Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys"

Transkriptio

1 Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus klo Paikka: Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, Tampere Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti kuluvan vuoden 2. keskustelutilaisuuden Tampereella Tilaisuudessa oli läsnä 30 AA:laista 20:stä Nimettömien Alkoholistien ja Anonyymien Alkoholistien eri ryhmästä. Seuraavassa on yhteenveto tilaisuudesta ja eri puheenvuoroissa esille tuoduista asioista. 1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen K toivotti osallistujat tervetulleeksi keskustelutilaisuuteen Tampereelle. Lausuttiin Tyyneysrukous. Sovittiin, että K toimii puheenvuorojen jakajana pidetään aluksi lyhyt läsnä olevien esittäytymiskierros pidetään avauspuheenvuoro ja 2 alustuspuheenvuoroa käydään puheenvuorokierros jossa kaikilla on mahdollisuus puhua pyritään käyttämään noin 3 minuutin mittaisia puheenvuoroja sovitaan lopuksi seuraavan keskustelutilaisuuden ajankohta ja paikka H kirjoittaa muistion tilaisuudesta 2. Avauspuheenvuoro Koska keskustelutilaisuudessa oli läsnä osallistujia, jotka olivat nyt mukana ensimmäistä kertaa, avauspuheenvuorossa ja parissa täydentävässä kommentissa käytiin läpi AA:n yhtenäisyys keskusteluryhmän syntyä ja toimintaa: Keskusteluryhmä käynnistyi muutaman Nimettömien Alkoholistien ryhmiin lukeutuvan AA:n jäsenen aloitteesta elokuussa Ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa oli läsnä 8 Nimettömien Alkoholistien ja 1 Anonyymien Alkoholistien ryhmien jäsen. Tavoite on ollut luoda avoin keskustelufoorumi AA:n yhtenäisyydestä Nimettömien Alkoholistien ja Anonyymien Alkoholistien ryhmien jäsenten välille, jossa näkemyksiä ja kokemuksia voidaan vaihtaa ilman syyttelyä. Keskusteluryhmän perustaminen nähtiin aiheelliseksi koska ns. viralliset AA-palveluelimet eivät olleet onnistuneet ylläpitämään keskusteluyhteyttä. 1./6

2 Yhtenäisyysteeman ohella keskusteluryhmässä on ollut esillä muitakin yhteisesti kiinnostavia aiheita. Yhteistä on ollut huoli suomalaisen AAliikkeen taantumisesta viime vuosien aikana. Keskustelutilaisuuksia on pidetty noin 4 kertaa vuodessa. Keskustelutilaisuuksista tiedottaminen on ollut ongelmallista. Nimettömien Alkoholistien Tiedotuksia-lehti ei ole sallinut sivuillansa ilmoituksia näistä keskustelutilaisuuksista. Tästä johtuen kokouksista on voitu tiedottaa vain Selvä-lehdessä sekä internetissä. Tämä on johtanut ajoittain esille tulleeseen virheelliseen päätelmään että keskusteluryhmä olisi vain Anonyymien Alkoholistien vetämä foorumi. 3. Alustuspuheenvurot Pidettiin 2 alustuspuheenvuoroa, joiden aiheina olivat: Ajankohtaiset asiat Nimettömien Alkoholistien vuosikokouksissa 2013 Ajankohtaiset asiat Anonyymien Alkoholistien 16. valtuustokokouksessa Ajankohtaiset asiat Nimettömien Alkoholistien vuosikokousissa 2013 Tämän alustuspuheenvuoron käytti L, joka kävi läpi pääkohdat Suomen AA kustannus ry:n vuosikokouksen ja Suomen Nimettömien Alkoholistien AA-ryhmien vuosikokouksen työjärjestyksistä. Suomen AA kustannus ry:n vuosikokous 2013 L totesi SAAK:n vuosikokouksen 2013 työjärjestyksen noudattavan totuttua kaavaa. Poikkeuksena aikaisempaan työjärjestyksessä mainitaan nyt kokous asianmukaisesti koolle kutsutuksi. Aikaisemmin mainittiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Odotettavissa on, että tässä SAAK:n vuosikokouksessa keskustellaan myös uudistetusta Ratkaisu-lehdestä ja uusista jäsenistölle myyntiin tulleista oheistuotteista. Lisäksi suoritetaan henkilövalinnat aikaisemman käytännön mukaisesti. Suomen Nimettömien Alkoholistien AA-ryhmien vuosikokous 2013 Ryhmien vuosikokouksen työjärjestyksen L totesi myös noudattavan aikaisempaa totuttua kaavaa. Vuosikokoukselle on tällä kertaa osoitettu 6 kirjettä, jotka ovat: 1. Mikkelin Kolmen Perinnön ryhmän kirje, jossa ehdotetaan valtuustosuunnitelmaan perustuvan palvelurakenteen käyttöönottoa. 2. Vallilan ryhmän kirje, jossa ehdotetaan nykymuotoisten vuosikokousten korvaamista 2-päiväisillä neuvottelupäivillä. 2./6

3 3. Venttiili-ryhmän kirje, jossa ehdotetaan toimikunnan perustamista selvittämään Suomen AA:n nykytilaa ja tekemään ehdotuksen AA:n toiminnan kehittämisestä ja AA:n yhtenäisyyden palauttamisesta. 4. Hämeenlinnan Kipinä-ryhmän kirje, jossa ehdotetaan, että SAAK:n ns. oheistuotekaupassa palataan entiseen käytäntöön ja uudet tuotteet vedetään pois myynnistä. 5. Suo-ryhmän kirje, jossa ehdotetaan, että SAAK:n oheistuotekaupan uusien tuotteiden hankinta lopetetaan ja että viihteelliset ohjelmanumerot poistetaan valtakunnallisten AA-päivien ohjelmista 6. Pispalan ryhmän kirje, jossa ehdotetaan laajan keskustelun herättämistä AA:n nykytilasta L kävi läpi pääkohdat kirjeiden sisällöistä. Edelleen L totesi vuosikokouksessa käytävän läpi SAAP:n toimikuntien toimintakertomukset menneeltä kaudelta sekä toimintasuunnitelmat seuraavalle toimikaudelle. Vuosikokouksen päätyttyä on aikaisemman tavan mukaisesti uuden SAAP:n järjestäytymiskokous, jossa SAAP valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin uudelle kaudelle. 3.2 Ajankohtaiset asiat Anonyymien Alkoholistien 16. valtuustokokouksessa 2013 O piti alustuksen ja selvitti ensiksi seikkaperäisesti Anonyymien Alkoholistien palvelurakennetta sekä päätöksentekoa. Palvelurakenne perustuu valtuustosuunnitelmaan. Palvelurakenteen kuvaus täydennettynä Suomessa hankitulla omalla kokemuksella on esitetty kirjallisesti Palveluoppaassa 2010 joka löytyy myös Anonyymien Alkoholistien kotisivuilla jäsenien osiossa. Valtuustokokous, joka on nyt järjestyksessä 16. pidetään Valtuusto koostuu 16:sta alueiden palveluvaltuutetusta, 10:stä luottamushenkilöstä sekä 1:stä palvelutoimiston edustajasta. XVI valtuustokokouksen ajankohtaisia aiheita ovat: Alueellisten kokemusten jakaminen kuluneelta valtuustokaudelta Päättyvän valtuustokauden teeman käsittely (Yhtenäisyys turvanamme) Neuvoston ja sen toimikuntien toiminnan ja resurssien arviointi tulevalle valtuustokaudelle Palveluoppaan eräiden yksityiskohtien päivitystarpeiden tarkastelu XV valtuustokokouksen antamien toimintasuositusten toteutumisen arviointi Saapuneiden aloitteiden käsittely: o Miten AA:n kuvaa voitaisiin kirkastaa varsinkin ammattilaisten keskuudessa? 3./6

4 o Ei-alkoholistiluottamushenkilöitten rooli ja tehtävät AA:ssa Mikä on A-jäsenen pääsiallinen tarkoitus tällä hetkellä? Millaista negatiivista vaikutusta A-jäsenellä voi olla Anonyymien Alkoholistien toimintaan ja julkisuuskuvaan? Palveluvaltuutetun toiminta - Palveluoppaan suositukset ja käytäntö Yhteisön sisäinen tiedottaminen - Siisti projekti Omaa toimintaa koskevat päätökset/asiat: o Neuvoston jäsenasiat - vaihtovuoroisuuden toteaminen o Yhteisön talouskatsauksen läpikäynti o Alkavan valtuustokauden teema o XVII Valtuustokokous kokouksen puheenjohtajan vaali valtuustotoimikuntien puheenjohtajien ja sihteerin valinta ajankohta ja paikka kustannukset/osanottaja Valtakunnallisten päivien/tapahtumien toteaminen 4. Keskustelutilaisuuden puheenvuoroissa esille tuotua Puheenvuorokierroksen aikana esille tuotiin jäljempänä mainittuja asioita. Ryhmien vuosikokousten ilmapiiriä ja työskentelyä ovat leimanneet valitettavan usein riitaisa ja epäasiallinen keskustelu. Rakentavalle keskustelulle ei ole tahtonut löytyä aikaa. Lyhyt arvokeskustelutilaisuus muun ohjelman joukossa sekä SAAP/SAAK kyselytunnit eivät myöskään mahdollista rakentavaa keskustelua. Näissä esille otettuja asioita ei kirjata joten kyse on lähinnä tunteiden tuulettelusta. Ryhmien vuosikokoukseen liittyy välillä myös pyrkimyksiä taktikointiin. Tämä ei ole AA:n hengen ja perinteiden mukaista. On toivottavaa, että kaikki nyt vuosikokoukselle 2013 osoitetut kirjeet käsitellään asianmukaisesti AA:n suositusten mukaisesti. Suhtautumien toisiimme on hämmentävää. Kokousluettelosta ei löydy kaikkien toimivien AA-ryhmien nimiä ja kokoustietoja. Näistä puutteista kärsivät eniten AA:n ulkopuolella olevat alkoholistit. Ammattihenkilöstölle tämä antaa myös kyseenalaisen kuvan AA:n toiminnasta. Toivo suomalaisessa AA-liikkeessä tarvittavien uudistusten toteuttamisessa sekä rakentavamman toimintailmapiirin luomisessa on nuoremman sukupolven AA:laisten varassa. 4./6

5 Tarvitsemme parempaa yhteistyötä ja yhtenäistä AA:ta Suomessa. AA on reilun parin viime vuosikymmenen aikana taantunut ja ikääntynyt merkittävästi. Samanaikaisesti alkoholistien lukumäärä ja alkoholiongelmat Suomessa ovat nousseet suuremmiksi kuin milloinkaan suomalaisen AAliikkeen 65 v historian aikana. AA:n sanoma ei enää ole tavoittanut alkoholisteja Suomessa aikaisempaan tapaan. Syytä tähän kehitykseen meidän ei tarvitse hakea AA:n ulkopuolelta vaan omasta toiminnastamme. Tämä ei ole ainoastaan yhtenäisyys- tai palvelurakennekysymys. Kysymys on AA:n uskottavuuden palauttamisesta. Tarvitsemme Vallilan ryhmän ehdotuksen sisältämää neuvottelufoorumia kyetäksemme keskustelemaan rakentavasti tarpeellisista toimenpiteistä AA:n toiminnan kehittämiseksi. Tämän suuntaiset tarpeet käyvät esille myös Venttiili-ryhmän ja Pispalan ryhmän kirjeistä ryhmien vuosikokoukselle. Nykyisillä toimintatavoilla emme menesty AA:n ainoassa päätehtävässä. Pelot ovat esteenä tarpeellisille muutoksille. Rohkeus tarpeellisiin muutoksiin puuttuu. Vuosien takainen riitaantuminen on monin paikoin yhteistyön este - jopa AA:n ruohonjuuritasolla. Haluttomuus yhteistyöhön saa joskus piirteitä jotka vahingoittavat koko suomalaista AA-liikettä. Kärsivä alkoholisti jää sivuosaan. Milloin Suomen AA tulee täysi-ikäiseksi? Erimielisyydet ovat kehittyneet henkilökohtaisiksi kaunaongelmiksi joita ei ole kyetty käsittelemään. Oma ohjelmamme antaa hyviä toimintasuosituksia. Keskustellaan asioista ja sovitaan riidat. Usein pyrkimykset yhteistyöhön leimataan välittömästi - ilman syvempää perehtymistä - ulkopuolisiksi virtauksiksi joiden kanssa ei ole haluta olla tekemisissä. Olemme näissä keskusteluissa hyvällä ja tärkeällä asialla. AA:n yhtenäisyys on tavoittelemisen arvoista ja tähän kannattaa panostaa. Emme ole hakemassa omaa henkilökohtaista etuamme vaan AA:n toimintakyvyn elvyttämistä. On hyvä, että AA:n yhtenäisyydestä keskustellaan avoimesti ja kiihkottomasti. Muutama vuosi takaperin keskusteluissa oli turhan paljon kielteistä henkeä. Palvelurakennekysymys ja yhtenäisyys eivät tule esille ryhmien kokouksissa. Aiheet eivät kiinnosta monia AA:n jäseniä lainkaan. Niihin ei haluta käyttää aikaa. Aiheisiin on väsytty. Oma toipuminen on etusijalla. 5./6

6 AA:n hajaannus on ollut syvä ja suuri pettymys. Hajaannus-yhtenäisyys aihe ei ole enää viime vuosina kiinnostanut. AA ei voi hajota muuhun kuin omiin sisäisiin kiistoihinsa. Ulospäin suuntautuva toiminta vahvistaa AA:ta ja sen jäseniä. On tärkeää miltä ja miten uskottavalta AA:n toiminta vaikuttaa ulkopuolisten tarkastelemana. Synnytämmekö vetovoimaa? AA:n palvelurakenteella ei ole niinkään väliä vaan sillä kuinka ja missä hengessä toimimme. Meillä on hyvät ohjeet kuinka AA:n tulisi toimia. Kärsimme Suomessa siitä, että toiminta käynnistyi liian varhain. Aluksi - suositusten puuttuessa - perustettiin yhdistyslain mukaisia rekisteröityjä AAkerhoja. Kerhoilla oli yhdistyslain mukaiset säännöt, vuosikokoukset ja ulkopuoliset avustukset. Myöhemmin 1960-luvulla rekisteröidyt kerhot purettiin ja ryhdyttiin myös omavaraisiksi. Vuosikokoukset rekisteröityjen kerhojen ajoita jäivät kuitenkin toimintatapana edelleen voimaan. Kahdesta eri palvelurakenteesta huolimatta käytännön yhteistyötä on kuitenkin jonkin verran pystytty tekemään. Se on mahdollista ja suositeltavaa. Meillä on joistain erilaisista näkemyksistä huolimatta 95 % tai enemmänkin yhteistä. Sitä ei vain aina tahdota oivaltaa. Tulokkaita ja lyhyemmän aikaa AA:ssa mukana olleita ei tulisi hämmentää palvelurakennetta koskevilla erimielisyyksillä. Suomalaisessa AA-liikkeessä on tehty vuosien varrella merkittävä joukko virheitä toinen toisensa perään. Syyllisiä virheitten tekemiseen ei kannata menneestä etsiä. Sen sijaan katse olisi suunnattava eteenpäin ja pyrittävä etsimään tietä yhteistyöhön ja yhtenäisyyteen. Lopuksi käytiin hieman keskustelua tulevien kokousten paremman tiedottamisen eri mahdollisuuksista. Seuraavan keskustelutilaisuuden ajankohdaksi sovittiin: Lauantai klo ja paikaksi Tampere. Muistiin merkitsi, H PS. Kokouspaikaksi on varmistunut: Vanha kirjastotalo Luentosali (1 krs.) Keskustori 4, Tampere 6./6

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 17.5.2014 klo 13-16 Paikka: Karjalantie 2-4, 48600 Kotka (Karhula) Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti keskustelutilaisuuden Kotkan Karhulassa

Lisätiedot

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 SELVÄ N:ro6 SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... Tuntuu siltä, että joskus meiltä AA-jäseniltä unohtuu yhteisen hyvinvoinnin periaate. Vapaaehtoisuuden nimissä

Lisätiedot

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset

PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset Tammikuun perhosessa: - Tuulahdus Joensuun ryhmästä ja Kolin seikkailusta - Tilannekatsaus AAL:n ison kirjan käännöstyöhön sekä tutustuminen AAL:n ison

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla 16. 18.4.2010. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa:

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa: PERHONEN Maaliskuu 2015 Alkoholistien Aikuiset Lapset Maaliskuun Perhosessa: -Alkusanat: Palvelu takaa toipumisen, miten niin? - Tomin tarina - Valtuustokokous 2015 - BB Ivalossa - Eurooppalainen AALtapaaminen

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot