Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2"

Transkriptio

1

2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

3 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä kädessäsi on viiden ammattikorkeakoulun yhteinen julkaisuluettelo, joka valottaa monipuolisesti ammatillisen korkeakoulutuksen tietotaitoa. Julkaisijoina ammattikorkeakouluilla on mielenkiintoinen rooli koulutuksen, tutkimuksen sekä työja elinkeinoelämän välisessä risteyksessä. Julkaisumme ovat käytännönläheisiä. Haluamme viedä käytäntöön tuloksia, jotka ovat syntyneet monialaisessa kehittämistyössä. Haluamme välittää hyödyllistä osaamista, joka palvelee niin koulutusta kuin työelämää. Julkaisemalla myös uudistamme korkeakoulutusta. Jatkuvassa muutoksessa ja aktiivisessa kehittämisvaiheessa oleva koulutusmuoto tarvitsee uusinta tietoa opetuksen ja toiminnan tueksi. Ammatilliselle korkeakoulutukselle on olemassa selkeä tehtävä ja paikka Suomessa. Omilla, monipuolisilla julkaisuillamme paitsi kerromme tehtävästämme, myös vahvistamme sitä. Toivomme, että löydät luettelosta julkaisuja, jotka sopivat tämänhetkisiin tiedon ja osaamisen tarpeisiisi.

4

5 J Stadian matkassa osaamiseen Julkaisutoiminta liittyy ammattikorkeakoulun perustehtävään. Kirjoittamalla ja julkaisemalla kehitämme omaa työtämme ja osaamistamme, teemme sitä näkyväksi. Julkaisutoiminnalla haluamme myös vastata uudistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Julkaisut välittävät tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia, joilla on sovellettavuutta ja käyttöä sekä työelämässä että koulutuksessa. Samalla julkaisut välittävät kuvaa ammattikorkeakoulun monialaisesta asiantuntijuudesta, jonka tarjoamme käyttöönne. Stadiassa tietoa tuotetaan ja välitetään kiinteässä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös yhä useampi julkaisu syntyy työelämän tai koulutuksen tarpeista ja toteutetaan yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Näin tuotettu tieto myös kohdentuu suoraan eri alojen ammattilaisille. Julkaisemalla keskustelemme, toimimme ja vaikutamme luomme kontaktipintaa ammattikorkeakoulun ja sen ympäristön välille. Samalla vahvistamme ammattikorkeakoulun omaa kirjoittamisen traditiota, jossa tieto syntyy lähellä sen soveltajaa ja on helposti muunnettavissa osaamiseksi jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Osaamiseksi jalostunut tieto ei vanhene koskaan. Innostavia lukuhetkiä! Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Julkaisutoiminta Käyntiosoite: Bulevardi 31, HELSINKI Postiosoite: PL 4010, Helsingin kaupunki puh. (09) sähköposti: Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (09) faksilla (09) kirjeellä Yliopistopaino Kustannus, PL 4, Helsingin Yliopisto Stadian julkaisuja myy Yliopistopaino Kustannus Yliopistopainon kirjamyyntinäyttely, Vuorikatu 3 A, Helsinki. Opetus ja opetuksen kehittäminen... 6 Tutkimus- ja kehitystyö... 6 Kasvatus, kielet ja kulttuuri... 7 Tekniikka ja liikenne... 8 Sosiaali- ja terveysala... 9 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 5

6 Opetus ja opetuksen kehittäminen Marjatta Huhta, Esko Johnson, Ulla Lax & Sari Hantula (toim.) Työelämän kieli- ja viestintätaito Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta Tutkimus- ja kehitystyö Riitta Konkola Yhdessä kehittäen Koulutuksen ja työelämän yhteistyön haasteita Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Mitä on hyvä kieli- ja viestintätaito ammatissa? Julkaisun lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys, kielten opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käsikirja. Julkaisussa kuvataan, miten viitekehystä voidaan tulkita ammatillisessa kieltenopetuksessa. Kieltenopettajien laatimat käytännönläheiset viitekehyssovellukset tarjoavat perustiedot erityisalojen kielenkäyttötarpeista, -tilanteista ja sosiokulttuurisista ympäristöistä eri koulutusaloilta. ISBN s. 28 e Julkaisussa paneudutaan ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus- ja kehitystyön haasteisiin oppimisen siirtovaikutuksen näkökulmasta. Tarkemmin kuvataan ekspansiiviseen oppimiseen perustuva kehittävä siirtovaikutus. Siinä on kyse koulun ja työelämän yhteistoiminnasta, jossa tuotetaan ratkaisuja työelämän kehittämistarpeisiin. Esimerkit nousevat toimintaterapian koulutusohjelmasta, mutta ovat sovellettavissa myös muihin koulutuksiin. ISBN s. 18 e 6

7 Kasvatus, kielet ja kulttuuri Timo von Creutlein Forza Säveltapailua ja musiikin teoriaa Nina Hyvönen Kirjaston hoitamisesta kohti osaajien yhteistyötä Timo von Creutlein Punctus contra punctum Kirja sisältää säveltapailun ja musiikin teorian harjoituksia, jotka soveltuvat peruskurssien jälkeiseen opiskeluun. Sitä voidaan käyttää joko musiikin teorian harjoituskirjana tai säveltapailun oppikirjana. Molempia aineita voidaan kirjan avulla opiskella myös yhdessä. Forzassa on laaja kokoelma länsimaista taidemusiikkia ja teoreettisia peruskäsitteitä. Opettajan valinnaksi jää mahdollisen lähestymistavan, metodin, soveltaminen musiikkiesimerkkeihin. ISBN / 2. painos s. 22 e Kirja sisältää pähkinänkuoressa 1500-luvun polyfonisen musiikin sävellysohjeita. Kaksiäänisen kirjoittamisen ohella kirja ohjaa renessanssin vokaalipolyfonian keskeisiin sävellysmuotoihin, kuten kaanoniin eri muodoissaan ja motettiin. Työskentely tapahtuu intervallien avulla, joten työkirjan pohjatietoina ei ole tarpeen hallita harmoniaopin perusteita. Kirja on suunnattu musiikin alan opiskelijoille ja kaikille vakavasti sävellyksestä kiinnostuneille. Julkaisussa valotetaan kirjastoissa ja tietopalveluissa tehtävää työtä ja niiden toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan nykyaikaisten organisaatioiden tietoprosesseja sekä kirjaston ja muiden toimijoiden roolia näissä prosesseissa. (Verkkojulkaisu, PDFdokumentti). Vapaasti luettavissa: ISBN s. Siri Kolu, Katri Mehto, Merja Pennanen, Jani Tihinen & Raisa Vesanen Käyttöliittymä elämään Ikkunoita draaman ja teknologian kohtaamiseen Julkaisu perustuu Stadian esittävän taiteen, Helsinki Institute for Information Technologyn ja Teknillisen korkeakoulun yhteisseminaariin, jossa sovellettiin draaman työtapoja teknologian kehittämisalueille. Kahden eri alan yhteisellä tutkimusmatkalla pohdittiin kokemuksellisuutta tiedon muotona ja käytettiin draamaa tutkimuksellisena työkaluna. Julkaisuun on koottu seminaarin toiminnalliset osiot ja aihealueet käytännönläheisine esimerkkeineen. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN s. 25 e ISBN / 2. painos s. 22 e 7

8 Tekniikka ja liikenne Pekka Korvenoja TV-kameratyön perusteet Ansa Harju (toim.) Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttöönotossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Kirja on käsikirjatyyppinen perusteos, joka käsittelee televisio-ohjelman tekoa monikameratyön näkökulmasta. Se on suunnattu oppikirjaksi ammattikorkeakoulujen viestintäalalle mutta soveltuu luettavaksi kaikille televisiotuotannosta kiinnostuneille samoin kuin kamera- ja videokuvauksen perustietoja työssään tarvitseville sekä kotikuvauksen harrastajille. Kirjan lähtökohta on käytännön työssä, joten siinä vain sivutaan alan tieteellistä tutkimusta. ISBN korjattu painos s. 32 e Marjo-Riitta Ventola & Micke Renlund (toim.) Draamaa ja teatteria yhteisöissä Kirja valottaa yhteisöissä tehtävän draama- ja teatterityön perusteita. Teatteritaiteen lisäksi näkökulma avautuu kasvatukseen, hyvinvointityöhön ja alueelliseen kehittämiseen. Tavoitteena on hahmottaa teatterin kentälle uudenlaista viitekehystä, joka muuttaa taiteilijan ammatillista kuvaa. Kirja jakaantuu kolmeen osaan: yhteisötaiteen historiaan ja taustaan, esimerkkeihin draama- ja teatterityön sovellutuksista sekä tunne-elämyksiin taiteessa. Projektit ovat yleisiä yrityksissä. Mistä tiedetään, milloin ne ovat tehokkaita? Tässä julkaisussa aiheeseen perehdyttiin käytännön esimerkkien kautta. Tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien menettelytapoja selvitettiin yhdessä kuuden yrityksen kanssa: BearingPoint, IBM, Metso Paper, Sanoma Magazines, SAP Finland ja Siemens Business Services. Julkaisussa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat projektin ohjauksessa. ISBN s. 18 e Ansa Harju (toim.) Tietohallinnon kustannus- ja hyötyanalyysi Kirjassa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat tietohallintoon liittyvissä valinnoissa. Tietohallinnon päätöksenteossa yksi ratkaisevista kysymyksistä on, tehdäänkö ratkaisu operatiivista vai strategista tarkoitusta varten. Julkaisussa esitetään keinoja, joilla erilaisten päätöksentekotilanteiden kokonaisuutta voidaan tarkastella analyyttisesti ja ajankohtaisia esimerkkejä tietohallinnon ratkaisuja tehneistä yrityksistä. 8 ISBN s. 25 e ISBN s. 18 e

9 Sosiaali- ja terveysala Ari Koskinen, Juha Kotamies, Jarmo Mäkilaakso & Pasi Perhoniemi MIG-juotto auton korikorjauksessa Eija Grönroos (toim.) Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla Julkaisussa esitellään Stadian tutkimusprojekti, jossa selvitettiin MIG-juoton soveltuvuutta autojen kolarikorjaukseen. Liittämismenetelmää verrattiin MIG/ MAG-hitsaukseen sekä vastushitsaukseen. Tutkimuksen käytännön testit toteutettiin sekä erilaisille teräksisille ohutlevyille että esimerkkiajoneuvoille. Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka opintojensa tai työtehtäviensä puolesta ovat kiinnostuneita uusimmasta kori- ja liittämistekniikasta. ISBN X s. 22 e Julkaisussa kuvataan sitä, kuinka hanketoiminta voidaan liittää osaksi oppimista. Raportti tarjoaa myös ajankohtaista tietoa röntgenosastojen henkilöstön hyvinvointitekijöistä ja palveluiden laadusta ja niiden välisestä yhteydestä. Kirja soveltuu luettavaksi niin terveydenhuollon organisaatioiden johtajille, sidosryhmille kuin työntekijöillekin. Sitä voidaan käyttää myös oppimateriaalina opiskeltaessa kuvantamisyksiköihin liittyviä aiheita. ISBN s. 18 e Arja Häggman-Laitila Perhepalvelut työntekijöiden ja perheiden arvioimana Lapsiperheet tarvitset yhä enemmän tukea. Julkaisussa kuvataan perhepalveluiden kehittämisen haasteita lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Julkaisu perustuu Stadian sekä Askolan ja Pornaisten kuntien yhteiseen Perhepalvelu-hankkeeseen, jossa kehitettiin lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tukimuotoja sosiaali- ja terveysministeriön neuvolatyön suosituksia vastaaviksi. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN X s. 18 e 9

10 Riitta Mykkänen-Hänninen Vapaaehtoistyön rajapinnoilla Asta Rautiainen (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat auttamismuotoja, joita käytetään laajasti järjestöissä, yhteisöissä ja kirkon piirissä. Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn välisiä suhteita ja rapapintoja sekä yhteiskunnan, järjestöjen että yksilön kannalta. Julkaisu on suunnattu oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Lisäksi se soveltuu työvälineeksi vapaaehtoistyön organisointiin ja kehittämiseen. ISBN s. 20 e Kaarina Isoherranen, Leena Koponen & Leena Rekola Ratkaisuja etsien yhdessä oppien Esimerkki koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä Julkaisussa kerrotaan Stadian sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisprojektista, jonka tavoitteena oli päivystysalueen hoitotyön kehittäminen. Yhteistyön tuloksena syntyi hoitotyön ja koulutuksen jatkuvan kehittämisen malli. Samalla kuvataan yksi tapa toteuttaa toimintatutkimusta työelämän kehittämisessä. Julkaisussa pohditaan myös sitä, mitä erilaisten organisaatioiden yhteistyön onnistuminen edellyttää. Julkaisu käsittelee sosiaalialan työn kehittämistä. Se on kuvaus monikulttuurisessa peruskoulussa kehitetyistä ja sinne juurrutetuista uusista toimintamalleista, joilla tuetaan lasten ja nuorten kasvua sekä oppimista. Kirjan viitekehyksenä on sosiaalipedagogiikka, jossa yhdistyy pedagoginen ja sosiaalinen lähestymistapa sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, lievittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. ISBN s. 25 e 10 ISBN s. 18 e

11 A HAMK vie eteenpäin opetusta ja työelämää Ammattikorkeakoulujen päätehtävät ovat opetus ja soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta. T&K-toimintaa rakentaa omalta osaltaan vahva hanketoiminta. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelemisen lisäksi T&K- ja hanketoiminnassamme on selkeä painotus opetuksen kehittämiseen. Sekä valtakunnallisten että paikallisten hankkeiden myötä syntyy osaamista, jonka pystymme välittämään eteenpäin julkaisujen muodossa. Painavia esimerkkejä näistä ovat tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä kielten hankkeissa syntyneet tietotuotteet. Myös HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdään uraauurtavaa kehittämistyötä, ja opettajakorkeakoulun julkaisuista useat sivuavatkin sekä ammatillisen opetuksen ja opinto-ohjauksen että työelämän kehittämisen teemoja. Nämä pohjavirrat profiloivat HAMKin julkaisutoimintaa. Emme kilpaile kaupallisten kustantajien kanssa, vaan pyrimme rakentavaan yhteistyöhön. Julkaisujemme avulla haluamme palvella Sinua osaamisella, jota olemme määrätietoisesti kehittäneet. HAMK Julkaisut PL 230 (Visamäentie 35 A) HÄMEENLINNA Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (03) 6461/julkaisutilaukset faksilla (03) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Tekniikka ja liikenne Sosiaali- ja terveysala Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 11

12 Opetus ja opetuksen kehittäminen Birgitta Varjonen & Reima Kallinen (toim.) Työkaluja ohjaukseen Oped-Exon loppuraportti Reima Kallinen, Heidi Kerbs & Jari Nurmi Laadukas vertaisohjaus Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Auli Pekkala & Birgitta Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji Oped-toimintana tunnetun ammattikorkeakoulujen yhteisen opintojen edistämis- ja tukemistoiminnan päättyessä ohjauksen ammattilaisten kehittämät käytänteet ja työkalut koottiin tähän kirjasta ja cdromista koostuvaan loppuraporttiin. Monipuolinen sisältö, hyödynnettävissä ohjauksen arjessa. ISBN s. + cd-rom 25 e Julkaisussa esitellään Oped-Exo -hankkeen aikana tarvelähtöisesti suunniteltua ja toteutettua opettajatuutorikoulutusta. Artikkeleissa tarkastellaan opettajatuutorin työn keskeisiä osa-alueita ja haasteita. Julkaisun sisältö on hyödynnettävissä mainiosti esimerkiksi koulutusmateriaalina opettajatuutoreiden koulutuksessa. Jaakko Helander (toim.) Reunamerkintöjä ohjaukseen I Oped-Exo-hankkeessa syntynyt julkaisu sisältää kattavan kartoituksen vertaistuutoroinnista Suomen ammattikorkeakouluissa, ja se esittelee callidus- eli vertaistuutoroinnin ajatuksia ja mahdollisuuksia sekä laadukkaan vertaisohjauksen kriteeristön. Vertaisohjauksen toteutuksen malleja tuodaan esiin käytännön case-esimerkkien kautta. ISBN s. + kaksi julistetta 20 e Ohjauksen ammattilaiset - tutkijat, praktikot ja opiskelijat - määrittävät ohjausta omasta elämismaailmastaan käsin. Ristiriitoja ei ole vältetty, ei myöskään kriittisiä näkökulmia. Teoksen pääteemat ovat opinto-ohjaus eri koulutusasteilla, ohjausteoriat ja metodiikka sekä osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Osa II ilmestyy vuonna ISBN s. 25 e ISBN s. 25 e 12

13 Jaakko Helander (toim.) Ohjaus aallon harjalla Inspiraatioita ja innovaatioita ammatillisen opinto-ohjauksen kenttään Jukka Kemppi & Jaakko Helander (toim.) Jos meijät on istutettu tänne jotaki tarkotusta varte - puheenvuoroja hämeenlinnalaisten nuorten osallisuudesta ja hyvästä Ammatillisen koulutuksen roolin vahvistuminen paikallisena, alueellisena ja yhteiskunnallisena toimijana on yksi opinto-ohjauksen kehityshaasteista. Artikkeleissa ammatillisen koulutuksen ja opinto-ohjauksen ammattilaiset tarkastelevat aihetta monipuolisesti. ISBN s. 25 e Liisa Lassila Se opettajatuutori on siellä niin kun henkisesti olemassa Sosionomiopiskelijoiden näkemyksiä opiskelun keskivaiheen ohjauksesta Ohjaus on ammattikorkeakouluissa pedagogiikan keskeinen osa-alue. Ohjaus ehkäisee opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä sekä edistää opiskelijoiden ammatillista osaamista jo opiskeluaikana. Teoksessa paneudutaan opintojen keskivaiheen ohjaukseen. Seppo Helakorpi Koulutuksen kehittävä arviointi Työkaluja osaamisen johtamiseen Osallisuushanke Nousun myötä syntyneen julkaisun teemat ovat konkreettinen lähitutortyö, yhteiskunnallinen näkökulma nuoren osallisuudesta ja hyvästä, koulutuksellinen osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teos on suunnattu nuorten aikuisten kanssa toimiville sosiaalityön, työllisyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin ammattilaisille. ISBN s. 20 e Tämä mittaristo ja sen tausta-aineisto antavat välineitä mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen, oppilaitosten opetussuunnitelmatyön perustan pohdintaan ja henkilökohtaisen osaamisen analyysiin. Saatavilla edelleen myös kirjoittajan edelliset teokset: "Työn taidot" ja "Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta". Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN X s. 20 e ISBN s. + cd-rom 28 e 13

14 Jarmo Levonen (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Työelämäläheistä asiantuntemusta kehittämässä Leena Vainio (toim.) Verkko-opetus menetelmänä ammatillisessa koulutuksessa Caseja HAMKista Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin vuonna 2005 osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Julkaisu avaa keskustelua työelämäläheisen ylemmän korkeakoulututkinnon kehittämisestä asiantuntijaverkostoissa ja yhteistyössä elinkeinoja työelämän kanssa. Muista myös tutkinnon kehittämistä kuvaava aiempi julkaisu: Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - tulokset ja tulevaisuus. ISBN e Kaisa Kujala, Kaisa Huunonen, Jorma Saarinen, Leena Vainio & Timo Väliharju Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot Miten koulutuksen ja yritysmaailman tulisi vastata tulevaisuuden haasteisiin oppimisteknologian käytössä ja työskentelymenetelmien valinnassa? Julkaisussa kartoitetaan oppimisteknologian käytön tämänhetkistä tilaa Suomessa ja esitellään suomalaisten asiantuntijoiden käsityksiä oppimisteknologian tulevaisuuden visioista ja trendeistä. Hanne Koli & Pasi Silander Verkko-oppiminen Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus Kirjassa kuvataan Hämeen ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä verkko-opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kirjasta löytyy kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan strategian toteutuksesta, sisältöjen tuottamisesta sekä vuorovaikutuksesta verkkoympäristöissä ja tiedonhallinnassa. ISBN s. 25 e Kirjassa käsitellään oppimisprosessin suunnittelua ja ohjausta verkko-oppimisympäristöissä, ja se sisältää konkreettisia työkaluja ja apua verkko-oppimisen ohjaukseen opettajalle ja kouluttajalle. Keskeisenä ajatuksena on oppimisprosessiperustainen opetus. Kirja on saatavana myös englanninkielisenä. 14 ISBN s. 20 e ISBN s. 25 e

15 Pekka Ruohotie & Juhani Honka Ammatillinen huippuosaaminen Kompetenssitutkimusten avaama näkökulma huippuosaamiseen, sen kehittämiseen ja johtamiseen Riitta Metsänen Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin Tutkimus- ja kehitystyö Eija Honkanen Opinto-ohjaus ja erityisopetus Mitä on ammatillinen huippuosaaminen, miten ammatin oppiminen tapahtuu, mitä ovat avainkompetenssit ja mitä on ammatillisen huippuosaamisen johtaminen? Kirja soveltuu oppikirjaksi esim. henkilöstön ja osaamisen kehittämistä opiskeleville. Saatavilla myös muita Skills-sarjan julkaisuja sekä painettuina että PDF-versioina. ISBN s. 15 e Eija Honkasen väitöstutkimus kuvaa, miten opetussuunnitelman mukainen opinto-ohjaus toteutuu ammatillisen perustutkinnon erityisopetuksessa koulutuksen järjestäjän tasolla: miten siihen liittyvät suunnitelmat esitetään asiakirjoissa, miten opinto-ohjaus toteutuu sekä miten opinto-ohjaajat ja erityisopettajat haluaisivat sitä kehittää. Kasvatus, kielet ja kulttuuri Riitta Metsäsen väitöstutkimus tarjoaa tarkkaa tietoa sopeutumisesta uuteen kulttuuriin. Tulokset eivät tue aikaisemmissa tutkimuksissa saatua käsitystä yhdestä tietynlaista ihannetyypistä, joka pärjää ulkomaisissa työsuhteissa, vaan Metsänen löysi kolme erilaista sopeutujatyyppiä, joiden persoonallisuuspiirteet eroavat toisistaan. ISBN s. 30 e Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaito ja sen arviointikäytänteet Kielitaidon arvioinnin yhdenmukaistaminen ammattikorkeakouluissa (AMKKIA) -hankkeen loppuraportti herättää pohtimaan opiskelijoiden valmiuksia kieliopintoihin korkeakouluissa ja opetuksen resursseja. Kysy lisää muista AMKKIA- ja kieltenopetustuotteista: esim. AMKKIA-koetehtäväpankit englannin sekä ruotsin ja suomen kielten opettajille. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN s. 30 e ISBN s. 28 e 15

16 Tekniikka ja liikenne Irma Boncamper Tekstiilioppi Kuituraaka-aineet Juhani Keskitalo (toim.) Insinööriopinnot lähelle työelämää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Uudistettu painos päivitetyin tiedoin suositusta Tekstiiliopista! Oppikirjassa käsitellään laajasti tekstiilikuituja, niiden historiaa, tuotantoprosesseja, ominaisuuksia ja tunnistamismenetelmiä. Oppikirja sisältää myös tekstiilikuitujen käytössä olevat kauppanimitykset ja luokitukset. ISBN korj. painos s. 42 e Taru Pätäri-Rannila, Pasi Varjus, Arja Rinneaho ja Timo Sinivuori Draamakasvatuksen käsikirja koululaisten iltapäivätoimintaan Käsikirja innostaa iltapäiväkerho-ohjaajia draamallisten menetelmien käyttöön. Kirjassa on valmiita draamaprosesseja, joiden aiheet on valittu opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista. Työtavat ovat sovellettavissa myös muuhun draamaopetukseen. Sosiaali- ja terveysala Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen uusin julkaisu esittelee hankkeen tuloksia, johtopäätöksiä, tilastotietoa ja toteutusesimerkkejä. Edelleen saatavilla on myös hankkeen kolme aiempaa julkaisua. Kirjat muodostavat kokonaisuutena oivan insinööriopintojen kehittämisen tietopankin. ISBN s. 25 e Tuomas Ala-Opas & Marja Sirkkola (toim.) Sosiokulttuurinen multisensorinen työ - kokemuksia vammaistyöstä Multisensoriset eli joko rentouttavat tai aktivoivat ympäristöt tarjoavat myös vaikeimmin vammaisille erinomaisen mahdollisuuden osallistamiseen sekä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän julkaisuun on koottu sosionomi (AMK) -opiskelijoiden opinnäytetöistä vammaistyötä käsitteleviä teoreettisia ja käytännön pohdintoja. ISBN s. 18 e ISBN s. 25 e 16

17 S Kiinnostavia näkökulmia SAMKista Satakunnan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu. Monialaisuuden ja monipuolisuuden haluamme näkyvän myös julkaisuissamme mielenkiintoisesti ja ajankohtaisesti. Julkaisemme tutkimuksia, projektiraportteja, oppimateriaaleja ja jatkossa entistä enemmän myös sellaisia julkaisuja, jotka eivät välttämättä taivu luokitteluihin. Painopistealueita ovat muun muassa hyvinvointi ja yrittäjyys. Olennainen osa ovat myös ammattikorkeakoulun oman toiminnan kehittämiseen liittyvät julkaisut. Haasteena on tehdä kiinnostavia ja ehkä yllättäviäkin julkaisuja tuoda esiin monipuolista satakuntalaista osaamista osaksi kiinnostavaa kansallista keskustelua. Uusimmat julkaisut saat aina julkaisukaupastamme. Sieltä löydät myös pelkästään pdf-muodossa julkaistut raportit. Tervetuloa sivuillemme samk.fi/julkaisut! Satakunnan ammattikorkeakoulu Julkaisut Tiedepuisto PORI Tilaa julkaisut osoitteesta puhelimitse (02) Lisätiedot julkaisusarjan päätoimittaja (02) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Yhteiskunta, liiketalous ja hallinto Sosiaali- ja terveysala Satakunnan ammattikorkeakoulu 17

18 Opetus ja opetuksen kehittäminen Heli Mattila & Kirsti Jasu-Kuusisto Oppimistehtävä verkko-opetuksessa Anne Sankari Suuri opiskelijakysely 2006 Satakunnan ammattikorkeakoulu Verkko-opetuksen ydin on verkkotehtävä, joka ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa etsimään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Julkaisu opastaa verkko-opettajaa verkkotehtävien laatimisessa. Se sisältää tiiviit ohjeet eri aloille soveltuvien verkkotehtävien laatimiseen. Mukana on käytännön verkko-opetuksessa testattuja esimerkkitehtäviä. ISBN e Salla Salén-Haapala Opiskelijavalinnan toimivuus Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuminen ja valikoituminen Julkaisussa tarkastellaan Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeiden toimivuutta ja sosiaalista validiutta hakijan näkökulmasta. Millaisia nuoria sosiaali- ja terveysalalle hakeutuu ja keitä opiskelijoiksi valikoituu? Alalle hakeutumisen ja strategioiden kautta pyritään ennustamaan opintoihin sitoutumista. Julkaisu selvittää opiskelijoiden näkemyksiä opiskeluun liittyvistä asioista, erityisesti opetuksen ja ohjauksen laadusta. Opiskelijat antavat palautetta myös tiedonkulusta, laitteista ja välineistä sekä henkilökunnan ja opiskelijan välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen lähtökohtana olivat opintojen edistyminen, viivästyminen ja keskeytyminen. ISSN s. 20 e Päivi Jaatinen & Sanna Lähde Kolme näkökulmaa, kolme todellisuutta Haastattelututkimus opintojen etenemistä edistävistä ja haittaavista tekijöistä Mitkä tekijät tukevat opintojen etenemistä? Mitkä hankaloittavat sitä ja johtavat kärjistyessään keskeyttämiseen? Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin SAMKin opetuksesta vastaavia johtajia sekä opinnoissaan hitaasti ja nopeasti edenneitä opiskelijoita. 18 ISSN s. 10 e ISBN s. 15 e

19 Päivi Jaatinen Miltä SAMKin opinnäytetyöt näyttävät toisin silmin? Satakunnan ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opinnäytetöiden arvioinnista tehty tutkimus Anne Sankari (toim.) SAMKin jatkotutkintokokeilu Tutkimuksessa tuotettiin tietoa SAMKin opinnäytetöiden luonteesta ja opinnäytetöiden arvioinnin laadusta eri toimialoilla ja eri toimialojen näkökulmasta. Toimialaedustajat arvioivat muita kuin oman alansa töitä. Alkuperäisen arvioinnin ja projektissa annetun arvosanan yhteys jäi melko heikoksi, erityisesti tämä koski kiitettäviä töitä. ISBN s. 15 e Päivi Jaatinen Mitä teille kuului vuonna 2004? Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuosina valmistuneille ja heidän työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus Seurantatutkimuksessa selvitetään SAMKista valmistuneiden opiskelu- ja työhistoriaa, urakehitystä, tyytyväisyyttä koulutusala- ja koulutusväylävalintaan ja muuttovirtoja. Työelämän osaamistarpeita ja niiden kehityssuuntia sekä valmistuneiden taitoja tarkastellaan sekä valmistuneiden että heidän työnantajiensa näkökulmasta. Kirja on arvio jatkokoulutusohjelmien kokeilusta, tarkastelussa hyvinvointiteknologia, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito sekä pk-sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen. Opettajat käsittelevät opintojen tuottamaa osaamista, yhteistyötä, toimintatapoja ja vinkkejä jatkoon. Opiskelijat tuovat mukaan oman näkökulmansa. ISSN s. 10 e Päivi Jaatinen Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaito harhaa vai hallintaa? Kielten opetuksen kehittämisprojektin seurantatutkimuksen 3. osaraportti aiheena syksyn 2005 lähtötasotestit. SAMKissa käynnistettiin vuonna 2003 kielten opetuksen kehittämisprojekti. Seurantatutkimuksessa selvitetään opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden osaamisen lähtötilanne, lähtötilanteen ennustearvo kieliopinnoissa selviämisessä ja valmentavien opintojaksojen vaikuttavuus. Osaraportti keskittyy ruotsin ja englannin kielen osaamistasoon. Satakunnan ammattikorkeakoulu ISBN s. 15 e ISSN s. 5 e 19

20 Mirja Rissanen "Kokemus on kova sana" Ikääntyneiden opettajien kokemuksia opettajuudesta ammattikorkeakoulussa Kari Juntunen, Airi Meriläinen & Mika Määttä Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan kehitys ja haasteet Seurantatutkimus Satakunnan ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehitystyö Opettajuuden muuttuminen näkyy uusina toimintaajatuksina ja ammattitaitovaatimuksina sekä kollegiaalisen yhteistyön lisääntymisenä. Ikääntyneet opettajat arvostivat kokemustaan ja osaamistaan. Tutkimus herätti kuitenkin kysymyksiä: kuinka paljon uudet tuulet näkyvät opetuksen arjessa? ISBN s. 12 e Simo Saurio & Veli-Pekka Heikkinen Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan ja koulutuksen välinen vuorovaikutus: case-analyysi Innovaatioprosessin varmistaminen ja nopeuttaminen ovat liiketoiminnan tärkeimpiä menestystekijöitä. Miten ammattikorkeakoulun t&k-toiminta tulisi nivoa osaksi asiakasorganisaation kehitystä? Tarjotaanko kaikille kaikkea? Kehitetäänkö kapeampia osaamiskärkiä? Tutkimuksessa perehdytään kuuden ammattikorkeakoulun lähes 30 t&k-hankkeeseen. Tutkimuksessa selvitettiin ammattikorkeakoulujen näkemyksiä tutkimus- ja kehitystoimintansa nyky- ja tavoitetilasta. Kehittämisen kannalta tärkeimmät t&ktoiminnan osa-alueet ovat johtajuus t&k-toiminnassa, t&k-toiminnan yhteiskunnalliset tulokset, toiminnalliset periaatteet ja strateginen suunnittelu sekä henkilöstön kehittäminen. ISSN s. 10 e Simo Saurio Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä Paras menestys yritystoiminnassa saavutetaan ympäristössä, jossa korkeakoulutus ja yritystoiminta ovat lähellä toisiaan. Alueelliseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaaditaan innovatiivinen infrastruktuuri, jossa koulutus, tutkimus ja kehitys sekä yritykset voivat olla kiinteässä yhteydessä. 20 ISBN s. 15 e ISBN s. 20 e

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimintakertomus 2005 Toimittaja Mervi Palonen Vuosi 2005 lukuina ja kaavioina Tarja Turkkila, Laura Hurskainen

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot