SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS RUOTSI (B1) ENGLANTI (A1) SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä) SAKSA B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä) VENÄJÄ B3 (lukiossa alkava oppimäärä) PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA USKONTO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS TIETOTEKNIIKKA VALINTAKORTTI LUKION OSOITETIETOJA: Toholammin lukio Ullavantie 18A Toholampi , kanslia , fax , rehtori , opinto-ohjaaja

2 1 OPISKELIJALLE Tämä opas kertoo lukion oppiaineista ja niiden kursseista. Valintaoppaan avulla voit laatia oman opinto-ohjelmasi. Opetus pohjautuu syksyllä 2005 hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Luokattoman lukion suorittaminen kestää 2 4 vuotta. Tavoitteeksi kannattaa ottaa lukion suorittaminen kolmessa vuodessa. Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssia. Niistä pakollisia on oltava 47 kurssia, jos valitset lyhyen matematiikan, ja 51 kurssia, jos valitset pitkän matematiikan. Lisäksi sinun on suoritettava vähintään 10 syventävää ja loput, vähintään kurssia, valintasi mukaan syventäviä tai soveltavia kursseja. Toholammin lukiossa on kuvataidelinjalla tarjolla laaja kuvataideopintojen mahdollisuus muun lukio-opiskelun rinnalla. Kuvataidelinjan merkintä päättötodistukseen edellyttää vähintään kahdeksan kuvataidekurssin hyväksyttyä suoritusta. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jakson pituus on n. 38 päivää. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseiksi. Jakson aikana tiettyä ainetta opiskellaan pääsääntöisesti 4 oppituntia viikossa. Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, on kursseja valittava ensimmäisenä vuotena vähintään 28, toisena 28 ja kolmantena vuonna 19. Maksimikurssimäärä 1. ja 2. vuoden aikana on 40 ja 3. vuoden aikana 24 kurssia. Laske kurssimäärä ensisijaisesti pakollisten ja syventävien kurssien mukaan. Jonkin oppiaineen kurssin tai osan siitä voi suorittaa myös itsenäisesti opiskelemalla sopimalla siitä opettajan ja rehtorin kanssa. Muissa keskiasteen oppilaitoksissa suoritettavia kursseja voidaan hyväksyä tietyin perustein opinto-ohjelmaan. Tällaisia kursseja on mahdollista, ja jopa suositeltavaa, ottaa kuvataideopintojen tueksi samassa pihapiirissä toimivasta Artesaaniopistosta. Asiasta saa lisätietoa lukion opintoohjaajalta ja rehtorilta. Myös Keski-Pohjanmaan Konservatorion kursseja on vanhastaan hyväksytty lukion soveltavien kurssien joukkoon. Toisen oppilaitoksen kurssien valinnasta sovitaan ennakkoon rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Lukio on mukana Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan etälukiotoiminnassa. Kummastakin on mahdollista valita harvinaisia kursseja, joita oma opintopolku vaatii ja joita ei vähäisen osallistujamäärän takia ole voitu ottaa koulun omaan opetustarjottimeen. VALINTAKORTIN TÄYTTÖ 1. Merkitse henkilötiedot valintakorttiin 2. Vertaa valintakortin merkintöjä opinto-oppaan kurssimerkintöihin ja kurssitarjottimeen 3. Suunnittele KURSSITARJOTTIMEN ja VALINTAKORTIN avulla, mitä syventäviä ja soveltavia kursseja otat ensi vuonna. Valintakortin suluissa olevat kurssit eivät ole nyt tarjolla. Niiden vuoro on tulevina vuosina. Tarpeen vaatiessa niiden opiskelu on kuitenkin mahdollista itsenäisesti sopimalla opettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. 4. Laadi koko lukioaikaa kattava suunnitelma, jota joudut toki tarkentamaan vuosittain. Huolehdi siitä, että minimimäärä 75 kurssia varmasti täyttyy lukioaikana. - rengasta O ensimmäisen kouluvuoden kurssit (yht kurssia). - neliöi toisen. kouluvuoden kurssit ja - rastita X kolmannen kouluvuoden kurssit. Merkitse kortin alaosassa olevaan sarakkeeseen valitsemiesi pakollisten, syventävien ja soveltavien kurssien määrä ja laske ne yhteen. 5. Kirjoita lyhenne ITS valintakorttiin niiden ensi vuoden kurssien kohdalle, jotka aiot esim. tuntien päällekkäisyyden tms. takia suorittaa itsenäisesti opiskellen 6. Musiikki ja kuvataide eivät ole täysin vaihtoehtoisia, vaan niistä kaikkien on valittava yhteensä kolme pakollista kurssia. Niiden lisäksi kuvataidetta on mahdollista valita yli kymmenen kurssia lukioaikana. 7. Huomioi valinnoissasi, että ylioppilastutkinto perustuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin. 8. Valitse kursseja niin runsaasti, että vaihtotilanteessa ei tule ongelmia kurssimäärän riittävyydessä. VALINTAKORTTI TULEE PALAUTTAA MENNESSÄ RYHMÄNOHJAAJALLE TOHOLAMMIN LUKION KANSLIAAN. TAI

3 2 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.1 Pakolliset kurssit 1P. KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. 2P. TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Harjoitellaan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin rakentamista suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä sekä aineistopohjaista kirjoittamista. Tutustutaan kuva-analyysiin. 3P. KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin. Eritellään ja tulkitaan novelleja, runoja ja näytelmiä. Harjoitellaan ja vahvistetaan omaa ilmaisua lähtökohtana kaunokirjalliset tekstit. 4P. TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Kurssilla perehdytään monipuolisesti kielellä vaikuttamiseen sekä vastaanottajan että käyttäjän roolissa. Tarkastellaan kirjallisuuden vaikuttamistapoja. Opetellaan tekemään tekstitaidon kokeen harjoituksena argumentaatioanalyysi. 5P. TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Kurssilla perehdytään etupäässä länsimäisen kulttuurin eri aikakausiin ja kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin. Kurssilla syvennetään lähteiden käytön taitoja ja opiskelija ohjataan oman persoonallisen tyylin löytämiseen. Opetellaan kirjoittamaan kirjallisuusessee. 6P. KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen. Eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja purkaa suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Ohjataan tiedostamaan oma kielivaranto ja kehittämään sitä. 1.2 Syventävät kurssit 7S. PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssilla vahvistetaan yksilö- ja ryhmäviestintätaitoja. Yksilöviestinnässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan muun muassa erilaisin keskusteluin ja neuvotteluin. Opitaan erittelemään sekä yksityisissä että julkisissa puhetilanteissa käytettäviä keinoja. Perehdytään suomalaiseen puhekulttuuriin, kulttuurienväliseen viestintään ja jokapäiväiseen puheviestintään. 8S. TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssilla harjoitellaan tekstitaidon kokeeseen ja kerrataan tekstianalyysin käsitteitä sekä syvennetään tekstin ymmärtämisen ja analysoimisen taitoja käyttämällä erilaisia tekstejä kirjoittamisen pohjana.

4 3 9S. KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Harjoitellaan erilaisia tekstityyppejä päättökokeen (ns. esseekokeen) kirjoittamisen vahvistamiseksi. Perehdytään ylioppilaskirjoitusten vaatimuksiin ja vahvistetaan oikeinkirjoitusta, välimerkkien käyttöä ja tyylitaitoa. Tavoitteena on hyvän asiatyylin ominaisuudet. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Syventävistä kursseista Tekstitaitojen syventäminen (8S) sekä Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (9S) suositellaan suoritettaviksi viimeisenä lukuvuonna. Puheviestinnän taidot voi suorittaa missä vaiheessa tahansa. Ylioppilaskokeen äidinkielen koe perustuu pakollisiin kursseihin, ja syventävistä kursseista 8. kurssi harjoittaa ylioppilaskokeen tekstitaidon kokeeseen ja 9. kurssi esseekokeeseen. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroilla. 2 RUOTSI (B1) 2.1 Pakolliset kurssit 1P. KOULU JA VAPAA-AIKA (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2P. ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUB2) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 3P. SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA (RUB3) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. 4P. ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN (RUB4) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. 5P. ELINYMPÄRISTÖMME (RUB5) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

5 4 2.2 Syventävät kurssit 6S. PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (RUB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. 7S. YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Ylioppilaskuunteluita. 2.3 Soveltavat kurssit 8V. KIRJOITUSKURSSI Kirjoitetaan eripituisia ja eri vaikeusastetta olevia viestejä ja kirjoitelmia. Harjoitellaan tiivistelmän laadintaa. Selvitetään harjoitusten avulla kirjoittamiseen liittyviä rakenteellisia vaikeuksia. 9V. ABI-KURSSI Valmentaa ylioppilastutkintoon: kieliopin kertausharjoituksia, yo-kuuntelu- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia, tiivistelmä. Lisäksi suullisen kielitaidon harjoittelua, joka valmentaa vapaaehtoiseen suullisen kielitaidon kokeeseen. 0V. KERTAUSKURSSI Kerrataan peruskoulun kielioppi. Suositellaan niille lukioon tuleville, joilla on arvosana kahdeksan tai huonompi. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Syventävistä kursseista 6. ja 7. kurssin 5 jälkeen. Kurssit 8, 9 ja 0 voi valita vapaasti. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Ylioppilastutkinnon ruotsin kielen koe perustuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

6 5 3 ENGLANTI (A1) 3.1 Pakolliset kurssit 1P. NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2P. VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 3P. OPISKELU JA TYÖ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. 4P. YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 5P. KULTTUURI Kurssilla käsitellään taiteen eri osa-alueita laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon kirjallisen yms. tuotoksen ja esittelevät sen. 6P. TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 3.2 Syventävät kurssit 7S. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Tavoitteena vahvistaa opiskelijan valmiuksia ilmaista itseään ja mielipiteitään aihepiirin puitteissa. Lisänä on kieliopin kertausta ja ylioppilaskuunteluita. 8S. PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

7 6 3.3 Soveltavat kurssit 0V. ENGLANNIN KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan englannin keskeisintä kielioppiainesta, sanastoa ja mahdollisuuksien mukaan muitakin kielitaidon osa-alueita. Kurssin tavoitteena on parantaa yläasteella hataraksi jäänyttä kielitaitoa pohjaksi varsinaiselle lukio-opiskelulle. Suositellaan lähinnä lukioon tuleville, joiden englannin kielen arvosana on 7 tai alle ja myös muille, jotka tuntevat tarvitsevansa harjoitusta perusasioissa. 9V. ABI-KURSSI Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista englanniksi erityyppisten kirjoitustehtävien avulla. Tavoitteena on parantaa kirjoitelmien, tiivistelmien ja muunlaisten kirjoitustehtävien tekemisen taitoa yokirjoituksia silmällä pitäen. Lisänä on luetun ymmärrys- ja rakennetehtäviä sekä mahdollisesti ylioppilaskuunteluita. Suositellaan lähinnä abiturienteille, mutta mahdollinen myös toisen vuosikurssin opiskelijoille. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit olisi suoritettava mielellään numerojärjestyksessä, syventävät kurssit mielellään vasta 6. kurssin jälkeen. Soveltavat kurssit voi valita ihan vapaasti. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Huom! Ylioppilastutkinnon englannin kielen koe perustuu sekä pakollisiin että syventäviin kursseihin. 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä) 4.1 Syventävät kurssit 1S. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Aiheina tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Opitaan kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään vastaavia asioita toiselta. Aihepiireinä perhe, lähimmät ihmissuhteet ja arkipäiväiset viestintätilanteet. Painopisteenä puheviestintä. 2S. NÄIN ASIAT HOITUVAT Opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa (ostokset, pankissa, postissa, lääkärissä, hotellissa ja ravintolassa asiointi). Keskitytään erityisesti puheen ymmärtämiseen ja puhumiseen. Näiden kurssien jälkeen siirrytään noudattamaan Saksa B2-kurssiohjelmaa.

8 7 5 SAKSA B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä) 5.1 Syventävät kurssit 1S. VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aiheina nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvät tilanteet. Kerrataan perusopetuksessa opiskeltuja asioita. Painopisteenä puheviestintä. 2S. MEILLÄ JA MUUALLA Aihepiireinä saksankielisten maiden ja Suomen maantiede, historia, ihmiset ja nähtävyydet sekä matkailu. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puheilmaisua, vahvistetaan kielen perusrakenteita. 3S. ENNEN JA NYT Aiheina terveys ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nykypäivänä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Harjaannutaan käyttämään saksaa puheviestinnässä ja kirjallisessa viestinnässä. 4S. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Aihepiireinä koulu, opiskelu ja työelämä. Opitaan ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti omia toiveita ja suunnitelmia tulevaisuutta varten. 5S. KULTTUURI Aihepiireinä saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri, elokuva ja urheilu. Harjoitellaan kokonaisvaltaisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. 6S. YHTEINEN MAAPALLOMME Aiheina Suomen, saksankielisten maiden yhteiskunnalliset toiminnot, maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Keskitytään yleistajuisiin teksteihin ja median kielenkäyttöön ja opitaan laatimaan yksinkertaisia selostuksia aihepiirin asioista suullisesti ja kirjallisesti. 7S. TIEDE JA TEKNIIKKA Aihepiireinä eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8S. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Aiheina luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen Suomessa ja saksankielisissä maissa. painopisteinä kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki syventävät kurssit arvostellaan numerolla. 5.2 Soveltavat kurssit 9V. ABIKURSSI Kurssilla kerrataan sanastoa, rakenteita ja harjoitellaan kirjoittamista. Kurssin aikana kuunnellaan runsaasti ylioppilaskuunteluita ja harjoitellaan ylioppilastekstejä. Mukana myös suulliset kielenkäyttätilanteet. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Suoritetaan tarjotussa järjestyksessä. KURSSIN ARVIOINTI Soveltava kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

9 8 6 VENÄJÄ B3 (lukiossa alkava oppimäärä) 6.1 Syventävät kurssit 1S. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tavoitteena perusvuorovaikutukseen liittyvän kielen oppiminen, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opitaan kyrilliset kirjaimet, tutustutaan venäläisen kulttuurin erityispiirteisiin ja mm. nimikäytäntöön. 2S. NÄIN ASIAT HOITUVAT Opitaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista: ostokset, majoitus- ja ateriointipalvelut, pankissa tai postissa asiointi. Aihepiireinä myös suku, perhe ja ystävät sekä muut ihmissuhteet. Painopisteenä puheen ymmärtäminen ja yksinkertaisissa tilanteissa puhuminen. 3S. VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aihepiireinä vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut. Opitaan ilmaisemaan omia mielipiteitä. Monipuolistetaan kielen hallintaa ja rakenteita. 4S. MEILLÄ JA MUUALLA Tutustutaan venäläiseen elämänmenoon ja Venäjän maantieteeseen ja historiaan. Painopisteenä lomanviettomahdollisuudet ja nähtävyydet. Syvennetään puheen ymmärtämisen taitoa, laajennetaan rakenteiden hallintaa sekä opitaan ilmaisemaan itseään myös kirjallisesti. 5S. ENNEN JA NYT Tutustutaan venäläisten elämään ennen ja nyt, aihetta tarkastellaan sekä yhteiskunnallisesta että yksilön näkökulmasta. Painotetaan puheviestintää ja kehitetään kirjoittamistaitoa. 6S. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssilla tutustutaan venäläiseen ja suomalaiseen koulujärjestelmään. Aihepiireinä myös ammatinvalinta, urasuunnittelu ja työelämä. Harjoitellaan aihepiiriin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. 7S. KULTTUURI Aihepiireinä venäläinen taide, musiikki, kirjallisuus, teatteri, elokuva ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita ja kerrataan opittuja kielen perusrakenteita. 8S. YHTEINEN MAAPALLOMME Tutustutaan Suomen ja Venäjän yhteiskuntien yhtäläisyyksiin ja erilaisuuteen, tasa-arvoon, luontoon ja luonnonsuojeluun. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä yleistajuisin mediatekstein. Opitaan hallitsemaan kielen rakenteita monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. 6.2 Soveltavat kurssit 9V. ABIKURSSI/KUUNTELUN JA KIRJOITTAMISEN ERIKOISKURSSI Harjoitellaan runsaasti ylioppilaskuunteluita ja opetellaan paremmiksi kirjoitelmien kirjoittajiksi. Kuunteluita selityksin ja kommentein, kootaan sanavarastoa kirjoitelmiin ja tehdään mallikirjoitelmia. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltava kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

10 9 7 PITKÄ MATEMATIIKKA 7.1 Pakolliset kurssit 1P. FUNKTIOT JA YHTÄLÖT (MAA1) 2P. POLYNOMIFUNKTIOT (MAA2) 3P. GEOMETRIA (MAA3) 4P. ANALYYTTINEN GEOMETRIA (MAA4) 5P. VEKTORIT (MAA5) 6P. TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT (MAA6) 7P. DERIVAATTA (MAA7) 8P. JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT (MAA8) 9P. TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT (MAA9) 10P. INTEGRAALILASKENTA (MAA10) 7.2 Syventävät kurssit 11S. LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11) 12S. NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12) 13S. DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13) 7.2 Soveltavat kurssit 0V. KERTAUSKURSSI (MAA0) 14V. GRAAFINEN LASKIN KÄSINLASKEMISEN APUVÄLINEENÄ (MAA14) 15V. TALOUSMATEMATIIKKA (MAA15) 16V. KERTAUSKURSSI (MAA16) KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS 1P, 0V, 2P,3P,4P, 5P, 6P, 7P,8P,9P,10P, 14V, 15V, 11S, 12S, 13S, 16V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

11 10 8 LYHYT MATEMATIIKKA 8.1 Pakolliset kurssit 1P. LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (MAB1) 2P. GEOMETRIA (MAB2) 3P. MATEMAATTISIA MALLEJA I (MAB3) 4P. MATEMAATTINEN ANALYYSI (MAB4) 5P. TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (MAB5) 6P. MATEMAATTISIA MALLEJA II (MAB6) 8.2 Syventävät kurssit 7S. TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) 8S. MATEMAATTISIA MALLEJA III (MAB8) 8.3 Soveltavat kurssit 0V. ORIENTOIVA 0-KURSSI (MAB0) 9V. TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOLLINEN PÄÄTTELY (MAB9) 10V. KERTAUSKURSSI (MAB10) Kurssijärjestys: 1P, 2P, 3P, 0V, 4P, 5P, 6P, 7S, 9V, 8S, 10V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

12 11 9 BIOLOGIA 9.1 Pakolliset kurssit 1P. ELIÖMAAILMA (BI1) Biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuus, evoluutio, miten luonto toimii 2P. SOLU JAPERINNÖLLISYYS (BI2) Solut, solujen energiatalous, toiminta, lisääntyminen, periytyminen, populaatiogenetiikka, synteettinen evoluutioteoria 9.2 Syventävät kurssit 3S. YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3) Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ekologiset ympäristöongelmat, Suomen luonnon haavoittuvuus, kestävä tulevaisuus 4S. IHMISEN BIOLOGIA (BI4) Ihmisen solut, kudokset, elimistöt, elintoimintojen säätely, lisääntyminen, elämänkaari, perimä, puolustusmekanismit 5S. BIOTEKNOLOGIA (BI5) Solut, proteiinisynteesi, geenit ja niiden toiminta, geeniteknologia, mikrobit, jalostus KURSSIJÄRJESTYS Suositellaan järjestystä 1P, 2P ensiksi. 5S vasta pakollisten jälkeen. ARVIOINTI: Pakolliset ja syventävät kurssit numeroin.

13 12 10 MAANTIEDE 10.1 Pakollisen kurssit 1P. SININEN PLANEETTA (GE1) Maan planetaarisuus, ilmakehä, vesikehä, sää, ilmasto, muuttuvat pinnanmuodot, kasvillisuusvyöhykkeet 2P. YHTEINEN MAAILMA (GE2) Väestö, asutus, luonnonvarat, alkutuotanto, teollisuus, energia, liikenne, kehitys 10.2 Syventävät kurssit 3S. RISKIEN MAAILMA (GE3) Luonnon toimintaan liittyvät riskit, ympäristöriskit, ihmiskunnan riskit ja tekniset riskit 4S. ALUETUTKIMUS (GE4) Oman aluetutkimuksen teko KURSSIJÄRJESTYS Pakollisia suositellaan suoritettavaksi ensin. ARVIOINTI: Pakolliset ja syventävät kurssit numeroin.

14 13 11 FYSIIKKA 11.1 Pakollinen kurssi 1P. FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (FY1) Syventävät kurssit 2S. LÄMPÖ (FY2) 3S. AALLOT (FY3) 4S. LIIKKEEN LAIT (FY4) 5S. PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO (FY5) 6S. SÄHKÖ (FY6) 7S. SÄHKÖMAGNETISMI (FY7) 8S. AINE JA SÄTEILY (FY8) 12.3 Soveltavat kurssit 9V. KERTAUS (FY9) 10V. AVARUUS (FY10) 12V. VALMENTAUTUMINEN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN JA PÄÄSYKOKEISIIN (FY12) Kurssien järjestys: 1P, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 10V, 7S, 8S, 9V, 12V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

15 14 12 KEMIA 12.1 Pakolliset kurssit 1P. IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA (KE1) Syvennetään kuvaa kemiasta orgaanisen kemian avulla 12.2 Soveltavat kurssit 2S. KEMIAN MIKROMAAILMA (KE2) Opitaan sidosten muodostuminen ja sidosten vaikutus ominaisuuksiin ja aineen muotoon. 3S. REAKTIOT JA ENERGIA (KE3) Opiskellaan kemiallisen reaktion kulkua. 4S. METALLIT JA MATERIAALIT (KE4) Opitaan sähkökemiaa. Tutustutaan tarkemmin metalleihin ja materiaaleihin. 5S. REAKTIOT JA TASAPAINO (KE5) Opitaan tasapainotilan muodostuminen ja merkitys luonnossa ja teollisuuden prosesseissa. Tutkitaan kokeellisesti ja laskennallisesti tasapainoa. SUORITUSJÄRJESTYS 1P, 2S, 3S, 4S, 5S, ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. 13 USKONTO 13.1 Pakolliset kurssi 1P. USKONNON LUONNE JA MERKITYS (UE1) - uskonnon määrittely ja tutkiminen - uskonto yleismaailmallisena ilmiönä - Raamattu pyhänä kirjallisuutena - Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin 2P. KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA (UE2) - kristillisen kirkon historia ja nykyhetki 3P. IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA (UE3) - käsitellään elämänkysymyksiä: elämän tarkoitus, kärsimys ja kuolema - kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta - kristillinen yksilö- ja yhteiskuntaetiikka

16 13.2 Syventävät kurssit 15 4S. USKONTOJEN MAAILMAT (UE4) - tutustutaan uskontojen maailmaan - käsitellään syvällisemmin maailmanuskontoja - vertaillaan eri uskontojen käsityksiä 5S. MIHIN SUOMALAINEN USKOO (UE5) - suomalaisten uskonnollisuus kautta aikojen - tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin nyky-suomessa - pohditaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan SUORITUSJÄRJESTYS: UE1P ensimmäisenä ARVIOINTI: Arvostelu numeroin. 14 FILOSOFIA 14.1 Pakollinen kurssi 1P. JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (FI1) Kurssilla käsitellään eurooppalaisen filosofian peruslähtökohdat, yleiskuva filosofian tutkimustavasta sekä annetaan ja etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä on filosofia? Mitä oleva on? Mikä on ihminen? Mikä on totuus? Mitä on hyvä? Mitä on oikeudenmukaisuus? Mitä on kauneus? 14.2 Syventävät opinnot 2S. FILOSOFINEN ETIIKKA (FI2) Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen filosofian etiikan pääsuuntauksiin, pohditaan ihmisen ominaislaatua ja ympäristöfilosofisia kysymyksiä. 3S. TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA (FI3) Käsitellään tiedonmuodostusta ja erilaisia todellisuuskäsityksiä. Selvitellään tiedon perusteita ja lajeja sekä tieteen ja tiedon suhdetta yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. 4S. YHTEISKUNTAFILOSOFIA (FI4) Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. SUORITUSJÄRJESTYS: Suositellaan pakollisen kurssin suorittamista ennen syventäviä kursseja. ARVIOINTI: Arvostelu numeroin.

17 15 PSYKOLOGIA Pakolliset kurssit 1P. PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS (PS1) - ihmisestä saatavan tiedon luonne, menetelmät ja sovellusalueet - oppimisen muodot ja lainalaisuudet - psykologian koulukunnat ja niiden ihmiskäsitykset 15.2 Syventävät kurssit 2S. IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2) - monipuolinen katsaus ihmisen kehitykseen kohdusta hautaan - terveen psykososiaalisen kehityksen edellytykset - yksilö erilaisissa ryhmissä - sosiaalinen vaikuttaminen: viestintä ja asenteet 3S. IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET (PS3) - havaintotoimintojen lainalaisuudet - muistin toiminta - kielen, käsitteenmuodostuksen ja ajattelun suhde sekä osuus psyykkisissä toiminnoissa - aktiivinen toiminnanohjaus: ongelmaratkaisu, päätöksenteko - kognitiivisten toimintojen hermostollinen perusta 4S. MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA (PS4) - motiivit ja tunteet toiminnan ohjaajina, luovuus - motiivien ja tunteiden kuvausmallit - toiminnan sisäisen säätelyn mekanismit: keskushermosto ja sisäeritys 5S. PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS (PS5) - persoonallisuuden käsite ja tutkimusmenetelmät - ihmisen erilaisuuden kartoittaminen: lahjakkuus, älykkyys, luonne - mielenterveys, poikkeavuus ja normaalisuus - psyykkiset häiriöt, niiden syyt ja hoitomenetelmät Kursseihin liittyy runsaasti erilaisia kokeita, testejä tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan omia ja toisten psykologisia ominaisuuksia. SUORITUSJÄRJESTYS Kurssit voidaan opiskella missä järjestyksessä tahansa pakollisten kurssien jälkeen. ARVIOINTI Arvostelu numeroin.

18 17 16 HISTORIA 16.1 Pakolliset kurssit 1P. IHMINEN, LUONTO JA KULTTUURI (HI1) Kurssin keskeisiä teemoja ovat - luonto ja talous - muuttoliikkeet - yhteisön eloonjääminen ja muuttuminen - sukupuolten tehtäväjako - taloudelliset murroskaudet 2P. EUROOPPALAINEN IHMINEN (HI2) Kurssi tarkastelee Euroopan kulttuurihistoriaa ja suomalaisen kulttuurin kehitystä sen osana. 3P. KANSAINVÄLISET SUHTEET LUVULLA (HI3) Kansainvälisen politiikan analyysikurssi, jossa tapahtumia tarkastellaan taloudellisen ja ideologisen viitetaustan avulla. 4P. SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA 1900-LUVULLA (HI4) Kurssin tarkoituksena on analysoida keskeisiä Suomen historian murroskausia tällä vuosisadalla. Ilmiöiden ymmärtäminen vaatii 1800-luvun yhteiskunnallistaloudellisen taustan selvittämistä Syventävät kurssit 5S. SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN (HI5) Tarkastellaan Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä 6S. KULTTUURIEN KOHTAAMINEN (HI6) Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta Soveltavat kurssit 7V. SUOMI TOISESSA MAAILMASODASSA Kurssi syventää opiskelijan tietoja ko. aikakaudesta SUORITUSJÄRJESTYS Vapaa ensimmäisen pakollisen (HI1) jälkeen ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä tai numerolla.

19 18 17 YHTEISKUNTAOPPI 17.1 Pakolliset kurssit 1P. YHTEISKUNTATIETO (YH1) Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. 2P. TALOUSTIETO (YH2) Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla Syventävät kurssit 3S. KANSALAISEN LAKITIETO (YH3) Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. 4S. EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI (YH4) Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. SUORITUSJÄRJESTYS:Vapaa ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä tai numerolla. 18 MUSIIKKI 18.1 Pakolliset kurssit 1P. MUSIIKKI JA MINÄ (MU1) Kurssilla pyritään löytämään oma tapa toimia musiikin alueella, tutkitaan omia mahdollisuuksia musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan, kehitetään omaa äänenkäyttöä ja soittotaitoa mm. käytännön musisoinnin avulla. 2P. MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2) Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan suomalaista musiikkia, vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiä, tutkia erilaisia Suomen ja Euroopan musiikkikulttuureja ja oppia ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssi edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

20 Syventävät kurssit 3S. OVET AUKI MUSIIKILLE (MU3) Kurssilla opetellaan tuntemaan itselle vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta - miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Samalla kehitetään musisointi- ja tiedonhankintataitoja. 4S. MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA (MU4) Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön eri taidemuodoissa, esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Tutkitaan monipuolisesti musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla mm. itse tuotettua materiaalia. 5S. MUSIIKKIPROJEKTI (MU5) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. SUORITUSJÄRJESTYS Vapaa ARVIOINTI Pakolliset kurssit arvostellaan numeroilla, syventävät kurssit suoritusmerkinnällä. 19 KUVATAIDE Kuvataidelinjan opiskelijoiden tulee valita lukioaikanaan vähintään kahdeksan kuvataidekurssia PAKOLLISET KURSSIT Kuvataiteen kursseista 1P on kaikille pakollinen kurssi. 2P on pakollinen kuvataidelinjalaisille ja kaikille niille jotka eivät ota musiikin 2P-kurssia. Kuvataiteen kursseilla on materiaalimaksu, pakollisilla 1-2 euroa, syventävillä ja soveltavilla 2-15 euroa kurssista riippuen. 1P MINÄ, KUVA JA KULTTUURI (KU1) Tarkastellaan kuvia ja visuaalista kulttuuria oman aikakautensa yhteiskuntaa heijastavana ilmiönä. Tutustutaan kuvan analysointitapoihin ja opitaan kuvan sisällön tarkastelun perusteita tekemällä itse analyysi. Opetellaan ja tutkitaan kuvan rakentamisen keinoja kuten sommittelu, muoto, väri, tila ja aika oman työskentelyn ja kuvan tarkastelun kautta. 2P YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA (KU2) Perehdytään ympäristö- ja tuotesuunnitteluun vaikuttaviin asioihin ja ympäristöestetiikkaan. Pohditaan omia ympäristö- ja tilakokemuksia ja niiden miellyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Toteutetaan yksi isompi lähiympäristön parantamiseen liittyvä projekti ryhmässä SYVENTÄVÄT KURSSIT Syventävät kurssit ovat kuvataidelinjalaisille pakollisia.

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017 2018 Huom! Nämä oppikirjat siis silloin, jos opetus tapahtuu omassa lukiossa oman opettajan pitämänä. Jos kurssi tarjotaan virtuaali- tai videokurssina

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot