Toimintakertomus 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2004

2 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus Järjestötoiminta Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä uudistettiin Kiinteistöliiton liittokokous Jyväskylässä Koulutukset ja tapahtumat Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin Kiinteistöliiton hyvä näkyvyys jatkui Viikkotiedote sisäisen tiedotuksen perusta Kiinteistöliiton verkkopalvelut suosiossa Liiton graafinen linja Suhdetoiminta ja alan yhteistyö Liiton järjestämät seminaarit Kansainvälinen toiminta Juridinen toiminta Neuvontatoimintaa laajennettiin Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Rakennussuojelulain muuttaminen Lakia katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta valmisteltiin Pelastuslain myötä velvollisuus laatia pelastussuunnitelma Energiatehokkuustodistus tulossa Kaavavalitusten nopeuttaminen Tutkimus ja kehittäminen SUREURO-hanke päättyi Hyvä asuminen valmisteluhanke PAVe-projekti päättyi toukokuussa 2004 Osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistö Oy Anna-Kaleva Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Organisaatiokaavio Talous ja tilinpäätös Ihmiset liiton toiminnassa Hallitus Hallituksen työvaliokunta Jaostot Vaalitoimikunta Liiton toimihenkilöt Liiton edustukset yhteisöissä Liittohallituksen vuonna 2004 myöntämät ansiomerkit Viranomaislausunnot

3 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Kiinteistöliiton 98. toimintavuonna osallistuttiin kunnallisvaaleihin valmistamalla ehdokkaille jaettavaa aineistoa sekä useita lehtiartikkeleita alan keskeisistä kysymyksistä. Kunnat ovat tulleet yhä merkittävämmäksi osapuoleksi kiinteistöalalle, eivät ainoastaan kaavoittajina vaan myös palvelujen tuottajina. Asuntoyhtiöiden kustannuksista noin puolet maksetaan kunnille ja tämä kuntien osuus on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana vahvassa kasvussa. Kiinteistöliitto valmisteli vuoden aikana laajaa asumisen kehittämisohjelmaa yhdessä tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Valmistelutyöhön ja suunnitteluseminaareihin osallistui yli 200 asumisen asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Kehitysohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta asumisen mallimaa. Tähän tavoitteeseen pyritään vahvistamalla asumisen tutkimusta ja kehittämällä asuntomarkkinat toimimaan asukkaiden ehdoilla. Kansainvälinen edunvalvonta on edelleen vahvistunut ja Euroopan kiinteistöfederaation tehtäväalue on kasvanut EUlainsäädännön lisääntymisen myötä. Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana eurooppalaisen edunvalvonnan asiantuntijatyössä ja itse kiinteistöfederaation toiminnassa. Liittoyhteisön kehitys on ollut viime vuosina vakaata ja sen taloudellinen asema on vahvistunut. Jotta kiinteistöalan edunvalvonnan kehitys voidaan varmistaa, käynnistettiin syksyllä Kiinteistöliiton, ASRAn ja RAKLIn kesken neuvottelut, joiden tavoitteena on vahvan ja uudistuneen liiton synnyttäminen. Nämä neuvottelut jatkuvat vuonna 2005, jolloin järjestöt voivat muodostaa omat kantansa tulevaisuuden liittoon. Liiton toimitusjohtaja jää syksyllä 2005 eläkkeelle. Liittohallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Liiton uuden johtajan nimitys vahvistetaan Tampereen liittokokouksen yhteydessä Suomen kansantalouden kehitys oli vuonna 2004 suotuisa. Ennakkotietojen mukaan kokonaistuotannon kasvu yltänee runsaaseen kolmeen prosenttiin. Vaikka kasvua ovat toisaalta tukeneet yksityinen kulutus ja asuntoinvestoinnit, on Suomen talouskasvua kuitenkin rajoittanut korkea rakenteellinen työttömyys, jonka aleneminen on ollut hidasta. Myös työn tuottavuuden kehitys on säilynyt matalalla tasolla. Erityisesti ongelmaksi on koettu rakennusalan sekä kiinteistöpalvelujen tuottavuuden muita toimialoja heikompi kehitys viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Kuluttajien luottamus kansantalouteen on säilynyt hyvänä. Odotukset työttömyyden alenemisesta ovat olleet vahvat ja asuntovelkojen korkotason vakiintuminen alhaiselle tasolle ovat lisänneet luottamusta. Kuluttajahintojen nousuvauhti oli euroalueen hitainta johtuen poikkeuksellisista auto- ja alkoholiveron kevennyksistä. Alhaisten asuntolainojen korkojen johdosta velanotto kasvoi edellisten vuosien tapaan 15 prosenttia vuonna Asuntokauppoja tehtiin kappaletta eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuositasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 5,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hintojen nousu oli 4,2 prosenttia ja muualla maassa 6,8 prosenttia. Vuonna 2004 käynnistettiin kaikkiaan noin asunnon rakentaminen, mistä ns. ARA- tuotantoa oli vain noin 3

4 5 100 asuntoa. Myös asuntojen korjaustoiminta oli edelleen kasvussa. Teollisuustilojen rakentaminen kääntyi nousuun ja liiketilojen rakentaminen jatkui vahvana. Vuoden 2004 lopulla myös toimistorakentamisen aallonpohja ohitettiin ja tuotanto lisääntyi. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuoden aikana 2,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vuokrien nousu oli 2,0 prosenttia. Muualla maassa nousu oli 3,3 prosenttia. Myös arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,9 prosenttia. Toimitilamarkkinoilla Suomessa tapahtui kansainvälisten sijoittajien esiinmarssi. Tästä huolimatta toimistomarkkinoilla meni vuonna 2004 suhteellisen huonosti. Kysyntä koostui pääosin siirtymisestä tiloista toisiin - heikkolaatuisemmista tiloista laadukkaampiin. Tyhjän tilan määrä lisääntyi selvästi, esimerkiksi Helsingissä tyhjän tilan määrä oli 6,6, prosenttia syksyllä 2003 ja syksyllä 2004 se oli 8,8 prosenttia. Myös alueelliset toimistojen vuokraerot kaventuivat ja korkeimmat vuokrat laskivat. Liiketilojen kysyntä kehittyi suotuisasti. Tilat ovat lähes täyskäytössä erityisesti hyvillä liikepaikoilla. Liiketilojen vuokrakehitys on ollut vuoden aikana nouseva. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu oli edelleen suurempi kuin kuluttajahintojen nousu. Ylläpitokustannusten nousu hidastui jonkin verran edellisvuodesta ja jäi rakennuskustannusten nousua pienemmäksi. Työvoimakustannusten ohella ylläpitokustannuksia nostivat eniten lämmityskustannukset, etenkin polttoöljyn hinta. Suotuisat säät hillitsivät osaltaan lämmityskustannusten nousua. Maaliskuussa 2005 Ukko Laurila Toimitusjohtaja 4

5 Järjestötoiminta Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Jäsenhankinnan edelleen tehostamiseksi tuotettiin kiinteistöyhdistyksille markkinointiesite sekä koottiin yhteystietoja potentiaalisista jäsenistä jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi. Jäsentietojärjestelmän (JTJ) uudistustyö eteni, ja uusi yhtenäinen JTJ otettiin käyttöön Valtakunnallisen puhelinnumerojärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin syksystä 2004 alkaen. Palvelukeskusten muodostamisesta jäsenpalvelujen kehittämiseksi ja tasalaatuisuuden parantamiseksi suunniteltiin. Syksyllä käynnistyivät Kiinteistöliiton, RAKLIn ja ASRAn neuvottelut järjestöjen yhteistyöstä ja sen mahdollisista muodoista. Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Rauman Kiinteistöyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Valtakunnalliset toimialajärjestöt: Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Vuokranantajat ry Porvoo Lahti Rauma Pori Helsinki Vaasa Turku Helsinki Helsinki Helsinki Jäsenet Toimintavuonna 2004 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 28 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä noin kiinteistöä, joissa asui yhteensä hieman yli 2 miljoonaa ja työskenteli noin miljoona ihmistä. Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Lappeenranta Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Kotka Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Seinäjoki Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Mikkeli Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Forssa Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf Helsinki Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Hyvinkää Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Imatra Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Ylivieska Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Hämeenlinna Kemin Kiinteistöyhdistys ry Kemi Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Jyväskylä Lapin Kiinteistöyhdistys ry Rovaniemi Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Oulu Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Tampere Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Joensuu Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Kouvola Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Kuopio Jäsenmaarä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenten kuutiomäärä kasvoi 2,7 prosenttia. Kuutiomääräisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alueilla. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaan, Etelä- Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Pohjois-Kymin, Keski-Suomen ja Oulun läänin alueella, joissa kaikissa ylitettiin valtakunnallinen kasvuprosentti. Jäsenmäärä laski kolmessa yhdistyksessä, joista Lapissa vain aavistuksen verran. Vaasa ja Imatra menettivät jäsenkuutiotaan. Valtakunnallisista toimialajärjestöistä Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Suomen Vuokranantajat ry kasvattivat jäsenmääriään. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry säilytti jäsenmääränsä likimain ennallaan. Jäsenmäärän kokonaiskehitystä voidaan pitää normaalina. Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsenpalveluja voidaan parantaa kokoamalla alueen resurssit yhteen ja tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenten tarvitsemat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. 5

6 Järjestöjaostossa keskusteltiin valtakunnallisesta ja kokonaisvaltaisesta palvelukeskussuunnitelmasta. Asiasta keskusteltiin toiminnanjohtajapäivillä ja palvelukeskusten olemusta ja toimintaa luonnosteltiin järjestöjaostossa. Jäsenjärjestöjen toimialueiden määrittelyä selkiytettiin toimintavuoden aikana. Kaakkois-Suomessa palvelukeskus on toiminut erittäin hyvin tuloksin jo useita vuosia. Yhteistyö Kaakkois-Suomessa on jo vakiinnuttanut muotonsa. Vaasan kiinteistöyhdistyksen ja Etelä-Pohjanmaan kiinteistöyhdistyksen yhteistyösopimus purkautui vuoden 2004 lopussa. Alueellisten palvelukeskusten muodostamisesta neuvoteltiin Itä-Suomen alueella ja neuvotteluedellytyksiä kartoitettiin Pohjois-Suomen osalta. Itä- ja Pohjois-Suomessa palvelukeskusten avulla saatavat hyödyt olisivat merkittäviä, ja myös nopeasti toteutettavissa. Pohjois-Savon ja Oulun läänin yhdistysten toiminnanjohtajien valinnalla järjestöjaostoon pyritään edesauttamaan palvelukeskusten aktiivista kokoamista. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kauniaisista. Tapiola-ryhmän kiinteistöjohtaja Asko Salminen Espoosta toimi liiton puheenjohtajana kaksi vuotta ennen Ruskeepäätä. Varapuheenjohtajiksi valittiin toimitusjohtaja Aaro Paakkola Oulusta, kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa Tampereelta sekä uutena toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen Espoosta. Paakkola toimi lisäksi liiton vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi HTM Vilho Riuttasen Jyväskylästä ja KHT Yrjö Tuokon Helsingistä. Heidän varamiehikseen valittiin HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy Jyväskylästä ja KHT Reijo Peltola Helsingistä. Liittohallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi alkaen puheenjohtaja Juhani Ruskeepään, varapuheenjohtajat Aaro Paakkolan, Tuomo Aromaan ja Anja Mäkeläisen sekä hallituksen jäsenet Ben Grassin, Pertti Satopään ja Harri Sepän toukokuun kokouksessaan. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja työvaliokunta kuusi kertaa. Jäsentietojärjestelmä uudistettiin Syksyllä 2003 käynnistetty Kiinteistöliiton ja jäsenjärjestöjen jäsenrekisterijärjestelmän uudistustyö jatkui tiiviinä vuoden Uusi jäsentietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2005 alussa. Jokaisen jäsenjärjestön rekisterit ovat samassa teknisessä järjestelmässä, mutta käyttö- ja ylläpito on hajautettua eli jokainen jäsenjärjestö pitää omaa jäsenrekisteriään. Jäsentiedot ovat keskitetyssä tietokannassa. Kunkin käyttäjän oikeudet määritellään käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Kiinteistöliitolla on jäsenyyden tarkistamista varten käytössä katselusovellus jäsenjärjestöjen tiedoista määriteltyyn osaan. Uusi jäsentietojärjestelmä on ylläpidon ja tiedonhallinnan kannalta selvästi aiempaa käytäntöä parempi. Koulutukset ja tapahtumat Suomen Kiinteistöliiton, jäsenjärjestöjen ja osakkuusyhtiöiden perinteiset neuvottelupäivät pidettiin Tampereella. Neuvottelupäivien teemana oli järjestön ja yhteistoiminnan kehittäminen. Suomen Kiinteistöliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä Satelliitti- ja antenniliitto SANT järjestivät yhteistyössä kiinteistöyhdistysten kanssa laajan laajakaista- ja Digi-TV-seminaarikiertueen. Tilaisuuksia pidettiin yli kymmenellä paikkakunnalla ja ne kokosivat kuulijoita noin sekä toivat näkyvyyttä etenkin maakunnallisissa tiedotusvälineissä. Kiinteistöliiton liittokokous Jyväskylässä Kiinteistöliiton liittokokous pidettiin Jyväskylän Paviljongissa. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat. Kokousta edeltävänä päivänä järjestetyn seminaarin teemana oli Kehittyvä kylä keskellä Suomea. Seminaari läpivalaisi Jyväskylän historiallista kehitystä, asukkaiden tarpeita, tulevaisuuden asumista ja asumista verkostoyhteiskunnassa. 6

7 Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin Kiinteistöliiton vuoden 2004 vaikuttamisen painopisteenä oli kunnallisvaalivaikuttaminen, osallistuminen asunto-osakeyhtiölain uudistustyöhön, kaavoituksen tehostaminen ja kiinteistörahastolainsäädännön uudistaminen. Kunnallisvaalivaikuttamisessa keskityttiin erityisesti asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseen ja kaavoitusprosessin tehostamiseen. Oikeusministeriö asetti keväällä 2004 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi. Kiinteistöliiton edustajana työryhmässä on johtava lakimies Helena Kinnunen. Uudistuksen tavoitteisiin on vaikuttanut mm. Kiinteistöliiton oikeusministeriölle tekemä aloite asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeista. Uudistuksen lähtökohtana on edistää asunto-osakeyhtiömuotoista asumista siten, että se voidaan järjestää osakkaiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja riittävän ennakoitavalla tavalla. Lisäksi pyritään lain selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Laissa otetaan myös huomioon osakeyhtiölain kokonaisuudistus ja muu yhtiölainsäädännön kehitys. Asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseksi annettiin useampaan kertaan kommentteja kiinteistöveron tasoon ja kiinteistöveron alarajannostopyrkimyksiin. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn käynnistämään hankkeeseen, jossa neljä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijaa tekivät tutkielmansa maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten tulkinnoista ja käytännön ongelmista. Yksi tutkielmista rahoitettiin Kiinteistöliiton myöntämällä stipendillä. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn ja KTI:n vetämään Kiinteistörahastojen kehittämistyöryhmään. Työryhmä toimitti mm. taustamateriaalia valtiovarainministeriön Kiinteistörahastotyöryhmälle. VM:n Kiinteistörahastotyöryhmä jätti väliraporttinsa marraskuussa Työryhmän esitykset eivät ole riittäviä kiinteistöalan näkökulmasta, sillä alan ehdottama veroneutraali osakeyhtiömuotoinen rahasto jää lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Kiinteistöliitto teki edelleen yhteistyötä Vuokralaisten Keskusliiton kanssa Hyvän vuokratavan mukaisten pelisääntöjen saamiseksi vuokraustoimintaan. Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Vuokranantajat ja Vuokralaisten Keskusliitto laativat vuonna 2003 ohjeistuksen Hyväksi vuokratavaksi asuinhuoneistojen vuokraamisessa. Yhteisen suosituksen tarkoituksena on luoda pelisäännöt vuokrasopimustoimintaan ja edesauttaa siten ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa ja asianmukaisessa päättämisessä. Kiinteistöliiton yhtenä vaikuttamisen painopisteenä kuluneena vuonna oli korjausrakentamisen edistäminen. Tätä varten perustettiin työryhmä, jossa on edustajia liiton eri jäsenjärjestöistä. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman Ohjelman tavoitteena on parantaa laatua, elinkaariosaamista, ympäristöosaamista, kilpailua ja tuottavuutta sekä pyrkiä asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin. Ympäristöministeriön asettamassa seurantaryhmässä Kiinteistöliiton edustajan on johtava lakimies Helena Kinnunen. Seurantaryhmä tekee ohjelmaa koskevia aloitteita ja ehdotuksia, käsittelee ministeriön laatimat toimintaohjeet ja muutenkin yleisesti edistää kiinteistö- ja rakennusalan kehittämistä. Seurantaryhmän väliraportti luovutetaan alkuvuodesta 2005 ja ryhmän kaksivuotinen toimikausi päättyy KTM ja YM nimittivät kolme työryhmää valmistelemaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin voimaan saattamista Suomessa. Energiatodistuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelua käsittelevässä työryhmässä Kiinteistöliittoa edustaa Helena Kinnunen. Kiinteistöliiton hyvä näkyvyys jatkui Kiinteistöliiton viestintä on osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kiinteistöliiton hyvä näkyvyys julkisuudessa jatkui vuonna Observerin lehdistöseuranta poimi 938 artikkelia, joissa kerrottiin Kiinteistöliitosta ja edunvalvonnan tavoitteista. Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 30 lehdistötiedotetta sekä avusti toimialajärjestöjä ja osakkuusyhtiöitä niiden omien tiedotteiden laadinnassa. Kiinteistöliiton viestinnän tavoitteena on ollut vaikuttaa strategian mukaisesti kiinteistöalaa koskevaan päätöksentekoon jo ennen ratkaisuja, saada alan uutisille ja edunvalvonnan tavoitteille julkisuutta, lisätä alan näkyvyyttä ja luoda sitä kautta kysyntää liiton jäsenyydelle sekä tehdä yhteisön viestit tutuiksi ennen julkisuuteen menoa. Osana viestintästrategian toteutumista tehtiin jäsenkun- 7

8 nalle viestinnän palvelukysely tammikuussa Kysely mittasi liiton tunnettuutta median keskuudessa ja sisäistä asiakastyytyväisyyttä eli sitä kuinka hyvin viestinnän palvelut tyydyttävät jäseniä. Nettikyselyyn vastasi 111 henkilöä eli kolmasosa. Vastaajat kokivat saavansa viestinnän palveluita riittävästi ja tiedotuksen toimivan kokonaisuutena hyvin. Mediassa näkymistä vastaajat pitivät hyvänä, mutta toivoivat lisää julkisuutta ja ärhäkkyyttä edunvalvontaan. Palvelukysely toteutetaan uudestaan maaliskuussa Helmikuun alussa 2004 toteutettiin neljäs ns. indeksitalovertailu, jossa verrattiin samanlaisen asuinkerrostaloyhtiön kiinteistöveroja ja ns. kunnallisia maksuja 27 eri kaupungissa. Indeksitalovertailu nousi tiedotusvälineissä kautta aikojen liiton parhaiten läpimenneeksi uutiseksi. Syksyllä tehtiin perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu. Kunnallisvaalit vaikuttivat toimintavuoteen. Kiinteistöliitto toimitti kiinteistöyhdistyksille vaaliteemat ja lehdistöaineiston aikataulun ennakkovalmistautumista varten syyskuun alussa. Kunnallisvaalitiedotteiden ja -artikkelien keskiössä olivat kiinteistöverot, kiinteistöjen ylläpito ja kaavoituksen tehostaminen. Kiinteistölehti julkaisi kunnallisvaalien alla laajan artikkelin liiton vaikuttamisen tavoitteista. Vaalien vaikuttajakampanja käynnistyi syyskuussa 2004 kiinteistöverovertailun julkistamisella. Kiinteistöveroja koskevat artikkelit lähetettiin valtamedialle liitosta ja muut jutut tuotettiin yksinoikeudella kiinteistöyhdistysten edelleen levitettäväksi. Medialle lähetetyt artikkelit poikivat yhteensä 211 mediaosumaa. Yhteistyötä Joka Kodin Asuntomarkkinoiden kanssa jatkettiin. Kiinteistöliiton ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Viikkotiedote sisäisen tiedotuksen perusta Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana yhteensä 47 kappaletta kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestöjen henkilöstön ja luottamusmiesten käyttöön. Viikkotiedotteen pohjalta toimitettiin perinteisiä jäsentiedotteita 11 kpl. Lisäksi erikseen sovituille jäsenyhdistyksille toimitettiin liiton toimiston kokoamat ns. yhteistiedotteet, joita toimitettiin vuoden aikana 6 kpl. Yhteistiedote on liiton maksullinen palvelu lähinnä pienimmille alueellisille yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä omaa tiedotetta. Kiinteistöliiton verkkopalvelut suosiossa Kiinteistöliiton nettisivuilla oli vuoden aikana kävijöitä henkilöä eli keskimäärin viikossa ja kuukaudessa Liiton verkkopalveluun toimitettiin lisäksi liittoyhteisön toimihenkilöiden ja luottamusmiesten käyttöön tarkoitettua suljettua Ekstranet-osiota. Taloyhtio.net -palvelu osoitti nopeasti tarpeellisuuteensa. Kävijämäärät kasvoivat tasaisesti ja lokakuussa portaali saavutti rekisteröityneen käyttäjän rajan. Kävijämäärä on vakiintunut noin eri kävijän viikkotasolle. Uusia kumppanuustahoja tuli mukaan portaaliin toimintavuoden aikana. Portaalin päätoimittajana toimi järjestöpäällikkö Timo Tossavainen. Taloyhtio.net-palvelun tuottavat yhteistyössä Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Suomen Talokeskus Oy, jotka vastaavat sen sisällöstä ja kehittämisestä. Portaalin tekninen toteuttaja on Agenteq Oy. Liiton graafinen linja Kiinteistöliitossa jatkettiin maineenhallintaprosessia ja graafisen linjan uudistamista. Suurin osa kiinteistöyhdistyksistä päätti ottaa vuoden vaihteessa käyttöön yhtenäisen markkinointinimen. Markkinointinimi muodostuu Kiinteistöliitto-yhteisötunnuksesta ja kiinteistöyhdistyksen toimintaaluetta määrittävästä nimestä kuten Kiinteistöliitto Kanta-Häme. Markkinointinimi luo selkeän mielikuvan yhdistyksistä osana Kiinteistöliittoa. Markkinointinimestä erillisiä ovat virallinen nimi, logo ja tekstissä käytettävät muotoilut. Kiinteistöyhdistysten viralliset nimet säilyvät ennallaan ja niitä käytetään esimerkiksi viranomaisille ja julkiselle vallalle menevissä lausunnoissa allekirjoituksen yhteydessä. Kiinteistöliiton virallinen merkki on edelleenkin sininen talo, joka pitää sisällään Hannun vaakunan. Virallisen merkin lisäksi Kiinteistöliiton symbolina käytetään yhteisön omistamaa Anna-Kalevan kiinteistöä Helsingistä. Liiton graafista ohjeistusta täsmennetään edelleen kevään 2005 aikana 8

9 Suhdetoiminta ja alan yhteistyö Vuoden merkittävin liiton järjestämä suhdetoimintatapahtuma oi jälleen helmikuinen vuosipäivä, johon osallistui noin neljä sataa kiinteistöalan vaikuttajaa. Kunnallisvaalien aikaan liiton edustajat osallistuivat suurimpien puolueiden vaali- ja seminaaritilaisuuksiin. Syksyllä järjestettiin yhdessä ASRAn kanssa eduskunnan ympäristövaliokunnan tapaaminen. Liitto kutsui myös yhdyskansanedustajat tapaamiseen, jossa kuultiin ohjelmapäällikkö Markku Rantaman esitys Hyvä asuminen 2010 ohjelmasta sekä Hanna Kalevan puheenvuoro kiinteistörahastolainsäädännöstä. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset toimijat - Kiinteistöliitto, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, LVI- Keskusliitto, Rakennustietosäätiö, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ja Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto STUL - jatkoivat yhdessä Visio yhteistyötä. Viestintäyhteistyö Visio järjestöjen kanssa oli tiivistä. Alan toimittajille järjestettiin kesäkuussa miniseminaari Työvoiman, yritysten ja pääoman liikkuvuus Suomesta ja Suomeen EU:n laajentuessa sekä lokakuussa iltapäiväseminaari ja kiertoajelu. Iltapäivän teemana oli "Hurskaita haaveita vai totista totta - Yritysten ja kaupunkien yhteistyöllä hyvä työja elinympäristö". Puhujina kiertoajelulla olivat toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen (Asuntosäätiö) ja projektinjohtaja Lauri Niemi (Tapiola-projekti) sekä Vantaan kaupungilta kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg ja arkkitehti Vesa Peltonen. Miniseminaarissa puhuivat Vantaan yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo kommentoijanaan ABB Currentyn kiinteistöjohtaja Tommy Väisänen ja Harry Edelmann ATL:stä, jota kommentoi teknologiapäällikkö Reijo Kangas Tekesistä ja yrityssuunnittelujohtaja Juha Kostiainen YIT:stä. Liitto jatkoi yhteistyötään myös muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat toimintavuonna jo edellä mainittujen lisäksi uusi Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ja Vuokralaisten Keskusliitto. Kiinteistöliitto järjesti yhteistyössä Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto STULin ja Satelliitti- ja antenniliitto SANT kanssa eri paikkakunnilla koko vuoden ajan koulutustilaisuuksia taloyhtiön tietoverkoista. Tietoverkko- ja Digi-TV-seminaarit tavoittivat kullakin alueella lähes kaikki paikalliset tiedotusvälineet. Liiton järjestämät seminaarit Hyvä asumisen kehittäminen, Asunto 2010 työseminaari Kiinteistöliitto järjesti Hyvä asuminen hankkeen työseminaarin 29. huhtikuuta. Tilaisuudessa esiteltiin eräitä merkittäviä asumiseen liittyviä kehityshankkeita ja Hyvä asuminen valmisteluhankkeen osatehtävien välitulokset. Osanottajat vastasivat tilaisuudessa valmistelutyöhön liittyviin kirjallisiin kysymyksiin. Tuloksia käytettiin kehitystyön aineistona. Tilaisuus pidettiin Allergiatalon auditoriossa Helsingissä. Osanottajia oli noin 50. Europahouse & Better Housing 2010 Syyskuussa (24.9) järjestettiin Tampereella, Tampere-talolla kansainvälinen seminaari Europahouse & Better Housing Ohjelmassa oli Europahouse- ja Hyvä asuminen 2010-esitysten lisäksi mm. kahden äskettäin valmistuneen EU-hankkeen SUREURO- ja Elderathome-tulosten esittely. Lisäksi kuultiin esitykset kolmesta merkittävästä kotimaisesta asuntoalueesta Jätkäsaaresta, Suurpellosta ja Karistosta. Tilaisuuden 100:sta oanottajasta 20 oli Europahouse-kokouksen ulkomaisia osallistujia. Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Kiinteistöliiton, Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen ja Kiinteistösäätiön yhteistyössä järjestämä valtakunnallinen asumistutkimusseminaari pidettiin jo viidennen kerran Turussa. Tilaisuus kokosi yhteen kahdeksankymmentä kiinteistöalan ja asuntomarkkinoiden toimijoita sekä tutkijoita pohtimaan asumisen tilaa ja tulevaisuutta, mutta myös kiinteistöalan toimijoiden tarpeita suhteessa kiinteistöomistukseen. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Ukko Laurila muistutti tilaisuudessa, että Euroopan teollistuneissa maissa korjausrakentamisen osuus on jo yli puolet kiinteistöjen rakentamisen kustannuksista. Myös Suomessa remontteihin käytetään puolet rakentamiseen kuluvista varoista. Ukko Laurilan mukaan korjausrakentaminen työllistää vuosittain noin henkilöä, ja kiinteistöt käyttävät remontteihin yli kuusi miljardia euroa. 9

10 Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kiinteistöjärjestöt Pohjoismaisten kiinteistöjärjestöjen perinteinen yhteydenpito on jatkunut informaation vaihdon ja toimitusjohtajien tapaamisten muodossa. Kööpenhaminassa pidettiin seminaari, missä pohdittiin mahdollisuuksia purkaa Tanskan vuokrasääntely. Tilaisuuden alustajina olivat Norjan, Ruotsin ja Suomen kiinteistöjärjestöjen toimitusjohtajat. Suomen ja Ruotsin veljesjärjestöjen golfjoukkueet kohtasivat 10. maaottelussa Ruotsin Falsterbossa Kumpaankin joukkueeseen kuului järjestöjen toimitusjohtajat ja kolme luottamusmiestä. Suomi voitti ottelun yhdeksännen kerran. Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Suomen Kiinteistöliitto on Euroopan kiinteistöfederaation perustajajäsen. Kiinteistöfederaation vuosikokous pidettiin toukokuun 27. päivänä Madridissa. Kokouksessa valittiin uudelleen federaation puheenjohtajaksi Pedro Gamero del Castillo Espanjasta ja hallituksen puheenjohtjaksi valittiin Liz Peace Englannista. Suomea järjestön hallituksessa edustaa toimitusjohtaja Ukko Laurila. Hänen lisäkseen hallituksen kokouksiin on osallistunut tiedotuspäällikkö Marjukka Vainio. Euroopan kiinteistöfederaation hallitus kokoontui kolme kertaa, minkä lisäksi federaation asianatuntijaryhmät valmistelivat kannanottoja EU:ssa valmisteltaviin direktiivihankkeisiin. Energiatehokkussdirektiivin seurantaan ja energiapalveludirektiivin valmisteluun on Suomesta asiantuntijana osallistunut Markku Rantama. Eurooppalaista kiinteistösijoitusrahastomallia on ollut asiantuntijana valmistelemassa Hanna Kaleva Kiinteistötalousinstituutista. Toimintavuonna 2004 Euroopan kiinteistöfederaation (EPF) komitea eli Energy Efficiency &IAQ Committee jatkoi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin seurantaa, ja otti kantaa direktiiviesitykseen: Energy end-use efficiency and energy services Komitean puheenjohtajana toimi edelleen Markku Rantama. Markku Rantama toimi EPF:n edustajana em. direktiivien toteutusta seuraavan komitean Energy Demand Management Committee asiantuntijajäsenenä. Komiteassa on EU:n tapaan edustettuina viralliset jäsenet kaikista jäsenmaista sekä joukko kutsuttuja asiantuntijoita. Komitealla on direktiivin määrittelemä virallinen asema seurata direktiivin toteutumista ja ehdottaa täydentäviä ja korjaavia toimenpiteitä. Europahouse Kiinteistöliitto koordinoi kansainvälisessä asuntosuunnittelua ja rakentamista edistävässä Europahouse-yhteistyössä Suomen toimintaa. Työssä on mukana suomalaisten lisäksi osapuolia Alankomaista, Saksasta ja Tanskasta. Vuosikokous pidettiin Suomen Europahouse-ryhmän järjestämänä Helsingissä ja Tampereella. Osanottajia oli n. 30. Tampereen kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari Europahouse & Better Housing Kansainvälisen Europahouse-toiminnan puheenjohtajuus oli vuoden 2004 ajan Markku Rantaman tehtävänä. Europahouse Suomen ryhmä toimi vilkkaasti vuoden aikana ja osallistui mm. Hyvä asuminen 2010 toimintaan. LIFETIME Kiinteistöliitto on osallistunut VTT:n koordinoimaan, EU:n 5. puiteohjelman verkostohankkeeseen LIFETIME Thematic Network. Verkostohankkeen tarkoituksena on elinkaari- ja ympäristöajattelun edistäminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla. 10

11 Juridinen toiminta Liiton juridinen neuvontatoiminta on pysynyt merkittävänä. Neuvontatoimintaa laajennettiin avaamalla maksullinen puhelinneuvontapalvelu myös ei-jäsenille. Lausuntojen määrä pysyi suunnilleen ennallaan. Kiinteistöliitto oli mukana lukuisissa lainvalmistelutöissä, joista vuoden merkittävimmät olivat asunto-osakeyhtiölaki, rakennussuojelulaki, energiatehokkuusdirektiivin voimaan saattamista koskeva lainsäädäntö. Neuvontatoimintaa laajennettiin Puhelinneuvonta säilytti vankan asemansa tärkeimpänä liiton palvelumuotona jäsenille. Neuvonnassa oli yleensä kaksi lakimiestä tavoitettavissa klo Liiton lakimiehet hoitivat yli neuvontapuhelua vuoden aikana. Kirjalliset lausunnot olivat yhä tärkeä osa jäsenpalvelua. Niitä annettiin 110 kpl. Lausuntojen määrä oli edelleen nousussa. Lausuntojen lisäksi lakimiehet valmistelivat muutamia yhtiöjärjestyksen muutoksia ja sopimuksia jäsenille. Lisäksi liiton lakimiehet antoivat Kiinteistöliiton lausuntoja eri viranomaisille ja yhteisöille. Lainsäädäntöön liittyviä juridisia lausuntoja annettiin 15 kpl. Toimintavuonna käynnistyi lisäksi liiton strategian mukainen maksullisen neuvonta. Maksullisen neuvontapalvelun puhelinliikenne ei vaikuta jäsenneuvontaan, koska puhelut kulkevat eri reittejä. Maksullinen puhelinneuvonta täydentää Kiinteistöliiton palveluvalikoimaa, mutta se ei ole jäsenyyden vaihtoehto. Vuoden 2004 alussa neuvontaa työllistivät kyselyt katolta putoavan jään tai lumen aiheuttamista vahingoista. Kyselyt liittyivät annettuun Kuopion käräjäoikeuden ratkaisuun, jossa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen tuomittiin kuoleman tuottamuksesta päiväsakkoihin. Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Kiinteistöliitto laati vuonna 2003 oikeusministeriölle esityksen asunto-osakeyhtiölain ongelmallisista kokonaisuuksista ja teknisluonteisista korjauksista sekä esitti lain uudistamista. Oikeusministeriö nimitti työryhmän valmistelemaan asunto-osakeyhtiölain uudistusta keväällä Kiinteistöliiton edustajan työryhmässä on johtava lakimies Helena Kinnunen. Työryhmän on jätettävä mietintönsä mennessä. Työryhmän tehtävänä on selvittää lain uudistustarpeet, jotka liittyvät kunnossapitoon, osakkaan muutostöihin sekä osakkaan ja yhtiön vastuuta koskeviin säännöksiin. Lisäksi on käsiteltävä näihin läheisesti liittyviä vastikesäännöksiä. Samalla selvitetään ongelmallisiksi koettujen yksityiskohtaisten säännösten (esim. lain soveltamisala, asunto-osakeyhtiön tarkoitus ja toimiala, osakkaan maksuvelvollisuus, yhtiön perusparannukset, yhtiökokous, yhtiön hallinto) uudistustarve. Rakennussuojelulain muuttaminen Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta hallituksen esityksen muodossa. Kiinteistöliittoa edustaa työryhmässä johtava lakimies Helena Kinnunen. Lain muuttamisen tavoitteena on määritellä rakennusperintö nykykäsitystä vastaavaksi sekä valtion viranomaisten erityiset intressit rakennusperinnön säilyttämiseksi. Lisäksi työryhmän tulee selvittää keväällä 2003 opetusministeriön sisätilatyöryhmän mietinnön ehdotukset ja valtion käynnissä olevat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan luovutuksiin liittyvät erityiskysymykset rakennussuojelun kannalta. Lisäksi tehtävänä on selvittää rakennussuojelulain perusteella maksettavien korvausten edellytykset ja perusteet sekä omistajan että valtion kannalta. Lakia katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta valmisteltiin Toimintavuonna valmisteltiin hallituksen esitystä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain muuttamisesta. Hallituksen esitys annetaan alkuvuonna Muutoksen valmistelussa on ollut mukana asiantuntijatyöryhmä, jossa Suomen Kiinteistöliitto ovat edustaneet Helena Kinnunen ja Sirkka Terho. Ehdotus ei muuta nykyisessä laissa olevaa kunnan ja kiinteistönomistajan kunnossapitovastuun pääasiallista sisältöä vaan tarkentaa esiintyneitä tulkintaongelmia. Katujen kunnossapidolta vaadittavaa tasoa pyrittäisiin ehdotuksen mukaan määrittelemään jo laissa. 11

12 Ehdotuksen mukaan katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa ottaen huomioon mm. kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika ja ennakoitavissa olevat säätilan muutokset. Katujen kunnossapitotason määrittelyllä on tarkoitus pystyä nykyistä paremmin selvittämään, milloin huolellinen kadun kunnossapito on toteutunut, ja asettamaan myös katujen käyttäjien omalle huolellisuudelle ja toiminnalle vahinkotapauksissa merkitys. Näin pyritään ankkuroimaan kunnossapitovastuun määräytyminen oikeuskäytäntöä järkevämpiin mittasuhteisiin. Pelastuslain myötä velvollisuus laatia pelastussuunnitelma Uusi pelastuslaki korvasi pelastustoimilain Pelastustoimen alueellistamiseen ja viranomaisten toimintaan liittyvien muutosten lisäksi uusi pelastuslaki sisältää uusia säännöksiä muun muassa omatoimisesta varautumisesta, onnettomuuksien ehkäisystä ja palovaroittimista. Pelastuslain mukaan muun muassa rakennuksen omistajat, liiketoiminnan harjoittajat ja muut yhteisöt ovat paitsi asianomaisessa rakennuksessa, myös muussa toiminnassaan velvollisia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Omatoimiseen varautumiseen liittyy tietyissä tapauksissa velvollisuus laatia etukäteen pelastussuunnitelma, jossa selvitetään mahdolliset vaaratilanteet, toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi sekä muun muassa poistumis- ja suojautumismahdollisuudet. Energiatehokkuustodistus tulossa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan rakennuksen käyttöönoton, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä on oltava saatavilla rakennuksen energiatehokkuustodistus. Todistuksen avulla kuluttajat pystyvät vertailemaan ja arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta. Todistukseen on liitettävä suosituksia energiatehokkuuden kustannustehokkaista parannuskeinoista. Todistuksen voimassaoloaika ei saa ylittää kymmentä vuotta. Julkisissa rakennuksissa energiatodistukset on asetettava näkyville. Energiatodistuksia ei tarvita rakennustyypeille, joille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset voidaan jättää antamatta. Energiatodistusten on oltava direktiivin mukaan täysimääräisesti käytössä vuoden 2009 alussa. Energiatodistusten käyttöönoton edellyttämää lainsäädäntöä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Klaus Frösén ympäristöministeriöstä. Työryhmän lakiehdotukset valmistuvat mennessä. Kiinteistöliitto edustaa ryhmässä johtava lakimies Helena Kinnunen. Kaavavalitusten nopeuttaminen Hallitus päätti iltakoulussaan , että kaavavalitusten käsittelyn nopeuttamiseksi kehitetään menettelyä kaavoituksessa ja liikennehankkeissa sekä kehitetään hallinto-oikeuksien virkarakennetta tuomaripainotteiseen suuntaan. Päätös edellyttää hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventämistä sellaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaaranna oikeusturvaa, erityisasiantuntemuksen parantamista hallinto-oikeuksissa, hallinto-oikeuksien henkilöresurssien vahvistamista, hallinto-oikeuksien työmenetelmien kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän tarkistamista. Nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi päätettiin asettaa poikkihallinnollinen työryhmä seuraamaan ehdotusten toteuttamista ja tekemään tarvittaessa lisäehdotuksia. Ryhmässä ovat oikeusministeriön ohella ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, korkeimman hallinto-oikeuden, Turun hallinto-oikeuden, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton sekä rakennuttajajärjestöjen edustajat. Suomen Kiinteistöliittoa edustaa johtava lakimies Helena Kinnunen, työryhmässä on lisäksi mukana RAKLIn lakimies Seppo Kuitunen. Seurantaryhmän toimikausi on Sen tulee antaa väliraportti ja loppuraportti mennessä. 12

13 Tutkimus ja kehittäminen Liiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi kasvoi toimintavuonna. Pääpaino oli Hyvä asuminen kehittämisohjelman valmistelussa ja PAVe-internetpalvelun kehittämisessä. Toimintavuoden alussa laadittiin neljäs ns. indeksitalovertailu, jossa verrattiin samanlaisen asuinkerrostaloyhtiön kiinteistöveroja ja ns. kunnallisia maksuja 27 eri kaupungissa. Syksyllä tehtiin perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu. SUREURO-hanke päättyi Liitto on ollut kehittämässä kuuden muun EU-maan kanssa asuinkerrostalojen kestävää korjausrakentamista EU:n 5. puiteohjelman hankkeessa. Sustainable Refurbishment Europe (SUREURO) -projekti käynnistyi keväällä 2000 ja päättyi Kalmarissa kesällä 2004 pidettyyn päätöskonferenssiin. Hankkeen kustannukset olivat 10 milj. euroa, josta Suomen osuus runsaat 10 prosenttia. Suomen lisäksi hankkeessa olivat mukana Alankomaat, Iso- Britannia, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska. Liitto toimi hankkeen suomalaisena pääsopijapuolena ja koordinaattorina. Muita kotimaisia osapuolia olivat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Motiva Oy sekä Clavis Oy. Suomesta pilottiorganisaatioina toimivat Helsingin asuntotuotantotoimisto, Tampereen vuokratalosäätiö ja VVO Asunnot Oy. Kansainvälisenä koordinaattorina toimi ruotsalainen Kalmarhem AB. Hanke pyrki löytämään malleja ja työkaluja, joiden avulla asuinkerrostaloja voidaan korjata energiaa ja ympäristöä säästäen sekä samalla parantaen asukkaiden elämänlaatua. Toimintavuonna paneuduttiin loppuraportointiin. Suomalaisista osatehtävistä mainittakoon Tampereen pilotissa laadittu TTY:n raportti Asuinkerrostalon perusparantamisen ja laajuusmuutosten vaikutus energiankulutukseen ja elinkaarikustannuksiin. Hyvä asuminen valmisteluhanke Laajan asumisen kehittämisohjelman valmisteluhanke oli Kiinteistöliiton koordinoimana käynnissä koko toimintavuoden ajan. Työn on tarkoitus valmistua ja siirtyä varsinaiseen ohjelmavaiheeseen vuoden 2005 alussa. Tavoitellun ohjelman tehtävänä on nostaa asumisen merkitys paremmin esille kansallisella tasolla kilpailukykytekijänä ja liiketoiminnan kohteena. Ohjelman visio ja tavoitteet tähtäävät asumisen ja yhdyskuntien laadun parantamiseen. Iskulauseena on Suomi asumisen mallimaa. Ohjelman valmistelua rahoittivat Tekes, ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto, Rakennusteollisuus RT ja ASRA. Kiinteistöliitto vastasi myös asumiseen liittyvää lainsäädäntöä, ohjausta, kaavoitusta ja rahoitusta koskevasta osatehtävästä. Ukko Laurila toimi johtoryhmän puheenjohtajana ja Markku Rantama projektipäällikkönä. PAVe-projekti päättyi toukokuussa 2004 Keväällä 2004 päättyi vuoden kestänyt Kiinteistöpalveluiden vertailtavuusprojekti PAVe. Projektin tuloksena syntyi PAVeinternetpalvelu, jonka avulla tilaajat voivat hakea Internetistä sopivia palveluntuottajia ja vertailla niitä yhtenäisillä kriteereillä. Olennainen osa uutta PAVe:a ovat asiakasarviot, joita tilaajat voivat laatia palveluntuottajista. Näistä asiakasarvioista muodostuu yksi merkittävä teknistä ja toiminnallista laatua kuvaava kriteeristö, jota voidaan hyödyntää palveluntuottajien vertailun lisäksi sopimuksenaikaisen toiminnan kehittämiseen. PAVe-internetpalvelu korostaa kiinteistönhoidon laadun ja kumppanuuden merkitystä. Palvelu helpottaa kiinteistönomistajia hankkimaan kiinteistöpalveluja ja arvioimaan palvelun toteuttamisen tasoa ja laatua. Se tarjoaa mahdollisuuden säästää kustannuksissa, jotka syntyvät kilpailuttamisvaiheessa ja sopimuksenaikaisessa toiminnassa. PAVe luo sekä kiinteistönomistajalle että sopimuskumppanina toimivalle kiinteistöpalveluyrityksille mahdollisuuden kehittää yhdessä palvelutoimintaa sopimuskiinteistöissä. PAVe siirrettiin syyskuussa 2004 Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy:n palvelutuotteeksi, kuten aikaisemmin tehtiin taloyhtio.net -palvelusivustojen kanssa. Samalla liiton tutkija Mikko Tiainen siirtyi palveluyhtiöön kehityspäälliköksi vastaamaan pääasiassa PAVesta ja sen markkinoinnista. Tutkimus- ja kehitystehtävissä oli pääsääntöisesti neljä liiton toimihenkilöä. Lisäksi osa työstä teetettiin alihankintana. Omalta osaltaan tutkimushenkilöstö on tuottanut tiedote- ym. materiaalia mm. liiton Internet- ja Taloyhtio.net -sivuille. 13

14 Osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa 100 prosenttia Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n osakekannasta. Kustannuksen hallituksen puheenjohtajana toimi Asko Salminen. Liittoa edustivat hallituksessa toimintavuonna varapuheenjohtaja Ukko Laurila ja hallituksen jäsenet Kyösti Ekdahl, Jorma Koutonen, Juhani Ruskeepää ja Pertti Satopää. Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n toimitusjohtajana toimi Paavo Saarelainen. Kiinteistöalan Kustannuksen toiminta muodostui kirjojen ja lomakkeiden kustantamisesta, Suomen Kiinteistölehden ja Locus-lehden kustantamisesta sekä messu- ja näyttelytoiminnasta. Toimintavuonna Kiinteistöalan Kustannuksen liikevaihto oli tuhatta euroa ja henkilökuntaan kuului 18,5 henkeä. Vuoden 2003 tuloksesta Kiinteistöalan Kustannus maksoi Kiinteistöliitolle osinkoa euroa sekä nimenkäyttömaksua euroa. Kiinteistöalan Kustannus on tehnyt yhteistyötä Suomen Kiinteistöliiton kanssa tuotekehityksen ja markkinoinnin osalta. Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöliitto omistaa 59,9 % Suomen Talokeskus Oy:n osakekannasta. Liiton edustajina Suomen Talokeskuksen hallituksessa ovat toimintavuonna olleet kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa, asianajaja Jarmo Eskelinen, konsernijohtaja Ben Grass, toimitusjohtaja Ukko Laurila, toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja Harri Seppä, toimitusjohtaja Risto Sirkkanen sekä toimitusjohtaja Erkka Valkila. Talokeskuksen muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat mm. Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (8,3 %), Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (7,9 %), Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry (5,7 %) ja Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys (5,7 %). Suomen Talokeskuksen toimitusjohtajana on diplomi-insinööri Markku Salminen. Suomen Talokeskus on monialainen insinööritoimisto, joka tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin, kiinteistöjen energiatalouden hallintaan sekä kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon. Lisäksi Talokeskus kehittää, myy ja ylläpitää internetissä toimivia kiinteistönpidon atk-sovelluksia (Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä). Talokeskuksen tärkeimpiä teknisiä osaamissektoreita ovat rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka, taloautomaatio, energiankäytön hallinta sekä kiinteistönhoidon suunnittelu ja ohjaus. Toimintavuonna 2004 Suomen Talokeskuksen liikevaihto oli noin 9,39 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä vuoden lopussa 92 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 6,0 %. Vuoden 2003 tuloksesta Talokeskus maksoi toimintavuoden 2004 aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä euroa. Lisäksi Kiinteistöliitolle on maksettu vuodelta 2004 nimenkäyttömaksua noin euroa. Liitto on toiminut yhteistyössä Talokeskuksen monien osastojen kanssa. Yhteisvoimin on osallistuttu mm. erilaisiin asiantuntijatapaamisiin. Talokeskus on liiton tärkeä asiantuntijataho alan lausuntojen valmistelussa. Yhtiön edustajat vastaavat ratkaisevalla tavalla liiton teknisen jaoston toiminnasta. Kiinteistöliiton johtava lakimies on toiminut myös Talokeskuksen lakimiehenä. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöliitto omistaa 50 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n osakekannasta. Kiinteistöliiton edustajina Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n hallituksessa, Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallituksessa ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen johtokunnassa ovat toimintavuonna toimineet puheenjohtajana asianajaja Arto Palsala ja jäseninä kiinteistöneuvos Marja Jussila, toimitusjohtaja Ukko Laurila, pääjohtaja Aulis Kohvakka sekä toimitusjohtaja Raimo Kiljunen. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen toimitusjohtaja ja Koulutussäätiön asiamies on varatuomari Keijo Kaivanto, joka on samalla myös Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen rehtori. Kiinteistöliiton koulutustoiminnasta vastaavat pääosin Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvonnan alainen valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Toimintavuonna Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 10 henkeä. Vuoden 2003 tuloksesta Koulutuskeskus maksoi Kiinteistöliitolle osinkoa euroa. Kiinteistöalan Koulutussäätiön liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 17 henkilöä. 14

15 Koulutuskeskus järjestää ajankohtaiskoulutusta sekä yrityskohtaista koulutusta, valmennusta ja konsultointia. Henkilöstövalintapalvelujen kysyntä on kasvanut ja toimintaa markkinoidaan Rekryverkko nimellä. Koulutuskeskus järjestää myös tietotekniikan koulutusta ja ottaa vastaan atk-ajokorttisuorituksia. Koulutussäätiö järjestää alan pitkäkestoista koulutusta, omia tutkintoja, ammattitutkintoja (esim. isännöinnin ammattitutkinto) sekä osuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnoista. Vuonna 2004 käynnistyi ensimmäinen johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutusohjelma yhteistyössä Oy Rastor Ab:n kanssa. Kiinteistöalan Koulutuskeskus on yhdessä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa suunnitellut ja toteuttanut kiinteistöliiketoimintaan, kiinteistövälitykseen, rakennuttamiseen ja asumiseen liittyvää koulutusta. Toimintavuonna järjestettiin vajaa 200 ajankohtaista ja yrityskohtaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes henkilöä. Tutkintokoulutusohjelmiin osallistui noin henkilöä, jotka suorittivat opintoja noin opintoviikkoa. Isännöitsijän ammattitutkintoon on vuoden 2004 loppuun mennessä osallistunut yli henkilöä, joista kaikki tutkinnon osiot on suorittanut 1169 henkilöä. Uusimuotoisen ITS-tutkinnon suorittaneita oli vuoden 2004 lopussa 166 henkilöä ja AIT-tutkinnon suorittaneita 766. Kiinteistö- ja tilajohdon jatko- ja täydennyskoulutuksen tutkinnon (PGP) on suorittanut yhteensä 173 henkilöä. Kiinteistöliiton ja Koulutuskeskuksen yhteistoiminta on vilkasta. Liiton henkilökunta on osallistunut Koulutuskeskuksen ja Koulutussäätiön ohjelmiin luennoitsijana ja koulutuksen suunnitteluryhmissä. Vuoden 2003 alusta lukien Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ryhtyi Kiinteistö Oy Anna-Kalevan 5. kerroksen koulutusja kokoustilojen päävuokralaiseksi ja toiminnan pyörittäjäksi. Koulutus- ja kokoustiloja vuokrataan pääosin ulkoisille asiakkaille. KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliitto omistaa 18 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakekannasta. Liiton edustajana KTI Kiinteistötieto Oy:n hallituksessa on tutkimusjohtaja Mauri Marttila. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Olkkonen. Toimintavuonna 2004 KTI Kiinteistötieto Oy:n liikevaihto oli euroa ja henkilökunnan määrä keskimäärin 15 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 24,4 %. Vuoden 2004 tuloksesta KTI maksoi toimintavuoden aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä euroa. KTI Kiinteistötieto Oy perustettiin joulukuussa 1999 tuotteistamaan ja kehittämään Kiinteistötalouden Instituutti ry:n palvelutoimintaa. Sen kotipaikka on Helsinki ja sillä on toimipiste myös Turussa. KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkaita ovat KTI ry:n lisäksi Rakli ja Kiinteistöliitto sekä KTI:n avaintyöntekijät. Yhtiön perustamisen taustalla oli KTI:n kolmen peruspalvelun (vuokra-, kustannus- ja kannattavuusvertailun) tuotteistaminen ja jatkuva kehittäminen. Sittemmin vertailupalveluihin on lisätty asiakastyytyväisyys- ja markkinatietopalvelut. KTI Kiinteistötieto Oy toimii tiiviissä yhteydessä KTI ry:n kanssa siten, että yhdistys keskittyy tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen ja yhtiö informaatiopalvelujen tuotteistamiseen. Kiinteistö Oy Anna-Kaleva Kiinteistöliitto omistaa 33,44 prosenttia Kiinteistö Oy Anna- Kalevan osakekannasta. Liiton edustajina yhtiön hallituksessa olivat johtava lakimies Helena Kinnunen ja toimitusjohtaja Ukko Laurila. Anna-Kalevan tiloissa on Suomen Kiinteistöliiton toimiston lisäksi Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen, Asunto- ja rakennuttajaliitto ASRAn, Suomen Vuokranantajien, Kiinteistöalan Kustannuksen ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n toimitilat. Kiinteistön myymälähuoneistot sekä osa toimitiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Anna-Kalevan koulutus- ja neuvottelutilat ovat olleet käytössä aktiivisesti. Tilat on vuokrannut Kiinteistö Oy Anna-Kalevalta Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Koulutuskeskus järjestää tiloissa omia koulutustilaisuuksiaan sekä tarjoaa kokousja koulutuspalveluja niin ulkopuolisille käyttäjille kuin Anna-Kalevan omistajayhteisöille. Kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijänä on toiminut kauppat. maist. Peter Estlander. Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Kiinteistöliiton yhteydessä on toiminut osakeyhtiö, Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Kiinteistöliiton tutkija Mikko Tiainen aloitti työt yhtiön kehityspäällikkönä Tiainen vastaa PAVe-internetpalvelusta. Palvelu Oy:n muut tulolähteet olivat kunniamerkkien ja painotuotteiden myyntituotot. 15

16 Suomen Kiinteistöliitto-yhteisö 2004 Organisaatiokaavio Aravakiinteistöt Toimitilakiinteistöt ja infra Vuokranantajat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ASRA RAKLI SVA Alueellinen kiinteistöyhdistys 3 valtakunnallista toimialajärjestöä 25 Alueellista kiinteistöyhdistystä Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI Rakentamisen Laatu ry RALA Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Kiinteistöliiton Palvelu oy Kiinteistötieto KTI Oy Suomen Talokeskus Oy 16

17 Talous ja tilinpäätös 2004 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY TULOSLASKELMA EUR EUR VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Palkkiomaksut 62, , Osanottomaksut 1, , Myyntituotot 19, , Muut tuotot 221, , , , Kulut Henkilöstökulut 938, , Poistot 21, , Muut kulut 666, ,625, , ,525, TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1,320, ,242, VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot 896, , Vuokratuotot 8, , Vuokraylijäämä 117, , Tekijänoikeusmaksut 147, ,169, , ,148, Kulut Jäsenmaksukulut 39, , Vastikkeet, vuokrat 9, , , , TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -200, , SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 1, , Osinkotuotot 404, , Korkokulut 6, , Konsernituki 57, , TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 141, , YLEISAVUSTUKSET 11, , TILIKAUDEN TULOS 152, , VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS , OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN MUUTOKSET Tuotot Kulut , Siirto rahastoihin , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 152, ,

18 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 63, , Muut aineelliset hyödykkeet , , SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 434, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä 440, , Muut osakkeet ja osuudet 48, , , , PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 988, , OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT 25, , VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET Lyhytaikaiset saamiset 42, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 57, , Siirtosaamiset 25, , , , RAHAT JA PANKKISAAMISET 247, , VASTAAVAA YHTEENSÄ 1,387, ,212, TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 67, , MUUT RAHASTOT Käyttörahasto 503, , Toimitilarahasto 233, , EDELLISTEN TILIKAUSIEN JÄÄMÄ 249, , TILIKAUDEN JÄÄMÄ 152, , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1,205, ,053, OMAKATTEISET RAHASTOT 25, , VIERAS PÄÄOMA EUR EUR EUR EUR LYHYTAIKAINEN Ostovelat 38, , Muut velat 24, , Siirtovelat 93, , , , VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1,387, ,212,

19 19

20 20

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Aurinkoteknillinen Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 1. AURINKOTEKNILLINEN YHDISTYS RY - SOLTEKNISKA FÖRENINGEN Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Huhtamäki yhtymän tiloissa Helsingissä 9.2.1979. Tähän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys 19.3.2007 Työvaliokunta 8.3.2007 Hallitus 19.3.2007 Liittokokous 21.4.2007 Toimintavuosi 2008 on Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn strategian ensimmäinen täysi

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot