POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta"

Transkriptio

1 POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka.

2 Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus 3 1. Organisaatio ja hallinto 4 2. Katsaukset toimialoilta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali- ja terveysala Hius- ja kauneudenhoitoala Muut koulutukset 7 3. Oppisopimuskoulutus 8 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta Yritys- ja työelämäpalvelut Hankkeet ja projektit 9 5. Viestintä ja markkinointi 9 6. Henkilöstö ja sisäinen kehittäminen Numerotietoa 11 SisälTÖ Poimintoja kuluneelta vuodelta Vuoden aikuis opiskelijan valinta Aikuisopiskelijaviikolla valittiin vuoden aikuisopiskelijaksi yrittäjä Elina Perälä, joka suoritti kotityöpalvelujen ammattitutkinnon POKElla. Toimitilalaajennus Tekniikan ja liikenteen alan opetusta laajennettiin Äänekoskella Teollisuuskadulle, koska Piilolantien yksikön tilat eivät riittäneet palvelemaan kasvanutta opiskelijamäärää. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Saarijärvellä käynnistyi tutkintoon valmistava koulutus, jossa yritysten omistajajohtajat ja palkatut johtajat voivat syventää osaamistaan ja kehittää samalla yrityksensä toimintaa. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Aikuiskoulutuksen tarjonta laajeni uudelle koulutusalalle, kun kosmetologiopiskelijat aloittivat opintonsa vuoden alussa Kolkanlahdessa. Työelämäsertifikaatti POKEn aikuiskoulutus pääsi valtakunnallisen hankkeen pilotointi vaiheessa mukaan järjestämään sertifikaattiin liittyviä koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille ja työntekijöille tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännöstä. Koulutus- ja palvelukalenteri Aikuiskoulutuksen tarjonta koottiin ensimmäistä kertaa yhteiseksi julkaisuksi, jota jaettiin n kpl. avartaa johtajan katsaus oimintavuotta 2009 on leimannut yhteiskunnallisen T taantuman aikuiskoulutukselle lisänneiden haasteiden lisäksi myös useat samanaikaiset muutokset, kuten OPM:n aikuiskoulutusuudistus, OPH:n uudelleen organisoituminen, TEM-uudistus, TE-keskusten uudelleen organisoituminen ja TE-toimistojen organisoituminen. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen aikuiskoulutusta uudistettiin palvelemaan yhä paremmin työelämää ja aikuisia. Asiakas, aikuinen tai yritys saa nyt palvelut yhden luukun periaatteella ja tavoitteenamme on, että POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palveluiden tuottaja ja opiskelupaikka. ta toteutetaan koko pohjoisen Keski-Suomen alueella. Haluamme omalta osaltamme olla mukana kehittämässä seutumme yrityksiä ja vastata työelämän muuttuviin haasteisiin. Tiivis vuoropuhelu yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta palvelut saadaan vastaamaan entistä paremmin seudun tarpeita. Seutumme haasteet Alueellamme ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta tulee tärkeä alueellinen kilpailutekijä, jopa tärkeämpi kuin korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarjonnasta. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työikäisen väestön määrä puolittuu vuoteen 2030 mennessä ja Ääneseudullakin siitä katoaa noin neljännes. Aikuiskoulutuksen tarve kasvaa ja merkittävyys lisääntyy nuorten ikäluokkien pienentyessä. Lisäksi aikuisväestömme muuta maakuntaa alhaisempi koulutustaso haastaa aikuiskoulutustamme erityisesti. Aikuiskoulutuksen suunnittelun, ohjauksen ja koordinoinnin työssä vastuuryhmän työpanos on ollut olennaisen tärkeä. Alojen erilaisia käytänteitä on lähdetty yhtenäistämään ja parhaita käytänteitä on pyritty jakamaan. Aikuiskoulutuksesta on jäsentynyt vuoden aikana kokonaiskuva meille itselle ja näin aikuiskoulutus on voinut näkyä myös ulospäin asiakkaille yhtenäisenä se onkin ollut tämän ensimmäisen vuoden keskeinen tavoite. Rauni Gyldén aikuiskoulutusjohtaja Kulunut vuosi 2009 on ollut täynnä työtä ja organisointia, mutta erittäin antoisaa. Töiden uudelleen organisointi ja järjestely ovat vaatineet sitkeää, järjestelmällistä paneutumista kokonaisuuteen ja työ jatkuu edelleen. Olemme kuitenkin päässeet hyvään vauhtiin ja opimme koko ajan uutta. Kesän 2009 aikana koottiin aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri ja syksyn tarjonta saatiinkin yhdeksi, näkyväksi tuotteeksi. Kalenterin kokoaminen loi hyvää pohjaa yhteisöllisyydelle ja lisäksi sen koostaminen kuvin ja teksteineen oli meille osallisille iloinen ja piristävä kokemus. kalenteri on otettu myös hyvin vastaan ja kalenterin julkaiseminen on nyt jo saanut jatkoakin ja tulee ilmestymään vuosittain. Koulutusten volyymi kasvoi edellisvuodesta jonkin verran. Esimerkiksi lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivissä oli kasvua 3,1 %. Eniten järjestettiin tekniikan- ja liikenteen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan ja hallinnon alan kurssi- ja lisäkoulutusta. Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali- ja terveysalalla. Koulutusten rahoituspohjan mukaan tarkasteltuna suurin on edelleen työvoimakoulutus. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja perustutkintojen määrä on pysynyt melko tasaisena. Valtion lisäkoulutus ja perustutkintorahoitus määrittää näiden koulutusten toteutuksen määrän, mutta aikuisille tarjottavien koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen on selvästi paineita. K iitän asiakkaitamme, aikuisopiskelijoitamme ja yrityksiämme POKEn aikuiskoulutusta kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Jokainen asiakaskontakti on merkittävä etappi oppia uutta palvelutyössämme. Samoin kiitän Keski-Suomen ELY-keskuksen (ent. TE-keskus), Äänekosken TE-toimiston sekä seudun kehittämisyhtiöiden ja POKEn oppisopimustoimiston henkilökuntaa yhteistyöstä asiakkaidemme ammattitaidon ja työmarkkinaaseman kehittämiseksi. POKEn aikuiskoulutuksen henkilökuntaa kiitän hyvästä työotteesta ja panoksesta hyvän työyhteisön aikaansaamiseksi. Yhteinen ponnistelumme seudun elinkeinoelämän hyväksi on tuottanut tulosta, josta voimme yhdessä olla iloisia. POKE 2 3

3 1. ORGANISAATIO JA HALLINTO P ohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskusta POKEa ylläpitää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka muodostavat 13 jäsenkuntaa. Kuntayhtymään on muodostettu oma aikuiskoulutuksen tulosalue, jonka johtajana toimii aikuiskoulutusjohtaja. 2. katsaukset toimialoittain Tulosalue järjestää POKEn aikuiskoulutuksen lisä-, täydennys- ja kurssikoulutuksen työvoimapoliittisen koulutuksen merkittävän osan aikuisten perustutkintotavoitteisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen POKEsta ostettavan tietopuolisen koulutuksen na ja sähköalan ammattilaisten ovat työllistyneet hyvin alan töihin. Laboratorio- ja opetustiloja tiloja uudistettiin kuluneena vuonna siten, että sinne hankittiin mm. uutta väylätekniikkaa, taajuusmuuttajia ja tehtiin logistiikkahankintoja. Puualalla POKE toimii aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa, esimerkkeinä tästä Kurikka Timber Oy:n ja Finnforest Oyj:n kanssa tapahtuva koulutustoiminta. Marraskuussa 2009 POKE solmi Saha- ja levyteollisuuden tutkintotoimikunnan kanssa puualan perustutkinnon järjestämissopimuksen. Erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia on suunnattu tekniikan ja liikenteen alan ajankohtaisiin tarpeisiin. Uutena tuotteena tarjontaan suunniteltiin kuorma- ja linja-autonkuljettajille suunnatut täydennyskoulutukset. LogiConsulting Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus teki mahdolliseksi tarjota kuljettajien ammattipätevyys- ja jatkokoulutusta Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala L iiketalouden ja hallinnon alalla palvelun rungon muodostavat monimuotoisena koulutuksena järjestettävät valmistavat koulutukset ja näyttötutkinnot. Keväällä 2009 käynnistyi yrittäjille, pienten ja keskisuurten yritysten omistajajohtajille ja palkatuille johtajille suunnattu yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Saarijärvellä. Liiketalouden ja hallinnon alalla on kehitetty myös erilaisiin yritys- ja työuratilanteisiin räätälöityjä lyhytkestoisia koulutuksia. Koulutusten sisältöä suunniteltaessa huomioidaan sähköisen liiketoimintaympäristön käytön laajeneminen yrityksissä. Taloushallinnon koulutuksissa otettiin vuoden 2009 aikana käyttöön Visma Nova-ohjelmisto, mikä soveltuu pienen että ison yrityksen käyttöön toimialasta riippumatta. Alueen liiketila- ja kauppakeskusrakentamisen vaikutukset näkyvät myynnin alan oppisopimusmuotoisen näyttötutkintokoulutuksen tasaisena kasvuna. Ala kouluttaa henkilökuntaansa varmistaakseen osaavan työvoiman saannin ja pysyvyyden. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan toteutukset Liiketalouden perustutkinto Markkinointiviestinnän ammattit. Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatinharjoittajan kirjanpito ja verotus Kotisivun teko -koulutus Myynnin ammattilaiseksi Sisustussuunnittelu Starttikoulutus yrittäjille Tietokoneenkäyttäjän A-korttikoulutus Tilinpäätös yritys suunnittelun välineenä Venäjänkielen alkeiden jatkokurssi Venäjänkielen kurssi Vesiosuuskuntien talous Yhdistyskoulutus Rakennusalan perustutkinto -koulutuksen opiskelija laittamassa eristystä hirsirakennukseen Saarijärvellä Tekniikan ja liikenteen ala P OKE on järjestänyt kone- ja metallialan näyttötutkintoja vuodesta 1995 alkaen. Kone- ja metallialan koulutus on ollutkin suurin koulutusala aikuiskoulutuksen puolella. Erityisesti elektroniikkateollisuuden alasajo Ääneseudulla ja Saarijärvellä on viime vuosina kasvattanut opiskelijamääriä voimakkaasti. Toiminta laajentui kuluneena vuonna Äänekoskella Piilolantieltä Teollisuuskadulle, jonne perustettiin manuaalikoneistamo. Väliaikaisella koneistamolla pyrittiin purkamaan kuormitusta Piilolantiellä, jonka metalliosasto on sekä aikuisten että nuorten käytössä. Huonontunut talous tilanne teollisuudessa heijastui aikuiskoulutukseen siten, että opiskelijoita ei löytynyt harjoittelupaikkoja yrityksissä entisessä määrässä, vaan sen sijaan järjestettiin enemmän opetusta oppilaitoksessa. Työelämän kanssa tapahtuneen verkostoitumisen kautta on luotu parempi laadullinen pohja toimintamalleille. Metallialan yhteistyöverkostot on rakennettu Karstulaan, Saarijärvelle, Viitasaarelle ja Äänekoskelle. Kiinteistönhoito- ja LVI-ala ovat tulleet alueellamme entistä merkittävimmiksi toiminta-alueiksi. Märkä- ja kosteusalan koulutusten tarve on noussut esille viime vuosina. Myös energia-asiat ovat olleet entistä enemmän esillä tekniikan alan opetuksessa. Sähköalalla automaatio-osaajien kysyntä kasvoi viime vuon- Tekniikan ja liikenteen alan toteutukset Kone- ja metallialan perustutkinto Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sähköalan perustutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto CNC-valmiuksien kohottaminen Home- ja kosteusvaurioiden korjauskoulutus Kotimaan huoltokoulutukset 2009 Metalli tutuksi-metallialan ohjaava koulutus Metallialalle valmentava koulutus Metallista ammatti, osatutkintotavoitteinen NC-valmiuksien kohottaminen Putkistoasentajan ja hitsaajan koulutus Sähköturvallisuustutkintoon S2 valmistava koulutus Sähkötyöturvallisuus SFS6002 Tulityökoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskoulutus 5 v. uusinta 2.3. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala oulutusalalla käynnistyi huhtikuussa suurtalouskokin K ammattitutkintokoulutus. Koulutusalaa vahvistaakseen POKE solmi tutkintotoimikunnan kanssa järjestämissopimuksen tähän tutkintoon kesällä. Ravintotalouspuolen ammattilaisille toteutettiin yhteinen luentopäivä. Tämän tyyppistä tarjontaa suunnitellaan toteutettavaksi jatkossakin. Uusi matkailualan perustutkintokoulutuksen ryhmä aloitti opiskelun syksyllä osaamisalanaan matkailupalvelujen tuottaja. Tämä koulutus poikkeaa aikaisemmista siinä, että koulutuksen suunnittelussa ja markkinoinnissa huomioitiin erityisesti maahanmuuttajat. Koulutuksen toteuttaminen tukee ajatusta siitä, että maahanmuuttajat voisivat entistä paremmin sijoittua Matkailualan perustutkinnon opiskelijat tutustumassa ruisleivän valmistukseen matkailuyrityksessä Multialla. ammatilliseen koulutukseen organisaatiomme kautta. Matkailualan tulevaisuuden näkymät ovat edelleen kohtuullisen hyvät, joten alan ammattilaisia tarvitaan. Puhdistuspalveluala on ollut monena vuonna ollut laajuudeltaan merkittävin Marata-alan koulutusten tuottaja. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suoritti n. 40 opiskelijaa, joista 20 sai tutkintotodistuksen tänä vuonna. Alan henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen herätteli kuluneena vuonna erityisesti sikainfluenssa ja mikrobien käsittelyn haasteet. Koulutuksia onkin toteutettu paljon yhteistyössä mm. kunta-alan kanssa. Matkailu-, ravitsemisja talousalan toteutukset Catering-alan perustutkinto Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Ajankohtaista erityisruokavaliosta Alkoholilainsäädännön koulutus Etiketti illallinen -koulutus Hygieniaosaamiskoulutus Infektioiden torjunta Ravitsemisalan luentopäivä Tutkinnon suorittaminen työelämässä, arvioijakoulutus 4 5

4 Viljelijän ammattitutkinnon syksyinen tutkintotilaisuus Luonnonvara- ja ympäristöala ällä koulutusalalla perustutkinnon voi suorittaa maatalous-, metsä- tai luonto- ja T ympäristöalalla. Maatalousalan perustutkinnon näyttötutkintoperusteinen koulutus painottui eläintenhoidon ja maatalousteknologian osaamisaloihin. POKEsta on kehittynyt myös valtakunnallisesti merkittävä mehiläistarhauksen koulutuksen järjestäjä. Metsäalan perustutkinnon uudistus lisäsi tarjontaan metsäenergian tuottajan osaamisalan. Valmistavassa koulutuksessa ja näyttötutkintojen järjestämisessä on haettu aktiivisesti käytännönläheisiä toimintatapoja. Koulutuksia on kehitetty yhä enemmän vastaamaan tilojen ja yritysten omia tarpeita. Aiempaa useammin esimerkiksi viljelijän tai karjatalouden ammattitutkinnon suorittaja osoittaa tutkintoon vaadittavan osaamisensa omalla kotitilallaan. Maatalouskoneasentajien koulutusta on kehitetty yhteistyössä Valtra Oy Ab:n kanssa. Markkinointi ja sisällöt suunniteltiin yhdessä yrityksen kanssa ja tavoitteena oli lisätä yrityksen huoltoverkoston yrittäjien ammattitaitoa ympäri maan. Lisäkoulutuksen lyhyttarjontaa suunnattiin lammastalouteen ja Luonnonvara- ja ympäristö alan toteutukset Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, maatalousyrittäjä Metsäalan perustutkinto, metsuri Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Bioenergia-alan ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Riistamestarin erikoisammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Arviointikoulutus Energiaa auringosta- aurinkokeräinten rakentamiskurssi Lampaan jalostus Ympäristöalan koulutus aurinkoenergian hyödyntämiseen. POKEn luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuu kestävän kehityksen asiantuntijoita. POKE on tehnyt myös pioneerityötä ympäristöalan työvoimapoliittisen koulutuksen toteuttamisessa Jyväskylässä. Oppilaitos vastaanotti ympäristösertifikaatin syyskuussa Uudenlaisen oppimisympäristön kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen käytännössä tarjoaa Virtuaalikylä, mihin kuuluu myös Tarvaalan opetusmaatila. Erä- ja luonto-oppaiden ammattitutkintoa suorittavien opetusohjelmaan kuuluu myös talvivaellus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan toteutukset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Ensiapukoulutus EA1 Hoitoalalle ohjaava koulutus Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus Lääkehoitokoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Validaatiomenetelmäkoulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opetusta Opinahjontiellä. osiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään elämän koko kirjon. Ala tarvitsee yhä enemmän S ammattitaitoisia osaajia. Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysalalla tehtiin paljon koulutuksiin liittyvää yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa. Yrittäjyys on yksi ratkaisu kasvavaan palvelujen tarpeeseen ja julkisten palveluiden yksityistämiseen. POKElla on kehitetty mahdollisuuksia opiskella joustavasti yritystoiminnan rinnalla, esimerkkeinä tästä hoivayrittäjille suunnatut erilaiset täydennyskoulutukset. Sosiaali- ja terveysalan per u s t u t k i n n o n, lähihoitajan, valinnaisia osaamisaloja tarjonnassa on asiakaspalvelu- ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö ja vanhustyö. Uusia koulutusryhmiä käynnistyi omaehtoisena Äänekoskella, Viitasaarella ja Laukaassa sekä työvoimapoliittisena koulutuksena Saarijärvellä. Lisäksi työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin hoitoalalle ohjaava koulutus Viitasaarella. Oppisopimus on ollut perinteisesti suosittu väylä lähihoitajatutkinnon suorittamiseen. Vuoden loppua kohti siirryttäessä oli kuitenkin havaittavissa oppisopimusten määrän pienoista laskua Hius- ja kauneudenhoitoala Intialaisen päänhieronnan käytännön opiskelua Saarijärven Kolkanlahdessa. aarijärven Kolkanlahdessa koulutettiin S vuoden 2009 aikana opiskelijoita kahdessa hiusalan perustutkintoryhmässä. Heistä valmistuu parturi-kampaajia. Lisäksi alan koulutustarjonta laajeni merkittävästi kun vuoden alussa aloitti kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijaryhmä. Heistä valmistuu kosmetologeja vuoden 2010 loppuun mennessä. Kumpikin koulutusala on ollut hyvin suosittuja, sillä läheskään kaikki alalle pyrkijät eivät ole päässeet mukaan. Kolkanlahden tilat kokivat myös muodonmuutosta, kun kosmetologiopiskelijoille remontoitiin opiskelu- ja asiakaspalvelutiloja Muut aahanmuuttajien lukumäärä Pohjoisessa Keski- M Suomessa on lisääntynyt voimakkaasti. Vuoden 2008 lopussa Äänekosken ja Saarijärven- Viitasaaren seutukunnalla asui yhteensä 445 ulkomaan kansalaista. POKEn aikuiskoulutus on tarjonnut maahanmuuttajille koulutusta nonstop-periaatteella. Päätavoitteena koulutuksessa, jossa etusijalla ovat kotouttamisohjelman piirissä olevat maahanmuuttajat, on oppia perustaidot suomen kielestä sekä tutustuttaa opiskelijat Suomen yhteiskunnan eri osa-alueisiin, palveluihin, eri ammattialoihin ja niiden aikuiskoulutukseen Suomessa. Syksystä 2009 alkaen POKEn aikuiskoulutus on järjestänyt Työelämäsertifikaatti-koetilaisuuksia ja valmennusta. Työelämäsertifikaatti tarjoaa maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja myös suomalaisille työn- tekijöille ja työnhakijoille tietoa työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännön perusasioista. Sertifikaatin Hius- ja kauneuden hoitoalan toteutukset Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Intialainen päänhieronta Monialakoulutuksen kautta on pystytty yritysten tarpeisiin rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Tässä koulutustyypissä koulutus suunnitellaan vastaamaan henkilön ja yrityksen tarpeita siten, että useimmiten yksittäinen henkilö saa täsmäkoulutusta sekä työpaikalla että kurssimuotoisesti opiskellen. avulla yritykset voivat tehostaa perehdytystä ja se voi helpottaa myös uusien työntekijöiden rekrytointia. Työvoimahallinnon rahoittamien ohjaavien koulutusten määrä vähentyi jonkin verran, tosin yleisten ohjaavien lisäksi toteutettiin myös alakohtaisia ohjaavia koulutuksia, kuten metalli- tai hoitoalalle ohjaava koulutus. Muut toteutukset Ammattitaito- ja osaamiskartoitus Atk-työnhakuvalmennus LAPE-laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon Monialakoulutus Muutoksen jäsentäminen työyhteisössä Suomi-tietoutta maahanmuuttajille Työelämän kansainvälistyvä arki Työelämään ja koulutukseen ohjaava koulutus Työnhakijan tieto- ja kuntopaketti Työnopastajakoulutus 6 7

5 3. OPPISOPIMUSKOULUTUS O Oppisopimuskoulutus toimii omana tulosalueenaan Äänekosken ammatillisessa koulutuskuntayhtymässä. Oppisopimuskoulutuksen tulosaluetta johtaa vastuullisena viranhaltijana koulutustarkastaja, suunnittelua ja operatiivista työtä tekevät oppisopimuskoulutuksen kaksi koulutussuunnittelijaa ja toimistotyötä koulutussihteeri. Oppisopimuskoulutusyksikkö huolehtii oppisopimuskoulutuksen hallinnoimisesta ja järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. Vuonna 2009 perustutkintorahoitusta käytettiin 130 paikkaan ja lisäkoulutuksen rahoitusta myönnettiin kuntayhtymälle 263 paikkaa. Oppisopimuskoulutusyksikkö toteuttaa vuosittain koulutusta lähes 80 eri tutkintoon Yritys- ja työelämäpalvelut rityspalvelujen perusrungon muodostavat edelleen yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat eri alojen Y koulutuskokonaisuudet. Poke aikuiskoulutuksen vahvuutena onkin tällä saralla ammatillisen valmennuksen yhdistäminen laajemmin henkilöstön kehittämispalveluihin. Vahvana haasteena on edelleen organisaatiomme ammatillisen koulutuksen imagon laajentaminen henkilöstön osaamisen Oppisopimuskoulutus toimii kiinteässä yhteistyössä aikuiskoulutuksen kanssa. Vuonna 2009 noin 40 % oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista kursseista hankittiin POKEn aikuiskoulutuksesta, muilta osin tehtiin yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisestikin. Eniten opiskelijoita oli vuonna 2009 tekniikan ja liikenteen ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloilla sekä sosiaali- ja terveys- ja majoitus- ja ravitsemisalalla. Huonontunut taloudellinen tilanne on myös hieman lisännyt sopimusten purkautumista vuonna Oppisopimus on kuitenkin säilyttänyt suosionsa myös taantuman aikana, tosin kysynnän painopiste on siirtynyt tuotannosta julkiselle sektorille, palvelualoille ja yrittäjyyskoulutuksiin. 4. Kehittämis- ja palvelutoiminta koulutuksen oman henkilöstön lisäksi eri alojen asiantuntijoita. Koko Pokella on otettu käyttöön SympaHr- henkilöstöhallintajärjestelmä, jota laajennettiin toisella järjestelmäympäristöllä koskemaan Poken asiakasrajapintaa. Tämä mahdollisti osaamiskartoitusten tarjoamisen ja hallinnoinnin helppokäyttöisesti myös yrityksille ja työyhteisöille. Työnohjauspalvelua ovat yritykset ja työyhteisöt käyttäneet sekä yksittäisten henkilöiden että ryhmien kohdalla omien työtapojen, käyttäytymismallien ja ihmissuhdetaitojen tutkinnan apuvälineenä. Kuluneena vuonna järjestettiin myös henkilöstön kehittämisen yhteisiä valmennuksia. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Ääneseudun yrittäjäyhdistyksen kanssa koulutusten markkinoinnin ja suunnittelun osalta. Syksyllä toteutettiin Yrittäjien foorumi, jossa oli Keskimaan toimitusjohtajan Kuisma Niemelän puheenvuoro ja Tuija Piepposen esitys elekielestä. Nuorisopuolen opiskelijat toteuttivat tilaisuuteen näyttävän iltapala-bufeen Hankkeet ja projektit rojektien merkitys aikuiskoulutuksen toiminnassa on P kohdentunut sekä koulutustoimintaan että sisäiseen kehittämiseen. Olemme olleet vuoden kuluessa mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut Toteutusaika: , ESR-hanke Hankeen päämääränä on välityömarkkinoilla olevien työnhakijoiden parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen. Olemme hankkeessa osatoteuttajana. Vuoden 2009 aikana projektin kautta on järjestetty ohjausta, osaamiskartoituksia ja koulutuksia useilla eri aloilla. 5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI kehittämisen kokonaisvaltaiseksi kumppaniksi. Yrityspalveluiden osana on tarjottu koulutussuunnittelupalvelua ja se sisältyykin luonnollisena osana lähes kaikkeen koulutukseen. Sen kautta on suunniteltu erilaisia vaihtoehtoja koulutusten toteuttamiseksi ja pystytty myös räätälöimään tapauskohtaisesti koulutuskokonaisuuksia. Yritysten palvelemiseksi on perustettu yrityskohtaisia suunnittelutiimejä, näin esimerkiksi Valtra Oy Ab:n osalta. Henkilöstökoulutusten toteuttamiseen on osallistunut aikuisikuiskoulutuksen uudelleen organisoituminen on näkynyt myös markkinoinnissa. Lehti-ilmoittelun lisäksi A toteutettiin tänäkin vuonna pohjoisen Keski-Suomen toimijoiden kanssa aikuiskoulutusliite, joka ilmestyi kaksi kertaa vuodessa alueen kuudessa eri sanomalehdessä. Näkyvin muutos markkinoinnissa oli syksyllä ilmestynyt ensimmäinen aikuiskoulutuksen koulutus- ja palvelukalenteri, johon koottiin syksyn tarjonta yksiin kansiin. Myönteisen palautteen perusteella päätettiin seuraavaksi julkaista koko vuoden kattava kalenteri, jonka suunnittelu aloitettiin syksyllä. on ollut mukana vuoden aikana mm. seuraavissa tapahtumissa: Nokian henkilöstölle järjestetty koulutusten esittely tilaisuus Jyväskylän Mattilanniemessä Viitasaaren Wilma-markkinat heinäkuussa Alueen työvoimatoimistoissa käytiin pitämässä syksyllä neljä infotilaisuutta Osaajat kohtaavat messut Jyväskylässä Taimensoutu tapahtuma Kannonkoskella Yrittäjien Foorumin iltatilaisuuden bufé-pöydän antia. Aikuisohjausta paikallisesti Toteutusaika: , ESR-hanke Projektin tarkoituksena on tukea ja kehittää asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita Keski-Suomen alueella. Ohjaustarpeisiin pyritään vastaamaan moniammatillisen, verkostoituneen yhteistyön avulla. Olemme osatoteuttajina Äänekosken, Viitasaaren ja Saarijärven alueella. Näiden lisäksi mm. Yritysten Taitava Keski-Suomi ja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen projektit ovat sivunneet aikuiskoulutuksen toimintakenttää. Olemme olleet mukana myös opetushallituksen rahoittamissa ammatillisen lisäkoulutuksen laadun sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeissa. Näitä olivat: VERHE 2 Keski-Suomen aikuiskoulutuksen palveluverkosto CRM ja HRM työelämäpalvelun tukena Osaamisen salkku Joustavuutta osaamisen osoittamiseen Lokakuussa toteutettu viikko oli tapahtumiltaan laajin markkinointitilaisuus. oli esillä kauppaliikkeiden auloissa sekä toreilla. Äänekosken torilla oli esillä mm. Valtra Oy Ab:n uusi traktori yhdistettynä opetustapahtumaan. Saarijärven kirjastoauton kanssa kierrettiin Pohjoista Keski- Suomea ja kohdattiin asiakkaita pysäkeillä. Viikon päätapahtuma oli Kannonkosken Piispalassa, jossa oli puhumassa keksintöasiamies Jorma Hynynen TE-keskuksesta. Tilaisuuden yhteydessä oli mahdollisuus varata hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoilta hoitoja. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden aikuisopiskelijaksi valittu Elina Peränen. 8 9

6 6. HENKILÖSTÖ JA SISÄINEN KEHITTÄMINEN A ikuiskoulutuksessa oli päätoimista henkilöstöä 32. Pääosan henkilöstöä muodos tavat eri alojen ammatinopettajat ja kouluttajat. Koulutuspalveluita tuottavat päätoimisen henkilöstön lisäksi vahva joukko sivutoimisia tuntiopettajia ja asiantuntijoita. Päätoimiseen henkilöstöön kuuluu lisäksi aikuiskoulutusjohtaja, kaksi koulutussuunnittelijaa ja kolme vastuuhenkilöä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palvelut ostetaan kuntayhtymältä. Aikuiskoulutuksen vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja koordinoida keskitetysti POKEn aikuiskoulutusta ja palvelujen suunnittelua. Näyttötutkintojärjestelmään kuuluvien ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten keskeinen rooli koulutustarjonnassa näkyy myös henkilöstön osaamisessa. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaneita on yli 60 henkilöä. Oppilaitoksella on omia järjestämissopimuksia eri tutkintoihin lähes 50. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös muiden tutkinnonjärjestäjien kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin, joista yhtenä esimerkkinä joulukuussa 2009 Hiekkaharjun kartanossa Konnevedellä pidetty näyttötutkintomestaritoimintaa ja arviointia koskeva päivityskoulutus. Aikuiskoulutuksen organisoituminen uudelleen on asettanut haasteita koko toiminnalle. Sisäisen kehittämisen vauhdittamiseksi järjestettiin keväällä henkilökunnalle toiminnallinen työpaja ja virkistäytymispäivä, jossa haettiin henkilökunnan näkemystä haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Kuukausittain pidettävät henkilökunnan kokoukset ovat tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi avattiin sisäistä tiedottamista varten aikuiskoulutuksen omat intranet-sivut. Uusia toimintamalleja on haettu mm. Pohjois-Karjalan Aikuiskoulutuksen vastuuryhmä: vasemmalta aikuiskoulutusjohtaja Rauni Gyldén, oppisopimuksen koulutustarkastaja Heli Skantz, tukipalvelujen vastuuhenkilö Reijo Heinänen, tuotantoalojen koulutussuunnittelija Rauno Viiru, yrityspalvelujen vastuuhenkilö Tarja Naskila, pedagoginen vastuuhenkilö Mervi Tall ja oikealla palvelualojen koulutussuunnittelija Maija Salmelin. Aikuisopiston ja Koulutuskeskus Sedun kanssa tapahtuneen yhteistyön kautta. Tämän lisäksi Jyväskylän aikuisopiston kanssa tehdään yhteistyötä eri tavoin. Opiskelijahallinnon kehittäminen käynnistettiin keväällä, kun päätettiin Studenta-järjestelmän laajamittaisemmasta käyttöönotosta. Käynnistys tapahtui pilotointien kautta ja tulee jatkumaan seuraavalle vuodelle. Henkilöstöä tekemässä Swot-analyysiä Kolkanlahden kehittämis- ja virkistyspäivänä huhtikuussa. 7. NUMEROTIETOA Suoritetut tutkinnot/tutkinnon osat 2009 Koko tutkinnot yhteensä 239 Tutkinnon osat yhteensä Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Kurssi- ja lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät rahoitusmuodoittain Aikuiskoulutuksen opiskelijat 2009 Perustutkinnon opiskelijat Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon op. Muun kuin tutkintotav. koulutuksen op. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat Yhteensä 3086 opiskelijaa Lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivät 2009 Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu kuin tutkintotavoitteinen koulutus Yhteensä opiskelijatyö Oppisopimuksen opiskelijat tutkintotyypeittäin (Vuonna 2009 yht. 597) Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ei tutkintotavoitteinen Kolkanlahden rantasauna ympäristöineen oli tänäkin vuonna myös opetuskäytössä Muu kurssikoulutus Oppisopimuskoulutus (tietopuoliset jaksot) Työvoimakoulutus Lisäkoulutus 10 11

7 POKE Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE Toimisto- ja asiakaspalvelu Puh. (014) , fax (014) Oppisopimustoimisto Puh. (014) POKE tarjoaa asiakkaille MYÖS Opetusravintola Oppikokki Kokinpuoti Puh. (014) Piilolantie 17, Äänekoski palvelut, Oppikokki ja Kokinpuoti Hiusalan parturi-kampaamopalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi palvelut, parturi-kampaamo ja kauneushoitola Kauneudenhoitoalan kosmetologipalvelut Puh. (014) Kolkanlahdentie 280 Saarijärvi Erä- ja luonto-oppaiden palveluita Puh. (014) tai Erä-kisällit Poken Erä- ja luonto-oppaat ry Poke 2010 Mainostoimisto AD Alfred Oy Keski-Suomen Painotuote Oy

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA 25.11.2013 Hki, Paasitorni Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittämispäivät opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tutkintovastaavan rooli

Tutkintovastaavan rooli Tutkintovastaavan rooli Kouluttaja Katri Hemmilä tutkintovastaava Omnian aikuisopisto Omnian aikuisopisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä Jäsenkunnat

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot