TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 7 Lasten kurssit 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 8 Sisäinen tiedottaminen 8 Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 8 3. Laatutyö 8 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen 8 5. Yhteistyö Toimipaikat 9 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 10 Folk & Art 10 Laatu- ja kehittämishanke Lake IV 11 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 11 Elokuvakaupunki-hanke 11

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätkausi käynnistyi toimistoilla rauhallisesti, sillä opiskelijat hyödynsivät tehokkaasti opiston sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää tilaston mukaan lukuvuoden ilmoittautumisista 62 % on tullut netin kautta. Netin kautta ilmoittautumisen muutos edelliseen lukuvuoteen on + 6 %. Opetustuntien määrä kalenterivuonna 2014 on tuntia. Opetustuntimäärään sisältyy 20 tuntia muuna kuin vapaan sivistystyönä järjestettyä koulutusta (mm. laatu- ja kehittämishankkeen henkilöstökoulutukset, tieto- ja viestintätekniikan kursseja). Opetustuntimäärissä tuntimäärän verkkainen kasvu jatkuu edellisvuosien linjan mukaisesti (kuvio 1). Opetustuntien peruuntumisprosentti vuonna 2014 oli kymmenen prosenttiyksikön tuntumassa. Opetustunnit perutaan, mikäli opetusryhmälle määritelty vähimmäiskoko ei täyty. Suhteessa eniten peruuntui opetustunteja kotitalouden aineryhmästä. Netto-opiskelijoiden lukumäärä (4494 opiskelijaa) laski muutamalla prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna. Netto-opiskelijamäärä tarkoittaa opiskelijoita kerran laskettuna, ts. yhdellä netto-opiskelijalla voi olla useita eri kursseja. Kuten edellisenäkin vuonna, nettoopiskelijoiden tilastollista laskua selittää ensisijaisesti opiskelijarekisterin tietojen vähittäinen täydentyminen. Aikaisempien vuosien tilastoissa opiskelija on saatettu laskea netto-opiskelijaksi useamman kerran, mikäli opiskelija on ollut järjestelmässä eri tiedoilla (esim. puutteellinen tai väärä henkilötunnus). Kurssilaisten määrä on laskenut jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna (osallistumisten määrä vuonna 2013 oli yli , kun vuonna 2014 se oli 9335). Osallistumisten määrässä on tapahtunut paluu tavanomaiselle tasolla, sillä vuoden 2013 poikkeuksellisen suurta osallistumisten määrää selittävät kalenterivuoden aikana järjestetyt yleisöluennot, jotka saivat runsaan osanoton. Miesten osuus netto-opiskelijoista on laskenut muutaman prosenttiyksikön ollen n. 20 %. Eri ikäryhmien osallistuminen opetukseen on nähtävissä kuviossa 2. Opiston rahoituspohja kertyy valtionosuuksista, kuntien maksamista kuntaosuuksista sekä kurssimaksutuloista. Erilaisten hankkeiden avulla kehitetään opiston toimintaa ja vaikuttavuutta sekä lisätään joustoa rahoituspohjaan. Vuoden 2014 valtionosuus on määrittynyt kolmen edellisen toimintavuoden opetustuntimäärän mukaisesti ja tästä syystä on ollut tärkeää ylläpitää positiivista tuntimäärien kehitystä. Opetustuntimäärien viime vuosien tietoinen kasvattaminen auttaa kompensoimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia opiston toimintaan. Lakiehdotuksen mukaan valtionosuustuntien määrän perustana olisi jatkossa vuoden 2014 valtionosuustuntien määrä. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia (kuvio 4). Edelliseen kalenterivuoteen 2013 verrattuna opetusta on ollut jonkin verran enemmän mm. kielissä, musiikissa sekä tietotekniikassa. Laskua on ollut kädentaitojen sekä kuvataiteen ja muotoilun tuntimäärissä. Muutokset ovat pieniä ja normaalin vuosittaisen vaihtelun piirissä. Muihin kansalaisopistoihin verrattuna opistollemme on tunnusomaista musiikin, liikunnan ja tanssin sekä esittävän taiteen ja kirjallisuuden opetuksen suuri osuus muihin aineryhmiin verrattuna. Opistot eroavat toisistaan aineryhmittäisen opetuksen osuuksissa, sillä jokainen opisto järjestää oman toiminta-alueensa tarpeiden mukaista opetusta.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 linjaa opetusta mm. seuraavasti: Opetuksen suunnittelussa toteutetaan hyvinvointinäkökulmaa kaikissa aineryhmissä, toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaate ja alueen koulutustarpeet. Lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti senioriväestön tietoyhteiskuntavalmiuksia tukevan koulutuksen järjestämiseen. Toimintasuunnitelman tavoitteisiin on vastattu laatimalla opistolle kestävän kehityksen suunnitelma, jonka myötä opiston toimintaprosesseja sekä opetuksen järjestämistä on tarkasteltu kestävän kehityksen näkökulmasta. Alueen koulutustarpeita on kartoitettu seuraamalla eri foorumeilla aktiivisesti alueen koulutuksellista kehittymistä sekä vastaamalla joustavasti opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kautta nousseisiin koulutustarpeisiin. Senioreille on järjestetty eri aihepiirien tietoteknistä koulutuksia useissa toimipaikoissa. Koulutuksista ja tilaisuuksista on tiedotettu mm. Aijjoos-hankkeen, eläkejärjestöjen ja muiden senioriväestön parissa toimivien yhteisöjen kautta.

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Evijärvi: Mauno Puotinen Juha Konttila Johanna Anttikoski Heli Saari Pauli Hanhikoski Susanna Välikangas 5 Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2014 kannatusyhdistyksen kevätkokous järjestettiin Kauhavalla. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta Syyskokous järjestettiin Kortesjärvellä. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Sekä hallituksen että kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2014 viereisessä laatikossa olevat henkilöt varahenkilöineen. Kauhava: Ville Virrankoski Anna-Liisa Niemi Marjo Sjöblom Eero Paavola Eila Hakola-Sippola Markku Ylipelkonen Sirpa Peltola Jorma Kivikangas Carl-Gustav Karling Hilkka Risku Paavo Heikkilä Mari-Elina Kottari Anne Kujanpää Erkki M. Peltola Pirjo Kapanen Marko Lindholm Ari Känsäkangas Laura Jokinen Lappajärvi: Ville Ala-Aho Vuokko Honkaniemi Arvi Kangastie Sami Savola Hermanni Mäkipernaa Anna-Maija Puhtimäki Päivi Luoma Reijo Pikkumäki Sisko Poltto Juhani Sillanpää Riitta Haapamäki Jarkko Mattila Esa Jokiaho Eeva Haapsaari Simo Saarijärvi Kajsa Lähdemäki Minna Niinistö Lea Mäkisuvio Juha Kipunoinen Marko Ekola Tuula Koivisto Lasse Ruotsala Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtorin sijainen Mari Takamaa, syyskautena rehtori Leea Keto. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2014, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(4) Kauhava/Ylihärmä: Teemu Hakala (4) Kauhava: Anna-Liisa Niemi (5) Lappajärvi: Hannu Övermark (2) Varajäsenet 2014 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (2)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2014 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimi Suomen Yrittäjäopiston/ Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 maaliskuuhun 2015 asti, jolloin toimisto siirtyi Lentosotakoulun tiloihin osoitteeseen Loppusuora 9. Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1. Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena toimi Mari Takamaa Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 130 vuoden 2014 aikana. Opetusta ja valmiita kurssikokonaisuuksia on osin hankittu alueen yhdistyksiltä ja yrityksiltä, mikäli opisto ei ole itse pystynyt opetusta järjestämään opetuksen luonteen tai opettajapulan vuoksi. Tarvittaessa opisto käyttää tilapäistä työvoimaa tai ostopalveluita (esim. posliinin poltto, siivous, opetusvälineiden korjaus, ilmoittautumisten vastaanotto). Opiston ja Lapuan kansalaisopiston yhteiseen laatu- ja kehittämishankkeeseen henkilöstökoulutusta on ostettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Syyskautena 2014 osa-aikaisena hanketyöntekijänä on toiminut Pirita Nurmi. Palkkoja ja palkkioita on maksettu kaikkiaan 199 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2014 kurssitarjonnasta Kevään 2014 kurssitarjonnan teemana oli Kuntoa ja Kulttuuria! Vuoden aikana tarjolla oli useita opintomatkoja, jotka saivat hyvän vastaanoton. Vaasaan suuntautuneella opintomatkalla tutustuttiin nykytaiteeseen sekä Tikanojan Taidekodissa että Kuntsin modernin taiteen museossa. Syksyllä vierailtiin Pietarsaaren eri kulttuurikohteissa ja Tampereen kädentaitomessumatka keräsi täyden linja-auton lähtijöitä. Saksalainen kulttuuri Suomessa -opintomatka toteutettiin Helsinkiin, jossa vierailtiin mm. Goethe-instituutissa, Saksan suurlähetystössä ja sotamuseossa. Eri hankkeiden puitteissa järjestettiin opintomatkoja myös Unkariin ja Pohjois-Irlantiin. Kuntoa kohotettiin erittäin runsaalla liikuntakurssien tarjonnalla ja varsinaisen kevätkauden jälkeen käynnistyi lukuisa määrä alkukesän liikuntakursseja kuten kesäzumbaa, crosstreenejä, senioreiden kahvakuulatreenejä, kesäjumppaa jne. Syksyllä liikuntakurssien valikoima täydentyi muodikkailla uutuuskursseilla kuten X-fit sekä Piloxing. Tieto- ja viestintätekniikan lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana runsaasti. Kevätkaudella surffattiin tableteilla ja yhdessä Aisapari ry:n kanssa toteutettiin neuvokkaasti nettiin -kyläiltoja. Syksyllä tarjottiin erityisesti vanhemmalle väelle suunnattuja älypuhelin tutuksi -kursseja ja jatkettiin tietotekniikan nollakurssien sekä nollasta ykköseksi -jatkokurssien järjestämistä. Kädentaidoissa lyhytkurssien tarjonta oli kevätkaudella runsas, mutta valitettavasti usea kurssi peruuntui. Varmoja toteutujia olivat keramiikkakurssit sekä lasten alkukesän näppärät kädet -kurssit. Syyskausi alkoi kädentaitojen suhteen vilkkaana perinteisillä pitkillä kursseilla kuten kudonta, puutyöt ja keramiikka. Vaikka lyhytkurssien tarjontaa vähennettiin, monet lyhytkursseista peruuntuivat lukuun ottamatta havutyökursseja, jotka täyttyivät nopeasti. Kauhavan Mäenpäässä järjestetty uutuuskurssi moottorisahaveistosta innosti miehiä ja palaute kurssista oli hyvä. Joulun alla järjestetyt lyhytkurssit luonnonmateriaalien käyttöön liittyen (havut, risut, sammal) toteutuivat hyvin. Kielten opetuksen tarjottimelta oli valittavissa englantia, suomea, saksaa, venäjää, espanjaa, italiaa ja viroa; japanin alkeiskurssi sen sijaan peruuntui. Musiikissa kuorojen toiminta jatkui vahvana ja uusimmat kuorot kuten Nissin kööri sekä Posidivas saivat riveihinsä uusia laulajia. Klassisen laulun lyhytkurssit yhdistivät perinteistä yksilöopetusta ja ryhmäopetusta saaden opiskelijoilta hyvän vastaanoton. Kauhavalla aloitti toimintansa uusi tanssimusiikkiorkesteri edellisvuonna käynnistyneen orkesterin lisäksi. Lasten kurssit Kevätkaudella 2014 lasten ja nuorten sirkuskurssit toimivat aktiivisesti, mutta suurena yllätyksenä syksyllä yksikään sirkuskurssi ei käynnistynyt edellisen lukuvuoden suosiosta huolimatta. Syksyllä 2014 tarjottiin runsaasti kursseja lapsille ja nuorille sekä äiti-lapsiryhminä etenkin liikunnassa, mutta yllättävän moni kurssi jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Baletin suosio jatkui vakaana myös tänä syyskautena. Musiikin yksilöopetus pianossa, kitarassa ja rummuissa keräsi jälleen runsaasti osallistujia kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmail-tili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Syksyllä 2014 luovuttiin perinteisestä kirjeviestinnästä tuntiopettajille kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opettajiin ollaan aktiivisesti yhteydessä opiston toimintakauden aikana liittyen opetuksen suunnitteluun ja koulutuksista tiedottamiseen. Opettajien tarvitsema lomakkeisto sekä muu ohjeistus on saatavilla myös opiston kotisivuilla. Opettajan opasta on päivitetty työturvallisuuden näkökulmasta käsin. Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti sekä syksyn kurssiopas ovat yhä tärkeimmät opiston tiedottamisen kanavat. Lehdet jaetaan alueen kaikkiin talouksiin Itellan kotisuorapalvelun kautta. Kotisivujen päivitys toteutettiin elokuussa Uudistuksen myötä sivut saivat modernimman ilmeen ja sivujen päivittäminen mm. kuvien, taustojen, linkkien ja tekstien lisääminen sujuvat vaivattomammin. Opiston facebook-sivu on myös paremmin tavoitettavissa kotisivuilla. Ajankohtaisista kursseista ja tapahtumista tiedotetaan opistopalstoilla Järviseudun sanomissa, Komiat-lehdessä sekä MainosAviisissa. Lyhytkursseista tiedotetaan myös suoraan tekstiviesteillä ja yhteistyössä eri yhdistysten, kirjastojen ym. toimijoiden kanssa. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta-alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille Opisto on ollut mukana kansainvälisyyteen liittyvillä messuilla Ylihärmässä sekä vapaa-ajan messuilla Vimpelissä. Opisto vastasi myös koko perheelle suunnatusta Meitä on moneksi -tapahtumasta. Tapahtumissa tiedotettiin opiston toiminnasta ja opetustarjonnasta sekä kerättiin koulutus- ja harrastustoiveita. 3. Laatutyö Kevätkaudella 2014 toteutettiin laaja sidosryhmäkysely. Kyselyllä kartoitettiin keskeisten yhteistyötahojen näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyön määrästä, laadusta ja tarpeellisuudesta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi yli 60 sidosryhmän edustajaa. Caf-itsearviointia toteutettin keväällä 2014 henkilöstön ja tuntiopettajien koulutuspäivän yhteydessä. 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Vuoden 2014 syksyllä käynnistyi opiston neljäs laatuja kehittämishanke yhdessä Lapuan kansalaisopiston kanssa. Hankkeen myötä päätoimiselle henkilöstölle sekä tuntiopettajille on järjestetty koulutuspäivä liittyen strategiatyöskentelyyn tulevaisuuspainotteisesti. Vuoden aikana osa tuntiopettajista sekä päätoimiset opettajat ovat käyttäneet mahdollisuutta kehittää omaa substanssiosaamistaan oman alan koulutuksiin osallistumalla. Syksyn 2014 tuntiopettajien tapaamisessa teemana oli työssä jaksaminen ja syksyn 2014 tuntiopettajien koulutus liittyi kestävään kehitykseen ja sen prosessien huomioimiseen opetuksessa.

9 laista koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 69 opettajaa. Koulutukset on järjestetty pääsääntöiaan 100 eri toimipaikassa. Järvilakeuden kansalaisopis- Kursseja ja luentoja järjestettiin vuonna 2012 kaikkisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston vuuden järjestämällä kursseja opiston arvojen mukaisesto pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- TOIMINTAKERTOMUS tarjoamalle normaalille 2014 kurssille. JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON ti myös taajamien ulkopuolella KANNATUSYHDISTYS ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyi edellisvuosien RY tasolla. OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY 9 Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat 5. Yhteistyö 2014 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS Opisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa joustavasti alueen koulutus- ja kehittämistarpeita vastaavasti. Yhteistyön tavoitteena on vastata ajankohtaisiin koulutustarpeisiin ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kautta eri toimijoiden resursseja ja erityisosaamista hyödyntämällä taataan laadukkaat, tavoittavat palvelut. Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät, joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena toimintavuonna. 6. Toimipaikat Vuonna 2014 toimintaa järjestettiin yli sadassa toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella.

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta saatiin vuonna 2014 yhteensä Tästä 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 30 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2014 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Vuoden 2014 olemme siirtyneet ottamaan vastaan myös sähköisiä kulttuuriseteleitä. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä. 8. Hanketoiminta Vuonna 2014 opistolla on ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Elokuvakaupunki-hanke. Opisto on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaavahankkeisiin. Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin keväällä Unkarissa ja syksyllä Portugalissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä 2015.

11 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 Laatu- ja kehittämishanke: Lake IV Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama laatu ja kehittämishanke on Järvilakeuden ja Lapuan kansalaisopiston yhteinen hanke, jota opistomme hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on ennakoida toimintaympäristön muutoksia (rakenteellinen muutos, rahoituspohjan muutos) sekä uudistaa opistojen strategiat tulevaisuuteen suuntautuvammiksi. Hankkeen toimintoja vuoden 2014 aikana ovat olleet henkilöstön koulutukset, seminaarit sekä selvityksen tekeminen lähialueiden muiden vapaan sivistystoimijoiden haastatteluiden pohjalta. Hankkeella on osa-aikainen hanketyöntekijä. Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi IV Hanke on jatkoa toimintakausina , ja toteutetuille Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi -hankkeille. Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan liittyvää hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto. Aiempien toimintakausien aikana toteutettujen täydennyskoulutusten tarkoituksena on ollut vahvistaa omaa osaamista, kehittää pedagogisia valmiuksia, tunnistaa vapaan sivistystyön kentän merkitystä ja tarpeellisuutta sekä avata ja syventää sivistysopettaja - ajattelua. Hankkeen täydennyskoulutus on suunnattu pää- ja sivutoimisille tuntiopettajille, suunnittelijaopettajille, rehtoreille ja opetuksen tukihenkilöstölle. Neljännellä hankekaudella täydennyskoulutus kohdistui myös taiteen perusopetuksen opetushenkilöstölle. Täydennyskoulutusta toteutettiin järjestämällä verkoston opistoissa viisi lähiopetuspäivää. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot, opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat sekä kyläelokuva-tapahtuma, toteutuivat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotiin tietokanta Kauhavan ja lähialueiden kuvauspaikoista, näyttelijöistä, avustajista, muusikoista ja muista elokuva-alaa sivuavista toimijoista. Elokuvakaupunki-hanke päättyi joulukuussa Hankkeen viimeisten kuukausien aikana toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin mielipiteitä hankkeen toiminnan onnistumisesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 20 henkilöä ja tulokset olivat positiivisia ja toiveena vastaajilla oli, että elokuva-aiheinen hanke toteutettaisiin myös jatkossa, koska tehtävää elokuvan saralla on riittävästi.

12

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna 2011 4 III HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kurssimaksuja ei palauteta.

Kurssimaksuja ei palauteta. Jokihelmen opiston johtokunta 6 15.03.2016 Jokihelmen opiston kurssimaksut ja soitinvuokrat 2016-2017 Jokhjoht 15.03.2016 6 Rehtorin ehdotus: Kurssimaksut Koko lukukauden kestävät kurssit hinnoitellaan

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

HELMIKUU Yhteiset asiat

HELMIKUU Yhteiset asiat Pirkan opiston toiminnan vuosikello TAMMIKUU Tilinpäätöksen valmistelu Kevään opinto-ohjelman tiedotus Seuraavan syksyn raamin valmistelu Tammiseminaari Kysely syksyn kuntapainotuksista jaostoon ja ohjausryhmälle

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening Ostrobotnia. Talouspäivät

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening Ostrobotnia. Talouspäivät Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 19.11.2009 Ostrobotnia Talouspäivät Erityisesti sisäoppilaitoksina toimivilla kansanopistoilla ja valtakunnallisilla liikunnan koulutuskeskuksilla

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot