Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.3.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf Laura Lehmus Lauri Lehtisalo Esko Lukander Harri Sipilä Miikka Tuomarila Sinikka Oksanen Marjariitta Sanna Tähkämaa vara Ijäs Antti sihteeri Poissa Sanna Tähkämaa, Marjo Uotila 37 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Harri Lukander. 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Laura Langh- Lagerlöfin ja Lauri Lehmuksen.

2 PÖYTÄKIRJA 3/ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN lista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 41 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS Virkamiesoikeudellisten lakimuutosten johdosta on tarpeellista tehdä Piikkiön seurakunnan diakoniatyön johtosääntöön muutos. Liitteenä ovat hyväksytty johtosääntö (Liite1/ 27) ja uusijohtosääntöesitys Hyväksytään Piikkiön seurakunnan diakoniatyön johtosääntö liitteen 1/ 41 mukaisessa muodossa. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo, diakoniatyön pappi kappalainen Antti Ijäs; kirjaamo: hallintovirasto. talletetaan sähköisesti ja arkistoidaan seurakunnan säännöskokoelmaan. Lapsivaikutukset on arvioitu työryhmien perustamisessa ja työryhmien toimintasääntöä laadittaessa. 42 OMAN SEURAKUNNAN KOHDE YHTEISVASTUUKERÄYKSESSÄ 2015 Diakoniatyö esittää seurakuntaneuvostolle, että seurakunnan oman diakoniatyön osuus YV-keräyksen tuotosta käytetään diakonian leirija retkityöhön. Seurakunnan oman diakoniatyön osuus YV-keräyksen tuotosta käytetään diakonian leiri- ja retkityöhön. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: Taloustoimisto/ Leena Sairanen; oman seurakunnan diakoniatyö/ Katri Elonheimo. (Sisäinen tiedottaminen sähköisesti) 43 DIAKONIATYÖNTEKIJÄN TYÖNOHJAUS Diakoniatyöntekijä hakee lupaa päästä työnohjaukseen. (Liite 1/ 43 ). Työnohjausta on suunniteltu ja alustettu yhdessä esimiehen kanssa ennen diakonian viranhaltijan virkavapaajaksoa Ehdotettu työnohjaaja on pätevöitynyt kirkon työnohjaajaksi. Itse työnohjaus on maksutonta ja tapahtuu Turussa. Käsittely: Diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo osallistuu yksilötyönohjaukseen tarpeen mukaan vuosina aikana. Työnohjauksen määrä on maksimissaan 40 x45 min., mikä vastaa kirkon perinteistä pitkää yksilötyönohjauksen tuntimäärää. Matkakulut korvataan henkilöstön seurakuntatyön kilometrikorvausvaroista. Laura Langh-Lagerlöf esitti, että Esko Lehtisalo kannatti. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitysta kannattivat 2 (Merja Hermonen ja Kirsi Huoponen). Pohjaesitystä lisättynä Laura Langh-Lagerlöfin esityksellä kannatti 10 (Janne Aso, Laura Hilakari, Mirjo Kanervavuori, Lauri Lehmus, Esko Lehtisalo, Harri Lukander, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila ja Marjariitta Oksanen). Diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo osallistuu yksilötyönohjaukseen tarpeen mukaan vuosina aikana. Työnohjauksen määrä on maksimissaan 40 x45 min., mikä vastaa kirkon perinteistä pitkää yksilötyönohjauksen tuntimäärää. Matkakulut korvataan henkilöstön seurakuntatyön kilometrikorvausvaroista. Kokonaistuntimäärästä vuoden 2015 aikana voidaan käyttää 20 tuntia ja vuoden 2016 aikana 20 tuntia. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Kirjaamo: (Naakkanetin ohjeitten mukaan); henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen; Katri Elonheimo. 44 TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAT JA VAPAAT Hyväksytään työntekijöiden vuosilomat (L) ja vapaat liitteen 1/ 44 mukaisessa muodossa ajalle

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Ei muutoksenhakuoikeutta (KirVesTessin alainen asia) Tiedoksi Palkkatoimisto / Pirjo Sydänmaanaho; työntekijät sähköisesti. 45 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO HALLINTOVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖASIASSA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1/2015 pyytänyt seurakunnilta lausuntoa hallintoviraston johtosääntömuutosasiassa (Liite 1/ 45 ). On selvää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintoviraston johtosääntö kaipaa kokonaisvaltaista päivitystä. Piikkiön seurakunnan mielestä yhtymää on kehitettävä palvelu- ja asiantuntijaorganisaation suuntaan. Hallintoviraston johtosääntö pitää muuttaa palvelujohtosäännöksi. Perusteet: 1. Seurakuntayhtymällä pitää olla johtosääntö palvelua, ei hallintoa ja sen keskittämistä varten. 2. Viestinnän asemaa on syytä selkiyttää ja vahvistaa. Viestintäyksikkö ei kuulu hallintojohtajan alaisuuteen. 3. Henkilöstöpalvelut kuuluvat toimivan organisaation peruspalveluihin. Niillä tulee olla oma vastuullinen johtaja ja esittelijä suhteessa kirkkoneuvostoon. 4. Seurakuntatoimiston ja Keskusrekisterin osalta yhtymässä on parhaillaan tekeillä rakenteellinen muutos. Käytännössä seurakuntatoimisto seurakuntasihteereineen on sama asia kuin Keskusrekisteri. Kummankin toiminnot liittyvät tiiviisti seurakuntien toimituspalveluihin. Näitten toimien käytännön esimiestoiminta on seurakunnissa selkeästi kirkkoherroilla. Seurakuntatoimistosta ja Keskusrekisteristä on syytä muodostaa yksi yhteinen Palvelukeskus, jonka johtaja toimii yksikön esimiehenä vastaavalla tavalla kuin Keskusrekisterin johtaja toimii nyt. Palvelukeskuksen on syytä olla suoraan seurakuntien, ei hallintojohtajan alainen. Muuta hallintoon ja johtosäännön ajantasaistamisessa huomioon otettavaa: Päällekkäisyydet on syytä poistaa: - Kiinteistötoimi on jakaantunut kahtia: leirikeskukset on sijoitettu osin Kasvatusasiain keskuksen alle, muut kiinteistöt kiinteistötoimiston alle. Tällä hetkellä leirikeskuksissa päätetään lakanoista

5 PÖYTÄKIRJA 3/ ja porkkanoista eli kuluhankinnoista) hallinnollisesti eri yksiköissä, mikä haittaa leirikeskusten yhteistä kehittämistä. Piikkiön seurakunta edellyttää, että johtosääntöä työstetään yhdessä kirkkoneuvoston edustajien ja seurakuntien edustajien kanssa ja ehdottaa olemassa nykyisen hallintoviraston palvelujen jakamista seuraaviin yksiköihin: 1. Viestintäpalvelut -keskitetty yhteinen mediaviestintä, viestintä koulutuksen koordinointi -yksikköä johtaa viestintäpäällikkö/-johtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa kaikki viestintää koskevat asiat. Yksikön johtajalle pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. 2. Palvelukeskus (Keskusrekisteri ja Seurakuntatoimisto) -seurakuntalaisten toimitusvaraukset, asiointi ja niihin liittyvät palvelut - käsittää kaikki seurakuntapäivystyksen toimipisteet: Turussa päivystävän sihteeripalvelun sekä muut seurakuntasihteeripalvelut ja niiden toimipisteet -yksikköä johtaa Keskusrekisterin johtaja/ Palvelujohtaja, joka toimii yhteistyössä seurakuntien ja kirkkoherrainkokouksen alaisen sekä tarvittaessa esittelee kirkkoneuvostossa seurakuntapalveluihin liittyvät asiat kirkkoneuvostossa. 3. Hautauspalvelut -yksikköä johtaa hautaustoimen päällikkö/-johtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa hautaustoimeen liittyvät asiat 4. Kiinteistöpalvelut -seurakuntayhtymän kiinteistöt, myös leirikeskukset, -yksikköä johtaa kiinteistöjohtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa kiinteistöasiat 5. Talouspalvelut -sisäiset ja tarvittavat ulkoiset talouspalvelut sekä kassapalvelut (sis. työntekijöiden ja vapaaehtoisten neuvontapalvelut) -yksikköä johtaa talousjohtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa talousasiat 6. Henkilöstöpalvelut - henkilöstöasioiden neuvontapalvelut, henkilöstökoulutuksen tuki, työnohjauspalvelut, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen virkistys- ja koulutustoiminta -yksikköä johtaa henkilöstöpäällikkö/-johtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa kaikki henkilöstöasiat

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Hallintovirasto -tietohallintapalvelut ja hallintatoimiston -it-palvelut, joissa oma it-johtaja -juristipalvelut - yksikköä johtaa hallintojohtaja, joka esittelee kirkkoneuvostossa hallintoviraston toimivaltaan liittyvät ja muitten yksiköitten alaisuuteen kuulumattomat muut yhteiset asiat, jotka eivät ole kirkkoneuvoston puheenjohtajan esiteltäviä. Piikkiön seurakunta ehdottaa, että kaikkien yksikköjen johtajat valitsee kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous kokoontuu , jolloin odotetaan sen päätöstä Seurakuntayhtymä 2015-mallista. Mikäli se hyväksytään, seurakuntayhtymän hallintorakenne tulee uudelleen arviotavaksi. Seurakuntayhtymiin tuleva yhtymärovastin virka tulee muuttamaan työnjakoa ja johtosääntöjä seurakuntayhtymän hallinnossa. yksikköjen johtajien esimiehistä on syytä tehdä toukokuun kirkolliskokouksen jälkeen, kun selviää, tuleeko yhtymä hallintoon yhtymärovasti. Seurakuntayhtymässä itsessään on parhaillaan käynnissä seurakunta- yhtymärakenteiden kehittämishanke. Hankkeen kautta on tämänhetkisen tiedon mukaan tarkoitus työstää myös yhtymän johtamisjärjestelmiä. Hallintoviraston johtosääntöä ei ole viisasta työstää kokonaiskehityksestä irrallisena ilman, että sitä on tarkasteltu suhteessa muihin johtamisen kysymyksiin seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymän oma kehittämishanke päättyy toukokuun lopussa Tuolloin Kehittämisryhmä antaa oman loppuraporttinsa. Yhtymän nykyisen johtamissäännön muuttamista kannattaa käsitellä kokonaisuutena vasta kun näiden hankkeiden lopputulokset ovat tiedossa. Seurakuntaneuvosto pyytääkin siirtämään hallintoviraston johtosääntöasian käsittelyn yhteisesti työstettäväksi ja myöhempään ajankohtaan. Ei lapsivaikutuksia. Käsittely: Janne Aso ehdotti lisäystä, että hallintoviraston johtosäännössä tulee olla ainoastaan johtavat virat sekä niiden kelpoisuusehdot ja tehtävät. Sinikka Tuomarila kannatti. Kirsi Huoponen ehdotti lisäystä, että hallintoviraston johtosäännössä tulee todeta, että hallinnon kokonaisvastuu on yhtymärovastilla, mikäli sellainen tulee tai vastaavalla viranhaltijalla. Janne Aso kannatti lisäystä. Lisäystä kannatettiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ : on pohjaesitys lisättynä Janne Ason ja Kirsi Huoposen lisäyksillä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto; Kehittämistyöryhmän kaikki et; tuomiokapituli/ konsultit Timo Tavast, Esa Saurama, kehittämisryhmän sihteeri Jani Kairavuo. 46 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA Piikkiön seurakunnan työryhmien johtosääntö hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 2/2015. Johtosäännön mukaan työryhmien esittelijöinä toimivat työntekijät tekevät ehdotuksen työryhmien 5-6 estä. Työryhmät valitsevat kukin puheenjohtajan omasta keskuudestaan. Valitaan seuraavat henkilöt työryhmiin: Jumalanpalvelustyöryhmä (-esittelijä seurakuntapastori Mikko Nieminen - muistintekijä kanttori Tiina Ilonen) -jasen: Kirsi Huoponen, seurakuntaneuvoston edustaja -: Tanja Hovi -: Matti Koho -: -: Diakoniatyön työryhmä: (-esittelijä diakoniatyöntekijä K. Elonheimo -muistion tekijä A. Ijäs) -: Päivi Järvensivu. -: Marjariitta Oksanen -: Sanna Takkinen -: Tapani Jokela -: Harri Hämäläinen - Leila Heikkinen Perhe- ja kasvatustyön työryhmä (-esittelijä kappalainen A. Ijäs -muistion tekijä nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta) -: Laura Langh-Lagerlöf, seurakuntaneuvoston edustaja -: Marjo Hyppänen, lapsityöntekijä -: Laura Hilakari, partio

8 PÖYTÄKIRJA 3/ : Mia Linnansuu -: Janne Aso Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella Tiedoksi Työryhmiin valitut 47 RETKIEN JA LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT Piikkiön seurakunnan rippi- ja nuortenleirien turvallisuusvastaavat vuonna 2015: ja 805- ripariryhmät, leiri Heinänokan leirikeskuksessa. Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta ripariryhmä, leiri Kunstenniemen Kunstenmajassa. Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta. - Isoskoulutusleiri Kunstenniemen Erämajassa Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta. - Isoskoulutusleiri Pyölinrannassa Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta. - Isoskoulutusleiri Kunstenniemessä Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta. - Nuorten joululeiri Kunstenniemessä Turvallisuusvastaavana nuorisotyönohjaaja Riikka Saloranta. DIAKONIA JA PERHETYÖN TURVALLISUUSVASTAAVAT: pe-su Perheviikonloppu Sinapissa turvallisuusvastaava Katri Elonheimo varalla Antti Ijäs ke Eläkeläisten Kevätretki Lohjalle Vivamoon ym.: Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo varalla Antti Ijäs su Suvivirsikirkkokuljetus: Katri Elonheimo tai vapaaehtoinen to Oivaltajien retki Pyölinrantaan: Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo

9 PÖYTÄKIRJA 3/ to 4.6. Vapaaehtoisten retki Pyölinrantaan (päivä saattaa muuttua). Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo ke Esteetön retki Sinappiin Tupasvillan kanssa: Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo ma-to Kesäloma Sinapissa. Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo. varalla Antti Ijäs pe Perheretki (perhekerhon kanssa, lastenohjaajat mukana) leirikeskukseen Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo la Perinteinen KOKO perheen retki Kasnäsin kylpylään Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo varalla Antti Ijäs Esityksen mukaan Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella Tiedoksi Työntekijä (sähköisesti). 48 TIEDOKSIANTOASIAT A/ Lähetetään pappien lomalistat lääninrovastille ja tuomiokapituliin hyväksyttäväksi, merkitään kirkkoherran laatimat lomalistat, joista ilmenevät myös vuosilomat (L) ajalla , kokouksessa tiedoksi. Liite 1/ 48. Esityksen mukaan Merkitään tiedoksi 49 ILMOITUSASIAT A Turun arkkihiippakunnan kirjeet - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisneuvoston esittely ja selkokielinen saavutettavuusohjelma B Kirkkohallituksen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet C Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja yhtymän yksikköjen lyhennysotteet

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Kohtien A-C pöytäkirjaotteet ovat nähtävänä kokouksessa. D Muut ilmoitusasiat Merkitään tiedoksi 50 MUUTOKSEN HAKU 51 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan. Kirkkoherra päättää kokouksen klo Merja Hermonen puheenjohtaja Antti Ijäs sihteeri Pöytäkirjantarkistajat Laura Langh-Lagerlöfin Lauri Lehmuksen.

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Korvensyrjä Päivi Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Korvensyrjä Päivi Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Laakso

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot