U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PA

2

3 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa ämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen johtokunnan hyväksymään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (1 / 011 / 2004) asiakirjaan. ässä opetussuunnitelmassa on. perusteiden lisäksi huomioitu seuraavat opetushallituksen päätökset: ääräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta oppilashuollon osalta (ppilas- ja opiskelijahuoltolaki ) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 allilomakkeet oppimissuunnitelmaa ja Jia varten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyjen muutosten ja täydennysten (oppimisen ja koulunkäynnin tuki) mukaiset lomakkeet äydennys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta 2010 äydennys lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta. petushallituksen päätös uullisen kielitaidon ja osaamisen tunnustamisen muutos. petushallituksen määräys odistusmerkintöjä koskeva muutos, petushallituksen päätös Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 ukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006.

4

5 Ä 1 unkkiniemen yhteiskoulun arvoperusta, tehtävä ja toiminnan tavoitteet Arvoperusta oulun tehtävä ja tavoitteet oulun tehtävä oulun tavoitteet oiminta-ajatus oulun toimintakulttuuri ppimiskäsitys piskeluympäristö oimintakulttuurin pääpiirteet apakasvatus petusmenetelmät ja työtavat ppilaiden osallisuus hteistyö oulukirjasto petuksen rakenne ja opetusjärjestelyt untijako Perusopetuksen tuntijako ukion tuntijako ieliohjelma oulun painotukset petusjärjestelyt ppilaaksiotto ppimisen ja koulunkäynnin tuki (pk) leinen uki ehostettu uki Pedagoginen arvio ppimissuunnitelma rityinen tuki Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten enkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (J) ppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot unkkiniemen yhteiskoulussa petusjärjestelyihin liittyvä tuki ukiopetus (P) sa-aikainen erityisopetus (P) rityisopetus...35

6 5.1.4 ppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen piskeluun iittyvä rityinen uki () ieli- ja kulttuuriryhmien opetus hjauksen tehtävät ja tavoitteet unkkiniemen yhteiskoulussa hjauksen toteuttaminen hjaukseen liittyvä tiedottaminen ja yhteistyö yvinvoinnin tukipalvelut PPA- JA PJA uut tukipalvelut erhotoiminta oululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ouluruokailu oulumatkat oulunkäyntiavustajatoiminta hteistyö odin ja koulun yhteistyö oulutuksen nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö hteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa yöelämäyhteistyö ansainvälinen yhteistyö Arviointi (pk) Arviointi opintojen aikana ppilaan arvioinnin tehtävä ja periaatteet ppilaan itsearviointi yöskentelyn arviointi äyttäytymisen arviointi ukea tarvitsevan oppilaan arviointi aahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi aahanmuuttajaoppilaan äidinkieli pinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ylätyn suorituksen korottaminen erillisessä kuulustelussa Päättöarviointi odistukset Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset Päättötodistus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Arviointi (lu) piskelijan oppimisen arviointi urssisuorituksen arviointi Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen pinnoissa eteneminen pintojen hyväksilukeminen... 58

7 9.1.5 urssin suorittaminen opetukseen osallistumatta (itsenäinen opiskelu) piskelijan oppimisen arviointi opintojen päättövaiheessa ppiaineen oppimäärän arviointi Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet ukion oppimäärän suoritus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu odistukset ja niihin merkittävät tiedot oulun itsearviointi...64

8

9 AA A, PRP Ainekohtainen osa, perusopetus 9 Ainekohtainen osa, lukio 11 Äidinkieli ja kirjallisuus 69 uomi toisena kielenä 78 ielet yleistä 80 nglanti 82 A-ranska 85 A-saksa 88 B-kielet 91 B-ranska 92 B-saksa 94 oinen kotimainen (A1 ja A2) 96 Ruotsi (B1) 98 atematiikka 100 oveltuvuuskoulujen matematiikka 108 Biologia 116 aantieto 122 erveystieto 128 Fysiikka 136 emia 144 skonnot ja elämänkatsomustieto 148 skonnot 149 vankelisluterilainen uskonto 151 rtodoksinen uskonto 155 slam uskonto 159 lämänkatsomustieto 162 istoria 167 hteiskuntaoppi 171 usiikki 175 Valinnainen musiikki: 8. ja 9. vuosiluokka 178 uvataide 179 Valinnainen kuvataide 185 otitalous 189

10 Valinnainen kotitalous 193 äsityö 195 ekninen yö (7. luokka) 196 ekstiilityö (7. luokka) 198 Valinnainen tekninen työ 201 Valinnainen tekstiilityö 203 iikunta 204 Valinnainen liikunta 215 Valinnainen koripallo 216 ppilaanohjaus 217 lmaisutaito 221 ediakasvatus 224 ietotekniikka 227

11 AA A, Äidinkieli ja kirjallisuus 233 uomi toisena kielenä 242 nglannin kieli A1 ja A2 243 Ranskan kieli 248 aksa 255 oinen kotimainen kieli 261 spanjan kieli 268 Venäjä 271 talia 273 atematiikka 274 Biologia 292 aantiede 304 emia 322 skonto 328 vankelisluterilainen uskonto 331 rtodoksinen uskonto 336 slam 341 lämänkatsomustieto 345 Filosofia 351 Psykologia 356 istoria 364 hteiskuntaoppi 377 iikunta 386 usiikki 392 uvataide 398 erveystieto 408 pinto-ohjaus 413 ietotekniikka 418 ekstiilityö 420 ekninen työ 423 otitalous 424 lmaisutaito 426 iikenneopetus 430

12 Viestintäkasvatus 431

13 A

14

15 1 ARVPRA, ÄVÄ JA A AV unkkiniemen yhteiskoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, perusopetuksen (vuosiluokat 7 9) ja lukion käsittävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa oppilaille ajan vaatimuksia vastaava monipuolinen yleissivistys. iihen kuuluvat tiedollisten ja taidollisten perustavoitteiden saavuttaminen kirjatuissa yhteisissä oppiaineissa, suomalaisen kulttuurin tuntemus ja perusvalmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen. Valinnaisaineiden ja valinnaisten oppimäärien avulla oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia painottaa opinto-ohjelmaansa oman kiinnostuksensa ja yksilöllisten taipumustensa suuntaisesti. 1.1 ARVPRA e unkkiniemen yhteiskoulussa tiedostamme velvollisuutemme ja oikeutemme ja pyrimme kaikissa toimissamme totuuteen. meillä jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen. arvostamme monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. rakennamme osaltamme suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. edistämme kansojen ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä. vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä. edistämme tasa-arvoa ja demokratiaa, kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa ja pidämme yhdessä huolta ystävällisestä, kannustavasta ja oikeudenmukaisesta ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista; emme salli minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää emmekä rasismia. toimimme elämää ja ympäristöä kunnioittaen ja kestävää tulevaisuutta rakentaen. 15 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

16 A A A A A 1.2 ÄVÄ JA AV oulun tehtävä unkkiniemen yhteiskoulun tehtävänä on järjestää opetusta ja tukea kotien antamaa kasvatusta sekä auttaa oppilaita saavuttamaan kansalaisyhteiskunnassa vaadittavat sosiaaliset taidot. Päämääränä on myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön suhtautuva, valistunut ja aktiivinen nuori ihminen. oulutyö on järjestettävä siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. ouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. ppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. oulu arvostaa yleissivistävää koulutusta, tukee oppilaita ja kannustaa heitä jatko-opintoihin. ämä huomioidaan opinto-ohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. Pedagoginen linja jatkuu perusopetuksesta lukioon. petuksessa painotetaan oppiaineiden hyvää hallintaa ja tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia jatkoopintovalmiuksiensa kehittämiseen. oulua kehitetään monipuolisena yleiskouluna. ppilaille pyritään antamaan riittävät tiedot ja taidot oman elämän suunnitteluun ja hallintaan yhteiskunnassa, jossa opiskelun ja kouluttautumisen merkitys on erittäin suuri oulun tavoitteet leiset koulutuspoliittiset tavoitteet on määritelty laeissa ja asetuksissa sekä niiden nojalla annetuissa opetussuunnitelman perusteissa. oulun tulkinta näistä tavoitteista johdetaan siitä, mitä pidämme tärkeänä arvioidessamme ihmisen suhdetta tietoon, omaan itseensä, toisiin ihmisiin, kulttuuriin, työhön ja ympäristöön. leissivistys leissivistyksellä tarkoitetaan tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä hallita elämäänsä ja vaikuttaa valistuneella tavalla yhteisten asioiden hoitoon. hteiskunnan jäsen tarvitsee eri tiedonaloilla sisällöllisen lukutaidon voidakseen omaksua ja suhtautua tietoon kriittisesti. oulun oppiaineet tarjoavat erilaisia näkökulmia ja aineksia tämän taidon kehittymiselle. iihin sisältyy teknologista, matemaattista, luonnontieteellistä, humanistista ja yhteiskunnallista tietoa, jota nuori tarvitsee sekä oman persoonallisen kasvunsa että ammattiopintojensa pohjaksi. leissivistykseen kuuluu myös eettisten ja esteettisten arvojen ymmärtäminen sekä kyky tarkastella asioita eri näkökulmista ja ilmaista ajatuksiansa erilaisin viestintämenetelmin. Perusopetuksen ja lukion opetusohjelmassa painotetaan teknologista yleissivistystä 16 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

17 sekä sen pohjana olevaa luonnontieteellistä maailmankuvaa ja siihen liittyvää matemaattista perussivistystä. ällöin kiinnitetään huomiota myös teknologian vaikutuksiin luontoon ja ympäristöön. petuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteen tärkeyttä ja ekologista vastuuta. umanistinen näkö kulma on välttämätön koulun opetusohjelmassa. umanistisyhteiskuntatieteelliselle sivistykselle on ominaista kaikkeen ihmisen toimintaan liittyvän arvo-ulottuvuuden mukanaolo. iin historia, yhteiskuntatieteet, filosofia, psykologia ja katsomusaineet kuin myös taiteellinen yleissivistys antavat materiaalia arvojen selkeyttä miseen ja arvovalintojen tekoon. iksi niillä on keskeinen merkitys arvojen omaksumisessa. umanistiset ja taideaineet tarjoavat opiskelijalle myös aineksia samastua erilaisiin yhteisöihin ja siten rakentaa itselleen identiteettiä. äihin seikkoihin perustuu humanistis-yhteiskunnallisten aineiden tärkeä merkitys kasvavan nuoren persoonallisuuden muotoutumisessa ja kehityksessä. asa-arvoinen vuorovaikutus muiden kansojen kanssa yhdentyvässä uroopassa edellyttää vieraiden kielten taitamista ja oman kansallisen kulttuurin sekä yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinteen tuntemista. yvä äidinkielen taito on kielitaidon laajentamisen ja muiden kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen lähtökohtana. ieli on kommunikoinnin välttämätön väline mutta myös kulttuuri-ilmiö. ielen oppiminen on samalla kulttuuriin tutustumista. ielen opiskelu ei siis ole vain välineellistä vaan myös sisällöllistä. man kielen tunteminen on samalla itsensä tuntemista ja vieraan kielen osaaminen samalla toisen kulttuurin ymmärtämistä. aailmalla suomalaisena esiintyminen edellyttää oman ainutlaatuisuuden, kansallisen kulttuurimme, uomen historian ja muiden kansallisen identiteetin perusaineksien tuntemista. ansallista identiteettiä tarvitaan hahmotettaessa ajallemme ominaisia maailmanlaajuisia riippuvuussuhteita sekä erityisesti kansainväliseen vuorovaikutukseen perustuvaa eurooppalaista identiteettiä. petus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden muodostaa käsityksen nykyyhteiskunnan historiallisista juurista ja niistä keskeisistä prosesseista, joiden tulosta nykyinen maailmamme ja uomen asema kansainvälisessä yhteisössä on. ppilasta opastetaan oman yhteiskuntamme infrastruktuurin jäsentämiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojen ja vastuun ymmärtämiseen. ivistys on myös kykyä järkevään vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa. rbaanissa yhteiskunnassa, jossa joudutaan tekemisiin erilaisten tapojen ja kulttuuritottumusten kanssa, korostuu ihmissuhdetaitojen ja tapakulttuurin merkitys. iitä koulu osaltaan edistää. erve itsetunto sekä arvostava suhtautuminen toisiin ihmisiin ja heidän ajattelutapaansa muodostavat pohjan rakentavalle osallistumiselle kansanvaltaisen yhteiskunnan toimintoihin. 17 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

18 A A A A A Pohja jatko-opinnoille oulutyö sekä perusopetuksessa että lukiossa tähtää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. ähtökohtana on nykyinen käsitys oppimisesta, joka korostaa opiskelijan aktiivista roolia tiedon valikoijana ja muokkaajana. ppilaan kiinnostuksen herättäminen, oppimiseen kannustaminen ja hänen henkilökohtaisten työtapojensa kehittäminen auttavat oikeiden työskentelytapojen omaksumisessa. arjaantumista eri alojen tiedonhankintaan sekä tarjolla olevan tiedon kriittiseen arviointiin edistetään huomioimalla oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. iedon ja mielipiteen eron havaitseminen, tiedon arviointi ja analysointi sekä tiedollisten kokonaisuuksien hahmottaminen ovat kaikessa opiskelussa esiin tulevia peruskysymyksiä. Persoonallisuuden kehittyminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aikana annetaan eväitä nuoren kasvua kohti aikuisuutta. oulu tukee tätä prosessia ja mahdollisuuksiensa mukaan ohjaa sitä myönteiseen suuntaan. ähtökohtana on tällöin yksilön omaleimaisuuden hyväksyminen ja pyrkimys terveen itsetunnon lujittamiseen. ppilaan tiedonhalua kannustetaan ja häntä ohjataan kasvavassa määrin ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. ärkeä osa koulussa tapahtuvasta kasvuprosessista on sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. ämä merkitsee vastuuta omasta toiminnasta, toisten oikeuksien kunnioittamista ja yhteistyökykyä. uokan ulkopuolinen toiminta, tukioppilastyö, tutortoiminta, oppilaskuntatoiminta, kerhotyöskentely sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestely sekä näihin verrattavat yhteiset aktiviteetit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen ja yhteistyökyvyn hiomiseen. ällaista toimintaa pidetään koulun kokonaistehtävän kannalta tärkeänä. lemalla siinä mukana oppilaat saavat mahdollisuuden taipumustensa mukaiseen luovaan toimintaan. lmaisutaidon ja esiintymisvalmiuksien lisääminen sekä innovatiivisuuteen kannustaminen kuuluvat kaikkien oppiaineiden ohella myös juhlaja kulttuuritoiminnan keskeisiin tavoitteisiin. 1.3 A-AJA unkkiniemen yhteiskoulu on monipuolinen yleiskoulu, joka yhdessä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden kehittyä tiedollisesti, taidollisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ja kannustavassa yhteisössä. avoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen yleissivistys ja hyvä jatkoopintokelpoisuus sekä hyvät mahdollisuudet löytää tulevaisuudessa oma paikkansa yhteiskunnassa. 18 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

19 2 AR 2.1 PPÄ petussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa opettajan, muiden oppijoiden ja ympäristön kanssa sekä aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. pittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. petuksessa otetaan huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, se mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. ppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. hdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. pittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua koulun ja yhteiskunnan toimintaan. yvän oppimisen tärkeä edellytys on hyvä opetus. 2.2 PPÄRÖ ppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. iihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. piskelutilat ja -välineet suunnitellaan ja järjestetään siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. yövälineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut ja lukusali ovat oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. ppimisympäristön varustus tukee myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen. ppilaita ohjataan käyttämään oman koulukirjaston ja muiden kirjastojen tarjoamia palveluja. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. 19 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

20 A A A A A Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. ppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista. e on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä. avoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. ppimisympäristö ohjaa oppilaita asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja työskentelemään itsenäisesti. e saavat tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. ppilaat voivat osallistua oppimisympäristönsä kehittämiseen. ppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. e edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäseninä sekä erilaisissa verkostoissa. avoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön, ystävällinen ja tasapainoinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. ppilaille annetaan välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin. eitä ohjataan soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tiedon- ja taidonhankkimis- ja tuottamistapoja. piskelutilanteita suunnitellaan siten, että oppilas pystyy soveltamaan oppimaansa myös opiskelutilanteiden ulkopuolella. 2.3 AR PÄÄPR oimintakulttuuriin kuuluvat kaikki unkkiniemen yhteiskoulun arvot, säännöt, toimintaperiaatteet ja käyttäytymismallit. oimintakulttuuri ilmenee yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. unkkiniemen yhteiskoulun toimintakulttuuri on yleissivistävää koulutusta arvostava. ämä näkyy suurena lukionkäyntihalukkuutena, mikä otetaan huomioon opintoohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. oimintakulttuuri perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. e korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta ja tukee yhteistyötä niin koulussa kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. ppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. 20 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

21 2.3.1 apakasvatus ässä yhteydessä alueen kouluilla tarkoitetaan unkkiniemen yhteiskoulua, unkkiniemen ala-astetta ja unkkivuoren ala-astetta. yvien käytöstapojen omaksuminen on alueen kouluille yhteinen kasvatustavoite. ämä tavoite heijastuu koko alueen ilmapiiriin. yviä käytöstapoja harjoitellaan koulun arjessa sekä juhlien ym. tilaisuuksien yhteydessä. Arki- ja juhlakäyttäytymisestä on unkkiniemen yhteiskoulussa laadittu erilliset ohjeet (ks. liite ). oulutyö on kaiken aikaa myös tapakasvatusta. yvien tapojen hallinta näkyy toisten huomioonottamisena, perinteiden vaalimisena, suomalaisen kulttuurin tuntemuksena ja monikulttuurisuuden huomioimisena. avoitteena on, että oppilaat ottavat vastuuta yhteisen työympäristön viihtyvyydestä ja huolehtivat sekä omista että yhteisistä työvälineistä. rityisesti tapakasvatuksessa pätee sanonta ei koulua vaan elämää varten. Vuorovaikutus kotien, alueen koulujen ja eri sidosryhmien välillä on välttämätöntä lapsen ja nuoren kasvamiselle sekä terveen itsetunnon kehittymiselle. 2.4 PÄ JA ÖAVA petuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, kullekin oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. onipuolisten työtapojen avulla kehitetään oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä aktiiviseen osallistumiseen. yötavat edistävät tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä sekä verkossa toimimisen taitoja ja antavat mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. pettaja valitsee työtavat, ja hän on opetuksessaan velvollinen käyttämään niitä monipuolisesti. änen tehtävänään on opettaa ja ohjata ryhmän työskentelyä sekä edistää yksittäisen oppilaan oppimista. yötapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista 21 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

22 A A A A A auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten kehittävät oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. petuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. riyttämisen perusteena ovat oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat, erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset erot. riyttämisellä pyritään vaikuttamaan oppimismotivaatioon. pettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. 2.5 PPAD A unkkiniemen yhteiskoulussa kehitetään erityisesti oppilaiden osallisuutta ja osallisuuden kautta tuetaan hyvää oppimista, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. sallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. oiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille. uorilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. ppilaskuntien toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. ppilaskuntatoiminta kehittää nuorten valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. unkkiniemen yhteiskoulussa kiinnitetään erityistä huomiota myös muuhun luokan ulkopuoliseen toimintaan, kuten tukioppilas- ja tutortyöhön, kerhotoimintaan sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestelyyn. 2.6 Ö oulu tukee kotien kasvatusvastuuta yhteistyössä huoltajien kanssa. hteistyön muut muodot esitellään luvussa unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

23 2.7 RJA unkkiniemen yhteiskoulun kirjasto tukee kaikkien aineiden opetussuunnitelman mukaista opiskelua. irjasto, lukusali ja kirjastonhoitajan palvelut ovat oppilaiden käytettävissä. oulukirjaston tehtävät opetuksen tukemisessa jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: kirjaston käyttötaitoihin, kirjallisuuden opetukseen ja tiedonhallintataitoihin. piskelu koulukirjastossa tukee oppilasta niin, että hänestä kasvaa aktiivinen kirjastonkäyttäjä ja lukija, jolle kirjallisuus on osa elämää. avoitteena on oppia tiedonhallintataidot, jotka antavat pohjan elinikäiselle oppimiselle. ällaisia taitoja ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen arkielämässä, tiedonlähteiden monipuolinen käyttö sekä tiedon luotettavuuden arviointi. 23 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

24 A A A A A 3 P RA JA PJÄRJ 3.1 JA Perusopetuksen tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako perustuu valtioneuvoston tuntijakopäätökseen (1435/2001). oulun tuntijako ja opetussuunnitelma on laadittu noudattaen ns. toiminnallisesti yhteistä perusopetuksen mallia. ällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että lähiala-astetta (unkkiniemen ja unkkivuoren ala-asteita) käyvä oppilas voi sujuvasti siirtyä jatkamaan perusopintojaan unkkiniemen yhteiskouluun. petuksen tavoitteet oppiaineittain ja vuosiluokittain, oppiaineiden keskeiset sisällöt ja hyvän osaamisen kuvaus on kirjattu perusopetuksen ainekohtaiseen osuuteen. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako (yleisluokalle/matematiikkaluokalle) Peruskoulu yht. äidinkieli ja kirjallisuus 2/2 4/4 3/3 9/9 A-kieli 3/3 3/3 3/3 9/9 B-kieli 2/2 2/2 3/3 7/7 matematiikka 3/4 3/4 4/4 10/12 biologia, maantieto 2/2 2/2 3/3 7/7 terveystieto 1/1 2/2 3/3 fysiikka, kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 uskonto/ 1/1 1/1 1/1 3/3 historia, yhteiskuntaoppi 2/2 3/3 2/2 7/7 musiikki 1/1 1/1 kuvataide 2/2 2/2 kotitalous 3/3 3/3 käsityö, ja 3/3 3/3 liikunta 2/2 2/2 2/2 6/6 oppilaanohjaus 1/1 1/1 2/2 Ä 29/31 25/26 25/25 79/82 24 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

25 Valinnaisaineet yht. kieli (A2) 3/3 3/3 3/3 9/9 kieli (B2) 3/3 3/3 6/6 ilmaisutaito 2/2 2/2 4/4 koripallo 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 kotitalous 2/2 2/2 4/4 kuvataide 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 liikunta 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 musiikki 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 tekninen työ 2/2 2/2 4/4 tekstiilityö 2/2 2/2 4/4 tietotekniikka 2/2 2/2 4/4 mediakasvatus 2/2 2/2 4/4 aito- ja taideaineiden kokonaistuntikertymästä on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 7 9. unti käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen, toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteistyönä vuosittain vahvistettavan suunnitelman mukaisesti ukion tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (955/2002) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. yventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. dellä mainittujen kurssien lisäksi koulun opetussuunnitelmaan sisältyy koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. oveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, toisen koulutuksen järjestäjän toteuttamia ammatillisia opintoja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. ukion oppimäärän hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia. uku sisältää kaikki opiskelijan oppimäärään kuuluvat pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia. isäksi edellytetään, että oppiaineen oppimäärän arvioinnin edellytykset täyttyvät. isäksi lukio-opintoihin voi kuulua lukiodiplomeita. urssien tavoitteet, sisällöt ja mahdolliset suoritusjärjestystä koskevat määräykset on kirjattu tämän opetussuunnitelman ainekohtaiseen osuuteen. 25 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

26 A A A A A ukion tuntijako (Valtioneuvoston asetus 955/2002) ppiaine tai aineryhmä Valtakunnalliset oulukohtaiset Pakolliset yventävät yventävät oveltavat kurssit kurssit kurssit kurssit äidinkieli ja kirjallisuus kielet englanti (A-kieli) ranska (A-kieli) saksa (A-kieli) ruotsi (A-kieli) ruotsi (B1-kieli) ranska (B2-kieli) 8 1 saksa (B2-kieli) 8 2 espanja (B3-kieli) 8 1 ranska (B3-kieli) 8 1 saksa (B3-kieli) venäjä (B3-kieli) 2 italia (2) matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä erikoispitkä oppimäärä ympäristö ja luonnontieteet biologia maantiede fysiikka kemia uskonto elämänkatsomustieto 3 2 filosofia psykologia historia yhteiskuntaoppi taito-ja taideaineet liikunta musiikki kuvataide terveystieto opinto-ohjaus tietotekniikka 2 käsityö () 1 4 käsityö () 1 kotitalous 3 ilmaisutaito 4 liikenneopetus 1 26 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

27 3.2 JA Perusopetus ukio A1 yhteinen englanti, ranska, ruotsi, saksa A2 valinnainen englanti, ranska, ruotsi, saksa B1 yhteinen ruotsi B2 valinnainen ranska, saksa A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B1-kieli ruotsi B2-kieli ranska, saksa B3-kieli espanja, ranska, saksa uu kieli venäjä, latina, italia 3.3 PA Perusopetus ukio laaja kieliohjelma matematiikkaluokka laaja kieliohjelma erikoispitkä matematiikka ja fysiikka kirjallisuus liikunta kuvataide taloustieto 27 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA Munkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä 23.4.2012. Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 Paraisten kaupunki Suomenkielinen opetus Sisällysluettelo: 1 luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 63 OPETUSHALLITUS Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen Yleissivistävä koulutus uudistuu 12.2.2010 Ritva Järvinen Opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen/ yksikön päällikkö Yleissivistävä koulutus uudistuu; tavoitteet ja tuntijako 2009-2010 Opetusministeri

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot