PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus AKA 17:25-17:39 PAKKA Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:25-17:39 Jäsen Arffman Paavo 17:25-17:39 Jäsen Horto Arja 17:25-17:39 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Karppinen rma Marketta 17:25-17:39 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Keränen Kari 17:25-17:39 Jäsen Leinonen Helena 17:25-17:39 Jäsen Mikkonen Veijo 17:25-17:39 Jäsen Siira Martti 17:25-17:39 Puheenjohtaja POSSA Oikarinen Maija Jäsen MUU OSALLSTUJA Moilanen Heli 17:25-17:39 Kv:n puheenjohtaja Horto lkka 17:25-17:39 Kunnanvaltuuston 1. vpj Keränen Pentti 17:25-17:39 Kunnanvaltuuston 2. vpj Laurikainen Arto 17:25-17:39 Kunnanjohtaja, esittelijä Hyvönen Lasse 17:25-17:39 Elinkeinopalv.johtaja,sihteeri ALLEKRJOTUKSET Martti Siira Lasse Hyvönen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Arja Horto rma Marketta Karppinen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Lasse Hyvönen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ AKA 17:25-17: PAKKA Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Osallistuminen uuden sukupolven johtaminen ja organisaatio 5 hankkeeseen 172 Seudulliset yrityspalvelut Kainuussa Koulukohtaiset vuosisuunnitelmat lukuvuodelle , Hakasuon ala-aste, Kontiomäen ala-aste ja Korpitien koulu 174 Kuntosalin käyttösääntöjen hyväksyminen Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tilat Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 15 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 169 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 170 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Arja Horto ja rma Marketta Karppinen. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Horto ja rma Marketta Karppinen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Osallistuminen uuden sukupolven johtaminen ja organisaatio hankkeeseen 106//2010 KH 171 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kuntaliitto on käynnistänyt hankkeen, jossa paneudutaan eri tyyppisten kuntien johtamisen ja kehittämisen tapoihin ja malleihin tilantees sa, jossa kuntien toimintaympäristö ja haasteet ovat muuttuneet ja muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Toteutus käsittää tausta- ja selvitystyötä, erilaisia teemaseminaareja sekä kuntakohtaisia kehittämispäiviä. Toteutuksen onnistuminen edellyttää myös luottamushenki löor ga ni saa tion si toutumistra hankkeeseen. Perinteinen sektorimalli ja johtaminen eivät aina enää kykyne vastaamaan uusiin haasteisiin. Yhä enemmän joudutaan ottamaan huomioon laajat, usein globaalit kysymykset. Hankkeen kehittämiskysymyksiä ovat mm. poliittinen johtaminen, ammatillinen johtaminen, palvelutuotannon organisointi, kuntalais- ja asiakaslähtöisyys sekä tuloksellisuus. Hanke on osa Kuntaliiton käynnistämää Uusi Kunta ohjelmaa ja hyödyntää sen aineksia. Hanke toteutetaan vuorovaikutuksellisena verkostohankkeena Kuntaliitokonsernin ja Sitran julkishallinnon joh tamisohjelman kanssa. Hanke tuottaa myös kokemuksia ja näkemyksiä käynnistyneen kuntalain valmistelun tueksi. Tavoitteet ovat: 1. Toimiva hankehallinto 2. Kuntakohtainen johtamisen ja organisaation kehittämisohjelma 3. Johtamiseen liittyvää tutkimustietoa 4. Valtakunnallinen kehittäminen ja lainsäädännön uudistus Hankkeen tukena toimii asiantuntijatiimi, jonka jäseniä ovat professori Arto Haveri Tampereen yliopisto, professori Antti Syväjärvi Lapin yliopisto, emeritusprofessori Pentti Meklin, apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö Jyväskylä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaarina Wilskman Järvenpää ja ohjelmajohtaja Juha Kostiainen Sitra. Hanke toteutetaan vuosien aikana. Kustannukset kunnalle ovat /2010, /2011 JA /2012., pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitukselle on jaettu oheismateriaali etukäteen. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus päättää osallistua Kuntaliiton ja Sitran Uuden sukupolven johtaminen ja organisaatio -hankkeeseen vuosina Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheen johtajat, johtoryhmä, Kuntaliitto/Kaija Ma joinen Oikaisuvaatimus Liitteet Kutsu kumppanuushankkeeseen , pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Seudulliset yrityspalvelut Kainuussa //2010 KH 172 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kainuun ELY-keskus on vetänyt Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -hanketta Siihen on osallistunut useita Kainuun kuntia. Paltamo ei ole ollut hankkeessa mukana. Hanke on saanut jatkorahoituksen vuosille Hanke on osa valtakunnallista YritysSuomi -palvelumallia. Osallistumismahdollisuutta tarjotaa kaikille Kainuun kunnille. Tavoitteet ovat yrittäjyysaktiivisuuden nostaminen, yritysten syntymisen helpottaminen ja nopeuttaminen ja lisätä osaamista ja kasvua yrityksissä. Hanke ei kilpaile tai ole ristiriidassa paikallisen yritystoiminnan tukemisen ja kehittämisen kanssa. Yhteistyösopimuksen tulevat allekirjoittamaan mukana olevat kunnat, Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimistot, Finnvera ja Kainuun Etu. Ohjausryhmän muodostavat: Pekka Ojalehto, Kainuun yrittäjät, pj Pauli Piilma, Finnvera Oyj Antti Toivanen ja Seppo Räisänen, Kainuun Etu Oy Risto Hämäläinen, Kajaani Eero Hurslainen, Kainuun TE-toimisto Tuulikki Huusko, Woodpolis Hannu Leinonen, Ylä-Kainuu Juhani Pieniniemi, Sotkamo Jorma Teittinen, Kainuun maakunta Monna-Riikka Welsby ja Outi Pitkänen, ELY-keskus Paltamon kunnan rahoitusosuus on /vuosi. Mukaan on tässä vaiheessa ilmoittautuneet kaikki Kainuun kunnat, paitsi Hyrynsalmi ja Vaala, jotka eivät ole ilmaisseet vielä kantaansa. Lisämateriaalina esittely hankkeesta. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhalltus päätttää osallistua seudulliset yrityspalvelut Kainuussa hankkeeseen., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Yritysasiamies, maaseutuasiamies, Kainuun ELY-keskus Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Koulukohtaiset vuosisuunnitelmat lukuvuodelle , Hakasuon ala-aste, Kontiomäen ala-aste ja Korpitien koulu KH 173 Sivistyspalveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Valmistelija: sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo, p. (08) , Lukuvuoden työn suunnittelua varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetuksen 9 :ssä tarkoitettu opetussuunnitelmaan perustuva opetussuunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Koulukohtaiset työsuunnitelmat erillisenä liitteenä. Korpitien koulun suunnitelma jaettiin edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden johtajan ehdotuksen. Hyväksyi koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat. Toimeenpano: ote sivistyspalveluiden johtaja, koulut Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Kuntosalin käyttösääntöjen hyväksyminen KH 174 Valmistelija sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo, p. (08) , Kuntosalin käytöstä on saatu kokemuksia jo useammalta vuodelta. Nyt on tullut tarve täydentää ja tarkentaa salin käyttösääntöjä. Kuntosalin sääntöehdotus alla: KUNTOSALN SÄÄNNÖT 1. Jokainen toimii kuntosalilla OMALLA VASTUULLA. 2. Kuntosalille lunastettu pantti oikeuttaa käymään kuntosalilla lipun voimassaoloajan salin aukioloaikoina. JOS SALLLA KÄY VOMASSAOLOAJAN LOPUTTUA, PERTÄÄN 100 EURON SAKKOMAKSU JA KUNTO SALMAKSU. 3. VARATULLA VUOROLLA SALLLE E VO MENNÄ. Naisten vuorot ovat varatut vain naisille. 4. Pantti on henkilökohtainen sitä ei saa luovuttaa muille. 5. Alle 13-vuotiaat voivat harjoitella salilla vain vanhempien seurassa ja maksamalla kuntosalimaksun. 6. Kuntosalin käyttö tapahtuu AVOJALON TA SSÄLKUNTA- JALKNELLA. 7 Kuntosali on pidettävä siistinä ja järjestyksessä sekä VÄLNEET TULEE PALAUTTAA PAKOLLEEN. VMENEN LÄHTJÄ SAMMUTTAA VALOT JA LMASTONNN SEKÄ LUKTSEE KUNTOSALN OVEN. 8. Kuntosalin välineistöä ei saa vahingoittaa. Kuntosalilaitteelle tahallisesti aiheuttamansa vahingon käyttäjä joutuu korvaamaan täysi määräisenä. VAHNGOSTA TA LATEVASTA on ilmoi tettava päi vystävälle talonmiehelle p tai vastuuhenkilölle p ja KR JOTETTAVA TETOA VAHNKOL- MOTUSVHKOON. 9. Jokainen käyttäjä käyttää ainoastaan kuntosalia ja siihen liittyviä sosiaalitiloja, eikä asiattomasti oleskele rakennuksen muissa tiloissa. 10. Paltamon kunta ei vastaa käyttäjien rikkoutuneesta tai hävin-, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ neestä omaisuudesta. Sivistyspalveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: 11. Tupakanpoltto sekä muiden päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on sisätiloissa sekä kuntosalissa ehdottomasti kielletty. 12. Jos kuntosali on suljettuna viikon tai yli, kuntosalimaksun voimassaoloaikaa jatketaan vastaava aika. 13. Kuntosalin käyttö voidaan evätä joko määräajaksi tai ko konaan, jos sääntöjä ei noudateta. Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevat Paltamon kuntosalin säännöt. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden johtajan ehdotuksen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote sivistyspalveluiden johtaja, Anu Leinonen. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tilat KH 175 Valmistelija:Rakennusmestari Markku Heikkinen p Rakennusmestarin ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Kainuun maakunta-kuntayhtymä vuokraa pääsääntöisesti Kainuun kunnilta toimintaansa tarvitsemansa tilat. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen toiminnan siirryttyä kesällä 2010 Kai nuun maa kun ta-kuntayhtymän toiminnaksi Paltamon kunnalle on on tullut pyyntö järjestää tilat ko.toiminnalle. Paltamon kunta on tarjonnut ensihoidon ja sairaankuljetuksen tiloiksi paloaseman yhteydessä olevaan entistä pa lo päälli kön asuntoa, joka on nykyisin vähäisellä järjestökäytöllä. Käyttäjä on käynyt tutustumassa tiloihin ja pitää niitä muutosten jälkeen sopivina toimintaansa. Sairaalainsinööri Pentti Keränen on ilmoittanut että maakunta -kuntayhtymä sitoutuu vuokraamaan tilat. Tiloissa on tehtävä muutos- ja kunnostustöitä (mm.ilmanvaihto ja suihkutilat) jotta ne sopisivat sairaankuljetuksen ja ensihoidon tiloiksi. Muutostöiden kustannusarvio on Työt on tarkoitus aloittaa heti kun päätökset on tehty. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää määrärahan palopäällikön entisen asunnon muutostöihin. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin ehdotuksen ja esittää valtuustolle, että se myöntää :n määrärahan palopäällikön entisen asunnon muutos töihin. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Ote, Teknisten palvelui den joh ta ja, rkm.m.heikkinen, sairaalainsinööri Pentti Keränen, pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset KH 176 Kunnanjohtajan ehdotus: Yläasteen rehtori/ Oppilaspäätös/ Ei julkinen. Kunnanhallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä käsittelyynsä, paitsi mitä ao. viranhaltijat ovat kunnanhallitukselle esittäneet. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset KH Luovuttajat: Helttunen Unto Paltamosta ja Helttunen Anne Paltamos ta. Luovutuksen saaja: Huovinen Teppo Sotkamosta. Luovutuksen kohde: Kotipelto RN:o 5:85 Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä. 2. Luovuttaja: Lukkari Anna-Maija Kajaanista. Luovutuksen saaja: Mäkäräinen Airi Kajaanista. Luovutuksen kohde: Määräosa kiinteistöstä Kaarre RN:o 2:26 Paltamon kunnan Mieslahden kylässä. 3. Luovuttajat: Rönkkö Markku Heinolasta, Schroderus Marita Kajaanista ja Rönkkö Hannu Kajaanista. Luovutuksen kohde: Rajamäki Merja ja Rajamäki Jyri Helsingistä. Luovutuksen kohde: Määräosa kiinteistöstä Maijala RN:o 20:9 Paltamon kunnan Uuran kylässä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät asiat KH 178 Saapuneet kirjeet: - Kuntaliitto/ / Joukkoliikenteen lipputuet tulevaisuudessa. - Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ / Kysely tukipalveluista, ateria- ja siivouspalvelut. - Kuntaliitto/ / Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa Kunnanjohtajan ehdotus: Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ Maakuntahallitus ja / Esityslistat pidettäviin kokouksiin. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ / Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ Esityslista kuntien ja maakunnan välisiin neuvotteluihin Kajaanissa. Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ Maakuntahallitus/ Pöytäkirja pidetystä kokouksesta. Korkein hallinto-oikeus/ / Päätös asemakaava-asiaa koskevaan valitukseen/ Pappilan ja Kiehimänhovin asemakaavan muutos, Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 09/0253/2. Korkein hal lin to-oi keus hyl kää va li tuk sen. Ou lun hal lin to-oi keu den pää töksen lop putu losta ei muuteta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ Maakuntahallitus/ Ote pöytäkirjasta / Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen Kainuussa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 169, 170, 175, 176, 177, 178 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 171, 172, 173, 174 HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: 171, 172, 173, 174 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot