AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN RAPORTTI

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI FOORUMIN SISÄLLÖN KOKOAMINEN ENNEN TILAISUUTTA Tilat Tarjoilut Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut FOORUMIN MARKKINOINTI Logo Internet-sivut RollUp Lehti-ilmoitukset Artikkelit Lehdistötiedotteet Materiaalipaketti Painettu materiaali Messut ja muut tapahtumat Sähköinen markkinointi Suorat kontaktit TILAISUUDEN RAKENTAMINEN AVOKUNTOUTUSFOORUMIN TOTEUTUMINEN Pääluennot Teemasessiot Osallistujat Näyttely ja posterit Mediatapaaminen TILAISUUDEN JÄLKEEN PALAUTE AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN TILAISUUDEN TALOUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA YHTEENVETO JA TULEVAISUUS... 27

3 1 JOHDANTO Suomeen on rakennettu sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana kattava kuntoutuslaitosten verkosto. Laitoksissa kuntoutuksesta tuli osittain muusta elämästä irrallista toimintaa. Kuntoutuminen ei välttämättä jatkunut laitoksen ulkopuolella tai sen siirtäminen osaksi kuntoutujan arkea oli vaikeaa. Laitoskuntoutuksen rinnalla monet tahot ovat kehittäneet ja järjestäneet avomuotoista kuntoutusta ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, mutta se on jäänyt monin tavoin sivuraiteelle. Avokuntoutusfoorumin ja -yhteistyön avulla voidaan tuoda esille erilaisia avokuntoutuksen ja kuntoutumisen tuen kehittämis-, järjestämis- ja toteuttamismuotoja sekä niiden tutkimusta. Idean ensimmäisestä Suomessa järjestettävästä Avokuntoutusfoorumista esitti yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall, joka toimii mm. Suomen Luustoliiton avomuotoisen kuntoutumisen tuen ASKO-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Aikoinaan Kataisen hallitusohjelmassa kuntoutuksen kehittämistavoitteiksi kirjattiin asiakaslähtöisyys sekä kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuun selkiyttäminen. Käytännössä kuntoutumisen näkökulma on jäänyt vähäiseksi laajamittaisessa keskustelussa, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta sekä käytettävissä olevia resursseja. Kuntoutuksella ja kuntoutumisen tuella voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia, jos auttamis- ja tukitoimet tuodaan lähelle kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä. Avomuotoista kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa tuleekin toteuttaa entistä enemmän ja paremmin laitosmuotoisen kuntoutuksen rinnalla tai lisänä. Se on yksi avaintekijä kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. Luustoliiton ASKO-hankkeen ohjausryhmässä keväällä 2013 syntyneestä ideasta alkoi yhteistyö, jonka tuloksena Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen kansallinen Avokuntoutusfoorumi ja perustettiin Avokuntoutusverkosto. Luustoliitto järjesti foorumin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton, Hoito- ja Kuntoutuslaitosten liiton, Aivoliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Foorumissa kuultiin ja nähtiin mielenkiintoisia esimerkkejä yli 50-vuotiaiden avomuotoisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisen tuesta niin pääluennoilla, teemasessioissa kuin näyttelyssä. Foorumissa oli myös mahdollisuus verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa ja jakaa ajatuksia avokuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja vaikutuksista sekä avokuntoutuksen mahdollisuuksista ja rajoista, talouden näkökulmaa unohtamatta. 3

4 2 AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Avokuntoutusfoorumin idean synnyttyä koottiin Luustoliiton johdolla avokuntoutustyöryhmä, jonka tehtävänä oli ideoida ja suunnitella Avokuntoutusfoorumin sisältö, markkinointi ja toteutus. Alussa ideoinnissa oli mukana myös Kansaneläkelaitoksen Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, joka on yksi Luustoliiton ASKO-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä Avokuntoutustyöryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja, Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Luustoliitto, Jäsen, Terhi Jussila, järjestöpäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, Jäsen, Riitta Tuusa, koulutussuunnittelija, Aivoliitto, Jäsen, Mailis Salmi, toimitusjohtaja, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto, Jäsen, Marja-Liisa Hiironen, toimitusjohtaja, Kitinkannus ry, Sihteeri, Pauliina Tamminen, luustoneuvoja-projektipäällikkö, Luustoliitto, Avokuntoutustyöryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa Luustoliiton tiloissa Helsingissä: Kokous peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän johdosta. 3 FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI Assistentti Henri Jokinen työskenteli osa-aikaisena Avokuntoutusfoorumin assistenttina Assistentti vastasi tilaisuuden käytännön järjestelyistä yhteistyössä Luustoliiton ASKO-hankkeen projektipäällikön ja muun henkilökunnan kanssa. 4

5 4 FOORUMIN SISÄLLÖN KOKOAMINEN Foorumin sisältö teemoineen, sessioineen ja puhujineen ideoitiin ja suunniteltiin avokuntoutustyöryhmässä. Ehdotuksia foorumin puhujista ja aihepiireistä tuli myös mm. ASKO-hankkeen ohjausryhmältä sekä avokuntoutustyöryhmän jäsenten omista organisaatioista ja yhteistyökumppaneilta. Avokuntoutustyöryhmä teki myös tiivistä yhteistyötä kutsuttaessa puhujia tilaisuuteen. Päävastuu neuvotteluista puhujien kanssa ja ohjelman lopullisesta kokoamisesta oli ASKO-hankkeen projektipäälliköllä ja Luustoliiton toiminnanjohtajalla. Puhujia ja puheenjohtajia pyydettiin mukaan foorumiin vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 alussa. Heidän kanssaan käytiin keskustelua joko puhelimitse tai sähköpostitse foorumista kokonaisuutena sekä heidän omasta osallistutumisestaan ja puheenvuoron sisällöstä. Puhujat ja puheenjohtajat lyötiin lukkoon huhtikuun alkuun mennessä, lukuun ottamatta avauspuheenvuoroa ja yhtä teemasession puhujaa. Assistentin aloitettua työnsä hän varmisti kaikilta puhujilta puheenvuorojen otsikot loppukeväällä Lisäksi puhujia tiedotettiin palkkioista, matkakuluista sekä majoitusjärjestelyistä keväällä. Assistentin toimesta puhujiin ja puheenjohtajiin oltiin yhteydessä seuraavasti: joka toinen kuukausi keväällä 2014 muistutus ja tietoa tilaisuudesta elokuussa 2014 muistutus tilaisuudesta ja tietoa puheenvuoron toimittamisesta syyskuussa 2014 muistutus tilaisuudesta ja käytännön järjestelyistä lokakuussa 2014 muistutus puheenvuoron toimittamisesta marraskuussa ENNEN TILAISUUTTA 5.1 Tilat Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikaksi haluttiin löytää viihtyisä ja palveluiltaan sopiva tila, jossa foorumin tavoiteosallistujamäärä (n. 250 henkilöä) mahtuu yhteen isoon tilaan pääluennoille. Tämän lisäksi tarvittiin mahdollisuus toteuttaa vähintään neljä yhtäaikaista rinnakkaissessiota (n henkilöä/sessio) sekä näyttely. Tarjolla tuli myös olla tila, jossa kaikki osallistujat voivat nauttia aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta lounastapaamisen, mediatapaamisen ja cocktailtilaisuuden järjestämiseen. 5

6 Tarjoukset Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikasta edellä mainituin ehdoin pyydettiin syksyllä 2013 seuraavilta tahoilta (suluissa tarjous): Finlandia-talo, Helsinki ( alv) Marina Congress Center, Helsinki ( sis. alv ja osallistujien kokouspaketin) Messukeskus, Helsinki (tarjousta pyydettäessä jäätiin jonotuslistalle päivämäärän suhteen) Tampere-talo, Tampere ( alv) Tampere-talo voitti tarjouskilpailun hyvän hinta- ja laatusuhteensa sekä tilojen monipuolisuuden ja tarjoamansa palvelukokonaisuutensa johdosta. Tampere-talon ehdottama Pieni sali soveltui hyvin pääohjelmaa varten ja myös teemasessioiden tilat soveltuivat hyvin tarkoitukseensa. Lisäksi Tampere-talon Sorsapuistosali soveltui erittäin hyvin näyttely- ja ruokailutilaksi. Tarkemmin tiloihin tutustuttiin paikan päällä helmikuussa 2014 assistentin ja projektipäällikön toimesta. Tällöin tarkennettiin tilaisuuteen liittyvät toiveet ja yksityiskohdat puolin ja toisin. Tampere-talon Sorsapuistosali 5.2 Tarjoilut Tilaisuuden tarjoiluista keskusteltiin alustavasti tilasopimusta tehtäessä. Tarjoiluista sovittiin tarkemmin Tampere-talolla vierailun jälkeen. Tarjoilut vahvistettiin noin kuukausi ennen tilaisuutta ja noin viikkoa ennen ilmoitettiin osallistujien erityisruokavalioista. Tilaisuudessa tarjottiin seuraavaa: Aamu: kahvia, teetä ja pinaatti-artisokkapiirakkaa Lounas: kananpoika-luomupastasalaattia, savulohi-perunasalaattia, vihreää salaattia, hunajadijonkastiketta, talon leipää ja tuorejuustoa Iltapäivä: kahvia, teetä ja tiramisuleivos 6

7 5.3 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut Foorumin osallistujiksi toivotettiin tervetulleiksi seuraavat tahot ja ammattilaiset: järjestöt sekä laitokset, jotka järjestävät ja/tai kehittävät kuntoutusta kuntoutuksen tutkijat ja tutkimuslaitokset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin ammattilaiset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä kuntoutuksen johtajat sekä muut päättäjät muut asiasta kiinnostuneet Näytteilleasettajiksi foorumiin kutsuttiin yli 50-vuotiaiden avokuntoutusta ja/tai avomuotoista kuntoutumisen tukea kehittävät, järjestävät ja tutkivat järjestöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä avokuntoutusta tukevat organisaatiot ja yritykset. Foorumin posterinäyttelyyn puolestaan kutsuttiin yli 50-vuotiaiden avokuntoutusta ja/tai avomuotoista kuntoutumisen tukea kehittävät, järjestävät ja tutkivat järjestöt, yritykset, kunnat ja muut organisaatiot, jotka halusivat esitellä hyvän käytännön, toiminnan, työotteen, toimintamallin, kehittämisprosessin tai tutkimuksen mahdollisimman havainnollisesti. Posteri (A1 juliste) ei voinut olla pelkkä kaupallisen palvelun tai tuotteen mainos. Posterin laatijalla oli halutessaan mahdollisuus olla foorumin luentojen ja sessioiden tauoilla posterin luona vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi posterin yhteydessä oli mahdollisuus jakaa tiedotetta (A4), jossa posterin aiheesta kerrottiin tarkemmin. Posteriehdotukset ja vapaamuotoiset perustelut posterin esittämiselle tilaisuudessa hyväksytettiin foorumin assistentilla posterinäyttelyyn ilmoittautumisen yhteydessä. Avofoorumin osastopaikka ja posteriseinä 7

8 Lopullisista foorumin osallistumismaksuista ja niiden sisällöistä päätettiin avokuntoutustyöryhmässä seuraavasti: Osallistumismaksu saakka alkaen Sisältää Osallistuja Pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Opiskelija Pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Posterinäyttelyn osallistuja Yhden posterin esilletuonti, pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Näytteilleasettaja Näytteilleasettajan osastopaikka (6 m2), osaston matto ja sähköt, niminäkyvyys, kahden näytteilleasettajan osallistumisen tapahtumaan (pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan) Näytteilleasettaja Näytteilleasettajan pöytä liinoineen, pöytäliinan, sähköt, niminäkyvyys, kahden näytteilleasettajan osallistumisen tapahtumaan (pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan) Median edustaja - - Ilmainen sisäänpääsy pressikortilla Avokuntoutusfoorumin ilmoittautuminen eteni seuraavasti: Näytteilleasettajien ja posterinäyttelyn osallistujien ilmoittautuminen avattiin Varsinaisten osallistujien ilmoittautuminen avattiin Nopean varaajan etu (alennetut osallistumishinnat) päättyi Osallistujien ilmoittautuminen päättyi Näytteilleasettajien ja posterinäyttelyn osallistujien ilmoittautuminen päättyi Ilmoittautuneiden sekä näytteilleasettajien ja posterinäyttelyyn osallistujien osallistumismaksujen laskuttaminen aloitettiin Luustoliiton toimistotyöntekijän toimesta elokuussa ja sitä jatkettiin aina tapahtumaan saakka. Foorumin assistentti toimitti Luustoliiton toimistotyöntekijälle listan laskutettavista henkilöistä heidän yhteystietoineen kahden viikon välein. Lisäksi joitakin osallistumismaksuja palautettiin ennen ja jälkeen tilaisuuden. 8

9 Osallistujat (pois lukien puheenjohtajat, puhujat, näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat) ilmoittautuivat tilaisuuteen seuraavasti: Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Ilmoittautumiset 6 FOORUMIN MARKKINOINTI Avokuntoutusfoorumin ennakkomarkkinointi aloitettiin Kuntamarkkinoilla Helsingissä syyskuussa Varsinainen markkinointi aloitettiin alkukeväällä 2014 ja sitä jatkettiin tilaisuuteen saakka. 6.1 Logo Avokuntoutusfoorumille ja -yhteistyölle suunniteltiin logo syksyllä Suunnittelijana toimi Mari Sysimies (Marikoo). Logo on ollut toimisto-, internet- (RGB) ja painomateriaalikäytössä (CMYK). Logo on näkynyt kaikessa Avokuntoutusfoorumin markkinoinnissa ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Tilaisuuden logo 6.2 Internet-sivut Tilaisuuden Internet-sivut avattiin syyskuussa Internet-sivuja päivitettiin säännöllisin väliajoin koko vuoden 2014 ajan mm. tilaisuuden ohjelman, näyttelyosastopakettien ja osallistumishintojen tarkentuessa. Vuonna 2013 sivuilla oli käyttäjiä yhteensä 284, joista yksittäisiä käyttäjiä oli 214. Vuonna 2014 avokuntoutuksen Internet-sivuilla käyttäjiä oli yhteensä 5354, joista yksittäisiä käyttäjiä oli

10 6.3 RollUp Avokuntoutusfoorumin RollUp teetettiin toukokuussa 2014, jonka jälkeen se on ollut esillä kaikissa Luustoliiton tilaisuuksissa. 6.3 Lehti-ilmoitukset Avokuntoutusfoorumin liittyvä lehti-ilmoitus ilmestyi mm. seuraavissa lehdissä vuonna 2014: Sosiaali- ja kuntatalous toukokuussa Vanhustyö-lehti toukokuussa Luustotieto-lehti toukokuussa Tesso elokuussa Kuntoutuslehti lokakuussa AVH-lehti lokakuussa Avokuntoutusfoorumin RollUp Avokuntoutusfoorumin ilmoitus AVH-lehdessä lokakuussa

11 6.4 Artikkelit Avokuntoutuksesta, avomuotoisesta kuntoutumisen tuesta ja Avokuntoutusfoorumista kirjoitettiin yhteensä neljä artikkelia, joista kaksi julkaistiin. Artikkelit on luettavissa: Artikkelit olivat seuraavat: Onko kuntoutus laitostunut? Kesän tultua pääsen jo itse kauppaan Onko laitoskuntoutuksen aika ohi? (Luustotieto-lehti 3/2014) Onko kuntoutus laitostunut? (Vanhustyö-lehti 3-4/2014) 6.5 Lehdistötiedotteet Avokuntoutusfoorumin yhteydessä julkaistiin yhteensä kolme lehdistötiedotetta: Kuntoutus kiireesti arkeen Kuntoutuksen vallankumous Laitoksista avokuntoutukseen Tiedotteet on luettavissa: Tiedotteet julkaistiin epressi.com -järjestelmän kautta. Jokaisella tiedotteella oli n. 150 median edustajaa vastaanottajana. 6.6 Materiaalipaketti Materiaalipaketti jaettiin toukokuussa 2014 kaikille Avokuntoutustyöryhmän jäsenille hyödynnettäväksi omissa organisaatiossaan sekä jaettavaksi yhteistyökumppaneilleen. Lisäksi materiaalipaketin sisältö oli käytettävissä Avokuntoutusfoorumin Internet-sivuilla. Sähköinen materiaalipaketti sisälsi: Markkinointisähköpostiviestin Sähköpostin allekirjoituksen yhteyteen lisättävän mainostekstin ja pienikokoisen logon Mainostekstin ja logon Internet-sivuille laitettavaksi Bannerin o Internet-sivuille pieni (180 x 50 px) ja iso (300 x 250 px) o Sähköpostiviestin allekirjoituksiin (396 x 100 px) Lehti-ilmoitukset Lyhyen lehtiartikkelin ja kuvan Julisteet (A2, A3 ja A4 -kokoinen) 11

12 6.7 Painettu materiaali Materiaali Julkaisuajankohta Painos Lähetys ja/tai jakelu Ennakkomarkkinointikortti Avokuntoutusfoorumin ilmoittautumisesite (4 sivua) Juliste A2 (sähköisenä myös koossa A3 ja A4) Avokuntoutusfoorumin ohjelmaesite (8 sivua) Syyskuu 2013 Maaliskuu 2014 Toukokuu 2014 Marraskuu kpl mm. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit Messut ja koulutustapahtumat 5000 kpl mm. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit Messut ja koulutustapahtumat RAY-tilaisuudet Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot Kuntoutusorganisaatiot 300 kpl mm. Koulutusorganisaatiot Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit 250 kpl Avokuntoutusfoorumin osallistujat 6.8 Messut ja muut tapahtumat Avokuntoutusfoorumin esitteitä ja muuta materiaalia jaettiin ja/tai foorumista kertova esittely- ja markkinointipuheenvuoro pidettiin mm. seuraavissa tilaisuuksissa vuonna 2014: Lääkäripäivät Helsingissä tammikuussa Sairaanhoitajapäivät Helsingissä maaliskuussa Raha-automaattiyhdistyksen Vaikuttavaa -kiertue Hyvä Ikä -messut Tampereella syyskuussa Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Turussa ja Rovaniemellä TULES-järjestöjen tapaamisissa 12

13 6.9 Sähköinen markkinointi Uutiskirjeet mm. Raha-automaattiyhdistyksen Avustusinfo -uutiskirje keväällä ja syksyllä Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen uutiskirje (KeyNet-uutiset) syyskuussa SOSTE-uutiskirjeen koulutusosio keväällä ja syksyllä Kuntaliiton uutiskirje sosiaali- ja terveydenhuollon asioista (SOTE 9/2014) lokakuussa Vanhustyön keskusliiton uutiskirje lokakuussa Suomen TULE:n uutiskirje syksyllä Tapahtuma- ja koulutuskalenterit Internet-sivuilla mm. Vanhustyön keskusliitto Lamminiemen Hyvinvointikeskus (www.lamminniemi.fi/dowebeasycms/?page=naytauutinen&newsid=110) Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI ry (www.hokuli.fi/news/7/58/avo-kuntoutusfoorumi-tampere-talossa ) Kuntoutusportti (www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/?event=816&year=2014) KuntoutuNet GeroCenter Innokylä Sosiaalinen media Luustoliiton Facebook-sivut (316 seuraajaa) Luustoliiton Twitter-sivut (27 seuraajaa) Muu sähköinen mainonta mm. Sydänliiton verkkosivuilla (Sydänlehti: banneri syyskuun ajan Luustoliiton verkkosivuilla Google AdWords 6.10 Suorat kontaktit Avokuntoutusfoorumia markkinoitiin sähköpostitse (vähintään n. 400 vastaanottajaa/viesti) noin kerran kuukaudessa sekä mm. seuraavien postituslistojen ja verkostojen kautta: 13

14 Luustoliiton verkostot Avokuntoutustyöryhmän organisaatiot ja verkostot Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Kuntoutuksen ja kuntoutumisen tuen julkiset ja yksityiset toimijat Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Muut organisaatiot mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (IKINÄ, Tapaturmien ehkäisy, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja Terve kunta -verkostot) ja Sosiaali- ja terveysministeriö Lisäksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan foorumia markkinoitiin henkilökohtaisesti puhelimitse po- tentiaalisille osallistujille, näytteilleasettajille ja posterinäyttelyn osallistujille. 7 TILAISUUDEN RAKENTAMINEN Osallistujien nimilistat ja -kortit sekä muu tilaisuutta varten tarvittava materiaali tulostettiin ja valmisteltiin viimeisellä viikolla ennen tilaisuutta assistentin toimesta. Lisäksi koottiin ns. lukujärjestys tapahtumapaikalla tarvittaville avustajille (pääasiassa Luustoliiton henkilökuntaa). Se sisälsi heidän tehtävänsä ja aikataulut tilaisuuden aikana. Avokuntoutusfoorumin nimikyltti Tilaisuuden varsinainen rakennuspäivä oli klo Näytteilleasettajien rakennusaika oli klo sekä foorumipäivän aamuna klo Tampere-talo vastasi messurakenteista, mutta foorumin assistentti oli paikalla koko rakentamisen ajan ja järjesti mm. näytteilleasettajien niminäkyvyyden osastoilla. 14

15 Tampere-talon Sorsapuistosalin pohjakartta Avokuntoutusfoorumin aikana: 8 AVOKUNTOUTUSFOORUMIN TOTEUTUMINEN Avokuntoutusfoorumissa Tampere-talossa kuultiin ja nähtiin mielenkiintoisia esimerkkejä pääluennoilla, teemasessioissa ja näyttelyssä siitä, miten tuomalla kuntoutus ja kuntoutumisen tuki lähelle ja osaksi kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä, voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia. Foorumissa vaihdettiin myös ajatuksia avokuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja vaikutuksista sekä avokuntoutuksen mahdollisuuksista ja rajoista, talouden näkökulmaa unohtamatta. Lisäksi foorumissa oli mahdollisuus verkostoitua muiden avokuntouksen asiantuntijoiden kanssa. Avomuotoista kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa tulee toteuttaa entistä enemmän ja paremmin laitosmuotoisen kuntoutuksen rinnalla tai lisänä kuntoutujan arjen areenoilla. Se on yksi avaintekijä kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. Avokuntoutusfoorumi toimi tässä käänteen tekevänä ja kokoavana tilaisuutena. 15

16 Avokuntoutusfoorumissa pidettiin yhteensä 33 puheenvuoroa, joista yksi oli videotervehdys. Lisäksi foorumi avattiin musiikkiesityksellä (Beathovenilla Manseen -potpuri). Puhujia, puheenjohtajia, muita esiintyjiä ja saliavustajia tilaisuudessa oli yhteensä 42. Puheenjohtajan tehtävä oli avata ja päättää vetämänsä sessio tai osuus pääohjelmassa sekä huolehtia aikataulusta yhdessä saliavustajan kanssa. Saliavustajat puolestaan vastaanottivat kaikki puhujat, vaihtoivat oikeat esitykset näkyviin, kuljettivat tarvittaessa yleisömikrofonia sekä ottivat yhteyttä Tampere-talon henkilökuntaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Puhujilta pyydettiin ja saatiin puheenvuorot sähköisesti (PowerPoint -slaidit tai videotervehdys) neljää lukuun ottamatta ennen tapahtumaa. Loput puheenvuorot ladattiin Tampere-talon koneille assistentin toimesta paikan päällä. Assistentti huolehti keskitetysti, että kaikki puheenvuorot olivat käytettävissä oikeissa tiloissa. Äänentoisto kaikissa luentotiloissa sekä tilaisuuden muu tekniikka hoidettiin pääasiassa Tampere-talon henkilökunnan toimesta ja yhteistyössä tilaisuuden assistentin kanssa. Luustoliiton toimistosihteeri Lauri Väänänen valmiina vastaanottamaan foorumin osallistujat Avokuntoutusfoorumin assistentti Henri Jokinen työn touhussa Tampere-talolla 16

17 8.1 Pääluennot Pienessä salissa järjestetyillä pääluennoilla kuultiin yhteensä 10 puheenvuoroa. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan pääohjelman anti heidän oma työnsä näkökulmasta oli hyödyllinen (68 % vastaajista) tai erittäin hyödyllinen (30 % vastaajista). Pääluennoilla monipuolisia ja mielenkiintoisia näkökulmia yli 50-vuotiaiden avokuntoutukseen toivat: Päivi Storgård, toimittaja, kirjailija Ari Rosenvall, yleislääketieteen erikoislääkäri, Mehiläinen Ympyrätalo Tiina Huusko, kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos Mikko Jaakonsaari, erityisasiantuntija, FCG Konsultointi Oy Sari Loijas, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Harri Sievänen, puheenjohtaja, Suomen Luustoliitto ry Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori, Lapin yliopisto Jan Monsbakken, President, Rehabilitation International Riku Nikander, vs. johtaja, GeroCenter Päivi Storgård Pienen salin puheenvuoroja: Ari Rosenvall (yleislääketieteen erikoislääkäri, Mehiläinen Ympyrätalo) vasemmalla ja Sari Loijas (neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö) avustajansa ja opaskoiransa kanssa oikealla. 17

18 Kerätyn palautteen mukaan osallistujien mielestä parasta pääohjelmassa oli mm. Kokemuksen ja teorian vuoropuhelu Mielenkiintoiset ja erilaiset näkemykset ja näkökulmat Taitavasti valitut kuntoutujien puheenvuorot Avokuntoutuksen rooli tulevaisuudessa Kuntoutuksen ja vertaistuen sekä valtaistumisen esille nostaminen Tiina Huuskon (kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos) pääpuheenvuoro Kerätyn palautteen mukaan pääohjelman annista osallistujat aikovat ottaa käyttöön työssään tai muuten hyödyntää mm. Valtaistumisen ja voimaantumisen painottaminen Suunnitelmallisuus, asiakkaan kuuntelu, kuntoutujan näkemyksen parempi huomiointi Kuntoutujan vastuu omasta kuntoutumisestaan Sitkeys muutoksessa, strategian uusiminen Kuntoutuskäsitys ja haasteet Työajan sisältö ja käyttö -sovellutus Avokuntoutus laitoskuntoutuksen rinnalle, suuntaus laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tietoja ja asennetta 18

19 8.2 Teemasessiot Foorumissa järjestettiin iltapäivällä neljä rinnakkaissessiota. Jokainen sessio oli kestoltaan kaksi tuntia ja sisälsi 5-6 eri alustusta. Sessioiden teemat olivat seuraavat: Sessio 1: Erilaisissa avokuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeissa aikaansaatuja tuloksia ja osoitettuja kustannuksia Sessio 2: Avokuntoutuksen taloudellinen ja muu vaikuttavuus Sessio 3: Avokuntoutuksen kehittämisprosesseja, jotka on tehty eri sektoreiden ja organisaatioiden yhteistyönä Sessio 4: Teknologia avokuntoutuksessa kuntoutujan, kunnan, intervention tai teknologisen ratkaisun näkökulmasta Foorumin osallistujat jakaantuivat sessioihin seuraavasti: Sessio Osallistujat Puhujat, puheenjohtajat, muut esiintyjät ja saliavustajat Yhteensä Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan tärkeimpiä ja parhaiten hyödynnettäviä asioita teemasessioiden sisällöissä olivat mm. seuraavat asiat: Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Raha-automaattiyhdistyksen ja Kansaneläkelaitoksen näkökulmasta Hanke-esimerkit Erilaisten käytäntöjen ja kokemusten kuuleminen sekä ideoiden saaminen Mahdollisuudet selvittää toiminnan vaikutuksia Vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta Vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa Esimerkit ja kokemukset yhteistyöstä eri toimijoiden välillä 19

20 Janne Jalavan (seurantapäällikkö, Raha-automaattiyhdistys) puheenvuoro (vas.) ja keskustelua (oik.) Teemasessiossa Osallistujat Avokuntoutusfoorumiin osallistui yhteensä 221 yli 50-vuotiaiden avokuntoutuksen asiantuntijaa. Osallistujat edustivat mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, julkista ja yksityistä sektoria, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, Kansaneläkelaitosta ja Raha-automaattiyhdistystä. Avokuntoutusfoorumin osallistujaprofiili: Osallistujat 138 Puhujat, puheenjohtajat, muut esiintyjät ja saliavustajat 42 Näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat 38 Median edustajat 3 Yhteensä 221 Foorumin yleisöä 20

21 8.4 Näyttely ja posterit Tilaisuudessa oli yhteensä 14 näytteilleasettajaa ja 6 posteria. Tilaisuuden palautekyselyyn vastanneista 77 % oli sitä mieltä, että näyttely oli hyödyllinen. Lisäksi 58 % vastaajista oli sitä mieltä, että tilaisuuden posterinäyttely oli hyödyllinen. Avokuntoutusfoorumiin osallistuneet näytteilleasettajat ja posterit olivat seuraavat: Osasto (6 m2) B1 B2 B3 B4 Osasto (pöytä) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Posteripaikka P1 P2 P3 P4 P5 P6 Näytteilleasettaja Validia Kuntoutus Yksi elämä -hanke ja Tulppa-kuntoutus (Aivoliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry) Verman Oy Ab Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Näytteilleasettaja Fysioline Oy Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI ry Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Suomen Fysiogeriatria Vanhustyön keskusliitto Suomen Luustoliitto ry UKK-instituutti Kuntoväline Oy Aivoliitto ry Posterinäyttelyyn osallistuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Epilepsialiitto ry Kaunialan Sairaala Oy Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Eläkeliitto Saija Karinkanta, projektipäällikkö, erikoistutkija (UKK-instituutti) mukana näyttelyssä Näyttely Sorsapuistosalissa 21

22 Avokuntoutusfoorumissa esillä olleet posterit 22

23 Avokuntoutusfoorumin näyttelyn vilinää 8.5 Mediatapaaminen Avokuntoutusfoorumin yhteydessä järjestettiin mediatapaaminen lounaan merkeissä klo Tampere-talon VIP-huoneessa (3. krs). Tapaamisen puheenjohtajan toimi Luustoliiton ASKO-hankkeen projektipäällikkö Pauliina Tamminen. Mediatapaamisen tarkoituksena oli tiivistää Avokuntoutusfoorumin sisältöä ja nostaa esille muutamia foorumin keskeisiä teemoja ja ajatuksia. Mediatapaamisessa puheenvuoron pitivät: Tiina Huusko, kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori, Lapin yliopisto Tuula Ahlgren, kehittämispäällikkö, Kansaneläkelaitos Iiris Salomaa, fysioterapeutti AMK, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Mediatapaamiseen osallistuivat seuraavien tahojen edustajat: Avain-lehti (MS-liitto) Fysi-lehti (Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry) Niveltieto (Suomen Nivelyhdistys) 23

24 9 TILAISUUDEN JÄLKEEN Tapahtuman jälkeen kaikkiin puhujiin ja puheenjohtajiin oltiin yhteydessä kiitoksen merkeissä. Lisäksi heille maksettiin kuittiperusteisesti matkakulut sekä mahdolliset ennalta sovitut palkkiot ja majoituskulut. Kaikkien niiden puhujien, jotka olivat antaneet luvan, puheenvuorot julkaistiin tilaisuuden verkkosivuilla pdf-muodossa. Esitykset pidettiin verkkosivuilla n. kahden kuukauden ajan tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden jälkeen foorumin verkkosivuille lisättiin myös tunnelmia ja valokuvia foorumista sekä kerrottiin perustetusta Avokuntoutusverkostosta. Lisäksi kaikkia osallistujia tiedotettiin sähköpostitse perustetusta avokuntoutusverkostosta. 10 PALAUTE Kaikille osallistujille (mukaan lukien puhujat, puheenjohtajat, näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat) lähetettiin sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen Palautteen antamisesta muistutettiin Palautelomake oli osallistujien täytettävissä saakka. Vastauksia palautekyselyyn saatiin yhteensä 31. Foorumin käytännön järjestelyt onnistuivat vastaajista 77 % (22) mielestä erittäin hyvin ja 23 % (7) mielestä hyvin. Palautekyselyyn vastaajat arvioivat Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikan, tilat ja tarjoilut seuraavasti: Järjestämispaikan sijainti Erittäin hyvä 84 % (26) Hyvä 13 % (4) Kohtalainen 3 % (1) Huono 0 Luento- ja muut tilat Erittäin hyvät 74 % (23) Hyvät 19 % (6) Kohtalaiset 3 % (1) Huonot 3 % (1) Tarjoilut Erittäin hyvät 32 % (10) Hyvät 45 % (14) Kohtalaiset 19 % (6) Huonot 3 % (1) Avokuntoutusfoorumia kokonaisuutena hyödyllisenä piti vastaajista 52 % (16) ja erittäin hyödyllisenä 45 % (14). Vastaajista 87 % (27) oli kiinnostunut osallistumaan Avokuntoutusfoorumiin uudelleen vuoden kuluttua. Mielenkiintoinen foorumi, odotan jatkoa. Palautekyselyn vastaajat toivoivat, että jatkossa Avokuntoutusfoorumissa käsiteltäisiin mm. hyviä käytäntöjä, iäkkäiden ihmisten kuntoutusta monipuolisesti, miten hyvien käytäntöjen vaikuttavuutta on mitattu, 24

SOSTE:n Potilasjärjestöjen verkosto POTKA

SOSTE:n Potilasjärjestöjen verkosto POTKA SOSTE:n Potilasjärjestöjen verkosto POTKA Sari Tervonen, pj Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilaiden äänellä POTKA:n tavoitteena on lisätä Sostenjäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti Jalava Janne, 6.3.2015 1 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta/ nykytilanne

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Asiakasraati. Muistio

Asiakasraati. Muistio Asiakasraati Aika: Torstai 21.11.2013 klo 14-16 Paikka: Hatanpään pirtti, Hatanpään puistokuja 10 Paikalla: Projektityöntekijät Samuli Pietilä ja Mia Mäki- Fränti Muistio 1. Kokoontuminen ja kahvit - Samuli

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8. Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille Kaukolämpöpäivät 23.-24.8.2017 Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.2017 Tule ja ole osa kaukolämpöalan päätapahtumaa! Kaukolämpöpäiville

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 AIKA: 24.2.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI 10.-11.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Seminaaripäivien tavoitteena on tarkastella lasten ja

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 1 Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais-

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia ERIHYVÄ ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 YHTEYSHENKILÖT EEVA-LIISA LEHTO Hankkeen projektipäällikkö puh 040 8255056

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Kysely jäsenille ja varajäsenille joulukuussa 2012 Yhteenveto kyselyn tuloksista Hanna Nyfors 23.1.2013 KUNK tänään Kotipesä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolla

Lisätiedot

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Johdatus teemaan Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7-8-2.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste KASTE I 2008-2011 KASTE II 2012-2015

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot