Forssan seudun Hevosklusteriohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun Hevosklusteriohjelma"

Transkriptio

1 Forssan seudun Hevosklusteriohjelma Forssan seudun Hevosklusteriohjelma Anne Laitinen & Sanna Mäki-Tuuri /Hippoliksen Hevosklusterihanke (EAKR)

2 Johdanto Strategiatyön tavoitteet ja tarkoitus Työn tavoitteena on Hevosklusterin toimijoiden yhteisen strategian laatiminen, erityisesti yritysten liiketoiminnan, kilpailukyvyn ja tukitoimintojen kehittämisen näkökulmasta. Työskentelyssä huomioidaan Hevosklusterin yritysten nykytilanne ja tulevat haasteet, sekä seudun muiden toimijoiden rooli ja sitouttaminen strategiaprosessiin asettamiin tavoitteisiin. Toteuttavat toimenpiteet ovat osin laajassa yhteistyössä toteutettavia, sekä organisaatioiden että yksittäisten yritysten omia kehittämistoimenpiteitä. Strategiaprosessi Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry:n hallitus on päättänyt Hevosklusterin strategiatyön aloittamisesta. Toimintamallina on tehdä työtä pienryhmässä, ja tuoda sitten valmisteltuja kokonaisuuksia Hevosklusterin työryhmien, ohjausryhmän ja yritystapaamisten käsittelyyn. Hevosklusterin työryhmäksi nimettiin seuraavat edustajat (täydennetty kokoonpano): Heikki Heiskanen (Hevosopisto), Rauha Hätönen (FSKK), Sirkku Korkiamäki (Hevosopisto), Timo Lindvall (FSKK), Tiina Mäkelä (ProAgria/Häme), Markku Saastamoinen (MTT), Ville Mäkelä (yrittäjä), Mika Penttilä (Forssan Seudun Hippos ry), Menna Rantala (HAMK), Heidi Sinda (yrittäjä), Terhi Thuneberg (HAMK), Timo Vauhkonen (FSKK), Päivi Homan-Helenius (Hyvinvointiklusteri) Anne Laitinen (Hippolis Hevosklusterihanke), Sanna Mäki-Tuuri (Hippolis Hevosklusterihanke) Työryhmä on kuullut asiantuntijana Hämeen Matkailun tj Raija Forsmania. Ryhmän tavoite: Luoda Hevosklusterin visio 2020, strategia visioon pääsemiseksi, konkreettiset toimenpiteet (toimenpidekartta), aikataulutus, roolit & toimijat, rahoitus, ym

3 STRATEGIAPROSESSI: 1.VISIO 2. STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ 3.STRATEGISET PROJEKTIT Hevosklusteriohjelman koostaminen 1. Aloitus - aloitusinfo: , Paijan Maatilamajoitus (25 osallistujaa) - pohdinnat: syksyn 2009 yrittäjätapaamisissa (3 kpl), ensimmäinen klusterityöryhmän kokoontuminen 2. Pohjatyö - Hevosvoimainen Lounais-Häme -tapaaminen Hotelli Pumpulienkeli (42 osallistujaa) - Yrittäjien ja toimijoiden kuuleminen haastattelu (yht. 15 kpl) 3. Keskusteluvaihe -Hevosklusterityöryhmän kokoukset , , ja (Lisäksi innovaatio- ja palvelumallit työryhmän tapaamiset) 4. Kommenttikierros, korjaukset ja viimeistely loppuvuosi 2010 ja alkutalvi Kommenttikierros ja Hevosklusterityöryhmä tammikuu 2011

4 1. Vision määrittely: Visio: Forssan seutu on yksi Euroopan johtavista hevostoiminnan keskittymistä vuonna 2020 Hevosklusterin missio: Hevosvoimainen Forssan seutu Horse Forssa Region

5 2. Strategiset osatavoitteet: Viisi strategista osatavoitetta visioon pääsemiseksi: 1. Toimiva yritysyhteistyö 2. Osaamisen lisääminen ja kansainvälisyys 3. Markkinoinnin tukitoimet 4. Yritystoiminnan kasvattaminen ja monipuolistaminen 5. Infran ja ympäristön kehittäminen

6 3. Strategisten päämäärien muodostuminen eri projekteista: 1. Toimiva yritysyhteistyö Toteutusvastuu: Yritykset, oppilaitokset, kehitys-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot Kriittiset menestystekijät Kehityshankkeet/toimenpiteet Mittarit ja tavoitetaso Alueen hevostoimijoiden yhteistyö (Pilvenmäki Hevosopisto MTT HAMK Hippolis- Hevossairaala -Yritykset) & sidosryhmäyhteistyö: matkailu sekä hoiva-ala Ajankohtaistiedotus Lomituspalveluiden kehittäminen 1. Yritysryhmien kokoontumiset ja toimijoiden kokoama alueellinen tiedote 6 krt/vuosi Vastuu: Hippolis (FSKK, ProAgria, HAMK, MTT, HO, ravirata sitoutuminen taustatyöhön) 2. A Lomituspalveluiden laajeneminen YELtalliyrittäjille Vastuu: Lomituspalvelu/Ypäjän kunta 2. B HAMK Mahd. erikoistumisharjoittelu lomittajana + onko tarvetta lyhytmuotoiselle Yhteisten tapaamisten ja tarjousten lukumäärä Tiedotteiden määrä (kpl) Verkoston sisäinen liikevaihto ( ) Seminaarien määrä (kpl) Henkilö- ja yritysverkostojen määrä (kpl) Veturiyritysten määrä

7 lisäkoulutukselle lomittajille (lkm) Hevosmatkailun kehittäminen Horse Council Hippoliksen jatkumo 3. Yritysryhmän kehityshanke 2012 Vastuu: FSKK Matkailu & Hippolis 4. Pilottihanke: Hevosmaakunta Häme Vastuu: Hippolis

8 2. Osaamisen lisääminen Toteutusvastuu: Yritykset, tutkimus-,kehitys- ja koulutusorganisaatiot Kriittiset menestystekijät Kehityshankkeet/toimenpiteet Mittarit ja tavoitetaso Liiketoimintaosaaminen kannattavuus ja rahoitus (kulujen hallinta) Tuotteistaminen, hinnoittelu ja sen kehittäminen (maksut kulurakennetta vastaaviksi) Laadun kehittäminen (laadukkaiden palvelujen imago) -> tutkimustieto yritysten käyttöön nopeasti 1. A Yrityskohtainen neuvonta liiketoiminnassa Vastuu: ProAgria, yritysklinikat/fskk (klinikkapäivät) 1. B Spesifit yrittäjyysopinnot 2. Agrologi- ja ammatillisen koulutuksen liittäminen yritystoimintaan (esim. opiskelijoiden tekemät ruokintasuunnitelmat, talliympäristökartoitukset, maisemasuunnittelu yrityksille; kummitilat ) Vastuu: HAMK, Hevosopisto Koulutuspanostus yrityksissä (pv, ) Hevosyrityksiin erikoistuneet tilitoimistot (kpl) Infopäivät (kpl/krt) (esim. harjoittelijoista infot yrittäjille) Oppilaitosten ja tutkimuksen panostus (tutkinnot, koulutuspäivät, tutkimukset)

9 Tietokonetaidot ja sähköiset palvelut Muu koulutus- ja kansainvälinen toiminta 3. Oppisopimuskoulutus ja ammatilliset näyttötutkinnot (yrittäjien oma pätevöityminen) Vastuu:Koulutusorganisaatiot, yritykset 4. Kotisivujen teko + päivitys Vastuu: Verkostomarkkinointi-hanke 5. Online-koulutus Vastuu: koulutusorganisaatiot 6. Ammatillisen osaamisen jatkokehittäminen yritysryhmien kehityshankkeina, myös kv. kohteita Vastuu: Yritykset ja koulutusorganisaatiot Seudun koulutustarjonta / yritysten tarpeet Opinnäytetöiden lukumäärä klusterissa Harjoittelijoiden työpäivät yrityksissä Yrittäjien kotisivut (määrä, päivitys) Tutkimusten määrä (lkm)

10 3. Markkinoinnin tukitoimet Kriittiset menestystekijät Kehityshankkeet Mittarit ja tavoitetaso Forssan seudun Hevosbrändi & Suomenhevosbrändi Lännen radat yhteistyö Uusien markkinointikanavien hyödyntäminen, alueelliset palvelut napin painalluksella; toiminnot ja teknologia 2015 hevostapahtuma 1. Hevosbrändi osana Hevosmaakunta Häme, yhtymäkohdat maabrändityöhön Vastuu: kaikki 2. Vastuu: Pilvenmäki 3. A Yhteismarkkinointi (yrittäjät keskenään + ulospäin) ja markkinointikoulutus, yrittäjien aivoriihet 3. B Yritysten yhteystiedot linkitetty koul. org. ja kuntien sivuille Vastuu: yritykset, koulutusorganisaatiot, kunnat 4. Esim. Equus 2015 Vastuu: Frs seudun hevosyritysesite + nettilistaus, messut, seudun hevosalan esite kieliversioina vierailijoille + ammattilaisille mukaanotettavaksi + nettiin Yleisömäärä tapahtumissa, pelivaihto Sosiaalinen media, mobiilit ratkaisut, koulutus Osallistujamäärä, osallistuvat maat, kontaktit

11 4.Yritystoiminnan kasvattaminen ja monipuolistaminen Toteutusvastuu: kaikki Kriittiset menestystekijät Kehityshankkeet Mittarit ja tavoitetaso Euroopan johtava ja monipuolisin hevososaamisen keskus ja matkailualue Oppilaitokset, tutkimus & yritykset yhteen nivellettyinä - Hevosopisto, Pilvenmäki, MTT, HAMK, Suomen Hevosurheilumuseo, Hippolis Yritykset & sidosryhmäyhteistyö: matkailu sekä hoiva-ala tiiviissä yhteistyössä Olemassa olevien kv. kontaktien hyödyntäminen organisaatioiden kautta 1. Palvelut, tuotteet ja tapahtumat: mm. hevosille hyvinvointipalvelut, erilaiset kimpat, hevosenajotunnit, ajelut, jne Vastuu: kaikki tahot 2. Hevosten hyvinvointikeskus 3. Hevosvierumäki & Hevosheureka, Marketanpuisto (talli- ja pohjaratkaisuiden jne esittelypuisto) ja outlet, sujuvat tuote-esittelyt: sijainnin hyödyntäminen 4. Opiskelijoita ulkomailta, opiskelijoita vaihtoon ulkomaille Vastuu: Liikevaihto Henkilöstömäärä Uudet liiketoimintaalueet ja sen asiakkaat kpl/vuosi Kasvu % Kannattavuus Yöpymisten määrä Alan ammattimessut ulkomailla Asiakkaiden lukumäärä, tavoite 1 promille Euroopan

12 Uusien kohderyhmien löytäminen: harrastajien ja hevosenomistajien mukaan saaminen kilpailussa vapaa-ajasta, myös hevosalan sisäinen markkinointi oppilaitokset 5. Hevoset osana hyvinvointipalveluja ja virallista hyvinvointistrategiaa: yhteistyö hyvinvointiyrittäjien ja kuntasektorin kanssa Vastuu: Hippolis, FSKK, HAMK, Hevosopisto 6. Hevosenomistajuuden edistäminen kehittämishanke Vastuu: Hippolis hevosturisteista käymään seudulla 10 v. sisällä

13 5. Infran ja ympäristön kehittäminen Kriittiset menestystekijät Kehityshankkeet Mittarit ja tavoitetaso Hevonen alueen ykkösvetovoimatekijä Selvitys pelisäännöistä: maakuntakaava ja ympäristökeskus: sellaiset kunnat/alueet merkitty, missä isompana kokonaisuutena määritelty hevosyrittäjyydelle tilaa Toimintaedellytykset (infra, koulutus, tutkimus) huippuluokkaa Kestävä kehitys & kuivikelannan hyötykäyttö Valtio- ja kuntayhteistyö, päätöksentekoon vaikuttaminen etukäteen (mm. alv kilpailutoimintaan, 1. Soveltuvat tilat hevosyritysten ja - harrastajien käyttöön, saatavissa helposti tietoa hevostilan edellytyksistä hyvä asuminen hevosen kanssa Vastuu: kunnat, Hippolis 2. Tutkimuksen tietoiskut yrittäjille -> tieto nopeasti kentälle Vastuu: Hippolis, MTT 3. Vastuu: Kuivikelannan hyötykäyttö-työryhmä 4. Elinkeinon tarpeet ministeriöiden tietoon: valvonta, tutkimus, rahoitus, muutoin Vastuu: kaikki Tallien lkm / Talli-/hevosalan yrittäjien lkm Seminaarien määrä/vuosi Kaasutus- /polttolaitos Hevosalan haasteet työryhmän tapaamiset, hevosvaltiopäivät,

14 kaavoitus) Yrityskilpailu ja kannustus esim. Kanta-Hämeen paras talli / Vuoden hevosyritys -kilpailu 5. Kriteerit, palkitseminen ja tiedotus Vastuu: Hippolis ministeriöt ja kansanedustajat tapahtumissa Osallistuvien yritysten lkm kilpailuun

15 Forssan seudun hevosalan SWOT

16 Strategian toteutumisen seuraaminen ja päivittäminen Vastuu Strategian toteutumisen seuraaminen ja päivitys yhteisesti sovittava, jatkohankkeen ohry; klusterityöryhmä Vetovastuu suurilla toimijoilla Seuraaminen ja päivittäminen Strategian mukaisen toiminnan ja toteutumisen seuraaminen on jatkuva prosessi Seurantaan liittyvä arviointi tulee toteuttaa 1-2 kertaa vuodessa Päivityksiä tehtäessä kasataan työryhmä klusteriaktivaattorin johdolla, 2-3 v. välein

17 Hevosklusteri-tilaisuuksissa mukana olleita paikallisia yrittäjiä ja muita tahoja: Ravipalvelu Ville Mäkelä, Koivikon tila - Cathy Johansson, Timo Gardemaister, Ravitalli Peter Lindroos, Ravitalli Marjo Lindström, Jorma Luhanko, Ravitalli Jouni Nummi, Lujatalli, Pasi Rytkönen, Ravitalli Salo & Wesslin Ay, Talli Poninhäntä Hessi-talli, Loimihaka, Similän Ratsutila, Rida-talli, Carrus Dressage, Kylänpään tila, Lintulan tila, Lintupajun Hevostila, Tauron talli, Koivulehdon tila, West Wind Ranch, Ratsukankaan talli, T:mi Varsalan tila, T:mi Kiesimestarit, Vekkilän museotila/liinaharja Oy, MTY Lehmusto & Lundström Juha, T:mi Nauriskytö, Iso-Herttuan Matkailutila Perhon tila, Paijan Maatilamajoitus, Loimijoki Golf Ellab, Hevossairaala, Kirpakat OY, Ypäjän Satulakorjaamo, Fintoto Hevosopisto, HAMK, Pilvenmäki, MTT, FSKK, ProAgria, MTK, Ypäjän kunta, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos

18 Liite 1. Forssan seudun hevostalouden nykyisiksi ja tulevaisuuden vetovoimatekijöiksi strategiatyössä todettiin mm: 2020 tavoitteet - Hevonen alueen ykkösvetovoimatekijä - Toimintaedellytykset huippuluokkaa - Oppilaitos, tutkimus ja yritys - nivellettyinä - Alueelliset palvelut napin painalluksella toiminnot + teknologia - Hevosen käyttö virkistyksessä, matkailussa, kuntoutuksessa ja lastensuojelussa osana virallista hyvinvointistrategiaa - Pilvenmäki Suomen suurin ja toimivin ravirata ja valmennuskeskus - Kuivikelannan käsittely uusiutuvaksi energiaksi iso tuotantolaitos - Yhteistyökumppaneita tarpeeksi - Pilvenmäki ja Ypäjä tiiviissä yhteistyössä - Euroopan suosituin hevosmatkailualue - Suomenhevonen kansainvälinen brandi - Euroopan johtava ja monipuolisin hevososaamisen keskus/alue - Opiskelijoita ulkomailta - Hevosalan Vierumäki lomaosakkeet hevostelijoille

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttajat 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 3. Yhteenveto hankkeesta 4. Hankkeen tavoitteet 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke Projektipäällikkö Heini Iinatti, ProAgria Oulu p. 0443090869, heini.iinatti@kenttaratsastus.fi POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

SUOMALAISEN HEVOSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET

SUOMALAISEN HEVOSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET SUOMALAISEN HEVOSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Forssa 30.1.2007 Katriina Kaskinen OPINNÄYTETYÖ Matkailun koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100 FORSSA Työn nimi Suomalaisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin

Lisätiedot

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke,

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA 1 YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: 01.09.2008

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot