TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Häggman Bengt varajäsen Saksa Kirsti kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra,poistui :n 367 aikana Vahtola Pirjo kirkkoherra,poistui :n 367 aikana Öhman Björn kirkkoherra Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Sandberg Siv jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hermonen Merja kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 353 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 355 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 356 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 357 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Lahti ja Merja Ainasoja. 358 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on N:o 224 päättänyt vahvistaa Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. tuomiokapituli on N:o 229 päättänyt Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston pyynnöstä, että Kaarinan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto: julistaa Kaarinan kirkkoherranviran haettavaksi klo päättyvin hakuajoin; julkaista hakuilmoituksen aikaisemman käytännön mukaisesti tuomiokapitulin ilmoitustaulun lisäksi Kotimaa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella, jossa mainitaan viran täyttäminen seurakuntaneuvoston toimittamalla välillisellä vaalilla; ja

3 Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon viran erityisistä tarpeista siten, että lausunto on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään tuomiokapituli on N:o 238 päättänyt myöntää pastori Eero Heinolle palkatonta, osittaista virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle siten, että virkavapauden kesto on kokonaisuudessaan 50 % työajasta. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin viranhaltijapäätös Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen on antanut pastori Kirsi Huoposelle viranhoitomääräyksen Turun Katariinanseurakunnan vs.seurakuntapastorin virkaan ajalle Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2014 Vieraanvaraisuus edut ja lahjat seurakunnassa 4. Pöytäkirjoja Sielunhoitotyön johtokunta 3/ Kiinteistölautakunta 4/ Yhteistyötoimikunta2/ Yhteistyötoimikunta 3/ Kuvataidetoimikunta 1/ Kirkkoherrain kokous (laaja) 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Puheenjohtajan asiat 359 salainen Hallintojohtajan asiat 360 POHJOLA VARAINHOITO OY:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa hoitavan Pohjolan Varainhoito Oy:n edustaja sijoitusjohtaja Mirja Laine tulee kokouksen aluksi antamaan tilannekatsauksen.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää merkitä Pohjola Varainhoito Oy:n edustajan esityksen seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan toteumasta tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 361 KEITTÄJÄ MINNA GRÖNROOSIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Kunstenniemen leirikeskuksen hoitaja Hanna Arhi-Sahlstén on palannut pitkäaikaiselta virkavapaalta töihin Arhi-Sahlstén on sopinut esimiehensä kanssa osa-aikatyöstä saakka. Arhi-Sahlstén tekee työstään 60%. Keittäjä Minna Grönroosin kanssa on sovittu, että hän tekee oman työnsä ohessa kurssikeskuksen hoitajan töistä 40%. Ajallisesti tämä tarkoittaa sitä, että Arhi-Sahlsténin viikoittainen työaika on 23 tuntia ja keittäjä Minna Grönroos hoitaa oman työnsä ohessa kurssikeskuksen hoitajan työtehtävistä 40%, viikossa 15 tuntia 15 minuuttia. Kurssikeskuksen hoitajan tehtävien jaosta ajalla on sovittu seuraavaa: MINNA GRÖNROOS HOITAA KURSSIKESKUKSEN HOITAJAN TEHTÄVISTÄ - keittiötyön organisointi ja valvonta - siivouksien organisointi ja valvonta - ruokalistojen tekeminen - elintarvike ym. tilauksien tekemiset - tarvittaessa apuna työvuorolistojen tekemisessä HANNA ARHI-SAHLSTÉNILLE OSOITETUT VASTUUALUEET - leirivarauksien vahvistukset ja leirien laskutuksien hoito ja käsittely eteenpäin laskuttajalle (eli Lyyti-ohjelman käyttö kokonaisuudessaan) - laskujen rondaus - varauksien vastaanottaminen ja hoito - kassaraportit - työvuorolistojen suunnittelu ja antaminen - leirikeskustilastojen kirjaaminen Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän

5 Yhteinen kirkkoneuvosto ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että Minna Grönroosin tehtävän vaativoitumisen edellytykset täyttyvät sekä vaativoitumisen keston että tehtävien olennaisen muutoksen osalta. Toisen henkilön tehtävistä hoidetaan 40 %. Palkkatyöryhmä on aiemmin tänä vuonna esittänyt kirkkoneuvostolle 25 % vaativoitumiskorvausta yhden henkilön hoitaessa toisen henkilön tehtävät kokonaisuudessaan sekä 15 % ja 10 % korvausta tehtävien jakautuessa usean eri henkilön kesken. Minna Grönroos tekee 40 % Hanna Arhi-Sahlsténin töistä ja lisäksi hänellä on mahdollisuus viikoittain konsultoida tehtävien hoidossa Arhi-Sahlsténia. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Minna Grönroosille maksettaisiin ajalla tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 10 % Hanna Arhi-Sahlsténin tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (502/20). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Minna Grönroosille, leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimiehelle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 362 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on sairauslomalla vähintään asti. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät sairausloman aikana. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kiinteistöjohtaja katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta ja esittää palkkatyöryhmälle, että Marja Routille maksettaisiin korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta. Korvauksen suuruudeksi kiinteistöjohtaja esittää 20% Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40).

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen kriteerit täyttyvät Marja Routin sijaistaessa Ari Vierulaa. Vaativoitumiskorvauksen määräksi palkkatyöryhmä päätyi esittämään myös kiinteistöjohtajan esittämää 20 %, koska sijaistamiseen kuuluvat kaikki muut Ari Vierulan tehtävät paitsi hälytysjärjestelmien pääkäyttäjyys. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 363 SEURAKUNTASIHTEERI KATRIINA HELALAN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATI- VOITUMINEN Seurakuntasihteeri Katriina Helala toimii Mikaelinseurakunnan seurakuntasihteerinä. Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin Katja Heinosen määräaikainen työsuhde päättyi Keskusrekisterin johtaja on sopinut Katriina Helalan kanssa, että oman työnsä ohella hän hoitaa myös Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät. Tehtävien määräaikainen vaativoituminen kestää asti tai siihen asti, kun uusi palvelukeskus on

7 Yhteinen kirkkoneuvosto muodostettu ja sen tehtävät on jaettu. Katriina Helala hoitaa nyt siis oman tehtävänsä ohella myös kaikki Katja Heinosen tehtävät eli hän toimii seurakuntayhtymän kahden suurimman seurakunnan seurakuntasihteerinä. Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävien ottaminen lähtien vähintään asti on peruste tehtävien vaativoitumiselle. Katriina Helalan on omaksuttava seurakuntayhtymän suurimman seurakunnan tehtävät ja tavat toimia eli ottaa haltuunsa seurakunnan kaikki sihteerin tehtävät. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Keskusrekisterin johtajan kanta on, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät ja hän esittää palkkatyöryhmälle Katriina Helalalle maksettavaksi korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta. Korvauksen suuruudeksi keskusrekisterin johtaja esittää 25 % Katja Heinosen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/20). Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut Katriina Helalan tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen täyttävän vaativoitumiskorvauksen kriteerit sekä tehtävän keston, että laajuuden osalta. Vaativoitumiskorvauksen määräksi palkkatyöryhmä esittää 25 % oman työn ohella hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto myöntäisi Katriina Helalalle ajalle korvauksena tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 25 % Katja Heinosen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/20). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Katriina Helalalle, keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 364 TYÖNJOHTAJA JORMA REIMANIN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Työnjohtaja Anne Salo on virkavapaalla Hautaustoimen päällikkö on määrännyt työnjohtaja Jorma Reimanin hoitamaan omien virkatehtäviensä ohella työnjohtaja Anne Salon tehtävät tuona aikana. Hautaustoimen päällikkö esittää, että työnjohtaja Jorma Reimanille maksettaisiin korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta Korvauksen suuruus olisi 25 prosenttia työnjohtaja Anne Salon tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503) Jorma Reimanin hoitaessa työnjohtaja Anne Salon tehtävät oman virkansa ohella. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtävänkuvaukseen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut sijaisuuden täyttävän tehtävän vaativoitumiskriteerit sekä ajallisesti että hoidettavien tehtävien laajuuden näkökulmasta. Aikaisemmin vastaavissa sijaisuuksissa on vaativoitumiskorvausta maksettu 25 % oman työn ohella hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Jorma Reimanille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 25% Anne Salon tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Jorma Reimanille, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 365 OIKAISUVAATIMUS DIAKONIAKESKUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUN TIIMIN TYÖALA- VASTAAVAN PALKAN MÄÄRITTELYYN Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitiselle virkavapaata ja työalavastuun osalta nimennyt Taina Viljasen toimimaan Petri Laitisen virkavapaan sijaisena yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla Palkkaus on määritelty diakoniajohtaja Hannu Suihkosen asiaa koskevan valmistelun mukaisesti vaativuusryhmän 502/20 mukaan. Edellä mainitun päätöksen tekemisen jälkeen diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on lähettänyt 284 koskevan oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että diakoniakeskuksen esityksessä on ollut vaativuusryhmää koskeva kirjoitusvirhe. Diakoniakeskuksessa työalavastaavana toimivan henkilön tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 503/20. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä diakoniajohtaja Hannu Suihkosen tekemän oikaisuvaatimuksen ja päättää yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla toimivan Taina Viljasen palkkauksen määrittyvän vaativuusryhmän 503/ 20 mukaisesti. Saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Ilmoitus diakoniajohtajalle, Taina Viljaselle ja palkkatoimistoon. hyväksyttiin. 366 PIENEN EHTOOLLISMALJAN HANKKIMINEN ALKOHOLITTOMALLE VIINILLE PYHÄN KATARIINAN KIRKKOON JOSEFSSONIN RAHASTOSTA Piispainkokouksen ohjeen mukaan jokaisessa kirkossa tulisi ehtoollisella olla tarjolla sekä gluteenitonta leipää että alkoholitonta viiniä. Varissuon kirkossa näin on ollut jo vuosia, mutta Katariinan kirkossa ei alkoholitonta viiniä ole aiemmin ollut tarjolla. Nyt sitä on tarjolla, mutta alkoholittomalle viinille ei ole P. Katariinan kirkon ehtoollisastiastossa omaa maljaa. Tällä hetkellä käytössä on matkaehtoollissarjan pieni malja, jossa ei ole kaatonokkaa. P. Katariinan kirkon ehtoollisastiasto on hankittu n vuotta sitten Impi Josefssonin rahastosta, jonka alkuperäisen testamentin käyttöoikeus on määritelty sanamuodolla Kaarinan seurakunnan seurakuntatilojen rakentaminen, mutta vuoden 1991 seurakuntajaon myötä käyttöoikeus rahastoon annettiin Katariinanseurakunnalle. Testamentin käyttöehto sitoo edelleen, mutta sen on tulkittu tarkoittavan Pyhän Katariinan kirkon rakentamisen li-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto säksi kirkon kaunistamista. Viimeksi rahastoa on käytetty ehtoollisastiaston ja lasimaalauksen Lempeä Maria (vuonna 1999) hankkimiseen. Näin ollen ko. rahastosta voitaisiin hankkia nykyiseen ehtoollisastiastoon sopiva pieni hopeinen ja sisältä kullattu malja alkoholittomalle viinille. Hopeaseppien ammattitaito on Suomesta katoamassa; Suomessa on enää kolme liikettä, joista saa ehtoollismaljaan tarvitsemaamme palvelua; yksi niistä eli Turun Hopea on Turussa. Pienen ehtoollismaljan hinta olisi siellä n riippuen materiaalin ja työn määrästä. Nykyiseen ehtoollisastiastoon sopivaa valmista mallia on vaikea löytää. Josefssonin rahastossa on tällä hetkellä n Rahaston käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi Katariinanseurakunnalle oikeuden hankkia ko. pienen ehtoollismaljan käyttäen siihen Josefssonin rahastosta Kirkkoneuvosto myöntää Katariinanseurakunnalle oikeuden käyttää enintään 1000 euroa Josefssonin rahastosta pienen ehtoollismaljan hankintaan alkoholittomalle viinille Pyhän Katariinan kirkkoon. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle. hyväksyttiin. 367 DOWN BY THE LAITURI FESTIVAALIN SIIRTÄMINEN TUOMIOKIRKKOTORILLE Down By The Laituri festivaalin järjestäjä Happening Laituri Oy on lähettänyt Turun tuomiokirkkoseurakunnalle kirjeen, joka koskee ensi vuoden festivaalin järjestämistä Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa Tuomiokirkkoseurakunnan käsittely kuuluu seuraavasti: Down By The Laituri -festivaalin järjestäjä Happening Laituri Oy on lähettänyt Turun tuomiokirkkoseurakunnalle kirjeen, jossa se pyytää saada järjestää ensi vuoden festivaalin Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa Tarkoitus on kehittää tapahtumaa ja samalla vaihtaa sen järjestämispaikka kaupungin sydämeen, jossa se olisi helposti löydettävissä ja markkinoitavissa. Anomuksessa on tarkasti selvitelty festivaalin taustaa ja kehittymistä yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Esille tuodaan tapahtuman monet yhteistyötahot ja merkittävyys matkailun ja elinkeinoelämän kannalta. Festivaalia on kehitetty kaikenikäisille sopivaksi. Ilmaisalueella juhlijoita on ollut vuosittain noin henkeä ja maksullisella alueella enimmillään

11 Yhteinen kirkkoneuvosto henkeä. Maksullinen alue on aidattu. Kirjeessä on hahmotelma tapahtuman kartasta. Festivaalin yhteistyökumppanina on ollut mm. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, jonka toimesta tämän vuoden tapahtumassa oli ehtoollisenvietto ja kahden pariskunnan avioliittoon vihkiminen. DBTL on panostanut ohjelmiston monipuolisuuteen, kotimaiseen musiikkiin ja antanut esiintymismahdollisuuksia myös aloitteleville muusikoille. Järjestäjät vakuuttavat, että tapahtumalla on sekä kaupungin että kaupunkilaisten tuki. Yhteinen kirkkoneuvosto on ottanut DBTL kaupunkifestivaaliin kantaa kokouksessaan ( 402/2000). Se toteaa seuraavaa: Lukuisat Turun kaupungin keskustan kiinteistönomistajat ovat lähettäneet kaupungille kirjelmän, jossa kerrotaan festivaalin ikävistä lieveilmiöistä. Seurakuntayhtymä yhtyy kirjelmässä esitettyyn huoleen todeten mm., että Tuomiokirkon ympäristöä on juhlan jälkeen jouduttu siivoamaan roskista ja pulloista. Seurakuntayhtymä esittää, että Turun kaupunki ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin tapahtuman lieveilmiöiden poistamiseksi. Nyt käsillä oleva pyyntö festivaalipaikan siirtämisestä Tuomiokirkon edustalle on nostanut esille seuraavia ajatuksia: Kaupunkifestivaalin järjestämistä on sinänsä pidettävä myönteisenä asiana ja Tuomiokirkkoseurakunta luottaa järjestäjien taitoon hoitaa asiat mallikkaasti. Kansallismaisema ja siihen liittyvät arvot ovat kuitenkin herkkiä. Tuomiokirkko maamme kansallispyhäkkönä vaatii oman luonteensa mukaisen rauhallisen ympäristön. Festivaalin paikkana Tuomiokirkkotori ja sen lähialue olisi rauhaton ja toisi lieveilmiöitä mahdollisesti myös kirkon sisälle lähes viikon ajan. Heinäkuun lopussa matkailu on vilkkaimmillaan. Tuomiokirkkotorille pysäköidään päivittäin lukuisia linja-autoja ja sillä liikkuu tuhansia matkailijoita, kirkossakävijöitä ja ohikulkijoita. Festivaalialue häiritsisi heidän liikkumistaan merkittävästi. Lisäksi kesällä on monia vihittäviä pareja viikoittain. Nämä vihkitilaisuudet tulisi mahdollisesti perua, mikä aiheuttaisi helposti ikäviä seurauksia. Lisäksi Turun urkuviikkojen toiminta häiriintyisi. Festivaalimelun kantautuminen kirkkoon ei ole estettävissä. On myös muistettava, että Tuomiokirkon ympäristö on vanhaa hautausmaata. Vaikka haudat on poistettu ja vainajien jäännökset siirretty muualle, on ihmisten mielissä yhä tieto kirkon ympäristön aikaisemmasta käytöstä ja luonteesta. Lisäksi seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä että Tuomiokirkkotorilla järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Edellä todettujen seikkojen vuoksi seurakuntaneuvosto ei pidä mahdollisena, että Down By The Laituri -kaupunkifestivaali järjestettäisiin Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Koska Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston ja kirkkoherran toimivalta on Kirkkojärjestyksen mu-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kaan rajoittunut kirkon käyttöön, asia lähetetään Yhteisen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 mukaan kirkkotilan käyttöön liittyvät asiat kuuluvat kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle. Tässä tapauksessa festivaalin järjestäjät ovat pyytämässä Tuomiokirkkoseurakunnan lupaa festivaalin järjestämiseen Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi Tuomiokirkkoseurakunnalle osoitettu hakemus on vielä käsiteltävä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkkolain 14 luvun 2 :ssä säädetään, että kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään. Kokonaisuuteen nähden Turun tuomiokirkkotoria ja lähes samassa määrin myös Tuomiokirkkopuistoa käytettäessä on tarpeellista ja kirkkolain mukaista, että seurakuntayhtymä päättää kirkon lähialueen käyttämisestä. Turun tuomiokirkkoseurakunnan lausunnosta ilmenevät perusteet ovat hyvin punnitut, eikä yhteisellä kirkkoneuvostolla ole syytä muuttaa asian lopputulemaa. Yhteinen kirkkoneuvosto yhtyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston antamaan lausuntoon ja päättää lausunnosta ilmenevien perustein ilmoittaa Happening Laituri Oy:lle, ettei se katso mahdolliseksi Down By The laituri festivaalin tapahtumapaikan siirtämistä Turun tuomiokirkkotorille ja Tuomiokirkkopuistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun tuomiokirkkoseurakunnalle, festivaalijärjestäjä Happening Laituri Oy:lle. Käsittely Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Kirkkoneuvoston jäsen Maria Puhakka esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Kirkkoneuvoston jäsen Pertti Paasio kannatti Puhakan esitystä. Kirkkoneuvoston jäsenet kannattivat yksimielisesti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 368 YHTEISTYÖSSÄ TURUN KAUPUNGIN KANSSA PROJEKTIKOORDINAATTORIN PALK- KAAMINEN REFORMAATION MERKKIVUODEN VALMISTELEMISEEN Reformaation merkkivuosi 2017 lähestyy. Eurooppalaisella tasolla Saksan evankelinen kirkko on organisoinut 2008 alkaneen Luther vuosikymmenen, joka huipentuu 95 teesin naulaamisen 500-vuotisjuhlaan vuonna Euroopan protestanttisten kirkkojen Wienissä sijaitseva yhteisö on koonnut European City of the Reformation verkoston, johon Turun kaupunki on hy-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto väksytty jäseneksi kesällä Myös Wittenbergin kaupunki on luomassa omaa verkostoaan merkkivuoden ympärille. Vuosi 2017 on myös Suomen tasavallan 100-vuotismerkkivuosi. Miten evankelisluterilaiselle kirkolle tärkeä Reformaatiomerkkivuosi ja valtiollisen itsenäisyyden satavuotistaipaleen juhliminen voitaisiin yhdistää, on vielä auki. Tällä hetkellä kirkkopäivävalmistelut lähtevät siitä, että ne järjestettäisiin Helsingissä. Itsenäinen kansallinen kirkko, osana eurooppalaista kansan herättämistä ja valistustyötä loi edellytyksiä myös kansalliselle itsenäisyydelle, minkä vuoksi myös Turussa tullaan pohtimaan juhlavuoden 2017 huomioimista verkostonomaisissa puitteissa. Kirkkohallitus on asettanut kaudelle merkkivuoden valmistelua varten kansalaisvaltuuskunnan ja päätoimikunnan, joissa on laaja yhteiskunnallinen edustus. Turussa on toiminut 2014 alkaen Reformaation merkkivuosi-työryhmä, johon kuuluu edustajia seurakuntayhtymästä, arkkihiippakunnasta, Turun kaupungilta, yliopiston TUCEMEMS-keskuksesta (keskiajan tutkimus) sekä yliopistolta. Turun kaupungin edustajien kanssa pidettiin syyskuun lopussa neuvottelu, jossa todettiin, että sen yhteistyön lisäksi, mitä Turun kaupungilla ja seurakuntayhtymällä jo nyt on, voitaisiin reformaation merkkivuoden ympärille luoda uutta yhteistyötä, josta molemmat osapuolet hyötyisivät. Neuvotteluun osallistui Turun kaupungin puolelta kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen ja erityisasiantuntija Suvi Innilä ja seurakuntayhtymästä kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Neuvotteluissa todettiin, että paras ja kustannustehokkain tapa valmistautua merkkivuoteen, on yhteisen projektikoordinaattorin palkkaaminen. Työaika olisi vuoden 2015 loppuun 50 % ja sen jälkeen vuoden 2017 loppuun työ olisi kokoaikainen. Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin työnantaja olisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja hänen esimiehenään hallintojohtaja, mutta Turun kaupunki korvaisi laaditun etukäteisarvion mukaisesti seurakuntayhtymälle puolet työntekijän palkasta, mutta myös puolet työn tekoon liittyvistä toiminnallisista ja resurssimenoista. Kokonaiskustannukset ajalle ovat näin laskien noin euroa, josta kaupungin osuus on noin euroa. Seuraaville vuosille kustannukset nousevat noin euroon kummallekin organisaatiolle. Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin toimenkuva tulee olemaan seuraava: -Reformaation merkkivuoden 2017 suunnittelun koordinoiminen, siten, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin (jatkossa toimeksiantajaorganisaatiot) toimenpiteet merkkivuoden puitteissa vastaavat kummankin organisaation merkkivuodelle asettamia itsenäisiä, mutta myös

14 Yhteinen kirkkoneuvosto yhdessä sovittuja tavoitteita ja sovittuja kustannusraameja. -Toimiminen merkkivuoden hankeorganisaation kanssa yhteistyössä siten, että suunnitellut tapahtumat ja muut vaikuttamistoimenpiteet toteutuvat. -Merkkivuoden yksityiskohtainen tapahtuma- ja tiedotussuunnittelu itsenäisesti ja yhteistyössä toimeksiantajaorganisaatioiden kanssa. -Yhteistyö kansainvälisten ja Suomen sisäisten merkkivuosiorganisaatioiden kanssa. -Erikseen sovittavat tehtävät päätoimeksiantajaorganisaatioiden nykyisten yhteistyömuotojen tukemiseksi ja kehittämiseksi. -Asianmukaisen loppuraportoinnin toteuttaminen. -Muut esimiehen antamat tehtävät. Tehtävän palkkaus sijoittuisi vaativuusryhmään 602/20. Yhdessä kaupungin edustajien kanssa on selvitetty, että tähän määräaikaiseen tehtävään olisi palkattavissa henkilö, jolla on työkokemuksensa ja koulutuksensa puolesta hyvät edellytykset hoitaa projektikoordinaattorin tehtävät: Filosofian maisteri Maria Lydia Katariina Ylikännö on työskennellyt 2005 suorittamansa tutkinnon jälkeen Saksassa tiede- ja kulttuurisuhteisiin liittyvissä pääosin Suomi-sidonnaisissa projektitehtävissä vuosina , minkä jälkeen hän toimi vuoteen 2012 saakka projektisihteerinä "Luther jahre Reformation" organisaatiossa Saksan evankelisen kirkon työntekijänä. Tämän jälkeen hän toimi vuosina Suomen kirkon ulkoasiain osastolla Kirkon kansainvälisen lähetyskumppanuusneuvottelun (International Partnership Consultation of the Ev. -Luth. Church of Finland) kokonaisvaltaisena valmistelijana ja toteutuksesta vastaavana. Määräaikaiseen tehtävään voidaan valita päteväksi todettu henkilö ilman tehtävän auki julistamista. Katariina Ylikännö sopii molemmille toimeksiantajaorganisaatioille ja uskomme hänen pystyvän työskentelemään kummankin organisaation edut yhdistäen. Kirkkoneuvosto valitsee filosofian maisteri Katariina Ylikännön Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin työsuhteeseen 50 % työajalla ajalle ja edelleen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Palkkaus vaativuusryhmän 602/20 mukaisesti. Työsuhteeseen valittavalta edellytetään hyväksyttävä lääkäritodistus ennen työsuhteen alkua. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimenkuva vahvistetaan esittelytekstin mukaisesti. Projektikoordinaattorin esimiehenä toimii hallintojohtaja. Kirkkoneuvoston päätöksen edellytyksenä on, että Turun kaupunki korvaa laaditun etukäteisarvion mukaisesti seurakuntayhtymälle puolet työntekijän palkasta, mutta myös puolet työn tekoon liittyvistä toiminnallisista ja resurssimenoista.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Katariina Ylikännölle, Turun kaupungille, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 369 VERKKOTUNNUKSESTA LUOPUMINEN Viestintävirasto on myöntänyt hakemuksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi. Seurakuntayhtymälle tunnusta varattaessa on ollut tarkoitus tuottaa sivustolle positiivista uskonnonvapautta koskevaa sisältöä. Tarkoitus on ollut viitata vapaaajatteluun ilmiönä eikä vapaa-ajattelijoiden yhdistykseen. Vapaaajattelijain Liitto ry on kuitenkin tulkinnut verkkotunnuksen viittaavaan heidän yhdistykseensä ja vaatinut Viestintävirastolta edellä mainitun verkkotunnuksen peruuttamista. Viestintävirasto on hylännyt Vapaaajattelijain Liitto ry:n vaatimuksen. Vapaa-ajattelijain Liitto ry on valittanut Viestintäviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen: Asiaa on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa ( 383) seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskus on järjestämässä kampanjaa positiivisen uskonnonvapauden edistämiseksi. Yhtenä teemana on kristityn vapauden korostaminen, mikä on kristillisen uskon kulmakiviä ja erityisesti luterilaisuuteen kuuluva elementti. Kampanjan toteuttamistapaan liittyy verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi verkkotunnuksen varaaminen. Seurakuntayhtymällä on lukuisia muitakin verkkotunnuksia, joita käytetään erityisteemojen esille nostamiseen. Vapaa-ajattelijain Liitto ry on valittanut Viestintäviraston tekemästä verkkotunnuksen rekisteröinnistä Helsingin hallinto-oikeudelle. Viestintäviraston asiaan antama päätös, joka sisältää myös seurakuntayhtymän kannanoton verkkotunnuksen myöntämisen oikeellisuudesta on oheisena liitteenä: Liite Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa asiassa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Asia: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vastine verkkotunnusta vapaa-ajattelija.fi koskevasta valituksesta Viite: Asia 04970/13/7106 Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä vastinetta Vapaa-ajattelijain liitto ry:n valituksesta, joka koskee verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamista. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ilmaissut kantansa asiassa vastauksessaan Viestintävirastolle, mikä kannanotto sisältyy Viestintäviraston päätökseen Tämän vuoksi emme näe tarvetta tässä vaiheessa lausua muuta kuin toistaa siinä esitetyt näkökohdat. TURUN JA KAARINEN Yhteinen kirkkoneuvosto Helsingin hallinto-oikeus on antanut asiassa (Diaarinumero 04970/13/7106) päätöksen, jonka mukaan verkkotunnus vapaaajattelija.fi on suojatun nimen Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n johdannaisnimi ja kun tunnus on hankittu ilmeisessä hyötymistarkoituksessa, eikä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ole verkkotunnuksen haltijana esittänyt hyväksyttävää perustetta oikeudelleen, verkkotunnus vapaa-ajattelija.fi tulee peruuttaa. Tämän vuoksi Viestintäviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan virastolle verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamiseksi. Hallinto-oikeuden päätös on juridisesti mielenkiintoinen, sillä siinä tarkastellaan omasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden tahojen oikeutta kiistanalaiseen tunnukseen hyvin monipuolisesti. Kolmijäsenisen oikeuden jaoston yksi jäsen ei yhtynyt enemmistön mielipiteeseen, vaan argumentoi asiaa samaan suuntaan kuin me Helsingin hallinto-oikeudelle antamassamme lausunnossa. Hallinto-oikeuden päätös ei ole kannaltamme myönteinen, mutta seurakuntayhtymän kannalta verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi hallinta ei ole tarpeellista. Kampanjamme positiivisen uskonnonvapauden puolesta voivat toteutua hyvin neutraalimpien tunnusten merkeissä. Kun emme vie asiaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, varmistamme samalla sen, ettei Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu saavuta ennakkopäätöksen asemaa, mihin Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu johtaisi. Näin ollen on tarkoituksenmukaista viivytyksettä irtisanoa verkkotunnus. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei valita Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (Diaarinumero 04970/13/7106) koskien verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamista. Liite

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä viivytyksettä irtisanoo verkkotunnuksensa vapaa-ajattelija.fi. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus tiedotuspäällikkö Paula Heinolle ja viestintävirastolle. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. Talousjohtajan asiat 370 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU ELO- KUUN LOPUSSA Elokuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite Kiinteistötoimiston satunnaisiin tuottoihin, käyttöomaisuuden myyntivoittojen tilille, on kirjattu myyntivoittoina seitsemästä huoneistosta ja yhdestä tontista yhteensä ,55 euroa. Elokuun lopussa vuosikate osoittaa ,17 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Investointeihin on käytetty ,82 euroa. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektille ei varattu määrärahaa enää vuodelle 2014 mutta kustannuksia on tammikuussa maksettu ,44 euroa. Keskusrekisterin tilamuutosta koskevia suunnittelukustannuksia on maksettu heinäkuussa 2.176,20 euroa. Vuodelle 2014 ei tarkoitukseen ole varattu määrärahaa, mutta palvelutiskiprojektin johdosta kustannuksia tulee syntymään vielä lisää. Piikkiön pappilan ulkomaalaukseen oli varattu euroa mutta toteutuma on elokuun loppuun mennessä kasvanut ,73 euroon. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä ,07 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat elokuun loppuun mennessä lisääntyneet ,46 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto VEROKERTYMÄ LOKAKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä lokakuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,67 % Arvio Toteutunut % 94,64 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,38 % Toteutunut % 87,05 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,76 % Toteutunut % 96,33 Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä lokakuun loppuun mennessä on euroa. Se on eli 0,7 % yli vuoden 2013 lokakuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 0,8 prosentilla. Yhteisöverokertymä ylittää lokakuun 2013 kertymän eurolla eli 8,4 prosentilla. Lokakuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 93 prosenttia koko vuoden kertymästä ja yhteisöverokertymä lokakuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 83 prosenttia. Vuoden 2014 budjettiin vertailtaessa on mennessä kertynyt kirkollisveroa 96 prosenttia arvioidusta ja yhteisöveroa 87 prosenttia arvioidusta. Tilastollisesti katsoen näyttäisivät arvioidut verotulot olevan kertymässä päivätty verottajan ennakkotieto marraskuussa 2014 tapahtuvasta verovuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta ilmoittaa takaisinperittävän kirkollisveron määräksi noin 2,6 milj euroa. Keskimääräinen kuukausikertymä on 2,4 milj euroa. Yksi arvio vuonna 2014 kertyväksi kirkollisveroksi voidaan tehdä kertomalla keskimääräinen kuukausikertymä yhdellätoista, jolloin päästään noin 26,4 milj euroon. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa ja yhteisöverokertymä 5,1 milj euroa. 0,8 prosentin vähennys edellisen vuoden kirkollisveroon johtaisi 25,9 milj euroon ja 8,4 prosentin kasvu yhteisöveroon johtaisi 5,5 milj euroon. On edelleen todennäköistä, että talousarvioon merkitty 30,1 milj euron kokonaiskertymä ainakin saavutetaan.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero lokakuu (syyskuu) lokakuu (syyskuu) Koko maa - 0,3-0,6 + 10,6 + 9,6 Espoo - 1,4-1,7 + 11,0 + 10,4 Helsinki - 1,5-1,7 + 12,9 + 11,9 Kuopio - 0,4-0,7 + 11,4 + 10,5 Lahti - 1,6-1,8 + 8,6 + 7,7 Lieto + 0,5 + 0,3 + 11,2 + 10,3 Naantali + 6,0 + 5,7-3,1-4,0 Oulu - 0,9-1,2 + 13,7 + 12,5 Paimio + 13,3 + 12,8 + 4,7 + 3,6 Parainen - 0,8-1,0 + 4,6 + 3,6 Porvoo - 0,1-0,4 + 1,3 + 0,4 Raisio - 0,2-0,5 + 13,2 + 12,3 Salo + 11,3 + 10,8 + 16,7 + 14,2 Tampere - 1,1-1,4 + 16,1 + 15,1 Uusikaupunki - 1,1-1,4 + 22,2 + 21,5 Vantaa - 1,4-1,7 + 10,0 + 9,2 Turku - 0,8-1,0 + 8,4 + 7,5 Kirkollisverokertymän ja yhteisöverokertymän muutos edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden on pysytellyt lokakuussa lähes samansuuruisena kuin syyskuussa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset eivät ole hälyttäviä verrattuna muihin. Ansioja pääomatuloveron osalta Paimion ja Salon seurakunnat erottuvat edelleen joukosta. Naantalin seurakuntayhtymässä yhteisöverokertymän muutos on edelleen negatiivinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä lokakuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 372 HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistötoimisto ja taloustoimiston hautatoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2015 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. kuuluu seuraavasti: Liite Hinnaston hintoja korotettiin vuosi sitten lukuun ottamatta kappelivuokria, lunastushintoja ja hoitomaksuja. Nyt korotuksia esitetään vain kappelivuokriin, joita ei korotettu viime vuonna. Entiset hinnat ovat suluissa. Kappelivuokraa ei peritä turkulaisilta ja kaarinalaisilta seurakunnan jäseniltä. Kohtaan 25 vuoden nurmihoito on lisätty 10 vuoden nurmihoito johtuen siitä, että haudan hallinta-aikaa on pidennettävä vähintään 10 vuotta kerrallaan. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Lautakunta päätti esittää kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle hautauksiin liittyvien maksujen vahvistamista liitteen mukaisesti siten, että maksut astuvat voimaan Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä hautauksiin liittyvät maksut 2. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi maksut hautojen lunastushinnoista, molemmat liitteen mukaisesti. Maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus. 2. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 373 MUUTOS TASKULAN SEURAKUNTAKODIN VUOKRASOPIMUKSEEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan vuokrata Taskulan seurakuntakodin tilat Turun seudun eestiläisten ja eestin-inkeriläisten paluumuuttajien yhdistys ry:lle. Hyväksytyn päätöksen mukaisesti vuokrasopimuksen piti alkaa ja vuokran määrän olla /kk. Vuokran määrää oli laskettu sen mukaan, että seurakuntayhtymä osallistuu muutostöiden kustannuksiin eurolla (sis. alv. 24 %). Rakennusluvan saanti kesti kuitenkin odotettua kauemmin ja lisäksi rakennuslupaehtojen mukaan muutostyöt tiloissa lisääntyivät. Tämän vuoksi tilojen muutostyöt venyivät niin, että ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja siten vuokrasopimus alkaa Lisäksi yhdistys esitti, että seurakuntayhtymä ottaisi osaa muutostöiden kustannuksiin suuremmalta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta jäsen Aika 10.5.2016 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 61-73, 75- Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot