RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty / Jouko Järvenpää 1

2 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit Toiminta-ajatus Visio Arvot Eettiset linjaukset Tavoitteet Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen Seuraorganisaation rakenne Toimenkuvat ja toimintaohjeet Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Kehittämistavoitteet Tiedottaminen ja palkitseminen Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Palkitseminen Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet Maksut ja lisenssit Vakuutukset Pelivarusteet Talkootoiminta Talkootoiminnan periaatteet Talkootoiminnan koordinointi Juniorijoukkueet Joukkueet, sarjat ja harjoitusajat Harjoitukset ja laatutavoitteet

3 7.1. Harjoitukset, Sarjapelit ja laatutavoitteet Ottelu- ja turnaustapahtumat Sarjapelit ja turnaukset Huoneentaulut (pelisäännöt) Pelaajien pelisäännöt (D-pojat esimerkkinä) Vanhempien huoneentaulut Toimihenkilöiden huoneentaulut Kehittämisjärjestelmä Seuran avoin kehittämisjärjestelmä Linkit nettisivuille ja lähdeaineistoon Luettelo Rikalavolley:n käyttämistä sähköisistä asiakirjoista Rikalavolleyn hallitus Toiminnan avainhenkilöt Salivuorot ja paikat Pallovuorolistat Lajiharjoitteita Joukkuekohtaiset dokumentit Kilpailuasiakirjat ja muistilistat

4 1. Seuran toiminnan peruselementit 1.1. Toiminta-ajatus 1.2. Visio Seuran toiminta-ajatuksena on edistää seutukunnan lasten ja nuorten lentopalloharrastusta sekä terveitä ja liikunnallisia elämäntapoja yhdessä henkisen kasvamisen kanssa, sekä seutukunnan lentopalloilua kokonaisvaltaisesti. Laadukkaalla tekemisellä kasvatamme sosiaalisia ja liikunnallisia yksilöitä jotka pärjäävät myös muuttuvassa yhteiskunnassamme. Seuran visiona on tuottaa lapsille ja nuorille positiivisia kilpailullisia, liikunnallisia ja sosiaalisia kehittymisen elämyksiä. Tekemisen ilon ja laadun kautta toimintamme on niin laadukasta, että lapsille muodostuu halu olla seuran toiminnassa mukana. Seuran visiona on kuulua yhtenä Lounais- Suomen parhaiten hoidettujen seurojen joukkoon sekä vaalia ja kehittää Sinettiseuran arvopohjaa Arvot Yksilön arvostaminen ja huomioiminen. Yksilön ja yhteisön tukeminen. Keskinäinen luottamus. Avoimuus. Pelisääntöjen kunnioittaminen ja noudattaminen Eettiset linjaukset kaikille pelaajille tarjotaan peliaikaa joukkueessa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti toimintamme tarjoaa kaikille iloa ja mielihyvää kannustamme kaikkia pelaajia hänen taitotasostaan riippumatta valmentajia, joukkueenjohtajia, pelaajia ja näiden vanhempia rohkaistaan rakentavaan vuorovaikutukseen kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen Kaikkia valmentajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin kannustamme pelaajia terveisiin elämäntapoihin ja päihteettömään elämään emme käytä laittomia (doping) toimintatapoja kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseksi 1.5. Tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Vastuuntuntoisuuden kehittäminen omassa toiminnassa. Ryhmätyöskentelytaitojen harjaannuttaminen. Itsetunnon kehittäminen. 4

5 Urheilulliset tavoitteet Taitotason kehittäminen. Fyysisen kunnon kehittäminen. Sitoutuneisuuden kehittäminen, suhteessa joukkueen tavoitteeseen. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Seuran toiminta on päihteetöntä ja savutonta. Konkreettisilla teoilla ja esimerkeillä kasvatetaan lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin ja ravintotottumuksiin. Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatetaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta joukkueen ja seuran sisällä. Yhdessä tekemisestä iloitsemiseen. Ylläpidetään positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Eettiset tavoitteet Tavoitteena on tarjota lapselle ja nuorelle urheilullinen, positiivinen, rikastuttava ja hyviä muistoja synnyttävä elämänvaihe ennen aikuisuutta. Taloudelliset tavoitteet Seuran talous pyritään pitämään pitkässä juoksussa positiivisena, noudattamalla tarkkaa ja huolellista taloudenpitoa. Harrastamisen kustannustaso pyritään myös pitämään kohtuullisena. Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntaan tasapainoisesti ja kypsästi ajatteleva lapsi ja nuori Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Uusin Rikalavolley:n toimintasuunnitelma on luettavissa Rikalavolleyn nettisivuilla. (RV Toimintasuunnitelma pdf) Joukkueiden kausisuunnitelmat (Erillisinä dokumentteina) ovat joukkueiden sivuilla netissä. (Esim. D98-99 kausisuunnitelma_ pdf) 5

6 2. Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen 2.1. Seuraorganisaation rakenne Jäsenistö Hallitus Yhdistystiimi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Jäsenet Varajäsenet Ulkoinen tiedotus Nuorisovastaava Sinettivastaava RV-tiimi Sarjatoimintavastaava Tapahtumavastaava Varuste- ja välinevastaava Markkinointivastaava Kausijulkaisuvastaava Seurayhteistyövastaava Salivuorovastaava Pallopoika- ja tyttövastaava Power-Cup-vastaava Ensiapuvastaava Lajitoiminta Valmennustiimi Valmennusvastaava Tuomarivastaava Psyykkinen valmentaja Ongelmanratkaisutiimi Joukkueet Valmentaja Apuvalmentaja Joukkueenjohtaja (Jojo) Huoltaja Turnausvastaava Kahviovastaava Temppuratacastava (F-sarja) 2.2. Toimenkuvat ja toimintaohjeet Hallitus Hallitus Seuran hallitus johtaa seuran toimintaa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Lisäksi seuran hallitus: Valvoo ja kehittää osaltaan seuran Toiminnan käsikirjaa Osallistuu nuorisotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Yhdistystiimi Puheenjohtaja Johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksia, edustaa seuraa ja toimii sen keulakuvana sekä osallistuu asioiden valmisteluun, koordinointiin ja muihin hallitukselle kuuluviin töihin kuten: Kutsuu hallituksen kokoukset koolle Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa Allekirjoittaa yhdistyksen asiapaperit 6

7 Pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin Toimii yhdyssiteenä muiden seurojen kanssa tehtävässä yhteistyössä Johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista Huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta Pitää seuran kauden aloitus- ja päätöspalaverin Luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko seuraan Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan Huolehtii yhdistyslain ja seuran sääntöjen noudattamista eli sääntömääräisistä asioista Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Varapuheenjohtaja voi avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä kuten: Edustaa seuraa Kommentoi seuran toimintaa rakentavasti Toimii yleensä hallituksen jäsenenä Osallistuu seuran tilaisuuksiin ja kokouksiin On seuran Sinettivastaava, päivittää seuran toimintakäsikirjaa. Sihteeri Sihteeri toimii normaalisti seuran virallisena kirjurina eli: Toimii sääntömääräisten ja hallituksen kokouksien pöytäkirjankirjoittajana Kirjoittaa toimintakertomukset, -suunnitelmat, kirjeet ja muut yhdistyksen asiakirjat Hoitaa toimistotyöt kuten postitukset, kopioinnit ja arkistoinnin Hoitaa kokouksen käytännön järjestelyt Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa Tiedottaa yhdistyksen kokouksista ja välittää eteenpäin seuralle tulevaa postia Kokoaa pelaajatietolomakkeiden tiedot Päivittää yhdistysrekisterin, Lentopalloliiton ja alueen yhteystietorekisterit 7

8 Jakaa tarvittavaa yleistä tietoa joukkueille Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja pitää kuukausittain hallitus tietoisena taloustilanteesta sekä: Maksaa laskut Tekee toimintamaksulaskut ja mainoslaskut Seuraa suoritusten toteutumista Kerää puheenjohtajalta tarvittavat allekirjoitukset Tekee tilinpäätöksen Tarvittaessa karhuaa saatavia maksuja Päivittää tilinkäyttöoikeuksia Toimii laskujen vastaanottajana ja pankin yhdyshenkilönä Ohjeistaa joukkueiden tilinhoitajia Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen osallistuu hallituksessa yhdistyksen johtamiseen yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Hallituksen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Hallituksen varajäsen Varajäsenen tehtävä on toimia varsinaisen jäsenen sijaisena hallituksessa silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Lisäksi hallituksen varajäsen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Ulkoinen tiedotus Ulkoinen tiedottaminen pitää sisällään suhteet kaupunkiin, koululaitoksiin, tiedotusvälineisiin, yhteistyökumppaneihin ja markkinointiin. Tiedottamisen tavoitteena on taata yhtenäinen viesti kaikissa tilanteissa seurasta ulospäin. Tiedottaminen seuran tapahtumista Toimii yhteyshenkilönä mediaan Tiedottaa asioista sponsoreille ja yhteistyökumppaneille Seuraa mikä on seuran julkinen kuva Toimii ajan hermolla 8

9 Tekee yhteistyötä sisäisen tiedotuksen kanssa WWW-sivujen ylläpito Kausijulkaisun organisointi Nuorisovastaava Käytännössä nuorisovastaavana toimii seuran puheenjohtaja koska seura on keskittynyt puhtaasti nuoriso- ja junioritoimintaan. Sinettivastaava Kehittää ja koordinoi seuran sinettihankkeeseen liittyviä tehtäviä sekä dokumentointikäytäntöä. Kokoaa ja kirjaa olemassa olevat toimintatavat Seuraa sinetin ja toimintalinjan toteutumista toimintakauden aikana Järjestää sinettiin kuuluvia tapaamisia ja koulutuksia Toimii yhdyshenkilönä Nuori Suomeen Toimii yleensä yhdyshenkilönä sinettiasioissa Toimii uusien joukkueiden starttikummina (päiv ) RV-Tiimi Sarjatoimintavastaava Hoitaa joukkueiden ilmoittautumiset sarjoihin Hoitaa sarjamaksut Ohjeistaa turnausten järjestämisen Tapahtumavastaava Hoitaa seuran tapahtumien suunnittelun ja vastuuttamisen Tapahtumien toteutus vastuuhenkilöiden kanssa Ohjeistaa ja koordinoi seuran muut sisäiset tapahtumat Varuste- ja välinevastaava Varusteet 9

10 Selvittää syksyllä kauden alkaessa kunkin joukkueen pelipaitatarpeet (kappalemäärät ja koot) yhdessä joukkueenjohtajien/valmentajien kanssa. Pyrkii seuran jo olemassa olevista pelipaidoista keräämään kullekin pelaajalle sopivan paidan. Kysynnän ylittäessä tarjonnan tilaa lisää paitoja urheiluvälineliikkeestä, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus. Kerää ja säilyttää ylimääräiset pelipaidat mahdollista myöhempää tarvetta varten. Hoitaa muut yhteistilauksena tehtävät peliasuhankinnat (esim. shortsit ja sukat) urheiluvälineliikkeestä tai suoraan valmistajilta joukkueiden (tytöt/pojat) toiveiden mukaan. Pyytää Jojo:lta ja valmentajilta varustetarpeet kauden alussa ja toimittaa muita tarvikkeita tarpeen mukaan. Hoitaa muut seuran vaatehankinnat (esim. college-asut ja t-paidat). Toimittaa varusteet seuran ja sponsoreiden antamien ohjeiden mukaan painettaviksi/brodeerattaviksi. Ohjeistaa välineet: mitä, missä ja miten käytetään Organisoi ja tiedottaa asianosaisille varusteiden sovituksen ja jakelun. Kerää maksut joukkueenjohtajien/valmentajien avustuksella omakustannusvarusteista, ja tilittää rahat rahastonhoitajalle. Ohjeistaa joukkueenjohtajat/valmentajat keräämään seuran omistamat, pelaajilla lainassa olleet pelipaidat pois kauden päätyttyä seuraavaa kautta varten. Välineet Hankkii toimeksiannosta joukkueenjohtajien/valmentajien tarvitsemat joukkueiden huoltolaukkuihin kuuluvat tarvikkeet (esim. kylmäpussit ja teipit) seurajohdon luvalla. Hankkii seuralle tarvittavat välineet (esim. pallot, hyppynarut) seurajohdolta saamiensa ohjeiden mukaan. Toimittaa hankkimansa välineet joko suoraan joukkueenjohtajille/valmentajille tai yhteiskäytössä oleviin lukittaviin tiloihin, joista jokainen joukkue voi ottaa niitä tarvitessaan käyttöönsä. Markkinointivastaava Neuvottelee ja laatii yhteistyösopimukset ja seuraa niiden toteutumista Koordinoi ja vastaa seuran markkinointistrategiasta Hoitaa käytännön markkinointia ulospäin: mainokset, buffit, logot, toimintakertomukset yms. Huolehtii yhteyksistä yhteistyökumppaneihin ja pyrkii laajentamaan kumppaniverkostoa Kausijulkaisuvastaava Organisoi kausijulkaisun toteutuksen apunaan markkinointivastaava 10

11 Hankkii mainokset kausijulkaisuun Koordinoi mainosten keräämisen Suunnittelee julkaisun ulkoasun Huolehtii aikataulutuksesta Sopii painatus paikasta ja määristä Koordinoi julkaisun jakamisen ja mainostamisen sopivissa tapahtumissa Seurayhteistyövastaava Hoitaa kontaktit muihin seuroihin Sopii yhteistyömuodoista Huolehtii, että sovitut asiat hoidetaan Järjestää poikkeukselliset tapahtumat muiden seurojen kanssa Salivuorovastaava Kerää joukkuekohtaiset salivuorotarpeet (kausi- ja kesä-) Kokoaa salitarpeet yhteen ja lähettää kaupungin urheilutoimeen Jakaa salivuorot joukkueiden kesken Kerää joukkueiden osallistumisseuranta- ja harjoituspäiväkirjat Pallopoika- ja tyttövastaava Pallovuorojen suunnittelu otteluohjelmien mukaan Suunnitelman jako joukkueille Laatii ohjeistuksen, miten toimitaan Tiedottaa mahdollisista muutoksista ajoissa Toimii tasapuolisesti Seuraa, että molemmat osapuolet hoitavat velvoitteet Power-Cup-vastaava Tiedottaa Power-Cup asioista Kerää passitilaukset 11

12 Ilmoittaa liittoon passitilaukset Hoitaa bussitilaukset Toimii yhdyshenkilönä seurojen välillä, esim. pelaajavaihdoissa Hoitaa mahdollisia järjestelyjä paikan päällä Ensiapuvastaava Järjestää ensiapukoulutusta valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille sekä muille halukkaille seuran toimijoille Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista, jakelusta ja täydennyksestä joukkueille Järjestää ensiapuhenkilön Rikalavolleyn kotiturnaukseen Lajitoiminta / Valmennustiimi Lajitiimi, valmennuskoulutus ja -suunnittelu Rikalavolleyn toimintakausien aikana valmennus- ja koulutusvastaavan tavoitteena on järjestää valmentajille 1-3 koulutustapahtumaa vuodessa. Koulutusteema valitaan valmentajien tarpeiden sekä toivomusten mukaan. Teemoina ovat mm. urheiluvammat ja niiden hoito, teippaus sekä lihashuolto. Lisäksi seura järjestää omille ja lähiseurojen valmentajille koulutustapahtumia yhteistyössä Lentopalloliiton kanssa. Kouluttajina toimivat tarvittaessa ulkopuoliset kouluttajat, mutta kouluttajia löytyy myös seuran omista valmentajista. Lisäksi seuran valmennus- ja koulutusvastaava informoi seuran valmentajia Lentopalloliiton järjestämistä koulutuksista sekä ylläpitämää seuran valmentajien koulutusrekisteriä. Tavoitteena on, että seuramme toiminnassa mukana olevat valmentajat/ohjaajat olisivat asianmukaisesti koulutettuja. Seuran valmentaja kouluttautuu vähintään alla olevan ohjelman mukaan: 1. Aloittava valmentaja ( vuosi), F- ja E-juniorikäluokan valmentaja 1.1. Tekniikkakoulu (1pv) 1.2. Aloittavan ohjaajan koulutus(1 pv) 1.3. Sisäisenä koulutuksena Akuutin urheiluvamman ehkäisy, ensiapu ja hoito 4h 1.4. Liiton, seuran sisäisiä, LiiKu:n ja Nuori Suomen koulutuksia oman kiinnostuksen mukaan. 2. D- ja C-ikäluokkien valmentaja 2.1. Lentopalloliiton I-tason valmentajakoulutus (3 x 3pv) 2.2. Urheilijan psyykkinen valmennus (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Nuorten fyysisen harjoittelun perusteet (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Lihashuolto (4h), joko seuran sisäisenä koulutuksena tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena. 12

13 2.5. Osallistuu seuran Valmennus-akatemian toimintaan. 3. B- ja A-ikäluokkien valmentaja 3.1. Lentopalloliiton II-tason koulutus (4x3pv) 3.2. Lajikohtaisten valmennustaitojen kehittämiseen tähtäävää teemakoulutusta esimerkiksi seuran Valmennus-akatemian yhteydessä 3.3. Osallistuu aktiivisesti seuran Valmennus-akatemian kehittämiseen Seura kustantaa valmentajalle koulutusmaksut ja kurssimaksut. RV-Valmennusakatemia Edistyneempien juniorien kehittymisen tukemiseksi ja urheilijana kehittymisen takaamiseksi seuraan perustetaan valmennusakatemia, RV-Akatemia. Seuran valmennusvastaava koordinoi RV- Akatemian toiminnan seuran vuosittaiseen ohjelmaan. Ohjelmaan kuuluvat mm. Sisäinen valmentajakoulutus, Edistyneempien ja lupaavien pelaajien tehoharjoittelumahdollisuuksien järjestäminen Valmennustietouden jakaminen seuran sisäisesti Valmentajien verkostoitumisen edistäminen. Tulevan kauden alustava koulutussuunnitelma on seuraava: II- tason kulutus, toukokuu toukokuu 2012 Nuorten lihaskunto- ja lihasvoimaharjoittelu, syyskuu 2011 Nuoren urheilijan ravintohuolto, marras-joulukuu 2011 järj. Lentopalloliitto seuran sisäinen koulutus seuran sisäinen koulutus Kolmas teema valitaan ehdotusten/tarpeen mukaan myöhemmin kauden aikana, tammi-maaliskuu Valmennusvastaava Huolehtii valmennuksen ja valmentajien koulutuksen suunnittelusta Koordinoi RV-Akatemian toiminnan Määrittelee ennen kauden alkua valmentajien ja apuvalmentajien kanssa yhteistyössä valmennusvastuut joukkueittain Pitää riittävästi palavereita tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi Suunnittelee joukkueen valmentajan kanssa joukkuekohtaiset kehitystavoitteet Järjestää koulutusta ja yhteisiä tapaamisia valmentajille Järjestää ajoittain liigatason valmentajia harjoituksia vetämään On valmiudessa toimimaan valmentajien apuna ja tukena 13

14 Huolehtii omasta osaamisestaan Rekrytoi uusia valmentajia seuraan Toimii yhteyshenkilönä valmennukseen liittyvissä asioissa liittoon, alueeseen ja muihin urheiluseuroihin päin Kiertää seuraamassa joukkueiden harjoituksia Tuomarivastaava Ylläpitää nuorisotuomarien rekisteriä, koordinoi nuorisotuomarien koulutuksia ja tuomaritoimintaa. (Ylläpidettävän tuomarirekisterin tulisi sisältää minimissään nimi, ikä, tuomarikoulutus ja koulutusajankohta tuomarikohtaisesti.) Organisoi tuomarikoulutukset Varmistaa, että joka ikäryhmässä on riittävästi tuomareita Sopii turnausvastaavan kanssa tuomarit kotiturnauksiin Hoitaa mahdolliset tuomaripalkkiot Psyykkinen valmentaja Pyrkii luomaan hyvät psyykkiset edellytykset pelaajille Tukee henkisessä kasvussa Antaa valmiuksia kohdata niin voitot kuin tappiotkin Auttaa pelaajia suhtautumaan oikein kilpailemiseen Auttaa pelaajia toimimaan joukkueena Toimii seurahengen luojana Valaa uskoa valmentajiin Toimii ns. kasvottomana (puolueettomana) Rikalavolleyn edustajana pelaajien, aikuisten ja valmentajien välillä Henkilö, joille muut toimijat voivat purkaa huoliaan Toimii psykologina Ongelmanratkaisutiimi Mikäli joukkueella tai toimihenkilöllä esiintyy ylitsepääsemättömiä ongelmia, voidaan ongelman ratkaisemiseksi käyttää ongelmanratkaisutiimiä. Tiimi: Sovittelee mahdolliset pelaajien/valmentajien/rv-organisaation tms. välisiä erimielisyyksiä 14

15 Pyrkii ennaltaehkäisemään ristiriitatilanteita Auttaa tarvittaessa organisaation rakentamisessa Tarvittaessa tiimi voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa Lajitoiminta / Joukkueet Valmentaja Tukee valmentajana omalta osaltaan valmennustiimin toimintaa ja kehittymistä. Laatii kauden tavoitteet sekä harjoitusohjelman rungon Suunnittelee harjoitusten sisällön ja vetää harjoitukset Huolehtii pelaajien/joukkueiden peluutuksesta Keskustelee rakentavasti pelaajan kanssa Pitää yllä joukkueiden sisäisiä sääntöjä Keskustelee tarvittaessa vanhempien kanssa Apuvalmentaja Tukee valmentajaa valmennustavoitteiden toteuttamisessa. Noudattaa valmentajan kanssa samaa linjaa On mukana harjoitteissa On apuna eriyttävissä- ja yksilöharjoitteissa Keskustelee valmentajan kanssa omista näkemyksistään Toimii tarvittaessa valmentajan sijaisena Toimii peluuttajana siinä tapauksessa, että on monta joukkuetta Toimii tsempparina Joukkueenjohtaja (Jojo) Joukkueenjohtaja tukee joukkuetta eri toimintojen järjestämisessä. Johtaa joukkuetta ja huolehtii yhteydenpidosta Valvoo toimintasääntöjen noudattamista Huolehtii tiloista ja turnauksista 15

16 Tukee valmentajien työtä Motivoi joukkuetta Päivittää joukkueiden tiedot seuran nettisivuille Organisoi joukkueiden kuljetukset ja ruokailut turnausmatkoilla Huolehtii joukkueiden talousasioista Hoitaa seuran ja joukkueen välisen tiedotuksen Järjestää vanhempain tapaamiset Huoltaja Huolehtii varusteista ja yhteisistä turnaustarjoiluista Huolehtii EA-tarvikkeiden riittävyydestä Antaa henkistä tukea pelaajille Antaa mahdollista hieronta ja fysioterapeuttista tukea Toimii valmentajan apuna turnauksissa ja harjoituksissa Turnausvastaava Tekee salivaraukset Laatii turnauskutsut Toimii turnauspalaverin puheenjohtajana Laatii turnausohjelman Kutsuu tuomarit ja kirjurit turnaukseen Huolehtii verkot ja pallot valmiiksi Pelikaaviot valmiiksi seinille ja pöydille Tuolit ja pöydät valmiiksi tuomareille ja kirjureille Ottelupöytäkirjat valmiiksi ja turnauksen jälkeen toimitus Poikkeustilanteiden hoito Pukuhuoneiden siisteys Kahviovastaava 16

17 Kahvion järjestely kotiturnauksissa Sopii etukäteen vanhempien kanssa kuka tekee mitäkin, mukaan lukien leipomiset Järjestää vaihtokassan Laatii hinnaston Koordinoi kavion päivystysvuorot Huolehtii tavaroiden hankkimisesta ja säilyttämisestä Koordinoi kahvion loppusiivouksen Temppuratavastaava (F-ikäluokka) Temppuratavastaava suunnittelee ja toteuttaa kotiturnauksen Taitomerkki-radat. Hänen vastuullaan on Selvittää käytettävissä olevat välineet Laatia pohjapiirustus käytettävissä olevasta tilasta Miettiä toimivin temppuratamuoto Vastata temppuradan rakentamisesta ja purkamisesta turnaustapahtumissa Lisäohjeita: Tästä se alkaa oppaasta Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Tehtävien kierrätyksessä pyritään toimimaan periaatteella, että kulloiseenkin tehtävään organisaatiossa voi tarvittaessa siirtyä ensin avustajaksi. Näin ollen, toimenkuvan haltijalla on oikeus ottaa rinnalleen avustaja, hänen suunnitellessaan siirtymistä muihin tehtäviin. Avustajan käyttö on saatettava myös muun organisaation tietoisuuteen Kehittämistavoitteet Kehittämistavoitteiden jako tavoitteisiin: seuratyöhön yleensä, taloudellisiin sekä urheilullisiin tavoitteisiin. Kaikista näihin liittyvistä kehittämistarpeista seuran hallitus pitää kirjaa ja käsittelee sille parhaiten sopivissa foorumeissa. 3. Tiedottaminen ja palkitseminen 3.1. Tiedottaminen Tiedottaminen on jaettu ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Ulkoisesta tiedotuksesta, johon kuuluvat mm. media ja yhteistyökumppanit vastaa tiedotusvastaava oman toimenkuvansa mukaisesti. Sisäinen tiedottaminen perustuu organisaatioon ja joukkuekohtaiseen tiedottamiseen 17

18 joka on kuvattu joukkueen kausisuunnitelmassa. Välineinä käytetään pääsääntöisesti sähköpostia sekä seuran internet-sivuja Sisäinen tiedottaminen Yleinen seuran sisäinen tiedotus tapahtuu joukkueiden sähköpostilistojen kautta keskitetysti. Lisäksi joukkueenjohtajat yhdessä valmentajien kanssa tiedottavat joukkueiden sisäisistä asioista sähköpostin ja Rikalavolleyn nettisivujen ilmoitustaulun kautta. Lisäksi joukkueilla on omat esittelysivunsa seuran nettisivuilla. Joukkueen kuva ja esittely tulee Salon Seudun Sanomien liitteeseen syyskuussa Palkitseminen Rikalavolley:n pelaajat ja mahdolliset avainhenkilöt palkitaan kauden päätöstilaisuudessa keväällä. Valmentajat ja joukkueenjohtajat palkitaan valmennusjohdon omassa päätöspalaverissa. Pelaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkitsemisjärjestelmä Toimintakauden aikana järjestettävissä tapahtumissa palkitaan pelaajia ja valmentajia seuraavan käytännön mukaisesti: Kauden alussa valmentajille ja toimihenkilöille annetaan toimitsijapaita tms. Pikkujouluissa kaikille pelaajille jaetaan pikkujoululahja. Kauden päättyessä valmentajat ja toimihenkilöt palkitaan sopivan suuruisella muistamisella (esim. lahjakortti tms.) Kauden päättyessä valmentajien valitsemalle kunkin sarjatoimintaan osallistuneen joukkueen yhdelle pelaajalle myönnetään RV-Pelaaja tunnustuspalkinto. Kauden päättyessä jokaiselle Lounaisen alueen alueleiritykseen kutsutulle vanhemman D- ikäryhmän pelaajalle myönnetään ensimmäistä alueleirimaksua vastaavan suuruinen RV- Stipendi (v ). Stipendi myönnetään myös valmentajan toimesta kyseiselle alueleirille lähetetylle pelaajalle, mikäli hänet tulee valituksi jatkoleiritykseen. Rikalavolley palkitsee jokaisen Lounaisen alueen aluevalmennuksessa mukana olevan pelaajan maksamalla alueleirimaksuista puolet. Aluejoukkuetoiminnassa mukana olevan pelaajan tulee maksaa leirimaksut ja toimittamalla maksukuitin seuran rahastonhoitajalle/puheenjohtajalle, maksaa Rikalavolley puolet leirimaksusta takaisin pelaajan/huoltajan/maksajan tilille. Rikalavolley ry pidättää oikeuden jakaa edellä mainittujen tunnustusten lisäksi kauden aikana myös muita tunnustuksia ja huomion osoituksia. Esimerkiksi kansallisista ja kansainvälisistä merkittävistä saavutuksista voidaan huomioida joukkueita, pelaajia ja valmentajia. 18

19 4. Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet 4.1. Maksut ja lisenssit Seura kerää perusjäseniltään jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti sekä pelaajilta toimintamaksun. Toimintamaksut ja -kulut Seuran toimijat ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat joukkuemaksut, pelaajalisenssimaksut, pelaajavakuutukset, valmentaja- ja toimitsijakoulutusmaksut, yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista aiheutuvat kulut, markkinoinnista, tietoliikennekulut, jäsenmaksut ja toimistokulut. Seuran toiminnan kulut katetaan pelaajilta perittävillä toimintamaksuilla, yhteistyökumppaneilta saadulta tuella, Salon kaupungin liikunta-avustuksilla sekä muilla erikseen anottavilla apurahan luonteisilla tuloilla. Pelaajien toimintamaksu Pelaajilta peritään toimintamaksu, jolla osaksi katetaan sarjatoiminnasta ja seuran toiminnasta aiheutuvia kuluja. Toimintamaksun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevien lisenssimaksujen ja vakuutusmaksujen suuruuden sekä joukkueen harjoituskertojen määrän / viikko mukaan. Toimintamaksu koko kaudelta on (Rikalavolley ry pidättää oikeuden tarkistaa toimintamaksuja vuosittain): pallokoulu 60 F-juniorit 80 E-juniorit 120 D-juniorit 140 C- juniorit 160 B- juniorit 220 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 160. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. A-juniorit 250 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 170. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. Jos samasta perheestä osallistuu Rikalavolleyn toimintaan useampia toimintamaksun maksavia lapsia, alennetaan toimintamaksua jokaiselta saman perheen lapselta -10. Yli 100 :n suuruinen toimintamaksu voidaan maksaa kahdessa maksuerässä. Seura toimittaa maksulaput huoltajille 19

20 kauden alussa syyskuun aikana. Maksun eräpäivä on lokakuussa (mahdollinen 2. maksuerä marraskuussa). Toimintamaksu sisältää (katettavia kuluja) Oikeuden osallistua ohjattuun harjoitteluun joukkueen toimintasuunnitelman ja joukkueen pelisääntöjen mukaisesti, Oikeuden osallistua sarjapeleihin Lentopalloliiton pelaajalisenssin Vakuutuksen (poislukien B- ja A-juniori, jolle hankitaan Liiton vakuutus ellei hänellä ole omaa vakuutusta). Vakuutusturvasta ja korvaussummista sekä menettelystä vahinkotapauksissa tiedotetaan erikseen. Lentopalloliiton sarjojen joukkuemaksut Yhteiset tapahtumat ja niihin liittyvät tarjoilut (kauden avajaiset, pikkujoulu, päättäjäiset) Jokaiselle pelaajalle jaettavan lahjan (yleensä tekstiiliä) Harjoitusvälineet, joukkueen perushuoltotarvikkeet Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutus Power Cup joukkuemaksut Valmentajien Power Cup -passit Bussikuljetus edestakaisin Power Cup -tapahtumaan Seuran sähköiset palvelut ja ylläpito Pelipaidan lainaksi. Palautetaan seuralle kauden päättyessä. Oikeus osallistua seuran järjestämään pelaajille tarkoitettuun koulutukseen, esimerkiksi tuomarikoulutus, ravintokoulutus yms. Pelaajalle aiheutuvia muita mahdollisia kuluja Pelaajalle aiheutuu kilpailu- ja harrastustoiminnasta seuraavia vaihtelevia kuluja: Lounaisen alueen sarjaturnausmatkoista aiheutuvia kuluja. Turnausmatkat järjestetään joukkueenjohtajan toimesta ja yleensä matkat tehdään yhteiskuljetuksilla. Joukkueen osallistuessa sarjatoiminnan ulkopuolisiin turnauksiin ja tapahtumiin aiheutuvia mahdollisia kuluja suuruudeltaan 5-50 Pelaajan osallistuessa Power Cup tapahtumaan Liiton turnauspassimaksu n

21 Varustehankinnoista aiheutuvia kuluja: pelikengät ja polvisuojat n , seuran lämmittely/verryttelyasu n. 50, seuran pelikassi n. 10. Hankinnoissa voidaan käyttää yhteistyökumppanin tarjoamia seuraetuja. Näistä seuraeduista tiedotetaan erikseen. MATKAKORVAUSKÄYTÄNTÖ JOUKKUEILLE (päiv ) Kaudella seura korvaa joukkueiden sarjaturnauksista aiheutuvista matkakuluista seuraavan mallin mukaisesti: Jos edestakainen matka sarjaturnaustapahtumapaikalle on yhtä suuri tai suurempi kuin 300 kilometriä, niin seura korvaa joukkueelle 0,25 /kilometri. Matkakorvauksen saamiseksi, joukkueenjohtajan tulee toimittaa nettisivuilta löytyvä excel-lomake rahastonhoitajalle. Korvaus maksetaan ainoastaan joukkueen omalle tilille. Ohjeita joukkueen tilin hoitajalle: Säilytä tilin pankin tiliotteet koko kaudelta ajalla Säilytä myös kaikki tiliotteen tapahtumiin liittyvät kuitit/laskut. Kun joukkue järjestää kotiturnauksen ja siinä on kanttiini. niin erittele kanttiinin rahatapahtumat seuraavasti: Turnauksen lopussa lasketaan kassa ja siitä vähennetään ostot, tuomareille maksetut palkkiot ja vaihtokassa. Esim: Kassa turnauksen lopussa 252,50 Kauppalasku -30,70 Tuomaripalkkiot -12,00 Vaihtokassa -70,00 Tuotto 139,80 Jos joukkue järjestää rahan keräystä, esim. sukkien myyntiä, niin maksa sukkalasku joukkueen tililtä ja tilitä myyntituotot myös pankkitilille. Mitään erikoisempaa kirjanpitoa tilinhoitajan ei tarvitse tehdä, vaan kaikki tiliotteet ja kuitit/laskut toimitetaan kauden lopussa Rikalavolley ry:n rahastonhoitajalle, joka kirjaa joukkueiden tilien tapahtumat yhdistyksen kirjanpitoon. Tärkeää on säilyttää kuitit/laskut! 21

RIKALAVOLLEYN TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEYN TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEYN TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY TOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 (12) Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 3 1.1. Toiminta ajatus... 3 1.2. Visio... 3 1.3. Arvot... 3 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin.

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin. Koijärven Kunnon toimintalinja (22.8.2017 VPH) 1. Toiminta-ajatus Koijärven Kunto ry (KOIKU) on, vuonna 1937 perustettu, lentopalloon ja beach-volleyhin erikoistunut yleisseura. KOIKU tarjoaa lentopallon

Lisätiedot

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä.

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. Aloittelijana vanhemmalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa tietoa tai kokemusta amerikkalaisesta jalkapallosta

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE Kotiturnauksissa Turnausvastaava turnauksessa (turnauksen johtaja) - yleisesti katsoo, että hommat hoituu, ratkaisee ongelmat/poikkeustilanteet

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat Joukkueenjohtajan vastuut Joukkueenjohtajan vastuulla on huolehtia toimenkuvakartassa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta vuosikellon tai seuran johdon erikseen määrittelemien

Lisätiedot

D2 (2003) Agenda 11.8.2015

D2 (2003) Agenda 11.8.2015 D2 (2003) Agenda 11.8.2015 Aiheina mm.: joukkueen yleinen tilanne - joukkueenjohtajat (saa nyt jo ilmoittautua!) pelaajasiirrot talviharjoittelu, maalivahtitreenit sarjaan ilmoittautuminen seura-asut,

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Versio 11.10.2013 Kausimaksut Kausimaksu peritään kaikilta säännöllisesti harjoituksissa käyviltä henkilöiltä alla olevan taulukon mukaan. Kausimaksun lisäksi jokaiselta

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

PELAA TÄHTIEN KANSSA. Versio 4/2015. Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen

PELAA TÄHTIEN KANSSA. Versio 4/2015. Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen PELAA TÄHTIEN KANSSA Versio 4/2015 Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen 2 SISÄLLYS Sivu 1.Tähdet toimivat 3 1.1 Toiminta-ajatus 3 1.2 Visio ja tavoitteet 4 1.3 Seuran arvot 4 1.4 Pelisäännöt ja eettiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA HUKKALAUMAAN! PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015 Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015 Tuusulan Palloseuran organisaatio Jäsenet Vuosikokoukset Luottamushenkilöt Johtokunta PJ + 6-8 jäsentä Toimisto Toiminnanjohtaja Hilu Pelander 1.11.15

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

FC Honka. Kauden perustamiskokous Kisakallio, Lohja

FC Honka. Kauden perustamiskokous Kisakallio, Lohja FC Honka Kauden 2016-17 perustamiskokous 8.10. Kisakallio, Lohja Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä

Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä 2015 Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä JOHTOKUNTA Nokian Palloseuran hallinnosta ja toiminnan ohjaamisesta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan muodostaa puheenjohtaja (valitaan

Lisätiedot