POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta"

Transkriptio

1 POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka.

2 Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus 3 1. Organisaatio ja hallinto 4 2. Katsaukset toimialoilta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali- ja terveysala Hius- ja kauneudenhoitoala Muut koulutukset 7 3. Oppisopimuskoulutus 8 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta Yritys- ja työelämäpalvelut Hankkeet ja projektit 9 5. Viestintä ja markkinointi 9 6. Henkilöstö ja sisäinen kehittäminen Numerotietoa 11 SisälTÖ Poimintoja kuluneelta vuodelta Vuoden aikuis opiskelijan valinta Aikuisopiskelijaviikolla valittiin vuoden aikuisopiskelijaksi yrittäjä Elina Perälä, joka suoritti kotityöpalvelujen ammattitutkinnon POKElla. Toimitilalaajennus Tekniikan ja liikenteen alan opetusta laajennettiin Äänekoskella Teollisuuskadulle, koska Piilolantien yksikön tilat eivät riittäneet palvelemaan kasvanutta opiskelijamäärää. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Saarijärvellä käynnistyi tutkintoon valmistava koulutus, jossa yritysten omistajajohtajat ja palkatut johtajat voivat syventää osaamistaan ja kehittää samalla yrityksensä toimintaa. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Aikuiskoulutuksen tarjonta laajeni uudelle koulutusalalle, kun kosmetologiopiskelijat aloittivat opintonsa vuoden alussa Kolkanlahdessa. Työelämäsertifikaatti POKEn aikuiskoulutus pääsi valtakunnallisen hankkeen pilotointi vaiheessa mukaan järjestämään sertifikaattiin liittyviä koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille ja työntekijöille tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännöstä. Koulutus- ja palvelukalenteri Aikuiskoulutuksen tarjonta koottiin ensimmäistä kertaa yhteiseksi julkaisuksi, jota jaettiin n kpl. avartaa johtajan katsaus oimintavuotta 2009 on leimannut yhteiskunnallisen T taantuman aikuiskoulutukselle lisänneiden haasteiden lisäksi myös useat samanaikaiset muutokset, kuten OPM:n aikuiskoulutusuudistus, OPH:n uudelleen organisoituminen, TEM-uudistus, TE-keskusten uudelleen organisoituminen ja TE-toimistojen organisoituminen. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen aikuiskoulutusta uudistettiin palvelemaan yhä paremmin työelämää ja aikuisia. Asiakas, aikuinen tai yritys saa nyt palvelut yhden luukun periaatteella ja tavoitteenamme on, että POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palveluiden tuottaja ja opiskelupaikka. ta toteutetaan koko pohjoisen Keski-Suomen alueella. Haluamme omalta osaltamme olla mukana kehittämässä seutumme yrityksiä ja vastata työelämän muuttuviin haasteisiin. Tiivis vuoropuhelu yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta palvelut saadaan vastaamaan entistä paremmin seudun tarpeita. Seutumme haasteet Alueellamme ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta tulee tärkeä alueellinen kilpailutekijä, jopa tärkeämpi kuin korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarjonnasta. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työikäisen väestön määrä puolittuu vuoteen 2030 mennessä ja Ääneseudullakin siitä katoaa noin neljännes. Aikuiskoulutuksen tarve kasvaa ja merkittävyys lisääntyy nuorten ikäluokkien pienentyessä. Lisäksi aikuisväestömme muuta maakuntaa alhaisempi koulutustaso haastaa aikuiskoulutustamme erityisesti. Aikuiskoulutuksen suunnittelun, ohjauksen ja koordinoinnin työssä vastuuryhmän työpanos on ollut olennaisen tärkeä. Alojen erilaisia käytänteitä on lähdetty yhtenäistämään ja parhaita käytänteitä on pyritty jakamaan. Aikuiskoulutuksesta on jäsentynyt vuoden aikana kokonaiskuva meille itselle ja näin aikuiskoulutus on voinut näkyä myös ulospäin asiakkaille yhtenäisenä se onkin ollut tämän ensimmäisen vuoden keskeinen tavoite. Rauni Gyldén aikuiskoulutusjohtaja Kulunut vuosi 2009 on ollut täynnä työtä ja organisointia, mutta erittäin antoisaa. Töiden uudelleen organisointi ja järjestely ovat vaatineet sitkeää, järjestelmällistä paneutumista kokonaisuuteen ja työ jatkuu edelleen. Olemme kuitenkin päässeet hyvään vauhtiin ja opimme koko ajan uutta. Kesän 2009 aikana koottiin aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri ja syksyn tarjonta saatiinkin yhdeksi, näkyväksi tuotteeksi. Kalenterin kokoaminen loi hyvää pohjaa yhteisöllisyydelle ja lisäksi sen koostaminen kuvin ja teksteineen oli meille osallisille iloinen ja piristävä kokemus. kalenteri on otettu myös hyvin vastaan ja kalenterin julkaiseminen on nyt jo saanut jatkoakin ja tulee ilmestymään vuosittain. Koulutusten volyymi kasvoi edellisvuodesta jonkin verran. Esimerkiksi lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivissä oli kasvua 3,1 %. Eniten järjestettiin tekniikan- ja liikenteen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan ja hallinnon alan kurssi- ja lisäkoulutusta. Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali- ja terveysalalla. Koulutusten rahoituspohjan mukaan tarkasteltuna suurin on edelleen työvoimakoulutus. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja perustutkintojen määrä on pysynyt melko tasaisena. Valtion lisäkoulutus ja perustutkintorahoitus määrittää näiden koulutusten toteutuksen määrän, mutta aikuisille tarjottavien koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen on selvästi paineita. K iitän asiakkaitamme, aikuisopiskelijoitamme ja yrityksiämme POKEn aikuiskoulutusta kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Jokainen asiakaskontakti on merkittävä etappi oppia uutta palvelutyössämme. Samoin kiitän Keski-Suomen ELY-keskuksen (ent. TE-keskus), Äänekosken TE-toimiston sekä seudun kehittämisyhtiöiden ja POKEn oppisopimustoimiston henkilökuntaa yhteistyöstä asiakkaidemme ammattitaidon ja työmarkkinaaseman kehittämiseksi. POKEn aikuiskoulutuksen henkilökuntaa kiitän hyvästä työotteesta ja panoksesta hyvän työyhteisön aikaansaamiseksi. Yhteinen ponnistelumme seudun elinkeinoelämän hyväksi on tuottanut tulosta, josta voimme yhdessä olla iloisia. POKE 2 3

3 1. ORGANISAATIO JA HALLINTO P ohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskusta POKEa ylläpitää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka muodostavat 13 jäsenkuntaa. Kuntayhtymään on muodostettu oma aikuiskoulutuksen tulosalue, jonka johtajana toimii aikuiskoulutusjohtaja. 2. katsaukset toimialoittain Tulosalue järjestää POKEn aikuiskoulutuksen lisä-, täydennys- ja kurssikoulutuksen työvoimapoliittisen koulutuksen merkittävän osan aikuisten perustutkintotavoitteisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen POKEsta ostettavan tietopuolisen koulutuksen na ja sähköalan ammattilaisten ovat työllistyneet hyvin alan töihin. Laboratorio- ja opetustiloja tiloja uudistettiin kuluneena vuonna siten, että sinne hankittiin mm. uutta väylätekniikkaa, taajuusmuuttajia ja tehtiin logistiikkahankintoja. Puualalla POKE toimii aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa, esimerkkeinä tästä Kurikka Timber Oy:n ja Finnforest Oyj:n kanssa tapahtuva koulutustoiminta. Marraskuussa 2009 POKE solmi Saha- ja levyteollisuuden tutkintotoimikunnan kanssa puualan perustutkinnon järjestämissopimuksen. Erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia on suunnattu tekniikan ja liikenteen alan ajankohtaisiin tarpeisiin. Uutena tuotteena tarjontaan suunniteltiin kuorma- ja linja-autonkuljettajille suunnatut täydennyskoulutukset. LogiConsulting Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus teki mahdolliseksi tarjota kuljettajien ammattipätevyys- ja jatkokoulutusta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala L iiketalouden ja hallinnon alalla palvelun rungon muodostavat monimuotoisena koulutuksena järjestettävät valmistavat koulutukset ja näyttötutkinnot. Keväällä 2009 käynnistyi yrittäjille, pienten ja keskisuurten yritysten omistajajohtajille ja palkatuille johtajille suunnattu yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Saarijärvellä. Liiketalouden ja hallinnon alalla on kehitetty myös erilaisiin yritys- ja työuratilanteisiin räätälöityjä lyhytkestoisia koulutuksia. Koulutusten sisältöä suunniteltaessa huomioidaan sähköisen liiketoimintaympäristön käytön laajeneminen yrityksissä. Taloushallinnon koulutuksissa otettiin vuoden 2009 aikana käyttöön Visma Nova-ohjelmisto, mikä soveltuu pienen että ison yrityksen käyttöön toimialasta riippumatta. Alueen liiketila- ja kauppakeskusrakentamisen vaikutukset näkyvät myynnin alan oppisopimusmuotoisen näyttötutkintokoulutuksen tasaisena kasvuna. Ala kouluttaa henkilökuntaansa varmistaakseen osaavan työvoiman saannin ja pysyvyyden. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan toteutukset Liiketalouden perustutkinto Markkinointiviestinnän ammattit. Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatinharjoittajan kirjanpito ja verotus Kotisivun teko -koulutus Myynnin ammattilaiseksi Sisustussuunnittelu Starttikoulutus yrittäjille Tietokoneenkäyttäjän A-korttikoulutus Tilinpäätös yritys suunnittelun välineenä Venäjänkielen alkeiden jatkokurssi Venäjänkielen kurssi Vesiosuuskuntien talous Yhdistyskoulutus Rakennusalan perustutkinto -koulutuksen opiskelija laittamassa eristystä hirsirakennukseen Saarijärvellä Tekniikan ja liikenteen ala P OKE on järjestänyt kone- ja metallialan näyttötutkintoja vuodesta 1995 alkaen. Kone- ja metallialan koulutus on ollutkin suurin koulutusala aikuiskoulutuksen puolella. Erityisesti elektroniikkateollisuuden alasajo Ääneseudulla ja Saarijärvellä on viime vuosina kasvattanut opiskelijamääriä voimakkaasti. Toiminta laajentui kuluneena vuonna Äänekoskella Piilolantieltä Teollisuuskadulle, jonne perustettiin manuaalikoneistamo. Väliaikaisella koneistamolla pyrittiin purkamaan kuormitusta Piilolantiellä, jonka metalliosasto on sekä aikuisten että nuorten käytössä. Huonontunut talous tilanne teollisuudessa heijastui aikuiskoulutukseen siten, että opiskelijoita ei löytynyt harjoittelupaikkoja yrityksissä entisessä määrässä, vaan sen sijaan järjestettiin enemmän opetusta oppilaitoksessa. Työelämän kanssa tapahtuneen verkostoitumisen kautta on luotu parempi laadullinen pohja toimintamalleille. Metallialan yhteistyöverkostot on rakennettu Karstulaan, Saarijärvelle, Viitasaarelle ja Äänekoskelle. Kiinteistönhoito- ja LVI-ala ovat tulleet alueellamme entistä merkittävimmiksi toiminta-alueiksi. Märkä- ja kosteusalan koulutusten tarve on noussut esille viime vuosina. Myös energia-asiat ovat olleet entistä enemmän esillä tekniikan alan opetuksessa. Sähköalalla automaatio-osaajien kysyntä kasvoi viime vuon- Tekniikan ja liikenteen alan toteutukset Kone- ja metallialan perustutkinto Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sähköalan perustutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto CNC-valmiuksien kohottaminen Home- ja kosteusvaurioiden korjauskoulutus Kotimaan huoltokoulutukset 2009 Metalli tutuksi-metallialan ohjaava koulutus Metallialalle valmentava koulutus Metallista ammatti, osatutkintotavoitteinen NC-valmiuksien kohottaminen Putkistoasentajan ja hitsaajan koulutus Sähköturvallisuustutkintoon S2 valmistava koulutus Sähkötyöturvallisuus SFS6002 Tulityökoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskoulutus 5 v. uusinta 2.3. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala oulutusalalla käynnistyi huhtikuussa suurtalouskokin K ammattitutkintokoulutus. Koulutusalaa vahvistaakseen POKE solmi tutkintotoimikunnan kanssa järjestämissopimuksen tähän tutkintoon kesällä. Ravintotalouspuolen ammattilaisille toteutettiin yhteinen luentopäivä. Tämän tyyppistä tarjontaa suunnitellaan toteutettavaksi jatkossakin. Uusi matkailualan perustutkintokoulutuksen ryhmä aloitti opiskelun syksyllä osaamisalanaan matkailupalvelujen tuottaja. Tämä koulutus poikkeaa aikaisemmista siinä, että koulutuksen suunnittelussa ja markkinoinnissa huomioitiin erityisesti maahanmuuttajat. Koulutuksen toteuttaminen tukee ajatusta siitä, että maahanmuuttajat voisivat entistä paremmin sijoittua Matkailualan perustutkinnon opiskelijat tutustumassa ruisleivän valmistukseen matkailuyrityksessä Multialla. ammatilliseen koulutukseen organisaatiomme kautta. Matkailualan tulevaisuuden näkymät ovat edelleen kohtuullisen hyvät, joten alan ammattilaisia tarvitaan. Puhdistuspalveluala on ollut monena vuonna ollut laajuudeltaan merkittävin Marata-alan koulutusten tuottaja. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suoritti n. 40 opiskelijaa, joista 20 sai tutkintotodistuksen tänä vuonna. Alan henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen herätteli kuluneena vuonna erityisesti sikainfluenssa ja mikrobien käsittelyn haasteet. Koulutuksia onkin toteutettu paljon yhteistyössä mm. kunta-alan kanssa. Matkailu-, ravitsemisja talousalan toteutukset Catering-alan perustutkinto Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Ajankohtaista erityisruokavaliosta Alkoholilainsäädännön koulutus Etiketti illallinen -koulutus Hygieniaosaamiskoulutus Infektioiden torjunta Ravitsemisalan luentopäivä Tutkinnon suorittaminen työelämässä, arvioijakoulutus 4 5

4 Viljelijän ammattitutkinnon syksyinen tutkintotilaisuus Luonnonvara- ja ympäristöala ällä koulutusalalla perustutkinnon voi suorittaa maatalous-, metsä- tai luonto- ja T ympäristöalalla. Maatalousalan perustutkinnon näyttötutkintoperusteinen koulutus painottui eläintenhoidon ja maatalousteknologian osaamisaloihin. POKEsta on kehittynyt myös valtakunnallisesti merkittävä mehiläistarhauksen koulutuksen järjestäjä. Metsäalan perustutkinnon uudistus lisäsi tarjontaan metsäenergian tuottajan osaamisalan. Valmistavassa koulutuksessa ja näyttötutkintojen järjestämisessä on haettu aktiivisesti käytännönläheisiä toimintatapoja. Koulutuksia on kehitetty yhä enemmän vastaamaan tilojen ja yritysten omia tarpeita. Aiempaa useammin esimerkiksi viljelijän tai karjatalouden ammattitutkinnon suorittaja osoittaa tutkintoon vaadittavan osaamisensa omalla kotitilallaan. Maatalouskoneasentajien koulutusta on kehitetty yhteistyössä Valtra Oy Ab:n kanssa. Markkinointi ja sisällöt suunniteltiin yhdessä yrityksen kanssa ja tavoitteena oli lisätä yrityksen huoltoverkoston yrittäjien ammattitaitoa ympäri maan. Lisäkoulutuksen lyhyttarjontaa suunnattiin lammastalouteen ja Luonnonvara- ja ympäristö alan toteutukset Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, maatalousyrittäjä Metsäalan perustutkinto, metsuri Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Bioenergia-alan ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Riistamestarin erikoisammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Arviointikoulutus Energiaa auringosta- aurinkokeräinten rakentamiskurssi Lampaan jalostus Ympäristöalan koulutus aurinkoenergian hyödyntämiseen. POKEn luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuu kestävän kehityksen asiantuntijoita. POKE on tehnyt myös pioneerityötä ympäristöalan työvoimapoliittisen koulutuksen toteuttamisessa Jyväskylässä. Oppilaitos vastaanotti ympäristösertifikaatin syyskuussa Uudenlaisen oppimisympäristön kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen käytännössä tarjoaa Virtuaalikylä, mihin kuuluu myös Tarvaalan opetusmaatila. Erä- ja luonto-oppaiden ammattitutkintoa suorittavien opetusohjelmaan kuuluu myös talvivaellus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan toteutukset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Ensiapukoulutus EA1 Hoitoalalle ohjaava koulutus Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus Lääkehoitokoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Validaatiomenetelmäkoulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opetusta Opinahjontiellä. osiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään elämän koko kirjon. Ala tarvitsee yhä enemmän S ammattitaitoisia osaajia. Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysalalla tehtiin paljon koulutuksiin liittyvää yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa. Yrittäjyys on yksi ratkaisu kasvavaan palvelujen tarpeeseen ja julkisten palveluiden yksityistämiseen. POKElla on kehitetty mahdollisuuksia opiskella joustavasti yritystoiminnan rinnalla, esimerkkeinä tästä hoivayrittäjille suunnatut erilaiset täydennyskoulutukset. Sosiaali- ja terveysalan per u s t u t k i n n o n, lähihoitajan, valinnaisia osaamisaloja tarjonnassa on asiakaspalvelu- ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö ja vanhustyö. Uusia koulutusryhmiä käynnistyi omaehtoisena Äänekoskella, Viitasaarella ja Laukaassa sekä työvoimapoliittisena koulutuksena Saarijärvellä. Lisäksi työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin hoitoalalle ohjaava koulutus Viitasaarella. Oppisopimus on ollut perinteisesti suosittu väylä lähihoitajatutkinnon suorittamiseen. Vuoden loppua kohti siirryttäessä oli kuitenkin havaittavissa oppisopimusten määrän pienoista laskua Hius- ja kauneudenhoitoala Intialaisen päänhieronnan käytännön opiskelua Saarijärven Kolkanlahdessa. aarijärven Kolkanlahdessa koulutettiin S vuoden 2009 aikana opiskelijoita kahdessa hiusalan perustutkintoryhmässä. Heistä valmistuu parturi-kampaajia. Lisäksi alan koulutustarjonta laajeni merkittävästi kun vuoden alussa aloitti kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijaryhmä. Heistä valmistuu kosmetologeja vuoden 2010 loppuun mennessä. Kumpikin koulutusala on ollut hyvin suosittuja, sillä läheskään kaikki alalle pyrkijät eivät ole päässeet mukaan. Kolkanlahden tilat kokivat myös muodonmuutosta, kun kosmetologiopiskelijoille remontoitiin opiskelu- ja asiakaspalvelutiloja Muut aahanmuuttajien lukumäärä Pohjoisessa Keski- M Suomessa on lisääntynyt voimakkaasti. Vuoden 2008 lopussa Äänekosken ja Saarijärven- Viitasaaren seutukunnalla asui yhteensä 445 ulkomaan kansalaista. POKEn aikuiskoulutus on tarjonnut maahanmuuttajille koulutusta nonstop-periaatteella. Päätavoitteena koulutuksessa, jossa etusijalla ovat kotouttamisohjelman piirissä olevat maahanmuuttajat, on oppia perustaidot suomen kielestä sekä tutustuttaa opiskelijat Suomen yhteiskunnan eri osa-alueisiin, palveluihin, eri ammattialoihin ja niiden aikuiskoulutukseen Suomessa. Syksystä 2009 alkaen POKEn aikuiskoulutus on järjestänyt Työelämäsertifikaatti-koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja myös suomalaisille työn- tekijöille ja työnhakijoille tietoa työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännön perusasioista. Sertifikaatin Hius- ja kauneuden hoitoalan toteutukset Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Intialainen päänhieronta Monialakoulutuksen kautta on pystytty yritysten tarpeisiin rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Tässä koulutustyypissä koulutus suunnitellaan vastaamaan henkilön ja yrityksen tarpeita siten, että useimmiten yksittäinen henkilö saa täsmäkoulutusta sekä työpaikalla että kurssimuotoisesti opiskellen. avulla yritykset voivat tehostaa perehdytystä ja se voi helpottaa myös uusien työntekijöiden rekrytointia. Työvoimahallinnon rahoittamien ohjaavien koulutusten määrä vähentyi jonkin verran, tosin yleisten ohjaavien lisäksi toteutettiin myös alakohtaisia ohjaavia koulutuksia, kuten metalli- tai hoitoalalle ohjaava koulutus. Muut toteutukset Ammattitaito- ja osaamiskartoitus Atk-työnhakuvalmennus LAPE-laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon Monialakoulutus Muutoksen jäsentäminen työyhteisössä Suomi-tietoutta maahanmuuttajille Työelämän kansainvälistyvä arki Työelämään ja koulutukseen ohjaava koulutus Työnhakijan tieto- ja kuntopaketti Työnopastajakoulutus 6 7

5 3. OPPISOPIMUSKOULUTUS O Oppisopimuskoulutus toimii omana tulosalueenaan Äänekosken ammatillisessa koulutuskuntayhtymässä. Oppisopimuskoulutuksen tulosaluetta johtaa vastuullisena viranhaltijana koulutustarkastaja, suunnittelua ja operatiivista työtä tekevät oppisopimuskoulutuksen kaksi koulutussuunnittelijaa ja toimistotyötä koulutussihteeri. Oppisopimuskoulutusyksikkö huolehtii oppisopimuskoulutuksen hallinnoimisesta ja järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. Vuonna 2009 perustutkintorahoitusta käytettiin 130 paikkaan ja lisäkoulutuksen rahoitusta myönnettiin kuntayhtymälle 263 paikkaa. Oppisopimuskoulutusyksikkö toteuttaa vuosittain koulutusta lähes 80 eri tutkintoon Yritys- ja työelämäpalvelut rityspalvelujen perusrungon muodostavat edelleen yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat eri alojen Y koulutuskokonaisuudet. Poke aikuiskoulutuksen vahvuutena onkin tällä saralla ammatillisen valmennuksen yhdistäminen laajemmin henkilöstön kehittämispalveluihin. Vahvana haasteena on edelleen organisaatiomme ammatillisen koulutuksen imagon laajentaminen henkilöstön osaamisen Oppisopimuskoulutus toimii kiinteässä yhteistyössä aikuiskoulutuksen kanssa. Vuonna 2009 noin 40 % oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista kursseista hankittiin POKEn aikuiskoulutuksesta, muilta osin tehtiin yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisestikin. Eniten opiskelijoita oli vuonna 2009 tekniikan ja liikenteen ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloilla sekä sosiaali- ja terveys- ja majoitus- ja ravitsemisalalla. Huonontunut taloudellinen tilanne on myös hieman lisännyt sopimusten purkautumista vuonna Oppisopimus on kuitenkin säilyttänyt suosionsa myös taantuman aikana, tosin kysynnän painopiste on siirtynyt tuotannosta julkiselle sektorille, palvelualoille ja yrittäjyyskoulutuksiin. 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta koulutuksen oman henkilöstön lisäksi eri alojen asiantuntijoita. Koko Pokella on otettu käyttöön SympaHr- henkilöstöhallintajärjestelmä, jota laajennettiin toisella järjestelmäympäristöllä koskemaan Poken asiakasrajapintaa. Tämä mahdollisti osaamiskartoitusten tarjoamisen ja hallinnoinnin helppokäyttöisesti myös yrityksille ja työyhteisöille. Työnohjauspalvelua ovat yritykset ja työyhteisöt käyttäneet sekä yksittäisten henkilöiden että ryhmien kohdalla omien työtapojen, käyttäytymismallien ja ihmissuhdetaitojen tutkinnan apuvälineenä. Kuluneena vuonna järjestettiin myös henkilöstön kehittämisen yhteisiä valmennuksia. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Ääneseudun yrittäjäyhdistyksen kanssa koulutusten markkinoinnin ja suunnittelun osalta. Syksyllä toteutettiin Yrittäjien foorumi, jossa oli Keskimaan toimitusjohtajan Kuisma Niemelän puheenvuoro ja Tuija Piepposen esitys elekielestä. Nuorisopuolen opiskelijat toteuttivat tilaisuuteen näyttävän iltapala-bufeen Hankkeet ja projektit rojektien merkitys aikuiskoulutuksen toiminnassa on P kohdentunut sekä koulutustoimintaan että sisäiseen kehittämiseen. Olemme olleet vuoden kuluessa mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut Toteutusaika: , ESR-hanke Hankeen päämääränä on välityömarkkinoilla olevien työnhakijoiden parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen. Olemme hankkeessa osatoteuttajana. Vuoden 2009 aikana projektin kautta on järjestetty ohjausta, osaamiskartoituksia ja koulutuksia useilla eri aloilla. 5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI kehittämisen kokonaisvaltaiseksi kumppaniksi. Yrityspalveluiden osana on tarjottu koulutussuunnittelupalvelua ja se sisältyykin luonnollisena osana lähes kaikkeen koulutukseen. Sen kautta on suunniteltu erilaisia vaihtoehtoja koulutusten toteuttamiseksi ja pystytty myös räätälöimään tapauskohtaisesti koulutuskokonaisuuksia. Yritysten palvelemiseksi on perustettu yrityskohtaisia suunnittelutiimejä, näin esimerkiksi Valtra Oy Ab:n osalta. Henkilöstökoulutusten toteuttamiseen on osallistunut aikuisikuiskoulutuksen uudelleen organisoituminen on näkynyt myös markkinoinnissa. Lehti-ilmoittelun lisäksi A toteutettiin tänäkin vuonna pohjoisen Keski-Suomen toimijoiden kanssa aikuiskoulutusliite, joka ilmestyi kaksi kertaa vuodessa alueen kuudessa eri sanomalehdessä. Näkyvin muutos markkinoinnissa oli syksyllä ilmestynyt ensimmäinen aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri, johon koottiin syksyn tarjonta yksiin kansiin. Myönteisen palautteen perusteella päätettiin seuraavaksi julkaista koko vuoden kattava kalenteri, jonka suunnittelu aloitettiin syksyllä. on ollut mukana vuoden aikana mm. seuraavissa tapahtumissa: Nokian henkilöstölle järjestetty koulutusten esittely tilaisuus Jyväskylän Mattilanniemessä Viitasaaren Wilma-markkinat heinäkuussa Alueen työvoimatoimistoissa käytiin pitämässä syksyllä neljä infotilaisuutta Osaajat kohtaavat messut Jyväskylässä Taimensoutu tapahtuma Kannonkoskella Yrittäjien Foorumin iltatilaisuuden bufé-pöydän antia. Aikuisohjausta paikallisesti Toteutusaika: , ESR-hanke Projektin tarkoituksena on tukea ja kehittää asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita Keski-Suomen alueella. Ohjaustarpeisiin pyritään vastaamaan moniammatillisen, verkostoituneen yhteistyön avulla. Olemme osatoteuttajina Äänekosken, Viitasaaren ja Saarijärven alueella. Näiden lisäksi mm. Yritysten Taitava Keski-Suomi ja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen projektit ovat sivunneet aikuiskoulutuksen toimintakenttää. Olemme olleet mukana myös opetushallituksen rahoittamissa ammatillisen lisäkoulutuksen laadun sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeissa. Näitä olivat: VERHE 2 Keski-Suomen aikuiskoulutuksen palveluverkosto CRM ja HRM työelämäpalvelun tukena Osaamisen salkku Joustavuutta osaamisen osoittamiseen Lokakuussa toteutettu viikko oli tapahtumiltaan laajin markkinointitilaisuus. oli esillä kauppaliikkeiden auloissa sekä toreilla. Äänekosken torilla oli esillä mm. Valtra Oy Ab:n uusi traktori yhdistettynä opetustapahtumaan. Saarijärven kirjastoauton kanssa kierrettiin Pohjoista Keski- Suomea ja kohdattiin asiakkaita pysäkeillä. Viikon päätapahtuma oli Kannonkosken Piispalassa, jossa oli puhumassa keksintöasiamies Jorma Hynynen TE-keskuksesta. Tilaisuuden yhteydessä oli mahdollisuus varata hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoilta hoitoja. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden aikuisopiskelijaksi valittu Elina Peränen. 8 9

6 6. HENKILÖSTÖ JA SISÄINEN KEHITTÄMINEN A ikuiskoulutuksessa oli päätoimista henkilöstöä 32. Pääosan henkilöstöä muodos tavat eri alojen ammatinopettajat ja kouluttajat. Koulutuspalveluita tuottavat päätoimisen henkilöstön lisäksi vahva joukko sivutoimisia tuntiopettajia ja asiantuntijoita. Päätoimiseen henkilöstöön kuuluu lisäksi aikuiskoulutusjohtaja, kaksi koulutussuunnittelijaa ja kolme vastuuhenkilöä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palvelut ostetaan kuntayhtymältä. Aikuiskoulutuksen vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja koordinoida keskitetysti POKEn aikuiskoulutusta ja palvelujen suunnittelua. Näyttötutkintojärjestelmään kuuluvien ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten keskeinen rooli koulutustarjonnassa näkyy myös henkilöstön osaamisessa. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaneita on yli 60 henkilöä. Oppilaitoksella on omia järjestämissopimuksia eri tutkintoihin lähes 50. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös muiden tutkinnonjärjestäjien kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin, joista yhtenä esimerkkinä joulukuussa 2009 Hiekkaharjun kartanossa Konnevedellä pidetty näyttötutkintomestaritoimintaa ja arviointia koskeva päivityskoulutus. Aikuiskoulutuksen organisoituminen uudelleen on asettanut haasteita koko toiminnalle. Sisäisen kehittämisen vauhdittamiseksi järjestettiin keväällä henkilökunnalle toiminnallinen työpaja ja virkistäytymispäivä, jossa haettiin henkilökunnan näkemystä haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Kuukausittain pidettävät henkilökunnan kokoukset ovat tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi avattiin sisäistä tiedottamista varten aikuiskoulutuksen omat intranet-sivut. Uusia toimintamalleja on haettu mm. Pohjois-Karjalan Aikuiskoulutuksen vastuuryhmä: vasemmalta aikuiskoulutusjohtaja Rauni Gyldén, oppisopimuksen koulutustarkastaja Heli Skantz, tukipalvelujen vastuuhenkilö Reijo Heinänen, tuotantoalojen koulutussuunnittelija Rauno Viiru, yrityspalvelujen vastuuhenkilö Tarja Naskila, pedagoginen vastuuhenkilö Mervi Tall ja oikealla palvelualojen koulutussuunnittelija Maija Salmelin. Aikuisopiston ja Koulutuskeskus Sedun kanssa tapahtuneen yhteistyön kautta. Tämän lisäksi Jyväskylän aikuisopiston kanssa tehdään yhteistyötä eri tavoin. Opiskelijahallinnon kehittäminen käynnistettiin keväällä, kun päätettiin Studenta-järjestelmän laajamittaisemmasta käyttöönotosta. Käynnistys tapahtui pilotointien kautta ja tulee jatkumaan seuraavalle vuodelle. Henkilöstöä tekemässä Swot-analyysiä Kolkanlahden kehittämis- ja virkistyspäivänä huhtikuussa. 7. NUMEROTIETOA Suoritetut tutkinnot/tutkinnon osat 2009 Koko tutkinnot yhteensä 239 Tutkinnon osat yhteensä Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Kurssi- ja lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät rahoitusmuodoittain Aikuiskoulutuksen opiskelijat 2009 Perustutkinnon opiskelijat Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon op. Muun kuin tutkintotav. koulutuksen op. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat Yhteensä 3086 opiskelijaa Lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät 2009 Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu kuin tutkintotavoitteinen koulutus Yhteensä opiskelijatyö Oppisopimuksen opiskelijat tutkintotyypeittäin (Vuonna 2009 yht. 597) Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ei tutkintotavoitteinen Kolkanlahden rantasauna ympäristöineen oli tänäkin vuonna myös opetuskäytössä Muu kurssikoulutus Oppisopimuskoulutus (tietopuoliset jaksot) Työvoimakoulutus Lisäkoulutus 10 11

7 POKE Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE Toimisto- ja asiakaspalvelu Puh. (014) , fax (014) Oppisopimustoimisto Puh. (014) POKE tarjoaa asiakkaille MYÖS Opetusravintola Oppikokki Kokinpuoti Puh. (014) Piilolantie 17, Äänekoski palvelut, Oppikokki ja Kokinpuoti Hiusalan parturi-kampaamopalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi palvelut, parturi-kampaamo ja kauneushoitola Kauneudenhoitoalan kosmetologipalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi Erä- ja luonto-oppaiden palveluita Puh. (014) tai Erä-kisällit Poken Erä- ja luonto-oppaat ry Poke 2010 Mainostoimisto AD Alfred Oy Keski-Suomen Painotuote Oy

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot