RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA"

Transkriptio

1 1 RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XVI valtuustokokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. VK 15 TOIMINTASUOSITUKSET 2.2. ALOITE 1 : MITEN AA:N KUVAA VOITAISIIN KIRKASTAA VARSINKIN AMMATTILAISTEN KESKUUDESSA? 2.3. ALOITE 2 A :MIKÄ ON A - JÄSENEN PÄÄASIALLINEN TARKOITUS TÄLLÄ HETKELLÄ? 2.4. ALOITE 2 B : MILLAISTA NEGATIIVISTA VAIKUTUSTA A- JÄSENELLÄ VOI OLLA ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN TOIMINTAAN JA JULKISUUSKUVAAN? 2.5. PALVELUVALTUUTETTU SUOSITUKSET JA KÄYTÄNTÖ 2.6. SISÄINEN TIEDOTTAMINEN -- SIISTI 24 PROJEKTI 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS 3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 3.5. XVII PVK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 3.6. XVII PVK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 3.7. VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 3.8. VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE 4.2. ITÄINEN ALUE 4.3. LÄNTINEN ALUE 4.4. POHJOINEN ALUE 4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 4.6. SVENSKA AA-REGIONEN 5. EI-ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖN TERVEHDYS 5.1. AA TOIVON YHTEISÖ 6. ALUSTUS JAKAMISISTUNNOON: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? 1. OSANOTTAJAT

2 2 Aluevaltuutettuja oli paikalla 13, neuvoston jäseniä oli 8 sekä yksi ei-alkoholistijäsen. Valtuustokokouksen kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 21, ei alkoholistijäsen poistui kokouksesta ennen Ison Salin käsittelyä. Äänivaltaisia olivat 13 valtuutettua ja 6 neuvoston jäsentä (kaksi neuvoston jäsentä luopui äänioikeudestaan). Tarkkailijana kokoukseen osallistui Tanskan PM valtuutettu Gorm sekä kokouksessa nuoremmaksi pohjoismaiden valtuutetuksi ehdolla ollut Nina. Kokouksen puheenjohtajana toimi XV VK:ssa valittu Ahti ja sihteerinä neuvoston kutsumana Olli T. 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. VK 15 TOIMINTASUOSITUKSET 1. Neuvoston toimikuntien vahvistaminen kutsutuilla toimikuntajäsenillä. 2. Toimiston päivystäjä on luopumassa tehtävästään. Toimiston toiminnan ylläpitämistä pidetään erityisen tärkeänä. 3. Varsinaiseen toimintaan tulisi sisältyä jollakin tavalla Pohjoismainen yhteistyö Sapmi- AA:n kanssa sekä yhteistyötoimet Suomen AA:n kanssa. 4. Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tutustua terveydenhuollon ammattilaisten näkemykseen alkoholisairauksien hoidosta suomalaisessa yhteiskunnassa. 5. Nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua yhdessä A-jäsenen kanssa. Tämän paketin valmistuttua toimikunta pyytää A-jäsenen apua yhteyden ottamiseksi kouluviranomaisiin. 6. VK:n puheenjohtajan valintamenettely 7. Isoa Kirjaa koskeneet aloitteet 8. Neljännen askeleen opas vihkonen 9. Palveluun innostaminen ja palveluhalukkuus XVI VK:n toimintasuosituksia neuvostolle: - Jatkaa nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua - Palvelutoimiston toiminnan ylläpitäminen tulee ratkaista ensitilassa - Kartoittaa yhteistyövaihtoehtoja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa - Tuoda esitys VK:n puheenjohtajan valintamenettelyksi seuraavaan VK:hon - Valmistella Palveluoppaan päivitys tulevalla valtuustokaudella 2.2. ALOITE 1 : MITEN AA:N KUVAA VOITAISIIN KIRKASTAA VARSINKIN AMMATTILAISTEN KESKUUDESSA? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Me kokemusasiantuntijat tiedotamme, tiedotamme Kutsutaan avoimiin kokouksiin ammattilaisia, samoin avoimiin tapahtumiin, kuten kesäpäiville yms. Materiaalin jakelu yhä laajemmin (meillä upeat materiaalit) Käytettäisiin yhä enemmän A-henkilöitä hyödyksi, meidän pitää ehdottaa heille ideoita ja ajatuksia

3 3 Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Info-tilaisuudet ovat tärkein keino lähestyä ammattilaisia. Kirjallisuustoimikunta kannustaa paikallistasolla ryhmiä ja piirejä järjestämään infotilaisuuksia, joihin tuotetaan valtakunnan tasolla materiaalia. Info-tilaisuuksien vetäjiä pyydetään käyttämään ajanmukaista materiaalia. Tilaisuuksista tulisi etukäteen tiedottaa laajasti AA-ryhmille, jotta palveluhalukkaat AA-jäsenet voisivat osallistua niihin. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Tarvitaan ammattitaitosta tiedottamista, materiaalia ja osallistumista seminaareihin ja tapahtumiin. Henkilökohtaisia käyntejä laitoksissa, yhteydenpitoa määräävissä asemissa oleviin henkilöihin. Käyntejä oppilaitoksissa. Kutsuttava opiskelijoita ja ammatissa toimivia avoimiin kokouksiin. Neuvosto voisi lisätä aktiivisuuttaan etsiessään uusia vaikutus kanavia. AA-infona jaettavat kortit tulisi saattaa uudelleen-tarkastellun alaiseksi käyttäen mallina esim. Tanskassa käytössä oleva kortti. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta AA:n kuvaa kirkastetaan parhaiten asianmukaisella ja oikeanlaisella tiedottamisella. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta ALOITE 2 A: MIKÄ ON A-JÄSENEN PÄÄASIALLINEN TARKOITUS TÄLLÄ HETKELLÄ? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Rajoittuu tällä hetkellä henkilön omaan ammattikuntaan ainakin jossain määrin Esiintyvät ilman anonymiteettirajoituksia, voivat antaa AA:lle kasvot Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Kirjallisuustoimikunta kehottaa lukemaan palveluoppaasta s Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Liite 6.2. vastaa erinomaisesti kohtaan 6.2. A kohtaan. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta ALOITE 2 B: MILLAISTA NEGATIIVISTA VAIKUTUSTA A-JÄSENELLÄ VOI OLLA ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN TOIMINTAAN JA JULKISUUSKUVAAN? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Julkinen riitatilanne, jossa joutuu puolustelemaan AA:n näkemyksiä hyvinkin voimakkaasti Aihepiiri on sellainen, että A-henkilön täytyy olla todella valmis tehtävään.

4 4 Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Väärinymmärrettynä A-jäsenen julkisuuteen antamat lausunnot saattavat aiheuttaa hämmennystä ja tunnekuohua. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta A-jäsenien esiintymiseen julkisuudessa liittyy riskejä. Näiden haitallisuus voidaan minimoida varmistamalla että kulloisellakin A-jäsenellä on hyvä tuntemus AA:n toiminnasta ja sen periaatteista. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Väärinkäsityksiä ja ymmärtämistä ei kai voi välttää. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta PALVELUVALTUUTETTU SUOSITUKSET JA KÄYTÄNTÖ 1. Miten hyvin Palveluvaltuutetun Palveluoppaassa kuvattu tehtävänkuvaus toteutuu käytännössä? Mikä toteutuu, mikä ei? 2. Miksi ei ja miten saisi toimimaan? Mitkä ovat haasteellisia asioita ja miten niitä voidaan kehittää? 3. Mitä muita mahdollisuuksia valtuutetuilla on toimia? 4. Muita ajatuksia asiasta? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Pääsääntöisesti asiat toimivat näin. Voimme vain tarkastella omien kokemustemme kautta tätä kohtaa. Alueittain toimitaan vähän eri tavoin, mutta pääsääntöisesti velvollisuudet täytetään ja edellytykset samoin. Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Toimikunnan mielestä suurin osa palveluvaltuutetun tehtävistä toteutuu. Puutteita löytyy etenkin yhteydenpidossa toimistoon. Lisäksi kehotamme palveluvaltuutettuja tehostamanaan käyntejä alueen eri ryhmissä. Palveluvaltuutetun tulisi informoida eri ryhmiä käytettävissä olevasta uudesta materiaalista sanomansaatossa. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Tehtävänkuvaus ei voi toteutua käytännössä tällaisena Toteutus riippuu miten valtuutettu kokee ja pystyy vastaamaan odotuksiin. Valtuustokokouksessa ei ole ongelmia valtuutetun suhteen. Valtuutettu voi kokea tehtävänkuvausta tällaisena liian velvoittelevana ja pelottavana. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta 7.1. Valtuutetut osallistuvat Palvelu-valtuuston kokouksiin Yhteydenpito RPE:iin koettiin hyväksi ja tärkeäksi asiaksi. Sitä kannattaa kehittää.

5 Palveluoppaassa kuvatut tehtävät ovat riittävät Ks kohta 7.3. XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset toimintaa kehitettäessä SISÄINEN TIEDOTTAMINEN -- SIISTI 24 PROJEKTI Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Aika alkoi loppua kesken, mutta onneksi meistä toimikunnan jäsenistä kolme jatkaa Neuvoston tiedotustoimikunnassa asian eteenpäin viemistä. Valtuutetulla on iso roolipalvelijoiden kummittamisella ja tiedottamisen ja tärkeyden esille tuomisessa, jotta voidaan kasvattaa uudenlainen ymmärrys tiedottamisen merkityksessä. Vastuun tiedostaminen omalla kohdalla on tärkeää. Tämän projektin tiimoilta syntyy (toivottavasti) keskustelua ja sen myötä ratkaisuja muutaman vuoden välein kannattaa tehdä syvempi sisäisen tiedottamisen päivitys ja tämä tulee olemaan sellainen. Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Kirjallisuustoimikunta totesi, että tiedotus ryhmätasolla toimii. Useilla ryhmillä on mm. luettelot jäsenten sähköpostiosoitteista, jota kautta tiedotusta hoidetaan. Suurin ongelma vaikuttaisi olevan valtakunnallisen tason tiedotus. Toisaalta myös alueellisella tasolla on ongelmia esim. infotilaisuuksista tiedottamisessa. Keskustelussa nousi useampaan otteeseen esille, että toimistonhoitaja saattaa olla edellytys tehokkaaseen tiedotuksen hoitamiseen. Toimikunta esittää selvitettäväksi sosiaalisen median käyttömahdollisuudet sisäisessä tiedottamisessa. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Asia on todella hyvä kunhan siinä olisi vinkki miten sitä luetaan oikein. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Yhteiseen sisäisen tiedottamisen projektiimme tutustuminen ja uusien innostavien ajatusten ja menetelmien kehitteleminen. Tiedottamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ja Siisti 24 on erinomainen runko tätä työtä varten. XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset Siisti 24-projektia toteutettaessa. 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU Toimintasuosituksia Neuvostolle:

6 6 - Valmistella esitys valtuustokokoustyöryhmän perustamiseksi - Luoda järjestelmä Pohjoismaiden valtuutettujen raportointia varten - Tehdä selvitys ja vakiinnuttaa periaatteet ulkopuolisten tarkkailijoiden kutsumisesta valtuustokokouksiin XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset Palveluoppaan päivitystä toteutettaessa. 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS Kuultiin ja käytiin keskustelua SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA VK päätti valtuustokauden teemaksi: Palvelukierto AA:n sydänrytmi 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN Neuvoston esitys: Luottamushenkilöiksi Vaihtovuoroiset: Ei-alkoholisti luottamushenkilöksi Jaakko Simojoki Eteläisen alueen esitys: Tikke Pohjoisen alueen esitys: Kari F Pohjoismaiseksi valtuutetuksi Nina Täydentäminen: Matti T/Arvo R:n sijalle 2 vuodeksi Nisse XVI VK hyväksyi neuvoston esitykset 3.5. XVII VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET XVI VK päätti ajankohdaksi , paikaksi Hämeenlinna Hauhon Vähäjärven kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 250 / valtuutettu XVII VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ XVI VK valitsi XVII VK:n puheenjohtajaksi yksimielisesti Arvon ja hänelle varahenkilöksi Kaisan VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ Valtuustokokoustoimikunta Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Pootu ja varahenkilö Esko. Yhteistyötoimikunta Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Heikki W ja varahenkilö Pedu. Tiedotustoimikunta Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Petteri ja varahenkilöksi Pauliina. Kirjallisuustoimikunta

7 7 Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marika ja varahenkilöksi Marjaana VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Jyväskylässä. Landsmöte Göteborgissa Pohjoismaiden valtuutettujen teemakokous Tanskan Koldingissa Scancypaa Helsingissä ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE Aluekokoukset Aluekokouksia kaudella on ollut neljä: Orimattila Orimattila Jyväskylä Kouvola Kokouksissa on käsitelty ajankohtaiset kuulumiset Palveluneuvostolta, Valtuustokokouksesta sekä piireiltä ja ryhmistä. Kokemuksien vaihto piirien tiedotustoiminnasta ja sanomansaatosta sekä paikallisesta yhteistyöstä on myös ollut vilkasta. Lisäksi alue oli mukana tukemassa Lahdessa Aluepäivän sekä Kouvolassa Perinteisen rantapäivän yhteydessä pidetyn käsiteseminaarin järjestelyjä. Keski-Suomen piiri Ryhmiä piirissä on edelleen kaksi ja niillä viikottaisia kokouksia yhteensä neljä, joista yksi on tarvittaessa avoin. Lisäksi sanomansaattoryhmänä toimii kerran viikossa kokoontuva Pernisryhmä Laukaan varavankilassa. Piirikokouksia pidetään 3 kk:n välein. Halukkaita palvelijoita tehtäviin on löytynyt ja puhelin- ja tiedotustoimikunnan tehtävät ovat tulleet hoidetuiksi. Kokousluettelo on päivitetty. Tiedotuskohteita ja yhteistyötahoja ovat olleet kriisikeskus Mobile, Päihdepalvelusäätiö ja SOVATEK. Tiedotustilaisuuksia on pyynnöstä järjestetty oppilaitoksissa sekä terveydenhoitosektorille. Kahden viikon välein on pidetty AA-info Naarajärven vankilassa yhdessä Pieksämäen AA:n kanssa. Pohjois-Kymen piiri Piirissä on kolme ryhmää ja lisäksi osallistutaan Kouvolan ryhmäyhteisön päiväkokousten vetovastuihin. Myös katkaisuhoitoaseman infojen vetovastuut on jaettu muiden ryhmien kanssa. Piiri kokoontuu kuukausittain. Tiedotustilaisuuksia on pidetty sosiaaliviranomaisille ja TE-keskukseen ja Kouvolan seudun kokousluettelo (kaikki ryhmät) on päivitetty. Tapahtumia on järjestetty kolme: Perinteinen rantapäivä Saaramaalla 12.8., AA:lainen pikkujoulu joulukuussa sekä pääsiäisenä Kotkassa viikonlopputapaaminen. Päijät-Hämeen piiri Piiri koostuu edelleen yhdestä ryhmästä ja kokouksia on viikoittain kolme, joista yksi avoin. Lisäksi kerran kuussa pidetään avoin perheryhmä-tyyppinen kokous. Yhteistyötä on tehty Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan kanssa. Kesäkuussa järjestettiin yhdessä alueen kanssa Aluepäivä 9.6. AA:n synnyn ( ) juhlistamiseksi ITÄINEN ALUE Alueella ei ole ollut aluetason toimintaa kuluneella valtuustokaudella.

8 LÄNTINEN ALUE Alueraportti valtuustokaudelta Palveluvaltuutetut: Pauliina (2. kausi ), Petteri (1. kausi ) ja Heikki (3. kausi vara). Neuvoston jäsenet: Janne ja Taina Turun seutu Läntinen alue on kokoontunut aluekokoukseen yhden (1) kerran vuonna 2012 ja yhden (1) kerran vuonna Piiri Läntiseen alueeseen kuuluu yksi piiri Rannikon AA-piiri joka toimii aktiivisesti Turun seudulla. Rannikon piiri kokoontui neljä (4) kertaa vuonna Piirin toimintaan osallistui yhdeksän (9) AA-ryhmää. Rannikon AA-piiri tukeutuu sanoman saatossa paikallistoimistoon, joka on erillinen sanomansaattoa varten perustettu palveluelin. Turun Paikallistoimisto Turun Paikallistoimisto kokoontui vuonna 2012 kuusi (6) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. Tammikuussa 2012 tiedotus- ja puhelintoimikunta yhdistettiin nimikkeen Tiedottamisen toimikunta alle. Tiedottamisen toimikunta kokoontui kolme (3) kertaa vuonna Työryhmänä ollut sisäisen ja sähköisen tiedottamisen työryhmä kokoontui kerran (1) vuonna Tiedottamisen toimikunta on jatkanut yhteydenottoja kartoittamiinsa paikkoihin, joissa on käyty tiedottamassa vuoden aikana. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on jatkunut. Toimintaa on ollut seuraavilla osa-alueilla; - On järjestetty tiedotustilaisuuksia AA:sta kiinnostuneille, esim. opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille - Turun katkaisuhoitoasemalla on pidetty tiedotustilaisuus kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden - Aloittajien kokoussarja järjestettiin Turun Paikallistoimiston tiloissa tammikuussa 2013 neljänä perättäisenä tiistaina - Kirjallisen materiaalin jakaminen (esitteet) on kuulunut toimintaan - AA:n Auttava Puhelin on päivystänyt päivittäin puhelujen määrät laskusuunnassa - Internet-sivut ja ovat olleet käytössä lähtien ja sivut lakkautetaan - TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa Vuoden 2013 alusta tiedotustoimikunta ja puhelin toimikunta perustettiin uudelleen ja työryhminä ovat tiedotustyöryhmä, hoitolaitostyöryhmä, sisäisen tiedotuksen työryhmä ja nettityöryhmä. Pääasiallista AA:n ohjelman mukaista 12. askeleen työtä on pyritty tekemään pitkin vuotta yhdeksän (9) ryhmän voimin POHJOINEN ALUE Raportti Anonyymien Alkoholistien Pohjoisen alueen toiminnasta valtuustokaudella. 1. Ryhmät Alueella toimii: -Sorsasaaressa 1 AA-ryhmä, joilla on yhteensä 3 kokousta. -Majakkaryhmä Oulunsalossa, 1 kokous -Rantaryhmä Kalajoella, 1 kokous. 2. Piirin kokoukset Alueella on ollut kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 3 kokousta.

9 9 3. Ohjelmaan opastustilaisuudet. Alueella on järjestetty yksi Back to Basic-kokoussarja. 4. Sanomansaatto -Ryhmät ovat jatkaneet Oulun kaupungin Kiviharjun kuntoutusklinikan kuntoutusjaksolaisille säännöllisesti 4:n viikon välein infojen pitämistä. -AA-tiedotusmateriaalia on jaettu ahkerasti. 5. Muuta -Oulun vankilan AA-ryhmän toimintaa on tuottu koko toimintavuoden siten, että vankilan ulkopuolisia AA-laisia on ollut 1-3 henkilöä kaikisssa pidetyissä kokouksissa. OYS:in tarkkailuosastolle on toimitettu tiedotusmateriaalia PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE Raportti valtuustokaudelta Alueella on kolme piiriä, Helsinki, Espoo ja Länsi-Vantaa. Espoon piirissä toimii kolme suomenkielistä ryhmää ja kaksi ruotsinkielistä ryhmää. Ruotsinkieliset ovat mukana piirin toiminnassa, vaikka kuuluvat varsinaisesti ruotsinkieliseen alueeseen. Länsi-Vantaalla on kaksi anonyymien ryhmää, mutta toiminta tapahtuu yhteistyössä kuuden nimettömiin kuuluvan ryhmän kanssa. Helsingin piirissä on neljä toimintaan osallistuvaa ryhmää. Ryhmät toimivat aktiivisesti perustehtävässään. Espoolaiset ja Vantaalaiset ryhmät ovat lisäksi aktiivisesti mukana alueen toiminnassa. Suuri ongelma on, että helsinkiläiset ryhmät eivät ole saaneet piirin toimintaa järjestetyksi. Helsingin piirillä ei ole lainkaan puheenjohtajaa. Helsinkiläisiä on kuitenkin mukana aktiivisesti alueen tehtävissä, kuten vastauspalvelun puhelimesta vastaaminen ja toimiston päivystys. Ryhmiin tulee etenkin katkaisuhoidosta tulokkaita, mutta valitettavan harva saa raittiudesta kiinni. On myös henkilöitä, jotka tulevat aina uudestaan aloittamaan alusta, mutta jotka eivät saa pysyvää raittiutta. Tulokkaiden kummitusta on pyritty järjestämään ja ryhmissä on sovittu, miten tulokas otetaan vastaan. Espoossa piiritoiminta on varsin aktiivista, piirikokouksia on säännöllisesti ja piiri on tehnyt omaa materiaaliakin. Vantaalla piirikokouksia on harvakseltaan, lähinnä on sovittu katkon infovuoroista ja muusta yhteistyöstä katkon ja klinikan kanssa. Helsingissä piiri ei toimi, mutta aluetoiminnassa on Helsingin piiristä henkilöitä eri ryhmistä. Toimiston, joka alun perin oli tarkoitettu kaikkien pääkaupunkiseudun AA-ryhmien käyttöön ylläpitäminen on jäänyt lähes yksinomaan anonyymien ryhmien varaan, ja toiminta on muodostunut raskaaksi. Päivystäjistä on niukkuutta ja toimiston ylläpito vie vähistä rahoista huomattavan osan.

10 10 Entiset valtuutetut ovat paljolti edelleen mukana AA-laisessa toiminnassa neuvostossa ja eri toimikunnissa SVENSKA AA-REGIONEN Gruppernas rapporter Esbo AA-Grupp Gruppen håller möten onsdagar kl i Olars kyrka, Olarsbäcken 4. Tyvärr har gruppen de senaste åren haft stängt i juli p.g.a. brist på mötesledare. Vi har haft i medeltal ung. 7 deltagare per möte. Sakmöten hålles vid behov, dock ung. Varannan månad. Ekonomin är i skick. Vi deltar i servicearbetet genom att hålla en veckas telefonjour två gånger och AA-info på Jorvs sjukhus också två gånger i året. Det är också planerat att grupperna i Esbo skall hålla infotillfällen på EMPPU ( Espoon mielenterveys ja päihdepalvelukeskus), preliminärt är det planerat att Grani och Esbo skulle kunna dela på ansvaret för några tillfällen. Gruppen har varit flitigt representerad på Espoon piiris möten. Gruppen informerade om AA på Esbo svenska församlings arbetskonferens, närvarande över 20 anställda vid församlingen. Gruppen gör självrannsakan ungefär en gång om året. Uppföljningen av denna rannsakan har dock varit bristfällig men gruppen har undersökt olika alternativ för att föra budskapet vidare. Gruppen har fått en ny medlem och en nygammal medlem. På första onsdagen i månaden läser vi en tradition och på de andra mötena ett steg eller annan AA-litteratur. Mötesledaren avgör vad vi läser. AA-Eiragruppen Gruppen sammanträder varje torsdag kl på adressen Sjötullsgatan 4 B 20 i Kronohagen i Helsingfors. Vi behandlar såväl steg, traditioner som annan AA-litteratur på våra möten. Traditionsmötena försöker vi ha den första torsdagen i månaden. I samband med detta håller vi ett sakmöte, med start kl Sedan senaste regionmöte har mötesdeltagandet återgått till det invanda, mellan fyra och sju personer. Det är dåligt med nykomlingar, trotts detta har vi fått uppleva en ettårsdag. Ekonomiskt mår vi bra och kan betala hyra till församlingen och understöda AA-verksamhet av olika slag. Granigruppen Granigruppen mår bra, deltagandet är stabilt, i medeltal 8 st. Vi har 2 nykomlingar, emellertid några som inte synts till på en tid. Granigruppens ekonomi är bra. Beslöts att understöda regionen med 200 på servicemötet. Gruppen för budskapet vidare på Regional nivå dvs. turerna på katko, telefonen samt Jorvs sjukhus. Gruppen håller servicemöte varje månad i början av månaden. Vasa svenska AA-Grupp Gruppen har haft regelbundna möten varje måndag kl i baptistkyrkans källarlokal på Rådhusgatan 44. Första måndagen i månaden har gruppen praktiskt möte efter det vanliga AAmötet. Den dag vi haft praktiskt möte har en tradition lästs på mötet. Alla möten har varit slutna möten. Besökarantalet har i medeltal varit 11,6 personer, som mest 17 och som minst 5 personer. Gruppen har 5 nykomlingar som verkar ta AA-programmet på allvar. Gruppen har firat en 15- årsdag. Gruppen för AA-budskapet till Pixne-kliniken varannan söndag kl

11 11 Gruppens ekonomi är god och gruppen sänder pengar till servicen när kassaläget så tillåter. Mötesdeltagarna får köpa AA-litteraur av gruppen. På nästa praktiska möte kommer vi att fundera över om eller hur vi skulle kunna ge Stora Boken gratis till nykomlingar. Runebergsgruppen Gruppen sammanträder varje måndag kl på adressen Mellangatan 19 i Borgå. Deltagarantalet har varit 4-6 personer. En ettårsdag har firats. Har ofta besökare från andra grupper. Vill tillhöra Svenska AA-Regionen. Närpes AA-grupp Gruppen har möten onsdagar kl i Drängstugan, kyrkbacken. Sista halvåret har vi haft 7 deltagare per möte. Vi fortsätter vårt samarbete med Vasa svenska AA-grupp att föra budskapet vidare till Pixne. Vi har beslutat att betala in 100 till regionen. Dals-gruppen Dals-gruppen mår i det stora hela bra. Närvaron har vairt i medeltal 8 per möte sedan senaste regionmöte, men vi kan skönja ett litet manfall på grund av giltiga orsaker. Vår ekonomi är bra, och vi kommer att annonsera nu på våren i lokaltidningen, som är relativt dyr. Hyran för år 2013 har vi betalat så vi kan sända bidrag till servicekontoret eller regionen. Vi har under perioden firat två 9-års dagar och en 5-årsdag, vilket är glädjande. Ändå vore det roligare att fira 1-årsdagar, men nykomligarna lyser med sin frånvaro, även hos oss. Nykterheten är svår att sälja, trots att den är gratis. Vi håller gruppmöten fortfarande varje tisdag med början klockan i Fritidsgården i Dalsbruk, dit vi vänligen inbjuder regionen för vårmötet i maj 2013 ifall inget annat har bestämts. Avstämning om Regionens nuvarande förtroendevalda Servicedelegater: Klaus till slutet av juni 2013 Peter till slutet av juni 2014 Tommy (suppleant) till slutet av juni 2013 Ordförande: Tommy till maj 2013 Kassör: Nisse till januari 2014 IT-ansvarig: Sascha Tills vidare 5. EI-ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖN TERVEHDYS 5.1. AA TOIVON YHTEISÖ Muistan omasta lapsuudestani, että koulussa oli vuosittain raittiuskilpakirjoituksia. Epäilemättä niiden tarkoituksena oli kasvattaa sukupolveani raittiiseen elämäntapaan. Toisin on valitettavasti tainnut käydä. Tilastojen mukaan alkoholin käyttö on viisinkertaistunut Suomessa viiden vuosikymmenen aikana.

12 12 Näitä tilastojen kasvavia lukuja on kauhisteltu, mutta myös vähätelty. Ylenmääräinen käyttöhän kohdistuu erityisesti pienehköön vähemmistöön. Eli eräät juovat erittäin paljon toistenkin puolesta. Kuitenkin alkoholin liikakäytöstä on tulossa ja on jo tullut vakava ongelma koko yhteiskunnalle. Taloudelliset vaikutukset ovat laskettavissa ja mitattavissa. Sairaudet ja kuolemat ovat tilastoitavissa. Sen sijaan inhimillisen kärsimyksen määrää tuskin kukaan osaa edes aavistaa. Se kohdistuu perheenjäseniin, puolisoihin, lapsiin, vanhempiin ja muihinkin lähipiirissä eläviin. Pelko, väkivalta ja häpeä ovat monissa kodeissa alituisesti läsnä. Alkoholistin lupaukset juomisen loppumisesta huomenna, ovat tuttu asia niin perheissä kuin ammattiauttajien parissa. Sitä huomista vain ei tahdo koskaan tulla. Alkoholisairauden hoitoon löytyy monenlaisia apua ja lukematon joukko niin yhteiskunnan kuin kolmannen sektorin auttajia. Kaikilla lienee jokseenkin sama tavoite: auttaa alkoholisoitunutta elämään sairautensa kanssa niin, että siitä ei aiheudu ongelmia hänelle itselleen tai hänen lähipiirilleen. Olen ollut yli kymmenen vuotta mukana Anonyymeissa Alkoholisteissa eli AA:ssa niin sanottuna ei-alkoholistijäsenenä. Olen saanut tutustua suureen joukkoon naisia ja miehiä, jotka tahtovat olla juomatta aina yhden päivän kerrallaan. Sehän on AA:n perusajatus, että alkoholisti on aina alkoholisti. Sairaus säilyy elämän loppuun saakka, mutta juomatta voi silti olla. Niinpä joukossa on monia, jotka ovat olleet ilman alkoholia vuosia, jopa vuosikymmeniä. Lähtökohtana on aina oma tahto olla juomatta. Ketään ei tähän pakoteta, mutta rohkaistaan kyllä. Jokaisella tulokkaalla on oma tukihenkilönsä, johon voi olla yhteydessä ja joka antaa kaiken apunsa raittiuden ylläpitämiseen. Sen sijaan kuten sanottu väkisin ketään ei pidetä mukana. Yhteiset kokoontumiset rohkaisevat ottamaan vastuuta sekä itsestä, toisista yhteisön jäsenistä että vielä alkoholiongelmasta kärsivistä. AA:n piirissä on saavutettu erittäin hyviä tuloksia raittiina pysymisessä. Se johtuu monista tekijöistä, kuten selkeästä ja tavoitteellisesta elämän eheyttämisestä. Tähän kuuluvat ns. kaksitoista askelta, jotka pohjautuvat jo liikkeen alkuaikojen jäsenten kokemuksiin. Toinen askel kuuluu näin: Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. Korkeamman voiman saa jokainen ymmärtää omalla tavallaan, mutta hengellinen perusta on tärkeä osa raittiina pysymisessä. Eräät AA:laiset ovat mukana eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen toiminnassa, toiset ovat täysin niiden ulkopuolella. Tässä suhteessa vallitsee täysi vapaus. Tärkein asia on oma raittius ja niiden auttaminen, jotka siihen tahtovat pyrkiä. Järjestön nimen mukaisesti AA:n jäsenet eivät tule julkisuuteen omalla nimellään. Anonymiteetti tahtoo suojella heitä ja heidän läheisiään. Perinteidensä mukaan AA ei ota vastaan miltään taholta avustuksia tai muuta taloudellista tukea. Kaikki kulut hoidetaan omassa piirissä. Nämä kaksi seikkaa tekevät AA:sta täysin riippumattoman ja omilla periaatteillaan sekä ehdoillaan toimivan. Alkoholiongelmaan puututtaessa tulee käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja. AA ei tietenkään voi auttaa kaikkia alkoholisteja, mutta sen piiristä moni on löytänyt ja löytää edelleen mahdollisuuden raittiina pysymiseen juuri yhden päivän kerrallaan. Siksi pidän AA:ta toivon yhteisönä, jossa tahdotaan hyväksyä mennyt, eletään iloisesti ja rohkeasti tätä päivää turvautuen Korkeampaan voimaan sekä ollaan kiinteässä yhteydessä toisiin AA:n jäseniin. Jorma Silander, rovasti, Savonlinna

13 13 6. ALUSTUS JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? Tein kiinnostavan havainnon: AA:n Pohjoismaiden yhteisessä kokouksessa on pohdittu samantyyppistä ongelmaa. Tämä kysymys ei ole ensimmäistä kertaa esillä meidän valtuustokokouksessakaan - ehkä saman kysymyksen esittäminen on pikemminkin joka vuotinen traditio. Asia näyttää siten vaivaavan ainakin joitakuita aktiivisesti AA:n asioista huolehtivia. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että asia on jollain mitta puulla tärkeä ja toisaalta, että ongelmaa ei ole toistaiseksi pystytty pysyvästi ratkaisemaan. Onko kysymyksessä ongelma, jota ei voidakaan kertakeksinnöllä ratkaista, vaan asiaa nousee ikään kuin uutena aina uudelleen ja uudelleen ratkaistavaksi? Palveluoppaassa on pyritty antamaan tähän eräs vastaus. Palveluvaltuutettua koskevassa luvussa kuusi (nykyisen painoksen s. 31) todetaan mm., että palveluvaltuutettu kertoo valtuustokokouksen tapahtumista aluetoimikunnan ja ehkä myös kotipiirinsä puheenjohtajalle ja kannustaa heitä viemään tätä tietoa ja palveluvaltuutetun innostusta edelleen ryhmiin ja paikallistoimistoihin. Siellä on myös eräitä muita asiaan liittyviä painavia huomautuksia valtuutetun tehtävistä. Näihin kuuluvat mm. osallistuminen alueen ja aluetoimikunnan kokouksiin, mutta myös vierailut alueen ryhmissä ja piirikokouksissa AINA KUN MAHDOLLISTA, tiivis työskentely ja kokemuksen jakaminen piirien puheenjohtajien ja alueen virkailijoiden kanssa LÄPI VUODEN JNE. Voi todeta että valtuutetulle annettu tehtävätarjonta ei ole aivan vähäinen. Uskon, että valtuutetut ovat tässäkin suhteessa yksilöitä ja poimivat tarjottimelta itselleen parhaiten sopivat toimintamallit. Palveluoppaan laatijalla näyttää olevan täysi usko siihen, että kaikilla valtuutetuilla on tehtävään tarvittava INNOSTUS itsestään selvästi. Palveluneuvoston tähän kokoukseen ansiokkaasti valmistelema materiaali sisältää myös laajahkon osuuden valtuutetun tehtävistä, edellytyksistä jne. Siinä todetaan mm. että kaikkein parhaimmastakaan valtuustokokouksesta olisi tuskin paljon apua, jos sen tuloksia ei kerrottaisi aluetoimikunnille ja ryhmille. Valtuutettujen raportit ja selostukset kokouksesta ovat yhtä tärkeitä kuin itse valtuustokokouksen ohjelma, palveluneuvoston aineistossa todetaan, kuten kaikki läsnäolijat ovat voineet havaita. Asian tärkeyttä viestin viemistä kokouksesta eteenpäin ei olekaan syytä kyseenalaistaa. Voidaan korkeintaan kysyä, miksi tämä ongelma on keskustelun alla valtuustokokouksessa vuosittain, vaikka palveluneuvosto on antanut asiasta mittavat kirjalliset ohjeet ja palveluopas selostaa asiaa laajasti? Asian esillä olo Pohjoismaiden yhteiskokouksessa viittaa siihen, että näin perusteelliset kirjalliset ohjeetkaan eivät toimi riittävänä varmistuksena siitä, että viestit täältä kokouksesta tai Pohjoismaiden kokouksesta kenties vielä vähemmän, kulkisivat toivotulla tavalla. Toimin itse tällä haavaa kotiryhmäni palveluedustajana ja alueen sihteerinä. Osallistun sitä kautta melko runsaasti alueen ja aluetoimikunnan kokouksiin ja pidän jossain määrin yhteyttä alueen virkailijoihin ainakin puheenjohtajaan läpi vuoden. Silti valtuutetulle

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla 16. 18.4.2010. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 SELVÄ N:ro6 SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... Tuntuu siltä, että joskus meiltä AA-jäseniltä unohtuu yhteisen hyvinvoinnin periaate. Vapaaehtoisuuden nimissä

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä?

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä? 2/2004 2 Uumunen 2/2004 T Pääkirjoitus änä vuonna olen joutunut miettimään ihmisiä lähellä minua. Isoäitini on sairastunut vakavasti, olen haudannut lähimmäisen ja työkaverin, menettänyt ystäväni ylitsepääsemättömien

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen.

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen. VUOSIKERTOMUS 2014 Kuva: Esko Jämsä Pelastakaa sukupolvi -hankkeen virkistyspäivää vietettiin syksyllä 2014 Lomakoti Kotorannassa Kiljavalla. Yhteensä 70 osallistujaa asiakasperheitä, äiti- ja isämentoreita,

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 17.5.2014 klo 13-16 Paikka: Karjalantie 2-4, 48600 Kotka (Karhula) Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti keskustelutilaisuuden Kotkan Karhulassa

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 KURK GOLF KEVÄT 2014 Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 Jäsenhankintakilpailu seuran jäsenille! Eniten uusia jäseniä tuonut saa 200 euron arvoisen lahjakortin Stockmannille

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot