Oppisopimuksen ennakkojakson kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuksen ennakkojakson kehittäminen"

Transkriptio

1 Fasilitoitu osuus Oppisopimuksen ennakkojakson kehittäminen Oppisopimuksen kehittämisen hankeen puitteissa ennakkojakson ja työpaikkakouluttajien asioista kiinnostunut väki kerääntyi Järvenpää-talolle. Iltapäivän fasilitoidussa osiossa tarkasteltiin ennakkojaksoon kohdistuvia tarpeita niin nuoren kuin työpaikkakouluttajan näkökulmasta, ideoitiin uusia keinoja ja menetelmiä sekä prototypoitiin vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Iltapäivän tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys ennakkojaksosta sekä sen kehittämisestä. Iltapäivän osuuden fasilitoi Kolmas Persoona, joka on erikoistunut sosiaalisiin ja palveluinnovaatioihin. Päivän ohjelmasta ja käytettyjen menetelmien osalta voitte tarvittaessa olla yhteydessä Kolmas Persoona/ Tanja Verho (tirri (a) persoona.fi / ). POIMINTOJA PROFIILEISTA 16-VUOTIAS MINÄ Työpaja alkoi asiakkaan, 16-vuotiaan nuoren rooliin eläytymällä. Osallistujien piti esitellä ryhmäläisilleen millaisia 16-vuotiaita he olisivat tänä päivänä. Millaisia unelmia, harrastuksia, perheitä ja asenteita he omaisivat? Ohessa muutamia poimintoja profiileista: Suhtautuminen kouluun ja työelämään: lukion lopettanut, ei koe omaksi metalliala opiskeltuna, muttei nappaa ei tiedä suuntaa, ei tiedä mitä haluaisi opiskella ei jaksa lukea, ei jaksa istua paikallaan matematiikka ja kielet vaikeita hyvä koulussa ei toimistotöitä ei auktoriteetteja, haluaa töihin, mutta ei aikatauluja tai pomoja Koti ja perhe: yksinhuoltajavanhempi uusioperhe molemmat vanhemmat töissä, duunariperhe sateenkaariperhe, adoptoitu on page 1

2 Harrastukset ja sosiaalisuus: kaverit tärkeitä pelaaminen ystäviä paljon netissä (niche-harrastukset) urheilullisuus Haaveet: raha, hyväpalkkainen ammatti kuuluisuus menestys vaihtovuosi ulkomailla, matkustelu, asuminen ulkomailla eettinen ammatti (esim. eläintensuojelu) Kiinnostavia aloja: hoitoala, sairaanhoitaja, lääkäri lapset ja nuoret ammattilumilautailija eläimet, hevosala kv-ura tai diplomaatti muusikon ura ei toiveammattia Purkukeskustelusta nostettua: Aikuisilla on paljon ennakkoluuloja nuorisoa kohtaan, mutta tunne on molemminpuolinen. Nuorillakin on ennakkoluuloja aikuisia kohtaan. Unelmattomuus on pahinta Profiileissa korostuvat kaverit, mutta myös epävarmuus. Ei tiedä mitä haluaa tai sitten tietää mitä, muttei miten. Työpaikkakouluttajan ohella täytyy huomioida myös muu työyhteisö. TPK:n ei välttämättä tarvitse olla kaikkea, jos työyhteisöstä löytyy se yksi mama tai daddy, joka huolehtii nuoren osaksi työyhteisöä TPK-parit? NUORTEN JA TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN TARPEET Profiilien pohjalta ryhdyttiin kartoittamaan pienryhmissä ennakkojakson osallistujien sekä työpaikkakouluttajien tarpeita ennakkojaksoa kohtaan. Ryhmien esitysten pohjalta kiteytettiin seuraavanlaisia tarpeita: on page 2

3 Nuoren tarpeet ennakkojaksolle Ammatinvalinnan ohjaus Paljon luuloja, kapeat tiedot Puutteelliset työelämätiedot ja taidot Kohtaaminen ja yksilöllisyys Kasvun/identiteetin tukeminen Sosiaaliset taidot Vahvuuksien tunnistaminen Jatkuva palaute/kannustaminen Yhteisöllistäminen Työpaikkakouluttajan tarpeet ennakkojaksolle Aikaa ja oikea resurssointi Ymmärtää nuoren kasvuprosessia Tuki ja ohjaus työpaikkakouluttajana toimimisesta Kohtaamisosaaminen (dialogi) Palautteenanto (ohjaus/nuori) Työyhteisön ja työnantajan tuki Jatkuva koulutus Ennakkojakson merkitys liiketoiminnalle Ohjaustaitojen merkitys liiketoiminnalle Sisäinen motivaatio (pitääkö se löytyä vai voiko sen sytyttää?) Purkukeskusteluista nostettua: Profiileista huomasi, että todella tärkeää on se kohtaaminen ja yksilöllisyys tarpeet on erilaisia ja työkalujenkin pitäisi olla. Hyvin monesti mennään sillä yhdellä ratkaisulla, vaikkei kaikille sovi sama pläjäys. TPK:n täytyy ymmärtää, että tässä on opiskelija ei ammattilainen ja nuori ei aikuinen. Aivot ovat vasta kehittymässä. Täydellinen ennakkojaksolainen on valmis irtautumaan kaveripiirin ja ehkä myös vanhempien laumasta, oman polun kulkija. Osataanko ennakkojaksoa markkinoida oikealle kohderyhmälle? Ns. tavan nuorille? Ennakkojakso voi myös olla väylä uudelle alalle ja opiskeluihin ei välttämättä opsoon. TPK:na toimimista voisi helpottaa, jos on itsekin kovan koulun käynyt. on page 3

4 Yksi ryhmistä tunnisti kolme erilaista nuoren profiilia: Lapin tyttö, joka etsii suuntaa eikä tiedä mikä on realistista; Epävarma Elli, jolla on hyvä todistus, mutta ei tiedä mikä on oma unelma ja mikä vanhempien sekä Otto Erikoinen, joka on lahjakas kapealla alueella, mutta tarvitsee opastusta sosiaalisiin tilanteisiin ja keskittymiseen. Nuori olisi saatava mukaan työyhteisöön, jotta saa kokemuksia myös työn sosiaalisista tilanteista. Jopa korostetusti tuoda esiin, että nuori on osa jengiä. -> Ohjaaminen ei ole yhden ihmisen tehtävä, vaan vaatii koko työyhteisön sekä työnantajan tuen. Miten löydetään työpaikkakouluttajia? Onko kenelläkään aikaa kouluttautua? Yrityksen perustehtävä on bisnes. Pitää pystyä kuvaamaan mihin ennakkojaksolla/ opsolla pyritään ja mitä hyötyä siitä on liiketoiminnalle. Mihin sitä tarvitaan? Ja tämä on ymmärrettävä läpi koko organisaation. Työpaikkakouluttajien kouluttamisessa ja yrityksille puhuessa eivät toimi kalvosulkeiset tarvitaan työelämälähtöistä jalkautumista. Hyöty yritykselle: ohjaustaitoja voi soveltaa myös muissa tehtävissä, perehdytystaito on kriittistä osaamista, jonka merkitys korostuu työvoiman vähetessä ja työnteon kulttuurin muuttuessa (ei samanlaista sitoutumista työnantajaan). Tällä hetkellä oppisopimuksiin hakeutuvat oppilaat eivät yritykset. Miten tulisi markkinoida? -> Yritysyhteistyön uudelleenorganisointi henkilökohtaisiksi yritysasiakkuuksiksi. Osaamistarpeiden ja -vajeiden ymmärtämisen kautta avautuvat piilotyöpaikat ja jatkokouluttamisen mahdollisuudet. Auttaa myös viestinnän ja markkinoinnin keskittämistä -> ei kahta hyökkäystä samasta organisaatiosta. Tunnetaanko tapauksia, joissa TPK saa roolistaan lisää palkkaa? (neljä kättä nousee). Mikä motivoi, jos ei saa rahallista korvausta? TPK:n esimiehen rooli on erittäin tärkeä myös hänet pitäisi saada koulutuksiin mukaan. TARPEISIIN VASTAAMINEN TOP 50+ IDEAA Tarpeiden tunnistamisen jälkeen toteutettiin pakotettu ideointi, jossa kahdeksan minuutin ajan ideoitiin ratkaisuja edellä tunnistettujen tarpeiden täyttämiseksi. Kukin valitsi kaksi suosikkia: on page 4

5 Kohtaamiseen koulutusta Nuoren oma kyky ratkaista asioitaan Kasvatuksellisuus työpaikkaohjaukseen Tutustumisjaksoja moneen porukkaan Palautteen antamisen menetelmät mukaan tpk-ohjaajakoulutukseen Opiskelijan itsearviointikyvyn kehittäminen Nuoren arvomaailman huomioiminen, yksilöllisten polkujen tukeminen Positiivisten asioiden näkeminen ja ääneen sanominen Opoja oppisopimuskeskukseen tekemään opon työtehtäviä Koulutetaan yhtä aikaa tpk ja nuori, yhteinen työtaitovalmennus Kohdennetaan aikaresurssointi oikein -> ennakkojaksolainen tekee oikeita töitä Työpaikkakouluttajien vertaistuki Nuorten vertaistapaamiset Työelämän tiedotus oppisopimuksen mahdollisuuksista Vapaamuotoiset keskustelut ja epäviralliset tapaamiset nuoren kanssa, esim. kahvilassa, ei neukkarissa Yhteiset tilaisuudet tpk:lle ja nuorelle Monipuoliset ohjausvälineet ja menetelmät (verkko, sos.media) Entiset opsot kouluihin -> alumnitoiminta Perehdytyspaketit opiskelijoille Enemmän jakautuvaa toimintaa (nuoret ja työpaikat) Työssä oppimisen pedagoginen perustelu/viitekehys Ohjaaja tukena alkuun vielä opson synnyttyä (ennakkojaksolta -> opsoon) Voimaannuttavat opetusmenetelmät (valokuvaus, media, yms.) Yleisten työelämätaitojen tärkeyden korostaminen Työnantajille ohjausta ja tukea työpaikalle (työtehtäviin perehdyttäminen) Lisää ohjauskäyntejä työpaikoille (ohjaus, viestintä, jne.) Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen Riittävät resurssit yksilöohjaukseen Tapahtumatuotanto -> todellisten työtehtävien oppiminen ja työelämän pelisäännöt Nuoren mukaan esim. ohjaaja koululta ensimmäisenä päivänä/viikkona -> helpottaa integroitumista Koulutusorganisaatiossa sisäinen tiedottaminen (joustavat opintopolut -> mitä tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia) Verkostot Työpaikka & opiskelija match Läsnäoloa nuorille Sosiaalisten taitojen vahvistaminen myös tarvittaessa työpaikoilla, yhteistyössä koulun kanssa Työpaikkakouluttajaa kannustetaan antamaan palautetta. Ensimmäisellä kerralla ohjaaja koululta tai opso-keskuksesta on page 5

6 37. Ohjauksen aikatauluttaminen jo alussa 38. Skype-puhelut yhteydenpitoon, WhatsApp 39. Tarvitaan tietoa yrityksen liiketoiminnasta sekä pohdintaa sen tukemisesta opsolla 40. Opiskelijoiden ohjaus rakennetaan sisällöllisesti työntekijöitä hyödyttäväksi 41. Face-to-face-ohjaus 42. Kyllä, mutta vaihdetaan muotoon Joo, ja 43. Nuorten asioissa eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyön tiivistäminen -> yksilölliset palvelut 44. Työyhteisössä kiertävä ohjausvuoro ja pariohjaus 45. Circuit-työskentely eri ammateissa 46. Kaiken työn opinnollistaminen 47. Nuorelta nuorelle ohjaus 48. Opiskelijalta opiskelijalle ohjaus -> työelämäkokemusten jako 49. Sarjakuvat ja videot osana ohjausta 50. Tpk-ringit 51. Kauppakeskuksiin opso-pisteitä, joilla nuoret kertoo mahdollisuuksista 52. Palveleva Tpk-puhelin 53. Online chat ohjaus opiskelijoille ja työpaikkakouluttajille 54. Vlogit helppo tehdä, matala kynnys Fasilitaattorit poimivat lisäksi näiden ulkopuolelta oman TOP 20:n: Opso-kummit Vanhemmat/huoltajat mukaan Yrityksen tarpeiden ennakointi Mallioppiminen + parityöskentely Työpaikkakouluttajat kouluttamaan toisiaan Tuntevatko ammatinvalintapsykologit ennakkojaksoa? Työyhteisölle tiedottaminen ja tukimateriaali Työpaikalla mentorit keskustelukumppaneiksi Road Show:t eri alojen ammattiliittojen ja järjestöjen tapahtumiin (tiedottaminen) Vertaisbrunssit Harjoittelija töissä tunnus/t-paita Minä-tarinat, video-cv:t, tulevaisuuden muistelu, oman polun dokumentointi ja vertaiskommentointi Haravoidaan opsopaikat käyttöön yrityksistä Nuoren mobiilikoutsaus fiilismittarit päivittäin Ennakkojaksolainen ja ammatillinen opiskelija parina TOP:iin Tpk:n koulutus työpaikkaohjauskäyntien yhteydessä Toimivien mallien hakemista muualta kuin Suomesta Nuorille työmessuja koulutusmessujen ohella on page 6

7 19. Vlogit työpaikkakouluttajille, max s 20. Opet työpaikoille, pakkojakso TARPEISIIN VASTAAMINEN MITÄ OPIMME PROTOTYYPEISTA Ideoinnin jälkimainigeissa jakauduttiin pienempiin, 3-4 hengen porukoihin, joiden tehtävänä oli rakentaa parhaiden ideoiden pohjalta pikaprototyyppi uudistetusta ennakkojaksosta. Pikaprototyypissä sai käyttää kymmentä valinnanmukaista esinettä. Proto 1: Ennakkojakson keskiössä on sitoutunut työpaikkakouluttaja, jolla iso reppu elämänkokemusta tästä hän ammentaa kasvatustehtävään osaamista. Hän on myös henkisesti motivoitunut tämä eri asia kuin pelkkä motivaatio. Lisäksi on opiskelija, jolla on omat henkilökohtaiset tavoitteet ja arvomaailma. Siellä on myös opettaja taustalla, joka jalkautuu työpaikalle. Työpaikoilla tulisi kehittää palaute- ja reflektiotaitoa erityisen tärkeää on positiivinen palaute ja nuoren elämäntilanteen ymmärtäminen. Nuorella tulisi olla mahdollisuus opiskella sekä perinteisesti, että modernia teknologiaa hyödyntäen. Proto 2: Nuori tarvitsee erilaisia taitoja suoriutuakseen oppisopimuksen polulla: tietoa sekä tiedonhakutaitoja niin työnhakuun kuin työelämätaitoihin. Hän tarvitsee myös fyysistä jaksamista ja arjen selviytymistaitoja. Tarvitaan ohjaava taho, jolla on säkillinen taitoja ja valmiuksia (monikanavaisuus). Esim. oppisopimuskeskuksessa tulisi olla opon tehtäviin pyhitetty opo. Tämä taitava ohjaaja osaa peilata nuoren tarinasta ja vahvuuksista uramahdollisuuksia. Proto 3: Tarvitaan epävirallisia, juhlallisuuksin värittyneitä kohtaamisia työnantajien ja nuorten välillä. Tavoitteena on, että nuoret pääsevät ihan oikeisiin töihin, ja että tämä matka on palasteltu pieniksi askeliksi. Taustalla on vertaistuki sekä nuorten keskuudessa että työpaikkakouluttajien ja toimijoiden kesken. Työpaikkaohjaajakouluttajien koulutukseen tulisi jo liittää nuorten kohtaamista. Tätä koko kuviota tukee vahva toimijoiden verkko. on page 7

8 Proto 4: Ensiksi tarvitaan markkinointia työelämän pitää tietää, että tällainen vaihtoehto on. Yhteydenpidon pitäisi olla tiivistä, jokapäiväistä se viestii, että välitetään. Tarvitaan myös lisää epävirallisia tapaamisia kahvittelujen merkeissä, jotta saa uudenlaisia näkökulmia. Työpaikkakouluttajilta vaaditaan sielun paloa siihen, että haluaa auttaa jälkipolvia. Heidän koulutuksessaan voisi olla mukana vahva voimaannuttamisen elementti.. Sävellaji pitää pystyä muuttamaan laulajan mukaan. Proto 5: Ennakkojakso on avain työelämään. Olisi tärkeää pystyä luomaan työssäoppimisen pedagoginen viitekehys miksi käyttää työelämää oppimisessa ja mitkä ovat parhaat menetelmät. Lisäksi tarvitaan epävirallisia tapaamisia nuoren ja ohjaajien välillä sekä hyödynnetään voimaannuttavia menetelmiä, kuten valokuva ja video. Yleisten työelämätaitojen vahvistuminen ja niiden korostus on oleellista ennakkojakson aikana. Mahdollisen opso-koulutuksen alussa on tärkeää tiivis yhteydenpito. Proto 6: Ennakkojaksolaisella on aina jokin tausta ja kokemus tullessaan. Ennakkojaksolta hän tarvitsee lisäevästä päästäkseen eteenpäin joko opsoon tai opiskelemaan. Liikunta, kulttuuri ja oman talouden ymmärtäminen ovat myös tärkeitä opittavia taitoja. Kasa kännyköitä symboloi nuoren maailman ymmärtämistä (verkko ja some), yhteydenpitoa ja tiedonsaantia. Proto 7: Nuori otti hatkat ja vei tavarat, mutta lähetti somen kautta kuvan. Se on nykypäivää. Kuten junanvaunut, nuori on saattaen vaihettava aina pitää olla saattaja mukana, kunnes ollaan valmiita ottamaan avaimet omiin käsiin. Nuorelle on piirrettävä karttaa, joka saattaa johtaa opsoon. Nuori tarvitsee välillä myös virtaa, ymmärtämistä ja huolenpitoa. Palkitseminen on tärkeää annetaan se sitten työpaikalle tai työpaikkakouluttajalle pääasia on että jostain palkitaan. Välillä tarvitaan myös nallekarhumaista pehmoilua ja virallisuuden unohtamista. on page 8

9 Proto 8: Sateenvarjo kuvastaa opiskelijan ja työpaikan toisensa löytämistä ennakkojakson alussa lähdetään etsimään hyvää mätsiä. Matkaa turvataan hyvillä välineillä ja dialogiosaamisella: kuunnellaan ja välitetään tietoa koko verkostolle. Opiskelijan kuuluisi olla kaiken keskiössä. Työpaikkakouluttaja hoivaa välillä myös pehmeitä arvoja ja kasvattaa. Työyhteisö sytytetään ja innostetaan uuteen jäseneen. Proto 9: Ennakkojaksolainen on hiomaton timantti, jota lähdetään jalostamaan. Matkalle tarvitaan uusia keinoja lääkkeeksi sekä turvaa. Pitäisi löytyä uusiutumiskykyä. Opiskelijoiden valinnan seula ei saisi olla liian tiukka. Opsaaon ja ennakkojaksoon tarvitaan uomalainen sisu ja twist ei pakoteta tänne Saksan mallia, vaan rakennetaan meille sopiva. Aina ei tarvitse kuunnella kaikkea ikävää vaan keskitytään välillä niihin positiivisiin asioihinkin. Uudet välineet ja teknologia ovat olennaisessa osassa. Proto 10: Työpaikkakouluttajan perustaidot kulminoituvat sydämen ympärille sydän siis kaikkeen mukaan. On tunnistettava vahvuudet niin itsessä kuin nuoressa ja putsattava vanhoja ajatusmalleja. Oiottava myös opiskelijan takkuja ja vääriä käsityksiä. Ensin pitää löytää yhteinen suunta, ennen kuin lähdetään määränpäähän. Teknologia voi olla mukana yhteisöllisyyden tukijana (chatit, blogit, whatsappit): työpaikkakouluttajien ringit, vertaisohjaus, mentorointi, TPK:n palveleva puhelin. Lisäksi tarvitaan tietopankkia. Proto 11: Ytimessä on työpaikkaansa sitoutunut karhuemo-ohjaaja, jolla on aikaa ohjaukseen. Sloganina voisi olla: Kun lusikalla antaa, kauhalla saa. Ei mennä teknologia edellä, vaan kohtaamisosaaminen ja palautteenanto ovat välineitä tärkeämpiä. Pehmoilun ja informaalin lisäksi osa työtä on myös hoitaa resursseja taustalla kuntoon. Proto 12: Nuori on tyhjä pullo, joka täytyy täyttää. Ensiksi tarvitaan arjen taitoja, kuten aikataulun hallintaa, jotta päästään alkuun. Nuori tarvitsee tukea paitsi kouluta, myös taustavoimilta. Tarvitaan vuorovaikutusta niin kotiin päin kuin vuorovaikutustaitoja työelämässä. Tavoitteena opinnollistaa mahdollisimman paljon työpaikoille. on page 9

10 Hyödynnetään vanhaa tietoa ja tuodaan uutta tietoa rinnalle ei unohdeta taustoja ja työelämää. on page 10

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot