1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy"

Transkriptio

1 Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy (39) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Oras Oy

2 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS YLEISTÄ PERUSTELUT ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TEKEMISELLE ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN KOHTEEN YLEISTIEDOT OSOITETIEDOT AJO-OHJEET TEHDASALUEELLE TEHDASALUEEN KUVAUS YHTEYSTIEDOT HENKILÖMÄÄRÄT (ERI VUOROKAUDEN AIKOINA) SUURONNETTOMUUSVAARAT VAARAA AIHEUTTAVAT KEMIKAALIT VAARAA AIHEUTTAVAT PROSESSIT KEMIKAALIEN JA PROSESSIEN SIJAINNIT ALUEELLA ONNETTOMUUTEEN MAHDOLLISESTI JOHTAVAT TAPAHTUMAT TULIPALOVAARAT KEMIKAALIVUODOT AIHEUTTAVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAARAN NESTEKAASU AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN KEMIKAALIKOHTAISIA TOIMINTAOHJEITA RIKKIHAPPOPITOISET LIUOKSET (H2S04) SUOLAHAPPOPITOISET LIUOKSET (HCL) TYPPIHAPPOPITOISET LIUOKSET (HN03) KROMIHAPPOPITOISET LIUOKSET (CR03) KULTAKALIUMSYANIDIEN KÄSITIELY NESTEKAASU TEOLLISUUSLAITOKSEN PELASTUSORGANISAATI LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATIO JAASIANTUNTIJAT LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATION HÄLYTTÄMINEN LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATION TEHTÄVÄT LAITOKSEN PELASTUS- JA TORJUNTAVÄLINEISTä PELASTUSTOIMEN MUODOSTELMAT YKSIKKÖLÄHTÖ JOUKKUELAHTÖ KOMPPANIALÄHTÖ TOIMINNAN JOHTAMINEN SUURONNETTOMUUSTILANTEESSA ALKUTILANNE TOIMINTA-ALUEEN JOHTOELIN (TOJE) JOHTOKESKUS (JOKE) KOMPPANIALÄHDÖN VIESTILIIKENNE VÄESTÖN VAROITTAMINEN... 23

3 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS VAARA-ALUEET TURVALLISUUSTIEDOTE VÄESTÖN HÄLYTTÄMINEN YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ EVAKUOINTITILANNE LAITOSKOHTAINEN EVAKUOINTISUUNNITELMA TIEDOTTAMINEN EVAKUOITAVILLE VÄESTÖN KOKOAMINEN KULJETUSJÄRJESTELYT EVAKUOITAVIEN REKISTERÖINTI ONNETTOMUUSTILANTEEN PÄÄTTYMINEN PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJAN JOHTAMISKORTIT (P3-KORTIT) ASEMAPIIRROS (ILMAKUVA KOHTEESTA) VAARA-ALUEKARTTA VAARA-ALUEKARTTA ALUEKARTTA LIITE 1 AJO-OHJE LIITE 2 KUVAUS TUOTANTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖSTÄ LIITE 2 KUVAUS TUOTANTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖSTÄ LIITE 3 MERKITTÄVIMMÄT KOHTEET TEHTAAN YMPÄRISTÖSSÄ LIITE 4 TURVALLISUUSTIEDOTE LIITE 5 TOTEUTUNEET KOULUTUKSET... 39

4 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS YLEISTÄ 1.1 PERUSTELUT ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TEKEMISELLE Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain 48 :ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan Ulkoisista pelastussuunnitelmista säädetään pelastuslaissa (379/2011) ja, sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011). Ulkoisia pelastussuunnitelmia käsitellään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 96/82/EY (jäljempänä Seveso II-direktiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY sekä Euroopan neuvoston direktiivissä 89/618/Euratom. Näiden säädösten perusteella alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan alueen kanssa ulkoinen pelastussuunnitelma. Sen laatimisessa tulee huomioida alueelta laaditut turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja tai valmiussuunnitelma sekä sisäinen pelastussuunnitelma. 1.2 ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN Oras Oy:n turvallisuusselvityksessä on selvitetty mahdolliset suuronnettomuuden syntymekanismit ja vaaratilanteet sekä varauduttu ehkäisemään mahdollisen onnettomuuden syntyä. Satakunnan pelastuslaitos on laajamittaista kemikaalien käsittelyä harjoittavien selvitysvelvollisuuslaitosten osalta varautunut henkilöstön varustuksen ja koulutuksen sekä torjuntakaluston osalta mahdolliseen suuronnettomuuteen. Yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa laaditaan ja päivitetään valmiussuunnitelmat sekä harjoitellaan kriisitilanteiden varalta. Kohteessa järjestetään ennalta suunnitellun mukaiset yhteistoimintaharjoitukset lakisääteisesti kolmen vuoden välein, joihin osallistuu pelastuslaitoksen yksiköitä ja henkilöstöä. Harjoituksessa sovitaan seuraavan harjoituksen ajankohta (3 vuotta eteenpäin) ja vastuuhenkilö(t). Suunnitelman loppuun lisätään liitteeksi joka harjoituksen jälkeen selvitys harjoituksen sisällöstä, sijainnista laitoksessa, harjoitukseen osallistuneista, harjoituksessa esiintyneistä ongelmista ja parannusehdotuksista jne.

5 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS (39) 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT 2.1 OSOITETIEDOT Oras Oy Isometsäntie Rauma Toiminnanharjoittaja Oras Oy Osoite Isometsäntie Rauma Yhteyshenkilöt Johtaja, operaatiot ja HR Sakari Toivonen HSEQ päällikkö Katja Äärilä Tehdaspalvelupäällikkö Timo Rapeli Puhelin Puhelin Puhelin AJO-OHJEET TEHDASALUEELLE Työvuorot ajavat paloasemalta pääsääntöisesti seuraavaa reittiä Sahankatu Nortamonkatu Eteläkatu Kaunisjärvenkatu Kairakatu Isometsäntie Päivystävä palomestari ajaa seuraava reittiä kohteeseen Valtatie 12 Metallitie Kairakatu Isometsäntie Ajo-ohje liitteenä (Liite 1) J

6 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS (39) 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT 2.3 TEHDASALUEEN KUVAUS Toiminnoittain alueelta voidaan eritellä seuraavat rakennukset: Konttorirakennus K1, K2 Ja K3 Rakennuksen päädyssä on erillinen vartijan työskentelytila, johon on sisäänkäynti erikseen. Tehdasrakennus Rakennusta on laajennettu tähän mennessä 9 vaiheessa ja on osittain 2-kerroksinen betonielementtirakenteinen siten, että varsinaiset tuotantotilat on sijoitettu 1. kerrokseen. Rakennuksen joidenkin osien alla on vielä kellarikerros. Tehdasrakennukseen liittyvinä ovat vielä: lämmönjakohuone ja muuntamo ilmastointikonehuone katolla lastaussuuli ilmastointihuone sekä traktoritalli. J

7 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS (39) Terveysasema Erillinen puurakenteinen ns. parakkimainen rakennus, jossa on työterveysasema ja kuntosali. Kevythalli Mm. muoviraaka-aineen varastotilana käytettävä rakennus. Nestekaasusäiliö Oy Shell Ab:n omistama 15m 3 (= l:n) säiliö on sijoitettu valimo-osan ulkopuolelle maan alle. Ongelmajätekantti Valimon varasto Autojen paikoitusalue Oraksen Isometsän tehdas sijaitsee Isometsän teollisuusalueella. Alue rajoittuu länsisivua lukuun ottamatta muihin teollisuusalueisiin, etelärajalla rautatiehen. Matkaa Rauman keskustaan tulee linnuntietä noin 1,5 km. (Liite 2) Merkittävimmät tehtaan läheisyydessä sijaitsevat muut kohteet: Lähin asutus on Oraksen tontin länsisivulla noin m etäisyydellä rajasta. Tontin pohjoispuolella sijaitsee viljelypalstoja, noin 350m päässä Oraksen rajalta. Raumanmeren yläaste ja lukio, Pyynpään ala-aste sekä Pyynpään päiväkoti sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä Orakselta (etäisyydet korttelien rajalta rajalle, linnuntietä). Aluesairaala ja terveyskeskus sijaitsevat noin 400 m etäisyydellä Oraksen rajalta. Liitteenä (Liite 3) olevaan opaskarttaan on merkitty koulut, päiväkodit ja sairaalat sekä punaisella ympyrällä 300m säteellä kulkeva suoja-alue, jonka keskipiste on nestekaasusäiliön luona. Harmaan ympyrän säde on 1OOOm ja ympyrän keskipiste on nestekaasusäiliön luona. J

8 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS YHTEYSTIEDOT 7(39) Organisaatio, vastuuhenkilöt ja suuronnettomuusvaarojen hallintaan osallistuva henkilökunta Tehtävä nimi puh Turvallisuuspäällikkö (suojelujohtaja) Katja Äärilä Nestekaasuvaravalvoja Sami Koivunen Nestekaasuvalvoja, sähkökäytön johtaja Kemikaalien varastoinnin ja käytön valvoja Timo Rapeli Lauri Leppänen Kemikaalien käytön ja Timo Lehtinen varastoinnin toimintaperiaatteista vastaava Tehtaan palopäällikkö Ongelmajätteet Sari Sulin Työsuojeluvaltuutettu Kari Rostedt HENKILÖMÄÄRÄT (ERI VUOROKAUDEN AIKOINA) Päivällä Illalla Yöllä 440 henkilöä 100 henkilöä 50 henkilöä Oras Oy:n tuotantolaitokseen sekä konttorirakennukseen on asennettu kulunvalvontajärjestelmä keväällä Kulunvalvonnasta saadaan tieto henkilömäärästä, joka on kyseisenä hetkenä työskentelemässä kiinteistöissä. Onnettomuustilanteessa virka-aikana tieto saadaan puhelinvaihteesta. Virka-ajan ulkopuolella tehtaan yhteyshenkilöt saavat tiedon. Pelastuslaitoksen Rauman paloaseman päivystävällä paloesimiehellä ja ensihoitoyksiköissä on Flexkey avain sekä putkilukosta saadaan toinen Flexkey avain sekä sisäoviin sopiva Abloy avain.

9 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS SUURONNETTOMUUSVAARAT Suuronnettomuudella tarkoitetaan Oras Oy:n pelastussuunnitelmassa suurta päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta niihin verrattavaa tapahtumaa, joka aiheutuu teollisesta tuotantotoiminnasta tai siihen liittyvän ulkopuolisen syyn takia ja voi johtaa vakavaan, välittömästi vaikuuavaan tai viiveellä syntyvään ihmisiä, omaisuutta ja/tai ympäristöä uhkaavaan vaaraan tuotantolaitoksen sisä- tai ulkopuolella. 3.1 VAARAA AIHEUTTAVAT KEMIKAALIT Luettelo laitoksen vaaraa aiheuttavista kemikaaleista, niiden määristä, tunnistus- ja vaikutusominaisuuksista: Aine CAS Ar,o Vaaliatl!.llillili!IS Kromihappo (kromitrioksidi 100 %) T+, O,N Kultakaliumsyanidi (100 %) T+ 'R- ::lawsekkeet R9, R24/25, R26, R35, R42/43, R45 54 R46, ' R48/23, R50/53, R62 R-26/27/28, 0,01 R32, R50 KokoAaismäärrä tla) Ker.favarrasfo t) Ammoniakkivesi (25 %) C,N R34,R50 4 0,4 Natriumhydroksidi -liuos (50%) c R Rikkihappo (25%-98 %) c R35 50,5 21 Suolahappo (33% -37 %) c R34,R ,75 Typpihappo (60 %) c R8,R ,2 R25, Nikkelikloridi (min. 99 %) T,N R40,R42/43, 1 R50/53 1 Nestekaasu F+ R12 70,00 7,50 Pr:osessissa {t)j 2 42,50 0 R-lausekkeiden selitykset: R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa R9 Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa R12 Erittäin helposti syttyvää R24/25 Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä R25 Myrkyllistä nieltynä R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä R-26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä R32 Kehittää myrkyllistä kaasua hapen kanssa R34 Syövyttävää R35 Voimakkaasti syövyttävää. R37 Ärsyttää hengityselimiä R40 Pysyvien vaurioiden vaara R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita

10 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS R48/23 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä 3.2 VAARAA AIHEUTTAVAT PROSESSIT Riski tai ongelma Tulipalo Tulityöt Vaarallisten kemikaalien käyttö *Typpihappo *Suolahappo *Kromihappo *Rikkihappoliuokset *Natriumhydroksidipitoiset liuokset Kaasuvaara Valimo ja sen pohjakerros (Halli 7) Riskien syyt, aiheuttaja Huolimattomuus Kone tai laitevika Sähköpalo Kiinteistötekniikan pettäminen Tupakointi Tuhopeitto Tulitöiden tekijä on huolimaton tai toimii vastoin annettuja ohjeita. Vuoto Kosketus muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kosketus metallien kanssa. Roiskuminen Nestekaasuvuoto Oy Shell Ab 15m 3 propaanikaasusäiliöstä putkitai säiliörikko Tulipalo Uunin laiterikka Seuraukset tai vaikutukset Voi pahimmillaan aiheuttaa toiminnan keskeytymisen osittain tai kokonaan. Taloudelliset menetykset. Hengenvaara Tulipalo Tulipalo Räjähdysvaara Ärsyttävä ja syövyttävä vaara Ympäristön saastuminen Hengenvaara Nestekaasu on erittäin helposti syttyvää ja tulenarkaa. Hengenvaara Savu on terveydelle haitallista, aiheuttaa korkean kuumeen Sinkkipalo. 3.3 KEMIKAALIEN JA PROSESSIEN SIJAINNIT ALUEELLA Valimo (valaminen) Valaminen suoritetaan valukoneilla, joita on kahdeksan kappaletta. Koneet ovat puoliautomaattisia ja yhtä valukonetta käyttää yksi henkilö. Itse valutapahtuma on automaattinen. Valusuuttimen lämpimänä pito suoritetaan nestekaasuliekillä. Valimon kellarikerros on varustettu automaattisilla kaasuhälyttimillä. Valimossa tapaturmavaaran aiheuttavat valuprosessin korkea lämpötila, sula messinki ja mahdollinen sinkkipaloriski. Valimo (halli nro 7) sijaitsee kiinteistön pohjoispäässä

11 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Juottaminen Uuotoskoneet) Puoliautomaattisilla juoloskoneilla erilaiset metalliosat liitetään toisiinsa hopeapitoisella kovajuotakselia noin 700 C lämpötilassa. Juotoksen puhdistus suoritetaan 25 % rikkihapolla ja huuhtelu vedellä. Juotoksen turvallisuusriskeinä ovat kuumat kappaleet sekä rikkihapon ja nestekaasun käyttö. Hionta ja kiillotus Hionnassa hanan valetusta pinnasta poistetaan ainetta hiomanauhojen avulla automaattisten robottien avulla ja myös käsityönä. Kiillotuksessa hanan pinnasta poistetaan hiontajälki kangaslaikan ja kiillotusvahojen avulla. Hionnan ja kiillotuksen turvallisuusriskit liittyvät koneturvallisuuteen ja kiillotusjätteen syttymisvaaraan. Kromaamot ja jätevedenkäsittely Kromaamoissa tuotteet pintakäsitellään galvaanisesti ja kemiallisesti. Pintakäsittelyiden tärkeimmät kemikaalit ovat kromitrioksidi, kultakaliumsyanidi, ammoniakkivesi, natriumhydroksidiliuos, rikkihappo, suolahappo, typpihappo ja nikkelikloridi. Vuotojen hallinta muodostaa oman turvallisuusriskinsä ja tästä syystä kromaamot on sijoitettu omien suoja-altaiden päälle ja mahdollisen vuodon sattuessa vuoto käsitellään omassa jäteveden käsittelyssä. Kemikaalien käsittely muodostaa käyttäjilleen turvallisuusriskin ja tästä syystä kemikaaleja käsittelevät ovat työhönsä perehdytettyjä ja kromaamoissa järjestetään säännöllisesti harjoituksia, joissa käsitellään kemikaalionnettomuuksiin liittyviä turvallisuusasioita. Kromaamon jäteveden käsittelyssä saostetaan huuhteluvesistä raskasmetallit ja samassa tilassa varastoidaan raakakemikaalit, kuten lipeä, suolahappo ja rikkihappo. Kemikaalisäiliöt ja jätevedenkäsittelyaltaat on sijoitettu omiin suoja-altaisiin mahdollisten vuotojen hallitsemiseksi samoin kuin muut kemikaalivarastot ja kemikaalien purkupaikat. Kemikaali- ja varastoaltaiden sekä kemikaaliputkistojen kuntoa valvotaan säännöllisesti. Merkittävimmät kohteet ja toiminteet on kuvattu liitteessä 2 (Liite 2) 3.4 ONNETTOMUUTEEN MAHDOLLISESTI JOHTAVAT TAPAHTUMAT TULIPALOVAARAT Prosesseista aiheutuvaa tulipalovaraa todennäköisimmillään esiintyy edellä esitettyjen tuotannon kuvauksien mukaisesti valimossa, juotoksessa, hionta/kiillotuslaitteissa ja muovipuristuksessa. Tällaisia tapauksia on sattunut noin kerran kahdessa vuodessa ja riittävästä varautumisesta ja palokunnan nopeasta paikalle saapumisesta johtuen vahingot ovat rajoittuneet lieviin taloudellisiin menetyksiin. Jokaisen tulipalon jälkeen syyt syttymiseen on tutkittu ja pyritty löytämään ratkaisut tapahtuman estämiseksi tulevaisuudessa. Valimon uunit muodostavat tulipalon ja sinkkipalon vaaran Sinkkipalon vaara aiheutuu valumetallin liiallisesta kuumenemisesta, joka saattaa aiheutua joko laitteiden virheellisestä tai muusta inhimillisestä toiminnasta. Sinkkipalon seurauksena sinkin oksideja hengittäneellä on riski saada korkea kuume.

12 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Sinkkipaloon liittyvistä asioista on koulutettu koko valimon henkilökunta ja myös palokuntaa on koulutettu ns. yrityksen kohdekoulutuksena. Tämä koulutus on tärkeää, sillä tulipalon sattuessa uuneihin ei saa ruiskuttaa vettä, koska uuneissa oleva korkeajännite aiheuttaa sähköiskun vaaran ja sula metalli räiskähtää räjähdysmäisesti veden höyrystyessä. Uuneja ja niiden jäähdytysjärjestelmää tarkkaillaan teknisten apulaitteiden avulla sekä manuaalisesti. Sinkkipaloja on tapahtunut n. kerran kymmenen vuoden aikana ja ko. tapahtumat ovat aiheutuneet normaalisti laitteiden vikaantumisesta tai inhimillisestä tekijästä johtuen normaalityöajan ulkopuolella. Valimo on rakennettu omaksi palo-osastoksi. Tulityöt aiheuttavat tulipalovaaran Oraksella tulitöitä tekeviltä vaaditaan tulityökortti. Lisäksi on laadittu tulitöiden valvontasuunnitelma, joka on pysyvä ohje tulitöiden turvatoimista KEMIKAALIVUODOT AIHEUTTAVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAARAN Pääasiassa kromausprosessissa ja jätevedenkäsittelyssä käytetään kemikaaleja, jotka voivat vuototapauksessa aiheuttaa terveys- ja ympäristövaaran. Haitallisimmista aineista on tehty vaaranarvioinnit, joissa on arvioitu rikkihapon, suolahapon, lipeän, kromihapon, typpihapan ja rikkivedyn erityispiirteitä ja toiminta erilaisissa vaaratilanteissa. Kromaamoissa järjestetyissä kemikaalikoulutuksissa on koulutettu henkilökuntaa toimimaan oikein erilaisissa kemikaalien käsittely- ja onnettomuustilanteissa. Vuotojen hallinnan osalta on käytössä seuraavat periaatteet: Vaaralliset kemikaalit varastoidaan kullekin kemikaalille varatussa varastointipaikassa. Varastointipaikat ovat nähtävissä myös varastopaikan seinällä olevasta sijoituskuvasta. Suunnitelman mukainen varastointi varmistaa mm. yhteen sopimattomien tuotteiden varastointiin liittyvien vaatimusten huomioimisen. Nestemäisten kemikaalien varastopaikka on varustettu suurimman yksittäisen astian tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla, reunakorokkeella taikka muulla järjestelyllä siten, että vahinkotilanteissakin kemikaalin pääsy ympäristöön (maahan tai viemäriin) estetään. Kromaamoiden kylpyjen altaita ja jätevesilaitoksen säiliötä tarkkaillaan säännöllisesti henkilökunnan toimesta ja kullekin kemikaalialtaalle ja -putkistolle on tehty oma tarkastusaikataulu. Säiliöautojen purkupaikka on asfaltoitu ja mahdolliset vuodot kerääntyvät säiliöön, josta ne ovat hallitusti kerättävissä. Öljyjen varalta viemärijärjestelmä koneistukseen sekä trukkien pesupaikkaan liittyviltä osin on varustettu öljynerotuskaivolla. Lisäksi työstäkoneet on sijoitettu suoja-altaan päälle mahdollisten vuotojen varalta. Poikkeuksena halli 5, jonka jätevedet menevät suoraan kaupungin viemäriin. Tälläkin alueella koneet on varustettu suoja-altailla. Öljynerotuskaivo on varustettu korkeushälyttimellä. Tehtaalla on käytettävissä vuotojen keräämiseksi erilaisia imeytysaineita ja lisäksi kromaamoiden ja jätevesilaitoksen alueella erilaisia kemikaalipumppuja.

13 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Kromaus- ja jätevedenkäsittelylaitokset on varustettu kokonaan suoja-altailla. Suurimman ajateltavissa olevan vaarallisten kemikaalien käyttöön liittyvän riskin Isometsän tehtaalla aiheuttaisi typpihapan vuotaminen raaka-ainevaraston lattialle kromaamoissa esim. venttiilin rikkoutumisen takia. Typpihappokanttien kuljettaminen tehtaan läpi ei ole sallittua. Kanttien vaihtoon käytetään aina kahta henkilöä. Mahdollisen typpihappovuodon sattuessa tulee evakuoida alueella olevat henkilöt (hallit 4, 5, 6 ja 8) ja järjestää hyvä tuuletus, koska typen oksidit saattavat aiheuttaa keuhkopöhöä. Kemikaaleja käsittelevät henkilöt on koulutettu toimimaan kyseisissä vuototapahtumissa ja suojautumaan oikeilla suojavälineillä Kyseisten hallien alueella työskentelee päivävuorossa n. 150 henkeä. Kyseistä onnettomuutta ei ole tapahtunut, typpihapan käyttösäiliö on kerran 20 vuoden aikana alkanut vuotamaan ja tällöin vuotava neste valui vuotoaltaan kautta kromaamon jätevedenkäsittelyyn ja kromaamoiden normaali ilmastointi suoritti tarvittavan tuuletuksen eikä hallien evakuointeja tarvittu tehdä NESTEKAASU AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN Tehtaalla käytettävä nestekaasu on propaania, joka on erittäin helposti syttyvä kaasu. Propaani on ilmaa raskaampaa ja voi ilman kanssa muodostaa räjähtävän seoksen. 15 m 3 :n säiliöstä nestekaasu johdetaan ilmaputkella höyrystimelle, joka on sijoitettu halli 2:n ulkoseinustalle. Nestekaasuputkisto kulkee hallien sisällä kattotasoilla ja on merkattu nestekaasun keltaisella värillä. Tehtaalla on käyttöpaikoissa ns. kaasuntunnistimet, joiden hälytyskeskus on halli 2:n sisäseinällä. Runkolinjassa oleva pääsulkuventtiili suljetaan aina viikonloppujen ajaksi, lisäksi vartija kiertää tiloissa säännöllisesti ja tarkkailee myös mahdollisia kaasuvuotoja. Nestekaasun ulosottopisteet on merkitty mahdollisimman tehokkaasti ja niiden ympäristö suojattu mekaanisilta rasituksilta. Nestekaasua käyttävä henkilökunta on koulutettu toimimaan erilaisissa nestekaasun käyttö- ja häiriötilanteissa. Paikalliselle palokunnalle on toimitettu tarvittavat tiedot nestekaasun käytöstä ja vaaroista Oraksella ja se on ollut mukana Oraksen turvallisuuteen liittyvien koulutuksien suunnittelussa. Tehtaan sisätiloissa tapahtunut kaasuvuoto voisi aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen tehtaan kellarikerroksissa, johon nestekaasu ilmaa raskaampana voisi kulkeutua. Räjähdys kellarissa saattaisi aiheuttaa paineaallon ja mahdollisesti henkilövahinkoja. Kromaamoiden jätevesilaitoksen tarkkailuperiaatteet ja toiminta häiriötilanteissa Jätevesilaitoksen jatkuvatoimista käsittelylinjaa tarkkaillaan automaattisesti ja manuaalisesti. Jos tarkkailussa havaitaan häiriöitä laitteiden toiminnassa tai automaattinen hälytysjärjestelmä antaa hälytyksen, johdetaan epätäydellisesti käsitelty jätevesi käsittelylinjan alkuun ja käsittelylinjaa ajetaan suljettuna kiertona kunnes ongelma on saatu korjattua. Puhdistamosta lähtevää jäteveden laatua kontrolloidaan ottamalla näytteitä automaattisella näytteenottimella ja analysoimalla vedestä raskasmetallit ja ph. Kaupungin jätevesilaitokselle raportoidaan neljännesvuosittain analysoidut keskimääräiset pitoisuudet ja lasketaan samalla kuormitusarvot

14 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS KEMIKAALIKOHTAISIA TOIMINTAOHJEITA RIKKIHAPPOPITOISET LIUOKSET (H2S04) Isometsän tehtaalla jätevedenpuhdistamossa olevassa varastosäiliössä rikkihappo on pitoisuudeltaan n. 90 %:sta. Laimennettuna käytetään 25 %:sta rikkihappoa. Rikkihappo liukenee hyvin veteen, mutta samalla se luovuttaa voimakkaasti lämpöä, jolloin happo saattaa aiheuttaa roiskeita. Rikkihapon annostelun ja käsittelyn yhteydessä on varottava roiskeita. Laimea, alle 15 % rikkihappo on ärsyttävää ja yli 15 %:n pitoisuutena syövyttävää. Rikkihappo reagoi monien metallien kanssa, jolloin voi syntyä vetyä. Tilanteissa, joissa metallit ovat päässeet kosketuksiin rikkihapon kanssa, on järjestettävä hyvä tuuletus SUOLAHAPPOPITOISET LIUOKSET (HCL) Isometsän tehtaalla jätevedenpuhdistamossa olevassa varastosäiliössä suolahappo on n. 37 %:sta. Suolahappo on % pitoisuutena ärsyttävä ja yli 25 %:na syövyttävä. Pahin ajateltavissa oleva suolahapan käsittelyssä/käytössä esiin tuleva ongelma syntyisi suolahappovarastosäiliön hajotessa ja sisällön valuessa jätevedenpuhdistamon lattialle. Menettely tällaisessa tilanteessa: Järjestä hyvä ristiveto ja seuraa kromaamojen ja muiden osastojen kloorikaasujen määrää. Tämän perusteella päätetään mahdollisista evakuoinneista. Syntynyttä vuotaa varten on hankittava sopiva pumppauslaitteisto ja säiliö. Tilaan, jossa on runsaasti kloorikaasua, ei saa mennä ilman asianmukaista suojautumista. Jätevedenpuhdistamolla on varattuna hengityssuojaimet ja suojavarusteet tällaisia tilanteita varten. Palokunnan hälyttäminen paikalle on välttämätöntä. Suolahappo on kloorivedyn vesiliuos. Kloorivety liukenee täydellisesti veteen. Suolahappohöyryt ärsyttävät ja suuret pitoisuudet syövyttävät silmiä, limakaivoja ja hengityselimiä. Tästä johtuen esimerkiksi jo pienenkin väkevän suolahappovuodon keräämisessä on käytettävä sopivia hengityssuojaimia. Suolahappo reagoi monien metallien kanssa, jolloin voi syntyä helposti syttyvää vetyä, joka voi aiheuttaa suljetuissa tiloissa räjähdysvaaran. Tilanteissa, jolloin suolahappo on päässyt kosketuksiin metallien kanssa, on järjestettävä hyvä tuuletus. Annoslelujen yhteydessä on varottava roiskeita TYPPIHAPPOPITOISET LIUOKSET (HN03) Typpihappo on 5-70 %:n pitoisuuksina syövyttävää ja yli 70 % pitoisuutena sekä hapettavaa että syövyttävää. Oraksella ei ole käytössä yli 60 %:a typpihappoliuoksia. Happoliuokset ja höyryt ärsyttävät ja syövyttävät ihoa, joten suojautuminen on erityisen tärkeää. Typpihappoa käsiteltäessä, astioita tyhjentäessä sekä vuototapauksissa kosketukset ja roiskeet ovat mahdollisia. Höyryt ja hapon hajoamistuotteena syntyvät typpioksidit ärsyttävät ja syövyttävät silmiä ja hengityselimiä. Typpioksidi voi aiheuttaa useiden tuntien viiveellä keuhkopöhön, jonka oireita ovat voimakas yskä ja hengenahdistus.

15 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Typpihapan joutuessa kosketuksiin palavien aineiden, varsinkin orgaanisten aineiden kanssa, se voi aiheuttaa tulipalon. Kosketus jauhemaisten metallien kanssa voi aiheuttaa rajun reaktion, jopa räjähdyksen. Natriumhydroksidipitoiset liuokset (NaOH) NaOH on 0,5-5% liuoksena ärsyttävää ja yli 5 %:na syövyttävää. Natriumhydroksidi liukenee hyvin veteen ja muodostaa tällöin alkalisesti reagoivan erittäin syövyttävän liuoksen. Liuetessa tai kosketuksessa happojen kanssa kehittyy runsaasti lämpöä. Annostelun ja käsittelyn yhteydessä on varottava roiskeita. NaOH syövyttää alumiinia, lyijyä, tinaa, sinkkiä ja messinkiä. Samalla kehittyy vetyä, joka saattaa aiheuttaa suljetuissa tiloissa räjähdysvaaran. NaOH tekee pinnat erittäin liukkaiksi, jolloin tapaturmavaara lisääntyy KROMIHAPPOPITOISET LIUOKSET (CR03) Kromihappo on kiinteänä kromihappohydridina hapettava ja syövyttävä ja vesiliuoksena syövyttävä. Kromihappoa käytetään pinnoituslinjoilla etsauksessa ja kiiltokromeissa. Kromihapon joutuminen kosketuksiin palavien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaa syttymisvaaran ja räjähdysvaaran. Tämän eliminoimiseksi kromihappoa varastoidaan erillään sellaisista aineista, jotka aiheuttavat ko. riskin. Kromihappo ja sen suolat vaikuttavat voimakkaan hapettavasti ja ärsyttävästi ja aiheuttavat syöpymiä, haavaumia ja ihottumia. Kromihappo tunkeutuu helposti ihon pieniin haavaumiin ja uurteisiin aiheuttaen syviä, teräväreunaisia, hitaasti paranevia kromihaavoja. Suurille kromihappopitoisuuksille alttiina olo voi aiheuttaa kroonista keuhkokatarria, keuhkotulehduksia ja keuhkosyöpää. Näistä syistä on kromihappoa käsiteltävä suurta varovaisuutta noudattaen ja suojeltava tarvittaessa kädet, silmät ja hengityselimet roiskeilta, höyryiltä ja happohuuruilta KULTAKALIUMSYANIDIEN KÄSITTELY Syanidit ovat erittäin myrkyllisiä hengitettynä ja nieltynä sekä joutuessaan kosketuksiin ne ärsyttävät myös silmiä ja ihoa. Happojen vaikutuksesta tuotteesta vapautuu hyvin myrkyllistä syaanivetykaasua eli sinihappoa. Toimiminen vuototapauksissa: Kultakylvyt sisältävät noin 2 g/1 syanidia ja mikäli kylvyistä vuotaa lattialle tai vuotoaltaaseen, kerätään syntynyt vuotojäte tynnyreihin ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Toimiminen tilanteissa, jolloin syanidipitoista liuosta on joutunut kosketuksiin happojen kanssa: Syanidit hajoavat ja reagoivat happojen kanssa muodostaen ns. sinihappoa, joka on erittäin myrkyllistä. Tuotantotila on tyhjennettävä kaikista henkilöistä. Kemikaalien käytön valvojalle tulee ilmoittaa tapauksesta.

16 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Syanidipitoisia liuoksia ei saa päästää valumaan viemäriin NESTEKAASU Tehtaalla käytettävä nestekaasu on propaania, joka on erittäin helposti syttyvä kaasu. Se on ilmaa raskaampaa ja voi ilman kanssa muodostaa räjähtävän seoksen. Säiliöstä nestekaasu johdetaan ilmaputkella höyrystimelle, joka on sijoitettu valimon ulkoseinustalle. Nestekaasu on nestemäisenä vettä kevyempää. Kaasumaisena se on ilmaa raskaampaa, jolloin vuotokaasut painuvat lähelle maan tai lattian pintaa, kaasupilvi valuu kellareihin, putkikanaaleihin, kaivoihin ja vastaaviin tiloihin. Nestekaasu on hajustettua, joten vuotojen tunnistaminen on suhteellisen helppoa. Yleinen suojeluohje tehdasalueelle: Tehtaalla on käyttöpaikoissa ns. haistajat, joiden hälytyskeskus on Hallin 2 sisäseinällä sekä Hallin 4 uunin ympärillä 4 kpl Sensorex-ilmaisimia. Pääsulkuventtiili on sijoitettu ennen höyrystintä valimon sisäseinälle. Kaasupilvestä tulee aina pyrkiä poispäin tuulen yläpuolelle ja korkeampiin paikkoihin. Tunneleihin ja vastaaviin paikkoihin päässyt kaasu voidaan poistaa puhaltimien avulla. Hallitiloissa tulee järjestää riittävä tuuletus.

17 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS TEOLLISUUSLAITOKSEN PELASTUSORGANISAATIO 4.1 LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATIO JAASIANTUNTIJAT Tehtaalla ei ole omaa tehdaspalokuntaa eikä päätoimista muutakaan palontorjuntahenkilöstöä. 4.2 LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATION HÄLYTTÄMINEN Laitoksen palopäällikkö saa hälytyksen Virve päätelaitteeseen. Muut vastuuhenkilöt hälytetään puhelimella. Vastuuhenkilöt on lueteltu yhteistietoineen taulukossa LAITOKSEN PELASTUSORGANISAATION TEHTÄVÄT Tehtyjen turvallisuusselvitysten, rakennuksen paloluokituksen ja toteutettujen teknisten paloturvallisuuteen ennalta ehkäisevästi vaikuttavien ratkaisujen pohjalta on tehty järjestelyt, joissa on selvitetty johtaminen ennalta ehkäisy hälyttäminen linjaorganisaation henkilöiden tehtävät ja vastuut osastokohtaiset torjuntatoimet suojeluelimien toiminta työpaikkasuojelu suojelupalvelu tulityöt sekä jälkivahingon torjunta. Palo-, onnettomuus- tai kaasuhälytyksessä aluepelastuslaitoksen yksikkö tulee aina välittömästi paikalle ja johtovastuu siirtyy pelastustoiminnan johtajalle (RSA P32, Etelä P3) tai yksikön johtajalle (RSA P201). J

18 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Johtovastuu on siihen asti tehtaan palotorjuntahenkilöstöön kuuluvalla henkilöllä, ensisijaisesti tehtaan palopäälliköllä, mikäli hän on paikalla. Palontorjuntahenkilöstö antaa kaiken mahdollisen teknillisen ja yksityiskohtaisen asiantuntijaavun, jota tarvitaan torjuntatoimenpiteiden onnistumiseksi, ottaen huomioon tehtaan tuotannon ja varastoinnin erityisosaamista vaatima tietämys. 4.4 LAITOKSEN PELASTUS- JA TORJUNTAVÄLINEISTä Teollisuuslaitoksella on kemikaalintorjuntaan liittyviä välineitä, joita voidaan käyttää kemikaalintorjunnassa hyväksi. Jälkivahinkojen torjuntaan on varattu suojamuovia ja vesi-imuri. Kiillotusjätteen poistoimurissa tapahtuvan tulipalon sammuttamiseen on varattu lmprex nestesammuttimia.

19 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN MUODOSTELMAT Pelastustoiminnan tehtäviä varten muodostetaan palokunnan pelastusyksiköistä muodostelmia, jotka ovat pelastusyksikkö, pelastusjoukkue ja pelastuskomppania. 5.1 YKSIKKÖLÄHTÖ Rauman paloaseman vakinainen palokunta muodostaa yksikkölähdön Oras Oy:n kohteisiin. Rauman työvuoron yksikkölähdön vahvuuteen pääsääntöisesti kuuluvat seuraavat yksiköt: R SA 201 sammutusyksikkö vahvuus R SA 203 säiliöyksikkö vahvuus R SA 206 nostolavayksikkö vahvuus E SA 222 ensihoitoyksikkö vahvuus Yhteensä vahvuus Rauman kaupungin Isometsän teollisuus alue on 1-riskialuetta, jolloin pelastustoiminta on järjestetty siten, että ensimmäinen pelastusyksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen pääsääntöisesti 6 minuutin kuluessa hälytyksestä. 5.2 JOUKKUELÄHTÖ Pelastusjoukkueen miehitys on johtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi pelastusyksikköä uoukkuelähtö). Johtajana toimii päätoiminen päällystöviranhaltija, P3. Vaste-ehdotuksen mukainen joukkuelähtö kohteeseen muodostetaan luettelo yksiköistä. Joukkuelähtö saadaan kokonaisuudessaan kohteeseen 20 minuutin kuluttua hälytyksestä. Joukkuelähdön vahvuuteen pääsääntöisesti kuuluvat seuraavat yksiköt: R SA 32 vahvuus R SA 201 sammutusauto vahvuus 1+4 R SA 203 säiliöauto vahvuus 0+1 R SA 206 puomitikasauto vahvuus 0+1 E SA 222 ensihoitoyksikkö vahvuus 0+2 vakinainen palokunta vakinainen palokunta vakinainen palokunta vakinainen palokunta R SA 2012 sammutusauto vahvuus 1+3 vapaavuoro pv-palokunta R SA 211 sammutusauto vahvuus 1+3 Rauman vpk pv-palokunta R SA 213 säiliöyksikkö vahvuus 0+2 vakinainen palokunta Yhteensä vahvuus KOMPPANIALÄHTÖ Pelastuskomppanian miehitys on johtaja, pelastustoiminnan johtajaa avustava johtoelin sekä vähintään kolme ja enintään viisi pelastusjoukkuetta (komppanialähtö). Johtajana toimii päällikkö (P2). Vaste-ehdotuksen mukainen komppanialähtö kohteeseen muodostetaan 30 minuutissa. Pelastuskomppanian muodostamisessa ensimmäinen pelastusjoukkue saadaan onnettomuuskohteeseen edellä mainitussa toimintavalmiusajassa ja seuraavien pelastusjoukkueiden toimintavalmiusaika voi olla tätä pidempi, tavoitteen kuitenkin ollessa, että komppanialähtö saataisiin

20 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS kohteeseen enintään 60 minuutissa hälytyksestä. Edellä mainittuihin lähtöihin sisältyy automaattisesti hälytysvasteen mukainen sairaankuljetuskalusto. Laajamittaisessa ja/tai pitkäkestoisessa kemikaalionnettomuudessa hälytysohjeen mukaisesti tilanteeseen hälytetään vahvistukseksi KONTIO-kemikaalintorjuntayksiköt S081 ja S082 vahvuudella 1+7

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1 Dia 1 KEMIKAALIRISKIT Kohteet ja reitit Kohteet TS 8 + 2 TPA 7 Lupa 20 Reitit VT4, VT22, (VT20) Päärata, Kainuun rata Laivaväylä Dia 2 OKPela YHTEENSÄ 10 KOHDETTA, 5 SUUNNITELMAA Vihreäsaari NEOT Oy Teboil

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 28.4.2013 Suunnitelman laadinta / päivitys Edellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 27.9.2013 Risto Rajala Aluepalopäällikkö Päivitystiedot

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2 PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Posti Pennala 2 1 HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2014 Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Käyttöalue: Kosteussulku Yritys: Säljtema AB Osoite: Låsbomsgatan 14 Postinumero/toimipaikka:

Lisätiedot

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Rez.-Nr. 410014 Valmistaja/toimittaja Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin BAYROL Scandinavia A/S

Lisätiedot

YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi

YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012. Sammutusjätevesikyselyn

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012. Sammutusjätevesikyselyn Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012 Sammutusjätevesikyselyn tuloksia Tiivistelmä Yhteenvedossa mukana 175 laitosta: 84 LUPAlaitosta 37 MAPP-laitosta 54 TS-laitosta Keskimääräinen vastaustaso

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta AIKAKAUSLEHTITEHDAS 1 (5) 15.01.2016 Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Aikakauslehtitehdas AIKAKAUSLEHTITEHDAS 2 (5) Toiminnanharjoittajan nimi ja sijainti Toiminimi Osoite

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 Tarkistus 06/12/2011 Laadintapäiväys 4 Tarkastuspäivä 17/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi ARDEX

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos PÄÄTÖS 1 (4) Algol Chemicals Oy PL 13 02611 ESPOO Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos Algol Chemicals Oy, Turun Satama, Länsilaituri

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Tuotenumero 561019 Sis. tuotenro K3015 Nimi Tätningsmedel Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot