Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Mikko Ihanti (x) Kari Eskola () vpj Anitta Hakkarainen (x) Anita Urpilainen () Kalevi Kinnunen (x) Tapio Pekkarinen, Vihtanen () Marjatta Koivukoski (x) Riitta Voutila () Ilkka Leppänen (x) Marko Kinnunen () Jonna Leppänen (x) Leena Viinikainen () Raimo Pekkarinen (x) Eeva-Liisa Puranen () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj Ilpo Leppänen (x) I vpj Leo Urpilainen (x) II vpj Olavi Tuikkanen (x) III vpj Markku Toikkanen (x) Juha Urpilainen (x) kunnanjohtaja, esittelijä Marja Lehtonen (x) sivistystoimen päällikkö, pöytäkirjanpitäjä Jaakko Kiiskilä Eventizer Oy:stä kertoi sähköisestä asiointipalvelusta klo Mirja Laine ja Jouni Puranen Pohjola varainhoidosta kertoivat sijoitusmahdollisuuksista klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet: Raimo Pekkarinen ja Anitta Hakkarainen ( :n 104 osalta pöytäkirjantarkastus suoritettiin tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) välittömästi kokouksessa.) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Mikko Ihanti Tarkastusaika Raimo Pekkarinen Marja Lehtonen Anitta Hakkarainen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus hallintojohtaja Marjatta Suominen

2 VALTUUTETTUJEN VALTUUSTON KOKOUKSISSA JÄTTÄMÄT ALOITTEET Valtuuston työjärjestys 2 luku 5 Valtuutettujen aloitteet: Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2008; 1. Kv Pentti Peltonen esitti toivomuspontena, että kunnan kotisivuille laitettaisiin näkyviin keskeisimpiä hallintokuntien ohjelmia (mm. elinkeino-ohjelma, vanhuspoliittinen ohjelma jne.) Kinnulan kunnan grafiikkapohjaiset kotisivut valmistuvat , minkä jälkeen ohjelmat siirtyvät kotisivuille Tapio Pekkarisen jätti aloitteen Vimax-verkon laajentamisesta koko kunnan alueelle. Asian käsittely on vireillä ja odottaa kaavamuutosta. 2. Kv Manu Toikkanen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen mm. hallintosäännön ja palkkiosäännön tarkistamisesta. Tarkistettu; Hallintosääntö/kv Palkkiosääntö/kv Kv Rauno Kinnunen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen istuin-

3 penkkien sijoittamisesta välille urheilukenttä keskusta. Aloite on huomioitu Pro-Kinnula toimikunnan työssä. Tekninen toimiala toteuttaa aloitteessa esitetyt kirkonkylän teiden varsien istumapaikat Kinnulan kirkonkylän kehittämissuunnitelman valmistuttua. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. 4. Kv Tapio Pekkarinen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen kunnan verkkosivujen päivittämisestä ja kehittämisestä. Viranhaltijan päätöksellä on kuntaan hankittu Kasesoft GMS -julkaisujärjestelmä kunnan www-sivujen toimivuuden parantamiseksi, mikä toiminnassa alkaen. 5. Kv Raimo Pekkarinen jätti Raimo Pekkarisen ja Pentti Peltosen allekirjoittaman kirjallisen valtuustoaloitteen vesistöjen huonontuneesta tilanteesta. päätti jättää puoltamatta Vehkanevan ja Petäikkönevan turpeennostolupaa. Keski-Suomen ympäristökeskus järjestää kevään 2009 aikana vesistöjen tilaa koskevan keskustelutilaisuuden. Asian käsittely kesken. 6. Kv Tapio Pekkarinen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen biokaasulaitoksen saamisesta Kinnulaan. Aloite on siirretty teknisen toimen käsittelyyn. 7. Kv Rauni Kauppinen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen koskien kuntaretkiä. Aloitetta ei ole mahdollista toteuttaa, koska kunnan matkoilla on noudatettava KVTES:n määräyksiä. Vapaaehtoisesti voi jättää matkakorvaukset laskuttamatta. 8. Kv Rauno Kinnunen jätti kirjallisen valtuusto aloitteen lasten

4 kotihoitotuen kuntalisästä. Kinnulan kunnanvaltuuston vuodelle 2009 hyväksyttyyn talousarvioon ei saatu sisällytettyä lasten kotihoidon tuen lisäosaa, joten taloudellisista syistä hanketta ei voida toteuttaa. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. 9. Kv Rauno Kinnunen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen palaavien nuorten aivoviennin saamisesta takaisin kuntaan. Aloite on lähetetty tiedoksi hallintokunnille. Kinnulan kunta on aktiivisesti pyrkinyt työllistämään korkeakoulututkinnon suorittaneita nuoria erilaisissa projekteissa. 10. Kv Manu Toikkanen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen Muholan kylätaajaman liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloitteessa esitetyn asian hoitaminen kuuluu tienpitäjälle eli Keski-Suomen tiepiirille. Tekninen toimi pyytää tiehallinnolta tarveselvitystä ko. tieosuuden liikenneturvallisuusasiassa ja lähettää tehdyn aloitteen tiehallinnolle tiedoksi. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. 11. Kv Markku Toikkanen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen Muholan kylätaajaman liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloitteessa esitetyn asian hoitaminen kuuluu tienpitäjälle eli Keski-Suomen tiepiirille. Tekninen toimi pyytää tiehallinnolta tarveselvitystä ko. tieosuuden liikenneturvallisuusasiassa ja lähettää tehdyn aloitteen tiehallinnolle tiedoksi. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. 12. Kh Pentti Peltonen jätti Markku Toikkasen ja Pentti Peltosen allekirjoittaman kunnallisaloitteen; Luonnonsuojelualueen perustaminen Kinnulan Tikkakankaan Pyhäpuun alueelle muinaismuistolain perusteella

5 Kh päätti esittää metsähallitukselle, että Kinnulan Tikkakankaan Pyhäpuun alueelle perustetaan luonnon suojelualue muinaismuistolain perusteella. päättää esittää valtuustolle valtuutettujen tekemät aloitteet ja mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Lisäksi kunnanhallitus kehottaa valtuustoa toteamaan, mitkä vuonna 2008 tehdyistä aloitteista on loppuun käsitelty. hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KUNTALAISTEN VUONNA 2008 TEKEMÄT ALOITTEET Kuntalaki 28 : Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisten KuntaL 28 :n perusteella tekemät aloitteet vuonna 2008; 1. Nuorisovaltuusto on tehnyt kuntalaisaloitteen lämmitystolppien asentamisesta keskuskoulun paikoitusalueelle. Lämmityspistokkeiden tarve on erityisesti naapurikunnista omilla autoilla tulevien lukiolaisten käyttöön. Tekninen toimi asennuttaa lämmityspistoketolpat kuudelle autolle keskuskoulun paikoitusalueelle kesän 2009 aikana. Asia tullaan hoitamaan aloitteessa esitetyllä tavalla. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. 2. Nuorisovaltuuston on tehnyt kuntalaisaloitteen istumapaikkojen (penkkien) tarpeesta kirkonkylän alueen teiden varsille. Istumapaikkojen tarpeellisuudesta on tehty jo aiemmin aloite ja asia on huomioitu Pro-kinnula toimikunnassa, jossa penkkiasia on otettu huomioon osana Kinnulan kirkonkylän kehittämissuunnitelmaa laadittaessa. Tekninen toimiala toteuttaa aloitteessa esitetyt kirkonkylän teiden varsien istumapaikat Kinnulan kirkonkylän kehittämissuunnitelman valmistuttua. Kv ; Aloite on loppuun käsitelty. päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi nuorisovaltuuston vuonna 2008 tekemät kuntalain 28 :n mukaiset aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Samalla kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että aloitteet on loppuun käsitelty. hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KESKI-SUOMEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN Liite 1. Keski-Suomen lääninhallitus on päätöksellään vahvistanut Keski-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmääräksi 24 jäsentä, 24 henkilökohtaista varajäsentä sekä poliisipäällikkö. Jyväskylän kaupunki valitsee 2 jäsentä ja muut kunnat 1. Poliisipäällikkö Markku Luoma pyytää kirjeellään kuntia nimeämään edustajansa ja ilmoittamaan valinnoista poliisilaitokselle. päättää esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee Keski-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PELLON VUOKRAUS KARI ESKOLALLE Liite 2. Kari Eskola on vuokraamassa Kinnulan kunnalta Kinnulan kunnan omistamasta kiinteistöstä Jutanniitty peltolohkon , pinta-ala 0,73 ha. Vuokra on 100 euroa/ha/vuosi. päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen pellonvuokraussopimuksen Kinnulan kunnan ja Kari Eskolan välillä ajaksi Vuokrasopimus jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan entisillä ehdoilla, mikäli osapuolet eivät muuta sovi. Vuokra on sata (100) euroa/ha/vuosi. hyväksyi päätösehdotuksen.

9 PELLON VUOKRAUS RAUNO KINNUSELLE Liite 3. Rauno Kinnunen on vuokraamassa Kinnulan kunnalta Kinnulan kunnan omistamasta kiinteistöstä Kerttula lohkon , pinta-ala 0,60 ha. Vuokra on 100 euroa/ha/vuosi. päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen pellonvuokraussopimuksen Kinnulan kunnan ja Rauno Kinnusen välillä ajaksi Vuokrasopimus jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan entisillä ehdoilla, mikäli osapuolet eivät muuta sovi. Vuokra on sata (100) euroa/ha/vuosi. hyväksyi päätösehdotuksen. --- Anitta Hakkarainen ilmoitti esteellisyytensä (intressijääviys) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo Tämän pykälän osalta pöytäkirjantarkastus suoritettiin välittömästi kunnanhallituksen kokouksessa.

10 LAUSUNTO ALUEHALLINNONUUDISTAMISHANKKEEN HE-LUONNOKSESTA Liite 4. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU -hanke) tavoitteena on uudistaa laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Hanke on valmistellut aluehallinnon uudistamista niin, että valtion aluehallintoa kootaan laajasti kahteen viranomaiseen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksiin sekä aluehallintovirastoihin. Samalla maakunnan liittojen asemaa aluekehitysviranomaisina vahvistetaan Aluehallinnon uudistamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2009 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien. Aluehallinto jaetaan kuuteen eri aluehallintoviranomaiseen. Kinnula ja koko Keski-Suomi kuuluvat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Lestijärvi ja koko Keski-Pohjanmaa puolestaan kuuluvat Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Viraston päätoimipaikka on Vaasassa ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä. Aluehallintovirastossa on seuraavat vastuualueet: 1. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, joka hoitaa alue hallintovirastoista annetun lain 4 :n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 8 kohdissa tarkoitettuja tehtäviä sekä 2 momentin1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä; 2. ympäristöluvat vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n 1momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä; 3. työsuojelun vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n 1momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä; 4. pelastustoimi ja varautuminen vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä; 5. poliisitoimen vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista

11 annetun lain 4 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä. Tarkemmat liiteasiakirjat löytyy osoitteesta Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta on annettava viimeistään päättää antaa valtionvarainministeriölle seuraavan lausunnon aluehallinnon uudistamishankkeen HE-luonnoksesta: 1. pitää hyvänä sitä, että hallitusohjelmaa toteuttava lainsäädäntöluonnos selkeyttää valtion aluehallintoa. 2. Valtion keskushallinnon rooli tulisi selkeämmin rajata vain ohjaus- ja strategisiin kysymyksiin ja alueiden kehittämisessä kaikki muu toimivalta tulisi jättää valtion aluehallinnolle/ maakuntahallinnolle/kunnille. 3. EU-ohjelmien täytäntöönpanon byrokratiaa tulisi karsia edelleen. 4. Kinnulan kunnan asema yhteistoiminta-alueiden rajakuntana puoltaa sitä, että Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa kuuluisivat samaan yhteistoiminta-alueeseen. hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KUNTARAHOITUS OYJ:N OSAKEANTI Liite 5. Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle osakeannin toteuttamista vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Annin tavoitteena on kerätä vähintään 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Osakkeiden merkintäaika on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian pidettävän yhtiökokouksen jälkeen. Anti suunnataan ensisijaisesti kuntasektorille. Tämän lisäksi Suomen valtio on päättänyt osallistua antiin enintään 20 miljoonan euron sijoituksella kuitenkin niin, ettei valtion osuus osakeannissa merkityistä osakkeista ylitä 70 prosenttia. Suunnitellussa osakeannissa kerättävät varat tulevat vahvistamaan Kuntarahoituksen vakavaraisuutta ja tukemaan yhtiön liiketoiminnan volyymin voimakasta kasvua lähivuosina. Kuntarahoituksen asiakkaita ovat kunnat ja kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämät yleishyödylliset yhteisöt. Se on asiakassegmenttinsä suurin yksittäinen luotottaja, ja täten hyvin tärkeä toimija kuntatalouden hoidossa. Yhtiön erinomainen luottokelpoisuus ja aktiivinen toiminta rahoitusmarkkinoilla ovat taanneet sen, että asiakaskunnan lainoitusta on voitu hoitaa kuntien kannalta luotettavasti, edullisesti ja kilpailukykyisesti. Yleisen markkinatilanteen muututtua vuoden 2008 aikana kysyntä Kuntarahoituksen antolainaukselle on kasvanut entisestään. Muut rahoituksen tarjoajat ovat vähentäneet merkittävästi aktiivisuuttaan kuntasektorilla, samalla kun kuntien rahoitustarpeet ovat kasvaneet. Kuntarahoituksen pyrkimyksenä on vastata kuntasektorin lisääntyneeseen kysyntään ja kyetä jatkossakin hoitamaan kuntien rahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla. Suunniteltu osakeanti mahdollistaa Kuntarahoituksen antolainakannan merkittävän kasvattamisen lähivuosina, tukien näin muun muassa valtion tukemaa asuntotuotantoa ja rakennussektorin työllisyyttä koko maassa. Kuntarahoitus katsoo yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen osakeannilla olevan tärkeää, jotta erinomainen luottokelpoisuus ja sitä kautta edullinen varainhankinta saadaan turvattua voimakkaan kasvun vaiheessa. Suomen valtion tulo Kuntarahoituksen merkittäväksi omistajaksi parantaa myös yhtiön tulevaa asemaa varainhankintamarkkinoilla. Mikäli yhtiökokous päättää osakeannin toteuttamisesta niin ensimmäinen merkintäjakso on ja toinen merkintäjakso 26.3

13 Merkintähinta on 3,20 euroa/osake. Kuntarahoitus suosittaa minimimerkinnäksi 3 euroa kunnan asukasta kohti. Kinnulan kunnan osalta sopiva merkintämäärä olisi osaketta * 3,2 euroa/osake eli euroa. Kinnulan kunnalla on tällä hetkellä 7300 kappaletta kuntarahoitus OYJ:n osakkeita. Osakkeiden nimellisarvo on 1 euroa. Kinnulan vuoden 2009 talousarviossa on varattu osakkeiden ostamiseen. päättää esittää valtuustolle, että kunnanhallitus oikeutetaan merkitsemään Kuntarahoitus Oyj:n tulevassa osakeannissa Kuntarahoitus Oyj:n osakkeita yhteensä kappaletta hintaan 3,20 euroa/osake (on yhteensä euroa). Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päätös voidaan panna välittömästi täytäntöön. hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KINPINE -TEOLLISUUSHALLIN LISÄPOISTO VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖK- SEEN Liite 6. Kinnulan kunta omistaa 1990 vuonna rakennetun teollisuushallin. Halli on rakennettu puuteollisuuskäyttöön ja siksi halliin on asennettu normaalia paremmat ilmastointi- ja purunpoistolaitteet. Ilmastointi- ja purunpoistolaitteet ovat olleet useamman vuoden käyttämättä ja siksi niiden kunto ei enää vastaa nykyajan tarpeita. Teollisuushallissa on vuokralaisena ambulanssiyrittäjä ja vaateteollisuusyritys. Nykyiset vuokralaiset eivät tarvitse tehokkaita ilmastointi- ja purunpoistolaitteita. Ilmastointi- ja purunpoistolaitteiden kunto Kinpine -teollisuushallissa ei enää vastaa niille asetettuja vaatimuksia ja siksi on tarkoituksen mukaista, että osa hallin kirjanpitoarvosta lisäpoistetaan /romutetaan/alaskirjataan vuoden 2008 tilinpäätökseen. Lisäpoistettava osuus on ,48 euroa. Lisäpoiston jälkeen Kinpine -hallin kirjanpitoarvoksi jää euroa. päättää romuttaa/alaskirjata Kinpine -teollisuushallista lisäpoistona ,48 euroa vuoden 2008 tilinpäätökseen. hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KUIVAMOHALLIN LISÄPOISTO VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEEN Liite 7. Kinnulan kunta omistaa teollisuusalueella kolme kuivaamohallia. Kuivaamoja on käytetty puutavaran kuivattamiseen. tapahtuneen mekaanisen puuteollisuuden alasajon myötä, hallien käyttötarkoitus on muuttunut. Nykyään kuivaamohalleissa toimii autoalan yrittäjä sekä tuumasta toimeen -projekti. Muuttuneen tilanteen vuoksi on tarkoituksen mukaista, että kuivaamohalleista tehdään ,08 euron lisäpoisto vuoden 2008 tilinpäätökseen. Lisäpoiston jälkeen kuivaamohallien kirjanpitoarvoksi jää euroa. päättää romuttaa/alaskirjata kuivaamohalleista lisäpoistona ,08 euroa vuoden 2008 tilinpäätökseen. hyväksyi päätösehdotuksen.

16 KINNULAN KUNNAN VAKUUTUSTURVA Liitteet 8 9. Kinnulan kunnan toimeksiannosta vakuutusmeklari Petri Kurkinen on suorittanut vakuutusten kilpailutuksen. Tarjouspyyntö, liite 8 Kinnulan kunnan hankintailmoitus jätettiin HILMA -palvelussa julkaistavaksi Hankinta toteutettiin avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntöön sisältyivät kaikki Kinnulan kunnan vahinkovakuutukset erillisen vakuutussuunnitelman mukaisin vakuutuslaajuuksin ja omavastuin. Tarjouspyyntö jaettiin kahteen osaan (työntekijäin ryhmähenkivakuutus käsitellään omana asiana). Kinnulan kunta tekee vahinkovakuutuksista toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostaa pienimmän kassavirran Kinnulan kunnalle huomioiden vakuutusmaksu, vakuutusehtojen kattavuus ja laajuus sekä omavastuu. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaviin yhtiöihin: If, Tapiola, Pohjola, Pohjantähti ja Kuntien Eläkevakuutus Tarjousten vertailu, liite 9 Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä If, Pohjola, Pohjantähti ja Kuntien Eläkevakuutus. Tapiola ei jättänyt tarjousta. Tarjoukset ovat voimassa saakka. Tarjousten yhteenveto sisältää tarjousvertailun, tarjousten pisteytyksen (tarjousten arviointimenettely) ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujärjestelmien 10-vuoden maksukäyttäytymisen grafiikkana. Tarjoukset sisältävät vakuutuksen riskimaksun sekä vakuutusmaksuveron ilman meklarin palkkiota. Suositukset Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Pohjantähti. Pohjantähti on hinnaltaan edullisin ja sille tuli myös pisteytyksen jälkeen edullisin hinta. Suosittelen, että Kinnulan kunnan vakuutukset keskitetään jatkossa Pohjantähteen, pois lukien työntekijöiden ryhmähenkivakuutus, jonka suosittelen merkittävän Kuntien Eläkevakuutukseen (nykyinen yhtiö). Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta siirtohakemus on mahdollista tehdä aikaisintaan mennessä, jolloin vakuutus alkaisi Pohjantähdessä Vapaaehtoisissa vakuutuksissa ei ole siirrolle määräaikoja.

17 päättää, että 1. Kinnulan kunnan vakuutukset irtisanotaan Pohjola Oy:stä 2. Kinnulan kunta ostaa vakuutusyhtiö Pohjantähdeltä vapaaehtoiset vakuutukset lukien 3. Kinnulan kunta ostaa vakuutusyhtiö Pohjantähdeltä lakisääteiset vakuutukset lukien. 4. Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ostetaan edelleen Kuntien Eläkevakuutukselta (Keva). Kunnanhallituksen päätös vakuutusyhtiön valinnasta perustuu vakuutusten kilpailuttamisen suorittaneen vakuutusmeklari Petri Kurkisen lausuntoon. hyväksyi päätösehdotuksen.

18 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 13 hallintojohtaja 4 päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. hyväksyi päätösehdotuksen.

19 MUUT MAHDOLLISET ASIAT päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Ilkka Leppänen esitti että pellonvuokrausasiat ( alkaen) kilpailutettaisiin jatkossa ennen kylvökauden alkua Anitta Hakkarainen tiedusteli uuden henkilöstön palkkaamisasiasta Jonna Leppänen tiedusteli viemäriprojektiin (siirtoviemäri sekä viemärin oksiin ) liittyvästä yleisestä tiedottamisesta. Tiedotteen voisi laatia esim. Kinnulan Sanomiin.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot