Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2"

Transkriptio

1

2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

3 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä kädessäsi on viiden ammattikorkeakoulun yhteinen julkaisuluettelo, joka valottaa monipuolisesti ammatillisen korkeakoulutuksen tietotaitoa. Julkaisijoina ammattikorkeakouluilla on mielenkiintoinen rooli koulutuksen, tutkimuksen sekä työja elinkeinoelämän välisessä risteyksessä. Julkaisumme ovat käytännönläheisiä. Haluamme viedä käytäntöön tuloksia, jotka ovat syntyneet monialaisessa kehittämistyössä. Haluamme välittää hyödyllistä osaamista, joka palvelee niin koulutusta kuin työelämää. Julkaisemalla myös uudistamme korkeakoulutusta. Jatkuvassa muutoksessa ja aktiivisessa kehittämisvaiheessa oleva koulutusmuoto tarvitsee uusinta tietoa opetuksen ja toiminnan tueksi. Ammatilliselle korkeakoulutukselle on olemassa selkeä tehtävä ja paikka Suomessa. Omilla, monipuolisilla julkaisuillamme paitsi kerromme tehtävästämme, myös vahvistamme sitä. Toivomme, että löydät luettelosta julkaisuja, jotka sopivat tämänhetkisiin tiedon ja osaamisen tarpeisiisi.

4

5 J Stadian matkassa osaamiseen Julkaisutoiminta liittyy ammattikorkeakoulun perustehtävään. Kirjoittamalla ja julkaisemalla kehitämme omaa työtämme ja osaamistamme, teemme sitä näkyväksi. Julkaisutoiminnalla haluamme myös vastata uudistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Julkaisut välittävät tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia, joilla on sovellettavuutta ja käyttöä sekä työelämässä että koulutuksessa. Samalla julkaisut välittävät kuvaa ammattikorkeakoulun monialaisesta asiantuntijuudesta, jonka tarjoamme käyttöönne. Stadiassa tietoa tuotetaan ja välitetään kiinteässä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös yhä useampi julkaisu syntyy työelämän tai koulutuksen tarpeista ja toteutetaan yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Näin tuotettu tieto myös kohdentuu suoraan eri alojen ammattilaisille. Julkaisemalla keskustelemme, toimimme ja vaikutamme luomme kontaktipintaa ammattikorkeakoulun ja sen ympäristön välille. Samalla vahvistamme ammattikorkeakoulun omaa kirjoittamisen traditiota, jossa tieto syntyy lähellä sen soveltajaa ja on helposti muunnettavissa osaamiseksi jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Osaamiseksi jalostunut tieto ei vanhene koskaan. Innostavia lukuhetkiä! Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Julkaisutoiminta Käyntiosoite: Bulevardi 31, HELSINKI Postiosoite: PL 4010, Helsingin kaupunki puh. (09) sähköposti: Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (09) faksilla (09) kirjeellä Yliopistopaino Kustannus, PL 4, Helsingin Yliopisto Stadian julkaisuja myy Yliopistopaino Kustannus Yliopistopainon kirjamyyntinäyttely, Vuorikatu 3 A, Helsinki. Opetus ja opetuksen kehittäminen... 6 Tutkimus- ja kehitystyö... 6 Kasvatus, kielet ja kulttuuri... 7 Tekniikka ja liikenne... 8 Sosiaali- ja terveysala... 9 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 5

6 Opetus ja opetuksen kehittäminen Marjatta Huhta, Esko Johnson, Ulla Lax & Sari Hantula (toim.) Työelämän kieli- ja viestintätaito Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta Tutkimus- ja kehitystyö Riitta Konkola Yhdessä kehittäen Koulutuksen ja työelämän yhteistyön haasteita Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Mitä on hyvä kieli- ja viestintätaito ammatissa? Julkaisun lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys, kielten opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käsikirja. Julkaisussa kuvataan, miten viitekehystä voidaan tulkita ammatillisessa kieltenopetuksessa. Kieltenopettajien laatimat käytännönläheiset viitekehyssovellukset tarjoavat perustiedot erityisalojen kielenkäyttötarpeista, -tilanteista ja sosiokulttuurisista ympäristöistä eri koulutusaloilta. ISBN s. 28 e Julkaisussa paneudutaan ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus- ja kehitystyön haasteisiin oppimisen siirtovaikutuksen näkökulmasta. Tarkemmin kuvataan ekspansiiviseen oppimiseen perustuva kehittävä siirtovaikutus. Siinä on kyse koulun ja työelämän yhteistoiminnasta, jossa tuotetaan ratkaisuja työelämän kehittämistarpeisiin. Esimerkit nousevat toimintaterapian koulutusohjelmasta, mutta ovat sovellettavissa myös muihin koulutuksiin. ISBN s. 18 e 6

7 Kasvatus, kielet ja kulttuuri Timo von Creutlein Forza Säveltapailua ja musiikin teoriaa Nina Hyvönen Kirjaston hoitamisesta kohti osaajien yhteistyötä Timo von Creutlein Punctus contra punctum Kirja sisältää säveltapailun ja musiikin teorian harjoituksia, jotka soveltuvat peruskurssien jälkeiseen opiskeluun. Sitä voidaan käyttää joko musiikin teorian harjoituskirjana tai säveltapailun oppikirjana. Molempia aineita voidaan kirjan avulla opiskella myös yhdessä. Forzassa on laaja kokoelma länsimaista taidemusiikkia ja teoreettisia peruskäsitteitä. Opettajan valinnaksi jää mahdollisen lähestymistavan, metodin, soveltaminen musiikkiesimerkkeihin. ISBN / 2. painos s. 22 e Kirja sisältää pähkinänkuoressa 1500-luvun polyfonisen musiikin sävellysohjeita. Kaksiäänisen kirjoittamisen ohella kirja ohjaa renessanssin vokaalipolyfonian keskeisiin sävellysmuotoihin, kuten kaanoniin eri muodoissaan ja motettiin. Työskentely tapahtuu intervallien avulla, joten työkirjan pohjatietoina ei ole tarpeen hallita harmoniaopin perusteita. Kirja on suunnattu musiikin alan opiskelijoille ja kaikille vakavasti sävellyksestä kiinnostuneille. Julkaisussa valotetaan kirjastoissa ja tietopalveluissa tehtävää työtä ja niiden toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan nykyaikaisten organisaatioiden tietoprosesseja sekä kirjaston ja muiden toimijoiden roolia näissä prosesseissa. (Verkkojulkaisu, PDFdokumentti). Vapaasti luettavissa: ISBN s. Siri Kolu, Katri Mehto, Merja Pennanen, Jani Tihinen & Raisa Vesanen Käyttöliittymä elämään Ikkunoita draaman ja teknologian kohtaamiseen Julkaisu perustuu Stadian esittävän taiteen, Helsinki Institute for Information Technologyn ja Teknillisen korkeakoulun yhteisseminaariin, jossa sovellettiin draaman työtapoja teknologian kehittämisalueille. Kahden eri alan yhteisellä tutkimusmatkalla pohdittiin kokemuksellisuutta tiedon muotona ja käytettiin draamaa tutkimuksellisena työkaluna. Julkaisuun on koottu seminaarin toiminnalliset osiot ja aihealueet käytännönläheisine esimerkkeineen. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN s. 25 e ISBN / 2. painos s. 22 e 7

8 Tekniikka ja liikenne Pekka Korvenoja TV-kameratyön perusteet Ansa Harju (toim.) Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttöönotossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Kirja on käsikirjatyyppinen perusteos, joka käsittelee televisio-ohjelman tekoa monikameratyön näkökulmasta. Se on suunnattu oppikirjaksi ammattikorkeakoulujen viestintäalalle mutta soveltuu luettavaksi kaikille televisiotuotannosta kiinnostuneille samoin kuin kamera- ja videokuvauksen perustietoja työssään tarvitseville sekä kotikuvauksen harrastajille. Kirjan lähtökohta on käytännön työssä, joten siinä vain sivutaan alan tieteellistä tutkimusta. ISBN korjattu painos s. 32 e Marjo-Riitta Ventola & Micke Renlund (toim.) Draamaa ja teatteria yhteisöissä Kirja valottaa yhteisöissä tehtävän draama- ja teatterityön perusteita. Teatteritaiteen lisäksi näkökulma avautuu kasvatukseen, hyvinvointityöhön ja alueelliseen kehittämiseen. Tavoitteena on hahmottaa teatterin kentälle uudenlaista viitekehystä, joka muuttaa taiteilijan ammatillista kuvaa. Kirja jakaantuu kolmeen osaan: yhteisötaiteen historiaan ja taustaan, esimerkkeihin draama- ja teatterityön sovellutuksista sekä tunne-elämyksiin taiteessa. Projektit ovat yleisiä yrityksissä. Mistä tiedetään, milloin ne ovat tehokkaita? Tässä julkaisussa aiheeseen perehdyttiin käytännön esimerkkien kautta. Tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien menettelytapoja selvitettiin yhdessä kuuden yrityksen kanssa: BearingPoint, IBM, Metso Paper, Sanoma Magazines, SAP Finland ja Siemens Business Services. Julkaisussa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat projektin ohjauksessa. ISBN s. 18 e Ansa Harju (toim.) Tietohallinnon kustannus- ja hyötyanalyysi Kirjassa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat tietohallintoon liittyvissä valinnoissa. Tietohallinnon päätöksenteossa yksi ratkaisevista kysymyksistä on, tehdäänkö ratkaisu operatiivista vai strategista tarkoitusta varten. Julkaisussa esitetään keinoja, joilla erilaisten päätöksentekotilanteiden kokonaisuutta voidaan tarkastella analyyttisesti ja ajankohtaisia esimerkkejä tietohallinnon ratkaisuja tehneistä yrityksistä. 8 ISBN s. 25 e ISBN s. 18 e

9 Sosiaali- ja terveysala Ari Koskinen, Juha Kotamies, Jarmo Mäkilaakso & Pasi Perhoniemi MIG-juotto auton korikorjauksessa Eija Grönroos (toim.) Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla Julkaisussa esitellään Stadian tutkimusprojekti, jossa selvitettiin MIG-juoton soveltuvuutta autojen kolarikorjaukseen. Liittämismenetelmää verrattiin MIG/ MAG-hitsaukseen sekä vastushitsaukseen. Tutkimuksen käytännön testit toteutettiin sekä erilaisille teräksisille ohutlevyille että esimerkkiajoneuvoille. Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka opintojensa tai työtehtäviensä puolesta ovat kiinnostuneita uusimmasta kori- ja liittämistekniikasta. ISBN X s. 22 e Julkaisussa kuvataan sitä, kuinka hanketoiminta voidaan liittää osaksi oppimista. Raportti tarjoaa myös ajankohtaista tietoa röntgenosastojen henkilöstön hyvinvointitekijöistä ja palveluiden laadusta ja niiden välisestä yhteydestä. Kirja soveltuu luettavaksi niin terveydenhuollon organisaatioiden johtajille, sidosryhmille kuin työntekijöillekin. Sitä voidaan käyttää myös oppimateriaalina opiskeltaessa kuvantamisyksiköihin liittyviä aiheita. ISBN s. 18 e Arja Häggman-Laitila Perhepalvelut työntekijöiden ja perheiden arvioimana Lapsiperheet tarvitset yhä enemmän tukea. Julkaisussa kuvataan perhepalveluiden kehittämisen haasteita lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Julkaisu perustuu Stadian sekä Askolan ja Pornaisten kuntien yhteiseen Perhepalvelu-hankkeeseen, jossa kehitettiin lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tukimuotoja sosiaali- ja terveysministeriön neuvolatyön suosituksia vastaaviksi. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN X s. 18 e 9

10 Riitta Mykkänen-Hänninen Vapaaehtoistyön rajapinnoilla Asta Rautiainen (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat auttamismuotoja, joita käytetään laajasti järjestöissä, yhteisöissä ja kirkon piirissä. Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn välisiä suhteita ja rapapintoja sekä yhteiskunnan, järjestöjen että yksilön kannalta. Julkaisu on suunnattu oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Lisäksi se soveltuu työvälineeksi vapaaehtoistyön organisointiin ja kehittämiseen. ISBN s. 20 e Kaarina Isoherranen, Leena Koponen & Leena Rekola Ratkaisuja etsien yhdessä oppien Esimerkki koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä Julkaisussa kerrotaan Stadian sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisprojektista, jonka tavoitteena oli päivystysalueen hoitotyön kehittäminen. Yhteistyön tuloksena syntyi hoitotyön ja koulutuksen jatkuvan kehittämisen malli. Samalla kuvataan yksi tapa toteuttaa toimintatutkimusta työelämän kehittämisessä. Julkaisussa pohditaan myös sitä, mitä erilaisten organisaatioiden yhteistyön onnistuminen edellyttää. Julkaisu käsittelee sosiaalialan työn kehittämistä. Se on kuvaus monikulttuurisessa peruskoulussa kehitetyistä ja sinne juurrutetuista uusista toimintamalleista, joilla tuetaan lasten ja nuorten kasvua sekä oppimista. Kirjan viitekehyksenä on sosiaalipedagogiikka, jossa yhdistyy pedagoginen ja sosiaalinen lähestymistapa sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, lievittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. ISBN s. 25 e 10 ISBN s. 18 e

11 A HAMK vie eteenpäin opetusta ja työelämää Ammattikorkeakoulujen päätehtävät ovat opetus ja soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta. T&K-toimintaa rakentaa omalta osaltaan vahva hanketoiminta. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelemisen lisäksi T&K- ja hanketoiminnassamme on selkeä painotus opetuksen kehittämiseen. Sekä valtakunnallisten että paikallisten hankkeiden myötä syntyy osaamista, jonka pystymme välittämään eteenpäin julkaisujen muodossa. Painavia esimerkkejä näistä ovat tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä kielten hankkeissa syntyneet tietotuotteet. Myös HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdään uraauurtavaa kehittämistyötä, ja opettajakorkeakoulun julkaisuista useat sivuavatkin sekä ammatillisen opetuksen ja opinto-ohjauksen että työelämän kehittämisen teemoja. Nämä pohjavirrat profiloivat HAMKin julkaisutoimintaa. Emme kilpaile kaupallisten kustantajien kanssa, vaan pyrimme rakentavaan yhteistyöhön. Julkaisujemme avulla haluamme palvella Sinua osaamisella, jota olemme määrätietoisesti kehittäneet. HAMK Julkaisut PL 230 (Visamäentie 35 A) HÄMEENLINNA Tilaa julkaisut osoitteesta sähköpostilla puhelimitse (03) 6461/julkaisutilaukset faksilla (03) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Tekniikka ja liikenne Sosiaali- ja terveysala Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 11

12 Opetus ja opetuksen kehittäminen Birgitta Varjonen & Reima Kallinen (toim.) Työkaluja ohjaukseen Oped-Exon loppuraportti Reima Kallinen, Heidi Kerbs & Jari Nurmi Laadukas vertaisohjaus Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Auli Pekkala & Birgitta Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji Oped-toimintana tunnetun ammattikorkeakoulujen yhteisen opintojen edistämis- ja tukemistoiminnan päättyessä ohjauksen ammattilaisten kehittämät käytänteet ja työkalut koottiin tähän kirjasta ja cdromista koostuvaan loppuraporttiin. Monipuolinen sisältö, hyödynnettävissä ohjauksen arjessa. ISBN s. + cd-rom 25 e Julkaisussa esitellään Oped-Exo -hankkeen aikana tarvelähtöisesti suunniteltua ja toteutettua opettajatuutorikoulutusta. Artikkeleissa tarkastellaan opettajatuutorin työn keskeisiä osa-alueita ja haasteita. Julkaisun sisältö on hyödynnettävissä mainiosti esimerkiksi koulutusmateriaalina opettajatuutoreiden koulutuksessa. Jaakko Helander (toim.) Reunamerkintöjä ohjaukseen I Oped-Exo-hankkeessa syntynyt julkaisu sisältää kattavan kartoituksen vertaistuutoroinnista Suomen ammattikorkeakouluissa, ja se esittelee callidus- eli vertaistuutoroinnin ajatuksia ja mahdollisuuksia sekä laadukkaan vertaisohjauksen kriteeristön. Vertaisohjauksen toteutuksen malleja tuodaan esiin käytännön case-esimerkkien kautta. ISBN s. + kaksi julistetta 20 e Ohjauksen ammattilaiset - tutkijat, praktikot ja opiskelijat - määrittävät ohjausta omasta elämismaailmastaan käsin. Ristiriitoja ei ole vältetty, ei myöskään kriittisiä näkökulmia. Teoksen pääteemat ovat opinto-ohjaus eri koulutusasteilla, ohjausteoriat ja metodiikka sekä osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Osa II ilmestyy vuonna ISBN s. 25 e ISBN s. 25 e 12

13 Jaakko Helander (toim.) Ohjaus aallon harjalla Inspiraatioita ja innovaatioita ammatillisen opinto-ohjauksen kenttään Jukka Kemppi & Jaakko Helander (toim.) Jos meijät on istutettu tänne jotaki tarkotusta varte - puheenvuoroja hämeenlinnalaisten nuorten osallisuudesta ja hyvästä Ammatillisen koulutuksen roolin vahvistuminen paikallisena, alueellisena ja yhteiskunnallisena toimijana on yksi opinto-ohjauksen kehityshaasteista. Artikkeleissa ammatillisen koulutuksen ja opinto-ohjauksen ammattilaiset tarkastelevat aihetta monipuolisesti. ISBN s. 25 e Liisa Lassila Se opettajatuutori on siellä niin kun henkisesti olemassa Sosionomiopiskelijoiden näkemyksiä opiskelun keskivaiheen ohjauksesta Ohjaus on ammattikorkeakouluissa pedagogiikan keskeinen osa-alue. Ohjaus ehkäisee opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä sekä edistää opiskelijoiden ammatillista osaamista jo opiskeluaikana. Teoksessa paneudutaan opintojen keskivaiheen ohjaukseen. Seppo Helakorpi Koulutuksen kehittävä arviointi Työkaluja osaamisen johtamiseen Osallisuushanke Nousun myötä syntyneen julkaisun teemat ovat konkreettinen lähitutortyö, yhteiskunnallinen näkökulma nuoren osallisuudesta ja hyvästä, koulutuksellinen osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teos on suunnattu nuorten aikuisten kanssa toimiville sosiaalityön, työllisyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin ammattilaisille. ISBN s. 20 e Tämä mittaristo ja sen tausta-aineisto antavat välineitä mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen, oppilaitosten opetussuunnitelmatyön perustan pohdintaan ja henkilökohtaisen osaamisen analyysiin. Saatavilla edelleen myös kirjoittajan edelliset teokset: "Työn taidot" ja "Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta". Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN X s. 20 e ISBN s. + cd-rom 28 e 13

14 Jarmo Levonen (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Työelämäläheistä asiantuntemusta kehittämässä Leena Vainio (toim.) Verkko-opetus menetelmänä ammatillisessa koulutuksessa Caseja HAMKista Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin vuonna 2005 osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Julkaisu avaa keskustelua työelämäläheisen ylemmän korkeakoulututkinnon kehittämisestä asiantuntijaverkostoissa ja yhteistyössä elinkeinoja työelämän kanssa. Muista myös tutkinnon kehittämistä kuvaava aiempi julkaisu: Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - tulokset ja tulevaisuus. ISBN e Kaisa Kujala, Kaisa Huunonen, Jorma Saarinen, Leena Vainio & Timo Väliharju Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot Miten koulutuksen ja yritysmaailman tulisi vastata tulevaisuuden haasteisiin oppimisteknologian käytössä ja työskentelymenetelmien valinnassa? Julkaisussa kartoitetaan oppimisteknologian käytön tämänhetkistä tilaa Suomessa ja esitellään suomalaisten asiantuntijoiden käsityksiä oppimisteknologian tulevaisuuden visioista ja trendeistä. Hanne Koli & Pasi Silander Verkko-oppiminen Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus Kirjassa kuvataan Hämeen ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä verkko-opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kirjasta löytyy kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan strategian toteutuksesta, sisältöjen tuottamisesta sekä vuorovaikutuksesta verkkoympäristöissä ja tiedonhallinnassa. ISBN s. 25 e Kirjassa käsitellään oppimisprosessin suunnittelua ja ohjausta verkko-oppimisympäristöissä, ja se sisältää konkreettisia työkaluja ja apua verkko-oppimisen ohjaukseen opettajalle ja kouluttajalle. Keskeisenä ajatuksena on oppimisprosessiperustainen opetus. Kirja on saatavana myös englanninkielisenä. 14 ISBN s. 20 e ISBN s. 25 e

15 Pekka Ruohotie & Juhani Honka Ammatillinen huippuosaaminen Kompetenssitutkimusten avaama näkökulma huippuosaamiseen, sen kehittämiseen ja johtamiseen Riitta Metsänen Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin Tutkimus- ja kehitystyö Eija Honkanen Opinto-ohjaus ja erityisopetus Mitä on ammatillinen huippuosaaminen, miten ammatin oppiminen tapahtuu, mitä ovat avainkompetenssit ja mitä on ammatillisen huippuosaamisen johtaminen? Kirja soveltuu oppikirjaksi esim. henkilöstön ja osaamisen kehittämistä opiskeleville. Saatavilla myös muita Skills-sarjan julkaisuja sekä painettuina että PDF-versioina. ISBN s. 15 e Eija Honkasen väitöstutkimus kuvaa, miten opetussuunnitelman mukainen opinto-ohjaus toteutuu ammatillisen perustutkinnon erityisopetuksessa koulutuksen järjestäjän tasolla: miten siihen liittyvät suunnitelmat esitetään asiakirjoissa, miten opinto-ohjaus toteutuu sekä miten opinto-ohjaajat ja erityisopettajat haluaisivat sitä kehittää. Kasvatus, kielet ja kulttuuri Riitta Metsäsen väitöstutkimus tarjoaa tarkkaa tietoa sopeutumisesta uuteen kulttuuriin. Tulokset eivät tue aikaisemmissa tutkimuksissa saatua käsitystä yhdestä tietynlaista ihannetyypistä, joka pärjää ulkomaisissa työsuhteissa, vaan Metsänen löysi kolme erilaista sopeutujatyyppiä, joiden persoonallisuuspiirteet eroavat toisistaan. ISBN s. 30 e Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaito ja sen arviointikäytänteet Kielitaidon arvioinnin yhdenmukaistaminen ammattikorkeakouluissa (AMKKIA) -hankkeen loppuraportti herättää pohtimaan opiskelijoiden valmiuksia kieliopintoihin korkeakouluissa ja opetuksen resursseja. Kysy lisää muista AMKKIA- ja kieltenopetustuotteista: esim. AMKKIA-koetehtäväpankit englannin sekä ruotsin ja suomen kielten opettajille. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ISBN s. 30 e ISBN s. 28 e 15

16 Tekniikka ja liikenne Irma Boncamper Tekstiilioppi Kuituraaka-aineet Juhani Keskitalo (toim.) Insinööriopinnot lähelle työelämää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Uudistettu painos päivitetyin tiedoin suositusta Tekstiiliopista! Oppikirjassa käsitellään laajasti tekstiilikuituja, niiden historiaa, tuotantoprosesseja, ominaisuuksia ja tunnistamismenetelmiä. Oppikirja sisältää myös tekstiilikuitujen käytössä olevat kauppanimitykset ja luokitukset. ISBN korj. painos s. 42 e Taru Pätäri-Rannila, Pasi Varjus, Arja Rinneaho ja Timo Sinivuori Draamakasvatuksen käsikirja koululaisten iltapäivätoimintaan Käsikirja innostaa iltapäiväkerho-ohjaajia draamallisten menetelmien käyttöön. Kirjassa on valmiita draamaprosesseja, joiden aiheet on valittu opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista. Työtavat ovat sovellettavissa myös muuhun draamaopetukseen. Sosiaali- ja terveysala Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen uusin julkaisu esittelee hankkeen tuloksia, johtopäätöksiä, tilastotietoa ja toteutusesimerkkejä. Edelleen saatavilla on myös hankkeen kolme aiempaa julkaisua. Kirjat muodostavat kokonaisuutena oivan insinööriopintojen kehittämisen tietopankin. ISBN s. 25 e Tuomas Ala-Opas & Marja Sirkkola (toim.) Sosiokulttuurinen multisensorinen työ - kokemuksia vammaistyöstä Multisensoriset eli joko rentouttavat tai aktivoivat ympäristöt tarjoavat myös vaikeimmin vammaisille erinomaisen mahdollisuuden osallistamiseen sekä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän julkaisuun on koottu sosionomi (AMK) -opiskelijoiden opinnäytetöistä vammaistyötä käsitteleviä teoreettisia ja käytännön pohdintoja. ISBN s. 18 e ISBN s. 25 e 16

17 S Kiinnostavia näkökulmia SAMKista Satakunnan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu. Monialaisuuden ja monipuolisuuden haluamme näkyvän myös julkaisuissamme mielenkiintoisesti ja ajankohtaisesti. Julkaisemme tutkimuksia, projektiraportteja, oppimateriaaleja ja jatkossa entistä enemmän myös sellaisia julkaisuja, jotka eivät välttämättä taivu luokitteluihin. Painopistealueita ovat muun muassa hyvinvointi ja yrittäjyys. Olennainen osa ovat myös ammattikorkeakoulun oman toiminnan kehittämiseen liittyvät julkaisut. Haasteena on tehdä kiinnostavia ja ehkä yllättäviäkin julkaisuja tuoda esiin monipuolista satakuntalaista osaamista osaksi kiinnostavaa kansallista keskustelua. Uusimmat julkaisut saat aina julkaisukaupastamme. Sieltä löydät myös pelkästään pdf-muodossa julkaistut raportit. Tervetuloa sivuillemme samk.fi/julkaisut! Satakunnan ammattikorkeakoulu Julkaisut Tiedepuisto PORI Tilaa julkaisut osoitteesta puhelimitse (02) Lisätiedot julkaisusarjan päätoimittaja (02) Opetus ja opetuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyö Kasvatus, kielet ja kulttuuri Yhteiskunta, liiketalous ja hallinto Sosiaali- ja terveysala Satakunnan ammattikorkeakoulu 17

18 Opetus ja opetuksen kehittäminen Heli Mattila & Kirsti Jasu-Kuusisto Oppimistehtävä verkko-opetuksessa Anne Sankari Suuri opiskelijakysely 2006 Satakunnan ammattikorkeakoulu Verkko-opetuksen ydin on verkkotehtävä, joka ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa etsimään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Julkaisu opastaa verkko-opettajaa verkkotehtävien laatimisessa. Se sisältää tiiviit ohjeet eri aloille soveltuvien verkkotehtävien laatimiseen. Mukana on käytännön verkko-opetuksessa testattuja esimerkkitehtäviä. ISBN e Salla Salén-Haapala Opiskelijavalinnan toimivuus Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuminen ja valikoituminen Julkaisussa tarkastellaan Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeiden toimivuutta ja sosiaalista validiutta hakijan näkökulmasta. Millaisia nuoria sosiaali- ja terveysalalle hakeutuu ja keitä opiskelijoiksi valikoituu? Alalle hakeutumisen ja strategioiden kautta pyritään ennustamaan opintoihin sitoutumista. Julkaisu selvittää opiskelijoiden näkemyksiä opiskeluun liittyvistä asioista, erityisesti opetuksen ja ohjauksen laadusta. Opiskelijat antavat palautetta myös tiedonkulusta, laitteista ja välineistä sekä henkilökunnan ja opiskelijan välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen lähtökohtana olivat opintojen edistyminen, viivästyminen ja keskeytyminen. ISSN s. 20 e Päivi Jaatinen & Sanna Lähde Kolme näkökulmaa, kolme todellisuutta Haastattelututkimus opintojen etenemistä edistävistä ja haittaavista tekijöistä Mitkä tekijät tukevat opintojen etenemistä? Mitkä hankaloittavat sitä ja johtavat kärjistyessään keskeyttämiseen? Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin SAMKin opetuksesta vastaavia johtajia sekä opinnoissaan hitaasti ja nopeasti edenneitä opiskelijoita. 18 ISSN s. 10 e ISBN s. 15 e

19 Päivi Jaatinen Miltä SAMKin opinnäytetyöt näyttävät toisin silmin? Satakunnan ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opinnäytetöiden arvioinnista tehty tutkimus Anne Sankari (toim.) SAMKin jatkotutkintokokeilu Tutkimuksessa tuotettiin tietoa SAMKin opinnäytetöiden luonteesta ja opinnäytetöiden arvioinnin laadusta eri toimialoilla ja eri toimialojen näkökulmasta. Toimialaedustajat arvioivat muita kuin oman alansa töitä. Alkuperäisen arvioinnin ja projektissa annetun arvosanan yhteys jäi melko heikoksi, erityisesti tämä koski kiitettäviä töitä. ISBN s. 15 e Päivi Jaatinen Mitä teille kuului vuonna 2004? Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuosina valmistuneille ja heidän työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus Seurantatutkimuksessa selvitetään SAMKista valmistuneiden opiskelu- ja työhistoriaa, urakehitystä, tyytyväisyyttä koulutusala- ja koulutusväylävalintaan ja muuttovirtoja. Työelämän osaamistarpeita ja niiden kehityssuuntia sekä valmistuneiden taitoja tarkastellaan sekä valmistuneiden että heidän työnantajiensa näkökulmasta. Kirja on arvio jatkokoulutusohjelmien kokeilusta, tarkastelussa hyvinvointiteknologia, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito sekä pk-sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen. Opettajat käsittelevät opintojen tuottamaa osaamista, yhteistyötä, toimintatapoja ja vinkkejä jatkoon. Opiskelijat tuovat mukaan oman näkökulmansa. ISSN s. 10 e Päivi Jaatinen Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaito harhaa vai hallintaa? Kielten opetuksen kehittämisprojektin seurantatutkimuksen 3. osaraportti aiheena syksyn 2005 lähtötasotestit. SAMKissa käynnistettiin vuonna 2003 kielten opetuksen kehittämisprojekti. Seurantatutkimuksessa selvitetään opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden osaamisen lähtötilanne, lähtötilanteen ennustearvo kieliopinnoissa selviämisessä ja valmentavien opintojaksojen vaikuttavuus. Osaraportti keskittyy ruotsin ja englannin kielen osaamistasoon. Satakunnan ammattikorkeakoulu ISBN s. 15 e ISSN s. 5 e 19

20 Mirja Rissanen "Kokemus on kova sana" Ikääntyneiden opettajien kokemuksia opettajuudesta ammattikorkeakoulussa Kari Juntunen, Airi Meriläinen & Mika Määttä Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan kehitys ja haasteet Seurantatutkimus Satakunnan ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehitystyö Opettajuuden muuttuminen näkyy uusina toimintaajatuksina ja ammattitaitovaatimuksina sekä kollegiaalisen yhteistyön lisääntymisenä. Ikääntyneet opettajat arvostivat kokemustaan ja osaamistaan. Tutkimus herätti kuitenkin kysymyksiä: kuinka paljon uudet tuulet näkyvät opetuksen arjessa? ISBN s. 12 e Simo Saurio & Veli-Pekka Heikkinen Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan ja koulutuksen välinen vuorovaikutus: case-analyysi Innovaatioprosessin varmistaminen ja nopeuttaminen ovat liiketoiminnan tärkeimpiä menestystekijöitä. Miten ammattikorkeakoulun t&k-toiminta tulisi nivoa osaksi asiakasorganisaation kehitystä? Tarjotaanko kaikille kaikkea? Kehitetäänkö kapeampia osaamiskärkiä? Tutkimuksessa perehdytään kuuden ammattikorkeakoulun lähes 30 t&k-hankkeeseen. Tutkimuksessa selvitettiin ammattikorkeakoulujen näkemyksiä tutkimus- ja kehitystoimintansa nyky- ja tavoitetilasta. Kehittämisen kannalta tärkeimmät t&ktoiminnan osa-alueet ovat johtajuus t&k-toiminnassa, t&k-toiminnan yhteiskunnalliset tulokset, toiminnalliset periaatteet ja strateginen suunnittelu sekä henkilöstön kehittäminen. ISSN s. 10 e Simo Saurio Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä Paras menestys yritystoiminnassa saavutetaan ympäristössä, jossa korkeakoulutus ja yritystoiminta ovat lähellä toisiaan. Alueelliseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaaditaan innovatiivinen infrastruktuuri, jossa koulutus, tutkimus ja kehitys sekä yritykset voivat olla kiinteässä yhteydessä. 20 ISBN s. 15 e ISBN s. 20 e

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen Ontti hanke, jonka virallinen nimi oli : Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot