EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014"

Transkriptio

1 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2

2

3 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytöstä kootaan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteyteen katsaus, jossa jokainen määrärahasta rahoitettavat toimenpiteet kuvataan yhden sivun mittaisella hankekortilla. Hankekortissa kerrotaan lyhyesti hankkeen perustiedot, keskeinen tavoite, toimenpiteet sekä saavutetut/saavutettavat tulokset. Tulosten lisäksi toimenpiteen vaikuttavuutta arvioidaan työllistämisen, syntyneiden uusien työpaikkojen ja yritysten sekä välillisten vaikutusten osalta. Kortissa on lisäksi kuvattu, miten hanke/toimenpide toteuttaa 2028 strategiaa. Tiedot perustuvat toteuttajien ilmoittamiin tietoihin ja yksityiskohtaisempaa tietoa saa hankekorteissa mainituilta yhteyshenkilöiltä. Elinkeinojen kehittämistoiminnassa ja EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytössä kiinnitetään erityistä huomiota rakennemuutoksen hallintaan, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllistymiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Määräraha mahdollistaa kymmenien hankkeiden ja toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisen kaupungin toimialoilla ja yhtiöissä. EU- ja elinkeinopoliittisella määrärahalla rahoitetuissa hankkeissa ja toimenpiteissä työskenteli alkuvuoden aikana noin 30 henkilöä. Näiden lisäksi palkkatuella, työllistämistoimin ja erilaisissa työharjoittelu/kokeilupaikoissa on työskennellyt noin 70 henkilöä. Hankkeiden ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana alueelle on alkuvuoden aikana syntynyt tai sijoittautunut 12 uutta yritystä ja 44 uutta työpaikkaa. Lappeenrannan kaupunki varasi vuoden 2014 talousarviossa EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin, investointeihin ja muihin toimenpiteisiin yhteensä milj. euroa, josta 2,8 milj. euroa investointiosassa ja loput käyttötalousosassa. Kaupunginhallitus hyväksyi määrärahan talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointimäärärahojen siirrot , jonka seurauksena investointiosassa on käytettävissä käyttösuunnitelmasta poiketen euroa. Talousarviossa EUmäärärahalle arvioitiin saatavaksi vastinrahoitusta erilaisista rahoituslähteistä noin 5 milj. euroa, jolloin kokonaisrahoitus olisi noin10 milj. euroa. Investointiosaan varatusta rahoituksesta on tällä hetkellä sitomatta yli miljoona euroa mutta käyttötalousosa on kokonaan sidottu. Investointeihin ei ole ohjelmakausien vaihteessa juurikaan saatavissa ulkopuolista vastinrahoitusta, mutta rahoitusta tullaan kohdistamaan muihin elinkeinopoliittisesti merkittäviin toimenpiteisiin. Lähes kaikki edellisen EU-ohjelmakauden ( ) rahat on sidottu, minkä vuoksi tänä vuonna on käynnistynyt/käynnistyy vain muutamia uusia hankkeita. Vanhan ohjelmakauden hankkeita voi toteuttaa osin jopa alkuvuoteen 2015 asti. Uusi EU-ohjelmakausi ( ) käynnistyi virallisesti vuoden vaihteessa. Rakennerahastojen, EAKR ja ESR, uuden ohjelman ensimmäinen hankehakukierros on parhaillaan käynnissä. Molempien rahastojen ensimmäisellä hakukierroksella jaetaan koko vuoden 2014 myöntövaltuus. EAKR-haku päättyy ja ESR-haku Lappeenrannan kaupunki yhteistyökumppaneineen valmistelee hakemuksia molempiin rakennerahastohakuihin. Seuraavat hakukierrokset ovat ennakkotietojen mukaan alkuvuodesta Lappeenrannassa Krista Huovila EU-asiamies

4 Hankkeen nimi Päätös Käyttösuunnitelma + siirrot Muu rahoitus (arvio) K Käyttötaloushankkeet K1 Silta työelämään (EKTA) Etelä-Karjalan työ- ja asukastupa KH 563/ K2 Maaseutuohjelma (LEADER) KH 263/ K3 Voimaa Vainikkalasta -hanke KJ 47/ K4 Salpapolun kehittäminen - vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti KJ 71/ K5 Maakunnallinen yhteistyö: Imatra-kaupunkiseutu Varaus K6 Etelä-Karjala-instituutin perusrahoitus (EKI) Varaus K7 Pien-Saimaan hoitokalastushanke KalaPisa 2017 KH 76/ K8 Pien-Saimaan kunnostuksen jatkaminen (PISA+) KH 454/ K9 Wirman palvelussopimus Sopimus Osaamispohjaisten yritysten Start-Up Mill toiminta INKA-Tekes projekti Green Energy Showroom Kaupungin elinkeinopoliittinen markkinointi foorumissa Lappeenrannan kaupungin sijoittautumismarkkinointi Sijoittautumis- ja innovaatioiden kaupallistamispalvelut Lentoliikenteen kehittäminen Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toiminta Innovaatioitupankki Renewtech Skinnarila Innovation Factory Innovation and Business Cooperation - Innobus Onnistuneesti uusille markkinoille Maahanmuuttajan yrittäjyyden tuki - Mammutti Hiekkalinna, katujuna ja kausihenkilöstö GoSaimaa Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun K10 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen KH 47/ K11 Kaupunkimarkkinointi KH 47/ K12 Keskustan, linnoituksen ja satamatorin tapahtumat KJ 3+12/ K13 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) Varaus K14 Yrityskylä koululaisille KJ 5/ K15 Yhteiset joet, yhteiset kalat (RIFCI) ENPI-hanke KH 141/ K16 Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen KH 495/ I Investointihankkeet I1 Linnoituksen valaistus ja liikenne -hanke KH 413/ I2 Maaseudun pienet infrahankkeet: Valaistus, pysäkit ja pyörätiet KH 417/ I3 Rauha matkailualueen kehittäminen ja vihertyöt KH 330/ I4 Liike- ja teollisuusalueiden kehittäminen Varaus I5 Sataman rautatieraiteen peruskorjaus KH 286/ I6 Linnoituksen Kehruuhuone (ent. urheilutalo) KH 351/ I7 Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiasäästävämpään tekniikkaan KH 469/ I8 Strateginen kaavoitus/yleiskaavat KH 47/ I9 Rakennemuutoksen hallinta - investointihankkeet KJ 27-28/ I10 Muut investointihankkeet Varaus RAHOITUS YHTEENSÄ

5 Käyttötaloushankkeet K1 Silta työelämään Toteuttaja Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry (EKTA) Yhteyshenkilö Anu Olkkonen, tai Hankeaika Kustannukset Kustannukset ovat yhteensä ELY-keskuksen rahoitusosuus on ja Lappeenrannan kaupungin , josta vuoden 2014 EU-määrärahaa Tavoitteet Tavoitteet : työllistää palkkatuella 45 henkilöä työkokeilu 35 henkilöä. Työpaikat Tavoitteena on, että 10 henkilöä kiinnittyisi työelämään ja 10 henkilöä koulutukseen. Työkokeilu, palkkatukityö ja harjoittelupaikat. Tavoitteisiin pyritään pienimuotoisten koulutusten ja asiantuntijaluentojen avulla. Lisäksi asiakkaille tarjotaan tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja järjestetään erilaisia teemapäiviä. Mahdollisuus oppisopimuskoulutuksiin. Tarvittaessa ohjataan asiakkaita esim. päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Aloitetaan yritysyhteistyö mennessä palkkatuella työllistetty 37 henkilöä työkokeilu 31 henkilöä muut 11 henkilöä mennessä 3 henkilöä kiinnittynyt työmarkkinoille ja 4 saanut opiskelupaikan. Uudet työpaikat 2014: 1 ohjaaja. Lisäksi 5 ohjaajaa, 1 osa-aikainen toimistotyöntekijä ja toiminnanjohtaja. Ei uusien yritysten perustamiseen liittyviä tavoitteita. Osaamisen ja terveyden heikentymisen ehkäisy sekä sosiaalisten haittojen ehkäisy. Hanke jatkuu asti Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (ulkoaluetyöt ja vanhustyö). Työttömien syrjäytymisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen. 4

6 K2 Näinikkää kehittämisohjelma Leader Toteuttaja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry Yhteyshenkilö Sirpa Onttinen, tai Hankeaika Kustannukset Ohjelmakauden kehittämisohjelmaan ei ole uutta rahoitusta vuodelle Käynnissä olevien hankkeiden toteutus jatkuu enintään saakka. Uuden Leader ohjelmakauden rahoitukseen on vuoden 2014 EU- ja elinkeinomäärärahasta varattu yhteensä euroa. Tavoitteet Maaseudun asukkaat, yhteisöt ja yritykset kehittävät toimintaansa ja aluettaan Leader-rahoituksella, jota on ollut haettavissa Länsi- Saimaan kehittämisyhdistykseltä asukaslähtöisesti laaditun kehittämisohjelman mukaisiin kohteisiin. Kohteina yritysinvestoinnit ja käynnistystuet yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Yhteisöllisiä tukia on käytetty asuinympäristön, kokoontumis- ja harrastustilojen, luontoympäristön kunnostamiseen ja mm. matkailullisiin kohteisiin. Lappeenrannassa käynnissä olevien 10 ja vuoden 2013 lopussa päättyneiden 19 hankkeen neuvonta ja loppumaksatukset. Leaderinfoillat 2 kpl. Strategiavalmistelu kaudelle Muita tilaisuuksia, infotempauksia ja tapahtumia: Maaseudun mahtavin kauppa-auto Kauppatorilla 5.6. ja Oleksilla 6.6. Kansainvälinen Rural Open Days seminaari Kasinolla 6.6. (Aiheina alueimago ja paikallislähtöinen markkinointi, 50 osallistujaa 7 eu-maasta, Grundtvig-rahoituksella). Maaseudun avoimet ovet Leader Open Doors päivä 7.6. mm. Rutolassa, Siparilla, Korkea-ahossa ja Ylämaan Marttalassa. Uuden ohjelmakauden toteutukseen valmistautuminen, hankesuunnittelun opastaminen vuodelle Työpaikat Uudet työpaikat 2014: 0 (tavoite 0), koko hankeaikana:? (tavoite 10) Projektityöpaikat: 2,5 (tavoite 2,5) Uudet yritykset 2014: 0 (tavoite 0), koko hankeaikana: 3 (tavoite 10) Kosteikkoasiamiestoiminnan avulla lisätty asukkaiden ympäristötietoisuutta ja saadaan aikaan 30 kosteikkoa. Salpalinja-oppaat ja - kohteet täydentävät alueen matkailupalveluita. Hankkeissa suunniteltu toiminta jatkuu pääsääntöisesti omillaan. Esim. kosteikkosuunnittelun toivotaan jatkuvan uudella Leaderrahoituksella. Kannustetaan asukkaita omaan aktiivisuuteen. Vahvistetaan osallisuutta sekä kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin toimintaa. Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen (Saimaan ja paikallishistorian matkailullinen hyödyntäminen) 5

7 K3 Voimaa Vainikkalasta Sisua Simolasta (VV&SS) Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki/ maaseututoimi Yhteyshenkilö Terttu Kivinen, tai Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannusarvio 2014 on , josta vuoden 2014 EUja elinkeinomäärärahaa Tavoitteet Työpaikat Hankkeen kokonaiskustannusarvio hankeaikana on yhteensä , josta Lappeenrannan kaupunki rahoitusosuus Tavoitteet: Löytää uusia tapoja hyödyntää Vainikkala-Simola aluetta kansan-välisten yritysten sijaintipaikkana. Tyhjien kiinteistöjen kartoitus ja uudet käyttömahdollisuudet Asukastoiminnan kehittäminen ja toimenpiteet kylämatkailun, retkeilyn ja kulttuurin sekä paikallisen yritystoiminnan osalta. : Jatketaan konsulttiselvityksen pohjalta yritysten sijoittumiseen liittyvää markkinointia. Lelulainaamoa kehitetään. Kartoitetaan kylien matkailu, liikunta yms. palvelut ja kohteet sekä tehdään niistä kehittämissuunnitelmat kylämatkailua edistämään. Suunnitellaan ja toteutetaan kylien markkinointimateriaali ja opastaulut (3 kpl 120 x 100 opastaulua) Teetetään Alajoen osakaskunnan alueet käsittävä vesistöjen kunnostuksen esisuunnitelma Vainikkalan jätevesiratkaisuja selvitetään Järjestetään kyläretki Vuolenkoskelle, Verlaan ja Elimäelle : Alueen tarjoamat matkailu, liikunta yms. tarjonta on tunnettua ja kylämatkailusta kiinnostuneet yrittäjät tiedossa. Valmiina vesistöjen kunnostussuunnitelman esiselvitys. Vainikkalan VPK:n tilakysymykset ratkaistu. Jätevesiverkoston rakentamisesta tehty päätös. Vainikkala-Simola tunnetaan esim. Pietarin alueella yhtenä potentiaalisena kohteena yrityksen sijoittumispaikkana. Asemarakennuksen parannukset tehty Hankkeen toimesta ei synny työpaikkoja. Valmiuksia selvitetty. Yhden kylämatkailuyrityksen alku mahdollinen Alue tullut tunnetuksi ja kiinnostavaksi yritysten ja yrittäjien taholla Asukkaiden elämänlaatu parantunut Hanke ei jatku. Yrityshankkeita voi syntyä. Asukastoiminnan ja yritystoiminnan aktivointi 6

8 K4 SALPAPOLKU- vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki/maaseututoimi Yhteyshenkilö Terttu Kivinen, tai Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannusarvio 2014 on , josta vuoden 2014 EUja elinkeinomäärärahaa Hankkeen kokonaiskustannusarvio hankeaikana on , josta Lappeenrannan kaupungin osuus 6 600, Virolahti, Miehikkälä, Lemi ja Luumäki ja Salpalinjan perinneyhdistys yht Tavoitteet Laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio Salpapolun rakentamisesta Luumäeltä an ja hankitaan maanomistajasuostumukset. Toteutetaan 6-osainen Salpalinja-aiheinen yleisöluentosarja ja järjestetään opaskoulutus. Tuotetaan opastus- yms. materiaalia, jatketaan taustaaineistojen keruuta lähinnä Salpalinjan Lappeenrannan osuudelta. Uudistetaan Salpaportaalin sisältö. Yrittäjille perustietoa Salpalinjasta ja sen mahdollisuuksista yritystoiminnassa sekä matkailupalveluissa. Toteutetaan luentosarjan kaksi viimeistä yleisöluentoa. Toteutetaan opaskoulutus, joka käsittää kurssi-iltoja ja maastokäyntejä sekä harjoitusopastuksia yht. 15 tapahtumaa. Tutustumisretki Ilomantsiin ja hankkeen loppuseminaari syksyllä Jatketaan materiaalin keruuta mm. sota-arkistossa ja tuotetaan opastusmateriaalia ja perustietoa yrityskäyttöön. Salpaportaalin uudistamisesta vastaa Miehikkälän kunta yhteistyössä Virolahden kanssa (tuensiirto ) Päivitetään Salpapolun Luumäen osuuden tilannetta. Salpapolun opastuksiin perehtyneitä oppaita koulutettu n. 30 henkilöä ja järjestetty harjoitusopastuksia yleisölle sekä testiryhmille Tuotettu perusmateriaalia n. 50 sivua Aktivoitu yrittäjiä hyödyntämään Salpalinjaa mm. matkailupalveluissa Salpaportaali uudistettu Työpaikat Projektityöpaikat: 1,5, opinnäytetyöt ja harjoittelut 4 opiskelijaa Uusia yrityksiä ei synny hankkeen toimesta, aktivoidaan yrittäjiä Koulutetut oppaat edistävät Salpalinjan matkailukäyttöä. Tunnettuutta lisäävät myös avoimet luentotilaisuudet, opastukset ja retket. Salpapolun rakennussuunnitelma ja kustannusarvio valmis, joten valmius polun rakentamiseen Lappeenrannasta Luumäelle on olemassa. Haetaan rahoitus (ELY-keskus tai Leader-rahoitus) ja toteutetaan kaupungin hankkeena (maaseututoimi?) Salpapolusta syntyy uusi reitti liikunnan, historian, opetuksen ja matkailun tarpeisiin. Asukkaiden hyvinvointia ja yritystoimintaa. 7

9 K5 Maakunnallinen kuntayhteistyö - Imatra-kaupunkiseutu Toteuttaja Etelä-Karjalan maakunnan kaikki 9 kuntaa Kuntayhteistyön koordinointi: Etelä-Karjalan liitto Rahoitusasiat: Lappeenrannan kaupunki Yhteyshenkilöt Satu Sikanen, tai Krista Huovila, tai Hankeaika Kustannukset Tavoitteet Maakunnallisen kuntayhteistyön rahoitusosuus on enintään 2 /asukas, yhteensä , josta Lappeenrannan osuus vuoden 2014 EU-määrärahaa Työvaliokunta päätti kokoukseen , että rahoitusta kerätään vain 1 /asukas. Imatra-kaupunkiseutuyhteistyö on jo vakiintunut toimintatapa maakunnalliselle yhteistyölle. Kuntayhteistyön tavoitteena on parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä sekä koordinoida alueen kehittämistä. Imatra-kaupunkiseudun kuntayhteistyön työvaliokunta koostuu alueen kunnanjohtajista sekä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton johtajista. Työvaliokunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 kuntayhteistyön rahoituskohteita ovat: Etelä-Karjalan retkeilyinfo-hanke (Virkistysaluesäätiö) Osuuskunnat verkonrakentajina hanke (Tietomaakunta ekarjala Oy) Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistaminen (Etelä-Karjalan liitto) Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa (Parikkala) Kaupunkirakenneselvityksen kokous ym. kustannukset Ilkonsaaren kaavamuutos (Virkistysaluesäätiö) Lisäksi käynnissä on vielä muutamia aiempina vuosina käynnistyneitä hankkeita ta on varattu mm. kansallisten verkostojen osallistumismaksuihin ja INKA-ohjelman mukaisiin hankkeisiin kuten Etelä-Karjalan ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmisteluun. Kuntayhteistyö parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä sekä koordinoida alueen kehittämistä. Työpaikat Ei suoria työpaikkojen syntymiseen liittyviä tavoitteita. Projektiaikaiset työpaikat: 2 Ei suoria yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Kuntayhteistyön jatketaan myös vuonna Kuntayhteistyöllä rahoitetaan hankkeita ja toimenpiteitä, joilla luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen ja yritysten synnyttämiseksi alueelle. Kuntayhteistyö tukee elinkeino-ohjelman toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisesta. 8

10 K6 Etelä-Karjala-instituutti/Lappeenrannan teknillinen yliopisto - EKi Toteuttaja Etelä-Karjala-instituutti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Yhteyshenkilö Pertti Kolari, Hankeaika Kustannukset Instituutin perusrahoitus on , josta OKM:n rahoitus ja Etelä-Karjalan liiton perusrahoitus , josta Lappeenrannan kaupungin vuoden 2014 EU-määräraha Tavoitteet Etelä-Karjala-instituutti (EKi) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) monitieteinen tutkimusyksikkö. Instituutin tehtävänä on myös tukea ja edistää maakunnan sivistys- ja kulttuurityötä. EKi:n tavoitteena on yhdistää tieteitä ja tehdä tutkimustyötä maakunnan eri tutkimusyksiköiden, yliopiston tiedekuntien ja muiden yksiköiden kanssa. Instituutti tarjoaa maakunnalle asiantuntijapalveluilta omilta osaamisaloiltaan ja luo uutta osaamista yleishyödyllisten kulttuuri- ja sivistyshankkeiden kautta yhdessä kuntien kanssa. Kutkasta kulttuurikutinaa -hanke ( ) järjestää koulutuksia sekä tarjoaa luoville aloille lisää näkyvyyttä ja mahdollisuuksia yhteistyöhön Etelä-Karjalassa. Hankkeessa pyritään tuomaan kulttuurin kautta eri tavoin uudenlaisia ideoita ja piristystä alueelle: eli kutinaa kulttuurista. Kulttuurikutinaa tukee Luova Etelä-Karjala-brändin kehittämistä. Työpaikat Uusi RajatOn-hanke tuottaa peruskoulun opettajille materiaaleja tiedekasvatustuntien vetämiseen. Materiaalit on suunnattu alueiden ja erityisesti raja-alueiden tutkimiseen ja ne auttavat oppilaita ymmärtämään asuinympäristöään ja liittämään sen osaksi globaalia maailmaa. Mukana on Itä-Suomen koulu. Materiaali tulee nettiin opettajien vapaaseen käyttöön. Hankkeen ideana on tutkiva oppiminen. Koululaiset oppivat omasta asuinympäristöstään tekemällä itse tutkimusta. Rajoja hankkeessa lähestytään useasta eri näkökulmasta (esim. talouden ja kulttuurin) sekä niin fyysisinä kuin mentaalisina rakenteina. Instituutin toiminta tukee kuntien sivistys- ja kulttuurityötä ja edistää maakunnassa toimivien tutkimus-, kehittämis- ja koulutusyksiköiden yhteistyötä. Instituutissa työskentelee koko- ja osa-aikaisesti 8 henkilöä (6 htv). Edistää luovien alojen yrittäjyyttä. Hanke on edistää EKin ja yliopiston muiden yksiköiden yhteistyötä sekä tukee maakuntaohjelman toteutusta. Instituutin toiminta jatkuu vuonna Lappeenrannan kaupungin säästötoimet tulevat rajoittamaan instituutin toimintaa ja mahdollisuuksia hakea muuta ulkopuolista rahoitusta. Toimintaa jouduttanee supistamaan. Instituutti vaikuttaa siihen, että on kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa asukkaat viihtyvät, ja vahvistaa brändiä vetovoimaisena kaupunkina asua, opiskella ja yrittää. 9

11 K7 Pien-Saimaan hoitokalastus KalaPisa 2017 Toteuttaja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Yhteyshenkilö Vesa Tiitinen, tai Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannukset , josta vuoden 2014 EU-määrärahaa Tavoitteet Työpaikat Koko hankkeen kustannusarvio yhteensä , josta Kaakkois-Suomen ELY-keskus , Lappeenrannan kaupunki ja osakaskunnat osuus Tavoitteet: matkailun edellytysten parantaminen ympäristöriskien hallinta lisätulo paikallisille matkailuyrityksille vedenoton turvaaminen Lappeenrannan kaupungissa ekologinen tila paranee saaliin hyötykäytön kehittäminen alueen matkailumaine/vetovoimaisuus / viihtyisyys /ympäristötietoisuus paranee : rysäpyynti kesä-heinäkuussa nuottapyyntiä Maavedellä loka-marraskuussa saaliin hyötykäytön kokeilu veden laadun fysikaalis-kemiallinen ja biologinen seuranta Hoitokalastussaaliin hyötykäyttöä on kehitetty (mm. saaliin kaasutus ja hyödyntäminen energia sekä kuivaus ja hyödyntäminen lemmikkien herkkupaloina) Projektiaikaiset työpaikat: 1 osa-aikainen toimihenkilö Ei tavoitteita uusien yritysten syntymiseksi. Tavoitteena, että hoitokalastus jatkuu yksityisellä rahoituksella (=osakaskuntien varoin) vähintään vuoteen Elinympäristön ja veden laatu, turvallisuus, terveellisyys ja viihtyvyys. 10

12 K8 Pien-Saimaan kunnostuksen jatkamine PISA+ Toteuttaja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteyshenkilö Ilkka Räsänen, tai Hankeaika Kustannukset Kokonaiskustannus , josta Kaakkois-Suomen ELY-keskus , Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö ja Lappeenrannan kaupunki , josta vuoden 2014 EU-määrärahaa Tavoitteet Tavoitteet: Läntisen Pien-Saimaan ulkoisen kuormituksen vähentäminen ja kunnostuksen jatkuminen veden laadun parantaminen ja vesihuollon turvaaminen virkistyskäytön ja viihtyvyyden lisääminen : Tiedotusta Veden laadun seurantaa Ympäristökasvatusta Kosteikkosuunnittelua ja -rakentamista Aiemmissa hankkeissa laadittujen yleissuunnitelmien toteutusta Yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa : Kuormituksen vähentämistoimet ja vesistön kunnostaminen jatkuvuuden turvaaminen Aiempien hankkeiden aikana tehdyt suunnitelmat ja uudet työtavat pysyviksi käytännöiksi, vesiensuojelutoimenpiteitä ja - suunnitelmia toteutetaan eri rahoituslähteitä hyödyntämällä. Kokemus, tieto-taito ja sitoutuminen vesiensuojeluun ovat lisääntyneet kaikilla sektoreilla. Kolmas sektori toimii aktiivisesti vesialueen kunnostamiseksi Työpaikat Projektiaikaiset työpaikat: 1 projektikoordinaattori ja 1 osa-aikainen kosteikkoasiamies Ei tavoitteita uusien yritysten syntymiseksi. Veden laadun parantaminen lisää alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja vetovoimaisuutta. Veden laadun paraneminen turvaa juomaveden ja rantakiinteistöjen talousveden ottoa ja käyttöä sekä edistää virkistyskäyttöä sekä matkailupalveluyritysten toimintaa ja kehittymistä sekä nostaa kiinteistöjen arvoa. Hankehaku uudella ohjelmakaudella Elinympäristön ja veden laatu, turvallisuus, terveellisyys ja viihtyvyys. 11

13 K9 Wirman palvelusopimus Start Up Mill toiminta Toteuttaja Wirma Oy, Imatran seudun kehitysyhtiö Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Hankeaika Kustannukset Kokonaisuuden kustannusarvio Lappeenrannan osalta 2014: , josta EU- ja elinkeinomäärärahaa Hankkeen kokonaiskustannusarvio Lappeenrannan osalta hankeaikana: , josta Lappeenrannan kaupunki Tavoitteet Start Up Mill -Imatra kokonaisuuden tavoitteena on, maakunnallisen kaikkien toimijoiden yhteisen toimintamallin kehittäminen, testaaminen ja aktivointi- ja kehitysohjelman toiminnan vakiinnuttaminen. Kokonaisuus sisältää useita hankkeita ja oheistoimintoja. Maakunnallinen yhteinen toimintamalli tähtää uusien osaamispohjaisten yritysten syntymiseen ja kasvuun sekä toimivista yrityksistä mahdollisesti syntyvät spin-offit. Yhteistyön käynnistäminen alueen toimijoiden kanssa toimintamallin kehittämiseksi Aktivointityön käynnistyminen (ml. liikeideakilpailun järjestäminen, yrittäjyystilaisuudet, henk. koht. aktivointi, innovaatiosessiot) Startti-palveluiden pilotointi (palveluiden kehittäminen, 40 jatkokäsiteltyä yritysideaa, 15 yritys idea-aihiota) Yhteistyö LUTin kanssa (uusien liikeidea-aihioiden integrointi Start Up Mill palveluihin Jalostamo -palveluiden kehittäminen (palveluiden testaaminen pilottiyritysten avulla) Kiihdyttämötoiminnan käynnistäminen Onnistuessaan start up mill: kiihdyttää merkittävästi -Imatra alueella syntyvien osaamispohjaisten yritysten liikkeellelähtöä ja kasvuprosessia. saa alueella syntyvät potentiaaliset liikeideat hyödynnettäväksi saavuttaa tason, jossa alueelle syntyy vuosittain 15 uutta osaamispohjista yritystä tai spin-offia olemassa oleviin yrityksiin. yhtenäistää alueen eri toimijoiden käytännöt ja toimintamallit ideasta liiketoiminnaksi prosessien osalta. toimintamalliin on integroitu tiiviisti eri toimijoiden olemassa olevat tukipalvelut ja palvelut ovat helposti saatavilla verkottaa alueelle syntyvän toimintamalli Teksesin rahoittaman valtakunnallisen VIGO kiihdyttämömallin kanssa. Verkottaa toimintamallia aktiivisesti kotimaisten yksityisten rahoittajien ja businessenkelijärjestöjen kanssa. Työpaikat Uudet työpaikat 2014: 0 (tavoite 6), koko hankeaikana: 0 (tavoite 40) Projektityöpaikat: 2,5 htv Uudet yritykset 2014: 0 (tavoite 4), koko hankeaikana: 0 (tavoite 15) Start Up Mill toiminta mahdollistaa uusien osaamispohjaisten työpaikkojen syntymisen ja mikä näkyy aikanaan verotulovaikutuksina. Start Up Mill toimintamalli tähtää pysyväksi toiminnaksi alueella. Kokonaisuus toteuttaa Strategian elinkeino-ohjelmaa. 12

14 K9 Wirman palvelusopimus - Kestävät energiaratkaisut INKA valmisteluhanke Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Markku Mäki-Hokkonen, tai Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannusarvio 2014 on , josta vuoden 2014 EUmäärärahaa (Wirman palvelusopimus) Tavoitteet Aktivoidaan INKA-ohjelman kokeiluympäristöissä toteutettavia kärkihankkeita. Projektin tuloksena elinkeinoelämä, julkinen sektori, LUT ja muut mahdolliset tutkimus- ja oppilaitokset voivat yhteisesti sovitun vastuujaon perusteella resursoida ja käynnistää toimenpiteitä EU:n ja Suomen rahoituslähteitä hyödyntäen. TP1: Verkottuminen, brandäys ja viestintä TP2: Osallistuminen Kestävät energiaratkaisut -ohjelman toimintaan TP3: Energiavarastot asiantuntijaselvityksen hankinta TP4: Jätevesien ja jätteiden kokonaisratkaisun vaihtoehtojen ennakkoarvioinnin hankinta TP5: Jätevesien ja jätteiden kokonaisratkaisun liiketoimintamallit sekä rahoittajien ja innovaatiotoimijoiden roolin täsmennys TP6: Jätevesien ja jätteiden kokonaisratkaisun hankinnan suunnittelu TP7: Hankevalmistelu (EAKR,Life IP) 1. Lappeenrannan kaupunki liittyy HINKU-kunnaksi 2. Energiavarastot -kärkihankkeelle on tehty akkuteknologian hankinnan edellyttämät tekniset spesifikaatiot ja hankinnan toteuttajavaihtoehdot on tunnistettu 3. Jäte ja jätevesien kokonaisratkaisun eri vaihtoehdoista on tehty elinkaarivertailut päätöksenteon ja viestinnän tueksi 4. Suunnitelma EU rahoituksen hyödyntämiseksi Kukkuroinmäen kokeiluympäristön toteuttamiseksi 5. Rahoittaja- ja toimijaverkoston yhteistyö toimii hyvin ja osapuolet ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin 6. Vaihtoehtoiset liiketoiminta- mallit teknologiayrityksille Kukkuroinmäen kokeiluympäristössä 7. Hankehakemus Kukkuroinmäen innovatiivisen investointiprosessin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi 8. EAKR -hakemus INKA kokeiluympäristöjen kehittämiseksi 9. Kukkuroinmäen kokonaisratkaisu on edennyt valmistelussa yhtenä Suomen hankkeista EU:n Life IP ohjelmaan Työpaikat Ei välittömiä työpaikkavaikutuksia Ei välittömiä yritysvaikutuksia Elinympäristömme hyötyy ympäristö- ja energiateknologian kehittymisestä ja seutukunta alan luomista uusista työpaikoista. Resurssiviisaudesta on välitön hyöty kaikille. INKA:n avulla rahoitetaan ja käynnistetään energia- ja ympäristöalan hankkeita. INKA -ohjelma on keskeinen osa Green visiota ja toteuttaa tavoitetta olla Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. 13

15 Tavoitteet Työpaikat Hankkeenn jatko K9 Wirman palvelusopimus - Green Energy Showroom (GES) Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Hanna Huppunen, Hankeaika Kustannukset Hankkeen budjetti vuodelle 2014 on , josta vuoden 2014 EU- määrärahaa (Wirman palvelusopimus) Kokonaisbudjetti , josta EAKR- ja valtionn rahoitus on Lappeenrannan kaupungin omarahoitusosuus on , Wirman rahoitusosur uus , muita rahoittajia ovat Lappeenran- kaupungin strategiaa. Strategian toteuttamisessa yhdistetään yliopis- nan teknillinen yliopisto ja yritykset. Green Energy Showroom on kokonaisuus, jonka avulla toteutetaan ton huippuosaaminen ja olemassaolevaa sekä innovaatioistaa syntyvä yritystoiminta. Green Energy Showroomin nettisivujen avullaa kaupun- kuinka sitä toteutetaan ja kuinka he voivat osaltaan vaikuttaa sen to- gin asukkaat saavat käytännönläheisenn tiedon vihreästä strategiasta, teutumiseen hyödyntämällä vihreän energian ratkaisuja. Showroo- liittyviä missa esitellään alueen energiaan ja vihreään teknologiaan toimijoita, yrityksiä ja ratkaisuja. Tarkoituksena onn verkottaaa eri toimi- vih- joita aiheen tiimoilta, kannustaa kaupunkilaisia pohtimaan omia reitä ratkaisujaan jaa houkutella alalle uusia opiskelijoita. Laajennetaan yritysverkostoa edelleen Järjestetäänn verkostotapaamisia jäsenille Ollaan mukana järjestämässä tapahtumia ja kilpailujaa kuntalaisille Viestitään aktiivisesti aiheeseen liittyvistä asioista Rakennetaan Showroomille markkinointimateriaalia Luodaan verkoston toimintasuunnitelma vuosille Verkostossa on mukana huhtikuun lopussa 18 yritystä. Verkoshyvin totoiminta on aktiivista ja yritykset ovat lähteneet toimintaan mukaan. Verkostolla ollaan saatu nostettua Lappeenrannann tunnetta- jär- vuutta vihreän teknologian osaamisen keskittymäk nä. Kuntalaisille jestettiin kilpailu helmi-maaliskuussa ja Energiapäivä tapahtuma keerilaisissa tilaisuuksissa esittelemässä aluetta ja verkoston v toimintaa. Ei työpaikkatavoitteita Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita Green Energy Showroom verkostotoiminnan avulla on aikaansaatu aktiivinenn ja toimivaa vihreän teknologiann yritysverkosto alueelle. Pit- säkuussa Green Energy Showroom on ollutt mukana källä aikajänteellä verkoston avulla voidaan houkutella alueelle uusia toimijoita ja aikaansaada uutta liiketoimintaa. Myös kaupungin vihreät tavoitteett nivoutuvat yrityksien toimintaan Showroomissa. Green Energy Showroom -verkostotoiminta jatkuuu hankkeenn päättyja j vihre- misen jälkeen osana elinkeinoyhtiön perustoimintaa. Kaupungin tavoitteena on olla johtava uusiutuvan u energian än teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. 14

16 K9 Wirman palvelusopimus Kaupungin elinkeinopoliittinen markkinointi EU- Venäjä Innovaatiofoorumissa Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Katja Tiikasalo, tai Hankeaika Kustannukset Elinkeinopoliittisen markkinoinnin budjetti on Tavoitteet Tehtyjen markkinointitoimenpiteiden avulla rakennetaan Lappeenrannan tunnettuutta. on kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu vihreän energian ja teknologian huippututkimuksen, innovaatioiden, liiketoiminnan ja poliittisten päättäjien kohtaamispaikka EU:n ja Venäjän rajalla. a on markkinoitu kansallisesti sekä kansainvälisesti eri sidosryhmien ja verkostojen kautta. Yksi keskeisempiä toimenpiteitä on ollut EU-Venäjä Innovaatiofoorumi, josta on tehty houkuttelevat verkkosivut, esite ja sitä on markkinoitu laajasti myös markkinointiyhteistyökumppaneiden, bannereiden, uutiskirjeiden ja tiedotteiden kautta Suomessa, Venäjällä ja Euroopassa. Lisäksi useat Wirman henkilöt ovat tehneet suoraa tapahtuman markkinointia sähköpostitse ja puhelimitse. Kevään aikana on järjestetty yhteensä kolme Green lehdistötilaisuutta Moskovassa, Pietarissa ja Helsingissä. Työpaikat Syksyllä 2013 osallistuttiin Moskovan Innovaatiofoorumiin, jossa esiteltiin ja markkinointiin aluetta ja tulevaa tapahtumaa. Tapahtumasta ja Green Lappeenrannasta on ollut yksi maksettu sekä useita ilmaisia mainoksia lehdissä ja verkossa mm. arvostetussa Expert-lehdessä. Wirma on panostanut kokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen merkittävän määrän henkilötyöpäiviä. Lappeenrannan ja tapahtuman tunnettuus on lisääntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti. Tapahtuman suunnittelun kautta on saatu merkittävä määrä uusia yhteistyökumppaneita. Ei työpaikkatavoitteita Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita Alueen tunnettuus energia- ja ympäristöasioiden huippuosaajana sekä EU-Venäjä yhteyksien rakentajana kasvaa. Osaamispohjaisten (energia ja vihreän teknologian) yritysten kiinnostus aluetta kohtaan lisääntyy. Green brändin rakentaminen on jokapäiväistä toimintaa monella tasolla. EU-Venäjä Innovaatiofoorumi toteutetaan kahden vuoden välein. Kaupunki verkostoituu systemaattisesti kansallisesti ja kansainvälisesti sekä toimii kansainvälisesti näkyvänä EU-Venäjäyhteyksien rakentajana. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja toteutetaan korkean tason EU-Venäjä Innovaatiofoorumi joka toinen vuosi. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan ( Green for real). 15

17 K9 Wirman palvelusopimus - Sijoittautumispalvelut, uusien yritysten sijoittautuminen an Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Kimmo Kuikka, Hankeaika Kustannukset Kustannukset ovat Tavoitteet Tavoitteena on uusien yritysten sijoittautuminen an sekä sen seurauksena uusien työpaikkojen syntyminen. Keskittyminen markkinointitoimenpiteissä osaamispohjaisiin yrityksiin Palvelutuotannossa huomioidaan kaikki toimialat, palvelutason määrittelyssä hyödynnetään segmentointia Lentoliikenteen kontaktiverkoston ylläpitäminen : Sijoittautumismyynti ja -markkinointi Sijoittautumisen palvelutuotanto Sijoittautumistyöryhmän toiminta Sijoittautumisesitteen laadinta Verkoston ylläpito Asiakastapaamiset Sijoittautumismyynti ja -markkinointi ovat jatkuvaa toimintaa ja alkuvuoden 2014 aikana on käyty sijoittautumiskeskusteluita 34 yrityksen kanssa, joista 12 on vuoden 2014 puolella käynnistyneitä uusia asiakkuuksia. Uuden sijoittautumisesitteen laadinta on käynnistetty. Työpaikat Uudet työpaikat 2014: 41 (tavoite 100) Uudet yritykset 2014: 9 (tavoite 28), joista osaamispohjaisia 4 (15) Sijoittuvat yritykset tarjoavat Lappeenrannassa jo toimiville yrityksille uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan jatko on sidottu palvelusopimukseen. Elinkeino-ohjelma: Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä 16

18 K9 Wirman palvelusopimus - Sijoittautumis- ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden tuottaminen Pietarissa Wirman edustustossa sekä yhteistyössä SVKK:n kanssa Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Markus Lankinen, tai Hankeaika Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2014 EU-määrärahaa Tavoitteet Työpaikat Toimenpidekokonaisuus tukee osaltaan StartUp Millin, sijoittautumismarkkinoinnin, projektihallinnon sekä viestinnän tulostavoitteiden saavuttamista. : sijoittautumismarkkinointipalvelut innovaatioiden kaupallistamisen edistämisen tukipalvelut kaupallisen edustajan palvelut edustuston markkinointi- ja viestintäpalvelut projektihallintopalvelut : Invest in seminaarit sijoittautumisneuvottelut lehdistötilaisuudet ja tiedotteet innovaatioiden kaupallistamisen tukipalvelut Ei työpaikkatavoitteita. Uudet yritykset 2014: 4 (tavoite 15), tavoite sisältyy sijoittautumispalveluiden kokonaistavoitteeseen. Sijoittautuvat yritykset tarjoavat Lappeenrannassa jo toimiville yrityksille uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminta Pietarissa on kiinteä osa kaupungin Venäjä-ohjelmaa, joka jatkuu ainakin valtuustokauden loppuun. Elinkeino-ohjelman ja Venäjä-ohjelman toimeenpano 17

19 K9 Wirman palvelusopimus - Lappeenrannan lentokentän kehittämissuunnitelman laadinta Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Katja Tiikasalo, tai Hankeaika Kustannukset Kokonaistoteuma , josta EAKR , - Imatra-kaupunkiseudun rahoitus , Wirma ja yksityinen rahoitus Kustannukset ovat , josta EUmäärärahaa 800 euroa. Tavoitteet Kansainvälisten kokemusten perusteella Lappeenrannan lentokentän kaltaisten kenttien matkustajamäärät voivat moninkertaistua operointimuutoksilla. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uusia operointi- ja hinnoittelukäytäntöjä, joiden kautta kenttä voi kehittyä kasvavien matkustajavolyymien kautta kannattavaksi. Samalla selvitetään mahdollisesti tarvittavia investointeja, niiden rahoituksesta kiinnostuneita toimijoita ja muita potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Lappeenrannan lentokentän nykyinen toimintamalli ja synergiaetujen selvitys, taloudellisten aluevaikutusten kartoitus kansallisten lentokenttäoperointikäytäntöjen kartoitus ja toimivuuden arviointi vertailuryhmän kansainvälisten lentokenttien toiminta-, operointi- ja omistusmallien arviointi lentokenttäpalveluiden asiakastarvekartoitus liiketoimintasuunnitelman kokoaminen potentiaalisten rahoittaja- ja yhteistyökumppaneiden kartoitus ja kontaktointi Lentokentän päivitetty liiketoimintasuunnitelma, jossa tuodaan esille myös kentän operointi- ja omistusrakenteeseen liittyviä muutosesityksiä. Selvitysten perusteella neuvotellaan jatkotoimenpiteistä kentän yksityistämiseksi maakunnan elinkeinoelämän, maakuntaliiton, Lappeenrannan kaupungin ja Finavian yhteisenä tavoitteena. Työpaikat Aluetaloudellinen vaikutus näkyy erityisesti kaupan ja palvelualan työpaikoissa. Ei tavoitteita uusien yritysten syntymiseksi. Projektin myötä lentokentän toiminta vakautuu ja se pystyy palvelemaan paremmin kasvavia kansainvälisiä matkustajamääriä. Lentoliikenteen kehitys heijastuu positiivisesti ja vireyttävästi alueen liiketoimintaympäristöön ja työllisyyteen. Hankkeen tuloksena syntyneen Lappeenrannan lentokentän uuden operointi- ja omistusmallin perusteella Lappeenrannan kaupunki neuvottelee lentokentän yksityistämisestä ministeriön, Finavian ja keskeisten elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa. Elinkeinostrategia : tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet: 1. on 4-6 vilkkaimman kentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. 2. Lentokentän uusi liiketoimintamalli mahdollistaa lentoliikenteen kasvun. 3. Tavoitteena on, että lentoliikenne toimii jatkossa vähitellen ilman kaupungin taloudellista tukea niin, että lentoliikenteen toimintaa ei vaaranneta. 18

20 K9 Wirman palvelusopimus Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toiminta ja osallistuminen kansallisiin klustereihin Toteuttaja KOSKE: Wirma Oy Muut toteuttajat: SSKY ja Kehy Kansallinen uusiutuva metsäteollisuus -klusteri: Wirma Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Hankeaika Osaamiskeskusohjelma ohjelmakausi Kustannukset Perustoiminnan budjetti vuonna on Rahoitus 50 % MKR ja 50 % kunnat:, Imatra ja Savonlinna. Wirman osatoteutuksen budjetti on (koordinointi ja energiaklusteri ). Lisäksi Wirma osallistuu 3 kansallisen klusterin toimintaan. Klustereihin osallistuminen katetaan Lappeenrannan palvelusopimusrahasta (muut rahoitusosuudet). Vuoden 2014 EU-määrärahaa (Wirman palvelusopimus) Muu rahoitus on Tavoitteet OSKE vahvistaa innovaatioiden keskittymiä, jotka ovat haluttuja yhteistyökumppaneita kansainvälisissä verkostoissa. OSKE-toiminnan ytimessä ovat hankevalmistelu, yritysten aktivointi, yhteistyön lujittaminen sekä osaamisen vahvistaminen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa, kasvuyrityksiä, uusia liiketoimintamalleja ja -palveluja. KOSKE osallistuu kolmen klusterin (Uusiutuva metsäteollisuus, Älykkäät koneet ja Tulevaisuuden energiateknologia) toimintaan. : Ohjelmatoiminnan päätöstoimenpiteet Tuloksista viestittäminen Kosken Onni tiedotusbulletiini Työpaikat Uusia työpaikkoja 2014: 0, kumulatiivisesti toiminta-alueella 150 Projektiaikaiset työpaikat 0,25, toiminta-alueella yhteensä 0,5 Uusia yrityksiä 2014: 0, kumulatiivisesti 6 (tavoite 10). Alueen innovaatioympäristön toiminta Uusien työkalujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto Verkostojen hyödyntäminen alueen elinkeinoelämän hyväksi Osaamiskeskusohjelma päättyi. Jatkossa toimenpiteitä toteutetaan yrityslähtöisesti Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) sateenvarjon alla. Lappeenrannan kehittäminen Energia-, metsä- ja kivitoimialoilla kansainväliseksi kärkitoimijaksi. Lappeenrannan asema maan suurimpana energia-alan koulutuksen ja tutkimuksen keskittymänä toimii perustana alan liiketoiminnan kasvulle. Osaamiskeskustyö jatkuu mm. INKA -hankkeiden valmisteluna ja kärkiklustereiden kehittämistyönä -strategian mukaisesti. 19

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 20.4.2015 Kaupunginkanslian julkaisuja 2015:1 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18)

Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2013 Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus EU-

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1 (6) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5),, (jäljempänä Wirma

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5), Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015 KATSAUS VUOTEEN 2015 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015 Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kaupunginkanslian julkaisuja 2015:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus Strategian raportointi Kaupunginhallitus 2.5.2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Arttu-seminaari 24.5.2011

Arttu-seminaari 24.5.2011 Arttu-seminaari 24.5.2011 Tervetuloa Lappeenrantaan! L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Lappeenranta 2011 72 000 asukkaan vahva ja monipuolinen maakuntakeskus

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Kohti resurssiviisautta Lappeenrannan kaupunki pilottina Lappeenrannan kaupunki on yksi kolmesta kaupungista SITRA:n Kohti Resurssiviisautta hankkeessa (Turku, Forssa)

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 26 Katsaus Euroopan Unionin osittain rahoittaman 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian edistymiseen HEL 2014-011450 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. Kouvolan seutu

Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. Kouvolan seutu Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Kouvolan seutu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 LIITE 1: KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KOKO-alue: Kouvolan seutu (Kouvolan kaupunki ja Iitin

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot