SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS RUOTSI (B1) ENGLANTI (A1) SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä) SAKSA B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä) VENÄJÄ B3 (lukiossa alkava oppimäärä) PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA USKONTO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS TIETOTEKNIIKKA VALINTAKORTTI LUKION OSOITETIETOJA: Toholammin lukio Ullavantie 18A Toholampi , kanslia , fax , rehtori , opinto-ohjaaja

2 1 OPISKELIJALLE Tämä opas kertoo lukion oppiaineista ja niiden kursseista. Valintaoppaan avulla voit laatia oman opinto-ohjelmasi. Opetus pohjautuu syksyllä 2005 hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Luokattoman lukion suorittaminen kestää 2 4 vuotta. Tavoitteeksi kannattaa ottaa lukion suorittaminen kolmessa vuodessa. Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssia. Niistä pakollisia on oltava 47 kurssia, jos valitset lyhyen matematiikan, ja 51 kurssia, jos valitset pitkän matematiikan. Lisäksi sinun on suoritettava vähintään 10 syventävää ja loput, vähintään kurssia, valintasi mukaan syventäviä tai soveltavia kursseja. Toholammin lukiossa on kuvataidelinjalla tarjolla laaja kuvataideopintojen mahdollisuus muun lukio-opiskelun rinnalla. Kuvataidelinjan merkintä päättötodistukseen edellyttää vähintään kahdeksan kuvataidekurssin hyväksyttyä suoritusta. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jakson pituus on n. 38 päivää. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseiksi. Jakson aikana tiettyä ainetta opiskellaan pääsääntöisesti 4 oppituntia viikossa. Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, on kursseja valittava ensimmäisenä vuotena vähintään 28, toisena 28 ja kolmantena vuonna 19. Maksimikurssimäärä 1. ja 2. vuoden aikana on 40 ja 3. vuoden aikana 24 kurssia. Laske kurssimäärä ensisijaisesti pakollisten ja syventävien kurssien mukaan. Jonkin oppiaineen kurssin tai osan siitä voi suorittaa myös itsenäisesti opiskelemalla sopimalla siitä opettajan ja rehtorin kanssa. Muissa keskiasteen oppilaitoksissa suoritettavia kursseja voidaan hyväksyä tietyin perustein opinto-ohjelmaan. Tällaisia kursseja on mahdollista, ja jopa suositeltavaa, ottaa kuvataideopintojen tueksi samassa pihapiirissä toimivasta Artesaaniopistosta. Asiasta saa lisätietoa lukion opintoohjaajalta ja rehtorilta. Myös Keski-Pohjanmaan Konservatorion kursseja on vanhastaan hyväksytty lukion soveltavien kurssien joukkoon. Toisen oppilaitoksen kurssien valinnasta sovitaan ennakkoon rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Lukio on mukana Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan etälukiotoiminnassa. Kummastakin on mahdollista valita harvinaisia kursseja, joita oma opintopolku vaatii ja joita ei vähäisen osallistujamäärän takia ole voitu ottaa koulun omaan opetustarjottimeen. VALINTAKORTIN TÄYTTÖ 1. Merkitse henkilötiedot valintakorttiin 2. Vertaa valintakortin merkintöjä opinto-oppaan kurssimerkintöihin ja kurssitarjottimeen 3. Suunnittele KURSSITARJOTTIMEN ja VALINTAKORTIN avulla, mitä syventäviä ja soveltavia kursseja otat ensi vuonna. Valintakortin suluissa olevat kurssit eivät ole nyt tarjolla. Niiden vuoro on tulevina vuosina. Tarpeen vaatiessa niiden opiskelu on kuitenkin mahdollista itsenäisesti sopimalla opettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. 4. Laadi koko lukioaikaa kattava suunnitelma, jota joudut toki tarkentamaan vuosittain. Huolehdi siitä, että minimimäärä 75 kurssia varmasti täyttyy lukioaikana. - rengasta O ensimmäisen kouluvuoden kurssit (yht kurssia). - neliöi toisen. kouluvuoden kurssit ja - rastita X kolmannen kouluvuoden kurssit. Merkitse kortin alaosassa olevaan sarakkeeseen valitsemiesi pakollisten, syventävien ja soveltavien kurssien määrä ja laske ne yhteen. 5. Kirjoita lyhenne ITS valintakorttiin niiden ensi vuoden kurssien kohdalle, jotka aiot esim. tuntien päällekkäisyyden tms. takia suorittaa itsenäisesti opiskellen 6. Musiikki ja kuvataide eivät ole täysin vaihtoehtoisia, vaan niistä kaikkien on valittava yhteensä kolme pakollista kurssia. Niiden lisäksi kuvataidetta on mahdollista valita yli kymmenen kurssia lukioaikana. 7. Huomioi valinnoissasi, että ylioppilastutkinto perustuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin. 8. Valitse kursseja niin runsaasti, että vaihtotilanteessa ei tule ongelmia kurssimäärän riittävyydessä. VALINTAKORTTI TULEE PALAUTTAA MENNESSÄ RYHMÄNOHJAAJALLE TOHOLAMMIN LUKION KANSLIAAN. TAI

3 2 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.1 Pakolliset kurssit 1P. KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. 2P. TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Harjoitellaan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin rakentamista suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä sekä aineistopohjaista kirjoittamista. Tutustutaan kuva-analyysiin. 3P. KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin. Eritellään ja tulkitaan novelleja, runoja ja näytelmiä. Harjoitellaan ja vahvistetaan omaa ilmaisua lähtökohtana kaunokirjalliset tekstit. 4P. TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Kurssilla perehdytään monipuolisesti kielellä vaikuttamiseen sekä vastaanottajan että käyttäjän roolissa. Tarkastellaan kirjallisuuden vaikuttamistapoja. Opetellaan tekemään tekstitaidon kokeen harjoituksena argumentaatioanalyysi. 5P. TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Kurssilla perehdytään etupäässä länsimäisen kulttuurin eri aikakausiin ja kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin. Kurssilla syvennetään lähteiden käytön taitoja ja opiskelija ohjataan oman persoonallisen tyylin löytämiseen. Opetellaan kirjoittamaan kirjallisuusessee. 6P. KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen. Eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja purkaa suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Ohjataan tiedostamaan oma kielivaranto ja kehittämään sitä. 1.2 Syventävät kurssit 7S. PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssilla vahvistetaan yksilö- ja ryhmäviestintätaitoja. Yksilöviestinnässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan muun muassa erilaisin keskusteluin ja neuvotteluin. Opitaan erittelemään sekä yksityisissä että julkisissa puhetilanteissa käytettäviä keinoja. Perehdytään suomalaiseen puhekulttuuriin, kulttuurienväliseen viestintään ja jokapäiväiseen puheviestintään. 8S. TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssilla harjoitellaan tekstitaidon kokeeseen ja kerrataan tekstianalyysin käsitteitä sekä syvennetään tekstin ymmärtämisen ja analysoimisen taitoja käyttämällä erilaisia tekstejä kirjoittamisen pohjana.

4 3 9S. KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Harjoitellaan erilaisia tekstityyppejä päättökokeen (ns. esseekokeen) kirjoittamisen vahvistamiseksi. Perehdytään ylioppilaskirjoitusten vaatimuksiin ja vahvistetaan oikeinkirjoitusta, välimerkkien käyttöä ja tyylitaitoa. Tavoitteena on hyvän asiatyylin ominaisuudet. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Syventävistä kursseista Tekstitaitojen syventäminen (8S) sekä Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (9S) suositellaan suoritettaviksi viimeisenä lukuvuonna. Puheviestinnän taidot voi suorittaa missä vaiheessa tahansa. Ylioppilaskokeen äidinkielen koe perustuu pakollisiin kursseihin, ja syventävistä kursseista 8. kurssi harjoittaa ylioppilaskokeen tekstitaidon kokeeseen ja 9. kurssi esseekokeeseen. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroilla. 2 RUOTSI (B1) 2.1 Pakolliset kurssit 1P. KOULU JA VAPAA-AIKA (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2P. ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUB2) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 3P. SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA (RUB3) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. 4P. ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN (RUB4) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. 5P. ELINYMPÄRISTÖMME (RUB5) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

5 4 2.2 Syventävät kurssit 6S. PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (RUB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. 7S. YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Ylioppilaskuunteluita. 2.3 Soveltavat kurssit 8V. KIRJOITUSKURSSI Kirjoitetaan eripituisia ja eri vaikeusastetta olevia viestejä ja kirjoitelmia. Harjoitellaan tiivistelmän laadintaa. Selvitetään harjoitusten avulla kirjoittamiseen liittyviä rakenteellisia vaikeuksia. 9V. ABI-KURSSI Valmentaa ylioppilastutkintoon: kieliopin kertausharjoituksia, yo-kuuntelu- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia, tiivistelmä. Lisäksi suullisen kielitaidon harjoittelua, joka valmentaa vapaaehtoiseen suullisen kielitaidon kokeeseen. 0V. KERTAUSKURSSI Kerrataan peruskoulun kielioppi. Suositellaan niille lukioon tuleville, joilla on arvosana kahdeksan tai huonompi. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Syventävistä kursseista 6. ja 7. kurssin 5 jälkeen. Kurssit 8, 9 ja 0 voi valita vapaasti. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Ylioppilastutkinnon ruotsin kielen koe perustuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

6 5 3 ENGLANTI (A1) 3.1 Pakolliset kurssit 1P. NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2P. VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 3P. OPISKELU JA TYÖ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. 4P. YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 5P. KULTTUURI Kurssilla käsitellään taiteen eri osa-alueita laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon kirjallisen yms. tuotoksen ja esittelevät sen. 6P. TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 3.2 Syventävät kurssit 7S. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Tavoitteena vahvistaa opiskelijan valmiuksia ilmaista itseään ja mielipiteitään aihepiirin puitteissa. Lisänä on kieliopin kertausta ja ylioppilaskuunteluita. 8S. PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

7 6 3.3 Soveltavat kurssit 0V. ENGLANNIN KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan englannin keskeisintä kielioppiainesta, sanastoa ja mahdollisuuksien mukaan muitakin kielitaidon osa-alueita. Kurssin tavoitteena on parantaa yläasteella hataraksi jäänyttä kielitaitoa pohjaksi varsinaiselle lukio-opiskelulle. Suositellaan lähinnä lukioon tuleville, joiden englannin kielen arvosana on 7 tai alle ja myös muille, jotka tuntevat tarvitsevansa harjoitusta perusasioissa. 9V. ABI-KURSSI Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista englanniksi erityyppisten kirjoitustehtävien avulla. Tavoitteena on parantaa kirjoitelmien, tiivistelmien ja muunlaisten kirjoitustehtävien tekemisen taitoa yokirjoituksia silmällä pitäen. Lisänä on luetun ymmärrys- ja rakennetehtäviä sekä mahdollisesti ylioppilaskuunteluita. Suositellaan lähinnä abiturienteille, mutta mahdollinen myös toisen vuosikurssin opiskelijoille. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Pakolliset kurssit olisi suoritettava mielellään numerojärjestyksessä, syventävät kurssit mielellään vasta 6. kurssin jälkeen. Soveltavat kurssit voi valita ihan vapaasti. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Huom! Ylioppilastutkinnon englannin kielen koe perustuu sekä pakollisiin että syventäviin kursseihin. 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä) 4.1 Syventävät kurssit 1S. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Aiheina tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Opitaan kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään vastaavia asioita toiselta. Aihepiireinä perhe, lähimmät ihmissuhteet ja arkipäiväiset viestintätilanteet. Painopisteenä puheviestintä. 2S. NÄIN ASIAT HOITUVAT Opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa (ostokset, pankissa, postissa, lääkärissä, hotellissa ja ravintolassa asiointi). Keskitytään erityisesti puheen ymmärtämiseen ja puhumiseen. Näiden kurssien jälkeen siirrytään noudattamaan Saksa B2-kurssiohjelmaa.

8 7 5 SAKSA B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä) 5.1 Syventävät kurssit 1S. VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aiheina nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvät tilanteet. Kerrataan perusopetuksessa opiskeltuja asioita. Painopisteenä puheviestintä. 2S. MEILLÄ JA MUUALLA Aihepiireinä saksankielisten maiden ja Suomen maantiede, historia, ihmiset ja nähtävyydet sekä matkailu. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puheilmaisua, vahvistetaan kielen perusrakenteita. 3S. ENNEN JA NYT Aiheina terveys ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nykypäivänä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Harjaannutaan käyttämään saksaa puheviestinnässä ja kirjallisessa viestinnässä. 4S. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Aihepiireinä koulu, opiskelu ja työelämä. Opitaan ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti omia toiveita ja suunnitelmia tulevaisuutta varten. 5S. KULTTUURI Aihepiireinä saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri, elokuva ja urheilu. Harjoitellaan kokonaisvaltaisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. 6S. YHTEINEN MAAPALLOMME Aiheina Suomen, saksankielisten maiden yhteiskunnalliset toiminnot, maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Keskitytään yleistajuisiin teksteihin ja median kielenkäyttöön ja opitaan laatimaan yksinkertaisia selostuksia aihepiirin asioista suullisesti ja kirjallisesti. 7S. TIEDE JA TEKNIIKKA Aihepiireinä eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8S. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Aiheina luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen Suomessa ja saksankielisissä maissa. painopisteinä kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki syventävät kurssit arvostellaan numerolla. 5.2 Soveltavat kurssit 9V. ABIKURSSI Kurssilla kerrataan sanastoa, rakenteita ja harjoitellaan kirjoittamista. Kurssin aikana kuunnellaan runsaasti ylioppilaskuunteluita ja harjoitellaan ylioppilastekstejä. Mukana myös suulliset kielenkäyttätilanteet. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Suoritetaan tarjotussa järjestyksessä. KURSSIN ARVIOINTI Soveltava kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

9 8 6 VENÄJÄ B3 (lukiossa alkava oppimäärä) 6.1 Syventävät kurssit 1S. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tavoitteena perusvuorovaikutukseen liittyvän kielen oppiminen, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opitaan kyrilliset kirjaimet, tutustutaan venäläisen kulttuurin erityispiirteisiin ja mm. nimikäytäntöön. 2S. NÄIN ASIAT HOITUVAT Opitaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista: ostokset, majoitus- ja ateriointipalvelut, pankissa tai postissa asiointi. Aihepiireinä myös suku, perhe ja ystävät sekä muut ihmissuhteet. Painopisteenä puheen ymmärtäminen ja yksinkertaisissa tilanteissa puhuminen. 3S. VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aihepiireinä vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut. Opitaan ilmaisemaan omia mielipiteitä. Monipuolistetaan kielen hallintaa ja rakenteita. 4S. MEILLÄ JA MUUALLA Tutustutaan venäläiseen elämänmenoon ja Venäjän maantieteeseen ja historiaan. Painopisteenä lomanviettomahdollisuudet ja nähtävyydet. Syvennetään puheen ymmärtämisen taitoa, laajennetaan rakenteiden hallintaa sekä opitaan ilmaisemaan itseään myös kirjallisesti. 5S. ENNEN JA NYT Tutustutaan venäläisten elämään ennen ja nyt, aihetta tarkastellaan sekä yhteiskunnallisesta että yksilön näkökulmasta. Painotetaan puheviestintää ja kehitetään kirjoittamistaitoa. 6S. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssilla tutustutaan venäläiseen ja suomalaiseen koulujärjestelmään. Aihepiireinä myös ammatinvalinta, urasuunnittelu ja työelämä. Harjoitellaan aihepiiriin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. 7S. KULTTUURI Aihepiireinä venäläinen taide, musiikki, kirjallisuus, teatteri, elokuva ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita ja kerrataan opittuja kielen perusrakenteita. 8S. YHTEINEN MAAPALLOMME Tutustutaan Suomen ja Venäjän yhteiskuntien yhtäläisyyksiin ja erilaisuuteen, tasa-arvoon, luontoon ja luonnonsuojeluun. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä yleistajuisin mediatekstein. Opitaan hallitsemaan kielen rakenteita monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. 6.2 Soveltavat kurssit 9V. ABIKURSSI/KUUNTELUN JA KIRJOITTAMISEN ERIKOISKURSSI Harjoitellaan runsaasti ylioppilaskuunteluita ja opetellaan paremmiksi kirjoitelmien kirjoittajiksi. Kuunteluita selityksin ja kommentein, kootaan sanavarastoa kirjoitelmiin ja tehdään mallikirjoitelmia. KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltava kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

10 9 7 PITKÄ MATEMATIIKKA 7.1 Pakolliset kurssit 1P. FUNKTIOT JA YHTÄLÖT (MAA1) 2P. POLYNOMIFUNKTIOT (MAA2) 3P. GEOMETRIA (MAA3) 4P. ANALYYTTINEN GEOMETRIA (MAA4) 5P. VEKTORIT (MAA5) 6P. TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT (MAA6) 7P. DERIVAATTA (MAA7) 8P. JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT (MAA8) 9P. TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT (MAA9) 10P. INTEGRAALILASKENTA (MAA10) 7.2 Syventävät kurssit 11S. LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11) 12S. NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12) 13S. DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13) 7.2 Soveltavat kurssit 0V. KERTAUSKURSSI (MAA0) 14V. GRAAFINEN LASKIN KÄSINLASKEMISEN APUVÄLINEENÄ (MAA14) 15V. TALOUSMATEMATIIKKA (MAA15) 16V. KERTAUSKURSSI (MAA16) KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS 1P, 0V, 2P,3P,4P, 5P, 6P, 7P,8P,9P,10P, 14V, 15V, 11S, 12S, 13S, 16V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

11 10 8 LYHYT MATEMATIIKKA 8.1 Pakolliset kurssit 1P. LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (MAB1) 2P. GEOMETRIA (MAB2) 3P. MATEMAATTISIA MALLEJA I (MAB3) 4P. MATEMAATTINEN ANALYYSI (MAB4) 5P. TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (MAB5) 6P. MATEMAATTISIA MALLEJA II (MAB6) 8.2 Syventävät kurssit 7S. TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) 8S. MATEMAATTISIA MALLEJA III (MAB8) 8.3 Soveltavat kurssit 0V. ORIENTOIVA 0-KURSSI (MAB0) 9V. TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOLLINEN PÄÄTTELY (MAB9) 10V. KERTAUSKURSSI (MAB10) Kurssijärjestys: 1P, 2P, 3P, 0V, 4P, 5P, 6P, 7S, 9V, 8S, 10V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

12 11 9 BIOLOGIA 9.1 Pakolliset kurssit 1P. ELIÖMAAILMA (BI1) Biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuus, evoluutio, miten luonto toimii 2P. SOLU JAPERINNÖLLISYYS (BI2) Solut, solujen energiatalous, toiminta, lisääntyminen, periytyminen, populaatiogenetiikka, synteettinen evoluutioteoria 9.2 Syventävät kurssit 3S. YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3) Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ekologiset ympäristöongelmat, Suomen luonnon haavoittuvuus, kestävä tulevaisuus 4S. IHMISEN BIOLOGIA (BI4) Ihmisen solut, kudokset, elimistöt, elintoimintojen säätely, lisääntyminen, elämänkaari, perimä, puolustusmekanismit 5S. BIOTEKNOLOGIA (BI5) Solut, proteiinisynteesi, geenit ja niiden toiminta, geeniteknologia, mikrobit, jalostus KURSSIJÄRJESTYS Suositellaan järjestystä 1P, 2P ensiksi. 5S vasta pakollisten jälkeen. ARVIOINTI: Pakolliset ja syventävät kurssit numeroin.

13 12 10 MAANTIEDE 10.1 Pakollisen kurssit 1P. SININEN PLANEETTA (GE1) Maan planetaarisuus, ilmakehä, vesikehä, sää, ilmasto, muuttuvat pinnanmuodot, kasvillisuusvyöhykkeet 2P. YHTEINEN MAAILMA (GE2) Väestö, asutus, luonnonvarat, alkutuotanto, teollisuus, energia, liikenne, kehitys 10.2 Syventävät kurssit 3S. RISKIEN MAAILMA (GE3) Luonnon toimintaan liittyvät riskit, ympäristöriskit, ihmiskunnan riskit ja tekniset riskit 4S. ALUETUTKIMUS (GE4) Oman aluetutkimuksen teko KURSSIJÄRJESTYS Pakollisia suositellaan suoritettavaksi ensin. ARVIOINTI: Pakolliset ja syventävät kurssit numeroin.

14 13 11 FYSIIKKA 11.1 Pakollinen kurssi 1P. FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (FY1) Syventävät kurssit 2S. LÄMPÖ (FY2) 3S. AALLOT (FY3) 4S. LIIKKEEN LAIT (FY4) 5S. PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO (FY5) 6S. SÄHKÖ (FY6) 7S. SÄHKÖMAGNETISMI (FY7) 8S. AINE JA SÄTEILY (FY8) 12.3 Soveltavat kurssit 9V. KERTAUS (FY9) 10V. AVARUUS (FY10) 12V. VALMENTAUTUMINEN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN JA PÄÄSYKOKEISIIN (FY12) Kurssien järjestys: 1P, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 10V, 7S, 8S, 9V, 12V KURSSIEN ARVIOINTI Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

15 14 12 KEMIA 12.1 Pakolliset kurssit 1P. IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA (KE1) Syvennetään kuvaa kemiasta orgaanisen kemian avulla 12.2 Soveltavat kurssit 2S. KEMIAN MIKROMAAILMA (KE2) Opitaan sidosten muodostuminen ja sidosten vaikutus ominaisuuksiin ja aineen muotoon. 3S. REAKTIOT JA ENERGIA (KE3) Opiskellaan kemiallisen reaktion kulkua. 4S. METALLIT JA MATERIAALIT (KE4) Opitaan sähkökemiaa. Tutustutaan tarkemmin metalleihin ja materiaaleihin. 5S. REAKTIOT JA TASAPAINO (KE5) Opitaan tasapainotilan muodostuminen ja merkitys luonnossa ja teollisuuden prosesseissa. Tutkitaan kokeellisesti ja laskennallisesti tasapainoa. SUORITUSJÄRJESTYS 1P, 2S, 3S, 4S, 5S, ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. 13 USKONTO 13.1 Pakolliset kurssi 1P. USKONNON LUONNE JA MERKITYS (UE1) - uskonnon määrittely ja tutkiminen - uskonto yleismaailmallisena ilmiönä - Raamattu pyhänä kirjallisuutena - Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin 2P. KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA (UE2) - kristillisen kirkon historia ja nykyhetki 3P. IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA (UE3) - käsitellään elämänkysymyksiä: elämän tarkoitus, kärsimys ja kuolema - kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta - kristillinen yksilö- ja yhteiskuntaetiikka

16 13.2 Syventävät kurssit 15 4S. USKONTOJEN MAAILMAT (UE4) - tutustutaan uskontojen maailmaan - käsitellään syvällisemmin maailmanuskontoja - vertaillaan eri uskontojen käsityksiä 5S. MIHIN SUOMALAINEN USKOO (UE5) - suomalaisten uskonnollisuus kautta aikojen - tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin nyky-suomessa - pohditaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan SUORITUSJÄRJESTYS: UE1P ensimmäisenä ARVIOINTI: Arvostelu numeroin. 14 FILOSOFIA 14.1 Pakollinen kurssi 1P. JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (FI1) Kurssilla käsitellään eurooppalaisen filosofian peruslähtökohdat, yleiskuva filosofian tutkimustavasta sekä annetaan ja etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä on filosofia? Mitä oleva on? Mikä on ihminen? Mikä on totuus? Mitä on hyvä? Mitä on oikeudenmukaisuus? Mitä on kauneus? 14.2 Syventävät opinnot 2S. FILOSOFINEN ETIIKKA (FI2) Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen filosofian etiikan pääsuuntauksiin, pohditaan ihmisen ominaislaatua ja ympäristöfilosofisia kysymyksiä. 3S. TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA (FI3) Käsitellään tiedonmuodostusta ja erilaisia todellisuuskäsityksiä. Selvitellään tiedon perusteita ja lajeja sekä tieteen ja tiedon suhdetta yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. 4S. YHTEISKUNTAFILOSOFIA (FI4) Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. SUORITUSJÄRJESTYS: Suositellaan pakollisen kurssin suorittamista ennen syventäviä kursseja. ARVIOINTI: Arvostelu numeroin.

17 15 PSYKOLOGIA Pakolliset kurssit 1P. PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS (PS1) - ihmisestä saatavan tiedon luonne, menetelmät ja sovellusalueet - oppimisen muodot ja lainalaisuudet - psykologian koulukunnat ja niiden ihmiskäsitykset 15.2 Syventävät kurssit 2S. IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2) - monipuolinen katsaus ihmisen kehitykseen kohdusta hautaan - terveen psykososiaalisen kehityksen edellytykset - yksilö erilaisissa ryhmissä - sosiaalinen vaikuttaminen: viestintä ja asenteet 3S. IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET (PS3) - havaintotoimintojen lainalaisuudet - muistin toiminta - kielen, käsitteenmuodostuksen ja ajattelun suhde sekä osuus psyykkisissä toiminnoissa - aktiivinen toiminnanohjaus: ongelmaratkaisu, päätöksenteko - kognitiivisten toimintojen hermostollinen perusta 4S. MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA (PS4) - motiivit ja tunteet toiminnan ohjaajina, luovuus - motiivien ja tunteiden kuvausmallit - toiminnan sisäisen säätelyn mekanismit: keskushermosto ja sisäeritys 5S. PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS (PS5) - persoonallisuuden käsite ja tutkimusmenetelmät - ihmisen erilaisuuden kartoittaminen: lahjakkuus, älykkyys, luonne - mielenterveys, poikkeavuus ja normaalisuus - psyykkiset häiriöt, niiden syyt ja hoitomenetelmät Kursseihin liittyy runsaasti erilaisia kokeita, testejä tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan omia ja toisten psykologisia ominaisuuksia. SUORITUSJÄRJESTYS Kurssit voidaan opiskella missä järjestyksessä tahansa pakollisten kurssien jälkeen. ARVIOINTI Arvostelu numeroin.

18 17 16 HISTORIA 16.1 Pakolliset kurssit 1P. IHMINEN, LUONTO JA KULTTUURI (HI1) Kurssin keskeisiä teemoja ovat - luonto ja talous - muuttoliikkeet - yhteisön eloonjääminen ja muuttuminen - sukupuolten tehtäväjako - taloudelliset murroskaudet 2P. EUROOPPALAINEN IHMINEN (HI2) Kurssi tarkastelee Euroopan kulttuurihistoriaa ja suomalaisen kulttuurin kehitystä sen osana. 3P. KANSAINVÄLISET SUHTEET LUVULLA (HI3) Kansainvälisen politiikan analyysikurssi, jossa tapahtumia tarkastellaan taloudellisen ja ideologisen viitetaustan avulla. 4P. SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA 1900-LUVULLA (HI4) Kurssin tarkoituksena on analysoida keskeisiä Suomen historian murroskausia tällä vuosisadalla. Ilmiöiden ymmärtäminen vaatii 1800-luvun yhteiskunnallistaloudellisen taustan selvittämistä Syventävät kurssit 5S. SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN (HI5) Tarkastellaan Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä 6S. KULTTUURIEN KOHTAAMINEN (HI6) Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta Soveltavat kurssit 7V. SUOMI TOISESSA MAAILMASODASSA Kurssi syventää opiskelijan tietoja ko. aikakaudesta SUORITUSJÄRJESTYS Vapaa ensimmäisen pakollisen (HI1) jälkeen ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä tai numerolla.

19 18 17 YHTEISKUNTAOPPI 17.1 Pakolliset kurssit 1P. YHTEISKUNTATIETO (YH1) Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. 2P. TALOUSTIETO (YH2) Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla Syventävät kurssit 3S. KANSALAISEN LAKITIETO (YH3) Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. 4S. EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI (YH4) Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. SUORITUSJÄRJESTYS:Vapaa ARVIOINTI Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä tai numerolla. 18 MUSIIKKI 18.1 Pakolliset kurssit 1P. MUSIIKKI JA MINÄ (MU1) Kurssilla pyritään löytämään oma tapa toimia musiikin alueella, tutkitaan omia mahdollisuuksia musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan, kehitetään omaa äänenkäyttöä ja soittotaitoa mm. käytännön musisoinnin avulla. 2P. MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2) Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan suomalaista musiikkia, vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiä, tutkia erilaisia Suomen ja Euroopan musiikkikulttuureja ja oppia ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssi edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

20 Syventävät kurssit 3S. OVET AUKI MUSIIKILLE (MU3) Kurssilla opetellaan tuntemaan itselle vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta - miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Samalla kehitetään musisointi- ja tiedonhankintataitoja. 4S. MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA (MU4) Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön eri taidemuodoissa, esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Tutkitaan monipuolisesti musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla mm. itse tuotettua materiaalia. 5S. MUSIIKKIPROJEKTI (MU5) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. SUORITUSJÄRJESTYS Vapaa ARVIOINTI Pakolliset kurssit arvostellaan numeroilla, syventävät kurssit suoritusmerkinnällä. 19 KUVATAIDE Kuvataidelinjan opiskelijoiden tulee valita lukioaikanaan vähintään kahdeksan kuvataidekurssia PAKOLLISET KURSSIT Kuvataiteen kursseista 1P on kaikille pakollinen kurssi. 2P on pakollinen kuvataidelinjalaisille ja kaikille niille jotka eivät ota musiikin 2P-kurssia. Kuvataiteen kursseilla on materiaalimaksu, pakollisilla 1-2 euroa, syventävillä ja soveltavilla 2-15 euroa kurssista riippuen. 1P MINÄ, KUVA JA KULTTUURI (KU1) Tarkastellaan kuvia ja visuaalista kulttuuria oman aikakautensa yhteiskuntaa heijastavana ilmiönä. Tutustutaan kuvan analysointitapoihin ja opitaan kuvan sisällön tarkastelun perusteita tekemällä itse analyysi. Opetellaan ja tutkitaan kuvan rakentamisen keinoja kuten sommittelu, muoto, väri, tila ja aika oman työskentelyn ja kuvan tarkastelun kautta. 2P YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA (KU2) Perehdytään ympäristö- ja tuotesuunnitteluun vaikuttaviin asioihin ja ympäristöestetiikkaan. Pohditaan omia ympäristö- ja tilakokemuksia ja niiden miellyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Toteutetaan yksi isompi lähiympäristön parantamiseen liittyvä projekti ryhmässä SYVENTÄVÄT KURSSIT Syventävät kurssit ovat kuvataidelinjalaisille pakollisia.

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot