AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN RAPORTTI

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI FOORUMIN SISÄLLÖN KOKOAMINEN ENNEN TILAISUUTTA Tilat Tarjoilut Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut FOORUMIN MARKKINOINTI Logo Internet-sivut RollUp Lehti-ilmoitukset Artikkelit Lehdistötiedotteet Materiaalipaketti Painettu materiaali Messut ja muut tapahtumat Sähköinen markkinointi Suorat kontaktit TILAISUUDEN RAKENTAMINEN AVOKUNTOUTUSFOORUMIN TOTEUTUMINEN Pääluennot Teemasessiot Osallistujat Näyttely ja posterit Mediatapaaminen TILAISUUDEN JÄLKEEN PALAUTE AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN TILAISUUDEN TALOUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA YHTEENVETO JA TULEVAISUUS... 27

3 1 JOHDANTO Suomeen on rakennettu sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana kattava kuntoutuslaitosten verkosto. Laitoksissa kuntoutuksesta tuli osittain muusta elämästä irrallista toimintaa. Kuntoutuminen ei välttämättä jatkunut laitoksen ulkopuolella tai sen siirtäminen osaksi kuntoutujan arkea oli vaikeaa. Laitoskuntoutuksen rinnalla monet tahot ovat kehittäneet ja järjestäneet avomuotoista kuntoutusta ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, mutta se on jäänyt monin tavoin sivuraiteelle. Avokuntoutusfoorumin ja -yhteistyön avulla voidaan tuoda esille erilaisia avokuntoutuksen ja kuntoutumisen tuen kehittämis-, järjestämis- ja toteuttamismuotoja sekä niiden tutkimusta. Idean ensimmäisestä Suomessa järjestettävästä Avokuntoutusfoorumista esitti yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall, joka toimii mm. Suomen Luustoliiton avomuotoisen kuntoutumisen tuen ASKO-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Aikoinaan Kataisen hallitusohjelmassa kuntoutuksen kehittämistavoitteiksi kirjattiin asiakaslähtöisyys sekä kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuun selkiyttäminen. Käytännössä kuntoutumisen näkökulma on jäänyt vähäiseksi laajamittaisessa keskustelussa, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta sekä käytettävissä olevia resursseja. Kuntoutuksella ja kuntoutumisen tuella voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia, jos auttamis- ja tukitoimet tuodaan lähelle kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä. Avomuotoista kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa tuleekin toteuttaa entistä enemmän ja paremmin laitosmuotoisen kuntoutuksen rinnalla tai lisänä. Se on yksi avaintekijä kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. Luustoliiton ASKO-hankkeen ohjausryhmässä keväällä 2013 syntyneestä ideasta alkoi yhteistyö, jonka tuloksena Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen kansallinen Avokuntoutusfoorumi ja perustettiin Avokuntoutusverkosto. Luustoliitto järjesti foorumin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton, Hoito- ja Kuntoutuslaitosten liiton, Aivoliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Foorumissa kuultiin ja nähtiin mielenkiintoisia esimerkkejä yli 50-vuotiaiden avomuotoisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisen tuesta niin pääluennoilla, teemasessioissa kuin näyttelyssä. Foorumissa oli myös mahdollisuus verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa ja jakaa ajatuksia avokuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja vaikutuksista sekä avokuntoutuksen mahdollisuuksista ja rajoista, talouden näkökulmaa unohtamatta. 3

4 2 AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Avokuntoutusfoorumin idean synnyttyä koottiin Luustoliiton johdolla avokuntoutustyöryhmä, jonka tehtävänä oli ideoida ja suunnitella Avokuntoutusfoorumin sisältö, markkinointi ja toteutus. Alussa ideoinnissa oli mukana myös Kansaneläkelaitoksen Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, joka on yksi Luustoliiton ASKO-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä Avokuntoutustyöryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja, Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Luustoliitto, Jäsen, Terhi Jussila, järjestöpäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, Jäsen, Riitta Tuusa, koulutussuunnittelija, Aivoliitto, Jäsen, Mailis Salmi, toimitusjohtaja, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto, Jäsen, Marja-Liisa Hiironen, toimitusjohtaja, Kitinkannus ry, Sihteeri, Pauliina Tamminen, luustoneuvoja-projektipäällikkö, Luustoliitto, Avokuntoutustyöryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa Luustoliiton tiloissa Helsingissä: Kokous peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän johdosta. 3 FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI Assistentti Henri Jokinen työskenteli osa-aikaisena Avokuntoutusfoorumin assistenttina Assistentti vastasi tilaisuuden käytännön järjestelyistä yhteistyössä Luustoliiton ASKO-hankkeen projektipäällikön ja muun henkilökunnan kanssa. 4

5 4 FOORUMIN SISÄLLÖN KOKOAMINEN Foorumin sisältö teemoineen, sessioineen ja puhujineen ideoitiin ja suunniteltiin avokuntoutustyöryhmässä. Ehdotuksia foorumin puhujista ja aihepiireistä tuli myös mm. ASKO-hankkeen ohjausryhmältä sekä avokuntoutustyöryhmän jäsenten omista organisaatioista ja yhteistyökumppaneilta. Avokuntoutustyöryhmä teki myös tiivistä yhteistyötä kutsuttaessa puhujia tilaisuuteen. Päävastuu neuvotteluista puhujien kanssa ja ohjelman lopullisesta kokoamisesta oli ASKO-hankkeen projektipäälliköllä ja Luustoliiton toiminnanjohtajalla. Puhujia ja puheenjohtajia pyydettiin mukaan foorumiin vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 alussa. Heidän kanssaan käytiin keskustelua joko puhelimitse tai sähköpostitse foorumista kokonaisuutena sekä heidän omasta osallistutumisestaan ja puheenvuoron sisällöstä. Puhujat ja puheenjohtajat lyötiin lukkoon huhtikuun alkuun mennessä, lukuun ottamatta avauspuheenvuoroa ja yhtä teemasession puhujaa. Assistentin aloitettua työnsä hän varmisti kaikilta puhujilta puheenvuorojen otsikot loppukeväällä Lisäksi puhujia tiedotettiin palkkioista, matkakuluista sekä majoitusjärjestelyistä keväällä. Assistentin toimesta puhujiin ja puheenjohtajiin oltiin yhteydessä seuraavasti: joka toinen kuukausi keväällä 2014 muistutus ja tietoa tilaisuudesta elokuussa 2014 muistutus tilaisuudesta ja tietoa puheenvuoron toimittamisesta syyskuussa 2014 muistutus tilaisuudesta ja käytännön järjestelyistä lokakuussa 2014 muistutus puheenvuoron toimittamisesta marraskuussa ENNEN TILAISUUTTA 5.1 Tilat Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikaksi haluttiin löytää viihtyisä ja palveluiltaan sopiva tila, jossa foorumin tavoiteosallistujamäärä (n. 250 henkilöä) mahtuu yhteen isoon tilaan pääluennoille. Tämän lisäksi tarvittiin mahdollisuus toteuttaa vähintään neljä yhtäaikaista rinnakkaissessiota (n henkilöä/sessio) sekä näyttely. Tarjolla tuli myös olla tila, jossa kaikki osallistujat voivat nauttia aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta lounastapaamisen, mediatapaamisen ja cocktailtilaisuuden järjestämiseen. 5

6 Tarjoukset Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikasta edellä mainituin ehdoin pyydettiin syksyllä 2013 seuraavilta tahoilta (suluissa tarjous): Finlandia-talo, Helsinki ( alv) Marina Congress Center, Helsinki ( sis. alv ja osallistujien kokouspaketin) Messukeskus, Helsinki (tarjousta pyydettäessä jäätiin jonotuslistalle päivämäärän suhteen) Tampere-talo, Tampere ( alv) Tampere-talo voitti tarjouskilpailun hyvän hinta- ja laatusuhteensa sekä tilojen monipuolisuuden ja tarjoamansa palvelukokonaisuutensa johdosta. Tampere-talon ehdottama Pieni sali soveltui hyvin pääohjelmaa varten ja myös teemasessioiden tilat soveltuivat hyvin tarkoitukseensa. Lisäksi Tampere-talon Sorsapuistosali soveltui erittäin hyvin näyttely- ja ruokailutilaksi. Tarkemmin tiloihin tutustuttiin paikan päällä helmikuussa 2014 assistentin ja projektipäällikön toimesta. Tällöin tarkennettiin tilaisuuteen liittyvät toiveet ja yksityiskohdat puolin ja toisin. Tampere-talon Sorsapuistosali 5.2 Tarjoilut Tilaisuuden tarjoiluista keskusteltiin alustavasti tilasopimusta tehtäessä. Tarjoiluista sovittiin tarkemmin Tampere-talolla vierailun jälkeen. Tarjoilut vahvistettiin noin kuukausi ennen tilaisuutta ja noin viikkoa ennen ilmoitettiin osallistujien erityisruokavalioista. Tilaisuudessa tarjottiin seuraavaa: Aamu: kahvia, teetä ja pinaatti-artisokkapiirakkaa Lounas: kananpoika-luomupastasalaattia, savulohi-perunasalaattia, vihreää salaattia, hunajadijonkastiketta, talon leipää ja tuorejuustoa Iltapäivä: kahvia, teetä ja tiramisuleivos 6

7 5.3 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut Foorumin osallistujiksi toivotettiin tervetulleiksi seuraavat tahot ja ammattilaiset: järjestöt sekä laitokset, jotka järjestävät ja/tai kehittävät kuntoutusta kuntoutuksen tutkijat ja tutkimuslaitokset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin ammattilaiset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä kuntoutuksen johtajat sekä muut päättäjät muut asiasta kiinnostuneet Näytteilleasettajiksi foorumiin kutsuttiin yli 50-vuotiaiden avokuntoutusta ja/tai avomuotoista kuntoutumisen tukea kehittävät, järjestävät ja tutkivat järjestöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä avokuntoutusta tukevat organisaatiot ja yritykset. Foorumin posterinäyttelyyn puolestaan kutsuttiin yli 50-vuotiaiden avokuntoutusta ja/tai avomuotoista kuntoutumisen tukea kehittävät, järjestävät ja tutkivat järjestöt, yritykset, kunnat ja muut organisaatiot, jotka halusivat esitellä hyvän käytännön, toiminnan, työotteen, toimintamallin, kehittämisprosessin tai tutkimuksen mahdollisimman havainnollisesti. Posteri (A1 juliste) ei voinut olla pelkkä kaupallisen palvelun tai tuotteen mainos. Posterin laatijalla oli halutessaan mahdollisuus olla foorumin luentojen ja sessioiden tauoilla posterin luona vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi posterin yhteydessä oli mahdollisuus jakaa tiedotetta (A4), jossa posterin aiheesta kerrottiin tarkemmin. Posteriehdotukset ja vapaamuotoiset perustelut posterin esittämiselle tilaisuudessa hyväksytettiin foorumin assistentilla posterinäyttelyyn ilmoittautumisen yhteydessä. Avofoorumin osastopaikka ja posteriseinä 7

8 Lopullisista foorumin osallistumismaksuista ja niiden sisällöistä päätettiin avokuntoutustyöryhmässä seuraavasti: Osallistumismaksu saakka alkaen Sisältää Osallistuja Pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Opiskelija Pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Posterinäyttelyn osallistuja Yhden posterin esilletuonti, pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä näyttelyn Näytteilleasettaja Näytteilleasettajan osastopaikka (6 m2), osaston matto ja sähköt, niminäkyvyys, kahden näytteilleasettajan osallistumisen tapahtumaan (pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan) Näytteilleasettaja Näytteilleasettajan pöytä liinoineen, pöytäliinan, sähköt, niminäkyvyys, kahden näytteilleasettajan osallistumisen tapahtumaan (pääluennot, valinnaisen teemasession, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan) Median edustaja - - Ilmainen sisäänpääsy pressikortilla Avokuntoutusfoorumin ilmoittautuminen eteni seuraavasti: Näytteilleasettajien ja posterinäyttelyn osallistujien ilmoittautuminen avattiin Varsinaisten osallistujien ilmoittautuminen avattiin Nopean varaajan etu (alennetut osallistumishinnat) päättyi Osallistujien ilmoittautuminen päättyi Näytteilleasettajien ja posterinäyttelyn osallistujien ilmoittautuminen päättyi Ilmoittautuneiden sekä näytteilleasettajien ja posterinäyttelyyn osallistujien osallistumismaksujen laskuttaminen aloitettiin Luustoliiton toimistotyöntekijän toimesta elokuussa ja sitä jatkettiin aina tapahtumaan saakka. Foorumin assistentti toimitti Luustoliiton toimistotyöntekijälle listan laskutettavista henkilöistä heidän yhteystietoineen kahden viikon välein. Lisäksi joitakin osallistumismaksuja palautettiin ennen ja jälkeen tilaisuuden. 8

9 Osallistujat (pois lukien puheenjohtajat, puhujat, näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat) ilmoittautuivat tilaisuuteen seuraavasti: Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Ilmoittautumiset 6 FOORUMIN MARKKINOINTI Avokuntoutusfoorumin ennakkomarkkinointi aloitettiin Kuntamarkkinoilla Helsingissä syyskuussa Varsinainen markkinointi aloitettiin alkukeväällä 2014 ja sitä jatkettiin tilaisuuteen saakka. 6.1 Logo Avokuntoutusfoorumille ja -yhteistyölle suunniteltiin logo syksyllä Suunnittelijana toimi Mari Sysimies (Marikoo). Logo on ollut toimisto-, internet- (RGB) ja painomateriaalikäytössä (CMYK). Logo on näkynyt kaikessa Avokuntoutusfoorumin markkinoinnissa ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Tilaisuuden logo 6.2 Internet-sivut Tilaisuuden Internet-sivut avattiin syyskuussa Internet-sivuja päivitettiin säännöllisin väliajoin koko vuoden 2014 ajan mm. tilaisuuden ohjelman, näyttelyosastopakettien ja osallistumishintojen tarkentuessa. Vuonna 2013 sivuilla oli käyttäjiä yhteensä 284, joista yksittäisiä käyttäjiä oli 214. Vuonna 2014 avokuntoutuksen Internet-sivuilla käyttäjiä oli yhteensä 5354, joista yksittäisiä käyttäjiä oli

10 6.3 RollUp Avokuntoutusfoorumin RollUp teetettiin toukokuussa 2014, jonka jälkeen se on ollut esillä kaikissa Luustoliiton tilaisuuksissa. 6.3 Lehti-ilmoitukset Avokuntoutusfoorumin liittyvä lehti-ilmoitus ilmestyi mm. seuraavissa lehdissä vuonna 2014: Sosiaali- ja kuntatalous toukokuussa Vanhustyö-lehti toukokuussa Luustotieto-lehti toukokuussa Tesso elokuussa Kuntoutuslehti lokakuussa AVH-lehti lokakuussa Avokuntoutusfoorumin RollUp Avokuntoutusfoorumin ilmoitus AVH-lehdessä lokakuussa

11 6.4 Artikkelit Avokuntoutuksesta, avomuotoisesta kuntoutumisen tuesta ja Avokuntoutusfoorumista kirjoitettiin yhteensä neljä artikkelia, joista kaksi julkaistiin. Artikkelit on luettavissa: Artikkelit olivat seuraavat: Onko kuntoutus laitostunut? Kesän tultua pääsen jo itse kauppaan Onko laitoskuntoutuksen aika ohi? (Luustotieto-lehti 3/2014) Onko kuntoutus laitostunut? (Vanhustyö-lehti 3-4/2014) 6.5 Lehdistötiedotteet Avokuntoutusfoorumin yhteydessä julkaistiin yhteensä kolme lehdistötiedotetta: Kuntoutus kiireesti arkeen Kuntoutuksen vallankumous Laitoksista avokuntoutukseen Tiedotteet on luettavissa: Tiedotteet julkaistiin epressi.com -järjestelmän kautta. Jokaisella tiedotteella oli n. 150 median edustajaa vastaanottajana. 6.6 Materiaalipaketti Materiaalipaketti jaettiin toukokuussa 2014 kaikille Avokuntoutustyöryhmän jäsenille hyödynnettäväksi omissa organisaatiossaan sekä jaettavaksi yhteistyökumppaneilleen. Lisäksi materiaalipaketin sisältö oli käytettävissä Avokuntoutusfoorumin Internet-sivuilla. Sähköinen materiaalipaketti sisälsi: Markkinointisähköpostiviestin Sähköpostin allekirjoituksen yhteyteen lisättävän mainostekstin ja pienikokoisen logon Mainostekstin ja logon Internet-sivuille laitettavaksi Bannerin o Internet-sivuille pieni (180 x 50 px) ja iso (300 x 250 px) o Sähköpostiviestin allekirjoituksiin (396 x 100 px) Lehti-ilmoitukset Lyhyen lehtiartikkelin ja kuvan Julisteet (A2, A3 ja A4 -kokoinen) 11

12 6.7 Painettu materiaali Materiaali Julkaisuajankohta Painos Lähetys ja/tai jakelu Ennakkomarkkinointikortti Avokuntoutusfoorumin ilmoittautumisesite (4 sivua) Juliste A2 (sähköisenä myös koossa A3 ja A4) Avokuntoutusfoorumin ohjelmaesite (8 sivua) Syyskuu 2013 Maaliskuu 2014 Toukokuu 2014 Marraskuu kpl mm. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit Messut ja koulutustapahtumat 5000 kpl mm. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit Messut ja koulutustapahtumat RAY-tilaisuudet Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot Kuntoutusorganisaatiot 300 kpl mm. Koulutusorganisaatiot Avokuntoutustyöryhmän jäsenten organisaatiot ja yhteistyökumppanit Luustoliiton ja ASKO-hankkeen yhteistyökumppanit 250 kpl Avokuntoutusfoorumin osallistujat 6.8 Messut ja muut tapahtumat Avokuntoutusfoorumin esitteitä ja muuta materiaalia jaettiin ja/tai foorumista kertova esittely- ja markkinointipuheenvuoro pidettiin mm. seuraavissa tilaisuuksissa vuonna 2014: Lääkäripäivät Helsingissä tammikuussa Sairaanhoitajapäivät Helsingissä maaliskuussa Raha-automaattiyhdistyksen Vaikuttavaa -kiertue Hyvä Ikä -messut Tampereella syyskuussa Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Turussa ja Rovaniemellä TULES-järjestöjen tapaamisissa 12

13 6.9 Sähköinen markkinointi Uutiskirjeet mm. Raha-automaattiyhdistyksen Avustusinfo -uutiskirje keväällä ja syksyllä Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen uutiskirje (KeyNet-uutiset) syyskuussa SOSTE-uutiskirjeen koulutusosio keväällä ja syksyllä Kuntaliiton uutiskirje sosiaali- ja terveydenhuollon asioista (SOTE 9/2014) lokakuussa Vanhustyön keskusliiton uutiskirje lokakuussa Suomen TULE:n uutiskirje syksyllä Tapahtuma- ja koulutuskalenterit Internet-sivuilla mm. Vanhustyön keskusliitto Lamminiemen Hyvinvointikeskus (www.lamminniemi.fi/dowebeasycms/?page=naytauutinen&newsid=110) Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI ry (www.hokuli.fi/news/7/58/avo-kuntoutusfoorumi-tampere-talossa ) Kuntoutusportti (www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/?event=816&year=2014) KuntoutuNet GeroCenter Innokylä Sosiaalinen media Luustoliiton Facebook-sivut (316 seuraajaa) Luustoliiton Twitter-sivut (27 seuraajaa) Muu sähköinen mainonta mm. Sydänliiton verkkosivuilla (Sydänlehti: banneri syyskuun ajan Luustoliiton verkkosivuilla Google AdWords 6.10 Suorat kontaktit Avokuntoutusfoorumia markkinoitiin sähköpostitse (vähintään n. 400 vastaanottajaa/viesti) noin kerran kuukaudessa sekä mm. seuraavien postituslistojen ja verkostojen kautta: 13

14 Luustoliiton verkostot Avokuntoutustyöryhmän organisaatiot ja verkostot Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Kuntoutuksen ja kuntoutumisen tuen julkiset ja yksityiset toimijat Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Muut organisaatiot mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (IKINÄ, Tapaturmien ehkäisy, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja Terve kunta -verkostot) ja Sosiaali- ja terveysministeriö Lisäksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan foorumia markkinoitiin henkilökohtaisesti puhelimitse po- tentiaalisille osallistujille, näytteilleasettajille ja posterinäyttelyn osallistujille. 7 TILAISUUDEN RAKENTAMINEN Osallistujien nimilistat ja -kortit sekä muu tilaisuutta varten tarvittava materiaali tulostettiin ja valmisteltiin viimeisellä viikolla ennen tilaisuutta assistentin toimesta. Lisäksi koottiin ns. lukujärjestys tapahtumapaikalla tarvittaville avustajille (pääasiassa Luustoliiton henkilökuntaa). Se sisälsi heidän tehtävänsä ja aikataulut tilaisuuden aikana. Avokuntoutusfoorumin nimikyltti Tilaisuuden varsinainen rakennuspäivä oli klo Näytteilleasettajien rakennusaika oli klo sekä foorumipäivän aamuna klo Tampere-talo vastasi messurakenteista, mutta foorumin assistentti oli paikalla koko rakentamisen ajan ja järjesti mm. näytteilleasettajien niminäkyvyyden osastoilla. 14

15 Tampere-talon Sorsapuistosalin pohjakartta Avokuntoutusfoorumin aikana: 8 AVOKUNTOUTUSFOORUMIN TOTEUTUMINEN Avokuntoutusfoorumissa Tampere-talossa kuultiin ja nähtiin mielenkiintoisia esimerkkejä pääluennoilla, teemasessioissa ja näyttelyssä siitä, miten tuomalla kuntoutus ja kuntoutumisen tuki lähelle ja osaksi kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä, voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia. Foorumissa vaihdettiin myös ajatuksia avokuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja vaikutuksista sekä avokuntoutuksen mahdollisuuksista ja rajoista, talouden näkökulmaa unohtamatta. Lisäksi foorumissa oli mahdollisuus verkostoitua muiden avokuntouksen asiantuntijoiden kanssa. Avomuotoista kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa tulee toteuttaa entistä enemmän ja paremmin laitosmuotoisen kuntoutuksen rinnalla tai lisänä kuntoutujan arjen areenoilla. Se on yksi avaintekijä kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. Avokuntoutusfoorumi toimi tässä käänteen tekevänä ja kokoavana tilaisuutena. 15

16 Avokuntoutusfoorumissa pidettiin yhteensä 33 puheenvuoroa, joista yksi oli videotervehdys. Lisäksi foorumi avattiin musiikkiesityksellä (Beathovenilla Manseen -potpuri). Puhujia, puheenjohtajia, muita esiintyjiä ja saliavustajia tilaisuudessa oli yhteensä 42. Puheenjohtajan tehtävä oli avata ja päättää vetämänsä sessio tai osuus pääohjelmassa sekä huolehtia aikataulusta yhdessä saliavustajan kanssa. Saliavustajat puolestaan vastaanottivat kaikki puhujat, vaihtoivat oikeat esitykset näkyviin, kuljettivat tarvittaessa yleisömikrofonia sekä ottivat yhteyttä Tampere-talon henkilökuntaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Puhujilta pyydettiin ja saatiin puheenvuorot sähköisesti (PowerPoint -slaidit tai videotervehdys) neljää lukuun ottamatta ennen tapahtumaa. Loput puheenvuorot ladattiin Tampere-talon koneille assistentin toimesta paikan päällä. Assistentti huolehti keskitetysti, että kaikki puheenvuorot olivat käytettävissä oikeissa tiloissa. Äänentoisto kaikissa luentotiloissa sekä tilaisuuden muu tekniikka hoidettiin pääasiassa Tampere-talon henkilökunnan toimesta ja yhteistyössä tilaisuuden assistentin kanssa. Luustoliiton toimistosihteeri Lauri Väänänen valmiina vastaanottamaan foorumin osallistujat Avokuntoutusfoorumin assistentti Henri Jokinen työn touhussa Tampere-talolla 16

17 8.1 Pääluennot Pienessä salissa järjestetyillä pääluennoilla kuultiin yhteensä 10 puheenvuoroa. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan pääohjelman anti heidän oma työnsä näkökulmasta oli hyödyllinen (68 % vastaajista) tai erittäin hyödyllinen (30 % vastaajista). Pääluennoilla monipuolisia ja mielenkiintoisia näkökulmia yli 50-vuotiaiden avokuntoutukseen toivat: Päivi Storgård, toimittaja, kirjailija Ari Rosenvall, yleislääketieteen erikoislääkäri, Mehiläinen Ympyrätalo Tiina Huusko, kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos Mikko Jaakonsaari, erityisasiantuntija, FCG Konsultointi Oy Sari Loijas, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Harri Sievänen, puheenjohtaja, Suomen Luustoliitto ry Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori, Lapin yliopisto Jan Monsbakken, President, Rehabilitation International Riku Nikander, vs. johtaja, GeroCenter Päivi Storgård Pienen salin puheenvuoroja: Ari Rosenvall (yleislääketieteen erikoislääkäri, Mehiläinen Ympyrätalo) vasemmalla ja Sari Loijas (neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö) avustajansa ja opaskoiransa kanssa oikealla. 17

18 Kerätyn palautteen mukaan osallistujien mielestä parasta pääohjelmassa oli mm. Kokemuksen ja teorian vuoropuhelu Mielenkiintoiset ja erilaiset näkemykset ja näkökulmat Taitavasti valitut kuntoutujien puheenvuorot Avokuntoutuksen rooli tulevaisuudessa Kuntoutuksen ja vertaistuen sekä valtaistumisen esille nostaminen Tiina Huuskon (kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos) pääpuheenvuoro Kerätyn palautteen mukaan pääohjelman annista osallistujat aikovat ottaa käyttöön työssään tai muuten hyödyntää mm. Valtaistumisen ja voimaantumisen painottaminen Suunnitelmallisuus, asiakkaan kuuntelu, kuntoutujan näkemyksen parempi huomiointi Kuntoutujan vastuu omasta kuntoutumisestaan Sitkeys muutoksessa, strategian uusiminen Kuntoutuskäsitys ja haasteet Työajan sisältö ja käyttö -sovellutus Avokuntoutus laitoskuntoutuksen rinnalle, suuntaus laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tietoja ja asennetta 18

19 8.2 Teemasessiot Foorumissa järjestettiin iltapäivällä neljä rinnakkaissessiota. Jokainen sessio oli kestoltaan kaksi tuntia ja sisälsi 5-6 eri alustusta. Sessioiden teemat olivat seuraavat: Sessio 1: Erilaisissa avokuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeissa aikaansaatuja tuloksia ja osoitettuja kustannuksia Sessio 2: Avokuntoutuksen taloudellinen ja muu vaikuttavuus Sessio 3: Avokuntoutuksen kehittämisprosesseja, jotka on tehty eri sektoreiden ja organisaatioiden yhteistyönä Sessio 4: Teknologia avokuntoutuksessa kuntoutujan, kunnan, intervention tai teknologisen ratkaisun näkökulmasta Foorumin osallistujat jakaantuivat sessioihin seuraavasti: Sessio Osallistujat Puhujat, puheenjohtajat, muut esiintyjät ja saliavustajat Yhteensä Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan tärkeimpiä ja parhaiten hyödynnettäviä asioita teemasessioiden sisällöissä olivat mm. seuraavat asiat: Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Raha-automaattiyhdistyksen ja Kansaneläkelaitoksen näkökulmasta Hanke-esimerkit Erilaisten käytäntöjen ja kokemusten kuuleminen sekä ideoiden saaminen Mahdollisuudet selvittää toiminnan vaikutuksia Vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta Vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa Esimerkit ja kokemukset yhteistyöstä eri toimijoiden välillä 19

20 Janne Jalavan (seurantapäällikkö, Raha-automaattiyhdistys) puheenvuoro (vas.) ja keskustelua (oik.) Teemasessiossa Osallistujat Avokuntoutusfoorumiin osallistui yhteensä 221 yli 50-vuotiaiden avokuntoutuksen asiantuntijaa. Osallistujat edustivat mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, julkista ja yksityistä sektoria, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, Kansaneläkelaitosta ja Raha-automaattiyhdistystä. Avokuntoutusfoorumin osallistujaprofiili: Osallistujat 138 Puhujat, puheenjohtajat, muut esiintyjät ja saliavustajat 42 Näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat 38 Median edustajat 3 Yhteensä 221 Foorumin yleisöä 20

21 8.4 Näyttely ja posterit Tilaisuudessa oli yhteensä 14 näytteilleasettajaa ja 6 posteria. Tilaisuuden palautekyselyyn vastanneista 77 % oli sitä mieltä, että näyttely oli hyödyllinen. Lisäksi 58 % vastaajista oli sitä mieltä, että tilaisuuden posterinäyttely oli hyödyllinen. Avokuntoutusfoorumiin osallistuneet näytteilleasettajat ja posterit olivat seuraavat: Osasto (6 m2) B1 B2 B3 B4 Osasto (pöytä) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Posteripaikka P1 P2 P3 P4 P5 P6 Näytteilleasettaja Validia Kuntoutus Yksi elämä -hanke ja Tulppa-kuntoutus (Aivoliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry) Verman Oy Ab Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Näytteilleasettaja Fysioline Oy Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI ry Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Suomen Fysiogeriatria Vanhustyön keskusliitto Suomen Luustoliitto ry UKK-instituutti Kuntoväline Oy Aivoliitto ry Posterinäyttelyyn osallistuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Epilepsialiitto ry Kaunialan Sairaala Oy Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Eläkeliitto Saija Karinkanta, projektipäällikkö, erikoistutkija (UKK-instituutti) mukana näyttelyssä Näyttely Sorsapuistosalissa 21

22 Avokuntoutusfoorumissa esillä olleet posterit 22

23 Avokuntoutusfoorumin näyttelyn vilinää 8.5 Mediatapaaminen Avokuntoutusfoorumin yhteydessä järjestettiin mediatapaaminen lounaan merkeissä klo Tampere-talon VIP-huoneessa (3. krs). Tapaamisen puheenjohtajan toimi Luustoliiton ASKO-hankkeen projektipäällikkö Pauliina Tamminen. Mediatapaamisen tarkoituksena oli tiivistää Avokuntoutusfoorumin sisältöä ja nostaa esille muutamia foorumin keskeisiä teemoja ja ajatuksia. Mediatapaamisessa puheenvuoron pitivät: Tiina Huusko, kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori, Lapin yliopisto Tuula Ahlgren, kehittämispäällikkö, Kansaneläkelaitos Iiris Salomaa, fysioterapeutti AMK, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Mediatapaamiseen osallistuivat seuraavien tahojen edustajat: Avain-lehti (MS-liitto) Fysi-lehti (Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry) Niveltieto (Suomen Nivelyhdistys) 23

24 9 TILAISUUDEN JÄLKEEN Tapahtuman jälkeen kaikkiin puhujiin ja puheenjohtajiin oltiin yhteydessä kiitoksen merkeissä. Lisäksi heille maksettiin kuittiperusteisesti matkakulut sekä mahdolliset ennalta sovitut palkkiot ja majoituskulut. Kaikkien niiden puhujien, jotka olivat antaneet luvan, puheenvuorot julkaistiin tilaisuuden verkkosivuilla pdf-muodossa. Esitykset pidettiin verkkosivuilla n. kahden kuukauden ajan tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden jälkeen foorumin verkkosivuille lisättiin myös tunnelmia ja valokuvia foorumista sekä kerrottiin perustetusta Avokuntoutusverkostosta. Lisäksi kaikkia osallistujia tiedotettiin sähköpostitse perustetusta avokuntoutusverkostosta. 10 PALAUTE Kaikille osallistujille (mukaan lukien puhujat, puheenjohtajat, näytteilleasettajat ja posterinäyttelyn osallistujat) lähetettiin sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen Palautteen antamisesta muistutettiin Palautelomake oli osallistujien täytettävissä saakka. Vastauksia palautekyselyyn saatiin yhteensä 31. Foorumin käytännön järjestelyt onnistuivat vastaajista 77 % (22) mielestä erittäin hyvin ja 23 % (7) mielestä hyvin. Palautekyselyyn vastaajat arvioivat Avokuntoutusfoorumin järjestämispaikan, tilat ja tarjoilut seuraavasti: Järjestämispaikan sijainti Erittäin hyvä 84 % (26) Hyvä 13 % (4) Kohtalainen 3 % (1) Huono 0 Luento- ja muut tilat Erittäin hyvät 74 % (23) Hyvät 19 % (6) Kohtalaiset 3 % (1) Huonot 3 % (1) Tarjoilut Erittäin hyvät 32 % (10) Hyvät 45 % (14) Kohtalaiset 19 % (6) Huonot 3 % (1) Avokuntoutusfoorumia kokonaisuutena hyödyllisenä piti vastaajista 52 % (16) ja erittäin hyödyllisenä 45 % (14). Vastaajista 87 % (27) oli kiinnostunut osallistumaan Avokuntoutusfoorumiin uudelleen vuoden kuluttua. Mielenkiintoinen foorumi, odotan jatkoa. Palautekyselyn vastaajat toivoivat, että jatkossa Avokuntoutusfoorumissa käsiteltäisiin mm. hyviä käytäntöjä, iäkkäiden ihmisten kuntoutusta monipuolisesti, miten hyvien käytäntöjen vaikuttavuutta on mitattu, 24

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot