Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä 10.10.2014"

Transkriptio

1 Projektin ulkoisesta arvioinnista Minna Veistilä

2 Tänään kerron Vauvan taika hankkeen ulkoisen arvioinnin tavoitteista, sisällöstä, menetelmistä, toimintatavasta ja toimijoista, mutta erityisesti Arviointituloksista neljästä eri näkökulmasta: vaikutusketju, asiakkaat, ohjausryhmä, projektiryhmä.

3 Arvioinnin tavoitteet Kevyt ja kustannustehokas menetelmä hankkeessa toteutettavan sisällöllisen vaikuttavuuden arvioinnin rinnalle. Hankkeen toteutuksen tarkastelutapa, joka toimii hankeryhmän tukena. Avoin, vuorovaikutuksellinen, tulevaan suuntaava työskentely.

4 Arvioinnilta odotetut tulokset Tilaisuus pysähtyä säännöllisesti ja ohjatusti ja katsoa, mitä olemme tekemässä ja mihin olemme menossa. Mahdollisuus fokusoida ja suunnata toimintaa hankkeen aikana tarkoituksenmukaisesti. Arviointiraportti.

5 Arvioinnin menetelmät Fokusryhmäarviointi: ei yksittäisiä haastatteluja vaan koko hankeryhmä mukana keskustelemassa fokukseen nostettavista asioista. Fokuksessa hankkeen aikana: hyvä tulos ja tulevaisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö, kokemukset, sekä tavoitteiden mukainen toiminta.

6 Toimintatapa Neljä fokusryhmätapaamista, joiden sisältö suunniteltiin yhdessä projektiryhmän kanssa. Kussakin fokusryhmässä aiheeseen soveltuva työskentelymenetelmä: vaikutusketjukortti, kokemusasiantuntijuus, tulevaisuuden muistelu ja väittely, sekä projektimato (huiput ja pohjat).

7 Aikataulu Alkuperäinen suunnittelutapaaminen tammikuussa 2013, 4 kpl fokusryhmätapaamisia keväällä ja syksyllä 2013 ja 2014, arviointiraportin kirjoittaminen fokusryhmien perusteella, ja päätöstapaaminen ja arviointiraportin reflektointi joulukuussa. Toteutunut Suunnittelukokous Väliseminaari Oryn fokusryhmä Lisätehtävä sp Isätyö Asiakasfokusryhmä Oryn palaute Oryn fokusryhmä Projektiryhmä Seminaari sähköpostiviestiä Tulossa Raportti joulukuu 2014 Päätöstapaaminen

8 Toimijat ja resurssit Projektiryhmä: aika, tilat, tarjoilut Laajennettu ohjausryhmä: yhteistyökumppaneiden edustajia, mm. useita terveydenhoitajia, Verso: aika Äidit, vauvat, isä: aika Fasilitaattori + raportoija: palkkio

9 Vaikutusketjukortti: tarve, tavoite Hankkeen tarpeeksi täsmentyi (lievästi masentuneiden perheiden) vuorovaikutushäiriöiden ennaltaehkäisyn malli osaksi Päijät-Hämeen alueellista palvelukokonaisuutta, erityisesti rajapinnat huomioiden. Tärkeäksi nähtiin se, että riittävä tuki kantaa varhaisvaiheessa. Tavoitteeksi nähtiin alueellisen yhteistyön tiivistäminen siten, että ohjautumispolut, jatkotuet ja samanaikaiset tuet olisivat selkeästi suunniteltuja ja toimivia.

10 Vaikutusketjukortti: resurssit, toimenpiteet Resursseista toiminnan kannalta kriittisiä olivat hallinnointi, tilat ja verkostot. Näiden suhteen hankkeessa päätettiin tässä vaiheessa toimintatavoista. Toimenpiteistä haluttiin erityisesti nostaa esille yhteistyön harjoittelu. Todettiin, että hankkeen perustehtävä oli hyvin hoidettu ja asiakkaat saivat tarvitsemansa yksilötai ryhmämuotoisen tuen. Tutkimukseen liittyvät toimenpiteet olivat myös kunnossa ja koulutuksia toteutettiin.

11 Vaikutusketjukortti: tuotokset Äideille yksilötapaamisia ja haastatteluja. Koko perhe tavataan kotikäynnillä/projektin tiloissa ja kartoitetaan tuen tarve. Kotikäynti vauvan syntymän jälkeen. Ryhmiä raskausaikana ja vauvan synnyttyä mielialan laskua kokeville äideille. Toimintamalli ryhmistä. Alueellista koulutusta vuorovaikutushäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja hoito/työskentelymahdollisuuksista, raskauden aikaisesta masennuksesta, vaikutuksista vuorovaikutussuhteeseen vauvan kanssa ja äidin masennuksen vaikutuksista vauvaan. Vuorovaikutustiedon merkityksen syventäminen.

12 Vaikutusketjukortti: tuotokset Yhteistyö alueen pikkulapsityössä lisääntyy ja hakee uusia yhteistyömuotoja. Käsikirja työskentelystä / ryhmien sisällöstä. Neuvoloissa yhteistyökokouksia. Kartoitus tuen tarpeen määrästä. Tieteellistä tutkimusta. Vuorovaikutukseen liittyvää asiantuntijaapua.

13 Vaikutusketjukortti: tulokset Yksilö- ja ryhmätoiminnalla voidaan ehkäistä vuorovaikutushäiriön kehittymistä. Asiakas saa tietoa ja tukea varhaiseen vuorovaikutukseen sekä ymmärrystä siihen vaikuttavista asioista. Yksilön hyvinvointi lisääntyy, vuorovaikutus kohtuvauvan / vauvan kanssa paranee ja tällä on positiiviset vaikutukset vauvan psyykkiseen kehitykseen. Odottavat äidit saavat tarvitsemaansa tukea ja myös vertaistukea. Äidit tulevat yksilöllisesti paremmin huomioitua ja kotikäynnillä voidaan arvioida jaksamista ja ohjata tukitoimiin esim. perhetyö.

14 Vaikutusketjukortti: tulokset Koko perheen huomioiminen. Vuorovaikutusta tukevia elementtejä voidaan tuoda perheiden kanssa tehtävään työhön laajemminkin. Koulutusten kautta henkilöstön osaaminen lisääntyy. Raskausajan työskentelyn vaikuttavuus todentuu. Käsikirja ja tieteellinen tutkimus laajentavat työntekijöiden ymmärrystä. Vauvan Taika -toiminta osana pikkuvauvaperheiden palveluvalikkoa. Viranomaistasolla alueen pikkulapsityön palvelutarpeen hahmottuminen laajemmin ja yhteistyötarpeen tunnistaminen sekä palvelujen työnjaollinen koordinointi.

15 Vaikutusketjukortti: vaikutukset Alueellisesti: ennaltaehkäisevän työn merkitys vauvaperheiden kanssa tehtävässä työssä lisääntyy. Viranomaisyhteistyö ja asiakaspolut selkiintyvät vauvaja pikkulapsiperhetyössä. Verkostoilla on selkeämpi ja yhtenäisempi näky siitä, millä tavalla ja miksi toimitaan masennuksen kanssa. Osataan tunnistaa ja ohjata oikeisiin hoitopaikkoihin äitejä/perheitä mielialan laskuun/raskaudenaikaiseen masennukseen liittyen. Asiakkaat tulevat paremmin kohdatuiksi ja ymmärretyiksi masennuksen merkityksestä. Varhainen puuttuminen ja tuki auttaa asiakkaita tunnistamaan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä merkityksiä ja ymmärtämään suhdetta omaan lapseen.

16 Vaikutusketjukortti (7): vaikutukset Masuvauva ja pieni vauva hyötyy välittömästi kokemuksellisen maailman muuttuessa positiivisempaan, lapsen paremmin yksilöllisesti huomioivaan vuorovaikutussuhteeseen äidin ja isän kanssa. Isän ja koko perheen saadessa kohdennettua tukea perheen hyvinvointi ja jaksaminen lisääntyy. Tieteellisen tutkimuksen seurauksena tiedämme enemmän siitä, mikä näyttää auttavan kohderyhmän perheitä ja miten työtä tulee jatkossa kohdentaa. Perheiden kokemukset tästä työmuodosta tuodaan päättäjien tietoon. Yhteiskunnallinen keskustelu pikkuvauvaperheiden ennaltaehkäisevän tuen tarpeesta lisääntyy. Toiveena on, että malli jäisi elämään Lahden alueella ja ryhmiä jatkettaisiin.

17 Tulokset: asiakasarviointi Osallistujina kahdeksan äitiä, joista seitsemän osallistunut myös ryhmä- ja yksi vain yksilötyöskentelyyn, seitsemän vauvaa, 6 kk 1 vuosi, yksi isä. Teemoina kokemukset hankkeesta, hyvä tulos ja tulevaisuus, kehittämistarpeet ja vuorovaikutus.

18 Kokemukset hankkeesta myönteisiä: perheet olivat paikalla, koska halusivat kehua hanketta. halusin tulla kertomaan omia kokemuksiani, niitä positiivisia, että tosi loistavaa, voi sanoa että ylitti ennakko-odotukset. Ajattelin että pari kertaa käydään jossain haastattelussa ja se on siinä. Tää on ollut tosi pitkä taival, oon saanu vertaistukee ja apua. Ja se et on tienny Tarjan ja Susannan, et jos ois tiukka paikka tullu heille voi soittaa ja he kuuntelee vaikkei suoraan tää projektihomma oliskaan, heistä on tullu sellaisia tukihenkilöitä.

19 Hyviä toimintatapoja Ehkäisevä ja voimavarakeskeinen työote: tääl ei kaikki itke kuorossa vaan se keskustelu ohjataan hyviin asioihin. Vertaistuki: mulle oli tärkeetä että raskausaikana sai rakentaa verkostoo ja vertaistukee, sai rauhassa puhuu mahastaan sellaisten kanssa jotka oli samassa tilanteessa ja ymmärs. Vauvasta puhuminen: tääl koko ajan sitä painotettiin et mitä se vauva, vaikka se oli vasta mahassa Kotikäynti: Se oli mukava aatella et on mahollisuus siihen et ne tulee käymään kotona, et vaikka jaksaa skarpata kun menee johonkin niin kotona näkee sen todellisen tilanteen, siit tulee sellainen olo et nähdään vaivaa, et tulee erityisen huomioitu olo Työntekijöiden asiakaslähtöisyys: Ei oo koskaan ollu niin tärkee ja huomioitu olo kun täällä. Tuen riittävä kesto: Ja on tärkeetä et tää on niin pitkä aika, et vaikka olikin taukoo välissä.

20 Ristiriitaisia ajatuksia herättäneet toimintatavat Leiri: Ja siellä oppi sitä, niinku koko tän projektin aikana, et saa olla se tarvitseva itse, että ei tarvi pärjätä yksin kaikessa. ja tääl ryhmässä on ollut äidit ja vauvat, siellä tuli koko perhe mukaan, siel oli ihana yhteisöllinen fiilis ja isommatkin lapset oli huomioitu, siel oli pari isompaa poikaa järjestämässä majanrakennusta ja kaikkee mä jätin sen takia tulematta kun ajattelin et mulle tulee paha mieli kun siellä on äidit ja isät keskenään ja mä oon yksin Tutkimus: ensimmäiset haastattelut palveli tutkimuksen tarpeita, ohjaaja luki kysymykset paperista, et siinä ei ollu tilaa keskustelulle vaikka se ohjas ajattelua ihan hyvään suuntaan eka kerralla se oli vähän se kuvaus, mut ei siitä sit välittäny, kunhan ei tarvi kattoo ittee nauhalta, et se ois aika kiusallista, vaikka voishan se olla mielenkiintoistakin

21 Lapsinäkökulma ne tykkäs niistä lauluista mitä laulettiin, ne tykkää laulaa niitä kotona kyllä se nautti varmasti, näkee muitakin ihmisiä kun vaan minua ja muita vauvoja, leirilläkin se seuras hirveesti muita lapsia ja aikuisia ja ohjaajista tykkäsi tosi paljon et niille naureskeltiin ja hymyiltiin.

22 Isänäkökulma kun mullakin se masennustausta on ja mies on nähny millaista se on jos se tulee pahana, ni se syö molempien voimavaroja ja sit ku mä oon alkanu nousta ni mies on voinu romahtaa, et se kulkee mukana koko ajan se tasapainoilu mun mies oli neuvoton niiden mun maailmanloppujen kanssa, et oli helpottunut kun oli joku muu jakamassa hänen huoltaan on helpompi ymmärtää miehen tunteita ja olla empaattisempi kun on juteltu täällä sitä rupes enemmän ajatteleen ite et isä käy läpi samanlaista myllerrystä mut se ei oo yhtä konkreettista siinä raskausaikana kun ei tunne niitä vauvan liikkeitä ja muuta, mut samanlaista se on mä kävin sillä isätyöntekijällä kerran mut sit se jäi siihen, se peruuntu ja sit ei löytyny aikaa. Se oli sen verran kiva kokemus et oisin käyny kyl toisen ja kolmannen kerran, et ajatuksena se oli loistava

23 Yhteistyö ja vuorovaikutus Alueellinen epätasa-arvo ja työntekijäkohtaiset erot huolestuttivat se on huonoo jos se asettaa äidit eriarvoiseen asemaan et missä asuu et minkä verran neuvolan terkkaa kiinnostaa päihdeasiat kysellään isiltä tarkkaan, mut ei tällaisia asioita, mut se neuvolan täti on kyllä niin loistava et se näki vaikka ei sanonukaan mitään

24 Yhteenveto asiakasarvioinnista Yleisesti raskausajan ja vanhemmuuden koettiin olleen merkityksellisempiä saadun tuen kautta: raskaudesta ja äidiksi tulemisesta sai enemmän irti tän ryhmän kautta, koen että oon päässy syvemmälle äitiyteen kun tääl on tuettu ja keskusteltu

25 Tulokset: laajennettu ory Mukana terveydenhoitajia ja muita keskeisiä yhteistyökumppaneita. Menetelminä väittely kehitetystä toimintamallista ja tulevaisuuden muistelu.

26 Toimintamallin kriittiset kohdat väittelyssä miten perheen arki, tausta ja taloudellinen tilanne tulevat esille kontaktissa palveluihin? ohjautuvatko perheet oikein palveluihin? toiminnan vaikuttavuus: talous ja lapsen turvallinen kasvu moniammatillisuus ja tiedon kulku hankemuotoisen toiminnan tulevaisuus ja jatkuvuus

27 Hyvä tulevaisuus selkeä, kaikki tietävät kuka menee minnekin, ei kriittisiä vaiheita osataan käyttää hyväksi palveluita malli on juurrutettu ja on kaikille itsestäänselvyys yhteistyö on joustavaa, nivelvaiheet ja jatkumot on huomioitu alkutilanteen kartoitukseen ja motivointiin on löydetty uusia keinoja ryhmiä toimii riittävästi, niiden hyöty nähty ja talous kunnossa pysyvä rahoitus on tullut monikanavaisena yhteistyönä järjestöiltä, kunnilta ja äitipolilta ympäristökuntien perheet ovat mukana toiminnassa perheryhmiä toimii, isät ovat mukana ja parisuhdetyötä on työntekijöitä on riittävästi perhetyö on mukana huoliäitejä on ohjattu ryhmiin: lievä ahdistus + synnytyspelot neuvolan terveydenhoitaja on ollut ryhmissä mukana omien asiakkaittensa kanssa esimiehet ovat ymmärtäväisiä jatkuvuus toimii

28 Mitä tein ja mistä sain apua? ohjasin aktiivisesti jatkoin asiakkaan rinnalla tiedotin hankkeesta ja aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta yhteistyökumppaneille ja asiakkaille kerroin faktoja ja kävin neuvotteluja jotta saimme rahoitusta sote-alueemme sai julkisuutta erinomaisesta toiminnasta ja ylpeys siitä lisääntyi ohjausryhmä ja aktiiviset yhteistyökumppanit tärkeänä tukena

29 Mistä olin huolissani ja miten huoli hälveni? kriittiset kohdat mallin vakiintuminen selkiytyi poisputoajat kiinnitettiin enemmän huomiota motivointiin ja tehtiin moniammatillista yhteistyötä yhteistyön hankaluudet puhuttiin tarpeeksi paljon leimautuminen markkinointia muutettiin huoli isistä järjestöt ja kunnat yhdistivät voimavaroja, järjestettiin toimintailtoja parisuhteen tukemiseen ja perheryhmiä, aktiiviset isät liputtivat toimintaa raha hankkeen 2. vaihe toi näkyville vaikuttavuuden, ennaltaehkäisy tuli rakenteisiin

30 Tulokset: projektiryhmä Mukana hankkeen työntekijät. Menetelmänä projektimato : hankkeen huiput ja pohjakosketukset aikajanalla tarkasteltuna.

31 Huipuista ja pohjista opittua Yhteiskunta ja ilmiö, tutkimus ja tiedottaminen Alue, tarpeet ja yhteistyöstä sopiminen Työyhteisö, projektin kuljettaminen ja johtaminen Vauva, äiti, isä, ryhmät, vuorovaikutuksen tukeminen

32 Lopuksi Ei ole merkityksetöntä, miten sisällöllisesti erinomainen kehittämistoiminta prosessina toteutetaan. Taika: kiehtova, salaperäinen voima, lumous, tenho menettely(tapa) jollaisilla on uskottu saatavan luonnonvoimat tms. hallintaan

33 Vastaan mielelläni kysymyksiinne

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti { 2 } on täällä mun koti on täällä Toimittaja:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot