Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003"

Transkriptio

1 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

2 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena on ollut antaa jokaiselle alueen asukkaalle mahdollisuus vaikuttaa alueen tulevaisuuden suunnitteluun. Tärkeänä osana on myös saatu palaute alueen nykytilasta, sillä kehittäminen on mahdollista vain, jos lähtötilanne on tiedossa. Kyläsuunnitelmaan on pyritty kokoamaan mahdollisimman kattavasti tietoa alueesta, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Näin suunnitelma toimii myös oppaana kylään ja sen elämään tutustumisessa. Oman lisävärinsä kyläsuunnitelman tekoon on tuonut alueen laajuus. Vaikka suunnitelma onkin tehty Sammaan seudulle, ei alue maantieteellisen suuntautumisensa suhteen ole kovin yhtenäinen. Luonnollisesti Sammaljoen kylän merkitys alueen keskellä on tärkeä, mutta esimerkiksi Houhajärven asukkaiden suuntautuminen palveluissa kohti yhtä lähellä sijaitsevaa Vammalan keskustaa on ymmärrettävää. Kuitenkin suunnitelmassa on pyritty ottamaan koko alue tasapuolisesti huomioon. Myös se seikka, että alueen pienemmille kylille tuskin olisi saatu omaa suunnitelmaa aikaiseksi puoltaa laajemman alueen mukaanottoa. Kyläsuunnitelma pelkästään ei riitä alueen kehittämiseen, vaan siihen tarvitaan aktiivisia ja ympäristöstään kiinnostuneita henkilöitä. Tällaisille henkilöille tämä suunnitelma toivottavasti antaa lisäpontta ja ideoita. Samoin tämän suunnitelman tiedot ovat sen valmistumisajan tietoja joita pitää tarpeen tullen päivittää. Jokaisella on varmasti myös lisättävää tähän suunnitelmaan, sillä jo kokoamisvaiheessa esiin nousi ideoita, joita kannattaisi aikaa myöten kehittää. Vaikka tämän kyläsuunnitelman käytännön kokoaminen onkin ollut kylätoimikunnan vastuulla, ovat suunnitelmassa esiin nostetut ideat ja asiat vapaasti kaikkien käytettävissä. Kaikki ideat ja hankkeet alueen viihtyisyyden lisäämiseksi tulevaisuudessa olisi tärkeää saada esiin. Kehotankin alueen asukkaita tuomaan rohkeasti esiin ideoitaan, ovat ne sitten kuinka vaatimattoman tai hullun tuntuisia tahansa. Yhdessä pohtien ideat jalostuvat. Pekka Seppä Kyläsuunnitelman teko polkaistiin todenteolla käyntiin kyläkokouksessa 2

3 Sisällysluettelo Kylän kehittämistervehdys 2 Kyläsuunnitelman taustaa 4 Sammaan seutu 4 Sijainti 4 Ikä- ja elinkeinorakenne 4 Palvelut 5 Maisema ja ympäristö 5 Sammaan alueen historiaa 6 Kulkeminen 6 Sivistys saapuu Sammaalle 7 Leipä leveämmäksi 7 Maitoa maailmalle 8 Kaupankäyntiä ja palveluita 8 Elinkeinoelämän nykytilanne 8 Seurakunnallista elämää 10 Historiaa 10 Nykytilanne 10 Tulevaisuuden kuva 11 Kyläkysely 12 Vakituisille asukkaille suunnattu kyläkysely 12 Sammaan alueen kartta 16 Kyläkysely jatkuu 18 Kyläkysely kesäasukkaille 20 Sammaan seudun nuorten mielipiteitä kylästään 23 Koululaisten mielipiteet 23 Nelikenttäanalyysi 24 Kehittämistavoitteet Sammaan alueella 25 Julkiset palvelut 25 Yksityiset palvelut 26 Muut palvelut 26 Yritykset/työpaikat 26 Kyläyhteisö 27 Tulevaisuuden hankkeet 28 Sammaan seudun yhdistysten esittely 29 3

4 Kyläsuunnitelman taustaa Kyläsuunnitelman tekemisestä Sammaan seudulle keskusteltiin ensimmäisen kerran tosimielellä jo kevään 2001 kyläkokouksessa. Silloin suunnitelman teko, asian saamasta kannatuksesta huolimatta, ei vielä lähtenyt käyntiin. Vuotta myöhemmin Vammalan kaupungin kylien kehittämishankkeen myötä kylätoimikunta tarttui asiaan ja suunnitelman teko käynnistyi. Alkuvaiheessa liikkeellelähtö oli hidasta, johtuen pitkälti väestön maatalousvaltaisuudesta; maanviljelijän almanakka on kesäaikaan varattu viljelytöille. Puintien jälkeen 2002 kylätoimikunta päätti järjestää kyläkokouksen, jossa kyläsuunnitelman tekoa esiteltiin. Kokous pidettiin ja siinä valittiin myös kyläsuunnittelutoimikunta käytännön työtä toteuttamaan. Talven aikana neljä pientä työryhmää keräsi tietoa Sammaan seudusta ja toteutti mittavan kyläkyselyn. Vuoden 2003 alkupuolella kokoontui kaksi reilun kymmenen hengen suunnitteluryhmää useamman kerran pohtimaan miten kylää pitäisi kehittää. Suunnitteluryhmät lähestyivät kylää miettimällä millaisia ongelmia sieltä löytyy ja miten ongelmat voisi ratkaista. Nuoret saivat omat toiveensa esille pohtimalla Nuorisoseuran järjestämässä nuortenillassa kylän asioita. Myös koulussa oppilaat listasivat toiveitaan hyvästä kylästä. Keväällä 2003 kyläkokouksessa kyläläisille esiteltiin kyläkyselyn satoa tiivistettynä. Kokouksessa myös valittiin uusi kylätoimikunta, joka saikin sitten tehtäväkseen hoitaa kyläsuunnitelman teon loppuun asti. Huomiota kiinnittävä piirre kyläsuunnittelussa on ollut, että se on selvästi aktivoinut Sammaan seutua. Työhön on löytynyt aktiivista ja innostunutta väkeä ja kokouksissa ja kyselyssä on nostettu tukuittain esiin hyviä ideoita seudun kehittämiseksi. Innostus näkyy myös keväällä 2003 valitussa kylätoimikunnassa, johon uudet jäsenet löytyivät todella helposti juuri kyläsuunnittelutyön kautta. Sammaan seutu Sijainti Sammaan seutu sijaitsee Lounais- Pirkanmaalla, Vammalan kaupungin eteläosissa. Matkaa Sammaljoen kylän keskustaan Vammalan keskustasta kertyy 18 kilometriä. Vanhastaan alue on tunnettu Etelä-Tyrvään nimellä, ja tunnetaan vieläkin vaikka Tyrvään kunnan yhdistymisestä Vammalan kaupunkiin on kulunut jo kolmekymmentä vuotta. Alueen keskellä on tiiviimpi kylätaajama, Sammaljoen kirkonkylä, jonka koulun koulupiiriä pidetään Sammaan seutuna. Myös Sammaljoen äänestysalue on kutakuinkin sama kuin koulupiiri, ja tällä alueella toimii myös kyläsuunnitelman laatimisesta vastannut kylätoimikunta. Sammaljoen ympärillä ovat Rautaniemi, Anttilankulma, Houhajärvi ja Murtoonmaa. Näiden kylien muodostama alue on Sammaan seutu. Alueen rajoina ovat idässä Urjalan kunnan ja etelässä Punkalaitumen kunnan rajat. Lännessä Sammaan seudun naapureina ovat Illon ja Tapiolan kylät, pohjoisessa Kaltsila ja Kivijärvi. Sammaan seudun ikä- ja elinkeinorakenteet Parin vuoden takaisen tilaston mukaan tämän kyläsuunnitelman kattamalla Sammaan seudulla asuu vakituisesti n. 550 henkilöä. Asukkaiden ikäjakauma on silloin ollut seuraava: 4

5 yli 65 v. 21 % 0-17 v. 20 % v. 8 % mm. voimistelijat. Erikoisuutena Houhajärvellä sijaitsevat tutkitusti maamme parhaat beach-volley kentät. Seudun paras uimapaikka löytyy Houhajärveltä, Vesarannasta, jossa toimii myös vireä kesäteatteri Sammaljoen, Illon ja Houhajärven asukkaiden vetämänä v. 25 % v. 26 % Alueen talouksien sosioekonominen rakenne: Maatalousyrittäjät 16 % Muut yrittäjät 3 % Toimihenkilöt 13 % Työntekijät 14 % Eläkeläiset 37 % Opiskelijat 2 % Muut 15 % (Lähde Suomi CD) Vakituisia asuntoja Sammaan seudulla on n. 220 kpl. Vapaa-ajan asuntoja n. 80 kpl. Sammaan alueen palvelut Sammaan alueella palvelut, vähentymisestä huolimatta, ovat säilyneet kuitenkin melko hyvin. Sammaljoen kylässä toimii koulun alaaste, viihtyisä kyläkauppa josta saa myös posti-, pankki- ja lääkekaappipalvelut. Terveydenhoitajan vastaanotto on terveystalolla, samassa talossa toimii myös kirjasto. Kylän oma kirkko ja rukoushuone ovat ahkerassa käytössä ja kylällä on myös oma hautausmaa. Sammaljoen kylätaajamassa on tarjolla runsaasti vuokra-asuntoja, mm. kaksi vuokrarivitaloa. Kylätaajaman vesihuolto on ratkaistu vesiosuuskunnan vesijohtoverkostolla, jota tämän suunnitelman valmistumisaikoihin laajennetaan myös kylätaajaman ulkopuolelle. Urheilupaikoista käytetyimpiä ovat urheilukenttä ja pururata, koulun kenttä ja talviaikaan hiihtoladut. Sampolan salissa pelataan erilaisia pelejä, koulun salissa kokoontuvat Maisema ja ympäristö Saavuttaessa Sammaan seudulle luoteesta, Vammalan keskustasta, on valittavana kaksi reittiä, joko Kangastie tai Houhajärventie. Molemmat tiet on aikanaan rakennettu soraharjulle. Houhajärventie mutkittelee pienten peltoaukeiden ja metsien välissä, talojen pilkahdellessa harvakseltaan tien varresta. Kangastien varressa sijainneet komeat harjut on viimeisten kolmenkymmenenviiden vuoden aikana ajettu rakennussoraksi kaupunkiin. Tie kulkeekin nykyisin lähes koko matkan sorakuopassa. Harjualueen pohjavedet ovat kuitenkin säästyneet ja alue onkin nykyisin tärkeä pohjavesialue, josta niin Vammalan kaupunki kuin Sammaljoen kyläkin saavat juomavetensä. Teiden väliin jää pitkä ja kapea Houhajärvi, jonka eteläpäästä noin puolet kuuluu Sammaan seudun alueeseen. Houhajärven eteläpäässä sijaitsee alueen tärkein uimaranta, kaupungin omistama Vesaranta. Aivan Punkalaitumen rajan tuntumassa on pienempi Latvajärvi, jonka rannalla on mm. Erämiesten Latvamaja. Pääosin Punkalaitumen puolella sijaitsevan Sammakkajärven pohjoispää ulottuu Sammaan alueelle. Kangastie ja Houhajärventie yhdistyvät Sammaljoen kylän keskustassa. Siitä tie johtaa itään, Urjalan kunnan puolella olevaan Halkivahaan tai toista reittiä Kivijärvenmaan kautta Vesilahden Rämsööseen. Myös etelään, Punkalaitumen Liitsolaan johtaa tie. Kangastietä pitkin Sammaljoelle saavuttaessa risteää pari kilometriä ennen kirkonkylää vasemmalle Rautaniementie. Tämä tie kulkee kapean ja korkean soraharjun päällä ja molemmin puolin levittäytyvät viljavat peltoaukeat. Maisema muuttuu nopeasti hyvin karuksi ja kiviseksi jatkettaessa matkaa Kivijärventietä pitkin. 5

6 Sammaljoki saa alkunsa alueen itäosien ojista ja puroista, jotka johdattavat useiden pikkujärvien vedet jokeen. Joen molemmin puolin on syntynyt avoin, melko tasainen peltoaukea, joka joen kulkua seuraillen ylettyy Rautaniemestä kohti länttä, Sammaan alueen halkaisten. Joki jatkaa kulkuaan Huittisten kautta Kokemäenjokeen, päätyen lopulta Pohjanlahteen. Joen maisemallinen arvo on kärsinyt huomattavasti muutamia vuosia sitten Sammaljoen kylätaajaman kohdalta alajuoksulle tehdyn perkauksen vuoksi. Joki on myös merkitty melontareitiksi, mutta toistaiseksi melonta onnistuu siinä lähinnä vain kevään korkeampien vesien aikana. Haettaessa alueelta korkeampia paikkoja, kääntyy katse lähellä Houhajärven eteläpäätä sijaitsevaan jyrkkäseinäiseen Halkivuoreen, Sammaljoen ja Rautaniemen välistä löytyvään Joutsivuoreen ja Rautaniemen Penttilän-, Lepolan- ja Lailuvuoriin. Retkeilijöille nämä paikat ovat tutustumisen arvoisia, etenkin Halkivuori tarjoaa kiipeilijöillekin haasteita jyrkkine seinämineen. Lähellä Sammaljoen kylää sijaitsevaan Patakallioon kanattaa myös tutustua. Alueemme historian alkutaipaleesta ei ole Sammaljoen kylän itäreunalla sijaitsevan Melkkaan tilan mailla on pieni rauhoitettu alue. Sieltä löytyi vuonna 1961 harvinainen Mäkiorvokki -esiintymä ja edelleenkin Mäkiorvokkia paikalta löytyy. Rauhoituspäätös on ollut aikoinaan Tyrvään kunnan ensimmäinen. Sammaljoen keskustan lisäksi asutuksen muodostama toinen pieni kylätaajama on Rautaniemessä. Muuten Sammaan alue on harvaanasuttua maaseutua, tosin Houhajärven koillisrantaa seurailee hyvin tiheä kesäasuntojen rivi. Sammaan alueen historiaa tarkkaa tietoa. Löytyy kuitenkin asiakirjamainintoja, joista tiedämme asutusta olleen ainakin 1500-luvulta lähtien. Lisäksi pelloilta ja tonttimailta löytyneet vanhat esineet kertovat omaa tarinaansa kylän historian kulusta. Kyläläisten kulkeminen Liikenneväylien suhteen Sammaljoki on ollut alkuajoista lähtien hieman syrjässä. Kylän läpi kulkevaa jokea on käytetty menneinä aikoina tukinuitossa sekä ilmeisesti kulkuväylänä. Huonoista tieoloista on todistus jo luvulta, jolloin Sammaljoen talolliset lähettivät anomuksen Ruotsin kuninkaalle, ettei heidän tarvitsisi kuljettaa veroviljojaan Turkuun kuin rekikelillä, koska asuivat niin huonon tien takana. Nykyistä kangastietä on taivallettu kauan, alkuaan polkuna, sittemmin ratastienä. Käytettiinpä Houhajärveäkin vesireittinä matkantekoa helpottamaan. Jo 1800-luvun alkupuolella kangastie on ollut jotensakin hyvässä kunnossa ja vuonna 1852 sitä alettiin kunnostaa ja tie jaettiin osiin useamman kylän talojen kesken. Vuonna 1911 tie julistettiin yleiseksi tieksi, jolloin sen kunnossapito jäi kunnalle. Tuohon aikaan anottiin tietä tehtäväksi myös Rautaniemenmaan läpi Vesilahden rajaan asti, mutta hanke toteutui vasta 20- luvulla. Sittemmin näiden teiden hoitaminen siirtyi valtiolle. Sivistys saapuu Sammaalle Vielä 1800-luvun loppupuolella elettiin täällä sivukulmilla miltei kokonaan erossa kaikesta siitä mitä muussa maailmassa tapahtui. Se ainoa paikkakunnalle ilmestyvä sanomalehti piti hakea emäkirkolta asti. Hakumatka oli pitkä, joten lehdet saattoivat vanheta kirkon sakastissa viikkokausia. Tiedonhalua kuitenkin ilmeni entistä laajemmin ja lehtiä ryhdyttiinkin tilaamaan runsaammin ja myös useampia lajeja. Vuosisadan alusta postia jo kuljetettiinkin kylälle kerran viikossa, kunnes vähän myöhemmin saatiin postipysäkki, joka laajeni sittemmin postiasemaksi ja postia saatiin ja lähetettiin entistä useammin. Posti 6

7 piti alkuvaiheessa hakea kylältä itse, myöhemmin se kulki taloihin mm. maitokuskien matkassa. Pitäjän ainoaan lainakirjastoon kirkonkylälle kertyi matkaa ja koska lukuharrastus varsinkin nuorten keskuudessa levisi, innostuttiin Rautaniemeen puuhaamaan omaa kirjastoa. Toiminta alkoi yksityiskodissa ja varoja kirjojen ostoon kerättiin mm. järjestämällä iltamat ja arpajaiset. Koulutoiminta alkoi kiertokouluna. Monien kuntakokousjupakoiden jälkeen rakennettiin Sammaljoelle kansakoulu, joka alkoi toimintansa vuonna Ensimmäisenä opettajana toimi Kalle Vesala, joka innokkaana valistustyön tekijänä alkoi järjestää myös Sammaljoelle kirjastoa. Tähän kirjastoon yhdistettiin myös Rautaniemen kirjasto. Kirjaston yhteydessä toimi joitakin vuosia lukutupa, jossa oli luettavana useita sanomalehtiä ja aikakausikirjoja. Myöhemmin kirjaston paikka on vaihdellut ja nykyisin se toimii terveystalon tiloissa. Rautaniemessä koulun penkkiä alettiin kuluttaa vuodesta 1921 lähtien ensin yksityiskodissa, kunnes vuonna 1925 valmistui koulurakennus. Koulutoiminta Houhajärvellä alkoi vuonna 1909 ja koulurakennus valmistui syksyllä Houhajärven ja Rautaniemen kouluilla ovat aikoinaan toimineet Tyrvään kunnan piirikirjastot, jotka on myöhemmin korvattu kirjastoautolla. Suurimmillaan Sammaljoen koulun oppilasmäärä on ollut luvuilla, jolloin oppilaita oli enimmillään 111, Rautaniemessä ja Houhajärvellä 30-luvulla yli 70. Vuonna 1968 koulutoiminta loppui Rautaniemessä ja vuonna 1978 Houhajärvellä ja näiden alueiden opetus yhdistettiin Sammaljoen kouluun. Leipä leveämmäksi Sammaljoen Huonekalutehdas 1970, Heikki Penttilä tuoleja kasaamassa. (Tyrvään seudun Museon valokuvakokoelma). Elantonsa Sammaan seudun asukkaat ovat pääosin saaneet maa- ja metsätaloudesta. Perinteisen maanviljelyn ja karjanhoidon tueksi alueella aloitettiin elinkeino- ja palveluammattien harjoittaminen, joista osa on kasvanut teolliseksi toiminnaksi. Näistä suurimpia ja Sammaljokea tunnetuksi tekeviä oli luvulla saha- ja puusepänteollisuus sekä pienimuotoiset metallialan yritykset. Seuraavassa muutamia esimerkkejä yrityksistä jotka ovat toimineet paikkakunnalla 1900-luvulla. Sahat: Sammaljoen saha ja vehnämylly Mustanojan saha, Rautasen Vihtorin saha ja mylly Sassi & Wiikari, Harjunpään saha. Puusepän tehdas: Sammaljoen huonekalutehdas Myllyntausta. Tätä ennen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat pienet puusepänverstaat, jotka työllistivät esim. vuonna 1925 yhteensä noin 30 miestä: Penttilä, Aaltonen, H. Järvinen, L. Valonen, U. Nieminen, K. Järvinen, O. Järvinen, L. Penttilä, F. Lehtinen. (Lähdeaineisto Eero Kuutin Muistelmat Sammaljoen huonekaluteollisuudesta) Metalliteollisuus: T:mi T. Vuorenoja, Mikkolan paja, Haukipään korjaamo, Isotalon konekorjaamo, Kallion traktorihuolto Kaupat: Osuuskauppa Sastamalan kaupat 2 kpl, H. V. Hoipon elintarvike- ja konekauppa, Houhalan kauppa, O. Tapalan kauppa, A. Suonsivun kauppa, Siltalan ja Rantasen kauppa, Tannin kauppa Houhajärvellä, Sammaljoen kemikaalikauppa ja lääkekaappi 7

8 Palvelut: Sammaljoen parturi Muut elinkeinon harjoittajat: Taloissa kiertävät korjaus-, rakennus- ja huoltomiehet. Taksi Maitoa maailmalle Ensimmäinen meijeri Sammaljoelle perustettiin vuonna Myöhemmin myös Houhajärvellä ja Rautaniemessä on ollut meijeritoimintaa. Sammaljoen osuusmeijeri aloitti toimintansa vuonna 1907 ja piakkoin sen jälkeen toiminta Rautaniemessä loppui. Vuonna 1918 tapahtuneen Sammaljoen palon vuoksi toimintaan tuli tauko ja vasta parin vuoden kuluttua alettiin rakentaa uutta rakennusta. Uuden meijerin koneet käynnistyivät keväällä Houhajärven meijerin toiminta loppui myös meijerin palon vuoksi. Sammaljoella toiminta jatkui vuoteen 1972, loppuaikana se toimi maidonkeräyspisteenä. Kaupankäyntiä ja palveluita saivat tarvitsemansa terveydenhuoltopalvelut. Talossa on myös useita asuinhuoneistoja. Työllisyyttä on ylläpitänyt myös myöhemmässä vaiheessa korjaamot, maanrakennus ja koneurakointi, sekä rakentamiseen erikoistuneet henkilöyhtiöt. Aikanaan Sammaljoella on ollut myös yhteiskunnan tarjoamista palveluista muun muassa seuraavat: Poliisi, kätilö, palokunta, terveyssisar. Seurakunnan palvelut: Papin virka Sammaljoella, seurakuntasisar. Elinkeinoelämän nykytilanne Saha- ja puusepänteollisuus: Pieni sahateollisuus on saanut väistyä isojen yksiköiden noustua Suomessa. Jäljellä on kuitenkin niin sanottuja sirkkelisahoja, joita kehittämällä oman kylän tarvepuut pystyttäisiin sahaamaan. Puusepän teollisuudesta on jäljellä erikoisaloja, joissa on mahdollisuus kasvuun. Erikoisuutena taideteollinen puu, Woodplanet ja sen yhteydessä myös kokeileva puurakentaminen. Rakennuskomponentteja valmistava Penttilä. Sekä varmaan monia ideoita, jotka odottavat toteuttajaansa. Metalliteollisuus: Sammaljoen alueen metalliteollisuudella ei ole niin vaiherikasta historiaa kuin puusepänteollisuudella. H.V. Hoipon kaupan traktoririvistöä (Tyrvään seudun Museon valokuvakokoelma). Sammaan seudulla on kauppatoimintaa ollut yli kymmenessä eri paikassa. Kauppoja on Sammaljoen lisäksi ollut mm. Rautaniemessä ja Houhajärvellä. Kauppatoiminta on ollut laaja-alaista; tuotevalikoimaan kuului talousja ruokatavaroiden lisäksi esim. maataloustyökoneita, polttoaineita, rautakauppatavaraa jne. Toiminnassa on ollut myös postitoimisto, useampi pankkikonttori sekä farmaseutin hoitama lääkevarasto. Kylälle rakennettiin vuonna 1953 terveystalo, josta alueen asukkaat 8 Pensin valmistamat ambulanssikalusteet tunnetaan ympäri maailmaa.

9 Markku Rudangon suunnittelema ja rakentama Woodplanetin puusepänverstas on esimerkki kokeilevasta puurakentamisesta. Kyläpajat joutuivat muuttamaan toimintaajatustaan ja tästä syytä moni lopetti toimintansa, koska uusia ideoita ei löytynyt. Paikkakunnalta löytyy erikoisosaamista seuraavasti: Pensi Rescue Oy Ambulanssikalusteet (komposiittivalmisteiset). Frestems Oy Vainajan kuljetukseen tuotteet (alumiinivalmisteiset) Haukipään korjaamo (teräsvalmisteiden osaaja) Palveluyrityksiä: Seuraavassa luettelossa on vain osa alueen palveluyrityksistä, ne jotka kyläkyselyn yhteydessä ovat ilmoittaneet toiminnastaan. Näiden lisäksi paikkakunnalla on runsaasti tarjolla erilaisten yrittäjien tuottamia palveluita. Maatalouskonekorjaamo J. Kallio Vuokrakone- ja asennuspalvelu Oy, tiivistyspalvelut Kotifysio Maija Apiainen, fysikaaliset hoidot ja hieronta kotikäyntinä Parturi kampaamo Sirkka Tuominen T:mi Mari Viitamäki, parturi kampaamo Taksi Erkki Nieminen Antti Hirvikorpi, kuorma-autoilija Kyläkauppa Henna (lääkekaappi, posti, pankkipalvelut) Tapani Kuutti, lumen auraus ja hiekoitus Tanja Antila, ankanlihaa, tallipaikkoja, muotokuvia Jouni ja Heli Töppärä, kuorma-autopalvelut, kaivurityöt, rakennus- ja remonttityöt, sähkötyöt, ompelutyöt Matkailuyrityksiä: Välimäen tila Yleishyödylliset järjestöt: Betaniakoti, hengellinen hoitokoti Helluntaiseurakunnan kurssi- ja leirikeskus Leirikartano Kennelliitto 9

10 Seurakunnallista elämää Historiaa 1800-luvulla ryhdyttiin Sammaljoellakin muiden kylien tapaan pitämään kulmakuntasaarnoja. Seurakuntatoiminnan vilkastuminen ja pitkä kirkkomatka sai sammaljokilaiset yhdessä illolaisten ja osin houhajärveläistenkin kanssa anomaan Turun tuomiokapitulilta vuonna 1828, että Sammaljoelle saataisiin rakentaa saarnahuone ja perustaa hautausmaa. Vuotta myöhemmin saatiin Senaatilta myönteinen vastaus ja uusi saarnahuone vihittiin käyttöön vuonna Se oli kyläläisten itsensä rakentama ja omistama. Saarnahuone sijaitsi samalla mäellä kuin nykyinenkin kirkko. Se oli ristinmuotoinen ja sinne mahtui 300 henkeä. Tyrvään seurakunnan papit kävivät pitämässä jumalanpalveluksia joka kuudes sunnuntai. Kansakoulun valmistuttua 1893 myös opettajat alkoivat pitää jumalanpalveluksia. Enimmillään saarnahuoneessa oli vuosittain yli 50 tilaisuutta. Vuosisadan vaihduttua kyläläiset alkoivat käydä Tyrvään seurakunnan kanssa neuvotteluja saarnahuoneen luovuttamiseksi seurakunnalle. Ne keskeytyivät saarnahuoneen paloon kansalaissodan tiimellyksessä vuonna Palaneen saarnahuoneen tilalle kyläläiset rakensivat nykyisen kirkon, joka vihittiin käyttöön vuonna Kirkon on suunnitellut arkkitehti Ilmari Launis. Seurakunta rakensi kylälle pappilan, joka sai ensimmäiset asujansa vuonna 1931, mikä vilkastutti kirkon jumalanpalveluselämää huomattavasti. Hautausmaan laajennusosa kirkon länsipuolelle valmistui vuonna Seurakunnan kanssa käydyt neuvottelut johtivat Sammaljoen kirkon luovuttamiseen Tyrvään seurakunnalle vuonna Seurakunta on suorittanut kirkossa merkittävät korjaukset vuosina 1950 ja Korjaukset on tehty niin, että rakennus on säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Kirkko sai vuonna 1965 Kangasalan urkutehtaan valmistamat 9 - äänikertaiset urut. Maamme herätysliikkeistä Sammaljoella on vahvimmin vaikuttanut evankelisuus. Siionin Kannel, japaninlähetysseurat ja Karkun evankelinen opisto ovat tulleet monelle kyläläiselle tutuiksi. Sammaljoki on saanut myös oman evankelisen rukoushuoneensa. Sammaljoen saarnahuone 1900-luvun alusssa. (Tyrvään seudun Museon valokuvakokoelma). Nykytilanne Sammaljoen kirkossa on vuosittain noin 50 jumalanpalvelusta. Vuonna 2002 niissä oli lähes 3000 osallistujaa. Lisäksi kirkossa on musiikkitilaisuuksia, kasteita, vihkimisiä ja hautauksia. Kirkon hautausmaahan on haudattu valtaosa kylän vainajista. Siksi se on niin nykyisten kuin entistenkin kyläläisten tärkeimpiä vierailukohteita Sammaljoella. Kirkon yhteydessä oleva seurakuntasali tarjoaa tilan kirkkokahville ja pienille perhejuhlille. Siellä kokoontuu myös eläke-ikäisten Tiistaikerho ja työikäisten naisten raamattupiiri. Sammaljoen rukoushuoneessa on viikoittain kaksi alle kouluikäisten lasten päiväkerhoa sekä perhekerho. Kerhoja ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat. Myös rukoushuone palvelee perhejuhlien pitopaikkana. SLEY:n Sammaljoen osasto järjestää yhdessä seurakunnan kanssa rukoushuoneessa vuosittain 5-7 tilaisuutta. 10

11 Kodeissa pidetään Sammaljoen alueella vuosittain seurakunnallista tilaisuutta, joista puolet on pyhäkouluja. Etelä-Tyrvään aluetta (Sammaljoki, Rautaniemi, Houhajärvi, Illo, Kiikan-Illo) varten Tyrvään seurakuntaneuvosto on asettanut Etelä-Tyrvään piirineuvoston. Sen tehtävä on huolehtia alueensa seurakunnallisesta elämästä ja toiminnasta, niin että se vastaa seurakunnan muilla alueilla tapahtuvaa kehitystä. Lisäksi Sammaljoen ja Houhajärven alueilla toimivat kinkereillä valitut diakoniakylätoimikunnat. Seurakunta on nimennyt papin ja diakoniatyöntekijän Sammaljoen aluetta varten, joskin heidän työnsä pääpaino on keskusta-alueella. Sammaljoen kirkolla on oma suntio-hautausmaahoitajansa, joka työskentelee myös seurakunnan muilla hautausmailla. Lastenohjaajien viikoittainen työaika Sammaljoella on tuntia. Seurakunnallisen elämän tulevaisuuden kuva 1. Seurakunnan toiminta säilyttää nykyisen laajuutensa, mutta on toimintatavoiltaan muuntuvaa kylän tarpeiden mukaan. 2. Etelä-Tyrvään piirineuvoston ja kyläläisten omatoimisuuden merkitys kasvaa, kun kylällä ei enää asu pappia. 3. Sammaljoen kyläkirkko tarjoaa omaleimaisen jumalanpalveluskokemuksen myös muualta tuleville. 4. Jokainen kyläläinen voi tyytyväisenä katsella hyväkuntoista kirkkoaan ja tulla haudatuksi sitä ympäröivään hautausmaahan. 5. Kyläläiset ovat tietoisia seurakunnan toiminnasta kylällään. Tulevaisuuden kuvasta nousevat toimenpide-ehdotukset a) Tyrvään seurakuntaa koskevat toivomukset: - Päiväkerhon eskariryhmä muuttuu kolme kertaa viikossa kokoontuvaksi. - Kirkko säilytetään hyvässä kunnossa. - Hautausmaata laajennetaan. b) Kyläläisiä ja Etelä-Tyrvään piirineuvostoa koskevat toivomukset: - Kyläläiset ja kylän yhdistykset avustavat jumalanpalveluksissa mm. huolehtimalla kahvituksista. - Kyläläiset osallistuvat kirkon kunnossapitoon liittyviin talkoisiin. - Piirineuvosto osallistuu kylän sisäisen tiedotuksen kehittämiseen. 11

12 Kyläkysely Sammaan seudulle tehtiin talven aikana kaksi kyläkyselyä. Vakituisille asukkaille suunnattu kysely jaettiin suoraan talouksien postilaatikoihin. Kyselyjä jaettiin n. 220:een talouteen. Enemmän tai vähemmän täytettyjä lomakkeita palautettiin 82 kpl. Näin palautusprosentiksi tulee reilut 37. Kesäasukkaiden kyselylomakkeet postitettiin Vammalan kaupungin tekniseltä palvelukeskukselta saadun tonttilistan mukaan Houhajärven eteläpään kesäasukkaille. Lisäksi muutamia kyselyjä lähetettiin paikallisten asukkaiden hankkimien osoitetietojen mukaisesti alueen muille kesäasukkaille. Kesäasuk- kaille kyselyjä postitettiin kaikkiaan 74 kappaletta. Palautettuja kaavakkeita kertyi 27. Palautusprosentiksi tuli kesäasukkaiden kyselyssä 36,5. Vakituisille asukkaille suunnatun kyselyn mukana oli myös tonttipörssiä varten tiedustelu myytävänä tai vuokrattavina olevista tonteista ja rakennuksista. Samalla tiedusteltiin myös tarvetta liittyä Sammaljoen vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon, ja tulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevaan viemäriverkostoon. Varsinaiseen kyselyyn sai vastata nimettömänä, edellä mainitut nimeä vaativat asiat kysyttiin erillisellä lehdellä. Vakituisille asukkaille suunnattu kyläkysely Kyselyn aluksi oli muutama taustatietoja kartoittava kysymys. Vastaajista melko tarkasti puolet oli kotoisin nykyiseltä asuinseudultaan, puolet oli muuttanut muualta. Pisimpään seudulla asunut vastaaja ilmoitti asumisajakseen 77 vuotta, uusin tulokas oli asunut seudulla yhden kuukauden. Asuinkylittäin vastaajia oli seuraavasti: Sammaljoki 40 henkeä. Houhajärvi 16 henkeä. Rautaniemi 10 henkeä. Anttilankulma 5 henkeä. Murtoonmaa 5 henkeä. Eko 2 henkeä. Neljä vastaajaa ei ilmoittanut asuinkyläänsä Vastaajien talouksissa asuvia henkilöitä oli yhteensä kaksisataaviisikymmentäkolme. Seuraavassa kaaviossa nämä henkilöt on ryhmitelty eri ikäryhmien perusteella Alle 15 v v v v yli 65 v Vastaajien talouksissa asuvien määrä eri ikäryhmittäin Asuinympäristön hyvät ja huonot puolet Kysyttäessä asuinympäristön hyviä puolia kiinnitti huomiota vastaajien tyytyväisyys ympäristöön. Yli puolet vastaajista mainitsi hyvänä puolena rauhallisen, puhtaan ja kauniin asuinympäristön, yleensäkin ympäröivän luonnon. Omaa rauhaa ja turvallisuutta arvostettiin myös paljon. Kolmannes vastaajista piti riittäviä palveluita, etenkin koulua ja kauppaa omalla kylällä hyvänä asiana. Hyvät ihmissuhteet muihin kyläläisiin ja naapureihin mainittiin monessa vastauksessa. Yksittäisinä asioina kiiteltiin mm. harrastustoimintaa, aktiivisuutta, juomavettä ja kulkuyhteyksiä

13 Alueen eri kylien vastauksissa oli selvästi havaittavissa kylän sijainnin vaikutus. Kangastien vaikutuspiirissä asuvat kehuivat jopa kulkuyhteyksiä. Täydellinen, oma rauha, kuitenkin ihanat auttavaiset naapurit. Varkaita ei ole liikkunut paikkakunnalla. Asuinympäristön huonoja puolia kysyttäessä neljäsosa vastaajista moitti teiden kuntoa ja niiden huonoa hoitoa. Teiden huono kunto korostuu vielä pitkien matkojen ja kaukana olevien palvelujen vuoksi. Pitkät matkat ja huonot tiet koettiin myös harrastusmahdollisuuksia rajoittavana tekijänä. Päivähoitopaikan ja esiopetuksen puuttuminen Sammaljoelta oli mainittu muutamissa vastauksissa, samoin työpaikkoja kaivattiin lisää, tosin jossakin vastauksessa huonona puolena todettiin, että lähialueilta ei löydy työntekijöitä. Vastaukset asuinympäristön hyvien ja huonojen puolien osalta menivät monessa kohdassa ristiin. Kun esimerkiksi hyvänä puolena oli kiitelty kylän aktiivisuutta, oli kyläläisten passiivisuus yhteiseen toimintaan nähty muutamassa vastauksessa huonona puolena. Samoin huonot kokemukset muista alueen asukkaista, etenkin paljasjalkaisten sisäänpäin lämpiävyys, naapurikateus ja juoruilu oli mainittu muutamassa vastauksessa. Yksittäisinä asioina moitittiin mm. sähkökatkoja, ampumaratojen ja hävittäjien aiheuttamaa melua, kaupan suppeaa valikoimaa, myöhäistä postintuloaikaa ja pieniä liikuntatiloja koululla ja Sampolassa. Yhdessä vastauksessa huonoksi puoleksi oli nimetty myös maiseman alakuloisuus. Tiet on yleensä huonosti hoidettu. Kyläläisten yhteistoiminta on keinotekoisen kankeaa. Alueen viihtyisyyden lisääminen Viihtyisyyden lisäämiseksi esitettiin monenlaisia toimia. Kohtaamispaikaksi kaivattiin kahvilaa, baaria tai pubia. Tien valaistuksen lisääminen ja ympäristön siistiminen käsittäen tienvarret ja rakennukset oli mainittu useammassa vastauksessa. Yhteistä toimintaa, musiikkia, kisailuja, toripäiviä jne. ehdotettiin viihtyisyyden lisäämiseksi. Palvelujen ja alueen työpaikkojen lisääminen, sekä kevyenliikenteen väylien rakentaminen tuli esiin muutamissa vastauksissa. Sammaljoen keskustaan ehdotettiin perustettavaksi ryhmäperhepäivähoitopaikka ja lapsille leikkipuisto. Teiden parantamista ehdotettiin, samoin pankin ja bensa-aseman perustamista. Liikuntamahdollisuuksia ehdotettiin parannettavaksi pururataa kunnostamalla ja jatkamalla hiihtolatuja syrjäkylillekin. Eräässä vastauksessa toivottiin perustettavan jopa sata kilometriä hevoskäyttöön sopivia luontopolkuja. Houhajärven tila huolestutti muutamaa vastaajaa ja järven kunnostamista pidettiin tärkeänä. Myös muiden ihmisten hyväksyminen omana itsenään tuli esiin. Yleensäkin alueen asukkaiden keskinäisen kanssakäymisen ja tapahtumien lisääminen tuntui olevan monien vastaajien perimmäinen ehdotus. Melko paljon oli kuitenkin vastauksia, joissa kylää pidettiin jo nytkin riittävän viihtyisänä. Semmosta yhteistä toimintaa, mihin vois kaikki osallistua. Luontopolkuja väh. 100 km raivattuja niin että myös hevosella pääsee. Miten kylään saataisiin uusia asukkaita? Vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että alueelle pitäisi saada uusia asukkaita. Vain yksi vastaaja suhtautui asiaan kielteisesti huonojen kokemusten vuoksi. Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ehdotettiin mahdollisuutta ostaa tai vuokrata talo tai tontti edullisesti, palvelujen säilyttäminen ja lisääminen, sekä työpaikkojen luominen. Nämä asiat oli mainittu hyvin monessa vastauksessa. Hyvän ympäristön mainostaminen ja kulkuyhteyksien parantaminen koettiin hyvänä keinona. Kylätoiminnan lisäämisen katsottiin luovan alueesta ulospäin suuntautuneen ja myönteisen kuvan. Muutamissa vastauksissa korostettiin ystävällisyyden ja ennakkoluulottomuuden merkitystä uusia asukkaita kohtaan. Hyvin yleinen oli myös yksinkertainen kehotus tehdä lisää lapsia. 13

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö polemia Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kylien tulevaisuus Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KYLIEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla Säkylän kunnan asukaslehti 1/2014 uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään uutinen 46 Tarmokas ja tarkka Satu Tietari uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla uutinen 48 Talo valmiiksi ilman stressiä

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot