RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty / Jouko Järvenpää 1

2 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit Toiminta-ajatus Visio Arvot Eettiset linjaukset Tavoitteet Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen Seuraorganisaation rakenne Toimenkuvat ja toimintaohjeet Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Kehittämistavoitteet Tiedottaminen ja palkitseminen Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Palkitseminen Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet Maksut ja lisenssit Vakuutukset Pelivarusteet Talkootoiminta Talkootoiminnan periaatteet Talkootoiminnan koordinointi Juniorijoukkueet Joukkueet, sarjat ja harjoitusajat Harjoitukset ja laatutavoitteet

3 7.1. Harjoitukset, Sarjapelit ja laatutavoitteet Ottelu- ja turnaustapahtumat Sarjapelit ja turnaukset Huoneentaulut (pelisäännöt) Pelaajien pelisäännöt (D-pojat esimerkkinä) Vanhempien huoneentaulut Toimihenkilöiden huoneentaulut Kehittämisjärjestelmä Seuran avoin kehittämisjärjestelmä Linkit nettisivuille ja lähdeaineistoon Luettelo Rikalavolley:n käyttämistä sähköisistä asiakirjoista Rikalavolleyn hallitus Toiminnan avainhenkilöt Salivuorot ja paikat Pallovuorolistat Lajiharjoitteita Joukkuekohtaiset dokumentit Kilpailuasiakirjat ja muistilistat

4 1. Seuran toiminnan peruselementit 1.1. Toiminta-ajatus 1.2. Visio Seuran toiminta-ajatuksena on edistää seutukunnan lasten ja nuorten lentopalloharrastusta sekä terveitä ja liikunnallisia elämäntapoja yhdessä henkisen kasvamisen kanssa, sekä seutukunnan lentopalloilua kokonaisvaltaisesti. Laadukkaalla tekemisellä kasvatamme sosiaalisia ja liikunnallisia yksilöitä jotka pärjäävät myös muuttuvassa yhteiskunnassamme. Seuran visiona on tuottaa lapsille ja nuorille positiivisia kilpailullisia, liikunnallisia ja sosiaalisia kehittymisen elämyksiä. Tekemisen ilon ja laadun kautta toimintamme on niin laadukasta, että lapsille muodostuu halu olla seuran toiminnassa mukana. Seuran visiona on kuulua yhtenä Lounais- Suomen parhaiten hoidettujen seurojen joukkoon sekä vaalia ja kehittää Sinettiseuran arvopohjaa Arvot Yksilön arvostaminen ja huomioiminen. Yksilön ja yhteisön tukeminen. Keskinäinen luottamus. Avoimuus. Pelisääntöjen kunnioittaminen ja noudattaminen Eettiset linjaukset kaikille pelaajille tarjotaan peliaikaa joukkueessa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti toimintamme tarjoaa kaikille iloa ja mielihyvää kannustamme kaikkia pelaajia hänen taitotasostaan riippumatta valmentajia, joukkueenjohtajia, pelaajia ja näiden vanhempia rohkaistaan rakentavaan vuorovaikutukseen kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen Kaikkia valmentajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin kannustamme pelaajia terveisiin elämäntapoihin ja päihteettömään elämään emme käytä laittomia (doping) toimintatapoja kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseksi 1.5. Tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Vastuuntuntoisuuden kehittäminen omassa toiminnassa. Ryhmätyöskentelytaitojen harjaannuttaminen. Itsetunnon kehittäminen. 4

5 Urheilulliset tavoitteet Taitotason kehittäminen. Fyysisen kunnon kehittäminen. Sitoutuneisuuden kehittäminen, suhteessa joukkueen tavoitteeseen. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Seuran toiminta on päihteetöntä ja savutonta. Konkreettisilla teoilla ja esimerkeillä kasvatetaan lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin ja ravintotottumuksiin. Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatetaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta joukkueen ja seuran sisällä. Yhdessä tekemisestä iloitsemiseen. Ylläpidetään positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Eettiset tavoitteet Tavoitteena on tarjota lapselle ja nuorelle urheilullinen, positiivinen, rikastuttava ja hyviä muistoja synnyttävä elämänvaihe ennen aikuisuutta. Taloudelliset tavoitteet Seuran talous pyritään pitämään pitkässä juoksussa positiivisena, noudattamalla tarkkaa ja huolellista taloudenpitoa. Harrastamisen kustannustaso pyritään myös pitämään kohtuullisena. Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntaan tasapainoisesti ja kypsästi ajatteleva lapsi ja nuori Toimintasuunnitelmat (Erilliset liitteet) Uusin Rikalavolley:n toimintasuunnitelma on luettavissa Rikalavolleyn nettisivuilla. (RV Toimintasuunnitelma pdf) Joukkueiden kausisuunnitelmat (Erillisinä dokumentteina) ovat joukkueiden sivuilla netissä. (Esim. D98-99 kausisuunnitelma_ pdf) 5

6 2. Rikalavolley:n organisaatio, tehtävät ja kehittäminen 2.1. Seuraorganisaation rakenne Jäsenistö Hallitus Yhdistystiimi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Jäsenet Varajäsenet Ulkoinen tiedotus Nuorisovastaava Sinettivastaava RV-tiimi Sarjatoimintavastaava Tapahtumavastaava Varuste- ja välinevastaava Markkinointivastaava Kausijulkaisuvastaava Seurayhteistyövastaava Salivuorovastaava Pallopoika- ja tyttövastaava Power-Cup-vastaava Ensiapuvastaava Lajitoiminta Valmennustiimi Valmennusvastaava Tuomarivastaava Psyykkinen valmentaja Ongelmanratkaisutiimi Joukkueet Valmentaja Apuvalmentaja Joukkueenjohtaja (Jojo) Huoltaja Turnausvastaava Kahviovastaava Temppuratacastava (F-sarja) 2.2. Toimenkuvat ja toimintaohjeet Hallitus Hallitus Seuran hallitus johtaa seuran toimintaa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Lisäksi seuran hallitus: Valvoo ja kehittää osaltaan seuran Toiminnan käsikirjaa Osallistuu nuorisotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Yhdistystiimi Puheenjohtaja Johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksia, edustaa seuraa ja toimii sen keulakuvana sekä osallistuu asioiden valmisteluun, koordinointiin ja muihin hallitukselle kuuluviin töihin kuten: Kutsuu hallituksen kokoukset koolle Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa Allekirjoittaa yhdistyksen asiapaperit 6

7 Pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin Toimii yhdyssiteenä muiden seurojen kanssa tehtävässä yhteistyössä Johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista Huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta Pitää seuran kauden aloitus- ja päätöspalaverin Luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko seuraan Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan Huolehtii yhdistyslain ja seuran sääntöjen noudattamista eli sääntömääräisistä asioista Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Varapuheenjohtaja voi avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä kuten: Edustaa seuraa Kommentoi seuran toimintaa rakentavasti Toimii yleensä hallituksen jäsenenä Osallistuu seuran tilaisuuksiin ja kokouksiin On seuran Sinettivastaava, päivittää seuran toimintakäsikirjaa. Sihteeri Sihteeri toimii normaalisti seuran virallisena kirjurina eli: Toimii sääntömääräisten ja hallituksen kokouksien pöytäkirjankirjoittajana Kirjoittaa toimintakertomukset, -suunnitelmat, kirjeet ja muut yhdistyksen asiakirjat Hoitaa toimistotyöt kuten postitukset, kopioinnit ja arkistoinnin Hoitaa kokouksen käytännön järjestelyt Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa Tiedottaa yhdistyksen kokouksista ja välittää eteenpäin seuralle tulevaa postia Kokoaa pelaajatietolomakkeiden tiedot Päivittää yhdistysrekisterin, Lentopalloliiton ja alueen yhteystietorekisterit 7

8 Jakaa tarvittavaa yleistä tietoa joukkueille Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja pitää kuukausittain hallitus tietoisena taloustilanteesta sekä: Maksaa laskut Tekee toimintamaksulaskut ja mainoslaskut Seuraa suoritusten toteutumista Kerää puheenjohtajalta tarvittavat allekirjoitukset Tekee tilinpäätöksen Tarvittaessa karhuaa saatavia maksuja Päivittää tilinkäyttöoikeuksia Toimii laskujen vastaanottajana ja pankin yhdyshenkilönä Ohjeistaa joukkueiden tilinhoitajia Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen osallistuu hallituksessa yhdistyksen johtamiseen yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja yleisen kokouksen sille antamin valtuuksin. Hallituksen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Hallituksen varajäsen Varajäsenen tehtävä on toimia varsinaisen jäsenen sijaisena hallituksessa silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Lisäksi hallituksen varajäsen osallistuu myös yhdessä erikseen sovittuihin hallituksen ulkopuolisiin tehtäviin. Ulkoinen tiedotus Ulkoinen tiedottaminen pitää sisällään suhteet kaupunkiin, koululaitoksiin, tiedotusvälineisiin, yhteistyökumppaneihin ja markkinointiin. Tiedottamisen tavoitteena on taata yhtenäinen viesti kaikissa tilanteissa seurasta ulospäin. Tiedottaminen seuran tapahtumista Toimii yhteyshenkilönä mediaan Tiedottaa asioista sponsoreille ja yhteistyökumppaneille Seuraa mikä on seuran julkinen kuva Toimii ajan hermolla 8

9 Tekee yhteistyötä sisäisen tiedotuksen kanssa WWW-sivujen ylläpito Kausijulkaisun organisointi Nuorisovastaava Käytännössä nuorisovastaavana toimii seuran puheenjohtaja koska seura on keskittynyt puhtaasti nuoriso- ja junioritoimintaan. Sinettivastaava Kehittää ja koordinoi seuran sinettihankkeeseen liittyviä tehtäviä sekä dokumentointikäytäntöä. Kokoaa ja kirjaa olemassa olevat toimintatavat Seuraa sinetin ja toimintalinjan toteutumista toimintakauden aikana Järjestää sinettiin kuuluvia tapaamisia ja koulutuksia Toimii yhdyshenkilönä Nuori Suomeen Toimii yleensä yhdyshenkilönä sinettiasioissa Toimii uusien joukkueiden starttikummina (päiv ) RV-Tiimi Sarjatoimintavastaava Hoitaa joukkueiden ilmoittautumiset sarjoihin Hoitaa sarjamaksut Ohjeistaa turnausten järjestämisen Tapahtumavastaava Hoitaa seuran tapahtumien suunnittelun ja vastuuttamisen Tapahtumien toteutus vastuuhenkilöiden kanssa Ohjeistaa ja koordinoi seuran muut sisäiset tapahtumat Varuste- ja välinevastaava Varusteet 9

10 Selvittää syksyllä kauden alkaessa kunkin joukkueen pelipaitatarpeet (kappalemäärät ja koot) yhdessä joukkueenjohtajien/valmentajien kanssa. Pyrkii seuran jo olemassa olevista pelipaidoista keräämään kullekin pelaajalle sopivan paidan. Kysynnän ylittäessä tarjonnan tilaa lisää paitoja urheiluvälineliikkeestä, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus. Kerää ja säilyttää ylimääräiset pelipaidat mahdollista myöhempää tarvetta varten. Hoitaa muut yhteistilauksena tehtävät peliasuhankinnat (esim. shortsit ja sukat) urheiluvälineliikkeestä tai suoraan valmistajilta joukkueiden (tytöt/pojat) toiveiden mukaan. Pyytää Jojo:lta ja valmentajilta varustetarpeet kauden alussa ja toimittaa muita tarvikkeita tarpeen mukaan. Hoitaa muut seuran vaatehankinnat (esim. college-asut ja t-paidat). Toimittaa varusteet seuran ja sponsoreiden antamien ohjeiden mukaan painettaviksi/brodeerattaviksi. Ohjeistaa välineet: mitä, missä ja miten käytetään Organisoi ja tiedottaa asianosaisille varusteiden sovituksen ja jakelun. Kerää maksut joukkueenjohtajien/valmentajien avustuksella omakustannusvarusteista, ja tilittää rahat rahastonhoitajalle. Ohjeistaa joukkueenjohtajat/valmentajat keräämään seuran omistamat, pelaajilla lainassa olleet pelipaidat pois kauden päätyttyä seuraavaa kautta varten. Välineet Hankkii toimeksiannosta joukkueenjohtajien/valmentajien tarvitsemat joukkueiden huoltolaukkuihin kuuluvat tarvikkeet (esim. kylmäpussit ja teipit) seurajohdon luvalla. Hankkii seuralle tarvittavat välineet (esim. pallot, hyppynarut) seurajohdolta saamiensa ohjeiden mukaan. Toimittaa hankkimansa välineet joko suoraan joukkueenjohtajille/valmentajille tai yhteiskäytössä oleviin lukittaviin tiloihin, joista jokainen joukkue voi ottaa niitä tarvitessaan käyttöönsä. Markkinointivastaava Neuvottelee ja laatii yhteistyösopimukset ja seuraa niiden toteutumista Koordinoi ja vastaa seuran markkinointistrategiasta Hoitaa käytännön markkinointia ulospäin: mainokset, buffit, logot, toimintakertomukset yms. Huolehtii yhteyksistä yhteistyökumppaneihin ja pyrkii laajentamaan kumppaniverkostoa Kausijulkaisuvastaava Organisoi kausijulkaisun toteutuksen apunaan markkinointivastaava 10

11 Hankkii mainokset kausijulkaisuun Koordinoi mainosten keräämisen Suunnittelee julkaisun ulkoasun Huolehtii aikataulutuksesta Sopii painatus paikasta ja määristä Koordinoi julkaisun jakamisen ja mainostamisen sopivissa tapahtumissa Seurayhteistyövastaava Hoitaa kontaktit muihin seuroihin Sopii yhteistyömuodoista Huolehtii, että sovitut asiat hoidetaan Järjestää poikkeukselliset tapahtumat muiden seurojen kanssa Salivuorovastaava Kerää joukkuekohtaiset salivuorotarpeet (kausi- ja kesä-) Kokoaa salitarpeet yhteen ja lähettää kaupungin urheilutoimeen Jakaa salivuorot joukkueiden kesken Kerää joukkueiden osallistumisseuranta- ja harjoituspäiväkirjat Pallopoika- ja tyttövastaava Pallovuorojen suunnittelu otteluohjelmien mukaan Suunnitelman jako joukkueille Laatii ohjeistuksen, miten toimitaan Tiedottaa mahdollisista muutoksista ajoissa Toimii tasapuolisesti Seuraa, että molemmat osapuolet hoitavat velvoitteet Power-Cup-vastaava Tiedottaa Power-Cup asioista Kerää passitilaukset 11

12 Ilmoittaa liittoon passitilaukset Hoitaa bussitilaukset Toimii yhdyshenkilönä seurojen välillä, esim. pelaajavaihdoissa Hoitaa mahdollisia järjestelyjä paikan päällä Ensiapuvastaava Järjestää ensiapukoulutusta valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille sekä muille halukkaille seuran toimijoille Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista, jakelusta ja täydennyksestä joukkueille Järjestää ensiapuhenkilön Rikalavolleyn kotiturnaukseen Lajitoiminta / Valmennustiimi Lajitiimi, valmennuskoulutus ja -suunnittelu Rikalavolleyn toimintakausien aikana valmennus- ja koulutusvastaavan tavoitteena on järjestää valmentajille 1-3 koulutustapahtumaa vuodessa. Koulutusteema valitaan valmentajien tarpeiden sekä toivomusten mukaan. Teemoina ovat mm. urheiluvammat ja niiden hoito, teippaus sekä lihashuolto. Lisäksi seura järjestää omille ja lähiseurojen valmentajille koulutustapahtumia yhteistyössä Lentopalloliiton kanssa. Kouluttajina toimivat tarvittaessa ulkopuoliset kouluttajat, mutta kouluttajia löytyy myös seuran omista valmentajista. Lisäksi seuran valmennus- ja koulutusvastaava informoi seuran valmentajia Lentopalloliiton järjestämistä koulutuksista sekä ylläpitämää seuran valmentajien koulutusrekisteriä. Tavoitteena on, että seuramme toiminnassa mukana olevat valmentajat/ohjaajat olisivat asianmukaisesti koulutettuja. Seuran valmentaja kouluttautuu vähintään alla olevan ohjelman mukaan: 1. Aloittava valmentaja ( vuosi), F- ja E-juniorikäluokan valmentaja 1.1. Tekniikkakoulu (1pv) 1.2. Aloittavan ohjaajan koulutus(1 pv) 1.3. Sisäisenä koulutuksena Akuutin urheiluvamman ehkäisy, ensiapu ja hoito 4h 1.4. Liiton, seuran sisäisiä, LiiKu:n ja Nuori Suomen koulutuksia oman kiinnostuksen mukaan. 2. D- ja C-ikäluokkien valmentaja 2.1. Lentopalloliiton I-tason valmentajakoulutus (3 x 3pv) 2.2. Urheilijan psyykkinen valmennus (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Nuorten fyysisen harjoittelun perusteet (1 pv), joko seuran sisäisenä tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena Lihashuolto (4h), joko seuran sisäisenä koulutuksena tai ulkopuolelta hankittavana koulutuksena. 12

13 2.5. Osallistuu seuran Valmennus-akatemian toimintaan. 3. B- ja A-ikäluokkien valmentaja 3.1. Lentopalloliiton II-tason koulutus (4x3pv) 3.2. Lajikohtaisten valmennustaitojen kehittämiseen tähtäävää teemakoulutusta esimerkiksi seuran Valmennus-akatemian yhteydessä 3.3. Osallistuu aktiivisesti seuran Valmennus-akatemian kehittämiseen Seura kustantaa valmentajalle koulutusmaksut ja kurssimaksut. RV-Valmennusakatemia Edistyneempien juniorien kehittymisen tukemiseksi ja urheilijana kehittymisen takaamiseksi seuraan perustetaan valmennusakatemia, RV-Akatemia. Seuran valmennusvastaava koordinoi RV- Akatemian toiminnan seuran vuosittaiseen ohjelmaan. Ohjelmaan kuuluvat mm. Sisäinen valmentajakoulutus, Edistyneempien ja lupaavien pelaajien tehoharjoittelumahdollisuuksien järjestäminen Valmennustietouden jakaminen seuran sisäisesti Valmentajien verkostoitumisen edistäminen. Tulevan kauden alustava koulutussuunnitelma on seuraava: II- tason kulutus, toukokuu toukokuu 2012 Nuorten lihaskunto- ja lihasvoimaharjoittelu, syyskuu 2011 Nuoren urheilijan ravintohuolto, marras-joulukuu 2011 järj. Lentopalloliitto seuran sisäinen koulutus seuran sisäinen koulutus Kolmas teema valitaan ehdotusten/tarpeen mukaan myöhemmin kauden aikana, tammi-maaliskuu Valmennusvastaava Huolehtii valmennuksen ja valmentajien koulutuksen suunnittelusta Koordinoi RV-Akatemian toiminnan Määrittelee ennen kauden alkua valmentajien ja apuvalmentajien kanssa yhteistyössä valmennusvastuut joukkueittain Pitää riittävästi palavereita tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi Suunnittelee joukkueen valmentajan kanssa joukkuekohtaiset kehitystavoitteet Järjestää koulutusta ja yhteisiä tapaamisia valmentajille Järjestää ajoittain liigatason valmentajia harjoituksia vetämään On valmiudessa toimimaan valmentajien apuna ja tukena 13

14 Huolehtii omasta osaamisestaan Rekrytoi uusia valmentajia seuraan Toimii yhteyshenkilönä valmennukseen liittyvissä asioissa liittoon, alueeseen ja muihin urheiluseuroihin päin Kiertää seuraamassa joukkueiden harjoituksia Tuomarivastaava Ylläpitää nuorisotuomarien rekisteriä, koordinoi nuorisotuomarien koulutuksia ja tuomaritoimintaa. (Ylläpidettävän tuomarirekisterin tulisi sisältää minimissään nimi, ikä, tuomarikoulutus ja koulutusajankohta tuomarikohtaisesti.) Organisoi tuomarikoulutukset Varmistaa, että joka ikäryhmässä on riittävästi tuomareita Sopii turnausvastaavan kanssa tuomarit kotiturnauksiin Hoitaa mahdolliset tuomaripalkkiot Psyykkinen valmentaja Pyrkii luomaan hyvät psyykkiset edellytykset pelaajille Tukee henkisessä kasvussa Antaa valmiuksia kohdata niin voitot kuin tappiotkin Auttaa pelaajia suhtautumaan oikein kilpailemiseen Auttaa pelaajia toimimaan joukkueena Toimii seurahengen luojana Valaa uskoa valmentajiin Toimii ns. kasvottomana (puolueettomana) Rikalavolleyn edustajana pelaajien, aikuisten ja valmentajien välillä Henkilö, joille muut toimijat voivat purkaa huoliaan Toimii psykologina Ongelmanratkaisutiimi Mikäli joukkueella tai toimihenkilöllä esiintyy ylitsepääsemättömiä ongelmia, voidaan ongelman ratkaisemiseksi käyttää ongelmanratkaisutiimiä. Tiimi: Sovittelee mahdolliset pelaajien/valmentajien/rv-organisaation tms. välisiä erimielisyyksiä 14

15 Pyrkii ennaltaehkäisemään ristiriitatilanteita Auttaa tarvittaessa organisaation rakentamisessa Tarvittaessa tiimi voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa Lajitoiminta / Joukkueet Valmentaja Tukee valmentajana omalta osaltaan valmennustiimin toimintaa ja kehittymistä. Laatii kauden tavoitteet sekä harjoitusohjelman rungon Suunnittelee harjoitusten sisällön ja vetää harjoitukset Huolehtii pelaajien/joukkueiden peluutuksesta Keskustelee rakentavasti pelaajan kanssa Pitää yllä joukkueiden sisäisiä sääntöjä Keskustelee tarvittaessa vanhempien kanssa Apuvalmentaja Tukee valmentajaa valmennustavoitteiden toteuttamisessa. Noudattaa valmentajan kanssa samaa linjaa On mukana harjoitteissa On apuna eriyttävissä- ja yksilöharjoitteissa Keskustelee valmentajan kanssa omista näkemyksistään Toimii tarvittaessa valmentajan sijaisena Toimii peluuttajana siinä tapauksessa, että on monta joukkuetta Toimii tsempparina Joukkueenjohtaja (Jojo) Joukkueenjohtaja tukee joukkuetta eri toimintojen järjestämisessä. Johtaa joukkuetta ja huolehtii yhteydenpidosta Valvoo toimintasääntöjen noudattamista Huolehtii tiloista ja turnauksista 15

16 Tukee valmentajien työtä Motivoi joukkuetta Päivittää joukkueiden tiedot seuran nettisivuille Organisoi joukkueiden kuljetukset ja ruokailut turnausmatkoilla Huolehtii joukkueiden talousasioista Hoitaa seuran ja joukkueen välisen tiedotuksen Järjestää vanhempain tapaamiset Huoltaja Huolehtii varusteista ja yhteisistä turnaustarjoiluista Huolehtii EA-tarvikkeiden riittävyydestä Antaa henkistä tukea pelaajille Antaa mahdollista hieronta ja fysioterapeuttista tukea Toimii valmentajan apuna turnauksissa ja harjoituksissa Turnausvastaava Tekee salivaraukset Laatii turnauskutsut Toimii turnauspalaverin puheenjohtajana Laatii turnausohjelman Kutsuu tuomarit ja kirjurit turnaukseen Huolehtii verkot ja pallot valmiiksi Pelikaaviot valmiiksi seinille ja pöydille Tuolit ja pöydät valmiiksi tuomareille ja kirjureille Ottelupöytäkirjat valmiiksi ja turnauksen jälkeen toimitus Poikkeustilanteiden hoito Pukuhuoneiden siisteys Kahviovastaava 16

17 Kahvion järjestely kotiturnauksissa Sopii etukäteen vanhempien kanssa kuka tekee mitäkin, mukaan lukien leipomiset Järjestää vaihtokassan Laatii hinnaston Koordinoi kavion päivystysvuorot Huolehtii tavaroiden hankkimisesta ja säilyttämisestä Koordinoi kahvion loppusiivouksen Temppuratavastaava (F-ikäluokka) Temppuratavastaava suunnittelee ja toteuttaa kotiturnauksen Taitomerkki-radat. Hänen vastuullaan on Selvittää käytettävissä olevat välineet Laatia pohjapiirustus käytettävissä olevasta tilasta Miettiä toimivin temppuratamuoto Vastata temppuradan rakentamisesta ja purkamisesta turnaustapahtumissa Lisäohjeita: Tästä se alkaa oppaasta Tehtävien kierrätys- ja vaihtokäytännöt Tehtävien kierrätyksessä pyritään toimimaan periaatteella, että kulloiseenkin tehtävään organisaatiossa voi tarvittaessa siirtyä ensin avustajaksi. Näin ollen, toimenkuvan haltijalla on oikeus ottaa rinnalleen avustaja, hänen suunnitellessaan siirtymistä muihin tehtäviin. Avustajan käyttö on saatettava myös muun organisaation tietoisuuteen Kehittämistavoitteet Kehittämistavoitteiden jako tavoitteisiin: seuratyöhön yleensä, taloudellisiin sekä urheilullisiin tavoitteisiin. Kaikista näihin liittyvistä kehittämistarpeista seuran hallitus pitää kirjaa ja käsittelee sille parhaiten sopivissa foorumeissa. 3. Tiedottaminen ja palkitseminen 3.1. Tiedottaminen Tiedottaminen on jaettu ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Ulkoisesta tiedotuksesta, johon kuuluvat mm. media ja yhteistyökumppanit vastaa tiedotusvastaava oman toimenkuvansa mukaisesti. Sisäinen tiedottaminen perustuu organisaatioon ja joukkuekohtaiseen tiedottamiseen 17

18 joka on kuvattu joukkueen kausisuunnitelmassa. Välineinä käytetään pääsääntöisesti sähköpostia sekä seuran internet-sivuja Sisäinen tiedottaminen Yleinen seuran sisäinen tiedotus tapahtuu joukkueiden sähköpostilistojen kautta keskitetysti. Lisäksi joukkueenjohtajat yhdessä valmentajien kanssa tiedottavat joukkueiden sisäisistä asioista sähköpostin ja Rikalavolleyn nettisivujen ilmoitustaulun kautta. Lisäksi joukkueilla on omat esittelysivunsa seuran nettisivuilla. Joukkueen kuva ja esittely tulee Salon Seudun Sanomien liitteeseen syyskuussa Palkitseminen Rikalavolley:n pelaajat ja mahdolliset avainhenkilöt palkitaan kauden päätöstilaisuudessa keväällä. Valmentajat ja joukkueenjohtajat palkitaan valmennusjohdon omassa päätöspalaverissa. Pelaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkitsemisjärjestelmä Toimintakauden aikana järjestettävissä tapahtumissa palkitaan pelaajia ja valmentajia seuraavan käytännön mukaisesti: Kauden alussa valmentajille ja toimihenkilöille annetaan toimitsijapaita tms. Pikkujouluissa kaikille pelaajille jaetaan pikkujoululahja. Kauden päättyessä valmentajat ja toimihenkilöt palkitaan sopivan suuruisella muistamisella (esim. lahjakortti tms.) Kauden päättyessä valmentajien valitsemalle kunkin sarjatoimintaan osallistuneen joukkueen yhdelle pelaajalle myönnetään RV-Pelaaja tunnustuspalkinto. Kauden päättyessä jokaiselle Lounaisen alueen alueleiritykseen kutsutulle vanhemman D- ikäryhmän pelaajalle myönnetään ensimmäistä alueleirimaksua vastaavan suuruinen RV- Stipendi (v ). Stipendi myönnetään myös valmentajan toimesta kyseiselle alueleirille lähetetylle pelaajalle, mikäli hänet tulee valituksi jatkoleiritykseen. Rikalavolley palkitsee jokaisen Lounaisen alueen aluevalmennuksessa mukana olevan pelaajan maksamalla alueleirimaksuista puolet. Aluejoukkuetoiminnassa mukana olevan pelaajan tulee maksaa leirimaksut ja toimittamalla maksukuitin seuran rahastonhoitajalle/puheenjohtajalle, maksaa Rikalavolley puolet leirimaksusta takaisin pelaajan/huoltajan/maksajan tilille. Rikalavolley ry pidättää oikeuden jakaa edellä mainittujen tunnustusten lisäksi kauden aikana myös muita tunnustuksia ja huomion osoituksia. Esimerkiksi kansallisista ja kansainvälisistä merkittävistä saavutuksista voidaan huomioida joukkueita, pelaajia ja valmentajia. 18

19 4. Maksut, lisenssit, vakuutukset ja varusteet 4.1. Maksut ja lisenssit Seura kerää perusjäseniltään jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti sekä pelaajilta toimintamaksun. Toimintamaksut ja -kulut Seuran toimijat ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat joukkuemaksut, pelaajalisenssimaksut, pelaajavakuutukset, valmentaja- ja toimitsijakoulutusmaksut, yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista aiheutuvat kulut, markkinoinnista, tietoliikennekulut, jäsenmaksut ja toimistokulut. Seuran toiminnan kulut katetaan pelaajilta perittävillä toimintamaksuilla, yhteistyökumppaneilta saadulta tuella, Salon kaupungin liikunta-avustuksilla sekä muilla erikseen anottavilla apurahan luonteisilla tuloilla. Pelaajien toimintamaksu Pelaajilta peritään toimintamaksu, jolla osaksi katetaan sarjatoiminnasta ja seuran toiminnasta aiheutuvia kuluja. Toimintamaksun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevien lisenssimaksujen ja vakuutusmaksujen suuruuden sekä joukkueen harjoituskertojen määrän / viikko mukaan. Toimintamaksu koko kaudelta on (Rikalavolley ry pidättää oikeuden tarkistaa toimintamaksuja vuosittain): pallokoulu 60 F-juniorit 80 E-juniorit 120 D-juniorit 140 C- juniorit 160 B- juniorit 220 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 160. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. A-juniorit 250 (sisältää Liiton vakuutuksen.) Jos pelaajalla on todistettavasti oma kilpaurheilussa voimassa oleva vakuutus, on maksu 170. Todistus toimitetaan joukkueenjohtajalle syyskuun aikana. Jos samasta perheestä osallistuu Rikalavolleyn toimintaan useampia toimintamaksun maksavia lapsia, alennetaan toimintamaksua jokaiselta saman perheen lapselta -10. Yli 100 :n suuruinen toimintamaksu voidaan maksaa kahdessa maksuerässä. Seura toimittaa maksulaput huoltajille 19

20 kauden alussa syyskuun aikana. Maksun eräpäivä on lokakuussa (mahdollinen 2. maksuerä marraskuussa). Toimintamaksu sisältää (katettavia kuluja) Oikeuden osallistua ohjattuun harjoitteluun joukkueen toimintasuunnitelman ja joukkueen pelisääntöjen mukaisesti, Oikeuden osallistua sarjapeleihin Lentopalloliiton pelaajalisenssin Vakuutuksen (poislukien B- ja A-juniori, jolle hankitaan Liiton vakuutus ellei hänellä ole omaa vakuutusta). Vakuutusturvasta ja korvaussummista sekä menettelystä vahinkotapauksissa tiedotetaan erikseen. Lentopalloliiton sarjojen joukkuemaksut Yhteiset tapahtumat ja niihin liittyvät tarjoilut (kauden avajaiset, pikkujoulu, päättäjäiset) Jokaiselle pelaajalle jaettavan lahjan (yleensä tekstiiliä) Harjoitusvälineet, joukkueen perushuoltotarvikkeet Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutus Power Cup joukkuemaksut Valmentajien Power Cup -passit Bussikuljetus edestakaisin Power Cup -tapahtumaan Seuran sähköiset palvelut ja ylläpito Pelipaidan lainaksi. Palautetaan seuralle kauden päättyessä. Oikeus osallistua seuran järjestämään pelaajille tarkoitettuun koulutukseen, esimerkiksi tuomarikoulutus, ravintokoulutus yms. Pelaajalle aiheutuvia muita mahdollisia kuluja Pelaajalle aiheutuu kilpailu- ja harrastustoiminnasta seuraavia vaihtelevia kuluja: Lounaisen alueen sarjaturnausmatkoista aiheutuvia kuluja. Turnausmatkat järjestetään joukkueenjohtajan toimesta ja yleensä matkat tehdään yhteiskuljetuksilla. Joukkueen osallistuessa sarjatoiminnan ulkopuolisiin turnauksiin ja tapahtumiin aiheutuvia mahdollisia kuluja suuruudeltaan 5-50 Pelaajan osallistuessa Power Cup tapahtumaan Liiton turnauspassimaksu n

21 Varustehankinnoista aiheutuvia kuluja: pelikengät ja polvisuojat n , seuran lämmittely/verryttelyasu n. 50, seuran pelikassi n. 10. Hankinnoissa voidaan käyttää yhteistyökumppanin tarjoamia seuraetuja. Näistä seuraeduista tiedotetaan erikseen. MATKAKORVAUSKÄYTÄNTÖ JOUKKUEILLE (päiv ) Kaudella seura korvaa joukkueiden sarjaturnauksista aiheutuvista matkakuluista seuraavan mallin mukaisesti: Jos edestakainen matka sarjaturnaustapahtumapaikalle on yhtä suuri tai suurempi kuin 300 kilometriä, niin seura korvaa joukkueelle 0,25 /kilometri. Matkakorvauksen saamiseksi, joukkueenjohtajan tulee toimittaa nettisivuilta löytyvä excel-lomake rahastonhoitajalle. Korvaus maksetaan ainoastaan joukkueen omalle tilille. Ohjeita joukkueen tilin hoitajalle: Säilytä tilin pankin tiliotteet koko kaudelta ajalla Säilytä myös kaikki tiliotteen tapahtumiin liittyvät kuitit/laskut. Kun joukkue järjestää kotiturnauksen ja siinä on kanttiini. niin erittele kanttiinin rahatapahtumat seuraavasti: Turnauksen lopussa lasketaan kassa ja siitä vähennetään ostot, tuomareille maksetut palkkiot ja vaihtokassa. Esim: Kassa turnauksen lopussa 252,50 Kauppalasku -30,70 Tuomaripalkkiot -12,00 Vaihtokassa -70,00 Tuotto 139,80 Jos joukkue järjestää rahan keräystä, esim. sukkien myyntiä, niin maksa sukkalasku joukkueen tililtä ja tilitä myyntituotot myös pankkitilille. Mitään erikoisempaa kirjanpitoa tilinhoitajan ei tarvitse tehdä, vaan kaikki tiliotteet ja kuitit/laskut toimitetaan kauden lopussa Rikalavolley ry:n rahastonhoitajalle, joka kirjaa joukkueiden tilien tapahtumat yhdistyksen kirjanpitoon. Tärkeää on säilyttää kuitit/laskut! 21

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE Kotiturnauksissa Turnausvastaava turnauksessa (turnauksen johtaja) - yleisesti katsoo, että hommat hoituu, ratkaisee ongelmat/poikkeustilanteet

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

MP-D12 (2005) Vanhempainilta

MP-D12 (2005) Vanhempainilta MP-D12 (2005) Vanhempainilta Toimihenkilöt Päävalmentaja: Tuomas Hynönen Valmentaja (t): Markus Torniainen,?? Ohjaaja (t):??, Joukkueelle tarvitaan kiertävä apu/huoltaja ottelutapahtumiin (esim.ottelupöytäkirjat)

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

PELAA TÄHTIEN KANSSA. Versio 4/2015. Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen

PELAA TÄHTIEN KANSSA. Versio 4/2015. Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen PELAA TÄHTIEN KANSSA Versio 4/2015 Vilppulan Tähden lentopallon abc-kirjanen 2 SISÄLLYS Sivu 1.Tähdet toimivat 3 1.1 Toiminta-ajatus 3 1.2 Visio ja tavoitteet 4 1.3 Seuran arvot 4 1.4 Pelisäännöt ja eettiset

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

Toimintalinja Lentopallojaosto

Toimintalinja Lentopallojaosto Toimintalinja Lentopallojaosto 2010-2012 Sisällys: 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Toiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatavat 4.1 Lentopallojaoston muodostus 4.2 Valmentaja 4.2.1 Oikeudet 4.2.2

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajana PEPissä

Joukkueenjohtajana PEPissä Joukkueenjohtajana PEPissä (Jalkapallo 2013) Kari Alho Sisältö PEP organisaatio Työntekijät + vapaaehtoiset Missio, Visio, Arvot Joukkueenjohtajien tehtävät (jalkapallo) Tukiryhmän (vanhempien) tapaamiset

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 18.11.2014 Tuusulan Palloseura ry - TuPS Seuran tärkeimmät henkilöt: PELAAJAT! noin 600 pelaajaa, 200 vapaaehtoistoimijaa, puheenjohtaja ja johtokunta, 3 työntekijää

Lisätiedot

Mikkelin Kampparit ry

Mikkelin Kampparit ry Mikkelin Kampparit ry Junnuopas 2015 Sisältö: 1. Mikkelin Kampparit ry - Organisaatio 2. Yleistä junioritoiminnasta - Toiminta-ajatus - Tavoite - Arvot - Strategia 3. Talous 4. Varusteet 5. Motorisen kehityksen

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

v. 20.11.2013 PIF Salibandy

v. 20.11.2013 PIF Salibandy PIF Salibandy Toimintalinja 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. PIF Salibandy toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot 3. Organisaatio ja hallitus 3.1 Jaoston hallituksen muodostaminen 3.2 Joukkueiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PORRASSALMEN URHEILIJAT -62 SUUNNITELMA 1(6) PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tämä toimintasuunnitelma (TOSU) on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2015 Mikkelissä.

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T07-08 vanhempainilta - 17.11.2015 T07-08 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Vanhempien pelisäännöt Toimihenkilöt Viestinnän

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info syksy 2016 Järvenpään voimistelijat Tapahtumat 1.8. Syyskausi alkaa (kesäharjoitukset vko 31-32) 3.-4.9. HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli 10.9. HJM-taitokilpailu, Mäntsälä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

JPS P Vanhempainilta klo 18.00

JPS P Vanhempainilta klo 18.00 JPS P11 2016-17 Vanhempainilta 6.10.2016 klo 18.00 JPS-Juniorit toimintaohje (luonnos) Seuran toimintaohje luettavissa ja kommentoitavissa; http://goo.gl/x8fhn2 Joukkue Pelaajia n. 20 (tilanne 6.10.2016).

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot