Hallitus , LIITE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 8.6.2015, LIITE 2"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8 PL 33, VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne STM/1491/2015 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ESITYKSESTÄ ERITYISVASTUUALUEEN VAIHTAMISESTA Lausuntonaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä esittää kunnioittaen seuraavaa: Käsiteltävänä oleva Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jatkossa pääsääntöisesti Päijät-Häme) esitys pohjautuu sen jäsenkuntien yhteiseen tahtotilaan ja samalla varmastikin heijastaa kiistatta alueen väestön tahtoa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä Päijät- Hämeen kunnista on Helsinkiin hyvät ja nopeat liikenneyhteydet. Pääkaupunkiseutu on Päijät-Hämeen ulkopuolella merkittävin työssäkäyntialue ja täällä asioidaan muutoinkin. HYKSillä on pääkaupunkiseudulla kattavat ja helposti saatavilla olevat korkean tason erikoissairaanhoidon palvelut. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vahva, omavarainen terveydenhuollon organisaatio, jossa on edustettuna 40 lääketieteen 50 erikoisalasta. Päijät-Hämeellä ja HUSilla on ollut kymmenisen vuotta varsin kiinteä erikoissairaanhoidon palveluiden yhteistyö, jota on vahvistettu keskinäisellä sopimuksella. Tämä yhteistyö on synnyttänyt luottamusta ja arvostusta puolin ja toisin. Päijät-Hämeen siirtyminen HYKSin erityisvastuualueeseen toisi lisäarvoa (oma vahva toiminta, osaaminen ja runsaan asukkaan väestöpohja) HUSin ja kahden muun sairaanhoitopiirin (Eksote, Carea) muodostamaan erityisvastuualueeseen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen HYKSin erityisvastuualueeseen on luonnollinen jatkumo sille sote-lainsäädännön valmistelulle, jota tehtiin edellisen hallituksen toimesta. Vastaukset yksityiskohtaisiin kysymyksiin: 1. Miten katsotte erityisvastuualueen muutoksen vaikuttavan potilaiden hoitoon ja jatkohoidon järjestämiseen? HUS:ssa tavoitellaan potilaiden hoidossa sujuvia ja tehokkaita prosesseja. Se tarkoittaa, että potilaan tarvitsemat tutkimukset ja hoito järjestetään asiakas- tai potilasryhmän ympärille. Tavoitteena on entisestään lisätä tuottavuutta, ja parantaa laatua sekä potilasturvallisuutta. Tässä tarkoituksessa HYKSin toiminta on järjestetty tulosyksiköittäin osaamiskeskuksiksi. Tällä tarkoitetaan tietyn laajan hoitokokonaisuuden tai potilasryhmän hoitamiseen tarkoitetun, eri tuotannontekijöitä hallitsevan

2 2 kokonaisuuden muodostamista. Vuoden 2013 alussa toimintansa aloitti Sydän- ja keuhkokeskus, ja vuoden 2014 alusta Syöpäkeskus. Vuoden 2015 alussa toimintansa on aloittanut 10 uutta keskusta. HUS:lla/HYKS:llä on hyvät valmiudet tuottaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymän eritysvastuualueen muutoksen johdosta tarvitsemia palveluita. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi ja saatavuus sekä hoitoon pääsy on HUS:ssa hyvällä tasolla. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 99,4 % saapuneista lähetteistä (72 196) saatiin käsitellyksi 21 päivän määräajan puitteissa. Hoidontarpeen arviointi pystyttiin maaliskuussa toteuttamaan 95,4 prosenttisesti kolmen kuukauden sisällä. Hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn osalta 99,7 prosenttia potilaista pääsi hoitoon 6 kk määräajassa. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä yliopistosairaalaan ohjautuva potilasvirta ei vaikuttaisi merkittävästi hoitoon pääsyn odotusaikoihin. Meilahden Tornisairaalan mittava peruskorjaus on vastikään valmistunut ja otetaan käyttöön vaiheittain. Leikkausali-, tehohoito-, ja vuodeosastokapasiteetin lisäys parantavat entisestään HUSin kapasiteettia. Uuden Lastensairaalan rakennustyö on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2017 lopulla, mikä puolestaan parantaa lasten sairauksien tuotantokapasiteettia. Meilahden kampukselle suunnitellun Trauma-syöpäsairaalan valmistumisaikataulu on vuonna Tarvittaessa HUS käyttää toimenpidekohtaisesti ostopalveluita taikka palveluseteliä, mikäli yksittäisiin toimenpiteisiin alkaa syntyä hoitoon pääsyä vaarantavia jonoja. 2. Miten muutos vaikuttaa alueellisesti ja valtakunnallisesti keskitetyn hoidon järjestämiseen? Valtioneuvoston asetuksella 336/2011 säädetään erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. HYKSiin on keskitetty valtakunnallisesti tiettyjä erityistason erikoissairaanhoidon tehtäviä, joista merkittävin on vastuu elinsiirroista. Erityistason hoitoa edellytetään vakavien sairauksien ja tautien, kuten monivammapotilaiden hoidossa, laajojen palovammojen hoidossa, vastasyntyneiden ja ennenaikaisesti syntyneiden keskosten hoidossa, harvinaisten syöpäsairauksien ja aivo- ja selkäydinvammojen hoidossa. Usein näissä tilanteissa avun tarve on kiireellinen ja tällöin avun on löydyttävä mahdollisimman läheltä. Päijät-Hämeen liittäminen HYKSin erityisvastuualueeseen ei tuo ongelmia HYKSille säädettyjen valtakunnallisesti keskitettyjen vastuiden hoitamista. Meilahden peruskorjattu Tornisairaala ja sen myötä saatava kapasiteettilisäys parantaa oleellisesti aikuisten erikoissairaanhoidon valtakunnallisista erityisvastuista selviytymistä. Uusi Lastensairaala tulee parantamaan valtakunnallisesti keskitettävien vastasyntyneiden lasten hoitomahdollisuuksia. Trauma-syöpäsairaalalla tulee merkittävästi parantamaan aikuisten erikoissairaanhoidon valtakunnallisista erityisvastuista selviytymistä.

3 3 Alueellisesti keskitetyn hoidon järjestämisen osalta viittaamme jäljempänä 7 kohdassa esittämäämme. Terveydenhuoltolain 38 :ssä säädetään terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta. Kysymys on alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Tämän säännöksen nojalla peruspalveluministeri on nimennyt HUS:n valtakunnalliseksi toimijaksi edellä mainittujen tilanteiden hoitamiseksi. 3. Miten muutos vaikuttaa osaltanne hätäkeskusyhteistyöhön, ensihoidon järjestämiseen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen toteuttamiseen? Päijät-Hämeen siirtyminen HYKSin eritysvastuualueeseen merkitsee sitä, että hätäkeskusyhteistyöhön tulee mukaan yksi uusi hätäkeskus (Turku) nykyisten Keravan ja Kuopion hätäkeskusten lisäksi. Tämä tulee lisäämään koordinaatioon ja hallintoon tarvittavaa työpanosta sekä siirtymävaiheessa että ylläpidossa, mutta on hallittavissa hyvällä suunnittelulla. Tässä yhteydessä tulisi uudelleen arvioida hätäkeskusten toiminta-alueiden rajoja siten, että ne nykyistä paremmin tukisivat kunkin erityisvastuualueen ensihoitotoimintaa. Ensihoidon järjestämiseen (pl. lääkärihelikopteritoiminta) uudistuksella ei ole oleellisia vaikutuksia. Lääkärihelikopteritoiminnan osalta HYKSin erityisvastuualueen lääkärihelikopterin virallinen toiminta-alue kasvaisi. Vaikutukset tehtävämääriin eivät kuitenkaan ole suuret, koska jo nyt lääkärihelikopterimme palvelee osaa Päijät-Hämeestä. Viranomaisradioverkon aluepääkäytön osalta HYKSin erityisvastuualue on toimintojen osalta maan laajin. Päijät-Hämeen liittyminen HYKSin erityisvastuualueeseen edellyttää virvetoiminnan vahvistamista. Potilassiirtojen toimintamalli olisi samantapainen tai samanlainen kuin nyt Carean ja Eksoten kanssa eli alueet vastaavat omista siirtokuljetuksistaan, mutta yhteistyötä tehdään muun muassa sairaanhoitopiirien rajat ylittävissä kuljetuksissa. Tämä edellyttää kuljetusten yhteistä koordinointia, mikä voidaan hyvin toteuttaa nykyisessä HUS Logistiikka liikelaitoksen 24/7 palvelevassa välityskeskuksessa (VälKe). Kiireellisen hoidon tilanteissa Päijät-Häme jo nykyisin turvautuu HYKSiin. HUSin päivystystoiminnan kannalta Päijät-Hämeen päivystykselliset tapaukset voidaan hyvin hoitaa. 4. Miten muutos vaikuttaa osaltanne väestön kielellisten palveluiden toteuttamiseen? Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä kuten HUS. Äidinkieltemme, suomen ja ruotsin kielien asema on turvattu perustuslain tasoisin säännöksin. Koko maan ruotsinkielisestä väestöstä lähes puolet asuu HUSin alueella. Ruotsin kielen asema on meillä vahva ja siten pystymme hyvin tarjoamaan palvelua molemmilla äidinkielillämme.

4 Etenkin pääkaupunkiseutu on monikulttuurista aluetta. HUS käyttää vuosittain runsaat 3 M tulkkipalveluihin potilaiden hoitotilanteissa tms. Tulkattavia kieliä on ollut lähes 40, eniten tulkataan venäjää, somalia ja arabiaa Miten muutos vaikuttaa terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen ja satavuuteen? Muutoksen vaikutukset lääkärikoulutukseen ja lääkärihenkilökunnan saatavuuteen ovat myönteisiä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen HYKS:n erityisvastuualueelle merkitsee käytännössä sitä, että Päijät-Hämeen keskussairaala ja erityisvastuualueen yliopistosairaala sijaitsevat samalla työssäkäyntialueella. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää Päijät-Hämeen keskussairaalaa erityisesti lääkärien erikoistumiskoulutuksessa, mutta ehkä jossain määrin myös peruskoulutuksessa. Erikoislääkärikoulutus on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Ministeriö tullee ohjaamaan vahvasti muun muassa erikoistumiskoulutuspaikkojen sijoittumista. Esitetty muutos parantaisi mahdollisuuksia sijoittaa erikoistumiskoulutuspaikkoja Päijät-Hämeen keskussairaalaan, koska monet HYKS:n erikoistuville lääkäreille tarjoamat koulutus- yms. palvelut olisivat lyhyen etäisyyden ja nykyteknologian turvin helposti myös Lahdessa erikoistuvien saavutettavissa. Tämä todennäköisesti myös parantaisi erikoislääkärien saatavuutta Päijät-Hämeen keskussairaalassa, sillä erikoistuneet lääkärit usein jäävät mielellään työskentelemään sille paikkakunnalle, jossa ovat suorittaneet pääosan erikoistumiskoulutuksestaan. Lyhyt etäisyys mahdollistaisi myös HYKS:n ja Päijät-Hämeen yhteisten lääkärinvirkojen perustamisen. Tällaisia saatetaan tarvita erityisesti erikoislääkäripulasta kärsivillä erikoisaloilla ja hyvin harvinaisia sairauksia hoitavilla erikoisaloilla. Yhteiset virat edistäisivät myös toimintakäytäntöjen yhdenmukaistamista. Hyksin erityisvastuualueella on tehty selvitys erikoislääkärikoulutuksen tarpeesta vuoteen 2025 saakka (Meretoja, 2012). Mikäli ehdotettu siirtyminen tapahtuu, suunnitelma päivitetään välittömästi niin, että se sisältää myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarpeen ja koulutusmahdollisuudet Terveydenhuollon henkilöstöstä hoitohenkilökunta muodostaa suurimman henkilöstöryhmän niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan koulutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Hoito/terveyshallintotieteellisestä koulutuksesta vastaavat yliopistot. HYKSin erityisvastuualue on ainoa erityisvastuualue, jossa ei ole em. tieteellistä koulutusta. Tähän saadaan parannus, kun HUS vuonna 2015 aloittaa yhteistyön Vaasan yliopiston kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten verkosto on maan kattava ja tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia alueellisiin tarpeisiin. Tältä osin muutos ei vaikuta nykyisiin ammattitutkintokoulutuksiin, mutta täydennyskoulutusta pystytään yhtenäistämään ja keskittämään. Esimerkkinä voidaan mainita jo nykytilanne, jossa maan suurin ammattikorkeakoulu Metropolia,

5 HUS:n yhteistyökumppani, tarjoaa Päijät-Hämeenn hoitohenkilöstölle ensihoitajan pätevöitymiskoulutusta. HYKSin erityisvastuualueella on tehty selvitys (Vuorinen 2013) hoitohenkilökunnan ja akateemisten erityistyöntekijöiden pitkän aikavälin työvoimatarpeesta sekä henkilöstön koulutustarpeesta ottaen huomioon perus-, jatko- ja täydennyskoulutustarpeet vuoteen Tehdyn selvityksen pohjalta on HYKSin erityisvastuualueella käynnistetty järjestämissopimuksen mukaisesti laajapohjainen koulutusvaliokunnan työskentely, jossa ovat mukana HUS, Carea, Eksote, Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaliitot. Koulutusvaliokunta on keskittynyt selvittämään erikoislääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutusta, moniammatillista opetusharjoittelua sekä esimiesten ja henkilöstön täydennyskoulutuksen yhtenäistämisen mahdollisuuksia ja toteutusta. Lisäksi selvitetään yhtenäisen henkilöstöpolitiikan periaatteita edistämään em. asioita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön liikkuvuutta yli organisaatiorajojen ja laajentaa organisaatiokohtaisia lupajärjestelmiä ervatasoisiksi, esim. LOVE koulutus ja iv-lupa, ottaen huomioon vastuukysymykset ja muut määräykset. Muutoksen myötä hoitohenkilöstön ja akateemisten erityistyöntekijöiden selvitys laajennetaan koskemaan myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilannetta. HUS:n ja Päijät-Hämeen jo vuosia tehtyä yhteistyötä jatketaan terveystieteiden maisterikoulutuksen saamiseksi Helsingin yliopistoon, jotta koko Etelä-Suomen kattavalla HYKSin erityisvastuualueen hoitohenkilökunnalla on yhtäläiset mahdollisuudet jatkaa opintoja omalla työssäkäyntialueellaan Miten muutos vaikuttaa tietojärjestelmäratkaisuihin, lääkinnällisen kuntoutukseen ja erilaisiin hankintoihin? HYKSin erityisvastuualueen laajuisia tietojärjestelmäratkaisuja on edistetty Carea- Eksote-HUS tietohallintoyhteistyössä, jota on tiivistetty viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Yhteistyöhankkeita on käynnissä mm. sähköisten lähetteiden, EKG-, ensihoito-, laboratoriotietojen sekä alueellisen kuvanjakelun osa-alueilla. Yhteisesti on sovittu mm. tietotekniikkahankintojen kilpailutuksissa ja tarjouspyynnöissä otettavan huomioon HYKS-erva-laajuisen hankintarenkaan hyödyntäminen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän liittyminen HYKS- Ervaan mahdollistaisi entistä kattavamman ja laajemman alueellisen tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin rakentamisen ja yhteisten tietojärjestelmien levittämisen mm. edellä mainituilla osa-alueilla. Yhtenäiset ja laajemmat alueelliset tietojärjestelmäratkaisut parantavat potilaiden tietojen siirtymistä eri hoitoyksikköjen välillä ja sitä kautta toteuttavat potilaan hoitopaikan valinnanvapautta, helpottavat hoitohenkilökunnan liikkumista alueen sisällä sekä tuovat kustannussäästöjä suurempien käyttäjävolyymien kautta. Apotti-hankkeessa hankittava tietojärjestelmä tulee tulevan Sote-uudistuksen kautta HUS-alueen yhteiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon potilastieto- ja asiakaspalvelujärjestelmäksi. Tuleva tietojärjestelmä mahdollistaa HYKSin erityisvastuualueen laajuisen yhtenäisen tietojärjestelmäytimen, johon Etelä- Suomen alueen terveyden- ja sosiaalihuollon toimijat voivat liittyä joko käyttäjiksi tai integroitua omista tietojärjestelmistään ja täten alueellinen tiedonvaihto paranee. Erityisen tärkeää tämä tiedonvaihto on niiden operatiivisessa käytössä

6 6 olevien tietojen osalta, jotka eivät jatkossakaan siirry valtakunnallisiin Kanta- ja Kansa-arkistoihin. Apotti-järjestelmähankinta on kilpailutettu HUS-alueen laajuisesti, eli HYKSin erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit eivät ole mukana. Valitun järjestelmätoimittajan kanssa tehtävässä sopimuksessa huomioidaan kuitenkin järjestelmän käytön laajeneminen optiolla Eksoten, Carean ja Päijät- Hämeen alueelle. Päijät-Häme on siis samassa asemassa Apotin suhteen kuin Eksote ja Carea. HUS on sovittanut yhteen erityisvastuualueella lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita Eksoten ja Carean kanssa. Tavoitteena on ollut, että lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallit erityisvastuualueella olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset. Erityisfokuksessa on ollut varmistaa yhtenäiset myöntämisperusteet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineille ja selkäydinvammaisten potilaiden hoidon, kuntoutuksen ja seurannan koordinointi. Päijät-Hämeen liittyminen tähän yhteistyöhön vahvalla osaamisellaan on luontevaa ja tervetullutta. HUS:lla on keskitetty hankintatoimi kattaen lääkkeiden, hoito- ja muiden tarvikkeiden, laitteiden, it-järjestelmien, terveydenhoidon ja muiden palveluiden hankinnat. HUS käyttää erilaisiin hankintoihin noin 700 M vuodessa. HUSin keskitettyä hankintatoimea hoitaa HUS-Logistiikka liikelaitos ja lääkehankintoja HUS Apteekki liikelaitos. HUSin hankintatoimi palvelee jo tällä hetkellä kaikkia sen jäsenkuntia ja myös Careaa ja Eksotea. Yhteistyö kattaa ko. sairaanhoitopiirien kanssa hankintatoimen ja jatkossa myös tarvikelogistiikan; varastoinnin sekä toimittamisen. Yhteistyöstä on saatu erittäin hyvää palautetta. Nämä HUS kannalta ulkoiset asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelun laatuun ja kustannuksiin, joka johtuu suuruuden ekonomiasta. HUSin hankinnan volyymi on valtakunnallisestikin niin merkittävä, että jäsenkunta sekä HYKSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat saaneet huomattavaa taloudellista etua yhteistyöstä edullisten hankintahintojen muodossa. HUS on kokonsakin puolesta resursoinut ko. toimintoihin ja osaamiseen, mikä on tuonut myös laadullista etua kaikille asiakkaille. Uskomme, että myös Päijät-Häme hyötyisi yhteistyöstä yhtä lailla kuin Carea ja Eksote. Uusi, nykyaikainen HUS-Logistiikkakeskus sijaitsee Vantaalla Kehä III:n ja Hämeenlinnan moottoritien liittymän lähellä. Mikäli Päijät- Häme niin haluaa, voi HUS-Logistiikka ottaa hoidettavakseen myös Päijät- Hämeen logistiikan ja varastoinnin. Tällöin sen ei tarvitsisi merkittäviä rakennusinvestointeja omaan logistiikkakeskukseen. HUSin logistiikkakeskuksen sijainti mahdollistaa tarvikkeiden siirron Päijät-Hämeeseen jouhevasti ja Päijät- Häme välttyy liian suurelta välivarastoinnin tarpeelta. 7. Miten muutos vaikuttaa terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmisteluun ja sopimiseen HYKSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (HUS, Carea ja Eksote) ovat joulukuussa 2012 solmineet terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen, jota on kevään 2015 aikana päivitetty. Sopimuksen mukaan järjestämissopimuksen toteuttamisesta vastaa ohjausryhmä, johon HUS valitsee kuusi jäsentä ja Carea ja Eksote kumpikin kolme jäsentä.

7 7 Ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestämissopimuksen perusteella on perustettu erilliset kehittämisryhmät seuraaville yhteistoiminnan osa-alueille: hankinta- ja logistiikka lääkehuolto välinehuolto tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen taudinmääritykseen liittyvät palvelut kuntoutus- ja apuvälinetoiminta työryhmä vastaamaan apuvälineiden luovutusperusteisiin ehdotettujen muutosten hyväksymisestä. Ohjausryhmä arvioi ja suosittaa sopijapuolille toimenpiteitä sopimuksen toteuttamisen varmistamiseksi. Yhteistyösopimuksen soveltamisessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjausryhmässä sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri siirtyy HYKSin erityisvastuualueeseen, muutetaan ohjausryhmän kokoonpanoa vastaamaan uutta rakennetta. Ohjausryhmä on jo päättänyt, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri voi nimetä ohjausryhmään 3 tarkkailijajäsentä. Kuhunkin kehittämisryhmään nimetään vastaavasti edustajat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksymisestä päättää terveydenhuoltolain 43 3 momentin mukaisesti osaltaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto. Keskeinen osa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta on sopia hoidon porrastuksesta erityisvastuualueen keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan välillä. Päijät-Hämeen keskussairaala on jo nyt mukana HYKSin erityisvastuualueen hoidon porrastuksessa, sillä mm. Kouvolan alueelta hakeutuu potilaita enenevässä määrin kardiologisiin toimenpiteisiin Päijät-Hämeen keskussairaalaan. 8. Kannanottonne esitettyyn Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtämiseen TAYS-erityisvastuualueelta HYKSerityisvastuualueelle? HUS:n näkemyksen mukaan siirtäminen on perusteltua ja toivottavaa. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Aki Lindén toimitusjohtaja

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 23.5.2017 1 (5) kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 5.5.2017 / Hankenro STM037:00/2017 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Sosiaali- ja

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA VALTUUSTO 25 17.06.2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA 366/00/01/03/01/2013 VALT 25 Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Parkanon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuuli Tarukannel 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anne Koskela Muistio LUONNOS 24.1.2017 STM/193/2017 STM001:00/2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA 1. Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Muistio Anne Koskela 6.3.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS- TUUALUEISTA 1. Johdanto Esityksessä ehdotetaan uusittavaksi valtioneuvoston

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017)

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Kunnanvaltuustojen seminaari Lahdessa 3.11.2009 Valtiosihteeri Ilkka Oksala Sosiaali ja terveyspalveluiden haasteet 1. Kustannukset kasvaneet

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta (22.12.2016) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen 25.1.2017 klo 10.00-27.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi 2 luku 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöalue Maakuntien

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki Lausuntopyyntö 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muonion kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Päivi Salminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Sirpa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 10.3.2014 11:55:06 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kuuloliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Anniina Lavikainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2016 1 (5) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Esitys Helsingin kaupungin kiireettömien potilas- ja asiakaskuljetusten siirrosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouni Nummi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti. Jan Löfstedt PTH-yksikön ylilääkäri

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti. Jan Löfstedt PTH-yksikön ylilääkäri Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Jan Löfstedt PTH-yksikön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Lapin aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Ainasoja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hirvensalmen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heli Rummukainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalialan Työnantajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lääkäriliiton Länsipohjan paikallisosaston johtokunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Papunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Lauri Tanner 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kuntien vastaukset sote-valinnanvapautta koskevan lakiesityksen lausuntopyyntöön.

Kuntien vastaukset sote-valinnanvapautta koskevan lakiesityksen lausuntopyyntöön. Kuntien vastaukset sote-valinnanvapautta koskevan lakiesityksen lausuntopyyntöön. Vastaukset kuntakokoluokittain. Tiedoteliite 18.12.2017 Kuntien vastauksia hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keuruun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Ojala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot