JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa."

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 1/2012 > KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät Rauman ja Satakunnan Kauppakamarien koulutusselvitys Koulutuskyselyn keskeiset tulokset...4 Koulutusselvityksen tärkeimmät toimenpide-ehdotukset -ja suositukset...4 Kauppakamariasiaa Kauppakamarit vaativat: valtatie 8 Turku-Rauma-Pori yhteysvälin perusparannus tällä hetkellä Suomen tärkein tie-infrastruktuurin kehittämishanke...5 SAMK ratkaisussa alueen ja maakunnan elinkeinoelämää tyydyttävä ratkaisu...5 Risto E. J. Penttilä jatkaa Keskuskauppakamarissa...5 Rauman kauppakamari kiittää 30-vuotisjuhlan lahjoituksista...5 Uusia jäsenyrityksiä kauppakamariin Matti Lainema on kauppakamarien vuoden kouluttaja...6 Miten toimia ydinvoima- ja loppusijoitushankkeissa - seminaari...6 Yritysturvallisuuskysely tulossa! Turvallisuusseminaari...7 Kansainvälisiä asoita Alkuvuoden 2012 kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia...7 Invest in Finland osaksi Finpron toimintaa...7 EURES auttaa yrityksiä työntekijän rekrytoinneissa Euroopasta...8 Löydä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita maksuttomasta Liiketoimintapörssistä...8 Muuta yritystietoa Sosiaaliturvamaksut...8 Vuorottelukorvauksen taso Osinkojen verotus...9 Lakiasiat Työnantajan ottaman sairaanhoitovakuutuksen verotuksesta...10 Lomautetun työntekijän oikeus päättää työsopimus Työsopimuslakiin muutoksia koskien vuokratyöntekijöiden oikeuksia alkaen...11

2 YHTEYSTIEDOT Rauman Kauppakamari Valtakatu 2, 26100, Rauma Puhelin Faksi Toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo Puhelin GSM Koulutuspäällikkö Päivi Junnila Puhelin GSM Yhteyspäällikkö Johanna Huhtala (KV-asiat ja Puhelin Olkiluoto-yhteyshenkilö) GSM Lakiasiantuntija VT Juha Manner Brander&Manner Oy Puhelin GSM työoikeus yhtiöoikeus, yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat juridinen ja liiketoimintakonsultointi Venäjälle, erityisesti Moskovan alueella sopimusoikeus Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala (KHT) Ernst & Young Oy Puhelin GSM elinkeinoverotus arvonlisäverotus yritysjärjestelyt Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi (KHT) Junitra Oy Puhelin GSM yrityskaupat sukupolvenvaihdokset 2 2 Rauman Kauppakamarin alueella toimivat HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) tutkinnon suorittaneet asiantuntijat os.

3 Kauppakamari kouluttaa Connecting Business Kauppakamarin koulutuskalenteri / kevät 2012 Tarkemmat koulutussisällöt näkyvät nettisivuillamme kohdasta koulutus. Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta LYYTI järjestelmään. Järjestelmä on otettu käyttöön joulukuussa Lisätiedot ja toivomukset järjestettävistä koulutuksista Päivi Junnila , Taloushallinto Ajankohtaista palkanlaskijoille tai suuri palkkapäivä (mm. perhevapaat, sairaspoissaolot, työsuhteen päättäminen) Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa Ajankohtaiskatsaus arvonlisäverosta - ohjelma tarkentuu Työsuhde ja henkilöstöhallinto Työsuhdepäivä ( määräaikaiset työsuhteet, YT-laki) Työlainsäädäntöä työnjohtajille Esimiestyö ja johtaminen Kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen Asiantuntijasta esimieheksi Kv-koulutus Kansaivälisen kaupan sopimukset, asiakirjat ja riskien hallinta Ajankohtaista kauppakamarissa vahvistettavista ulkomaankaupan asiakirjoista Tietotekniikka Tietoturva Google Adwords Excel talous- ja palkkahallinnon työntekijöille Matkaseminaarit Helsingin Seudun kauppakamari järjestää seminaarit. Rauman kauppakamarin jäsenillä on mahdollisuus osallistua jäsenhintaan. Lisätietoja näistä Esimiespäivät Vierumäellä Vero laivaseminaari Palkanlaskenta laivaseminaari Talviseminaari 2012 Yrityksen työsuhde- ja veropäivät Levillä Henkilöstöpäivät laivaseminaari (Hki-Tukholma-Hki) Arvonlisäverotusta Tallinnassa Sihteeri- ja Assistentti laivaseminaari Kirjanpito laivaseminaari (Hki-Tukholma-Hki) Aasian seminaarisarja: Hongkong Kauppakamarin Kesäpäivä 3

4 KAUPPAKAMARI KOULUTTAA Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys 2011 Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat toteuttaneet syksyn 2011 aikana koulutusselvityksen, jossa on koottu yhteen laajasti satakuntalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä tulevaisuuden osaamis- ja resurssitarpeista sekä koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Tämä selvitystyö on vuonna 2006 toteutetun koulutusselvityksen päivitys. Selvityksen toteutuksesta ja raportin laatimisesta on vastannut Oy Swot Consulting Finland Ltd. Selvityksen tavoitteena oli arvioida uudelleen Satakunnan alueen nykyistä koulutusrakennetta ja sitä, miten se vastaa alueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita. Selvitystyön kohteina olivat satakuntalaisen elinkeinoelämän tarvitsema ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä yliopisto- ja korkeakoulukoulutus valituissa toimialaryhmissä ja -klustereissa. Mahdollisimman laajan näkemyksen kokoamiseksi, selvityksen aluksi toteutettiin verkkopohjainen kysely alueen yritysten edustajille. Kyselyyn vastasi noin 200 yritysedustajaa ja lisäksi yli 50 alueen yrityksen edustajaa jatkoi työskentelyä toimialakohtaisissa työryhmissä (7 ). Työryhmätyöskentely toteutettiin seuraavilla seitsemällä toimialalla: asiantuntijapalvelut elintarviketeollisuus kauppa, matkailu ja majoitus kiinteistö-, ympäristö- ja jätehuoltopalvelut prosessiteollisuus ja automaatio rakennus- ja rakennustuoteteollisuus teknologiateollisuus Selvitystyön perusteella laadittiin kannanotto Satakunnan tulevaisuuden koulutustoiminnan kehittämiseksi ja alueen tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Koulutuskyselyn keskeiset tulokset 2/3 vastaajista oli suhteellisen tyytyväinen ammattioppilaitoksista valmistuneiden tietoihin ja taitoihin. Pahimmiksi puutteiksi ammattioppilaitoksista valmistuneilla arvioitiin ammatilliset taidot, asennoituminen työntekoon ja oma-aloitteisuus Esimiestaidot arvioitiin riittämättömiksi sekä ammattikorkeakouluista (48 %) kuin yliopistoistakin (39 %) valmistuneiden kohdalla Tietoteknisen osaamisen arvioi hyväksi tai yrityksen tarpeisiin riittäväksi vähintään 2/3 vastaajista riippumatta siitä, mistä koulusta työntekijä oli valmistunut Tulevien vuosien merkittävimmät lisäosaamistarpeet kohdistuvat myyntityöhön ja tuotannon ammattityöntekijöihin sekä tietotekniikkaan Pääasialliseksi keinoksi osaamistarpeiden täyttämisessä arvioitiin henkilöstön rekrytointi sekä nykyisen henkilöstön kouluttaminen Vastaajien näkemyksen mukaan yritysten täytyy olla toteuttamassa toimialansa koulutusta tarjoamalla opiskelijoille tutustumis- ja harjoittelupaikkoja sekä osallistua aktiivisemmin koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oppilaitosten kanssa Lisäksi merkittävä osa vastaajista (80 %) oli täysin tai samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan yritysten pitää tukea henkilöstönsä kouluttautumista Koulutusselvityksen tärkeimmät toimenpide-ehdotukset ja suositukset Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on lisättävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Tutkintojen suoritusaikoja on pyrittävä lyhentämään esimerkiksi tutkintorakenteita kehittämällä sekä opintojen joustavuutta lisäämällä. Satakunnassa on valittava selkeämmin alueelle tärkeät toimialat, joihin alueen koulutustoiminta ja -resursseja suunnataan kaikilla tasoilla. Ammattikorkeakoulujen markkinoinnissa sekä opetuksessa on korostettava sitä, että koulutus ei automaattisesti valmista esimiestehtäviin. Yritysten on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä koulujen henkilökunnan kanssa esimerkiksi tarjoamalla opinto-ohjaajille mahdollisuuksia tutustua paikallisiin yrityksiin sekä auttamalla heitä vaihtoehtojen hahmottamisessa. Kaikessa koulutuksessa on korostettava nykyistä enemmän työelämään valmentavaa asenne-kasvatusta, työelämän perussääntöjä, yritystalouden perustietojen ja -taitojen opetusta sekä riittävää työharjoittelua. Opiskelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet on otettava koulutuksessa paremmin huomioon. Raportti on saatavilla myöhemmin kokonaan Rauman kauppakamarin sivuilta 4

5 KAUPPAKAMARIASIAA Kauppakamarit vaativat: Valtatie 8 Turku-Rauma-Pori yhteysvälin perusparannus tällä hetkellä Suomen tärkein tie-infrastruktuurin kehittämishanke Lounaissuomalaiset kauppakamarit vaativat kannanotossaan valtatie kahdeksan perusparannusta seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Pohjanmaan, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit ovat tehneet Liikennepoliittiselle ministerityöryhmälle kannanoton, jossa vaaditaan valtatie 8 Turku-Rauma-Porin yhteysvälin perusparannuksen aloittamista nykyisen hallituskauden aikana. - Valtatien 8 merkitys koko Suomen logistisen järjestelmän kannalta on niin suuri, että sen kapasiteettiongelmat on yhteysvälin merkittävän parantamisen avulla ratkaistava mahdollisimman pian, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo Rauman kauppakamarista. Valtatie 8 yhdistää kaikki Länsi- Suomen satamat Turusta Tornioon. Teollisuuden, tavaraliikenneterminaalien ja satamien sijainnin johdosta valtatietä 8 kuormittaa jatkuvasti kasvava raskas liikenne. Tavarakuljetusten määrä on vuositasolla noin miljoona tonnia. Liikennetiheys parannettavalla yhteysväliosuudella Turku-Rauma-Pori on ajoneuvoa/vrk ja raskaan liikenteen osuus on korkea, raskasta ajoneuvoa /vrk. Tien riittämätön kapasiteetti ja heikko kunto suhteessa kokonaisliikenteeseen ruuhkauttavat yhteysvälin ja aiheuttavat ongelmia koko logistiselle ketjulle. Liikennepoliittiseen selontekoon myös Rauman meriväylän syventäminen Kannanotossaan kauppakamarit ehdottavat myös Rauman meriväylän syventämistä sekä yhteysväli. Rauma satama on yksi Suomen suurimmista satamista ja sen merkitys maamme viennin kilpailukyvyn säilyttämisessä on suuri. Meriväylän syventämistä ja leventämistä tarvitaan, koska laivojen koko kasvaa ja overseas kuljetuksia ei voida nykyään lastata täyteen. Väylän syvennyksellä on tärkeää nimenomaan metsä ja telakkateollisuudelle SAMK ratkaisussa alueen ja maakunnan elinkeinoelämää tyydyttävä ratkaisu Rauman kauppamarin näkökulmasta SAMK ratkaisussa saavutettiin Rauman seudun ja maakunnan elinkeinoelämää tyydyttävä ratkaisu Tärkeimpänä on Rauman seudun elinkeinoelämän kannalta pidettävä ratkaisua, jossa koneensuunnittelu ja siihen liittyvä tuotekehitys ja kokoonpano, joka painottuu meri- ja laivanrakennustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin, materiaalinkäsittelyn sekä puunjalostuksen koneisiin ja laitteisiin, keskitetään Raumalle. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, sillä alueella on hyvin merkittävä kansainvälisen huipputason yrityskeskittymä. Alueellemme sijaitsee lisäksi kone- ja tuotantotekniikan insinöörityöpaikkojen osaamiskeskittymät sijaitsevat alueellamme. Tuotantotekniikka ja voimalaitostekniikka taas sijoittuvat Poriin. Asiasta tehtiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien välinen suositus. Tämän ratkaisun myötä SAMK saa koko Satakunnan ja myös Vakka-Suomen mahdollisen opiskelijapotentiaalin käyttöön. On hyvin tärkeää, että molemmille paikkakunnille saadaan luotua vetovoimaiset koulutusyksiköt. Paikkakuntien välinen opiskelijaliikenne saadaan parhaiten toimimaan, kun molemmilla paikkakunnilla on laadukkaat ja paikalliseen yritystoimintaan tiiviisti integroidut yksiköt. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, sillä alueella on hyvin merkittävä kansainvälisen huipputason yrityskeskittymä. Alueellemme sijaitsee lisäksi kone- ja tuotantotekniikan insinöörityöpaikkojen osaamiskeskittymät sijaitsevat alueellamme. Yritykset ovat myös valmiit avaamaan omia T&K tilojaan oppilaitosten käyttöön. Oppimisympäristöistä tulee laajempia ja joustavampia. SAMK:n pääomistajakaupungit lähtevät suunnittelemaan ja rakennuttamaan uudet kampusalueet siten, että niihin sisältyvät ajanmukaiset tilat laboratorioille, joiden varustamisesta tehdään yhteinen suunnitelma yritysten kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, logistiikka ja tuotantotalous ovat myös erittäin tärkeitä tulevaisuuden painopisteitä yrityselämässä ja näiden alojen ammattilaisia tarvitaan jatkossa. Hyvä, että näitä kehitetään Raumalla. Risto E. J. Penttilä jatkaa Keskuskauppakamarissa Keskuskauppakamarin hallitus päätyi kokouksessaan 2.2. siihen, että Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan tehtävä ja Euroopan parlamentin jäsenyys ovat täysipäiväisiä työtehtäviä. Virkavapautta toimitusjohtajan työstä ei pidetty vaihtoehtona, koska Keskuskauppakamarin johtaminen ja kehittäminen edellyttävät kokoaikaista panostusta. Risto E. J. Penttilä on päättänyt jatkaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana. - Jatkan hyvillä mielin Keskuskauppakamarissa. Kauppakamareilla on tärkeä rooli suomalaisen elinkeinoelämän äänenä. On kuitenkin tärkeätä, että vaihtoehdot selvitettiin ja nyt asia on loppuun käsitelty, sanoo Penttilä. Rauman kauppakamari kiittää 30-vuotisjuhlan lahjoituksista Rauman kauppakamarin stipendirahastoon kertyneitä varoja tullaan vuosittain lahjoittamaan stipendeinä alueen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille. Pyrimme myös muilla tavoilla tukemaan paikallista ammatillista koulutusta. 5

6 KAUPPAKAMARIASIAA Uusia jäsenyrityksiä kauppakamariin 2011 Hallitustyöskentelyyn hän on osallistunut yli 15 vuoden ajan puheenjohtajana ja jäsenenä useissa teollisuus- ja palveluyrityksissä. Lainema on myös ansioitunut hallitustyöskentelyyn liittyvien kirjojen kirjoittaja. Kauppakamari toivottaa tervetulleeksi seuraavat syksyn 2011 aikana jäseniksi liittyneet yritykset: - Fujitsu Finland Oy - MBA-Rakentajat Oy - Mimne - Rauman IV, Paroalhon apteekki - Petäjäksen telakka - Rauman henkilöstöpalvelu Oy, Opteam Rauma - SyneFiine - Tilipalvelu Calcurium Miten toimia ydinvoima- ja loppusijoitushankkeissa - seminaari Rauman ja Satakunnan kauppakamarit järjestivät yhteistyössä FinNuclearin ja Satakunnan Yrittäjien kanssa Vuojoen kartanolla Miten toimia ydinvoima- ja loppusijoitushankkeissa - seminaarin. Matti Lainema on Kauppakamarien vuoden kouluttaja Syvällinen kokemus ja erinomainen esitystapa ja ulosanti, luonnehtivat koulutusten osallistujat Kauppakamarien vuoden kouluttajan Matti Laineman taitoja. Kauppakamarit on Suomen suurimpia koulutusorganisaatioita, mitä tulee yritysten toimintaan liittyvässä osaamisessa. Kauppakamarit valitsivat nyt ensimmäistä kertaa vuoden kouluttajan, joka on Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kursseilla ympäri Suomea kouluttanut Matti Lainema. Vuosittain kauppakamareiden järjestämissä noin 500 koulutustilaisuudessa käy yli osallistujaa. Opettajien lukumäärä on noin 500. Tilaisuus keräsi runsaasti osanottajia eri yritysaloilta sekä Rauman että Porin seudulta. Uusien ydinvoimalahankkeiden kohdalla on tärkeää aloittaa valmistautuminen riittävän ajoissa. Tilaisuudesta tullut palaute osanottajilta oli hyvä. Tässä muutama lainaus palautteista, joita saimme: Tunnetuimmat kauppakamarien koulutukset ovat vuosittainen Tilinpäätösja veropäivä sekä suuren suosion saavuttanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutus. Tutkimusten mukaan kauppakamareiden tarjoaman koulutuksen vahvuuksia ovat tuotteiden ja palveluiden laatu, hyvä hinta-laatusuhde sekä monipuolinen palvelutarjonta. 6 Tärkeintä ovat kuitenkin kouluttajamme, jotka ovat alansa ehdottomia huippuosaajia, luonnehtii kauppakamarien yhteisen koulutustyöryhmän vetäjä Maria Lindbom Turun kauppakamarista. Lainema on luennoinut useiden kauppakamareiden koulutuksissa. Valintaan johdatti erinomainen osallistujapalaute. Matilla on näkemystä, kokemusta sekä kyseenalaistamisen taitoa. Valtava kokemus, verkostot ja omaa luokkaansa oleva vaikuttavuus. Hän osaa tuoda asiat monipuolisesti esille niin hyvien kuin huonojen esimerkkien osalta, luonnehtivat koulutuksiin osallistuneet. Kauppakamarit valitsivat vuoden kouluttajan nyt ensimmäistä kertaa. Kauppakamarit käyttävät kouluttajina alansa parhaita osaajia ja laatuvaatimukset ovat erittäin korkeita, joten valinta oli vaikea. Lopullisen valinnan tekivät kauppakamareiden koulutuspäälliköt kuitenkin yksimielisesti, sanoo Lindbom. KTT Matti Lainemalla on pitkä ura markkinoinnin ja johdon tehtävissä. Hän on strategiakonsultointiin erikoistuneen S.A.M.I. Oy:n perustaja. Hän on työskennellyt konsernin tulosryhmän johtajana ja konsultoinut suuryrityksiä sekä konsernijohdon että tulosryhmien tasolla. Tilaisuus oli monipuolinen Käytännönläheinen ja yrittäjiä kohtaan rohkaisevasti suuntautunut asenne Olkiluoto-työmaalle Plussana oli TVO:n ja Posivan vahva läsnäolo tilaisuudessa Osallistujamäärä oli vaikuttava ja paneelikeskustelu oli käytännönläheinen Positiivista käytännön esimerkit ja verkostoituminen Yritysturvallisuuskysely tulossa! Kauppakamareiden kolmas valtakunnallinen yritysturvallisuustutkimus on käynnistymässä. Kyselyn avulla selvitämme yritysten riskienhallintaa ja yritysturvallisuuden tilaa Suomessa.

7 KAUPPAKAMARIASIAA Kansainvälisiä asioita Tämä kansallinen tutkimus on toteutettu jo kaksi kertaa vuodesta 2005 alkaen ja on ainoa alan tutkimus josta saadaan vertailutietoa turvallisuustietoisuuden parantamiseksi. Tutkimuksen kyselyosuuden toteuttaa Taloustutkimus yhteistyössä kauppakamarien kanssa. Vastaamalla autatte kauppakamareita ja viranomaisia parantamaan suomalaisten yritysten toimintaympäristöä. Kyselyyn vastaaminen auttaa myös kartoittamaan yrityksenne turvallisuustilannetta. Valtakunnallisen kyselyn tulokset julkistetaan keväällä 2012 osoitteessa Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kauppakamarin jäsenyrityksen Mobile SPA:n lahjoittama upouusi Windows-puhelin Nokia Lumia 800. Kun saat kyselyn sähköpostiisi, muista vastata! Turvallisuusseminaari järjestetään tiistaina Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, Eurajoki. Seminaarissa käsitellään ydinvoimalaitosalueella toimivan pk-yrityksen turvallisuusvaatimuksia Ensimmäistä kertaa Satakunnassa järjestettävä Tiimimestari -koulutus voi olla polkusi kohti uudenlaista johtamista. Yrittäjä/esimies,. kaipaatko valmentavampaa johtamisotetta?. etsitkö uutta virtaa kehittämistyöhön?. rakennatko yritykseesi tiimiorganisaatiota?. haluatko luoda uutta syvyyttä yhteistyösuhteisiin?. uskotko oppivan organisaation voimaan?. kaipaatko uusia tuulia johtamiseesi? Lue lisää koulutuksesta netistä osoitteesta tai lisätietoja aiheesta antaa JUHA HARIKKALA, koulutusvastaava, GSM Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätietoja: Yhteistyötahot: Seminaari on maksuton mennessä osoitteessa tai sähköpostitse Rauman ja Satakunnan kauppakamarit Kansainvälisiä asioita Alkuvuoden 2012 kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikkö järjestää alkuvuodesta 2012 useita lyhyitä, maksuttomia seminaareja kansainvälisyyteen liittyen. Näitä ovat muun muuassa: 6.3. Itämeren markkinat tutuksi: Ruotsi Itämeren markkinat tutuksi: Puola. Ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen Tervetuloa! Invest in Finland osaksi Finpron toimintaa Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi , että ulkomaisia investointeja Suomeen hankkivan Invest in Finlandin tehtävät siirretään osaksi Finpron toimintaa. Asiaa esitti ministerivaliokunnalle työja elinkeinoministeriö. - Suomella on selvä tarve lisätä maahamme suuntautuvien kansainvälisten investointien määrää. Tänne suuntautuvat investoinnit ja valtion panostukset investointien hankintaan ovat selvästi pienempiä kuin tärkeimmissä kilpailijamaissamme. Päätös parantaa mahdollisuuksia saada uusia sijoituksia Suomeen, arvioi elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Yhdistäminen yksinkertaistaa Suomen elinkeino- ja innovaatiopalvelujärjestelmää. Invest in Finland käyttää työssään ns. täsmähakumallia, jossa se tarjoaa tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien pohjalta investointikohteita ulkomaisille sijoittajille. Tämän toiminnan myyminen tehostuu Finpron kansainvälisen verkoston avulla. Sillä on 55 toimipistettä ympäri maailmaa. Päätös perustuu hallitusohjelmaan. Yhdistäminen ei aiheuta merkittäviä kuluja, eikä lisää valtion menoja. Päätökset tulevat voimaan kesäkuuhun 2012 mennessä, kun Invest in Finlandin taustalla oleva säätiö lakkautetaan. Lähde: Työvoima- ja elinkeinoministeriö 7

8 Kansainvälisiä asioita EURES auttaa yrityksiä työntekijän rekrytoinneissa Euroopasta EURES- verkoston avulla voit hakea ja rekrytoida työntekijöitä EU/ETAalueelta. Verkoston 800 neuvojaa kaikkialla Euroopassa palvelevat sekä työnantajia että -hakijoita. EURESin palvelut ovat maksuttomia. EURES- neuvojan kanssa voit suunnitella työntekijän palkkaamiseen liittyviä käytäntöjä: - miten ja missä avoimesta paikasta ilmoitellaan, - kuka vastaa avoimeen paikkaan liittyviin tiedusteluihin ja ottaa vastaan hakemukset, - miten haastattelut hoidetaan? EURES- neuvojat tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimivat apunasi rekrytoinnissa. He auttavat rekrytoinnin käynnistämisessä, etsivät paikallisen yhteistyökumppanin, tarvittaessa vastaavat tiedusteluihin ja ottavat hakemukset vastaan. Neuvojat opastavat ulkomaisia työntekijöitä suomalaiseen työelämään liittyvissä kysymyksissä. EURES- verkosto järjestää myös rekrytointimessuja useissa Euroopan maissa. Työnantajat voivat tulla itse messuille mukaan tai jättää työpaikkailmoituksensa EURES- neuvojalle markkinoitavaksi. EURES- verkoston avulla voidaan järjestää myös yksittäisen työnantajan tarpeisiin räätälöityjä rekrytointitapahtumia. Ota yhteys EURES- neuvojaan lähimmässä TE- toimistossa. Löydä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita maksuttomasta Liiketoimintapörssistä Hakeeko yrityksesi kansainvälisiä liikekumppaneita? Etsitkö jälleenmyyjää, edustajaa, alihankkijaa tai kumppania tuotekehitykseen? Helsingin seudun kauppakamarin yhteydessä toimivan Enterprise Europe Networkin kautta on mahdollista hakea maksutta liikekumppaneita 50 eri maasta. Tutki Liiketoimintapörssi-hakupalvelusta yrityksenne kannalta kiinnostavat profiilit haluamastasi kohdemaasta valitsemaltasi toimialalta. Voit myös halutessasi laittaa tietokantaan oman yrityskontaktiprofiilisi. Liiketoimintapörssissä on tällä hetkellä yhteensä noin yrityskontaktiprofiilia 50 eri maasta. MUUTA YRITYSTIETOA Sosiaalivakuutusmaksut 2012 yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Kai Kuoppamäki, Vuoden 2012 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu. Työnantajan sosiaaliturvamaksu koostuu sairausvakuutusmaksusta, jonka suuruus on 2,12 %. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu koostuu 1,22 % suuruisesta palkansaajan sairaanhoitomaksusta ja 0,82 % suuruisesta päivärahamaksusta. Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Yrittäjän päivärahamaksu on 0,97 % ja sairaanhoitomaksu 1,22 %. Vuoden 2012 työeläkevakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22,8 % palkkasummasta eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Alle 53-vuotiaan työntekijän eläkemaksu on 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneen työntekijän 6,5 %. Työttömyysvakuutusmaksun korotuksesta on tarkoitus luopua. Vuonna 2012 työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on esityksen mukaan 0,8 % palkkasummasta ja euron ylittävältä osalta 3,2 %. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on esityksen mukaan 0,6 %. Vuorottelukorvauksen taso säilyy ennallaan Hallitus esittää, että tasavallan presidentti peruuttaa hallituksen esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Vuorotteluvapaajärjestelmä pysyy siten ennallaan eikä korvaustasoihin ole tulossa muutoksia. Taustalla on hallituksen lupaus peruuttaa hallitusohjelmassa sovittuihin säästöihin perustunut vuorottelukorvauksen alentamista koskeva lakiesitys, jos työmarkkinakeskusjärjestöjen 8

9 MUUTA YRITYSTIETOA tekemä raamisopimus toteutuu sovitussa muodossa ja on riittävän kattava. Raamisopimus on todettu riittävän kattavaksi valtioneuvoston istunnossa Osinkojen verotus Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija Jukka Koivumäki Osinkotulojen verotuksen monimutkaisuuden aiheuttaa se, että osingot voivat olla täysin veronalaisia, täysin verovapaita tai osittain veronalaisia. Niitä voidaan verottaa pääomatuloina, ansiotuloina tai näiden yhdistelmänä. Osinkojen verokohteluun vaikuttaa osingon saajan status, osingon jakajan asema sekä osingonajon ajankohta. Varsinkin yrittäjäosakkaalla on verosuunnittelulla hyvät mahdollisuudet optimoida henkilökohtaista verotusta. Osinkotulot elinkeinotoiminnassa Listaamattoman yhtiön tai pörssiyhtiön saadessa osinkoa listaamattomalta yhtiöltä osinkotulo on täysin verovapaata. Pörssiyhtiön saama osinko toiselta pörssiyhtiöltä on myös verovapaata. Pörssiyhtiön jakaessa osinkoa listaamattomalle yhtiölle osingosta on veronalaista 75 %. Jos listattu yhtiö omistaa pörssiyhtiöstä vähintään 10 %, osinko on täysin verovapaata. Samat säännökset sopivat saatuihin osinkoihin yhtiöistä, jotka sijaitsevat EU:n alueella. EU:n ulkopuolisesta yhtiöstä saatu osinko on kokonaan veronalaista tuloa, jos Suomen ja kyseisen valtion välillä ei ole verosopimusta, jota sovelletaan yhteisön saamaan osinkoon. Henkilöyhtiön (Ay, Ky) saamat osingot sisällytetään kokonaan elinkeinon tulokseen. Tulo jaetaan täysimääräisesti verotettavaksi osakkaiden tulona. Jaetuista tulo-osuuksista vähennetään se osa osuuksiin sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaan verotusta koskevien sääntöjen mukaan on verovapaata tuloa. Luonnollisella henkilöllä vähennys on 30 prosenttia ja osakkaana olevilla yhteisöillä joko 100 prosenttia tai 25 prosenttia. Yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvista osakkeista saatu osinko on 70 prosenttisesti veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa riippumatta siitä, mistä yhtiöstä osingot on saatu. Merkitystä ei ole sillä, onko osinko saatu listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän pääomatulo-osinkoja koskevaa euron verovapausrajaa ei sovelleta elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluviin osinkoihin. Elinkeinotoiminnassa käytetään suoriteperiaatetta. Elinkeinotoiminnan osinko on sen vuoden tuloa, kun osingonjakopäätös on tehty. Osingon nostamisella tai nostettavissa olemisella ei ole tässä merkitystä. Yksityishenkilön osinkotulot pörssiyhtiöstä Pörssiyhtiön maksama osinko on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle kokonaisuudessaan pääomatulo-osinkoa siten, että 70 prosenttia osingosta on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Yrittäjäosakkaan osinkotulo Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko jaetaan pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon. Pääomatulo-osinkoa on 9 % vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle. Pääomatulona verotettavien osinkotulojen yhteismäärästä euroa on verovapaata. Loput pääomatuloina verotettavista osingoista verotetaan 70 % pääomatuloina ja 30 % on verovapaata. Jos osingonjako ylittää 9 %:n vuotuisen tuoton määrän nettovarallisuudesta, ylimenevä osinko verotetaan ansiotulona. Veronalaista on kuitenkin vain 70 % ylimenevästä osingosta. Esimerkki: Yhtiö jakaa osinkoa euroa. Yhtiöllä on vain yksi osakas (100 osaketta). Yhtiön nettovarallisuus on euroa eli yhden osakkeen matemaattinen arvo on euroa. Osingon pääomatulo-osuus lasketaan seuraavasti: euroa x 9 % = Täten euron osingosta pääomatulona verotetaan euroa. Tästä summasta euroa on verovapaata ja eurosta 70 % eli euroa verotetaan pääomatuloveroprosentin (30 %) mukaan. Ansiotulona verotetaan loput osingosta eli = euroa. Siitä ansiotuloveronalaista on 70 % eli euroa. Osinko verotetaan osingonsaajan sen verovuoden tulona, jonka aikana osinko on ollut nostettavissa. Osingon verovuosi määrää sen, minkä vuoden taseen perusteella laskettu matemaattinen arvo on pääomatulo-osuuden määräytymisen perusteena. Matemaattinen arvo lasketaan yhtiön edellisvuonna päättyneen viimeisimmän tilikauden perusteella. Esimerkit: Yhtiön tilikausi on Tilikaudelta jaetaan osinkoa euroa ja se on nostettavissa Osingon verovuosi on 2012 ja pääomatulo-osuuden laskennassa käytetään tasetta Yhtiön tilikausi on Tilikaudelta päätetään jakaa osinkoa euroa euroa on nostettavissa ja euroa on nostettavissa alkaen euron osingon verovuosi on 2011, ja pääomatulo-osuuden laskennassa käytetään tasetta euron osingon verovuosi on 2012 ja pääomatulo-osuuden laskennassa käytetään tasetta Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneita olosuhteiden muutoksia ei yleensä oteta huomioon. Osakkeenomistajan osinkotulon pääomatuloosuuden laskupohja saadaan kertomalla osakkeen matemaattinen arvo kunkin osakkaan omistamien osakkeiden lukumäärällä. Kunkin osakkaan osalta laskupohjaa voidaan joutua oikaisemaan, mikäli osakaskohtaiset oikaisut (asunto, osakaslaina) koskevat osakasta. Yhtiön omistamat yhtiön omat osakkeet eivät ole ulkona olevia osakkeita. 9

10 LAKIASIAT Työnantajan ottaman sairaanhoitovakuutuksen verotuksesta Yhteystiedot: veroasiantuntija Pekka Virtamo, Helsingin seudun kauppakamari Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi sairaanhoitovakuutuksen verotusta koskevan vuosikirjaratkaisun 2011:27. Verohallinnon antamassa ohjeessa käsitellään vakuutuksen verovapauden edellytyksiä sekä edun arvon määrittämistä niissä tilanteissa, joissa vakuutus on katsottava työntekijöiden veronalaiseksi eduksi. Sairaanhoitovakuutuksen verotuksesta ei ole tuloverolaissa nimenomaista säännöstä, vaan sitä tarkastellaan TVL 29 ja 69 :n säännösten sekä oikeus- ja verotuskäytännön perusteella. Vakuutuksen tulee olla kollektiivinen, siis koskea samantasoisena kaikkia työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Työsuhteen vähimmäiskestoaikaa koskeva rajaus on kuitenkin hyväksytty (KHO:n päätöksessä 6 kk). Pakollista työterveyshuoltoa täydentävästä vakuutuksesta saatavan edun on oltava tavanomainen ja kohtuullinen siten kuin TVL 69 :ssä säädetään. Tätä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota vakuutuksesta työnantajalle aiheutuvien kustannusten määrään. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä etuuksia vakuutuksesta korvataan ja mikä on yksittäisestä vakuutustapahtumasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Aikaisemman käytännön mukaan vakuutusmaksun suuruudella ei ole katsottu olevan merkitystä, joten verotuskäytäntö muuttuu tältä osin. Kuten työnantajan itse järjestämän työterveyshuollon, myös sairaanhoitovakuutuksesta saatavan edun verovapauden yleisenä edellytyksenä on se, että työntekijöiden saatavilla olevat edut ja palvelut sekä vakuutusta koskevat ohjeistukset on kirjattu työnantajan työterveyshuoltoa koskeviin ohjeisiin, esim. työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmaan. Vakuutuksesta saatavan edun veronalaisuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon siitä voidaan enintään korvata yksittäisestä vakuutustapahtumasta (sairaus tai tapaturma) johtuvia kuluja. Ohjeessa todetaan KHO:n päätöksen mukaisesti, että vakuutuksesta ei synny veronalaista etua, jos sen perusteella maksettava enimmäiskorvaus on enintään euroa yksittäistä vakuutustapahtumaa kohden. Työnantajan itse järjestämän työterveyshuollon verotusta koskevan oikeuskäytännön perusteella verohallinnon kanta on, että työnantaja ei voi edelleenkään verovapaasti korvata muun kuin pakollisen työterveyshuollon piiriin kuuluvan yksittäisen sairaustapahtuman kuluja yli euron arvosta. KHO:n päätöksen perusteluihin viitaten verohallinto katsoo, että vakuutus voi olla verovapaa etu, kun keskimääräinen vakuutusmaksu työntekijää kohti (työnantajan maksama kokonaismaksu jaettuna vakuutettujen henkilöiden lukumäärällä) on enintään 400 euroa. Jos vakuutusmaksu on tätä suurempi, vakuutus on veronalainen etu. Ohjeen mukaan tulee lisäksi ottaa huomioon, mitä vakuutuksesta katetaan. Jos vakuutusturva ei pysy tasoltaan tavanomaisen ja kohtuullisen rajoissa, voi kyseessä olla veronalainen etu silloinkin, kun vakuutusmaksu on alle 400 euroa. Ohjeessa todetaan vielä, että se seikka että maksu on huomattavasti suurempi kuin 400 euroa, voi yksinäänkin johtaa siihen, että vakuutusta pidetään veronalaisena etuna. Lomautetun työntekijän oikeus päättää työsopimus Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari, lakimies Työsopimuslain mukaan lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään lomautuksen kestäessä ilman irtisanomisaikaa, riippumatta siitä, onko hänen työsopimuksensa voimassa toistaiseksi tai määräajan. Tällöin työsuhde päättyy heti, eikä työntekijällä ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan tai siihen liittyvään lomakorvaukseen. Jos lomautuksen täsmällinen päättymisajankohta on jo työntekijän tiedossa, hän ei kuitenkaan saa irtisanoa määräaikaista työsuhdetta viimeisen seitsemän päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen työntekijä sen sijaan voi irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen myös lomautuksen viimeisen seitsemän päivän aikana. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan kuluttua. Tällaisessa tilanteessa työntekijän on siis palattava työhön lomautuksen päättymisen jälkeen vielä jäljellä olevaksi irtisanomisajaksi. Lomautetun työntekijän oikeus irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa ei riipu lomautuksen toteuttamistavasta. Näin ollen myös tilanteessa, jossa työntekijä on lomautettu vain osittain, esimerkiksi työviikkoa lyhentäen, työntekijällä on oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa kyseisen osalomautuksen aikana. 200 päivän sääntö Lomautetulla työntekijällä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa, mikäli lomauttaminen on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää. Irtisanomisajan palkka lasketaan tällöin työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaisesti. Lomautuksen yhdenjaksoisuutta eivät katkaise vuosiloma tai lain kiertämiseksi tarjottu lyhytaikainen työ. Vuosilomapäivät lasketaan mukaan 200 päivään. Työnantajalla ei ole tällaisessa tilanteessa oikeutta tarjota työntekijälle työtä irtisanomisaikaa vastaavaksi ajaksi. Työnantaja on lisäksi velvollinen maksamaan lomakorvauksen irtisanomisajalta Työnantaja ei myöskään voi vähentää irtisanomisajan palkasta lomautusilmoitusajan palkkaa. Kuitenkin, jos työsuhteessa noudatettava lomautusilmoitusaika on lain tai sopimuksen mukaan pidempi kuin 14 päivää, on työnantajalla oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka. Hieman tulkinnanvaraista on, miten 200 päivän sääntöä sovelletaan osalomautustilanteessa, eli lasketaanko 200 päivään mukaan kaikki kalenteripäivät, vaikka työntekijä olisi osan viikosta töissä. 10

11 LAKIASIAT Helsingin hovioikeus on antamassaan ratkaisussa HelHO:2011:11 (vailla lainvoimaa) katsonut, että myös osalomautustilanteessa 200 päivän ajanjakso lasketaan kalenteripäivinä ja työntekijällä on oikeus vaatia irtisanomisajan palkkansa, kun osalomautus on kestänyt 200 kalenteripäivää. Irtisanominen työnantajan toimesta Työntekijä voidaan lomautusaikana irtisanoa samoin perustein kuin työsuhteen aikana yleensäkin. Mikäli lomauttamista koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona työsopimuksen irtisanomista, työnantajan ei tarvitse lomautettua työntekijää irtisanoessaan käydä uusia yt-neuvotteluja. Muussa tapauksessa yt-neuvottelut on käytävä ennen työntekijän irtisanomista. Myös irtisanomisajat määräytyvät normaaleilla perusteilla. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen irtisanomisajalta, jos hän irtisanoo työsopimuksen päättymään lomautusaikana. Jos työnantaja on lain tai sopimuksen mukaan velvollinen noudattamaan pidempää kuin 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, saa työnantaja vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan. Tällainen velvollisuus noudattaa pidempää lomautusilmoitusaikaa voi seurata esimerkiksi työehtosopimuksesta. Helsingin seudun kauppakamarin lakimies JaakkoSainio Työsopimuslakiin muutoksia koskien vuokratyöntekijöiden oikeuksia alkaen Helsingin seudun kauppakamarin lakimies JaakkoSainio Lailla 10/2012 tehtyjen työsopimuslain (55/2001) muutosten myötä työnantajan ilmoitusvelvollisuutta vapautuvista työpaikoista laajennettiin koskemaan myös vuokratyöntekijöitä osa-aikaisten ja määräaikaisten työntekijöiden ohella. Samalla muutettiin vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevia normeja. Vapautuvista työpaikoista ilmoittelu Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä. Kyseinen velvollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnantajan täytyy tiedottaa kaikista avautuvista työpaikoista, mutta jos työpaikalla on käytäntö, jonka mukaan avautuvista työpaikoista tiedotetaan, ei menettely saa olla syrjivä, vaan tiedottamisen tulee kohdistua kaikkiin työntekijäryhmiin tasapuolisesti. Ilmoittelun tai tiedottamisen on siis oltava sellaista, että se saavuttaa kaikki työntekijät työsopimuksen kestoajasta tai työsuhteessa noudatettavasta työajasta riippumatta. Lakimuutoksen myötä vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen (käyttäjäyritys) on vastaavia menettelyjä noudattaen ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan myös vuokraamilleen työntekijöille. Työsuhteen ehtojen määräytyminen Työvoimaa vuokraava yrityksen työntekijöiden työsuhteen ehdot voivat määräytyä monella eri tavalla. Mikäli työnantaja on vuokrannut työntekijänsä käyttäjäyrityksen käyttöön eikä työntekijän vuokrannut yritys ole sidottu työsopimuslain 2:7.3:ssa tarkoitettuun normaalisitovaan työehtosopimukseen eikä se ole velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteissa noudatettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan työsopimuslain 2:7.3:ssa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. On kuitenkin tilanteita, jolloin työsuhteessa ei tule noudatettavaksi mikään työehtosopimus edellä mainitulla tavalla voimaantulevan muutoksen myötä näissä tapauksissa vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset. Vuokratun työntekijän oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin Työsopimuslain 2 lukuun lisättiin lakimuutoksella myös pykälä koskien vuokratun työntekijän oikeutta käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin. Vuokratulla työntekijällä on lakimuutoksen myötä oikeus käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua objektiivista syistä. Käyttäjäyritys ei kuitenkaan ole velvollinen taloudellisesti tukemaan vuokratun työntekijän palvelujen ja järjestelyjen käyttöä. Pykälässä ei säädetä vuokratyöntekijän työsuhde-eduista, vaan hänen oikeudestaan käyttää käyttäjäyrityksen ruokalapalveluita, kuljetusjärjestelyjä ja näihin rinnastettavia muita palveluita tai yhteisiä järjestelyjä. Toisaalta pykälässä säädetään käyttäjäyrityksen velvollisuudesta mahdollistaa olemassa olevien palveluiden käyttö vuokratyöntekijälle samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen omille työntekijöille. Käyttäjäyritys ei siten saa asettaa palvelujen käytölle erilaisia edellytyksiä sen mukaan, käyttääkö palveluita tai järjestelyitä oma työntekijä vai vuokratyöntekijä. Vaatimus palvelun tarjoamisesta samoin ehdoin ei kuitenkaan estä sitä, että käyttäjäyritys osana palkkaa tukee taloudellisesti esimerkiksi vain omien työntekijöidensä työpaikkaruokailua. Koska käyttäjäyritys ei maksa vuokratyöntekijälle palkkaa, sillä ei myöskään ole velvollisuutta palkkaan verrattavin tavoin tukea taloudellisesti palvelujen ja järjestelyjen käyttöä. Käyttäjäyritys voi kieltäytyä tarjoamasta vuokratyöntekijälle palveluja tai yhteisiä järjestelyjä vain silloin, kun erilainen kohtelu on perusteltua objektiivisista syistä. Yksinomaan taloudelliset syyt eivät ole säännöksessä tarkoitettuja perusteltuja syitä. Palvelujen saatavuuskriteerien tulee olla yhdenmukaiset sekä omille työntekijöille että vuokratyöntekijöille. Se, milloin erilaiselle kohtelulle on riittävät perusteet, on ratkaistava tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa palvelun ja järjestelyn laatu. 11

12 Kiitä ansiomerkillä! Pitkästä työurasta, elämäntyöstä tai merkittävästä työsuorituksesta. Lisätietoja puh. (09) Aktiivista työtä suomalaisten yritysten hyväksi. Rauman Offsetpaino Oy

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2011... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2011 > 15.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Pirjo Koski-Hannula

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 2/2014 10. huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kansanedustatilaisuus Pintoksella...3 Rauman Seudulla teknologiateollisuus tarvitsee osaajia...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ 4/2014 15. elokuuta SISÄLTÖ KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman meriväylän syventäminen...3 8-tielle kaivatut rahat...3 EK:n Suhdannebarometrin julkistamistilaisuus...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 5/2013 14. lokakuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman seutukunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi...3 Rauman seutua koetellaan...3 Valtakunnallinen digitalisaatiokiertue

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/kevät 2010...3 JÄSENTIEDOTE 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Pääkirjoitus Kauppaneuvos Jorma Sieviläinen:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business!...3 Koulutuskalenteri / kevät 2009...3 JÄSENTIEDOTE 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Jaakko Hirvonsalo:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business!...3 Koulutuskalenteri/Talvi-kevät 2009...4 JÄSENTIEDOTE 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Jaakko Hirvonsalo:

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Ota hyöty irti henkilöstösuunnitelmista! Sähköinen taloushallinto säästää aikaa Edustuskulujen verovähennys poistui 8 Kera Groupin Juha

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2011 TEEMANA TYÖELÄMÄ kilpailukieltovelvoitteet ulkomaalaisen työntekijän verotus työntekijöiden yksityisyys

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot