K A R HU 3/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Puolustusvoimat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A R HU 3/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Puolustusvoimat"

Transkriptio

1 K A R HU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 3/2013 Puolustusvoimat

2 2 KARHU Koulutustarve kasvaa Maavoimien uudistuva taistelutapa tuo selkeitä muutoksia jo vuosikymmeniä noudatettuun näkemykseen joukkojen tehokkaasta käytöstä. Se näkyy kaikilla tasoilla, sillä uudistus iskee myös ryhmä-, joukkue- ja komppaniaorganisaatioon. Esimerkiksi perinteisen taistelijaparin korvaa kolmen miehen partio. Miesmäärät kasvavat ruohonjuuritasolla ryhmissä ja joukkueissa samalla, kun koko sodan ajan joukkojen vahvuus laskee. Myös tulivoimaa ja varustusta kehitetään. Lisääntyneen tulivoiman ja kattavamman viestintävälineistön myötä joukkoja voidaan käyttää entistä hajautetummin. Taistelutapa vaatii uutta ajattelua ja parempaa osaamista kaikissa portaissa. Paradoksaaliselta tuntuu, että tämä varmasti tarpeellinen uudistus ajoittuu tilanteeseen, jossa taloudellinen panostus maanpuolustukseen on jo lähes uskottavuusrajan alapuolella. Jääkärinryhmään tulee myös monipuolisempaa osaamista. Taistelijaparin tilalle tuleva kolmen miehen partio on mielestäni erittäin perusteltu ratkaisu, joka helpottavat ryhmän toimintaa hajautettuna. Ryhmässä ei voi olla kuitenkaan kolmea aliupseerikoulutuksen saanutta. Vaikka kyky itsenäiseen toimintaan on aina ollut suomalaisen sotilaan vahvuus, voiko kuudessa kuukaudessa kouluttaa oma-aloitteisesti toimivaa ja tehtävänsä hallitsevaa partionjohtajaa? Kertaustaan ei liene tarjolla ainakaan toistaiseksi. Ylipäänsä millaisiin hankintoihin rahat riittävät? Entistä monipuolisempi kyky viestintään on koko uudistuksen kulmakivi. Entä nykyinen reservi? Tuleeko uudistuvasta taistelutavasta vain tuoreimpien, tulevaisuudessa koulutettavien joukkojen herkkua? Tällöin pelataan aikamoista uhkapeliä reservin riittävyydellä. Uudistuksessa on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yksi niistä on tarkka-ampujan sijoittaminen jokaiseen jääkäriryhmään. Samaan aikaan kun puolustusvoimat olivat täysin unohtamassa tarkka-ampujien käytön olivat MPK:n TA-kurssit täynnä osaavia ja innostuneita harrastajia. Nyt sniperit ovat saaneet ansaitsemansa suuren arvon uusissa SA-organisaatioissa. Asiaa lievästi sivuten on pakko kiinnittää huomiota myös siihen, että puolustusvoimien aseenkäsittely on vihdoin kehittymässä siihen taistelukentän todellisuuden ja käytännön tasolle, johon MPK:n kurssilaisia on koulutettu jo vuosia. Voidaan sanoa, että MPK on tällä sektorilla tehnyt hienoa työtä. Ainakin satakuntalaiset MPK:n ampumakouluttajat voivat onnitella toisiaan edelläkäyvästä tietotaidosta. Varainkeruu ja jäsenkehitys haasteena tulevaisuudessa Marraskuun lopussa, , järjestetään Oulussa vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liittokokoustapahtuma. Muistuttaisin siitä, että päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Jäsenyhdistys voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä kohden. Äänivaltaa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Piirin vuosikokouksessa on hyvä tilaisuus toimittaa valtakirjoja niille, jotka Oulun kokoukseen osallistuvat. Yhtenä merkittävimpänä päätösasiana on uuden puheenjohtajan valinta liitolle. Toistaiseksi puheenjohtajuutta on ilmoittanut tavoittelevan vain kaksi henkilöä, Mikko Halkilahti ja Pinja Hellman, jotka on esitelty tarkemmin mm. Reserviläinen-lehdessä. Toivottavasti saamme puheenjohtajan, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin, sillä niitä kyllä riittää. Esimerkiksi liiton jäsenmäärän vähentyminen näyttää olevan väistämätöntä. Jos loppupäästä poistuu luontaisesti enemmän kuin alkupäästä tulee, niin vaikea on jäsenmäärää kasvattaa. Reserviupseeriliiton talous on toistaiseksi vielä vakaa, mutta piirien ja yhdistysten osalta hyvin vaihtelevaa. Näin ollen liitolla on pyrkimyksiä kehittää talouttaan edelleen, jotta varsinaisten tekijöiden eli yhdistysten toimintaa voidaan tukea. Yhtenä tekijänä tulee olemaan toive siitä, että maanpuolustushenkiset kansalaiset ohjaisivat esimerkiksi testamenteissaan varoja myös vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen hyväksi. Yksittäinenkin lahjoitus voi olla merkityksellinen liiton taloudelle, josta välilliset vaikutukset positiivisia väistämättä myös piireille ja yhdistykselle. Liiton kautta tuki jakautuisi tasaisemmin, sillä nykyään on liian suuria eroja eri piirien taloudellisessa tilanteessa mm. tukiyhdistysten tilanteen vuoksi. Suosittelen jäseniä tutustumaan RUL:n nettisivuilla olevaan linkkiin liittyen hyvään vastakannanottoon asevelvollisuuden lakkauttamista ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoittaja, valtiotieteilijä ja ammattisotilas Tommi Kangasmaa ampuu blogissaan 20 reikää Arno Kotron asevelvollisuusteeseihin. Paljon on vettä virrannut Vuoksessa, että tämmöisiäkin aloitteita nähdään. Itse näkisin asian lähinnä oikeutena koulutukseen ja aseelliseen puolustautumiseen hyvien asioiden puolesta - velvollisuus asiaan tulee vain ihmisen laiskuuden ja typeryyden pakottamana. Syyskiireitä Kesä on päättymässä ja syksy alkamassa. Se tietää yhdistystoiminnan vilkastumista. Henkilöt, jotka kuuluvat piiritason toimintaan, ovat erityisen kiireisiä, koska heillä on hoidettavanaan myös oman yhdistyksensä asioita. Jäsenkehitys on ainainen puheenaihe. Reserviläisliiton koko jäsenmäärä on kasvussa, mutta täällä Satakunnassa olemme edelleen miinuksen puolella. Uusia jäseniä kannattaa tietenkin yrittää hankkia jatkuvasti, tämän vuoden tilastoihin kirjataan kuitenkin vain syyskuun puoliväliin mennessä liittyneet. Liiton ampumamestaruuskisoihin on tulossa muutos, koska Puolustusvoimat tukee vuoden 2015 alusta vain yksiä kisoja. Tämä tarkoittaa, että kisat pidetään yhdessä Upseerien ja RESUL:n kanssa. Tästä varmaankin aiheutuu piireille järjestettäväksi karsintakisoja, koska osallistumismäärät kasvavat. Vuosi 2015 on suuri juhlavuosi. Liitto, Satakunnan Resrviläispiiri ja Porin Reservinaliupseerit täyttävät 60v. Liiton syyskokous on tällöin Porissa ja sen yhteydessä järjestetään liiton juhlavuoden päättävä juhla. Luonnollisesti tässä samassa yhteydessä juhlivat niin Piiri kuin Porin Reservinaliupseerit. Tämä on melkoinen haaste meille kaikille. Valmistelut on jo aloitettu. Juhani Lukka, Päätoimittaja Pekka Elomaa puheenjohtaja Satakunnan Reserviupseeripiiri ry Harri Grönroos puheenjohtaja Satakunnan Reserviläispiiri ry Karhu Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti Päätoimittaja Juhani Lukka, p Toimituskunta Pekka Elomaa, Harri Grönroos, Taina Mäkitalo Toimisto Taina Mäkitalo p Eteläkauppatori 4A 5. krs PORI Painopaikka Westpoint, Rauma Sivunvalmistus Viestintätoimisto nytheti Materiaali osoitteeseen: Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan lehden viimeinen aineistopäivä on 25. marraskuuta. Osoitteenmuutokset Jäseniä pyydetään tekemään kaikki jäsentietoja koskevat muutokset suoraan omaan liittoonsa osoitteella: Maanpuolustusyhtiö MPY Oy Jäsenrekisteri Döbelninkatu 2, HELSINKI sähköposti: Tietojen muutoksen voi tehdä myös liittojen kotisivuilla. Yhdistyksiin voi liittyä myös liittojen internet-kotisivujen välityksellä.

3 KARHU 3 Ohi on ja rankasti Maavoimien taistelutapa uudistettu Suomen puolustusratkaisu on alueellinen puolustus. Osana puolustusjärjestelmämme kehittämistä maasodankäynnin taistelutapa on uudistettu. Kehittämisen perustana ovat olleet uhkamallit ja maavoimille asetetut suorituskykyvaatimukset. Maavoimien uudistetun taistelutavan yleiset taktiset periaatteet ohjaavat maavoimien joukkojen käytön suunnittelua sekä operaatioiden ja taisteluiden toteutusperiaatteita. Uudistetun taistelutavan yleisiä taktisia periaatteita ovat aktiivisuus, menestyksen hyväksikäyttö, yllätykseen pyrkiminen, harhauttaminen, voiminen taloudellinen käyttö, olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö, toiminnan vapaus, selkeät johtosuhteet ja yksinkertaiset ratkaisut sekä suorituskykyjen vaikutuksen keskittäminen, tiivistää Maavoimien tutkimusjohtaja, everstiluutnantti Rainer Peltoniemi. Eri tasoilla korostuvat joukkojen kyky itsenäiseen taisteluun ja henkilöstön oma-aloitteinen sekä aktiivinen toiminta. Maaoperaatioiden ja taisteluiden tavoitteena on tuottaa vastustajalle eri tasoilla niin suuret tappiot, että se ei kykene saavuttamaan tavoitteitaan. Materiaalihankintoja ja uusia välineitä Sotavarustuksen kehittäminen luo perustan joukkojen ja niiden suorituskyvyn kehittämiselle. Maavoimien seuraavien vuosien materiaalihankkeet liittyvät uudistettuun taistelutapaan. Ne kohdistuvat erityisesti joukkojen johtamisen, liikkuvuuden, tulivoiman, suojan ja huoltojärjestelmän kehittämiseen. Johtamisjärjestelmähankkeilla luodaan mahdollisuudet tilannekuvaan ja reaaliaikaiseen johtamiseen koko taistelualueella. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa joukkojen hajauttamisen entistä laajemmalle alueella ja antaa siten paremman suojan, korostaa Peltoniemi. Yhä suurempi osa maavoimien joukoista varustetaan johtamislaitteilla. Radio ja päätelaite tulevat aina ryhmä- ja asetasolle asti. Tiedustelu- ja valvontakykyä parannetaan lennokkijärjestelmillä, maalinosoitusjärjestelmillä, sensoreilla ja pimeätoimintavälineillä. Maavoimien vaikuttamisen kykyä ja joukkojen tulivoimaa parannetaan tulevina vuosina muun muassa kehittämällä raskasta raketinheitinjärjestelmää, maavoimien kohtaamistaistelukykyä sekä hankkimalla ja varustamalla joukkoja panssarintorjuntaohjuksilla, lähipanssarintorjuntaaseilla, viuhkapanoksilla ja panssarimiinoilla. Peltoniemen mukaan tulivoimaa kasvatetaan muutoinkin ryhmä- ja miestasolla. Jalkaväkiryhmän vahvuus on yhdeksän sotilaasta. Ryhmä voi jakautua kolmen taistelijan partioihin. Ryhmän aseistukseen kuuluu kaksi kevyttä konekivääriä, tarkkuuskivääri sekä kertasinkoja ja viuhkapanoksia. Komppanian kokoonpanoon kuuluu panssarintorjuntaohjusryhmä ja kolmeputkinen kevyt kranaatinheitinjoukkue. Puolustusvoimat Jalkaväen taistelijan varustusta kehitetään muun muassa aseeseen sijoitettavien lisälaitteiden ja suojavarustuksen osalta. Joukkojen suojaa kehitetään suojaelementeillä, naamiointivälineillä ja valelaitteilla. Joukkojen ilmasuojaa parannetaan varustamalla ilmatorjuntajoukkoja keskipitkän kantaman ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksilla. Huoltojärjestelmän kehittämisellä luodaan edellytykset maavoimien uudistetun taistelutavan toteutukselle. Huoltojärjestelmä rakennetaan siten, että se mahdollistaa joukkojen nykyistä hajautetumman toiminnan ja joukkojen kyvyn itsenäiseen taisteluun. Suorituskyky vaatii koulutusta Uudistetun taistelutavan toteutus perustuu eri tasoilla tehtävätaktiikkaan. Joukon johtaja saa tehtävän ja päättää itse sen toteutustavasta, huomioiden uudistetun taistelutavan yleiset taktiset periaatteet sekä operaation ja taistelun toteutusperiaatteet. Maapuolustuksen suorituskyky luodaan harjoittelemalla ja kouluttamalla joukkoja. Trombi 13 -harjoitus oli maavoiminen vuoden 2013 suurin ja tärkein harjoitus, jossa harjoiteltiin ja kouluttiin maavoimien uudistettua taistelutapaa taisteluosastokokoonpanossa. Trombi 13 -harjoitus kokosi Rovajärvelle joukkoja ja henkilöstöä kaikista maavoimien joukko-osastoista sekä rajavartiolaitoksesta, kertoo everstiluutnantti Rainer Peltoniemi. Keskustelu asevelvollisuudesta herättää jälleen tunteita. Nyt herättäjänä on Ohi on -kansalaisaloite. Kantaa siihen blogeissaan ottavat Mikko Halkilahti, RUL:n 1. varapuheenjohtaja, ja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg. (Kannanotot kokonaisuudesaan ovat luettavissa liittojen nettisivuilta) Mikko Halkilahti: Oikeusministeriön ylläpitämä sähköinen kansalaisaloite, joka nykymuodossaan on varsin mutkaton tapa kerätä henkilöiden nimiä aloitteisiin. Kansalaisaloitteen allekirjoittajiksi tarvitaan äänioikeutettua, jotta aloite lain säätämiseksi tai muuttamiseksi otetaan eduskunnassa käsittelyyn. Asevelvollisuuden lakkauttamiseksi -kampanjan takana on perinteisiä asevelvollisuutta kritisoivia järjestöjä sekä muutamia julkisuudestakin tunnettuja yksityishenkilöitä. Ohi on -kampanjaa ja sitä tukevien henkilöiden kommenteista tulee lopputulokseen, että yleisen asevelvollisuuden vaihtoehtoina on joko ammattiarmeija tai kaikille pakollinen asepalvelus, koskien siis myös naisia. Vaihtoehdot edustavat varsin ääripäitä eri puolustusratkaisujen kentässä. Toisin sanoen lopputuloksella ei tunnu olevan niin suurta merkitystä, kunhan yleinen asevelvollisuus vaan saadaan lakkautetuksi. Ammattiarmeijan ylläpitäminen vaatisi Suomelta vähintään kaksinkertaisen puolustusbudjetin nykymuotoiseen järjestelmään verrattuna. Ruotsissa puolustusmäärärahoilla hankitaan laadukasta materiaalia ja maata puolustetaan maailman eri kriisipesäkkeissä, kuitenkaan omien rajojen puolustamiseen ei vapaaehtoisia tunnu löytyvän. Kun yhteys kansalaisten ja maan sotilaallisen puolustuksen välillä katkeaa, menetetään silloin myös erittäin suuri osa maanpuolustustahtoa. Kyvyllä puolustaa maata ei ole merkitystä, jos siihen ei ole tahtoa. Ja jos kansalaisilla ei ole maanpuolustustahtoa, ei sitä ole heidän ammattisotilaillakaan. Ammattiarmeijoiden ylivertaisuutta julistetaan Ohi on kampanjassa. Asiaa perustellaan usein muiden Euroopan maiden päätöksillä siirtyä ammattiarmeijaan. Tosiasia kuitenkin on, että kyseisissä maissa yleinen mielipide ei välttämättä enää tuekaan ammattiarmeijaa, mutta siihen siirtyminen on ollut lopullinen ratkaisu. Paluuta vanhaan ei enää ole. Olli Nyberg: Kampanjan tekijät ovat taitavasti saaneet asiansa julkiseen keskusteluun. Mukaan on saatu tunnettuja henkilöitä, nettisivut ovat hienot ja myös tiedotus on ollut toimivaa. Suorastaan nerokas mediatemppu oli kansalaisaloitteen käynnistäminen keräämällä nimiä kutsuntapaikoilla. Sillä saatiin samaan aikaan paikalle puolustusvoimien lisäksi myös poliisi ja suuri määrä tiedotusvälineiden edustajia. Kansalaisaloitteen perusväittämät eivät kestä edes vähänkään tarkempaa tarkastelua. Tuntuu siltä, että yleinen asevelvollisuus pitää nyt saada lakkautetuksi maksoi mitä maksoi, seurauksista välittämättä. Muutamia esimerkkejä. Yleisen asevelvollisuuden väitetään ensinnäkin olevan kallis tapa järjestää puolustus. Selvitysten mukaan asia on päinvastoin. Nykyisen suuruinen puolustusbudjetti riittäisi hengen ammattiarmeijaan. Jos sen vahvuudeksi haluttaisiin , pitäisi pelkkiin henkilöstökuluihin budjetoida 1,5 miljardia lisää vuodessa. Lisäksi tarvittaisiin vielä 700 miljoonaa tehokkaamman sotavarustuksen hankkimiseksi. Myös henkilöstöaines olisi ammattiarmeijassa kuulemma parempaa kuin asevelvollisuusarmeijassa. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Laajapohjainen, yleinen asevelvollisuus tuo palvelukseen yhteiskunnan parasta osaamista. Ammattiarmeijoissa tilanne on päinvastainen. Ne joutuvat käyttämään paljon resursseja markkinointiin ja saavat silti palvelukseensa osin hyvinkin heikkoa aineista. Armeija on näissä maissa se työpaikka johon mennään, jos ei muuta työtä ole tarjolla. Ammattilaisarmeijoiden riveissä palveleekin paljon köyhiä, kouluttamattomia ja siirtolaistaustaisia henkilöitä. Yleisen asevelvollisuuden tilalle tarjotaan puoliammattilaisista tai vapaaehtoisista koostuvaa armeijaa. On vaikea uskoa, että tätä kautta saataisiin ylläpidettyä riittävän suurta ja koko maan puolustamiseen kykenevää armeijaa. On hyvä muistaa, että Suomessa varaudutaan edelleen laajan maahantunkeutumisen torjuntaan. Tätä uhkakuvaa ei monen länsiarmeijan tehtävälistauksista enää löydy eikä siihen uskota kansalaisaloitteen taustajoukoissakaan. Näinkö nopeasti parin vuoden takainen Georgian sota on Suomessa unohdettu? Vai onko se tarkoituksella sivuutettu rakennettuun viitekehykseen sopimattomana?

4 4 KARHU Altti Mäntylä Museoksi kunnostettava vanha paloasema, taustalla näkyvä Veteraanien Korsutupa, tykki ja muistomerkki ovat osana tulevaa Veteraanipuistoa. Vanha paloasema museotiloiksi Merikarvialla Ensi vuonna 75-vuoden ikäinen Merikarvian vanha paloasema on hiljalleen muovautumassa museokäyttöön. Varsin mittava kunnostustyö on edennyt suunnitellusti. Näyttelykuntoon saamiseksi varataan kuitenkin riittävästi aikaa avajaisten ajankohdan siirtyessä kesälle Talvisodan alkamisvuonna 1939 rakennettu paloasema oli myös merkittävässä asemassa ilmavalvontaa suoritettaessa. Kunnostuksen myötä on jatkossa mahdollisuus nousta myös torniin, suunnata katseet meren suuntaan, suuntaan, josta viholliskoneiden iskuja pelättiin. Uuden ilmeen saaneeseen hallitilaan sijoitetaan näyttävästi esille veteraaniperintöön liittyvää esineistöä, sekä lisäksi vanhaa palokunnan esineistöä. Veteraani- ja palomuseo 1939-nimellä kulkevan hankkeen hakijana ja vastuuyhdistyksenä toimii Merikarvian-Siikaisten Reserviupseerikerho ry. Mukana on lisäksi Merikarvian Sotaveteraanit ry ja Merikarvian VPK. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Näyttelytilasta tulee lämmin, Letkutornin seinään kiinnitet raput korvattiin asiallisilla kierreportailla. Nyt on torniin helppo nousta, toisin oli asia valvontatehtävissä talvisodan aikana. Heikki Moilanen sillä hallitilan lattiaa nostettiin ja samalla sijoitettiin lattialämmityskaapelit. Alkuperäiset ovet saivat lämpöeristyksen, samoin asennettiin sisäpuoliset lämpöikkunat, sekä sisäseiniin lämpöeristys. Myös sokkelin osalta eristystä parannettiin ja myös sadevesiviemäröintiä. Sisäseinät ja katto paneloitiin vaalealla panelilla. Näin varsinaisesta näyttelytilasta tulee lämmin ja hyvin valoisa. Myös sisustukseen kiinnitetään huomiota, sillä jatkossa kalustussuunnitelmaa tekemään tulee alan asiantuntija. Aiemmin letkutornina toimineeseen torniin hankittiin turvalliset kierreportaat. Myös tornin yläosa on saatettu asialliseen kuntoon. Vielä syyskuun aikana hiekkapuhallettuun ulkopintaan ruiskutetaan silikonpohjainen hengittävä vedenpitävä tiilisävyinen pinnoite. Mittavan hankkeen kokonaiskustannuksissa talkootyöllä on merkittävä osuus. Tähän mennessä talkootyötunteja on kertynyt n Lisää on vielä luvassa, sillä tekemättä on ilmastointi-, sähköja katonkorjaustöitä. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös veteraaninaiset, jotka ovat osaltaan huolehtineet siitä, että nälkä ja jano ei ole talkoolaisia yllättänyt. Vanha paloasema näyttelytiloineen on osa merkittävää, veteraanityötä kunnioittavaa kokonaisuutta. Aivan vieressä sijaitsee Veteraanien Korsutupa, jonka esineistö, noin kolmesataa, kertoo osaltaan karua kieltä sodasta ja sen koettelemuksista. Korsutupa, ja sen esineistö kiinnostaa, sillä vuosittain kävijöitä on yli Hallitila on saanut aivan uutta ilmettä. Lämpimässä näyttelytilassa on hieno tutustua vanhaan esineistöön. Kävijämäärissä onkin odotettavissa selvää kasvua jatkossa, kun vanha paloasema saadaan museokäyttöön. Alueelle on myös luvassa veteraanipuisto. Keväisin vuolaanakin virtaavan Merikarvianjoen rantamaisemaan sijoittuva veteraanipuisto, yhdessä Korsutuvan ja museokäyttöön kunnostuvan paloaseman myötä, muodostaa veteraanityötä kunnioittavan kokonaisuuden tulevien sukupolvien kiitollisuudella vaalittavaksi. ALTTI MÄNTYLÄ Heikki Moilanen

5 Tappuritapahtuma 2013 Nakkilassa Oli mukavaa, mutta olemme huolissamme KARHU 5 Nakkilassa olivat Reserviläiset ja Rauhanturvaajat omalla osastollaan tarjoamassa tietoa ja kohtauspaikan Tappurivieraille elokuussa. Viileä halli toi myös helpotusta helteiseen säähän. Reserviläiset olivat jalkeilla kolmatta ja Rauhanturvaajat toista kertaa. Kummallakin yhdistyksellä oli oma infopöytänsä ja asiaankuuluva henkilöstö jakamassa materiaalia ja esittelemässä toimintaansa. Ampumapaikoilla riitti kokeilijoita Reserviläisten ilma-aserata koottiin perjantaina halliin parissa tunnissa. Tänä vuonna ampumapaikkoja oli kaksi. Sähköinen liikkuva hirvitaulu ja ampumahiihto -tyylinen viiden kaatuvan osumalätkän laitteisto. Molempiin ammuttiin ilmakiväärillä. Hirvitauluun kiikaritähtäimellä ja kaatuviin diopteritähtäimin varustetulla ilma-aseella. Junioreille rakenneltiin tilanteen, taitojen ja ampujan pituuden mukaan erilaisia tukia. Ammutusvuorot oli jaettu hyvissä ajoin, jolloin kenenkään ei tarvinnut koko päivää olla lataamassa ilmakivääreitä. Ampumassa käyneet Tappurivieraat edustivat kumpaakin sukupuolta ja kaikkia ikäryhmiä. Naisampujia oli edellisvuotta selvästi enemmän. Ampumaurhei- Ammunta kiinnosti kaikenikäisiä. Myös naiset rohkaistuivat testaamaan tarkkuuttaan selvästi enemmän kuin edellisvuosina. Rauhanturvaajaveteraanit kokoontuivat mielellään vaihtamaan kuulumisia Rauhanturvaajien esittelypöydän ympärille. Kuvassa vasemmalta Jaakko Mäkelä (YK Pastori YKSP 13/Pataljoonan Pastori), Raimo Räihä (Ylikersantti,YKSP ) ja Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä (Porin prikaatin kansainvälinen sosiaalikuraattori on ollut kotiuttamassa Afganistanissa palvelleita rauhanturvaajia). lussa on potentiaalia koko kansan lajiksi. Reserviläisaktiivimme esitteli myös maakuntajoukkojen varustusta ja tarjosi asiantuntevaa tietoa joukkojen toiminnasta. Olikin hyvä lisä osastollemme. Ehdottomasti ensi vuonna uudelleen. Tapahtuman jatko huolestuttaa Kaikkien kolmen Tappurivuotemme ajan on ollut puhetta ja supinaa koko tapahtuman mahdollisesta loppumisesta. Järjestäjät ikääntyvät ja ponnistus on aika iso. Itse tapahtuma elää ja voi hyvin. Väkeä oli taas paljon. Reserviläiset tietysti toivovat, että tapahtuma saisi jatkoa. Tämä tilaisuus tuoda reserviläis- ja maanpuolustusasiaa esille on liian hyvä menetettäväksi. Vaikka itse tapahtuma loppuisikin, niin tilalle toki kehitellään pienimuotoiset Maanpuolustusmessut. Oli mukavaa nähdä rauhanturvaajien veljeys ja huolenpito Melkein kateellisena aisti naapuripöydän vieraitten tervehdykset, naurunremahdukset, kädenpuristukset ja halaukset. Niissä oli jotain sanatonta yhteenkuuluvaisuutta. Puhun tietysti Rauhanturvaajista, jotka ovat käyneet mittaamassa henkisen kanttinsa maailman eri kriisipesäkkeissä. Kuin kauniiksi kruunuksi pääsimme ikuistamaan kohtaamisen, josta kertokoon vaikkapa siitä, että komennus kriisialueelle ei aina lopu kotiuttamiseen. Tosi mukavaa oli. Kiitokset kaikille kävijöille ja uutteralle talkooporukalle. Muistakaa merkitä tapahtumassa palvelus ja käynti ampumaharrastuspäiväkirjaanne. ESA RANNISTO Tiedotusvastaava Soutaa, huopaa Maanpuolustusnaisten Liitto oli mukana 46. Sulkavan soudussa Heinäkuun toisena viikonloppuna soutajajoukkue lähti Porista, Lohjalta, Jyväskylästä, Hattulasta, Lahdesta ja Hauholta kohti Sulkavaa. Huoltohenkilöt tulivat mukaan Joensuusta ja Noormarkusta. Soutamassa olivat mukana myös Maanpuolustusnaisten Liiton ylintä johtoa, puheenjohtaja Satu Rajala sekä 1. varapuheenjohtaja Kaarina Suhonen. Maanpuolustusnaisten teemana vuonna 2013 on Liiku ja toimi Venekunta eteni rivakasti etapilta, etapille neljäntoista naisen ryhmätyön tuloksena. Naurua, keskustelua ja aurinkoa riitti koko soutumatkan. Huumorilla ja iloisella mielellä matka taittui huomaamatta. Lauantain ja sunnuntain aikana kirkkoveneen keula viisti vettä yhteensä 70 kilometrin matkan. Molempina päivinä venekunta eteni vesillä viitisen tuntia. Puolessa välissä matkaa pidettiin levähdystauot. Soudun jälkeen odotti sauna ja virkistävä uinti kauniissa maisemissa. Ruokailun ja seuraavan päivän soutustrategian pohdinnan jälkeen uni maistui telttamajoituksessa. Kaksipäiväinen souturetki koettiin raskaaksi, mutta ehdottomasti kannattavaksi matkaksi. Ensimmäisenä venekuntana matkaan Kaikki maanpuolustusnaisten venekunnassa olivat kirkkovenesoudun ensikertalaisia, mitä nyt noormarkkulaiset kerran kävivät kokeilemassa Ulvilassa. Lähtöä jännitettiin, eikä tilannetta lieventänyt ollenkaan huomio, että veneemme oli ensimmäisenä koko venerivistössä. Lähtölaukaus ja 44 kirkkovenettä aloitti matkansa. Alun airojen kolistelun jälkeen rytmi löytyi ja vene eteni pitkin järvenpintaa lennokkaasti. Miehistö nautti alkaneesta koitoksesta. Voittajina maaliin Maaliintulossa oli todellista urheilun tuntua. Lähestyessämme maalia, venekunnan nimien lisäksi, kuuluttaja kehui ensikertalaisten hyvää suoritusta. Vaikka matkaan lähdettiin retkeilymielellä, kilpailuvietti nostatti päättään ja kirkkoveneestä löytyi 6-vaihde. Voimia tuntui yhtäkkiä löytyneen jokaisesta soutajasta. Ja maaliintulovauhdilla vene olisi mennyt yli hiekkalaiturin, onneksi oli vielä riittävästi matkaa. Jarruja ei veneestä retken aikana löytynyt! Varauduimme huolella matkaan, mutta silti pienet vauriot pääsivät yllättämään. Auringon polttamat käsivarret piti teipata ja yksi souti kilometrin silmät kiinni, sillä aurinkolasien UVsuodatus ei ollutkaan kimmeltävälle järvenselälle riittävä. Kotimatkalla oli soutukokemuksen jälkeen kysyntää seisomapaikoista, mutta muutaman viikon huoahduksen jälkeen ovat mielet jo kääntyneet siihen suuntaan että maanpuolustusnaisten vene saattaisi ehkä olla lähtöviivalla myös ensi vuonna. Jokainen soutajista oli voittanut itsensä! TAINA MÄKITALO

6 6 KARHU Päällikkö praatailee Tutustu kurssitarjontaan ja osallistu! Kuluvan vuoden koulutus on Satakunnassa onnistunut hyvin. Näyttää siltä, että vuodesta 2013 tulee Satakunnan koulutushistorian toiseksi paras vuosi. Koulutusvuorokausia on MPK:n THJ:n mukaan , jakaantuen miesten 2442 ja naisten 423 koulutusvuorokauteen. Vuodelle 2013 asetettu tulostavoite tullaan näin ollen saavuttamaan. Osallistujamäärä näyttää samoin hyvää tulosta 2439, joista naisia on 244. Kouluttajia on ollut 224. Satakunnan koulutus- ja tukiyksikkö (SATKOTU) tullee saavuttamaan tulostavoitteensa, joskin viime vuoden ennätystuloksesta jäädään jonkin verran. Satakunnassa noudatetaan toiminnan suunnittelussa MPK:n ohjeistuksen lisäksi Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan ohjetta, reservin koulutuksen suunnittelu ja ohjaus Länsi-Suomen sotilasläänissä Käsketty järjestelmä on toiminut Satakunnassa hyvin huolimatta siitä, että toinen alueupseeri on vaihtunut Satakunnassa. Koulutuksen toteuma 2.9. ja arvio loppuvuodesta Sotilaalliset kurssit, jotka puolustusvoimat on tilannut Satakunnan Koulutus- ja tukiyksiköltä ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Sotilaallisia kursseja on toteutunut 7. Kursseille on osallistunut 326 kurssilaista ja kurssivuorokausia on kertynyt 652. Toteutuvia kursseja on vielä 7. Reservin kouluttajien oikeudet päivitettiin sekä hankittiin oikeudet uusille päteville reserviläisille kuluvan vuoden maaliskuussa, jolloin aluetoimiston päällikkö ne hyväksyi. Sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja on toteutunut 24 ja niille on osallistunut 517 henkilöä. Koulutusvuorokausia on kertynyt Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa kursseja on toteutunut 13. Osallistujia on VARTU-koulutuksessa ollut 1596 ja koulutusvuorokausia kertyi Kaikkiaan kursseja toteutui mennessä 44. Kurssilaisia on ollut kursseilla 2439 ja koulutusvuorokausia toteutui Loppuvuonna arvioidaan toteutuvan 41 kurssia. Maanpuolustuskoulutuksen kehitys Satakunnassa Oppilas- Kurssit Kurssilaiset Kouluttajat vuorokaudet Tässä oli hieman faktaa ja lukuja Satakunnan tämänhetkisestä koulutusvolyymista ja samalla myös koulutushistoriaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen saralta Satakunnasta. Näistäkin kuivista luvuista on hyvä välillä tiedottaa lukijoille. Uusi Maavoimien taistelutapa (MAAV TST 2015) kiinnostaa kovasti reserviläisiä. Reserviläisjohtajien kurssilla klo Porissa Marttojen tiloissa, os Valtakatu 7 asiasta luennoidaan. Kurssin hinta on 0 euroa ja kaupan päälle tarjotaan vielä pullakahvit. Tervetuloa kurssille! Reserviläiset! Satakunnassa on loka-marraskuun aikana useita KH-päiviin oikeuttavia kursseja kurssitarjonnassa. Tutustukaa kurssitarjontaan, lähtekää mukaan kursseille ja käyttäkää MPK:ta, omaa koulutusorganisaatiotanne hyväksenne. Tervetuloa kursseille, tehdään turvallisuutta yhdessä! Päällikkö KIMMO TUOMI Reserviläiset harjoittelivat tuliasematoimintaa Niinisalossa MPK:n Satakunnan koulutus- ja tukiyksikkö toteutti Tykistöprikaatin tilaaman TULIASEMAKURSSIN 2, syyskuuta 2013 Niinisalossa. Kurssin tarkoituksena oli kerrata ja harjoitella 122 H 63-tykkiryhmän ja jaoksen tuliasematoimintaa. Tykistökoulu oli asettanut kurssin yhteyshenkilöiksi ja valvojiksi kapt Pekka Päivikkeen ja ylil Markku Koskisen. Kurssi oli jatkumoa vuonna 2012 pidetylle Tuliasema 1-kurssille, jolla mukana olleet kutsuttiin tälle kurssille. Kurssille saapui 16 reserviläistä ja kolme MPK:n toimijaa. Edellisen kurssin kertauksen lisäksi, uutena asiana tuli esille uudistettu taistelutapa eli Maavoimien taistelu Erityisesti keskityttiin sen vaikutuksiin tykistön toimintaan ja kalustovaikutuksiin. Illalla ryhmät harjoittelivat itsenäisesti tykin ampuma- ja kytkemiskuntoon laittoa sekä suuntausta, joka onnistuikin melko hyvin pienen muistelun ja opastuksen avulla. Toisena päivänä oli vuorossa tuliasemien tiedustelu ja valmistelu sekä asemaanajoharjoittelu. Päätöstilaisuudessa kurssilaisille annettiin valmistautumistehtävät rastikoulutuksista, jotka he ensi vuoden TULIASENMA- KURSSI 3:lla kouluttavat. TULIASEMAKURSSI on kolmen kurssin sarja. Ensimmäinen kurssi 2012 oli opettelua ja harjoittelua, toinen kurssi 2013 oli tietojen ja taitojen kertaamista ja itsenäistä harjoittelua ohjatusti ja kolmas kurssi 2014 keskittyy kouluttamiseen ja uuteen kalustoon tutustumiseen. Koulutuskokonaisuuden tarkoituksen on antaa kurssilaisille perustiedot ja taidot halukkaille toimia jatkossa kouluttajina vastaavilla MPK:n johtamilla kursseilla. Tykin 122 H 63 ampumakuntoon laiton harjoittelua. Matti Bärling

7 KARHU 7 Satakunnan Kotu kurssit syksy 2013 Kurssin nimi Paikka Ajankohta Kurssinjohtaja Kurssin nimi Paikka Ajankohta Kurssinjohtaja PV:n tilaama sotilaallinen koulutus Syyskuu Asutuskeskustaistelukurssi PorPr Hari Paattimäki Vänrikkipäivä TykPr Matti Bärling Viestikurssi 2 TykPr Matti Bärling Marraskuu Etsintäharjoitus PorPr Hari Paattimäki Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Syyskuu Taktinen pistooli 3-kurssi Pori Jari Pihlajamäki Reserviläispäivä Pori Matti Bärling Testiammunta pistooli ja RK Pori Jari Pihlajamäki Lokakuu Sissikurssi 2 TykPr Matti Bärling Valmistava etsintäharjoitus PorPr Hari Paattimäki MP-5 kurssi Pori Tero Leino Taajama tarkka-ampuja 1 PorPr Pasi Sitkiä JV-tiedustelukurssi PorPr Matti Bärling Johtamisen jatkokurssi TykPr Harri Saarimaa Taktinen aseenkäytön jatkokurssi Pori Pasi Valli Reserviläisjohtajien kurssi Pori Matti Bärling Asutuskeskustaistelu 3 -kurssi PorPr Hari Paattimäki Vastasissikurssi 2 PorPr Matti Bärling Kiväärijoukkueen ja tulenjohto- TykPr Ari Knuutila ryhmän taistelu Res.johtajan PorPr Tapio Hellman kouluttamistaito 1 kurssi Pimeätoiminta-kouluttajakoulutus PorPr Juha Neiramaa Uudistettu taistelutapa TykPr Hari Paattimäki Marraskuu Kenttätykistön mittauskurssi TykPr Pauli Huhtamaa Tuliasema- ja viestikurssi TykPr Matti Lappalainen Kurssinjohtajien Pori Kimmo Tuomi koulutus- ja vuosijuhla Siviilikoulutus Syyskuu Naisten turvapäivä TykPr Antti Koskela Lokakuu Seurakunnan henkilöstön Merikarvia Veli-Matti Ryynänen turvallisuus Arjen turvallisuuskurssi Merikarvia Veli-Matti Ryynänen Arjen turvallisuuskurssi Noormarkku Veli-Matti Ryynänen Kunnan varautuminen Ulvila Ari Harju Faitterit soittoleiri TykPr Kalevi Tuominen Rauhanturvaseminaari TykPr Hannele Toivonen Marraskuu Varautumisen ja väestönsuojelun Pori Veli-Matti Ryynänen peruskurssi Joulukuu Varusmiesinfo Rauma Heikki Tähkänen Varusmiesinfo Pori Juha Niinikoski Käy tutustumassa kursseihin osoitteessa satakunta Tykin suuntaamisen itsenäistä harjoittelua. MPK hakee Lounais-Suomen maanpuolustuspiiriin Turkuun PIIRIPÄÄLLIKKÖÄ Piiripäällikkö on MPK:n toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen johtaja. Edellytyksenä kokemusta koulutuksen ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta. Työsuhde alkaa Tehtävä on 5 vuoden määräaikainen. Lue ilmoitus kokonaisuudessaan verkkosivuilta Tykki ajettu asemaan.

8 8 KARHU Nijmegen koettu? miten olisi Diekirch? Luxemburgin armeijan Diekirchin marssi osuu Helluntain jälkeiseen viikonloppuun. Sään puolesta on odotettavissa mitä tahansa, vaan ei heinäkuun helteitä. Kahden päivän koitos on kunnollinen kauden avaus, sillä jokien uurtama ylätasanko on vaativuudeltaan aivan toista luokkaa kuin Hollannin tasamaa. Lähdimme pohjoisen Euroopan poikkeuksellisesta helteestä ja ensimmäisen marssipäivän aamuna noin auton mittari näytti +2 C:ta. Sää pysyi poutaisena, mutta lämpö ei juuri noussut yli +10 C:een. Vallan mukava sää painaa pitkiä nousuja laaksoista ylätasangolle ja alamäissä hellittäen. Täälläkin on mukana sotilasjoukkueita ja ne myös näkyvät. Nijmegenin kaltainen ruuhka kun puuttuu. Tunnelma on kaikin puolin leppoisa. 20 km:n päivämatkan taivaltaa melkein huomaamattaan alle viiden tunnin tarpeelliset tauot pitäen. Tällä kertaa majoituksemme oli Viandenissa, alkuaan roomalaisvaruskunta Saksan rajan pinnassa noin 13 km Diekirchistä koilliseen. Sievä vanha kaupun- Tätä on Marche de L Armee n marssimaasto. 1.pvän 40km:n reitti on Viandenin kautta. The Dutch are coming! Kansallisen Reservipataljoonan joukkue antaa mallia. Toinen marssipäivä päättyy 1.5 km:n päästä. ki, jonka yläpuolisella harjanteella kohoaa mahtava linna. Linnaan on laaksosta köysirata ja paikka todella on tutustumisen arvoinen. Kun muistetaan, että Trier Saksan puolella on Euroopan vanhin kaupunki, täällä ollaan niillä samoilla juurilla. Marssien jälkeistä palautumista ajatellen yksi lisäpäivä Viandenissa istuu hyvin otsikon matkailu avartaa alle. Näkemistä riittää, majoittuminen ja ruoka on edullista. Eikä historiamatkailun tarvitse jäädä tähän. Autobahn 1:ltä on Osnabrückin luoteispuolelta vain lyhyt matka Teutoburgin metsään, missä germaaniheimot pysäyttivät roomalaisten etenemisen Elbelle. Museossa, jonka malli muistuttaa roomalaista vartiotornia, on paljon nähtävää. Aikaa se ottaa, niinpä lähistöstä kannattaa tiedustella sopiva Gasthaus. Suomen lippu on harvinainen näky Diekirchin reiteillä. On tämä kuitenkin kokemus, joka jää positiivisena mieleen, vaikka jäisikin yhteen kertaan... Leo Johan Salo SatRt kuva vasemmalla: Viandenin linna hallitsee maisemaa, mutta ei sitä omista. Kuvat: Armi Salo yllä: Pitkäputkinen Sherman vaunu museon pihalla. Kirjoittajan päätös: museosta on tehtävä vielä juttu. oikealla: Keskustellaan ottamiemme kuvien käytöstä. No probs!

9 KARHU 9 Muistomerkin viereen on tuotu muutama vuosi sitten uusi, venäjänkielinen, 98:n henkilön nimen, syntymä- sekä kuolinpäivän ilmaiseva taulu. Porin Vähäraumalla lepää 319 venäläistä vainajaa Aika harva tietää Porissa olevasta venäläisten sotavankien hautapaikasta. Vähäraumalla ammattikorkeakoulun (aiemmin Tekuna tunnetun) rakennusten takana olevan hiekkakuopan takana on noin 25mx40m aidattu hauta-alue, jossa lepää 319 neuvostoliittolaista sotavankia. Ajo-ohje: Korventietä ohi AMK:n n 300m. Vangit olivat saksalaisten lentokenttätyömaalla Vangit kuolivat vuosina työskennellessään Porissa mm. saksalaisten lentokenttätyömaalla. Jatkosodan aikana Porissa oli noin saksalaista sotilasta. Muutama saksalainen sotilas haudattiin kaaduttuaan Porin kirkon viereen. Heidän jäännöksensä siirrettiin 1960-luvun alussa saksalaisten sotilashautausmaalle Vantaan Honkanummelle. Saksalaisten joukko-osaston Feldluftpark 3/XI:n komentajana oli 1941 syksystä mukavaksi luonnehdittu majuri Heinz Piecq. Hän oli Porissa vuoden 1944 kevääseen ja ylennettiin ennen Porista lähtöään everstiksi. Porin lentokentälle saksalaisen lentovarikon tulo merkitsi kehityksen kautta. Saksalaiset rakennuttivat Porin lentokentälle ja sen ympäristöön yhteensä 261 eri rakennusta. Osa niistä on jäljellä vieläkin. Kiitoradat saivat tervabetonipäällysteen ja uusia rullausteitä tehtiin sotavankityövoimalla. Kiitoratojen päällystäminen 1943 mahdollisti lentotoiminnan sittemmin suihkukoneilla. Suihkukoneiden aika alkoi tammikuussa 1953 Porissa, koska se oli ainoa Ilmavoimien tukikohta, jonka kiitorata oli kestopäällystetty. Poriin tulleet Vampiret vaativat tällaisen alustan moottorin lentoonlähdössä vaurioitumisen välttämiseksi. Merkittävää oli se, että saksalaisten tulo vapautti kaupungin ilmatorjuntakalustoa muihin kohteisiin. Venäläiset pelkäsivät lähettää hitaita pommikoneita Poriin, koska vastassa olivat saksalaiset nopeine hävittäjineen. Porin lentokentällä oli enimmillään toistasataa saksalaista lentokonetta. Saksalaisten lentotoiminta oli Porissa vilkasta. Vaikka jatkosodan aikana Porissa koettiin vain yksi pommitus, ilmavalvonta oli tehokasta. Saksalaiset käyttäytyivät Porissa yleensä hyvin. Heidän sotilaskurinsa oli niin ankara, ettei lipsumisia juuri sattunut, toisin kuin suomalaisilla. Etenkin rintamalta lomalle tulleiden suomalaisjermujen kanssa oli vaikeuksia. Kun saksalaisten sotaonni kääntyi, näkyi se myös saksalaisten ja suomalaisten välien kiristymisenä. Tappelut olivat hyvin tavallisia ja ennen pitkää saksalaiset liikkuivat kaupungilla vain ryhmissä ja aseistettuina. Alkuperäisten tietojen mukaan kyseessä olisi ollut pelkästään saksalaisten Pohjois-Suomen rintamalta ottamia vankeja. Porin historiaa myöhemmin kirjoittanut tohtori Jussi Koivuniemi tietää kuitenkin, että ainakin osa vangeista tuli saksalaisille suomalaisen sotavankihallinnon kautta suomalaisillahan oli Porissa jatkosodan alussa omakin vankileiri. Se oli Mäntyluodossa, jossa venäläisiä käytettiin satamatöissä. Tämä toiminta loppui kuitenkin muutaman kuukauden kuluttua, ja vangit luovutettiin saksalaisille. Saksalaiset teettivät vangeilla Porissa lähinnä lentokentän maatöitä, toimihan Porin lentokenttä sodan aikana merkittävänä saksalaisten lentokoneiden korjaustukikohtana. Vangit asuivat alkeellisissa lautaparakeissa. Poriin haudatut menehtyivät kylmään, ruoan puutteeseen ja tauteihin. Vankeja myös teloitettiin. Menehtyneet vangit saivat muistomerkin Vähäraumalle heti sotien jälkeen. Sen rahoitti Neuvostoliitto. Vanha patsas poistettiin Gorbatshovin kaudella ja tilalle pystytettiin uusi. Neuvosto- turistien vakiokohde Menehtyneet vangit saivat muistomerkin Vähäraumalle heti sotien jälkeen. Sen rahoitti Neuvostoliitto. Muistomerkki suunniteltiin Moskovassa ja rakennettiin Leningradissa. Vanha patsas poistettiin Gorbatshovin kaudella ja tilalle pystytettiin uusi. Samalla hauta-aluetta siistittiin. Hautoja ei ole erikseen merkitty. Muistomerkin viereen on tuotu muutama vuosi sitten uusi, venäjänkielinen, 98:n henkilön nimen, syntymäsekä kuolinpäivän ilmaiseva taulu. Vaikka porilaiset tuntevat venäläisten muistomerkin huonosti, se kuului aikanaan tiiviisti Porissa käyneiden neuvostoturistien kiertokäynnin ohjelmaan. Kohde oli niin tärkeä, että kun porilaiset isännät erään ryhmän vierailun aikana jättivät Vähäraumalla käynnin väliin, kaupunki sai heti nootin Moskovasta. Nykyisin muistomerkillä käy mm. Porissa asuvia venäläisiä. Myös Suomi-Venäjäseuran ohjelmaan kuuluu käynti paikalla keväisin voiton päivänä. Muistomerkki on sisäasiainministeriön valvonnassa, ja sitä hoitaa kaupungin puistotoimi. Porin kaupunginhallitus myönsi vuonna 2002 muistomerkille 50 vuotta maksutonta jatkoaikaa. Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa Porissa tai sen ympäristössä olevista, ehkä vähemmän tiedossa olevista sotahistoriallisista tapahtumista ja niihin liittyvistä muistokivistä / -laatoista. RAIMO SUOMINEN

10 10 KARHU TULOKSIA Satakunnan reservipiirien pistooliampumasuunnistuksen mestaruuskilpailut Laviassa Tulokset Naiset 1. Saari Johanna Noormarkun-Ahlaisten Res H Saari Marko Alik. Noormarkun-Ahlaisten Res H Varjonen Lasse Ylik. Huittisten Seudun Res Kujansuu Olli Vääp. Kankaanpään Res H Kuusiniemi Markku Kapt. Noormarkun Res.Ups Hakanen Kai Luut. Harjavallan Res.Ups Mäkivaara Olavi Kers. Noormarkun-Ahlaisten Res H Nurmi Timo Kers. Säkylä-Köyliö Res. Aliups Markku Kuusiniemi ja Timo Nurmi ampumasuorituksessa. Pistooliampumasuunnistuksen taitajat ryhmäkuvassa. Satakunnan reservipiirien pistooliampumajuoksun mestaruuskilpailut Noormarkussa Tulokset (suluissa ampumatulos): D 1. Johanna Saari, N:kku-Ahlaisten res (57) H70 1. Timo Nurmi Säkylä-Köyliö reserviläiset (70) H60 1. Pertti Heinikangas N:kku-Ahlaisten res (78) 2. Markku Kuusiniemi Noormarkun res.ups (75) 3. Kai Hakanen Harjavallan res.ups (78) H50 1. Arto Ahokas Noormarkun res.ups (91) 2. Olli Kujansuu Kankaanpään reserviläiset (84) 3. Juhani Koskiranta N:kku-Ahlaisten res (84) H40 1. Marko Saari N:kku-Ahlaisten res (82) 2. Antti Koskela Noormarkun res.ups (60) Arto Ahokas Pistooliradalla ratkottiin mestaruudet pienois- ja isopistoolilla sekä pika-ammunnassa. Satakunnan reserviyhdistysten ja kiltapiirien mestaruuskilpailut ruutiaseilla Raumalla Tulokset Pienoispistooli Y 1. Juha Mankonen. Alik RauRes 499 Y50 1. Erkki Salmi. Korp HuitRes 521 Y60 1. Juhani Ristilä, Ylik PorRes Tuomo Valtonen, Ylik RauRes Heikki Helassalo. Kers RauRes 497 Joukkueet: 1. RauRes Tuomo Valtonen Juha Mankonen Heikki Helassalo 1511 Pistooli pika Y 1. Petri Viitala, Ylil RauUps Juha Mankonen, Alik RauRes 498 Y50 1. Erkki Salmi. Korp HuitRes 514 Y60 1. Tuomo Valtonen, Ylik RauRes Juhani Ristilä. Ylik PorRes 538 Joukkueet: 1. RauRes Tuom Valtonen Petri Viitala Juha Mankonen 1607 Isopistooli Y 1. Petri Viitala. Ylil RauUps Juha Mankonen, Alik RauRes 377 Y50 1. Erkki Salmi, Korp HuitRes 517 Y60 1. Tuomo Valtonen, Ylik RauRes Juhani Ristilä. Ylik PorRes 479 Joukkueet: 1. RauRes Tuomo Valtonen Petri Viitala Juha Mankonen 1961 Pienoiskiväri 60ls Y 1. Levola Jukka, Jääk NakRes 538 Y50 1. Matti Sund, Ylil RauUps Parkkali Urpo. Viestm NakRes 456 Y60 1. Kalervo Salo. Tkm RauRes Heikki Helassalo, Kers RauRes Levola Taisto, Jääk NakRes 495 Y70 1. Reima Perttula, Stm RauRes Pertti Myllylä, Ylik KaRes 438 Joukkueet: 1. RauRes Kalervo Salo Reima Pertula Heikki Helassalo 1653 Pienoiskivääri makuu 20ls + pysty 20ls + polvi 20ls Y 1. Levola Jukka. Jääk NakRes 500 Y50 1. Matti Sund,, Ylil RauUps Parkkali Urpo. Viestm NakRes 393 Y60 1. Kalervo Salo. Tkm RauRes Heikki Helassalo. Kers RauRes Levola Taisto. Jääk NakRes 364 Y70 1. Pertti Myllylä. Ylik KaRes Reima Perttula, Stm RauRes 310 Joukkueet: 1. RauRes Kalervo Salo Reima Pertula Heikki Helassalo 1243

11 KARHU 11 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry Maanpuolustusnaisten Liitto Satakunnan Piiri ry Sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään Upseerikerho, Säkylä tiistaina klo Ennen kokousta esitelmä klo kenttärovasti Jukka Lehto, aiheena Kaatuneiden huolto tänään. Kahvitarjoilu klo Piirihallitukset Satakunnan Reserviläispiiri ry Sääntömääräinen SYYSKOKOUS Rauman reservipiirien kerhotilassa (Raumanlinna) Valtakatu 5, Rauma maanantaina klo 19 alkaen. Ennen kokousta esitelmä klo insinöörimajuri Hari Paattimäki. Kahvitarjoilu klo Piirihallitus KOKOUKSIA TULOKSIA Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho Ry Noormarkun Seudun Maanpuolustusnaiset Ry Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho ry:n sekä Noormarkun Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n sääntömääräiset syyskokoukset pidetään Länsi-Suomen Osuuspankin Noormarkun konttorin kokoustiloissa osoitteessa Kuurintie 1, keskiviikkona klo Kokouksessa käsitellään yhdistysten sääntöjen mukaan syyskokoukselle määräämät asiat. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu. Tervetuloa, hallitukset Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset ry Syyskokous ke klo 18:00 Noormarkun ampumaradan paviljongilla Johtokunta kokoontuu ke klo 17:30 TERVETULOA! Ulvilan Reserviupseerikerho ry Syyskokous to klo 18.00, Cafe Hellman. TERVETULOA! SYNTYMÄPÄIVIÄ Piirit onnittelevat LOKAKUU 75 vuotta majuri Nummi Lasse Pori, ylikersantti Kero Veikko Rauma, everstiluutnantti Kuosa Toivo Säkylä, kersantti Kallio Jaakko Pyhäranta, alikersantti Tuomikoski Pekka Rauma 70 vuotta ylikersantti Valo Seppo Pori, luutnantti Nummela Kari Rauma, sotilasmestari Koponen Raimo Pori, yliluutnantti Koskinen Simo Pori, 60 vuotta alikersantti Malmi Harry Kauttua, kersantti Hyrkäs Tapio Tursa 50 vuotta vääpeli Ruohomaa Veikko Eura, vääpeli Kujansuu Olli Kankaanpää, korpraali Savela Juha Rauma MARRASKUU 90 vuotta Schrey Kaarlo Rauma 85 vuotta yliluutnantti Mäkinen Mikko Rauma 75 vuotta vänrikki Leino Teuvo Harjavalta 70 vuotta yliluutnantti Vettenranta Hannu Kankaanpää 60 vuotta alikersantti Mäkitalo Juha Säkylä, kersantti Keto Esko Punkalaidun, lentosotamies Koota Hannu Nakkila, ylikersantti Sillanpää Ari Rauma, luutnantti Heinonen Urpo Eurajoki 50 vuotta alikersantti Tuomala Reijo Kullaa Tiilimäen Romuliike Oy om. Kari Evesti Puh. (02) Jokisatamantie 7 Luotsinmäki, Pori Satakunnan reservipiirien maastokilpailu Punkalaitumella Tulokset : D 1. Jonna Mäkivaara N:kku-Ahlaisten res., 1: Johanna Saari N:kku-Ahlaisten res H 1. Juha Venesmäki N:kku-Ahlaisten res. 1:55.05 H40 1. Marko Saari N:kku-Ahlaisten res H50 1. Lasse Varjonen Huittisten seudun reserviläiset Arto Ahokas Noormarkun res.ups Juhani Koskiranta N:kku-Ahlaisten res H60 1. Markku Kuusiniemi Noormarkun res.ups Pertti Heinikangas N:kku-Ahlaisten res Olavi Mäkivaara N:kku-Ahlaisten res H70 1. Timo Nurmi Säkylä-Köyliö reserviläiset Arto Ahokas TILAUSAJOT LÄHELLE JA KAUAS Inva-autot isoille ja pienille ryhmille puh. Hannu (02) , Riitta-Liisa (02) LONSIN AKKU LONSIN AKKU Pääskytie 1, Rauma 1, Rauma puh. puh. (02) (02) Ajoneuvojen akut MP-Tehodynamometri Ajoneuvojen akut MP-Tehodynamometri Aurinkoista syksyä! Fokka-palvelut Sanomalehtipalvelut Kirjapalvelut Fokka-palvelut Markku Kuusiniemi, Pertti Heinikangas ja Juhani Koskiranta ihmettelevät suunnistuksen reitinvalintojaan. Sanomalehtipalvelut

12 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti ÖLJYSÄILIÖHUOLTO VELI-MATTI OJALA Suoritan puhdistuksia, tarkastuksia, korjauksia ja suojauksia edullisesti, ilman matkakuluja , Kaikki sähkötyöt veneisiin ja pienaluksiin Laiteasennukset sekä venesähkötarvikkeet Maasähköt, akustot ja latauslaitteet Suunnittelut sekä uudistustyöt Vikakorjaukset ja testaukset Our services are avaitable also in English www. vstsahko.fi PORIN PUUTUOTEOY Alikyläntie 74, PORI Laadukkaat puutuotteet massiivipuusta Puuportaat Kaapit Fax Palveleva huoltoasema KAUVATSA Yttiläntie 255, Kauvatsa TERÄSPUTKI- JA BETONIPAALUTUKSET MYÖS KIERREPAALUTUKSET Maanrakennus Osmo W Ojala ky Rakennusmestari Olavi Ojala puh Mittateräs JOUKO IJÄS Oy Tietokoneohjattua polttoleikkausta puh. (02) Satatarkastus Oy Kalle Lempainen HTM Valtakatu 6, Pori puh. (02) fax (02) gsm Nyt vuoden 2014 kesätilaisuudet varattavissa Juhlapaikaksi merellinen Reposaari! Reposaaren VPK:n 112-vuotias idyllinen juhlatalo tarjoaa loistavat puitteet juhlillenne. Tarjoamme teille: Iso juhlatalo n. 150 paikkaa, iso piha, astiastot Reposaaren VPK ry Juhlatalo Puh Valtarengas Oy Ojantie 26 Pori, , ma-pe 8-17 la 9-13 Ammattitaitoista Ammattitaitoista hinauspalvelua hinauspalvelua Huittisista 24/7 - Nelipyöräsuuntaukset - Alustan- ja korinmittaukset - Pienet Alustanpeltija korinmittaukset ja maalaustyöt - Pienet pelti- ja maalaustyöt Hinauspalvelu Ojala Oy Hinauspalvelu Ojala Oy Ruosteenestokäsittelyt Alusta- ja päällipesut Maalipinnan käsittelyt Kestovahaukset Puhdistusaineiden ja autovahojen myynti Ravintola 19. Reikä Karhuluodontie 85, Pori Noutopöydästä Paulan Pitojen hyvää kotiruokaa viikon jokaisena päivänä, ark. klo 11 alkaen, su klo 12 alkaen. Paulan Pidot puh. (02) , Muistathan pikkujouluvaraukset! RAKENNUSPALVELU WENTJÄRVI Purku- ja saneeraustyöt Uudisrakennukset Otsonointityöt Hiirijärven koulutie 71, Harjavalta Matkapuh. Leo Wentjärvi

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI,

RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI, RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI, RES SM PISTOOLILAJIT PISTOOLILAJIEN TULOKSET PALVELUSAMMUNTA 3 PALVELUSAMMUNTA 4 PIENOISPISTOOLI PISTOOLI, PIKA-AMMUNTA ISOPISTOOLI PALVELUSAMMUNTA 3,

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I ERÄ I 1 Alik. Laitinen Kari H K-S Res.piirit 2 Ylik. Hänninen Vesa H50 K-S Res.piirit 3 Kers. Piippanen Hannu H50 K-S Res.piirit 4 Korp. Yli-Ketola Jukka H Et-Pohj 5 Ylik. Keskinen Veli-Matti H50 Et-Pohj

Lisätiedot

Luokka: Vakio(Yhdistetty) Lopputulokset. Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset ry. Tulostettu: sunnuntai Sijoitus Kilpailu %

Luokka: Vakio(Yhdistetty) Lopputulokset. Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset ry. Tulostettu: sunnuntai Sijoitus Kilpailu % Luokka: (Yhdistetty) Tulostettu: sunnuntai 18.6.2017 16.23.11 Sijoitus Kilpailu Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID 1 100,0000 429,9824 21 Ilén Eero-Pekka Tukores 2 91,8344 394,8719

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut 25. - 26.2.2017 TULOSLUETTELO 10m ilmakivääri H, H50, H60, H70. H75, D ja D50, 10m ilmapistooli H, H50, H60, H70, H75, D ja D50 Näytöslaji 10m ilmapistooli

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. Jussi Nylund H-TRes 95 96 96 287 96 99 97 292 579 2. Ari Elo RiRes 93 93 96 282 92 91 92 275 557 3. Timo Kilpinen RiRes 92 94 89

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

TULOKSET. Sija: Nimi: Seura: Aika: Sakot: yht: Tulos:

TULOKSET. Sija: Nimi: Seura: Aika: Sakot: yht: Tulos: D 3,4 km 1. Salokannel Satu Varsinais-Suomi 19:20.3 3 2 5 24:20.3 2. Koivulahti Katja Etelä-Häme 20:40.1 2 4 6 26:40.1 3. Ala-Aho Arja Etelä-Pohjanmaa 25:33.2 4 3 7 32:33.2 H 5 km 1. Pekonen Samu Keski-Suomi

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y Kiväärilajit 50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y 1. alik Tomi Huuhka V-S 99 98 98 99 98 97 589 2. alik Marko Tanskanen P-K 98 97 97 98 99 98 587 3. alik Heikki Ranne V-S 96 98 98 97 98 97 584 25x 4. alik

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542 1 Varsinais-Suomen reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 9.6.2012 Tulokset Pienoiskivääri, makuu 60 ls 1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit 573 2. majuri Uolevi Piispanen Salon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 18:05:40 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls 1 Ylik Nieminen Jari H V-SU 131 139 270 1 2 Ylik Koivu Pasi H PIR 135 132 267 3 4x10 3 Ylik Lähdesmäki Juha H E-PO 133 134 267 3 3x10 4 Ylil Kuonanoja Matti H P-PO 132 125 257 1 5 Alik Nylund Jussi H E-HÄ

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

Kevätretki Tykistöprikaatiin

Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkan Viesti Kesäkuu 3/2009 Teksti : Ilkka Mäntyvaara Kuvat: Jorma Hautala Tykkiä 155K98 laitetaan ampumakuntoon. Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja Tampereen Reserviupseerien

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Suomen suurin maanpuolustusjärjestö - 36.500 henkilöjäsentä - 18 reserviläispiiriä - 344 paikallista yhdistystä 178 avointa reserviläisyhdistystä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU SaSA:n rata Halikko, Hevonpää 01. - 02.09.2012 0:00:24 25m Olympiapistooli, sarja Y 1. Veli-Matti Torikka SäSA 89 93 83 265 94 93 89 276 541 2. Olli Söderlund RSA 92 93 75 260 91 88 84 263 523 3. Juha

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Hollola, Hälvälä 15. - 17.08.2014 18.08.2014 17:04:41 Kenttäammunta 10+10 ls, sarja H 1. Vesa Pöntiö K-SU 98 79 177 2. Jukka Martikainen P-KA 95 69 164 3.

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kauden avaustilaisuus 06.05.2014

Kauden avaustilaisuus 06.05.2014 Kauden avaustilaisuus 06.05.2014 PÄIVÄN OHJELMA 12:05 OP-Pohjola - Isännän tervehdys (O. Latola) 12:10 Tilaisuuden avaus ja Superpesiksen kuulumiset (J. Pyysalo) 12:20 Superpesis Nelonen Median kanavilla

Lisätiedot

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 06. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. Jouko Flemminng H-TRes 92 91 93 276 94 96 96 286 562 2. Marko Inovaara H-TRes 90 89 88 267 99 97 97 293 560 3. Jussi Nylund H-TRes

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

EURA EURAJOKI. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala,

EURA EURAJOKI. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala, EURA METSÄNHOITOTÖITÄ TARJOAVAT TOIMIJAT Raivaustyöt, taimikonhoito, nuoren metsän hoito, puiden kaato yms. pienet moottorisahatyöt, istutustyö A&E Metsäpalvelu Antti Markkula 0405528097 aemetsapalvelu@gmail.com

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2010

SR ry. Jäsentiedote 1/2010 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2010 Kesä kolkuttelee jo ovilla. Kesällä ja etenkin syksyllä on tiedossa paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa pieni

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m 1 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 95 85 95 275 5 2 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 92 90 89 271 6 3 Panssarij Korhonen Markku H E-KA 95 87 89 271 3 4 Jääk Kääriäinen Pekka H P-PO 95 82 92 269 7 5 Korp Salovaara

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 20.11.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut Säkylä 02. - 17:31:44 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja M 1. Jesse Forstén SA 99 98 100 98 99 99 593 2. Sami Koskela SA 100 98 100 96 96 99 589 3. Jouko Forstén SäSA 98 94 100 98 97 98 585 4. Juha Rinta-Keturi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

YAMA-ARASHI RY 3/2007

YAMA-ARASHI RY 3/2007 YAMA-ARASHI RY 3/2007 JUDO Varapuheenjohtajalta Kesä mennyt on ja syksy saapuu. Vai olisiko Vielä on kesää jäljellä. -iskelmän sanat ja ajatukset paremmin kohdallaan raapustaessani alkuvuoden muisteloita

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja.

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja. Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä 9.11.2017 Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävät Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

A M P U M AT U L O K S E T

A M P U M AT U L O K S E T MERIRESERVILÄISET ry SJÖRESERVISTER rf NAVAL RESERVISTS Assc 2010 A M P U M AT U L O K S E T Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailut ResUL:n Perinneaseiden Mestaruuskilpailut 2010 älvälä 14.-15.8.2010

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 4/2013 2 KARHU KARHU 3 Umpihankeen Olen jo vuosien ajan viettänyt Itsenäisyypäiväni Ylläksellä. Tähän joulukuun

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

1. Puheenjohtaja Markku Riuttala avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi klo: 17:40.

1. Puheenjohtaja Markku Riuttala avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi klo: 17:40. Paikka: Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan Porin yksikön luokkahuone Aika: 8.1.2013 Klo: 17:40-18:00 Läsnä: Markku Riuttala, Esa Halminen, Mikko Rahi, Pekka Aarne,. 1. Puheenjohtaja Markku Riuttala

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen, Arkistokuvat: Olli Puhakan kokoelma ds Lentolaivue 26:n 3. lentueen päällikkö luutnantti Risto Puhakka Fiat G.50 -hävittäjän ohjaamossa jatkosodan alussa, mahdollisesti

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. ylil Raimo Antila ToRu 88 88 88 264 83 90 90 263 527 46 2. ylil Mika Tapiola VaRu 82 91 93 266 82 87 92 261 527 45 3. kapt Jukka

Lisätiedot

Palvelusasekilpailu Kilpailijat L a j i t

Palvelusasekilpailu Kilpailijat L a j i t ResUL:n Palvelusasekilpailu KEURUU 13.7.2013 Kilpailijat L a j i t Amp Nro Arvo Nimi Piiri PA 1 PA 2 PA 3 PA4 suor. 1 Anttila Jari E-HÄ X X X X 4 2 Ehtonen Markku E-HÄ X X X X 4 3 Kilpinen Timo E-HÄ X

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2010 Yleistä Vuosi 2010 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot