sovitin, hopea HN40-kiinnitin ja sovitin, hopea Vakionäytteenkiinnitin ja sovitin, hopea Kuivajääallas ja sovitin, hopea SN-veitsenkannatin, sis. kaikki osat SE/SB-teränkannatin, sis. kaikki osat SE/BB-teränkannatin, sis. kaikki osat SB-painolevysetti, sis. kaikki osat BB-painolevysetti, sis. kaikki osat Kapean profiilin teräkisko EC 240 L Kapean profiilin teräkiskosetti, sis. kaikki osat Muovinen sormisuojus teräkiskolle Veitsi 16 cm profiili C, teräs Veitsi 16 cm profiili D, teräs Veitsi 22 cm profiili C, teräs Kertakäyttöinen kapean profiilin terä, tyyppi 819 1x Kertakäyttöinen leveän profiilin terä, tyyppi 818 1x Pallokahva, sis. kaikki osat Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

35 7. Valinnaiset varusteet Supermega-kasettikiinnitin, sovitin, hopea voidaan kiinnittää pikavaihtojärjestelmään Näytteen maksimikoko: 75 x 52x35 mm (P x L x K) Tilausnro Kuva 36 Yleiskasettikiinnitin (UKK), sovitin, hopea voidaan kiinnittää pikavaihtojärjestelmään Näytteen maksimikoko: 40 x 29 mm (P x L) Tilausnro Kuva 37 HN40-kiinnitin, sovitin, hopea voidaan kiinnittää pikavaihtojärjestelmään Näytteen maksimikoko: 59 x 45 mm (P x L) Tilausnro Kuva 38 Leica SM2010 R 33

36 7. Valinnaiset varusteet Vakionäytteenkiinnitin, sovitin, hopea voidaan kiinnittää pikavaihtojärjestelmään Näytteen maksimikoko: 79 x 60 mm (P x L) Tilausnro Kuva 39 Kuivajääallas sovitin, hopea Tilausnro pari kylmänsuojakäsineitä, koko 8 Tilausnro Kuva 40 Pölynsuojakupu Tilausnro Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

37 7. Valinnaiset varusteet SE-teränkannatin, sis. kaikki osat Helppo muuttaa kapean profiilin teriltä leveän profiilin terille painolevyä vaihtamalla. Päästökulman säätö kuusiokoloavaimella. Teränkannattimen kaltevuuden säätö asteikolla, mahdollistaa säädön toistettavuuden 45 :seen saakka. Kertakäyttöinen terä laitetaan turvallisesti paikoilleen magneetin ja teränkannattimessa olevan pujottimen kautta. Terän keskuslukitus. Terän täsmällinen ja turvallinen sivuttaissiirto, jonka ansiosta terän koko pituus voidaan käyttää hyväksi. Käytetyn kertakäyttöisen terän poistaminen on turvallista sormisuojukseen integroidun ulostyöntimen ansiosta. Tilaa säästävä sormisuojus, johon on integroitu ulostyönnin (merkkiväri). Kuva 42 Vakiovarusteet: - 1 teränkannattimen kanta uritettu levy tulppa uppokantaruuvia, Torx Teränkannatin, kapea prof... tilausnro Teränkannatin, leveä prof... tilausnro sormisuojus SE-teränkannatin, sis. kaikki osat SB-segmenttikaari BB-segmenttikaari Painolevysetti SB,sis. kaikki osat Osat: - 1 SB-painolevy terien sisääntyönnin SB Tilausnro Kuva 43 Painolevysetti BB, sis. kaikki osat Osat: - 1 BB-painolevy terien sisääntyönnin BB Tilausnro Leica SM2010 R 35

38 7. Valinnaiset varusteet Tilausnro SN-veitsenkannatin, sis. kaikki osat uudelleenkäytettäville veitsille tai teräkiskoille. Teränkannattimen kaltevuuden säätö asteikolla, mahdollistaa säädön toistettavuuden 45 :seen saakka. 2 kiristysruuvia, joilla leikkuutyökalun kiinnittäminen on nopeaa ja varmaa. Leikkuutyökalun sivuttaissiirron ansiosta voidaan käyttää hyväksi koko leikkuuterää. Tilaa säästävä sormisuojus (merkkiväri). Vakiovarusteet: - 1 välilevy lieriöruuvia SN-veitsenkannatin Kuva 44 Kuva 45 Kapean profiilin teräkisko EC 240 L kapean profiilin kertakäyttöterille - toimitus muovikotelossa kahden painolevyn, kaikkien tarvittavien työkalujen ja varusteiden kanssa (katso kuva 45). Tilausnro Kapean profiilin teräkiskosetti, sis. kaikki osat Toimitus muovikotelossa kaikkien tarvittavien työkalujen ja varusteiden kanssa (katso kuva 46). Tilausnro Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

39 Muovinen sormisuojus, teräkiskoille 7. Valinnaiset varusteet Tilausnro Kuva 47 Kuva 48 Kuva 49 Kuva 50 Veitsi, 16 cm profiili C, teräs tasainen molemmilta puolilta, parafiini- ja jääleikkeille. Huom: sisältää veitsilaatikon Tilausnro Veitsi, 16 cm profiili DC, teräs Huom: sisältää veitsilaatikon Tilausnro Veitsi, 22 cm profiili C, teräs parafiini- ja kryoleikkeille; Huom: sisältää veitsilaatikon Tilausnro Pallokahva, sis. kaikki osat Tilausnro Kuva 51 Leica SM2010 R 37

40 7. Valinnaiset varusteet Leican kertakäyttöiset kapean profiilin terät - tyyppi 819 Pituus 80 mm, korkeus 8 mm 1 pakkaus à 50 kpl Tilausnro Kuva 52 Leican kertakäyttöiset keveän profiilin terät - tyyppi 818 Pituus 80 mm, korkeus 14 mm 1 pakkaus à 50 kpl Tilausnro Kuva Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

41 8. Ongelmien ratkaisu Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen käytön yhteydessä useimmin esiintyvät ongelmat, niiden syyt ja korjaaminen. Ongelma Mahdollinen syy Virheen korjaaminen 8.1 Mahdolliset virheet 1. Paksut/ohuet leikkeet Leikkeet ovat vuorotellen paksuja ja ohuita. Äärimmäisessä tapauksessa leikettä ei tule ollenkaan. 2. Leikkeiden kasaantuminen Leikkeet kasaantuvat voimakkaasti, niissä on taitoksia tai ne puristuvat toisiaan vasten. 3. Leikkeissä on naarmuja ja muita jälkiä 8.2 Toimintahäiriöt 1. Syöttöä ei enää tapahdu eikä näin myöskään leikkausta. Terää ei ole kiinnitetty tarpeeksi hyvin. Tylsä terä/veitsi. Veitsen/terän kallistuskulma ja sen takia myös päästökulma liian pieni. Terä/veitsi on tylsä. Näyte on liian lämmin. Päästökulma liian suuri. Päästökulma liian suuri. Sopimaton veitsiprofiili Kiinnitys riittämätön näytteenkiinnitysjärjestelmässä ja/tai terän/ veitsenkannattimessa Etummainen päätevaste on saavutettu. 2. Terä kuluu voimakkaasti On käytetty liian suurta leikkuuvoimaa. Kiinnitä terä uudelleen. Siirrä terän/veitsenkannatinta sivusuunnassa tai laita laitteeseen uusi terä/veitsi. Kokeile suurempia päästökulmia järjestelmällisesti, kunnes oikea kulma on löytynyt. Käytä terän/veitsen toista kohtaa tai ota käyttöön uusi terä/veitsi. Jäähdytä näyte ennen leikkaamista. Pienennä päästökulmaa järjestelmällisesti, kunnes oikea päästökulma löytyy. Pienennä päästökulmaa järjestelmällisesti, kunnes oikea päästökulma löytyy. Käytä veistä, jonka profiili on toinen. Tarkista kaikki näytteenkiinnitysjärjestelmän ja veitsenkannattimen ruuviliitännät ja kiinnitykset. Kiristä vipuja ja ruuveja tarvittaessa. Siirrä näyte alas karkeasäätöpyörää kääntämällä. Sovita leikkuunopeus ja/tai leikepaksuus trimmauksen yhteydessä Valitse pienempi leikepaksuus, liikuta veitsikelkkaa hitaammin. Leica SM2010 R 39

42 9. Takuu ja palvelu Takuu Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että sopimuksessa mainittu toimitettu tuote on käynyt läpi laajan Leican testausstandardeihin perustuvan laatutarkastuksen ja että tuote on virheetön ja täyttää kaikki ilmoitetut tekniset tiedot ja/tai ominaisuudet. Takuun laajuus riippuu tehdystä sopimuksesta. Ainoastaan Leican myyntiyhtiön tai muun yrityksen, jolta olet hankkinut sopimuksessa mainitun tuotteen, sanelemat takuuehdot ovat voimassa. Huoltoa koskevia tietoja Kun tarvitset teknistä huoltoa tai varaosia, ota yhteys omaan Leica-jälleenmyyjääsi tai Leica-kauppiaaseen, jolta hankit tuotteen. Seuraavat laitetta koskevat tiedot ovat tarpeen: Laitteen mallin nimi ja laitteen sarjanumero. Laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi. Yhteydenoton syy. Laitteen toimituspäivämäärä. Käytöstäpoisto ja hävittäminen Laite tai laitteen osat on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti. 40 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

43 10. Dekontaminaatiotodistus Jokainen Leica Biosystemsille palautettava tai paikan päällä huoltoa tarvitseva laite on puhdistettava ja dekontaminoitava asianmukaisesti. Dekontaminaatiotodistuksen malli löytyy nettisivultamme osoitteessa olevasta tuotevalikosta. Mallia on käytettävä kaikkien tarvittavien tietojen keräämiseen. Kun palautat tuotteen, sinun on liitettävä kopio täytetystä ja allekirjoitetusta todistuksesta, tai se on annettava huoltoteknikolle. Ilman tätä todistusta tai puutteellisen todistuksen kanssa palautettavat tuotteet ovat lähettäjän vastuulla. Palautetut tuotteet, jotka yritys voi luokitella mahdolliseksi vaaralähteeksi, palautetaan lähettäjän kustannuksella ja riskillä. Leica SM2010 R 41

44 Muistiinpanoja 42 Käyttöohje V 1.6 RevG 10/2018

45

46 Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Puh: (0) Faksi: (0) web: