RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty / Jouko Järvenpää 1

2 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit Toiminta-ajatus Visio Arvot Eettiset linjaukset Tavoitteet Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen Seuraorganisaation rakenne Toimenkuvat ja toimintaohjeet Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Kehittämistavoitteet Tiedottaminen ja palkitseminen Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Palkitseminen Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet Maksut ja lisenssit Vakuutukset Pelivarusteet Talkootoiminta Talkootoiminnan periaatteet Talkootoiminnan koordinointi Juniorijoukkueet Joukkueet, sarjat ja harjoitusajat Harjoitukset ja laatutavoitteet

3 7.1. Harjoitukset, Sarjapelit ja laatutavoitteet Ottelu- ja turnaustapahtumat Sarjapelit ja turnaukset Huoneentaulut (pelisäännöt) Pelaajien pelisäännöt (D-pojat esimerkkinä) Vanhempien huoneentaulut Toimihenkilöiden huoneentaulut Kehittämisjärjestelmä Seuran avoin kehittämisjärjestelmä Linkit nettisivuille ja lähdeaineistoon Luettelo Rikalavolley:n käyttämistä sähköisistä asiakirjoista Rikalavolleyn hallitus Toiminnan avainhenkilöt Salivuorot ja paikat Pallovuorolistat Lajiharjoitteita Joukkuekohtaiset dokumentit Kilpailuasiakirjat ja muistilistat

4 1. Seuran toiminnan peruselementit 1.1. Toiminta-ajatus 1.2. Visio Seuran toiminta-ajatuksena on edistää seutukunnan lasten ja nuorten lentopalloharrastusta sekä terveitä ja liikunnallisia elämäntapoja yhdessä henkisen kasvamisen kanssa, sekä seutukunnan lentopalloilua kokonaisvaltaisesti. Laadukkaalla tekemisellä kasvatamme sosiaalisia ja liikunnallisia yksilöitä jotka pärjäävät myös muuttuvassa yhteiskunnassamme. Seuran visiona on tuottaa lapsille ja nuorille positiivisia kilpailullisia, liikunnallisia ja sosiaalisia kehittymisen elämyksiä. Tekemisen ilon ja laadun kautta toimintamme on niin laadukasta, että lapsille muodostuu halu olla seuran toiminnassa mukana. Seuran visiona on kuulua yhtenä Lounais- Suomen parhaiten hoidettujen seurojen joukkoon sekä vaalia ja kehittää Sinettiseuran arvopohjaa Arvot Yksilön arvostaminen ja huomioiminen. Yksilön ja yhteisön tukeminen. Keskinäinen luottamus. Avoimuus. Pelisääntöjen kunnioittaminen ja noudattaminen Eettiset linjaukset kaikille pelaajille tarjotaan peliaikaa joukkueessa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti toimintamme tarjoaa kaikille iloa ja mielihyvää kannustamme kaikkia pelaajia hänen taitotasostaan riippumatta valmentajia, joukkueenjohtajia, pelaajia ja näiden vanhempia rohkaistaan rakentavaan vuorovaikutukseen kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen Kaikkia valmentajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin kannustamme pelaajia terveisiin elämäntapoihin ja päihteettömään elämään emme käytä laittomia (doping) toimintatapoja kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseksi 1.5. Tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Vastuuntuntoisuuden kehittäminen omassa toiminnassa. Ryhmätyöskentelytaitojen harjaannuttaminen. Itsetunnon kehittäminen. 4

5 Urheilulliset tavoitteet Taitotason kehittäminen. Fyysisen kunnon kehittäminen. Sitoutuneisuuden kehittäminen, suhteessa joukkueen tavoitteeseen. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Seuran toiminta on päihteetöntä ja savutonta. Konkreettisilla teoilla ja esimerkeillä kasvatetaan lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin ja ravintotottumuksiin. Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatetaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta joukkueen ja seuran sisällä. Yhdessä tekemisestä iloitsemiseen. Ylläpidetään positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Eettiset tavoitteet Tavoitteena on tarjota lapselle ja nuorelle urheilullinen, positiivinen, rikastuttava ja hyviä muistoja synnyttävä elämänvaihe ennen aikuisuutta. Taloudelliset tavoitteet Seuran talous pyritään pitämään pitkässä juoksussa positiivisena, noudattamalla tarkkaa ja huolellista taloudenpitoa. Harrastamisen kustannustaso pyritään myös pitämään kohtuullisena. Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntaan tasapainoisesti ja kypsästi ajatteleva lapsi ja nuori Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Uusin Rikalavolley:n toimintasuunnitelma on luettavissa Rikalavolleyn nettisivuilla. (RV Toimintasuunnitelma pdf) Joukkueiden kausisuunnitelmat (Erillisinä dokumentteina) ovat joukkueiden sivuilla netissä. (Esim. D98-99 kausisuunnitelma_ pdf) 5

6 2. Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen 2.1. Seuraorganisaation rakenne Jäsenistö Hallitus Yhdistystiimi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Jäsenet Varajäsenet Ulkoinen tiedotus Nuorisovastaava Sinettivastaava RV-tiimi Sarjatoimintavastaava Tapahtumavastaava Varuste- ja välinevastaava Markkinointivastaava Kausijulkaisuvastaava Seurayhteistyövastaava Salivuorovastaava Pallopoika- ja tyttövastaava Power-Cup-vastaava Ensiapuvastaava Lajitoiminta Valmennustiimi Valmennusvastaava Tuomarivastaava Psyykkinen valmentaja Ongelmanratkaisutiimi Joukkueet Valmentaja Apuvalmentaja Joukkueenjohtaja (Jojo) Huoltaja Turnausvastaava Kahviovastaava Temppuratacastava (F-sarja) 2.2. Toimenkuvat ja toimintaohjeet Hallitus Hallitus Seuran hallitus johtaa seuran toimintaa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Lisäksi seuran hallitus: Valvoo ja kehittää osaltaan seuran Toiminnan käsikirjaa Osallistuu nuorisotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Yhdistystiimi Puheenjohtaja Johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksia, edustaa seuraa ja toimii sen keulakuvana sekä osallistuu asioiden valmisteluun, koordinointiin ja muihin hallitukselle kuuluviin töihin kuten: Kutsuu hallituksen kokoukset koolle Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa Allekirjoittaa yhdistyksen asiapaperit 6

7 Pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin Toimii yhdyssiteenä muiden seurojen kanssa tehtävässä yhteistyössä Johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista Huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta Pitää seuran kauden aloitus- ja päätöspalaverin Luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko seuraan Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan Huolehtii yhdistyslain ja seuran sääntöjen noudattamista eli sääntömääräisistä asioista Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Varapuheenjohtaja voi avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä kuten: Edustaa seuraa Kommentoi seuran toimintaa rakentavasti Toimii yleensä hallituksen jäsenenä Osallistuu seuran tilaisuuksiin ja kokouksiin On seuran Sinettivastaava, päivittää seuran toimintakäsikirjaa. Sihteeri Sihteeri toimii normaalisti seuran virallisena kirjurina eli: Toimii sääntömääräisten ja hallituksen kokouksien pöytäkirjankirjoittajana Kirjoittaa toimintakertomukset, -suunnitelmat, kirjeet ja muut yhdistyksen asiakirjat Hoitaa toimistotyöt kuten postitukset, kopioinnit ja arkistoinnin Hoitaa kokouksen käytännön järjestelyt Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa Tiedottaa yhdistyksen kokouksista ja välittää eteenpäin seuralle tulevaa postia Kokoaa pelaajatietolomakkeiden tiedot Päivittää yhdistysrekisterin, Lentopalloliiton ja alueen yhteystietorekisterit 7

8 Jakaa tarvittavaa yleistä tietoa joukkueille Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja pitää kuukausittain hallitus tietoisena taloustilanteesta sekä: Maksaa laskut Tekee toimintamaksulaskut ja mainoslaskut Seuraa suoritusten toteutumista Kerää puheenjohtajalta tarvittavat allekirjoitukset Tekee tilinpäätöksen Tarvittaessa karhuaa saatavia maksuja Päivittää tilinkäyttöoikeuksia Toimii laskujen vastaanottajana ja pankin yhdyshenkilönä Ohjeistaa joukkueiden tilinhoitajia Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen osallistuu hallituksessa yhdistyksen johtamiseen yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Hallituksen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Hallituksen varajäsen Varajäsenen tehtävä on toimia varsinaisen jäsenen sijaisena hallituksessa silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Lisäksi hallituksen varajäsen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Ulkoinen tiedotus Ulkoinen tiedottaminen pitää sisällään suhteet kaupunkiin, koululaitoksiin, tiedotusvälineisiin, yhteistyökumppaneihin ja markkinointiin. Tiedottamisen tavoitteena on taata yhtenäinen viesti kaikissa tilanteissa seurasta ulospäin. Tiedottaminen seuran tapahtumista Toimii yhteyshenkilönä mediaan Tiedottaa asioista sponsoreille ja yhteistyökumppaneille Seuraa mikä on seuran julkinen kuva Toimii ajan hermolla 8

9 Tekee yhteistyötä sisäisen tiedotuksen kanssa WWW-sivujen ylläpito Kausijulkaisun organisointi Nuorisovastaava Käytännössä nuorisovastaavana toimii seuran puheenjohtaja koska seura on keskittynyt puhtaasti nuoriso- ja junioritoimintaan. Sinettivastaava Kehittää ja koordinoi seuran sinettihankkeeseen liittyviä tehtäviä sekä dokumentointikäytäntöä. Kokoaa ja kirjaa olemassa olevat toimintatavat Seuraa sinetin ja toimintalinjan toteutumista toimintakauden aikana Järjestää sinettiin kuuluvia tapaamisia ja koulutuksia Toimii yhdyshenkilönä Nuori Suomeen Toimii yleensä yhdyshenkilönä sinettiasioissa Toimii uusien joukkueiden starttikummina (päiv ) RV-Tiimi Sarjatoimintavastaava Hoitaa joukkueiden ilmoittautumiset sarjoihin Hoitaa sarjamaksut Ohjeistaa turnausten järjestämisen Tapahtumavastaava Hoitaa seuran tapahtumien suunnittelun ja vastuuttamisen Tapahtumien toteutus vastuuhenkilöiden kanssa Ohjeistaa ja koordinoi seuran muut sisäiset tapahtumat Varuste- ja välinevastaava Varusteet 9

10 Selvittää syksyllä kauden alkaessa kunkin joukkueen pelipaitatarpeet (kappalemäärät ja koot) yhdessä joukkueenjohtajien/valmentajien kanssa. Pyrkii seuran jo olemassa olevista pelipaidoista keräämään kullekin pelaajalle sopivan paidan. Kysynnän ylittäessä tarjonnan tilaa lisää paitoja urheiluvälineliikkeestä, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus. Kerää ja säilyttää ylimääräiset pelipaidat mahdollista myöhempää tarvetta varten. Hoitaa muut yhteistilauksena tehtävät peliasuhankinnat (esim. shortsit ja sukat) urheiluvälineliikkeestä tai suoraan valmistajilta joukkueiden (tytöt/pojat) toiveiden mukaan. Pyytää Jojo:lta ja valmentajilta varustetarpeet kauden alussa ja toimittaa muita tarvikkeita tarpeen mukaan. Hoitaa muut seuran vaatehankinnat (esim. college-asut ja t-paidat). Toimittaa varusteet seuran ja sponsoreiden antamien ohjeiden mukaan painettaviksi/brodeerattaviksi. Ohjeistaa välineet: mitä, missä ja miten käytetään Organisoi ja tiedottaa asianosaisille varusteiden sovituksen ja jakelun. Kerää maksut joukkueenjohtajien/valmentajien avustuksella omakustannusvarusteista, ja tilittää rahat rahastonhoitajalle. Ohjeistaa joukkueenjohtajat/valmentajat keräämään seuran omistamat, pelaajilla lainassa olleet pelipaidat pois kauden päätyttyä seuraavaa kautta varten. Välineet Hankkii toimeksiannosta joukkueenjohtajien/valmentajien tarvitsemat joukkueiden huoltolaukkuihin kuuluvat tarvikkeet (esim. kylmäpussit ja teipit) seurajohdon luvalla. Hankkii seuralle tarvittavat välineet (esim. pallot, hyppynarut) seurajohdolta saamiensa ohjeiden mukaan. Toimittaa hankkimansa välineet joko suoraan joukkueenjohtajille/valmentajille tai yhteiskäytössä oleviin lukittaviin tiloihin, joista jokainen joukkue voi ottaa niitä tarvitessaan käyttöönsä. Markkinointivastaava Neuvottelee ja laatii yhteistyösopimukset ja seuraa niiden toteutumista Koordinoi ja vastaa seuran markkinointistrategiasta Hoitaa käytännön markkinointia ulospäin: mainokset, buffit, logot, toimintakertomukset yms. Huolehtii yhteyksistä yhteistyökumppaneihin ja pyrkii laajentamaan kumppaniverkostoa Kausijulkaisuvastaava Organisoi kausijulkaisun toteutuksen apunaan markkinointivastaava 10

11 Hankkii mainokset kausijulkaisuun Koordinoi mainosten keräämisen Suunnittelee julkaisun ulkoasun Huolehtii aikataulutuksesta Sopii painatus paikasta ja määristä Koordinoi julkaisun jakamisen ja mainostamisen sopivissa tapahtumissa Seurayhteistyövastaava Hoitaa kontaktit muihin seuroihin Sopii yhteistyömuodoista Huolehtii, että sovitut asiat hoidetaan Järjestää poikkeukselliset tapahtumat muiden seurojen kanssa Salivuorovastaava Kerää joukkuekohtaiset salivuorotarpeet (kausi- ja kesä-) Kokoaa salitarpeet yhteen ja lähettää kaupungin urheilutoimeen Jakaa salivuorot joukkueiden kesken Kerää joukkueiden osallistumisseuranta- ja harjoituspäiväkirjat Pallopoika- ja tyttövastaava Pallovuorojen suunnittelu otteluohjelmien mukaan Suunnitelman jako joukkueille Laatii ohjeistuksen, miten toimitaan Tiedottaa mahdollisista muutoksista ajoissa Toimii tasapuolisesti Seuraa, että molemmat osapuolet hoitavat velvoitteet Power-Cup-vastaava Tiedottaa Power-Cup asioista Kerää passitilaukset 11

12 Ilmoittaa liittoon passitilaukset Hoitaa bussitilaukset Toimii yhdyshenkilönä seurojen välillä, esim. pelaajavaihdoissa Hoitaa mahdollisia järjestelyjä paikan päällä Ensiapuvastaava Järjestää ensiapukoulutusta valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille sekä muille halukkaille seuran toimijoille Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista, jakelusta ja täydennyksestä joukkueille Järjestää ensiapuhenkilön Rikalavolleyn kotiturnaukseen Lajitoiminta / Valmennustiimi Lajitiimi, valmennuskoulutus ja -suunnittelu Rikalavolleyn toimintakausien aikana valmennus- ja koulutusvastaavan tavoitteena on järjestää valmentajille 1-3 koulutustapahtumaa vuodessa. Koulutusteema valitaan valmentajien tarpeiden sekä toivomusten mukaan. Teemoina ovat mm. urheiluvammat ja niiden hoito, teippaus sekä lihashuolto. Lisäksi seura järjestää omille ja lähiseurojen valmentajille koulutustapahtumia yhteistyössä Lentopalloliiton kanssa. Kouluttajina toimivat tarvittaessa ulkopuoliset kouluttajat, mutta kouluttajia löytyy myös seuran omista valmentajista. Lisäksi seuran valmennus- ja koulutusvastaava informoi seuran valmentajia Lentopalloliiton järjestämistä koulutuksista sekä ylläpitämää seuran valmentajien koulutusrekisteriä. Tavoitteena on, että seuramme toiminnassa mukana olevat valmentajat/ohjaajat olisivat asianmukaisesti koulutettuja. Seuran valmentaja kouluttautuu vähintään alla olevan ohjelman mukaan: 1. Aloittava valmentaja ( vuosi), F- ja E-juniorikäluokan valmentaja 1.1. Tekniikkakoulu (1pv) 1.2. Aloittavan ohjaajan koulutus(1 pv) 1.3. Sisäisenä koulutuksena Akuutin urheiluvamman ehkäisy, ensiapu ja hoito 4h 1.4. Liiton, seuran sisäisiä, LiiKu:n ja Nuori Suomen koulutuksia oman kiinnostuksen mukaan. 2. D- ja C-ikäluokkien valmentaja 2.1. Lentopalloliiton I-tason valmentajakoulutus (3 x 3pv) 2.2. Urheilijan psyykkinen valmennus (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Nuorten fyysisen harjoittelun perusteet (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Lihashuolto (4h), joko seuran sisäisenä koulutuksena tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena. 12

13 2.5. Osallistuu seuran Valmennus-akatemian toimintaan. 3. B- ja A-ikäluokkien valmentaja 3.1. Lentopalloliiton II-tason koulutus (4x3pv) 3.2. Lajikohtaisten valmennustaitojen kehittämiseen tähtäävää teemakoulutusta esimerkiksi seuran Valmennus-akatemian yhteydessä 3.3. Osallistuu aktiivisesti seuran Valmennus-akatemian kehittämiseen Seura kustantaa valmentajalle koulutusmaksut ja kurssimaksut. RV-Valmennusakatemia Edistyneempien juniorien kehittymisen tukemiseksi ja urheilijana kehittymisen takaamiseksi seuraan perustetaan valmennusakatemia, RV-Akatemia. Seuran valmennusvastaava koordinoi RV- Akatemian toiminnan seuran vuosittaiseen ohjelmaan. Ohjelmaan kuuluvat mm. Sisäinen valmentajakoulutus, Edistyneempien ja lupaavien pelaajien tehoharjoittelumahdollisuuksien järjestäminen Valmennustietouden jakaminen seuran sisäisesti Valmentajien verkostoitumisen edistäminen. Tulevan kauden alustava koulutussuunnitelma on seuraava: II- tason kulutus, toukokuu toukokuu 2012 Nuorten lihaskunto- ja lihasvoimaharjoittelu, syyskuu 2011 Nuoren urheilijan ravintohuolto, marras-joulukuu 2011 järj. Lentopalloliitto seuran sisäinen koulutus seuran sisäinen koulutus Kolmas teema valitaan ehdotusten/tarpeen mukaan myöhemmin kauden aikana, tammi-maaliskuu Valmennusvastaava Huolehtii valmennuksen ja valmentajien koulutuksen suunnittelusta Koordinoi RV-Akatemian toiminnan Määrittelee ennen kauden alkua valmentajien ja apuvalmentajien kanssa yhteistyössä valmennusvastuut joukkueittain Pitää riittävästi palavereita tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi Suunnittelee joukkueen valmentajan kanssa joukkuekohtaiset kehitystavoitteet Järjestää koulutusta ja yhteisiä tapaamisia valmentajille Järjestää ajoittain liigatason valmentajia harjoituksia vetämään On valmiudessa toimimaan valmentajien apuna ja tukena 13

14 Huolehtii omasta osaamisestaan Rekrytoi uusia valmentajia seuraan Toimii yhteyshenkilönä valmennukseen liittyvissä asioissa liittoon, alueeseen ja muihin urheiluseuroihin päin Kiertää seuraamassa joukkueiden harjoituksia Tuomarivastaava Ylläpitää nuorisotuomarien rekisteriä, koordinoi nuorisotuomarien koulutuksia ja tuomaritoimintaa. (Ylläpidettävän tuomarirekisterin tulisi sisältää minimissään nimi, ikä, tuomarikoulutus ja koulutusajankohta tuomarikohtaisesti.) Organisoi tuomarikoulutukset Varmistaa, että joka ikäryhmässä on riittävästi tuomareita Sopii turnausvastaavan kanssa tuomarit kotiturnauksiin Hoitaa mahdolliset tuomaripalkkiot Psyykkinen valmentaja Pyrkii luomaan hyvät psyykkiset edellytykset pelaajille Tukee henkisessä kasvussa Antaa valmiuksia kohdata niin voitot kuin tappiotkin Auttaa pelaajia suhtautumaan oikein kilpailemiseen Auttaa pelaajia toimimaan joukkueena Toimii seurahengen luojana Valaa uskoa valmentajiin Toimii ns. kasvottomana (puolueettomana) Rikalavolleyn edustajana pelaajien, aikuisten ja valmentajien välillä Henkilö, joille muut toimijat voivat purkaa huoliaan Toimii psykologina Ongelmanratkaisutiimi Mikäli joukkueella tai toimihenkilöllä esiintyy ylitsepääsemättömiä ongelmia, voidaan ongelman ratkaisemiseksi käyttää ongelmanratkaisutiimiä. Tiimi: Sovittelee mahdolliset pelaajien/valmentajien/rv-organisaation tms. välisiä erimielisyyksiä 14

15 Pyrkii ennaltaehkäisemään ristiriitatilanteita Auttaa tarvittaessa organisaation rakentamisessa Tarvittaessa tiimi voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa Lajitoiminta / Joukkueet Valmentaja Tukee valmentajana omalta osaltaan valmennustiimin toimintaa ja kehittymistä. Laatii kauden tavoitteet sekä harjoitusohjelman rungon Suunnittelee harjoitusten sisällön ja vetää harjoitukset Huolehtii pelaajien/joukkueiden peluutuksesta Keskustelee rakentavasti pelaajan kanssa Pitää yllä joukkueiden sisäisiä sääntöjä Keskustelee tarvittaessa vanhempien kanssa Apuvalmentaja Tukee valmentajaa valmennustavoitteiden toteuttamisessa. Noudattaa valmentajan kanssa samaa linjaa On mukana harjoitteissa On apuna eriyttävissä- ja yksilöharjoitteissa Keskustelee valmentajan kanssa omista näkemyksistään Toimii tarvittaessa valmentajan sijaisena Toimii peluuttajana siinä tapauksessa, että on monta joukkuetta Toimii tsempparina Joukkueenjohtaja (Jojo) Joukkueenjohtaja tukee joukkuetta eri toimintojen järjestämisessä. Johtaa joukkuetta ja huolehtii yhteydenpidosta Valvoo toimintasääntöjen noudattamista Huolehtii tiloista ja turnauksista 15

16 Tukee valmentajien työtä Motivoi joukkuetta Päivittää joukkueiden tiedot seuran nettisivuille Organisoi joukkueiden kuljetukset ja ruokailut turnausmatkoilla Huolehtii joukkueiden talousasioista Hoitaa seuran ja joukkueen välisen tiedotuksen Järjestää vanhempain tapaamiset Huoltaja Huolehtii varusteista ja yhteisistä turnaustarjoiluista Huolehtii EA-tarvikkeiden riittävyydestä Antaa henkistä tukea pelaajille Antaa mahdollista hieronta ja fysioterapeuttista tukea Toimii valmentajan apuna turnauksissa ja harjoituksissa Turnausvastaava Tekee salivaraukset Laatii turnauskutsut Toimii turnauspalaverin puheenjohtajana Laatii turnausohjelman Kutsuu tuomarit ja kirjurit turnaukseen Huolehtii verkot ja pallot valmiiksi Pelikaaviot valmiiksi seinille ja pöydille Tuolit ja pöydät valmiiksi tuomareille ja kirjureille Ottelupöytäkirjat valmiiksi ja turnauksen jälkeen toimitus Poikkeustilanteiden hoito Pukuhuoneiden siisteys Kahviovastaava 16

17 Kahvion järjestely kotiturnauksissa Sopii etukäteen vanhempien kanssa kuka tekee mitäkin, mukaan lukien leipomiset Järjestää vaihtokassan Laatii hinnaston Koordinoi kavion päivystysvuorot Huolehtii tavaroiden hankkimisesta ja säilyttämisestä Koordinoi kahvion loppusiivouksen Temppuratavastaava (F-ikäluokka) Temppuratavastaava suunnittelee ja toteuttaa kotiturnauksen Taitomerkki-radat. Hänen vastuullaan on Selvittää käytettävissä olevat välineet Laatia pohjapiirustus käytettävissä olevasta tilasta Miettiä toimivin temppuratamuoto Vastata temppuradan rakentamisesta ja purkamisesta turnaustapahtumissa Lisäohjeita: Tästä se alkaa oppaasta Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Tehtävien kierrätyksessä pyritään toimimaan periaatteella, että kulloiseenkin tehtävään organisaatiossa voi tarvittaessa siirtyä ensin avustajaksi. Näin ollen, toimenkuvan haltijalla on oikeus ottaa rinnalleen avustaja, hänen suunnitellessaan siirtymistä muihin tehtäviin. Avustajan käyttö on saatettava myös muun organisaation tietoisuuteen Kehittämistavoitteet Kehittämistavoitteiden jako tavoitteisiin: seuratyöhön yleensä, taloudellisiin sekä urheilullisiin tavoitteisiin. Kaikista näihin liittyvistä kehittämistarpeista seuran hallitus pitää kirjaa ja käsittelee sille parhaiten sopivissa foorumeissa. 3. Tiedottaminen ja palkitseminen 3.1. Tiedottaminen Tiedottaminen on jaettu ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Ulkoisesta tiedotuksesta, johon kuuluvat mm. media ja yhteistyökumppanit vastaa tiedotusvastaava oman toimenkuvansa mukaisesti. Sisäinen tiedottaminen perustuu organisaatioon ja joukkuekohtaiseen tiedottamiseen 17

18 joka on kuvattu joukkueen kausisuunnitelmassa. Välineinä käytetään pääsääntöisesti sähköpostia sekä seuran internet-sivuja Sisäinen tiedottaminen Yleinen seuran sisäinen tiedotus tapahtuu joukkueiden sähköpostilistojen kautta keskitetysti. Lisäksi joukkueenjohtajat yhdessä valmentajien kanssa tiedottavat joukkueiden sisäisistä asioista sähköpostin ja Rikalavolleyn nettisivujen ilmoitustaulun kautta. Lisäksi joukkueilla on omat esittelysivunsa seuran nettisivuilla. Joukkueen kuva ja esittely tulee Salon Seudun Sanomien liitteeseen syyskuussa Palkitseminen Rikalavolley:n pelaajat ja mahdolliset avainhenkilöt palkitaan kauden päätöstilaisuudessa keväällä. Valmentajat ja joukkueenjohtajat palkitaan valmennusjohdon omassa päätöspalaverissa. Pelaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkitsemisjärjestelmä Toimintakauden aikana järjestettävissä tapahtumissa palkitaan pelaajia ja valmentajia seuraavan käytännön mukaisesti: Kauden alussa valmentajille ja toimihenkilöille annetaan toimitsijapaita tms. Pikkujouluissa kaikille pelaajille jaetaan pikkujoululahja. Kauden päättyessä valmentajat ja toimihenkilöt palkitaan sopivan suuruisella muistamisella (esim. lahjakortti tms.) Kauden päättyessä valmentajien valitsemalle kunkin sarjatoimintaan osallistuneen joukkueen yhdelle pelaajalle myönnetään RV-Pelaaja tunnustuspalkinto. Kauden päättyessä jokaiselle Lounaisen alueen alueleiritykseen kutsutulle vanhemman D- ikäryhmän pelaajalle myönnetään ensimmäistä alueleirimaksua vastaavan suuruinen RV- Stipendi (v ). Stipendi myönnetään myös valmentajan toimesta kyseiselle alueleirille lähetetylle pelaajalle, mikäli hänet tulee valituksi jatkoleiritykseen. Rikalavolley palkitsee jokaisen Lounaisen alueen aluevalmennuksessa mukana olevan pelaajan maksamalla alueleirimaksuista puolet. Aluejoukkuetoiminnassa mukana olevan pelaajan tulee maksaa leirimaksut ja toimittamalla maksukuitin seuran rahastonhoitajalle/puheenjohtajalle, maksaa Rikalavolley puolet leirimaksusta takaisin pelaajan/huoltajan/maksajan tilille. Rikalavolley ry pidättää oikeuden jakaa edellä mainittujen tunnustusten lisäksi kauden aikana myös muita tunnustuksia ja huomion osoituksia. Esimerkiksi kansallisista ja kansainvälisistä merkittävistä saavutuksista voidaan huomioida joukkueita, pelaajia ja valmentajia. 18

19 4. Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet 4.1. Maksut ja lisenssit Seura kerää perusjäseniltään jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti sekä pelaajilta toimintamaksun. Toimintamaksut ja -kulut Seuran toimijat ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat joukkuemaksut, pelaajalisenssimaksut, pelaajavakuutukset, valmentaja- ja toimitsijakoulutusmaksut, yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista aiheutuvat kulut, markkinoinnista, tietoliikennekulut, jäsenmaksut ja toimistokulut. Seuran toiminnan kulut katetaan pelaajilta perittävillä toimintamaksuilla, yhteistyökumppaneilta saadulta tuella, Salon kaupungin liikunta-avustuksilla sekä muilla erikseen anottavilla apurahan luonteisilla tuloilla. Pelaajien toimintamaksu Pelaajilta peritään toimintamaksu, jolla osaksi katetaan sarjatoiminnasta ja seuran toiminnasta aiheutuvia kuluja. Toimintamaksun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevien lisenssimaksujen ja vakuutusmaksujen suuruuden sekä joukkueen harjoituskertojen määrän / viikko mukaan. Toimintamaksu koko kaudelta on (Rikalavolley ry pidättää oikeuden tarkistaa toimintamaksuja vuosittain): pallokoulu 60 F-juniorit 80 E-juniorit 120 D-juniorit 140 C- juniorit 160 B- juniorit 220 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 160. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. A-juniorit 250 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 170. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. Jos samasta perheestä osallistuu Rikalavolleyn toimintaan useampia toimintamaksun maksavia lapsia, alennetaan toimintamaksua jokaiselta saman perheen lapselta -10. Yli 100 :n suuruinen toimintamaksu voidaan maksaa kahdessa maksuerässä. Seura toimittaa maksulaput huoltajille 19

20 kauden alussa syyskuun aikana. Maksun eräpäivä on lokakuussa (mahdollinen 2. maksuerä marraskuussa). Toimintamaksu sisältää (katettavia kuluja) Oikeuden osallistua ohjattuun harjoitteluun joukkueen toimintasuunnitelman ja joukkueen pelisääntöjen mukaisesti, Oikeuden osallistua sarjapeleihin Lentopalloliiton pelaajalisenssin Vakuutuksen (poislukien B- ja A-juniori, jolle hankitaan Liiton vakuutus ellei hänellä ole omaa vakuutusta). Vakuutusturvasta ja korvaussummista sekä menettelystä vahinkotapauksissa tiedotetaan erikseen. Lentopalloliiton sarjojen joukkuemaksut Yhteiset tapahtumat ja niihin liittyvät tarjoilut (kauden avajaiset, pikkujoulu, päättäjäiset) Jokaiselle pelaajalle jaettavan lahjan (yleensä tekstiiliä) Harjoitusvälineet, joukkueen perushuoltotarvikkeet Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutus Power Cup joukkuemaksut Valmentajien Power Cup -passit Bussikuljetus edestakaisin Power Cup -tapahtumaan Seuran sähköiset palvelut ja ylläpito Pelipaidan lainaksi. Palautetaan seuralle kauden päättyessä. Oikeus osallistua seuran järjestämään pelaajille tarkoitettuun koulutukseen, esimerkiksi tuomarikoulutus, ravintokoulutus yms. Pelaajalle aiheutuvia muita mahdollisia kuluja Pelaajalle aiheutuu kilpailu- ja harrastustoiminnasta seuraavia vaihtelevia kuluja: Lounaisen alueen sarjaturnausmatkoista aiheutuvia kuluja. Turnausmatkat järjestetään joukkueenjohtajan toimesta ja yleensä matkat tehdään yhteiskuljetuksilla. Joukkueen osallistuessa sarjatoiminnan ulkopuolisiin turnauksiin ja tapahtumiin aiheutuvia mahdollisia kuluja suuruudeltaan 5-50 Pelaajan osallistuessa Power Cup tapahtumaan Liiton turnauspassimaksu n

21 Varustehankinnoista aiheutuvia kuluja: pelikengät ja polvisuojat n , seuran lämmittely/verryttelyasu n. 50, seuran pelikassi n. 10. Hankinnoissa voidaan käyttää yhteistyökumppanin tarjoamia seuraetuja. Näistä seuraeduista tiedotetaan erikseen. MATKAKORVAUSKÄYTÄNTÖ JOUKKUEILLE (päiv ) Kaudella seura korvaa joukkueiden sarjaturnauksista aiheutuvista matkakuluista seuraavan mallin mukaisesti: Jos edestakainen matka sarjaturnaustapahtumapaikalle on yhtä suuri tai suurempi kuin 300 kilometriä, niin seura korvaa joukkueelle 0,25 /kilometri. Matkakorvauksen saamiseksi, joukkueenjohtajan tulee toimittaa nettisivuilta löytyvä excel-lomake rahastonhoitajalle. Korvaus maksetaan ainoastaan joukkueen omalle tilille. Ohjeita joukkueen tilin hoitajalle: Säilytä tilin pankin tiliotteet koko kaudelta ajalla Säilytä myös kaikki tiliotteen tapahtumiin liittyvät kuitit/laskut. Kun joukkue järjestää kotiturnauksen ja siinä on kanttiini. niin erittele kanttiinin rahatapahtumat seuraavasti: Turnauksen lopussa lasketaan kassa ja siitä vähennetään ostot, tuomareille maksetut palkkiot ja vaihtokassa. Esim: Kassa turnauksen lopussa 252,50 Kauppalasku -30,70 Tuomaripalkkiot -12,00 Vaihtokassa -70,00 Tuotto 139,80 Jos joukkue järjestää rahan keräystä, esim. sukkien myyntiä, niin maksa sukkalasku joukkueen tililtä ja tilitä myyntituotot myös pankkitilille. Mitään erikoisempaa kirjanpitoa tilinhoitajan ei tarvitse tehdä, vaan kaikki tiliotteet ja kuitit/laskut toimitetaan kauden lopussa Rikalavolley ry:n rahastonhoitajalle, joka kirjaa joukkueiden tilien tapahtumat yhdistyksen kirjanpitoon. Tärkeää on säilyttää kuitit/laskut! 21

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit Salon Viesti ry Dokumentin tila: Versio 3.0 SISÄLLYSLUETTELO: - Johdanto - Seuramme arvot ja kasvatukselliset periaatteet - Lentopallojaosto - Juniorijuokkueen johtoryhmä ja vastuut - Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

ESIPUHE. Sastamalassa 7.2.2011. Mauri Esko

ESIPUHE. Sastamalassa 7.2.2011. Mauri Esko Sisällysluettelo 1. TOIMINTALINJAUS... 3 2. VALEPAN TOIMINTA-AJATUS... 3 Toiminnan lähtökohdat... 3 3. VALEPAN ARVOT... 3 Luottamus... 3 Sitoutuminen... 3 4. VALEPAN STRATEGISET TAVOITTEET... 3 Vaikuttavuus

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä JOUKKUEENJOHTAJAOPAS Voittoja joka päivä JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä, seuratoiminnasta

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot