POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta"

Transkriptio

1 POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka.

2 Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus 3 1. Organisaatio ja hallinto 4 2. Katsaukset toimialoilta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali- ja terveysala Hius- ja kauneudenhoitoala Muut koulutukset 7 3. Oppisopimuskoulutus 8 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta Yritys- ja työelämäpalvelut Hankkeet ja projektit 9 5. Viestintä ja markkinointi 9 6. Henkilöstö ja sisäinen kehittäminen Numerotietoa 11 SisälTÖ Poimintoja kuluneelta vuodelta Vuoden aikuis opiskelijan valinta Aikuisopiskelijaviikolla valittiin vuoden aikuisopiskelijaksi yrittäjä Elina Perälä, joka suoritti kotityöpalvelujen ammattitutkinnon POKElla. Toimitilalaajennus Tekniikan ja liikenteen alan opetusta laajennettiin Äänekoskella Teollisuuskadulle, koska Piilolantien yksikön tilat eivät riittäneet palvelemaan kasvanutta opiskelijamäärää. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Saarijärvellä käynnistyi tutkintoon valmistava koulutus, jossa yritysten omistajajohtajat ja palkatut johtajat voivat syventää osaamistaan ja kehittää samalla yrityksensä toimintaa. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Aikuiskoulutuksen tarjonta laajeni uudelle koulutusalalle, kun kosmetologiopiskelijat aloittivat opintonsa vuoden alussa Kolkanlahdessa. Työelämäsertifikaatti POKEn aikuiskoulutus pääsi valtakunnallisen hankkeen pilotointi vaiheessa mukaan järjestämään sertifikaattiin liittyviä koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille ja työntekijöille tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännöstä. Koulutus- ja palvelukalenteri Aikuiskoulutuksen tarjonta koottiin ensimmäistä kertaa yhteiseksi julkaisuksi, jota jaettiin n kpl. avartaa johtajan katsaus oimintavuotta 2009 on leimannut yhteiskunnallisen T taantuman aikuiskoulutukselle lisänneiden haasteiden lisäksi myös useat samanaikaiset muutokset, kuten OPM:n aikuiskoulutusuudistus, OPH:n uudelleen organisoituminen, TEM-uudistus, TE-keskusten uudelleen organisoituminen ja TE-toimistojen organisoituminen. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen aikuiskoulutusta uudistettiin palvelemaan yhä paremmin työelämää ja aikuisia. Asiakas, aikuinen tai yritys saa nyt palvelut yhden luukun periaatteella ja tavoitteenamme on, että POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palveluiden tuottaja ja opiskelupaikka. ta toteutetaan koko pohjoisen Keski-Suomen alueella. Haluamme omalta osaltamme olla mukana kehittämässä seutumme yrityksiä ja vastata työelämän muuttuviin haasteisiin. Tiivis vuoropuhelu yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta palvelut saadaan vastaamaan entistä paremmin seudun tarpeita. Seutumme haasteet Alueellamme ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta tulee tärkeä alueellinen kilpailutekijä, jopa tärkeämpi kuin korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarjonnasta. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työikäisen väestön määrä puolittuu vuoteen 2030 mennessä ja Ääneseudullakin siitä katoaa noin neljännes. Aikuiskoulutuksen tarve kasvaa ja merkittävyys lisääntyy nuorten ikäluokkien pienentyessä. Lisäksi aikuisväestömme muuta maakuntaa alhaisempi koulutustaso haastaa aikuiskoulutustamme erityisesti. Aikuiskoulutuksen suunnittelun, ohjauksen ja koordinoinnin työssä vastuuryhmän työpanos on ollut olennaisen tärkeä. Alojen erilaisia käytänteitä on lähdetty yhtenäistämään ja parhaita käytänteitä on pyritty jakamaan. Aikuiskoulutuksesta on jäsentynyt vuoden aikana kokonaiskuva meille itselle ja näin aikuiskoulutus on voinut näkyä myös ulospäin asiakkaille yhtenäisenä se onkin ollut tämän ensimmäisen vuoden keskeinen tavoite. Rauni Gyldén aikuiskoulutusjohtaja Kulunut vuosi 2009 on ollut täynnä työtä ja organisointia, mutta erittäin antoisaa. Töiden uudelleen organisointi ja järjestely ovat vaatineet sitkeää, järjestelmällistä paneutumista kokonaisuuteen ja työ jatkuu edelleen. Olemme kuitenkin päässeet hyvään vauhtiin ja opimme koko ajan uutta. Kesän 2009 aikana koottiin aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri ja syksyn tarjonta saatiinkin yhdeksi, näkyväksi tuotteeksi. Kalenterin kokoaminen loi hyvää pohjaa yhteisöllisyydelle ja lisäksi sen koostaminen kuvin ja teksteineen oli meille osallisille iloinen ja piristävä kokemus. kalenteri on otettu myös hyvin vastaan ja kalenterin julkaiseminen on nyt jo saanut jatkoakin ja tulee ilmestymään vuosittain. Koulutusten volyymi kasvoi edellisvuodesta jonkin verran. Esimerkiksi lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivissä oli kasvua 3,1 %. Eniten järjestettiin tekniikan- ja liikenteen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan ja hallinnon alan kurssi- ja lisäkoulutusta. Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali- ja terveysalalla. Koulutusten rahoituspohjan mukaan tarkasteltuna suurin on edelleen työvoimakoulutus. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja perustutkintojen määrä on pysynyt melko tasaisena. Valtion lisäkoulutus ja perustutkintorahoitus määrittää näiden koulutusten toteutuksen määrän, mutta aikuisille tarjottavien koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen on selvästi paineita. K iitän asiakkaitamme, aikuisopiskelijoitamme ja yrityksiämme POKEn aikuiskoulutusta kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Jokainen asiakaskontakti on merkittävä etappi oppia uutta palvelutyössämme. Samoin kiitän Keski-Suomen ELY-keskuksen (ent. TE-keskus), Äänekosken TE-toimiston sekä seudun kehittämisyhtiöiden ja POKEn oppisopimustoimiston henkilökuntaa yhteistyöstä asiakkaidemme ammattitaidon ja työmarkkinaaseman kehittämiseksi. POKEn aikuiskoulutuksen henkilökuntaa kiitän hyvästä työotteesta ja panoksesta hyvän työyhteisön aikaansaamiseksi. Yhteinen ponnistelumme seudun elinkeinoelämän hyväksi on tuottanut tulosta, josta voimme yhdessä olla iloisia. POKE 2 3

3 1. ORGANISAATIO JA HALLINTO P ohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskusta POKEa ylläpitää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka muodostavat 13 jäsenkuntaa. Kuntayhtymään on muodostettu oma aikuiskoulutuksen tulosalue, jonka johtajana toimii aikuiskoulutusjohtaja. 2. katsaukset toimialoittain Tulosalue järjestää POKEn aikuiskoulutuksen lisä-, täydennys- ja kurssikoulutuksen työvoimapoliittisen koulutuksen merkittävän osan aikuisten perustutkintotavoitteisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen POKEsta ostettavan tietopuolisen koulutuksen na ja sähköalan ammattilaisten ovat työllistyneet hyvin alan töihin. Laboratorio- ja opetustiloja tiloja uudistettiin kuluneena vuonna siten, että sinne hankittiin mm. uutta väylätekniikkaa, taajuusmuuttajia ja tehtiin logistiikkahankintoja. Puualalla POKE toimii aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa, esimerkkeinä tästä Kurikka Timber Oy:n ja Finnforest Oyj:n kanssa tapahtuva koulutustoiminta. Marraskuussa 2009 POKE solmi Saha- ja levyteollisuuden tutkintotoimikunnan kanssa puualan perustutkinnon järjestämissopimuksen. Erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia on suunnattu tekniikan ja liikenteen alan ajankohtaisiin tarpeisiin. Uutena tuotteena tarjontaan suunniteltiin kuorma- ja linja-autonkuljettajille suunnatut täydennyskoulutukset. LogiConsulting Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus teki mahdolliseksi tarjota kuljettajien ammattipätevyys- ja jatkokoulutusta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala L iiketalouden ja hallinnon alalla palvelun rungon muodostavat monimuotoisena koulutuksena järjestettävät valmistavat koulutukset ja näyttötutkinnot. Keväällä 2009 käynnistyi yrittäjille, pienten ja keskisuurten yritysten omistajajohtajille ja palkatuille johtajille suunnattu yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Saarijärvellä. Liiketalouden ja hallinnon alalla on kehitetty myös erilaisiin yritys- ja työuratilanteisiin räätälöityjä lyhytkestoisia koulutuksia. Koulutusten sisältöä suunniteltaessa huomioidaan sähköisen liiketoimintaympäristön käytön laajeneminen yrityksissä. Taloushallinnon koulutuksissa otettiin vuoden 2009 aikana käyttöön Visma Nova-ohjelmisto, mikä soveltuu pienen että ison yrityksen käyttöön toimialasta riippumatta. Alueen liiketila- ja kauppakeskusrakentamisen vaikutukset näkyvät myynnin alan oppisopimusmuotoisen näyttötutkintokoulutuksen tasaisena kasvuna. Ala kouluttaa henkilökuntaansa varmistaakseen osaavan työvoiman saannin ja pysyvyyden. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan toteutukset Liiketalouden perustutkinto Markkinointiviestinnän ammattit. Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatinharjoittajan kirjanpito ja verotus Kotisivun teko -koulutus Myynnin ammattilaiseksi Sisustussuunnittelu Starttikoulutus yrittäjille Tietokoneenkäyttäjän A-korttikoulutus Tilinpäätös yritys suunnittelun välineenä Venäjänkielen alkeiden jatkokurssi Venäjänkielen kurssi Vesiosuuskuntien talous Yhdistyskoulutus Rakennusalan perustutkinto -koulutuksen opiskelija laittamassa eristystä hirsirakennukseen Saarijärvellä Tekniikan ja liikenteen ala P OKE on järjestänyt kone- ja metallialan näyttötutkintoja vuodesta 1995 alkaen. Kone- ja metallialan koulutus on ollutkin suurin koulutusala aikuiskoulutuksen puolella. Erityisesti elektroniikkateollisuuden alasajo Ääneseudulla ja Saarijärvellä on viime vuosina kasvattanut opiskelijamääriä voimakkaasti. Toiminta laajentui kuluneena vuonna Äänekoskella Piilolantieltä Teollisuuskadulle, jonne perustettiin manuaalikoneistamo. Väliaikaisella koneistamolla pyrittiin purkamaan kuormitusta Piilolantiellä, jonka metalliosasto on sekä aikuisten että nuorten käytössä. Huonontunut talous tilanne teollisuudessa heijastui aikuiskoulutukseen siten, että opiskelijoita ei löytynyt harjoittelupaikkoja yrityksissä entisessä määrässä, vaan sen sijaan järjestettiin enemmän opetusta oppilaitoksessa. Työelämän kanssa tapahtuneen verkostoitumisen kautta on luotu parempi laadullinen pohja toimintamalleille. Metallialan yhteistyöverkostot on rakennettu Karstulaan, Saarijärvelle, Viitasaarelle ja Äänekoskelle. Kiinteistönhoito- ja LVI-ala ovat tulleet alueellamme entistä merkittävimmiksi toiminta-alueiksi. Märkä- ja kosteusalan koulutusten tarve on noussut esille viime vuosina. Myös energia-asiat ovat olleet entistä enemmän esillä tekniikan alan opetuksessa. Sähköalalla automaatio-osaajien kysyntä kasvoi viime vuon- Tekniikan ja liikenteen alan toteutukset Kone- ja metallialan perustutkinto Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sähköalan perustutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto CNC-valmiuksien kohottaminen Home- ja kosteusvaurioiden korjauskoulutus Kotimaan huoltokoulutukset 2009 Metalli tutuksi-metallialan ohjaava koulutus Metallialalle valmentava koulutus Metallista ammatti, osatutkintotavoitteinen NC-valmiuksien kohottaminen Putkistoasentajan ja hitsaajan koulutus Sähköturvallisuustutkintoon S2 valmistava koulutus Sähkötyöturvallisuus SFS6002 Tulityökoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskoulutus 5 v. uusinta 2.3. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala oulutusalalla käynnistyi huhtikuussa suurtalouskokin K ammattitutkintokoulutus. Koulutusalaa vahvistaakseen POKE solmi tutkintotoimikunnan kanssa järjestämissopimuksen tähän tutkintoon kesällä. Ravintotalouspuolen ammattilaisille toteutettiin yhteinen luentopäivä. Tämän tyyppistä tarjontaa suunnitellaan toteutettavaksi jatkossakin. Uusi matkailualan perustutkintokoulutuksen ryhmä aloitti opiskelun syksyllä osaamisalanaan matkailupalvelujen tuottaja. Tämä koulutus poikkeaa aikaisemmista siinä, että koulutuksen suunnittelussa ja markkinoinnissa huomioitiin erityisesti maahanmuuttajat. Koulutuksen toteuttaminen tukee ajatusta siitä, että maahanmuuttajat voisivat entistä paremmin sijoittua Matkailualan perustutkinnon opiskelijat tutustumassa ruisleivän valmistukseen matkailuyrityksessä Multialla. ammatilliseen koulutukseen organisaatiomme kautta. Matkailualan tulevaisuuden näkymät ovat edelleen kohtuullisen hyvät, joten alan ammattilaisia tarvitaan. Puhdistuspalveluala on ollut monena vuonna ollut laajuudeltaan merkittävin Marata-alan koulutusten tuottaja. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suoritti n. 40 opiskelijaa, joista 20 sai tutkintotodistuksen tänä vuonna. Alan henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen herätteli kuluneena vuonna erityisesti sikainfluenssa ja mikrobien käsittelyn haasteet. Koulutuksia onkin toteutettu paljon yhteistyössä mm. kunta-alan kanssa. Matkailu-, ravitsemisja talousalan toteutukset Catering-alan perustutkinto Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Ajankohtaista erityisruokavaliosta Alkoholilainsäädännön koulutus Etiketti illallinen -koulutus Hygieniaosaamiskoulutus Infektioiden torjunta Ravitsemisalan luentopäivä Tutkinnon suorittaminen työelämässä, arvioijakoulutus 4 5

4 Viljelijän ammattitutkinnon syksyinen tutkintotilaisuus Luonnonvara- ja ympäristöala ällä koulutusalalla perustutkinnon voi suorittaa maatalous-, metsä- tai luonto- ja T ympäristöalalla. Maatalousalan perustutkinnon näyttötutkintoperusteinen koulutus painottui eläintenhoidon ja maatalousteknologian osaamisaloihin. POKEsta on kehittynyt myös valtakunnallisesti merkittävä mehiläistarhauksen koulutuksen järjestäjä. Metsäalan perustutkinnon uudistus lisäsi tarjontaan metsäenergian tuottajan osaamisalan. Valmistavassa koulutuksessa ja näyttötutkintojen järjestämisessä on haettu aktiivisesti käytännönläheisiä toimintatapoja. Koulutuksia on kehitetty yhä enemmän vastaamaan tilojen ja yritysten omia tarpeita. Aiempaa useammin esimerkiksi viljelijän tai karjatalouden ammattitutkinnon suorittaja osoittaa tutkintoon vaadittavan osaamisensa omalla kotitilallaan. Maatalouskoneasentajien koulutusta on kehitetty yhteistyössä Valtra Oy Ab:n kanssa. Markkinointi ja sisällöt suunniteltiin yhdessä yrityksen kanssa ja tavoitteena oli lisätä yrityksen huoltoverkoston yrittäjien ammattitaitoa ympäri maan. Lisäkoulutuksen lyhyttarjontaa suunnattiin lammastalouteen ja Luonnonvara- ja ympäristö alan toteutukset Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, maatalousyrittäjä Metsäalan perustutkinto, metsuri Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Bioenergia-alan ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Riistamestarin erikoisammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Arviointikoulutus Energiaa auringosta- aurinkokeräinten rakentamiskurssi Lampaan jalostus Ympäristöalan koulutus aurinkoenergian hyödyntämiseen. POKEn luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuu kestävän kehityksen asiantuntijoita. POKE on tehnyt myös pioneerityötä ympäristöalan työvoimapoliittisen koulutuksen toteuttamisessa Jyväskylässä. Oppilaitos vastaanotti ympäristösertifikaatin syyskuussa Uudenlaisen oppimisympäristön kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen käytännössä tarjoaa Virtuaalikylä, mihin kuuluu myös Tarvaalan opetusmaatila. Erä- ja luonto-oppaiden ammattitutkintoa suorittavien opetusohjelmaan kuuluu myös talvivaellus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan toteutukset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Ensiapukoulutus EA1 Hoitoalalle ohjaava koulutus Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus Lääkehoitokoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Validaatiomenetelmäkoulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opetusta Opinahjontiellä. osiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään elämän koko kirjon. Ala tarvitsee yhä enemmän S ammattitaitoisia osaajia. Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysalalla tehtiin paljon koulutuksiin liittyvää yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa. Yrittäjyys on yksi ratkaisu kasvavaan palvelujen tarpeeseen ja julkisten palveluiden yksityistämiseen. POKElla on kehitetty mahdollisuuksia opiskella joustavasti yritystoiminnan rinnalla, esimerkkeinä tästä hoivayrittäjille suunnatut erilaiset täydennyskoulutukset. Sosiaali- ja terveysalan per u s t u t k i n n o n, lähihoitajan, valinnaisia osaamisaloja tarjonnassa on asiakaspalvelu- ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö ja vanhustyö. Uusia koulutusryhmiä käynnistyi omaehtoisena Äänekoskella, Viitasaarella ja Laukaassa sekä työvoimapoliittisena koulutuksena Saarijärvellä. Lisäksi työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin hoitoalalle ohjaava koulutus Viitasaarella. Oppisopimus on ollut perinteisesti suosittu väylä lähihoitajatutkinnon suorittamiseen. Vuoden loppua kohti siirryttäessä oli kuitenkin havaittavissa oppisopimusten määrän pienoista laskua Hius- ja kauneudenhoitoala Intialaisen päänhieronnan käytännön opiskelua Saarijärven Kolkanlahdessa. aarijärven Kolkanlahdessa koulutettiin S vuoden 2009 aikana opiskelijoita kahdessa hiusalan perustutkintoryhmässä. Heistä valmistuu parturi-kampaajia. Lisäksi alan koulutustarjonta laajeni merkittävästi kun vuoden alussa aloitti kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijaryhmä. Heistä valmistuu kosmetologeja vuoden 2010 loppuun mennessä. Kumpikin koulutusala on ollut hyvin suosittuja, sillä läheskään kaikki alalle pyrkijät eivät ole päässeet mukaan. Kolkanlahden tilat kokivat myös muodonmuutosta, kun kosmetologiopiskelijoille remontoitiin opiskelu- ja asiakaspalvelutiloja Muut aahanmuuttajien lukumäärä Pohjoisessa Keski- M Suomessa on lisääntynyt voimakkaasti. Vuoden 2008 lopussa Äänekosken ja Saarijärven- Viitasaaren seutukunnalla asui yhteensä 445 ulkomaan kansalaista. POKEn aikuiskoulutus on tarjonnut maahanmuuttajille koulutusta nonstop-periaatteella. Päätavoitteena koulutuksessa, jossa etusijalla ovat kotouttamisohjelman piirissä olevat maahanmuuttajat, on oppia perustaidot suomen kielestä sekä tutustuttaa opiskelijat Suomen yhteiskunnan eri osa-alueisiin, palveluihin, eri ammattialoihin ja niiden aikuiskoulutukseen Suomessa. Syksystä 2009 alkaen POKEn aikuiskoulutus on järjestänyt Työelämäsertifikaatti-koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja myös suomalaisille työn- tekijöille ja työnhakijoille tietoa työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännön perusasioista. Sertifikaatin Hius- ja kauneuden hoitoalan toteutukset Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Intialainen päänhieronta Monialakoulutuksen kautta on pystytty yritysten tarpeisiin rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Tässä koulutustyypissä koulutus suunnitellaan vastaamaan henkilön ja yrityksen tarpeita siten, että useimmiten yksittäinen henkilö saa täsmäkoulutusta sekä työpaikalla että kurssimuotoisesti opiskellen. avulla yritykset voivat tehostaa perehdytystä ja se voi helpottaa myös uusien työntekijöiden rekrytointia. Työvoimahallinnon rahoittamien ohjaavien koulutusten määrä vähentyi jonkin verran, tosin yleisten ohjaavien lisäksi toteutettiin myös alakohtaisia ohjaavia koulutuksia, kuten metalli- tai hoitoalalle ohjaava koulutus. Muut toteutukset Ammattitaito- ja osaamiskartoitus Atk-työnhakuvalmennus LAPE-laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon Monialakoulutus Muutoksen jäsentäminen työyhteisössä Suomi-tietoutta maahanmuuttajille Työelämän kansainvälistyvä arki Työelämään ja koulutukseen ohjaava koulutus Työnhakijan tieto- ja kuntopaketti Työnopastajakoulutus 6 7

5 3. OPPISOPIMUSKOULUTUS O Oppisopimuskoulutus toimii omana tulosalueenaan Äänekosken ammatillisessa koulutuskuntayhtymässä. Oppisopimuskoulutuksen tulosaluetta johtaa vastuullisena viranhaltijana koulutustarkastaja, suunnittelua ja operatiivista työtä tekevät oppisopimuskoulutuksen kaksi koulutussuunnittelijaa ja toimistotyötä koulutussihteeri. Oppisopimuskoulutusyksikkö huolehtii oppisopimuskoulutuksen hallinnoimisesta ja järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. Vuonna 2009 perustutkintorahoitusta käytettiin 130 paikkaan ja lisäkoulutuksen rahoitusta myönnettiin kuntayhtymälle 263 paikkaa. Oppisopimuskoulutusyksikkö toteuttaa vuosittain koulutusta lähes 80 eri tutkintoon Yritys- ja työelämäpalvelut rityspalvelujen perusrungon muodostavat edelleen yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat eri alojen Y koulutuskokonaisuudet. Poke aikuiskoulutuksen vahvuutena onkin tällä saralla ammatillisen valmennuksen yhdistäminen laajemmin henkilöstön kehittämispalveluihin. Vahvana haasteena on edelleen organisaatiomme ammatillisen koulutuksen imagon laajentaminen henkilöstön osaamisen Oppisopimuskoulutus toimii kiinteässä yhteistyössä aikuiskoulutuksen kanssa. Vuonna 2009 noin 40 % oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista kursseista hankittiin POKEn aikuiskoulutuksesta, muilta osin tehtiin yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisestikin. Eniten opiskelijoita oli vuonna 2009 tekniikan ja liikenteen ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloilla sekä sosiaali- ja terveys- ja majoitus- ja ravitsemisalalla. Huonontunut taloudellinen tilanne on myös hieman lisännyt sopimusten purkautumista vuonna Oppisopimus on kuitenkin säilyttänyt suosionsa myös taantuman aikana, tosin kysynnän painopiste on siirtynyt tuotannosta julkiselle sektorille, palvelualoille ja yrittäjyyskoulutuksiin. 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta koulutuksen oman henkilöstön lisäksi eri alojen asiantuntijoita. Koko Pokella on otettu käyttöön SympaHr- henkilöstöhallintajärjestelmä, jota laajennettiin toisella järjestelmäympäristöllä koskemaan Poken asiakasrajapintaa. Tämä mahdollisti osaamiskartoitusten tarjoamisen ja hallinnoinnin helppokäyttöisesti myös yrityksille ja työyhteisöille. Työnohjauspalvelua ovat yritykset ja työyhteisöt käyttäneet sekä yksittäisten henkilöiden että ryhmien kohdalla omien työtapojen, käyttäytymismallien ja ihmissuhdetaitojen tutkinnan apuvälineenä. Kuluneena vuonna järjestettiin myös henkilöstön kehittämisen yhteisiä valmennuksia. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Ääneseudun yrittäjäyhdistyksen kanssa koulutusten markkinoinnin ja suunnittelun osalta. Syksyllä toteutettiin Yrittäjien foorumi, jossa oli Keskimaan toimitusjohtajan Kuisma Niemelän puheenvuoro ja Tuija Piepposen esitys elekielestä. Nuorisopuolen opiskelijat toteuttivat tilaisuuteen näyttävän iltapala-bufeen Hankkeet ja projektit rojektien merkitys aikuiskoulutuksen toiminnassa on P kohdentunut sekä koulutustoimintaan että sisäiseen kehittämiseen. Olemme olleet vuoden kuluessa mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut Toteutusaika: , ESR-hanke Hankeen päämääränä on välityömarkkinoilla olevien työnhakijoiden parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen. Olemme hankkeessa osatoteuttajana. Vuoden 2009 aikana projektin kautta on järjestetty ohjausta, osaamiskartoituksia ja koulutuksia useilla eri aloilla. 5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI kehittämisen kokonaisvaltaiseksi kumppaniksi. Yrityspalveluiden osana on tarjottu koulutussuunnittelupalvelua ja se sisältyykin luonnollisena osana lähes kaikkeen koulutukseen. Sen kautta on suunniteltu erilaisia vaihtoehtoja koulutusten toteuttamiseksi ja pystytty myös räätälöimään tapauskohtaisesti koulutuskokonaisuuksia. Yritysten palvelemiseksi on perustettu yrityskohtaisia suunnittelutiimejä, näin esimerkiksi Valtra Oy Ab:n osalta. Henkilöstökoulutusten toteuttamiseen on osallistunut aikuisikuiskoulutuksen uudelleen organisoituminen on näkynyt myös markkinoinnissa. Lehti-ilmoittelun lisäksi A toteutettiin tänäkin vuonna pohjoisen Keski-Suomen toimijoiden kanssa aikuiskoulutusliite, joka ilmestyi kaksi kertaa vuodessa alueen kuudessa eri sanomalehdessä. Näkyvin muutos markkinoinnissa oli syksyllä ilmestynyt ensimmäinen aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri, johon koottiin syksyn tarjonta yksiin kansiin. Myönteisen palautteen perusteella päätettiin seuraavaksi julkaista koko vuoden kattava kalenteri, jonka suunnittelu aloitettiin syksyllä. on ollut mukana vuoden aikana mm. seuraavissa tapahtumissa: Nokian henkilöstölle järjestetty koulutusten esittely tilaisuus Jyväskylän Mattilanniemessä Viitasaaren Wilma-markkinat heinäkuussa Alueen työvoimatoimistoissa käytiin pitämässä syksyllä neljä infotilaisuutta Osaajat kohtaavat messut Jyväskylässä Taimensoutu tapahtuma Kannonkoskella Yrittäjien Foorumin iltatilaisuuden bufé-pöydän antia. Aikuisohjausta paikallisesti Toteutusaika: , ESR-hanke Projektin tarkoituksena on tukea ja kehittää asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita Keski-Suomen alueella. Ohjaustarpeisiin pyritään vastaamaan moniammatillisen, verkostoituneen yhteistyön avulla. Olemme osatoteuttajina Äänekosken, Viitasaaren ja Saarijärven alueella. Näiden lisäksi mm. Yritysten Taitava Keski-Suomi ja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen projektit ovat sivunneet aikuiskoulutuksen toimintakenttää. Olemme olleet mukana myös opetushallituksen rahoittamissa ammatillisen lisäkoulutuksen laadun sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeissa. Näitä olivat: VERHE 2 Keski-Suomen aikuiskoulutuksen palveluverkosto CRM ja HRM työelämäpalvelun tukena Osaamisen salkku Joustavuutta osaamisen osoittamiseen Lokakuussa toteutettu viikko oli tapahtumiltaan laajin markkinointitilaisuus. oli esillä kauppaliikkeiden auloissa sekä toreilla. Äänekosken torilla oli esillä mm. Valtra Oy Ab:n uusi traktori yhdistettynä opetustapahtumaan. Saarijärven kirjastoauton kanssa kierrettiin Pohjoista Keski- Suomea ja kohdattiin asiakkaita pysäkeillä. Viikon päätapahtuma oli Kannonkosken Piispalassa, jossa oli puhumassa keksintöasiamies Jorma Hynynen TE-keskuksesta. Tilaisuuden yhteydessä oli mahdollisuus varata hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoilta hoitoja. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden aikuisopiskelijaksi valittu Elina Peränen. 8 9

6 6. HENKILÖSTÖ JA SISÄINEN KEHITTÄMINEN A ikuiskoulutuksessa oli päätoimista henkilöstöä 32. Pääosan henkilöstöä muodos tavat eri alojen ammatinopettajat ja kouluttajat. Koulutuspalveluita tuottavat päätoimisen henkilöstön lisäksi vahva joukko sivutoimisia tuntiopettajia ja asiantuntijoita. Päätoimiseen henkilöstöön kuuluu lisäksi aikuiskoulutusjohtaja, kaksi koulutussuunnittelijaa ja kolme vastuuhenkilöä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palvelut ostetaan kuntayhtymältä. Aikuiskoulutuksen vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja koordinoida keskitetysti POKEn aikuiskoulutusta ja palvelujen suunnittelua. Näyttötutkintojärjestelmään kuuluvien ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten keskeinen rooli koulutustarjonnassa näkyy myös henkilöstön osaamisessa. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaneita on yli 60 henkilöä. Oppilaitoksella on omia järjestämissopimuksia eri tutkintoihin lähes 50. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös muiden tutkinnonjärjestäjien kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin, joista yhtenä esimerkkinä joulukuussa 2009 Hiekkaharjun kartanossa Konnevedellä pidetty näyttötutkintomestaritoimintaa ja arviointia koskeva päivityskoulutus. Aikuiskoulutuksen organisoituminen uudelleen on asettanut haasteita koko toiminnalle. Sisäisen kehittämisen vauhdittamiseksi järjestettiin keväällä henkilökunnalle toiminnallinen työpaja ja virkistäytymispäivä, jossa haettiin henkilökunnan näkemystä haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Kuukausittain pidettävät henkilökunnan kokoukset ovat tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi avattiin sisäistä tiedottamista varten aikuiskoulutuksen omat intranet-sivut. Uusia toimintamalleja on haettu mm. Pohjois-Karjalan Aikuiskoulutuksen vastuuryhmä: vasemmalta aikuiskoulutusjohtaja Rauni Gyldén, oppisopimuksen koulutustarkastaja Heli Skantz, tukipalvelujen vastuuhenkilö Reijo Heinänen, tuotantoalojen koulutussuunnittelija Rauno Viiru, yrityspalvelujen vastuuhenkilö Tarja Naskila, pedagoginen vastuuhenkilö Mervi Tall ja oikealla palvelualojen koulutussuunnittelija Maija Salmelin. Aikuisopiston ja Koulutuskeskus Sedun kanssa tapahtuneen yhteistyön kautta. Tämän lisäksi Jyväskylän aikuisopiston kanssa tehdään yhteistyötä eri tavoin. Opiskelijahallinnon kehittäminen käynnistettiin keväällä, kun päätettiin Studenta-järjestelmän laajamittaisemmasta käyttöönotosta. Käynnistys tapahtui pilotointien kautta ja tulee jatkumaan seuraavalle vuodelle. Henkilöstöä tekemässä Swot-analyysiä Kolkanlahden kehittämis- ja virkistyspäivänä huhtikuussa. 7. NUMEROTIETOA Suoritetut tutkinnot/tutkinnon osat 2009 Koko tutkinnot yhteensä 239 Tutkinnon osat yhteensä Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Kurssi- ja lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät rahoitusmuodoittain Aikuiskoulutuksen opiskelijat 2009 Perustutkinnon opiskelijat Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon op. Muun kuin tutkintotav. koulutuksen op. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat Yhteensä 3086 opiskelijaa Lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät 2009 Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu kuin tutkintotavoitteinen koulutus Yhteensä opiskelijatyö Oppisopimuksen opiskelijat tutkintotyypeittäin (Vuonna 2009 yht. 597) Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ei tutkintotavoitteinen Kolkanlahden rantasauna ympäristöineen oli tänäkin vuonna myös opetuskäytössä Muu kurssikoulutus Oppisopimuskoulutus (tietopuoliset jaksot) Työvoimakoulutus Lisäkoulutus 10 11

7 POKE Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE Toimisto- ja asiakaspalvelu Puh. (014) , fax (014) Oppisopimustoimisto Puh. (014) POKE tarjoaa asiakkaille MYÖS Opetusravintola Oppikokki Kokinpuoti Puh. (014) Piilolantie 17, Äänekoski palvelut, Oppikokki ja Kokinpuoti Hiusalan parturi-kampaamopalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi palvelut, parturi-kampaamo ja kauneushoitola Kauneudenhoitoalan kosmetologipalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi Erä- ja luonto-oppaiden palveluita Puh. (014) tai Erä-kisällit Poken Erä- ja luonto-oppaat ry Poke 2010 Mainostoimisto AD Alfred Oy Keski-Suomen Painotuote Oy

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA 25.11.2013 Hki, Paasitorni Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittämispäivät opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Minna Sillanpää, koulutuspäällikkö Jyväskylän aikuisopisto, yhteiset opinnot ja ohjauspalvelut Sisältö Jyväskylän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Yleistä valtionavustuksista Valtionavustukset 2013 Hyvät käytännöt Tuula Sumkin OPH Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille

Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille Teollisuuden ja tuotannon toimialojen osaava työvoima tilaisuus 10.5.2017 Ulpu Järviluoto, Pohjois-karjalan ELYkeskus/ Työllisyys ja osaamineen yksikkö

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä HDO, Helsinki 21.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tarja Paananen 7/2010 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto

Tampereen seudun ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopisto Tämä on Tredu Opiskelijoita n.18 000 Ammatillinen peruskoulutus 8110 josta aikuisopiskelijoita 1200 Muu aikuiskoulutus 6500 josta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 2300

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot