Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2"

Transkriptio

1

2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

3 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä kädessäsi on viiden ammattikorkeakoulun yhteinen julkaisuluettelo, joka valottaa monipuolisesti ammatillisen korkeakoulutuksen tietotaitoa. Julkaisijoina ammattikorkeakouluilla on mielenkiintoinen rooli koulutuksen, tutkimuksen sekä työja elinkeinoelämän välisessä risteyksessä. Julkaisumme ovat käytännönläheisiä. Haluamme viedä käytäntöön tuloksia, jotka ovat syntyneet monialaisessa kehittämistyössä. Haluamme välittää hyödyllistä osaamista, joka palvelee niin koulutusta kuin työelämää. Julkaisemalla myös uudistamme korkeakoulutusta. Jatkuvassa muutoksessa ja aktiivisessa kehittämisvaiheessa oleva koulutusmuoto tarvitsee uusinta tietoa opetuksen ja toiminnan tueksi. Ammatilliselle korkeakoulutukselle on olemassa selkeä tehtävä ja paikka Suomessa. Omilla, monipuolisilla julkaisuillamme paitsi kerromme tehtävästämme, myös vahvistamme sitä. Toivomme, että löydät luettelosta julkaisuja, jotka sopivat tämänhetkisiin tiedon ja osaamisen tarpeisiisi.

4

5 J Stadian matkassa osaamiseen Julkaisutoiminta liittyy ammattikorkeakoulun perustehtävään. Kirjoittamalla ja julkaisemalla kehitämme omaa työtämme ja osaamistamme, teemme sitä näkyväksi. Julkaisutoiminnalla haluamme myös vastata uudistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Julkaisut välittävät tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia, joilla on sovellettavuutta ja käyttöä sekä työelämässä että koulutuksessa. Samalla julkaisut välittävät kuvaa ammattikorkeakoulun monialaisesta asiantuntijuudesta, jonka tarjoamme käyttöönne. Stadiassa tietoa tuotetaan ja välitetään kiinteässä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös yhä useampi julkaisu syntyy työelämän tai koulutuksen tarpeista ja toteutetaan yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Näin tuotettu tieto myös kohdentuu suoraan eri alojen ammattilaisille. Julkaisemalla keskustelemme, toimimme ja vaikutamme luomme kontaktipintaa ammattikorkeakoulun ja sen ympäristön välille. Samalla vahvistamme ammattikorkeakoulun omaa kirjoittamisen traditiota, jossa tieto syntyy lähellä sen soveltajaa ja on helposti muunnettavissa osaamiseksi jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Osaamiseksi jalostunut tieto ei vanhene koskaan. Innostavia lukuhetkiä! Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Julkaisutoiminta Käyntiosoite: Bulevardi 31, HELSINKI Postiosoite: PL 4010, Helsingin kaupunki puh. (09) sähköposti: Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (09) faksilla (09) kirjeellä Yliopistopaino Kustannus, PL 4, Helsingin Yliopisto Stadian julkaisuja myy Yliopistopaino Kustannus Yliopistopainon kirjamyyntinäyttely, Vuorikatu 3 A, Helsinki. Opetus ja opetuksen kehittäminen... 6 Tutkimus- ja kehitystyö... 6 Kasvatus, kielet ja kulttuuri... 7 Tekniikka ja liikenne... 8 Sosiaali- ja terveysala... 9 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 5

6 Opetus ja opetuksen kehittäminen Marjatta Huhta, Esko Johnson, Ulla Lax & Sari Hantula (toim.) Työelämän kieli- ja viestintätaito Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta Tutkimus- ja kehitystyö Riitta Konkola Yhdessä kehittäen Koulutuksen ja työelämän yhteistyön haasteita Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Mitä on hyvä kieli- ja viestintätaito ammatissa? Julkaisun lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys, kielten opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käsikirja. Julkaisussa kuvataan, miten viitekehystä voidaan tulkita ammatillisessa kieltenopetuksessa. Kieltenopettajien laatimat käytännönläheiset viitekehyssovellukset tarjoavat perustiedot erityisalojen kielenkäyttötarpeista, -tilanteista ja sosiokulttuurisista ympäristöistä eri koulutusaloilta. ISBN s. 28 e Julkaisussa paneudutaan ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus- ja kehitystyön haasteisiin oppimisen siirtovaikutuksen näkökulmasta. Tarkemmin kuvataan ekspansiiviseen oppimiseen perustuva kehittävä siirtovaikutus. Siinä on kyse koulun ja työelämän yhteistoiminnasta, jossa tuotetaan ratkaisuja työelämän kehittämistarpeisiin. Esimerkit nousevat toimintaterapian koulutusohjelmasta, mutta ovat sovellettavissa myös muihin koulutuksiin. ISBN s. 18 e 6

7 Kasvatus, kielet ja kulttuuri Timo von Creutlein Forza Säveltapailua ja musiikin teoriaa Nina Hyvönen Kirjaston hoitamisesta kohti osaajien yhteistyötä Timo von Creutlein Punctus contra punctum Kirja sisältää säveltapailun ja musiikin teorian harjoituksia, jotka soveltuvat peruskurssien jälkeiseen opiskeluun. Sitä voidaan käyttää joko musiikin teorian harjoituskirjana tai säveltapailun oppikirjana. Molempia aineita voidaan kirjan avulla opiskella myös yhdessä. Forzassa on laaja kokoelma länsimaista taidemusiikkia ja teoreettisia peruskäsitteitä. Opettajan valinnaksi jää mahdollisen lähestymistavan, metodin, soveltaminen musiikkiesimerkkeihin. ISBN / 2. painos s. 22 e Kirja sisältää pähkinänkuoressa 1500-luvun polyfonisen musiikin sävellysohjeita. Kaksiäänisen kirjoittamisen ohella kirja ohjaa renessanssin vokaalipolyfonian keskeisiin sävellysmuotoihin, kuten kaanoniin eri muodoissaan ja motettiin. Työskentely tapahtuu intervallien avulla, joten työkirjan pohjatietoina ei ole tarpeen hallita harmoniaopin perusteita. Kirja on suunnattu musiikin alan opiskelijoille ja kaikille vakavasti sävellyksestä kiinnostuneille. Julkaisussa valotetaan kirjastoissa ja tietopalveluissa tehtävää työtä ja niiden toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan nykyaikaisten organisaatioiden tietoprosesseja sekä kirjaston ja muiden toimijoiden roolia näissä prosesseissa. (Verkkojulkaisu, PDFdokumentti). Vapaasti luettavissa: ISBN s. Siri Kolu, Katri Mehto, Merja Pennanen, Jani Tihinen & Raisa Vesanen Käyttöliittymä elämään Ikkunoita draaman ja teknologian kohtaamiseen Julkaisu perustuu Stadian esittävän taiteen, Helsinki Institute for Information Technologyn ja Teknillisen korkeakoulun yhteisseminaariin, jossa sovellettiin draaman työtapoja teknologian kehittämisalueille. Kahden eri alan yhteisellä tutkimusmatkalla pohdittiin kokemuksellisuutta tiedon muotona ja käytettiin draamaa tutkimuksellisena työkaluna. Julkaisuun on koottu seminaarin toiminnalliset osiot ja aihealueet käytännönläheisine esimerkkeineen. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN s. 25 e ISBN / 2. painos s. 22 e 7

8 Tekniikka ja liikenne Pekka Korvenoja TV-kameratyön perusteet Ansa Harju (toim.) Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttöönotossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Kirja on käsikirjatyyppinen perusteos, joka käsittelee televisio-ohjelman tekoa monikameratyön näkökulmasta. Se on suunnattu oppikirjaksi ammattikorkeakoulujen viestintäalalle mutta soveltuu luettavaksi kaikille televisiotuotannosta kiinnostuneille samoin kuin kamera- ja videokuvauksen perustietoja työssään tarvitseville sekä kotikuvauksen harrastajille. Kirjan lähtökohta on käytännön työssä, joten siinä vain sivutaan alan tieteellistä tutkimusta. ISBN korjattu painos s. 32 e Marjo-Riitta Ventola & Micke Renlund (toim.) Draamaa ja teatteria yhteisöissä Kirja valottaa yhteisöissä tehtävän draama- ja teatterityön perusteita. Teatteritaiteen lisäksi näkökulma avautuu kasvatukseen, hyvinvointityöhön ja alueelliseen kehittämiseen. Tavoitteena on hahmottaa teatterin kentälle uudenlaista viitekehystä, joka muuttaa taiteilijan ammatillista kuvaa. Kirja jakaantuu kolmeen osaan: yhteisötaiteen historiaan ja taustaan, esimerkkeihin draama- ja teatterityön sovellutuksista sekä tunne-elämyksiin taiteessa. Projektit ovat yleisiä yrityksissä. Mistä tiedetään, milloin ne ovat tehokkaita? Tässä julkaisussa aiheeseen perehdyttiin käytännön esimerkkien kautta. Tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien menettelytapoja selvitettiin yhdessä kuuden yrityksen kanssa: BearingPoint, IBM, Metso Paper, Sanoma Magazines, SAP Finland ja Siemens Business Services. Julkaisussa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat projektin ohjauksessa. ISBN s. 18 e Ansa Harju (toim.) Tietohallinnon kustannus- ja hyötyanalyysi Kirjassa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat tietohallintoon liittyvissä valinnoissa. Tietohallinnon päätöksenteossa yksi ratkaisevista kysymyksistä on, tehdäänkö ratkaisu operatiivista vai strategista tarkoitusta varten. Julkaisussa esitetään keinoja, joilla erilaisten päätöksentekotilanteiden kokonaisuutta voidaan tarkastella analyyttisesti ja ajankohtaisia esimerkkejä tietohallinnon ratkaisuja tehneistä yrityksistä. 8 ISBN s. 25 e ISBN s. 18 e

9 Sosiaali- ja terveysala Ari Koskinen, Juha Kotamies, Jarmo Mäkilaakso & Pasi Perhoniemi MIG-juotto auton korikorjauksessa Eija Grönroos (toim.) Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla Julkaisussa esitellään Stadian tutkimusprojekti, jossa selvitettiin MIG-juoton soveltuvuutta autojen kolarikorjaukseen. Liittämismenetelmää verrattiin MIG/ MAG-hitsaukseen sekä vastushitsaukseen. Tutkimuksen käytännön testit toteutettiin sekä erilaisille teräksisille ohutlevyille että esimerkkiajoneuvoille. Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka opintojensa tai työtehtäviensä puolesta ovat kiinnostuneita uusimmasta kori- ja liittämistekniikasta. ISBN X s. 22 e Julkaisussa kuvataan sitä, kuinka hanketoiminta voidaan liittää osaksi oppimista. Raportti tarjoaa myös ajankohtaista tietoa röntgenosastojen henkilöstön hyvinvointitekijöistä ja palveluiden laadusta ja niiden välisestä yhteydestä. Kirja soveltuu luettavaksi niin terveydenhuollon organisaatioiden johtajille, sidosryhmille kuin työntekijöillekin. Sitä voidaan käyttää myös oppimateriaalina opiskeltaessa kuvantamisyksiköihin liittyviä aiheita. ISBN s. 18 e Arja Häggman-Laitila Perhepalvelut työntekijöiden ja perheiden arvioimana Lapsiperheet tarvitset yhä enemmän tukea. Julkaisussa kuvataan perhepalveluiden kehittämisen haasteita lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Julkaisu perustuu Stadian sekä Askolan ja Pornaisten kuntien yhteiseen Perhepalvelu-hankkeeseen, jossa kehitettiin lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tukimuotoja sosiaali- ja terveysministeriön neuvolatyön suosituksia vastaaviksi. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN X s. 18 e 9

10 Riitta Mykkänen-Hänninen Vapaaehtoistyön rajapinnoilla Asta Rautiainen (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat auttamismuotoja, joita käytetään laajasti järjestöissä, yhteisöissä ja kirkon piirissä. Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn välisiä suhteita ja rapapintoja sekä yhteiskunnan, järjestöjen että yksilön kannalta. Julkaisu on suunnattu oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Lisäksi se soveltuu työvälineeksi vapaaehtoistyön organisointiin ja kehittämiseen. ISBN s. 20 e Kaarina Isoherranen, Leena Koponen & Leena Rekola Ratkaisuja etsien yhdessä oppien Esimerkki koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä Julkaisussa kerrotaan Stadian sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisprojektista, jonka tavoitteena oli päivystysalueen hoitotyön kehittäminen. Yhteistyön tuloksena syntyi hoitotyön ja koulutuksen jatkuvan kehittämisen malli. Samalla kuvataan yksi tapa toteuttaa toimintatutkimusta työelämän kehittämisessä. Julkaisussa pohditaan myös sitä, mitä erilaisten organisaatioiden yhteistyön onnistuminen edellyttää. Julkaisu käsittelee sosiaalialan työn kehittämistä. Se on kuvaus monikulttuurisessa peruskoulussa kehitetyistä ja sinne juurrutetuista uusista toimintamalleista, joilla tuetaan lasten ja nuorten kasvua sekä oppimista. Kirjan viitekehyksenä on sosiaalipedagogiikka, jossa yhdistyy pedagoginen ja sosiaalinen lähestymistapa sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, lievittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. ISBN s. 25 e 10 ISBN s. 18 e

11 A HAMK vie eteenpäin opetusta ja työelämää Ammattikorkeakoulujen päätehtävät ovat opetus ja soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta. T&K-toimintaa rakentaa omalta osaltaan vahva hanketoiminta. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelemisen lisäksi T&K- ja hanketoiminnassamme on selkeä painotus opetuksen kehittämiseen. Sekä valtakunnallisten että paikallisten hankkeiden myötä syntyy osaamista, jonka pystymme välittämään eteenpäin julkaisujen muodossa. Painavia esimerkkejä näistä ovat tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä kielten hankkeissa syntyneet tietotuotteet. Myös HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdään uraauurtavaa kehittämistyötä, ja opettajakorkeakoulun julkaisuista useat sivuavatkin sekä ammatillisen opetuksen ja opinto-ohjauksen että työelämän kehittämisen teemoja. Nämä pohjavirrat profiloivat HAMKin julkaisutoimintaa. Emme kilpaile kaupallisten kustantajien kanssa, vaan pyrimme rakentavaan yhteistyöhön. Julkaisujemme avulla haluamme palvella Sinua osaamisella, jota olemme määrätietoisesti kehittäneet. HAMK Julkaisut PL 230 (Visamäentie 35 A) HÄMEENLINNA Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (03) 6461/julkaisutilaukset faksilla (03) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Tekniikka ja liikenne Sosiaali- ja terveysala Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 11

12 Opetus ja opetuksen kehittäminen Birgitta Varjonen & Reima Kallinen (toim.) Työkaluja ohjaukseen Oped-Exon loppuraportti Reima Kallinen, Heidi Kerbs & Jari Nurmi Laadukas vertaisohjaus Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Auli Pekkala & Birgitta Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji Oped-toimintana tunnetun ammattikorkeakoulujen yhteisen opintojen edistämis- ja tukemistoiminnan päättyessä ohjauksen ammattilaisten kehittämät käytänteet ja työkalut koottiin tähän kirjasta ja cdromista koostuvaan loppuraporttiin. Monipuolinen sisältö, hyödynnettävissä ohjauksen arjessa. ISBN s. + cd-rom 25 e Julkaisussa esitellään Oped-Exo -hankkeen aikana tarvelähtöisesti suunniteltua ja toteutettua opettajatuutorikoulutusta. Artikkeleissa tarkastellaan opettajatuutorin työn keskeisiä osa-alueita ja haasteita. Julkaisun sisältö on hyödynnettävissä mainiosti esimerkiksi koulutusmateriaalina opettajatuutoreiden koulutuksessa. Jaakko Helander (toim.) Reunamerkintöjä ohjaukseen I Oped-Exo-hankkeessa syntynyt julkaisu sisältää kattavan kartoituksen vertaistuutoroinnista Suomen ammattikorkeakouluissa, ja se esittelee callidus- eli vertaistuutoroinnin ajatuksia ja mahdollisuuksia sekä laadukkaan vertaisohjauksen kriteeristön. Vertaisohjauksen toteutuksen malleja tuodaan esiin käytännön case-esimerkkien kautta. ISBN s. + kaksi julistetta 20 e Ohjauksen ammattilaiset - tutkijat, praktikot ja opiskelijat - määrittävät ohjausta omasta elämismaailmastaan käsin. Ristiriitoja ei ole vältetty, ei myöskään kriittisiä näkökulmia. Teoksen pääteemat ovat opinto-ohjaus eri koulutusasteilla, ohjausteoriat ja metodiikka sekä osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Osa II ilmestyy vuonna ISBN s. 25 e ISBN s. 25 e 12

13 Jaakko Helander (toim.) Ohjaus aallon harjalla Inspiraatioita ja innovaatioita ammatillisen opinto-ohjauksen kenttään Jukka Kemppi & Jaakko Helander (toim.) Jos meijät on istutettu tänne jotaki tarkotusta varte - puheenvuoroja hämeenlinnalaisten nuorten osallisuudesta ja hyvästä Ammatillisen koulutuksen roolin vahvistuminen paikallisena, alueellisena ja yhteiskunnallisena toimijana on yksi opinto-ohjauksen kehityshaasteista. Artikkeleissa ammatillisen koulutuksen ja opinto-ohjauksen ammattilaiset tarkastelevat aihetta monipuolisesti. ISBN s. 25 e Liisa Lassila Se opettajatuutori on siellä niin kun henkisesti olemassa Sosionomiopiskelijoiden näkemyksiä opiskelun keskivaiheen ohjauksesta Ohjaus on ammattikorkeakouluissa pedagogiikan keskeinen osa-alue. Ohjaus ehkäisee opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä sekä edistää opiskelijoiden ammatillista osaamista jo opiskeluaikana. Teoksessa paneudutaan opintojen keskivaiheen ohjaukseen. Seppo Helakorpi Koulutuksen kehittävä arviointi Työkaluja osaamisen johtamiseen Osallisuushanke Nousun myötä syntyneen julkaisun teemat ovat konkreettinen lähitutortyö, yhteiskunnallinen näkökulma nuoren osallisuudesta ja hyvästä, koulutuksellinen osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teos on suunnattu nuorten aikuisten kanssa toimiville sosiaalityön, työllisyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin ammattilaisille. ISBN s. 20 e Tämä mittaristo ja sen tausta-aineisto antavat välineitä mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen, oppilaitosten opetussuunnitelmatyön perustan pohdintaan ja henkilökohtaisen osaamisen analyysiin. Saatavilla edelleen myös kirjoittajan edelliset teokset: "Työn taidot" ja "Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta". Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN X s. 20 e ISBN s. + cd-rom 28 e 13

14 Jarmo Levonen (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Työelämäläheistä asiantuntemusta kehittämässä Leena Vainio (toim.) Verkko-opetus menetelmänä ammatillisessa koulutuksessa Caseja HAMKista Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin vuonna 2005 osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Julkaisu avaa keskustelua työelämäläheisen ylemmän korkeakoulututkinnon kehittämisestä asiantuntijaverkostoissa ja yhteistyössä elinkeinoja työelämän kanssa. Muista myös tutkinnon kehittämistä kuvaava aiempi julkaisu: Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - tulokset ja tulevaisuus. ISBN e Kaisa Kujala, Kaisa Huunonen, Jorma Saarinen, Leena Vainio & Timo Väliharju Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot Miten koulutuksen ja yritysmaailman tulisi vastata tulevaisuuden haasteisiin oppimisteknologian käytössä ja työskentelymenetelmien valinnassa? Julkaisussa kartoitetaan oppimisteknologian käytön tämänhetkistä tilaa Suomessa ja esitellään suomalaisten asiantuntijoiden käsityksiä oppimisteknologian tulevaisuuden visioista ja trendeistä. Hanne Koli & Pasi Silander Verkko-oppiminen Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus Kirjassa kuvataan Hämeen ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä verkko-opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kirjasta löytyy kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan strategian toteutuksesta, sisältöjen tuottamisesta sekä vuorovaikutuksesta verkkoympäristöissä ja tiedonhallinnassa. ISBN s. 25 e Kirjassa käsitellään oppimisprosessin suunnittelua ja ohjausta verkko-oppimisympäristöissä, ja se sisältää konkreettisia työkaluja ja apua verkko-oppimisen ohjaukseen opettajalle ja kouluttajalle. Keskeisenä ajatuksena on oppimisprosessiperustainen opetus. Kirja on saatavana myös englanninkielisenä. 14 ISBN s. 20 e ISBN s. 25 e

15 Pekka Ruohotie & Juhani Honka Ammatillinen huippuosaaminen Kompetenssitutkimusten avaama näkökulma huippuosaamiseen, sen kehittämiseen ja johtamiseen Riitta Metsänen Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin Tutkimus- ja kehitystyö Eija Honkanen Opinto-ohjaus ja erityisopetus Mitä on ammatillinen huippuosaaminen, miten ammatin oppiminen tapahtuu, mitä ovat avainkompetenssit ja mitä on ammatillisen huippuosaamisen johtaminen? Kirja soveltuu oppikirjaksi esim. henkilöstön ja osaamisen kehittämistä opiskeleville. Saatavilla myös muita Skills-sarjan julkaisuja sekä painettuina että PDF-versioina. ISBN s. 15 e Eija Honkasen väitöstutkimus kuvaa, miten opetussuunnitelman mukainen opinto-ohjaus toteutuu ammatillisen perustutkinnon erityisopetuksessa koulutuksen järjestäjän tasolla: miten siihen liittyvät suunnitelmat esitetään asiakirjoissa, miten opinto-ohjaus toteutuu sekä miten opinto-ohjaajat ja erityisopettajat haluaisivat sitä kehittää. Kasvatus, kielet ja kulttuuri Riitta Metsäsen väitöstutkimus tarjoaa tarkkaa tietoa sopeutumisesta uuteen kulttuuriin. Tulokset eivät tue aikaisemmissa tutkimuksissa saatua käsitystä yhdestä tietynlaista ihannetyypistä, joka pärjää ulkomaisissa työsuhteissa, vaan Metsänen löysi kolme erilaista sopeutujatyyppiä, joiden persoonallisuuspiirteet eroavat toisistaan. ISBN s. 30 e Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaito ja sen arviointikäytänteet Kielitaidon arvioinnin yhdenmukaistaminen ammattikorkeakouluissa (AMKKIA) -hankkeen loppuraportti herättää pohtimaan opiskelijoiden valmiuksia kieliopintoihin korkeakouluissa ja opetuksen resursseja. Kysy lisää muista AMKKIA- ja kieltenopetustuotteista: esim. AMKKIA-koetehtäväpankit englannin sekä ruotsin ja suomen kielten opettajille. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN s. 30 e ISBN s. 28 e 15

16 Tekniikka ja liikenne Irma Boncamper Tekstiilioppi Kuituraaka-aineet Juhani Keskitalo (toim.) Insinööriopinnot lähelle työelämää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Uudistettu painos päivitetyin tiedoin suositusta Tekstiiliopista! Oppikirjassa käsitellään laajasti tekstiilikuituja, niiden historiaa, tuotantoprosesseja, ominaisuuksia ja tunnistamismenetelmiä. Oppikirja sisältää myös tekstiilikuitujen käytössä olevat kauppanimitykset ja luokitukset. ISBN korj. painos s. 42 e Taru Pätäri-Rannila, Pasi Varjus, Arja Rinneaho ja Timo Sinivuori Draamakasvatuksen käsikirja koululaisten iltapäivätoimintaan Käsikirja innostaa iltapäiväkerho-ohjaajia draamallisten menetelmien käyttöön. Kirjassa on valmiita draamaprosesseja, joiden aiheet on valittu opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista. Työtavat ovat sovellettavissa myös muuhun draamaopetukseen. Sosiaali- ja terveysala Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen uusin julkaisu esittelee hankkeen tuloksia, johtopäätöksiä, tilastotietoa ja toteutusesimerkkejä. Edelleen saatavilla on myös hankkeen kolme aiempaa julkaisua. Kirjat muodostavat kokonaisuutena oivan insinööriopintojen kehittämisen tietopankin. ISBN s. 25 e Tuomas Ala-Opas & Marja Sirkkola (toim.) Sosiokulttuurinen multisensorinen työ - kokemuksia vammaistyöstä Multisensoriset eli joko rentouttavat tai aktivoivat ympäristöt tarjoavat myös vaikeimmin vammaisille erinomaisen mahdollisuuden osallistamiseen sekä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän julkaisuun on koottu sosionomi (AMK) -opiskelijoiden opinnäytetöistä vammaistyötä käsitteleviä teoreettisia ja käytännön pohdintoja. ISBN s. 18 e ISBN s. 25 e 16

17 S Kiinnostavia näkökulmia SAMKista Satakunnan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu. Monialaisuuden ja monipuolisuuden haluamme näkyvän myös julkaisuissamme mielenkiintoisesti ja ajankohtaisesti. Julkaisemme tutkimuksia, projektiraportteja, oppimateriaaleja ja jatkossa entistä enemmän myös sellaisia julkaisuja, jotka eivät välttämättä taivu luokitteluihin. Painopistealueita ovat muun muassa hyvinvointi ja yrittäjyys. Olennainen osa ovat myös ammattikorkeakoulun oman toiminnan kehittämiseen liittyvät julkaisut. Haasteena on tehdä kiinnostavia ja ehkä yllättäviäkin julkaisuja tuoda esiin monipuolista satakuntalaista osaamista osaksi kiinnostavaa kansallista keskustelua. Uusimmat julkaisut saat aina julkaisukaupastamme. Sieltä löydät myös pelkästään pdf-muodossa julkaistut raportit. Tervetuloa sivuillemme samk.fi/julkaisut! Satakunnan ammattikorkeakoulu Julkaisut Tiedepuisto PORI Tilaa julkaisut osoitteesta puhelimitse (02) Lisätiedot julkaisusarjan päätoimittaja (02) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Yhteiskunta, liiketalous ja hallinto Sosiaali- ja terveysala Satakunnan ammattikorkeakoulu 17

18 Opetus ja opetuksen kehittäminen Heli Mattila & Kirsti Jasu-Kuusisto Oppimistehtävä verkko-opetuksessa Anne Sankari Suuri opiskelijakysely 2006 Satakunnan ammattikorkeakoulu Verkko-opetuksen ydin on verkkotehtävä, joka ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa etsimään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Julkaisu opastaa verkko-opettajaa verkkotehtävien laatimisessa. Se sisältää tiiviit ohjeet eri aloille soveltuvien verkkotehtävien laatimiseen. Mukana on käytännön verkko-opetuksessa testattuja esimerkkitehtäviä. ISBN e Salla Salén-Haapala Opiskelijavalinnan toimivuus Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuminen ja valikoituminen Julkaisussa tarkastellaan Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeiden toimivuutta ja sosiaalista validiutta hakijan näkökulmasta. Millaisia nuoria sosiaali- ja terveysalalle hakeutuu ja keitä opiskelijoiksi valikoituu? Alalle hakeutumisen ja strategioiden kautta pyritään ennustamaan opintoihin sitoutumista. Julkaisu selvittää opiskelijoiden näkemyksiä opiskeluun liittyvistä asioista, erityisesti opetuksen ja ohjauksen laadusta. Opiskelijat antavat palautetta myös tiedonkulusta, laitteista ja välineistä sekä henkilökunnan ja opiskelijan välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen lähtökohtana olivat opintojen edistyminen, viivästyminen ja keskeytyminen. ISSN s. 20 e Päivi Jaatinen & Sanna Lähde Kolme näkökulmaa, kolme todellisuutta Haastattelututkimus opintojen etenemistä edistävistä ja haittaavista tekijöistä Mitkä tekijät tukevat opintojen etenemistä? Mitkä hankaloittavat sitä ja johtavat kärjistyessään keskeyttämiseen? Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin SAMKin opetuksesta vastaavia johtajia sekä opinnoissaan hitaasti ja nopeasti edenneitä opiskelijoita. 18 ISSN s. 10 e ISBN s. 15 e

19 Päivi Jaatinen Miltä SAMKin opinnäytetyöt näyttävät toisin silmin? Satakunnan ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opinnäytetöiden arvioinnista tehty tutkimus Anne Sankari (toim.) SAMKin jatkotutkintokokeilu Tutkimuksessa tuotettiin tietoa SAMKin opinnäytetöiden luonteesta ja opinnäytetöiden arvioinnin laadusta eri toimialoilla ja eri toimialojen näkökulmasta. Toimialaedustajat arvioivat muita kuin oman alansa töitä. Alkuperäisen arvioinnin ja projektissa annetun arvosanan yhteys jäi melko heikoksi, erityisesti tämä koski kiitettäviä töitä. ISBN s. 15 e Päivi Jaatinen Mitä teille kuului vuonna 2004? Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuosina valmistuneille ja heidän työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus Seurantatutkimuksessa selvitetään SAMKista valmistuneiden opiskelu- ja työhistoriaa, urakehitystä, tyytyväisyyttä koulutusala- ja koulutusväylävalintaan ja muuttovirtoja. Työelämän osaamistarpeita ja niiden kehityssuuntia sekä valmistuneiden taitoja tarkastellaan sekä valmistuneiden että heidän työnantajiensa näkökulmasta. Kirja on arvio jatkokoulutusohjelmien kokeilusta, tarkastelussa hyvinvointiteknologia, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito sekä pk-sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen. Opettajat käsittelevät opintojen tuottamaa osaamista, yhteistyötä, toimintatapoja ja vinkkejä jatkoon. Opiskelijat tuovat mukaan oman näkökulmansa. ISSN s. 10 e Päivi Jaatinen Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaito harhaa vai hallintaa? Kielten opetuksen kehittämisprojektin seurantatutkimuksen 3. osaraportti aiheena syksyn 2005 lähtötasotestit. SAMKissa käynnistettiin vuonna 2003 kielten opetuksen kehittämisprojekti. Seurantatutkimuksessa selvitetään opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden osaamisen lähtötilanne, lähtötilanteen ennustearvo kieliopinnoissa selviämisessä ja valmentavien opintojaksojen vaikuttavuus. Osaraportti keskittyy ruotsin ja englannin kielen osaamistasoon. Satakunnan ammattikorkeakoulu ISBN s. 15 e ISSN s. 5 e 19

20 Mirja Rissanen "Kokemus on kova sana" Ikääntyneiden opettajien kokemuksia opettajuudesta ammattikorkeakoulussa Kari Juntunen, Airi Meriläinen & Mika Määttä Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan kehitys ja haasteet Seurantatutkimus Satakunnan ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehitystyö Opettajuuden muuttuminen näkyy uusina toimintaajatuksina ja ammattitaitovaatimuksina sekä kollegiaalisen yhteistyön lisääntymisenä. Ikääntyneet opettajat arvostivat kokemustaan ja osaamistaan. Tutkimus herätti kuitenkin kysymyksiä: kuinka paljon uudet tuulet näkyvät opetuksen arjessa? ISBN s. 12 e Simo Saurio & Veli-Pekka Heikkinen Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan ja koulutuksen välinen vuorovaikutus: case-analyysi Innovaatioprosessin varmistaminen ja nopeuttaminen ovat liiketoiminnan tärkeimpiä menestystekijöitä. Miten ammattikorkeakoulun t&k-toiminta tulisi nivoa osaksi asiakasorganisaation kehitystä? Tarjotaanko kaikille kaikkea? Kehitetäänkö kapeampia osaamiskärkiä? Tutkimuksessa perehdytään kuuden ammattikorkeakoulun lähes 30 t&k-hankkeeseen. Tutkimuksessa selvitettiin ammattikorkeakoulujen näkemyksiä tutkimus- ja kehitystoimintansa nyky- ja tavoitetilasta. Kehittämisen kannalta tärkeimmät t&ktoiminnan osa-alueet ovat johtajuus t&k-toiminnassa, t&k-toiminnan yhteiskunnalliset tulokset, toiminnalliset periaatteet ja strateginen suunnittelu sekä henkilöstön kehittäminen. ISSN s. 10 e Simo Saurio Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä Paras menestys yritystoiminnassa saavutetaan ympäristössä, jossa korkeakoulutus ja yritystoiminta ovat lähellä toisiaan. Alueelliseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaaditaan innovatiivinen infrastruktuuri, jossa koulutus, tutkimus ja kehitys sekä yritykset voivat olla kiinteässä yhteydessä. 20 ISBN s. 15 e ISBN s. 20 e

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Merja Saarela, Kari Nuutinen lisäksi asiantuntijoina: Kainulainen Maija, Keskuspuiston ammattiopisto; Invalidisäätiö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 JULKAISUN TUOTTAMINEN Mitä Miksi - Kenelle Miten Valinnat Rajaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 MITÄ Julkaisun teema, sisältö:

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17

I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17 Sisältö Tämä kirja... 11 Alkutehtävä... 13 I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? Hannu L. T. Heikkinen ja Päivi Tynjälä 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17 Mitä ja miten työssä opitaan?... 17 Oppimisen

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot