Kysymys raadilta: mitä kuuluu Rautatienkadun kevyenliikenteen tasoristeyksen muuttamisesta ylitykseksi/alitukseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys raadilta: mitä kuuluu Rautatienkadun kevyenliikenteen tasoristeyksen muuttamisesta ylitykseksi/alitukseksi."

Transkriptio

1 Muistio: Yhdyskunta, ympäristö ja rakentaminen vaikuttajaraadin kokous Aika: ti klo Paikka: Raatihuone Jakelu: Yhdyskunta, ympäristö ja rakentaminen vaikuttajaraadin jäsenet, Marja Leena Souru, Tarja Majuri, Päivi Saloranta, Juha Lahti, Aimo Huhdanmäki, Eija-Liisa Dahlberg ja Sirkku Malviala Raadin esittäytyminen puheenjohtaja: Tero Rantanen sihteeri: Virpi Messman virkamiesjohto: Aimo Huhdanmäki, Eija-Liisa Dahlberg, Sirkku Malviala ja Juha Lahti raatilaisten esittäytyminen Virkamiesjohdon puheenvuoro Yhdyskunta ja ympäristö maankäytön puoli, maankäytön suunnittelu ja kaavoitus, Aimo Huhdanmäki Missä ollaan katsaus. Kantakaupungissa tapahtuu suurimmat asiat ja ne tuntuvat jatkossakin keskittyvän enemmän keskustaan. Yritetään tehdä omakotitontteja mutta suurta varantoa ok-tonteista ei ole. Käikäälän ja Mäskälän alueilta tulee tontteja loppuvuodesta myyntiin. Engelinranta on tämän vuoden iso juttu ja volyymillisesti merkittävä tuhansia asukkaita ja kestää useita vuosia. Rautatieaseman seutua aletaan kaavoittaa lähivuosina. Vanajan rannassa kaavahankkeita, Kantolanniemi on reservialuetta, josta tapahtumapuisto on nyt ajankohtainen. Visamäen ympäristöä sekä Moreenia kehitetään ja sinne on tulossa uusia teollisuustontteja. Keväällä tulee osayleiskaava 10-tieltä Janakkalan rajalle, johon jätetään selvitysalue. Varaudutaan mm. liittymään, jota selvitetään. Alueelle ei tule asutusta vaan on puhdas yritysalue. Nykyisillä liittymillä ei tule toimimaan, ehkä ympyröitä tai leventää kaistoja. Raadilta tuli kysymys epävirallisesta liittymästä Hattelmalankylään. Eteläisissä ja Rengossa asuinaluetarpeita, Iittalassa hyvinvointihanke, Lammi on hiljainen, mutta Halkikiven aluetta on tarkoitus kehittää. Kantakaupungissa moottoritie sekä rautatie imevät ja luovat kysyntää. Raadilta kysymys Harvialan orren tilanteesta. Raadilta kysymys Suttenhaasta Eteläisissä onko tehty pohjatutkimuksia? Vastaus: on tehty ja kaavoitettu kuutisen kymmentä tonttia. Siirtolapuutarha hanke Aulangon Heikkilässä on lähdössä käyntiin kaavaprosessi lautakuntaan maaliskuussa. 50 siirtolapuutarhamökkiä, vesihuolto ja paikoitus mietinnässä, viedään eteenpäin vuoden loppuun mennessä. Kysymys raadilta: mitä kuuluu Rautatienkadun kevyenliikenteen tasoristeyksen muuttamisesta ylitykseksi/alitukseksi.

2 Eija-Liisa Dahlberg Esitteli maankäytön toteutusprosessia ja sen tavoitteita. Oikea-aikaiset maankäytön hankinnat ja suunnitelmat. Käsitys mitä hankitulle maalle voidaan rakentaa ja kuinka sitä voidaan käyttää. Tilaaja suunnittelee kaavat ja luovuttaa tuotannolle ja kysyy paljonko maksaa. Tämä edellyttää että suunnitelmien on oltava laadukkaita. 8 milj. investointikakun käyttäminen laadukkaasti. Hämeenlinnalla on ollut dynaamisia hankkeita, korjausvelvoite kasvaa, tiestö rappeutuu, kun peruskorjaukseen ei ole varaa ja korjauskustannukset voivat karata käsistä. Työtä ohjaavat viiden vuoden suunnitteluohjelmat ja kaavoitusohjelmat. Tarkoituksena on hankkeiden synkronointi kerralla kuntoon periaatteella kansalliseen kaupunkipuistoon, mukana Ojoisten vankilan ympäristö. Sibelius juhlavuoden (2015) takia Sibeliuspuiston peruskorjaaminen, viheralueisiin on käytetty paljon rahaa. Menossa on Sammon alueen ja Poltinahon viimeistelytyöt. Rakentamispäätöstä tehtäessä sitoudutaan myös viimeistelemään alue. Rästejä on tässä n. 3 milj.. Tällä tahdilla voidaan käyttää tulevaisuudessakin n.8 milj. vuodessa. Raadilta yksityisteistä kysymys kenelle kuuluu? Hämeenlinnassa n. 900 km yksityisteitä. Tieosuuskunnilla ei ole rahkeita ylläpitää näitä. Hämeenlinna on merkittävä mökkikunta, jossa on paljon käyttöä yksityisteille. Kaupungilla ei ole rahkeita osallistua merkittävästi ollut yksityistieavustus, nykytilanteesta ei ollut tarkkaa tietoa. Kysymys raadilta, miksi Engelin rannan viheralue kadotetaan? Kysymys raadilta, minkä Kings Krossin alueista on ollut esikuvana. V. Halutaan tiivistää kaupunkirakennetta. Juha Lahti esitteli ympäristö- ja rakennusvalvontaa sekä ympäristöpalveluita. Luvat ovat viranomaistoimintaa, joka istuu heikosti tilaaja tuottaja malliin. Ei tarvehankintaa vaan laillisuusharkintaa. 30 ihmistä Ympäristöpalveluissa, joissa tuotetaan myös Isäntäkuntamallilla Hattulalle. Tehtäviä mm. ympäristönsuojelutehtävät, ympäristöluvat ja ympäristövalvonta terveysvalvonta, jossa terveystarkastajat tekevät valvontaa, eläinlääkintähuolto, jossa työskentelevät kunnaneläinlääkärit. Sirkku Malviala kertoi että rakennusvalvontalupia haetaan Hämeenlinnassa yli Työntekijöitä kantakaupungin lupia käsittelemässä on neljä ja liitoskuntia 2,6 henkeä. Laakisääteisiä tehtäviä ovat lisäksi mm. jatkuva valvonta. Lupa on myönnettävä, jos edellytykset täyttyvät. Ajankohtaista mm. Hämeenlinna-keskus valmistuu moottoritien kupeeseen. Uusi rakennusjärjestys voimaan ja nyt on yksi aikaisemman kuuden sijaan. Lupahakemusten sähköistäminen SADe hankkeenlupapiste.fi alla Kysymys raadilta suunnittelutarveratkaisuista, suunnittelutarveratkaisut korvaavat kaavan, jos sitä ei ole. Raadin puheenjohtaja, tavoitteet ja toiminta

3 Raadin mielipiteiden kartoitus toimintatavoista, yhteisestä viestinnästä, kyläkäräjien nimestä, raatilaisten nimien julkaisusta kaupungin sivuilla, raatilaisten toimintajaksosta, ym. Yhdyskunta, ympäristö ja rakentaminen - vaikuttajaraati Puheenjohtaja Tero Rantanen Sihteeri Virpi Messman Jäseniä 78, joista liitoskunnista 32, Hauho 8, Kalvola 10, Lammi 9, Renko 3, Tuulos 2 Kanta-Hämeenlinnasta 46 Mahdollistaa kansalaisille ei poliittinen vaikuttamisväylä, jossa kukin vaikuttajaraati voi itse määritellä omat toimintatapansa. Vahvistaa lähidemokratiaa ja motivoida eri elämänkaaren vaiheessa olevia kansalaisia osallistumaan. Mahdollistaa kansalaisten mielipiteiden, ideoiden ja uusien innovaatioiden välittyminen kaupungin päätöksentekoon. Avata kaupungin päätösten vaikutuksia kuntalaisille. Rohkaista asukkaita omaehtoiseen kehittämiseen. Tiedotussuunnitelma (yleinen tiedottaminen) Vaikuttajaraadeille tehdään erillinen tiedotussuunnitelma Tiedotusta yritetään saada myös valtakunnallisiin lehtiin (Kuntalehti ym.) Raatien sisäinen tiedottaminen Kukin vaikuttajaraati päättää oman sisäisen tiedottamisen periaatteet sähköposti, tapaamiset ja otakantaa.fi Puheenjohtajapalstat Kaupunkiuutiset (Puheenjohtajat sopivat kirjoitusvuoroista) Keski-Häme Vaikuttajaraatien toimintaperiaatteet Miten ääni kuuluville? Puheenjohtajien säännöllinen yhteydenpito raatilaisiin. Puheenjohtajat pyytävät ideoita raatilaisilta Asioiden ei tarvitse välttämättä olla suuria Puheenjohtajien ja tilaajien säännölliset tapaamiset Tärkeää puheenjohtajien ja tilaajien säännöllinen yhteistyö Raadin ja tilaajien työn aikataulutus (vuosikello ) Asiat myös dokumentoidaan Yhteistyö lautakuntiin ja neuvostoihin Raatien puheenjohtajien esittäytymiset kokouksissa Webropol-kyselyt Kyselyjen tavoitteena saada kansalaisten mielipiteitä tilaajille päätösten valmisteluun, puheenjohtajille jne. Ensimmäinen kysely joulukuussa Otakantaa.fi tai joku muu

4 Vaikuttajaraatien toimintaperiaatteet Kaupunki ylläpitää, vaikuttajaraatien muistiot, linkit ym. Luvan antaneiden raatilaisten yhteystiedot jälkeen nettisivuille Raatilaisten sähköpostiluettelot Kaupunki ylläpitää Raatilaiset, joilla ei ole sähköpostia Puheenjohtajat ja sihteerit hoitavat yhteydenpidon näihin jäseniin joko puhelimella tai kirjeitse? Vaikuttajaraatien toimintaperiaatteet Säännölliset tapaamiset Kansalaisvaikuttamistiimi (poikkihallinnollinen, raatien pj:t ) Kehittäminen kutsuu koolle Osallistujat: vaikuttajaraatien puheenjohtajat & Elpon (Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta) puheenjohtaja sekä kehittämispalvelujen edustajat Vaikuttajaraatien ja tilaajien säännölliset tapaamiset (2 krt/ vuosi) Arki-ilta, klo yhteiset teemat, raatien omat Nimiehdotuksia tapaamisille! Vaikuttajaraatien ja tilaajien muu yhteistyö Tilaajien ja puheenjohtajien yhteistyö & yhteistyö lautakuntien ja neuvostojen kanssa Kyläkäräjät/aluekäräjät (2 krt/ vuosi) Vaikuttajaraatien, aluevastaavien alueaktiivien ja kyläaktivaattoreiden yhteiset, kaikille avoimet, asukaslähtöiset aiheet Valmistelu yhteistyössä kehittämisen kanssa Kyläkäräjät, aluekäräjät, muu? Nimikilpailu Kyläkäräjillä 2013?? Yhteydenpitokanava Otakantaa.fi palvelua esitettiin ja kannatettiin. Otakantaa.fi on moderoitu palvelu Oikeusministeriön toimesta. Rauna Nerelli on lupautunut oikeusministeriöstä tulla kouluttamaan vaikuttajaraatilaisia. Koulutuksista päätetään helmikuun aikana. Twitteriä ehdotetettiin, FaceBookia ei kannatettu. Pohdittiin onko kaikissa ryhmissä sama toimintaympäristö Tehdään päätös että otetaan otakantaa.fi käyttöön. Sihteerin pyyntö, käytä samaa s-postiosoitetta, kuin olet ilmoittanut yhteystietoihin. Raati työstää viranomaisille tapaamisiin koosteen keskusteluista ja lehdistöön päin viestitään myös. Puheenjohtaja on säännöllisesti yhteydessä tilaajiin. Yhdyskunta, ympäristö ja rakentaminen vaikuttajaraadinsihteeri

5 Virpi Messman

Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena

Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena Kehitysjohtajien verkoston tapaaminen 4.12.2012 Tarja Majuri Kehitysjohtaja Hämeenlinna Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohto

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

sivu 3 sivu 6 sivu 10 HALLITILAA 650 m 2 Mäkelän teollisuusalueella. Hyvät tilat, heti vapaa.

sivu 3 sivu 6 sivu 10 HALLITILAA 650 m 2 Mäkelän teollisuusalueella. Hyvät tilat, heti vapaa. nro 4 2015 TIISTAINA 9. KESÄKUUTA 2015 Bootcampia, pumppia, kuntonyrkkeilyä, kahvakuulaa, tanssia, tehotramppaa, zumbaa Yrittäjä Anna-Liisa Lötjönen Yrittäjä painelee jumppasalille työpäivän päätteeksi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

KESÄN AIKATAULUT NETISSÄ www.pekolanliikenne.fi

KESÄN AIKATAULUT NETISSÄ www.pekolanliikenne.fi Kesäkuu l 4/2012 Pieni suuri paikallisyhdistys Rohkeaa yhteistyötä Hämeenlinnassa toimivat yrittäjien paikallisyhdistykset tiivistävät voimiaan. Puheenjohtaja Ville Salminen kertoo, missä mennään Hauholla.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot