Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:"

Transkriptio

1 ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä liittokokous päättää ottaa käsiteltäviksi. Liiton hallitukselle on tullut määräaikaan mennessä 51 aloitetta ja 8 aloitetta ennen liittohallituksen ensimmäisen käsittelykierroksen kokousta. Liittohallitus esittää että kaikki 59 aloitetta otetaan käsittelyyn liittokokouksessa. Liittohallitus on valmistellut aloitteisiin ehdotuksen liittokokouksen vastauksiksi. Liittohallitus esittää että aloitteet 1-43 käsitellään poliittisessa valiokunnassa ja aloitteet järjestövaliokunnassa. Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: POLIITTISET ALOITTEET 1. Etelä-Karjalan Keskustanuoret: Ajokortin hintaa alennettava Etelä-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että ajokortin hintaa on syytä tarkastella ja alentaa. Henkilöauton ajokortti (B-luokka) on tänä päivänä monille välttämättömyys, mutta ajokortin hinta kokonaisuudessaan saattaa kivuta mukavasti yli 3000 euron, kun mukaan luetaan ykkös- ja kakkosvaiheiden rata-, viranomaisja kurssimaksut. Hinta on nuorille kohtuuton, eikä moni nuori sitä pysty itse maksamaan. Myös ammattikuljettajista saattaa tulevaisuudessa tulla pula, kun opetuksen aloituspaikkoja on rajallinen määrä ja aikuiskoulutukseen pitäisi olla alla jo B-luokan ajolupa ja II-vaihe käytynä. Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä myös autokoulujen opetuspisteitä on säilytettävä pienimmilläkin paikkakunnilla. On kohtuutonta matkustaa esimerkiksi 100 kilometrin päähän lähimpään autokouluun. Kaikissa perheissä ei ole mahdollisuutta opettaa jälkipolvea ajamaan, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää autokoulu. 2. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Hoitotyössä pysymistä edistettävä Pohjois-Karjalan Keskustanuorten mukaan ulkomaisten hoitajien rekrytoimisen sijaan Suomessa tulisi edistää aikaisempaa voimallisemmin hoitajien pysymistä hoitotyössä. Kymmeniä tuhansia hoitajia työskentelee tällä hetkellä alan ulkopuolella. Hoitotyössä pysymisen edistäminen ei yksin ratkaise suurentuvaa työvoimatarvetta, mutta se on yksi merkittävimmistä kehityskohteista koulutus- ja työmarkkinajärjestelmän kokonaisuutta ajatellen. Esimerkiksi sairaanhoitajakoulutus kestää tällä hetkellä 3,5 vuotta ja vaatii suurta panostusta sekä koulutuksen järjestäjältä, harjoitteluympäristöt mahdollistavilta työelämäkumppaneilta ja yhteiskunnalta sekä opiskelijalta itseltään. Valitettavan monella uudella hoitajalla on ns. takki tyhjänä melko pian valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen. Työ voi olla liian raskasta sekä fyysisesti että henkisesti, vuorotyö tuo haasteita perheelämään ja arjen rytmittämiseen, vastuu painaa ja eettisesti raskaat kysymykset pyörivät mielessä. Palkka ei myöskään usein vastaa työn raskautta. Lisäksi hoitoalan työyhteisöt eivät ole niitä ongelmattomimpia. Tutkimustiedon pohjalta hoitotyössä pysymistä voisi edistää esimerkiksi omaan työhön liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä, uudenlaisilla työaikajärjestelyillä ja kannustinjärjestelmillä. 1/29

2 Rekrytointiohjelmien sijaan tulee panostaa entistä enemmän sekä työyhteisöjen että yksittäisten hoitotyöntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Myös opiskelijavalinnoissa on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomioita alalle soveltuvuuteen. Hoitotyöhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä hoivatyön laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää valita alalle oikeanlaisia opiskelijoita ja työelämässä heidän jaksamistaan tukea. Työssä jaksamisen edistämiseksi on työyhteisön hyvinvointia ja esimiestyötä kehitettävä. Myös työn autonomian lisääminen ja koko työuran läpi jatkuva osaamisen kehittäminen lisäävät työhön sitoutumista ja parantavat työn laatua. Hyvä hoito alkaa työntekijän jaksamisesta. 3. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Joustavuutta ammattikoulujen harjoittelujakson suorittamiseen! Ammattikoulujen opiskelijat suorittavat opintojensa aikana useita harjoittelujaksoja, ja usealla alalla samat yritykset vastaanottavat harjoittelijoita jaksosta toiseen. Yritysten mahdollisuudet ottaa harjoittelijoita riippuu usein heidän omasta työllisyystilanteestaan. Harjoittelujaksojen ajankohdat ovat kuitenkin koulujen asettamia, eivätkä aina vastaa markkinoiden tilannetta. Liian usein opiskelija jää ilman työharjoittelupaikkaa hiljaisen ajankohdan vuoksi, tai päätyy yrityksen tiloihin pyörittelemään peukaloitaan. Tämän vuoksi olisi tärkeää lisätä joustavuutta ammattikouluihin harjoittelun suorittamisen osalta. Harjoittelu pitäisi pystyä suorittamaan silloin, kun työmarkkinoilla on kiire ja työntekijöitä kaivataan. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret toivovat joustavuutta ja yhteistyötä ammattikoulujen ja yritysten välille. Harjoittelujakson ajankohtaa säätämällä yritysten markkinoiden ja kysynnän mukaisesti taattaisiin mahdollisimman monelle opiskelijalle tehokas, opettava ja hyödyllinen työharjoittelujakso. Myös yritys itse voisi ottaa yhteyttä suoraan koulun henkilökuntaan, kun heillä olisi otollinen hetki ottaa vastaan harjoittelijoita, esimerkiksi suuren projektin lähestyessä. Myös kesällä suoritettavien harjoittelujaksojen mahdollisuutta on hyödynnettävä. Monilla aloilla kesällä on suuria projekteja, joissa tarvetta olisi myös harjoittelijoille. Kesäharjoittelu ei kuitenkaan saa syödä opiskelijoilta liikaa kesätyöpaikkoja. Kiinteä ja vuorovaikutteinen yhteistyö on sekä yritysten, että opiskelijoiden ja koulun etu, ja molempia osapuolia kannustava. Opiskelijalle pitää turvata harjoittelujaksolle riittävästi ohjausta. Hänellä pitää olla myös mahdollisuus oppimiseen, joka on harjoittelun tosiarvoinen tarkoitus. Joustavuuden tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla yrityksien sesonkityöntekijätarpeen tyydyttäminen. 4. Keskustanuorten Keski-Suomen piiri: Vapaaehtoisesta itsensä sivistämisestä ei pidä rangaista Keskustanuoret näkevät merkittävänä ongelmana sosiaaliturvajärjestelmämme sudenkuopat vapaaehtoisen itsensä sivistämisen näkökulmasta. Esimerkiksi työttömyysturvan peruspäivärahan piirissä olevan ei ole sallittua suorittaa yli viiden opintopisteen opintoja avoimessa yliopistossa. Omaehtoinen oman osaamisen kehittäminen on merkki aktiivisesta kansalaisuudesta ja halusta työllistyä. Tämä edesauttaa henkilön pääsyä työmarkkinoille. Omaehtoisesta aktiivisuudesta ei pidä rangaista. Keskustanuorten tuleekin nostaa nämä sudenkuopat aktiiviseen keskusteluun kannustavan sosiaaliturvajärjestelmän aikaansaamiseksi. 2/29

3 5. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Keskustanuorille sivistyspoliittinen ohjelma Pohjois-Karjalan Keskustanuorten mielestä Keskustanuorten tulee tehdä vuonna 2014 oma sivistyspoliittinen ohjelmansa, jossa käsitellään laajasti suomalaista koulutuspolitiikkaa kaikilla tasoilla, pohditaan vapaan sivistystyön tulevaisuutta ja otetaan kantaa suomalaiseen kulttuuri- ja taidepolitiikkaan. Keskustalta on puuttunut viime vuosina kokonaan sanoma suomalaisen sivistyksen tulevaisuudesta ja nuorten tulee olla tämän keskustelun käynnistäjä. Ryhmän tulee kuulla monipuolisesti korkeatasoisia asiantuntijoita sekä koulutus- että kulttuurimaailmasta. Kulttuuripolitiikassa tulee myös ottaa huomioon Suomen vähemmistökulttuurit, kuten saaristo-, saamelainen sekä karjalainen kulttuuri. Ohjelma hyväksytään vuoden 2014 liittokokouksessa. Liittokokous ei yhdy aloitteeseen Periaateohjelma ottaa laajasti kantaa sivistyspoliittisiin näkökulmiin. Ohjelma menee tältä osa-alueeltaan jopa muita osuuksia syvemmälle konkretiaan. Sivistyspoliittisen ohjelman kenttä olisi laaja, mutta isolta osalta koulutuspoliittinen. Keskustan Opiskelijaliiton perustehtävä on koulutuspoliittisten asioiden linjaaminen, ja nuorille luotava ohjelma synnyttäisi päällekkäisyyttä. Poliittisen toiminnan ja ohjelmien rakentamisen uudistaminen on liitossa käynnissä. Ennen kaikkea uudelle puheenjohtajistolle ja liittohallitukselle tulee jättää riittävä mahdollisuus toteuttaa itseään. Liian velvoittavan ohjelmatyön hyväksyminen sitoisi hallitusta liikaa. 6. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Keskustanuorten kannustettava pyöräilemään myös kampanjoiden välissä Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaativat, että puolueen ja nuorten liiton toiminnassa pyöräillään myös kampanjoiden välissä. Jokunen vuosi sitten Keskustanuorilla oli tehokas Bensa loppuu ketju ei - kampanja, joka kannusti ihmisiä käyttämään polkupyörää mopoilun ja autoilun sijaan. Syksyllä 2013 puolue pyöräili puheenjohtaja Juha Sipilän innostamana Oulusta Helsinkiin, ja pyöräiltiinpä maakunnissakin kampanjan rohkaisemana. Molemmat tehoiskut rohkaisivat ihmisiä kaivamaan polkupyöränsä varaston perältä ja kilometrejä kului. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret pelkäävät, että taas kampanjan päättyessä pyörät palautetaan varastoihin ja ihmiset siirtyivät takaisin autojensa ratteihin. Erityisesti kaupunkialueella on kannustettava toimijoita liikkumaan kävellen ja pyörällä tai millä tahansa ei-moottorisoidulla ajoneuvolla, autojen ja taksien sijaan. Liiton ja piirien on näytettävä tässä muulle jäsenistölle esimerkkiä. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että piirit ja liitto rohkaisevat työntekijöitään muun muassa pyöräilyyn tarjoamalla heille esimerkiksi vuosittain pyörähuollon tai ostamalla pyöräilykypärän turvallista pyöräilyä varten. Lisäksi kannustamme piirejä järjestämään keväisin porukalla pyöränhuoltotalkoita, esimerkiksi Keskustanuorten pyöränhuolto-videoiden avustuksella. Liittokokous ei yhdy aloitteeseen 7. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Yhdyskuntapalvelua suosittava vankeusrangaistuksen sijasta Tämän päivän Suomessa vankilat huutavat tilan puutteesta ja helpotusta ei ole tiedossa. Vankilassa pitämisen sijasta voitaisiin suosia yhdyskuntapalvelua tai pantarangaistusta, kaikkia rikollisia ei 3/29

4 yhdyskuntapalveluun kuitenkaan voi laittaa vaan tuomio katsottaisiinkin tapauskohtaisesti. Yhdyskuntapalvelu estäisi monia syrjäytymästä ja auttaisi takaisin kaidalle tielle pois vankilakierteestä. Tulevaisuudessa voitaisiin ajatella, että vankilaan laitettaisiin vain sellaisia, joilla ei ole muuta mahdollisuutta. Esimerkiksi jos on liian väkivaltainen tai uhkaa jatkuvasti toisen henkeä niin tällaisille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vankila. Yhdyskunta palvelulla olisi lisäksi suuri taloudellinen merkitys tämän päivän Suomessa jossa kaikesta pitäisi säästää. Risen toimintakertomuksen mukaan päivä yhdyskuntaseuraamuksessa maksoi viime vuonna 14 ( 11) euroa, suljetussa vankilassa 211 ( 205 ) euroa, avolaitoksessa 170 ( 156 ) ja valvotussa koevapaudessa 67 ( 59 ) euroa. Yhdyskuntapalvelua käytetään jo tällä hetkellä hyvin paljon vankilassa suoritettavan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan. Tällä tiellä tulee jatkaa. Ongelmaksi yhdyskuntapalvelun hyödyntämisessä on muodostunut se, että sopivia paikkoja sen suorittamiseen on ollut vaikea löytää. Keskustanuoret kannattaa kriminaalipolitiikassa Suomen pitkän linjan inhimillistä ja rationaalista politiikkaa, jonka tavoitteena on rikollisuudesta aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Emme usko kovien rangaistusten vähentävän rikollisuutta. Parasta kriminaalipolitiikkaa on eriarvoisuuden vähentäminen maassamme. Tästä huolimatta Keskustanuoret haluaa tarkastella erityisesti seksuaali- ja talousrikosten rangaistusasteikoita niin, että kyseisistä teoista varmasti seuraa niiden vakavuuden mukainen rangaistus. 8. Jalasjärven Keskustanuoret: Kivihiilen käyttö lopetettava! Jalasjärven Keskustanuorten mielestä bioenergian hyödyntäminen on Suomessa jäänyt junnaamaan paikalleen. Samalla fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen kulutusta on lisätty alati kasvavan energiantarpeen tyydyttämiseksi. Nykyisen käytännön vuoksi uusien lupien saaminen on äärimmäisen hankalaa, minkä vuoksi energiavaje korvataan lähes kokonaan kivihiilellä. Kivihiilen muodostuminen luonnossa kestää n. 350 miljoonaa vuotta. Lisäksi kivihiili tuodaan kokonaan ulkomailta, joten suomalaisten työllistymisen kannalta kivihiilellä on lähes olematon merkitys. Miksi emme siis hyödyntäisi omia uusiutuvia tai hitaasti uusiutuvia luonnonvarojamme tehokkaammin? Esimerkiksi turvetuotannon lisääminen voisi tuoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja Suomeen. Reilun 8000 asukkaan Jalasjärvellä Vapon turvetuotanto työllistää tällä hetkellä n. 100 henkeä kesällä ja n. 20 ympärivuoden. Lisäksi lukuisat pienyrittäjät työllistävät kymmeniä henkilöitä. Turve-energian tuotannon kasvattaminen moninkertaiseksi olisi tulevina vuosina täysin mahdollista. Tällä hetkellä Suomen soista vain n. 0,6 prosenttia on turvetuotannossa. Lupakäytäntöä yksinkertaistamalla turvaamme kotimaisen, puhtaan energian tuotannon ja lisäämme työpaikkoja. Liittokokous ei yhdy aloitteeseen Kivihiilen käyttö on ehdottomasti lopetettava ja mahdollisimman pian. Turve on paras keino turvata tämän jälkeisen siirtymäajan energiatuotanto. Turpeen rooli erityisesti rikasteena on äärettömän tärkeää, eikä ennen bioenergia tuotteiden laajempaa käyttöönottoa ja vakiinnuttamista ole sille nähtävissä vaihtoehtoista tuotetta. Periaateohjelman mukaisesti meidän tulee kuitenkin tavoitella myös turpeen poltosta luopumista ja sen käytön vähentämistä. 9. Joensuun Keskustanuoret: Korkeasti koulutetuille saatava töitä! 4/29

5 Suomessa korkeasti koulutettujen määrä on erittäin suuri ja kasvaa kasvamistaan. Maistereita valmistuu eri aloille kuin sieniä sateella. Luvassa on kuitenkin suurelle maisterijoukolle pettymys: töitä ei ole tarjolla. Useat tulevaisuuden toivossa opiskelleet nuoret valmistuvat siis suoraan työttömyyskortistoon. Tähän on saatava muutos. Koulutusjärjestelmän tulee pohjautua siihen, että koulutetaan niille aloille, joille voidaan työllistyä. Tällä hetkellä koulutuspolitiikan kokonaisuus ei tunnu olevan kenelläkään hallussa. Nyt tulisikin kunnolla pohtia sitä, mikä on Suomen tulevaisuus ja millaisia osaajia tuon tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan. Korkeasti koulutettuja tarvitaan tulevaisuuden talkoissa myös, mutta lisäarvo on likimain nolla, jos meidän koulutettu väki ei pääse kiinni työelämään. Mikä on yhteiskunnan vastuu siitä, että useiden vuosien koulutuksen jälkeen nuorilla on myös töitä? Annetut lupaukset valoisasta tulevaisuudesta, joka saavutetaan koulutuksen kautta, tuntuvat täysin katteettomilta. Jos nuorten työura ei pääse opintojen jälkeen alkuun, niin milloin se tapahtuu ja miten? Riski siihen, että yhä useampi nuori jää kokonaan työelämän ulkopuolelle, kasvaa. Jos koulutuspolitiikka ei vastaa työelämän tarpeisiin, on tehtävä radikaalejakin muutoksia. Uudistuneen yliopistolain tavoitteena oli parantaa tiedekorkeakoulujen vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. Tässä on edelleen puutteita ja yliopistojen on entistä voimakkaammin avattava ovensa ympäröivälle yhteiskunnalle. Ammattikorkeakouluissa tilanne on parempi, mutta kehitys ei saa pysähtyä. Akateemisen työttömyyden nujertaminen vaatii korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamista. Tämä on erityisen tärkeää sellaisilla aloilla, jotka eivät suuntaa tarkkaan professioon ja ovat hyvin yleissivistäviä. Jokaiseen yliopistotutkintoon pitäisi sälyttää vähintään yksi pakollinen harjoittelujakso työelämässä. Kaikissa tutkinnoissa tulisi olla pakollinen osio taloushallinnon perusteista (budjetointi, tilinpäätös yms.) ja ihmisten johtamisesta. Yliopisto- ja amk-tutkintojen kaksiportaisuutta tulisi kehittää niin, että alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen siirryttäisiin työelämään ja parin vuoden työskentelyn jälkeen palattaisiin tekemään maisteriopintoja. Kanditutkinnoille pitäisi saada aito, oma rooli työmarkkinoilla. 10. Etelä-Karjalan Keskustanuoret: Opintotuen tulorajoja nostettava Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä työnteon pitäisi olla aina kannattavaa. Tällä hetkellä opiskelijoita rangaistaan siitä, mikäli vuosittainen tuloraja ylittyy. Korkeakouluopiskelija saa tienata bruttona 600 /tukikuukausi ja 1970 /tueton kuukausi. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin, mikäli tuloraja ylittyy maksimissaan 220, mutta tulorajan ylittyessä enemmän, peritään opintotuki kokonaan takaisin niiltä kuukausilta, jossa tuloraja ylittyi. Nykyisellään takaisinperintä voi johtaa isoihin taloudellisiin ongelmiin. Etelä-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että opintotuen vuositulorajoja nostetaan kokonaisuudessaan, jottei opintolainaan tarvitsisi ensisijaisesti turvautua. Lisäksi kesä-elokuun aikana tienatun ansion tulee olla tarkasteluvapaata, mikäli opiskelija ei suorita opintojaan kesällä. Kesäkuukausien aikana tienatut ansiot auttavat opiskelijaa taloudellisesti myös lukuvuoden aikana. Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä työn tekeminen opintojen ohella pitää olla positiivinen asia. Se kerryttää työkokemusta, joka tukee tutkintoa, ja usein se osa-aikainen työpaikka on väylä vakituiseen työpaikkaan. Työpaikka opintojen aikana ehkäisee myös työttömäksi jäämistä valmistumisen jälkeen vain 5/29

6 sen vuoksi kun valmistuneella ei ole työkokemusta. Opiskeluaika saattaa olla muutenkin stressaavaa ilman tulorajojen tarkkailua. Kalliiden elämis- ja asuntokulujen vuoksi työnteko opintojen ohella on lähes välttämätön pakollisuus. Opiskelijan tuleekin saada tehdä töitä ilman sanktioita, jos sellainen halu ja mahdollisuus opiskelijalla on. Liittokokous ei yhdy aloitteeseen Opintotuki on perusturvaa, jonka tehtävä on ensisijaisesti taata toimeentulo päätoimiselle opiskelijalle, ei palkkiota suoritetuista opinnoista. Työnteko opiskelun aikana on arvokasta ja kannatettavaa. Tulorajakäytäntöjen on oltava oikeudenmukaiseksi koettuja. Tulorajat ylittävää tukea ei pidä periä kohtuuttomalla korolla. Tulorajojen nostaminen sellaisenaan on kuitenkin tässä taloustilanteessa liian kallista ja kohdentuu opinnoissaan ja töissä menestyville opiskelijoille. 11. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Parisuhde- ja perhekasvatusta perusopetukseen Pohjois-Karjalan Keskustanuorten esittävät, että parisuhde- ja perhekasvatus sisällytettäisiin suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on edistää terveiden ja turvallisten parisuhteiden muodostumista sekä vanhemmuuteen kasvamista jo ennen lasten syntymää. Vanhemmuuden tukemisen tarve on tullut esille sekä perheille että heidän parissaan työskenteleville suunnatuissa tutkimushaastatteluissa. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi rajojen asettamiseen ja muihin kasvatuksellisiin kysymyksiin. Perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten mukaan pikkulapsiperheissä tapahtuvat avo- ja avioerot ovat yleistyneet viime vuosina hälyttävästi. Perheen arjesta ennakkoon muodostetut mielikuvat voivat olla epärealistisia. Lapsen jatkuva huolenpidon tarve, ns. oman ajan ja parisuhteen hoitamiseen käytettävän ajan väheneminen ja muut arjen muutokset voivat tulla yllätyksenä. Huolestuttavaa on myös se, että lähisuhdeväkivalta saatetaan kokea ns. normaaliksi osaksi parisuhdetta. Parisuhde- ja perhekasvatukseen sisältyisi siis esimerkiksi sanoma siitä, ettei fyysinen tai henkinen väkivalta ole oikein toista henkilöä kohtaan. Perusopetuksen kautta on mahdollista tavoittaa yhdenvertaisesti kaikki suomalaiset lapset ja nuoret. Ylisukupolvisten ongelmien takia mallia turvallisesta parisuhteesta ja toimivasta perhe-elämästä ei välttämättä ole mahdollista saada omilta vanhemmilta. Perusopetuksessa toteutettava parisuhde- ja perhekasvatus olisi konkreettista hyvinvointia edistävää ja ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa aiheeseen liittyvän sanahelinän sijaan. 12. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Sijaissynnytykset sallittava Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret ottavat liittona kantaa sijaissynnytysten sallimisen puolesta Suomessa. Sijaissynnytys on järjestely, jossa sijaissynnyttäjä synnyttää toisen pariskunnan sukusoluista hedelmöitetyn lapsen ja antaa hänet näiden kasvatettavaksi. Tällä hetkellä hedelmöityshoitolaki kieltää hoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Sijaissynnytystä koskeva lakimuutos tulee ajankohtaiseksi seuraavien eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa, joten Keskustalla tulee olla asiaan kanta ennen niitä. Keskustanuorilla on mahdollisuus toimia asiassa rohkeana suunnannäyttäjänä. 6/29

7 Pohjois-Karjalan Keskustanuorten mielestä sijaissynnytykset tulisi sallia säännellyissä ja rajatuissa tilanteissa, joissa nainen ei voi terveydellisestä syystä kantaa ja synnyttää lasta itse eli esimerkiksi silloin kun naiselta puuttuu oma, toimiva kohtu. Kaupallisia sijaissynnytyksiä eli niin kutsuttua kohdunvuokrausta ei tule sallia. Kaikilla on oltava oikeus vanhemmuuteen. Sijaissynnyttämiseen tulisi olla mahdollisuus niissä rajatuissa tapauksissa, joissa muuta mahdollisuutta geneettiseen lapseen ei olisi esimerkiksi kohdun puuttumisen tai sairauden takia. Tilannetta tulee arvioida yksityiskohtaisesti ja kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioon ottaen. Neuvontaa sekä tukea on tarjottava jo ennen toimenpiteiden aloittamista, koko raskauden ajan ja lapsen syntymän jälkeen kaikille osapuolille. Sijaissynnyttäjä ja tulevat vanhemmat tulisi myös käydä läpi psykologiset soveltuvuustestit mahdollisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Sijaissynnytyksen kielto ajaa ihmisiä hakemaan apua ulkomailta, missä toimintaan liittyy omat riskinsä ja eettiset ongelmansa. Jos pariskunnan lähipiirissä on ihminen, jolla on halu auttaa ja siihen on lääketieteelliset mahdollisuudet, ei ennakkoluulojen tulisi olla asian esteenä. 13. Uudenmaan Keskustanuoret: Työpajatoiminnasta työelämälähtöisempää Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille ilman työ- tai opiskelupaikkaa oleville nuorille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja. Työpajat ovat osa hallitusohjelmaan sisällytettyä nuorten yhteiskuntatakuuta. Työpajatoiminta on kuntien järjestämää arvokasta ja tavoitteellista nuorisotyötä, joka opettaa nuorelle työelämän pelisääntöjä ja ohjaa itsenäistymisessä. Monissa kunnissa on useita erilaisia työpajavaihtoehtoja, kuten itsenäiseen elämään ja asumiseen valmentava matalan kynnyksen starttipaja, media- ja musiikkipaja sekä koko joukko kädentaitoja kehittäviä pajoja. Käytännössä työpajat ovat siis sitoutumista vaativia harrastuksia, joista maksetaan nuorelle työmarkkinatukea. Uudenmaan Keskustanuorten mielestä työpajatoiminnan tulisi olla aidosti työelämään ja opiskeluun tähtäävää. Paikallisia yrityksiä ja kuntia on kannustettava yhteistyössä toteuttamaan työpajatoimintaa tavalla, jossa nuoret pääsisivät kokeilemaan todellisia työtehtäviä työpajojen kautta. Mallissa nuoren työpajasopimukseen sisältyisi siis sekä nykyisenkaltaista pajatoimintaa, että työkokeilupäiviä yrityksissä. Esitämmekin, että Keskustanuoret ryhtyvät toimenpiteisiin joilla edesautetaan edellä mainitun mallin käyttöönottoa. Mallin käyttöönottamiseksi laajemmalti tarvittaneen kolmikantaista yhteistyötä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjäjärjestöjen kesken. Yhteiskunnallisesti tärkeän asian taakse tarvitaan myös laaja ohjausryhmä jonka pohja koostuisi kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajista, työmarkkinajärjestöjen puheenjohtajista sekä Suomen Yrittäjien puheenjohtajista. Nähdäksemme tämänkaltaisella laajalla yhteistyöllä pystytään parhaiten toteuttamaan mallissa esitetyt ratkaisut. 14. Uudenmaan Keskustanuoret: Nimetön työnhaku Suomeen Uudenmaan Keskustanuoret vaativat kaikille yhdenvertaista kohtelua työnhakutilanteessa; sukupuoleen, ikään, uskontoon tai etniseen taustaan katsomatta. Nimettömän työnhakuprosessin tarkoituksena on edistää mahdollista syrjintää kohtaavien henkilöiden mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi. Työhakemusten 7/29

8 nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen. Nimettömästä työnhausta hyötyvät kaikki: niin maahanmuuttajataustaiset, synnytysikäiset kuin työnhakijoista nuorimmat ja vanhimmat. Anonyymi työnhaku on ollut pitkään jatkunut ja menestyksekäs käytäntö useissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. Myös Suomessa Helsingin ja Espoon kaupungit ovat osoittaneet erinomaista aloitteellisuutta ja ottaneet nimettömän työnhaun kokeilukäyttöön. Ehdotamme, että nimetön työnhaku otetaan käyttöön julkisella sektorilla. Syrjintä ei kuulu luottamusyhteiskuntaan. 15. Uudenmaan Keskustanuoret: Laaja-alainen ja paneutuva sosiaalityö edellyttää toimivampia yhteistyön rakenteita Meneillään olevaa lastensuojelulain uudistusta tulisi tarkastella osana kokonaisvaltaisempaa perhe- ja lapsikohtaisen lastensuojelun kehittämistä. Merkittävin syy huostaanottoihin on edelleen vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat. Nykyisen terveydenhuoltolain perusteella terveydenhuoltohenkilöstöä velvoitetaan selvittämään lapsen hoidon ja tuen tarvetta tilanteessa, jossa lapsen hoidosta vastaavan henkilön kasvatusvastuu on heikentynyt. Kuitenkin aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluiden rakenteet tekevät yhteistyön lastensuojelun kanssa edelleen haastavaksi. Lastensuojelun ja päihde- ja mielenterveystyön työntekijöiden on merkittävää lisätä yhteisten rakenteiden kautta keskinäistä yhteistyötä asiakkuusprosessien koordinoinnissa. Yhteistyötä ei pidä lisätä sen itsensä vuoksi, vaan jotta opittaisiin hyödyntämään ammattilaisten verkostoissa jakamaa asiantuntemusta. Runsaassa tiedontuotannossa korostuu ammattilaisten taito säilyttää kokonaisvaltainen kuva lapsen elämäntilanteesta ja siihen liittyvistä riskialueista. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lastensuojelun tukitoimien järjestämisessä tulisi huomioida nykyistä paremmin koko perheen elämäntilanne. Tämä edellyttää nykyistä toimivampaa moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun ja psykiatria- ja päihdepalveluiden välillä. Matalan kynnyksen yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen ja paneutuvan sosiaalityön. 16. Uudenmaan Keskustanuoret: Lastensuojelutyön oltava lapsen edun mukaista ja ehkäisevää Lastensuojelulakia uudistetaan siten, että jokaisella asiakkaana olevalla lapsella tulisi ehdotuksen mukaan olla mahdollisuus saada aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään. Uudistus on pyrkimys vahvistaa eettisesti korkeatasoisempaa sosiaalityötä, joka tarvitsee tuekseen myös lapsen äänen. Minimitapaamisaika ei kuitenkaan ole sinänsä riittävä parannus nykyisellään liian aikuiskeskeiseen ja kriisivetoiseen lastensuojelutyöhön. Minimitapaamisajan mukainen avohuollon työskentely edellyttäisi nykyistä laajempaa julkista resursointia aliresursoituun lastensuojeluun, mikä on sinänsä välttämätöntä. Minimitapaamisaikojen määrittely ei ole kuitenkaan riittävä keino kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten tasa-arvoisempaan kohteluun, koska lapsen ja hänen läheistensä yksilölliset elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Lisäksi lapsella ja perheellä on oikeus saada tukea myös silloin, kun heillä menee hyvin. 8/29

9 Jotta lapsen edun mukaista sosiaalityötä voitaisiin aidosti vahvistaa, lastensuojelun palvelutuotannon tulisi suuntautua nykyistä painokkaammin ehkäisevään työhön, jossa palvelusektorit ylittävää tukea tarjottaisiin perheen ongelmien kannalta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin perheille annettavan tuen painopiste määräytyisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kohtuullisemmalla tavalla. Tätä kautta voitaisiin ehkäistä myös ihmisten luottamuksen rapautumista yhteiskuntaa kohtaan. Keskustanuoret pitävät asiaa hyvin tärkeänä. Lastensuojelua on kehitettävä lasta paremmin kuulevaan ja sosiaalityöntekijän osaamista paremmin hyödyntävään suuntaan. Myös ennaltaehkäisevään työhön nykyistä suurempi panostukseen tulee pyrkiä sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä. Lapsen mahdollisuus saada lastensuojelutyön aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa oman sosiaalityöntekijänsä kanssa on kirjattu muun muassa terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja sosiaalija terveysministeriön asettamiin laatusuosituksiin. Tämä suositus ei kuitenkaan juuri koskaan toteudu. Uudelleen määrittämällä lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviä ja esimerkiksi sosiaaliohjaajasosiaalityöntekijä-tiimimallia lisäämällä sosiaalityöntekijän asiakastyöhön käyttämää aikaa voidaan lisätä ja laatusuositukset kohdata. 17. Uudenmaan Keskustanuoret: Jokamiehen oikeuksien hyväksikäyttö lopetettava Uudenmaan Keskustanuoret vaativat Keskustanuoria ottamaan ponnekkaasti kantaa marjanpoimijoiden riistoa vastaan. Jokamiehen oikeuksien verukkeella käytävä työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisen työvoiman riisto on kiellettävä. Se on sekä ihmisoikeuksia polkevaa että jokamiehen oikeudet määrittelevän lain hengen vastaista. Suomeen on tullut tänä syksynä ennätysmäärä ulkomaalaisia marjanpoimijoita, arvioiden mukaan lähes ihmistä. Poimijat joutuvat usein asumaan epäinhimillisissä oloissa: satojen ihmisten työleiristä puuttuvat elämän perusedellytykset, kuten peseytymistilat. Poimijoilla ei myöskään ole oikeutta minkäänlaiseen terveydenhuoltoon. Suurin osa marjanpoimijoista on Suomessa turistiviisumilla. Vaikka käytännössä poimija on värvätty yhdelle yritykselle työntekijäksi, ei heillä ole työsopimuksia. Jokamiehen oikeudella tapahtuva marjanpoiminta ei kuulu työehtosopimusjärjestelmän piiriin, mikä mahdollistaa työajan ja palkan minimivaatimusten kiertämisen. Keskustanuorten tulee ottaa kanta ihmisoikeuksien ja työnantajan vastuun puolesta: marjayritysten on solmittava työsuhde poimijaan, jolta se ostaa marjansa. Tämä takaa poimijalle vähimmäispalkan tehdystä työstä. Työnteon tulee olla aina kannattavaa eikä poimijoita saa tuomita velkahelvettiin kotimaassaan huonon sadon tai yritysten kanssa syntyneiden erimielisyyksien takia. Jos työsuhteen ehdot täyttyvät, tulee sellainen myös solmia. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oikeudet tulee turvata. Tässä tulee huomioida suomalainen työlainsäädäntö, niiltä osin kun työsuhteen piirteet täyttyvät. Toiminnan muuttaminen työsuhdepohjaiseksi muuttaisi toiminnan yleisesti hyväksyttäväksi. Ulkomaalaisten kiinnostus Suomesta työskentelypaikkana on positiivista ja tarpeen olisikin tarjota marjanpoimijoille, ja muillekin, perehdytystä suomalaiseen kulttuuriin. Huomautamme kuitenkin että nykyinen toiminta ei ole rikkonut lakia, ja sen johdosta rikosnimikkeiden käyttö tältä osin on tuomittavaa. Liittokokous kuitenkin huomauttaa, ettei kotimaisella lainsäädännöllä voidaan puuttua poimijoiden kotimaissaan tekemiin sopimuksiin mm. veloistaan. Haluamme säilyttää ainutlaatuisen jokamiehen oikeudet järjestelyn jatkossakin. Tarpeen olisi selvittää työttömien suomalaisten nuorten mahdollisuuksia työllistyä näihin tehtäviin riittävillä kannustimilla. 9/29

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola VALTUUSKUNTA 01... Kouvola Tervetuloa valtuuskuntaan! Tästä vihkosesta löydät kaiken tarpeellisen viikonloppuasi varten. Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä toimiston väkeen: Jussi Sallinen + 0 1 (kokousasiat,

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot