Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D Espoo puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D Espoo puh

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA TOIMINTA-AJATUS ARVOT VISIO VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudet Perushoito Kasvatusnäkemys Oppimiskäsitys Kasvattajan rooli Omahoitajakäytäntö Varhaiskasvatusympäristö Lapselle ominainen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Matemaattinen orientaatio Luonnontieteellinen orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Esteettinen orientaatio Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Kielellinen orientaatio KASVATUSKUMPPANUUS ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN MONIKULTTUURISUUS VERKOSTOT ARVIOINTI LAPSEN HENKILÖKOHTAISEN VASUN ARVIOINTI VANHEMPIEN ROOLI ARVIOINNISSA TOIMINNAN ARVIOINTI KASVATUSYMPÄRISTÖN ARVIOINTI TYÖNTEKIJÖIDEN/TYÖYHTEISÖN ARVIOINTI

3 1 JOHDANTO Kuitinmäen päiväkoti on osallistunut Varhaiskasvatussuunnitelma-prosessiin useamman vuoden ajan. Olemme henkilökunnan kesken pohtineet, mikä on laadukasta päivähoitoa ja miten se tehdään sekä miten me haluamme kehittyä. Tähän suunnitteluprosessiin ovat osallistuneet myöskin lasten vanhemmat sekä lapset. Vanhempien palautteet ja mielipiteet ovat arvokkaita näkökantoja suunnitelmia tehtäessä. Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma on jatkuva, täydentyvä ja muuttuva laadun kehittämisen ja ylläpitämisen prosessi. Työn pohjana ovat olleet Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Espoon varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset, joihin olemme sitoutuneet. Espoon kaupunki on järjestänyt useita koulutuksia ja opintopiirejä, joihin olemme osallistuneet. Lainaukset ja piirustukset ovat ihanien lastemme luovuuden osoituksia! 3

4 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA Kuitinmäen päiväkoti sijaitsee Espoon Olarissa kerrostalon pohjakerroksessa osoitteessa Kuunsäde 6D. Lähiympäristön puistot, urheilukenttä ja metsät mahdollistavat monipuolisen liikunnan ja retkeilyn. Kuitinmäen päiväkoti perustettiin vanhempien toimesta vuonna Päiväkodin ylläpitäjänä toimii Kuitinmäen päiväkodin kannatusyhdistys ry, jonka jäseninä ovat päiväkodissa olevien lasten vanhemmat. Päiväkodilla on ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa. Päiväkoti on pieni, kodinomainen ja lämminhenkinen. Lapsia on hoidossa Henkilökuntaamme kuuluu 5 ammattitaitoista ja motivoitunutta kasvattajaa. Haluamme tehdä lapselle Kuitinmäen päiväkodissa vietetystä ajasta onnellisen ja elämänmyönteisen. Haluamme luoda turvallisen, aidon ja suvaitsevan ilmapiirin, jossa lapsella on hyvä olla ja kasvaa. Tärkeää on toteuttaa arvokasta kasvatustehtävää yhdessä vanhempien kanssa. Lapselle annetaan mahdollisuus edetä kasvussaan yksilöllisesti hänen kehitystään tukien. Arvostamme lasta omana itsenään. Otamme huomioon lapsen kehitystason ja jokainen lapsi saa itselleen sopivaa ohjausta. Vahvistamme toiset huomioonottavia käyttäytymismuotoja. Pienemmästä voi pitää huolta. Isommatkin saa pyytää apua. Voi olla iloinen, jos on iloinen. 4

5 2.1 TOIMINTA-AJATUS TURVALLISESTI, AIDOSTI, LÄMMÖLLÄ Turvallisesti - yhteiset säännöt ja rajat - turvallinen ympäristö - lämmin hyväksyvä ilmapiiri - kiireettömyys Aidosti - Lasta kunnioitetaan omana itsenään, sydämellä - Lapsen tunteiden salliminen ja kuunteleminen, lapsi uskaltaa sanoa mielipiteensä ja purkaa myös huonoa oloa - Kiinnostus lapsen kehitykseen - Innostuneisuus ja paneutuminen lapsen asioihin Lämmöllä - syli, hellyys, aito läsnäolo - huumori, hauskuus, ilo - lapsi tuntee olevansa odotettu 2.2 ARVOT Espoon arvot - asiakaslähtöisyys - suvaitsevaisuus ja tasa-arvo - tuloksellisuus ja vaikuttavuus - kumppanuus ja yhteisöllisyys - luovuus ja innovatiivisuus - kestävä kehitys Kuitinmäen päiväkodin arvot - Turvallinen hyväksyvä ilmapiiri - Lapsikeskeinen toiminta - Onnellinen, leikkivä lapsuus - Sosiaalisuuteen kasvaminen - Toisten huomioonottaminen - Yhteistyökyky ja hyvät tavat - Kumppanuus vanhempien kanssa - Itseään kehittävä työyhteisö - Kestävä kehitys 5

6 Arvokeskustelua on käyty henkilökunnan palavereissa sekä vanhempien kanssa vanhempainilloissa. Arvojen kartoitusta on kyselty vanhemmilta asiakastyytyväisyyskyselyissä, joita teemme vuosittain. 2.3 VISIO KODINOMAINEN HYVINVOIVA ja ENERGINEN Kuitinmäen päiväkoti Päiväkotimme tila on kodinomainen. Luomme lämminhenkisyyttä ja kotoisuutta mm. verhoilla, liinoilla jne. Luomme ympäristöä, jossa viihdymme ja jota arvostamme. Haluamme olla uusiutuva, itseään kehittävä työyhteisö. Hyvinvoivuutta luomme vahvalla tiimityöskentelyllä ja hyvällä keskustelukulttuurilla. Olemme mukana uusiutumassa, kouluttautumassa, kehittämässä kasvatuskulttuuria, eli luomassa uutta. Valikoimme joka vuosi yhdessä tärkeät kehittämiskohteet toiminnallemme. Ylläpidämme energisyyttä. Emme jämähdä paikoilleen, vaan suunnittelemme aktiivisesti kasvatustoimintaamme. Pyrimme pysymään kehityksessä mukana ja elämään nykyhetkessä. Haluamme aloittaa työpäivän hyvällä fiiliksellä, niin että aikuinenkin innostuu yhteisistä jutuista. 6

7 3 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Päiväkodissamme tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Jokainen lapsi on oma persoonansa ja jokainen saa kasvaa omassa tahdissaan. Koska päiväkotimme on pieni, yhteistyö eri ryhmien välillä on tiivistä. Sisarukset näkevät toisiaan päivän eri tilanteissa. Haluamme panostaa pienryhmätoimintaan sekä omahoitajuuteen. Kuitenkin myös kaikki päiväkodin aikuiset ovat lapsille tuttuja. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja asteittain itsenäisyyttä lisätään. Näin lapsi oppii luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa. Turvan ja huolenpidon tulee kuitenkin olla aina lähellä. Haluamme vahvistaa hyviä käytöstapoja sekä toisten huomioonottamista ja erilaisuuden hyväksymistä. sääntöjä ja rajoja noudattamalla Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudet Lapsi voi keskittyä leikkimään ja toimimaan hänelle ominaisella tavalla, kun hänen perustarpeistaan on huolehdittu. Lapsen fyysisiin perustarpeisiin kuuluvat ruoka, lepo, liikunta, puhtaus ja terveys. Psyykkisiä perustarpeita ovat mm. rajat ja rakkaus. Lapsi tarvitsee ympärilleen rakastavia aikuisia, jotka osaavat laittaa rajoja toiminnalle. Myönteisessä, kiireettömässä ilmapiirissä lapsi kokee turvallisuutta ja on otollinen oppimaan uusia asioita ja kehittymään. Lapsi hyväksytään aina omana itsenään. Toiminnan säännöllisyys ja pysyvä päiväjärjestys lisäävät lapsen turvallisuutta. Myös tapakasvatus kuuluu jokapäiväiseen elämään. Toiminta päiväkodissa perustuu kasvatuskumppanuudelle. Yhdessä vanhempien kanssa mietitään, mikä on lapsen parhaaksi. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita Perushoito Perushoitoa ovat ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lepohetki, päiväkotiin tuleminen ja lähteminen, sekä puhtaus ja siisteys (wc-tilanteet). Hyvä perushoito on hyvinvoinnin perusta. Perushoidossa lapsi kohdataan yksilöllisesti hänen tarpeittensa mukaisesti. Lähtökohtana on lapsesta huolehtiminen turvallisessa ilmapiirissä. Perushoitoon kuluva aika on sitä suurempi, mitä pienemmästä lapsesta on kysymys. Jotta perushoitotilanteet olisivat sujuvia ja rauhallisia, on tärkeää, että toimimme pienryhmissä. Haluamme, että lapset saavat hyviä kokemuksia ja iloa näistä jokapäiväisistä toiminnoista. Aikuisen esimerkki, rauhallisuus ja kiireettömyys ovat haasteitamme työmme 7

8 kehittämisessä. Sujuva arki tarvitsee huolellista suunnittelua, varsinkin kun päiväkotimme on pieni tiloiltaan. Perushoitotilanteet ovat merkityksellisiä kasvatus- ja opetustilanteita. Lapset saavat opetella taitoja yhdessä aikuisen kanssa. Omatoimisuuta harjoitellaan vähitellen lasta kannustaen ikätaso huomioiden. Tavoitteena on luoda kodin ja päivähoidon välille yhtenäiset käytännöt. Perushoito alle 3-vuotiailla Alle kolmivuotiailla hoitopäivän tärkeimpiä asioita ovat sujuvat perushoitotilanteet, tutun ja turvallisen aikuisen syli ja läheisyys. Perushoitotilanteet toistuvat säännöllisesti, ja lapset oppivat vähitellen selviytymään omatoimisemmin. Lapselle tulee antaa aikaa harjoitella. Perushoito 3-6-vuotiailla 3-6-vuotiailla lapsilla korostuu omatoimisuus sekä omista tavaroista huolehtiminen. Aikuisen läsnäolo ja esimerkki tukevat lapsen kasvua ja kehitystä kohti omatoimisuutta sekä onnistumisen kokemuksia. Lapselle annetaan aikaa harjoitella erilaisia taitoja. Aikuinen on mukana tukemassa ja tarvittaessa ohjaamassa. Mitä perushoito on Päiväkotiin tulo ja kotiin lähteminen Jokainen lapsi ja perhe kohdataan henkilökohtaisesti. Lapsi tuntee olevansa tervetullut, ja mahdollisuuksien mukaan vaihdetaan kuulumisia. Kotiin lähtiessä käsiheippa ja perjantaisin viikonloppuhalit. Ruokailu Ateriat nautimme kiireettömästi, hyviä ruokatapoja opetellen. Lapsia rohkaistaan maistamaan erilaisia ruokia. Aikuisten tulee turvata riittävä ravinnonsaanti ja huomioida lasten allergiat ja erityisruokavaliot. Lepo On tärkeää, että lapselle mahdollistetaan päivittäinen lepohetki, koska ryhmässä oleminen ja melutaso rasittavat lasta. Haluamme luoda lepohetkestä rauhallisen ja miellyttävän tilanteen satujen ja musiikin avulla. Oma unilelu tai uniriepu ja oma lepopaikka tuovat lapselle turvallisuuden tunteen. Puhtaus ja terveys Pienimmät lapset opettelevat perusasioita kuten potalla käyntiä. Kaiken ikäisille lapsille opetetaan käsienpesun tarpeellisuus. Kädet pestään päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua, WC-käynnin yhteydessä sekä tarvittaessa. Pyrimme kaikessa taitojen opettelun kautta omatoimisuuden lisääntymiseen. Ruoan jälkeen imeskellään Xylitolpastillia. 8

9 Vaatetus/Pukeminen Lapsella tulee olla asianmukainen vaatetus niin sisällä kuin ulkona, sisävaatetukseen kuuluvat sisätossut. Pukemistilanteissa pyrimme takaamaan kiireettömyyden, annetaan tilaa ja aikaa opetella omatoimisuutta. Pukemisen lisäksi näissä tilanteissa on tärkeää vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä sekä siitä syntyvä läheisyys ja turvallinen olo. Ulkoilu Ulkoilemme sekä aamu- että iltapäivällä sääolosuhteet ja pienryhmätoiminta huomioiden. Pidämme tärkeänä turvallisuutta, meillä on yhtenäiset pihasäännöt lapsille. Turvallisuuden osana on myöskin riittävä valvonta ulkoilutilanteissa. Mistä tunnistaa hyvän ruoan? Ruoantuoksusta! Mä melkein kuolin siihen pullaan, se oli niin hyvää! Jos on lemppariruokaa, niin voi ottaa vaikka kaikki! Elikkä spagettia!!! Kiitos on kiittämistä, se on kiltti sana Kasvatusnäkemys Lapsi on ainutlaatuinen. Lasta tulee kunnioittaa yksilönä ja hänen persoonallisuuden kehitystään tulee tukea kokonaisvaltaisesti. Lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi ja onnistua Oppimiskäsitys Lapset ovat luonnostaan uteliaita lähiympäristöönsä ja elämänpiiriinsä kuuluvista asioista. Lapsi oppii parhaiten tekemällä itse, kokeilemalla, jäljittelemällä sekä elämystensä kautta. Keskeistä toiminnassamme tulee olla lasten innostaminen oppimaan uusia asioita ja antaa heille riittävästi aikaa havainnoida, pohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Aikuisen rooli on toimia opastajana, mielenkiinnon suuntaajana sekä suotuisan oppimisympäristön luojana. Aikuisen tehtävä on myös opastaa lapsi elämysten ja kokemusten äärelle. Turvalliset ja herkkyyttä omaavat aikuiset ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta. Mottomme on KUN INNOSTUU, NIIN ONNISTUU, KUN ONNISTUU NIIN INNOSTUU Kasvattajan rooli Päiväkodin henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön. 9

10 Kasvattajalta edellytetään sitoutumista, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Varhaiskasvattajan työssä ja toiminnassa on tärkeää kyky kuunnella ja kuulla lasta. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä sekä rohkaista omatoimisuuteen. Turvallisuutta luo lapsen elämään ihmissuhteiden pysyvyys. Kasvattajan tehtävänä on luoda turvallinen ilmapiiri jossa lapsen on hyvä kasvaa. Turvallinen aikuinen kuuntelee, kannustaa, ottaa syliin. Suvaitsevainen aikuinen hyväksyy lapsen omana itsenään. Turvallinen aikuinen on myös oikeudenmukainen, tasapuolinen ja johdonmukainen rajojen asettaja. Aikuisen johdonmukaisuus tukee lapsen kasvua. Aikuinen huolehtii, että lapsen leikille on tilaa ja aikaa. Hän suunnittelee ympäristön sellaiseksi, että se herättää lapsen kiinnostuksen. Hyvin suunniteltu toiminta tukee lasten ystävyyssuhteita. Päiväkodissa työtä tehdään tiiminä, jossa jokaisen vahvuudet ja osaaminen jaetaan. Kasvattajan tulee ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan ja tiedostaa muuttuvat tarpeet ja haasteet Omahoitajakäytäntö Hyvän, turvallisen ja pitkäkestoisen kiintymyssuhteen rakentuminen on erittäin tärkeää varsinkin pienimmille lapsille. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä merkittävämpi on aikuisen läsnäolo, huomio ja henkinen mukanaolo lapsen leikeissä ja muussa toiminnassa. Espoon päivähoidossa on tavoite, että alle 3-vuotias lapsi saa omahoitajan päivähoidon alkaessa. Myös meidän päiväkodissamme hoitosuhteen alkaessa lapselle nimetään omahoitaja. Omahoitaja vastaa ensisijaisesti lapsen ja perheen tutustumisesta hoitopaikkaan. Omahoitaja toimii mahdollisimman paljon lapsen kanssa ja hänellä on päävastuu yhteistyöstä vanhempien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kasvatuskeskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa. Yhteinen keskustelu tukee kasvatuskumppanuutta ja omahoitajakäytäntöjä. Samalla omahoitaja saa työlleen tukea. Omahoitajuus jatkuu lapsen siirtyessä isompien lasten ryhmään. Koska päiväkotimme on pieni, siirtyminen on helppoa, koska kaikki päiväkodin aikuiset ovat tuttuja. Omahoitajuus ei ole yhtä tiivistä kuin alle 3-vuotiaiden ryhmässä, koska lapsen tarpeet ovat erilaiset. Lapsi selviytyy jo melko itsenäisesti ruokailu-, pukemis-, wc- ja nukkumistilanteissa ja sosiaaliset kaverisuhteet ja ikätasoinen toiminta ovat lapsen kehityksen kannalta tärkeitä. Omahoitaja suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa lasten ikätasolle soveltuvaa toimintaa. Toiminta pyritään järjestämään pienryhmissä. Omahoitaja huolehtii kasvatuskeskusteluista ja varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta vanhempien kanssa. 10

11 3.2 Varhaiskasvatusympäristö Hyvässä varhaiskasvatusympäristössä vallitsee kiireetön, positiivinen, avoin, turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri. Kannustamme lapsia toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Aikuisen tehtävänä on olla johdonmukainen. Aikuisen esimerkki, kyky kuunnella, joustavuus, syli ja huumori ovat tärkeitä arjessamme!!!! Toimimme paljon pienryhmissä, mutta päiväkotimme on myös sisarusryhmä. Sisaruus, eli pienten ja isojen yhdessäolo näkyy esim. lauluhetkissä, leikeissä, liikuntatuokioissa ja ulkoilussa. Pyrimme myös antamaan mahdollisuuden rauhalliseen oloon. Sisätiloja pystymme jakamaan erilaisiin toimintoihin liukuovilla. Muuntelemme tiloja toiminnan ja teemojen mukaan. Tilat innostavat lasta toimimaan ja leikkimään. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla. Vaihtelemme leluja ja pelejä säännöllisin väliajoin. Ulkoilemme pääasiassa Kuutamon puistossa, mutta yli 3-vuotiaiden kanssa käytämme myös läheistä kenttää ja puistoja. Kaikki teemme retkiä lähiympäristöön. 11

12 3.3 Lapselle ominainen tapa toimia - Leikki o Leikki kehittää lasten vuorovaikutustaitoja. Kieli ja mielikuvitus rikastuvat ja samalla harjoitellaan yhteisten sääntöjen sopimista ja noudattamista. Lisäksi leikeissä lapsi käsittelee omia kokemuksiaan ja tunteitaan, sekä oppii muilta lapsilta paljon uusia asioita. o Sekä ohjatulle että vapaalle leikille on päiväkodissamme tilaa ja aikaa! o Arvostamme leikkiä luomalla leikille otolliset olosuhteet. Aikuisen tehtävä on seurata ja havainnoida leikkitilanteita, tarvittaessa opettaa ja ohjata leikkimisessä, sekä ennakoida ajoissa lapsille leikin lopettaminen. o Leikin pitkäkestoisuus on tärkeää. Tuemme lasten luovuutta leikin rakentamisessa, aikuisen rooli on kannustaa ja ohjata. o Roolivaatteita on lasten saatavilla, samoin muut leikkivälineet ovat helposti lasten käytettävissä. Tarjolla olevia leikkivälineitä vaihdellaan välillä, sen hetkisten painotusalueiden mukaan. Liikunta on tärkeä leikkimuoto, tarjoamme ulkotiloissa liikuntavälineitä lasten käyttöön. Ideoimme koko talon yhteisiä leikkiteemoja. - Vuorovaikutusleikki eli leikkikerho o Päiväkodissamme koemme tärkeäksi ohjatun 3-5-vuotiaille kohdistetun vuorovaikutusleikin, joka perustuu Theraplay- menetelmään. Tavoitteena on tarjota lapsille myönteistä vuorovaikutusta aikuisten ja toisten lasten kanssa, rohkaisua ja rajoja. Leikissä on tärkeää positiivisuus, hyväksyvä ilmapiiri, muiden huomioiminen ja sääntöjen noudattaminen. - Liikkuminen o Liikunnan avulla ohjaamme lasta oman kehon hallintaan ja itsensä hyväksymiseen. Se on keino erilaisten tunteiden purkamiseen ja rohkaisee lasta yhteistoimintaan. Liikunta luo pohjan terveille elämäntavoille. o Talvella päiväkodin 4-5 vuotiailla luistelua, viskareilla mahdollisuus hiihtoon. o Kaikilla ulkoleikit, laululeikit, palloleikit, temppuradat, Varpaat vauhtiin! liikuntaviikot. - Taiteellinen kokeminen o Kuvallinen ilmaisu edistää lapsen kädentaitojen kehittymistä ja antaa lapselle mahdollisuuden käyttää luovuuttaan. Lapset tutustetaan erilaisten materiaalien ja työvälineiden oikeaan käyttöön. o Tutustumme yhdessä lasten kanssa musiikin maailmaan. Musiikki antaa elämyksiä ja tunnelmia. Se rentouttaa, virkistää ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. o Askartelut, välineisiin tutustuminen (sakset, pensselit, liimat jne), musiikki, laululeikit - Tutkiminen o Lapsi on luonteeltaan utelias. Haluamme antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla, yrityksen ja erehdyksen kautta oivaltaa asioita ja oppia uutta. Yhdessä ihmettelemme arkipäivän asioita. Aikuisen tehtävänä on johdatella lapset oivaltamaan itse asioita. o Arjen asiat: luonto, metsäretket, luupit apuna o Lähiympäristö ja liikenne 12

13 o Päiväkodissamme ovat tavarat esillä, niin että lapsilla on mahdollisuus käyttää erilaisia tavaroita ja leluja. Innostamme ja kannustamme lapsia tutkimaan leikin avulla! Mä teen ihan hellästi näitä liimauksia. Juostaan nopeasti, koska me halutaan hyvä kunto. Voi maalata vaikka jonkun maiseman tai jonkun kuvan. Voi myös, paperista voi, askarrella myös naamareitakin! Nyt sä saat kirjoittaa. Muista oppia ettei tule pöydälle. Jos toiset kiusaa niin ne toiset joutuu jäähylle. Jos ei kiusaa, niin tulee hyvä mieli. Miksi on hyvä osata piirtää? Koska voi piirtää kartan. Tai opetella kirjoittamaan. Voi vaikka piirtää kaverille kuvan tai ukille tai mummille kuvan itsestään. Leikki: Semmonen et leikitään tavaroilla tai ite niinku leikkii jonkun toisen kaa. Se on kivaa kun saa leikkiä! 13

14 3.4 Sisällölliset orientaatiot Orientaatioissa päiväkodin aikuiset tekevät valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Teemme toiminnasta kuukausittain suunnitelman, joka perustuu päiväkodin toimintasuunnitelmaan Matemaattinen orientaatio Lapsi kohtaa matemaattisia ilmiöitä ja suhteita arkipäivän tilanteissa. Haluamme tuoda myös matematiikan opettamisen osaksi arkipäivää, emme erillisenä, vaan toimintaan luontevasti kytkeytyvänä osana. Tutustumme peruskäsitteisiin (yhtä paljon, enemmän, vähemmän, ensimmäinen, viimeinen jne). Teemme ympäristöstä matemaattisia havaintoja (muodot, pituudet jne). Erilaisten leikkien ja pelien avulla lapsen matemaattinen ajattelu kehittyy. Näissä toiminnoissa lapsi mm. vertailee, tutkii, havainnoi, luokittelee ja rakentelee. Lapsen ongelmaratkaisukyky ja looginen ajattelu kehittyy kuin huomaamatta kun lapselle tarjotaan ikätasoista tekemistä ja ajateltavaa. Monenlaisissa arjen toiminnoissa tarvitaan matemaattisia taitoja! Leipoessa mitataan ja tutkitaan, jumpatessa lasketaan hyppyjä. Pelissä lasketaan kuinka paljon edetään, piirissä kuinka monta lasta on paikalla. Osana arkea havainnoimme lasten matemaattista ajattelua, ja kiinnitämme huomiota lapselle ikätasoisesti tärkeisiin asioihin, kuten esimerkiksi lukujonon hahmottamiseen (1, 2, ) sekä sen hahmottamiseen myös toisinpäivän (10, 9, 8...1). Kalenteria tutkimme lähes päivittäin, ja isoimmilla lapsilla herättelemme myös mielenkiintoa kellon tuntemiseen. Tavoitteenamme onkin matematiikkaan tykästyminen. Ihastelemme matemaattisia asioita, teemme sitä arjessa ja leikinomaisesti. Teemme matematiikasta jokapäiväistä, mukavaa tekemistä. Laskemme portaita, vertailemme etäisyyksiä jne. lapsia kiehtovaa. Haluamme löytää elämää ilahduttavan matematiikan! Luonnontieteellinen orientaatio Tavoitteenamme on herättää lapsessa halu liikkua luonnossa, suojella ympäristöään ja tutkia sitä. Haluamme tarjota lapsille kokemuksia ja elämyksiä ympäröivästä luonnostamme. Näiden lisäksi tavoitteemme on opettaa ja ohjata lapsi luonnon arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Koemme tärkeänä, että lapselle kehittyy myönteinen asenne luontoa ja ympäristöä kohtaan! Havainnoimalla, kaikkia aisteja käyttämällä, lapsia saa tietoa ympäröivästä maailmasta. Kaiken ikäiset lapset tekevätkin metsäretkiä metsään, jossa he pääsevät itse tutkimaan asioita! Retkillä havainnoidaan vuodenaikoja, liikutaan erilaisissa maastoissa, tutkitaan maaperää, kasvustoa sekä mahdollisesti metsässä liikkuvia eläimiä. Kestävän kehityksen ajatus on tärkeä arvo kasvatuksessamme. Joka ryhmässä me opettelemme lajittelemaan jätteitä. Lapset saavat olla mukana sekä lajitelmassa että 14

15 roskia viemässä, he siis oppivat lajittelemaan osana arkeaan. Käytämme luonnon- ja jätemateriaaleja toiminnassamme, mm. askarteluissa. Liikennekasvatus on tärkeä osa arkeamme. Tavoitteena on turvallinen liikkuminen, ja sitä harjoittelemme erilaisilla retkillä sekä puistoon siirtyessä. Retkillä harjoittelemme erityisesti erilaisissa paikoissa liikkumista sekä erilaisilla liikennevälineillä matkustamista Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Tutustumme yhdessä kotiseutuumme. Lähiseutuun tutustumalla opimme myös kunnioittamaan sitä. Retkeilemme Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Bussilla matkustaminen antaa lapsille mahdollisuuden tarkkailla ympäristöä retken aikana. Suomeen tutustumme sukujen ja perheiden kautta. Tarinoimme, juttelemme, muistelemme missä lapset ovat käyneet, mikä paikka on kaukana, millälailla paikat ovat erilaisia jne. Lapsi on osa perhettä, ja perhe taas on osa yhteiskuntaa. Lapset juttelevat omatoimisesti perheen arjesta ja vapaa-ajasta, ja jaamme kokemukset yhdessä osana päivittäistä toimintaamme. Lapset saavat tuoda valokuvia perheestään, ja ne ovatkin tärkeitä etenkin pienillä. Niiden avulla lapsen on helppo jutella perhe-elämästä. Vietämme Yk:n päivää joka vuosi lasten kanssa. Opetamme, että olemme suurta kokonaisuutta, jossa on monenlaisia ihmisiä ja yksilöitä. Laulamme yhdessä, teemme tehtäviä, sekä pohdimme miten voimme auttaa vähempiosaisia. Suomen Itsenäisyyspäivää vietämme myös joka vuosi laulaen ja askarrellen. Joskus olemme viettäneet itsenäisyyspäivän kunniaksi myös vanhojen tavaroiden näyttelypäivää, jolloin lapset ovat saaneet tuoda vanhoja tavaroita näytille. Vuonna 2008 vietimme itsenäisyyspäivää linnanjuhlien merkeissä, ja kutsuimme myös isovanhemmat tuota juhlaa kanssamme viettämään. Presidenttipari otti vastaan vieraat kuten esikuvansa, ja lauloimme ja leikimme yhdessä ennen yhteistä juhlaruokailua Esteettinen orientaatio Lapselle esteettinen orientaatio on aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Kokemuksia saadaan kauneuden, harmonian, rytmin ja tyylin, sekä niiden vastakohtien kautta. Esteettisen kokemisen voi jakaa myös osa-alueiksi musiikki, taide ja kulttuuri, kuvallinen ilmaisu ja kädentaidot sekä ilmaisutaito. Lapselle nämä ovat kuitenkin kaikki esteettistä havainnoimista ja kokemista, näkemistä, kuulemista ja tuntemista. Tarjoamme lapsille viihtyisän ympäristön, taidekasvatusta, teatterikäyntejä, näyttelyitä, itse maalaamista ja piirtämistä, monipuolisia kädentöitä sekä muita lapsille suunnattuja kulttuuritapahtumia. Haluamme mahdollistaa elämysten ja kokemusten saamisen kulttuurin eri aloilta. Luomamme päiväkotiympäristö muuttuu teemojen, vuodenaikojen ja juhlien mukaan. Aikuiset luovat ympäristöä verhoilla, liinoilla ja koristeilla, lapset luovat sitä omilla maalauksillaan ja askarteluillaan. Opetamme lapsia näkemään ympäristöä vaihtelemalla sitä ja ottamalla lasten työt tärkeäksi osaksi ympäristöämme. 15

16 Taiteessa kaikki on lapselle mahdollista! Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Lapsille annetaan mahdollisuus tutustua uskonnon keskeisimpiin sisältöihin ja käsitteisiin sekä kartuttaa omaa katsomusta ja vakaumusta. Tutustumme evankelisluterilaiseen uskontoon ja juhlaperinteisiin kirkollisten juhlien ja perhejuhlien yhteydessä. Tärkeimpiä juhlia ovat joulu ja pääsiäinen ja niiden tapahtumat. Tällöin osallistumme seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Käymme myös seurakunnan järjestämässä pyhäkoulussa. Sen avulla teemme kirkon ja sen kappelin tutuksi lapsille, ja opimme rauhoittumaan omien ajatusten keskelle. Tarjoamme näin lapsille mahdollisuuden hiljentymiseen, kyselyyn ja pohdintaan. Lauluhetkillä käytämme toisinaan myös lasten hengellisiä lauluja esimerkiksi juhlapyhien aikana. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan. Ohjaamme lasta ymmärtämänään inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, sekä oikean ja väärän eroa. Opetamme lasta auttamaan muita, sekä ottamaan huomioon pienempiä ja heikompia. Tämä on osa luonnollista arkea, johtuen paljon jo sisarusryhmäperiaatteestamme. Tavoitteenamme on muiden ihmisten sekä erilaisuuden kunnioittaminen. Tärkeä osa arkea onkin oikean/väärän ja hyvän/pahan pohtiminen. Kasvatamme lapsen eettisiä piirteitä mm. opettelemalla anteeksi pyytämistä ja antamista sekä riitojen selvittämistä. Opettelemme myös kiitoksen antamista! Kielellinen orientaatio Kieli on vuorovaikutuksen perusväline. Kielen avulla lapsi oppii ilmaisemaan itseään ja käsittelemään tunteista. Lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yksilöllisen tavan kommunikoida. Alle kolmevuotiaat: Alle 3-vuotiaan kielen kehityksessä tärkeää on aikuisen puheen malli. Lapselle puhutaan paljon, häntä kuunnellaan ja kannustetaan puhuman. Pienelle lapselle nimetään esineitä ja asioita, toistetaan sanoja uudestaan ja uudestaan. Perushoitotilanteet ovat rauhallisia hetkiä puhua lapsen kanssa, esim pukemistilanteissa harjoitellaan pukemisjärjestystä ja nimetään vaatekappaleet yksi kerrallaan. Käytämme toiminnassamme päivittäin kuvakirjoja, kuvia, pieniä satuja, loruja, riimejä ja lauluja, jotka tukevat lasta äidinkielen oppimisessa. 16

17 Yli kolmevuotiaat: Kielen oppiminen on luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä ja mallilla on tärkeä merkitys. Kielen avulla rikastutamme mielikuvitusta. Arvostamme suuresti lasten itse kertomia tarinoita ja kertomuksia, ja niitä kirjataan ylös monenlaisissa tilanteissa. Lapset kertovat itse retkistä, ja kertomukset kirjataan ylös yhdessä luettaviksi. Sadutamme, eli lapset saavat kertoa mielikuvituksensa tuottamia tarinoita, ja aikuinen kirjoittaa ne ylös. Saduttamiseen liittyy usein myös jonkin tarinan osan kuvittaminen. Joskus tarina voidaan saduttaa myös pienestä hahmon kuvasta, taulusta tai vaikka lorusta. Tavoitteenamme on leikinomaisilla keinoilla lapsen kiinnostuksen herättäminen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Sadut, lorut, pelit, arvoitukset, riimittely, leikit, näytelmät ym. luovat perustan lukemis- ja kirjoitusvalmiuksille. Yli 3-vuotiailla on myös ryhmässään esillä aina suuraakkoset, jotta lapsi näkee aakkoset arjessaan ja voi tutkia niitä haluamanaan hetkenä. Päiväkodissamme on laaja valikoima lastenkirjallisuutta. Lainaamme päiväkotiin kirjoja myös kirjastosta teemojen ja vuodenaikojen mukaan. Kirjoja lukiessa avaamme ja selitämme lapsille vieraat tai vaikeat sanat. Tavoitteena on perussanaston ja tietovaraston laajentaminen sekä syventäminen. Pohdimme yhdessä myös esimerkiksi juonta, hyvän ja pahan taistoa tai oikeudenmukaisuutta tarinassa. Lyhyiden kuvakirjojen lisäksi luemme myös pidempään jatkuvia lasten kirjoja, muun muassa levon yhteydessä. Nämä kertomukset aktivoivat lasta muistin käyttöön. Päiväkodin juhlat ovat tärkeitä esiintymisharjoituksia lapsille. Tuolloin lapsia saa harjoitella muille esiintymistä tutussa joukossa. Yöllä taivaalla tapahtuu kaikenlaista. Dinosaurusten luista otettiin kopio, ja ne vietiin museoon. Voiko rukoilla toisen puolesta? Jos se toinen ei vaikka osaa? Niillä enkeleillä oli pitkä valkoinen mekko ja isot valkoiset siivet Lapset pohtivat mikä on presidentti: Siellä puhutaan Yhdysvaltojen presidentti! Presidenttisoittokunta! Marssii pyssyn kanssa. Puhuttelee asioista. Johtaa sitä ryhmää. 17

18 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on päiväkodin ja vanhempien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Toimitaan yhdessä lapsen parhaaksi. Päävastuu kasvatuskumppanuuden rakentamisessa ja ylläpitämisessä on päiväkodin henkilökunnalle. Pyrimme luomaan lämpimän, avoimen ja luotettavan asiakassuhteen perheisiin. Se mahdollistaa molemminpuolisen, turvallisen keskusteluilmapiirin kasvatuskeskusteluihin niin arjen iloissa kuin myös tuen tarpeessa. Perheellä on mahdollisuus tulla tutustumaan päiväkotiin ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Kerromme päiväkodin kasvatus- ja toimintaperiaatteista. Vanhemmat saavat kertoa omasta lapsestaan, hänen erityispiirteistään ja omista toiveistaan. Ennen hoidon aloittamista toivomme, että vanhemmilla olisi mahdollisuus harjoitella lapsen kanssa 1-2-viikkoa. Varsinkin alle 3-vuotiaille äidin tai isän läsnäolo uudessa ympäristössä tuo turvallisuutta. Myös vanhemmat tutustuvat päiväkodin arkeen, omahoitajaan ja muihin aikuisiin. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan vanhempien kanssa keskustellen. Näin turvataan lapselle parhaat edellytykset kasvaa ja oppia yksilöllisesti omassa tahdissaan. Suunnitelma tehdään yksilöllisesti lapsen persoona ja kehitysvaihe huomioiden. Suunnitelman avulla vahvistetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja vuorovaikutustaitoja. Kasvatuskeskusteluissa kysellään vanhempien ja lapsen mielipiteitä erilaisten kyselyjen avulla ja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään perheiden antamien palautteiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelma tehdään syksyllä. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan kevätkaudella. Varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana lapsen henkilökohtaiselle esiopetussuunnitelmalle. Perheen tulee saada osallistua oman lapsen kodin ulkopuoliseen varhaiskasvatukseen sekä sen suunnitteluun ja arviointiin. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää myös vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja. YHTEISTYÖMUOTOJA - päivittäiset tapaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa - kasvatuskeskustelut - keskustelut puhelimessa tai sähköpostilla - tyytyväisyyskyselyt vuosittain - palautelaatikko eteisessä - vanhempainillat - perheillat: askartelu-, laulu-, peli-, grilli-ym. yhteiset tapahtumat - tempaukset esim. liikuntatapahtumat - juhlat 18

19 - talkoot - retket - kannatusyhdistyksen johtokuntatoiminta Muistatko sä kun meidän äiti sai ihanan vauvan? Minut! Mun isi on kyllä niin vahva että se osaa korjata leluja! 19

20 4 ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Henkilöstömme osallistuu monenlaisiin koulutuksiin, jotka lisäävät valmiuksiamme vastata erityisen tuen tarpeisiin päiväkodissamme. Näitä koulutuksia järjestävät mm. Espoon kaupunki, ADHD keskus ja Espoon kaupungin erityiskoulut. Meillä on myös mahdollisuus vierailla varhaiskasvatusmessuilla ja muissa valtakunnallisissa tapahtumissa, joissa ohjelmaan kuuluu luentoja ajankohtaisista asioista. Kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola sekä ryhmän henkilökunta seuraavat ja havainnoivat lapsia. Havainnoimme lapsen kehitystä monin tavoin. Lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma joka syksy. Lisäksi neuvolan kanssa yhteistyössä arvioidaan lapsen kehitystä tarvittaessa havainnointilomakkeilla. Neljävuotiaille tehdään perheen, neuvolan ja päiväkodin yhteistyöllä HYVE arviointi, jossa tarkastellaan kattavasti lapsen kokonaiskehitystä. Huolen herättyä otetaan yhteyttä asiantuntijoihin kuten esimerkiksi psykologiin tai toimintaterapeuttiin. Nämä asiantuntijat tutkivat lapsen ja laativat hänestä yhteenvetonsa. Koolle kutsutaan kuntoutustyöryhmä, jos lapselle koetaan tarvittavan tukea arjessa. Kuntoutustyöryhmään kutsutaan perhe, lasta tutkineet asiantuntijat, päiväkodin henkilöstöä sekä muita lapsen kehityksen kannalta tärkeitä henkilöitä. Tämä ryhmä pohtii lapsen tilannetta ja tekee yhdessä suosituksen lapsen tukemiseksi. Mahdollisia tukitoimia ovat esimerkiksi päiväkodin ulkopuoliset tukitoimet kuten puhe- tai toimintaterapia. Kuntoutustyöryhmän suositusten perusteella kaupungin virkamiehistä koostuva erityisentuentyöryhmä päättää lapselle häntä tukevan tukimuodon. Erityistä tukea tarvitsevat lapset otetaan huomioon päiväkodin arjessa. Tiloja jaetaan väliovilla, jotta jokaiselle saadaan mahdollisuus keskittyä. Pysyvä ja tuttu päivärytmi tuo turvallisuuden tunnetta kaikille. Paperit, kynät, sakset jne ovat aina lapsen saatavilla, joten esim. hienomotorisia taitoja voidaan harjoitella päivittäin. Toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon lasten tarpeet ja haasteet. Työskentelemme paljon pienryhmissä ja pyrimme järjestämään kullekin lapsiryhmälle sillä hetkellä soveltuvaa ja lapsen kehitystä tukevaa toimintaa. Tieto lapsen erityisen tuen tarpeesta auttaa meitä hahmottamaan, mitä voimme kultakin lapselta vaatia arjessa. Kehitämme jatkuvasti henkilökunnan osaamista. Koulutuksien lisäksi saamme vertaistukea toisiltamme. Myös kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa on erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla todella tärkeää. Jos lapsen arjessa on haasteita, käydään keskusteluja lapsen tukemisesta yhdessä useasti. Pyrimme avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on lapsen paras tuki. 20

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot