TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen"

Transkriptio

1 :-:/ " '\ t::.opio TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka Salminen Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä Jorma Kokkonen JUUTllAINEN KLAUS PETRI RAINER lehto SEPPO OLAVI SllRTOlA TANJA TUULIKKI ~ Asia TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS Vireille v. SELOSTUS ASIASTA Syyttäjän rangaistusvaatimus LAS KUTeTTU 1. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS (6750/R/ /01) Rikoslaki 20 luku TAMPERE Juutilainen on omilla julkisilla internet-sivu iliaan julkaisemissaan ja ainakin kolme viikkoa siellä pysyttämissään kirjoituksissa esittänyt Seppo lehdosta ja Tanja Siirtolasta valheellisia tietoja ja vihjauksia sekä muutenkin halventanut heitä mainitsemalla, - että lehto käyttää seksuaalisesti hyväksi alaikäistä lastaan -että lehto ja Siirtola harjoittavat haureutta asunnossaan -että lehto on mielisairas -että lehto syö perheen jäsentensä ulosteita -että lehto tuhrii Tampereen yliopiston ilmoitustauluja ja wc:n seiniä törkeillä kirjoituksillaan -että lehdolla ja SiirtolaIla on yhteisiä lapsia pelkästään sosiaalietuuksien hankkimiseksi ja -että lastensuojeluviranomaisten tulisi puuttua asiaan nyt, kun lehto joutuu vankilaan. Juutilaisen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä lehdolle ja Siirtolalle sekä heihin kohdistuvaa halveksuntaa. Juutilaisen teko on tehty toimittamalla tiedot ja vihjaukset lukuisten ihmisten saataville sekä täten on aiheutettu lehdolle ja Siirtolalle suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa ja kunnian loukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 1 %OtnAt,su Jus's)" Haffa-O/70 /cdp70~~l.4. '-I$3"f 93?lf, ArmfeHiYr/ie Icf' A Y k't- 601$0 I-/e/s)ntl~

2 ..-;;: Syyttäjän muut vaatimukset Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 2 Asianomistajien vaatimukset Vaatimus lähestymiskiellosta Juutilainen on velvoitettava korvaamaan valtiolle sen suorittamat todistelukustannukset. laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Asianomistaja Seppo lehto vaatii vastaajan velvoittamista korvaamaan aiheuttamansa vahinko henkisestä kärsimyksestä euroa viivåstyskorkoineen lukien sekä asianosaiskulut 100 euroa ja oikeudenkäynti kulut laillisine viivästyskorkoineen. Asianomistaja Tanja Siirtola vaatii vastaajan velvoittamista korvaamaan aiheuttamansa vahinko kärsimyksestä euroa viivästyskorkoineen lukien sekä asianosaiskulut 100 euroa ja oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen. Seppo lehto vaati, että Juutilainen määrättäisiin laajennettuun lähestymiskieltoon. lehto katsoo, että on perusteltua aihetta olettaa, että Juutilainen tulisi tekemään lehdon henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään häntä. Juutilainen on lähettänyt kirjoituksen, jossa todetaan mm, "olemme kohta ovellasi Seppo lehto" ja "tämä on viimeinen varoitus häirikkö Seppo lehdolle". Kirjoituksessa uhkailiaan lehdon tappamisella ja kerrotaan, että hänen eliminoimisestaan on maksettu palkkio. lehto on kirjoituksen jälkeen tuntenut pelkoa liikkuessaan yksin ulkona. Lisäksi lehto on vaatinut Juutilaisen velvoittamisesta suorittamaan hänelle oikeusapumaksu 35 euroa ja oikeusavun omavastuuosuus VASTAUS Juutilainen kiisti syytteen. Kyseessä ei ole ollut mitään tuottamuksellista. lehto on itse häiriköinyt häntä jatkuvasti läpi vuoden. Juutilaiselle ei ole muistikuvaa siitä, että olisi omilla sivuiliaan maininnut, että lehto käyttää hyväksi alaikäistä lastaan, että lehto ja Siirtola harjoittavat haureutta asunnossaan, että lehto syö perheenjäsentensä ulosteita ja että lehdolla ja Siirtolaila on yhteisiä lapsia pelkästään sosiaalietuuksien hankkimiseksi. Juutila on myöntänyt kirjoittaneensä että lehto on mielisairas, että lehto tuhrii Tampereen yliopiston ilmoitustauluja ja wc:n seiniä törkeillä kirjoituksillaan ja että lastensuojeluviranomaisten tulisi puuttua asiaan nyt, kun lehto joutuu vankilaan. Asianomistaja Siirtolan vaatimukset Juutilainen kiisti perusteeltaan. Hän ei voi kantaa vastuuta lehdon tekemisistä, jos vaatimukset perustuvat lehdon teksteihin, hän ei ole vastuussa niistä eikä niiden sisällöstä. lehdon vaatimukset Juutilainen kiisti kokonaisuudessaan. Hän ei ole niistä minkäänlaisessa vastuussa. Juutilainen kiisti lehdon vaatimuksen lähestymiskiellosta. Juutilainen kertoi, että ei ole tavannut lehtoa missään, eikä heillä ole yhteisiä sidosryhmiä. Hän ei näe järkeä vaatimuksessa.

3 ~ ~.-'; '. TODISTELU 3 kirjalliset todisteet Syyttäjä: -Juutilaisen internet-kotisivulla otsikolla "Tapaus Seppo lehto - ukien nettimannekiini" julkaistu teksti: tulostuspäivä ja sisältö sivuilla 5-8 (esitutkinnan liittessä 1) Asianomistaja Seppo lehto: - Espoon käjäoikeuden tuomio lähestymiskieltoasiassa Tampereen käräjäoikeuden 33. osaston tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio lähetetty sähköposti - germaaninen keskustelupalsta - rangaistusvaatimus "tapaus Seppo lehto" - nettiartikkeli Wer ist wer - esitutkintapöytäkirja lähetetty sähköposti - esitutkintapöytäkirja tulostettu Googlen hakusivu - esitutkintapöytäkirja tulostettu Googlen hakusivu Henkilötodistelu Syyttäjä: - asianomistaja Seppo lehto todistelutarkoituksessa - vastaaja Klaus Juutilainen todistelutarkoituksessa Vastaaja:.".- - todistaja Olli ilmari Heikkilä TUOMION PERUSTELUT Syyksi lukeminen Juutilainen on syyllistynyt siihen, mistä syyttäjä on hänelle rangaistusta vaatinut. Syyksi lukemisen perusteet lehto on kertonut, että hän on tulostanut poliisille toimitetun asiakirjan Juutilaisen kotisivuilta. Poliisille toimitettu asiakirja on syytteen perusteena. Juutilainen on myöntänyt, että hänen yksi kotisivuosoitteistaan on mikä osoite ilmenee myös oikeudelle jätetystä asiakirjasta. Poliisitutkinnassa Juutilainen on osittain myöntänyt kirjoittaneensa asiakirjassa ja syytteessä mainittuja seikkoja lehdosta ja lehdon perheestä. Sen sijaan oikeudessa Juutilainen on kertonut, että hänellä ei ole muistikuvaa useamman syytteessä mainitun seikan kirjoittamisesta ja tavallaan väittänyt, että joku muu on lisännyt kirjoitukseen asioita. Todistaja Heikkilä on kertonut, että jotta joku ulkopuolinen voisi kirjoittaa jonkun kotisivuilla jotakin se edellyttäisi tietomurtoa tai salasanan luovuttamista ulkopuoliselle. Tälläisesta ei ole mitään näyttöä. Heikkilä on tietotekniikan diplomi-insinööri ja ohjelmistosuunnittelija. Hänen tietämystään tietotekniikan alalla on pidettävä asiantuntevana. Näyttö ei tue sitä, että joku muu kuin Juutilainen olisi kirjoittanut Juutilaisen kotisivuilla syytteessä mainitut seikat. lehto ei ole miltään osin myöntänyt Juutilaisen kirjoitusten sisältöä oikeaksi, eikä Juutilainen ole esittänyt näyttöä, että hänen väitteensä tai vihjauksensa olisivat oikeita.

4 ~ (, '". "; Kunnianloukkauksen törkeän tekomuodon täyttäminen edellyttää, että 4 kunnianloukkaus tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville ja että kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Hallituksen esityksen mukaan vakiintuneesti joukkotiedotusvälineiksi on katsottu lehdet, radio ja televisio. Joukkotiedotusvälineen käsitteen tarkka rajaaminen ei ole välttämätöntä, koska säännöstä voitaisiin soveltaa myös silloin kun loukkaava esitys on muulla tavalla toimitettu lukuisten ihmisten saataville. Käräjäoikeus katsoo, että vastaaja on toimittanut asianomistajaa loukkaavan kirjoituksen lukuisten ihmisten saataville joukkotiedotusvälinettä käyttäen. Kun tarkastellaan Juutilaisen kirjoittamaa tekstiä jo tekstin perusteella se voidaan luokitella törkeäksi myös sisällöltään. Tekoa on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Seuraamukset Yleisen rangaistuskäytännön mukainen seuraamus kunnianloukkausrikoksista on sakkorangaistus. Sakkorangaistus on kohtuullinen seuraamus tästä teosta. Vahingonkorvaukset Kunnianloukkaus rikoksen uhrilla on oikeus saada korvaus henkisestä kärsimyksestä. Henkisen kärsimyksen kohtuulliseksi määräksi lehdolle käräjäoikeus on arvioinut 500 euroa. Siirtolalie, joka Juutilaiseen nähden on ulkopuolinen henkilö ja on joutunut Juutilaisen halventavien kirjoitusten kohteeksi käräjäoikeus on arvioinut henkisen kärsimyksen korvaukseksi 1000 euroa. Kohtuulliseksi asianosaiskuluiksi käräjäoikeus on arvioinut lehdolle ja Siirtolalie 50 euroa. Käräjäoikeus on hyväksynyt Kiviharjun laskutusperusteet lähestymiskieltoasian osalta. Kun otetaan huomioon, että Kiviharju saa palkkion lähestymiskieltoasian osalta valtion varoista ja että hänellä on ollut kaksi päämiestä joilla on ollut sama materiaali valmistautumisen pohjana, kohtuullisiksi oikeudenkäynti kulujen määräksi Siirtolalle käräjäoikeus on arvioinut 600 euroa ja lehdolle euroa. lähestymiskiellosta Jutun yhteydessä on selvitetty, että Juutilainen on kirjoittanut kotisivuiliaan syytteessä mainitut seikat lehdosta ja lehdon perheestä kirjoittanut. Sen sijaan selvää näyttöä siitä, että Juutilainen itse olisi sen materiaalin, jota on jätetty lähestymiskieltovaateen tueksi ja että, onko Juutilainen uhkaamassa lehtoa jollain lähestymiskieltolaissa mainitulla rikoksella tai muuten vakavasti häiritsemässä häntä ei ole. lehto itse on oikeudessa kertonut, että aluksi hän ei edes ollut tietoinen Juutilaisen kotisivuilla olevista häntä ja perhettä koskevasta kirjoittelusta 1 vaan sai siitä tiedon vasta ystäviltään ja monien yritysten jälkeen sai tulostettua tämän kotisivun muulta kuin omalta tietokoneeltaan. Näin ollen edellytyksiä lähestymiskiellon määräämiseen käräjäoikeuden mielestä ei tässä asiassa ole ja sitä koskeva vaatimus on hylättävä. lehdon vaatimus Juutilaisen velvoittamisesta suorittamaan hänelle oikeusapumaksu 35 euroa ja oikeusavun omavastuuosuus hylätään, koska Juutilainen ei lähestymiskieltoasiassa ole lehdon häviöpuoli. Tuomiolauselma

5 ~ ~ ~... 0 " TAMPEREEN KÄRAJÄOIKEUS NO: 3673 TL: OSASTO DNO: R 03/1938 SIVU 1(2) SYYTETTY Juutilainen, Klaus Petri Rainer Virontörmänkatu 4 A TAMPERE TUOMIOLAUSELMA SYYKSI LUETUT RIKOKSET,," 1) Törkeä kunnianloukkaus RANGAISTUSSEURAAMUKSET SAKKO Syyksi luettu 50 päiväsakkoa rikos 1 a 6 euroa = 300 euroa LAINKOHDAT 1) Rikoslaki 20 luku 10 KORVAUSVELVOLLISUUS Valtion varoista suoritetaan * asianomistaja Seppo Lehdolle päivärahaa 13 euroa, matkakulujen korvauksena 4 euroa sekä korvauksena ansionmenetyksestä 27 euroa eli yhteensä 44 euroa. * asianomistaja Lehdon avustajalie asianajaja Pauli Kiviharjulle palkkiota 444 euroa sekä arvonlisäveron osuus 97,68 euroa eli yhteensä 541,68 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi. Juutilainen vei voitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 44 euroa. Juutilainen velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvauksena * asianomistaja Seppo Lehdolle henkisestä kärsimyksestä 500 euroa viivästyskorkoineen lukien sekä asianosaiskulujen korvauksena 50 euroa ja oikeudenkäyntikulut euroa

6 , ~ ~ :; ~':;; '" ~ NO : 3673 TL: 1 SIVU 2(2) viivåstyskorkoineen lukien. * asianomistaja Tanja Siirtolalle kärsimyksestå euroa viivästyskorkoineen lukien sekä asianosaiskuluejen korvauksena 50 euroa ja oikeudenkåyntikulut 600 euroa viivästyskorkoineen lukien. Viivåstyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Juutilainen velvoitetaan korvaamaan kuulustuttamalleen todistaja Olli Heikkilälle palkkiona päivärahaa 13 euroa, matkakulujen korvauksena 35,40 euroa sekä korvauksena ansionmenetyksestä 160 euroa eli yhteenså 208,40 euroa. ---,,

7 I..:; -- Muutoksenhakuohjeet Hyväksytty tyytymättömyyden ilmoitus: - asianomistaja Seppo lehto on ilmoittanut tyytymättömyyttä siltä osin kuin korvausvaatimukset on hylätty, sekä lähestymiskiellon hylkäämisen osalta. - vastaaja Klaus Juutilainen on ilmoittanut tyytymättömyyttä koko päätökseen. 5 -* ja Määräpäivä valitukselle keskiviikko 22. JO.2003 c- /' /' / /j /"", " / / Käräjätuom~~k~n~ l. ~KORJAUS ROL 11 LUKU 9 RYKÄLÄN NOJALLA - asianomistaja Tanja Siirtola on ilmoittanut tyytymättömyyttä siltä osin kuin korvausvaatimukset on hylätty. Tampereen käptjäoikeus ~' "~ I ~ /?,,~~~~~":::~~:;., oi ~..Ii-..c.,.',, c, -b-""..(/,"'" " ",,' '...~irja-l ena Mäkine /"..., ~',-,. ':::;'. ': \,-'-"käräjät omari Ii ',\- /" t l~:::;:' "::: ;: ~. ~~~t...,',;,', ;J \ '.f'i,") I.! -~:";, ',-? -"-..)-1.;\,',~i' ~;:-..v.,'", 7,,... '".J;",,' ln"... ~"~- ~...' " ~...0" \,y o~~::..~",;,/ /', y

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Helsingin käräjäoikeus Os.4 Tuomio Annettu kansliassa 24.03.2014 14/113185 Asianumero R 13/5508 1 (10) Puheenjohtaja Syyttäjä Käräjätuomari Kihlakunnansyyttäjä Vastaajat Asianomistaja Kuultavat elun vastuualue

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/6297 Osasto 5/9 Annettu kansliassa Täysilukuinen kokoonpano Asiano: 12.7.2012 R 12/2300 1 Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja(t) käräjätuomari Juha Fredriksson

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista HE 30/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta

Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta Tero Kujala Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta 1. Johdanto Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (sananvapauslaki, 460/ 2003) 14 :n mukaan

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Prosessioikeus PROSESSIOIKEUS ll (OAlr1104) Tentti2l-2.2OL4 Tentissä jaetaan ensin oikeustapauskysymykset eli kysymykset 1-3, joiden ratkaisemisessa saa käyttää

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja

------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja 17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus syyttömyysolettama. Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan. HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimittaja: Käräjätuomari, laatukoordinaattori Pekka Louhelainen, Oulun käräjäoikeus

Lisätiedot