TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 7 Lasten kurssit 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 8 Sisäinen tiedottaminen 8 Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 8 3. Laatutyö 8 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen 8 5. Yhteistyö Toimipaikat 9 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 10 Folk & Art 10 Laatu- ja kehittämishanke Lake IV 11 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 11 Elokuvakaupunki-hanke 11

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätkausi käynnistyi toimistoilla rauhallisesti, sillä opiskelijat hyödynsivät tehokkaasti opiston sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää tilaston mukaan lukuvuoden ilmoittautumisista 62 % on tullut netin kautta. Netin kautta ilmoittautumisen muutos edelliseen lukuvuoteen on + 6 %. Opetustuntien määrä kalenterivuonna 2014 on tuntia. Opetustuntimäärään sisältyy 20 tuntia muuna kuin vapaan sivistystyönä järjestettyä koulutusta (mm. laatu- ja kehittämishankkeen henkilöstökoulutukset, tieto- ja viestintätekniikan kursseja). Opetustuntimäärissä tuntimäärän verkkainen kasvu jatkuu edellisvuosien linjan mukaisesti (kuvio 1). Opetustuntien peruuntumisprosentti vuonna 2014 oli kymmenen prosenttiyksikön tuntumassa. Opetustunnit perutaan, mikäli opetusryhmälle määritelty vähimmäiskoko ei täyty. Suhteessa eniten peruuntui opetustunteja kotitalouden aineryhmästä. Netto-opiskelijoiden lukumäärä (4494 opiskelijaa) laski muutamalla prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna. Netto-opiskelijamäärä tarkoittaa opiskelijoita kerran laskettuna, ts. yhdellä netto-opiskelijalla voi olla useita eri kursseja. Kuten edellisenäkin vuonna, nettoopiskelijoiden tilastollista laskua selittää ensisijaisesti opiskelijarekisterin tietojen vähittäinen täydentyminen. Aikaisempien vuosien tilastoissa opiskelija on saatettu laskea netto-opiskelijaksi useamman kerran, mikäli opiskelija on ollut järjestelmässä eri tiedoilla (esim. puutteellinen tai väärä henkilötunnus). Kurssilaisten määrä on laskenut jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna (osallistumisten määrä vuonna 2013 oli yli , kun vuonna 2014 se oli 9335). Osallistumisten määrässä on tapahtunut paluu tavanomaiselle tasolla, sillä vuoden 2013 poikkeuksellisen suurta osallistumisten määrää selittävät kalenterivuoden aikana järjestetyt yleisöluennot, jotka saivat runsaan osanoton. Miesten osuus netto-opiskelijoista on laskenut muutaman prosenttiyksikön ollen n. 20 %. Eri ikäryhmien osallistuminen opetukseen on nähtävissä kuviossa 2. Opiston rahoituspohja kertyy valtionosuuksista, kuntien maksamista kuntaosuuksista sekä kurssimaksutuloista. Erilaisten hankkeiden avulla kehitetään opiston toimintaa ja vaikuttavuutta sekä lisätään joustoa rahoituspohjaan. Vuoden 2014 valtionosuus on määrittynyt kolmen edellisen toimintavuoden opetustuntimäärän mukaisesti ja tästä syystä on ollut tärkeää ylläpitää positiivista tuntimäärien kehitystä. Opetustuntimäärien viime vuosien tietoinen kasvattaminen auttaa kompensoimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia opiston toimintaan. Lakiehdotuksen mukaan valtionosuustuntien määrän perustana olisi jatkossa vuoden 2014 valtionosuustuntien määrä. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia (kuvio 4). Edelliseen kalenterivuoteen 2013 verrattuna opetusta on ollut jonkin verran enemmän mm. kielissä, musiikissa sekä tietotekniikassa. Laskua on ollut kädentaitojen sekä kuvataiteen ja muotoilun tuntimäärissä. Muutokset ovat pieniä ja normaalin vuosittaisen vaihtelun piirissä. Muihin kansalaisopistoihin verrattuna opistollemme on tunnusomaista musiikin, liikunnan ja tanssin sekä esittävän taiteen ja kirjallisuuden opetuksen suuri osuus muihin aineryhmiin verrattuna. Opistot eroavat toisistaan aineryhmittäisen opetuksen osuuksissa, sillä jokainen opisto järjestää oman toiminta-alueensa tarpeiden mukaista opetusta.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 linjaa opetusta mm. seuraavasti: Opetuksen suunnittelussa toteutetaan hyvinvointinäkökulmaa kaikissa aineryhmissä, toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaate ja alueen koulutustarpeet. Lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti senioriväestön tietoyhteiskuntavalmiuksia tukevan koulutuksen järjestämiseen. Toimintasuunnitelman tavoitteisiin on vastattu laatimalla opistolle kestävän kehityksen suunnitelma, jonka myötä opiston toimintaprosesseja sekä opetuksen järjestämistä on tarkasteltu kestävän kehityksen näkökulmasta. Alueen koulutustarpeita on kartoitettu seuraamalla eri foorumeilla aktiivisesti alueen koulutuksellista kehittymistä sekä vastaamalla joustavasti opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kautta nousseisiin koulutustarpeisiin. Senioreille on järjestetty eri aihepiirien tietoteknistä koulutuksia useissa toimipaikoissa. Koulutuksista ja tilaisuuksista on tiedotettu mm. Aijjoos-hankkeen, eläkejärjestöjen ja muiden senioriväestön parissa toimivien yhteisöjen kautta.

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Evijärvi: Mauno Puotinen Juha Konttila Johanna Anttikoski Heli Saari Pauli Hanhikoski Susanna Välikangas 5 Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2014 kannatusyhdistyksen kevätkokous järjestettiin Kauhavalla. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta Syyskokous järjestettiin Kortesjärvellä. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Sekä hallituksen että kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2014 viereisessä laatikossa olevat henkilöt varahenkilöineen. Kauhava: Ville Virrankoski Anna-Liisa Niemi Marjo Sjöblom Eero Paavola Eila Hakola-Sippola Markku Ylipelkonen Sirpa Peltola Jorma Kivikangas Carl-Gustav Karling Hilkka Risku Paavo Heikkilä Mari-Elina Kottari Anne Kujanpää Erkki M. Peltola Pirjo Kapanen Marko Lindholm Ari Känsäkangas Laura Jokinen Lappajärvi: Ville Ala-Aho Vuokko Honkaniemi Arvi Kangastie Sami Savola Hermanni Mäkipernaa Anna-Maija Puhtimäki Päivi Luoma Reijo Pikkumäki Sisko Poltto Juhani Sillanpää Riitta Haapamäki Jarkko Mattila Esa Jokiaho Eeva Haapsaari Simo Saarijärvi Kajsa Lähdemäki Minna Niinistö Lea Mäkisuvio Juha Kipunoinen Marko Ekola Tuula Koivisto Lasse Ruotsala Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtorin sijainen Mari Takamaa, syyskautena rehtori Leea Keto. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2014, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(4) Kauhava/Ylihärmä: Teemu Hakala (4) Kauhava: Anna-Liisa Niemi (5) Lappajärvi: Hannu Övermark (2) Varajäsenet 2014 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (2)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2014 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimi Suomen Yrittäjäopiston/ Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 maaliskuuhun 2015 asti, jolloin toimisto siirtyi Lentosotakoulun tiloihin osoitteeseen Loppusuora 9. Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1. Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena toimi Mari Takamaa Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 130 vuoden 2014 aikana. Opetusta ja valmiita kurssikokonaisuuksia on osin hankittu alueen yhdistyksiltä ja yrityksiltä, mikäli opisto ei ole itse pystynyt opetusta järjestämään opetuksen luonteen tai opettajapulan vuoksi. Tarvittaessa opisto käyttää tilapäistä työvoimaa tai ostopalveluita (esim. posliinin poltto, siivous, opetusvälineiden korjaus, ilmoittautumisten vastaanotto). Opiston ja Lapuan kansalaisopiston yhteiseen laatu- ja kehittämishankkeeseen henkilöstökoulutusta on ostettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Syyskautena 2014 osa-aikaisena hanketyöntekijänä on toiminut Pirita Nurmi. Palkkoja ja palkkioita on maksettu kaikkiaan 199 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2014 kurssitarjonnasta Kevään 2014 kurssitarjonnan teemana oli Kuntoa ja Kulttuuria! Vuoden aikana tarjolla oli useita opintomatkoja, jotka saivat hyvän vastaanoton. Vaasaan suuntautuneella opintomatkalla tutustuttiin nykytaiteeseen sekä Tikanojan Taidekodissa että Kuntsin modernin taiteen museossa. Syksyllä vierailtiin Pietarsaaren eri kulttuurikohteissa ja Tampereen kädentaitomessumatka keräsi täyden linja-auton lähtijöitä. Saksalainen kulttuuri Suomessa -opintomatka toteutettiin Helsinkiin, jossa vierailtiin mm. Goethe-instituutissa, Saksan suurlähetystössä ja sotamuseossa. Eri hankkeiden puitteissa järjestettiin opintomatkoja myös Unkariin ja Pohjois-Irlantiin. Kuntoa kohotettiin erittäin runsaalla liikuntakurssien tarjonnalla ja varsinaisen kevätkauden jälkeen käynnistyi lukuisa määrä alkukesän liikuntakursseja kuten kesäzumbaa, crosstreenejä, senioreiden kahvakuulatreenejä, kesäjumppaa jne. Syksyllä liikuntakurssien valikoima täydentyi muodikkailla uutuuskursseilla kuten X-fit sekä Piloxing. Tieto- ja viestintätekniikan lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana runsaasti. Kevätkaudella surffattiin tableteilla ja yhdessä Aisapari ry:n kanssa toteutettiin neuvokkaasti nettiin -kyläiltoja. Syksyllä tarjottiin erityisesti vanhemmalle väelle suunnattuja älypuhelin tutuksi -kursseja ja jatkettiin tietotekniikan nollakurssien sekä nollasta ykköseksi -jatkokurssien järjestämistä. Kädentaidoissa lyhytkurssien tarjonta oli kevätkaudella runsas, mutta valitettavasti usea kurssi peruuntui. Varmoja toteutujia olivat keramiikkakurssit sekä lasten alkukesän näppärät kädet -kurssit. Syyskausi alkoi kädentaitojen suhteen vilkkaana perinteisillä pitkillä kursseilla kuten kudonta, puutyöt ja keramiikka. Vaikka lyhytkurssien tarjontaa vähennettiin, monet lyhytkursseista peruuntuivat lukuun ottamatta havutyökursseja, jotka täyttyivät nopeasti. Kauhavan Mäenpäässä järjestetty uutuuskurssi moottorisahaveistosta innosti miehiä ja palaute kurssista oli hyvä. Joulun alla järjestetyt lyhytkurssit luonnonmateriaalien käyttöön liittyen (havut, risut, sammal) toteutuivat hyvin. Kielten opetuksen tarjottimelta oli valittavissa englantia, suomea, saksaa, venäjää, espanjaa, italiaa ja viroa; japanin alkeiskurssi sen sijaan peruuntui. Musiikissa kuorojen toiminta jatkui vahvana ja uusimmat kuorot kuten Nissin kööri sekä Posidivas saivat riveihinsä uusia laulajia. Klassisen laulun lyhytkurssit yhdistivät perinteistä yksilöopetusta ja ryhmäopetusta saaden opiskelijoilta hyvän vastaanoton. Kauhavalla aloitti toimintansa uusi tanssimusiikkiorkesteri edellisvuonna käynnistyneen orkesterin lisäksi. Lasten kurssit Kevätkaudella 2014 lasten ja nuorten sirkuskurssit toimivat aktiivisesti, mutta suurena yllätyksenä syksyllä yksikään sirkuskurssi ei käynnistynyt edellisen lukuvuoden suosiosta huolimatta. Syksyllä 2014 tarjottiin runsaasti kursseja lapsille ja nuorille sekä äiti-lapsiryhminä etenkin liikunnassa, mutta yllättävän moni kurssi jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Baletin suosio jatkui vakaana myös tänä syyskautena. Musiikin yksilöopetus pianossa, kitarassa ja rummuissa keräsi jälleen runsaasti osallistujia kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmail-tili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Syksyllä 2014 luovuttiin perinteisestä kirjeviestinnästä tuntiopettajille kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opettajiin ollaan aktiivisesti yhteydessä opiston toimintakauden aikana liittyen opetuksen suunnitteluun ja koulutuksista tiedottamiseen. Opettajien tarvitsema lomakkeisto sekä muu ohjeistus on saatavilla myös opiston kotisivuilla. Opettajan opasta on päivitetty työturvallisuuden näkökulmasta käsin. Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti sekä syksyn kurssiopas ovat yhä tärkeimmät opiston tiedottamisen kanavat. Lehdet jaetaan alueen kaikkiin talouksiin Itellan kotisuorapalvelun kautta. Kotisivujen päivitys toteutettiin elokuussa Uudistuksen myötä sivut saivat modernimman ilmeen ja sivujen päivittäminen mm. kuvien, taustojen, linkkien ja tekstien lisääminen sujuvat vaivattomammin. Opiston facebook-sivu on myös paremmin tavoitettavissa kotisivuilla. Ajankohtaisista kursseista ja tapahtumista tiedotetaan opistopalstoilla Järviseudun sanomissa, Komiat-lehdessä sekä MainosAviisissa. Lyhytkursseista tiedotetaan myös suoraan tekstiviesteillä ja yhteistyössä eri yhdistysten, kirjastojen ym. toimijoiden kanssa. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta-alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille Opisto on ollut mukana kansainvälisyyteen liittyvillä messuilla Ylihärmässä sekä vapaa-ajan messuilla Vimpelissä. Opisto vastasi myös koko perheelle suunnatusta Meitä on moneksi -tapahtumasta. Tapahtumissa tiedotettiin opiston toiminnasta ja opetustarjonnasta sekä kerättiin koulutus- ja harrastustoiveita. 3. Laatutyö Kevätkaudella 2014 toteutettiin laaja sidosryhmäkysely. Kyselyllä kartoitettiin keskeisten yhteistyötahojen näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyön määrästä, laadusta ja tarpeellisuudesta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi yli 60 sidosryhmän edustajaa. Caf-itsearviointia toteutettin keväällä 2014 henkilöstön ja tuntiopettajien koulutuspäivän yhteydessä. 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Vuoden 2014 syksyllä käynnistyi opiston neljäs laatuja kehittämishanke yhdessä Lapuan kansalaisopiston kanssa. Hankkeen myötä päätoimiselle henkilöstölle sekä tuntiopettajille on järjestetty koulutuspäivä liittyen strategiatyöskentelyyn tulevaisuuspainotteisesti. Vuoden aikana osa tuntiopettajista sekä päätoimiset opettajat ovat käyttäneet mahdollisuutta kehittää omaa substanssiosaamistaan oman alan koulutuksiin osallistumalla. Syksyn 2014 tuntiopettajien tapaamisessa teemana oli työssä jaksaminen ja syksyn 2014 tuntiopettajien koulutus liittyi kestävään kehitykseen ja sen prosessien huomioimiseen opetuksessa.

9 laista koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 69 opettajaa. Koulutukset on järjestetty pääsääntöiaan 100 eri toimipaikassa. Järvilakeuden kansalaisopis- Kursseja ja luentoja järjestettiin vuonna 2012 kaikkisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston vuuden järjestämällä kursseja opiston arvojen mukaisesto pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- TOIMINTAKERTOMUS tarjoamalle normaalille 2014 kurssille. JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON ti myös taajamien ulkopuolella KANNATUSYHDISTYS ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyi edellisvuosien RY tasolla. OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY 9 Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat 5. Yhteistyö 2014 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS Opisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa joustavasti alueen koulutus- ja kehittämistarpeita vastaavasti. Yhteistyön tavoitteena on vastata ajankohtaisiin koulutustarpeisiin ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kautta eri toimijoiden resursseja ja erityisosaamista hyödyntämällä taataan laadukkaat, tavoittavat palvelut. Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät, joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena toimintavuonna. 6. Toimipaikat Vuonna 2014 toimintaa järjestettiin yli sadassa toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella.

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta saatiin vuonna 2014 yhteensä Tästä 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 30 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2014 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Vuoden 2014 olemme siirtyneet ottamaan vastaan myös sähköisiä kulttuuriseteleitä. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä. 8. Hanketoiminta Vuonna 2014 opistolla on ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Elokuvakaupunki-hanke. Opisto on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaavahankkeisiin. Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin keväällä Unkarissa ja syksyllä Portugalissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä 2015.

11 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 Laatu- ja kehittämishanke: Lake IV Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama laatu ja kehittämishanke on Järvilakeuden ja Lapuan kansalaisopiston yhteinen hanke, jota opistomme hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on ennakoida toimintaympäristön muutoksia (rakenteellinen muutos, rahoituspohjan muutos) sekä uudistaa opistojen strategiat tulevaisuuteen suuntautuvammiksi. Hankkeen toimintoja vuoden 2014 aikana ovat olleet henkilöstön koulutukset, seminaarit sekä selvityksen tekeminen lähialueiden muiden vapaan sivistystoimijoiden haastatteluiden pohjalta. Hankkeella on osa-aikainen hanketyöntekijä. Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi IV Hanke on jatkoa toimintakausina , ja toteutetuille Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi -hankkeille. Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan liittyvää hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto. Aiempien toimintakausien aikana toteutettujen täydennyskoulutusten tarkoituksena on ollut vahvistaa omaa osaamista, kehittää pedagogisia valmiuksia, tunnistaa vapaan sivistystyön kentän merkitystä ja tarpeellisuutta sekä avata ja syventää sivistysopettaja - ajattelua. Hankkeen täydennyskoulutus on suunnattu pää- ja sivutoimisille tuntiopettajille, suunnittelijaopettajille, rehtoreille ja opetuksen tukihenkilöstölle. Neljännellä hankekaudella täydennyskoulutus kohdistui myös taiteen perusopetuksen opetushenkilöstölle. Täydennyskoulutusta toteutettiin järjestämällä verkoston opistoissa viisi lähiopetuspäivää. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot, opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat sekä kyläelokuva-tapahtuma, toteutuivat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotiin tietokanta Kauhavan ja lähialueiden kuvauspaikoista, näyttelijöistä, avustajista, muusikoista ja muista elokuva-alaa sivuavista toimijoista. Elokuvakaupunki-hanke päättyi joulukuussa Hankkeen viimeisten kuukausien aikana toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin mielipiteitä hankkeen toiminnan onnistumisesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 20 henkilöä ja tulokset olivat positiivisia ja toiveena vastaajilla oli, että elokuva-aiheinen hanke toteutettaisiin myös jatkossa, koska tehtävää elokuvan saralla on riittävästi.

12

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 2 TOIMINTAKERTOMUS 2016 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 6 Kannatusyhdistys

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna 2011 4 III HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 KAUHAVA Aijjoos-jumppa Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 Aijjoos-kerho Ylikylässä Parillisilla viikoilla maanantaisin klo 12 14 Huhmarkosken kylätalolla (Huhmarkoskentie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Kokoontuminen Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava).

Kokoontuminen Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava). YLIHÄRMÄ Diabeteskerho Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava). Lisätietoja: Ossi Anttila p. 050 521 3308 Eläkeliiton Ylihärmän yhdistys ry Kerho

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä RYHMÄKALENTERI Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä Kevät 2017 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Evijärven alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 12.8.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 12.8.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 12.8.2015 Kokousaika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17.00 18,14 Kokouspaikka Lestijärvi, Keskuskoulu fysiikan luokka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka

Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Kokousaika Torstai 19.00 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 26.8.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 26.8.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 26.8.2014 Kokousaika Tiistai 26.8.2014 klo 19.00 20.34 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

Kurssimaksuja ei palauteta.

Kurssimaksuja ei palauteta. Jokihelmen opiston johtokunta 6 15.03.2016 Jokihelmen opiston kurssimaksut ja soitinvuokrat 2016-2017 Jokhjoht 15.03.2016 6 Rehtorin ehdotus: Kurssimaksut Koko lukukauden kestävät kurssit hinnoitellaan

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO (21) KUNNANHALLITUS (7) Kaavatoimikunta (4) Henkilöstöjaosto (3) LAUTAKUNNAT TOIMIKUNNAT

KUNNANVALTUUSTO (21) KUNNANHALLITUS (7) Kaavatoimikunta (4) Henkilöstöjaosto (3) LAUTAKUNNAT TOIMIKUNNAT KUNNANVALTUUSTO (21) TARKASTUS- LAUTAKUNTA (5) KUNNANHALLITUS (7) Kaavatoimikunta (4) Henkilöstöjaosto (3) LAUTAKUNNAT TOIMIKUNNAT HALLINTO-OSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO Keskusvaalilautakunta (5)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Lappajärvellä

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Lappajärvellä RYHMÄKALENTERI Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Lappajärvellä Kevät 2017 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Lappajärven alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 /29.8.2011 Kokousaika 29.8.2011 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Lestijärven kunta, Keskuskoulu Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.8.2017 Kokousaika Kinnula, maanantai 28.8.2017 klo 16.00 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta TOIMINTASUUNNITELMAA 2017 1 (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta Painopiste 1. Tiedottaminen Tavoite 1. Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tiedotusvastaavan

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Noukkala Mika Saarela Veijo

Noukkala Mika Saarela Veijo Alajärvi-uistelu 17.5.2014 Kisassa 56 venekuntaa Kilpailun suurin kala hauki 7560 g Toni Harjun venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 17150 g pist: 17150 36 Harju Toni Rinto Toni Hauki>5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet lukuvuonna 2013-2014 Kansalaisopiston rehtori Hannu Pulkkinen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella PAKETTI / Johtoryhmä 16.3.2010 Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Hankerahoitus ajalle 1.8.2009 30.9.2010 / 17 000 euroa Tausta:

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot