TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Häggman Bengt varajäsen Saksa Kirsti kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra,poistui :n 367 aikana Vahtola Pirjo kirkkoherra,poistui :n 367 aikana Öhman Björn kirkkoherra Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Sandberg Siv jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hermonen Merja kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 353 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 355 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 356 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 357 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Lahti ja Merja Ainasoja. 358 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on N:o 224 päättänyt vahvistaa Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. tuomiokapituli on N:o 229 päättänyt Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston pyynnöstä, että Kaarinan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto: julistaa Kaarinan kirkkoherranviran haettavaksi klo päättyvin hakuajoin; julkaista hakuilmoituksen aikaisemman käytännön mukaisesti tuomiokapitulin ilmoitustaulun lisäksi Kotimaa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella, jossa mainitaan viran täyttäminen seurakuntaneuvoston toimittamalla välillisellä vaalilla; ja

3 Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon viran erityisistä tarpeista siten, että lausunto on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään tuomiokapituli on N:o 238 päättänyt myöntää pastori Eero Heinolle palkatonta, osittaista virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle siten, että virkavapauden kesto on kokonaisuudessaan 50 % työajasta. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin viranhaltijapäätös Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen on antanut pastori Kirsi Huoposelle viranhoitomääräyksen Turun Katariinanseurakunnan vs.seurakuntapastorin virkaan ajalle Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2014 Vieraanvaraisuus edut ja lahjat seurakunnassa 4. Pöytäkirjoja Sielunhoitotyön johtokunta 3/ Kiinteistölautakunta 4/ Yhteistyötoimikunta2/ Yhteistyötoimikunta 3/ Kuvataidetoimikunta 1/ Kirkkoherrain kokous (laaja) 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Puheenjohtajan asiat 359 salainen Hallintojohtajan asiat 360 POHJOLA VARAINHOITO OY:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa hoitavan Pohjolan Varainhoito Oy:n edustaja sijoitusjohtaja Mirja Laine tulee kokouksen aluksi antamaan tilannekatsauksen.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää merkitä Pohjola Varainhoito Oy:n edustajan esityksen seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan toteumasta tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 361 KEITTÄJÄ MINNA GRÖNROOSIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Kunstenniemen leirikeskuksen hoitaja Hanna Arhi-Sahlstén on palannut pitkäaikaiselta virkavapaalta töihin Arhi-Sahlstén on sopinut esimiehensä kanssa osa-aikatyöstä saakka. Arhi-Sahlstén tekee työstään 60%. Keittäjä Minna Grönroosin kanssa on sovittu, että hän tekee oman työnsä ohessa kurssikeskuksen hoitajan töistä 40%. Ajallisesti tämä tarkoittaa sitä, että Arhi-Sahlsténin viikoittainen työaika on 23 tuntia ja keittäjä Minna Grönroos hoitaa oman työnsä ohessa kurssikeskuksen hoitajan työtehtävistä 40%, viikossa 15 tuntia 15 minuuttia. Kurssikeskuksen hoitajan tehtävien jaosta ajalla on sovittu seuraavaa: MINNA GRÖNROOS HOITAA KURSSIKESKUKSEN HOITAJAN TEHTÄVISTÄ - keittiötyön organisointi ja valvonta - siivouksien organisointi ja valvonta - ruokalistojen tekeminen - elintarvike ym. tilauksien tekemiset - tarvittaessa apuna työvuorolistojen tekemisessä HANNA ARHI-SAHLSTÉNILLE OSOITETUT VASTUUALUEET - leirivarauksien vahvistukset ja leirien laskutuksien hoito ja käsittely eteenpäin laskuttajalle (eli Lyyti-ohjelman käyttö kokonaisuudessaan) - laskujen rondaus - varauksien vastaanottaminen ja hoito - kassaraportit - työvuorolistojen suunnittelu ja antaminen - leirikeskustilastojen kirjaaminen Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän

5 Yhteinen kirkkoneuvosto ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että Minna Grönroosin tehtävän vaativoitumisen edellytykset täyttyvät sekä vaativoitumisen keston että tehtävien olennaisen muutoksen osalta. Toisen henkilön tehtävistä hoidetaan 40 %. Palkkatyöryhmä on aiemmin tänä vuonna esittänyt kirkkoneuvostolle 25 % vaativoitumiskorvausta yhden henkilön hoitaessa toisen henkilön tehtävät kokonaisuudessaan sekä 15 % ja 10 % korvausta tehtävien jakautuessa usean eri henkilön kesken. Minna Grönroos tekee 40 % Hanna Arhi-Sahlsténin töistä ja lisäksi hänellä on mahdollisuus viikoittain konsultoida tehtävien hoidossa Arhi-Sahlsténia. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Minna Grönroosille maksettaisiin ajalla tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 10 % Hanna Arhi-Sahlsténin tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (502/20). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Minna Grönroosille, leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimiehelle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 362 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on sairauslomalla vähintään asti. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät sairausloman aikana. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kiinteistöjohtaja katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta ja esittää palkkatyöryhmälle, että Marja Routille maksettaisiin korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta. Korvauksen suuruudeksi kiinteistöjohtaja esittää 20% Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40).

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen kriteerit täyttyvät Marja Routin sijaistaessa Ari Vierulaa. Vaativoitumiskorvauksen määräksi palkkatyöryhmä päätyi esittämään myös kiinteistöjohtajan esittämää 20 %, koska sijaistamiseen kuuluvat kaikki muut Ari Vierulan tehtävät paitsi hälytysjärjestelmien pääkäyttäjyys. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 363 SEURAKUNTASIHTEERI KATRIINA HELALAN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATI- VOITUMINEN Seurakuntasihteeri Katriina Helala toimii Mikaelinseurakunnan seurakuntasihteerinä. Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin Katja Heinosen määräaikainen työsuhde päättyi Keskusrekisterin johtaja on sopinut Katriina Helalan kanssa, että oman työnsä ohella hän hoitaa myös Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät. Tehtävien määräaikainen vaativoituminen kestää asti tai siihen asti, kun uusi palvelukeskus on

7 Yhteinen kirkkoneuvosto muodostettu ja sen tehtävät on jaettu. Katriina Helala hoitaa nyt siis oman tehtävänsä ohella myös kaikki Katja Heinosen tehtävät eli hän toimii seurakuntayhtymän kahden suurimman seurakunnan seurakuntasihteerinä. Maarianseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävien ottaminen lähtien vähintään asti on peruste tehtävien vaativoitumiselle. Katriina Helalan on omaksuttava seurakuntayhtymän suurimman seurakunnan tehtävät ja tavat toimia eli ottaa haltuunsa seurakunnan kaikki sihteerin tehtävät. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Keskusrekisterin johtajan kanta on, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät ja hän esittää palkkatyöryhmälle Katriina Helalalle maksettavaksi korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta. Korvauksen suuruudeksi keskusrekisterin johtaja esittää 25 % Katja Heinosen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/20). Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut Katriina Helalan tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen täyttävän vaativoitumiskorvauksen kriteerit sekä tehtävän keston, että laajuuden osalta. Vaativoitumiskorvauksen määräksi palkkatyöryhmä esittää 25 % oman työn ohella hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto myöntäisi Katriina Helalalle ajalle korvauksena tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 25 % Katja Heinosen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/20). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Katriina Helalalle, keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 364 TYÖNJOHTAJA JORMA REIMANIN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Työnjohtaja Anne Salo on virkavapaalla Hautaustoimen päällikkö on määrännyt työnjohtaja Jorma Reimanin hoitamaan omien virkatehtäviensä ohella työnjohtaja Anne Salon tehtävät tuona aikana. Hautaustoimen päällikkö esittää, että työnjohtaja Jorma Reimanille maksettaisiin korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta Korvauksen suuruus olisi 25 prosenttia työnjohtaja Anne Salon tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503) Jorma Reimanin hoitaessa työnjohtaja Anne Salon tehtävät oman virkansa ohella. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtävänkuvaukseen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut sijaisuuden täyttävän tehtävän vaativoitumiskriteerit sekä ajallisesti että hoidettavien tehtävien laajuuden näkökulmasta. Aikaisemmin vastaavissa sijaisuuksissa on vaativoitumiskorvausta maksettu 25 % oman työn ohella hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Jorma Reimanille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 25% Anne Salon tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Jorma Reimanille, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 365 OIKAISUVAATIMUS DIAKONIAKESKUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUN TIIMIN TYÖALA- VASTAAVAN PALKAN MÄÄRITTELYYN Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitiselle virkavapaata ja työalavastuun osalta nimennyt Taina Viljasen toimimaan Petri Laitisen virkavapaan sijaisena yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla Palkkaus on määritelty diakoniajohtaja Hannu Suihkosen asiaa koskevan valmistelun mukaisesti vaativuusryhmän 502/20 mukaan. Edellä mainitun päätöksen tekemisen jälkeen diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on lähettänyt 284 koskevan oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että diakoniakeskuksen esityksessä on ollut vaativuusryhmää koskeva kirjoitusvirhe. Diakoniakeskuksessa työalavastaavana toimivan henkilön tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 503/20. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä diakoniajohtaja Hannu Suihkosen tekemän oikaisuvaatimuksen ja päättää yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla toimivan Taina Viljasen palkkauksen määrittyvän vaativuusryhmän 503/ 20 mukaisesti. Saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Ilmoitus diakoniajohtajalle, Taina Viljaselle ja palkkatoimistoon. hyväksyttiin. 366 PIENEN EHTOOLLISMALJAN HANKKIMINEN ALKOHOLITTOMALLE VIINILLE PYHÄN KATARIINAN KIRKKOON JOSEFSSONIN RAHASTOSTA Piispainkokouksen ohjeen mukaan jokaisessa kirkossa tulisi ehtoollisella olla tarjolla sekä gluteenitonta leipää että alkoholitonta viiniä. Varissuon kirkossa näin on ollut jo vuosia, mutta Katariinan kirkossa ei alkoholitonta viiniä ole aiemmin ollut tarjolla. Nyt sitä on tarjolla, mutta alkoholittomalle viinille ei ole P. Katariinan kirkon ehtoollisastiastossa omaa maljaa. Tällä hetkellä käytössä on matkaehtoollissarjan pieni malja, jossa ei ole kaatonokkaa. P. Katariinan kirkon ehtoollisastiasto on hankittu n vuotta sitten Impi Josefssonin rahastosta, jonka alkuperäisen testamentin käyttöoikeus on määritelty sanamuodolla Kaarinan seurakunnan seurakuntatilojen rakentaminen, mutta vuoden 1991 seurakuntajaon myötä käyttöoikeus rahastoon annettiin Katariinanseurakunnalle. Testamentin käyttöehto sitoo edelleen, mutta sen on tulkittu tarkoittavan Pyhän Katariinan kirkon rakentamisen li-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto säksi kirkon kaunistamista. Viimeksi rahastoa on käytetty ehtoollisastiaston ja lasimaalauksen Lempeä Maria (vuonna 1999) hankkimiseen. Näin ollen ko. rahastosta voitaisiin hankkia nykyiseen ehtoollisastiastoon sopiva pieni hopeinen ja sisältä kullattu malja alkoholittomalle viinille. Hopeaseppien ammattitaito on Suomesta katoamassa; Suomessa on enää kolme liikettä, joista saa ehtoollismaljaan tarvitsemaamme palvelua; yksi niistä eli Turun Hopea on Turussa. Pienen ehtoollismaljan hinta olisi siellä n riippuen materiaalin ja työn määrästä. Nykyiseen ehtoollisastiastoon sopivaa valmista mallia on vaikea löytää. Josefssonin rahastossa on tällä hetkellä n Rahaston käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi Katariinanseurakunnalle oikeuden hankkia ko. pienen ehtoollismaljan käyttäen siihen Josefssonin rahastosta Kirkkoneuvosto myöntää Katariinanseurakunnalle oikeuden käyttää enintään 1000 euroa Josefssonin rahastosta pienen ehtoollismaljan hankintaan alkoholittomalle viinille Pyhän Katariinan kirkkoon. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle. hyväksyttiin. 367 DOWN BY THE LAITURI FESTIVAALIN SIIRTÄMINEN TUOMIOKIRKKOTORILLE Down By The Laituri festivaalin järjestäjä Happening Laituri Oy on lähettänyt Turun tuomiokirkkoseurakunnalle kirjeen, joka koskee ensi vuoden festivaalin järjestämistä Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa Tuomiokirkkoseurakunnan käsittely kuuluu seuraavasti: Down By The Laituri -festivaalin järjestäjä Happening Laituri Oy on lähettänyt Turun tuomiokirkkoseurakunnalle kirjeen, jossa se pyytää saada järjestää ensi vuoden festivaalin Tuomiokirkkotorilla ja Tuomiokirkkopuistossa Tarkoitus on kehittää tapahtumaa ja samalla vaihtaa sen järjestämispaikka kaupungin sydämeen, jossa se olisi helposti löydettävissä ja markkinoitavissa. Anomuksessa on tarkasti selvitelty festivaalin taustaa ja kehittymistä yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Esille tuodaan tapahtuman monet yhteistyötahot ja merkittävyys matkailun ja elinkeinoelämän kannalta. Festivaalia on kehitetty kaikenikäisille sopivaksi. Ilmaisalueella juhlijoita on ollut vuosittain noin henkeä ja maksullisella alueella enimmillään

11 Yhteinen kirkkoneuvosto henkeä. Maksullinen alue on aidattu. Kirjeessä on hahmotelma tapahtuman kartasta. Festivaalin yhteistyökumppanina on ollut mm. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, jonka toimesta tämän vuoden tapahtumassa oli ehtoollisenvietto ja kahden pariskunnan avioliittoon vihkiminen. DBTL on panostanut ohjelmiston monipuolisuuteen, kotimaiseen musiikkiin ja antanut esiintymismahdollisuuksia myös aloitteleville muusikoille. Järjestäjät vakuuttavat, että tapahtumalla on sekä kaupungin että kaupunkilaisten tuki. Yhteinen kirkkoneuvosto on ottanut DBTL kaupunkifestivaaliin kantaa kokouksessaan ( 402/2000). Se toteaa seuraavaa: Lukuisat Turun kaupungin keskustan kiinteistönomistajat ovat lähettäneet kaupungille kirjelmän, jossa kerrotaan festivaalin ikävistä lieveilmiöistä. Seurakuntayhtymä yhtyy kirjelmässä esitettyyn huoleen todeten mm., että Tuomiokirkon ympäristöä on juhlan jälkeen jouduttu siivoamaan roskista ja pulloista. Seurakuntayhtymä esittää, että Turun kaupunki ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin tapahtuman lieveilmiöiden poistamiseksi. Nyt käsillä oleva pyyntö festivaalipaikan siirtämisestä Tuomiokirkon edustalle on nostanut esille seuraavia ajatuksia: Kaupunkifestivaalin järjestämistä on sinänsä pidettävä myönteisenä asiana ja Tuomiokirkkoseurakunta luottaa järjestäjien taitoon hoitaa asiat mallikkaasti. Kansallismaisema ja siihen liittyvät arvot ovat kuitenkin herkkiä. Tuomiokirkko maamme kansallispyhäkkönä vaatii oman luonteensa mukaisen rauhallisen ympäristön. Festivaalin paikkana Tuomiokirkkotori ja sen lähialue olisi rauhaton ja toisi lieveilmiöitä mahdollisesti myös kirkon sisälle lähes viikon ajan. Heinäkuun lopussa matkailu on vilkkaimmillaan. Tuomiokirkkotorille pysäköidään päivittäin lukuisia linja-autoja ja sillä liikkuu tuhansia matkailijoita, kirkossakävijöitä ja ohikulkijoita. Festivaalialue häiritsisi heidän liikkumistaan merkittävästi. Lisäksi kesällä on monia vihittäviä pareja viikoittain. Nämä vihkitilaisuudet tulisi mahdollisesti perua, mikä aiheuttaisi helposti ikäviä seurauksia. Lisäksi Turun urkuviikkojen toiminta häiriintyisi. Festivaalimelun kantautuminen kirkkoon ei ole estettävissä. On myös muistettava, että Tuomiokirkon ympäristö on vanhaa hautausmaata. Vaikka haudat on poistettu ja vainajien jäännökset siirretty muualle, on ihmisten mielissä yhä tieto kirkon ympäristön aikaisemmasta käytöstä ja luonteesta. Lisäksi seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä että Tuomiokirkkotorilla järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Edellä todettujen seikkojen vuoksi seurakuntaneuvosto ei pidä mahdollisena, että Down By The Laituri -kaupunkifestivaali järjestettäisiin Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Koska Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston ja kirkkoherran toimivalta on Kirkkojärjestyksen mu-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kaan rajoittunut kirkon käyttöön, asia lähetetään Yhteisen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 mukaan kirkkotilan käyttöön liittyvät asiat kuuluvat kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle. Tässä tapauksessa festivaalin järjestäjät ovat pyytämässä Tuomiokirkkoseurakunnan lupaa festivaalin järjestämiseen Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi Tuomiokirkkoseurakunnalle osoitettu hakemus on vielä käsiteltävä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkkolain 14 luvun 2 :ssä säädetään, että kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään. Kokonaisuuteen nähden Turun tuomiokirkkotoria ja lähes samassa määrin myös Tuomiokirkkopuistoa käytettäessä on tarpeellista ja kirkkolain mukaista, että seurakuntayhtymä päättää kirkon lähialueen käyttämisestä. Turun tuomiokirkkoseurakunnan lausunnosta ilmenevät perusteet ovat hyvin punnitut, eikä yhteisellä kirkkoneuvostolla ole syytä muuttaa asian lopputulemaa. Yhteinen kirkkoneuvosto yhtyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston antamaan lausuntoon ja päättää lausunnosta ilmenevien perustein ilmoittaa Happening Laituri Oy:lle, ettei se katso mahdolliseksi Down By The laituri festivaalin tapahtumapaikan siirtämistä Turun tuomiokirkkotorille ja Tuomiokirkkopuistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Turun tuomiokirkkoseurakunnalle, festivaalijärjestäjä Happening Laituri Oy:lle. Käsittely Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Kirkkoneuvoston jäsen Maria Puhakka esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Kirkkoneuvoston jäsen Pertti Paasio kannatti Puhakan esitystä. Kirkkoneuvoston jäsenet kannattivat yksimielisesti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 368 YHTEISTYÖSSÄ TURUN KAUPUNGIN KANSSA PROJEKTIKOORDINAATTORIN PALK- KAAMINEN REFORMAATION MERKKIVUODEN VALMISTELEMISEEN Reformaation merkkivuosi 2017 lähestyy. Eurooppalaisella tasolla Saksan evankelinen kirkko on organisoinut 2008 alkaneen Luther vuosikymmenen, joka huipentuu 95 teesin naulaamisen 500-vuotisjuhlaan vuonna Euroopan protestanttisten kirkkojen Wienissä sijaitseva yhteisö on koonnut European City of the Reformation verkoston, johon Turun kaupunki on hy-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto väksytty jäseneksi kesällä Myös Wittenbergin kaupunki on luomassa omaa verkostoaan merkkivuoden ympärille. Vuosi 2017 on myös Suomen tasavallan 100-vuotismerkkivuosi. Miten evankelisluterilaiselle kirkolle tärkeä Reformaatiomerkkivuosi ja valtiollisen itsenäisyyden satavuotistaipaleen juhliminen voitaisiin yhdistää, on vielä auki. Tällä hetkellä kirkkopäivävalmistelut lähtevät siitä, että ne järjestettäisiin Helsingissä. Itsenäinen kansallinen kirkko, osana eurooppalaista kansan herättämistä ja valistustyötä loi edellytyksiä myös kansalliselle itsenäisyydelle, minkä vuoksi myös Turussa tullaan pohtimaan juhlavuoden 2017 huomioimista verkostonomaisissa puitteissa. Kirkkohallitus on asettanut kaudelle merkkivuoden valmistelua varten kansalaisvaltuuskunnan ja päätoimikunnan, joissa on laaja yhteiskunnallinen edustus. Turussa on toiminut 2014 alkaen Reformaation merkkivuosi-työryhmä, johon kuuluu edustajia seurakuntayhtymästä, arkkihiippakunnasta, Turun kaupungilta, yliopiston TUCEMEMS-keskuksesta (keskiajan tutkimus) sekä yliopistolta. Turun kaupungin edustajien kanssa pidettiin syyskuun lopussa neuvottelu, jossa todettiin, että sen yhteistyön lisäksi, mitä Turun kaupungilla ja seurakuntayhtymällä jo nyt on, voitaisiin reformaation merkkivuoden ympärille luoda uutta yhteistyötä, josta molemmat osapuolet hyötyisivät. Neuvotteluun osallistui Turun kaupungin puolelta kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen ja erityisasiantuntija Suvi Innilä ja seurakuntayhtymästä kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Neuvotteluissa todettiin, että paras ja kustannustehokkain tapa valmistautua merkkivuoteen, on yhteisen projektikoordinaattorin palkkaaminen. Työaika olisi vuoden 2015 loppuun 50 % ja sen jälkeen vuoden 2017 loppuun työ olisi kokoaikainen. Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin työnantaja olisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja hänen esimiehenään hallintojohtaja, mutta Turun kaupunki korvaisi laaditun etukäteisarvion mukaisesti seurakuntayhtymälle puolet työntekijän palkasta, mutta myös puolet työn tekoon liittyvistä toiminnallisista ja resurssimenoista. Kokonaiskustannukset ajalle ovat näin laskien noin euroa, josta kaupungin osuus on noin euroa. Seuraaville vuosille kustannukset nousevat noin euroon kummallekin organisaatiolle. Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin toimenkuva tulee olemaan seuraava: -Reformaation merkkivuoden 2017 suunnittelun koordinoiminen, siten, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin (jatkossa toimeksiantajaorganisaatiot) toimenpiteet merkkivuoden puitteissa vastaavat kummankin organisaation merkkivuodelle asettamia itsenäisiä, mutta myös

14 Yhteinen kirkkoneuvosto yhdessä sovittuja tavoitteita ja sovittuja kustannusraameja. -Toimiminen merkkivuoden hankeorganisaation kanssa yhteistyössä siten, että suunnitellut tapahtumat ja muut vaikuttamistoimenpiteet toteutuvat. -Merkkivuoden yksityiskohtainen tapahtuma- ja tiedotussuunnittelu itsenäisesti ja yhteistyössä toimeksiantajaorganisaatioiden kanssa. -Yhteistyö kansainvälisten ja Suomen sisäisten merkkivuosiorganisaatioiden kanssa. -Erikseen sovittavat tehtävät päätoimeksiantajaorganisaatioiden nykyisten yhteistyömuotojen tukemiseksi ja kehittämiseksi. -Asianmukaisen loppuraportoinnin toteuttaminen. -Muut esimiehen antamat tehtävät. Tehtävän palkkaus sijoittuisi vaativuusryhmään 602/20. Yhdessä kaupungin edustajien kanssa on selvitetty, että tähän määräaikaiseen tehtävään olisi palkattavissa henkilö, jolla on työkokemuksensa ja koulutuksensa puolesta hyvät edellytykset hoitaa projektikoordinaattorin tehtävät: Filosofian maisteri Maria Lydia Katariina Ylikännö on työskennellyt 2005 suorittamansa tutkinnon jälkeen Saksassa tiede- ja kulttuurisuhteisiin liittyvissä pääosin Suomi-sidonnaisissa projektitehtävissä vuosina , minkä jälkeen hän toimi vuoteen 2012 saakka projektisihteerinä "Luther jahre Reformation" organisaatiossa Saksan evankelisen kirkon työntekijänä. Tämän jälkeen hän toimi vuosina Suomen kirkon ulkoasiain osastolla Kirkon kansainvälisen lähetyskumppanuusneuvottelun (International Partnership Consultation of the Ev. -Luth. Church of Finland) kokonaisvaltaisena valmistelijana ja toteutuksesta vastaavana. Määräaikaiseen tehtävään voidaan valita päteväksi todettu henkilö ilman tehtävän auki julistamista. Katariina Ylikännö sopii molemmille toimeksiantajaorganisaatioille ja uskomme hänen pystyvän työskentelemään kummankin organisaation edut yhdistäen. Kirkkoneuvosto valitsee filosofian maisteri Katariina Ylikännön Reformaation merkkivuoden projektikoordinaattorin työsuhteeseen 50 % työajalla ajalle ja edelleen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Palkkaus vaativuusryhmän 602/20 mukaisesti. Työsuhteeseen valittavalta edellytetään hyväksyttävä lääkäritodistus ennen työsuhteen alkua. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimenkuva vahvistetaan esittelytekstin mukaisesti. Projektikoordinaattorin esimiehenä toimii hallintojohtaja. Kirkkoneuvoston päätöksen edellytyksenä on, että Turun kaupunki korvaa laaditun etukäteisarvion mukaisesti seurakuntayhtymälle puolet työntekijän palkasta, mutta myös puolet työn tekoon liittyvistä toiminnallisista ja resurssimenoista.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Katariina Ylikännölle, Turun kaupungille, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 369 VERKKOTUNNUKSESTA LUOPUMINEN Viestintävirasto on myöntänyt hakemuksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi. Seurakuntayhtymälle tunnusta varattaessa on ollut tarkoitus tuottaa sivustolle positiivista uskonnonvapautta koskevaa sisältöä. Tarkoitus on ollut viitata vapaaajatteluun ilmiönä eikä vapaa-ajattelijoiden yhdistykseen. Vapaaajattelijain Liitto ry on kuitenkin tulkinnut verkkotunnuksen viittaavaan heidän yhdistykseensä ja vaatinut Viestintävirastolta edellä mainitun verkkotunnuksen peruuttamista. Viestintävirasto on hylännyt Vapaaajattelijain Liitto ry:n vaatimuksen. Vapaa-ajattelijain Liitto ry on valittanut Viestintäviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen: Asiaa on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa ( 383) seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskus on järjestämässä kampanjaa positiivisen uskonnonvapauden edistämiseksi. Yhtenä teemana on kristityn vapauden korostaminen, mikä on kristillisen uskon kulmakiviä ja erityisesti luterilaisuuteen kuuluva elementti. Kampanjan toteuttamistapaan liittyy verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi verkkotunnuksen varaaminen. Seurakuntayhtymällä on lukuisia muitakin verkkotunnuksia, joita käytetään erityisteemojen esille nostamiseen. Vapaa-ajattelijain Liitto ry on valittanut Viestintäviraston tekemästä verkkotunnuksen rekisteröinnistä Helsingin hallinto-oikeudelle. Viestintäviraston asiaan antama päätös, joka sisältää myös seurakuntayhtymän kannanoton verkkotunnuksen myöntämisen oikeellisuudesta on oheisena liitteenä: Liite Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa asiassa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Asia: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vastine verkkotunnusta vapaa-ajattelija.fi koskevasta valituksesta Viite: Asia 04970/13/7106 Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä vastinetta Vapaa-ajattelijain liitto ry:n valituksesta, joka koskee verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamista. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ilmaissut kantansa asiassa vastauksessaan Viestintävirastolle, mikä kannanotto sisältyy Viestintäviraston päätökseen Tämän vuoksi emme näe tarvetta tässä vaiheessa lausua muuta kuin toistaa siinä esitetyt näkökohdat. TURUN JA KAARINEN Yhteinen kirkkoneuvosto Helsingin hallinto-oikeus on antanut asiassa (Diaarinumero 04970/13/7106) päätöksen, jonka mukaan verkkotunnus vapaaajattelija.fi on suojatun nimen Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n johdannaisnimi ja kun tunnus on hankittu ilmeisessä hyötymistarkoituksessa, eikä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ole verkkotunnuksen haltijana esittänyt hyväksyttävää perustetta oikeudelleen, verkkotunnus vapaa-ajattelija.fi tulee peruuttaa. Tämän vuoksi Viestintäviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan virastolle verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamiseksi. Hallinto-oikeuden päätös on juridisesti mielenkiintoinen, sillä siinä tarkastellaan omasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden tahojen oikeutta kiistanalaiseen tunnukseen hyvin monipuolisesti. Kolmijäsenisen oikeuden jaoston yksi jäsen ei yhtynyt enemmistön mielipiteeseen, vaan argumentoi asiaa samaan suuntaan kuin me Helsingin hallinto-oikeudelle antamassamme lausunnossa. Hallinto-oikeuden päätös ei ole kannaltamme myönteinen, mutta seurakuntayhtymän kannalta verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi hallinta ei ole tarpeellista. Kampanjamme positiivisen uskonnonvapauden puolesta voivat toteutua hyvin neutraalimpien tunnusten merkeissä. Kun emme vie asiaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, varmistamme samalla sen, ettei Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu saavuta ennakkopäätöksen asemaa, mihin Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu johtaisi. Näin ollen on tarkoituksenmukaista viivytyksettä irtisanoa verkkotunnus. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei valita Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (Diaarinumero 04970/13/7106) koskien verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi peruuttamista. Liite

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä viivytyksettä irtisanoo verkkotunnuksensa vapaa-ajattelija.fi. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus tiedotuspäällikkö Paula Heinolle ja viestintävirastolle. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. Talousjohtajan asiat 370 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU ELO- KUUN LOPUSSA Elokuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite Kiinteistötoimiston satunnaisiin tuottoihin, käyttöomaisuuden myyntivoittojen tilille, on kirjattu myyntivoittoina seitsemästä huoneistosta ja yhdestä tontista yhteensä ,55 euroa. Elokuun lopussa vuosikate osoittaa ,17 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Investointeihin on käytetty ,82 euroa. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektille ei varattu määrärahaa enää vuodelle 2014 mutta kustannuksia on tammikuussa maksettu ,44 euroa. Keskusrekisterin tilamuutosta koskevia suunnittelukustannuksia on maksettu heinäkuussa 2.176,20 euroa. Vuodelle 2014 ei tarkoitukseen ole varattu määrärahaa, mutta palvelutiskiprojektin johdosta kustannuksia tulee syntymään vielä lisää. Piikkiön pappilan ulkomaalaukseen oli varattu euroa mutta toteutuma on elokuun loppuun mennessä kasvanut ,73 euroon. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä ,07 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat elokuun loppuun mennessä lisääntyneet ,46 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto VEROKERTYMÄ LOKAKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä lokakuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,67 % Arvio Toteutunut % 94,64 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,38 % Toteutunut % 87,05 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,76 % Toteutunut % 96,33 Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä lokakuun loppuun mennessä on euroa. Se on eli 0,7 % yli vuoden 2013 lokakuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 0,8 prosentilla. Yhteisöverokertymä ylittää lokakuun 2013 kertymän eurolla eli 8,4 prosentilla. Lokakuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 93 prosenttia koko vuoden kertymästä ja yhteisöverokertymä lokakuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 83 prosenttia. Vuoden 2014 budjettiin vertailtaessa on mennessä kertynyt kirkollisveroa 96 prosenttia arvioidusta ja yhteisöveroa 87 prosenttia arvioidusta. Tilastollisesti katsoen näyttäisivät arvioidut verotulot olevan kertymässä päivätty verottajan ennakkotieto marraskuussa 2014 tapahtuvasta verovuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta ilmoittaa takaisinperittävän kirkollisveron määräksi noin 2,6 milj euroa. Keskimääräinen kuukausikertymä on 2,4 milj euroa. Yksi arvio vuonna 2014 kertyväksi kirkollisveroksi voidaan tehdä kertomalla keskimääräinen kuukausikertymä yhdellätoista, jolloin päästään noin 26,4 milj euroon. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa ja yhteisöverokertymä 5,1 milj euroa. 0,8 prosentin vähennys edellisen vuoden kirkollisveroon johtaisi 25,9 milj euroon ja 8,4 prosentin kasvu yhteisöveroon johtaisi 5,5 milj euroon. On edelleen todennäköistä, että talousarvioon merkitty 30,1 milj euron kokonaiskertymä ainakin saavutetaan.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero lokakuu (syyskuu) lokakuu (syyskuu) Koko maa - 0,3-0,6 + 10,6 + 9,6 Espoo - 1,4-1,7 + 11,0 + 10,4 Helsinki - 1,5-1,7 + 12,9 + 11,9 Kuopio - 0,4-0,7 + 11,4 + 10,5 Lahti - 1,6-1,8 + 8,6 + 7,7 Lieto + 0,5 + 0,3 + 11,2 + 10,3 Naantali + 6,0 + 5,7-3,1-4,0 Oulu - 0,9-1,2 + 13,7 + 12,5 Paimio + 13,3 + 12,8 + 4,7 + 3,6 Parainen - 0,8-1,0 + 4,6 + 3,6 Porvoo - 0,1-0,4 + 1,3 + 0,4 Raisio - 0,2-0,5 + 13,2 + 12,3 Salo + 11,3 + 10,8 + 16,7 + 14,2 Tampere - 1,1-1,4 + 16,1 + 15,1 Uusikaupunki - 1,1-1,4 + 22,2 + 21,5 Vantaa - 1,4-1,7 + 10,0 + 9,2 Turku - 0,8-1,0 + 8,4 + 7,5 Kirkollisverokertymän ja yhteisöverokertymän muutos edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden on pysytellyt lokakuussa lähes samansuuruisena kuin syyskuussa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset eivät ole hälyttäviä verrattuna muihin. Ansioja pääomatuloveron osalta Paimion ja Salon seurakunnat erottuvat edelleen joukosta. Naantalin seurakuntayhtymässä yhteisöverokertymän muutos on edelleen negatiivinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä lokakuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 372 HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistötoimisto ja taloustoimiston hautatoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2015 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. kuuluu seuraavasti: Liite Hinnaston hintoja korotettiin vuosi sitten lukuun ottamatta kappelivuokria, lunastushintoja ja hoitomaksuja. Nyt korotuksia esitetään vain kappelivuokriin, joita ei korotettu viime vuonna. Entiset hinnat ovat suluissa. Kappelivuokraa ei peritä turkulaisilta ja kaarinalaisilta seurakunnan jäseniltä. Kohtaan 25 vuoden nurmihoito on lisätty 10 vuoden nurmihoito johtuen siitä, että haudan hallinta-aikaa on pidennettävä vähintään 10 vuotta kerrallaan. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Lautakunta päätti esittää kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle hautauksiin liittyvien maksujen vahvistamista liitteen mukaisesti siten, että maksut astuvat voimaan Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä hautauksiin liittyvät maksut 2. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi maksut hautojen lunastushinnoista, molemmat liitteen mukaisesti. Maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus. 2. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 373 MUUTOS TASKULAN SEURAKUNTAKODIN VUOKRASOPIMUKSEEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan vuokrata Taskulan seurakuntakodin tilat Turun seudun eestiläisten ja eestin-inkeriläisten paluumuuttajien yhdistys ry:lle. Hyväksytyn päätöksen mukaisesti vuokrasopimuksen piti alkaa ja vuokran määrän olla /kk. Vuokran määrää oli laskettu sen mukaan, että seurakuntayhtymä osallistuu muutostöiden kustannuksiin eurolla (sis. alv. 24 %). Rakennusluvan saanti kesti kuitenkin odotettua kauemmin ja lisäksi rakennuslupaehtojen mukaan muutostyöt tiloissa lisääntyivät. Tämän vuoksi tilojen muutostyöt venyivät niin, että ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja siten vuokrasopimus alkaa Lisäksi yhdistys esitti, että seurakuntayhtymä ottaisi osaa muutostöiden kustannuksiin suuremmalta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot