ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA"

Transkriptio

1 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä voi olla enemmän, jos äidin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vointi niin vaatii. Lisäksi äiti tapaa terveydenhoitajan lääkärineuvoloissa, raskauden aikana 3 kertaa ja synnytyksen jälkitarkastuksessa kerran. Vastaanottoaikojen pituus 60min. Käytössä RSEUR, RSEURJ ja GTAUS -lomakkeet, tarvittaessa myös AVOHO. ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Ensisynnyttäjällä n. H 8-10, uudelleensynnyttäjällä n. H Ensikäyntiin varataan aikaa min, (voidaan myös aloittaa tekemään laajaa terveystarkastusta) tällöin kartoitetaan laajasti äidin ja isän elämäntilannetta ja terveydentilaa (äidin, isän ja kummankin suvun sairaudet + äidin gynekologiset taustatiedot; aiemmat synnytykset, ab.spont., aap, aiemmat PAPA- vastaukset, kuukautisanamneesi jne). Äidille ja mukana olevalle isälle annetaan terveyskasvatusta ja ohjantaa (+ annetaan kirjalliset jakomateriaalit) ottaen huomioon äitien/perheiden yksilöllisyys. Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista sekä kutsu myös isälle H varsinaiseen laajaan tarkastukseen. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Äidiltä kysytään tuberkuloosiriskin selvittävät kysymykset ja äidin neuvolakorttiin laitetaan rasti kyllä/ei, mistä TYKS näkee, suositellaanko syntyvälle lapselle BCGrokotetta. Ensikäynnillä tehdään myös TWEAK- seulontahaastattelu, jolla kartoitetaan äidin aiempaa ja nykyistä päihteiden käyttöä ja tehdään sen perusteella tarvittaessa lähete Tyks:n HAL (Huumeet, Alko, Lääkkeet) -pkl:lle (erillinen lomakkeisto ohessa). Keskustelua on ollut myös siitä, että TWEAK -haastattelun voi uusia tarv. myöhemmin raskauden aikana. Äidille selvitetään raskauden kulku, mitä ä-neuvolassa tehdään ja miten usein, kenen kanssa tarvittaessa tehdään yhteistyötä (Medisonar, TYKS:in Äitiys-pkl ja HAL-pkl, MTY, VaVu-työ, Fysioterapia jne.). TYKS:n ä-pkl:n lähetysohjeet löytyvät kohdasta Riskiraskaus Ä-nlan prosessissa. Terveydenhoitaja tekee lähetteet ä- pkl:lle esim. seuraavissa tilanteissa: toksemia, hepatogestoosi, GDM, SF-mitan poikkeava kasvu, Geminit, HAL-pkl, Pelko-pkl, päiv.tapaukset ym. Normaalien tutkimusten (paino, RR, miktio, Hb) lisäksi otetaan suoniverinäytteet Vr + Rh-va (em. lähetetään SPR:lle Helsinkiin, keltakorkkinen putki), Sitol-va, HbsAg-va ja HIV-va (em. lähetetään THL:lle Ouluun, punakorkkinen putki). Näytteiden tulee olla tutkittavana laboratorioissa 3-5 vrk:n kuluessa

2 2 näytteenotosta, tämä on huomioitava ensikäyntiaikaa annettaessa + näytteitä postitettaessa. Postituslaatikon päälle merkintä 1.luokka + nlan lähetysnro 84. Kerrotaan myös KäypäHoito-suosituksen mukaisista toimintatavoista gestaatiodiabeteksen suhteen (kts.liite GDM-ohje, KäypäHoito-suositus) ja tarvittaessa tehdään lähete + annetaan aika varhaiseen sokerirasitukseen. Tehdään myös lähete miktioon (Käypähoito-suositus) ja näytepurkit (opetus). Jo ensikäynnillä tehdään myös ulkotutkimus: vastaako kohdun koko kuukautisista laskettua aikaa (mola/rypäleraskaus) Sydänäänet kuuluvat neuvolan dopplerlaitteella yleensä H 10 lähtien, tilanteen mukaan voi sydänääniä yrittää kuunnella jo H 9. Äidille annetaan lähete H 11 uä-tutkimukseen. Tämä on hoitajan tekemä tutkimus Medisonarissa Turussa. Tässä selvitetään raskaudenkesto, onko sikiö kasvanut ja kehittynyt norm., kuinka monta sikiötä, mitataan sikiön niskapoimu (=NT-uätutkimus). Lisäksi äidillä on samalla käynnillä Medisonarissa mahdollisuus osallistua S-Tr1Seul-veriseulaan,jolla arvioidaan alkuraskauden Downin oireyhtymän riskiä H Vastaus trisomiaseulasta tulee kirjeitse neuvolaan, tulos kirjataan RSEUR-lomakkeen 2.sivulle sekä seuraavalla käynnillä neuvolakorttiin. Äidille kerrotaan, että H 20 on toinen uä-tutkimus, ns. rakenneuä, myös Medisonarissa. Tähän saa lähetteen seuraavalla kerralla lääkärineuvolassa. Yli 35-vuotiaille äideille kerrotaan mahdollisuudesta päästä em. uä-tutkimusten lisäksi sikiön kromosomitutkimukseen eli lapsivesipunktioon H tai istukkabiopsiaan H ja annetaan äidin halutessa lähete (ostopalveluosoitus = OPO). Myös nämä tutkimukset tehdään Medisonarissa.( kts erillinen ohje) TYKS:n perinnöllisyyspkl antaa tarvittaessa perinnöllisyysneuvontaa. (Sh Marjatta Lisinen TI ja TO klo 8-11 p ) Äidille selvitetään vielä, että kaikki neuvolakäynnit ovat luonnollisesti maksuttomia. Myös synnytykset ovat olleet raisiolaisille maksuttomia v.2005 alusta alkaen. Koko sairaalassaoloaika (32.50 /vrk), johon synnytys sisältyy, on maksuton. Lasku lähetetään TYKS:stä suoraan Raision kaupungille. Polikliinisten synnytysten jälkeen on vauvalle lääkärintarkastus kolmen päivän ikäisenä. Tämän pkl-laskun äiti toimittaa neuvolaan ja neuvola lähettää laskun saatekirjeen kanssa Terveysasemalle ylilääkäri Katariina Korkeilalle. Samoin jos synnytys äkillisesti käynnistyy äidin ollessa matkalla ja joutuessa synnyttämään muualla kuin Tyksissä tai Salossa, lasku synnytyksestä lähetetään saatekirjeen kanssa ylilääkärille. Äitiyspoliklinikkakäynneistä TYKS perii äidiltä pkl-maksun (27.40 ) Ensikäynnillä varataan aika seuraavalle nla-käynnille, joka on lääkärin vastaanotto H 11 uä:n jälkeen, n. H EPDS -seula (=masennusseula) tehdään tarv, heti tai H 26 mennessä. Polku, mistä löytyy tietoa ä-nlatoiminnasta Raisiossa H-asema Tulosalueitten asiat Terveydenhoidollisetpalvelut Terveysneuvonta Äitiyshuolto

3 3 2.H Lääkärineuvola Medisonarin H11 uä-tutkimuksen jälkeen. Terveydenhoitaja tekee kaikki alustavat tutkimukset + haastattelee äidin ja kirjaa 1. uä-tutkimuksen tulokset atk:lle ja äidin korttiin sekä mahdollisen trisomiaseulan tuloksen äidin korttiin Otetaan vastauksesta kopio äidin kansioon. Huomioi, muuttuiko laskettu aika, siirrä tieto tarvittaviin kohtiin, mm. omaan kirjanpitoon + valmennussuunnitelmaan. Annetaan lähete H20 uä-tutkimukseen ja varataan seuraava neuvola-aika rakenneuä-tutkimuksen jälkeen n. H 21. Lääkäri keskustelee äidin kanssa ja tutkii hänet tehden gyn.statuksen + ulkotutkimuksen ja kuuntelee sikiön sydäänäänet. Tarv. otetaan PAPA-koe. 3.H17-18 Perustutkimukset, joko tuntuu vauvan liikkeitä? Perheväkivaltakysely. Jos isä mukana, tehdään myöhemmin. Annetaan Lopu Jo! tutkimusinfo+kaavakkeet. 4.H22-24 TH:n tekemä Laaja terveystarkastus Kts. erillinen muistilista laajan tarkastuksen asioista. Lääkärin tekemä laaja tarkastus on H Annetaan Odottavan perheen voimavaralomake mukaan yhteisesti täytettäväksi kotiin sekä AUDIT- lomake isälle. Kirjataan H20 uä-tutkimuksen tulokset äidin neuvolakorttiin ja Efficaan. Vastauksesta otetaan kopio äidin papereihin. Tarkistetaan, että kaikki täsmää: vauvan rakenteet ok, laskettu aika, istukan paikka jne. Suositellaanko kontrolli-uä jonkin syyn takia? Annetaan Kelan esite ja SV75S-todistus sekä ohjataan äitiä täyttämään äitiyspäivärahahakemus (SV9) Kelan nettisivuilla verkkopankkitunnusten avulla. Annetaan ohjeet + salasana sähköisen esitietoilmoituksen täyttämistä varten (tämä lähetetään netin kautta ä-nlaan H30 viikkoon mennessä ja tarkistamisen/täyttämisen jälkeen TH lähettää sen ä-pkl:lle). Jos äidillä ei ole nettiyhteyttä, lomake voidaan täyttää yhdessä neuvolakäynnillä. Annetaan NeoPilot-informaatio, jota varten vanhemmat täyttävät suostumusasiakirjan (kyllä/ei) ja se toimitetaan seuraavilla käynneillä neuvolaan. Perustutkimukset tehdään ja kysellään vauvan liikkeistä sekä mahd. supistuksista. Kerrotaan, mitkä supistukset ovat vaarattomia ja mitkä pitää ottaa vakavasti ottaen yhteyttä ä-neuvolaan. 5.H25-26 Perustutkimukset sekä äidin tuntemukset (supistukset, kivut & säryt, vauvan liikkeet jne.) Ensisynnyttäjille annetaan perhevalmennusajat. Jos haluaa ottaa vakuutuksen syntymättömälle lapselle, yhteys vakuutusyhtiöön on otettava ennen h 28. Lähete tarv. sokerirasitukseen h (tästä Käypähoito-ohjeistus erikseen), jos todetaan poikkeava sok.rasitustulos, annetaan äideille oman verensokeriseurannan opetus. Äideille annetaan tähän välineet: ohjataan sok.mittarin käyttö, verinäytteenotto sekä annetaan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjausta.(yht. 60 min norm. raskaudenseurantakäynnin lisäksi)

4 4 Rh-va-kontr.näyte otetaan Rh-negatiivisilta H EPDS-seula tehdään H 26 mennessä. Suunnitellaan perhevalmennuksen ajankohta toisten ä-neuvoloiden työntekijöiden kanssa ensisynnyttäjien laskettujen aikojen mukaan (varataan ajat keskustan neuvolan kokoustilasta, sovitaan ulkopuoliset esiintyjät, monistetaan materiaalit, päivitetään esitystä) ja annetaan loppujen lopuksi ajat äideille. 6. H28 Lääkärineuvola, Lääkärin tekemä laaja terveystarkastus jossa th:n perustutkimusten lisäksi cx-tilanne, onko supistellut liikaa äidin huomaamatta. Otetaan tarv. tulehdusnäytteet emättimestä (clue, klamydia) supistelevaisilta. Muista merkitä str.agal-näytteen mahdollinen positiivinen tulos äidin nla-korttiin. Tätä näytettä ei neuvolassa enää oteta, vaan Tyks ottaa sen tarpeen mukaan synnytyksen yhteydessä. Positiivista agalactiaeta ei hoideta raskauden aikana, mutta harkinnan mukaan asiakkaan voi lähettää agalactiae-näytteelle laboratorioon. Hoidot: Clue+ paikallishoito(dalacin), tarv. cand-hoito Klamydia + katso erillinen ä-pkl:n ohje Str.agal-näyte + ei hoideta raskauden aikana, mutta merkintä ä-nlakorttiin 7.H30-32 Perustutkimukset. Neuvotaan liikelaskenta. Sähköisen tai paperisen esitietolomakkeen täydentäminen yhdessä asiakkaan kanssa. 8. H34 Perustutkimukset. Tarjonnan varmistus, epäily perätilasta lähetetään H35 ä- pkl:lle (ELLÄH) Erillinen ohje ELLÄH-lomakkeen täyttämisestä! 9. H36 Perustutkimukset 10. H36-37 Lääkärineuvola. TH tekee perustutkimukset jonka jälkeen lääkäri tutkii cx-tilanteen sekä tekee lantioarvioinnin. Jos epäily lantionahtaudesta tai vauva vaikuttaa isolta suhteessa lantioon, äiti lähetetään ä-pkl:lle synnytystapa-arvioon (ELLÄH). Rh-kontr.näyte negatiivisilta/saanut aiemmin verensiirron/ed. lapsi on saanut hoitoa keltaisuuden takia. 11. H38 Perustutkimusten lisäksi loppuraskauden käynneillä keskustellaan sairaalaan lähtemisestä, synnytyskivuista/ peloista, parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä, mahd. sisarusten/koirien, kissojen ym. mustasukkaisuudesta uuteen perheenjäseneen ym. Korostetaan edelleen vauvan liikeseurantaa. 12. H39 Perustutkimukset 13. H40 Perustutkimukset. Tarv. lääkärille cx-tilanteen arviointiin.

5 5 14. H41 Perustutkimukset. Varataan yliaikaisuusaika/asiakas varaa itse soittamalla puh.ajalla klo p Ensisynnyttäjät H 41+5 ja uudelleensynnyttäjät H 42 (ELLÄH). 15. H41-42 Perustutkimukset, jos on haluttu ä-pkl:n lisäksi nla-seurantaa. 16.Synnytyksen jälkeen äidin ja vauvan kotiuduttua tehdään kotikäynti ensisynnyttäjien (60 min 90 min+ matka) luo, tarv. myös uudelleensynn. luo tai sovitaan tapaaminen neuvolaan muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta. Tällöin tarkistetaan äidiltä rinnat, kohdun supistuminen, jälkivuoto, leikk./rep. haavat sekä mitataan RR. Joskus on aiheellista tutkia U-prot/bakt. Ja Hb. Käydään yhdessä (myös isän kanssa) synnytyskokemukset läpi. Muistutetaan lantionpohjalihasten vahvistamisesta, levon, ravinnon ja ulkoilun tärkeydestä. Annetaan samalla ehkäisyinfo. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Nämä aiheet ovat olleet puheena jo aikaisemmillakin raskaudenseurantakäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Varataan aika jälkitarkastukseen 17.Jälkitarkastus Jälkitarkastus on neuvolassa (tai yks. sektorilla) n.5-6 viikkoa synnytyksen jälkeen ja tähän varataan aika äidin ja vauvan käydessä synnytyksen jälkeen ensimmäistä kertaa neuvolassa. Silloin jo muistutetaan äitiä, siitä, että jälkitarkastuksessa tutkitaan myös virtsanäyte, joten äidin on sitä ennen oltava 3-4h virtsaamatta. Terveydenhoitaja tutkii siis virtsanäytteen, mitataan RR, Hb ja paino. Äidille esitellään eri ehkäisyvaihtoehtoja (yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, hormoni- ja kuparikierukka, minipillerit, ehkäisykapseli jne.) ja yhdessä mietitään äidille sopivaa ehkäisymuotoa. Kerrotaan, että ehkäisypalveluja saa ehkäisyneuvolasta (puh , Tornikatu 9) siihen asti, kun vauva täyttää 2 vuotta tai äiti on alle 25-vuotias. Omalääkäriltä nämä palvelut saa aina. Äidin kanssa otetaan puheeksi myös virtsanpidätyskyky ja muistutetaan lantionpohjalihasjumpasta. Kysele myös äidin sen hetkisistä mielialoista ja jaksamisesta. Lääkäri tekee gyn.tutkimuksen, ottaa tarv. PAPA-näytteen esim. niiltä äideiltä, jotka suunnittelevat kierukkaa ehkäisyksi. Rutiinisti PAPAa ei jälkitarkastuksessa kannata ottaa, koska silloin vielä synnytyksen jälkeiset muutokset saattavat näkyä vastauksessa ja tavallaan vääristää sitä. PAPAn voi tulla otattamaan myöhemmin ehkäisyneuvolaan. Lääkäri antaa vielä SV75S-todistuksen Kelaa varten. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa tutkimusten mukaan useimmiten vauvan ollessa n.2kk ikäinen. Tämä otettava huomioon tietenkin jo jälkitarkastuksessa vaikka varsinainen EPDS-seula tehdään äidille lastenneuvolassa lapsen ollessa 3kk ikäinen. Äidin seuranta ja hoito raskausdiabeteksen jälkeen Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille

6 6 Insuliinia käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään glukoosirasituskoe 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä (tee lähete lab:oon jälkitarkastuksessa) Muille raskausdiabeetikoille koe uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksen jälkeen. (tee lab.lähete valmiiksi vuoden päähän ja anna äidille info jälkitarkastuksessa + liimaa muistilappu ä-korttiin. Vastauksen saamista varten äiti varaa puhelinajan omalääkärille) Glukoosirasituskokeen viitealueen normaali glukoosinsiedon yläraja on plasman glukoosipitoisuus 6.0 mmol/l kahdentoista tunnin paaston jälkeen ja 7.8 mmol/l kahden tunnin kuluttua. Jos glukoosirasituskokeen tulos on normaali, seurantaväli on kolme vuotta. Lomakkeelle KEH97 Huomioitavaa- kohtaan muistutus äidin sok.rasituksesta vuoden kuluttua. TIIV-lomakkeelle GDM sekä pvm ja dg:n antaja, sok.rasitus vuoden kuluttua synnytyksestä Muista GTAUS- lomakkeelle merkinnät synnytyksestä.

7 TERVEYDENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET LASTENNEUVOLASSA (Päivitetty Lastenneuvolaopas ) Ensikäynti n. 2vkon iässä/ kotikäynti paino, pituus, päänympärys napa iho, taipeet, rinnat silmät, suu, kynnet primitiiviheijasteet kuulo, näkö vauvankäsittely ja imettäminen D- vitamiinitippojen aloittaminen Kontrollit yksilöllisen tarpeen mukaan Keskusteltavia aiheita ensiviikkojen aikana: varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys ulkoilu ja pukeminen infektiotaudit ja niiden ehkäisy ja kotihoito-ohjeet päivärytmi vanhempien havainnot lapsesta: vanhempien esiintuomat ilonaiheet ja huolet äidin mieliala ja jaksaminen perheen sosiaalinen verkosto Effican PERHE- lomakkeen täyttö: vanhempien terveydentila, liikunta, tupakointi, alkoholi, päihteet Kodin olosuhteet: uusi elämäntilanne, parisuhde, keskinäinen tuki Perheelle eri tahoilta tulevat ohjeet ja neuvot ja niiden suodattaminen Vertaisryhmään osallistuminen Neuvolan rokotusohjelma Neuvolan perhetyöstä informointi 6-8 viikon ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * fyysinen kasvu: pituus, paino, päänympärys, jäntevyys * syöminen, nukkuminen * katsekontakti ja hymy * varhainen vuorovaikutus * lääkärin tarkastus 3 kk: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus: * pituus, paino ja päänympärysmitan kehitys * iho, suu, silmät * jäntevyys, motoriikka * kuulo, näkö, katsekontakti * heijasteet * imettäminen ja ensitieto lisäruuista * vanhempien jaksaminen/ äidin mielialakysely * rokotukset

8 * informaatio mahdollisista rokotusreaktioista ja niiden hoito (kuumehoito-ohjeet) * annetaan kotiin täytettäväksi molemmille vanhemmille audit + voimavarakysely ensi neuvolakertaa varten 4 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (laajennettu terveystarkastus; molemmat vanhemmat kutsutaan) * pituus, paino, päänympärys * kehityksen seuraaminen: hymyvaste, vastavuoroinen jokeltelu, vatsamakuulla tukeutuminen kyynärvarsiin * näkö: ei enää karsastusta, kuulo * vanhempien esille tuomat asiat; kysytään voimavara- kaavakkeesta /audit. Tarvittaessa päivitetään perhetietolomake * lääkärin tarkastus 5 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus (isäneuvola) * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * iänmukainen kehitysarvio Lihastonus, kääntyminen, vatsallaan viihtyminen vuorovaikutus vanhemman kanssa jokeltelu * rokotukset 6 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * pituus, paino, päänympärys * kehitys: Liikkuminen Alaraajoihin varaaminen Suojeluheijasteet Jokeltelu Liikkuvan esineen seuraaminen katseella keskusteluaiheita ja terveysneuvonta Lapsen hoitojärjestelyt Perheen ruokailutavat, säännöllinen ruokailurytmi Hampaiden harjaus Tapaturmien ehkäisy Vuorovaikutus ja tunteiden ilmaisu Lohduttelu Vierastaminen Lähisuhdeväkivaltakysely/ tarvittaessa ohjaus eteenpäin mikäli äidillä 3 kk:n neuvolassa korkeahkot pisteet mielialakyselyssä, niin nyt uusi kysely 8 kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * näkö: pinsettiote helmellä tai nyrkkiin * kuulo: uikku * kehitys: Vuorovaikutustaidot. syliin hakeutuminen, ilmeiden ja eleiden käyttäminen ja katsekontaktin ottaminen, vuorovaikutteinen ääntely vierastaminen

9 lelun siirtäminen kädestä toiseen vatsamakuulla suorin käsin varaaminen jaloilla ääntelee tavuja lääkärintarkastus 1v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma voimavarakysely/audit annetaan kotiin täytettäväksi, mikäli ei netistä voi tulostaa ensi kertaa varten pituus, paino, päänympärys liikkuminen: kävely tukien tai ilman tukea puhe: yksittäiset sanat, puheen ymmärtäminen syöminen: norm. maito ja sama ruoka muun perheen kanssa/maito nukkuminen Hampaidenharjaus ja hammastahnan käyttö (hammasinfo: MLL:n ohje + harja/ hammashoidon lisälehti neuvolakorttiin) ja tutista/pullosta vieroitus puheeksi D-vitamiinitipat/ ympäri vuoden Tavaroiden heittely, piiloleikki Lorut ja laulut Rokotukset 1 ½ v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * liikkuminen: kävelee ilman tukea muutaman askeleen rakentaa 3 palikan tornin * puhe: osoittaa kuvasta nimetyn esineen hakee esineitä kehotuksesta puhuu useita sanoja * kehitys: piiloutumis-, ja palaamisleikkejä syö lusikalla riisuu sukat * rokotus/ mikäli ei ole saanut MPR- rokotusta 1vuotiaana * Perhetietokaavakkeen päivitys/ voimavarakysely + audit * lääkärintarkastus 2 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino ja päänympärys * päiväunet vielä tarpeen * Vitamiinien saannin varmistaminen * liikkuminen.: Osaa juosta potkaisee palloa puhe:

10 puhuu 2 sanan lauseita noudattaa yksinkertaisia ohjeita nimeää kuvasta tuttuja esineitä reagoi kieltoihin pysähtymällä kehitys: leikkii omia leikkejä toisten rinnalla pystyy hakemaan lohdutusta ja lohduttamaan tutti ja tuttipullo viimeistään nyt pois siisteyskasvatus tahtoikä ja rajat 3 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * Vitamiinilisä talvikautena /D -vitamiinimuistutus * näkö: LH-taululla * liikkuminen: Hyppää tasajalkaa Kävelee varpaillaan Riisuu/ pukee ( nukkea) puhe puhuu lauseita noudattaa 2 -osaisia ohjeita kyselee, mikä. missä ymmärtää käsitteitä ja kokoja kehitys: piirtää ympyrän pystyy hetken odottamaan vuoroaan kestää äidin /hoitajan lyhyen poissaolon terveysneuvonta: unen määrä, nukkuminen siisteyskasvatus yökastelu hampaiden pesu ruokailu kodin ja ympäristön turvallisuus LENE 4v: n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus/ laajennettu terveystarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys vitamiinilisä talvikautena näkö: LH-taulu liikkuminen kävelee viivaa pitkin muutaman askeleen puhe: puhuu 3-4 sanan lauseita puhe ymmärrettävää R ja S voi vielä puheesta puuttua Noudattaa 2 osaisia ohjeita helposti * kehitys:

11 Mielikuvitus vilkas, ei erota totuutta tarusta Pimeän pelko ja painajaiset Tietää päävärit ¾ Leikkii vastavuoroisesti toisten lasten kanssa Jäljittelee samaa sukupuolta olevaa vanhempaa Laskee ainakin 3 asti Jäljentää ristin terveysneuvonta: liikenneturvallisuus, pyöräily yökastelu ruokailu hampaidenpesu siisteyskasvatus nukkuminen TV/videon katselu, tietokoneen käyttö LENE rokotus lääkärintarkastus 5v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus laajennettu tarkastus yleisvaikutelma pituus, paino, päänympärys näkö: E-taulu / lähinäkö LH-taulu kuulo: audiometri 20 db jalkojen asento motorinen kehitys yhdellä jalalla hyppiminen pallon heitto ja kiinni otto kynäote kätisyys ympyrän leikkaaminen havainto tomintojen kehitys neliön piirtäminen visuaaliset tehtävät ihmispiirros luokittelutehtävät kokosuhteet lukukäsite ainakin 6 kielellinen kehitys kertovaa puhetta noudattaa 3-os.ohjeita lauseen toisto auditiiviset tehtävät kinesteettinen tehtävä nimeää 4 pääväriä änkytys äännevirheet sosio-emotionaalinen kehitys omatoimisuuden kehitys samaistuminen omaan sukupuoleen irtaantuminen vanhemmista keskittyminen

12 kyky yhteistyöhön ystävyyssuhteet roolileikit terveysneuvonta ruokailu hampaidenhoito nukkuminen tapakasvatus tapaturmien ehkäisy LENE 6 v:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastus * yleisvaikutelma * pituus, paino, päänympärys * näkö: E-taulu/ lähinäkö LH-taulu * kuulo: 15 db seula * liikkuminen: Pyöräilee, hiihtää tai luistelee Hyppii kummallakin jalalla erikseen Uimaan oppiminen puhe: puhe selvää ei äännevirheitä toistaa numerosarjan tai lauseen kertoo kuvien esittämiä tapahtumia kehitys: suunnitelmallisuutta toiminnassa pystyy toimimaan ryhmässä piirtää ihmisen (5-6 osaa) jäljentää kolmion terveysneuvonta: kellon opettelua koulumatkan harjoittelua yksinolo kotona nauhojen sitominen hampaiden hoito ravinto ja vitamiinit LENE Rokotus

13 Liite KOULULAISILLE TEHTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET LUOKITTAIN ( ) I-luokka /Laaja terveystarkastus Tarkastukseen kutsutaan mukaan myös molemmat vanhemmat, erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 60min. - kasvun seuranta ja päänympärys - näkö - kuulo (20dB:n seula) - verenpaine - ryhti - iho - puberteetin kehitys - tarkistetaan onko rokotukset kunnossa - allergiat ja sairaudet/ruokavalio - seerumin kolesteroli, riskiperhekartoituksen perusteella(lähete!) - fyysisen kunnon kartoitus Terveysneuvonta: Miten kouluun lähtö sujuu kotoa, onko iltapäiväkerhossa, onko kavereita, onko kiusaamista, nukkuminen ja aamupala ja ulkoilu. Miten vanhempien mielestä on koulu lähtenyt, onko ollut helpompaa vai vaikeampaa. Perheen kotitilanne ja sen vaikutus koulunkäyntiin.. Sairaudet ja allergiat ym. koulunkäyntiin vaikuttavat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa 2. Lääkärintarkastus 30min. II-luokka Terveydenhoitajan tarkastus:30-45min Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta; nukkuminen, ulkoilu, kiusaamiset ja sosiaaliset suhteet.

14 Liite III-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys ryhti puberteetin kehitys näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: Harrastukset, nukkuminen, koulumatka, syöminen, kaverit, kiusaamiset. Allergiat ja sairaudet IV-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 30-45min. Kasvun seuranta ja päänympärys Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Terveysneuvonta: kaverisuhteet, kiusaamiset, päihdeasiat, tietokone-, tv- ja netti- asiat, Hygienia-asiat V-luokka / Laaja terveystarkastus Molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan ja erikseen lääkärintarkastus 1. Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta ja päänympärys Verenpaine Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa Allergiat ja sairaudet Fyysisen kunnon arviointi Terveysneuvonta: Hygienia, perheen/oppilaan tupakointi / alkoholinkäyttö/ väkivaltakokemukset Tytöille kuukautis-asiat ja pojille murrosikään liittyvät asiat, harrastukset, nukkuminen ja

15 Liite ruokailut ja muut esille tulevat asiat. Huoltajalta: mielenterveys, päihdeongelmat (audit molemmille vanhemmille), sairaudet ja muutokset perhetilanteessa Haastattelulomakkeet oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle ennen tarkastusta 2.Lääkärintarkastus 30min (puberteetin kehitys) VI-luokka Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min. Kasvun seuranta Puberteetin kehityksen arvio Ryhti Näkö tarvittaessa allergiat ja sairaudet Tarvittaessa masennusseula Terveysneuvonta: päihdeasiat, kaverisuhteet,vapaa-aika ja harrastukset Erityisoppilaille varattava enemmän aikaa tarkastuksissa! Terveydenhoitajille kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Oppilashuolto Kotikäynnit tarvittaessa Moniammatillinen yhteistyö. Vanhemmuuden tukeminen Vanhempainillat Perhepalaverit Terveysneuvontatunnit Kiva koulu-ohjelma

16 Yläkoulun tarkastukset (punaisella uudet asiat) 7.lk / Terveydenhoitajan tarkastukset Kasvun seuranta - Ryhti - RR - Värinäkö - Näkö - Kuulo - Puberteetin kehityksen arvio - Koulunkäynti: Miten sujuu, onko vaikeuksia joissakin asioissa, esim. miten oppiaineet sujuvat? Onko vaikeuksia jossain osa-alueella? Mikä tuntuu hyvältä? - Kaverisuhteet - Kiusaamisasiat - Koulumatkojen kulkeminen - Harrastukset - Hygienia - Perhesuhteet: Keitä perheessä asuu? Suhteet vanhempiin / sisaruksiin? - Päihteiden käyttö ja kokeilut - Syöminen - Nukkuminen - Murrosiän merkit / kuukautiset / ehkäisy - Oman terveystilan kokeminen - Mahdolliset allergiat puh. (02) Postiosoite: Käyntiosoite: faksi (02) PL 100 Nallinkatu RAISIO RAISIO

17 lk Laaja tarkastus (molemmat vanhemmat kutsutaan mukaan). 1.Terveydenhoitaja tarkastaa ennen lääkärintarkastusta Kasvun seuranta Ryhti RR Rokotukset Mahdolliset allergiat Päihdemittari Mielialakysely - Lisäksi käydään läpi samoja koulunkäyntiin, perhesuhteisiin ja elämäntapoihin ja terveyteen liittyviä asioita kuin 7.lk tarkastuksessa - Tarvittaessa kirjoitetaan ammatinvalinnan todistus - 15 vuotta täyttäneille kirjoitetaan tarvittaessa nuorison terveystodistus, jonka terveydenhoitaja alustavasti täyttää Effican kautta näön, värinäön, näkökenttien, kuulon, pituuden, painon, RR.:n osalta - perheen hyvinvoinnin selvitys(mm. Audit molemmille vanhemmille, sairaudet ja jaksaminen) 2.Lääkärintarkastus 30min. -nuorisonterveystodistus -osittain terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät tarkastuksen yhdessä. 9.lk terveystarkastus / terveydenhoitaja Kasvun seuranta Ryhti Rokotekortin antaminen Päihdemittari Terveyskasvatus Ammantinvalinta Ehkäisy

18 lk terveystarkastus/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Kontrollit Päihteet Vapaa-aika Tulevaisuuden suunnitelmat Harrastukset Seksuaalisuus Terveyskasvatustunnit / 8.lk - Murrosikä, halujen herääminen, mielikuvat, harhat - Itsetyydytys - Ongelmat, joita tämän ikäisillä seksiasioihin liittyy - Alkoholin vaikutus - Ehkäisymenetelmät - Sukupuolitaudit - Gynekologinen tutkimus - Hygienia - Kondomin ja muun ehkäisyn käyttö - Jälkiehkäisy - Raskaustestit Ehkäisyvalistus - E-pillereiden aloitus, kontrollikäynnit ja muu seuranta Terveydenhoitajalle kuuluvia muita tehtäviä koulussa: Tapaturmien ensiapu Ensiapukaapit Oppilashuoltoryhmät Perhepalaverit Koulun terveydellisten olojen tarkastaminen Kriisityö

19 AMMATTIOPISTON TERVEYDENHUOLTO (uudet asiat punaisella) 1lk/ terveydenhoitaja Kasvun seuranta Näkö Kuulo ( rakennus ja teknologia opiskelijat) Elintarvikelain mukainen tarkastus ( ravintotalousopisk.) -salmonellanäyte -iho -nielu Värinäkö ( sähkölinja) RR, ja tarvittavat laboratoriokokeet Rokotusten tarkastaminen Päihteet Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoiminen tarkkailu opetus Allergiat, sairaudet, ruokavaliot ym. opiskeluun ja ammattiin vaikuttavat asiat Nuorison terveystodistus Huumeseulat Hoitoon ohjaus Terveyskyselyn haastattelulomake käydään läpi / erityiskysymykset Erityisopiskelijat -> lääkärille ensimmäisenä vuonna 2lk/ Lääkärintarkastus kaikille. Ammattiin liittyvät terveydelliset seikat Nuorison terveystodistus Kutsuntatarkastukset Työharjoitteluun ulkomaille / terveydenhoitaja tarkastaa Kaksoistutkintoon osallistuville Luki- todistukset ylioppilaslautakunnalle Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit ( alkuinfo, ensiavun alkeet+ ehkäisyt, info työsuojeluasiamiehille ) Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö

20 KAUPPAOPISTON TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastus / terveydenhoitajan Kasvun seuranta Näkö RR Ehkäisy Sosiaaliset suhteet Rintojen omatoimisen tarkastamisen ohjaaminen Päihteet, allergiat, ruokavaliot ym. opiskeluun vaikuttavat asiat Elämänhallinta Rokotukset Huumeseulat ja hoitoonohjaus Nuorison terveystodistus Terveyskyselyt käydään läpi / erityiskysymykset esille Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Koulun terveydellisten olojen valvonta Terveyskasvatus tunnit Vanhempainillat Oppilashuoltotyöryhmät Opopalaveri Verkostopalaveri Kriisityö Työpaikkapalaverit LÄÄKÄRINTARKASTUS TIMALI/ AIKUISKOULUTUSKESKUS Maahanmuuttajien erityistarpeet Terveydenhoitajan infotunnit Ensiapu ja sairasvastaanotto Tarvittaessa terveystarkastukset Tarvittaessa lääkärille

21 LUKION TERVEYSTARKASTUKSET (punaisella merkityt ovat uusia ) LK / TERVEYDENHOITAJA, Ikäryhmä tai elämänvaihe tarkastus verrattavissa työterveyshuoltoon Perustuu peruskoulun terveystietoihin Erityisopiskelijat ja vaihtoon lähtevät -> lääkärille ensimmäisenä vuonna. Masennusseula Päihdemittari Terveyshaastattelulomake Kasvun seuranta Näkö Verenpaine Ohjeet Luki-todistuksen hankkimista varten Keskustelut terveysasioista, ihmissuhteista ja mielenterveysasioista Elämänhallinta Rokotukset Ehkäisy Opo-tunneilla esittäytyminen 2.lk / terveydenhoitajan tarkastus Kutsuntatarkastus ( erillinen ohje). LÄÄKÄRINTARKASTUS KAIKILLE / KUTSUNTATARKASTUS Nuorisonterveystodistus 3.lk Kontrollit ja elämänhallinta 4lk Kontrollit ja elämänhallinta Koulun terveydellisten olojen valvonta Kriisityö Tapaturmien ensiapu Ensiapuvälineet Vanhempainillat

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN 4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN Tähän lomakkeeseen on tarkoitus koota tietoa lapsen valmiuksista vanhemmilta, päivähoidosta ja neuvolasta. Vanhemmat

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus 1 5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Lapsen nimi: syntymäaika: Neuvola: Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana: Päivähoidon yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA VETELI /PÄIVÄHOITO LUOTTAMUKSELLINEN LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA OHJEET VASUN (varhaiskasvatussuunnitelman)tekijälle: Vasu tehdään Vetelissä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Taustaa: Uusi neuvola-asetus 1.7.2009: kunnan on järjestettävä 4 vuoden ikäiselle lapselle

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

Masentuneiden äitien hoitoketju Seinäjoen seudun terveysyhtymä 2007 Psykologi Pirjo Kauma Terveydenhoitaja Hilkka Pyylampi 24.10. 2007 MASENTUNEIDEN ÄITIEN HOITOKETJU SEINÄJOKI 2007 HALU NÄHDÄ, ROHKEUS

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut -seminaari Lahti 9.10.2014 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa - käytännön

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2016 2018 Päivitetty 19.4.2016 Sisällys

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki on utelias, haluaa tutkia,

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

5. luokan terveystarkastus

5. luokan terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet NUORTEN TERVEYSSEURANTA 1. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) 5. luokan terveystarkastus 2. Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 3. Henkilötunnus - 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Laukaan kunta Sivistysosasto Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä Arkistointiohje; AMS Peruskoulut Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Toimintaohjelma Numero 2 (33) SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 ASETUKSEN TAUSTALLA OLEVAT LAIT, ASETUKSET

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere 29.10.2013 Esityksen sisältö Laajat terveystarkastukset Sisällöt aihealueittain ja luokkatasoittain

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro Neuvokas Perhetoimintamallin käyttö neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä 17.9.2015 Ulla Yli-Karro 1 NEUVOKAS PERHE NEUVOLATOIMINNASSA Neuvolassa Neuvokas perhekortti

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä 7.2.2014 Esityksen sisältö Laajat terveystarkastukset Sisällöt aihealueittain ja luokkatasoittain

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun RAMPE-osahanke Laura Kauhanen, harjoittelija 21.3.2012 Mitä on omahoito? Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoa

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Selvitys (LSAVI/2877/ /2012)

Selvitys (LSAVI/2877/ /2012) 23.1.2013 Lounais-Suomen aluehallintovirasto PL 22 20801 TURKU Selvitys (LSAVI/2877/05.07.03/2012) Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalta,

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on tarkoitettu välineeksi silloin kun huoli vammaisen lapsen hyvinvoinnista

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta :nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Perheeksi monitoimijuuden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa. Saila Nevanen

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa. Saila Nevanen Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa Saila Nevanen Socca Socca 6.5.2014 1 Katse lapseen -hanke Kaste rahotteinen

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi:

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi: ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE Lapsen nimi: kevät 2016 1 PERUSTIEDOT Lapsen sukunimi, etunimi Henkilötunnus Lapsen äidinkieli Huoltaja 1 Huoltaja 2 Osoite Osoite Puhelin Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot