ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA"

Transkriptio

1 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä voi olla enemmän, jos äidin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vointi niin vaatii. Lisäksi äiti tapaa terveydenhoitajan lääkärineuvoloissa, raskauden aikana 3 kertaa ja synnytyksen jälkitarkastuksessa kerran. Vastaanottoaikojen pituus 60min. Käytössä RSEUR, RSEURJ ja GTAUS -lomakkeet, tarvittaessa myös AVOHO. ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjällä n. H 8-10, uudelleensynnyttäjällä n. H Ensikäyntiin varataan aikaa min, (voidaan myös aloittaa tekemään laajaa terveystarkastusta) tällöin kartoitetaan laajasti äidin ja isän elämäntilannetta ja terveydentilaa (äidin, isän ja kummankin suvun sairaudet + äidin gynekologiset taustatiedot; aiemmat synnytykset, ab.spont., aap, aiemmat PAPA- vastaukset, kuukautisanamneesi jne). Äidille ja mukana olevalle isälle annetaan terveyskasvatusta ja ohjantaa (+ annetaan kirjalliset jakomateriaalit) ottaen huomioon äitien/perheiden yksilöllisyys. Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista sekä kutsu myös isälle H varsinaiseen laajaan tarkastukseen. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Äidiltä kysytään tuberkuloosiriskin selvittävät kysymykset ja äidin neuvolakorttiin laitetaan rasti kyllä/ei, mistä TYKS näkee, suositellaanko syntyvälle lapselle BCGrokotetta. Ensikäynnillä tehdään myös TWEAK- seulontahaastattelu, jolla kartoitetaan äidin aiempaa ja nykyistä päihteiden käyttöä ja tehdään sen perusteella tarvittaessa lähete Tyks:n HAL (Huumeet, Alko, Lääkkeet) -pkl:lle (erillinen lomakkeisto ohessa). Keskustelua on ollut myös siitä, että TWEAK -haastattelun voi uusia tarv. myöhemmin raskauden aikana. Äidille selvitetään raskauden kulku, mitä ä-neuvolassa tehdään ja miten usein, kenen kanssa tarvittaessa tehdään yhteistyötä (Medisonar, TYKS:in Äitiys-pkl ja HAL-pkl, MTY, VaVu-työ, Fysioterapia jne.). TYKS:n ä-pkl:n lähetysohjeet löytyvät kohdasta Riskiraskaus Ä-nlan prosessissa. Terveydenhoitaja tekee lähetteet ä- pkl:lle esim. seuraavissa tilanteissa: toksemia, hepatogestoosi, GDM, SF-mitan poikkeava kasvu, Geminit, HAL-pkl, Pelko-pkl, päiv.tapaukset ym. Normaalien tutkimusten (paino, RR, miktio, Hb) lisäksi otetaan suoniverinäytteet Vr + Rh-va (em. lähetetään SPR:lle Helsinkiin, keltakorkkinen putki), Sitol-va, HbsAg-va ja HIV-va (em. lähetetään THL:lle Ouluun, punakorkkinen putki). Näytteiden tulee olla tutkittavana laboratorioissa 3-5 vrk:n kuluessa

2 2 näytteenotosta, tämä on huomioitava ensikäyntiaikaa annettaessa + näytteitä postitettaessa. Postituslaatikon päälle merkintä 1.luokka + nlan lähetysnro 84. Kerrotaan myös KäypäHoito-suosituksen mukaisista toimintatavoista gestaatiodiabeteksen suhteen (kts.liite GDM-ohje, KäypäHoito-suositus) ja tarvittaessa tehdään lähete + annetaan aika varhaiseen sokerirasitukseen. Tehdään myös lähete miktioon (Käypähoito-suositus) ja näytepurkit (opetus). Jo ensikäynnillä tehdään myös ulkotutkimus: vastaako kohdun koko kuukautisista laskettua aikaa (mola/rypäleraskaus) Sydänäänet kuuluvat neuvolan dopplerlaitteella yleensä H 10 lähtien, tilanteen mukaan voi sydänääniä yrittää kuunnella jo H 9. Äidille annetaan lähete H 11 uä-tutkimukseen. Tämä on hoitajan tekemä tutkimus Medisonarissa Turussa. Tässä selvitetään raskaudenkesto, onko sikiö kasvanut ja kehittynyt norm., kuinka monta sikiötä, mitataan sikiön niskapoimu (=NT-uätutkimus). Lisäksi äidillä on samalla käynnillä Medisonarissa mahdollisuus osallistua S-Tr1Seul-veriseulaan,jolla arvioidaan alkuraskauden Downin oireyhtymän riskiä H Vastaus trisomiaseulasta tulee kirjeitse neuvolaan, tulos kirjataan RSEUR-lomakkeen 2.sivulle sekä seuraavalla käynnillä neuvolakorttiin. Äidille kerrotaan, että H 20 on toinen uä-tutkimus, ns. rakenneuä, myös Medisonarissa. Tähän saa lähetteen seuraavalla kerralla lääkärineuvolassa. Yli 35-vuotiaille äideille kerrotaan mahdollisuudesta päästä em. uä-tutkimusten lisäksi sikiön kromosomitutkimukseen eli lapsivesipunktioon H tai istukkabiopsiaan H ja annetaan äidin halutessa lähete (ostopalveluosoitus = OPO). Myös nämä tutkimukset tehdään Medisonarissa.( kts erillinen ohje) TYKS:n perinnöllisyyspkl antaa tarvittaessa perinnöllisyysneuvontaa. (Sh Marjatta Lisinen TI ja TO klo 8-11 p ) Äidille selvitetään vielä, että kaikki neuvolakäynnit ovat luonnollisesti maksuttomia. Myös synnytykset ovat olleet raisiolaisille maksuttomia v.2005 alusta alkaen. Koko sairaalassaoloaika (32.50 /vrk), johon synnytys sisältyy, on maksuton. Lasku lähetetään TYKS:stä suoraan Raision kaupungille. Polikliinisten synnytysten jälkeen on vauvalle lääkärintarkastus kolmen päivän ikäisenä. Tämän pkl-laskun äiti toimittaa neuvolaan ja neuvola lähettää laskun saatekirjeen kanssa Terveysasemalle ylilääkäri Katariina Korkeilalle. Samoin jos synnytys äkillisesti käynnistyy äidin ollessa matkalla ja joutuessa synnyttämään muualla kuin Tyksissä tai Salossa, lasku synnytyksestä lähetetään saatekirjeen kanssa ylilääkärille. Äitiyspoliklinikkakäynneistä TYKS perii äidiltä pkl-maksun (27.40 ) Ensikäynnillä varataan aika seuraavalle nla-käynnille, joka on lääkärin vastaanotto H 11 uä:n jälkeen, n. H EPDS -seula (=masennusseula) tehdään tarv, heti tai H 26 mennessä. Polku, mistä löytyy tietoa ä-nlatoiminnasta Raisiossa H-asema Tulosalueitten asiat Terveydenhoidollisetpalvelut Terveysneuvonta Äitiyshuolto

3 3 2.H Lääkärineuvola Medisonarin H11 uä-tutkimuksen jälkeen. Terveydenhoitaja tekee kaikki alustavat tutkimukset + haastattelee äidin ja kirjaa 1. uä-tutkimuksen tulokset atk:lle ja äidin korttiin sekä mahdollisen trisomiaseulan tuloksen äidin korttiin Otetaan vastauksesta kopio äidin kansioon. Huomioi, muuttuiko laskettu aika, siirrä tieto tarvittaviin kohtiin, mm. omaan kirjanpitoon + valmennussuunnitelmaan. Annetaan lähete H20 uä-tutkimukseen ja varataan seuraava neuvola-aika rakenneuä-tutkimuksen jälkeen n. H 21. Lääkäri keskustelee äidin kanssa ja tutkii hänet tehden gyn.statuksen + ulkotutkimuksen ja kuuntelee sikiön sydäänäänet. Tarv. otetaan PAPA-koe. 3.H17-18 Perustutkimukset, joko tuntuu vauvan liikkeitä? Perheväkivaltakysely. Jos isä mukana, tehdään myöhemmin. Annetaan Lopu Jo! tutkimusinfo+kaavakkeet. 4.H22-24 TH:n tekemä Laaja terveystarkastus Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Kirjataan H20 uä-tutkimuksen tulokset äidin neuvolakorttiin ja Efficaan. Vastauksesta otetaan kopio äidin papereihin. Tarkistetaan, että kaikki täsmää: vauvan rakenteet ok, laskettu aika, istukan paikka jne. Suositellaanko kontrolli-uä jonkin syyn takia? Annetaan Kelan esite ja SV75S-todistus sekä ohjataan äitiä täyttämään äitiyspäivärahahakemus (SV9) Kelan nettisivuilla verkkopankkitunnusten avulla. Annetaan ohjeet + salasana sähköisen esitietoilmoituksen täyttämistä varten (tämä lähetetään netin kautta ä-nlaan H30 viikkoon mennessä ja tarkistamisen/täyttämisen jälkeen TH lähettää sen ä-pkl:lle). Jos äidillä ei ole nettiyhteyttä, lomake voidaan täyttää yhdessä neuvolakäynnillä. Annetaan NeoPilot-informaatio, jota varten vanhemmat täyttävät suostumusasiakirjan (kyllä/ei) ja se toimitetaan seuraavilla käynneillä neuvolaan. Perustutkimukset tehdään ja kysellään vauvan liikkeistä sekä mahd. supistuksista. Kerrotaan, mitkä supistukset ovat vaarattomia ja mitkä pitää ottaa vakavasti ottaen yhteyttä ä-neuvolaan. 5.H25-26 Perustutkimukset sekä äidin tuntemukset (supistukset, kivut & säryt, vauvan liikkeet jne.) Ensisynnyttäjille annetaan perhevalmennusajat. Jos haluaa ottaa vakuutuksen syntymättömälle lapselle, yhteys vakuutusyhtiöön on otettava ennen h 28. Lähete tarv. sokerirasitukseen h (tästä Käypähoito-ohjeistus erikseen), jos todetaan poikkeava sok.rasitustulos, annetaan äideille oman verensokeriseurannan opetus. Äideille annetaan tähän välineet: ohjataan sok.mittarin käyttö, verinäytteenotto sekä annetaan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjausta.(yht. 60 min norm. raskaudenseurantakäynnin lisäksi)

4 4 Rh-va-kontr.näyte otetaan Rh-negatiivisilta H EPDS-seula tehdään H 26 mennessä. Suunnitellaan perhevalmennuksen ajankohta toisten ä-neuvoloiden työntekijöiden kanssa ensisynnyttäjien laskettujen aikojen mukaan (varataan ajat keskustan neuvolan kokoustilasta, sovitaan ulkopuoliset esiintyjät, monistetaan materiaalit, päivitetään esitystä) ja annetaan loppujen lopuksi ajat äideille. 6. H28 Lääkärineuvola, Lääkärin tekemä laaja terveystarkastus jossa th:n perustutkimusten lisäksi cx-tilanne, onko supistellut liikaa äidin huomaamatta. Otetaan tarv. tulehdusnäytteet emättimestä (clue, klamydia) supistelevaisilta. Muista merkitä str.agal-näytteen mahdollinen positiivinen tulos äidin nla-korttiin. Tätä näytettä ei neuvolassa enää oteta, vaan Tyks ottaa sen tarpeen mukaan synnytyksen yhteydessä. Positiivista agalactiaeta ei hoideta raskauden aikana, mutta harkinnan mukaan asiakkaan voi lähettää agalactiae-näytteelle laboratorioon. Hoidot: Clue+ paikallishoito(dalacin), tarv. cand-hoito Klamydia + katso erillinen ä-pkl:n ohje Str.agal-näyte + ei hoideta raskauden aikana, mutta merkintä ä-nlakorttiin 7.H30-32 Perustutkimukset. Neuvotaan liikelaskenta. Sähköisen tai paperisen esitietolomakkeen täydentäminen yhdessä asiakkaan kanssa. 8. H34 Perustutkimukset. Tarjonnan varmistus, epäily perätilasta lähetetään H35 ä- pkl:lle (ELLÄH) Erillinen ohje ELLÄH-lomakkeen täyttämisestä! 9. H36 Perustutkimukset 10. H36-37 Lääkärineuvola. TH tekee perustutkimukset jonka jälkeen lääkäri tutkii cx-tilanteen sekä tekee lantioarvioinnin. Jos epäily lantionahtaudesta tai vauva vaikuttaa isolta suhteessa lantioon, äiti lähetetään ä-pkl:lle synnytystapa-arvioon (ELLÄH). Rh-kontr.näyte negatiivisilta/saanut aiemmin verensiirron/ed. lapsi on saanut hoitoa keltaisuuden takia. 11. H38 Perustutkimusten lisäksi loppuraskauden käynneillä keskustellaan sairaalaan lähtemisestä, synnytyskivuista/ peloista, parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä, mahd. sisarusten/koirien, kissojen ym. mustasukkaisuudesta uuteen perheenjäseneen ym. Korostetaan edelleen vauvan liikeseurantaa. 12. H39 Perustutkimukset 13. H40 Perustutkimukset. Tarv. lääkärille cx-tilanteen arviointiin.

5 5 14. H41 Perustutkimukset. Varataan yliaikaisuusaika/asiakas varaa itse soittamalla puh.ajalla klo p Ensisynnyttäjät H 41+5 ja uudelleensynnyttäjät H 42 (ELLÄH). 15. H41-42 Perustutkimukset, jos on haluttu ä-pkl:n lisäksi nla-seurantaa. 16.Synnytyksen jälkeen äidin ja vauvan kotiuduttua tehdään kotikäynti ensisynnyttäjien (60 min 90 min+ matka) luo, tarv. myös uudelleensynn. luo tai sovitaan tapaaminen neuvolaan muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta. Tällöin tarkistetaan äidiltä rinnat, kohdun supistuminen, jälkivuoto, leikk./rep. haavat sekä mitataan RR. Joskus on aiheellista tutkia U-prot/bakt. Ja Hb. Käydään yhdessä (myös isän kanssa) synnytyskokemukset läpi. Muistutetaan lantionpohjalihasten vahvistamisesta, levon, ravinnon ja ulkoilun tärkeydestä. Annetaan samalla ehkäisyinfo. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Nämä aiheet ovat olleet puheena jo aikaisemmillakin raskaudenseurantakäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Varataan aika jälkitarkastukseen 17.Jälkitarkastus Jälkitarkastus on neuvolassa (tai yks. sektorilla) n.5-6 viikkoa synnytyksen jälkeen ja tähän varataan aika äidin ja vauvan käydessä synnytyksen jälkeen ensimmäistä kertaa neuvolassa. Silloin jo muistutetaan äitiä, siitä, että jälkitarkastuksessa tutkitaan myös virtsanäyte, joten äidin on sitä ennen oltava 3-4h virtsaamatta. Terveydenhoitaja tutkii siis virtsanäytteen, mitataan RR, Hb ja paino. Äidille esitellään eri ehkäisyvaihtoehtoja (yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, hormoni- ja kuparikierukka, minipillerit, ehkäisykapseli jne.) ja yhdessä mietitään äidille sopivaa ehkäisymuotoa. Kerrotaan, että ehkäisypalveluja saa ehkäisyneuvolasta (puh , Tornikatu 9) siihen asti, kun vauva täyttää 2 vuotta tai äiti on alle 25-vuotias. Omalääkäriltä nämä palvelut saa aina. Äidin kanssa otetaan puheeksi myös virtsanpidätyskyky ja muistutetaan lantionpohjalihasjumpasta. Kysele myös äidin sen hetkisistä mielialoista ja jaksamisesta. Lääkäri tekee gyn.tutkimuksen, ottaa tarv. PAPA-näytteen esim. niiltä äideiltä, jotka suunnittelevat kierukkaa ehkäisyksi. Rutiinisti PAPAa ei jälkitarkastuksessa kannata ottaa, koska silloin vielä synnytyksen jälkeiset muutokset saattavat näkyä vastauksessa ja tavallaan vääristää sitä. PAPAn voi tulla otattamaan myöhemmin ehkäisyneuvolaan. Lääkäri antaa vielä SV75S-todistuksen Kelaa varten. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa tutkimusten mukaan useimmiten vauvan ollessa n.2kk ikäinen. Tämä otettava huomioon tietenkin jo jälkitarkastuksessa vaikka varsinainen EPDS-seula tehdään äidille lastenneuvolassa lapsen ollessa 3kk ikäinen. Äidin seuranta ja hoito raskausdiabeteksen jälkeen Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille

6 6 Insuliinia käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään glukoosirasituskoe 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä (tee lähete lab:oon jälkitarkastuksessa) Muille raskausdiabeetikoille koe uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksen jälkeen. (tee lab.lähete valmiiksi vuoden päähän ja anna äidille info jälkitarkastuksessa + liimaa muistilappu ä-korttiin. Vastauksen saamista varten äiti varaa puhelinajan omalääkärille) Glukoosirasituskokeen viitealueen normaali glukoosinsiedon yläraja on plasman glukoosipitoisuus 6.0 mmol/l kahdentoista tunnin paaston jälkeen ja 7.8 mmol/l kahden tunnin kuluttua. Jos glukoosirasituskokeen tulos on normaali, seurantaväli on kolme vuotta. Lomakkeelle KEH97 Huomioitavaa- kohtaan muistutus äidin sok.rasituksesta vuoden kuluttua. TIIV-lomakkeelle GDM sekä pvm ja dg:n antaja, sok.rasitus vuoden kuluttua synnytyksestä Muista GTAUS- lomakkeelle merkinnät synnytyksestä.

7 TERVEYDENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET LASTENNEUVOLASSA (Päivitetty Lastenneuvolaopas ) Ensikäynti n. 2vkon iässä/ kotikäynti paino, pituus, päänympärys napa iho, taipeet, rinnat silmät, suu, kynnet primitiiviheijasteet kuulo, näkö vauvankäsittely ja imettäminen D- vitamiinitippojen aloittaminen Kontrollit yksilöllisen tarpeen mukaan Keskusteltavia aiheita ensiviikkojen aikana: varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys ulkoilu ja pukeminen infektiotaudit ja niiden ehkäisy ja kotihoito-ohjeet päivärytmi vanhempien havainnot lapsesta: vanhempien esiintuomat ilonaiheet ja huolet äidin mieliala ja jaksaminen perheen sosiaalinen verkosto Effican PERHE- lomakkeen täyttö: vanhempien terveydentila, liikunta, tupakointi, alkoholi, päihteet Kodin olosuhteet: uusi elämäntilanne, parisuhde, keskinäinen tuki Perheelle eri tahoilta tulevat ohjeet ja neuvot ja niiden suodattaminen Vertaisryhmään osallistuminen Neuvolan rokotusohjelma Neuvolan perhetyöstä informointi 6-8 viikon ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * fyysinen kasvu: pituus, paino, päänympärys, jäntevyys * syöminen, nukkuminen * katsekontakti ja hymy * varhainen vuorovaikutus * lääkärin tarkastus 3 kk: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * pituus, paino ja päänympärysmitan kehitys * iho, suu, silmät * jäntevyys, motoriikka * kuulo, näkö, katsekontakti * heijasteet * imettäminen ja ensitieto lisäruuista * vanhempien jaksaminen/ äidin mielialakysely * rokotukset

8 * informaatio mahdollisista rokotusreaktioista ja niiden hoito (kuumehoito-ohjeet) * annetaan kotiin täytettäväksi molemmille vanhemmille audit + voimavarakysely ensi neuvolakertaa varten 4 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (laajennettu terveystarkastus; molemmat vanhemmat kutsutaan) * pituus, paino, päänympärys * kehityksen seuraaminen: hymyvaste, vastavuoroinen jokeltelu, vatsamakuulla tukeutuminen kyynärvarsiin * näkö: ei enää karsastusta, kuulo * vanhempien esille tuomat asiat; kysytään voimavara- kaavakkeesta /audit. Tarvittaessa päivitetään perhetietolomake * lääkärin tarkastus 5 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (isäneuvola) * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * iänmukainen kehitysarvio Lihastonus, kääntyminen, vatsallaan viihtyminen vuorovaikutus vanhemman kanssa jokeltelu * rokotukset 6 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * pituus, paino, päänympärys * kehitys: Liikkuminen Alaraajoihin varaaminen Suojeluheijasteet Jokeltelu Liikkuvan esineen seuraaminen katseella keskusteluaiheita ja terveysneuvonta Lapsen hoitojärjestelyt Perheen ruokailutavat, säännöllinen ruokailurytmi Hampaiden harjaus Tapaturmien ehkäisy Vuorovaikutus ja tunteiden ilmaisu Lohduttelu Vierastaminen Lähisuhdeväkivaltakysely/ tarvittaessa ohjaus eteenpäin mikäli äidillä 3 kk:n neuvolassa korkeahkot pisteet mielialakyselyssä, niin nyt uusi kysely 8 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * näkö: pinsettiote helmellä tai nyrkkiin * kuulo: uikku * kehitys: Vuorovaikutustaidot. syliin hakeutuminen, ilmeiden ja eleiden käyttäminen ja katsekontaktin ottaminen, vuorovaikutteinen ääntely vierastaminen

9 lelun siirtäminen kädestä toiseen vatsamakuulla suorin käsin varaaminen jaloilla ääntelee tavuja lääkärintarkastus 1v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma voimavarakysely/audit annetaan kotiin täytettäväksi, mikäli ei netistä voi tulostaa ensi kertaa varten pituus, paino, päänympärys liikkuminen: kävely tukien tai ilman tukea puhe: yksittäiset sanat, puheen ymmärtäminen syöminen: norm. maito ja sama ruoka muun perheen kanssa/maito nukkuminen Hampaidenharjaus ja hammastahnan käyttö (hammasinfo: MLL:n ohje + harja/ hammashoidon lisälehti neuvolakorttiin) ja tutista/pullosta vieroitus puheeksi D-vitamiinitipat/ ympäri vuoden Tavaroiden heittely, piiloleikki Lorut ja laulut Rokotukset 1 ½ v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * liikkuminen: kävelee ilman tukea muutaman askeleen rakentaa 3 palikan tornin * puhe: osoittaa kuvasta nimetyn esineen hakee esineitä kehotuksesta puhuu useita sanoja * kehitys: piiloutumis-, ja palaamisleikkejä syö lusikalla riisuu sukat * rokotus/ mikäli ei ole saanut MPR- rokotusta 1vuotiaana * Perhetietokaavakkeen päivitys/ voimavarakysely + audit * lääkärintarkastus 2 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * päiväunet vielä tarpeen * Vitamiinien saannin varmistaminen * liikkuminen.: Osaa juosta potkaisee palloa puhe:

10 puhuu 2 sanan lauseita noudattaa yksinkertaisia ohjeita nimeää kuvasta tuttuja esineitä reagoi kieltoihin pysähtymällä kehitys: leikkii omia leikkejä toisten rinnalla pystyy hakemaan lohdutusta ja lohduttamaan tutti ja tuttipullo viimeistään nyt pois siisteyskasvatus tahtoikä ja rajat 3 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * Vitamiinilisä talvikautena /D -vitamiinimuistutus * näkö: LH-taululla * liikkuminen: Hyppää tasajalkaa Kävelee varpaillaan Riisuu/ pukee ( nukkea) puhe puhuu lauseita noudattaa 2 -osaisia ohjeita kyselee, mikä. missä ymmärtää käsitteitä ja kokoja kehitys: piirtää ympyrän pystyy hetken odottamaan vuoroaan kestää äidin /hoitajan lyhyen poissaolon terveysneuvonta: unen määrä, nukkuminen siisteyskasvatus yökastelu hampaiden pesu ruokailu kodin ja ympäristön turvallisuus LENE 4v: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys vitamiinilisä talvikautena näkö: LH-taulu liikkuminen kävelee viivaa pitkin muutaman askeleen puhe: puhuu 3-4 sanan lauseita puhe ymmärrettävää R ja S voi vielä puheesta puuttua Noudattaa 2 osaisia ohjeita helposti * kehitys:

11 Mielikuvitus vilkas, ei erota totuutta tarusta Pimeän pelko ja painajaiset Tietää päävärit ¾ Leikkii vastavuoroisesti toisten lasten kanssa Jäljittelee samaa sukupuolta olevaa vanhempaa Laskee ainakin 3 asti Jäljentää ristin terveysneuvonta: liikenneturvallisuus, pyöräily yökastelu ruokailu hampaidenpesu siisteyskasvatus nukkuminen TV/videon katselu, tietokoneen käyttö LENE rokotus lääkärintarkastus 5v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus laajennettu tarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys näkö: E-taulu / lähinäkö LH-taulu kuulo: audiometri 20 db jalkojen asento motorinen kehitys yhdellä jalalla hyppiminen pallon heitto ja kiinni otto kynäote kätisyys ympyrän leikkaaminen havainto tomintojen kehitys neliön piirtäminen visuaaliset tehtävät ihmispiirros luokittelutehtävät kokosuhteet lukukäsite ainakin 6 kielellinen kehitys kertovaa puhetta noudattaa 3-os.ohjeita lauseen toisto auditiiviset tehtävät kinesteettinen tehtävä nimeää 4 pääväriä änkytys äännevirheet sosio-emotionaalinen kehitys omatoimisuuden kehitys samaistuminen omaan sukupuoleen irtaantuminen vanhemmista keskittyminen

12 kyky yhteistyöhön ystävyyssuhteet roolileikit terveysneuvonta ruokailu hampaidenhoito nukkuminen tapakasvatus tapaturmien ehkäisy LENE 6 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * näkö: E-taulu/ lähinäkö LH-taulu * kuulo: 15 db seula * liikkuminen: Pyöräilee, hiihtää tai luistelee Hyppii kummallakin jalalla erikseen Uimaan oppiminen puhe: puhe selvää ei äännevirheitä toistaa numerosarjan tai lauseen kertoo kuvien esittämiä tapahtumia kehitys: suunnitelmallisuutta toiminnassa pystyy toimimaan ryhmässä piirtää ihmisen (5-6 osaa) jäljentää kolmion terveysneuvonta: kellon opettelua koulumatkan harjoittelua yksinolo kotona nauhojen sitominen hampaiden hoito ravinto ja vitamiinit LENE Rokotus

13 Liite KOULULAISILLE TEHTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET LUOKITTAIN ( ) I-luokka /Laaja terveystarkastus Tarkastukseen kutsutaan mukaan myös molemmat vanhemmat, erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 60min. - kasvun seuranta ja päänympärys - näkö - kuulo (20dB:n seula) - verenpaine - ryhti - iho - puberteetin kehitys - tarkistetaan onko rokotukset kunnossa - allergiat ja sairaudet/ruokavalio - seerumin kolesteroli, riskiperhekartoituksen perusteella(lähete!) - fyysisen kunnon kartoitus Terveysneuvonta: Miten kouluun lähtö sujuu kotoa, onko iltapäiväkerhossa, onko kavereita, onko kiusaamista, nukkuminen ja aamupala ja ulkoilu. Miten vanhempien mielestä on koulu lähtenyt, onko ollut helpompaa vai vaikeampaa. Perheen kotitilanne ja sen vaikutus koulunkäyntiin.. Sairaudet ja allergiat ym. koulunkäyntiin vaikuttavat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa 2. Lääkärintarkastus 30min. II-luokka Terveydenhoitajan tarkastus:30-45min Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta; nukkuminen, ulkoilu, kiusaamiset ja sosiaaliset suhteet.

14 Liite III-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys ryhti puberteetin kehitys näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: Harrastukset, nukkuminen, koulumatka, syöminen, kaverit, kiusaamiset. Allergiat ja sairaudet IV-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: kaverisuhteet, kiusaamiset, päihdeasiat, tietokone-, tv- ja netti- asiat, Hygienia-asiat V-luokka / Laaja terveystarkastus Molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan ja erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta ja päänympärys Verenpaine Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Fyysisen kunnon arviointi Terveysneuvonta: Hygienia, perheen/oppilaan tupakointi / alkoholinkäyttö/ väkivaltakokemukset Tytöille kuukautis-asiat ja pojille murrosikään liittyvät asiat, harrastukset, nukkuminen ja

15 Liite ruokailut ja muut esille tulevat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa Haastattelulomakkeet oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle ennen tarkastusta 2.Lääkärintarkastus 30min (puberteetin kehitys) VI-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Tarvittaessa masennusseula Terveysneuvonta: päihdeasiat, kaverisuhteet,vapaa-aika ja harrastukset Erityisoppilaille varattava enemmän aikaa tarkastuksissa! Terveydenhoitajille kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Oppilashuolto Kotikäynnit tarvittaessa Moniammatillinen yhteistyö. Vanhemmuuden tukeminen Vanhempainillat Perhepalaverit Terveysneuvontatunnit Kiva koulu-ohjelma

16 Yläkoulun tarkastukset (punaisella uudet asiat) 7.lk / Terveydenhoitajan tarkastukset Kasvun seuranta - Ryhti - RR - Värinäkö - Näkö - Kuulo - Puberteetin kehityksen arvio - Koulunkäynti: Miten sujuu, onko vaikeuksia joissakin asioissa, esim. miten oppiaineet sujuvat? Onko vaikeuksia jossain osa-alueella? Mikä tuntuu hyvältä? - Kaverisuhteet - Kiusaamisasiat - Koulumatkojen kulkeminen - Harrastukset - Hygienia - Perhesuhteet: Keitä perheessä asuu? Suhteet vanhempiin / sisaruksiin? - Päihteiden käyttö ja kokeilut - Syöminen - Nukkuminen - Murrosiän merkit / kuukautiset / ehkäisy - Oman terveystilan kokeminen - Mahdolliset allergiat puh. (02) Postiosoite: Käyntiosoite: faksi (02) PL 100 Nallinkatu RAISIO RAISIO

17 lk Laaja tarkastus (molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan). 1.Terveydenhoitaja tarkastaa ennen lääkärintarkastusta Kasvun seuranta Ryhti RR Rokotukset Mahdolliset allergiat Päihdemittari Mielialakysely - Lisäksi käydään läpi samoja koulunkäyntiin, perhesuhteisiin ja elämäntapoihin ja terveyteen liittyviä asioita kuin 7.lk tarkastuksessa - Tarvittaessa kirjoitetaan ammatinvalinnan todistus - 15 vuotta täyttäneille kirjoitetaan tarvittaessa nuorison terveystodistus, jonka terveydenhoitaja alustavasti täyttää Effican kautta näön, värinäön, näkökenttien, kuulon, pituuden, painon, RR.:n osalta - perheen hyvinvoinnin selvitys(mm. Audit molemmille vanhemmille, sairaudet ja jaksaminen) 2.Lääkärintarkastus 30min. -nuorisonterveystodistus -osittain terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät tarkastuksen yhdessä. 9.lk terveystarkastus / terveydenhoitaja Kasvun seuranta Ryhti Rokotekortin antaminen Päihdemittari Terveyskasvatus Ammantinvalinta Ehkäisy

18 lk terveystarkastus/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Kontrollit Päihteet Vapaa-aika Tulevaisuuden suunnitelmat Harrastukset Seksuaalisuus Terveyskasvatustunnit / 8.lk - Murrosikä, halujen herääminen, mielikuvat, harhat - Itsetyydytys - Ongelmat, joita tämän ikäisillä seksiasioihin liittyy - Alkoholin vaikutus - Ehkäisymenetelmät - Sukupuolitaudit - Gynekologinen tutkimus - Hygienia - Kondomin ja muun ehkäisyn käyttö - Jälkiehkäisy - Raskaustestit Ehkäisyvalistus - E-pillereiden aloitus, kontrollikäynnit ja muu seuranta Terveydenhoitajalle kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapukaapit Oppilashuoltoryhmät Perhepalaverit Koulun terveydellisten olojen tarkastaminen Kriisityö

19 AMMATTIOPISTON TERVEYDENHUOLTO (uudet asiat punaisella) 1lk/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Näkö Kuulo ( rakennus ja teknologia opiskelijat) Elintarvikelain mukainen tarkastus ( ravintotalousopisk.) -salmonellanäyte -iho -nielu Värinäkö ( sähkölinja) RR, ja tarvittavat laboratoriokokeet Rokotusten tarkastaminen Päihteet Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoiminen tarkkailu opetus Allergiat, sairaudet, ruokavaliot ym. opiskeluun ja ammattiin vaikuttavat asiat Nuorison terveystodistus Huumeseulat Hoitoon ohjaus Terveyskyselyn haastattelulomake käydään läpi / erityiskysymykset Erityisopiskelijat -> lääkärille ensimmäisenä vuonna 2lk/ Lääkärintarkastus kaikille. Ammattiin liittyvät terveydelliset seikat Nuorison terveystodistus Kutsuntatarkastukset Työharjoitteluun ulkomaille / terveydenhoitaja tarkastaa Kaksoistutkintoon osallistuville Luki- todistukset ylioppilaslautakunnalle Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit ( alkuinfo, ensiavun alkeet+ ehkäisyt, info työsuojeluasiamiehille ) Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö

20 KAUPPAOPISTON TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastus / terveydenhoitajan Kasvun seuranta Näkö RR Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoimisen tarkastamisen ohjaaminen Päihteet, allergiat, ruokavaliot ym. opiskeluun vaikuttavat asiat Elämänhallinta Rokotukset Huumeseulat ja hoitoonohjaus Nuorison terveystodistus Terveyskyselyt käydään läpi / erityiskysymykset esille Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö Työpaikkapalaverit LÄÄKÄRINTARKASTUS TIMALI/ AIKUISKOULUTUSKESKUS Maahanmuuttajien erityistarpeet Terveydenhoitajan infotunnit Ensiapu ja sairasvastaanotto Tarvittaessa terveystarkastukset Tarvittaessa lääkärille

21 LUKION TERVEYSTARKASTUKSET (punaisella merkityt ovat uusia ) LK / TERVEYDENHOITAJA, Ikäryhmä tai elämänvaihe tarkastus verrattavissa työterveyshuoltoon Perustuu peruskoulun terveystietoihin Erityisopiskelijat ja vaihtoon lähtevät -> lääkärille ensimmäisenä vuonna. Masennusseula Päihdemittari Terveyshaastattelulomake Kasvun seuranta Näkö Verenpaine Ohjeet Luki-todistuksen hankkimista varten Keskustelut terveysasioista, ihmissuhteista ja mielenterveysasioista Elämänhallinta Rokotukset Ehkäisy Opo-tunneilla esittäytyminen 2.lk / terveydenhoitajan tarkastus Kutsuntatarkastus ( erillinen ohje). LÄÄKÄRINTARKASTUS KAIKILLE / KUTSUNTATARKASTUS Nuorisonterveystodistus 3.lk Kontrollit ja elämänhallinta 4lk Kontrollit ja elämänhallinta Koulun terveydellisten olojen valvonta Kriisityö Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Vanhempainillat

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake Hyvinvointineuvola Liite 1 Äitiysneuvola Päivitetty 30.12.2010 MJ/EL Äitiysneuvolan seurantakäynnit raskauden aikana H H 6-8 H 13-15 H 18 H 22-23 H 26-28 H 31-32 H 34-35 H 36-37 H 38,39,40 yli H 40 Kotik.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ Yhall 15.12.2011 80 Liite 5 Sisältö JOHDANTO... 3 1 ÄITIYSNEUVOLAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT... 4 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola HYVINVOINTINEUVOLA : Toimintasuunnitelma 2013-2014 1. käynti raskausviikkoja 8-10: 1,5-2 h, molemmat vanhemmat läsnä: Terveyshaastattelu, terveystottumukset, riskien kartoitus: - Pegasos asiakastietojärjestelmän

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA Liite nro 8: ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA AJANVARAUS ÄITIYSNEUVOLAAN Terveydenhoitaja antaa neuvola-ajan Suunniteltu raskaus: raskaustestiä ei tarvita ( halutessaan asiakas voi itse tehdä apteekista

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa

LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa Sininen = Neuvolan terveydenhoitaja Lila = Erityistyötekijä tai erityistyöntekijä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2012 2015 Pöytyä 13.11.2012 Versio 1 Päivitetty

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI työkirja 1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI työkirja ISBN on 978-952-473-958-0 Helsingin kaupunki, Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto Lapaset -perheverkosto hanke Toimittajat: Inga Klen, Ulla

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot