ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA"

Transkriptio

1 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä voi olla enemmän, jos äidin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vointi niin vaatii. Lisäksi äiti tapaa terveydenhoitajan lääkärineuvoloissa, raskauden aikana 3 kertaa ja synnytyksen jälkitarkastuksessa kerran. Vastaanottoaikojen pituus 60min. Käytössä RSEUR, RSEURJ ja GTAUS -lomakkeet, tarvittaessa myös AVOHO. ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjällä n. H 8-10, uudelleensynnyttäjällä n. H Ensikäyntiin varataan aikaa min, (voidaan myös aloittaa tekemään laajaa terveystarkastusta) tällöin kartoitetaan laajasti äidin ja isän elämäntilannetta ja terveydentilaa (äidin, isän ja kummankin suvun sairaudet + äidin gynekologiset taustatiedot; aiemmat synnytykset, ab.spont., aap, aiemmat PAPA- vastaukset, kuukautisanamneesi jne). Äidille ja mukana olevalle isälle annetaan terveyskasvatusta ja ohjantaa (+ annetaan kirjalliset jakomateriaalit) ottaen huomioon äitien/perheiden yksilöllisyys. Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista sekä kutsu myös isälle H varsinaiseen laajaan tarkastukseen. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Äidiltä kysytään tuberkuloosiriskin selvittävät kysymykset ja äidin neuvolakorttiin laitetaan rasti kyllä/ei, mistä TYKS näkee, suositellaanko syntyvälle lapselle BCGrokotetta. Ensikäynnillä tehdään myös TWEAK- seulontahaastattelu, jolla kartoitetaan äidin aiempaa ja nykyistä päihteiden käyttöä ja tehdään sen perusteella tarvittaessa lähete Tyks:n HAL (Huumeet, Alko, Lääkkeet) -pkl:lle (erillinen lomakkeisto ohessa). Keskustelua on ollut myös siitä, että TWEAK -haastattelun voi uusia tarv. myöhemmin raskauden aikana. Äidille selvitetään raskauden kulku, mitä ä-neuvolassa tehdään ja miten usein, kenen kanssa tarvittaessa tehdään yhteistyötä (Medisonar, TYKS:in Äitiys-pkl ja HAL-pkl, MTY, VaVu-työ, Fysioterapia jne.). TYKS:n ä-pkl:n lähetysohjeet löytyvät kohdasta Riskiraskaus Ä-nlan prosessissa. Terveydenhoitaja tekee lähetteet ä- pkl:lle esim. seuraavissa tilanteissa: toksemia, hepatogestoosi, GDM, SF-mitan poikkeava kasvu, Geminit, HAL-pkl, Pelko-pkl, päiv.tapaukset ym. Normaalien tutkimusten (paino, RR, miktio, Hb) lisäksi otetaan suoniverinäytteet Vr + Rh-va (em. lähetetään SPR:lle Helsinkiin, keltakorkkinen putki), Sitol-va, HbsAg-va ja HIV-va (em. lähetetään THL:lle Ouluun, punakorkkinen putki). Näytteiden tulee olla tutkittavana laboratorioissa 3-5 vrk:n kuluessa

2 2 näytteenotosta, tämä on huomioitava ensikäyntiaikaa annettaessa + näytteitä postitettaessa. Postituslaatikon päälle merkintä 1.luokka + nlan lähetysnro 84. Kerrotaan myös KäypäHoito-suosituksen mukaisista toimintatavoista gestaatiodiabeteksen suhteen (kts.liite GDM-ohje, KäypäHoito-suositus) ja tarvittaessa tehdään lähete + annetaan aika varhaiseen sokerirasitukseen. Tehdään myös lähete miktioon (Käypähoito-suositus) ja näytepurkit (opetus). Jo ensikäynnillä tehdään myös ulkotutkimus: vastaako kohdun koko kuukautisista laskettua aikaa (mola/rypäleraskaus) Sydänäänet kuuluvat neuvolan dopplerlaitteella yleensä H 10 lähtien, tilanteen mukaan voi sydänääniä yrittää kuunnella jo H 9. Äidille annetaan lähete H 11 uä-tutkimukseen. Tämä on hoitajan tekemä tutkimus Medisonarissa Turussa. Tässä selvitetään raskaudenkesto, onko sikiö kasvanut ja kehittynyt norm., kuinka monta sikiötä, mitataan sikiön niskapoimu (=NT-uätutkimus). Lisäksi äidillä on samalla käynnillä Medisonarissa mahdollisuus osallistua S-Tr1Seul-veriseulaan,jolla arvioidaan alkuraskauden Downin oireyhtymän riskiä H Vastaus trisomiaseulasta tulee kirjeitse neuvolaan, tulos kirjataan RSEUR-lomakkeen 2.sivulle sekä seuraavalla käynnillä neuvolakorttiin. Äidille kerrotaan, että H 20 on toinen uä-tutkimus, ns. rakenneuä, myös Medisonarissa. Tähän saa lähetteen seuraavalla kerralla lääkärineuvolassa. Yli 35-vuotiaille äideille kerrotaan mahdollisuudesta päästä em. uä-tutkimusten lisäksi sikiön kromosomitutkimukseen eli lapsivesipunktioon H tai istukkabiopsiaan H ja annetaan äidin halutessa lähete (ostopalveluosoitus = OPO). Myös nämä tutkimukset tehdään Medisonarissa.( kts erillinen ohje) TYKS:n perinnöllisyyspkl antaa tarvittaessa perinnöllisyysneuvontaa. (Sh Marjatta Lisinen TI ja TO klo 8-11 p ) Äidille selvitetään vielä, että kaikki neuvolakäynnit ovat luonnollisesti maksuttomia. Myös synnytykset ovat olleet raisiolaisille maksuttomia v.2005 alusta alkaen. Koko sairaalassaoloaika (32.50 /vrk), johon synnytys sisältyy, on maksuton. Lasku lähetetään TYKS:stä suoraan Raision kaupungille. Polikliinisten synnytysten jälkeen on vauvalle lääkärintarkastus kolmen päivän ikäisenä. Tämän pkl-laskun äiti toimittaa neuvolaan ja neuvola lähettää laskun saatekirjeen kanssa Terveysasemalle ylilääkäri Katariina Korkeilalle. Samoin jos synnytys äkillisesti käynnistyy äidin ollessa matkalla ja joutuessa synnyttämään muualla kuin Tyksissä tai Salossa, lasku synnytyksestä lähetetään saatekirjeen kanssa ylilääkärille. Äitiyspoliklinikkakäynneistä TYKS perii äidiltä pkl-maksun (27.40 ) Ensikäynnillä varataan aika seuraavalle nla-käynnille, joka on lääkärin vastaanotto H 11 uä:n jälkeen, n. H EPDS -seula (=masennusseula) tehdään tarv, heti tai H 26 mennessä. Polku, mistä löytyy tietoa ä-nlatoiminnasta Raisiossa H-asema Tulosalueitten asiat Terveydenhoidollisetpalvelut Terveysneuvonta Äitiyshuolto

3 3 2.H Lääkärineuvola Medisonarin H11 uä-tutkimuksen jälkeen. Terveydenhoitaja tekee kaikki alustavat tutkimukset + haastattelee äidin ja kirjaa 1. uä-tutkimuksen tulokset atk:lle ja äidin korttiin sekä mahdollisen trisomiaseulan tuloksen äidin korttiin Otetaan vastauksesta kopio äidin kansioon. Huomioi, muuttuiko laskettu aika, siirrä tieto tarvittaviin kohtiin, mm. omaan kirjanpitoon + valmennussuunnitelmaan. Annetaan lähete H20 uä-tutkimukseen ja varataan seuraava neuvola-aika rakenneuä-tutkimuksen jälkeen n. H 21. Lääkäri keskustelee äidin kanssa ja tutkii hänet tehden gyn.statuksen + ulkotutkimuksen ja kuuntelee sikiön sydäänäänet. Tarv. otetaan PAPA-koe. 3.H17-18 Perustutkimukset, joko tuntuu vauvan liikkeitä? Perheväkivaltakysely. Jos isä mukana, tehdään myöhemmin. Annetaan Lopu Jo! tutkimusinfo+kaavakkeet. 4.H22-24 TH:n tekemä Laaja terveystarkastus Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Kirjataan H20 uä-tutkimuksen tulokset äidin neuvolakorttiin ja Efficaan. Vastauksesta otetaan kopio äidin papereihin. Tarkistetaan, että kaikki täsmää: vauvan rakenteet ok, laskettu aika, istukan paikka jne. Suositellaanko kontrolli-uä jonkin syyn takia? Annetaan Kelan esite ja SV75S-todistus sekä ohjataan äitiä täyttämään äitiyspäivärahahakemus (SV9) Kelan nettisivuilla verkkopankkitunnusten avulla. Annetaan ohjeet + salasana sähköisen esitietoilmoituksen täyttämistä varten (tämä lähetetään netin kautta ä-nlaan H30 viikkoon mennessä ja tarkistamisen/täyttämisen jälkeen TH lähettää sen ä-pkl:lle). Jos äidillä ei ole nettiyhteyttä, lomake voidaan täyttää yhdessä neuvolakäynnillä. Annetaan NeoPilot-informaatio, jota varten vanhemmat täyttävät suostumusasiakirjan (kyllä/ei) ja se toimitetaan seuraavilla käynneillä neuvolaan. Perustutkimukset tehdään ja kysellään vauvan liikkeistä sekä mahd. supistuksista. Kerrotaan, mitkä supistukset ovat vaarattomia ja mitkä pitää ottaa vakavasti ottaen yhteyttä ä-neuvolaan. 5.H25-26 Perustutkimukset sekä äidin tuntemukset (supistukset, kivut & säryt, vauvan liikkeet jne.) Ensisynnyttäjille annetaan perhevalmennusajat. Jos haluaa ottaa vakuutuksen syntymättömälle lapselle, yhteys vakuutusyhtiöön on otettava ennen h 28. Lähete tarv. sokerirasitukseen h (tästä Käypähoito-ohjeistus erikseen), jos todetaan poikkeava sok.rasitustulos, annetaan äideille oman verensokeriseurannan opetus. Äideille annetaan tähän välineet: ohjataan sok.mittarin käyttö, verinäytteenotto sekä annetaan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjausta.(yht. 60 min norm. raskaudenseurantakäynnin lisäksi)

4 4 Rh-va-kontr.näyte otetaan Rh-negatiivisilta H EPDS-seula tehdään H 26 mennessä. Suunnitellaan perhevalmennuksen ajankohta toisten ä-neuvoloiden työntekijöiden kanssa ensisynnyttäjien laskettujen aikojen mukaan (varataan ajat keskustan neuvolan kokoustilasta, sovitaan ulkopuoliset esiintyjät, monistetaan materiaalit, päivitetään esitystä) ja annetaan loppujen lopuksi ajat äideille. 6. H28 Lääkärineuvola, Lääkärin tekemä laaja terveystarkastus jossa th:n perustutkimusten lisäksi cx-tilanne, onko supistellut liikaa äidin huomaamatta. Otetaan tarv. tulehdusnäytteet emättimestä (clue, klamydia) supistelevaisilta. Muista merkitä str.agal-näytteen mahdollinen positiivinen tulos äidin nla-korttiin. Tätä näytettä ei neuvolassa enää oteta, vaan Tyks ottaa sen tarpeen mukaan synnytyksen yhteydessä. Positiivista agalactiaeta ei hoideta raskauden aikana, mutta harkinnan mukaan asiakkaan voi lähettää agalactiae-näytteelle laboratorioon. Hoidot: Clue+ paikallishoito(dalacin), tarv. cand-hoito Klamydia + katso erillinen ä-pkl:n ohje Str.agal-näyte + ei hoideta raskauden aikana, mutta merkintä ä-nlakorttiin 7.H30-32 Perustutkimukset. Neuvotaan liikelaskenta. Sähköisen tai paperisen esitietolomakkeen täydentäminen yhdessä asiakkaan kanssa. 8. H34 Perustutkimukset. Tarjonnan varmistus, epäily perätilasta lähetetään H35 ä- pkl:lle (ELLÄH) Erillinen ohje ELLÄH-lomakkeen täyttämisestä! 9. H36 Perustutkimukset 10. H36-37 Lääkärineuvola. TH tekee perustutkimukset jonka jälkeen lääkäri tutkii cx-tilanteen sekä tekee lantioarvioinnin. Jos epäily lantionahtaudesta tai vauva vaikuttaa isolta suhteessa lantioon, äiti lähetetään ä-pkl:lle synnytystapa-arvioon (ELLÄH). Rh-kontr.näyte negatiivisilta/saanut aiemmin verensiirron/ed. lapsi on saanut hoitoa keltaisuuden takia. 11. H38 Perustutkimusten lisäksi loppuraskauden käynneillä keskustellaan sairaalaan lähtemisestä, synnytyskivuista/ peloista, parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä, mahd. sisarusten/koirien, kissojen ym. mustasukkaisuudesta uuteen perheenjäseneen ym. Korostetaan edelleen vauvan liikeseurantaa. 12. H39 Perustutkimukset 13. H40 Perustutkimukset. Tarv. lääkärille cx-tilanteen arviointiin.

5 5 14. H41 Perustutkimukset. Varataan yliaikaisuusaika/asiakas varaa itse soittamalla puh.ajalla klo p Ensisynnyttäjät H 41+5 ja uudelleensynnyttäjät H 42 (ELLÄH). 15. H41-42 Perustutkimukset, jos on haluttu ä-pkl:n lisäksi nla-seurantaa. 16.Synnytyksen jälkeen äidin ja vauvan kotiuduttua tehdään kotikäynti ensisynnyttäjien (60 min 90 min+ matka) luo, tarv. myös uudelleensynn. luo tai sovitaan tapaaminen neuvolaan muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta. Tällöin tarkistetaan äidiltä rinnat, kohdun supistuminen, jälkivuoto, leikk./rep. haavat sekä mitataan RR. Joskus on aiheellista tutkia U-prot/bakt. Ja Hb. Käydään yhdessä (myös isän kanssa) synnytyskokemukset läpi. Muistutetaan lantionpohjalihasten vahvistamisesta, levon, ravinnon ja ulkoilun tärkeydestä. Annetaan samalla ehkäisyinfo. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Nämä aiheet ovat olleet puheena jo aikaisemmillakin raskaudenseurantakäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Varataan aika jälkitarkastukseen 17.Jälkitarkastus Jälkitarkastus on neuvolassa (tai yks. sektorilla) n.5-6 viikkoa synnytyksen jälkeen ja tähän varataan aika äidin ja vauvan käydessä synnytyksen jälkeen ensimmäistä kertaa neuvolassa. Silloin jo muistutetaan äitiä, siitä, että jälkitarkastuksessa tutkitaan myös virtsanäyte, joten äidin on sitä ennen oltava 3-4h virtsaamatta. Terveydenhoitaja tutkii siis virtsanäytteen, mitataan RR, Hb ja paino. Äidille esitellään eri ehkäisyvaihtoehtoja (yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, hormoni- ja kuparikierukka, minipillerit, ehkäisykapseli jne.) ja yhdessä mietitään äidille sopivaa ehkäisymuotoa. Kerrotaan, että ehkäisypalveluja saa ehkäisyneuvolasta (puh , Tornikatu 9) siihen asti, kun vauva täyttää 2 vuotta tai äiti on alle 25-vuotias. Omalääkäriltä nämä palvelut saa aina. Äidin kanssa otetaan puheeksi myös virtsanpidätyskyky ja muistutetaan lantionpohjalihasjumpasta. Kysele myös äidin sen hetkisistä mielialoista ja jaksamisesta. Lääkäri tekee gyn.tutkimuksen, ottaa tarv. PAPA-näytteen esim. niiltä äideiltä, jotka suunnittelevat kierukkaa ehkäisyksi. Rutiinisti PAPAa ei jälkitarkastuksessa kannata ottaa, koska silloin vielä synnytyksen jälkeiset muutokset saattavat näkyä vastauksessa ja tavallaan vääristää sitä. PAPAn voi tulla otattamaan myöhemmin ehkäisyneuvolaan. Lääkäri antaa vielä SV75S-todistuksen Kelaa varten. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa tutkimusten mukaan useimmiten vauvan ollessa n.2kk ikäinen. Tämä otettava huomioon tietenkin jo jälkitarkastuksessa vaikka varsinainen EPDS-seula tehdään äidille lastenneuvolassa lapsen ollessa 3kk ikäinen. Äidin seuranta ja hoito raskausdiabeteksen jälkeen Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille

6 6 Insuliinia käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään glukoosirasituskoe 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä (tee lähete lab:oon jälkitarkastuksessa) Muille raskausdiabeetikoille koe uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksen jälkeen. (tee lab.lähete valmiiksi vuoden päähän ja anna äidille info jälkitarkastuksessa + liimaa muistilappu ä-korttiin. Vastauksen saamista varten äiti varaa puhelinajan omalääkärille) Glukoosirasituskokeen viitealueen normaali glukoosinsiedon yläraja on plasman glukoosipitoisuus 6.0 mmol/l kahdentoista tunnin paaston jälkeen ja 7.8 mmol/l kahden tunnin kuluttua. Jos glukoosirasituskokeen tulos on normaali, seurantaväli on kolme vuotta. Lomakkeelle KEH97 Huomioitavaa- kohtaan muistutus äidin sok.rasituksesta vuoden kuluttua. TIIV-lomakkeelle GDM sekä pvm ja dg:n antaja, sok.rasitus vuoden kuluttua synnytyksestä Muista GTAUS- lomakkeelle merkinnät synnytyksestä.

7 TERVEYDENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET LASTENNEUVOLASSA (Päivitetty Lastenneuvolaopas ) Ensikäynti n. 2vkon iässä/ kotikäynti paino, pituus, päänympärys napa iho, taipeet, rinnat silmät, suu, kynnet primitiiviheijasteet kuulo, näkö vauvankäsittely ja imettäminen D- vitamiinitippojen aloittaminen Kontrollit yksilöllisen tarpeen mukaan Keskusteltavia aiheita ensiviikkojen aikana: varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys ulkoilu ja pukeminen infektiotaudit ja niiden ehkäisy ja kotihoito-ohjeet päivärytmi vanhempien havainnot lapsesta: vanhempien esiintuomat ilonaiheet ja huolet äidin mieliala ja jaksaminen perheen sosiaalinen verkosto Effican PERHE- lomakkeen täyttö: vanhempien terveydentila, liikunta, tupakointi, alkoholi, päihteet Kodin olosuhteet: uusi elämäntilanne, parisuhde, keskinäinen tuki Perheelle eri tahoilta tulevat ohjeet ja neuvot ja niiden suodattaminen Vertaisryhmään osallistuminen Neuvolan rokotusohjelma Neuvolan perhetyöstä informointi 6-8 viikon ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * fyysinen kasvu: pituus, paino, päänympärys, jäntevyys * syöminen, nukkuminen * katsekontakti ja hymy * varhainen vuorovaikutus * lääkärin tarkastus 3 kk: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * pituus, paino ja päänympärysmitan kehitys * iho, suu, silmät * jäntevyys, motoriikka * kuulo, näkö, katsekontakti * heijasteet * imettäminen ja ensitieto lisäruuista * vanhempien jaksaminen/ äidin mielialakysely * rokotukset

8 * informaatio mahdollisista rokotusreaktioista ja niiden hoito (kuumehoito-ohjeet) * annetaan kotiin täytettäväksi molemmille vanhemmille audit + voimavarakysely ensi neuvolakertaa varten 4 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (laajennettu terveystarkastus; molemmat vanhemmat kutsutaan) * pituus, paino, päänympärys * kehityksen seuraaminen: hymyvaste, vastavuoroinen jokeltelu, vatsamakuulla tukeutuminen kyynärvarsiin * näkö: ei enää karsastusta, kuulo * vanhempien esille tuomat asiat; kysytään voimavara- kaavakkeesta /audit. Tarvittaessa päivitetään perhetietolomake * lääkärin tarkastus 5 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (isäneuvola) * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * iänmukainen kehitysarvio Lihastonus, kääntyminen, vatsallaan viihtyminen vuorovaikutus vanhemman kanssa jokeltelu * rokotukset 6 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * pituus, paino, päänympärys * kehitys: Liikkuminen Alaraajoihin varaaminen Suojeluheijasteet Jokeltelu Liikkuvan esineen seuraaminen katseella keskusteluaiheita ja terveysneuvonta Lapsen hoitojärjestelyt Perheen ruokailutavat, säännöllinen ruokailurytmi Hampaiden harjaus Tapaturmien ehkäisy Vuorovaikutus ja tunteiden ilmaisu Lohduttelu Vierastaminen Lähisuhdeväkivaltakysely/ tarvittaessa ohjaus eteenpäin mikäli äidillä 3 kk:n neuvolassa korkeahkot pisteet mielialakyselyssä, niin nyt uusi kysely 8 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * näkö: pinsettiote helmellä tai nyrkkiin * kuulo: uikku * kehitys: Vuorovaikutustaidot. syliin hakeutuminen, ilmeiden ja eleiden käyttäminen ja katsekontaktin ottaminen, vuorovaikutteinen ääntely vierastaminen

9 lelun siirtäminen kädestä toiseen vatsamakuulla suorin käsin varaaminen jaloilla ääntelee tavuja lääkärintarkastus 1v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma voimavarakysely/audit annetaan kotiin täytettäväksi, mikäli ei netistä voi tulostaa ensi kertaa varten pituus, paino, päänympärys liikkuminen: kävely tukien tai ilman tukea puhe: yksittäiset sanat, puheen ymmärtäminen syöminen: norm. maito ja sama ruoka muun perheen kanssa/maito nukkuminen Hampaidenharjaus ja hammastahnan käyttö (hammasinfo: MLL:n ohje + harja/ hammashoidon lisälehti neuvolakorttiin) ja tutista/pullosta vieroitus puheeksi D-vitamiinitipat/ ympäri vuoden Tavaroiden heittely, piiloleikki Lorut ja laulut Rokotukset 1 ½ v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * liikkuminen: kävelee ilman tukea muutaman askeleen rakentaa 3 palikan tornin * puhe: osoittaa kuvasta nimetyn esineen hakee esineitä kehotuksesta puhuu useita sanoja * kehitys: piiloutumis-, ja palaamisleikkejä syö lusikalla riisuu sukat * rokotus/ mikäli ei ole saanut MPR- rokotusta 1vuotiaana * Perhetietokaavakkeen päivitys/ voimavarakysely + audit * lääkärintarkastus 2 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * päiväunet vielä tarpeen * Vitamiinien saannin varmistaminen * liikkuminen.: Osaa juosta potkaisee palloa puhe:

10 puhuu 2 sanan lauseita noudattaa yksinkertaisia ohjeita nimeää kuvasta tuttuja esineitä reagoi kieltoihin pysähtymällä kehitys: leikkii omia leikkejä toisten rinnalla pystyy hakemaan lohdutusta ja lohduttamaan tutti ja tuttipullo viimeistään nyt pois siisteyskasvatus tahtoikä ja rajat 3 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * Vitamiinilisä talvikautena /D -vitamiinimuistutus * näkö: LH-taululla * liikkuminen: Hyppää tasajalkaa Kävelee varpaillaan Riisuu/ pukee ( nukkea) puhe puhuu lauseita noudattaa 2 -osaisia ohjeita kyselee, mikä. missä ymmärtää käsitteitä ja kokoja kehitys: piirtää ympyrän pystyy hetken odottamaan vuoroaan kestää äidin /hoitajan lyhyen poissaolon terveysneuvonta: unen määrä, nukkuminen siisteyskasvatus yökastelu hampaiden pesu ruokailu kodin ja ympäristön turvallisuus LENE 4v: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys vitamiinilisä talvikautena näkö: LH-taulu liikkuminen kävelee viivaa pitkin muutaman askeleen puhe: puhuu 3-4 sanan lauseita puhe ymmärrettävää R ja S voi vielä puheesta puuttua Noudattaa 2 osaisia ohjeita helposti * kehitys:

11 Mielikuvitus vilkas, ei erota totuutta tarusta Pimeän pelko ja painajaiset Tietää päävärit ¾ Leikkii vastavuoroisesti toisten lasten kanssa Jäljittelee samaa sukupuolta olevaa vanhempaa Laskee ainakin 3 asti Jäljentää ristin terveysneuvonta: liikenneturvallisuus, pyöräily yökastelu ruokailu hampaidenpesu siisteyskasvatus nukkuminen TV/videon katselu, tietokoneen käyttö LENE rokotus lääkärintarkastus 5v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus laajennettu tarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys näkö: E-taulu / lähinäkö LH-taulu kuulo: audiometri 20 db jalkojen asento motorinen kehitys yhdellä jalalla hyppiminen pallon heitto ja kiinni otto kynäote kätisyys ympyrän leikkaaminen havainto tomintojen kehitys neliön piirtäminen visuaaliset tehtävät ihmispiirros luokittelutehtävät kokosuhteet lukukäsite ainakin 6 kielellinen kehitys kertovaa puhetta noudattaa 3-os.ohjeita lauseen toisto auditiiviset tehtävät kinesteettinen tehtävä nimeää 4 pääväriä änkytys äännevirheet sosio-emotionaalinen kehitys omatoimisuuden kehitys samaistuminen omaan sukupuoleen irtaantuminen vanhemmista keskittyminen

12 kyky yhteistyöhön ystävyyssuhteet roolileikit terveysneuvonta ruokailu hampaidenhoito nukkuminen tapakasvatus tapaturmien ehkäisy LENE 6 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * näkö: E-taulu/ lähinäkö LH-taulu * kuulo: 15 db seula * liikkuminen: Pyöräilee, hiihtää tai luistelee Hyppii kummallakin jalalla erikseen Uimaan oppiminen puhe: puhe selvää ei äännevirheitä toistaa numerosarjan tai lauseen kertoo kuvien esittämiä tapahtumia kehitys: suunnitelmallisuutta toiminnassa pystyy toimimaan ryhmässä piirtää ihmisen (5-6 osaa) jäljentää kolmion terveysneuvonta: kellon opettelua koulumatkan harjoittelua yksinolo kotona nauhojen sitominen hampaiden hoito ravinto ja vitamiinit LENE Rokotus

13 Liite KOULULAISILLE TEHTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET LUOKITTAIN ( ) I-luokka /Laaja terveystarkastus Tarkastukseen kutsutaan mukaan myös molemmat vanhemmat, erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 60min. - kasvun seuranta ja päänympärys - näkö - kuulo (20dB:n seula) - verenpaine - ryhti - iho - puberteetin kehitys - tarkistetaan onko rokotukset kunnossa - allergiat ja sairaudet/ruokavalio - seerumin kolesteroli, riskiperhekartoituksen perusteella(lähete!) - fyysisen kunnon kartoitus Terveysneuvonta: Miten kouluun lähtö sujuu kotoa, onko iltapäiväkerhossa, onko kavereita, onko kiusaamista, nukkuminen ja aamupala ja ulkoilu. Miten vanhempien mielestä on koulu lähtenyt, onko ollut helpompaa vai vaikeampaa. Perheen kotitilanne ja sen vaikutus koulunkäyntiin.. Sairaudet ja allergiat ym. koulunkäyntiin vaikuttavat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa 2. Lääkärintarkastus 30min. II-luokka Terveydenhoitajan tarkastus:30-45min Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta; nukkuminen, ulkoilu, kiusaamiset ja sosiaaliset suhteet.

14 Liite III-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys ryhti puberteetin kehitys näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: Harrastukset, nukkuminen, koulumatka, syöminen, kaverit, kiusaamiset. Allergiat ja sairaudet IV-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: kaverisuhteet, kiusaamiset, päihdeasiat, tietokone-, tv- ja netti- asiat, Hygienia-asiat V-luokka / Laaja terveystarkastus Molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan ja erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta ja päänympärys Verenpaine Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Fyysisen kunnon arviointi Terveysneuvonta: Hygienia, perheen/oppilaan tupakointi / alkoholinkäyttö/ väkivaltakokemukset Tytöille kuukautis-asiat ja pojille murrosikään liittyvät asiat, harrastukset, nukkuminen ja

15 Liite ruokailut ja muut esille tulevat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa Haastattelulomakkeet oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle ennen tarkastusta 2.Lääkärintarkastus 30min (puberteetin kehitys) VI-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Tarvittaessa masennusseula Terveysneuvonta: päihdeasiat, kaverisuhteet,vapaa-aika ja harrastukset Erityisoppilaille varattava enemmän aikaa tarkastuksissa! Terveydenhoitajille kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Oppilashuolto Kotikäynnit tarvittaessa Moniammatillinen yhteistyö. Vanhemmuuden tukeminen Vanhempainillat Perhepalaverit Terveysneuvontatunnit Kiva koulu-ohjelma

16 Yläkoulun tarkastukset (punaisella uudet asiat) 7.lk / Terveydenhoitajan tarkastukset Kasvun seuranta - Ryhti - RR - Värinäkö - Näkö - Kuulo - Puberteetin kehityksen arvio - Koulunkäynti: Miten sujuu, onko vaikeuksia joissakin asioissa, esim. miten oppiaineet sujuvat? Onko vaikeuksia jossain osa-alueella? Mikä tuntuu hyvältä? - Kaverisuhteet - Kiusaamisasiat - Koulumatkojen kulkeminen - Harrastukset - Hygienia - Perhesuhteet: Keitä perheessä asuu? Suhteet vanhempiin / sisaruksiin? - Päihteiden käyttö ja kokeilut - Syöminen - Nukkuminen - Murrosiän merkit / kuukautiset / ehkäisy - Oman terveystilan kokeminen - Mahdolliset allergiat puh. (02) Postiosoite: Käyntiosoite: faksi (02) PL 100 Nallinkatu RAISIO RAISIO

17 lk Laaja tarkastus (molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan). 1.Terveydenhoitaja tarkastaa ennen lääkärintarkastusta Kasvun seuranta Ryhti RR Rokotukset Mahdolliset allergiat Päihdemittari Mielialakysely - Lisäksi käydään läpi samoja koulunkäyntiin, perhesuhteisiin ja elämäntapoihin ja terveyteen liittyviä asioita kuin 7.lk tarkastuksessa - Tarvittaessa kirjoitetaan ammatinvalinnan todistus - 15 vuotta täyttäneille kirjoitetaan tarvittaessa nuorison terveystodistus, jonka terveydenhoitaja alustavasti täyttää Effican kautta näön, värinäön, näkökenttien, kuulon, pituuden, painon, RR.:n osalta - perheen hyvinvoinnin selvitys(mm. Audit molemmille vanhemmille, sairaudet ja jaksaminen) 2.Lääkärintarkastus 30min. -nuorisonterveystodistus -osittain terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät tarkastuksen yhdessä. 9.lk terveystarkastus / terveydenhoitaja Kasvun seuranta Ryhti Rokotekortin antaminen Päihdemittari Terveyskasvatus Ammantinvalinta Ehkäisy

18 lk terveystarkastus/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Kontrollit Päihteet Vapaa-aika Tulevaisuuden suunnitelmat Harrastukset Seksuaalisuus Terveyskasvatustunnit / 8.lk - Murrosikä, halujen herääminen, mielikuvat, harhat - Itsetyydytys - Ongelmat, joita tämän ikäisillä seksiasioihin liittyy - Alkoholin vaikutus - Ehkäisymenetelmät - Sukupuolitaudit - Gynekologinen tutkimus - Hygienia - Kondomin ja muun ehkäisyn käyttö - Jälkiehkäisy - Raskaustestit Ehkäisyvalistus - E-pillereiden aloitus, kontrollikäynnit ja muu seuranta Terveydenhoitajalle kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapukaapit Oppilashuoltoryhmät Perhepalaverit Koulun terveydellisten olojen tarkastaminen Kriisityö

19 AMMATTIOPISTON TERVEYDENHUOLTO (uudet asiat punaisella) 1lk/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Näkö Kuulo ( rakennus ja teknologia opiskelijat) Elintarvikelain mukainen tarkastus ( ravintotalousopisk.) -salmonellanäyte -iho -nielu Värinäkö ( sähkölinja) RR, ja tarvittavat laboratoriokokeet Rokotusten tarkastaminen Päihteet Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoiminen tarkkailu opetus Allergiat, sairaudet, ruokavaliot ym. opiskeluun ja ammattiin vaikuttavat asiat Nuorison terveystodistus Huumeseulat Hoitoon ohjaus Terveyskyselyn haastattelulomake käydään läpi / erityiskysymykset Erityisopiskelijat -> lääkärille ensimmäisenä vuonna 2lk/ Lääkärintarkastus kaikille. Ammattiin liittyvät terveydelliset seikat Nuorison terveystodistus Kutsuntatarkastukset Työharjoitteluun ulkomaille / terveydenhoitaja tarkastaa Kaksoistutkintoon osallistuville Luki- todistukset ylioppilaslautakunnalle Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit ( alkuinfo, ensiavun alkeet+ ehkäisyt, info työsuojeluasiamiehille ) Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö

20 KAUPPAOPISTON TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastus / terveydenhoitajan Kasvun seuranta Näkö RR Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoimisen tarkastamisen ohjaaminen Päihteet, allergiat, ruokavaliot ym. opiskeluun vaikuttavat asiat Elämänhallinta Rokotukset Huumeseulat ja hoitoonohjaus Nuorison terveystodistus Terveyskyselyt käydään läpi / erityiskysymykset esille Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö Työpaikkapalaverit LÄÄKÄRINTARKASTUS TIMALI/ AIKUISKOULUTUSKESKUS Maahanmuuttajien erityistarpeet Terveydenhoitajan infotunnit Ensiapu ja sairasvastaanotto Tarvittaessa terveystarkastukset Tarvittaessa lääkärille

21 LUKION TERVEYSTARKASTUKSET (punaisella merkityt ovat uusia ) LK / TERVEYDENHOITAJA, Ikäryhmä tai elämänvaihe tarkastus verrattavissa työterveyshuoltoon Perustuu peruskoulun terveystietoihin Erityisopiskelijat ja vaihtoon lähtevät -> lääkärille ensimmäisenä vuonna. Masennusseula Päihdemittari Terveyshaastattelulomake Kasvun seuranta Näkö Verenpaine Ohjeet Luki-todistuksen hankkimista varten Keskustelut terveysasioista, ihmissuhteista ja mielenterveysasioista Elämänhallinta Rokotukset Ehkäisy Opo-tunneilla esittäytyminen 2.lk / terveydenhoitajan tarkastus Kutsuntatarkastus ( erillinen ohje). LÄÄKÄRINTARKASTUS KAIKILLE / KUTSUNTATARKASTUS Nuorisonterveystodistus 3.lk Kontrollit ja elämänhallinta 4lk Kontrollit ja elämänhallinta Koulun terveydellisten olojen valvonta Kriisityö Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Vanhempainillat

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Sosiaali- ja terveystoimi LIITE 10 Terveysneuvonta TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset yläkoulu Laatija: kouluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasemat LIITE 2 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: äitiysneuvolatiimi Ylläpitäjä: äitiysneuvolatiimi

Lisätiedot

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 9 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Laatija: Ylläpitäjä: Kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa: Päivitetty: 8.4.2013

Lisätiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011 Sosiaali- ja terveysosasto Terveyskeskus KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET 1 9 luokat Suunnitelma v.2009-2011 KEVÄT 2010 Satu Pulkkinen Kristina Perttu 1lk:n terveystarkastus Terveydenhoitaja:

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla LIITE 4 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: Lastenneuvolan tiimi Ylläpitäjä: Lastenneuvolan tiimi Voimassa: Päivitetty:

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET OULUN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI AVOTERVEYDENHUOLTO päivitetty 31.3.2011 ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET TERVEYDENHOITAJALLA RASKAUSVIIKOILLA 8-11 120min SIKIÖSEULONTATUTKIMUKSET, kts. erillinen

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ TH = terveydenhoitaja, L= lääkäri, PTT= perhetyöntekijä, = laaja terveystarkastus, E= ensisynnyttäjä, U= uudelleensynnyttäjä Tekijä Ajankohta Määräaikainen terveystarkastus

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 1-vuotiaan lapsen terveystarkastus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus A 4.

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA Liite nro 8: ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA AJANVARAUS ÄITIYSNEUVOLAAN Terveydenhoitaja antaa neuvola-ajan Suunniteltu raskaus: raskaustestiä ei tarvita ( halutessaan asiakas voi itse tehdä apteekista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi 9.10.2013 Tuovi Hakulinen-Viitanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN 4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN Tähän lomakkeeseen on tarkoitus koota tietoa lapsen valmiuksista vanhemmilta, päivähoidosta ja neuvolasta. Vanhemmat

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012 Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo UUPUMUS /MASENNUS/AHDISTUS SYNNYTYKSEN JÄLKEEN n. 10% synnyttäjistä alkaa ensimmäisen vuoden kuluessa synnytyksestä tai ulottuu raskauden

Lisätiedot

Kotihoidossa olevan 4- vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta- ja arviointilomake

Kotihoidossa olevan 4- vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta- ja arviointilomake Rovaniemen kaupunki Luottamuksellinen Varhaiskasvatuspalvelut ja Terveyspalvelukeskus Kotihoidossa olevan 4- vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta- ja arviointilomake Huoltajat täyttävät yhdessä lomakkeen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LIIMAA TÄHÄN OMA KUVASI LAPSEN VASU TAIKATAKIN ARKIPUHE IHMISEKSI KASVAMISESTA Kun kasvaa ihmiseksi täytyy kokeilla, onko peltisiivet kalalokeilla ja minkälaisin

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen!

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Vastaa kyselyyn tiedossasi olevien tai terveystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen pohjalta.

Lisätiedot

HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS

HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS Sisällysluettelo: 1. Vanhemmuus 2. Odotus ja synnytys 3. Vauva 0-2kk 4. Vanhemmuuden väliarviointi kun vauva 2kk 5. Vauva 2-6kk 6. Vanhemmuuden väliarviointi kun vauva

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö. Johanna Gynther 6.5.2010

Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö. Johanna Gynther 6.5.2010 Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö Johanna Gynther 6.5.2010 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2012 2015 Pöytyä 13.11.2012 Versio 1 Päivitetty

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO Kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Skoopin 50-v juhlaseminaari Hanasaari, 11.10.2013 Koululääkäri kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Lääketieteen

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus 1 5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Lapsen nimi: syntymäaika: Neuvola: Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana: Päivähoidon yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen TAMK v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen. - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa. Irja Lampinen

Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen. - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa. Irja Lampinen Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa Irja Lampinen 9.6.2011 Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen Kutsujärjestelmä ja ajanvaraus

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Hyvä huoltaja. Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Hyvä huoltaja. Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Lisätiedot

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 5-vuotiaan lapsen terveystarkastus 1. 2. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 5. Terveystarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä

Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä Forssan kouluterveydenhuollon malli Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri THL Taustatietoa Forssan seudusta kouluterveydenhuollon puitteet

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Iitin Kunta

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Iitin Kunta Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Iitin Kunta "Olen hyvä, niin ainutlaatuinen. Olen kiva, parasta ansaitsen." -Pesäpuu ry- Lapseni: Hyvät vanhemmat Kädessäsi on lapsesi henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE 10/2016 Lasten kuntoutuspalvelut KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Tämä kyselylomake on Lasten kuntoutuspalveluiden puhe- ja toimintaterapeuttien sekä lasten psykologien yhteinen esitietokaavake, joka pyydetään

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2016 2018 Päivitetty 19.4.2016 Sisällys

Lisätiedot

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti -PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tarja Kaplas 08.11.2010 Kolarin kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kolarin kunnan terveyden

Lisätiedot

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin.

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin. Liite 3/Perusturvaltk. 24.3.2011 NEUVOLANTOIMINTAOHJE LASTA ODOTTAVAT PERHEET Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin ja sikiön sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan

Lisätiedot

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN Äitiys- ja lastenneuvoloiden tarkastukset yhdenmukaistuvat koko Suomessa 1.1.2011 lähtien

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN!

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Lapsiperheen esitietolomake 1 (7) TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Hyvät vanhemmat, edessänne on lapsiperheen esitietolomake. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä perheestänne perustietoja, joilla on merkitystä

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut -seminaari Lahti 9.10.2014 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa - käytännön

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

SIJAIS- JA ADOPTIOPERHEIDEN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN NEUVOLASSA

SIJAIS- JA ADOPTIOPERHEIDEN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN NEUVOLASSA SIJAIS- JA ADOPTIOPERHEIDEN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN NEUVOLASSA Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013, Helsinki Sanna Mäkipää, terveydenhoitaja, TtM, kouluttaja, työnohjaaja (koulutuksessa) Tmi

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen Kehittämispäällikkö Minna Piispa 11.10.2013 Neuvolapäivät/ Minna Piispa 2 Väkivallan yleisyydestä raskauden aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA VETELI /PÄIVÄHOITO LUOTTAMUKSELLINEN LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA OHJEET VASUN (varhaiskasvatussuunnitelman)tekijälle: Vasu tehdään Vetelissä

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Taustaa: Uusi neuvola-asetus 1.7.2009: kunnan on järjestettävä 4 vuoden ikäiselle lapselle

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2016 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

UNIKOULU OSASTOLLA B 21

UNIKOULU OSASTOLLA B 21 UNIKOULU OSASTOLLA B 21 UNIKOULU OSASTOLLA B 21 Unenseurant alomake lapselle Nimi Täyttöohjeet * Nukkumisajat = * Herääminen yöllä / päiväunilla X nukahtaa itsekseen О nukahtaa saatuaan tutin T nukahtaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus,

Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus, Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus, syli ja aito läsnäolo Tärkeintä lapsen kanssa oloa on

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

LAPSEN OMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU NIMI LEMPINIMI SYNTYMÄAIKA

LAPSEN OMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU NIMI LEMPINIMI SYNTYMÄAIKA Punkaharjun kunta Päivähoito LAPSEN OMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU piirrä oma kuva päiväys NIMI LEMPINIMI SYNTYMÄAIKA PERHEESEEN KUULUVAT (syntymäajat) MUUT TÄRKEÄT IHMISET _ PERHEEN KIELI/KIELET

Lisätiedot