RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA"

Transkriptio

1 1 RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XVI valtuustokokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. VK 15 TOIMINTASUOSITUKSET 2.2. ALOITE 1 : MITEN AA:N KUVAA VOITAISIIN KIRKASTAA VARSINKIN AMMATTILAISTEN KESKUUDESSA? 2.3. ALOITE 2 A :MIKÄ ON A - JÄSENEN PÄÄASIALLINEN TARKOITUS TÄLLÄ HETKELLÄ? 2.4. ALOITE 2 B : MILLAISTA NEGATIIVISTA VAIKUTUSTA A- JÄSENELLÄ VOI OLLA ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN TOIMINTAAN JA JULKISUUSKUVAAN? 2.5. PALVELUVALTUUTETTU SUOSITUKSET JA KÄYTÄNTÖ 2.6. SISÄINEN TIEDOTTAMINEN -- SIISTI 24 PROJEKTI 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS 3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 3.5. XVII PVK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 3.6. XVII PVK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 3.7. VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 3.8. VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE 4.2. ITÄINEN ALUE 4.3. LÄNTINEN ALUE 4.4. POHJOINEN ALUE 4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 4.6. SVENSKA AA-REGIONEN 5. EI-ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖN TERVEHDYS 5.1. AA TOIVON YHTEISÖ 6. ALUSTUS JAKAMISISTUNNOON: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? 1. OSANOTTAJAT

2 2 Aluevaltuutettuja oli paikalla 13, neuvoston jäseniä oli 8 sekä yksi ei-alkoholistijäsen. Valtuustokokouksen kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 21, ei alkoholistijäsen poistui kokouksesta ennen Ison Salin käsittelyä. Äänivaltaisia olivat 13 valtuutettua ja 6 neuvoston jäsentä (kaksi neuvoston jäsentä luopui äänioikeudestaan). Tarkkailijana kokoukseen osallistui Tanskan PM valtuutettu Gorm sekä kokouksessa nuoremmaksi pohjoismaiden valtuutetuksi ehdolla ollut Nina. Kokouksen puheenjohtajana toimi XV VK:ssa valittu Ahti ja sihteerinä neuvoston kutsumana Olli T. 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. VK 15 TOIMINTASUOSITUKSET 1. Neuvoston toimikuntien vahvistaminen kutsutuilla toimikuntajäsenillä. 2. Toimiston päivystäjä on luopumassa tehtävästään. Toimiston toiminnan ylläpitämistä pidetään erityisen tärkeänä. 3. Varsinaiseen toimintaan tulisi sisältyä jollakin tavalla Pohjoismainen yhteistyö Sapmi- AA:n kanssa sekä yhteistyötoimet Suomen AA:n kanssa. 4. Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tutustua terveydenhuollon ammattilaisten näkemykseen alkoholisairauksien hoidosta suomalaisessa yhteiskunnassa. 5. Nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua yhdessä A-jäsenen kanssa. Tämän paketin valmistuttua toimikunta pyytää A-jäsenen apua yhteyden ottamiseksi kouluviranomaisiin. 6. VK:n puheenjohtajan valintamenettely 7. Isoa Kirjaa koskeneet aloitteet 8. Neljännen askeleen opas vihkonen 9. Palveluun innostaminen ja palveluhalukkuus XVI VK:n toimintasuosituksia neuvostolle: - Jatkaa nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua - Palvelutoimiston toiminnan ylläpitäminen tulee ratkaista ensitilassa - Kartoittaa yhteistyövaihtoehtoja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa - Tuoda esitys VK:n puheenjohtajan valintamenettelyksi seuraavaan VK:hon - Valmistella Palveluoppaan päivitys tulevalla valtuustokaudella 2.2. ALOITE 1 : MITEN AA:N KUVAA VOITAISIIN KIRKASTAA VARSINKIN AMMATTILAISTEN KESKUUDESSA? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Me kokemusasiantuntijat tiedotamme, tiedotamme Kutsutaan avoimiin kokouksiin ammattilaisia, samoin avoimiin tapahtumiin, kuten kesäpäiville yms. Materiaalin jakelu yhä laajemmin (meillä upeat materiaalit) Käytettäisiin yhä enemmän A-henkilöitä hyödyksi, meidän pitää ehdottaa heille ideoita ja ajatuksia

3 3 Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Info-tilaisuudet ovat tärkein keino lähestyä ammattilaisia. Kirjallisuustoimikunta kannustaa paikallistasolla ryhmiä ja piirejä järjestämään infotilaisuuksia, joihin tuotetaan valtakunnan tasolla materiaalia. Info-tilaisuuksien vetäjiä pyydetään käyttämään ajanmukaista materiaalia. Tilaisuuksista tulisi etukäteen tiedottaa laajasti AA-ryhmille, jotta palveluhalukkaat AA-jäsenet voisivat osallistua niihin. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Tarvitaan ammattitaitosta tiedottamista, materiaalia ja osallistumista seminaareihin ja tapahtumiin. Henkilökohtaisia käyntejä laitoksissa, yhteydenpitoa määräävissä asemissa oleviin henkilöihin. Käyntejä oppilaitoksissa. Kutsuttava opiskelijoita ja ammatissa toimivia avoimiin kokouksiin. Neuvosto voisi lisätä aktiivisuuttaan etsiessään uusia vaikutus kanavia. AA-infona jaettavat kortit tulisi saattaa uudelleen-tarkastellun alaiseksi käyttäen mallina esim. Tanskassa käytössä oleva kortti. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta AA:n kuvaa kirkastetaan parhaiten asianmukaisella ja oikeanlaisella tiedottamisella. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta ALOITE 2 A: MIKÄ ON A-JÄSENEN PÄÄASIALLINEN TARKOITUS TÄLLÄ HETKELLÄ? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Rajoittuu tällä hetkellä henkilön omaan ammattikuntaan ainakin jossain määrin Esiintyvät ilman anonymiteettirajoituksia, voivat antaa AA:lle kasvot Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Kirjallisuustoimikunta kehottaa lukemaan palveluoppaasta s Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Liite 6.2. vastaa erinomaisesti kohtaan 6.2. A kohtaan. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta ALOITE 2 B: MILLAISTA NEGATIIVISTA VAIKUTUSTA A-JÄSENELLÄ VOI OLLA ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN TOIMINTAAN JA JULKISUUSKUVAAN? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Julkinen riitatilanne, jossa joutuu puolustelemaan AA:n näkemyksiä hyvinkin voimakkaasti Aihepiiri on sellainen, että A-henkilön täytyy olla todella valmis tehtävään.

4 4 Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Väärinymmärrettynä A-jäsenen julkisuuteen antamat lausunnot saattavat aiheuttaa hämmennystä ja tunnekuohua. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta A-jäsenien esiintymiseen julkisuudessa liittyy riskejä. Näiden haitallisuus voidaan minimoida varmistamalla että kulloisellakin A-jäsenellä on hyvä tuntemus AA:n toiminnasta ja sen periaatteista. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Väärinkäsityksiä ja ymmärtämistä ei kai voi välttää. XVI PVK antoi PN:lle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta PALVELUVALTUUTETTU SUOSITUKSET JA KÄYTÄNTÖ 1. Miten hyvin Palveluvaltuutetun Palveluoppaassa kuvattu tehtävänkuvaus toteutuu käytännössä? Mikä toteutuu, mikä ei? 2. Miksi ei ja miten saisi toimimaan? Mitkä ovat haasteellisia asioita ja miten niitä voidaan kehittää? 3. Mitä muita mahdollisuuksia valtuutetuilla on toimia? 4. Muita ajatuksia asiasta? Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Pääsääntöisesti asiat toimivat näin. Voimme vain tarkastella omien kokemustemme kautta tätä kohtaa. Alueittain toimitaan vähän eri tavoin, mutta pääsääntöisesti velvollisuudet täytetään ja edellytykset samoin. Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Toimikunnan mielestä suurin osa palveluvaltuutetun tehtävistä toteutuu. Puutteita löytyy etenkin yhteydenpidossa toimistoon. Lisäksi kehotamme palveluvaltuutettuja tehostamanaan käyntejä alueen eri ryhmissä. Palveluvaltuutetun tulisi informoida eri ryhmiä käytettävissä olevasta uudesta materiaalista sanomansaatossa. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Tehtävänkuvaus ei voi toteutua käytännössä tällaisena Toteutus riippuu miten valtuutettu kokee ja pystyy vastaamaan odotuksiin. Valtuustokokouksessa ei ole ongelmia valtuutetun suhteen. Valtuutettu voi kokea tehtävänkuvausta tällaisena liian velvoittelevana ja pelottavana. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta 7.1. Valtuutetut osallistuvat Palvelu-valtuuston kokouksiin Yhteydenpito RPE:iin koettiin hyväksi ja tärkeäksi asiaksi. Sitä kannattaa kehittää.

5 Palveluoppaassa kuvatut tehtävät ovat riittävät Ks kohta 7.3. XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset toimintaa kehitettäessä SISÄINEN TIEDOTTAMINEN -- SIISTI 24 PROJEKTI Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta Aika alkoi loppua kesken, mutta onneksi meistä toimikunnan jäsenistä kolme jatkaa Neuvoston tiedotustoimikunnassa asian eteenpäin viemistä. Valtuutetulla on iso roolipalvelijoiden kummittamisella ja tiedottamisen ja tärkeyden esille tuomisessa, jotta voidaan kasvattaa uudenlainen ymmärrys tiedottamisen merkityksessä. Vastuun tiedostaminen omalla kohdalla on tärkeää. Tämän projektin tiimoilta syntyy (toivottavasti) keskustelua ja sen myötä ratkaisuja muutaman vuoden välein kannattaa tehdä syvempi sisäisen tiedottamisen päivitys ja tämä tulee olemaan sellainen. Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta Kirjallisuustoimikunta totesi, että tiedotus ryhmätasolla toimii. Useilla ryhmillä on mm. luettelot jäsenten sähköpostiosoitteista, jota kautta tiedotusta hoidetaan. Suurin ongelma vaikuttaisi olevan valtakunnallisen tason tiedotus. Toisaalta myös alueellisella tasolla on ongelmia esim. infotilaisuuksista tiedottamisessa. Keskustelussa nousi useampaan otteeseen esille, että toimistonhoitaja saattaa olla edellytys tehokkaaseen tiedotuksen hoitamiseen. Toimikunta esittää selvitettäväksi sosiaalisen median käyttömahdollisuudet sisäisessä tiedottamisessa. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta Asia on todella hyvä kunhan siinä olisi vinkki miten sitä luetaan oikein. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunta Yhteiseen sisäisen tiedottamisen projektiimme tutustuminen ja uusien innostavien ajatusten ja menetelmien kehitteleminen. Tiedottamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ja Siisti 24 on erinomainen runko tätä työtä varten. XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset Siisti 24-projektia toteutettaessa. 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU Toimintasuosituksia Neuvostolle:

6 6 - Valmistella esitys valtuustokokoustyöryhmän perustamiseksi - Luoda järjestelmä Pohjoismaiden valtuutettujen raportointia varten - Tehdä selvitys ja vakiinnuttaa periaatteet ulkopuolisten tarkkailijoiden kutsumisesta valtuustokokouksiin XVI PVK suositteli PN:a hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta tekemät kirjaukset Palveluoppaan päivitystä toteutettaessa. 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS Kuultiin ja käytiin keskustelua SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA VK päätti valtuustokauden teemaksi: Palvelukierto AA:n sydänrytmi 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN Neuvoston esitys: Luottamushenkilöiksi Vaihtovuoroiset: Ei-alkoholisti luottamushenkilöksi Jaakko Simojoki Eteläisen alueen esitys: Tikke Pohjoisen alueen esitys: Kari F Pohjoismaiseksi valtuutetuksi Nina Täydentäminen: Matti T/Arvo R:n sijalle 2 vuodeksi Nisse XVI VK hyväksyi neuvoston esitykset 3.5. XVII VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET XVI VK päätti ajankohdaksi , paikaksi Hämeenlinna Hauhon Vähäjärven kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 250 / valtuutettu XVII VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ XVI VK valitsi XVII VK:n puheenjohtajaksi yksimielisesti Arvon ja hänelle varahenkilöksi Kaisan VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ Valtuustokokoustoimikunta Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Pootu ja varahenkilö Esko. Yhteistyötoimikunta Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Heikki W ja varahenkilö Pedu. Tiedotustoimikunta Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Petteri ja varahenkilöksi Pauliina. Kirjallisuustoimikunta

7 7 Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marika ja varahenkilöksi Marjaana VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Jyväskylässä. Landsmöte Göteborgissa Pohjoismaiden valtuutettujen teemakokous Tanskan Koldingissa Scancypaa Helsingissä ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE Aluekokoukset Aluekokouksia kaudella on ollut neljä: Orimattila Orimattila Jyväskylä Kouvola Kokouksissa on käsitelty ajankohtaiset kuulumiset Palveluneuvostolta, Valtuustokokouksesta sekä piireiltä ja ryhmistä. Kokemuksien vaihto piirien tiedotustoiminnasta ja sanomansaatosta sekä paikallisesta yhteistyöstä on myös ollut vilkasta. Lisäksi alue oli mukana tukemassa Lahdessa Aluepäivän sekä Kouvolassa Perinteisen rantapäivän yhteydessä pidetyn käsiteseminaarin järjestelyjä. Keski-Suomen piiri Ryhmiä piirissä on edelleen kaksi ja niillä viikottaisia kokouksia yhteensä neljä, joista yksi on tarvittaessa avoin. Lisäksi sanomansaattoryhmänä toimii kerran viikossa kokoontuva Pernisryhmä Laukaan varavankilassa. Piirikokouksia pidetään 3 kk:n välein. Halukkaita palvelijoita tehtäviin on löytynyt ja puhelin- ja tiedotustoimikunnan tehtävät ovat tulleet hoidetuiksi. Kokousluettelo on päivitetty. Tiedotuskohteita ja yhteistyötahoja ovat olleet kriisikeskus Mobile, Päihdepalvelusäätiö ja SOVATEK. Tiedotustilaisuuksia on pyynnöstä järjestetty oppilaitoksissa sekä terveydenhoitosektorille. Kahden viikon välein on pidetty AA-info Naarajärven vankilassa yhdessä Pieksämäen AA:n kanssa. Pohjois-Kymen piiri Piirissä on kolme ryhmää ja lisäksi osallistutaan Kouvolan ryhmäyhteisön päiväkokousten vetovastuihin. Myös katkaisuhoitoaseman infojen vetovastuut on jaettu muiden ryhmien kanssa. Piiri kokoontuu kuukausittain. Tiedotustilaisuuksia on pidetty sosiaaliviranomaisille ja TE-keskukseen ja Kouvolan seudun kokousluettelo (kaikki ryhmät) on päivitetty. Tapahtumia on järjestetty kolme: Perinteinen rantapäivä Saaramaalla 12.8., AA:lainen pikkujoulu joulukuussa sekä pääsiäisenä Kotkassa viikonlopputapaaminen. Päijät-Hämeen piiri Piiri koostuu edelleen yhdestä ryhmästä ja kokouksia on viikoittain kolme, joista yksi avoin. Lisäksi kerran kuussa pidetään avoin perheryhmä-tyyppinen kokous. Yhteistyötä on tehty Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan kanssa. Kesäkuussa järjestettiin yhdessä alueen kanssa Aluepäivä 9.6. AA:n synnyn ( ) juhlistamiseksi ITÄINEN ALUE Alueella ei ole ollut aluetason toimintaa kuluneella valtuustokaudella.

8 LÄNTINEN ALUE Alueraportti valtuustokaudelta Palveluvaltuutetut: Pauliina (2. kausi ), Petteri (1. kausi ) ja Heikki (3. kausi vara). Neuvoston jäsenet: Janne ja Taina Turun seutu Läntinen alue on kokoontunut aluekokoukseen yhden (1) kerran vuonna 2012 ja yhden (1) kerran vuonna Piiri Läntiseen alueeseen kuuluu yksi piiri Rannikon AA-piiri joka toimii aktiivisesti Turun seudulla. Rannikon piiri kokoontui neljä (4) kertaa vuonna Piirin toimintaan osallistui yhdeksän (9) AA-ryhmää. Rannikon AA-piiri tukeutuu sanoman saatossa paikallistoimistoon, joka on erillinen sanomansaattoa varten perustettu palveluelin. Turun Paikallistoimisto Turun Paikallistoimisto kokoontui vuonna 2012 kuusi (6) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. Tammikuussa 2012 tiedotus- ja puhelintoimikunta yhdistettiin nimikkeen Tiedottamisen toimikunta alle. Tiedottamisen toimikunta kokoontui kolme (3) kertaa vuonna Työryhmänä ollut sisäisen ja sähköisen tiedottamisen työryhmä kokoontui kerran (1) vuonna Tiedottamisen toimikunta on jatkanut yhteydenottoja kartoittamiinsa paikkoihin, joissa on käyty tiedottamassa vuoden aikana. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on jatkunut. Toimintaa on ollut seuraavilla osa-alueilla; - On järjestetty tiedotustilaisuuksia AA:sta kiinnostuneille, esim. opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille - Turun katkaisuhoitoasemalla on pidetty tiedotustilaisuus kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden - Aloittajien kokoussarja järjestettiin Turun Paikallistoimiston tiloissa tammikuussa 2013 neljänä perättäisenä tiistaina - Kirjallisen materiaalin jakaminen (esitteet) on kuulunut toimintaan - AA:n Auttava Puhelin on päivystänyt päivittäin puhelujen määrät laskusuunnassa - Internet-sivut ja ovat olleet käytössä lähtien ja sivut lakkautetaan - TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa Vuoden 2013 alusta tiedotustoimikunta ja puhelin toimikunta perustettiin uudelleen ja työryhminä ovat tiedotustyöryhmä, hoitolaitostyöryhmä, sisäisen tiedotuksen työryhmä ja nettityöryhmä. Pääasiallista AA:n ohjelman mukaista 12. askeleen työtä on pyritty tekemään pitkin vuotta yhdeksän (9) ryhmän voimin POHJOINEN ALUE Raportti Anonyymien Alkoholistien Pohjoisen alueen toiminnasta valtuustokaudella. 1. Ryhmät Alueella toimii: -Sorsasaaressa 1 AA-ryhmä, joilla on yhteensä 3 kokousta. -Majakkaryhmä Oulunsalossa, 1 kokous -Rantaryhmä Kalajoella, 1 kokous. 2. Piirin kokoukset Alueella on ollut kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 3 kokousta.

9 9 3. Ohjelmaan opastustilaisuudet. Alueella on järjestetty yksi Back to Basic-kokoussarja. 4. Sanomansaatto -Ryhmät ovat jatkaneet Oulun kaupungin Kiviharjun kuntoutusklinikan kuntoutusjaksolaisille säännöllisesti 4:n viikon välein infojen pitämistä. -AA-tiedotusmateriaalia on jaettu ahkerasti. 5. Muuta -Oulun vankilan AA-ryhmän toimintaa on tuottu koko toimintavuoden siten, että vankilan ulkopuolisia AA-laisia on ollut 1-3 henkilöä kaikisssa pidetyissä kokouksissa. OYS:in tarkkailuosastolle on toimitettu tiedotusmateriaalia PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE Raportti valtuustokaudelta Alueella on kolme piiriä, Helsinki, Espoo ja Länsi-Vantaa. Espoon piirissä toimii kolme suomenkielistä ryhmää ja kaksi ruotsinkielistä ryhmää. Ruotsinkieliset ovat mukana piirin toiminnassa, vaikka kuuluvat varsinaisesti ruotsinkieliseen alueeseen. Länsi-Vantaalla on kaksi anonyymien ryhmää, mutta toiminta tapahtuu yhteistyössä kuuden nimettömiin kuuluvan ryhmän kanssa. Helsingin piirissä on neljä toimintaan osallistuvaa ryhmää. Ryhmät toimivat aktiivisesti perustehtävässään. Espoolaiset ja Vantaalaiset ryhmät ovat lisäksi aktiivisesti mukana alueen toiminnassa. Suuri ongelma on, että helsinkiläiset ryhmät eivät ole saaneet piirin toimintaa järjestetyksi. Helsingin piirillä ei ole lainkaan puheenjohtajaa. Helsinkiläisiä on kuitenkin mukana aktiivisesti alueen tehtävissä, kuten vastauspalvelun puhelimesta vastaaminen ja toimiston päivystys. Ryhmiin tulee etenkin katkaisuhoidosta tulokkaita, mutta valitettavan harva saa raittiudesta kiinni. On myös henkilöitä, jotka tulevat aina uudestaan aloittamaan alusta, mutta jotka eivät saa pysyvää raittiutta. Tulokkaiden kummitusta on pyritty järjestämään ja ryhmissä on sovittu, miten tulokas otetaan vastaan. Espoossa piiritoiminta on varsin aktiivista, piirikokouksia on säännöllisesti ja piiri on tehnyt omaa materiaaliakin. Vantaalla piirikokouksia on harvakseltaan, lähinnä on sovittu katkon infovuoroista ja muusta yhteistyöstä katkon ja klinikan kanssa. Helsingissä piiri ei toimi, mutta aluetoiminnassa on Helsingin piiristä henkilöitä eri ryhmistä. Toimiston, joka alun perin oli tarkoitettu kaikkien pääkaupunkiseudun AA-ryhmien käyttöön ylläpitäminen on jäänyt lähes yksinomaan anonyymien ryhmien varaan, ja toiminta on muodostunut raskaaksi. Päivystäjistä on niukkuutta ja toimiston ylläpito vie vähistä rahoista huomattavan osan.

10 10 Entiset valtuutetut ovat paljolti edelleen mukana AA-laisessa toiminnassa neuvostossa ja eri toimikunnissa SVENSKA AA-REGIONEN Gruppernas rapporter Esbo AA-Grupp Gruppen håller möten onsdagar kl i Olars kyrka, Olarsbäcken 4. Tyvärr har gruppen de senaste åren haft stängt i juli p.g.a. brist på mötesledare. Vi har haft i medeltal ung. 7 deltagare per möte. Sakmöten hålles vid behov, dock ung. Varannan månad. Ekonomin är i skick. Vi deltar i servicearbetet genom att hålla en veckas telefonjour två gånger och AA-info på Jorvs sjukhus också två gånger i året. Det är också planerat att grupperna i Esbo skall hålla infotillfällen på EMPPU ( Espoon mielenterveys ja päihdepalvelukeskus), preliminärt är det planerat att Grani och Esbo skulle kunna dela på ansvaret för några tillfällen. Gruppen har varit flitigt representerad på Espoon piiris möten. Gruppen informerade om AA på Esbo svenska församlings arbetskonferens, närvarande över 20 anställda vid församlingen. Gruppen gör självrannsakan ungefär en gång om året. Uppföljningen av denna rannsakan har dock varit bristfällig men gruppen har undersökt olika alternativ för att föra budskapet vidare. Gruppen har fått en ny medlem och en nygammal medlem. På första onsdagen i månaden läser vi en tradition och på de andra mötena ett steg eller annan AA-litteratur. Mötesledaren avgör vad vi läser. AA-Eiragruppen Gruppen sammanträder varje torsdag kl på adressen Sjötullsgatan 4 B 20 i Kronohagen i Helsingfors. Vi behandlar såväl steg, traditioner som annan AA-litteratur på våra möten. Traditionsmötena försöker vi ha den första torsdagen i månaden. I samband med detta håller vi ett sakmöte, med start kl Sedan senaste regionmöte har mötesdeltagandet återgått till det invanda, mellan fyra och sju personer. Det är dåligt med nykomlingar, trotts detta har vi fått uppleva en ettårsdag. Ekonomiskt mår vi bra och kan betala hyra till församlingen och understöda AA-verksamhet av olika slag. Granigruppen Granigruppen mår bra, deltagandet är stabilt, i medeltal 8 st. Vi har 2 nykomlingar, emellertid några som inte synts till på en tid. Granigruppens ekonomi är bra. Beslöts att understöda regionen med 200 på servicemötet. Gruppen för budskapet vidare på Regional nivå dvs. turerna på katko, telefonen samt Jorvs sjukhus. Gruppen håller servicemöte varje månad i början av månaden. Vasa svenska AA-Grupp Gruppen har haft regelbundna möten varje måndag kl i baptistkyrkans källarlokal på Rådhusgatan 44. Första måndagen i månaden har gruppen praktiskt möte efter det vanliga AAmötet. Den dag vi haft praktiskt möte har en tradition lästs på mötet. Alla möten har varit slutna möten. Besökarantalet har i medeltal varit 11,6 personer, som mest 17 och som minst 5 personer. Gruppen har 5 nykomlingar som verkar ta AA-programmet på allvar. Gruppen har firat en 15- årsdag. Gruppen för AA-budskapet till Pixne-kliniken varannan söndag kl

11 11 Gruppens ekonomi är god och gruppen sänder pengar till servicen när kassaläget så tillåter. Mötesdeltagarna får köpa AA-litteraur av gruppen. På nästa praktiska möte kommer vi att fundera över om eller hur vi skulle kunna ge Stora Boken gratis till nykomlingar. Runebergsgruppen Gruppen sammanträder varje måndag kl på adressen Mellangatan 19 i Borgå. Deltagarantalet har varit 4-6 personer. En ettårsdag har firats. Har ofta besökare från andra grupper. Vill tillhöra Svenska AA-Regionen. Närpes AA-grupp Gruppen har möten onsdagar kl i Drängstugan, kyrkbacken. Sista halvåret har vi haft 7 deltagare per möte. Vi fortsätter vårt samarbete med Vasa svenska AA-grupp att föra budskapet vidare till Pixne. Vi har beslutat att betala in 100 till regionen. Dals-gruppen Dals-gruppen mår i det stora hela bra. Närvaron har vairt i medeltal 8 per möte sedan senaste regionmöte, men vi kan skönja ett litet manfall på grund av giltiga orsaker. Vår ekonomi är bra, och vi kommer att annonsera nu på våren i lokaltidningen, som är relativt dyr. Hyran för år 2013 har vi betalat så vi kan sända bidrag till servicekontoret eller regionen. Vi har under perioden firat två 9-års dagar och en 5-årsdag, vilket är glädjande. Ändå vore det roligare att fira 1-årsdagar, men nykomligarna lyser med sin frånvaro, även hos oss. Nykterheten är svår att sälja, trots att den är gratis. Vi håller gruppmöten fortfarande varje tisdag med början klockan i Fritidsgården i Dalsbruk, dit vi vänligen inbjuder regionen för vårmötet i maj 2013 ifall inget annat har bestämts. Avstämning om Regionens nuvarande förtroendevalda Servicedelegater: Klaus till slutet av juni 2013 Peter till slutet av juni 2014 Tommy (suppleant) till slutet av juni 2013 Ordförande: Tommy till maj 2013 Kassör: Nisse till januari 2014 IT-ansvarig: Sascha Tills vidare 5. EI-ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖN TERVEHDYS 5.1. AA TOIVON YHTEISÖ Muistan omasta lapsuudestani, että koulussa oli vuosittain raittiuskilpakirjoituksia. Epäilemättä niiden tarkoituksena oli kasvattaa sukupolveani raittiiseen elämäntapaan. Toisin on valitettavasti tainnut käydä. Tilastojen mukaan alkoholin käyttö on viisinkertaistunut Suomessa viiden vuosikymmenen aikana.

12 12 Näitä tilastojen kasvavia lukuja on kauhisteltu, mutta myös vähätelty. Ylenmääräinen käyttöhän kohdistuu erityisesti pienehköön vähemmistöön. Eli eräät juovat erittäin paljon toistenkin puolesta. Kuitenkin alkoholin liikakäytöstä on tulossa ja on jo tullut vakava ongelma koko yhteiskunnalle. Taloudelliset vaikutukset ovat laskettavissa ja mitattavissa. Sairaudet ja kuolemat ovat tilastoitavissa. Sen sijaan inhimillisen kärsimyksen määrää tuskin kukaan osaa edes aavistaa. Se kohdistuu perheenjäseniin, puolisoihin, lapsiin, vanhempiin ja muihinkin lähipiirissä eläviin. Pelko, väkivalta ja häpeä ovat monissa kodeissa alituisesti läsnä. Alkoholistin lupaukset juomisen loppumisesta huomenna, ovat tuttu asia niin perheissä kuin ammattiauttajien parissa. Sitä huomista vain ei tahdo koskaan tulla. Alkoholisairauden hoitoon löytyy monenlaisia apua ja lukematon joukko niin yhteiskunnan kuin kolmannen sektorin auttajia. Kaikilla lienee jokseenkin sama tavoite: auttaa alkoholisoitunutta elämään sairautensa kanssa niin, että siitä ei aiheudu ongelmia hänelle itselleen tai hänen lähipiirilleen. Olen ollut yli kymmenen vuotta mukana Anonyymeissa Alkoholisteissa eli AA:ssa niin sanottuna ei-alkoholistijäsenenä. Olen saanut tutustua suureen joukkoon naisia ja miehiä, jotka tahtovat olla juomatta aina yhden päivän kerrallaan. Sehän on AA:n perusajatus, että alkoholisti on aina alkoholisti. Sairaus säilyy elämän loppuun saakka, mutta juomatta voi silti olla. Niinpä joukossa on monia, jotka ovat olleet ilman alkoholia vuosia, jopa vuosikymmeniä. Lähtökohtana on aina oma tahto olla juomatta. Ketään ei tähän pakoteta, mutta rohkaistaan kyllä. Jokaisella tulokkaalla on oma tukihenkilönsä, johon voi olla yhteydessä ja joka antaa kaiken apunsa raittiuden ylläpitämiseen. Sen sijaan kuten sanottu väkisin ketään ei pidetä mukana. Yhteiset kokoontumiset rohkaisevat ottamaan vastuuta sekä itsestä, toisista yhteisön jäsenistä että vielä alkoholiongelmasta kärsivistä. AA:n piirissä on saavutettu erittäin hyviä tuloksia raittiina pysymisessä. Se johtuu monista tekijöistä, kuten selkeästä ja tavoitteellisesta elämän eheyttämisestä. Tähän kuuluvat ns. kaksitoista askelta, jotka pohjautuvat jo liikkeen alkuaikojen jäsenten kokemuksiin. Toinen askel kuuluu näin: Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. Korkeamman voiman saa jokainen ymmärtää omalla tavallaan, mutta hengellinen perusta on tärkeä osa raittiina pysymisessä. Eräät AA:laiset ovat mukana eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen toiminnassa, toiset ovat täysin niiden ulkopuolella. Tässä suhteessa vallitsee täysi vapaus. Tärkein asia on oma raittius ja niiden auttaminen, jotka siihen tahtovat pyrkiä. Järjestön nimen mukaisesti AA:n jäsenet eivät tule julkisuuteen omalla nimellään. Anonymiteetti tahtoo suojella heitä ja heidän läheisiään. Perinteidensä mukaan AA ei ota vastaan miltään taholta avustuksia tai muuta taloudellista tukea. Kaikki kulut hoidetaan omassa piirissä. Nämä kaksi seikkaa tekevät AA:sta täysin riippumattoman ja omilla periaatteillaan sekä ehdoillaan toimivan. Alkoholiongelmaan puututtaessa tulee käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja. AA ei tietenkään voi auttaa kaikkia alkoholisteja, mutta sen piiristä moni on löytänyt ja löytää edelleen mahdollisuuden raittiina pysymiseen juuri yhden päivän kerrallaan. Siksi pidän AA:ta toivon yhteisönä, jossa tahdotaan hyväksyä mennyt, eletään iloisesti ja rohkeasti tätä päivää turvautuen Korkeampaan voimaan sekä ollaan kiinteässä yhteydessä toisiin AA:n jäseniin. Jorma Silander, rovasti, Savonlinna

13 13 6. ALUSTUS JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? Tein kiinnostavan havainnon: AA:n Pohjoismaiden yhteisessä kokouksessa on pohdittu samantyyppistä ongelmaa. Tämä kysymys ei ole ensimmäistä kertaa esillä meidän valtuustokokouksessakaan - ehkä saman kysymyksen esittäminen on pikemminkin joka vuotinen traditio. Asia näyttää siten vaivaavan ainakin joitakuita aktiivisesti AA:n asioista huolehtivia. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että asia on jollain mitta puulla tärkeä ja toisaalta, että ongelmaa ei ole toistaiseksi pystytty pysyvästi ratkaisemaan. Onko kysymyksessä ongelma, jota ei voidakaan kertakeksinnöllä ratkaista, vaan asiaa nousee ikään kuin uutena aina uudelleen ja uudelleen ratkaistavaksi? Palveluoppaassa on pyritty antamaan tähän eräs vastaus. Palveluvaltuutettua koskevassa luvussa kuusi (nykyisen painoksen s. 31) todetaan mm., että palveluvaltuutettu kertoo valtuustokokouksen tapahtumista aluetoimikunnan ja ehkä myös kotipiirinsä puheenjohtajalle ja kannustaa heitä viemään tätä tietoa ja palveluvaltuutetun innostusta edelleen ryhmiin ja paikallistoimistoihin. Siellä on myös eräitä muita asiaan liittyviä painavia huomautuksia valtuutetun tehtävistä. Näihin kuuluvat mm. osallistuminen alueen ja aluetoimikunnan kokouksiin, mutta myös vierailut alueen ryhmissä ja piirikokouksissa AINA KUN MAHDOLLISTA, tiivis työskentely ja kokemuksen jakaminen piirien puheenjohtajien ja alueen virkailijoiden kanssa LÄPI VUODEN JNE. Voi todeta että valtuutetulle annettu tehtävätarjonta ei ole aivan vähäinen. Uskon, että valtuutetut ovat tässäkin suhteessa yksilöitä ja poimivat tarjottimelta itselleen parhaiten sopivat toimintamallit. Palveluoppaan laatijalla näyttää olevan täysi usko siihen, että kaikilla valtuutetuilla on tehtävään tarvittava INNOSTUS itsestään selvästi. Palveluneuvoston tähän kokoukseen ansiokkaasti valmistelema materiaali sisältää myös laajahkon osuuden valtuutetun tehtävistä, edellytyksistä jne. Siinä todetaan mm. että kaikkein parhaimmastakaan valtuustokokouksesta olisi tuskin paljon apua, jos sen tuloksia ei kerrottaisi aluetoimikunnille ja ryhmille. Valtuutettujen raportit ja selostukset kokouksesta ovat yhtä tärkeitä kuin itse valtuustokokouksen ohjelma, palveluneuvoston aineistossa todetaan, kuten kaikki läsnäolijat ovat voineet havaita. Asian tärkeyttä viestin viemistä kokouksesta eteenpäin ei olekaan syytä kyseenalaistaa. Voidaan korkeintaan kysyä, miksi tämä ongelma on keskustelun alla valtuustokokouksessa vuosittain, vaikka palveluneuvosto on antanut asiasta mittavat kirjalliset ohjeet ja palveluopas selostaa asiaa laajasti? Asian esillä olo Pohjoismaiden yhteiskokouksessa viittaa siihen, että näin perusteelliset kirjalliset ohjeetkaan eivät toimi riittävänä varmistuksena siitä, että viestit täältä kokouksesta tai Pohjoismaiden kokouksesta kenties vielä vähemmän, kulkisivat toivotulla tavalla. Toimin itse tällä haavaa kotiryhmäni palveluedustajana ja alueen sihteerinä. Osallistun sitä kautta melko runsaasti alueen ja aluetoimikunnan kokouksiin ja pidän jossain määrin yhteyttä alueen virkailijoihin ainakin puheenjohtajaan läpi vuoden. Silti valtuutetulle

14 14 osoitetut kirjalliset toimintaohjeet ja velvollisuutta muistuttavat/hipovat innostuksen osoittamiskeinot tuntuvat lähes mahdottomilta toteuttaa kaikessa laajuudessaan, ainakaan nyt kun vielä olen työelämässä. Uskon, että valtuutetut ymmärtävät tehtävänsä kuitenkin vapaaehtoisuuteen pohjautuvana ja sellaisena otettuna tarvittava innostus useimmiten löytyy. Oma kokemukseni näistä muutamista palvelutehtävistä on antanut jonkin verran näkemystä siihen, miten viesti palvelutehtävistä ja esim. valtuustokokouksesta kulkee eteenpäin. Vaikuttaa siltä, että raportointi ei toimi tavoitellulla, ihanteellisimmalla tavalla. Raportoija törmää siihen, minkälainen on vastaanottajan VASTAANOTTOHALUKKUUS ja VASTAANOTTOKYKY. Olen kohdannut määrättyä haluttomuusasennetta ja kiinnostuksen puutetta sitä kohtaa, mitä esim. yritän kertoa valtuustokokouksesta. Mielestäni tässä on se syy, miksi viestin eteenpäin viemisestä tulisi keskustella joka kokouksessa, joka AA:n asioissa pidetään. Aidon kiinnostuksen ja sitä kautta palveluhalukkuuden lisääminen on JATKUVA, PONNISTUKSIA VAATIVA tehtävä. Täällä asiasta käytävä keskustelu ei ole asian liiallista tai turhaa toistamista. Viestin täältä valtuustokokouksesta tulee kulkea eteenpäin alueelle, piireihin, ryhmiin ja YKSITTÄISILLE AA-LAISILLE. Palveluopas korostaa viestin viemistä alueelle ja piireihin, mutta minusta yhtä tärkeä vastaanottaja on yksittäinen AA:n jäsen; jäsen, joka on ohittanut tulokasvaiheen. Onko siinä tavassa, millä viesti toimitetaan alueelle, piirille, ryhmille tai yksittäiselle jäsenelle noudattaa eri periaatteita vastaanottajasta riippuen? Viestin puhdas asiasisältö voi käsittääkseni olla sama olipa vastaanottaja kuka tahansa. Viestin muoto sen sijaan kannattaa valita ehkä eri tavoin tässä suhteessa. Aluetoimikunta ja piiri sekä näiden jäsenet ja virkailijat ovat yleensä melko hyvin perillä valtuustorakenteesta ja valtakunnallisesta toiminnasta. Sen vuoksi viesti näille voi olla melko lakonisesti muotoiltu ja noudattaa kokonaan sitä raportointimallia, minkä palveluopas ja palveluneuvosto osoittavat käytettäväksi. Tällöin valtuustokokouksesta laadittava loppuraportti toimii oivallisena välineenä ja viesti menee perille jos on mennäkseen. Yksittäiselle valtuustosuunnitelmaa tuntemattomalle - jäsenelle viestin muotoilu on haastavampaa. Käsittääkseni viestiä ei pidä esittää YLEMMÄLTÄ TAHOLTA tulevana. Yleensä valtuutettu kertoo valtuustokokousraporttinsa vähintään oman kotiryhmänsä kokouksessa. Tällöin vastaanottajat ovat kuitenkin yksittäisiä AA-laisia. Heitä voi olla paikalla viestiä kuulemassa monelta kokemustasolta. Valtuutettu ei voi silloin esittää raporttiaan kuin virkamiehille tai alan ammattilaisille. Viestillä valtuustosta tai muualta rakenteesta jäsenelle voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Viestillä voidaan nähdä eri funktioita. Vähäisempänä ei ymmärtääkseni voida pitää sitä, että viestin valtuustosta tulisi herättää jäsenessä kiinnostusta valtakunnallista toimintaa kohtaan; vastaavasti viestin alueelta tulisi herättää kiinnostusta alueellista toimintaa kohtaan. Hyvän viestinnän kautta AA:n toiminta saavuttaa hyväksyntää, kunnioitusta ja arvostusta ja luo oman legitimiteettinsä. Valtuustorakenne ei tarvitse arvostusta oman asemansa pönkittämiseksi tai korottamiseksi, vaan siksi, että SYDÄMESSÄÄN VALTUUSTOLLE

15 15 JA KOKO RAKENTEELLE ARVONSA ANTAVA JÄSEN OPPII RAKASTAMAAN MYÖS TÄTÄ MONILLE NIIN TUNTEMATONTA PUOLTA AA:SSA. Viesti menee perille ja savuttaa odotetut tavoitteet, kun raportti esitetään siten, että yksittäisen AA-jäsenen rajoittunut vastaanottokyky ja varautunut vastaanottoasenne otetaan huomioon. Eli, kun viestiä viedään valtuustosta YLÖS jäsenkuntaan, pitäisi toimia NÖYRÄSTI JA PALVELUASENTEELLA ja muistaa jäsenen ARVO viestin tuojaan nähden. Uskon, että tällöin menestytään parhaiten, kun kerrotaan päätösten MIELENKIINTOISTA SISÄLTÖÄ ja jätetään epäluuloja, kateutta ja vähättelyä synnyttävät ja muita viestin vastaanottoa haittaavat kuvaukset mystisistä ORGANISAATIOHIENOUKSISTA vähemmälle.

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014.

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. 1 RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA

1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XV valtuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla 13. 15.4.2012. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014:

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Suomi AA tuli Suomeen... 1948 (vanha rakenne), Valtuustorakenne perustettiin v. 1997 Asukasmäärä N. 5,5 milj. Määrä alkoholisteja Lähteestä riippuen; arviolta

Lisätiedot

RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015.

RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015. 1 RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä

RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 1 RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 7. 9.4.2017. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat!

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat! Sivu A1 Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat! Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien 18. valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Kokouspaikan sijainti

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Tiedotustoimikunnan toimintaraportti valtuustokausilla 2016 2017 ja 2017 2018 Toimintasuunnitelma 2016 17 Toimikunnan tavoitteet ja toimintasuunnitelma Tiedotustoimikunta vastaa Anonyymien Alkoholistien

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Palveluopasta laadittaessa on ensin suomennettu Service Manualin 2001 2002 painoksesta tarpeelliset luvut.

Palveluopasta laadittaessa on ensin suomennettu Service Manualin 2001 2002 painoksesta tarpeelliset luvut. 1 Anonyymit Alkoholistit Palveluopas ESIPUHE Anonyymien Alkoholistien Palveluopas noudattaa rakenteeltaan Yhdysvaltain ja Kanadan valtuuston hyväksymää The A.A. Service Manual ia, joka on vuodesta 1999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palveluopas ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI

Palveluopas ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI 2 Palveluopas 2014 ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI 3 AA - Alcoholics Anonymous - Anonyymit Alkoholistit on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 6.4.2013 klo 13.00-16.00 Paikka: Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, 33100 Tampere Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti kuluvan vuoden 2. keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

XIII VALTUUSTOKOKOUKSEN RAPORTTI

XIII VALTUUSTOKOKOUKSEN RAPORTTI Neuvoston tiedotuslehti AA:n jäsenille Förtroenderådets informationsblad för AA:s medlemmar 3 / 2010 TOUKOKUU MAJ ANONYYMIT ALKOHOLISTIT ANONYMA ALKOHOLISTER Mahdollisuus sinulle En möjlighet för dig XIII

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 Valtuustorakennekaavio (Suomi) 10 Valtuustokieli 12 Kolmannen perinnön

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009 AA- alkoholistien oma-apuryhmä Juha Kemppinen 2009 AA:n 12 askelta: 1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 17.5.2014 klo 13-16 Paikka: Karjalantie 2-4, 48600 Kotka (Karhula) Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti keskustelutilaisuuden Kotkan Karhulassa

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla 16. 18.4.2010. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E Klubin kehittämistyöpaja 2013 Työpajan tavoitteet Klubin toiminnan laadun parantaminen Jäsentyytyväisyyden nostaminen Jäsenten sitouttaminen Mitä klubi tekee ja miten tekee? LAADUKKAASTI TOIMIVASSA KLUBISSA

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot