UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE3 Ihmisen elämä ja etiikka"

Transkriptio

1 UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Huomaathan, että valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kurssiin kuuluu myös kristillisen opin esittely. Lue siis ylioppilaskirjoituksiin myös kurssin UE6 Luterilainen uskomme materiaali. 1. Etiikka ja moraali 2. Ihminen ja lähimmäinen 3. Ihminen ja työ 4. Ihminen ja yhteiskunta 5. Ihminen, elämä ja luonto Kurssi on suoritettu siten, että aluksi on käyty muutamassa viikossa lävitse kurssimuistiinpanot ja keskusteltu aiheista. Sen jälkeen opiskelija on laatinut tutkielman valitsemastaan eettisestä ongelmasta (abortti, itsemurha, eutanasia, kuolemanrangaistus, prostituutio, ekokatastrofi jne.) Katso myös kurssin FI2 muistiinpanot. 1. ETIIKKA JA MORAALI A. Käsitteet moraali (lat. mores) = tapa, käyttäytymismalli - käsitykset siitä, mikä on oikein/väärin, mikä hyvää/pahaa, mitä pitäisi tehdä/ei pidä tehdä - näkyy tekojen tasolla käytännössä etiikka (kr. ethos) = tapa, tapoja koskeva etiikka on moraalikysymyksiä tutkiva tiede

2 - deskriptiivinen etiikka = käyttäytymistä kuvaileva - normatiivinen etiikka = käyttäytymistä ohjaava B. Moraalitajunta ja arvot moraalitajunta = ihminen kykenee tekemään moraalisia valintoja, erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän - moraalinen tietoisuus, oikeudentaju moraalin perustana ovat arvot - arvo = tavoiteltava/arvostettu hyvä - epäarvo = asia, jota halveksitaan, jota ei tavoitella - arvoasetelma = väite, jossa otetaan kantaa (esim. "hän on kaunis" tai "on tärkeää osata tietotekniikkaa") - itseisarvo = asia itsessään on tavoittelemisen arvoinen (esim. terveys, onni) - välinearvo = esim. raha, jonka avulla pyritään saavuttamaan hyvää (esim. onni) moraalisesti neutraaleja ovat asiat, joita ei voida jakaa oikeisiin tai vääriin (esim. musiikkimaku) C. Omatunto moraaliset ratkaisut ovat omantunnon ratkaisuja - omatunto sanoo, mikä on hyvää ja mikä pahaa Tulkintoja omastatunnosta: 1. Yhteiskunnan ääni - ts. kasvatuksen tulos - yksilöistä kasvaa moraalisia olentoja vain yhteiskunnassa (vrt. susilapset) - kulttuuritekijät vaikuttavat omantunnon arvojen vaihtelevuuteen 2. Jumalan ääni - Jumalan kuva ihmisessä on moraalinen valinnan mahdollisuus ja vapaus 3. jotakin alkuperäistä - alkuominaisuus, perittyä (ei kasvatuksen kautta hankittu), kuten kyky iloita - lapsella ei ole toimivaa omaatuntoa, vaan se herää kosketuksessa muihin ihmisiin D. Eettisiä järjestelmiä 1. SEURAUSETIIKKA - teon seuraus ratkaisee onko asia hyvä/paha, oikein/väärin - teko on oikea vain, kun sen seuraamukset ovat hyviä - ongelma: tiedetäänkö seuraus aina? - hedonismi = nautintoa tuova, miellyttävä on oikea (kreik. hedone = nautinto) - egoismi = oma hyvä/etu ratkaisee oikean ja väärän - altruismi = toisen hyvä ratkaisee - utilitarismi = mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle ratkaisee oikean ja väärän - eudaimonismi = onnellisuus ratkaisevaa 2. VELVOLLISUUSETIIKKA - teko sinänsä ja sen motiivit ratkaisevat oikean/väärän, hyvän/pahan - ihmisen velvollisuutena on hyvän tekeminen, tähän hyvään tulee pyrkiä ja pahaa välttää - esim. lupauksen rikkominen, varastaminen, valehteleminen ovat väärin aiheuttipa teko

3 hyvää tai pahaa - sääntöetiikka = sääntö määrää oikean/väärän; eli kasuistiikka = jokaista elämäntilannetta varten oltava eettinen sääntö/ohje (vrt. islamin, juutalaisuuden etiikka) - tilanne-etiikka = tilanne määrää oikean/väärän - ongelmana tilanteen tulkinta ja tulkitsijan taidot - mielialaetiikka = mieliala saa ihmisen toimimaan oikein, motiivit ratkaisevat - Immanuel Kant ( ), kategorinen imperatiivi 1 eli yleinen siveyslaki: "Toimi niin, että voisit toivoa toimintaasi ohjaavan maksiimin tulevan yleiseksi laiksi". Kategorinen imperatiivi 2: "Älä koskaan suhtaudu toiseen ihmiseen välineenä vaan päämääränä sinänsä. 3. HYVE-ETIIKKA - pyrkimys hyvään elämään ja ihmisen luonteen jalostamiseen - antiikin kreikkalaisten filosofien etiikkaa (Platon, Aristoteles) - hyveitä: viisaus, rohkeus, kohtuullisuus -> oikeamielisyys E. Kristillinen ja luterilainen etiikka Kristillinen etiikka - sisältää kaikkia kolmea (1,2,3) - "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" - "Hedelmästään jokainen puu tunnetaan" - "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille" - perustuu Jumalan tahtoon, joka ilmoitettu Raamatussa, Jeesuksen elämässä sekä ihmisen omassatunnossa - eri kirkkokunnissa erilaisia muotoja - tekeekö kristitty hyvää vain välttyäkseen rangaistukselta? Onko kristillinen etiikka siis itsekästä? Luterilaisen etiikan perustana Raamattu (vrt. Lutherin muotoperiaate, sola scriptura) lähimmäisen rakkauden etiikkaa, jossa tärkeää hyvän tekeminen toisille, ei Jumalan rankaisun välttäminen hyvillä teoilla Jumalan rakkaus ja armosta pelastuminen synnyttää kiitollisuutta, joka antaa halun oikean ja hyvän tekemiseen - Pyhä Henki synnyttää uskovassa tämän halun; ihminen säilyy edelleen pahana ja syntisenä (Lutherin simul iustus et peccator eli samalla vanhurskas ja syntinen), mutta PH vaikuttaa hyvää ja oikeaa. painopiste tilanne-etiikassa Lutherin regimenttioppi (hallintavalta): 1. hengellinen regimentti - avainkäsitteenä usko ja armo - sisältää hengellisen elämän - kirkko huolehtii hengellisestä hyvästä 2. maallinen regimentti - avainkäsitteenä rakkaus - sisältää maallisen elämän, kuten työ - esivalta huolehtii maallisesta hyvästä

4 2. IHMINEN JA LÄHIMMÄINEN A. Ihmisen arvo ja oikeudet jokaisella ihmisellä ihmisarvo (länsimaissa yleisesti hyväksytty käsitys) kristillinen ihmiskäsitys perustuu: 1. luominen - ihminen luotu Jumalan kuvaksi - mieheksi ja naiseksi - sosiaaliseksi - viljelemään ja varjelemaan maata 2. syntiinlankeemus - alkuperäisen ihmisyyden menetys - ihminen kykenee pahaan, toisen vahingoittamiseen, syntiin 3. lunastus - menetetyn yhteyden eheyttäminen - uusi ihmisyys ja elämä - Jumalan luomana ja lunastamana jokainen on äärettömän arvokas syntisyydestään ja heikkoudestaan huolimatta (tai juuri siksi) muissa uskonnoissa: - HINDULAISUUS: - ihmisruumis on harhaa ja jokainen on hankkinut oman kohtalonsa teoillaan (karman laki, kastilaitos) - arvokasta ihmisessä on atman (sielu), jonka tulee sulautua brahmaniin - BUDDHALAISUUS: - ihmisessä ei ole mitään pysyvää (ei-minuus ja jatkuva muuttuminen) - arvo löytyy nirvanasta ja siihen pyrkimisestä - ISLAM: - ihminen on Allahin luomana arvokas - arvon määrää Allah (determinismi) ihmisoikeuksien historiaa - perustana mm. Jeesuksen opetus ihmisestä ja lähimmäisistä - v Magna Charta Englannissa, jonka mukaan kansalainen sai oikeuksia ja velvollisuuksia - v Bill of rights Englannissa takasi vapaat parlamenttivaalit kansalle - v Yhdysvaltojen perustuslaki esitti hallinnollisen demokratian pääkohdat ja yleiset kansalaisoikeudet (mm. uskonnonvapaus) - v YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (vapaus, tasa-arvo, oikeus elämään) pakolaisongelma: Tuleeko auttaa muitakin kuin oman maan kansalaisia? - kirkon kanta selvä: tulee auttaa kaikkia ihmisiä ihmisarvoiseen elämään B. Seksuaalietiikka Seksuaalisuus ei ole seksiä, vaan ihmisyyden perusolemusta kohdusta hautaan Useimmissa kulttuureissa miehen tarpeista lähtevä seksuaalietiikka (esim. nykyinen länsimainen tv-kulttuuri, islam, luonnonkansat)

5 - HINDULAISUUS: ns. panseksualismi (seksuaalisuus on jumalallista, koska se on luovaa; syntyy uusi ihminen, eläin jne.) - seksin jumalia: Siva (fallos-symboli), Kali (Sivan vaimo) - miehen velvollisuus perustaa perhe ja saada lapsia, toisaalta velvollisuus lasten kasvettua aikuisiksi asketismi ja seksistä kieltäytyminen (seksuaalisuus negatiivista, estää ihmistä vapautumasta sielunvaelluksesta) - BUDDHALAISUUS: vrt. hindulaisuus (ei seksijumalia), munkki-ihanne (munkeilla mahdollisuus päästä nirvanaan) - ISLAM: miehellä seksuaalisia oikeuksia (Koraanin pohjalta). - useimmat uskonnot eivät hyväksy seksuaalista poikkeavuutta (esim. homoseksualismia). erilaisia näkemyksiä: - hellenismi: ruumis sielun vankilana (- seksuaalisuus epäpyhää ja häpeällistä) - naturalismi: ihmisen seksuaalisuutta ohjaavat vietit, kuten eläimillä - kristinusko: seksuaalisuus Jumalan lahja ihmisille (ts. hyvä), seksuaalisuus toteutuu parhaiten avioliitossa (turvallisuus) Seksuaalietiikan perusperiaate: pidetäänkö toista ihmistä itse- vai välinearvona? - väärin, mikäli toinen ihminen on väline omille nautinnoille (näin esim. pornografia, prostituutio) - oikein, mikäli toinen on itseisarvo (tällöin lähtökohtana rakkaus ja toteutumana pysyvä parisuhde) Poikkeavuudet: - homoseksualismi: Raamatun itsensä ja fundamentalistisen tulkinnan mukaan homoseksualismin harjoittaminen on syntiä (vrt. Room.1:26-27; 1.Kor.6:9) - homoseksualisti yhtä arvokas ihmisenä kuin heteroseksuaalikin - luterilaisessa kirkossa mielipiteet ovat jakautuneet suhteessa homoseksualismiin C. Avioliiton etiikka Kristillinen käsitys: - avioliitto perheen turvallinen perusta - miehen ja vaimon tasa-arvoisuus - perustuu tahtoon (ei tunteisiin) - ihanteena uskollisuus ja elinikäisyys - tarkoituksena rakkauden kokeminen, ystävyys, kumppanuus, seksuaalisuuden toteuttaminen ja suvun jatkaminen - avioliiton vaihtoehtona on naimattomuus (= seksuaalinen pidättyvyys) useat muut uskonnot: - naisen asema heikohko (islam, hindulaisuus, buddhalaisuus) - esim. hindulaisuudessa ollut tapa, jonka mukaan nainen poltettiin miehensä kuoltua samalla roviolla - vanhemmat valitsevat miehelle vaimon (hind,budd,islam) - miehellä useita vaimoja (islam) - lapsiavioliitot, nainen maksaa myötäjäiset miehen perheelle, siksi ei tyttölapsia haluta (hind.) Avioeettisiä kysymyksiä:

6 - Kumpi on tärkeämpää yksilön etu vain perheen etu? - Onko uskollisuus tärkeää? - Otetaanko avioero liian helpoin perustein? (yleisiä syitä: uskottomuus, alkoholi, perheväkivalta, tunteen loppuminen) - Millä perusteella avioliitto on parempi kuin avoliitto vai onko yleensä? D. Perhe-elämän etiikkaa Perhe on Jumalan lahja Tehtäväjako: - perinteisesti päävastuu miehellä (perheen pää) - nykyisin tasavertaisuus ja tasa-arvo, tehtävät jaetaan yhdessä, vastuu perheestä ja kodista kannetaan yhdessä - isä ja äiti aikuisen mallina lapsille Kysymyksiä: - Onko ehkäisy ja syntyvyyden säännöstely oikein? (vrt. katolinen etiikka) - Ovatko lapset unohdettu työn, rahan ja nautintojen kustannuksella? - Yksinhuoltajat ja uusperheet? - Kenellä vastuu perhekasvatuksesta? Kodilla vai yhteiskunnalla (koulu)? 3. IHMINEN JA TYÖ A. Työelämän etiikka Kristillinen käsitys: - työ on osa ihmisenä olemista (Jumala loi ihmisen "viljelemään ja varjelemaan") - työn kautta ihminen toteuttaa ihmisyyttään/jumalan tahtoa maan päällä - jokaisella ihmisellä oikeus työhön - työ/työttömyys ei määrää ihmisarvoa Muut uskonnot (osin myös kristillisessä perinteessä): - työ taakkana: asketismi- ja munkki-ihanne (h,b) - suku tai kastilaitos (h) määrää ammatin, jossa pysyttävä Työn perustelut: 1. uskonnollinen - kutsumus ja siunaus 2. sosiaalinen - lähimmäisen palvelu 3. yksilöeettinen - kasvu yksilönä, luovuus, mielekkyys Kysymyksiä: - Työstä/koulusta pinnaaminen? - Määrääkö työ ihmisarvon? - Mitä tulisi tehdä työttömyyden vähentämiseksi? - Lapsityövoiman käyttö? - Vapaa-aika ja sen viettäminen? B. Talouselämän eettisiä ongelmia Onko jatkuva talouskasvu mahdollista?

7 Onko talouskasvu sallittua luonnon- ja ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella? Lapsityövoiman käyttö eri maissa (Aasian maat) Saastuminen, eläinkokeet jne. C. Tuotanto ja kulutus Ongelma-alueita: - välttämättömyystarvikkeet - ylellisyystarvikkeet - kulutushysteria länsimaissa - puute kehitysmaissa - sotatarviketuotanto - luonnon saastuminen - tuotteen markkinointi (mainonnan keinoin luodut uudet tarpeet) Tilastoja: - 2/3 ihmisistä riittämättömästi ravittuja - noin miljardi ihmistä elää nälkärajalla - raaka-aineiden tuotanto jakaantuu suunnilleen tasan teollisuusmaiden ja kehitysmaiden kesken, kuitenkin teollisuusmaat (joissa 25 % väestöstä) kuluttavat raaka-aineista 80 %! - opetusmenoihin ohjataan 1/2-osa siitä, mitä menee sotamenoihin, terveysmenoihin 1/3- osa verrattuna sotamenoihin Raamatun linja: - kohtuullisuus, säästäväisyys ja tyytyväisyys - lähimmäisenrakkaus 4. IHMINEN JA YHTEISKUNTA A. Uuden testamentin opetus valtiovallasta Jeesuksen opetus: - antakaa keisarille, mikä keisarin on (esim. verot) - ei väkivaltaa -linja Paavalin opetus (Room.13:1-7) - esivaltaa toteltava - esivalta (Rooman valtio) saanut valtansa Jumalalta - esivalta on pahan leviämisen estäjä Johanneksen opetus (Ilm.) - lopun ajan hirmuvalta tuhoaa kristittyjä ja pilkkaa Jumalaa - valtio saatanan palveluksessa oleva "peto" Tehtävä ero esivallan ja hirmuvallan välillä - esivalta kunnioittaa Jumalan luomia elämän säilyttämiseen jne. pyrkiviä lakeja - hirmuvalta (esim. Hitlerin diktatuuri) on räikeässä ristiriidassa Jumalan tahtoa vastaan (vrt. Apt.5:29) B. Kristitty ja yhteiskunta Neljä ratkaisumallia suhtautumisessa yhteiskuntaan: 1. Syrjäänvetäytyminen - "usko ei ole tästä maailmasta" (asketismi, luostarilaitos) 2. Passiivinen sopeutuminen - "esivallalle on oltava alamainen"

8 3. Aktiivinen osallistuminen - "kristitty on vastuussa yhteiskunnasta" (puoluepolitiikassa mukana) 4. Aktiivinen vastarinta-asema - "Jumalaa toteltava enemmän kuin ihmistä" Ongelmia: - Miten suhtautua yhteiskunnan päätöksiin, jotka ovat ristiriidassa Raamatun ja Jumalan tahdon kanssa? - Vainottu seurakunta esim. kommunistisissa ja islamilaisissa maissa C. Isänmaa ja maailma Luterilaisen etiikan mukaan valtio vastuussa kansalaisten turvallisuudesta Miten tulisi suhtautua aseelliseen maanpuolustukseen? - luterilainen kanta: hyökkäyssota tuomitaan, puolustussota oikein - jokaisen velvollisuus puolustaa isänmaata (laissa määrätty) - asepalveluksen vaihtoehdot: aseeton palvelus ja siviilipalvelus Oikeutetun sodan teoria (kirkkoisä Augustinus); sota oikeutettu vain: 1. sodasta päättää ja sitä käy vain esivalta 2. sodalla on oikeudenmukainen syy (puolustussota) 3. sodalla on oikeudenmukainen päämäärä (rauhan palauttaminen) - usein lisätty: sota ei saa kohdistua siviiliväestöön 5. IHMINEN, ELÄMÄ JA LUONTO A. Elämän kunnioittaminen Elämän kunnioittaminen on kristillisen etiikan lähtökohta Abortti - Suomessa n laillista aborttia vuodessa - lain mukaisia syitä raskauden keskeyttämiseen: * väkisinmakaaminen * äidin tai lapsen terveys vaarantuu * naisen ikä alle 17 tai yli 40 tai jo 4 lasta * äidin (perheen) elämänolot huomioiden lapsi olisi huomattava rasitus * Onko hedelmöitynyt munasolu (alkio, sikiö) jo ihminen? Muita ongelmia: - Eutanasia = "armomurha", potilaan kuoleman jouduttaminen - AIDS - itsemurha - kuolemanrangaistus B. Kuolema lääketieteellisesti: tärkeimmät elintoiminnot (aivo-, hengitys- ja verenkiertotoiminnot) pysähtyvät tai aivokuolemassa aivojen toiminta lakkaa täydellisesti kuolema alkaa vanhenemisena (soluja kuolee jo heti syntymän jälkeen) käsityksiä: - hindulaisuus: sielunvaellus - buddhalaisuus: jälleensyntyminen

9 - naturalismi: katoaminen olemattomiin - kristinusko: sielu on kuolematon ja siirtyy uuteen olotilaan (ulottuvuuteen) C. Luonnon kunnioittaminen Jumalan tehtävä ihmiselle: viljellä ja varjella maata (luontoa) Ongelmia: - Olemmeko tuhonneet elinmahdollisuudet tulevilta sukupolvilta? - Kuka vastuussa luonnon saastumisesta? - Ovatko eläinkokeet oikeutettuja? (yli 250 miljoonaa eläintä uhrataan eläinkokeisiin vuosittain) entä kasvikokeet? - Miten luonto voitaisiin palauttaa tasapainotilaan?

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

SEKSUAALIETIIKKA 2011

SEKSUAALIETIIKKA 2011 SEKSUAALIETIIKKA 2011 Luento 6 Kantilainen seksuaalietiikka Tommi Paalanen Kuva: Qumma Art Immanuel Kant (1724-1806) Eli Köningsbergissä koko elämänsä Edusti velvollisuusetiikkaa eli deontologista etiikkaa

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Johdatus moraalifilosofiseen ajatteluun Luento 2. Farmasian tdk. 1.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

9. Luterilainen ja reformoitu perinne

9. Luterilainen ja reformoitu perinne 9. Luterilainen ja reformoitu perinne Lutherin näkemys koko protestanttisuuden perustana Roomalaiskirjeen luennoista alkaen, erityisesti Galatalaiskirjeen kommentaarissa (1531/35) vanhurskauttaminen syntien

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus

Kehittäjäasiakasvalmennus Kehittäjäasiakasvalmennus 25.3.2014 klo 9-12 Eettiset kysymykset, vaitiolovelvollisuus, vastuut ja toimivalta Eettiset kysymykset MORAALI Siisti täytyy aina olla! sanoi kissa hietikolla Raapi päälle tarpeenteon

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto Syksy 2014

YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto Syksy 2014 YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto Syksy 2014 TT Janne Nikkinen Yliopistonlehtori (ma) Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 28.10.2014 1 Etiikan luentojen tavoitteet Kerrata / oppia filosofisen etiikan

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Aviopuolisoiden velvollisuuksista

Aviopuolisoiden velvollisuuksista 1 Efesolaiskirjeen selitys 14 Ef. 5:21 32 Aviopuolisoiden velvollisuuksista Olemme siirtyneet Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä osioon, jossa on kehotuksia kristityille oikeanlaiseen elämään. Näitä

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan ( skolastiikka ) kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

SEKSUAALIETIIKKA 2011

SEKSUAALIETIIKKA 2011 SEKSUAALIETIIKKA 2011 Luento 5 Romanttinen konservatismi Tommi Paalanen Kuva: Qumma Art Romanttinen murros 1900-luvulla voimistunut ajatus, jonka mukaan pariutumisen lähtökohtana on rakkaus Suvun ja vanhempien

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Luento STI:ssä 2003. Mailis Janatuinen ALUKSI

Luento STI:ssä 2003. Mailis Janatuinen ALUKSI Luento STI:ssä 2003 Mailis Janatuinen ALUKSI Jumalan luomassa maailmassa kaikki oli "sangen hyvää" paitsi yksi asia: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksin" (1.Ms.2:18). Ihminen tarvitsee toista ihmistä rinnalleen,

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

YK10 Etiikka III luento Kantilaisuus (velvollisuusetiikka)

YK10 Etiikka III luento Kantilaisuus (velvollisuusetiikka) YK10 Etiikka III luento Kantilaisuus (velvollisuusetiikka) TT Janne Nikkinen Yliopistonlehtori Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 6.11.2014 1 Ohjelma (ma, to, pe 12-14 PII) Etiikan tutkimus ja käsitteet

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Islam ja muslimit 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna)

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) 1. Filosofian luonne MITÄ FILOSOFIA ON? - Filosofia = viisauden rakkaus Ensimmäinen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Rotary Matti Piispanen

Rotary Matti Piispanen Työn etiikan eräs yhteiskunnallinen määrite teetkö työsi asiakkaan tarpeen poistamiseksi ja siten vapauttaaksesi hänet tarpeen aiheuttamasta riippuvuudesta samalla myös tehden oman työsi loppuun ja tarpeettomaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen...

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen... Sisällysluettelo Termistö ja viitteet...13 Biografia - Allan Kardec...21 Johdanto spiritistisen opin opiskeluun...31 Esipuhe...79 ENSIMMÄINEN OSA Alkusyyt Luku I Jumala... 85 Jumala ja äärettömyys...85

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON

ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON 1. Kertomuksen taustatietoja Jeesuksen aikana Israel oli Rooman valtakunnan miehittämä ei itsenäinen valtio. Rooman

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

SEKSUAALIETIIKKA 2011

SEKSUAALIETIIKKA 2011 SEKSUAALIETIIKKA 2011 Luento 4 Aatehistoriaa Tommi Paalanen Kuva: Qumma Art Muinaiset kulttuurit kylpylälaitos Bysantti Rooma: keisarikunta 50eaa - 470 jaa Intia Rooma: tasavalta 400eaa 0 330-27 eaa Kreikka:

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Etiikan 2. luento Etiikan tutkimus ja käsitteet

Etiikan 2. luento Etiikan tutkimus ja käsitteet Etiikan 2. luento Etiikan tutkimus ja käsitteet TT Janne Nikkinen Yliopistonlehtori, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka (ma) Systemaattisen teologian osasto 4.11.2014 1 Ohjelma (ma, to, pe 12-14 PII)

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Pyhän Hengen luoma uusi elämä

Pyhän Hengen luoma uusi elämä 1 Roomalaiskirjeen selitys 16 Room. 8:1 4 Savonlinnan Tuomiokirkko, 27.2.2013 Pyhän Hengen luoma uusi elämä Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Aktiivisena maailmankansalaisena tässä ajassa Kansainvälistyvä kansanopisto Satu Korpela 28.11.2007 Kestävä kehitys Kansalaisvaikuttajasta aktiiviseksi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Yksinkertaista apologiaa

Yksinkertaista apologiaa Yksinkertaista apologiaa Vesa Ollilainen Kansanlähetyspäivät 2.7.2016 Mitä on apologia? Paavali: tehtäväni on puolustaa evankeliumia. (Fil. 1:16; vrt. jae 7) Kolme tapaa: Puolustus: vastaus arvosteluun

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ville Auvinen, TT STI 27.2.2013 1. Luotu ihminen Uuden testamentin ihmiskuvan perustana on luonnollisesti luomisteologia. Luomisen perusteella ihminen on arvokas

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI

ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI 8.11.2016 PARISUHTEEN MUUTTUMINEN Aikaisemmin parisuhteet olivat lähes väistämättömiä ihmisten toimeentulonkin kannalta. Nykyisissä

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Sokrates. Sokrates. 469 399 eaa. 469 399 ekr

Sokrates. Sokrates. 469 399 eaa. 469 399 ekr Sokrates 469 399 eaa Sokrates 469 399 ekr tunnetaan ennen kaikkea Platonin dialogeista; muut lähteet: Xenefonin kirjoitukset, eräät Aristoteleen lausumat, Aristofanesin farssi Pilvet Sokrates vastusti:

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki 1 Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki Luther-talo, Tampere. Isänpäivän vanhan testamentin lukukappaleessa (Dan. 2. 31-41. 44) kohtaamme Danielin, juutalaisen nuoren miehen. Siirrymme nyt

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 Tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä pidetään sitä Lutherin opetusta, että usko yksin tekee

Lisätiedot

Keitä kirkko vihkii? Luentopäivä 2017, STI Materiaalia 4: Piispa Vikströmin kirjan arviota (Eskola)

Keitä kirkko vihkii? Luentopäivä 2017, STI Materiaalia 4: Piispa Vikströmin kirjan arviota (Eskola) Keitä kirkko vihkii? Luentopäivä 2017, STI Materiaalia 4: Piispa Vikströmin kirjan arviota (Eskola) Kirkossa käytävä keskustelu samaa sukupuolta olevien avioliitosta on saanut vahvan puheenvuoron piispa

Lisätiedot

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä.

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 1 Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 27.06.2012 11. oppitunti opettaja J.Penzev Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, jossa tutustumme juutalaiseen uskontoon. Tänään haluan, että

Lisätiedot

Schulcurriculum Ethik

Schulcurriculum Ethik Schulcurriculum Ethik Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst, da Ethik in Klasse 10 bis 12 auf Finnisch unterrichtet wird.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100

Lisätiedot

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse?

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot