kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin"

Transkriptio

1 kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut Palveleva puhelin Yleinen hätänumero 112

2 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä yhteystietoja 2 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa 3 Mikä on kriisi? 5 Ohjeet kriisiviestinnän hoitamiseen lähde liikkeelle tästä! 6 Ensimmäiset viestinnälliset toimenpiteet valtakunnallisessa kriisissä 9 Kriisipuhelin 9 Kriisiviestintäkortti 9 Viestinnästä vastaavan henkilön muistilista kriisin tiedotuksessa 10 Ohjeistus iltakirkon järjestämiseen 10 Ohjeistus tiedotustilaisuuden järjestämiseen 10 Kriisiviestinnän tilannepäiväkirja 11 Yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa 12 Haastatteluihin vastaaminen 13 Tiedotteet ja malliesimerkit 14 Muistiinpanot 15 Vapaaehtoiset työntekijät toimivat kriisitilanteissa tämän oppaan mukaan. Kriisitilanteen havaitsevan henkilön vastuulla on tiedon pikainen välittäminen eteenpäin! Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa

3 Tärkeitä yhteystietoja YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Palo- pelastus- ja sairaankuljetus, poliisi MYRKYTYSTIETOKESKUS (24 h) Ylä-Savon kihlakunnan poliisilaitos, palvelupäivystys (ma-pe klo ) 2 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vaihde Hallintojohtaja ja työsuojeluvaltuutettu (varahenkilöt suluissa) Katariina Bergbacka (Marko Ropponen, ) Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kirkkoherra Lauri Jäntti ( saakka) Kirkkoherra Olli Kortelainen (Sakari Yrjänä, ) Kirkkoherrat Iisalmi, Janne Bovellan (Päivystävä pappi, ) Lapinlahti, Lauri Jäntti (Juha Heikkilä, ) Pielavesi, Arto Penttinen (Timo Jokela, ) Sonkajärvi, Markku Suokonautio (Antti Vasari, ) Varpaisjärvi, Olli Kortelainen (Helena Nykänen, ) Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut Sami Kokkonen (seurakuntayhtymä) (Matti Leppänen, ) Hannu Keränen (seurakunnat) (Jyrki Kiukkonen, ) Viestintäpalveluiden tiedottajat Hanna Lehtonen ja Erja Vaarala Saarenpää ja Esine-, ajoneuvo ja kiinteistövahingot Kiinteistöpäällikkö (Tero Pasanen, ) Kirkon kriisipuhelin (ruotsinkielisille) ( ) Kirkon tiedotuskeskus Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Palveleva puhelin

4 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa o Selvitä, mitä on tapahtunut. Älä hätäänny. o Pelasta hengenvaarassa olevat. o Estä lisäonnettomuudet ja tulipalon syttyminen. o Varoita muita. o Tee hätäilmoitus soittamalla numeroon Kerro kuka olet. 2. Mitä on tapahtunut. 3. Missä osoitteessa apua tarvitaan. 4. Onko ihmisiä vaarassa. 5. Miten paikalle pääsee. 6. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 7. Sulje puhelin vasta, kun saat luvan. Nämä tiedot tulee jokaisen työntekijän tietää! 3 Kriisitilanteen havaitsevan henkilön vastuulla on tiedon pikainen välittäminen eteenpäin. o Saatuasi tiedon kriisistä, ilmoita asiasta välittömästi kriisiviestinnän johtoryhmälle. Oman seurakuntasi kriisiviestinnän johtoryhmän yhteystiedot löytyvät ilmoitustauluilta. Välitä tieto ainakin yhdelle ryhmän jäsenistä ja varmista, että viesti menee perille. Tekstiviesti tai viesti vastaajaan ei riitä! Yhteystietoja löytyy myös tämän oppaan ensimmäiseltä aukeamalta. Ensisijaisena yhteydenottotapana toimii puhelin. o Suurista vahingoista ja kaikista onnettomuuksista ja rikoksista tieto välitetään oman seurakunnan kirkkoherralle, seurakuntayhtymän hallintojohtajalle ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Pienissä vahingoissa riittää tieto omalle esimiehelle. Esimies varmistaa, että tieto menee tarvittaessa eteenpäin oikeille tahoille. o o Jos kysymyksessä on rikos, tee ilmoitus poliisille. Älä hävitä rikoksen jälkiä. Seurakunnan kriisitiedotuksesta vastaa kyseisen seurakunnan kirkkoherra. Seurakuntien kriisiviestinnän johtoryhmät, johon kirkkoherra kuuluu, on määritelty erikseen. Jokaisen seurakunnan ilmoitustaululta löytyy erillinen yhteystietolista, jossa on kerrottu tärkeimmät puhelinnumerot ja kriisiviestinnän johtoryhmän yhteyshenkilöt. o Seurakuntayhtymää koskevissa kriiseissä päätöksen tiedottamisesta tekee hallintojohtaja/ yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja yhdessä viestintäpalveluiden vastaavan tiedottajan kanssa. Onnettomuus Selvitä mitä on tapahtunut Pelasta hengenvaarassa olevat Estä lisäonnettomuudet

5 o Esine, ajoneuvo- ja kiinteistövahingoissa yhteyshenkilönä on seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen, Lisäksi em. vahingoista tulee tilanteen mukaan välittää tieto oman seurakunnan kriisiviestinnän johtoryhmälle. 4 o Jokaisella työntekijällä on velvollisuus perehtyä hätätilanteita koskeviin toimintaohjeisiin, jotka löytyvät kaikista seurakunnan ja seurakuntayhtymän kiinteistöistä. Retki- ja leiritoimintaa järjestävien työntekijöiden on perehdyttävä Kirkkohallituksen laatimaan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusoppaaseen (2006) ja leirikeskuksen turvaoppaisiin. Mikäli kuulut pelastus- tai valmiusorganisaatioon, kertaa niitä koskevat ohjeet vähintään kerran vuodessa. Kirkkohallituksen Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuus ohjeet 2006 löytyy intranetistä kohdasta Säännöt, ohjeet ja sopimukset > Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuus ohjeet. o Onnettomuustilanteissa ja rikoksissa tiedotusvastuu medialle on aina pelastustöitä johtavalla viranomaisella tai poliisilla. Muut eivät saa antaa tietoja uhrien henkilöllisyydestä tai pelastustyön vaiheista. Vaikka tietoa olisikin, sitä ei saa paljastaa ilman pelastustyötä johtavan viranomaisen lupaa. Jos olet epävarma kuka se on, niin ota selvää! Tilanteesta voi kertoa yleisellä tasolla: Pelastuslaitos kutsuttiin, ja se saapui nopeasti paikalle, omaisia pyritään tavoittamaan. Tilanteen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet voi kertoa. o Medialle lausuntoja antaa seurakunnan nimissä kirkkoherra tai hänen sijaisensa. Seurakuntayhtymän nimissä lausuntoja medialle antaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja/tai hallintojohtaja. Yhteydet omaisiin ja muihin viranomaisiin hoitaa pelastustoimi, joka tarvittaessa pyytää virka-apua seurakunnalta. o Työntekijän ei ole suositeltavaa antaa lausuntoja esimerkiksi silminnäkijän roolissa, jottei hänen lausunnoillaan ole haittaa asian tutkintaan. Tämä koskee tapauksia, joissa asiaa tutkii poliisi tai pelastusviranomainen. Muussa tapauksissa kannattaa muistaa, että haastatteluvastauksissa tulee pysyttäytyä omassa todellisessa henkilökohtaisessa kokemuksessa, mutta ei ryhtyä arvioimaan syitä tai seuraamuksia. Haastattelupyynnöt voi ohjata kirkkoherralle/hallintojohtajalle/ykn:n puheenjohtajalle. o Työntekijöiden on suojeltava kriisin uhrien ja heidän läheistensä yksityisyyttä. On tärkeää huolehtia, että he eivät joudu vastoin tahtoaan tai järkytykseltään puutteellisen harkintakyvyn omaavina esiintymään tiedotusvälineissä. Kriisiviestintäkortti, joka on jaettu kaikille työntekijöille, tulee säilyttää esim. lompakossa, jotta se on saatavilla paikasta huolimatta mahdollisimman nopeasti. Kortin malli löytyy myös tämän oppaan sivulta 9. On tärkeä muistaa, että kriisitilanteissa kuten muulloinkin kirkko tiedottaa vain omasta toiminnastaan! Hälytä apua Ilmoita kriisiviestinnän johtoryhmälle Kriisiviestinnän johtoryhmä jatkaa kriisitiedotusta

6 5 Mikä on kriisi? Kriisi voi olla onnettomuus, kuolemantapaus, uhka, läheltä piti -tilanne, vakava ulkoa päin tullut häiriköinti. Erilaisia kriisejä: onnettomuus (onnettomuus/rikos/joukkotuho) ja mainekriisi (yllättävä tilanne tai kehittynyt pitempään, epäillään kielteistä julkisuutta). Usein se on yhtäkkinen tapahtuma, josta seuraa voimakas tiedon tarve. Kriisissä tiedottamisen on oltava nopeaa, luotettavaa ja avointa. Nopea tiedonkulku on tärkeä osa kriisitilanteen hoitamista ja johtamista. Väärällä tiedottamisella tai salailulla saadaan paljon vahinkoa aikaan. Tulee muistaa, että kriisitilanteissa ihmisillä on oikeus saada tietoa. Tiedotusvälineet ovat keskeinen yhteistyökumppani kriisiviestinnässä. Kriisiviestinnän tavoitteena on: - Luoda julkisuuteen oikea kuva tilanteesta - Välittää riittävästi tietoa ja olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja muiden asiaan liittyvien kanssa - Turvata seurakunnan toimintaedellytykset ja toiminnan jatkuvuus sekä julkisuuskuvan säilyminen myönteisenä - Tuoda esille seurakunnan näkökulma - Edistää kriisistä selviämistä sen eri vaiheissa (ennakointi kriisitilanne jälkihoito ja arviointi) Kriisiviestintä on normaalia, mutta tehostettua viestintää poikkeustilanteissa, joka uhkaa ihmisiä, toimintaa tai mainetta. Tavoitteena on luoda mahdollisimman nopeasti oikea kuva kriisitilanteesta, tuoda esille seurakuntayhtymän/seurakuntien näkökulma ja turvata toiminnan jatkuvuus, viestitä oikeista asioista ja oikealla tavalla. Suuronnettomuus on kyseessä pelastuslaitoksen määritelmän mukaan silloin, jos onnettomuudessa on 6 kuollutta tai 10 loukkaantunutta tai 1 miljoonan euron aineelliset vahingot. Suurista tapahtumista (yli 500 osallistujaa) tulee laatia turvallisuus- ja pelastussuunnitelma pelastuslaitoksen kanssa. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät intranetistä kohdasta Henkilöstö > Kriisiviestintäopas > Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Mainekriisissä otettava huomioon, onko kyseessä rikos vai ei. Yleensä on parempi ottaa itse aloite mainekriisissä ja kertoa avoimesti se, minkä voi kertoa: vain faktat ja miten prosessi etenee. Kriiseissä kirkolla on aina rooli lohduttajana, surun sanoittajana, vierellä kulkijana ja toivon luojana. Siksi viesteissä on tärkeää inhimillisyys.

7 6 Ohjeet kriisiviestinnän hoitamiseen lähde liikkeelle tästä! Kirkkoherra/hallintojohtaja/YKN:n puheenjohtaja kokoaa kriisiryhmän koolle heti kun 1. tieto on saatu. Valitkaa mahdollisuuksien mukaan sellainen kokoontumispaikka, jossa on käytössä verkkoyhteys ja tietokoneita. Tarkastakaa onko kaikki ryhmän jäsenet tavoitettu ja täydentäkää tarvittaessa. Kriisiä koskeva seurakunnan työala on hyvä ottaa mukaan johtoryhmään ja saattaa työalalle tieto mahdollisimman nopeasti tapahtuneesta. Sopikaa työnjaosta ja viestintävastuista tilanteen edetessä ja priorisoikaa tehtävät. Jokaisen tulee tietää mitä tekee ja mistä asiasta vastaa. Kirkkoherra/hallintojohtaja/YKN:n puheenjohtaja vetää kriisiviestintäjohtoryhmän toimintaa ja määrää vastuualueet. Kriisitilanne vaati erityisen vahvaa johtamista, joten selkeä ja suunnitelmallinen johtamistyyli edesauttaa tilanteen selkeää kehittymistä. Yhteiseltä Y-asemalta löytyy kansio Kriisiviestintä, joka sisältää tiedotepohjia, kuvia (kynttilä, kirkot, kirkkoherrat) sekä ohjeita mm. suruhartauden järjestämiseen. Kansioon on oikeudet kaikilla työntekijöillä. Polku: Y:\Yhteiset\Kriisiviestintä 2. Aloittakaa kriisin arviointi, perusselvitys ja tiedotuspolitiikan määrittely välittömästi. Ensimmäinen tiedote pyritään antamaan tunnin (1 tunti) sisällä kriisistä saadusta tiedosta. Näin katkaistaan siivet vääriltä tiedoilta. Kaikkien kriisitiedottamiseen -ja johtamiseen joutuvien henkilöiden tulee kirjata tapahtumien kulku ylös heti, kun jotain uutta tapahtuu. Tilannepäiväkirja löytyy tämän oppaan lopusta. Ks. kohta Kriisiviestinnän tilannepäiväkirja (sivu 11). 3. Määritelkää mitä on tapahtunut ja luonnostelkaa tapahtuneesta lyhyt tiivistelmä kokonaisuuden hahmottamiseksi. Arvioikaa ensin seuraavat asiat: - Onko kriisi lyhyt- vai pitkäkestoinen, paikallinen/alueellinen/valtakunnallinen. Jos kriisi on valtakunnallinen, ks. tämän listan kohta Jos kriisi on valtakunnallinen. - Arvioikaa tiedotustarve: o Tiedottaako joku muu tilanteesta? Esim. pelastusviranomainen, Kirkon tiedotuskeskus o Onko tilanne vakava? Onko tapahtunut jo julkinen asia? o Onko tieto mahdollisesti levinnyt julkisuuteen? (työntekijät, viranomaiset, media) o Mikä on uutisarvo tiedotusvälineiden kannalta? o Riittääkö sisäinen tiedotus vai tarvitaanko ulkoista viestintää? - Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin pääset eteenpäin ensimmäisessä tiivistelmässä luonnoksessa ja/tai tiedotteessa. Vastaava tiedottaja toimii luonnoksen/tiedotteen kirjoittajana kriisiviestintäjohtoryhmän ohjeiden mukaan. Kuka, mitä, missä, milloin, yhteystiedot, miksi, seurauksia, mitä tukea kirkko tarjoaa? Milloin kirkolla avoimet ovet ja työntekijän päivystys? Palveleva puhelin tarvitaanko? Kuka hoitaa yhteyden valtakunnalliseen Palvelevaan Puhelimeen?

8 7 Jos kriisi on valtakunnallinen, niin ottakaa tilanteen mukaan yhteys Kirkon tiedotuskeskukseen (KT) ja toimikaan tarvittaessa heidän ohjeiden mukaan. Jos kriisi on valtakunnallisesti merkittävä, pidä jatkossa päivittäinen yhteys KT:een. KT:ssä on kriisiviestintätiimi, jossa ovat mukana viestintäjohtaja sekä tiedotuksen, radion, verkkoviestinnän ja television päälliköt sekä ruotsinkielisen tiedotuksen vastaava: puh / tiedotuspäällikkö, puh /radiotoimituksen päällikkö, puh /viestintäjohtaja, puh /ruotsinkielisen viestinnän vastaava, s-posti: Katsokaa myös kohta Ensimmäiset viestinnälliset toimenpiteet valtakunnallisessa kriisissä (sivu 9) Kun tiivistelmä tilanteesta on valmis, niin pohtikaa onko syytä tiedottaa sisäisesti? Jos kyllä, niin vastaava tiedottaja vastaa sisäisestä tiedottamisesta. Työntekijöiden tekstiviestikanavaa hyödynnetään tilanteen mukaan yhtenä viestintäkanavana. Tekstiviestikanavan ohjeet löytyvät intranetistä kohdasta Säännöt, ohjeet ja sopimukset > Tekstiviestikanavan toimitus- ja käyttöohje. Tekstiviesti lähetetään mahdollisesti myös luottamushenkilöille. Intranettiin päivitetään sisäinen tiedote, joka muokataan tehdystä tiivistelmästä ja lisätään mahdollisesti tietoa, joka on tarkoitettu vain työntekijöille. Intranettiä päivitetään jatkuvasti. Kriisiryhmä määritellee sisäisen viestinnän vastuut mahdollisesti myös seurakuntiin, hiippakuntaan ja kirkon johtoon tiedottamiselle. Pohtikaa onko syytä tiedottaa julkisuuteen? Jos kyllä, niin pohtikaa missä vaiheessa? Hallintojohtaja/kirkkoherra ja yhteisenkirkkoneuvoston puheenjohtaja ovat median yhteyshenkilöitä ja ovat vastuullisia ulkoisesta tiedottamisesta. Muokatkaa tiivistelmästä tiedote ja lähettäkää se tasapuolisesti s-postilla yhtä aikaa kaikille medioille. Vastaava tiedottaja hoitaa lähetyksen. S-postijakelu on seuraava ja kattaa koko Suomen: Huom! Voit poimia listalta myös vain esim. paikallismedian osoitteet. Varmistakaa viestin perillemeno esim. soittokierroksella. Pohtikaa onko tiedotetta tarvetta kääntää eri kielille? Jos kyllä, niin vastaava tiedottaja koordinoi käännöstyön. Onnettomuuksista tiedottaa julkisuuteen poliisi tai palokunta. Yhteydet omaisiin ja muihin viranomaisiin hoitaa pelastustoimi, joka tarvittaessa pyytää virka-apua seurakunnalta. Varmistakaa muiden viranomaisten kanssa yhteydenotot ja että viesti on tavoittanut kaikki tarvittava tahot ja sidosryhmä (esim. Kaupunki). Sopikaa vastuut tehtävistä asioista tilanteen mukaan. Verkkoviestintä ulkoisessa viestinnässä. Seurakuntayhtymän ja/tai seurakuntien verkkosivuille sekä Facebook-sivustoille päivitetään surua tukeva ilme, joka on suunniteltu etukäteen viestintäpalveluissa. Päivityksen tarve, ajankohta ja tieto määritellään kriisiryhmässä tilanteen mukaan. Päivityksestä vastaa vastaava tiedottaja. Viestintäpalveluiden tiedottaja avustaa kaikissa toimenpiteissä tilanteen mukaan.

9 6. Sosiaalisessa mediassa ja verkossa esille tullutta keskustelua tulee seurata ja korjata reaaliajassa mahdolliset virheet. Sopikaa vastuut sosiaalisessa mediassa kommentointiin. Pohtikaa onko tarpeellista järjestää tiedotustilaisuus? Muistakaa, että kirkko ja seurakunta tiedottavat vain omasta toiminnastaan. Miettikää tiedotustilaisuuden tarpeellisuuden sekä sen sisältö ja perusviestit. Vastaava tiedottaja hoitaa järjestelyt ja kirkkoherra/hallintojohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vetävät tilaisuuden. Valmistelkaa tiivistelmän sekä tiedotteen pohjalta ns. Kysymys-vastaus- patteristo medialle. Järjestäkää mahdollinen lehdistökeskus ja kahvittelupaikka mahdollisimman lähelle kriisipaikkaa. 8 Valmistelkaa ja varmistakaa tiedotusvälineiden palvelu myös kriisipaikalla. Valokuvaajien ja toimittajien kanssa tehdään yhteistyötä. Kertokaa sovitut pelisäännöt toimittajille ja kuvaajille (esim. missä voi kuvata ja haastatella jne.). Laittakaa nimikyltit rintaan kaikille työntekijöille. Ks. Ohjeistus tiedotustilaisuuden järjestämiseen (sivu 10). 8. Sopikaa puhelinneuvonnan organisoinnista ja varmistakaa kirkon palvelevan puhelimen toimivuus. Ks. Tärkeitä yhteystietoja (sivu 2). Tehkää yhteistyötä poliisin ja muiden kriisityön viranomaisten kanssa tarvittaessa. Ks. sivu 12 Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. 9. Kriisiviestinnänjohtoryhmä hoitaa kriisiviestintää ja varmistaa, että muu toiminta jatkuu normaalisti. Vastuun päätöksistä ja kriisiviestinnästä kantaa seurakuntien kirkkoherra/hallintojohtaja/ykn:n puheenjohtaja. Varmistakaa yhdessä, että sovitut viestintävastuut ylettyvät myös jälkitiedotuksen hoitamiseen. Lisää kriisiviestinnän ohjeita löydät Sakastista osoitteesta

10 Ensimmäiset viestinnälliset toimenpiteet valtakunnallisessa kriisissä 9 1. Ensimmäiset tiedotteet mahdollisesti yhteistyössä KT:n kanssa ja samoin evl.fi-sivun, Kirkko Suomessa -Facebook-sivun ja seurakuntayhtymän/seurakunnan oman kotisivun kriisitietopäivitys. 2. Kriisi voi vaikuttaa kirkon valtakunnallisiin hartausohjelmistoihin radiossa ja tv:ssä. Radion aamu/iltahartauden vaihto KT hoitaa 3. Evl.fi-etusivu suruasuun eli kuvaksi kallankukka. Sivulla seurakuntalaisen kannalta keskeinen päivittyvä materiaali KT hoitaa. 4. Sama ohjeistus seurakuntayhtymän/seurakuntien etusivulle Vastaava tiedottaja hoitaa. 5. Piispojen/arkkipiispan osanotto/osallistuminen hartauteen KT:n kautta tieto 6. Seurakuntaan iltakirkko Kyseisen seurakunnan kirkkoherra linjaa ja vastaa järjestelyistä. 7. Kuvapalvelu kirkkotilaisuuksiin ja tiedotetaan medialle käytännöstä sekä siitä mistä valokuvia saa (määritä vastuuhenkilöt). Kuvanauhan saa silloin kun muistojumalanpalvelus televisioidaan Ylestä (tuottaja Ari Meriläinen) Kriisipuhelin Kirkon ylläpitämä Palveleva puhelin palvelee kaikkialla Suomessa. Palvelevan puhelimen numero on Normaalitilanteissa päivystysajat ovat su-to klo 18 01, pe ja la Poikkeustilanteissa päivystysaikoja voidaan jatkaa, jolloin seurakunnan työntekijöitä voidaan kutsua päivystäjiksi. Kriisiviestintäkortti Kriisiviestintäkortti on jokaisen työntekijän rahapussiin tuotettu yhteystietokortti, jossa on mukana ensisijaiset ohjeet ja puhelinnumerot kriisin sattuessa.

11 Viestinnästä vastaavan henkilön muistilista kriisin tiedotuksessa 10 - Ota aloite käsiisi ja pidä viestintä yksinkertaisena. - Puhu totta ja pysy sanoissasi. Puhu ihmisten kielellä. Älä spekuloi. - Huolehdi siitä, että tieto kulkee oman organisaation sisällä. - Pidä tiedotusvälineet ajan tasalla ja suhtaudu heihin kunnioittavasti. - Mieti mielessäsi miltä otsikko voisi näyttää. - Tarkkaile, mitä sinusta sanotaan. Muista kommentointi sosiaalisessa mediassa! - Huolehdi viestinnän jatkuvuudesta. - Älä kerro henkilöiden nimiä ulkopuolisille, lapset ja alaikäiset voidaan suojata, heitä ei anneta haastatella, haastateltavalla on tiettyjä oikeuksia. - Poliisitutkintaan liittyvistä asioita tiedottaa vain poliisi tai pelastuslaitos omalta osaltaan. - Älä kerro arvioita tai olettamuksia, älä sano ehkä, mahdollisesti. - Älä kerro jatkotoimenpiteistä tai minne joku on viety, ellei se ole välttämätöntä Ohjeistus iltakirkon järjestämiseen - Ihmisiä vastaanottamassa kirkon ovella on oltava muita pappeja ja työtekijöitä kuin tilaisuuden toimittavat. On huolehdittava, että onnettomuuden kokeneet ja heidän omaisensa pääsevät istumaan muistojumalanpalvelukseen. (vahtimestari, pappi) - Muistojumalanpalvelusta johtaa siihen määrätty pappi. Kuvaajia ja toimittajia palvelee siihen määrätty henkilö (esim. tiedottajat). Tulostakaa opasteet kirkkojen oville ohjaamaan kulkua ja rajoituksia (esim. valokuvaus ja videointi kielletty). - Jos kysymyksessä kansallinen kriisi, muistojumalanpalvelus kannattaa järjestää arki-iltana klo tai sunnuntaina klo 10 11, koska tuolloin mahdollisuus radioida ja/tai televisioida). - Varmistakaa valtakunnallinen rukous tuomiokapitulien kautta tuomiorovasteille ja seurakuntiin. - Valmistelkaa kouluille suunnatut aamuhartauspohjat. Ohjeistus tiedotustilaisuuden järjestämiseen - Kriisiviestinnän johtoryhmä tekee päätöksen tiedotustilaisuuden järjestämisestä. - Tilaisuuden paikka valitaan mahdollisimman lähellä kriisipaikkaa. - Varattavassa paikassa on hyvä olla saatavilla verkkoyhteys ja mahdollinen äänentoisto. - Tilaisuuteen tulee varata kannettavatietokone ja videotykki materiaalin esitystä varten. - Esitettävä materiaali on hyvä tekniikan pettämisen kannalta hyvä myös tulostaa mukaan. - Tekniikan toimivuus (esitys ja äänen toisto) tulee varmistaa ennen tilaisuutta (noin 30 min). - Tilaisuuteen varataan jaettaviksi kaikki lähetetyt tiedotteet sekä esitettävä materiaali. - Tiedottaja on ottamassa ovella vastaan mediaa ja ohjaamassa paikoilleen. - Työntekijöiden edustajilla on hyvä olla nimilaput rinnassa. - Tilaisuuden vetää YKN:n puheenjohtaja/kirkkoherra/hallintojohtaja. - Tilaisuuden kaikki puhujat ja lausuntojen antajat sovitaan etukäteen ja henkilöt esitellään tilaisuuden alussa. - Tilaisuuden päätyttyä kerrotaan mahdollisesti seuraavasta tiedotustilaisuudesta.

12 Kriisiviestinnän tilannepäiväkirja 1. Millainen kriisi on kyseessä - seurakuntalaisiin tai osallistujiin kohdistuva - tapahtumiin kohdistuva - talouteen/liiketoimintaan kohdistuva - onnettomuuteen liittyvä - maineeseen kohdistuva, muu Järjestäytyminen - Kuka havaitsi kriisin ensimmäisenä? Milloin? Missä? - Kuka informoi kriisiviestinnän toimintaryhmää, ketä ensimmäisenä? - Miten nopeasti kriisiviestinnän toimintaryhmä saatiin koolle? - Ketkä kriisiviestinnän toimintaryhmän muodostivat? - Missä kriisiviestinnän toimintaryhmä kokoontui? 3. Työvälineet ja käytettävä materiaali - Oliko kokoontumistilan varustelu oikea? Olivatko yhteystiedot ajan tasalla? 4. Sidosryhmäviestintä - Mitä kohderyhmiä informoitiin? - Kirkon toimijaryhmät, yhteistyökumppanit, viranomaiset, muut? 5. Mediasuhteet - Mistä mediasta ensimmäiset tiedustelut tulivat? - Milloin ja mitä tiedusteltiin? - Kuka vastasi ja mitä? - Milloin ensimmäinen tiedote lähti ulos, mitä se sisälsi? - Järjestettiinkö tiedotustilaisuus, missä ja milloin? - Miten media reagoi kriisiin? - Vastasiko tiedotusvälineitä varten laaditut kysymys-vastausluettelot median varsinaisia kysymyksiä? - Kuinka monta tiedotetta tai tiedotustilaisuutta tuotettiin? - Millaista tiedottaminen oli sähköisissä välineissä? 6. Mediajulkisuuden määrä ja laatu - Missä medioissa kriisi oli esillä? - Miten seurakuntien näkökulma välittyi mediassa? - Kuinka paljon kriisistä julkaistiin uutisia/juttuja eri välineissä? - Mikä oli julkisuuden sävy? - Kuinka pitkään kriisi oli julkisuudessa? - Mikä muu taho oli median kanssa yhteydessä kriisitilanteesta? - Millainen vaikutus kriisillä oli seurakuntien julkisuuskuvalle?

13 Yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa Pelastusviranomainen tiedottaa: 12 Perustiedot tapahtumasta ja kohteesta (mitä, missä) Hälytysaika ja alkutiedot, hälytetyt voimavarat Pelastuslaitoksen toiminta, tilanteen arvioitu kesto Milloin ja keneltä saa lisätietoja Tapahtumasta aiheutuva vaara ihmisille ja suojautumisohjeet Tapahtumamekanismi (jos on tutkittu ja vastuu pelastuslaitoksella) Pelastusviranomainen ei tiedota: Henkilövahingoista (poliisi tiedottaa) Omaisuusvahingosta (kohteen edustaja tiedottaa) Tapahtuman vaikutuksista onnettomuuskohteelle (kohteen edustaja tiedottaa) Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on omia viestintätarpeita, niin kannattaa olla yhteydessä johtavaan pelastusviranomaiseen. Hänet tavoittaa onnettomuus- tai rikospaikalta tai soittamalla pelastuslaitokselle, ja kysymällä, kuka on tilanteen johdossa. Pelastuslaitos pyrkii huomioimaan kohteen edustajan tiedotuksessaan. Omat tärkeät tiedotettavat asiat voi välittää pelastuslaitokselle, jotta saamme asiamme heidän tiedotteisiin. Tärkeää on myös antaa sellaisen henkilön yhteystiedot, joka voi kommentoida asiaa (kirkkoherra, hallintojohtaja ja YKN:n pj). Lähdekirjallisuus: Oulun seurakuntayhtymän kriisiviestintäopas, Kirkkohallituksen kriisiviestintäohjeet, ja Iisalmen seurakunnan kriisiviestintäopas.

14 13 Haastatteluihin vastaaminen Toimittajien yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pian. Toimittajien kysymyksiin vastaavat erikseen sovitut henkilöt. Ennen haastattelua on mahdollisuuksien mukaan hyvä rauhoittua hetki ja kirjata itselle muistiin mikä on seurakunnan/seurakuntayhtymän näkökulmasta tärkein viesti yleisölle. Tukipaperina voi käyttää myös tehtyä tiedoteluonnosta. Kannattaa muistaa, että todennäköisesti juttu tehdään, vaikka haastattelua ei antaisikaan. Toimittajalta kysytään: Haastattelijan nimi ja media? Milloin juttu julkaistaan? Nauhoitetaanko haastattelu? Miten omat lausunnot voi tarkastaa ennen julkaisua? Muistathan, että ainoastaan omat kommentit voi tarkastaa ja asiavirheitä korjata. Toimittaja haluaa tietää: Mitä on tapahtunut ja milloin? Kenelle? Onko ihmisiä osallisena? Miten se tapahtui ja miksi se tapahtui? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Haastattelua antaessa tulee muistaa yksityisyyden suoja sekä mahdollisen tutkinnan ollessa kesken kommentointikielto. Lisäksi on hyvä muistaa, että kirkko kommentoi vain omasta työstään ja roolistaan. Ohjeita toimittajalle vastaamiseen: Kuuntele tarkasti kysymykset ja pysy rauhallisena vastauksia antaessa. Käytä selkeää kieltä. Älä arvioi tai spekuloi tapahtunutta, uhrien terveydentilaa, vahinkojen suuruutta tai mitään muutakaan. Jätä syiden ja seurausten selvittäminen ja tiedottaminen pelastusviranomaisille. Muista yksityisyyden suoja ja mahdolliset luottamukselliset taustatiedot. Ole rehellinen ja kerro vain vahvistettua tietoa. Älä sano: En kommentoi, vaan käytä esim. ilmaisua Otan asiasta selvää tai Ikävä kyllä en ole oikea henkilö vastaamaan. On hyvä myös tiedostaa, että toimittajan kanssa ei kannata kiistellä. Tv-haastatteluissa katso haastattelijaa. Tärisevät kädet voi pitää vaikka selän takana. Ole empaattinen, kuolemantapauksen kohdalla muista esittää surunvalittelut ensimmäisenä. Perusviestiä eli tärkeintä asiaa voi toistaa useamman kerran.

15 14 Tiedotteet ja malliesimerkit Tiedotteesta tulee mahdollisuuksien mukaan selvitä seuraavat asiat: mitä on tapahtunut, missä ja milloin, kenelle ja miksi? Jos kyseessä on onnettomuus, niin tiedottaminen kuuluu pelastusviranomaisille ja poliisille. Tiedotteessa voi myös kertoa mitä tapahtuneesta mahdollisesti seuraa, miten toiminta jatkuu/keskeytyy/yleisön toivotaan toimivan. Tiedotteessa voidaan myös kertoa asioita, joita ihmiset luulevat tapahtuneen. Kerro myös milloin asiasta tiedotetaan seuraavan kerran. Kuka on lisätietojen ja haastattelujen antajana? Nimetyn henkilön tulee myös olla tavoitettavissa jatkuvasti. Jatkotiedotteissa voidaan kertoa taustatietoa. Tiedotteessa tulee olla yhteystiedot eli puhelinnumero ja sähköpostiosoite selkeästi. Tiedotteet lähtevät viestintäpalvelujen toimesta tasapuolisesti kaikille tiedotusvälineille. Tiedotemalli 1 TIEDOTE, PVM, AIKA tiedotusvälineille Lapinlahden kirkossa rukoushetki tänään keskiviikkona Tänään keskiviikkona x.x.20xx klo xx Lapinlahden seurakunnan kirkossa järjestetään rukoushetki. Kirkossa voi hiljentyä muistamaan xx uhreja ja rukoilla uhrien omaisten puolesta. Rukoushetken toimittaa kirkkoherra xx. Kirkko on avoinna koko viikon klo hiljentymistä varten. Paikalla on pappeja ja diakoniatyöntekijöitä keskustelua varten. Kirkon palveleva puhelin päivystää klo tänään ja huomenna numerossa Puhelun hinta on xxx. Seurakunnan verkkosivulle päivitetään lisäksi jatkuvasti lisätietoa tapahtumasta. Lisätietoja, kirkkoherra, xxx, nro, Tiedotemalli 2 TIEDOTE, PVM, AIKA tiedotusvälineille Katoamistapaus rippileirillä Metsäpirtin leirikeskuksessa Iisalmen seurakunta vahvistaa, että Iisalmen seurakunnan järjestämällä rippileirillä Iisalmen Metsäpirtin leirikeskuksessa on tapahtunut katoamistapaus eilen xx klo xx.xx. Pelastushenkilökunta hälytettiin paikalle klo xx.xx ja etsinnät jatkuvat edelleen. Tässä vaiheessa tapahtumien kulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Lisätietoja annetaan välittömästi tietojen tarkentuessa. Seuraava tiedote tapahtumasta lähetetään viimeistään klo xxx. Lisätietoja tapahtumien kulusta päivitetään jatkuvasti Iisalmen seurakunnan verkkosivuille osoitteeseen Lisätietoja, pelastustyön johtava paloesimies, Risto Reipas, xxx, s-posti, rippileiritoiminnasta Iisalmessa, Etunimi Sukunimi, xxx, s-posti, kirkkoherra Etunimi Sukunimi, xxx,

16 Omat muistiinpanot 15

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

KIRKKO ESPOOSSA KYRKAN I ESBO

KIRKKO ESPOOSSA KYRKAN I ESBO KIRKKO ESPOOSSA KYRKAN I ESBO TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA 2 KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEET 3 ROOLIT JA VASTUUT 5 KRIISIAPU, SURUHARTAUDET 7 KÄYTÄNNÖN OHJEITA KRIISIVIESTINTÄÄN 9 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 23 Opas

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Viestintä Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Aiheet Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa Liiton viestintäpalvelut

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2017 Twitter @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus Tiedottaminen Joukkueenjohtajakoulutus 2017 14.11.2017 1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Muokkaa ihmisten käsitystä Vapepasta: Vapepa on lähellä ja auttaa.

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 2. KRIISIVIESTINNÄN PERUSPERIAATTEET KRIISIVIESTINNÄN PORTAAT Tunnista

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Meidän talo lehti 2011/1 Eri viestintätilanteita Osakas remontoi Yhtiö

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Anttila Vesa & Parviainen Pekka 1 IIN KUNNAN KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa organisaation toimintaedellytykset tai maine

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ!

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! Hyvä ammattikorkeakoulumme henkilöstön jäsen, Tämä ohjeistus on tehty auttamaan ammattikorkeakoulumme henkilöstöä tiedotustilaisuuksien

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Espoon kaupunki Espoon kaupunki Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet päivitetty 27.7.2012/kn SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet Varautuminen erityistilanneviestintään Erityistilanteen hyvä hoito edellyttää varautumista. Johdon, asiantuntijoiden ja

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Erilaiset kriisitilanteet kuuluvat elämään ja koskettavat myös työelämää. On tärkeää sopia työpaikalla, miten erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan. Kriisitilanteita

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa

Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa Oma tausta Hiihtolajeista kirjoittaneena toimittajana vuodesta 1999 lähtien - STT urheilutoimituksessa 7 kesää ja aika monta talviviikonloppua sekä hiihtolajien

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa 1 Sisällys Toiminta-ajatus... 3 Hiippakunnallinen koordinaatiotyöryhmä... 3 Kirkon HeHun hälyttämisen kaksi mallia... 3 Yleiset toimintaohjeet HeHun

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot