UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE3 Ihmisen elämä ja etiikka"

Transkriptio

1 UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Huomaathan, että valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kurssiin kuuluu myös kristillisen opin esittely. Lue siis ylioppilaskirjoituksiin myös kurssin UE6 Luterilainen uskomme materiaali. 1. Etiikka ja moraali 2. Ihminen ja lähimmäinen 3. Ihminen ja työ 4. Ihminen ja yhteiskunta 5. Ihminen, elämä ja luonto Kurssi on suoritettu siten, että aluksi on käyty muutamassa viikossa lävitse kurssimuistiinpanot ja keskusteltu aiheista. Sen jälkeen opiskelija on laatinut tutkielman valitsemastaan eettisestä ongelmasta (abortti, itsemurha, eutanasia, kuolemanrangaistus, prostituutio, ekokatastrofi jne.) Katso myös kurssin FI2 muistiinpanot. 1. ETIIKKA JA MORAALI A. Käsitteet moraali (lat. mores) = tapa, käyttäytymismalli - käsitykset siitä, mikä on oikein/väärin, mikä hyvää/pahaa, mitä pitäisi tehdä/ei pidä tehdä - näkyy tekojen tasolla käytännössä etiikka (kr. ethos) = tapa, tapoja koskeva etiikka on moraalikysymyksiä tutkiva tiede

2 - deskriptiivinen etiikka = käyttäytymistä kuvaileva - normatiivinen etiikka = käyttäytymistä ohjaava B. Moraalitajunta ja arvot moraalitajunta = ihminen kykenee tekemään moraalisia valintoja, erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän - moraalinen tietoisuus, oikeudentaju moraalin perustana ovat arvot - arvo = tavoiteltava/arvostettu hyvä - epäarvo = asia, jota halveksitaan, jota ei tavoitella - arvoasetelma = väite, jossa otetaan kantaa (esim. "hän on kaunis" tai "on tärkeää osata tietotekniikkaa") - itseisarvo = asia itsessään on tavoittelemisen arvoinen (esim. terveys, onni) - välinearvo = esim. raha, jonka avulla pyritään saavuttamaan hyvää (esim. onni) moraalisesti neutraaleja ovat asiat, joita ei voida jakaa oikeisiin tai vääriin (esim. musiikkimaku) C. Omatunto moraaliset ratkaisut ovat omantunnon ratkaisuja - omatunto sanoo, mikä on hyvää ja mikä pahaa Tulkintoja omastatunnosta: 1. Yhteiskunnan ääni - ts. kasvatuksen tulos - yksilöistä kasvaa moraalisia olentoja vain yhteiskunnassa (vrt. susilapset) - kulttuuritekijät vaikuttavat omantunnon arvojen vaihtelevuuteen 2. Jumalan ääni - Jumalan kuva ihmisessä on moraalinen valinnan mahdollisuus ja vapaus 3. jotakin alkuperäistä - alkuominaisuus, perittyä (ei kasvatuksen kautta hankittu), kuten kyky iloita - lapsella ei ole toimivaa omaatuntoa, vaan se herää kosketuksessa muihin ihmisiin D. Eettisiä järjestelmiä 1. SEURAUSETIIKKA - teon seuraus ratkaisee onko asia hyvä/paha, oikein/väärin - teko on oikea vain, kun sen seuraamukset ovat hyviä - ongelma: tiedetäänkö seuraus aina? - hedonismi = nautintoa tuova, miellyttävä on oikea (kreik. hedone = nautinto) - egoismi = oma hyvä/etu ratkaisee oikean ja väärän - altruismi = toisen hyvä ratkaisee - utilitarismi = mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle ratkaisee oikean ja väärän - eudaimonismi = onnellisuus ratkaisevaa 2. VELVOLLISUUSETIIKKA - teko sinänsä ja sen motiivit ratkaisevat oikean/väärän, hyvän/pahan - ihmisen velvollisuutena on hyvän tekeminen, tähän hyvään tulee pyrkiä ja pahaa välttää - esim. lupauksen rikkominen, varastaminen, valehteleminen ovat väärin aiheuttipa teko

3 hyvää tai pahaa - sääntöetiikka = sääntö määrää oikean/väärän; eli kasuistiikka = jokaista elämäntilannetta varten oltava eettinen sääntö/ohje (vrt. islamin, juutalaisuuden etiikka) - tilanne-etiikka = tilanne määrää oikean/väärän - ongelmana tilanteen tulkinta ja tulkitsijan taidot - mielialaetiikka = mieliala saa ihmisen toimimaan oikein, motiivit ratkaisevat - Immanuel Kant ( ), kategorinen imperatiivi 1 eli yleinen siveyslaki: "Toimi niin, että voisit toivoa toimintaasi ohjaavan maksiimin tulevan yleiseksi laiksi". Kategorinen imperatiivi 2: "Älä koskaan suhtaudu toiseen ihmiseen välineenä vaan päämääränä sinänsä. 3. HYVE-ETIIKKA - pyrkimys hyvään elämään ja ihmisen luonteen jalostamiseen - antiikin kreikkalaisten filosofien etiikkaa (Platon, Aristoteles) - hyveitä: viisaus, rohkeus, kohtuullisuus -> oikeamielisyys E. Kristillinen ja luterilainen etiikka Kristillinen etiikka - sisältää kaikkia kolmea (1,2,3) - "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" - "Hedelmästään jokainen puu tunnetaan" - "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille" - perustuu Jumalan tahtoon, joka ilmoitettu Raamatussa, Jeesuksen elämässä sekä ihmisen omassatunnossa - eri kirkkokunnissa erilaisia muotoja - tekeekö kristitty hyvää vain välttyäkseen rangaistukselta? Onko kristillinen etiikka siis itsekästä? Luterilaisen etiikan perustana Raamattu (vrt. Lutherin muotoperiaate, sola scriptura) lähimmäisen rakkauden etiikkaa, jossa tärkeää hyvän tekeminen toisille, ei Jumalan rankaisun välttäminen hyvillä teoilla Jumalan rakkaus ja armosta pelastuminen synnyttää kiitollisuutta, joka antaa halun oikean ja hyvän tekemiseen - Pyhä Henki synnyttää uskovassa tämän halun; ihminen säilyy edelleen pahana ja syntisenä (Lutherin simul iustus et peccator eli samalla vanhurskas ja syntinen), mutta PH vaikuttaa hyvää ja oikeaa. painopiste tilanne-etiikassa Lutherin regimenttioppi (hallintavalta): 1. hengellinen regimentti - avainkäsitteenä usko ja armo - sisältää hengellisen elämän - kirkko huolehtii hengellisestä hyvästä 2. maallinen regimentti - avainkäsitteenä rakkaus - sisältää maallisen elämän, kuten työ - esivalta huolehtii maallisesta hyvästä

4 2. IHMINEN JA LÄHIMMÄINEN A. Ihmisen arvo ja oikeudet jokaisella ihmisellä ihmisarvo (länsimaissa yleisesti hyväksytty käsitys) kristillinen ihmiskäsitys perustuu: 1. luominen - ihminen luotu Jumalan kuvaksi - mieheksi ja naiseksi - sosiaaliseksi - viljelemään ja varjelemaan maata 2. syntiinlankeemus - alkuperäisen ihmisyyden menetys - ihminen kykenee pahaan, toisen vahingoittamiseen, syntiin 3. lunastus - menetetyn yhteyden eheyttäminen - uusi ihmisyys ja elämä - Jumalan luomana ja lunastamana jokainen on äärettömän arvokas syntisyydestään ja heikkoudestaan huolimatta (tai juuri siksi) muissa uskonnoissa: - HINDULAISUUS: - ihmisruumis on harhaa ja jokainen on hankkinut oman kohtalonsa teoillaan (karman laki, kastilaitos) - arvokasta ihmisessä on atman (sielu), jonka tulee sulautua brahmaniin - BUDDHALAISUUS: - ihmisessä ei ole mitään pysyvää (ei-minuus ja jatkuva muuttuminen) - arvo löytyy nirvanasta ja siihen pyrkimisestä - ISLAM: - ihminen on Allahin luomana arvokas - arvon määrää Allah (determinismi) ihmisoikeuksien historiaa - perustana mm. Jeesuksen opetus ihmisestä ja lähimmäisistä - v Magna Charta Englannissa, jonka mukaan kansalainen sai oikeuksia ja velvollisuuksia - v Bill of rights Englannissa takasi vapaat parlamenttivaalit kansalle - v Yhdysvaltojen perustuslaki esitti hallinnollisen demokratian pääkohdat ja yleiset kansalaisoikeudet (mm. uskonnonvapaus) - v YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (vapaus, tasa-arvo, oikeus elämään) pakolaisongelma: Tuleeko auttaa muitakin kuin oman maan kansalaisia? - kirkon kanta selvä: tulee auttaa kaikkia ihmisiä ihmisarvoiseen elämään B. Seksuaalietiikka Seksuaalisuus ei ole seksiä, vaan ihmisyyden perusolemusta kohdusta hautaan Useimmissa kulttuureissa miehen tarpeista lähtevä seksuaalietiikka (esim. nykyinen länsimainen tv-kulttuuri, islam, luonnonkansat)

5 - HINDULAISUUS: ns. panseksualismi (seksuaalisuus on jumalallista, koska se on luovaa; syntyy uusi ihminen, eläin jne.) - seksin jumalia: Siva (fallos-symboli), Kali (Sivan vaimo) - miehen velvollisuus perustaa perhe ja saada lapsia, toisaalta velvollisuus lasten kasvettua aikuisiksi asketismi ja seksistä kieltäytyminen (seksuaalisuus negatiivista, estää ihmistä vapautumasta sielunvaelluksesta) - BUDDHALAISUUS: vrt. hindulaisuus (ei seksijumalia), munkki-ihanne (munkeilla mahdollisuus päästä nirvanaan) - ISLAM: miehellä seksuaalisia oikeuksia (Koraanin pohjalta). - useimmat uskonnot eivät hyväksy seksuaalista poikkeavuutta (esim. homoseksualismia). erilaisia näkemyksiä: - hellenismi: ruumis sielun vankilana (- seksuaalisuus epäpyhää ja häpeällistä) - naturalismi: ihmisen seksuaalisuutta ohjaavat vietit, kuten eläimillä - kristinusko: seksuaalisuus Jumalan lahja ihmisille (ts. hyvä), seksuaalisuus toteutuu parhaiten avioliitossa (turvallisuus) Seksuaalietiikan perusperiaate: pidetäänkö toista ihmistä itse- vai välinearvona? - väärin, mikäli toinen ihminen on väline omille nautinnoille (näin esim. pornografia, prostituutio) - oikein, mikäli toinen on itseisarvo (tällöin lähtökohtana rakkaus ja toteutumana pysyvä parisuhde) Poikkeavuudet: - homoseksualismi: Raamatun itsensä ja fundamentalistisen tulkinnan mukaan homoseksualismin harjoittaminen on syntiä (vrt. Room.1:26-27; 1.Kor.6:9) - homoseksualisti yhtä arvokas ihmisenä kuin heteroseksuaalikin - luterilaisessa kirkossa mielipiteet ovat jakautuneet suhteessa homoseksualismiin C. Avioliiton etiikka Kristillinen käsitys: - avioliitto perheen turvallinen perusta - miehen ja vaimon tasa-arvoisuus - perustuu tahtoon (ei tunteisiin) - ihanteena uskollisuus ja elinikäisyys - tarkoituksena rakkauden kokeminen, ystävyys, kumppanuus, seksuaalisuuden toteuttaminen ja suvun jatkaminen - avioliiton vaihtoehtona on naimattomuus (= seksuaalinen pidättyvyys) useat muut uskonnot: - naisen asema heikohko (islam, hindulaisuus, buddhalaisuus) - esim. hindulaisuudessa ollut tapa, jonka mukaan nainen poltettiin miehensä kuoltua samalla roviolla - vanhemmat valitsevat miehelle vaimon (hind,budd,islam) - miehellä useita vaimoja (islam) - lapsiavioliitot, nainen maksaa myötäjäiset miehen perheelle, siksi ei tyttölapsia haluta (hind.) Avioeettisiä kysymyksiä:

6 - Kumpi on tärkeämpää yksilön etu vain perheen etu? - Onko uskollisuus tärkeää? - Otetaanko avioero liian helpoin perustein? (yleisiä syitä: uskottomuus, alkoholi, perheväkivalta, tunteen loppuminen) - Millä perusteella avioliitto on parempi kuin avoliitto vai onko yleensä? D. Perhe-elämän etiikkaa Perhe on Jumalan lahja Tehtäväjako: - perinteisesti päävastuu miehellä (perheen pää) - nykyisin tasavertaisuus ja tasa-arvo, tehtävät jaetaan yhdessä, vastuu perheestä ja kodista kannetaan yhdessä - isä ja äiti aikuisen mallina lapsille Kysymyksiä: - Onko ehkäisy ja syntyvyyden säännöstely oikein? (vrt. katolinen etiikka) - Ovatko lapset unohdettu työn, rahan ja nautintojen kustannuksella? - Yksinhuoltajat ja uusperheet? - Kenellä vastuu perhekasvatuksesta? Kodilla vai yhteiskunnalla (koulu)? 3. IHMINEN JA TYÖ A. Työelämän etiikka Kristillinen käsitys: - työ on osa ihmisenä olemista (Jumala loi ihmisen "viljelemään ja varjelemaan") - työn kautta ihminen toteuttaa ihmisyyttään/jumalan tahtoa maan päällä - jokaisella ihmisellä oikeus työhön - työ/työttömyys ei määrää ihmisarvoa Muut uskonnot (osin myös kristillisessä perinteessä): - työ taakkana: asketismi- ja munkki-ihanne (h,b) - suku tai kastilaitos (h) määrää ammatin, jossa pysyttävä Työn perustelut: 1. uskonnollinen - kutsumus ja siunaus 2. sosiaalinen - lähimmäisen palvelu 3. yksilöeettinen - kasvu yksilönä, luovuus, mielekkyys Kysymyksiä: - Työstä/koulusta pinnaaminen? - Määrääkö työ ihmisarvon? - Mitä tulisi tehdä työttömyyden vähentämiseksi? - Lapsityövoiman käyttö? - Vapaa-aika ja sen viettäminen? B. Talouselämän eettisiä ongelmia Onko jatkuva talouskasvu mahdollista?

7 Onko talouskasvu sallittua luonnon- ja ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella? Lapsityövoiman käyttö eri maissa (Aasian maat) Saastuminen, eläinkokeet jne. C. Tuotanto ja kulutus Ongelma-alueita: - välttämättömyystarvikkeet - ylellisyystarvikkeet - kulutushysteria länsimaissa - puute kehitysmaissa - sotatarviketuotanto - luonnon saastuminen - tuotteen markkinointi (mainonnan keinoin luodut uudet tarpeet) Tilastoja: - 2/3 ihmisistä riittämättömästi ravittuja - noin miljardi ihmistä elää nälkärajalla - raaka-aineiden tuotanto jakaantuu suunnilleen tasan teollisuusmaiden ja kehitysmaiden kesken, kuitenkin teollisuusmaat (joissa 25 % väestöstä) kuluttavat raaka-aineista 80 %! - opetusmenoihin ohjataan 1/2-osa siitä, mitä menee sotamenoihin, terveysmenoihin 1/3- osa verrattuna sotamenoihin Raamatun linja: - kohtuullisuus, säästäväisyys ja tyytyväisyys - lähimmäisenrakkaus 4. IHMINEN JA YHTEISKUNTA A. Uuden testamentin opetus valtiovallasta Jeesuksen opetus: - antakaa keisarille, mikä keisarin on (esim. verot) - ei väkivaltaa -linja Paavalin opetus (Room.13:1-7) - esivaltaa toteltava - esivalta (Rooman valtio) saanut valtansa Jumalalta - esivalta on pahan leviämisen estäjä Johanneksen opetus (Ilm.) - lopun ajan hirmuvalta tuhoaa kristittyjä ja pilkkaa Jumalaa - valtio saatanan palveluksessa oleva "peto" Tehtävä ero esivallan ja hirmuvallan välillä - esivalta kunnioittaa Jumalan luomia elämän säilyttämiseen jne. pyrkiviä lakeja - hirmuvalta (esim. Hitlerin diktatuuri) on räikeässä ristiriidassa Jumalan tahtoa vastaan (vrt. Apt.5:29) B. Kristitty ja yhteiskunta Neljä ratkaisumallia suhtautumisessa yhteiskuntaan: 1. Syrjäänvetäytyminen - "usko ei ole tästä maailmasta" (asketismi, luostarilaitos) 2. Passiivinen sopeutuminen - "esivallalle on oltava alamainen"

8 3. Aktiivinen osallistuminen - "kristitty on vastuussa yhteiskunnasta" (puoluepolitiikassa mukana) 4. Aktiivinen vastarinta-asema - "Jumalaa toteltava enemmän kuin ihmistä" Ongelmia: - Miten suhtautua yhteiskunnan päätöksiin, jotka ovat ristiriidassa Raamatun ja Jumalan tahdon kanssa? - Vainottu seurakunta esim. kommunistisissa ja islamilaisissa maissa C. Isänmaa ja maailma Luterilaisen etiikan mukaan valtio vastuussa kansalaisten turvallisuudesta Miten tulisi suhtautua aseelliseen maanpuolustukseen? - luterilainen kanta: hyökkäyssota tuomitaan, puolustussota oikein - jokaisen velvollisuus puolustaa isänmaata (laissa määrätty) - asepalveluksen vaihtoehdot: aseeton palvelus ja siviilipalvelus Oikeutetun sodan teoria (kirkkoisä Augustinus); sota oikeutettu vain: 1. sodasta päättää ja sitä käy vain esivalta 2. sodalla on oikeudenmukainen syy (puolustussota) 3. sodalla on oikeudenmukainen päämäärä (rauhan palauttaminen) - usein lisätty: sota ei saa kohdistua siviiliväestöön 5. IHMINEN, ELÄMÄ JA LUONTO A. Elämän kunnioittaminen Elämän kunnioittaminen on kristillisen etiikan lähtökohta Abortti - Suomessa n laillista aborttia vuodessa - lain mukaisia syitä raskauden keskeyttämiseen: * väkisinmakaaminen * äidin tai lapsen terveys vaarantuu * naisen ikä alle 17 tai yli 40 tai jo 4 lasta * äidin (perheen) elämänolot huomioiden lapsi olisi huomattava rasitus * Onko hedelmöitynyt munasolu (alkio, sikiö) jo ihminen? Muita ongelmia: - Eutanasia = "armomurha", potilaan kuoleman jouduttaminen - AIDS - itsemurha - kuolemanrangaistus B. Kuolema lääketieteellisesti: tärkeimmät elintoiminnot (aivo-, hengitys- ja verenkiertotoiminnot) pysähtyvät tai aivokuolemassa aivojen toiminta lakkaa täydellisesti kuolema alkaa vanhenemisena (soluja kuolee jo heti syntymän jälkeen) käsityksiä: - hindulaisuus: sielunvaellus - buddhalaisuus: jälleensyntyminen

9 - naturalismi: katoaminen olemattomiin - kristinusko: sielu on kuolematon ja siirtyy uuteen olotilaan (ulottuvuuteen) C. Luonnon kunnioittaminen Jumalan tehtävä ihmiselle: viljellä ja varjella maata (luontoa) Ongelmia: - Olemmeko tuhonneet elinmahdollisuudet tulevilta sukupolvilta? - Kuka vastuussa luonnon saastumisesta? - Ovatko eläinkokeet oikeutettuja? (yli 250 miljoonaa eläintä uhrataan eläinkokeisiin vuosittain) entä kasvikokeet? - Miten luonto voitaisiin palauttaa tasapainotilaan?

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Sebastian Slotte Titus Hjelm. hyvästä elämästä TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Sebastian Slotte Titus Hjelm. hyvästä elämästä TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi hyvästä elämästä Sebastian Slotte Titus Hjelm TAMMI Toimitus: Ari Liimatainen Taitto: Leena Lintunen Ulkoasu: Riitta Piuva Tekijät ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2002 Tämän teoksen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0

SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0 SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0 I OSA: JOHDANTO SAEO on laadittu Suomen ACC:n kreditoimia koulutuksia sekä sielunhoito- ja psykoterapeutteja varten. Ohjeilla

Lisätiedot

Kyyhkynen 4 / 2002 1

Kyyhkynen 4 / 2002 1 Kyyhkynen 4 / 2002 1 pääkirjoitus Kun kaari lähestyy loppuaan Ensimmäiset kristityt elivät yhteiskunnassa, jonka arvot olivat kaukana kristillisestä arvomaailmasta. Rooman valtakunnassa polyteismi, julkihomous

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto KUN ON SE YKS JUTTU, ETTÄ TEHKÄÄ HEILLE NIIN KUN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN TEILLE Tutkimus kuudennen luokan oppilaiden moraalisen ajattelun kehittymisestä Vesa Mykkänen Antti Pesonen Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen

Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen Sielu Ihmisen kuolematon tosiolemus Pentti Tuominen Luennon agenda Mikä on sielu? Antiikin filosofien sielukäsityksiä Eri uskontojen sielukäsityksiä Gnostilainen sielukäsitys Sielun tie o Syntymä o Kehittyminen

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

UUSI IHMINEN Ruotsi/Suomi, 2007

UUSI IHMINEN Ruotsi/Suomi, 2007 UUSI IHMINEN Ruotsi/Suomi, 2007 Ohjaus: Klaus Härö Käsikirjoitus: Kjell Sundstedt Näyttelijät: Julia Högberg - Gertrud, Maria Lundqvist -Solbritt, Lo Kauppi - Jenny, Ellen Mattson - Astrid, Anna Littorin

Lisätiedot

FI4 Yhteiskuntafilosofia

FI4 Yhteiskuntafilosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia 1. Yhteiskuntafilosofian peruskäsitteitä 2. Utopioita ja ihannevaltioita 3. Yhteiskuntasopimus ja sopimusteoriat 4. Oikeudenmukaisuuden tekijät 5. Valta 6. Valtio 7. Politiikka

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

Matkalla USKONTOJEN maailmaan

Matkalla USKONTOJEN maailmaan Matkalla USKONTOJEN maailmaan Opettajan aineisto Marja Laine Mirka Grönholm Tapio Ahokallio ISBN 951-607-201-1 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja

Lisätiedot

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde...

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde... Metakenttään: minuus palvonta läheisriippuvuus Egoismi Kohtaaminen rakastaminen rakkaus luomiskeromus uudesti syntyminen muutosprosessi syntymä kehitys Sören Kierkegaard Simone de Beauvoir J. Karjalainen

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04. I n t e t i l l. s a l u. Kampanjavihko. www.vastuuviikko.fi

Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04. I n t e t i l l. s a l u. Kampanjavihko. www.vastuuviikko.fi kaupan Ei Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04 s a l u I n t e t i l l V A S T U U V I I K O N Kampanjavihko www.vastuuviikko.fi Ei kaupan Inte till salu Vastuuviikon kampanjavihko Toimittaja: Ulf Särs

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Anneli Nahkola Tammikuu 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN,

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, Ortodoksinen seurakuntalehti ANALOGI 5 2008 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 23.10.2008 www.ort.fi/analogi Anneli Lempiäinen Imatralta:

Lisätiedot

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Ellen G.White KODIN ihanteita Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Sisällys Alkusanat 9 IHANNEKOTI Kodin ilmapiiri 13 Kodinhoidon oikea perusta 18 Eeden-mallikoti

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta,

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, S Y Y S UH TEEN LAKI ELI KARMA Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, johon jo viittasitkin,

Lisätiedot

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista.

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Tiina Pönni 18.4.2006 SISÄLLYS

Lisätiedot