TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 7 Lasten kurssit 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 8 Sisäinen tiedottaminen 8 Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 8 3. Laatutyö 8 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen 8 5. Yhteistyö Toimipaikat 9 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 10 Folk & Art 10 Laatu- ja kehittämishanke Lake IV 11 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 11 Elokuvakaupunki-hanke 11

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätkausi käynnistyi toimistoilla rauhallisesti, sillä opiskelijat hyödynsivät tehokkaasti opiston sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää tilaston mukaan lukuvuoden ilmoittautumisista 62 % on tullut netin kautta. Netin kautta ilmoittautumisen muutos edelliseen lukuvuoteen on + 6 %. Opetustuntien määrä kalenterivuonna 2014 on tuntia. Opetustuntimäärään sisältyy 20 tuntia muuna kuin vapaan sivistystyönä järjestettyä koulutusta (mm. laatu- ja kehittämishankkeen henkilöstökoulutukset, tieto- ja viestintätekniikan kursseja). Opetustuntimäärissä tuntimäärän verkkainen kasvu jatkuu edellisvuosien linjan mukaisesti (kuvio 1). Opetustuntien peruuntumisprosentti vuonna 2014 oli kymmenen prosenttiyksikön tuntumassa. Opetustunnit perutaan, mikäli opetusryhmälle määritelty vähimmäiskoko ei täyty. Suhteessa eniten peruuntui opetustunteja kotitalouden aineryhmästä. Netto-opiskelijoiden lukumäärä (4494 opiskelijaa) laski muutamalla prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna. Netto-opiskelijamäärä tarkoittaa opiskelijoita kerran laskettuna, ts. yhdellä netto-opiskelijalla voi olla useita eri kursseja. Kuten edellisenäkin vuonna, nettoopiskelijoiden tilastollista laskua selittää ensisijaisesti opiskelijarekisterin tietojen vähittäinen täydentyminen. Aikaisempien vuosien tilastoissa opiskelija on saatettu laskea netto-opiskelijaksi useamman kerran, mikäli opiskelija on ollut järjestelmässä eri tiedoilla (esim. puutteellinen tai väärä henkilötunnus). Kurssilaisten määrä on laskenut jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna (osallistumisten määrä vuonna 2013 oli yli , kun vuonna 2014 se oli 9335). Osallistumisten määrässä on tapahtunut paluu tavanomaiselle tasolla, sillä vuoden 2013 poikkeuksellisen suurta osallistumisten määrää selittävät kalenterivuoden aikana järjestetyt yleisöluennot, jotka saivat runsaan osanoton. Miesten osuus netto-opiskelijoista on laskenut muutaman prosenttiyksikön ollen n. 20 %. Eri ikäryhmien osallistuminen opetukseen on nähtävissä kuviossa 2. Opiston rahoituspohja kertyy valtionosuuksista, kuntien maksamista kuntaosuuksista sekä kurssimaksutuloista. Erilaisten hankkeiden avulla kehitetään opiston toimintaa ja vaikuttavuutta sekä lisätään joustoa rahoituspohjaan. Vuoden 2014 valtionosuus on määrittynyt kolmen edellisen toimintavuoden opetustuntimäärän mukaisesti ja tästä syystä on ollut tärkeää ylläpitää positiivista tuntimäärien kehitystä. Opetustuntimäärien viime vuosien tietoinen kasvattaminen auttaa kompensoimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia opiston toimintaan. Lakiehdotuksen mukaan valtionosuustuntien määrän perustana olisi jatkossa vuoden 2014 valtionosuustuntien määrä. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia (kuvio 4). Edelliseen kalenterivuoteen 2013 verrattuna opetusta on ollut jonkin verran enemmän mm. kielissä, musiikissa sekä tietotekniikassa. Laskua on ollut kädentaitojen sekä kuvataiteen ja muotoilun tuntimäärissä. Muutokset ovat pieniä ja normaalin vuosittaisen vaihtelun piirissä. Muihin kansalaisopistoihin verrattuna opistollemme on tunnusomaista musiikin, liikunnan ja tanssin sekä esittävän taiteen ja kirjallisuuden opetuksen suuri osuus muihin aineryhmiin verrattuna. Opistot eroavat toisistaan aineryhmittäisen opetuksen osuuksissa, sillä jokainen opisto järjestää oman toiminta-alueensa tarpeiden mukaista opetusta.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 linjaa opetusta mm. seuraavasti: Opetuksen suunnittelussa toteutetaan hyvinvointinäkökulmaa kaikissa aineryhmissä, toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaate ja alueen koulutustarpeet. Lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti senioriväestön tietoyhteiskuntavalmiuksia tukevan koulutuksen järjestämiseen. Toimintasuunnitelman tavoitteisiin on vastattu laatimalla opistolle kestävän kehityksen suunnitelma, jonka myötä opiston toimintaprosesseja sekä opetuksen järjestämistä on tarkasteltu kestävän kehityksen näkökulmasta. Alueen koulutustarpeita on kartoitettu seuraamalla eri foorumeilla aktiivisesti alueen koulutuksellista kehittymistä sekä vastaamalla joustavasti opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kautta nousseisiin koulutustarpeisiin. Senioreille on järjestetty eri aihepiirien tietoteknistä koulutuksia useissa toimipaikoissa. Koulutuksista ja tilaisuuksista on tiedotettu mm. Aijjoos-hankkeen, eläkejärjestöjen ja muiden senioriväestön parissa toimivien yhteisöjen kautta.

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Evijärvi: Mauno Puotinen Juha Konttila Johanna Anttikoski Heli Saari Pauli Hanhikoski Susanna Välikangas 5 Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2014 kannatusyhdistyksen kevätkokous järjestettiin Kauhavalla. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta Syyskokous järjestettiin Kortesjärvellä. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Sekä hallituksen että kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2014 viereisessä laatikossa olevat henkilöt varahenkilöineen. Kauhava: Ville Virrankoski Anna-Liisa Niemi Marjo Sjöblom Eero Paavola Eila Hakola-Sippola Markku Ylipelkonen Sirpa Peltola Jorma Kivikangas Carl-Gustav Karling Hilkka Risku Paavo Heikkilä Mari-Elina Kottari Anne Kujanpää Erkki M. Peltola Pirjo Kapanen Marko Lindholm Ari Känsäkangas Laura Jokinen Lappajärvi: Ville Ala-Aho Vuokko Honkaniemi Arvi Kangastie Sami Savola Hermanni Mäkipernaa Anna-Maija Puhtimäki Päivi Luoma Reijo Pikkumäki Sisko Poltto Juhani Sillanpää Riitta Haapamäki Jarkko Mattila Esa Jokiaho Eeva Haapsaari Simo Saarijärvi Kajsa Lähdemäki Minna Niinistö Lea Mäkisuvio Juha Kipunoinen Marko Ekola Tuula Koivisto Lasse Ruotsala Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtorin sijainen Mari Takamaa, syyskautena rehtori Leea Keto. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2014, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(4) Kauhava/Ylihärmä: Teemu Hakala (4) Kauhava: Anna-Liisa Niemi (5) Lappajärvi: Hannu Övermark (2) Varajäsenet 2014 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (2)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2014 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimi Suomen Yrittäjäopiston/ Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 maaliskuuhun 2015 asti, jolloin toimisto siirtyi Lentosotakoulun tiloihin osoitteeseen Loppusuora 9. Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1. Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena toimi Mari Takamaa Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 130 vuoden 2014 aikana. Opetusta ja valmiita kurssikokonaisuuksia on osin hankittu alueen yhdistyksiltä ja yrityksiltä, mikäli opisto ei ole itse pystynyt opetusta järjestämään opetuksen luonteen tai opettajapulan vuoksi. Tarvittaessa opisto käyttää tilapäistä työvoimaa tai ostopalveluita (esim. posliinin poltto, siivous, opetusvälineiden korjaus, ilmoittautumisten vastaanotto). Opiston ja Lapuan kansalaisopiston yhteiseen laatu- ja kehittämishankkeeseen henkilöstökoulutusta on ostettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Syyskautena 2014 osa-aikaisena hanketyöntekijänä on toiminut Pirita Nurmi. Palkkoja ja palkkioita on maksettu kaikkiaan 199 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2014 kurssitarjonnasta Kevään 2014 kurssitarjonnan teemana oli Kuntoa ja Kulttuuria! Vuoden aikana tarjolla oli useita opintomatkoja, jotka saivat hyvän vastaanoton. Vaasaan suuntautuneella opintomatkalla tutustuttiin nykytaiteeseen sekä Tikanojan Taidekodissa että Kuntsin modernin taiteen museossa. Syksyllä vierailtiin Pietarsaaren eri kulttuurikohteissa ja Tampereen kädentaitomessumatka keräsi täyden linja-auton lähtijöitä. Saksalainen kulttuuri Suomessa -opintomatka toteutettiin Helsinkiin, jossa vierailtiin mm. Goethe-instituutissa, Saksan suurlähetystössä ja sotamuseossa. Eri hankkeiden puitteissa järjestettiin opintomatkoja myös Unkariin ja Pohjois-Irlantiin. Kuntoa kohotettiin erittäin runsaalla liikuntakurssien tarjonnalla ja varsinaisen kevätkauden jälkeen käynnistyi lukuisa määrä alkukesän liikuntakursseja kuten kesäzumbaa, crosstreenejä, senioreiden kahvakuulatreenejä, kesäjumppaa jne. Syksyllä liikuntakurssien valikoima täydentyi muodikkailla uutuuskursseilla kuten X-fit sekä Piloxing. Tieto- ja viestintätekniikan lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana runsaasti. Kevätkaudella surffattiin tableteilla ja yhdessä Aisapari ry:n kanssa toteutettiin neuvokkaasti nettiin -kyläiltoja. Syksyllä tarjottiin erityisesti vanhemmalle väelle suunnattuja älypuhelin tutuksi -kursseja ja jatkettiin tietotekniikan nollakurssien sekä nollasta ykköseksi -jatkokurssien järjestämistä. Kädentaidoissa lyhytkurssien tarjonta oli kevätkaudella runsas, mutta valitettavasti usea kurssi peruuntui. Varmoja toteutujia olivat keramiikkakurssit sekä lasten alkukesän näppärät kädet -kurssit. Syyskausi alkoi kädentaitojen suhteen vilkkaana perinteisillä pitkillä kursseilla kuten kudonta, puutyöt ja keramiikka. Vaikka lyhytkurssien tarjontaa vähennettiin, monet lyhytkursseista peruuntuivat lukuun ottamatta havutyökursseja, jotka täyttyivät nopeasti. Kauhavan Mäenpäässä järjestetty uutuuskurssi moottorisahaveistosta innosti miehiä ja palaute kurssista oli hyvä. Joulun alla järjestetyt lyhytkurssit luonnonmateriaalien käyttöön liittyen (havut, risut, sammal) toteutuivat hyvin. Kielten opetuksen tarjottimelta oli valittavissa englantia, suomea, saksaa, venäjää, espanjaa, italiaa ja viroa; japanin alkeiskurssi sen sijaan peruuntui. Musiikissa kuorojen toiminta jatkui vahvana ja uusimmat kuorot kuten Nissin kööri sekä Posidivas saivat riveihinsä uusia laulajia. Klassisen laulun lyhytkurssit yhdistivät perinteistä yksilöopetusta ja ryhmäopetusta saaden opiskelijoilta hyvän vastaanoton. Kauhavalla aloitti toimintansa uusi tanssimusiikkiorkesteri edellisvuonna käynnistyneen orkesterin lisäksi. Lasten kurssit Kevätkaudella 2014 lasten ja nuorten sirkuskurssit toimivat aktiivisesti, mutta suurena yllätyksenä syksyllä yksikään sirkuskurssi ei käynnistynyt edellisen lukuvuoden suosiosta huolimatta. Syksyllä 2014 tarjottiin runsaasti kursseja lapsille ja nuorille sekä äiti-lapsiryhminä etenkin liikunnassa, mutta yllättävän moni kurssi jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Baletin suosio jatkui vakaana myös tänä syyskautena. Musiikin yksilöopetus pianossa, kitarassa ja rummuissa keräsi jälleen runsaasti osallistujia kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmail-tili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Syksyllä 2014 luovuttiin perinteisestä kirjeviestinnästä tuntiopettajille kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opettajiin ollaan aktiivisesti yhteydessä opiston toimintakauden aikana liittyen opetuksen suunnitteluun ja koulutuksista tiedottamiseen. Opettajien tarvitsema lomakkeisto sekä muu ohjeistus on saatavilla myös opiston kotisivuilla. Opettajan opasta on päivitetty työturvallisuuden näkökulmasta käsin. Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti sekä syksyn kurssiopas ovat yhä tärkeimmät opiston tiedottamisen kanavat. Lehdet jaetaan alueen kaikkiin talouksiin Itellan kotisuorapalvelun kautta. Kotisivujen päivitys toteutettiin elokuussa Uudistuksen myötä sivut saivat modernimman ilmeen ja sivujen päivittäminen mm. kuvien, taustojen, linkkien ja tekstien lisääminen sujuvat vaivattomammin. Opiston facebook-sivu on myös paremmin tavoitettavissa kotisivuilla. Ajankohtaisista kursseista ja tapahtumista tiedotetaan opistopalstoilla Järviseudun sanomissa, Komiat-lehdessä sekä MainosAviisissa. Lyhytkursseista tiedotetaan myös suoraan tekstiviesteillä ja yhteistyössä eri yhdistysten, kirjastojen ym. toimijoiden kanssa. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta-alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille Opisto on ollut mukana kansainvälisyyteen liittyvillä messuilla Ylihärmässä sekä vapaa-ajan messuilla Vimpelissä. Opisto vastasi myös koko perheelle suunnatusta Meitä on moneksi -tapahtumasta. Tapahtumissa tiedotettiin opiston toiminnasta ja opetustarjonnasta sekä kerättiin koulutus- ja harrastustoiveita. 3. Laatutyö Kevätkaudella 2014 toteutettiin laaja sidosryhmäkysely. Kyselyllä kartoitettiin keskeisten yhteistyötahojen näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyön määrästä, laadusta ja tarpeellisuudesta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi yli 60 sidosryhmän edustajaa. Caf-itsearviointia toteutettin keväällä 2014 henkilöstön ja tuntiopettajien koulutuspäivän yhteydessä. 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Vuoden 2014 syksyllä käynnistyi opiston neljäs laatuja kehittämishanke yhdessä Lapuan kansalaisopiston kanssa. Hankkeen myötä päätoimiselle henkilöstölle sekä tuntiopettajille on järjestetty koulutuspäivä liittyen strategiatyöskentelyyn tulevaisuuspainotteisesti. Vuoden aikana osa tuntiopettajista sekä päätoimiset opettajat ovat käyttäneet mahdollisuutta kehittää omaa substanssiosaamistaan oman alan koulutuksiin osallistumalla. Syksyn 2014 tuntiopettajien tapaamisessa teemana oli työssä jaksaminen ja syksyn 2014 tuntiopettajien koulutus liittyi kestävään kehitykseen ja sen prosessien huomioimiseen opetuksessa.

9 laista koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 69 opettajaa. Koulutukset on järjestetty pääsääntöiaan 100 eri toimipaikassa. Järvilakeuden kansalaisopis- Kursseja ja luentoja järjestettiin vuonna 2012 kaikkisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston vuuden järjestämällä kursseja opiston arvojen mukaisesto pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- TOIMINTAKERTOMUS tarjoamalle normaalille 2014 kurssille. JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON ti myös taajamien ulkopuolella KANNATUSYHDISTYS ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyi edellisvuosien RY tasolla. OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY 9 Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat 5. Yhteistyö 2014 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS Opisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa joustavasti alueen koulutus- ja kehittämistarpeita vastaavasti. Yhteistyön tavoitteena on vastata ajankohtaisiin koulutustarpeisiin ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kautta eri toimijoiden resursseja ja erityisosaamista hyödyntämällä taataan laadukkaat, tavoittavat palvelut. Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät, joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena toimintavuonna. 6. Toimipaikat Vuonna 2014 toimintaa järjestettiin yli sadassa toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella.

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta saatiin vuonna 2014 yhteensä Tästä 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 30 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2014 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Vuoden 2014 olemme siirtyneet ottamaan vastaan myös sähköisiä kulttuuriseteleitä. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä. 8. Hanketoiminta Vuonna 2014 opistolla on ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Elokuvakaupunki-hanke. Opisto on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaavahankkeisiin. Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin keväällä Unkarissa ja syksyllä Portugalissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä 2015.

11 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 Laatu- ja kehittämishanke: Lake IV Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama laatu ja kehittämishanke on Järvilakeuden ja Lapuan kansalaisopiston yhteinen hanke, jota opistomme hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on ennakoida toimintaympäristön muutoksia (rakenteellinen muutos, rahoituspohjan muutos) sekä uudistaa opistojen strategiat tulevaisuuteen suuntautuvammiksi. Hankkeen toimintoja vuoden 2014 aikana ovat olleet henkilöstön koulutukset, seminaarit sekä selvityksen tekeminen lähialueiden muiden vapaan sivistystoimijoiden haastatteluiden pohjalta. Hankkeella on osa-aikainen hanketyöntekijä. Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi IV Hanke on jatkoa toimintakausina , ja toteutetuille Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi -hankkeille. Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan liittyvää hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto. Aiempien toimintakausien aikana toteutettujen täydennyskoulutusten tarkoituksena on ollut vahvistaa omaa osaamista, kehittää pedagogisia valmiuksia, tunnistaa vapaan sivistystyön kentän merkitystä ja tarpeellisuutta sekä avata ja syventää sivistysopettaja - ajattelua. Hankkeen täydennyskoulutus on suunnattu pää- ja sivutoimisille tuntiopettajille, suunnittelijaopettajille, rehtoreille ja opetuksen tukihenkilöstölle. Neljännellä hankekaudella täydennyskoulutus kohdistui myös taiteen perusopetuksen opetushenkilöstölle. Täydennyskoulutusta toteutettiin järjestämällä verkoston opistoissa viisi lähiopetuspäivää. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot, opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat sekä kyläelokuva-tapahtuma, toteutuivat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotiin tietokanta Kauhavan ja lähialueiden kuvauspaikoista, näyttelijöistä, avustajista, muusikoista ja muista elokuva-alaa sivuavista toimijoista. Elokuvakaupunki-hanke päättyi joulukuussa Hankkeen viimeisten kuukausien aikana toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin mielipiteitä hankkeen toiminnan onnistumisesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 20 henkilöä ja tulokset olivat positiivisia ja toiveena vastaajilla oli, että elokuva-aiheinen hanke toteutettaisiin myös jatkossa, koska tehtävää elokuvan saralla on riittävästi.

12

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010 Janica Anderzén MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010 Raportit ja selvitykset 2011:14 Raportit ja selvitykset 2011:14 Janica Anderzén MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot