Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D Espoo puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D Espoo puh

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA TOIMINTA-AJATUS ARVOT VISIO VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudet Perushoito Kasvatusnäkemys Oppimiskäsitys Kasvattajan rooli Omahoitajakäytäntö Varhaiskasvatusympäristö Lapselle ominainen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Matemaattinen orientaatio Luonnontieteellinen orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Esteettinen orientaatio Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Kielellinen orientaatio KASVATUSKUMPPANUUS ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN MONIKULTTUURISUUS VERKOSTOT ARVIOINTI LAPSEN HENKILÖKOHTAISEN VASUN ARVIOINTI VANHEMPIEN ROOLI ARVIOINNISSA TOIMINNAN ARVIOINTI KASVATUSYMPÄRISTÖN ARVIOINTI TYÖNTEKIJÖIDEN/TYÖYHTEISÖN ARVIOINTI

3 1 JOHDANTO Kuitinmäen päiväkoti on osallistunut Varhaiskasvatussuunnitelma-prosessiin useamman vuoden ajan. Olemme henkilökunnan kesken pohtineet, mikä on laadukasta päivähoitoa ja miten se tehdään sekä miten me haluamme kehittyä. Tähän suunnitteluprosessiin ovat osallistuneet myöskin lasten vanhemmat sekä lapset. Vanhempien palautteet ja mielipiteet ovat arvokkaita näkökantoja suunnitelmia tehtäessä. Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma on jatkuva, täydentyvä ja muuttuva laadun kehittämisen ja ylläpitämisen prosessi. Työn pohjana ovat olleet Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Espoon varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset, joihin olemme sitoutuneet. Espoon kaupunki on järjestänyt useita koulutuksia ja opintopiirejä, joihin olemme osallistuneet. Lainaukset ja piirustukset ovat ihanien lastemme luovuuden osoituksia! 3

4 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA Kuitinmäen päiväkoti sijaitsee Espoon Olarissa kerrostalon pohjakerroksessa osoitteessa Kuunsäde 6D. Lähiympäristön puistot, urheilukenttä ja metsät mahdollistavat monipuolisen liikunnan ja retkeilyn. Kuitinmäen päiväkoti perustettiin vanhempien toimesta vuonna Päiväkodin ylläpitäjänä toimii Kuitinmäen päiväkodin kannatusyhdistys ry, jonka jäseninä ovat päiväkodissa olevien lasten vanhemmat. Päiväkodilla on ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa. Päiväkoti on pieni, kodinomainen ja lämminhenkinen. Lapsia on hoidossa Henkilökuntaamme kuuluu 5 ammattitaitoista ja motivoitunutta kasvattajaa. Haluamme tehdä lapselle Kuitinmäen päiväkodissa vietetystä ajasta onnellisen ja elämänmyönteisen. Haluamme luoda turvallisen, aidon ja suvaitsevan ilmapiirin, jossa lapsella on hyvä olla ja kasvaa. Tärkeää on toteuttaa arvokasta kasvatustehtävää yhdessä vanhempien kanssa. Lapselle annetaan mahdollisuus edetä kasvussaan yksilöllisesti hänen kehitystään tukien. Arvostamme lasta omana itsenään. Otamme huomioon lapsen kehitystason ja jokainen lapsi saa itselleen sopivaa ohjausta. Vahvistamme toiset huomioonottavia käyttäytymismuotoja. Pienemmästä voi pitää huolta. Isommatkin saa pyytää apua. Voi olla iloinen, jos on iloinen. 4

5 2.1 TOIMINTA-AJATUS TURVALLISESTI, AIDOSTI, LÄMMÖLLÄ Turvallisesti - yhteiset säännöt ja rajat - turvallinen ympäristö - lämmin hyväksyvä ilmapiiri - kiireettömyys Aidosti - Lasta kunnioitetaan omana itsenään, sydämellä - Lapsen tunteiden salliminen ja kuunteleminen, lapsi uskaltaa sanoa mielipiteensä ja purkaa myös huonoa oloa - Kiinnostus lapsen kehitykseen - Innostuneisuus ja paneutuminen lapsen asioihin Lämmöllä - syli, hellyys, aito läsnäolo - huumori, hauskuus, ilo - lapsi tuntee olevansa odotettu 2.2 ARVOT Espoon arvot - asiakaslähtöisyys - suvaitsevaisuus ja tasa-arvo - tuloksellisuus ja vaikuttavuus - kumppanuus ja yhteisöllisyys - luovuus ja innovatiivisuus - kestävä kehitys Kuitinmäen päiväkodin arvot - Turvallinen hyväksyvä ilmapiiri - Lapsikeskeinen toiminta - Onnellinen, leikkivä lapsuus - Sosiaalisuuteen kasvaminen - Toisten huomioonottaminen - Yhteistyökyky ja hyvät tavat - Kumppanuus vanhempien kanssa - Itseään kehittävä työyhteisö - Kestävä kehitys 5

6 Arvokeskustelua on käyty henkilökunnan palavereissa sekä vanhempien kanssa vanhempainilloissa. Arvojen kartoitusta on kyselty vanhemmilta asiakastyytyväisyyskyselyissä, joita teemme vuosittain. 2.3 VISIO KODINOMAINEN HYVINVOIVA ja ENERGINEN Kuitinmäen päiväkoti Päiväkotimme tila on kodinomainen. Luomme lämminhenkisyyttä ja kotoisuutta mm. verhoilla, liinoilla jne. Luomme ympäristöä, jossa viihdymme ja jota arvostamme. Haluamme olla uusiutuva, itseään kehittävä työyhteisö. Hyvinvoivuutta luomme vahvalla tiimityöskentelyllä ja hyvällä keskustelukulttuurilla. Olemme mukana uusiutumassa, kouluttautumassa, kehittämässä kasvatuskulttuuria, eli luomassa uutta. Valikoimme joka vuosi yhdessä tärkeät kehittämiskohteet toiminnallemme. Ylläpidämme energisyyttä. Emme jämähdä paikoilleen, vaan suunnittelemme aktiivisesti kasvatustoimintaamme. Pyrimme pysymään kehityksessä mukana ja elämään nykyhetkessä. Haluamme aloittaa työpäivän hyvällä fiiliksellä, niin että aikuinenkin innostuu yhteisistä jutuista. 6

7 3 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Päiväkodissamme tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Jokainen lapsi on oma persoonansa ja jokainen saa kasvaa omassa tahdissaan. Koska päiväkotimme on pieni, yhteistyö eri ryhmien välillä on tiivistä. Sisarukset näkevät toisiaan päivän eri tilanteissa. Haluamme panostaa pienryhmätoimintaan sekä omahoitajuuteen. Kuitenkin myös kaikki päiväkodin aikuiset ovat lapsille tuttuja. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja asteittain itsenäisyyttä lisätään. Näin lapsi oppii luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa. Turvan ja huolenpidon tulee kuitenkin olla aina lähellä. Haluamme vahvistaa hyviä käytöstapoja sekä toisten huomioonottamista ja erilaisuuden hyväksymistä. sääntöjä ja rajoja noudattamalla Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudet Lapsi voi keskittyä leikkimään ja toimimaan hänelle ominaisella tavalla, kun hänen perustarpeistaan on huolehdittu. Lapsen fyysisiin perustarpeisiin kuuluvat ruoka, lepo, liikunta, puhtaus ja terveys. Psyykkisiä perustarpeita ovat mm. rajat ja rakkaus. Lapsi tarvitsee ympärilleen rakastavia aikuisia, jotka osaavat laittaa rajoja toiminnalle. Myönteisessä, kiireettömässä ilmapiirissä lapsi kokee turvallisuutta ja on otollinen oppimaan uusia asioita ja kehittymään. Lapsi hyväksytään aina omana itsenään. Toiminnan säännöllisyys ja pysyvä päiväjärjestys lisäävät lapsen turvallisuutta. Myös tapakasvatus kuuluu jokapäiväiseen elämään. Toiminta päiväkodissa perustuu kasvatuskumppanuudelle. Yhdessä vanhempien kanssa mietitään, mikä on lapsen parhaaksi. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita Perushoito Perushoitoa ovat ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lepohetki, päiväkotiin tuleminen ja lähteminen, sekä puhtaus ja siisteys (wc-tilanteet). Hyvä perushoito on hyvinvoinnin perusta. Perushoidossa lapsi kohdataan yksilöllisesti hänen tarpeittensa mukaisesti. Lähtökohtana on lapsesta huolehtiminen turvallisessa ilmapiirissä. Perushoitoon kuluva aika on sitä suurempi, mitä pienemmästä lapsesta on kysymys. Jotta perushoitotilanteet olisivat sujuvia ja rauhallisia, on tärkeää, että toimimme pienryhmissä. Haluamme, että lapset saavat hyviä kokemuksia ja iloa näistä jokapäiväisistä toiminnoista. Aikuisen esimerkki, rauhallisuus ja kiireettömyys ovat haasteitamme työmme 7

8 kehittämisessä. Sujuva arki tarvitsee huolellista suunnittelua, varsinkin kun päiväkotimme on pieni tiloiltaan. Perushoitotilanteet ovat merkityksellisiä kasvatus- ja opetustilanteita. Lapset saavat opetella taitoja yhdessä aikuisen kanssa. Omatoimisuuta harjoitellaan vähitellen lasta kannustaen ikätaso huomioiden. Tavoitteena on luoda kodin ja päivähoidon välille yhtenäiset käytännöt. Perushoito alle 3-vuotiailla Alle kolmivuotiailla hoitopäivän tärkeimpiä asioita ovat sujuvat perushoitotilanteet, tutun ja turvallisen aikuisen syli ja läheisyys. Perushoitotilanteet toistuvat säännöllisesti, ja lapset oppivat vähitellen selviytymään omatoimisemmin. Lapselle tulee antaa aikaa harjoitella. Perushoito 3-6-vuotiailla 3-6-vuotiailla lapsilla korostuu omatoimisuus sekä omista tavaroista huolehtiminen. Aikuisen läsnäolo ja esimerkki tukevat lapsen kasvua ja kehitystä kohti omatoimisuutta sekä onnistumisen kokemuksia. Lapselle annetaan aikaa harjoitella erilaisia taitoja. Aikuinen on mukana tukemassa ja tarvittaessa ohjaamassa. Mitä perushoito on Päiväkotiin tulo ja kotiin lähteminen Jokainen lapsi ja perhe kohdataan henkilökohtaisesti. Lapsi tuntee olevansa tervetullut, ja mahdollisuuksien mukaan vaihdetaan kuulumisia. Kotiin lähtiessä käsiheippa ja perjantaisin viikonloppuhalit. Ruokailu Ateriat nautimme kiireettömästi, hyviä ruokatapoja opetellen. Lapsia rohkaistaan maistamaan erilaisia ruokia. Aikuisten tulee turvata riittävä ravinnonsaanti ja huomioida lasten allergiat ja erityisruokavaliot. Lepo On tärkeää, että lapselle mahdollistetaan päivittäinen lepohetki, koska ryhmässä oleminen ja melutaso rasittavat lasta. Haluamme luoda lepohetkestä rauhallisen ja miellyttävän tilanteen satujen ja musiikin avulla. Oma unilelu tai uniriepu ja oma lepopaikka tuovat lapselle turvallisuuden tunteen. Puhtaus ja terveys Pienimmät lapset opettelevat perusasioita kuten potalla käyntiä. Kaiken ikäisille lapsille opetetaan käsienpesun tarpeellisuus. Kädet pestään päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua, WC-käynnin yhteydessä sekä tarvittaessa. Pyrimme kaikessa taitojen opettelun kautta omatoimisuuden lisääntymiseen. Ruoan jälkeen imeskellään Xylitolpastillia. 8

9 Vaatetus/Pukeminen Lapsella tulee olla asianmukainen vaatetus niin sisällä kuin ulkona, sisävaatetukseen kuuluvat sisätossut. Pukemistilanteissa pyrimme takaamaan kiireettömyyden, annetaan tilaa ja aikaa opetella omatoimisuutta. Pukemisen lisäksi näissä tilanteissa on tärkeää vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä sekä siitä syntyvä läheisyys ja turvallinen olo. Ulkoilu Ulkoilemme sekä aamu- että iltapäivällä sääolosuhteet ja pienryhmätoiminta huomioiden. Pidämme tärkeänä turvallisuutta, meillä on yhtenäiset pihasäännöt lapsille. Turvallisuuden osana on myöskin riittävä valvonta ulkoilutilanteissa. Mistä tunnistaa hyvän ruoan? Ruoantuoksusta! Mä melkein kuolin siihen pullaan, se oli niin hyvää! Jos on lemppariruokaa, niin voi ottaa vaikka kaikki! Elikkä spagettia!!! Kiitos on kiittämistä, se on kiltti sana Kasvatusnäkemys Lapsi on ainutlaatuinen. Lasta tulee kunnioittaa yksilönä ja hänen persoonallisuuden kehitystään tulee tukea kokonaisvaltaisesti. Lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi ja onnistua Oppimiskäsitys Lapset ovat luonnostaan uteliaita lähiympäristöönsä ja elämänpiiriinsä kuuluvista asioista. Lapsi oppii parhaiten tekemällä itse, kokeilemalla, jäljittelemällä sekä elämystensä kautta. Keskeistä toiminnassamme tulee olla lasten innostaminen oppimaan uusia asioita ja antaa heille riittävästi aikaa havainnoida, pohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Aikuisen rooli on toimia opastajana, mielenkiinnon suuntaajana sekä suotuisan oppimisympäristön luojana. Aikuisen tehtävä on myös opastaa lapsi elämysten ja kokemusten äärelle. Turvalliset ja herkkyyttä omaavat aikuiset ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta. Mottomme on KUN INNOSTUU, NIIN ONNISTUU, KUN ONNISTUU NIIN INNOSTUU Kasvattajan rooli Päiväkodin henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön. 9

10 Kasvattajalta edellytetään sitoutumista, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Varhaiskasvattajan työssä ja toiminnassa on tärkeää kyky kuunnella ja kuulla lasta. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä sekä rohkaista omatoimisuuteen. Turvallisuutta luo lapsen elämään ihmissuhteiden pysyvyys. Kasvattajan tehtävänä on luoda turvallinen ilmapiiri jossa lapsen on hyvä kasvaa. Turvallinen aikuinen kuuntelee, kannustaa, ottaa syliin. Suvaitsevainen aikuinen hyväksyy lapsen omana itsenään. Turvallinen aikuinen on myös oikeudenmukainen, tasapuolinen ja johdonmukainen rajojen asettaja. Aikuisen johdonmukaisuus tukee lapsen kasvua. Aikuinen huolehtii, että lapsen leikille on tilaa ja aikaa. Hän suunnittelee ympäristön sellaiseksi, että se herättää lapsen kiinnostuksen. Hyvin suunniteltu toiminta tukee lasten ystävyyssuhteita. Päiväkodissa työtä tehdään tiiminä, jossa jokaisen vahvuudet ja osaaminen jaetaan. Kasvattajan tulee ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan ja tiedostaa muuttuvat tarpeet ja haasteet Omahoitajakäytäntö Hyvän, turvallisen ja pitkäkestoisen kiintymyssuhteen rakentuminen on erittäin tärkeää varsinkin pienimmille lapsille. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä merkittävämpi on aikuisen läsnäolo, huomio ja henkinen mukanaolo lapsen leikeissä ja muussa toiminnassa. Espoon päivähoidossa on tavoite, että alle 3-vuotias lapsi saa omahoitajan päivähoidon alkaessa. Myös meidän päiväkodissamme hoitosuhteen alkaessa lapselle nimetään omahoitaja. Omahoitaja vastaa ensisijaisesti lapsen ja perheen tutustumisesta hoitopaikkaan. Omahoitaja toimii mahdollisimman paljon lapsen kanssa ja hänellä on päävastuu yhteistyöstä vanhempien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kasvatuskeskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa. Yhteinen keskustelu tukee kasvatuskumppanuutta ja omahoitajakäytäntöjä. Samalla omahoitaja saa työlleen tukea. Omahoitajuus jatkuu lapsen siirtyessä isompien lasten ryhmään. Koska päiväkotimme on pieni, siirtyminen on helppoa, koska kaikki päiväkodin aikuiset ovat tuttuja. Omahoitajuus ei ole yhtä tiivistä kuin alle 3-vuotiaiden ryhmässä, koska lapsen tarpeet ovat erilaiset. Lapsi selviytyy jo melko itsenäisesti ruokailu-, pukemis-, wc- ja nukkumistilanteissa ja sosiaaliset kaverisuhteet ja ikätasoinen toiminta ovat lapsen kehityksen kannalta tärkeitä. Omahoitaja suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa lasten ikätasolle soveltuvaa toimintaa. Toiminta pyritään järjestämään pienryhmissä. Omahoitaja huolehtii kasvatuskeskusteluista ja varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta vanhempien kanssa. 10

11 3.2 Varhaiskasvatusympäristö Hyvässä varhaiskasvatusympäristössä vallitsee kiireetön, positiivinen, avoin, turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri. Kannustamme lapsia toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Aikuisen tehtävänä on olla johdonmukainen. Aikuisen esimerkki, kyky kuunnella, joustavuus, syli ja huumori ovat tärkeitä arjessamme!!!! Toimimme paljon pienryhmissä, mutta päiväkotimme on myös sisarusryhmä. Sisaruus, eli pienten ja isojen yhdessäolo näkyy esim. lauluhetkissä, leikeissä, liikuntatuokioissa ja ulkoilussa. Pyrimme myös antamaan mahdollisuuden rauhalliseen oloon. Sisätiloja pystymme jakamaan erilaisiin toimintoihin liukuovilla. Muuntelemme tiloja toiminnan ja teemojen mukaan. Tilat innostavat lasta toimimaan ja leikkimään. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla. Vaihtelemme leluja ja pelejä säännöllisin väliajoin. Ulkoilemme pääasiassa Kuutamon puistossa, mutta yli 3-vuotiaiden kanssa käytämme myös läheistä kenttää ja puistoja. Kaikki teemme retkiä lähiympäristöön. 11

12 3.3 Lapselle ominainen tapa toimia - Leikki o Leikki kehittää lasten vuorovaikutustaitoja. Kieli ja mielikuvitus rikastuvat ja samalla harjoitellaan yhteisten sääntöjen sopimista ja noudattamista. Lisäksi leikeissä lapsi käsittelee omia kokemuksiaan ja tunteitaan, sekä oppii muilta lapsilta paljon uusia asioita. o Sekä ohjatulle että vapaalle leikille on päiväkodissamme tilaa ja aikaa! o Arvostamme leikkiä luomalla leikille otolliset olosuhteet. Aikuisen tehtävä on seurata ja havainnoida leikkitilanteita, tarvittaessa opettaa ja ohjata leikkimisessä, sekä ennakoida ajoissa lapsille leikin lopettaminen. o Leikin pitkäkestoisuus on tärkeää. Tuemme lasten luovuutta leikin rakentamisessa, aikuisen rooli on kannustaa ja ohjata. o Roolivaatteita on lasten saatavilla, samoin muut leikkivälineet ovat helposti lasten käytettävissä. Tarjolla olevia leikkivälineitä vaihdellaan välillä, sen hetkisten painotusalueiden mukaan. Liikunta on tärkeä leikkimuoto, tarjoamme ulkotiloissa liikuntavälineitä lasten käyttöön. Ideoimme koko talon yhteisiä leikkiteemoja. - Vuorovaikutusleikki eli leikkikerho o Päiväkodissamme koemme tärkeäksi ohjatun 3-5-vuotiaille kohdistetun vuorovaikutusleikin, joka perustuu Theraplay- menetelmään. Tavoitteena on tarjota lapsille myönteistä vuorovaikutusta aikuisten ja toisten lasten kanssa, rohkaisua ja rajoja. Leikissä on tärkeää positiivisuus, hyväksyvä ilmapiiri, muiden huomioiminen ja sääntöjen noudattaminen. - Liikkuminen o Liikunnan avulla ohjaamme lasta oman kehon hallintaan ja itsensä hyväksymiseen. Se on keino erilaisten tunteiden purkamiseen ja rohkaisee lasta yhteistoimintaan. Liikunta luo pohjan terveille elämäntavoille. o Talvella päiväkodin 4-5 vuotiailla luistelua, viskareilla mahdollisuus hiihtoon. o Kaikilla ulkoleikit, laululeikit, palloleikit, temppuradat, Varpaat vauhtiin! liikuntaviikot. - Taiteellinen kokeminen o Kuvallinen ilmaisu edistää lapsen kädentaitojen kehittymistä ja antaa lapselle mahdollisuuden käyttää luovuuttaan. Lapset tutustetaan erilaisten materiaalien ja työvälineiden oikeaan käyttöön. o Tutustumme yhdessä lasten kanssa musiikin maailmaan. Musiikki antaa elämyksiä ja tunnelmia. Se rentouttaa, virkistää ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. o Askartelut, välineisiin tutustuminen (sakset, pensselit, liimat jne), musiikki, laululeikit - Tutkiminen o Lapsi on luonteeltaan utelias. Haluamme antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla, yrityksen ja erehdyksen kautta oivaltaa asioita ja oppia uutta. Yhdessä ihmettelemme arkipäivän asioita. Aikuisen tehtävänä on johdatella lapset oivaltamaan itse asioita. o Arjen asiat: luonto, metsäretket, luupit apuna o Lähiympäristö ja liikenne 12

13 o Päiväkodissamme ovat tavarat esillä, niin että lapsilla on mahdollisuus käyttää erilaisia tavaroita ja leluja. Innostamme ja kannustamme lapsia tutkimaan leikin avulla! Mä teen ihan hellästi näitä liimauksia. Juostaan nopeasti, koska me halutaan hyvä kunto. Voi maalata vaikka jonkun maiseman tai jonkun kuvan. Voi myös, paperista voi, askarrella myös naamareitakin! Nyt sä saat kirjoittaa. Muista oppia ettei tule pöydälle. Jos toiset kiusaa niin ne toiset joutuu jäähylle. Jos ei kiusaa, niin tulee hyvä mieli. Miksi on hyvä osata piirtää? Koska voi piirtää kartan. Tai opetella kirjoittamaan. Voi vaikka piirtää kaverille kuvan tai ukille tai mummille kuvan itsestään. Leikki: Semmonen et leikitään tavaroilla tai ite niinku leikkii jonkun toisen kaa. Se on kivaa kun saa leikkiä! 13

14 3.4 Sisällölliset orientaatiot Orientaatioissa päiväkodin aikuiset tekevät valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Teemme toiminnasta kuukausittain suunnitelman, joka perustuu päiväkodin toimintasuunnitelmaan Matemaattinen orientaatio Lapsi kohtaa matemaattisia ilmiöitä ja suhteita arkipäivän tilanteissa. Haluamme tuoda myös matematiikan opettamisen osaksi arkipäivää, emme erillisenä, vaan toimintaan luontevasti kytkeytyvänä osana. Tutustumme peruskäsitteisiin (yhtä paljon, enemmän, vähemmän, ensimmäinen, viimeinen jne). Teemme ympäristöstä matemaattisia havaintoja (muodot, pituudet jne). Erilaisten leikkien ja pelien avulla lapsen matemaattinen ajattelu kehittyy. Näissä toiminnoissa lapsi mm. vertailee, tutkii, havainnoi, luokittelee ja rakentelee. Lapsen ongelmaratkaisukyky ja looginen ajattelu kehittyy kuin huomaamatta kun lapselle tarjotaan ikätasoista tekemistä ja ajateltavaa. Monenlaisissa arjen toiminnoissa tarvitaan matemaattisia taitoja! Leipoessa mitataan ja tutkitaan, jumpatessa lasketaan hyppyjä. Pelissä lasketaan kuinka paljon edetään, piirissä kuinka monta lasta on paikalla. Osana arkea havainnoimme lasten matemaattista ajattelua, ja kiinnitämme huomiota lapselle ikätasoisesti tärkeisiin asioihin, kuten esimerkiksi lukujonon hahmottamiseen (1, 2, ) sekä sen hahmottamiseen myös toisinpäivän (10, 9, 8...1). Kalenteria tutkimme lähes päivittäin, ja isoimmilla lapsilla herättelemme myös mielenkiintoa kellon tuntemiseen. Tavoitteenamme onkin matematiikkaan tykästyminen. Ihastelemme matemaattisia asioita, teemme sitä arjessa ja leikinomaisesti. Teemme matematiikasta jokapäiväistä, mukavaa tekemistä. Laskemme portaita, vertailemme etäisyyksiä jne. lapsia kiehtovaa. Haluamme löytää elämää ilahduttavan matematiikan! Luonnontieteellinen orientaatio Tavoitteenamme on herättää lapsessa halu liikkua luonnossa, suojella ympäristöään ja tutkia sitä. Haluamme tarjota lapsille kokemuksia ja elämyksiä ympäröivästä luonnostamme. Näiden lisäksi tavoitteemme on opettaa ja ohjata lapsi luonnon arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Koemme tärkeänä, että lapselle kehittyy myönteinen asenne luontoa ja ympäristöä kohtaan! Havainnoimalla, kaikkia aisteja käyttämällä, lapsia saa tietoa ympäröivästä maailmasta. Kaiken ikäiset lapset tekevätkin metsäretkiä metsään, jossa he pääsevät itse tutkimaan asioita! Retkillä havainnoidaan vuodenaikoja, liikutaan erilaisissa maastoissa, tutkitaan maaperää, kasvustoa sekä mahdollisesti metsässä liikkuvia eläimiä. Kestävän kehityksen ajatus on tärkeä arvo kasvatuksessamme. Joka ryhmässä me opettelemme lajittelemaan jätteitä. Lapset saavat olla mukana sekä lajitelmassa että 14

15 roskia viemässä, he siis oppivat lajittelemaan osana arkeaan. Käytämme luonnon- ja jätemateriaaleja toiminnassamme, mm. askarteluissa. Liikennekasvatus on tärkeä osa arkeamme. Tavoitteena on turvallinen liikkuminen, ja sitä harjoittelemme erilaisilla retkillä sekä puistoon siirtyessä. Retkillä harjoittelemme erityisesti erilaisissa paikoissa liikkumista sekä erilaisilla liikennevälineillä matkustamista Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Tutustumme yhdessä kotiseutuumme. Lähiseutuun tutustumalla opimme myös kunnioittamaan sitä. Retkeilemme Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Bussilla matkustaminen antaa lapsille mahdollisuuden tarkkailla ympäristöä retken aikana. Suomeen tutustumme sukujen ja perheiden kautta. Tarinoimme, juttelemme, muistelemme missä lapset ovat käyneet, mikä paikka on kaukana, millälailla paikat ovat erilaisia jne. Lapsi on osa perhettä, ja perhe taas on osa yhteiskuntaa. Lapset juttelevat omatoimisesti perheen arjesta ja vapaa-ajasta, ja jaamme kokemukset yhdessä osana päivittäistä toimintaamme. Lapset saavat tuoda valokuvia perheestään, ja ne ovatkin tärkeitä etenkin pienillä. Niiden avulla lapsen on helppo jutella perhe-elämästä. Vietämme Yk:n päivää joka vuosi lasten kanssa. Opetamme, että olemme suurta kokonaisuutta, jossa on monenlaisia ihmisiä ja yksilöitä. Laulamme yhdessä, teemme tehtäviä, sekä pohdimme miten voimme auttaa vähempiosaisia. Suomen Itsenäisyyspäivää vietämme myös joka vuosi laulaen ja askarrellen. Joskus olemme viettäneet itsenäisyyspäivän kunniaksi myös vanhojen tavaroiden näyttelypäivää, jolloin lapset ovat saaneet tuoda vanhoja tavaroita näytille. Vuonna 2008 vietimme itsenäisyyspäivää linnanjuhlien merkeissä, ja kutsuimme myös isovanhemmat tuota juhlaa kanssamme viettämään. Presidenttipari otti vastaan vieraat kuten esikuvansa, ja lauloimme ja leikimme yhdessä ennen yhteistä juhlaruokailua Esteettinen orientaatio Lapselle esteettinen orientaatio on aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Kokemuksia saadaan kauneuden, harmonian, rytmin ja tyylin, sekä niiden vastakohtien kautta. Esteettisen kokemisen voi jakaa myös osa-alueiksi musiikki, taide ja kulttuuri, kuvallinen ilmaisu ja kädentaidot sekä ilmaisutaito. Lapselle nämä ovat kuitenkin kaikki esteettistä havainnoimista ja kokemista, näkemistä, kuulemista ja tuntemista. Tarjoamme lapsille viihtyisän ympäristön, taidekasvatusta, teatterikäyntejä, näyttelyitä, itse maalaamista ja piirtämistä, monipuolisia kädentöitä sekä muita lapsille suunnattuja kulttuuritapahtumia. Haluamme mahdollistaa elämysten ja kokemusten saamisen kulttuurin eri aloilta. Luomamme päiväkotiympäristö muuttuu teemojen, vuodenaikojen ja juhlien mukaan. Aikuiset luovat ympäristöä verhoilla, liinoilla ja koristeilla, lapset luovat sitä omilla maalauksillaan ja askarteluillaan. Opetamme lapsia näkemään ympäristöä vaihtelemalla sitä ja ottamalla lasten työt tärkeäksi osaksi ympäristöämme. 15

16 Taiteessa kaikki on lapselle mahdollista! Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Lapsille annetaan mahdollisuus tutustua uskonnon keskeisimpiin sisältöihin ja käsitteisiin sekä kartuttaa omaa katsomusta ja vakaumusta. Tutustumme evankelisluterilaiseen uskontoon ja juhlaperinteisiin kirkollisten juhlien ja perhejuhlien yhteydessä. Tärkeimpiä juhlia ovat joulu ja pääsiäinen ja niiden tapahtumat. Tällöin osallistumme seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Käymme myös seurakunnan järjestämässä pyhäkoulussa. Sen avulla teemme kirkon ja sen kappelin tutuksi lapsille, ja opimme rauhoittumaan omien ajatusten keskelle. Tarjoamme näin lapsille mahdollisuuden hiljentymiseen, kyselyyn ja pohdintaan. Lauluhetkillä käytämme toisinaan myös lasten hengellisiä lauluja esimerkiksi juhlapyhien aikana. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan. Ohjaamme lasta ymmärtämänään inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, sekä oikean ja väärän eroa. Opetamme lasta auttamaan muita, sekä ottamaan huomioon pienempiä ja heikompia. Tämä on osa luonnollista arkea, johtuen paljon jo sisarusryhmäperiaatteestamme. Tavoitteenamme on muiden ihmisten sekä erilaisuuden kunnioittaminen. Tärkeä osa arkea onkin oikean/väärän ja hyvän/pahan pohtiminen. Kasvatamme lapsen eettisiä piirteitä mm. opettelemalla anteeksi pyytämistä ja antamista sekä riitojen selvittämistä. Opettelemme myös kiitoksen antamista! Kielellinen orientaatio Kieli on vuorovaikutuksen perusväline. Kielen avulla lapsi oppii ilmaisemaan itseään ja käsittelemään tunteista. Lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yksilöllisen tavan kommunikoida. Alle kolmevuotiaat: Alle 3-vuotiaan kielen kehityksessä tärkeää on aikuisen puheen malli. Lapselle puhutaan paljon, häntä kuunnellaan ja kannustetaan puhuman. Pienelle lapselle nimetään esineitä ja asioita, toistetaan sanoja uudestaan ja uudestaan. Perushoitotilanteet ovat rauhallisia hetkiä puhua lapsen kanssa, esim pukemistilanteissa harjoitellaan pukemisjärjestystä ja nimetään vaatekappaleet yksi kerrallaan. Käytämme toiminnassamme päivittäin kuvakirjoja, kuvia, pieniä satuja, loruja, riimejä ja lauluja, jotka tukevat lasta äidinkielen oppimisessa. 16

17 Yli kolmevuotiaat: Kielen oppiminen on luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä ja mallilla on tärkeä merkitys. Kielen avulla rikastutamme mielikuvitusta. Arvostamme suuresti lasten itse kertomia tarinoita ja kertomuksia, ja niitä kirjataan ylös monenlaisissa tilanteissa. Lapset kertovat itse retkistä, ja kertomukset kirjataan ylös yhdessä luettaviksi. Sadutamme, eli lapset saavat kertoa mielikuvituksensa tuottamia tarinoita, ja aikuinen kirjoittaa ne ylös. Saduttamiseen liittyy usein myös jonkin tarinan osan kuvittaminen. Joskus tarina voidaan saduttaa myös pienestä hahmon kuvasta, taulusta tai vaikka lorusta. Tavoitteenamme on leikinomaisilla keinoilla lapsen kiinnostuksen herättäminen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Sadut, lorut, pelit, arvoitukset, riimittely, leikit, näytelmät ym. luovat perustan lukemis- ja kirjoitusvalmiuksille. Yli 3-vuotiailla on myös ryhmässään esillä aina suuraakkoset, jotta lapsi näkee aakkoset arjessaan ja voi tutkia niitä haluamanaan hetkenä. Päiväkodissamme on laaja valikoima lastenkirjallisuutta. Lainaamme päiväkotiin kirjoja myös kirjastosta teemojen ja vuodenaikojen mukaan. Kirjoja lukiessa avaamme ja selitämme lapsille vieraat tai vaikeat sanat. Tavoitteena on perussanaston ja tietovaraston laajentaminen sekä syventäminen. Pohdimme yhdessä myös esimerkiksi juonta, hyvän ja pahan taistoa tai oikeudenmukaisuutta tarinassa. Lyhyiden kuvakirjojen lisäksi luemme myös pidempään jatkuvia lasten kirjoja, muun muassa levon yhteydessä. Nämä kertomukset aktivoivat lasta muistin käyttöön. Päiväkodin juhlat ovat tärkeitä esiintymisharjoituksia lapsille. Tuolloin lapsia saa harjoitella muille esiintymistä tutussa joukossa. Yöllä taivaalla tapahtuu kaikenlaista. Dinosaurusten luista otettiin kopio, ja ne vietiin museoon. Voiko rukoilla toisen puolesta? Jos se toinen ei vaikka osaa? Niillä enkeleillä oli pitkä valkoinen mekko ja isot valkoiset siivet Lapset pohtivat mikä on presidentti: Siellä puhutaan Yhdysvaltojen presidentti! Presidenttisoittokunta! Marssii pyssyn kanssa. Puhuttelee asioista. Johtaa sitä ryhmää. 17

18 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on päiväkodin ja vanhempien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Toimitaan yhdessä lapsen parhaaksi. Päävastuu kasvatuskumppanuuden rakentamisessa ja ylläpitämisessä on päiväkodin henkilökunnalle. Pyrimme luomaan lämpimän, avoimen ja luotettavan asiakassuhteen perheisiin. Se mahdollistaa molemminpuolisen, turvallisen keskusteluilmapiirin kasvatuskeskusteluihin niin arjen iloissa kuin myös tuen tarpeessa. Perheellä on mahdollisuus tulla tutustumaan päiväkotiin ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Kerromme päiväkodin kasvatus- ja toimintaperiaatteista. Vanhemmat saavat kertoa omasta lapsestaan, hänen erityispiirteistään ja omista toiveistaan. Ennen hoidon aloittamista toivomme, että vanhemmilla olisi mahdollisuus harjoitella lapsen kanssa 1-2-viikkoa. Varsinkin alle 3-vuotiaille äidin tai isän läsnäolo uudessa ympäristössä tuo turvallisuutta. Myös vanhemmat tutustuvat päiväkodin arkeen, omahoitajaan ja muihin aikuisiin. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan vanhempien kanssa keskustellen. Näin turvataan lapselle parhaat edellytykset kasvaa ja oppia yksilöllisesti omassa tahdissaan. Suunnitelma tehdään yksilöllisesti lapsen persoona ja kehitysvaihe huomioiden. Suunnitelman avulla vahvistetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja vuorovaikutustaitoja. Kasvatuskeskusteluissa kysellään vanhempien ja lapsen mielipiteitä erilaisten kyselyjen avulla ja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään perheiden antamien palautteiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelma tehdään syksyllä. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan kevätkaudella. Varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana lapsen henkilökohtaiselle esiopetussuunnitelmalle. Perheen tulee saada osallistua oman lapsen kodin ulkopuoliseen varhaiskasvatukseen sekä sen suunnitteluun ja arviointiin. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää myös vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja. YHTEISTYÖMUOTOJA - päivittäiset tapaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa - kasvatuskeskustelut - keskustelut puhelimessa tai sähköpostilla - tyytyväisyyskyselyt vuosittain - palautelaatikko eteisessä - vanhempainillat - perheillat: askartelu-, laulu-, peli-, grilli-ym. yhteiset tapahtumat - tempaukset esim. liikuntatapahtumat - juhlat 18

19 - talkoot - retket - kannatusyhdistyksen johtokuntatoiminta Muistatko sä kun meidän äiti sai ihanan vauvan? Minut! Mun isi on kyllä niin vahva että se osaa korjata leluja! 19

20 4 ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Henkilöstömme osallistuu monenlaisiin koulutuksiin, jotka lisäävät valmiuksiamme vastata erityisen tuen tarpeisiin päiväkodissamme. Näitä koulutuksia järjestävät mm. Espoon kaupunki, ADHD keskus ja Espoon kaupungin erityiskoulut. Meillä on myös mahdollisuus vierailla varhaiskasvatusmessuilla ja muissa valtakunnallisissa tapahtumissa, joissa ohjelmaan kuuluu luentoja ajankohtaisista asioista. Kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola sekä ryhmän henkilökunta seuraavat ja havainnoivat lapsia. Havainnoimme lapsen kehitystä monin tavoin. Lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma joka syksy. Lisäksi neuvolan kanssa yhteistyössä arvioidaan lapsen kehitystä tarvittaessa havainnointilomakkeilla. Neljävuotiaille tehdään perheen, neuvolan ja päiväkodin yhteistyöllä HYVE arviointi, jossa tarkastellaan kattavasti lapsen kokonaiskehitystä. Huolen herättyä otetaan yhteyttä asiantuntijoihin kuten esimerkiksi psykologiin tai toimintaterapeuttiin. Nämä asiantuntijat tutkivat lapsen ja laativat hänestä yhteenvetonsa. Koolle kutsutaan kuntoutustyöryhmä, jos lapselle koetaan tarvittavan tukea arjessa. Kuntoutustyöryhmään kutsutaan perhe, lasta tutkineet asiantuntijat, päiväkodin henkilöstöä sekä muita lapsen kehityksen kannalta tärkeitä henkilöitä. Tämä ryhmä pohtii lapsen tilannetta ja tekee yhdessä suosituksen lapsen tukemiseksi. Mahdollisia tukitoimia ovat esimerkiksi päiväkodin ulkopuoliset tukitoimet kuten puhe- tai toimintaterapia. Kuntoutustyöryhmän suositusten perusteella kaupungin virkamiehistä koostuva erityisentuentyöryhmä päättää lapselle häntä tukevan tukimuodon. Erityistä tukea tarvitsevat lapset otetaan huomioon päiväkodin arjessa. Tiloja jaetaan väliovilla, jotta jokaiselle saadaan mahdollisuus keskittyä. Pysyvä ja tuttu päivärytmi tuo turvallisuuden tunnetta kaikille. Paperit, kynät, sakset jne ovat aina lapsen saatavilla, joten esim. hienomotorisia taitoja voidaan harjoitella päivittäin. Toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon lasten tarpeet ja haasteet. Työskentelemme paljon pienryhmissä ja pyrimme järjestämään kullekin lapsiryhmälle sillä hetkellä soveltuvaa ja lapsen kehitystä tukevaa toimintaa. Tieto lapsen erityisen tuen tarpeesta auttaa meitä hahmottamaan, mitä voimme kultakin lapselta vaatia arjessa. Kehitämme jatkuvasti henkilökunnan osaamista. Koulutuksien lisäksi saamme vertaistukea toisiltamme. Myös kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa on erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla todella tärkeää. Jos lapsen arjessa on haasteita, käydään keskusteluja lapsen tukemisesta yhdessä useasti. Pyrimme avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on lapsen paras tuki. 20

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09 803 0150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot