Melko hitaasti putoavalle kopterillemme voi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melko hitaasti putoavalle kopterillemme voi"

Transkriptio

1 Tule mukaan kopterilennolle! Leena Hyttinen, Hollolan lukio, Hollola Anna-Maija Pölkki, Sepän lukio, Jyväskylä Tieteellisen ajattelutavan ja kokeellisuuden harjoittelu ei vaadi kalliita laitteita tai elektroniikkaa. Kopiopaperi, sakset ja muutama paperiliitin riittävät tämän iloisesti pyörivän helikopterin valmistamiseen. Erilaisia käyttötarkoituksia löytynee lukemattomia, mutta tässä esittelemme avoimen tutkimustehtävän lukion mekaniikan kursseille. Tutkimustehtävä on ohjeistettu niin, että opiskelijat joutuvat käymään läpi tieteellisen prosessin vaiheet. Melko hitaasti putoavalle kopterillemme voi kehitellä sovelluksia alaluokilta alkaen, sillä jo alakouluikäiset osaavat valmistaa sellaisen, ainakin opettajan esimerkkiä seuraten. Alakoululaiset voivat lentävän hyrrän avulla harjoitella havaintojen tekemistä, kun taas yläkoululaiset tai lukion pakollisen kurssin opiskelijat voivat jo tehdä liikkeeseen liittyviä mittauksia ja laskea esimerkiksi putoamisen keskinopeuden. Laitteesta on helppo kehitellä tutkimustehtäviä myös kokeelliseen kotityöhön. Seuraavassa esitellyt tutkimukset vaativat jo voimien ja kiihtyvyyden ymmärtämistä ja soveltuvat sen vuoksi parhaiten lukion mekaniikan kurssille. Työ ohjaa opiskelijoita ilmiöiden havainnointiin, tieteellisten kysymysten tekoon ja tutkimuksen itsenäiseen suunnitteluun. Työhön liittyvä valmis aineisto ja monistepohjat löytyvät pdf-muotoisina edimensiosta*. Kaikki aineisto on vapaasti muunneltavissa kullekin ryhmälle ja luokkatasolle sopivaksi. Artikkelin kirjoittajat osallistuivat USA:n luonnontieteiden opettajien järjestön NSTA:n konferenssiin San Antoniossa Teksasissa Yksi laajan konferenssin mielenkiintoisimmista kokemuksista oli tohtori Edward Donovanin esitys Physics of Flying Things. Nämä lentävät esineet eivät olleet kalliita kauko-ohjattavia lentokoneita tai helikoptereita, vaan ne oli valmistettu paperista, imupilleistä, paperiliittimistä ym. yksinkertaisista tarvikkeista. Valitsimme esiteltäväksi kopterin (whirlybird), joka on monipuolinen, opettavainen, muokattavissa oleva ja lisäksi hauska laite koululuokassa rakennettavaksi. * Valmis kopteri. Työ kannattaa toteuttaa neljän viiden oppilaan tutkimusryhmissä. Ensimmäinen vaihe on kopterin rakentaminen. Kopioi edimensiosta ladattavissa oleva Kopterin kaava A4-arkille, yhdestä A4-arkista tulee siis kaksi kopteria. Numeroituja vaiheita seuraten (opettaja voi näyttää mallia) työ onnistuu varmasti, ja kopteri voi lähteä iloisesti pyörien ensilennolleen. Ennen kuin päästään varsinaisiin tieteellisiin kokeisiin tehdään esitutkimusta. Koelento raportoidaan huolellisesti. Tätä varten on olemassa monistepoh- edimensio 2013

2 Ville ja Santeri tutkivat kopterin lentoa. ja Koelennon havaintoja 1. Ohjeen mukaisesti opiskelijoiden pitää tehdä useita havaintoja kopterin liikkeestä, kirjata havaintonsa ylös ja kuvata liikettä myös piirtämällä. Opiskelijoita pyydetään myös miettimään, millaisia kokeita kopterilla voisi tehdä. Voisiko sen liikettä kenties muuttaa nopeammaksi tai hitaammaksi? Miten massan lisääminen vaikuttaa putoamisaikaan? Miten nopeuden voi mitata? Miten kiihtyvyys muuttuu lennon aikana? Liikkeen ymmärtämisen kannalta on olennaista tietää, mitä voimia kopteriin vaikuttaa ja millä tavalla ne vaikuttavat. Opiskelijoiden on koelennon yhteydessä pohdittava seuraavien neljän voiman vaikutusta: painovoima, väliaineen vastus, ilman nostovoima ja tukivoima. Voimien suuruussuhteilla ja vaikutusajalla on merkitystä. Voimakuvion piirtäminen auttaa hahmottamaan tilannetta ja ehkä myös herättää kysymyksiä jatkotutkimusta varten (monistepohja Koelennon havaintoja 2 ). Koelennon ja sen herättämien kysymysten johdattelemana on aika siirtyä varsinaisen tieteellisen tutkimuksen pariin (monistepohjat Tieteellinen menetelmä 1 ja 2 ). Työmoniste sopii muidenkin tutkimusten pohjaksi, sillä siinä käydään läpi oikean tutkimuksen vaiheet. Tiedemiesryhmämme ovat kenties nostaneet esiin asioita, joita he haluavat mitata. Opiskelijoiden tulee kirjata ensin työn tarkoitus, omin sanoin mutta täsmällisesti. Seuraavaksi he kirjaavat ylös, mitä tietoa heillä jo on tutkittavasta aiheesta. Sitten on hypoteesin vuoro, ja sen laatimisessa auttavat koelennon aikana tehdyt tarkat havainnot. Opiskelijaryhmät suunnittelevat koejärjestelyn, kirjaamalla ensin tarvittavat välineet ja kuvaamalla sitten kokeen vaiheet täsmällisesti. Tulosten käsittelyn tilan voi käyttää tulosten taulukointiin. Yksi valmis taulukointimalli löytyy aineistostamme. Graafisen esityksen voi tehdä erilliselle paperille. Viimeinen vaihe eli työn arviointi ja pohdinta on tärkeä: johtopäätökset, hypoteesin paikkansapitävyys sekä virhelähteiden arviointi. Opiskelijoiden pitää siis pohtia, mitä he ovat oppineet työn suorittamisesta ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Uusia sovelluksia tai tutkimuksen kohteita on voinut tulla esiin työn aikana. Näiden valmiiden materiaalien avulla on helppo lähteä mukaan helikopterilennolle. Kaksi kaksipuoleista monistetta, muutama paperiliitin ja puolikas arkki helikopterin valmistukseen ryhmää kohti riittävät. Työn pitäisi onnistua yhden oppitunnin aikana. Tärkeä tutkimusväline eli ajanottolaite (jolla voi mitata myös väliaikoja) löytyy nykyisin useimpien opiskelijoiden puhelimesta. Lisäksi tarvitaan vain metrimitta sekä uteliasta ja innokasta tutkijan mieltä, mikä on kaiken tiedonhankinnan perusta! Kopteriaineisto > edimensio 2013

3 / \oilv-a-o L / \eivlaq C h';lnf t c,l c- )a$of tl, -.'{ o L Lru',L kop*e a l-t kop{erf -T / A A {ai}q \ D \o.,\ o L leillaaq D,L frat \q B \eilla-a. \J i 1 *t_ ts {a-i fo t/ D L \a-t\a' lgjlata-a A +o"i+q 5 {a'fa,l t1) 1t t- * la-f la --T B eillae :\ B 4a'fq t/ D*affq (.

4 1 KOELENNON HAVANTOJA JA POHDNTAA 1: HELKOPTER NM: PVM: RYHMÄ: OSA 1: Helikopteri - liike Arvioi helikopterisi lento- ominaisuuksia. Kerro kokonaisin virkkein vähintään viisi (5) testilennoista tekemääsi havaintoa. (Millaista liike on? Onko liike nopeaa vai hidasta? Lennon kestoaika, suunta?) Piirrä viereiseen ruutuun kuva lennosta. Mitä muita havaintoja teit? OSA 2: Helikopteri - koelennot Mitä muuta voit helikopterin lennosta tutkia? Miten muuttaisit helikopteria, jotta se lentäisi paremmin, nopeammin, hitaammin? Miten voit määrittää helikopterin lentonopeuden? Kuvaile 3-4 tutkimusta, jotka voit tehdä helikopterilla:

5 2 KOELENNON HAVANTOJA JA POHDNTAA 2 OSA 3: Helikopteri - voimat Mitkä ovat neljä helikopterin lentoon vaikuttavaa voimaa? Miten painovoima, ilmanvastus, nostovoima ja työntövoima vaikuttavat helikopterin lentoon? Mikä voima vaikuttaa helikopterin lentoon eniten? Miksi? OSA 4: Piirrä voimakuvio, jossa näkyvät helikopteriin vaikuttavat voimat (nimeä voimat) OSA 5: Soveltava tehtävä: Vaikuttavatko yllä mainitut neljä voimaa myös maanpinnalla liikkuviin esineisiin?

6 Sivu 1 NM: RYHMÄ: PVM: / 201 HELKOPTER TETEELLNEN MENETELMÄ 1 - Työmoniste 1. Mitä olet tutkimassa? (Työn tarkoitus) Tau 2. Mitä tiedät aiheesta? (Taustatiedot) 3. Mitä oletat tapahtuvan? (Hypoteesi) 4. Mitä tarvitset? (Välineet) 5. Miten tutkit? (Työn vaiheet) Jatkuu

7 TETEELLNEN MENETELMÄ 2 6. Mitä tapahtui? (Mittaustulokset ja havainnot taulukoina ja kuvina.) 7. Mitä opit? (Johtopäätelmät, hypoteesin arviointi, virhetarkastelu, käytännön sovellukset; mitä uutta opit? Mitä voisi tehdä toisin? Jatkotutkimukset)

8 Paperiliittimien määrä (massa/paino) ( g/n) Putoamismatka (m) Aika T 1 1.pudotuskerta (s) Aika T 2 2. pudotuskerta (s) Aika T 3 3. pudotuskerta (s) Aika keskiarvo: (T 1 +T s +T 3 )/3 (s) Keskinopeus= matka/aika (m/s) Piirrä kuvaaja (massa/paino, nopeus) koordinaatistoon. Havainnot ja kommentit: 7. Mitä opit? (Johtopäätelmät, hypoteesin arviointi, virhetarkastelu, käytännön sovellukset; mitä uutta opit? mitä voisi tehdä toisin? jatkotutkimukset)

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot