Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11."

Transkriptio

1 Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari

2 Tutkimuksen lähtökohtia Etnografinen aineisto: kenttätyö 5 iäkkään muistisairaan naisen arjessa, jotka asuivat yksin Helsingin kantakaupungin alueella (keskustelut, havainnointi) Toimijuus tutkimukseni kohteena, teoreettis-metodologisena viitekehyksenä ja ihmiskäsityksenä Kolme näkökulmaa toimijuuteen: elämänkulku, rakenteet ja modaliteetit (esim. Jyrkämä 2008) Ihminen on elämäänsä pohtiva toimija, joka elää arkeaan ja tekee erilaisia ratkaisuja ja tulkintoja vuorovaikutuksessa aikaan, ympäristöönsä ja kulttuuriinsa. Refleksiivisyys arjessa harjoitettavana toimintana: keskustelua oman itsen kanssa. Tutkijalle refleksiivisyys välineenä tutkimuksen tekoon Elisa Virkola

3 Tutkimuksen kohteena Yksilölliset elämäntilanteet sekä meille kaikille yhteinen arkielämä 1. Refleksiivisyyden tarkastelu 2. Muistisairaudelle annetut tulkinnat 3. Arkielämän käytäntöjen purkaminen, niille annetut merkitykset ja selonteot 4. Tutkijan ja tutkimukseen osallistujan vuorovaikutus Tulkintojen ja elämäntilanteiden muuttuminen ajassa Elisa Virkola

4 Kaupungin palvelukeskus Ruokala Ryhmätoiminta, esim. tuolijumppa Sosiaalisia suhteita Lapset, lapsenlapset Miesystävä Ystävät, tuttavat ryhmätoiminnoista Ympäristö Koti Kadut ja rakennukset Julkinen liikenne Ulkoilualueet Luennot Marjatan arjen sisältöjä ja ympäristöjä Senioritalossa asuminen Ystäväpiiri Lukupiiri Ruokala Muut harrastukset ja organisaatiot Seniori-yhdistyksen tapahtumat Kirjasto Järjestön runopiiri Seurakunta Asiointi Raha-asiat Kauppa Kampaaja Terveysasema Elisa Virkola Kunnallisen kotihoidon käytännöt Lääkejakelu 1 krt/2 viikossa 4

5 (Lainausta edelsi usein käyty keskustelu siitä, että Marjatta haluaa salata sairautensa) Marjatta: Sen jokainen tietää että mä oon ollu semmonen että pitää olla nyt eläkkeelläkin ollessa mul on lukujärjestys. Niin. Elisa: Mmm M: (naurahtaa) Että sillon on sitä ja sillon sitä ja näin. Joo, että. En mä tiedä minkä takia mun pitäis sitten luopua kaikesta ja olla vaan odottaa tässä näin, että.. E: Eihän sun pidä. M: Ei, että kun mä tykkään mennä. Ja kuule mä oon niin hupsu että mä en ole mä en ole niin semmonen että mä kauheen olisin tarkka että mitä mä valitsen (alkaa puhua läheisestä teatterista). (Keskustelu ) Elisa Virkola

6 Elisa: Tuntuuks, että se (sairaus) on vaikuttanut sun...jos aattelee niinku sun mielialaa tai millanen tuuli sulla päivittäin on? Marjatta: Sillon kun mä oon yksistäni täällä (kotona) niin mä olen vähän noin niinku että ahaa mä olen nyt niinku täällä näin vaan että tää on nyt vanhuutta sitten tämä, niin (naurua). Mutta sitte kun mä olen tuolla joukossa jossakin sit mä oon taas omasta mielestäni ihan entinen. (Keskustelu ) Elisa Virkola

7 Se on niinku suuri salaisuus Ei oo enää sellasia ryhmiä ku oli aikoinaan Mä en muista enää kaikkia katuja Kato kun multa unohtuu noi sanat Elisa Virkola

8 Maija Kun tuli tää tauti niin mä lakkasin noista säännöllisistä harrastuksista, kun mä en niin kun jaksa osallistua sillä lailla. Kun jotkut piirit tuolla palvelukeskuksissa missä pitäis olla, ja selitetään ja monta ihmistä puhuu yhtä aikaa. Vaikkei se oo kun 6 tai 7 henkeä, niin en mä sit jaksa. Ja sit kun mä mietin, että mitä mä meinasin sanoo tohon, niin enhän mä sit enää muistakaan, kun tulee se kohta. Pitäis olla paperi ja kirjoittaa, ja sit menee taas puol lausetta ohi. Että tällä lailla tää vuorovaikutus on rajoitteista, ja se rassaa mua kamalasti. (Keskustelu ) Elisa Virkola

9 Elisa: Huomaatko sä itte sitä muutosta, mitä sussa kenties [tapahtuu]? Maija: On, siis se kaikkein suuri muutos on että mä oon erakoitunu hirveesti. Ihan hirveesti. että noille ku mä puolihuolimattomasti sanoin, (vapaaehtoistoiminnassa) ja muussa tapasin että ku ne kysyy että mitä kuuluu niin mä sanon että kuuluu kuuluu, mutta joskus kuuluu huonommin ku toi herra Alzheimeri, sen jälkeen ne ei pidä mitään kontaktia. E: Aha (kuiskaan) M: Että se on niinku semmosta vaikeeta että sit musta tulee semmonen raskas lähimmäinen, että ei niinku kannata haaskata ruutia sen kanssa seurusteluun. (Keskustelu ) Elisa Virkola

10 Maija: Kyl mä niinku menen sinne kattomaan et jos en pysy vauhdissa mukana ja kukaan ei sano mitään ja ryhmän johtaja näyttää siltä että mä oon rasitteena siinä niin sekin on semmonen aika vaikee luopuminen Elisa: Mmm M: ku siinä ei tarvi mitään ottaa niin kauheesti kantaa ja vastuuta, saa olla vaan ryhmässä mukana. E: Mmm M: Niin se on just tärkeetä, ettei jää niin paljon yksin. Tää on siis se kaikkein vaikein asia. Tää yksinjääminen (ääni hiljenee). En soita kenellekään, valita vaivojani, muuta ku nää sukulaiset, ja kukaan ei soita kysy miten menee. Ku ei ne jaksa, ku ne tietää että tää on niin upottava suo josta ne ei paljo tiedä ja jos siitä sitte tulee semmonen sitova suhde niin ei sekään oon hyvä sitte. E: Ne ei halua sitoutua, tai ottaa vastuuta. M: Niin niin, ku se kai vaan on nyt joka paikassa että vaan ne reippaat ja iloset ja vahvat ja osaavat niin he on se valtti jotka johonki paikkaan kelpaa ja kaikkiin ryhmiin otetaan ja vedetään mukaan. Niin se on musta niinkun järkyttävää. (Keskustelu ) Elisa Virkola

11 Hertta Hertta: Kyl mun täytyy sanoa että jos ei mul oo mit, jos mä vaan olen tässä ja tää on niinku ihan näin ja näin ja näin, ja ny mä juon, jos mä nyt syön ja nyt mä lepään, ja nyt mä lakasen lattian tai nyt mä panen ton parvekkeen maton roikkumaan tohon noin siis äh, hulluks mä tulisin. Kyllä mulle toi esimerkiks just tää Alzheimer-toiminta on hyvin hyvin, tota noin antoisaa. (Keskustelu ) Elisa Virkola

12 Hertta Elisa: Sä oot vaan nyt ku mä oon sua käyny tapaamassa niin sä puhut hyvin paljon tosta päiväpaikasta. Hertta: Se on kyllä mä ite sen huomaan sen että tota (tauko) ehkä se on se ku mä oon ite ollu kasvanu isossa perheessä ja ollu työikäni liikemaailmassa ja koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä niin tää yksin eläminen niin niin se (tauko) ei se tyydytä mua jos mul ei oo jotain, et mä voin antaa niinku ulospäinki jotain. E: Joo, joo H: Et kyl mä huomaan sen tota ku mä sinne meen tää ei ole itserakkautta, tää on ihan tämmönen vaan et tuota siellä yks sun toinen aina sanoo et ai ku kiva kun tulit E: Mmm H: tai joku huutaa et heei Hertta tuli. (Keskustelu ) Elisa Virkola

13 Hertta Elisa: Viimeks sä kerroit mulle et sä kattelet sitte tohon (osoitan ikkunaa, josta näkee päiväkodin pihaan). Hertta: Hyvin paljon kattelen, ku muksut tulee ja ja tota ovat siinä ja sitte viedään nukkumaan ja sitte taas pihalle ja sit heitä haetaan pois sitte. E: Joo H: Et se on semmonen, niinku huomaa, että on tota kiva katella tommosta elävää elämää ympärillään. (Keskustelu ) Elisa Virkola

14 Ester Ester: Mutta meinaan että esimerkiksi toi.. Että mä olen niin paljon matkustanu ja tuon käyttäny aikaani ja rahaa ja kaikkea minun (naurahtaa) matkoillani että kyllä se näin on että nyt jos ajattelee sitä niin että kun on tullu vanhaksi niin jos ei ois saanu elää siis niitä aikoja niin Elisa: Mmmm Es: niin sitä aattelis että elämä on niinku jäänyt aika tyhjäksi. E: Mmm Es: Että se on minun kohdallani hyvä juttu. E: Niin. Es: Mut en minä ole niitä ole meidän puheisiinkaan vetäny sillä tavalla esille vaikka onhan se kuitenkin niin tuota. Määrättynä ajankohtana niin oli erinomaisen tärkeetä, ollu ne matkat ja sit jos niitä ei ois ollu kuule niin se olis hyvin vaikee olla näin hiljasessa kodissa yksinänsä ja E: Ai jos niitä ei ois ollu? Es. Mmm. Niin se harmittelis ja sitä voi aatella että voi voi sentään, kyllä elämä on ollu hirvittävän kurjaa ja tyhjää. (Keskustelu ) Elisa Virkola

15 Muistisairaus ja osallisuus Sairauden aiheuttamat konkreettiset seuraukset: Vaikeudet suunnistaa ympäristössä, löytää paikkoihin, orientoituminen aikaan, puhumiseen liittyvät vaikeudet, keskustelun seuraaminen. Lisäksi muiden sairauksien aiheuttamat toiminnanvajeet. Muistisairauden stigma rajoittaa puhumista sairaudesta ja saattaa johtaa pyrkimyksiin salata sitä Kaupunkiympäristön mahdollisuudet ja rajat: mahdollisuudet kaventuvat, mutta silti ympäristöstä haettiin sosiaalisia tarjoumia kuten lehtien luku, television katsominen, ikkunasta päiväkodin leikkien seuraaminen Koti huokoisena ympäristönä: ihminen voi kokea osallisuutta myös kotona ollessaan Aktiivisen osallistumisen normin vaikutukset, esim. paineita muistin ylläpitämiseen Elisa Virkola

16 Johtopäätöksiä Naisten puheissa näyttäytyi neuvotteluja suhteen moneen osapuoleen: omaan itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön Neuvottelujen monisuuntaisuus ja sairauden laaja-alaiset seuraukset johtavat vaativaan elämäntilanteeseen Keskeinen toiminnan tavoite on toimijuuden tunnon (oma määräysvalta) säilyminen itsellä On lisättävät mahdollisuuksia muistisairaan ihmisen mahdollisuuksia puhua ja tulla kuulluksi (psykososiaalinen tuki), olla osallisena ja auttaa. Omannäköisen osallisuuden mahdollisuudet! Elisa Virkola

17 Kiitos! Väitös verkossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/ /42804 Elisa Virkola

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Sarianna Reinikainen 10.5.2012 Tutkimuksen aineisto 1950- luvulla synt. 1960- luvulla synt. 1970- luvulla synt.

Lisätiedot

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k kivijarv@uef.fi Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa?

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

ME, MYSELF & I/JAKSO: ROSA MERILÄINEN/2. VERSIO/JARI PELTOLA. VÄYRYNEN puhuu studion ulkopuolella kameralle.

ME, MYSELF & I/JAKSO: ROSA MERILÄINEN/2. VERSIO/JARI PELTOLA. VÄYRYNEN puhuu studion ulkopuolella kameralle. ME, MYSELF & I/JAKSO: ROSA MERILÄINEN/2. VERSIO/JARI PELTOLA 1. INT. STUDION ULKOPUOLI VÄYRYNEN puhuu studion ulkopuolella kameralle. VÄYRYNEN Kun jostakusta ihmisestä käytetään termiä kansakunnan toivo,

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

KOHTI YHTEISKEHITTELYÄ IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDOSSA: liikkumissopimus työkaluna toimijuuden jalostamisessa

KOHTI YHTEISKEHITTELYÄ IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDOSSA: liikkumissopimus työkaluna toimijuuden jalostamisessa Työ ja hyvinvointi 28.8.2009 OULU/VERVE SUOMEN AKATEMIAN WORK TUTKIMUSOHJELMAN JA VERVEN YHTEISSEMINAARI - työn ja hyvinvoinnin suhteita,syrjäytyminen, sydän, siirtymiset, muutoksen hallinta työssä- KOHTI

Lisätiedot

HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015

HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015 HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015 I Kun nousen ylös Ava nukkuu vielä. Herään vessassa, kuseminen havahduttaa. Ava sanoi, että se aikoo maalata vessanpöntön sisälle sydämen. Sen besserwisserkaveri oli jostain

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS Marika Laatu ja Pia Tuomi OPETTAJALLE Daniel, Jumalan oma -opetuspakettiin kuuluvat: Opettajanopas Leirivihko Puuhapistevinkit Danielin laulu 2/2011 Noste-lehdessä sarjakuva

Lisätiedot

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 1 SAKUstars2013 Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 2 Sisällysluettelo Kirjoitelmat Sivu 1.sija Tiia Makkonen... 3 2.sija Ina Eskelinen 5 3.sija Elisa Katiska.. 7 Runot 1.sija Heidi Toivanen... 12

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Ystävyyssuhteiden merkitykset ykstyön päihdeongelmaisten asiakkaiden muutospuheessa

Ystävyyssuhteiden merkitykset ykstyön päihdeongelmaisten asiakkaiden muutospuheessa Ystävyyssuhteiden merkitykset ykstyön päihdeongelmaisten asiakkaiden muutospuheessa Harri Sarpavaara, dosentti, YTT, akatemiatutkija Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö harri.sarpavaara@uta.fi

Lisätiedot

Mun mielestä pitäis vähän kertoo!

Mun mielestä pitäis vähän kertoo! Mun mielestä pitäis vähän kertoo! Vastuullisuuden argumentit kuntoon -hanke Anne Leppänen Kuule Oy 11.12. 2013 esitys Tieteiden talolla MMM:n rahoittama Laatuketju-hanke Mikä on vastuullisuuden merkitys

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot